مقاله بررسی اثر ابعاد و زاویه آبگیر بر جریان در اتصال آن به کانال اصلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر ابعاد و زاویه آبگیر بر جریان در اتصال آن به کانال اصلی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر ابعاد و زاویه آبگیر بر جریان در اتصال آن به کانال اصلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر ابعاد و زاویه آبگیر بر جریان در اتصال آن به کانال اصلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر ابعاد و زاویه آبگیر بر جریان در اتصال آن به کانال اصلی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سیدتقی نائینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سهیل رضاپور – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان در اتصال آبگیر جانبی به کانال اصلی با زاویه 90 درجه و 45 درجه در عرضهای متفاوت با استفاده از مدل آزمایشگاهی بررسی شده است اثر زاویه اتصال و نسبت عرض ابگیر به عرض کانال اصلی با مقایسه بین دبی های خروجی از آبگیر در ناحیه اتصال مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج با مدل عددی مقایسه شده است مشاهدات نشان داده است که برای نسبت دبی های متفاوت عرض و طول ناحیه جداشدگی با افزایش نسبت عرض افزایش یافته و برای هر نسبت عرض با افزایش نسبت دبی عرض و طول ناحیه جداشدگی کاهش می یابد و همچنین با کاهش زاویه انحراف آبگیر از 90 درجه به 45 درجه و افزایش نسبت دبی عرض ناحیه جداشدگی کاهش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل سازی هیدرودینامیکی به روش اجزاء محدود با به کار گیری شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی به منظور طراحی اسکله در مناطق ساحلی همراه با یک مطالعه موردی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل سازی هیدرودینامیکی به روش اجزاء محدود با به کار گیری شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی به منظور طراحی اسکله در مناطق ساحلی همراه با یک مطالعه موردی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی هیدرودینامیکی به روش اجزاء محدود با به کار گیری شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی به منظور طراحی اسکله در مناطق ساحلی همراه با یک مطالعه موردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازی هیدرودینامیکی به روش اجزاء محدود با به کار گیری شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی به منظور طراحی اسکله در مناطق ساحلی همراه با یک مطالعه موردی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی هیدرودینامیکی به روش اجزاء محدود با به کار گیری شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی به منظور طراحی اسکله در مناطق ساحلی همراه با یک مطالعه موردی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سه روش مدل سازی عددی اجزاء محدود، تفاضل محدود و حجم محدود برای مدل سازی هیدرودینامیکی وضعیت های مختلف آب بر مبنای حل معادلات دیفرانسیل حکم فرما که بیان کننده روابط فیزیکی حاکم بر مسئله است، بر روی گره ها ی ا اجزاء شبکه بندی شده محیط مدل سازی استوار شده اند . به طور کلی شبکه بندی، تقسیم بندی محیط مدل سازی به اجزاء یا سلولهای مختلف با ابعاد کوچکتر و یا کم وبیش ریز است . این فرایند تقسیم بندی محیط مدل سازی ، می تواند پاسخ مدل سازی ر ا کاملاً از نقطه نظر دقت و زمان انجام محاسبات تحت تأثیر دهد . اگر چه ا یجاد شبکه ها یا اجزاء ریزتر یا به عبارت دیگر متراکم تر اغلب منجر به کسب دقت بیشتر در پاسخ مدل سازی به قیمت بالاتر رفتن هزینه و زمان انجام محاسبات مدل سازی می شود، با این حال این امر همیشه هم صادق نیست . درنتیجه با به کارگیری یک شبکه بندی بهینه بر روی محیط مدل سازی می توان از کارایی یا راندمان فرایند مدل سازی مطمئن شد .(Berg et al.,1997) در تحقیق حاضر، مدل سازی هیدرودینامیکی مدخل رودخانه وسر (Weser) ، که به دریای شمال می پیوندد و در محدوده سواحل آلمانی این دریا قرار گرفته، با استفاده از نرم افزارهای Swevolver و xf4 به روش مدل سازی اجزاء محدود و با به کارگیری مقادیر مختلفی از تعداد گره ها و شبکه ها یا اجزاء مثلثی، انجام شده است( hydrodynamics Swevolver manual, 2004; xf4 manual,1999 )D-2 . سپس یک مقایسه از نتایج مدل سازی انجام شده برای مقادیر مختلف تعداد شبکه ها با یکدیگر به منظور به دست آوردن یک شبکه بندی بهینه (از نظر ابعاد و تعداد شبکه ها ) در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است . بر اساس نتایج به دست آمده، یک اسکله جدید برای پهلوگیری کشتی های بزرگ باری در مکانی مناسب در این منطقه طراحی می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی ، زیست محیطی و تغذیه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی ، زیست محیطی و تغذیه ای دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی ، زیست محیطی و تغذیه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی ، زیست محیطی و تغذیه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی ، زیست محیطی و تغذیه ای :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: 19

نویسنده(ها):

مرضیه مطلبی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا کهنسال – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه فرمول بندی جیره فقط بر اساس هدف اقتصادی و تغذیه ای صورت نمی گیرد، بلکه اهداف زیست محیطی نیز باید در نوشتن جیره لحاظ شود. تامین و برآورد هدفهای زیست محیطی ، تغذیه ای و اقتصادی به طور همزمان و رسیدن به جوابی منطبق با این معیارها با استفاده از برنامه ریزی خطی ساده امکان پذیر نیست بنابراین در این مطالعه از مدلبرنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تهیه جیره برای یک گاو 700 کیلویی با تولید روزانه 36 کیلوگرم شیر 3/5 درصد چربی استفاده شد. این روش می تواند چند هدف را به طور همزمان و کنشی بهینه یابی کند. همچنین برای مقایسه این روش با روشهای دیگر جیره نویسی مدل برنامه ریزی هدف (GP) نیز برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش IMGP هم از نظر اقتصادی و تغذیه ای و هم از نظر زیست محیطی بر روش GP برتری دارد زیرا اولا جیره حاصل شده از روش GP جیره ای متعادل نمی باشد، به این دلیل که ازکلیه مواد غذایی در این جیره استفاده نشده است. در حالی که جیره نوشته شده با استفاده از روش IMGP متعادل است. ثانیا فسفر موجود در جیره حاصل شده از روش IMGP کمتر از روش GP می باشد. ثالثا هزینه حاصله از روش IMGP، 24 ریال به ازاء هر کیلوگرم جیره کمتر از روش GP است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
بهنام طاهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علی رجب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
شعبان الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک رهبری است. فعالیتهای بسیاری در سازمانها با سیستم های نرم افزاری انجام می شود. هدف پروهش، تعیین ارتباط سبک رهبری مدیران و موفقیت سیستم های اطلاعاتی با بکارگیری مدل مک لین و دلون می باشد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش سازمانهای صنعتی تهران می باشند. 21 جامعه آماری از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است که تعداد 83 نفر از 106 نفر پاسخ داده اند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری میانگین یک جامعه، ضریب همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی و مدل کردن با رگرسیون تحلیل شده است. طبق نتایج آماری ارتباط مثبت و معنی داری بین رهبری انسان گرا و موفقیت سیستم های اطلاعاتی یافته شد. بین رهبری تولید گرا و موفقیت سیستم های اطلاعاتی ارتباط معنی داری یافت نشد. همچنین استنتاج شد سازمانهایی که رهبران آنها توجه بیشتری به کارکنان نسبت به سازمانهای تولیدگرا دارند دلیلی برای داشتن سیستم های اطلاعاتی موفق تر ایشان نمی باشد. رهبری انسان گرا می تواند عاملی برای موفقیت سیستم های اطلاعاتی بعنوان یک شرط لازم و نه کافی باشد. توجه بیشتر به انسان گرایی باعث موفق تر شدن سیستم های اطلاعاتی نمی شود، بلکه یک شرط لازم برای موفقیت می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدهادی کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق
بهاره خجسته پور – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق
محمدحسین شریف جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق

چکیده:
با توجه به اهمیت نقش انرژی برق در هنگام مقابله با بحران و لزوم آمادگی برای احیای شبکه وتامین شرایط امنیتی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات برق ضرورت تقویت پدافندغیرعامل یا دفاعدر برابر تهاجم بدون استفاده از سلاح، بیش از پیش حساس می شود. با یکپارچه شدن بانکاطلاعات کلیه زیر ساختهای مهم کشور می توان، نسبت به مدیریت زمان و کاهش بحراناقدامات موثری انجام داد. مدیریت بحران درصدد است با برنامه ریزی مناسب، جامعه را برایپیشگیری، آمادگی، امداد و بازسازی مهیا نماید. ارائه این خدمات بصورت جامع ممکن نیست مگراینکه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، پشتیبان مراکز مدیریت باشند. استفاده از فنآوریهایروز و سیستم های رایانه ای از مهمترین مولفه هایی است که امروزه در بحث بحران مورد الزام قرارگرفته است.در این مقاله قابلیتهای ویژه سامانههای اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق جهت افزایش سرعتو دقت در دستیابی به اطلاعات و در نتیجه اتخاذ تصمیم در زمان ایجاد بحران و ایمنسازی زیرساخت صنعت برق کشور از طریق مکانیابی مناسب با دید پدافند غیر عامل خواهیم پرداخت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاکها با استفاده از سرمایش و گرمایش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاکها با استفاده از سرمایش و گرمایش دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاکها با استفاده از سرمایش و گرمایش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاکها با استفاده از سرمایش و گرمایش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاکها با استفاده از سرمایش و گرمایش :

خلاصه

تثبیت خاک برای پایدارسازی ترانشه های طبیعی، خاکبرداری ها و افزایش مقاومت زمین برای انجام عملیات عمرانی حائز اهمیت می باشد. تا کنون روشهای بسیاری برای تثبیت خاک بکار برده شده است. این تحقیق اصول استفاده از حرارت به دو صورت سرمایش و گرمایش برای بهسازی خاک را نشان می دهد. انجماد زمین برای بهسازی خاک نسبت گرمایش شناخته شده تر است. در این روش با منجمد کردن آب های منفذی داخل خاک مقاومت زمین را افزایش میدهند زیرا یخ مانند یک چسباننده ذرات خاک را بهم میچسباند. در بهسازی

زمین با گرمایش، ساختار فیزیکی و شیمیایی ذرات خاک در اثر حرارت بصورت یک محصول کریستالی و شیشه ای تغییر می کند. با حرارت دادن خاک، آب های داخل خاک همراه با مواد آلی که در کاهش مقاومت خاک موثرند با کمک فرآیند تبخیر از بین منافذ خاک خارج شده و ذرات ریزتر خاک در بین این منافذ قرار گرفته و ساختار خاک را مقاومتر میکنند. این دو روش نسبت به روشهای دیگر علاوه بر اینکه آلودگی زیست محیطی خاصی را برای زمین ایجاد نمیکنند، خود در از بین بردن این آلودگیها نیز موثرند.

کلمات کلیدی: تثبیت خاک، انجماد زمین، سامانه انجماد, متبلورسازی خاک، روکش حرارتی، چاه حرارتی.

.1 مقدمه

در این مقاله تحقیقاتی، عملیات موفق بهسازی زمین در خاک، با تأکید بر طراحی، ساخت و ساز و عملکرد بلند مدت بهسازی زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. تکنیک بهسازی زمین به هشت گروه اصلی بهسازی زمین در خاک تقسیم می شوند که عبارتند از : تراکم خاک، تحکیم خاک، کاهش وزن خاک، مسلح کردن خاک، روشهای شیمیایی، تثبیت حرارتی خاک، روشهای الکتریکی، تثبیت بیوتکنیکال .

روشهای بهسازی زمین در مهندسی ژئوتکنیک ابزاری برای رفع مشکل زمینهای ضعیف و مسئلهدار میباشند که عوامل متعددی باعث می شود که مهندسان یک یا ترکیبی از چند تکنیک را برای بهسازی زمین انتخاب کنند.
بهسازی زمین در خاک دارای پنج عملکرد اصلی است:

1 برای افزایش ظرفیت باربری

2 برای کنترل تغییر شکل و سرعت بخشیدن به تحکیم

3 تامین کردن پایداری جانبی

4 کنترل تراوش در ترانشه ها و محیط زیست

5 افزایش مقاومت در برابر روانگرایی

انجام بهسازی زمین در سطح معمولاً آسان و نسبتاً ارزان است ولی در عمق کار سختتر است و معمولاً نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر، استفاده از تجهیزات و ساخت و ساز تخصصیتر میباشد. برخی از این روشها برای یک نوع زمین مناسب هستند در حالی که روشهای دیگر شامل طیف گستردهای از خاکها می شوند.

در این مطالعه تحقیقی تلاش داریم به تفصیل تثبیت حرارتی خاک با استفاده از سرمایش و گرمایش را مورد بررسی قرار داده و نحوه عملکرد آن به همراه کاربرد گستردهی آن در مهندسی ژئوتکنیک شرح دهیم. هر دو حالت حرارت و انجماد را برای بهسازی زمین می توان استفاده کرد. روش حرارتی هنوز در مرحله آزمایشی و در حد نرم افزاری کوچک است اما روش انجماد زمین، به عنوان یک اقدام موقت برای پشتیبانی حفاری در مناطق شهری پذیرش شده است.[1]

2 بهبود خصوصیات مکانیکی خاک ها با استفاده از سرمایش

روش سرمایشی، استفاده از سرما و انجماد زمین برای تبدیل درجا آب منفذی به یخ است. سپس یخ به عنوان یک ماده چسبنده عمل میکند و با اتصال ذرات مجاور خاک برای افزایش قدرت ترکیبی شان آنها را تبدیل به یک بلوک یا سنگ بهم پیوسته وغیر قابل نفوذ میکند (شکل .(1

ملاحظاتی که در روش انجماد زمین در نظر گرفته می شوند عبارتند از: تجزیه و تحلیل حرارتی، هندسه سیستم تبرید، خواص حرارتی خاک و سنگ، نرخ انجماد، انرژی مورد نیاز، تجزیه و تحلیل و توزیع سیستم سرما ساز.

از جمله موارد کاربردی روش انجماد زمین عبارتند از: زیر بنای موقت، حمایت موقت برای حفاری، پیشگیری از جریان آبهای زیرزمینی در منطقه حفاری، تثبیت شیب موقت و مهار موقت آلودگی زباله های سمی و خطرناک.

شکل -1 استفاده از سرما و انجماد زمین برای تبدیل درجا آب منفذی به یخ.[3]

1 Biotechnical

انجماد زمین دارای دو عملکرد اصلی است:
1 برای جلوگیری از نشت آب های زیرزمینی به حفاری

2 افزایش مقاومت برشی خاک و بهسازی ظرفیت ساختاری آن

دو سیستم اساسی معمولاً در انجماد مورد استفاده قرار می گیرند. یکی سیستم باز که در آن مبرد (نیتروژن مایع یا دی اکسید کربن) پس از جذب انرژی و تبخیر شدن فشار از دست میدهد و دیگری سیستم هیدرولیک مدار بسته با استفاده از وسایل معمولی مکانیکی و گردش خنککننده است. در هر دو، آبهای زیر زمینی منجمد شده و از ورود به حفاری جلوگیری می شود، و مقاومت برشی خاک افزایش مییابد به طوریکه یخ به عنوان عامل اتصال ذرات خاک به هم عمل میکند. انجماد زمین می تواند در طیف وسیعی از خاکها استفاده شود.

خاکهای اشباع و نیمه اشباع یا نزدیک به آنها به دلیل ریزشی بودن و مسئله جریان آبهای زیرزمینی دارای ویِژگی خاصی هستند و نمیتوان خاکبرداری ابنیه راهها، باند فرودگاهها، سازههای آبی، ساختمان و رانش خاکهای روی آن را تعمیم داد. عدم پیش بینی تمهیدات لازم اجرای پروژه را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد.

انجماد زمین اولین بار در دهه 1860 میلادی در معادن ذغال سنگ ولز مورد استفاده قرار گرفت در مقایسه با روشهای دیگر خاکبرداری و تثبیت خاک که روی این گونه خاکها مناسب و کارا نیستند این روش در دامنه وسیعی از خاکها کاربرد دارد. البته خاک باید اشباع و نیمه اشباع باشد (در بعضی حالات آب را به نواحی خشک خاک اضافه میکنند و خاک را برای انجماد مناسب میسازند). آب زیرزمینی میتواند با سرعت در آن حرکت کند و هم چنین در این روش آلودگی ممکن نیست به خاک افزوده شود و فرایندها با محیط زیست دوستانه است.[2 ]

ابعاد ناحیه انجماد میتواند با افزایش وکاهش قطر لولهها و تنظیم دما کنترل گردد. نقطه ضعف بزرگ این روش مدت زمانی است که برای افزایش نواحی انجماد صرف می شود که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این مسائل را مرتفع نمود.

انجماد می تواند مقاومت چشمگیری به خاکهای ضعیف بدهد. توده منجمد خاک دارای مسئله خزش تحت بار میباشد، خاک منجمد نفوذ ناپذیر است و فرایند انجماد آب زیرزمینی یا خاک آلوده ساز نیست. سامانههای انجماد سازی ایمن و غیر آلوده هستند ولی برای تداوم استفاده در پروژه باید نگهداری شوند.

آب حاصل از ذوب انجماد به زمین بر می گردد و آب زیرزمینی محیط به شرایط پیش از انجماد خود بر می گردد، هر چند تغییر حجم پیچیده در خلال انجماد و آب شدگی ممکن است موجب مسائلی در تکیه گاه سازه همراه باشد که این مشکل را هم میتوان با تحلیل و طراحی مناسب حل نمود.
استفاده از انجماد زمین برای مقاوم سازی و بهبود خاک به حدود یک و نیم قرن پیش برمی گردد. در معنای کلی یعنی تبدیل آب به یخ، اجرای انجماد به وسیله به وجود آوردن سرمای متوسط در تماس با خاک برای یک مدت کافی تا آبهای منفذی یخ ببندد. در عمل لوله ها به طریق مناسبی در داخل ناحیهای که باید منجمد شود جای داده می شود هر لوله به صورت دوتایی بوده که لوله کوچکتر به صورت هم مرکز در داخل لوله بزرگتر قرار دارد. عامل سردکننده به داخل لوله میانی پمپ می شود و به فاصله داخلی دو لوله برگشت داده می شود. لوله خارجی که با خاک در تماس است آن را خنک میسازد بعد از آنکه یخ در ناحیه تماس شکل گرفت ادامه عملیات سامانه موجب می شود که ناحیه منجمد رشد کند و افزایش یابد و سپس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تنظیم خانواده و جمعیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تنظیم خانواده و جمعیت دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تنظیم خانواده و جمعیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تنظیم خانواده و جمعیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تنظیم خانواده و جمعیت :

جمعیت و تنظیم خانواده

قسمتهایی از متن:

مقدمه

سالهای سال است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بامسئله افزایش سریع جمعیت روبرو هستند ، این مسئله مشکلات ناگواری را از نظر اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی متوجه نموده است . به طور کلی دور تسلسلی بین جمعیت وعوامل پیشرفت وجود دارد . در جمعیتهای متناسب درآمد وصنعت بالاست ، امکانات تحصیلی وشغلی مناسب وجود دارد . فقر کم است واین امر کمک می کند که جمعیت روز به روز متناسبتر ومثمرثمرتر باشد وبر عکس در کشورهای عقب مانده ودر حال توسعه ، جمعیتی که ناچار است سربار زیادی را تحمل کند درآمد کمی داشته که بالطبع موجب می شود سرمایه گذاری کم شده وبه همین علت صنعتی شدن میسر نگشته ودر نتیجه پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود ونهایتاً از نظر فرم اجتماعی وجمعیتی شکل مناسبی نخواهد داشت .

افزایش جمعیت در کشور ما به خصوص در فاصله سالهای 57 تا 68 روند صعودی شدید داشته است ، به طوری که یکی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت را در دنیا دارا بوده است که بالطبع چنین افزایش جمعیتی کلیه برنامه ریزیهای اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، وپیشرفتهای اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است . …

جمعیت شناسی (Demography )

از دو کلمه demos به معنای مردم وجمعیت و graphos به معنای توصیف ونگارش ترکیب شده وبه معنای مطالعه علمی وتوصیف وتحلیل آماری ساختار وحرکات جمعیت های انسانی ، بررسی سیاست های جمعیتی و روابط متقابل بین پدیده های جمعیتی وعوامل اقتصادی اجتماعی وزیست محیطی می باشد . یا به طور خلاصه جمعیت شناسی مطالعه آماری جمعیتهای در حال تغییر انسانی است . جمعیت شناسی یکی از رشته هاس علوم اجتماعی است که با حجم تغییرات ودگرگونی های آن وعلل وآثار این دگرگونی ها ، کاهش یا افزایش زاد و ولد ویا مرگ ومیر ، مهاجرت ها ومانند آن سروکار دارد . همچنین در رابطه با تقسیم جمعیت به زیر گروه های معین بر حسب سن و جنس ، شغل ، وضعیت زناشویی وتغییرات آن به مطالعه وبررسی می پردازد وهمچنین حرکات درازمدت جمعیت را مورد مطالعه قرار داده وعلل این حرکات را تبین می کند .

بنابراین جمعیت شناسی جمعیت را به عنوان یک واحد آماری مورد بررسی قرار داده ودر زمینه اصلی مورد مطالعه قرار می دهد .

1- بررسی ساختارجمعیت در مقطع محدود ومشخص از زمان که مشتمل براجزاء وعناصر تشکیل دهنده جمعیت مانند سن ، جنس ، شغل ، وضعیت تاهل ، سواد ، مسکن ، بهداشت وغیره وارتباط متقابلی است که بین اجزاء ترکیب کننده ساختارهای جمعیتی وجود دارد .

2- بررسی حرکات جمعیت که عبارتنداز :

الف – حرکات طبیعی جمعیت مانند زاد وولد ومرگ ومیر وبالاخره افزایش یا کاهش طبیعی جمعیت .

ب- حرکات مکانی یا اجتماعی جمعیت که عبارتند از مهاجرتها که دو صورت دارد ، یکی مهاجرت به داخل یک سرزمین یا درون کوچی ودیگری مهاجرت به خارج از یک سرزمین یا برون کوچی ، وبالاخره تغییراتی که در پایگاه اجتماعی وهویت مدنی افراد مثلاً پس از ازدواج یا تغییر شغل ویا موقعیت اجتماعی آنها پدید می آید .

بنابراین جمعیت شناسی دانشی است که به مطالعه چهار موضوع اصلی زیر می پردازد .

¨ حجم جمعیت

¨ توزیع جمعیت

¨ ترکیب جمعیت

¨ حرکات جمعیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
به آفرین بهرامی نیا – کارشناسی ارشد، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
احسان نامجو – استادیار، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:
در این مقاله، یک روش واترمارکینگ در حوزه تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) برای تصاویر دیجیتالی ارائه می شود. تصویر واترمارک باینری به روش طیف گسترده درون ادراکی ترین ضرایب تبدیل DCT تصویر میزبان به صورت نامرئی درج می شود. درج یک واترمارک تحت این روش، آن را در مقابل انواع حملات عمدی و غیرعمدی از جمله فشرده سازی با اتلاف، نویز گوسی و نویز نمک و فلفل مقاوم می سازد. استفاده از یک الگوریتم ساده پس پردازش به هنگام استخراج واترمارک، کیفیت دیداری واترمارک استخراج شده را به شکل برجسته ای بهبود می بخشد. نتایج شبیه سازی، کارایی سیستم پیشنهاد شده را در مواجه با بسیاری از حملات بر اساس معیارهای PSNR و MSSIM نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Coدرdeposition of Pyrolytic CarbonدرSilicon Carbide Composite from Trimethylsilyl Chloride Precursor: Effect of Concentration and Substrate

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Coدرdeposition of Pyrolytic CarbonدرSilicon Carbide Composite from Trimethylsilyl Chloride Precursor: Effect of Concentration and Substrate دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Coدرdeposition of Pyrolytic CarbonدرSilicon Carbide Composite from Trimethylsilyl Chloride Precursor: Effect of Concentration and Substrate  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Coدرdeposition of Pyrolytic CarbonدرSilicon Carbide Composite from Trimethylsilyl Chloride Precursor: Effect of Concentration and Substrate،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Coدرdeposition of Pyrolytic CarbonدرSilicon Carbide Composite from Trimethylsilyl Chloride Precursor: Effect of Concentration and Substrate :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين سمينار بين المللي علوم و تکنولوژي پليمر

تعداد صفحات : 2

چکیده مقاله:

Pyrolytic carbon-silicon carbide (PyC-SiC) composite was produced by chemical vapor deposition (CVD) method. Trimethylsilyl chloride (TMSCl) was used as a source material to synthesize the composite. SiC and PyC arranged themselves next to each other by co-deposition method to form the composite. The formation of PyC-SiC composites and their morphology were followed by Raman spectroscopy and scanning electron microscopy, respectively. The effects of substrate type and TMSCl concentration on the microstructure and content of the composite were examined in this study. The results showed that TMSCl at 2.5%vol and graphite, as a substrate, were more suitable for the synthesis of composites with higher silicon carbide content (25% mole Si), minimum amorphous Si and lower defects in PyC crystals

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

عباس جنگی مرنی – کارشناس نظام بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران
هادی رمضانی – کارشناس نگهداری شبکه های آبیاری شرکت مدیریت منابع آب ایران
ناصر سامانی – رئیس گروه نگهداری شبکه های آبیاری شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

توسعه پایدار بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی هر کشور (ب ه ویژه کشور های جهان سوم )، یکی از ع وامل مؤثر در توسعه اقتصادی آن کشور می باشد . توسعه بخش کشاورزی نیز خود در گرو تأمین به اندازه و به موقع آب برای نیاز محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبِ آبیاری است. تعداد زیادی از کشو رها از جمله کشور ایران، در نواحی نیمه خشک و خشک جهان قرار دارند. از ای نرو، استفاده بهینه از منابع آب و تأسیسات آبیاری، جزو اهداف مهم دست اندرکاران مدیریت منابع آب در ایران بوده و در این زمینه، بهره برداری، نگهداری و مدیریت مناسب شبکه های آبیاری و زهکشی حائز اهمیت فراوان می باشد . با توجه به اینکه در احداث شبکه ه ای آبی اری منابع مالی زیادی هزینه می شود ، لذا بهره برداری صحیح و استفاده اصولی از شبکه های آبیاری و زهکشی در توسعه مناطق روستایی کشور از اهمیت فراوان ی برخوردار است. تا دو دهه پیش در ایران، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبی اری و زهکشی به شکل امانی و توسط شرکت های آب منطقه ای (تحت عنوان کلی امور بهر ه برداری شبکه های آبیاری) انجام می شد ولی با ایجاد شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری ، خدمات یادشده از سوی شرکت های آب منطقه ای به این شرکت ها به عنوان شرکت های تأمین کننده خدمات فنی بهره برداری و نگهداری، واگذار شده است. در چند سال گذشته، رویکرد دست اندرکاران مدیریت منابع و تأسیسات آبی در ایران وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که ایجاد ظرفیت های لازم در بخش های غیردولتی برای ارائه خدمات فنی یادشده با هدف ارتقای کیفیت خدمات فنی مورد نیاز و نیز کاهش تصدی گری های دولت ی، مطرح گردی د. هدف موردنظر از طریق شکستن انحصارِ مدیریت دولتی و توسعه فضایِ رقابت در این عرصه دنبال شد. در این تحقیق تلاش شده است وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیر د و محدودیت ها و مشکلات پیش رویِ عملیاتی کردن رویکرد استفاده از خدمات فنی شرکت های بخش غیردولتی در عرصه بهره برداری و مدیریت شبک ههای آبیاری و زهکشی تبیین گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید