ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت :

ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………..

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………….

تعاریف نظری اصطلاحات……………………………………………………………………

تعاریف عملیاتی اصطلاحات…………………………………………………………………

فصل دوم : ادبیات پیشینه پژوهش

تعاریف ازدواج…………………………………………………………………………………….

عوامل فروپاشی ازدواج……………………………………………………………………….

انگیزه های ازدواج……………………………………………………………………………….

انواع ازدواج………………………………………………………………………………………..

عوامل تعیین كننده سازگاری در ازدواج………………………………………………..

اسلام و اهمیت ازدواج…………………………………………………………………………

عوامل تاثیر گذار بر رضایت از زندگی………………………………………………….

تئوری تصور از همسر مطلوب…………………………………………………………….

تفاهم زناشویی……………………………………………………………………………………

اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب…………………………………………………

پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده…………………………………………………..

رضایتمندی از زندگی زناشویی …………………………………………………………..

بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده………………………………………………….

استرسهای خانواده و تغییرات……………………………………………………………..

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………….

دلبستگی……………………………………………………………………………………………..

– ویژگی های دلبستگی………………………………………………………………………..

– الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین………………………………………..

– الگوهای دلبستگی در بزرگسالان……………………………………………………….

تحقیقات و پژوهش های داخلی…………………………………………………………….

تحقیقات و پژوهشهای خارجی…………………………………………………………….

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماری………………………………………………………………………………………

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………..

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………

شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………..

روش آماری……………………………………………………………………………………….

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

توصیف داده ها…………………………………………………………………………………..

تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………

فصل پنجم : بحث و تفسیر

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………..

بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………..

محدودیت و مشكلات…………………………………………………………………………..

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………

ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت
فهرست جداول

جدول 2-1 الگوی دلبستگی بزرگسالان بارتولومیو و هوروتیز………………

جدول 1-4 : شاخص توصیفی مربوط به سن زنان……………………………….

جدول 2-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه سبك های دلبستگی…….

جدول 3-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی………..

جدول 4-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه رضایت زناشویی و سبك های دلبستگی

چكیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبكهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است.به این منظور تعداد 50 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبكهای دلبستگی با….. استفاده شد.

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینكه فقط رابطه سبك دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.

بنابراین با افزایش سبك دلبستگی ایمن ،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعكس.اما رابطه سبك دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبك ها ، رضایت زناشویی كاهش می یابد و بالعكس.می توان چنین نتیجه گیری كرد كه بین سبك های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبك دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.

مقدمه

ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[1]، به نقل از میرخشتی، 1375).

افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، 1373).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، 1375).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، 1381)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، 1379).

موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آمادگی برای ازدواج تحصیلات، زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سلامتی، شخصیت، درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله : تعهد، حساسیت، سخاوت، ملاحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت ، اعتمادو اطمینان بستگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یکدیگر نیاز به حس تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد. چه بسیار زنان و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته اند و کارشان به سلامت کشید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار زنان و شوهرانی که قبلا در تمام موراد زندگی مشترک به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند (بک، ترجمه قراچه داغی، 1378).

زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات فراغت با یکدیگر، تقسیم کار، نگهداری از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در رابطه شان با یکدیگر نیاز به حسن تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد(همان منبع).

یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.(سیف؛ 1380) .

بیان مساله

روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، 1378).

مازن و شاور(1987 ، 1990) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک دلبستگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی.

هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند.

در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.

با این مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در زوجین بپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.

تداوم و بقای خانواده، مستلزم سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن است و سلامتی روانی نیز در نتیجه میزان رضایت طرفین از زندگی بوجود می آید ، خانواده ایی که دچار اضطراب و کشمکش های نابجا نباشد و همه روابط فیمابین اصولی باشد، دارای سلامت روانی است . و چون افراد خانواده به یکدیگر دلبسته هستند و این دلبستگی تعیین کننده میزان علاقه است ، پس تحقیق و مطالعه در این خصوص اهمیت و ضرورت داشته و خانواده سالم، رضایت بالای زن و شوهر و سطح دلبستگی مثبت و خوب برای یک جامعه بسیاری ضروری است و این تحقیق می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

هدف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی افراد بررسی شود و به دنبال این هدف است که :

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اجتنابی

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ترسان

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اشتغالی

فرضیه های پژوهش

1-بین میزان رضایت رناشویی با سبک های دلبستگی ایمن رابطه معنی دار وجود دارد.

متغیرهای پژوهش

متغیروابسته : رضایت زناشویی

متغیر مستقل: سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی اشتغالی- سبک دلبستگی ترسان

چهار سبک دارید ایمن، ترسان، اشتغالی و اجتنابی

تعاریف نظری اصطلاحات

رضایت زناشویی[2]، میزان رضایت زن و شوهر از چگونگی و کست رابط خود با یکدیگر می باشد .(هاشمی ،‌1386).

به اعتقادها کینز رضایت از زندگی زناشویی یعنی احساس خوشایند و رضایمند و لذت تجربه ای که به وسیله یک زوج صورت می گیرد هنگامیکه تمامی جنبه زندگی زناشویی خود را مورد توجه قرار دهند.(سلیمانیان، 1372).

سبک دلبستگی[3]

نحوه ای که فرد با یک مظهر مراقبت کننده رابطه برقرار می کند (ریچاردپی- هالجین- سوزان کراس- ترجمه سیدمحمدی، 1384).

به کسب احساس آرامش و ایمنی که در مجاورت عاشق به معشوق به دست می دهد و حساسیت و پاسخگو بودن به نیازهای معشوق اطلاق می کرد.(سپاه منصور، 1368).

تعاریفی عملیاتی اصطلاحات

رضایت زناشویی : منظور نمره ای است که آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی ایریح کسب می کند

سبک دلبستگی: منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سبکهای دلبستگی سبک می کند.

تعاریف ازدواج

انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می گردد به بیان دیگر در راه تحقق امر ازدواج باید شاهد تصویب جامعه نیز باسیم (ساروخانی، 1370).

زناشویی پیوندی اخلاقی و بخودی خود غایتی مطلق است (هگل [4]، ترجمه امینی).

به طور کلی ازدواج به منظور تعهدات اخلاقی طرفین در جهت ساختن یک خانواده منسجم و تربیت فرزندان می باشد.

عوامل فروپاشی ازدواج

1.اختلاف تحصیلات (آریانپور، 1375)

2.عدم شناخت نسبت به یکدیگر

3.وجود اعتیاد یکی از طرفین

4.اختلال رفتاری و یا بیماری های روانی

5.دخالت رفتاری و یا بیماری های روانی

6.نداشتن فرزند یا نازائی

7.عدم آشنایی کافی به وظایف در طرفین (زن سالاری- مردسالاری)

8.خیانت زناشویی

9.غافل ماندن زنان از وظایف خویش به علت اشتغال

تمامی این موارد، می تواند از عوامل فروپاشی خانواده باشد و باعث ایجاد انحرافات اجتماعی گردد. آسیب به کودکان وارد می گردد و آنها را درجامعه دچار بحران و مشکل می سازد (قائمی، 1379).

انگیزه های ازدواج:

انگیزه های ازدواج متعدد و متنوع هستند که عبارتند از : تعهد، ارتباط خصوصی، همراهی و مشارکت عشق، شادی، سکس مشروع و بچه دار شدن.

تعهد : مردم احساس می کنند که یک نفر خودش را به آنان اهدا می کند بدون آنکه قصد تلافی داشته باشد ازدواج نمونه کامل این وقف شدن است. جشن غروسی نمونه کامل برای بیان تعهد است.

ارتباط خصوصی: افراد انتظار و آرزوی ارتباط صمیمانه و پرداوم را از ارتباط خصوصی خویش دارند و مایل هستند با فردی ازدواج کنند که آنان را از نظر هیجانی، احترام، اعتماد و صمیمیت تامین کند. یکی از وظایف مهم افراد در دوران جوانی است که یاد بگیرند چگونه یک فرد می تواند صمیمی باشد.

همراهی و مشارکت: ازدواج فرصت مناسبی را برای رهائی از تنهایی فراهم می کند و در این زمان همراهی و مشارکت بین دو فرد ایجاد می شود. زمانی که ارضاء نیازها متقابل شد فرد در فعالیت های خویش با دیگری سهیم می شود، ارتباط یکپارچه شده و زوج ها رضایت بیشتری را از ازدواج تجربه می کنند.

عشق : زمانی که دو فرد به یکدیگر نزدیک می شوند بین آنان رابطه صمیمانه ایجاد می شود و در این مرحله زندگی با رضایت همراه می شود، فردی عشق می ورزد و دیگری به عشق پاسخ می دهد ازدواج فرصت مناسب را برای نیاز به عشق فراهم می کند.

خوشحالی: بسیاری از مردم اقدام به ازدواج را خوشحالی می دانند، در حالیکه منبع خوشحال کننده آن دو نفر هستند که با ازدواج امکان ارتباطات محبت آمیز را فراهم می کنند.

سکس مشروع و بچه دار شدن: ازدواج روش پسندیده و قابل قبول برای رفتارهای جنسی است با آنکه رفتارهای جنسی خارج از زناشویی نیز وجود دارد، انگیزه بچه دار شدن دلیل دیگری برای ازدواج است.

گاهی انگیزه هایی که برای ازدواج انتخاب می شوند، نادرست است، یکی آنکه شریکی برای ارتباط جنسی خویش داشته باشند، امنیت عاطفی و اقتصادی داشته باشند. گاهی برای فرار از تنهایی تصمیم به ازدواج می گیرند یا انکه می خواهند از موقعیت آزاددهنده خانه فرار کنند. اگرچه این دلایل مهم هستند ولی انگیزه منطقی برای ازدواج به حساب نمی آیند (کی نیا، 1377).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 :

بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388
فهرست مطالب

فصل

ردیف

عنوان مطالب

صفحه

اول

1

2

3

4

5

6

7

مقدّمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف و مقاصد تحقیق

سئوالات و فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

دوم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و تئوریک )

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

رضایت شخصی و استقلال طلبی در کارآفرینی

کارآفرینی و رشد اقتصادی

رابطه ی توسعه پایدار و کارآفرینی

مدیریت یا کارآفرینی

سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

تفاوت کارکردهای کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل

کارآفرینان اقتصاد کشاورزی

کارآفرینان آزاد در ابهر

کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی در ابهر

زمینه ها و عوامل کارآفرینی

امکان کارآفرینی

انواع کارآفرینی

بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388
فهرست مطالب

فصل

ردیف

عنوان مطالب

صفحه

سوّم

1

2

3

4

5

6

روش تحقیق

جامعه

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

چهارم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تجزیه و تحلیل یافته ها

جدول فراوانی پاسخ ها در 13 سئوال 5 گزینه ای مربوط به 200 نفر

مقایسه کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان ابهر

توضیح تفاوت ها

مقایسه کلی تفاوت ها در دو گروه کارآفرین

اطلاعات عمومی کارآفرینان و نمودارهای مرتبط با هر دو گروه

نمودار های کلی دو گروه در جمع گزینه های پرسشنامه ها جهت مقایسه

محاسبه میانگین در هر دو گروه

عملیات 2×1 فی دو یا کای دو

محاسبه T استیودنت یا Test =T

پنجم

1

2

3

4

5

نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ارزش و ضرورت مسأله

اهداف و مقاصد تحقیق

سئوالات و فرضیات تحقیق

متغیر های تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

مقدمه

شاید واژه هایی نظیر کارآفرینی و کارآفرینان برای آحاد عمومی جامعه ما واژه هایی غریب و انحصاری و تخصّصی تلّقی گردد و مفهوم و معانی آن با زمینه های ایجاد و توسعه کار و بسط و گسترش استعدادهای بالقوّه و نیز ایجاد بسترها و پتانسیل های مختلف ایجاد کار و حرفه و شغل و فعالیّت و تولید و تلاش و خدمات و غیره همخوانی ندارد . در صورتیکه اتفاقاً کارآفرینی یعنی همه ی موارد ذکر شده ، و علت غربت و ناآشنایی واژه کارآفرینی و کارآفرین در جامعه ما جدید بودن و تازگی اصطلاح در نظام های اقتصادی و تولیدی و زمینه های اشتغال و کار و خدمات و غیره است .

به هر حال کارآفرینی و خلاقیّت های ایجاد اشتغال و ابتکارات خلّاق در صنایع و صنعت و کشاورزی و خدمات و تلاش و مدیریّت های خلاق استفاده از امکانات و زمینه ها و استقرار صنایع و کارگاه های تولید در اماکن و موقعیّت های مستعد و ایجاد بسترهای لازم تولید کار و فعالیّت صرف نظر از افراد و اشخاص خاص همه و همه کارآفرینی هستند . امّا اگر جامعه شرایط پیوسته و لازم جهت تحقّق افکار و اندیشه های رایج و فعّال کارآفرینی را در بخش های مختلف فراهم نماید از مبانی و اصول علمی تحقیقی کارآفرینی و توسعه و توانش تولید و توسعه نیز که متضمّن نظام های اقتصادی است ، نیز بهره جسته ایم .

کار آفرینی یک فلسفه است ، کارآفرینی یک نگاه و ایده است ، کارآفرینی جرأت ورزی و اعتماد داشتن به امکانات است . کارآفرینی رسک کم خطر و پشتیبانی شونده از سوی نظام و جامعه است ، کارآفرینی طرح است . کارآفرینی تولید است ، کارآفرینی خدمات است ، کارآفرینی صنعت و درآمد است و کارآفرینی ایجاد بنگاه و مراکز کار و مطالعه و تحقیق و تولید است .

با این مقدّمه کوتاه درصددیم که روحیّات و صفات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی را با افراد و گروه های کارآفرینان بخش های مختلف را مقایسه و ارزیابی نماییم و به بررسی کیفیّت و چگونگی تشابهات و تفاوت های منظر و نگاه و نیز میزان کارآفرینی هر دو بخش را به نقد و بررسی بگذاریم . که اصولاً فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد کشاورزی چگونه و با چه ابزارهایی و در چه سطحی و با چه امکانات و پشتوانه هایی می توانند کار و اشتغال بیافرینند و جایگاه آن ها در کنار کارآفرینان دیگر مثل بخش خصوصی و بخش تعاونی در تولید کارگاه های کوچک و بزرگ و متوسّط در چه جایگاهی قرار دارد . و در زمینه های تولید کارآفرینی در بخش اقتصاد کشاورزی چه تفاوت ها و تشابهاتی با بخش های دیگر و اصولاً چه ارتباطی با زمینه های دیگر دارد و در نهایت مقایسه روحیّات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان را در ابعاد مختلف تولید و توزیع و خدمات و شخصیتی بررسی کرده ایم .

بیان مسأله

چون کارآفرینی و کارآفرین بطور مستقیم و غیر مستقیم با بخش تولید و توزیع و نیز خدمات و بازرگانی و صنعت و کشاورزی و بنگاه های اداری و تفریحی و هنری دارد . لازم است ، زمینه های کارآفرینی و کارآفرین نیز تبیین و تعریف گردد.

زمینه های کار آفرینی شامل :

– صنعت و بخش های مختلف صنعتی اعم از خصوصی و تعاونی و دولتی

– کشاورزی شامل کشاورزی خرد و کلان و دولتی و غیردولتی همراه با ادوات لازم در تولید و توزیع تولبدات و خدمات کشاورزی

– خدمات و بخش های مختلف و پراکنده و گسترده اداری

کارآفرین و کارآفرینان در بخش های مختلف ذکر شده صرف نظر از جنس و مدرک و تخصّص و سواد و معلومات و اقلیّت ها و اقوام و … در طول دهه های اخیر با اقدام و ایجاد زمینه های لازم در ایجاد و تأسیس طرح های اقتصادی و ایجاد بنگاه های تولیدی و کارگاه های کوچک و بزرگ به موازات فناوری های علمی و صنعتی و فرآیندهای توسعه و رشد و تعالی نظام های اقتصادی و تولیدی و صنعتی و خدماتی چهره و نمای متحوّل نظام های شهری و تولیدی را خلق و بوجود آورده اند .

بر این اساس نقش کارکردی کارآفرینان در تئوریهای اقتصادی به مفاهیم و اصطلاحات خاصّی تعبیر می شود .

نقش کارکردی کارآفرینان در تئوری های اقتصاد

معامله گر

هماهنگ کننده

مالک محصول

نوآور

تصمیم گیرنده

واسطه

ریچارد کانتیلون

ژان باتیست سی

فردریک هاولی

ژوزف شومپیتر

فرانک نایت

ایزائیل کرژنر

منبع (بارانو 1989 ) به نقل از محمود احمدپور-کارآفرینی ،1386 ، ص 27

چنانچه ملاحظه می شود :

کارآفرینی در جهان حتّی در منظر صاحب نظران مکاتب مختلف دارای معانی و مفاهیم مختلف است . و از دلالی و واسطه گری تا مدیریت و هماهنگی و مالکیت و خلاق و نوآوری گسترده شده است . بر این اساس می توان بین کارآفرینی در دانشجویان اقتصاد کشاورزی و کارآفرینان دیگر در ابهر را نیز تمیز و تشخیص داد .

در جدول گذشته کارکردهای دیدگاهی به کارآفرینی جهت عمق بخشیدن اطلاعات به خوانند ذکر گردید امّا در رویکرد های این اصطلاح نیز تفاوت ها و تضادهایی از نظر صاحب نظران به چشم می خورد .

مک کله لند محقق و کارشناس 1963 کارآفرینی را توفیق طلبی می داند .

روتر 1964 در تحقیقات خود کارآفرینی را مرکز کنترل داخلی می داند .

لایلز – بروکهاوس 1980 کارآفرینی را پذیرش مخاطره های معتدل می داند .

باومن واسکایر 1982 کارآفرینی را تحمّل ابهام می داند .

جاکوبووتیز 1982 کارآفرینی را استقلال طلبی می داند .

و بالاخره سکستون 1982 کارآفرینی را متعهد ، با انگیزه ، پرانرژی می داند .

از مفاهیم و واژه های تبیین شده می توان نتیجه گرفت که بین کار آفرینی و غیرکارآفرینی نیز تفاوت هایی وجود دارد . (1)

کارآفرینی به دنبال استقلال و غیرکارآفرین به دنبال وابستگی است .

کارآفرین به دنبال ثروت و غیرکارآفرین به دنبال امرار معاش است .

کارآفرین به دنبال فرصت و غیرکارآفرین مخالف مخاطره است .

کارآفرینبه مبتکر است و غیرکارآفرین غیرمبتکر است .

کارآفرین به دنبال معاملات است و غیرکارآفرین مخالف معامله است .

کارآفرین قبول مخاطرات و غیرکارآفرین مخالف مخاطرات است .

کارآفرین درک مستقیم یا آنی از موضوع و غیرکارآفرین درصدد تحلیل است .

( محمود احمدپور داریانی ، کارآفرینی ، پردیس ، 1386 چاپ هفتم ، ص29 )

با توجه به موارد و مدمات ذکر شده و تعاریف و مفاهیمی که از واژه و اصطلاح کارآفرینی و نیز رویکرد و کارکرد هایی که از مفهوم کارآفرینی از سال های 1980 تا به امروز در جهات و ایران وجود دارد .

به مسئله و موضوع اصلی در بیان مسأله بر می گردیم که :

چه تفاوت ها و تمایز هایی بین کارآفرینان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و کارآفرینان در سطح شهر ابهر در سال 1388 وجود دارد ، چه چیزهایی است ؟

آیا کارآفرینی در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی جنبه تعهّدی و معامله ای و تولیدی و اشتغالی و ابتکاری و نوآوری و سایر جنبه های مثبت کارآفرینی را دارد ؟

آیا کارآفرینان سطح شهر ابهر در سال 1388 در زمینه های سطوح مختلف رویکرد ها و کارکردهایی همانند دانشجویان رشته اقتصادی کشاورزی شهر ابهر را دارند ؟

اصولاً چه تفاوت ها و تمایز هایی در ویژگی های شخصیّتی از منظر کارآفرینی در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و نیز کارآفرینان دیگر در سطح شهر ابهر وجود دارد ؟

اهمیّت و ضرورت مسأله

معمولاً اهمیّت و ضرورت هر مسئله ای به اندازه ارزش و جایگاه و نقش و تأثیر آن موضوع یا پدیده تلقّی می کنند .

کارآفرینی از هر نوع ، کارآفرینی با هر سطح ، کارآفرینی با هر وسعت و اندازه کارآفرینی از هر حیث و بعد تولیدی و صنعتی و خدماتی و اداری و فرهنگی و … از آن جا که باعث گردش بازار کار و عرضه و تقاضا و امور بازرگانی و تنوّع و تسریع امور مالی و پویایی و احیای تولید و توزیع و نیز بهره وری ارزش های اقتصادی در همه ی ابعاد و باعث ایجاد اشتغال و کار و حرفه و خدمات بصورت موقّت و دائمی و مستمر و پیوسته هر چند با انگیزه سود و ثروت مالی و حتّی با هدف کسب سود فراوان و درآمد های سرسام آور در درجه ی اول از آن جا که در دنیای پیچیده امروزی و در دنیای متلاطم امروزی که کار و شغل و حرفه و اشتغال جوانان در آینده خانوادگی و سلامتی و ازدواج و تحصیل آنان به شدت تأثیر دارد . کارآفرینی و تبعات و اثرات ناشی از کارآفرینی با هر رویکرد و کارکردی بسیار ارزشمند و عزیز و با اهمیّت است و دارای اهمیّت و ضرورت و جایگاه بسیار بالایی است .

اهمیّت و ضرورت کار آفرینی از چند نظر و جنبه اهمیّت دارد .

الف : فی النفسه تولید کار و حرفه . خدمات و گردش کار و انرژی می کند .

ب : در اثر و سایه فعالیت و تلاش کار آفرینی ثروت و تولید و خدمت و توزیع و مبادله کالاها و گردش خدمات مختلف اداری و کاری و بازرگانی و اداری افزایش می یابد .

ج : کار آفرینی مکمل سه بخش اقتصادی در ایران (خصوصی ، تعاونی ، دولتی ) می باشد و کار آفرینی در سه بخش کار آیی و بهره وری تولید می کند .

د : کار آفرینی مانع و مسدمد کننده بیکاری و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از گرایش جوانان به اعتیاد و قمار و فحاشی و ابطالی گری است .

ه : کار آفرینی اگر توسعه و گردش یابد ، جنبه های نسبتاً منفی آن که جنبه سود شخصی و منفعت آنی و … است به سنّت تولید و هماهنگی و مدیریت و خلاقیت ها و نو آوری ها تبدیل می شود .

و : کار آفرینی و کار آفرین چون تولید کننده و مکمل و فراگیرنده و تکمیل کننده نقاط نقصان وضعف تولید و توزیع و گردش کار و امور اداری و … می باشد . در صورت اصلاح و جهت دادن به رویکرد های علمی و تولیدی و صنعتی و کشاورزی و اداری حیات بخش و سازنده خواهد بود .

اهداف و مقاصد تحقیق :

هدف و مقصود عمده تحقیق حاضر جدا از موضوع تحقیق نیست . که عبارت است از :

– شناخت و تبیین روحیه کار آفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی شهر ابهر

شناخت و تبیین روحیه و ویژگی کا ر آفرینی در کار آفرینان سطح شهر ابهر

– مقایسه این ویژگی ها و خصوصیات رفتاری در دو بخش ذکر شده

هدف های فرعی این تحقیق عبارتند از :

– رویکردهای کار آفرینی کار آفرینان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ابهر چه چیزهایی است

– رویکردهای کارآفرینی کارآفرینان در سطح ابهر شامل چه مواردی است .

-بطور کلی شناخت و تبیین رویکرد ها و کار کرد ها و ویژگی های کار آفرینی در دو گروه دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کار آفرینان سطح شهر ابهر می باشد .

و این مقایسه از طریق مصاحبه و تنظیم پرسشنامه و مشاهده رفتارها و طبقه بندی آنها گزارش شده است .

سئوالات و فرضیه های تحقیق :

1- آیا رویکرد های کا رآفرینی در همه کار آفرینان یکسان است ؟

2- آیا کارکرد های کار آفرینی در همه کا آفرینان یکسان است ؟

3- معمولاً دانشجویان در رشته های اقتصادی چه نوع رویکرد هایی دارند ؟

4- دانشجویان در رشته های اقتصاد کشاورزی چه نوع کار کرد هایی دارند؟

5- آیا روحیه کار آفرینی صرفاً با تحصیل ثروت یکی است ؟

6- آیا روحیه کار آفرینی مترادف با ابداع و نو آوری و خلاقیت است ؟

7- آیا روحیه کار آفرینی با مالکیت ودارایی و ثروت یکی است ؟

8- آیا ویژگی و روحیه مدیریت وهماهنگی در کارآفرینی در همه کار آفرینان یکی است ؟

9- آیا واسطه گری و دلالی در همه کار آفرینان صفت رایج و مرسوم است ؟

10- آیا ویژگی های شخصی و منطقه ای و ملّی و مذهبی کار آفرینان در همه سطوح یکسان است ؟

فرضیه :

ویژگی و روحیه کار آفرینی دانشجویان دارای بعد تولید و اشتغال و جنبه ملّی و عمومی دارد .

ویژگی و روحیه کار آفرینان غیر دانشجویی دارای بعد منفعت مشخصی و انباشت ثروت و کامجویی می باشد .

متغیّرهای تحقیق :

در تحقیق حاضر متغِیّرهای مستقل و وابسته عبارتند از :

متغیّر مستقل : روحیّه کارآفرینی

متغیّر وابسته : ویژگی کارآفرینان دانشجویان اقتصاد کشاورزی و افراد عادی

در این تحقیق این که همه آزمودنی ها کارآفرین هستند ، شکی نیست و کارآفرینی صفت و ارزش و متغیّر ثابت همه ی شرکت کنندگان می باشند . و به عنوان متغیّر مستقل عمل می کند .

حال این که کارآفرینی ( الف در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ، ب کارآفرینان شهر ابهر ) در روحیّه اقتصادی و تولیدی و خدماتی این دو گروه چگونه تأثیر می گذارند به عنوان متغیّر وابسته دنبال شده است .
یعنی در واقع ما در صدد هستیم که ویژگی ها و صفات و روحیّات کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و نیز کارآفرینان سطح شهر ابهر را بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388
فهرست و طبقه بندی نماییم و در دو طبقه و دو ویژگی با تفاوت ها و تشابه ها نقد و بررسی نماییم .

تعاریف واژه ها و اصطلاحات :

کارآفرینی سازمانی(1) فعالیّت هایی که به طور صحیح از حمایت قانونی و منابع سازمانی در جهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید ، رشد ، بهبود محصول و … برخوردار می گردد . (2)

تعریف دوم : فرآیندی که سبب می شود شرکت نوآورتر شده و نسبت به موقعیّت های بازار سریعتر عکس العمل نشان دهد و از طریق ایجاد حس مالکیّت کارکنان را بر می انگیزد . (2)

تعریف سوم : فرآیندی که با تشویق و تمجید و … حمایت شده و از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ارائه نوآوری و … می انجامد . (2)

کارآفرین = فردی که همچون حجیم شدن سازمان در تولید و خدمات و بهره وری تولید و خدمات و سرعت فروش و رونق بازار کار دارای استعداد و توانایی خاصی است . (2)

کارآفرین = افرادی که حیثیت شغلی و شخصی خود را به پای نوآوری در شرکت ها و سازمان های بزرگ مصرف می کنند تا به عدّه زیادی خدمت برسانند . (2)

کارآفرین = کسی که در زیر چتر یک شرکت محصولات و فعالیّت و فناوری های جدید را کشف و به بهره برداری می رساند . (2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار :

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید.

جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.

این پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.

فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.

فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.

تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………….. 1

فصل اول : مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان …………… 3

اهمیت پژوهش ………………………. 6

ضرورت پژوهش ………………………. 6

محدوده پژوهش ……………………… 7

تعاریف مفاهیم …………………….. 7

متغیرهای پژوهش ……………………. 7

فرضیه های پژوهش …………………… 7

فصل دوم : پیشینه پژوهش

سازگاری اجتماعی …………………… 9

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک 12

اشتغال زن ………………………… 12

اشتغال زن در خارج از خانه ………….. 15

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی ………. 23

انگیزه های اشتغال زنان …………….. 25

تاثیر اشتغال سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان ………………………….. 26

تاریخچه اشتغال زن در ایران …………. 36

مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران . 38

تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش ………. 40

وضعیت حقوقی و قوانین ………………. 40

فصل سوم : روش تحقیق

روشهای جمع آوری داده ها ……………. 43

روش تحقیق ، ابزار اندازه گیری ………. 43

توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)…………………………………. 48

خصوصیات ابزار روان سنجی…………….. 48

جامعه آماری پژوهش …………………. 49

نمونه آماری پژوهش …………………. 49

روش نمونه گیری ……………………. 49

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………….. 49

توصیف نتایج ………………………. 50

جداول 1…………………………… 50

جدول 2…………………………… 51

جدول 3……………………………. 52

جدول 4……………………………. 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل نتایج ………………………. 56

فرضیه اول ………………………… 56

جدول 4-1 …………………………. 57

فرضیه دوم ………………………… 57

جدول 4-2………………………….. 58

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و بیان نتیجه ………………….. 60

محدودیتها ………………………… 61

پیشنهادات ………………………… 62

منابع و ماخذ ……………………… 63

فصل اول

مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان

روسو در قرن 17 مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، 1353).

نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد.

بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا 6-5 سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد.

مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی 1357) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، 1368).

اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد.

ماسن وهمکاران(1990) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از :

فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند.

– هر چند كودك انسان ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگران دارد، اینكه كودك به كدام یك از والدین وابسته شود و نیز شدت و كیفیت وابستگی او تا حد زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با كودك دارد. مطالعات نشان داده است در اغلب خانواده ها تاثیر مادران در خلق و خوی كودكان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد كه قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می شود این تاثیر مادری در صورتی كه به حد افراد نباشد هیچ گونه اثر سویی برشخصیت كودكان به جا نمی گذارد (راجرز، . 1357).

– كاركرد زنان در خارج از خانه همانند دیگر پدیده های اجتماعی اززمان به زمان دیگر متحول می شود و این تحول و تغییرات ناشی از آن می تواند مورد مطالعه قرار گیرد (جار اللهی 1373).

– از دیدگاه روان شناسی، اشتغال زن، اولین اثرش تغییر در نحوه اجتماعی و تعاون با انسان هاست كه می تواند روی خود پنداری آنها و همچنین موفقیت ایشان در امور مربوط به خانه فرزندان تاثیر بگذارد. از طرفی تثیرات مثبت آن در رابطه با پیشرفت و توسعه اجتماعی است مثل كنترل موالید، جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی و رشد فرهنگی و اجتماعی، از طرفی، تاثیرات منفی به علت قبول بر مسئولیت بیشتر ، عدم تخصیص وقت كافی برای كودكان، ارتباطات كوتاه جنبی با همسر و فرزندان و پرخاشگری نسبت به كودكان می تواند از علل و عوامل شروع بحث های خانوادگی و در نتیجه ایجاد ناسازگاری بین زوجین و دیگر اعضای خانواده شود ( موئل، مترجم رضوی 1367).

مینوچین (1974) عنوان می كند، خانواده خود یك كل ساختاری است یك واحد كل كه عناصر درون آن بهم وابسته اند . تعاملات درون سیستم خانواده متقابل هستند و این تعاملات برای همسازی و انطباق با یكدیگر هستند .

پیش از آنكه روان شناسی و روان كاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباط های اجتماعی شناخته شود اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی به علت های نامعلوم نسبت داده می شود و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزه كاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر علل بیولوژیك نداشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن ، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر نیز از دید مكاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مثال، مكتب كاركردگرایی ساختی، معتقد است كه اجزاء تشكیل دهنده یك نظام اجتماعی مرتبط به هم و وابسته به یكدیگر و عملكرد هر یك از اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افرادی است كه در رابطه با هم هستند . این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقا اجتماع كمك می كند.

پارسونز كه یكی از طرفرادان این مكتب است، اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حركت می كنند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضاء خانواده آن كس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد،‌ مادر می باشد. علت این امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل، بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.

در واقع، هسته اصلی احساس امنیت، اعتماد، یا عدم اعتماد در كودك از رابطه = و مادرش سر چشمه می گیرد، در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.

انسان در بسیاری از امور زندگی اجتماعی، با سایر افراد جامعه در رابطه است ، او باید برای رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شرایطی و در رابطه با سایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید، نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد. به همین دلیل است كه مشكلات و موانع آدمی، از حیات اجتماعی او مایه می گیرد.

مسئله اساسی كه در این جامعه وجود دارد این است كه آیا اشتغال مادر بر روی سازگاری فرزندان چه اثری دارد؟

اهمیت پژوهش

پژوهش حاضر ، دارای اهمیت فراوان است، بدان جهت كه در جامعه كنونی اشتغال مادران و در نزد خانواده ها جایگاه مهمی دارد و در برخی از موارد تبلیغات فرهنگی جامعه هم سو با اشتغال آنان است و از طرفی در راستای اهمیت وجود یك مادر در خانه می باشد به نفش تربیتی مادران اشاره کنید . این مسئله افراد خانواده را دچار دوگانگی كرده و اگر آموزش و برنامه های مثبت برای افراد خانواده صورت نگیرد،‌ احتمال پدید آمدن عواقب سوء برای آنان بسیار خواهد بود.

لذا پژوهش درباره تاثیر اشتغال مادران بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت پژوهش:

در خانواده، مهم ترین قشر آسیب پذیر نوجوانان هستند . چرا كه در سن رشد قرار دارند و از لحاظ نیاز های روحی، جسمی، عاطفی به حمایت و رسیدگی مضاعف از طرف پدر و مادر ، محتاجند . اشغال مادران به سبب آنكه باعث دور شدن ساعاتی از روز یا شب را از مادر می شود . در رفتار و كنش های نوجوانان تاثیر بسزایی دارد. فرزندان دختر و پسر هر كدام یك سری احتیاجاتی مخصوص به خود دارند كه اگر از طرف مادر تامین نگردد،‌باعث بروز رفتارهای سوء خواهد شد . و شاید اشتغال مادر به نوعی آزادی بی حساب برای نوجوانان بوجود آورد و همچنین کمتر پژوهشی در این زمینه انجام شده . از این جهت پژوهش در اینباره، ‌ضرورت بسیار داشته و این تاثیرات را بررسی می كند تا راهكارهایی برای مقابله با رفتار های نامناسب نوجوانان ارائه دهد .

محدوده پژوهش

پژوهش حاضر در سال تحصیلی 81-80 و بر روی یک مدرسه در شهرستان شهریار انجام شده و قابلیت تعمیم بر روی جامعه فوق را دارد .

تعاریف مفاهیم

اشتغال مادران : در این تحقیق به مادرانی اطلاق می شود كه حداقل سه ساعت از شبانه روز را در خارج ازمنزل برای كسب درآمد به سر می برند (حداقل هفته ای 18 ساعت).

سازگاری: در این تحقیق منظور از سازگاری عبارت است از نمره ای كه فرد در مقیاس سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی كالیفرنیا (CPI)كسب می كند.

مادر خانه دار: كسی است كه از ابتدای تولد كودك هیچ گاه شغلی بیرون از نداشته و كار اصلی او خانه داری بوده است.

سطح تحصیلات: منظور از سطح تحصیلات كسب مدارج تحصیلی رسمی كشور از سطوح ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی است كه در پنج قسمت

1- بی سواد 2- سواد قدیم یا ابتدایی

3- راهنمایی 4- دیپلم 5- بالای تر از دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی

متغیر های پژوهش

متغیر مستقل : اشتغال مادران، تحصیلات مادر

متغیر وابسته : سازگاری اجتماعی

متغیر های مداخله گر: جو خانوادگی، مشكلات دوره نوجوانی

فرضیه های پژوهش

1- بین اشتغال مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه وجود دارد.

2- بین تحصیلات مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه ی وجود دارد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی به عنوان مهم ترین نشانه سلامت روانی، از مباحث مهمی است كه توجه جامعه شناسان،روان شناسان، روان كاوان، و به ویژه مربیان را طی دهه های اخیر به خود جلب كرده است. پیش از آنكه روان شناسی و روانكاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود. اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و علت های نامعلوم نسبت داده می شد. و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزهكاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر عامل بیولوژیك داشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است (مینجر، 1369).

مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر از دیدگاه مكاتب كاردكرد گرایی ساختی ، معتقد است كه اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افراد است كه در رابطه با هم هستند. این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقاء اجتماع كمك می كند (ادیبی ،1385).

پارسونز كه یكی از طرفداران این مكتب است اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حركت می كند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضای خانواده آنكس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دار ، مادر می باشد. علت امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.

در واقع هسته اصلی احساس امنیت و اعتماد یا عدم اعتماد در كودك رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می گیرد در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد ، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.

بی توجهی های طولانی بدرفتاری و محرومیت از صحبت ها در ابتدای زندگی منجر به ناسازگاری های موقت و گاهی طولانی در كودك می شود (ماسن ، 1367)

سازگاری ، مسئله ای كه مخصوص انسان نمی باشد هر موجود زنده ای به فراخور حال خود ، به اقتضای طبیعت و مرحله تكاملی كه بدان دست یافته است، ناچار است به طریقی كه متضمن حفظ حیات و بقای اوست، خود را با محیط پیرامونش سازگار كند ، به دلیل اینكه در فرایند سازگاری وجوه اشتراك زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد.

بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری زیادی بین انسان ها و حیوان وجود دارد. بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری در استان به تحقیقاتی كه درباره حیوانات به عمل آورده است مبتنی می باشد. هر چه از نردبان تكامل بالاتر می رویم قابلیت انعطاف و یادگیری واكنش های عزیزی او را كاملا تحت شعاع قرار داده سات . انسان باید به استثنای واكنش های بازتابی ائلیه همه چیز را بیاموزد و به ویژه اعمال و رفتاری كه وی سازگاری با محیط اجتماعی بكار می گیرد (والی پور، 1363).

انسان در بسیاری از امور زندگی اجتمایع، باس ایر افراد جامعه در ارتباط است او باید برای ادامه حیات و تامنی حوائج خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران بیا رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شریطی و در رابطه باس ایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت مبخش دست یابد به همین دلیل سات كه مشكلات و موانع آدمی ،‌از حیات اجتماعی او مایه می گیرد. به این ترتیب مفهوم سازگاری، از نظر آدمی یعنی سازگاری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیاز های زیستی ، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی كه ساخته دست انسان است رو به رو می بیند. مقررات، توقعات، ارزشها، رقابت ها، همكاریها، كارشكنی هاموانع و عوامل و واقیع هایی از این نوع كه او را در راه تامین خواستهایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت.

گر چه به درستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی توان یافت حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است، فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته ، طولانی و مندرج تجسم نمود كه نقطه آن درجه ای از ناسازگاری را بیان می كند.

در خط مفوض، از ناسازگاری شروع نمود و بعد به درجات میانه و سپس در پایان خط، با سازگاری كامل با محیط می رسیم كه مقصود و عنایت همه افراد بشر است (والی پور 1363).

سازگاری را این طور تعریف می كند، منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است كه حداكثر خویشتن داری را همراه با رفاه اجتماعی ، ضمن رعایت حقایق خارجی پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن به جماعت نیست (راجرز 1357).

سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است كه هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهار چوب های اجتماعی و فرهنگی مطابق نماید. آن دسته از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است می شود تعلیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط گویند ( مان ، مترجم ساعتچی 1364).

شعاری نژاد (1364) در كتاب خود می گوید، سازگاری عبارت است از:

1- عمل برقراری یك رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط

2- عمل پذیرش رفتار و كردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی

3- سازگاری موجود زنده با تحریكات درونی و بیرونی

روان شناسان به طور سنتی، سازگاری را ویژگی هایی از شخصیت بهنجار تلقی كرده اند كه به خود كمك می كند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار نماید . یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی كند جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد.

روان شناسان بسیاری معتقدند اگر اصطلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه های دیگران تلقی شود، چنان باری از تلویحات منفی خواهد بود كه دیگر نمی تواند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهد. آنان بیشتر به ویژگی مثبتی مانند فردیت آفرینندگی و شكوفایی استعدادهای بالقوه تاكید دارند (الکینسون، ج دوم، 1368).

اگر می توانستید بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه گیری و سپس در یك منحنی توزیع پیاده كنید به احتمال قوی منحنی طبیعی به دست می آوریم.

به این ترتیب كه در یك طرف منحنی، اقلیت كوچكی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت كوچكی وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اكثریت افرادی وجود دارند كه از سازگاری طبیعی برخوردارند (والی پور 1363).

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – كودك

مهم ترین مسئله ای كه در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار بگیرد وجود نقش های متعددی است كه زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرد نقش هایی كه در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و بعضاً با نقش مدرن زن به عنوان یك فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است وقتی زن ها نقش های زنانه را كنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شركت می كنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند بلكه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند.

مادرانی كه امكان دستیابی به شكل مناسب را ندانرد اغلب دچار یاس شده و در خانه مانند مشكلات عاطفی فرزندان حضور فعال زنان در بازار كار، تا حدی به ارگانیزم بدنی و روحی انان لطمه وارد می سازد در این میان كودكان وضع اسف بارتری دارند.

نخستن تماس های روحی و جسمی نوزاد با فردی است كه در دوران شیر خوارگی مراقبت از او را به عهده می گیرد و این فرد معمولا مادر است (كارمل 1984).

روشی كه مادران در قبال پاسخگویی به نیاز های نوزادان اتخاذ می كنند متفاوت است . ممكن است صبورانه و گرم، باشند و خشن و عاری از حساسیت و بی تفاوتی باشد . از دیدگاه علم و تربیت، برخوردهای اولیه مادر و كودك به هر كیفیتی كه باشد نقطه ای است تولد روانی كودك از آنجا آغاز می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید