مقاله چگونگی مهارت های زندگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونگی مهارت های زندگی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونگی مهارت های زندگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چگونگی مهارت های زندگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چگونگی مهارت های زندگی :

چگونگی مهارت های زندگی
مقدمه:
همه كودكان در زندگی خود با استرس های شدیدی روبه رو می شوند كه بخشی از این استرس ها ناشی از تغییرات رشدی به هنجار كودكی می باشد مانند رشد و تغییرات هورمونی و هم چنین بخشی دیگراز استرس ها ناشی از ارتباط كودك و با والدین و اجتماع می باشد. مانند فراغ والدین، طلاق، نقل و انتقال خانواده ها، تغییر مدرسه، بیماری های جسمانی مزمن و شدید و غیره. امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امرآنان را در مواجه با مسائل زندگی، فاقدتوانایی های لازم و اساسی هستند و همین امرآنان را در مواجه با مسائل و مشكلات زندگی روزمره و مقتغیات آن آسیب ناپذیر نموده است

تعریف مهارت های زندگی:
اصطلاح « مهارت های زندگی» در معنای مختلف بكار رفته است مثل:
1- مهارت های مربوط به امرار معاش مانند این كه چگونه فرد مشغول كاری می شود.
2- مهارت های مراقبت از خود مانند مصرف غذاهای سالم، درست مسواك زدن و غیره
3- مهارت هایی كه برای پرداختن به موقعیت های پرخطر زندگی استفاده می شود.

مهارت های زندگی ، مهارت هایی است كه برای افزایش توانایی های روانی، اجتماعی افراد آموزش داده می شود و فرد را قادر می سازد كه به طور موثر با مقتضیات و كشمش های زندگی روبه رو شود.
هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است كه در آن زندگی می كند.این مهارتها به ما می آموزدكه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار كنیم .

اهداف مهارتهای زندگی
بخشی از اهداف مهارتهای زندگی عبارت است از:
تقویت اعتماد به نفس
تقویت روحیه ی مشاركت وهمكاری
رشد و تقویت عواطف انسانی
ایجاد روحیه ی مقاومت در برابر تبلیغات مسموم
كمك به شناسایی وبیان احساسا ت
تامین سلامتمهارتهای ارتباطی
ساختن یك شهروند متعادل ومقبول اجتماع
تقویت روحیه ی همزیستی مسالمت آمیز
ارتقاء سازگاری فرد باخودش با دیگران و محیط زندگیش

انواع مهارتهای زندگی
سازمان بهداشت جهانی این مهارتها را با عناوین دهگانه زیر مشخص نموده است كه هر یك ازاین مهارتها رمز برخورداری ودانستن تمرین و به كارگیری هر چه بیشتر در زندگی روزمره است.
مهارتهای خود اگاهی
مهارتهای همدلی
مهارت ارتباط موثر
مهارت روابط بین فردی
مهارت مقابله با استرس
مهارت مدیریت بر هیجانها
مهارت حل مسئله
مهارت تصمیم گیری
مهارت تفكر خلاق
مهارت تفكرنقادانه
مهارت خود آگاهی

مهارت خود آگاهی توانایی شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته ها نیازها رغبت ها وتصویر واقع بینانه از خود است تا حقوق فردی اجتماعی و مسئولیتهای خود را بهتر بشناسیم با كسب این مهارت به سئوال اساسی “من كیستم”پاسخ می گوییم

مهارت همدلی
همدلی یعنی این كه فرد بتواند مسائل دیگران را حتی زمانیكه در آن شرایطقرار ندارد درك كند و به انها احترام بگذارد . این مهارت موجب می شود تا به دیگران توجه كرده وآنها را دوست داشته باشیم وخود نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم وباایجاد روابطاجتماعی بهتر به هم نزدیك شویم

مهارت روابط بین فردی
مهارتی است كه موجب میشود ضمن تقویت روحیه ی مشاركت اعتماد واقع بینانه و همكاری با دیگران بتوانیم مرزهای روابط بین خود وكسانیكه دوستشان داریم را تشخیص داده ودرجهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه قدم برداریم هر چه زودتر به دوستیهای نامناسب و نا سالم خود خاتمه دهیمپیش از آنكه مورد آسیب جدی قرار بگیریم.

مهارت ارتباط موثر
كسب این مهارت به ما می آموزد برای درك موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش دهیم و چگونه دیگران راازاحساس ونیازهای خوداگاه نماییم تاضمن به دست آوردن خواسته های خود طرف مقابل نیز احساس رضایت نماید

مهارت مقابله با استرس
در دنیای امروز همواره با تغییرات وسیع وپیچیده ای مواجهیم و هر تغییری با فشارهای روحی وروانی (استرس)همراه است .میزان استرس اگر بیشتر از حد و طولانی باشد بر زندگی و عملكرد ما تاثیر منفی گذاشته و مشكلات جدی وزیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.فراگیری این مهارت به ما كمك می كند تا استرسهای مخالف و اثرات آن را شناخته و راههای كاهش یا مدیریت بر آنها را كسب نماییم

مهارت مدیریت بر هیجانها
اگر بتوانیم مدیریت مطلوبی بر هیجانهای خود مانند شادی غم خشم ترس یاس اضطراب و ;..داشته باشیم رویاها خاطرات و ادراكات ما جان می گیرد.كسب این مهارت به ما كمكمی كند تا ضمن شناسایی هیجانهای خود و دیگران و تاثیر آنها بر تفكر رفتارهایمان بتوانیم در مقابله با آنها واكنش مناسب را از خود بروز دهیم.

مهارت حل مساله
ماهرروزبامسایل فراوانی رو به رو هستیم كه برخی ساده و برخی پیچیده اند .مهرت حل مساله این توانایی را به ما می دهد كه با توجه به تجارب علمی و توانمندیهای ذهنی خود بتوانیم در جهت “حل مسئله” یا مشكل قدم برداشته و به نتیجه ی مطلوب دست یابیم

مهارت تصمیم گیری
انسان در مسیر زندگی همواره نیازمند تصمیم گیریها ی مختلف است وموفقیت در زندگی در گرو تصمیم گیری درست و بجای اوست.مهارت تصمیم گیری به ما كمك می كند تا با اطلاعات و آگاهی كافی با توجه به اهداف واقع بینانه ء خود از بین راه حلهای مختلف بهترین راه حل را انتخاب كرده و به كار بگیریم و پذیرای پیامدهای آن نیز باشیم

مهارت تفكر خلاق
فكر كردن مهارتی است كه از كودكی می آموزیم .مهارت تفكر خلاق قدرت كشف وتولید اندیشه ی جدید را برای ما فراهم می آورد.مهارت تفكر خلاق به ما كمك می كند در مواجهه باحوادث ناگوار چگونه احساسات منفی خود را به احساسات مثبت تبدیل كنیم .تفكر خلاق “نوع دیگر دیدن ” است در این تفكر هیچگاه مشكل یك عامل مزاحم به حساب نمی آید بلكه یك فرصت برای كشف راه حل های نو وبدیع تلقی می شود كه تا كنون كسی به ان توجه نكرده است .

مهارت تفكرنقادانه
تفكر نقادانه نوع دیگر از تفكر است .كسب این مهارت به ما می آموزد تا هرچیزی را به سادگی ودر بست قبول یا رد نكنیم ابتدا در مورد آن موضوع سئوال و استدلال كنیم سپس بپذیریم یا رد كنیم كسانیكه از تفكر نقادانه بر خوردارند فریب دیگران را نمی خورند و به راحتی جذب گروهها و افرادو مواد مخدر نمی شوند چرا كه همواره با سئوال كردن به عاقبت كار می اندیشند

شیوه ای مختلف اجرای برنامه:
برنامه مهارت های زندگی را می توان به دو صورت در مدارس اجرا كرد الف: به صورت پخش كردن برنامه در دروس مختلف، به این صورت كه برنامه مهارت های زندگی در محتوای دروس مختلف پخش می شود.
ب: اختصاص ساعت درسی جداگانه به این ترتیب كه برنامه احتیاج به یك زمان اختصاصی و به طور متوسط یك ساعت در هفته داشته و حتی اگر آموزگاران در طی تمام ساعات درسی و در تمامی دروس به آموزش آن بپردازند باز هم آموزش مدارس داشته باشد.

مدل آموزش اخلاقیات و ارزش ها بر این فرض استوار است كه وقتی فرد كارها یا اعمال مثبت انجام می دهد دروی احساس خوبی ایجاد می شود در نتیجه یك فكر منجر به عمل می شود هم چنین یك عمل منجر به عادت و در نهایت یك فكر مهارت می شود و در كل احساسی كه فرد از خود بدست می آورد
در عصر جدید مدارس چه چیزهایی به دانش آموزان می آموزند؟

آموزش و پرورش در همه كشورهای جهان مسئله بزرگی برای دولت ها است. حتی پیشرفته ترین نظام های آموزش و پرورش جهان مدام تئوری های جدیدی ارایه می دهند و می كوشند با ایجاد تغییرات لازم در نظام آموزش و پرورش خود، برای رویارویی با شرایط عصر جدید آماده شوند. یكی از پیشروترین كشورها در این زمینه انگلیس است. انگلیسی ها به صرف هزینه های زیاد برای تغییرات دایم در نظام آموزشیشان مشهورند. با این همه آنها همیشه از نظام آموزشی خود ناراضیند و در نتیجه این تغییرات را به طور دایم اعمال می كنند. به عنوان مثال آخرین نظریه آنها این است كه باید از سن دو سالگی آموزش جدی را به كودكان آغاز كرد.
یكی از بزرگ ترین موضوعاتی كه آموزش و پرورش ما هم در عصر جدید می تواند به آن بپردازد ایجاد سیستم آموزش فعال در کلاس های درس است تا دانش آموز فکر کند و کار کند و معلم افکار دانش آموزان را هدایت کند. به عبارتی لازم است آموزش و پرورش از حالت حافظه محوری خارج شود.
همچنین لازم است حداقل آموزش ها و مهارت هایی که دانش آموزان برای ورود به عرصه كار و زندگی نیاز دارند به آنها داده شود. این آموزش هم فقط سواد خواندن و نوشتن نیست. چراكه مفهوم سواد درجهان امروز تغییر كرده است. آموزش باید جزو ذات دانش آموز شود تا او بتواند تحلیل کند و مسأله حل کند و گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و نیز توانایی كار با رایانه را برای كسب و تحلیل اطلاعات داشته باشد.
در تعریف سواد تجدید نظر كنیم
با ورود به قرن 21 میلادى و گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، سواد دیگر همان معنى كلاسیك توانایى خواندن و نوشتن را ندارد. بلكه مفهوم سواد، سواد الكترونیكى و به عبارتى توانایى استفاده از رسانه هاى الكترونیكى به خصوص اینترنت است و مؤلفه هاى دیگرى را هم دربرمى گیرد. همین سطح سواد الكترونیكى و به روز شدن اطلاعات فارغ التحصیلان یكى از مهم ترین مسایل پیش روی كشورهاى در حال توسعه از جمله ایران، در قرن 21 به شمار مى آید. چرا كه در جامعه اطلاعاتى كسى كه خواندن و نوشتن مى داند و حتى فراتر از آن تحصیلات عالى دارد ولى به عنوان مثال نحوه استفاده از اینترنت را نمى داند باسواد تلقى نمى شود. همین امر تغییر بنیادین در نظام هاى آموزشى را مى طلبد. در حالی كه در كشور ما هنوز تعداد رایانه نسبت به جمعیت بسیار كم است و هنوز دانش آموزان زیادی پیدا نمی شوند كه به رایانه دسترسی داشته باشند یا نحوه استفاده صحیح از رایانه را بدانند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه معنی تازه سواد

در حالی که رایانه و عصر اطلاعات نحوه تدریس و ارزشیابى و برنامه هاى درسى مدارس را تغییر داده و مى دهد. در مدارس جدید دانش آموزان مى آموزند تا انبوهى از اطلاعاتى را كه از اینترنت مى گیرند پردازش كنند و از این اطلاعات در جهت یادگیرى بیشتر استفاده كنند. همچنین آنها مى توانند با منابع علمى جهان ارتباط برقرار كنند. در این شرایط اگر دانش آموزان ما سواد الكترونیكى نداشته باشند، نمى توانیم انتظار داشته باشیم كه در آینده همگام با تحولات جدید پیش بروند. چراكه تجار با سواد الكترونیكى مى توانند بهتر تجارت كنند، كارمندان مى توانند مهارت هایشان را افزایش دهند و مدیران دانش مدیریتشان را افزایش دهند.

بنابراین اگر ما مى خواهیم در دسته كشورهاى پیشرفته باشیم و فرهنگ خود را اشاعه دهیم لازم است نهضت سوادآموزى الكترونیكى را جدى بگیریم و آموزش و پرورش سواد الكترونیكی را در سرلوحه اهداف خود قرار دهد. در درجه اول لازم است رایانه و اینترنت با قیمت ارزان در دسترس همه قرار بگیرد و همه رایانه را جزو وسایل ضرورى منزل خود به شمار آورند و دانش آموزان در همه مدارس از جمله در مناطق محروم رایانه و اینترنت در اختیار داشته باشند. همچنین از آن مهم تر لازم است كه در درجه اول معلمان آموزش ببینند تا بتوانند خودشان از رایانه و اینترنت به بهترین وجه استفاده كنند و شیوه استفاده از رایانه و اینترنت و تحقیق را به دانش آموزان بیاموزند.
آموزش مهارت های غیر درسی ضروری است

نظام های آموزشی بسیاری از كشورها هدف ایجاد مهارت های غیر درسی را برای ورود به بازار كار و افزایش آستانه تحمل و بردباری برای مواجهه با پیچیدگی های جوامع امروزی جدی می گیرند. اما با وجود گام هایی كه برداشته شده ما هنوز نتوانسته ایم آموزش های متناسب با فناوری های قرن 21 را در نظام آموزش و پرورشمان لحاظ كنیم و همچنان جای خالی بسیاری از مباحث مربوط به مهارت های زندگی در نظام آموزشی ما به چشم می خورد.
بعضی از این مهارت ها، مهارت هایی هستند كه هم در محیط كار و هم در زندگی روزمره و خانوادگی لازمند. به عنوان مثال می توان از مهارت حل مشكل، مهارت تحلیل و روابط عمومی نام برد. بنابراین از نظام آموزشی انتظار می رود حداقلی از مهارت هایی كه مردم به آنها نیاز دارند را آموزش دهد. با كاسته شدن از جمعیت دانش آموزی، نظام آموزشی می تواند در كلاس هایی كه از جمعیت آنها كاسته شده، مهارت هایی نظیر كار گروهی را به دانش آموزان آموزش دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روش تحقیق عملی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله روش تحقیق عملی دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش تحقیق عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش تحقیق عملی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش تحقیق عملی :

مقدمه: وقتی كه جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه تركشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاك و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراكند، ولی اكنون این جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینك پدر یا مادر كدامیك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كدامیك بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ كدامیك فروغ محبّت را به لانه ی تاریك هدایت خواهد كرد؟ و اینها پرسشهایی است كه كودك در جستجوی پاسخ آنان است.

او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یك اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یك میزان افسرده و نگران است.
فراموش نكنیم كه طلاق یك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. كودكان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم كنیم دست كم باید بیاموزیم كه چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امكان در امان داریم.

طلاق یكی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه كسانی كه بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می كند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی كوتاهی كرده، سابقه ی طلاق به 20 قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه كه در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر كرده اند به امكان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است كه طلاق به عنوان یك مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینكه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهكارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.

بیان مسئله: طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها كردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائی، امامی، 1372، ص 259).
در حقوق امروز ایران طلاق ممكن است به حكم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (همانجا، صص 259-260)

طلاق یكی از آسیب های اجتماعی است كه در چند دهه ی اخیر در اكثر كشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال كشور، كل موارد ثبت شده ی طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1371 معادل 33983 مورد بوده است كه این شاخص با حدود 80% افزایش در سال 1380 به 61013 مورد رسیده است. عمق مسأله زمانی آشكار می شود كه نتایج پژوهشهای متعدّد داخلی و خارجی در زمینه تأثیرات عمیق روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتّی قانونی طلاق بر روی همه ی كسانی كه به نحوی در آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود.

با این وجود، در جریان زندگی یك زوج، گاه شرایطی پیش می آید كه طلاق، این «مكروه ترین حلال خداوند» اجتناب ناپذیر می گردد. در چنین شرایطی همچون هر موقعیت استرس آور دیگری در زندگی، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیبها و عوارض ناشی از آن تلاش كرد. در این میان كودكان و نوجوانانی كه ناخواسته در معرض این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگارشدن و انطباق با چالشها و تغییرات ناشی از آن می گردند، به لحاظ آسیب پذیری بیشتر، نیاز ویژه ای به توجّه و مراقبت و اقدامهای خاص دارند. (قدیری، 1382، ص1)

چنانچه عملی در زندگی از جانب مرد دیده شود كه ادامه ی زندگی زن با او صلاح نباشد یا موجبی در زن باشد كه برای مرد ادامه ی زندگی سخت و مشكل باشد، اگر رفع آن علّت ممكن نباشد و مورد و زمینه برای طلاق مهیا باشد، طلاق امری شرعی و بی مانع است. در این مورد زن و شوهر و خانواده ی طرفین از تشدید مسأله باید بپرهیزند و از هرگونه سخن ناروایی نسبت به مرد یا زن یا خانواده ی هر یك از آن دو نفر خودداری كنند.

اختلاف مرد با همسرش اگر علّتی شرعی داشته باشد موجب این نگردد كه دیگران یا خود آن دو نفر دچار گناهان زبان از قبیل: غیبت، تهمت و تحقیر و سرزنش و استهزاء گردند، كه این گونه گناهان باعث ازدیاد شعله ی كینه ی زن و مرد و خانواده های آنان نسبت به یكدیگر و باعث عذاب انسان در روز قیامت است.
متأسّفانه با پیش آمدن زمینه ی طلاق، درِ غیبت و تهمت و كینه توزی در خانواده ها باز می شود و تعداد زیادی از افراد خانواده دچار این گناهان سنگین و شقاوت بار می گردند.

زن یك وقت زن زندگی نیست و تحمّل او برای مرد بسیار مشكل، یا مرد مردی است كه در ضمن عقد شرایطی را با زن امضاء كرده كه در صورت عملی نشدن آن شرایط زن حق طلاق داشته باشد و یا بالعكس. در این وقت فقط باید با آرامی و آرامش و بدون آلوده شدن به معصیت، طلاق صورت بگیرد، نه اینكه منجر به جار و جنجال و دعوا و كشیده شدن پای دو خانواده به معركه و تحقّق همه گونه معصیت حق و آبروریزی برای دو خانواده آبرودار شود. (انصاریان، 1375، صص 533-534).
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناكی باشد كه بسیاری از والدین پاسخگویی به نیازهای كودكان خود را درست در زمانی كه خودشان به حمایت هیجانی و توجّه بیشتری نیاز دارند، دشوار می یابند. برای كمك به بچّه هایتان در سازگاری با طلاق، باید یاد بگیرید كه احساسات خودتان و شرایط جدید را اداره كنید.
طلاق یك رویداد منحصر به فرد نیست، بلكه فرایندی است كه در جنبه های مختلف آن در طول زمان آشكار می گردد و این مستلزم یك رشته تغییرات و سازمان یابیهای مجدّد خانواده می باشد كه ممكن است چند سال طول بكشد. با رویدادها و هیجانهایی كه به همراه این تغییرات پدید می آیند، نمی توان یك شبه برخورد كرد. سازگاری یافتن برای هر یك از اعضاء خانواده مستلزم زمان است.

جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانهای مختلف را برانگیزد. شما ممكن است احساسات خشم، انزوا، اضطراب، سرخوشی، افسردگی، گناه، از دست دادن كنترل، ترس، بی كفایتی و ناامنی را تجربه كنید. ممكن است به توانایی خود در برخورد با نیازهای فرزندانتان تردید نمایید، زیرا همزمان با فشار نیازهای خودتان هم مواجه هستید، گاهی اوقات والدین ممكن است احساس كنند كه در مورد بچّه هایشان كوتاهی كرده و در ارزشمندی و كفایت خود شك كنند. باید دانست كه این هیجانها و دشواریها، بخش طبیعی عبور از جریان جدایی و طلاق محسوب می شوند. (قدیری، 1382، صص 17-18).

تمام و احتمالاً بسیاری از طلاق گرفتن ها راحت و آسان نیست. تعداد اندكی از طلاق ها به رشد متقابل تمام افراد درگیر می انجامد. طلاقی كه به طور دوجانبه انتخاب شود و همزمان با رشد زندگی دو طرف به وقوع بپیوندد و به دلایل یكسان به آزادی بیشتر جهت رشد تمام افراد بیانجامد «طلاق بر حق» است. كار بالینی ام نشان داده كه «طلاق برحق» بی نهایت نادر است. «طلاق به ناحق» زمانی كه یك یا هر دو طرف احساس درماندگی می كنند، یعنی وقتی كه به طور دوجانبه رشدی صورت نمی گیرد، هنگامی كه خشم و سرزنش، احساس بی عدالتی و كمبود احترام به خود گریبان گیر هر دو عضو شده است، به نظر می رسد طلاق «به ناحق» برای یكی از والدین یا هر دو رخ می دهد، در حالیكه «طلاق بر حق» به طور دوجانبه انتخاب می شود، تصمیمی كه طی زمان و به دلیل واضح و اظهار شده در چهارچوب كل نهاد خانواده تكامل یافته است. (گنجی زاده، 1379، صص 627-628).

اثرات و عوارض طلاق:
با اینكه طلاق به حكم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی كانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب می شود، میزان طلاق را در یك جامعه می توان به مثابه معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی تلقی كرد، از نظر جرم شناسان نتایج وخیم طلاق را باید به این شرح بررسی نمود:

1- اثر طلاق در مردان و زنان كه فاقد فرزند هستند.
2- اثر طلاق در فرزندان.
3- زیانهای اجتماعی طلاق

در مردان اثرات طلاق این است كه آنان را افرادی غیرمتعهّد بار می آورد. آمار جنایی نشان می دهد كه تعداد این افراد غیرمتعهّد در میان زندانیان قابل ملاحظه است.
اثر طلاق در زنان بخصوص آنهایی كه پناهگاهی ندارند و فاقد استقلال اقتصادی هستند، سخت خطرناك است، زنان مطلقه خیلی دیر به خانه ی بخت دوم پای می گذارند وای بسا كه این امید هرگز جامه ی عمل نپوشد و احتمالاً راه را برای انحراف و سقوط آنان بگشاید.
اثر طلاق در فرزندان متعلّق به كانون از هم پاشیده بسیار شدید است و عقده هایی غیرقابل تحمّل و توأم با نفرت در آنان بوجود می آورد كه شدیدتر از وضع یتیمی است.

یكی از بزرگترین اثرات منفی طلاق این است كه چون بچّه ها اكثراً بعد از طلاق با مادران خود زندگی می كنند، به دلیل ناآگاهی و بی تجربگی از روشهای بسیار غلطی استفاده می كنند. به این معنی كه پدر فرزندشان را مانند یك دیو به آنها معرّفی می كنند، آنها معمولاً به خاطره هایی كه با پدر داشته اند رنگ غم می دهند و خویش را بی گناه و معصوم جلوه می دهند غافل از این كه هر كودكی نیازمند آن است كه پدر و مادر خود، هر دو را با ارزش بداند و در غیر این صورت متوجّه می شود كه خودش نیز بی ارزش است. (مهدیخان، 1382، ص 78).

كودكانی كه به خاطر ناآرامی در خانه و جدایی با والدین خود دچار بزهكاری می شوند، آنها باید دركانون اصلاح و تربیت كودكان پرورش داده شوند تا راه و رسم صحیح زندگی كردن را بیاموزند. جمعی اعتقاد دارند كه اصلاح بزهكار و بزهكاری بسیار دشوار است. زیرا كودك بزهكار سبك و شیوه ای كه برای زندگی در پیش گرفته برایش لذّت بخش است چون نیازهایش را ارضا می كند.
كانون باید به عنوان خانه و معلّم و مدرسه ای مطلوب تلقی شود تا تجارب تلخی را كه طفل بزهكار كسب كرده جبران كند و اینجاست كه عظمت كار و ظرافت رفتار مسئولان كانونها نمایان می شود. (آریا شمس مستوفی، 1376، ص 129).

آثار اجتماعی طلاق
انسان به خاطر این زاده شده است كه سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را كه برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تكلیف او را در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می كند.
در برابر حقّی كه او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند كه آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت كودكان و خانواده ی او است و این تكلیف باید بر هوس ها و مقدّم داشته شود.

كودكی كه به خاطر جدایی پدر و مادر ناچار است تا یكی از این دو محبّت را از دل بیرون كند در واقع نیمی از دنیای خود را تمام شده می داند. بیشتر این كودكان از داشتن مربّی دلسوز محروم می مانند و آمار نشان می دهد كه پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بوده اند. كدورتهای خانوادگی، اگر ناپایدار و به قصد بر هم زدن پیوند زناشویی نباشد، همیشه قابل جبران است، ولی انحلال خانواده دری است كه به هیچ دارویی درمان نمی شود.

پیش بینی طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمی كاهد، آنرا ترویج نیز می كند. زیرا همسری كه با دیگری رابطه دارد همیشه امیدوار است كه روزی هوس خویش را به لباس قانونی و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ی دیگری تشكیل دهد. پس در تصمیم خود استوارتر می شود، به عشق ناپاك دامن می زند و برای اینكه مانعی در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نیز می گریزد، یعنی اخلاق عمومی را به فساد و تباهی می كشد و با محدود كردن نسل، از اقتدار ملّی و اقتصادی كشور نیز جلوگیری می كند.

برای نتیجه گیری از این بحث، باید دانست كه دلیل هر دو دسته با پاره ای از حقیقت همراه است ولی هیچكدام قاطع به نظر نمی رسد. انسان ها از حیث عواطف با هم برابر نیستند و روابط اجتماعی چندان پیچیده و مبهم است كه هیچگاه نمی توان به عدالت مطلق رسید. بنابراین، قانون عمومی و نوعی هر اندازه كه متكی بر حقیقت باشد، همیشه عدالت را حفظ نمی كند.

باید به اخلاق روی آورد و تمهیدی اندیشید كه مردم اعتبار و اهمیت خانواده را در دل احساس كنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ی نیكی ها را برای خود نخواهند.

قانون نیز در راه رسیدن به این مقصود مؤثر است. باید در استقرار خانواده كوشید، ولی حفظ سلّول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مكروه ولی لازم مفید است امّا باید موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهای عمومی، محدود باشد.
محاكم نبایستی، بازیچه دست وكلای طرفین و حیله های حقوقی ایشان شوند، یا امر طلاق را به عنوان چشم دعاوی بی اهمیت نگرند. باید دید در هر مورد خاص عدالت چه اقتضاء دارد و محرك رجوع به دادگاه چیست و حكم به جدایی مصلحتی را رعایت می كند یا مفسدتی به بار می آورد. (كاتوزیان، 1376، صص 312، 314).

عوامل موثر بر طلاق:
وقتی دختر و پسری در جوانی با داشتن عشق فراوان نسبت به یكدیگر با بستن عقد ازدواج، كانونی گرم به نام خانواده را تشكیل می دهند، هیچگاه تصوّر نمی كنند كه روزی ممكن است مشكلات زندگی چنان بر آنها غلبه كند و شرایطی بر آنها تحمیل شود كه باعث شود در خطر است طلاق داده و زندگی عاشقانه ی خود را به پایان برساند. چه اتّفاقی پیش می آید كه تمام آرزوهای دو نفر از هم می گسلد و زندگی آنها قبل از موعد خود می پاشد. در این تحقیق به این موضوع می پردازیم.

به گفته ی كارشناسان ازدواج هایی كه در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و كمتر به طلاق می انجامند. تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و; یك ازدواج موفّق را رقم می زند.
تفاوت طبقاتی یكی از عواملی است كه با امكانات اجتماعی؛ معمولاً دیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد. البته اگر دو نفر، آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند كه این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان معنی ندارد.

دكتر آقاجانی، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله ی اجتماعی یكی از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. می توان گفت كمتر پدیده ی اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری، امّا باید توجّه داشت كه درك، فهم و تفسیر لایه های عمقی كار پیچیده ای است.»
دكتر آقاجانی علل و عوامل تأثیرگذار در طلاق را اینگونه بیان می كند:

1- عدم تفاهم و توافق اخلاقی 2- ناسازگاری و عدم سازش
3- بداخلاقی و بدرفتاری 4- خشونت (كتك زدن)
5- تفاوت و تضاد در زندگی 6- تفاوتهای فرهنگی
7- سوءِ ظن 8- اعتیاد
9- عدم شناخت و درك یكدیگر 10- ازدواج دوم

11- دخالت دیگران در زندگی 12- اختلاف سن
13- عدم علاقه 14- بیماری روحی
15- بیكاری 16- عدم توافق در مسائل جنسی (زناشویی)
17- ازدواج اجباری

البته از دیدگاه دكتر آقاجانی در میان طبقات مختلف اجتماعی (بالا، متوسط، پایین)، تفاوتهای اساسی در علّت طلاق وجود دارد. به طور مثال، در طبقه ی پایین جامعه، مهمترین علّت طلاق مشكلات مالی عنوان می شود و بیكاری و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت و بداخلاقی و بدرفتاری از جمله دیگر علل طلاق است.

راه حل مسئله
اگر به نظر می رسد كه خانواده ی همسرتان، تقاضاهایی بیش از سهم واقعی شان در مورد تصمیم گیری، توجّه یا پول دارند یا احترامی را كه حق شماست به شما نمی گذارند و با این كار دارند ازدواج شما را خراب می كنند، مؤثرترین استراتژی این است كه از میدان مبارزه عقب نشینی كنید.

احترام به والدین همسرتان در جشن های تولّد و تعطیلات، امری ضروری است امّا شما ناچار نیستید آنها را دوست داشته باشید و یا تحسینشان كنید یا با آنها رقابت كنید. اگر دوست دارید وقت بیشتری را با همسرتان بگذرانید، این موضوع را به او بگویید امّا حرفی راجع به زمانی كه او آزادانه با برادرش می گذراند نزنید. اگر از دست پدرشوهر عیب جوی خود عصبی هستید، از او فاصله بگیرید امّا اصرار نداشته باشید كه شوهرتان طرف شما را بگیرد. اگر برادر شوهرتان بی خبر به خانه ی شما می آید به او بگویید لازم است قبل از آمدن تلفن بزند امّا از شوهرتان نخواهید كه عذری از جانب شما بیاورد.

آیا به خانواده ی همسرتان برمی خورد اگر از همراهی با برنامه ریزی های آنها خودداری كنید؟ امّا این شما هستید كه باید بین رنجاندن آنها یا احساس اینكه نظرشان را به شما تحمیل كرده اند، یكی را انتخاب كنید. حتّی اگر همسرتان از نوع برخورد شما با خانواده اش حمایت نمی كند، او نمی تواند این روابط را برای شما به شكلی حسنه درآورد، او باید مراقب بهبود بخشیدن به روابط خودش با خانواده ی شما باشد.

این به نفع شماست كه بگذارید همسرتان خودش مسایلش را با خانواده اش حل كند، زیرا مشكلات حل نشده ی خانوادگی می توانند به سرعت به ازدواج شما راه یابند و هر زمان كه به نظر می رسد خانواده های شما بر سر راه روابط شما قرار گرفته اند؛ این نكته را به خاطر بسپارید: جدا از هر كاری كه آنها انجام می دهند كه مشكلی در ازدواج شما ایجاد می كند، هدیه ای هم به شما می دهند كه ازدواجتان را ممكن می سازد. آ‹ها با شما یاد داده اند كه چگونه عشق بورزید.

شاید عمیق ترین تأثیر خانواده ما بر روی ازدواجمان، در مورد انتخاب همسرمان باشد. فروید و دیگران در مورد نقش خودآگاه بر عشق و ازدواج بسیار نوشته اند، امّا شاید امروزه مفیدترین بحث در این مورد را دكتر هارویل هندریكس مطرح كرده باشد، بر طبق تئوری تصویر او، هر یك از ما تصوّری نیمه هوشیار از یك همسر ایده آل در ذهن داریم كه طرح آن از خصوصیات منفی و مثبت والدین ما نشأت گرفته است. این مطلب توضیحی است برای اینكه چرا شما همان خلق و خوی انفجاری كه در پدرتان وجود داشت و شما از آن فراری بودید و می ترسیدید، در شوهرتان هم وجود دارد، یا اینكه چرا ترفیع شما احساس تنها ماندن را در شوهرتان بیدار می كند، درست همان احساسی را كه زمانی كه مادرش سركار برگشت و او را به یك پرستار سپرده داشت.

مواردی این چنینی از كودكی ما می تواند عامل جدال زناشویی امروز ما باشد. اگرچه معمولاً ما آنرا درك نمی كنیم.
سعی كنید در مورد رفتارهایی كه در والدین تان مورد تحسین یا نفرت شما بود فكر كنید، اگر هر دوی شما از صدمات روحی دوران كودكی خود آگاه شوید و در مورد آنها با هم صحبت كنید، بهتر می توانید همسر خود را درك كنید و قدر او را بفهمید.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهمیت از لحاظ علمی:
طلاق در بسیاری از موارد ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند. ولی در اغلب موارد جداییها در نتیجه ی توقّعات بیجای احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از دیگر، سوءِ ظن و بدبینی بی مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تند خویی زن یا مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می گیرد. بدیهی است درگیریهای خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان تأثیرات روحی شدیدی بر كودكان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارد و در رفتارهای پرخاشگرانه كودكان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت.

آنچه از پژوهش ها در امر طلاق بر می آید این است كه دختران خانواده های تك سرپرست یعنی آنها كه فقط با پدر یا مادر به سر می برند در معرض عوارض نامطلوبی چون انحرافات، ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترك تحصیل قرار دارند. این امر در مورد گروه های اجتماعی و طبقاتی نیز صدق می كند.
اكثر قربانیان طلاق كه همان كودكان و نوجوانان هستند به مادران خود بیشتر نزدیك هستند تا پدر. زیرا پدر جدا شده از مادر با بچّه های خود مثل یك خویشاوند رفتار می كند تا فرزند. حال آنكه مادر هرگز از كودكش فاصله نمی گیرد و مهر و محبت و احساس مادری را زیر پا نمی گذارد. البته وقتی پای نامادری و ناپدری به میان می آید تحوّل و پیچیدگی خاصی در زندگی كودكان و نوجوانان به وجود می آید.

آشنایی كودك و نوجوان با بستگان جدید، خواهرها، برادرها، دایی ها و عموهای ناتنی گرچه گستره ای از دنیای تازه و متفاوت به وجود می آورد ولی اغلب فرزندان در جوار ناپدری و نامادری احساس شادمانی و خوشبختی نمی كنند، گرچه ممكن است زن یا شوهر با همسر جدید خود كاملاً خوشبخت باشند.
در كشور ما بیشتر بچه های فراری و نوجوانان ساكن در كانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق تشكیل می دهند. بهتر است برای ساماندهی به وضعیت زندگی كودكان و نوجوانان تك سرپرست كه ناگزیرند زیر نظر پدر یا مادر خود زندگی كنند «واحد مددكاران ویژه طلاق» تشكیل شود تا قبل از صدور حكم، پدران و مادران را در اعمال و رفتاری كه باید بعد از طلاق با فرزندان خود داشته باشند توجیه كنند. به پدران و مادران بایستی آموزش داده شود كه از بدگویی و بازگویی عیوب و نقایص یكدیگر پیش فرزندان خود (بعد از اجرای حكم طلاق) احتزاز نموده و مظلوم نمایی نكنند، چون فرزند باید واقعیت جدایی پدر و مادر را به عنوان یك الزام و ضرورت زندگی پذیرا باشد و جایگاه حركت متقابل پدر و مادر را حفظ كند.

تداوم ارتباط و تماس مددكاران ویژه طلاق با خانواده فرزندان تك سرپرست برای بررسی و حل مشكلات روانی- اجتماعی در سالهای بعد از طلاق ضرورت دیگری است كه از معضلات و نارساییهای كودكان جلوگیری می كند.

بدیهی است گروه مددكاران ویژه طلاق باید دوره های كوتاه مدّت روان شناسی كودك، روانشناسی خانواده و روانشناسی اجتماعی را بگذرانند و با مسائل بزهكاری و ناهنجاریهای كودكان و نوجوانان آشنا شوند. (شمس مستوفی، 1376، صص 98-101).

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی:
انسان به خاطر این زاده نشده است كه سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را كه برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تكلیف او در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می كند.
در برابر حقّی كه او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند كه آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت كودكان و خانواده او است و این تكلیف باید بر هوس ها مقدّم داشته شود.

كودكی كه به خاطر جدایی پدر و مادر ناچار است تا یكی از این دو محبّت را از دل بیرون كند، در واقع نیمی از دنیای خود را تمام شده می داند. بیشتر این كودكان از داشتن مربّی دلسوز محروم می مانند و آمار نشان می دهد كه پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بودند. كدورتهای خانوادگی، اگر ناپایدار و به قصد برهم زدن پیوند زناشویی نباشد، همیشه قابل جبران است ولی انحلال خانواده دری است كه به هیچ دارویی درمان نمی شود.

پیش بینی طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمی كاهد، آنرا ترویج نیز می كند. زیرا همسری كه با دیگری رابطه دارد همیشه امیدوار است كه روزی هوس خویش را به لباس قانونی و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ی دیگری تشكیل دهد. پس در تصمیم خود استوارتر می شود، به عشق ناپاك دامن می زند و برای اینكه مانعی در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نیز می گریزد، یعنی اخلاق عمومی را به فساد و تباهی می كشد و با محدود كردن نسل، از اقتدار ملّی و اقتصادی كشور نیز جلوگیری می كند.

برای نتیجه گیری از این بحث، باید دانست كه دلیل هر دو دسته با پاره ای از حقیقت همراه است ولی هیچكدام قاطع به نظر نمی رسد. انسان ها از حیث عواطف با هم برابر نیستند و روابط اجتماعی چندان پیچیده و مبهم است كه هیچگاه نمی توان به عدالت مطلق رسید. بنابراین، قانون عمومی و نوعی هر اندازه كه متكی بر حقیقت باشد، همیشه عدالت را حفظ نمی كند.
باید به اخلاق روی آورد و تمهیدی اندیشید كه مردم اعتبار و اهمیت خان

واده را در دل احساس كنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ی نیكی ها را برای خود نخواهند.
قانون نیز در راه رسیدن به این مقصود مؤثر است. باید در استقرار خانواده كوشید، ولی حفظ سلّول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مكروه ولی لازم مفید است امّا باید موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهای عمومی، محدود باشد.

محاكم نبایستی، بازیچه دست وكلای طرفین و حیله های حقوقی ایشان شوند، یا امر طلاق را به عنوان چشم دعاوی بی اهمیت نگرند. باید دید در هر مورد خاص عدالت چه اقتضاء دارد و محرك رجوع به دادگاه چیست و حكم به جدایی مصلحتی را رعایت می كند یا مفسدتی به بار می آورد. (كاتوزیان، 1376، صص 312، 314).

اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی:
به نظر من طلاق فاجعه ای است كه كانون محبّت خانواده را از هم می پاشد و پدر و مادر را از هم جدا می كند كه این برای آینده ی فرزندان بسیار خطرناك است چه بسا كه فرزندان به انحراف ممكن است كشیده شوند و آینده ی آنها رو به تباهی رود.

من به این دلیل این موضوع را انتخاب كردم كه نه تنها خودم تجربه ی بسیار از این تحقیق كسب كنم بلكه كسانی هم كه این تحقیق را مطالعه می كنند خود را با این پدیده آشنا سازند تا در آینده دچار مشكل نشوند و با خواندن این كار به آنها كمك شود تا به خوشبختی برسند و با دید باز زندگی آینده خود را شروع كنند.
تحقیقاتی از این قبیل به خواننده كمك می كند تا در مورد آینده ی خود بیشتر بیاندیشند تا با مشكلات كمتری مواجه شوند، با خواندن این تحقیق یاد می گیرند كه چگونه زندگی كنند و چه برخوردی در زندگی خود با خانواده و فرزندان خود داشته باشند و همسر خود را با دید باز و آگاهی كامل از شرایط او انتخاب نمایند تا با مشكلاتی از قبیل طلاق مواجه نشوند، زیرا طلاق فاجعه ای است كه خانواده را از هم می پاشد، همسران را از هم جدا كرده و باعث آوارگی فرزندان می شود، پس باید با در نظر گرفتن تمامی مسائلی كه بوجود می آید باید در راه ادامه ی زندگی خویش بكوشیم تا با مشكلات كمتری برخورد كنیم.

خواندن و مطالعه ی این تحقیق می تواند به خواننده كمك كند تا اگر مشكلی برای زندگیش بوجود آمد این مشكل را با بزرگتران خویش در میان گذارند تا حل مشكل شود و این مشكل معضل زندگی او نشود، تا انسان مجبور به جدایی نباشد.

به نظر من كه درصدد انجام این تحقیق هستم هر كسی این قبیل تحقیقات را مطالعه كند برای آینده ی خویش تضمینی بوجود می آورد، حداقل می داند كه این قبیل مشكلات و جداییها زندگی فرزندانشان را به تباهی می كشد، بنابراین با مطالعه ی این تحقیق آشنایی بیشتری پیدا می كند تا خود را برای زندگی آماده كند.

طرز برخورد با همسر، فرزندان و خانواده ی همسر، همه را یاد می گیرند تا كمتر مشكلی برایشان بوجود آید.
خوانندگان این تحقیق همچنین با عواملی كه باعث بوجود آمدن جدایی و طلاق بین خانواده ها می شوند بیشتر آشنا می شوند و سعی می كنند در برابر این عوامل مقاومت كرده و زندگی خود را حفظ كنند تا باعث آوارگی فرزندان خود نشوند.

ضرورت تحقیق:
یكی از آفات زندگی اجتماعی و نظام خانواده مشكل طلاق است. طلاق بریدن پیوند مقدّسی است كه همراه با هزاران امید و آرزو شكل گرفته است. طلاق نشان عدم دقّت در انتخاب و یا سقوط اخلاقی یكی از طرفین اصلی زندگی خانوادگی و گاه مرگ ارزشهاست در كانون همسری است.
بررسی مسأله ی طلاق از دیدگاه های گوناگون می تواند در كاهش این بلای اجتماعی مؤثر باشد و از اینرو مسأله ی بریدن پیوند ازدواج همواره مورد توجّه اندیشمندان و حقوقدانان و مربیان جامعه بوده و دلسوزان و مصلحان را به تلاشهای فرهنگی و اجتماعی برای جلوگیری از گسترش و افزایش این آفت همدلیها واداشته است.

اهداف تحقیق:
به خاطر داشتن این نكته مهم است كه زن و شوهر به عنوان یك بزرگسال موقعیت را تجربه می كنند و می فهمند در حالی كه فرزندان آن را به طور متفاوتی می بینند و تجربه می كنند.
بچّه ها صرفنظر از سنّشان، توانایی محدودی برای فهمیدن آنچه در جریان طلاق روی می دهد، آنچه را كه احساس می كنند و سئوالاتی كه در این زمینه برایشان پیش می آید، دارند، ولی این مسئله آنان را از تلاش در ترسیم «تصویری بزرگ از این واقعه» باز نمی دارد. كودكان كوچكتر هم از نگاه خودشان مسائل را می بینند، یعنی خودشان را علّت رویدادها می دانند. به همین دلیل است كه بچه های كوچكتر، به خاطر جدایی و طلاق والدینشان، غالباً خود را سرزنش می كنند یا دلایل خیالی اختراع می كنند;

چون كودكان حس «خویشتن» را در وهله ی اول با مشاهده ی والدین و تعامل آنها فرا می گیرند و می سازند؛ بنابراین كودكانی كه شاهد بحث های والدینشان بوده اند غالباً آنرا به گونه ای تجربه می كنند كه گویی شخصاً در آن درگیر بوده اند. بچّه های كودك نمی توانند خود را از والدینشان جدا نمایند. از همه بدتر آنكه، برای بچه ها فهمیدن این مسأله بسیار دشوار است كه چرا دو نفر از مهمترین افراد زندگیشان كه برای امنیت و بقا به آنها متكّی هستند، نمی توانند با هم باشند. درست به همین دلیل است كه به خواهران و برادران یا دوستانشان می گویند كه نخواهند گذاشت مادر یا پدر آنان را تنها بگذرانند. چرا مامان یا بابا فقط به خاطر اینكه با هم بحث كرده اند از پیش آنها بروند؟ بچه ها نمی فهمند كه چرا یك مباحثه باعث می شود كه والدینشان یكدیگر را ترك كنند و بروند.

وقتی والدین پیوسته بحث و جدل می كنند، بچه هایشان در میان این درگیری سرگردان می مانند كه چگونه رفتار می كنند و جانب كدامیك را بگیرند و یا به چه طریق هر دو را راضی نگه دارند. البته این برای یك كودك بار بسیار سنگینی است. (قدیری، 1382، صص 27-29).
هدف از نوشتن این تحقیق این است كه افراد با مطالعه ی آن بتوانند به زندگی مشترك خود ادامه دهند و به خاطر مسائل كوچك و بیهوده كانون گرم خانواده را از هم نپاشند و به فكر فرزندان خود و آینده ی آنها باشند و باعث آوارگی و انحراف آنها نشوند.

این تحقیق می تواند به والدین و همسران خانواده ها كمك كند تا با مسائلی كه باعث بوجود آمدن اختلافات كوچك در خانواده ها می شود آشنا شوند و طرز برخورد با آنها را یاد بگیرند و بیاموزند و بدانند كه با بوجود آمدن مسائل كوچك كه باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود آینده ی فرزندان خود را به تباهی می كشند، مگر فرزندان چه گناهی كرده اند كه باید به پای پدر و مادر خود بسوزند و رنج دوری از یكی از آنها را تحمّل كنند.

پس باید زوجین برای ادامه ی زندگی مشترك خود با جان و دل بكوشند و آینده ی فرزندان خود را با هم و در كنار هم بسازند، تا فرزندان در كنار خانواده ی گرم خود احساس خوشبختی كنند.
هدف دیگر از انجام این تحقیق بررسی عواملی است كه باعث بوجود آمدن جدایی در خانواده ها می شود كه خواننده می تواند با مطالعه ی آنها با این مسائل آشنا شده و به جلوگیری از این امر بپردازد.

هدف كلّی:
هدف كلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان نیشابور است. از آنجایی كه یكی از آفات زندگی اجتماعی و نظام خانواده مشكل طلاق است به همین منظور مسأله ی طلاق و شناخت عوامل موثر بر آن باعث خواهد شد كه عوامل اصلی را شناخته و بتوان راه حل و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد تا در رفع این بلای شوم كه در رأس آن فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب لطمات روحی و روانی بر آنها می شود و آثار و نتایج وخیمی را وجود دارد رفع كرد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

فصل 2
مبانی نظری:
درباره ی طلاق عقاید و نظرهای مختلفی ابراز شده است. عدّه ای آنرا زیانبخش و خطرناک دانسته و به طور کلّی محکوم کرده اند و دسته ای از لزوم آن در اجتماع جانبداری نموده اند.

مخالفین طلاق می گویند: طلاق مخالف طبیعت ازدواج است، چه ازدواج پیمان همکاری و زندگی مشترک مادام الحیات می باشد و پیوند زناشویی که یک پیوند دائمی است نباید با طلاق گسسته شود؛ طلاق برای اطفال زیان بخش است و آنان را دچار سرنوشت اسف باری خواهد کرد؛ آمار نشان می دهد که بسیاری از اطفال بزهکار کسانی هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از هم جدا شده اند؛ طلاق روابط نامشروع زن یا شوهر را ترویج می کند، چه زن یا شوهری که با دیگری رابطه نامشروع دارد با ادامه گسترش این روابط امیدوار است که روزی بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق یا معشوق خود خانواده دیگری تشکیل دهد.

موافقین طلاق به ضرورت آن در پاره ای موارد استناد می کنند: گاهی اتفاق می افتد که بین زن و شوهر هیچگونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود ندارد؛ ممکن است یکی از زوجین بدکار و یا جانی و شریر باشد؛ ممکن است بر اثر پاره ای امراض صعب العلاج یا بعضی اعتیادات مضر، یا در نتیجه سوء معاشرت زن یا مرد، ادامه ی زندگی زناشویی ممکن نباشد؛ آیا در این گونه موارد زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی و بدبختی به سر برند و به زندگی رنج افزای زناشویی ادامه دهند؟ آیا بهتر نیست که این پیوند نامناسب گسسته شود تا هر یک از زن و مرد سعادت خود را با تشکیل خانواده ی دیگری باز یابند؟ هرگاه زن و شوهر همیشه اختلاف و نزاع داشته باشند، نه تنها زندگی برای خود آنها جهنّمی توان فرسا خواهد بود، بلکه فرزندان آنان نیز از زندگی در چنین خانواده ای رنج خواهند برد. چنین خانواده ای نمی تواند کانونی دلپذیر و مناسب برای فرزندان خود باشدو اطفال در اینگونه خانواده ترتیبی به سزا نخواهند یافت؛ مجنون یا عقیم بودن زن یا شوهر نیز به اعتقاد بعضی می تواند طلاق را توجیه کند.

باری امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد. شک نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است، لیکن در پاره ای موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک بد ضروری، چنانکه در حقوق فرانسه می گویند، پذیرفته شود. به تعبیر دیگر باید طلاق را هنگامی که ضروری باشد به عنوان آخرین علاج قبول کرد؛ زیرا گسستن پیوند زناشویی در پاره ای موارد بهتر از یک عمر رنج و اختلاف و کشمکش است. ادامه ی زندگی زناشویی گاهی ممکن است هم از نظر زن و شوهر هم از نظر فرزندان و هم از نظر جامعه زیان بخش باشد. در این گونه موارد طلاق را به عنوان استثناء می توان پذیرفت، لیکن برای جلوگیری از تزلزل و پریشانی خانواده باید طلاق را محدود کرد. این نکته مورد توجه همه ی مصلحان اجتماعی و اکثریت قریب به اتفاق قانونگذارانی است که طلاق را پذیرفته اند. (صفائی، امامی، 1372، صص 261-262).

امکان انحلال خانواده از اموری است که درباره ی سود و زیان آن گفتگو بسیار شده است. تعارض دلایل به گونه ای است که نه تنها حقوق موضوعه ی کشورها و علمای اجتماعی، پیامبران و رهبران اخلاقی نیز توانسته اند در این باب به توافق کامل برسند.
در حالی که مذهب کاتولیک طلاق را ممنوع می دارد، پروتستان ها و ارتدکس ها آنرا پذیرفته اند چندان که بحث درباره ی منع و اباحه ی طلاق در فرانسه به صورت یک مسأله ی سیاسی درآمده است؛ مسأله ای که کاتولیک ها و کلیسا، همچون حزبی سیاسی، با آن مبارزه می کنند.
در اسلام، با همه ی توصیه هایی که در آن نسبت به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقی مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار دارد تا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق کند.

در لزوم پیش بینی طلاق استدلال شده است که، اگر مرد و زنی در زندگی مشترک خود احساس آسایش و نیک بختی نکنند، چرا باید ناگزیر از ادامه ی آن باشند؟ احترام به شخصیت و آزادی انسان ایجاب می کند که اگر نتوانسته است کانون محبّتی تشکیل دهد تا پایان عمر محکوم به ادامه ی آن نباشد، باید به او فرصت داد تا زندگی را از نو آغاز کند و محرومیت های گذشته را در خانواده ی دیگری جبران سازد. اتّحادی که در آن توافق و همفکری نباشد چگونه می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ مرد پارسایی که همسرش پرده ی عفاف دریده و هم خوابه ی این و آن شده است چطور باید او را تحمّل کند و زنی شرافتمند تا کجا می تواند در زندگی مردی شریر و جانی شریک باشد؟

نتیجه ی حفظ چنین خانواده ای جز این نیست که زن و مرد درمان غم و رنج خود را در آغوش دیگری جستجو کنند؛ به ظاهر عضو خانواده ای باشند ولی در وجدان خویش هیچ مسئولیتی در حفظ نظام آن احساس نکنند. فرزندان این خانواده نیز سرنوشتی بهتر از پدر و مادر خود ندارند، زیرا کودکی که دامن آلوده ی پدر و مادر را می بیند و از نزاع دائمی آنان رنج می برد، چگونه می تواند تربیتی شایسته بیابد و آماده ی پیکار در زندگی شود؟ آنکه دست نوازشی بر سر خود احساس نکرده است با دیگران مهربانی نخواهد کرد و آنکه در خانواده اش از صمیمیت و فداکاری خبری نبوده است معنی تعاون اجتماعی را نمی فهمد. پس باید این سلول پوسیده و آلوده را منحل کرد تا زمینه ی ایجاد کانون بهتری فراهم شود.

برعکس نویسندگانی که طلاق را زیان آور می شمرند، اهمیت و فایده ی نکاح را در انحلال ناپذیری آن می دانند. به گفته ی آگوست کنت، تصور امکان تغییر همسر باعث انحلال خانواده می شود. همین اندازه که طلاق در قانون پیش بینی شود، هراندازه که موارد آن محدود باشد، سبب تحریک اشخاص بر اقدام به جدایی می شود و بنیان خانواده را متزلزل می سازد.

امیل دورکیم، پدر جامعه شناسی علمی، در کاوشهایی که برای یافتن علل خودکشی و راه پیش گیری از آن کرده به این نتیجه رسید که نکاح اثر بسیار مطلوبی در لجام زدن به هوسهای اشخاص دارد و مرز اخلاقی مفیدی برای آنهاست، ولی، به همان اندازه که انحلال نکاح آسانتر شود، از اثر آن نیز کاسته می شود.
به نظر این گروه، دلایلی که برای لزوم پیش بینی طلاق گفته شده مبالغه آمیز و نادرست است: اگر اشخاص، غافل از دیگران، تنها در پی سعادت خود باشند، اجتماع هرگز روی سعادت و آسایش را نمی بیند. (کاتوزیان، 1378، صص 311-312).

نوع روابط والدین پیش از طلاق و پس از آن، مشکلاتی که کودک قبل از طلاق والدین خود تجربه کرده و نیز استعداد کودک نسبت به ابتلا به بیماری های روانی، تأثیر مستقیمی بر نوع رفتار کودک پس از جدایی والدین از یکدیگر دارد.
دکتر میترا حکیم شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمی توان همه ی کودکان طلاق را دارای اختلالات روانی دانست، زیرا در برخی مواقع کودکان زندگی در خانواده های پرتنش، سرشار از تعارضات خانوادگی، مشاهده ی درگیری های لفظی و جسمانی والدین را تجربه کرده و پس از جدایی والدین از یکدیگر می توانند محیط بهتری را در کنار یکی از والدین خود داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: با توجّه به اینکه تأثیر مثبت طلاق بر رفتار و افزایش انعطاف پذیری کودکان وابسته به نوع ارتباط والدین بعد از طلاق و شرایط زندگی جدید آنها دارد لذا باید این را پذیرفت در خانواده هایی که یکی از والدین وجود ندارد نقش او خالی مانده و یک والد برای نگهداری از کودک ناچار است نقش دیگری را بر عهده گیرد.
وی گفت: بیشترین آسیبی که کودکان طلاق پس از جدایی والدین از یکدیگر دارند تطابق محیط و شرایط زندگی جدید با یکی از والدین است، بنابراین اختلالات انطباقی شایع ترین مشکل روانی در میان این کودکان است.

بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، فقر اقتصادی، مهاجرت، اختلافات طبقاتی و رویای به دست آوردن زندگی بهتر از عواملی است که فشارهای روانی زیادی را بر زندگی مشترک زن و مرد وارد می کنند. در بسیاری از این موارد، به دلیل سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوجها از یکدیگر، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مسأله نیز بر آسیبهای اجتماعی می افزاید.
اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوتهای فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.

بهجت رحمانی مشاور استاندار همدان می گوید: گرایش و رویکرد خانواده ها از سنّتی به مدرن موجب بروز نابسامانی های مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنّتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود.

ایرج ندیمی نماینده ی مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون، افسردگی و بیماری های روانی، تنش های اجتماعی، فعّالیتهای ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان، روندی صعودی پیدا کنند.»
به عقیده ی کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است.

محمّدرضا راه چمنی رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق بررسیها 20 درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید: افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیکاری، اعتیاد، فقر، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزو پنج مورد عمده ی آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته ی وی 25 نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه ی آنها «اعتیاد» است.

حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی وزیر اطلاعات نیز ریشه ی همه ی نابسامانیها و تخلّفات مانند قاچاق، طلاق، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می داند.
متأسّفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ی ما، یکی منجر به طلاق می شود.
نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در بین 25 درصد خانواده های تهرانی «طلاق» رواج دارد و به همین خاطر استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

به گفته ی کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفّق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. تشابهاتی مانند: طبقه ی اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و;، یک ازدواج موفّق را رقم می زند. ازدواجی که با تشابه نژادی، زبانی، روانی و اجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است.
تفاوت طبقاتی یکی از عواملی است که با امکانات اجتماعی؛ معمولاً دیدگاه های مختلفی را بوجود می آورد. البتّه اگر دو نفر آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان معنی ندارد.

دکتر آقاجانی، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله ی اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. می توان گفت کمتر پدیده ی اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری، امّا باید توجّه داشت که درک، فهم و تفسیر لایه های عمقی کار پیچیده ای است.»

از دیدگاه دکتر آقاجانی در میان طبقات مختلف اجتماعی (بالا، متوسط و پایین) تفاوتهای اساسی در علّت طلاق وجود دارد. به طور مثال، در طبقه ی پایین جامعه، مهمترین علت طلاق مشکلات مالی عنوان می شود و بیکاری و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت، و بداخلاقی و بدرفتاری از جمله دیگر علل طلاق است. تفاوتهای طلاق در میان دو طبقه ی بالا و متوسط نیز مختلف است. مثلاً مهمترین عامل طلاق در میان طبقه ی بالا، عدم تفاهم و توافق اخلاقی است، در حالی که در میان طبقه ی متوسط تفاوت های فرهنگی مهمترین عامل است.
دانشمند آمریکایی لوسون ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در آمریکا می نویسد: «قابل توجّه اینکه هشتاد درصد طلاق ها بنا به تقاضای زنان واقع شده است و راز افزایش طلاق را نیز اکثر در این باید دانست و آنرا محدود ساخت.»
خانم مونیکا دیکنس نویسنده ی انگلیسی ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می نویسد: دوام و استحکام هر ازدواجی در درجه ی اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است و با توجّه به این حقیقت تلخ ناگزیر اعتراف می کنم که آمارها و پرونده های دادگاه ها نشان می دهد که از هر یک صد ازدواجی که به جدایی منجر می شود در نود و نه آن زنان مقصّرند! باید چاره ی اساسی برای این امر پیدا کرد و در اختیارات و علل تقاضای بی مورد طلاق از طرف زنان بیشتر مطالعه نمود و با کمک قانون آنرا ترمیم نمود. (حقانی زنجانی، 1374، ص 99).

طلاق از دیدگاه اسلام:
در حقوق اسلام، مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نیز حق دارد در موارد خاص مانند غیبت طولانی و بی خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن یا شوهر می تواند به دلیل عیب یا تدلیس همسر خود نکاح را فسخ کند. یعنی موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعی است که قانون مدنی پیش از وضع قانون حمایت خانواده داشت.

شاید در بادی امر چنین به نظر آید که در جامعه ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای دفع شهوت و ارضای خودخواهی های مرد زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می سازد. ولی این توهم نابه جاست. حقوق هیچ ملّتی را جدای از عادت و رسوم و اخلاق حاکم بر آن نمی توان به درستی فهمید. در میان همه ی اقوام تجاوز به قانون و سوء استفاده از ظوهر آن کم و بیش وجود دارد. مسلمین نیز مصون از خطا نیستند ولی مسلمان در رها کردن همسر آزاد و خودسر نیست و حفظ خانواده نیز از نظر شارع اسلام دور نمانده است.

مرد مسلمانی که به راستگویی پیامبر و قدرت خداوند ایمان دارد و سعادت و ذلّت خویش را وابسته به اراده ی پروردگار می داند، وقتی دانست که شارع طلاق را مکروه می شمرد و خداوند کسانی را که خودسرانه و بی دلیل زن تازه می گیرند دوست ندارد، به آسانی از همسرش جدا نمی شود؛ وقتی شنید که عرش از طلاق می لرزد یا منافقان به طلاق سوگند می خورند، آن را بی اهمیت و ساده نمی پندارند؛ وقتی دستور خداوند را بر حسن معاشرت با زن خواند و هشدار قرآن را بر اینکه «اگر زنان خویش را نمی خواهید، چه بسا چیزها را که مکروه می شمارید و خداوند در آن نیکی بسیار قرار می دهد» شنید به اندک کدورت دامن صبر از دست نمی دهد.

هم چنین زن مسلمانی که توصیه های شارع در مهربانی کردن با شوهر و اطاعت از او را به یاد دارد با همسرش سازگاری نمی کند و از بیم مکافات خداوند دامن آلوده نمی سازد و به نامحرمان به دیده ی هوس نمی نگرد.
با اینکه آمار درستی از میزان طلاق نداریم، همه به خوبی می دانند که در خانواده های مذهبی به ندرت از جدایی سخن گفته می شود و بیشتر مردم طلاق را فاجعه ای ناگوار می دانند.

با وجود این باید اعتراف کرد که نظام اسلامی خانواده در اجتماعی نتایج دلخواه را به بار می آورد که مردم به اخلاق مذهبی معتقد باشند و اساس آن بر مبنای اسلامی استوار باشد. اگر اخلاق مذهبی از احکام طلاق جدا شود، سوء استفاده ها و زورگویی ها نیز آغاز می شود و این است دلیل اصلی شکایاتی که پیش از قانون حمایت خانواده، از گوشه و کنار در باب احکام قانون مدنی به گوش می رسید. (کاتوزیان، 1378، صص 306-308).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدل های جریان ترافیك ماكروسكوپی درجه اول، مدلسازی تقاطع مدلسازی شبكه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مدل های جریان ترافیك ماكروسكوپی درجه اول، مدلسازی تقاطع مدلسازی شبكه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل های جریان ترافیك ماكروسكوپی درجه اول، مدلسازی تقاطع مدلسازی شبكه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدل های جریان ترافیك ماكروسكوپی درجه اول، مدلسازی تقاطع مدلسازی شبكه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدل های جریان ترافیك ماكروسكوپی درجه اول، مدلسازی تقاطع مدلسازی شبكه :

مدلLWR (لایتیل و ویتام، 1955 و ریچارد1965) به دلیل دارا بودن خصوصیات زیر در حال حاضر یكی از موضوعات تحقیقاتی فعال و به روز است:
ساده است، هم به صورت عددی و هم به صورت تحلیلی، به آسانی قابل محاسبه است و با یك پدیده ترافیكی دقیق و منطقی آن دوباره به دست می آید در بسیاری از موقعیت‌های ترافیكی را به خوبی مدلسازی می كند. آن در چندین مدل مجزا اجرا شده است، برای مثال می توان به مدل های زیر اشاره كرد:
FREFLOW پاین 1971، METANET مسنر و پاپاگئورجیو1990، METCOR الوهی و همكارانش NETCELL داگانزو1995، لو1999 هنوز پیشرفت های زیادی مورد نیاز است. از میان آنها مدلسازی تقاطع و مرز خیلی برجسته مشهور هستند. زیرا آنها برای موارد زیر راه حل هایی را ارائه می دهند.
شناسایی و درجه بندی مدل با استفاده از داده های آشكارساز، مدلسازی شبكه های پیچیده و بزرگ، كاربردهایی برای مدیریت ترافیك همچون اندازه گیری خمراه كنترل سرعت، تعیین فعال دینامیك، فهم بهتر كاهش ظرفیت پسماند.
از نقطه نظر روش شناسی راه حل ساخت مدل های جریان ترافیكی ماكروسكوپی برای شبكه ها، (عبارت است از) تعریف شرایط مرزی صحیح و مناسب از (روی) نتایج مدل LWR در یك سیستم از ثبات قوانین تحلیل مسئله ریمن تأمین كننده وسیله اصلی برای تعریف شرایط مرزی است. رئوس مطالب این مقاله به شرح زیر است. بعد از یك مرور كوتاه متون و نوشته جات، همبستگی بین شرایط مرزی عرضه/ تقاضا و شرایط مرزی كلاسیك كه برگرفته از روش (ویسكوزیته) پایانی ثبات قوانین مورد بررسی قرار گرفته و اثبات شده است، در ادامه نشان داده می شود كه در درون چارچوب عرضه/ تقاضا مدل‌های ریاضیاتی ساده تقاطع هولدن و ریزبلو 1995 و كولكیت وپیكولی 2002 می‌توانند تا حد زیادی ساده شوند. همه تركیب های عرضه و تقاضا تقاطع مدل های تقاطعی سازگار و یكنواخت ایجاد نمی كند و یك معیار انتخاب از اصل پایداری نتیجه می شود. دو طبقه از مدل های متقاطع معرفی شد. یكی از آنها بر اساس اصل بهینه سازی توابع عرضه و تقاضای تلفیقی است. دومی بر اساس مدل های تعادلی تقاطعی است كه تقاطع با خصوصیات فیزیكی اصلی همچون ظرفیت (ذخیره سازی) جریان كلی ماكزیمم بهره مند است. مشخص شد كه در ارتباط با به هم پیوستگی و منشعب شدن و برای به دست آوردن مجدد مدل های قبلی، هر دو روش هم ارز و مشابه هستند.
یك مدل تركیبی ساده بررسی شده و با محاسبات دوره ای مقایسه شد. در نهایت، شرایط مرزی FIFO مدل LWR چند محصولی تحلیل شد و به منظور ایجاد یك مدل جریان ترافیك شبكه ای مدل های تقاطع پیشرفته در مقاله با این مدل تركیب شدند.
مرور كوتاه متون و مقالات
مدلLWR به وسیله یك قانون بقاء (پایندگی) تكی به صورت زیر بیان می شود باx,t: مكان و زمان. Q: جریان K: دانسیته V: سرعت Qe(k,x): جریان تعادلی (دیاگرام اصلی)
Ve(k,x) بیانگر رابطه دانسیته- سرعت تعادلی است.
شرایط مرزی پیوسته برای چنین سیستم های ؟؟ قانون های پایدار را می توان در متون  ریاضیاتی یافت، كه به وسیله كارهای مقدماتی باردوز0 لروكس- ندلك (BLN) 1971 كه از روش ویسكوزیته استفاده كردند و دوبولیس لفاوچ (DL) (دوویس و لفاوچ1988) كه ؟؟ روش مسئله ریحان. بود معرفی شدند، كه این روش در مورد اسكالر (نرده ای) تعادلی برای مدلLWR هستند مشابه شناخته شده اند.
تحت چنین فرضیاتی در مورد اسكالر 1-D هر دو راه حل های كاربردی را ایجاد می‌كنند، كارهای بیشتر اوتو در سال 1993 روش BLN را كامل كرد. خواننده ها برای مطالعه بیشتر به مقاله كرونر 1997 مراجعه كنند، ریاضیدان ها توجه خاصی به مسئله مدلسازی تقاطع برای مدلLWR دارند برای مثال مقالات هولدن و ریزبرو 1995 كولكیت- پیكولی 2002، كلار و هرتی 2004 را ببینید. مدل های تقاطعی حاصل هنوز هم فاقد واقع گرایی هستند. در زمینه حمل ونقل در ارتباط با شرایط مرزی و به خصوص مدل LWR تلاش های تحقیقات كمی صورت گرفته است، لباكیو1996 و خوشیاران2002، نلسون و كولار2004
به منظور ایجاد مدل های فصل مشترك باید شرایط مرزی اتصالی بالا نتایج حاصل از كار بوسیون و همكارانش 1996-1995، لباكیو و خوشیاران 2002، تركیب شوند. برخی از مدل های فصل مشترك، قبلاً توسط دانشمندی چون (لباكیو1984، لباكیو1996، دالانزو1995، لباكیو و خوشیاران2002، جین و زانگ2002) پیشنهاد شده بود.
مشكلات مرزی خاص به محدوده این تلاش های قبلی، مخصوصاً (اساساً) به مدل های مجزا محدود شده است.
شرایط مرزی و مدلسازی فصل مشترك
شرایط مرزی عرضه- تقاضا، از روی دیاگرام اصلی می توان دو تابع تعادلی را نتیجه گیری كرد. توابع تقاضا  و عرضه  تعادلی. در شكل 1 به دو بخش زیر این دیاگرام رسم شده است. در یك نقطه معین، عرضه و تقاضای محلی به صورت زیر تعریف می‌شود. این مقادیر را می توان به ترتیب به عنوان بزرگترین جریان ورودی ممكن و بزرگترین جریان خروجی ممكن در هر مكان معینx تفسیر كرد. علامت های+ و- در معادله (2) به ترتیب بیانگر محدودیت های سمت راست و سمت چپ است. جریان باید كمتر از میزان عرضه و تقاضا (هر دو) باشد. راه حل كاربردی معادله (1) به طور محلی جریان را به حداكثر می رساند (لباكیو1996) بنابراین راه حل راستین سنجی را می‌توان به صورت زیر بیان كرد:
یك فرمولی كه در مقالات دیگر به عنوان فرمول بدلی از آن یاد می شود. اجازه دهید تا حال جریان ترافیك در یك حلقه را در نظر بگیریم. داده های مرزی در سمت پایین جاده میزان عرضه در سمت پایین جاده   است و داده های مرزی در سمت بالای جاده میزان تقاضا در سمت بالای جاده   است. برای تقاضا و عرضه اتصال معین، برای به دست آوردن جریان ورودی اتصال Q(a,t) و جریان خروجی اتصالQ(b,t) ما از فرمول فرعی (3) استفاده می كنیم. میزان تقاضا در سمت بالای جاده و عرضه در سمت پایین جاده، تعیین میزان ترافیك در داخل اتصال در مرزها دانسیته به صورت زیر بیان می شود:
شرایط مرزی BlN (باردوس- لروكس- ندلك) هم ارز با شرایط مرزی عرضه/ تقاضا
اطلاعات داده های مرزیBlN رونوشتی بر محدوده یك كمیت پراكنده A است. مخصوصاً باردوس، لروكس ندلك ثابت كردند كه معادله (1) (و به طور كلی تر معادلات پایندگی اسكالر) یك راه حل منحصر به فرد در یك دانسیته ابتدایی معین Ddef=[a,b] اتصالی در اتصال (حلقه) D قبول می كند (ارائه می دهد) و اینكه دانسیته در مرز   تحت هر شرایطی در ارتباط با زمان های مثبت با مرز داده هایA است. چنانچه داریم: علامتsgr (بیانگر) تابع نمایه است. برای مرز اصلی در n(c),c طبیعی و نرمال است. –D است بنابراین n(b)=1,n(a)=-1 است (شكل3).
از طریق تحلیل راه حل های ویسكوزیته (1) شرط مرزی (6) به دست می آید و شرایط مرزی استاندارد نوع دیریچلت به معادلات سهمی شكل تعمیم یافت. خواننده ها به مقاله كرونر 1997، بخش 6 و به همین ترتیب به مقاله اوتر1997 مراجعه كنند.
می توان نشان داد كه در نقطه ورودی اتصال، شرط مرزی BlN (6) با معادله زیر هم ارز است (لباكیو2003 را ببینید).
گفته می شود كه داده های BlN سمت بالایA واقعاً با داده های تقاضا  هم ارز است. مزدوج A* ازA این چنین است كه   برای اثبات این فرمول پیوست را ببینید.
می توان نشان داد كه شرایط مرزی BlN در سمت پایین با معادله زیر هم ارز می شود. (مقاله لباكیو2003 را ببینید). گفته می شود كه داده های BlN در سمت پایینA با داده‌های تقاضا   معادل است. البته این نتیجه با نتیجه حاصل از شرایط مرزی در قسمت بالای جاده است.
تقاطع های مربوط به هم (متقارن)
هم هولدن و ریزبرو 1995 و هم كولكیت و پیكولی 2002 (هردو) تلاش كرده تا مسئله عمومی ریمان تقاطع را حل كنند. داده های اولیه دانسیته هایKio,Kjo هستند كه فرض می شود در اتصالات پایینی [j] و اتصالات بالایی[i] تاحد زیادی، یكنواخت و یكسان هستند. مسئله اصلی كه با توجه ; و; را به خود جلب كرد عبارت است از:
كدام یك از دانسیته های Kj,KI و جریان های R1=Qe(K1),Q1=Qe(Ki) در گره وجود دارند در هر دو روش، محدودیت های زیر برای Kj,KI اعمال می شود.
معادله9 به ترتیب شرایط مرزی B(A) بین Ko (داده های مرزی در جهتBlN) وKI و شرایط ؟؟ بینKj (داد های مرزی در جهتBlN) وKj را بیان می كند.
در ادامه خواننده ها شباهت معادلات (7)و (8) را مشاهده خواهند كرد. در چارچوب عرضه- تقاضا داده های مرزی بالایی تقاضای   است و داده های مرزی پائینی، عرضه   است. بنابراین معادله9 با شرایط ساده زیر هم ارز و معادل است، معادله 10 بیان كننده این است كه:
جریان های كلی تقاطع باید به ترتیب كمتر از تقاضا در سمت بالای جاده و عرضه ها در سمت پایین جاده باشند.
اگر جریان به وسیله تقاضاهای بالایی و عرضه های پایینی محدود نشود دانسیته ها با دانسیته های اولیه با هم برابر هستند در غیر این صورت به وسیله این محدودیت ها تعریف می شوند (شكل5 را ببینید).
اگر حالت های ترافیكی و; را شرایط (9) یا (10) پیروی كنند، واضح است كه در هر اتصال [i] یا [j] Kio-Ki به ترتیب با سرعت>0,<0 در سمت راست به طور مجزا پخش می شوند. این واقعیت حیاتی به وسیله شكل 5 نشان داده شده است.
بنابراین متغیرهای اصلی مسئله رایج ریمان برای یك تقاطع جریان های خروجیRj و جریان های ورودی QI گره هستند. محدودیت هایی كه برای این متغیرها به كار می‌روند عبارتند از: محدویت های مثبت، محدودیت های دائمی و محدودیت هایی كه از معادله (10) نتیجه می شوند. روش های هولدن- ریزبرو و كولكیت- پیكولی از طریق بهینه سازی یك معیار مربوط به محدودیت های مشخص یك ایده مشابه به وسیله لباكویی و خوشیاران2002 گسترش یافت. با این تفاوت كه این ایده بر اساس مفهوم منطقه تعریف شده برای گره ها در STRAPA بود [بویسون و همكارانش1996-1995]. كولكیت و پیكولی پیشنهاد كردند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سالاد بول – نیویورک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سالاد بول – نیویورک دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سالاد بول – نیویورک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سالاد بول – نیویورک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سالاد بول – نیویورک :

سالاد بول – نیویورک

‍“ Salad Bowl “ یك كافه سلف سرویس با پذیرش سفارش از بیرون در مركز میدان تایمز در شهر نیویورك واقع شده است . فهرست غذاهای آن شامــل سالاد های تازه ، انواع غذاهای پخته ، ماست یـخ زده ودیگر غذاهای سبك می شود . مالـكیت و اداره “ Salad B owl“ به عهده چهار برادر كرد است كه تعدادی كافه مشابه همین را در سطح شهر نیویورك اداره می كنند. میدان تایمز زنجیره ای از اغذیه فروشی های محلی را شامل می شود، بنابر این برای رقابت با آنها ،طراحی “ Salad B owl“ می بایست تركیبی ار فرح بخشی و هیجان را همراه با تصویری دلپذیر از غذاها به نمایش می گذاشت. قرار گرفتن پیش خوانها وآشپزخانه اپن در قسمت جلو ،بیشترین فضای ممكن برای نمایش محصولات را در فضای باریك جلوی مغازه در اختیار می گذارد . یك صفجه مارپیچ در بالای قسمت اپن آشپزخانه با سوراخ هایی كه نور را از آنها به بیرون بتابد می تواند نشان دهنده محل اصلی سرو كردن غذا باشد. فضای باقیمانده را نیز سالن غذاخوری ومحل نشستن وسرویس دهی اشغال می كند.

دو حباب شیشه ای تزئینی بزرگ كه مانند نمونه ها ورنگ های آثار متیس(Matisse ، هنرمند فرانسوی ) رنگ شده باشد ، بر سالن غذاخوری اشراف داشته وآن را تفكیك می كند.آشفتگی رنگ ها و طرح ها آنها را شاد و مفرح می سازد. در فضای غذاخوری از صندلیها و تخته سه لایی های روی میز آلوار آلتو( Alvar Alto ) ساخته شده از چوب غان استفاده می شود. سقف آن نیز از گچ و برنگ سبز ملایم می باشد. در انتهای كافه ، یك گلابی بزرگ ساخته شده از چوب غان طبیعی بر مناظر عجیب و غیر منتظره آن می افزاید. این گلابی از وسط به دو نیم تقسیم می شود تا هسته آن در بخش پشتی نمایان گردد.برای نور پردازی نیز از لامپهای دیواركوب و سقفی استفاده می شود. محیط گرم وجذاب “ Salad Bowl “ با همه كافه ها وبارهای دیگری كه در نیویورك می بینید متفاوت است.
( مساحت :3900 فوت مربع )

طرح سیاه روی زمینه سفید آرم كافه به طرح كلی فضا مربوط شده و مفهوم كلی را استحكام می بخشد.
فضای اپن آشپزخانه ، پیش خوانهای جلویی با ویترین مواد غذایی ، لایه فولادی ضد زنگ وسقف گچی متحرك به محض ورود به “Salad Bowl “ جـلب توجه می كند.

چایخانه (قهوه خانه) فلیسیمو (Felissime )
نیویورك ، نیویورك

چایخانه Felissime یكی از مكانهای مفرح عجیب (هم عجیب وهم سرگرم كننده ) است كه در نیویورك یافت می شود. تمام جزئیات واجناس در Felissimo منحصر به فرد بوده و تمركز و آگاهی خاص خود را دارد. این چایخانه ، با هدف طبیعی و تقریباً اولیه خود فضایی آرام را برای فرار از محیط سخت وشدید شهر فراهم می كند. همچنین دارای طرحی آگانه و محیطی صمیمی است. تمركز اصلی بر روی چای است ، اما غذاهای سرو شده نیز (ساندویچهای كوچك ، نان فنجانی و شیرینیها) با تنوع خوبی ارائه می شوند. پیشخوان چای نیز از فولاد ساخته شده و با لایه ای از موم پوشیده شده است .برای پیشخوانها از مس استفاده شده وقالبهای بزرگی از شیشه ماسه سایی شده نیز وجود دارد . تمام صندلیها از چوب آلبالو ساخته شده اند، و میز ها با پایه های برنزی با رویه چوب آلبالو ساخته شده اند. كف مشخصا“ رنگ شده ، مكمل دیوارها كه با رنگ و نقاشی مخصوص پرورده شده اند، می باشد. سیستم نور پردازی قابل تنظیم كه در تمام مغازه بكار رفته است،تصویر تابلوی “ The Republic Of Tea “ را مشخص می كند . صدای آرامی نیز توسط یك فواره كوچك به سبك سنتی طراحی شده، به گوش می رسد.

(مساحت : 750 فوت مربع )

فاما Fama –
سانتامونیكا ، كالیفرنیا

فاما ( Fama) یك رستوران 1800 فوت مربعی در سانتامونیكا ، كالیفرنیا می باشد. از نمای بیرونی رستوران فضایی گرم ومفرح را نشان می دهد و فضای گسترده وباز جلوی مغازه كیفیت نماكاری آن را به تصویر می كشد. با قرار دادن در یك منطقه شهری ، طرح نمای بیرونی دسته ای از فضاهای متعامل را توصیف می كند . هنگام ورود به رستوران ، یك كفه مشبك كه راهنماهای به سمت میز خدمتكار، را می پوشاند و یك پیشخوان كوچك روبروی آن به چشم می خورد. در بالای سر، یك تابلوی معلق وجود دارد كه بر روی آن نوشته شده است: «درست آمده اید» ستون های باروكش چوبی نشان می دهد كه طراحانش مواد صنعتی ساده ای- تخته سه لایی- برای طراحی نمای بیرونی گرم و دلپذیر به كار برده اند. دیوار پشتی رستوران این تركیب نظری را به صورت خلاصه و مد روز كامل كرده است. برای نور پردازای Fama از یك سیستم كابلی را ولتاژ پایین و انعطاف پذیری بالا توسط اینگو مورر استفاده شده است. رنگ حبابهای به كار رفته به دلپذیری Fama بیفزایید.
(مساحت: 1800 فوت مربع)

لوكال نوكول- local No-Chol
روستای وست لیك-كالیفرنیا

local No-Chol مخفف low calarie no-cholerterol (به معنی كم كالری- بدون كلسترول) – غذای سالم- بوده كه سعی در آموختن مسائل بهداشتی به مشتریانش دارد. آنها نقایص غذایی غذاهایشان را برطرف كرده و بر روی قسمت اپن آشپزخانه به مشتریان اجازه داده می شود كه آماده شدن غذا از مواد غذایی تازه را نظاره گر باشند، همچنین یك فضای خرده فروشی كه بیشتر غذاهای اصلی می فروشند، و موارد خرده فروشی سرگرم كننده و به همان اندازه جالب مانند دل كنسرو شده. اگر چه بیان طرح كلی آن، اندك است، با این حال در رابطه با موارد استفاده شونده خوشایند است. برای جلوگیری از پرداخت هزینه های سنگین، طراحان به صرفه ترین سه لایی موجود را برای دیوارهای هندسی صاف به كار بردند. اینها تركیب می شوند با یك سقف فلزی گالوانیزه شده پر رزق و برق با آویزهای درخشان و حفاظهایی با رنگ ثابت از تخته سه لایی. طرح كل در راستای نشاط بخشیدن به مهمانان بوده و اینكه یك حس هارمونی به آنها منتقل شود.

(مساحت: 1600 فوت مربع)

محدوده سقف و غذاخوری طوری طراحی شده است كه به فضا گرما ببخشد كه با ولتاژ پایین چراغها این تأثیر افزایش نیز می یابد. خاتم كاری روی صفحه فولادی روی میزها، در واقع دیوارهای ناپرورده را به مبارزه می طلبند.
قفسه بندی نیز راهی تاثیر گذار برای فروش در داخل غذا خوری فراهم می كند.
نوار باریك فلزی اضافه شده برمیزها یك طرح نشاط بخش بر روی میزهای مختلف بوجود می آورد. تركیب رنگهای زرد خاكی، قهوه ای سوخته و آبی روشن دریایی، یك نوع احساس طراوات را به انسان القا می كند.

نمای جدیدی از موزه ون كوك: ارتباط درونی انتزاعی – موزه ریچكز دنیست ون كوك آخرین ریت ولد (1888 – 7964) است كه وی یكی از كاشفان سبك معماری معاصر هلندی به شمار می آید. او در مراحل ابتدیی این كار در گذشت و جزئیات طرحهایش توسط شاگردان وی گسترش یافته و به پایان رسید. نما یا ضلع جدید شكل هندسی انتزاعی خط راست و نرده های مشبك ریت ولد را تأیید می كرد، اما با قرار گرفتن در هم یك دایره و بیضی، مفهوم اصلی ضلع جدید عنوان شد. موزه اصلی و ضلع جدید توسط یك راهروی زیرزمینی باریك كه راههای نامرئی و غیرواضح را به هم می پیوندد، متصل شده است.

عدم تقارن: در معماری ضلع جدید شكل ها و فرم های هلالی شكل وجود دارند، اما نمای آن در محوطه انحنای كمی دارد. یك محوطه زیرزمینی نیم دایره شكل باغ آبی را به وجود می آورد كه مفهوم انتزاعی ای از باغ های ژاپنی است . طبقه بندی همكف این بنا توسط یك حوض بیضی شكل احاطه گردیده است. در طبقه مابین همكف و اول یا نیم طبقه تالار مدور نمایشگاه، مجموعه ای از Ukiyoe ژاپنی كه خود ون كوك آنها را جمع آوری نموده، در معرض نمایش گذاشته شده است. اگر به دقت به این تالار مدور نمایشگاه نگاه كنید، متوجه خواهید شد كه محور به آرامی به سمت عدم تقارن تغییر مكان می دهد. این عدم تقارن مفهوم عالمانه رسومات ژاپنی را در ذهن بیننده تداعی می كند.

زندگینامه: كیشو كوروكاوا در سال 1934 در ناگویا به دنیا آمد. او از دانشكده معماری در دانشگاه كییتو فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل و كسب دوره دكترا به دانشگاه توكیو رفت تا در مدرسه معماری تحصیل نماید.
در سال 1960 در سن 26 سالگی وی اولین تجربه هنری جهانی خود را به عنوان یكی از كاشفان حركت متابولیسم به دست آورد.

فعالیت های چهل ساله وی نه تنها او را به اروپا و آمریكا برد، بلكه وی به اروپای شرقی، آفریقا، آسیا و آسیای مركزی (در مجموع بیش از بیست كشور دنیا) سفر كرد و این فعالیت ها وی را به یك مهندس بین المللی تبدیل نمود. كووكاوا از سال 1959 به خاطر الگوهای تغییر در عصر اصول ماشینی به عصر اصول زندگی مورد حمایت قرار گرفت. مفاهیم كلیدی ای كه از آن پس مورد استفاده وی قرار داشتند متابولیسم، دگردیسی، همزیستی، اطلاعات، ارتباطات و فضای میانجی بودند كه تمامی آنها در كتاب اصول زندگی وی گنجانده شدند

. از سال 1959 كتاب وی به عنون یك اثر برجسته عنوان شد و چندین لوح افتخار و مدال لیاقت دریافت نمود. او تنها یك معمار فوق العاده نیست، بلكه مربی بسیار پرشور و شوقی برای نسل بعدی می باشد. او هر ساله در دانشگاههای سرتاسر دنیا از جمله دانشگاه كلومبیا، Princeton و دانشگاه tenesses در ایالت متحده آمریكا، دانشگاه Delgt، Tsinghua و Tongji در كشور چین و همچنین دانشگاه waseda در ژاپن، سخنرانی دارد. كتاب فلسفه همزیستی وی برای ا ولین بار در سال 1987 به چاپ رسید و در سال 1993 در Grad prix ژاپن مورد تشویق قرار گرفت و در سال 1996 تجدید چاپ شد. این كتاب به انگلیسی ترجمه شد و در سال 1992 توسط (USA) AIA مورد تقدیر قرار گرفت و توسط RIBA (UK) به عنوان یكی از ده كتاب برگزیده سال 1993 انتخاب شد.

كتاب كوروكاوا توسط چندین ناشر معتبر به چاپ رسید از جمله انتشارات Les Editions du Moniteur فرانسه، انتشارات دانشگاهی Rizzoli uk آمریكا، انتشارات Electra و ARCA Edition و domus در ایتالیا و همچنین انتشارات دانشگاه Tongji در چین، در سال 1982 نمایشگاه سیار كیشو كوروكاوا در مؤسسه فرانسوی d Architecture در فرانسه توسط وزارت صنعت ساختمان دولت فرانسه افتتاح شد و به فلوارنس، رم، ورشو، هلسینكی و مسكو برده شد. و هم اكنون این نمایشگاه در موزه معماری wroclaw هلند به عنوان یك مجموعه همیشگی مستقر است. در سال 1993 یك شركت سازنده فیلم آمریكایی، به رهبری میشائیل بلك وود اقدام به ساخت فیلم مستندی از كیشوكوروكاوا نمود كه از تلویزیون چندین كشور جهان پخش شد.

در سال 1994 مؤسسه هنر شیكاگو گالری معمار خود را گالری معماری كیشوكوروكاوا نامیدند. دو مورد از طرح های كوروكاوا از دوره 1960 تا 1975 بخشی از مجموعه دائمی موزه هنرهای جدید نیویورك شدند. چهل و یك طرح و چهار مدل دیگر از هنرهای او بخشی از نمایشگاه دائمی مركز Georges Pompidou در پاریس شد. در مراسم یابود این واقعه، نمایشگاه «كیشوكوروكاوا» متابولیسم 1960-1975 به مركز Georges pompidou در ژوئن و اكتبر سال 1997 رفت. در سال 1997 مركز بین المللی دوكومونو لیست انتخابی ای از ساختمانهای مدرن بین ا لمللی تهیه كرد. این لیست در آن سال به مجمع بین المللی آثار ماندگار ساختمانی (ICOMOS) ارائه شود و در فراخوان عمومی آنها، برای معرفی به یونسكو برای لیست كردن بیست اثر معماری مهم در قرن بیستم به عنوان میراث مدرن جهانی ساختمانها و بناها شركت داده شد. دو نوع از ساختمانهای ژاپنی انتخاب گردید، كه شامل برترین آثار كوروكاوا در توكیو به سال 1970 و Sany Tower در اساكو به سال 1976 بود.

اخیراً از گروه بین الملل دوكومونو خواسته شده است تا دو اثر ساختمانی را برای گنجانده شدن در لیست میراث هنری جهان را معرفی نموده و Sony tower , Nakagin را به عنوان دو ساختمان برجسته كشور ژاپن در قرن بیستم عنوان كند. در سال 1964 استادیوم المپیک که توسط کنزوتانگ ساخته شده بود به این لیست افزوده شد نمایشگاه مروری كیشوكاوا از ژانویه تا مارس 1998 در Maison dela culture پاریس، فرانسه و سپس مؤسسه سلطنتی هنرهای انگلیس، لندن از تاریخ آپریل تا ژوئن سال 1998 بر پا شد. سپس این نمایشگاه در مؤسسه هنر شیكاگو آمریكا از تاریخ اكتبر 1996 تا ژوئن 1999 بر پا شد و در Haus der kulturen در برلین از تاریخ فوریه تا مارس سال 1999 دایر گشت. اخیراً نمایشگاهی از موزه ون كوك در آمستردام در تاریخ ژوئن تا نوامبر سال 1999 برگزار شد و در آینده این نمایشگاه تا سال 2001 در ژاپن برپا خواهد شد. ساختمان اداره مركزی نیوبایر AG:

مفهوم طرح – این طرحی است كه بر پایه فراخوانی رقابت بین المللی در اداره مركزی هیأت مدیرها و بخش مشترك بایر AG است. شكل ساختمان به طریقی غیرقابل رقابت با ساختمانهایی بود كه اطراف آن را محاصره كرده بودند. كه اكثر شامل ساختمانهای تاریخی در كناره پارك می شدند. انحناء های ملایم برای محوطه سازی در داخل و خارج از ساختمان به كار رفته اند. شكل ساختمان از نظر هندسی بر پایه ارتباط درونی شكل و طبیعت است. ساختار ساختمان به قسمتهای مختلفی تقسیم می شود، اولاً به خاطر جلوگیری از ساخت و سازهای عظیم كه وضعیت پارك را از بین می برند. دوماً، ساختمانهایی با حجم كمتر در ارتباط با ساختارهای ساختمانی موجود متناسب تر هستند و ثالثاً جدا سازی نیازهای ارباب رجوعان به دو ناحیه متمایز عملكردی احتیاج دارد. بخش مشترك به هجده ناحیه تقسیم می شود، كه با یك پخش مدور نیمه عمودی یا راهروی مشترك مشخص می شوند. هیأت مدیره در یك بخش مجزا قرار دارد كه به دو محوطه داخلی باغ و پیچ و تاب می خورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله راهنمای نگارش پروپوزال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله راهنمای نگارش پروپوزال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهنمای نگارش پروپوزال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله راهنمای نگارش پروپوزال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهنمای نگارش پروپوزال :

راهنمای نگارش پروپوزال

مقدمه

هدف كلی هر پروپوزال ترغیب خواننده آن به انجام كاری است. این خواننده می تواند یك مشتری بالقوه باشد كه در نظر داریم تشویق به خریداری محصول یا خدمات ما گردد، و یا كارفرمایی كه می خواهیم او را به سرمایه گذاری در امر اجرای یك پروژه ترغیب كنیم.

هر پروپوزال یك طرح برای برآورده ساختن یك نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت كننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینكه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید:

پیشنهاد ما چیست؟
برای انجام آن چگونه طرحریزی كرده ایم؟
چه زمانی را برای انجام آن برنامه ریزی كرده ایم؟
چقدر هزینه برای انجام این طرح لازم است؟

در نگارش پروپزال سطح دانش مخاطبین و نیز موقعیت آنان بایستی در نظر گرفته شود. اگر مخاطب پروپوزال دارای دانش فنی كافی نیست، باید همراه در ابتدای آن یك مقدمه اجرایی به زبان غیرفنی و ساده آورده شود.

استاندارد كاملاً تعریف شده ای برای نگارش یك پروپوزال وجود ندارد، لیكن فرمت های متداول متعددی موجود است و برخی از سازمانها، بخصوص سازمانهای سرمایه گذار و اعطا كننده كمك مالی، فرمت های از پیش تعیین شده ای برای اینكار دارند. در اینجا یك فرمت كلی برای این منظور پیشنهاد می شود.

فرمت كلی یك پروپوزال

مقدمه
معرفی پروپوزال

اگر پروپوزال را در پاسخ به یك “درخواست پروپوزال“ (RFP) ارسال می كنید، مقدمه ای برای آن فراهم كنید كه در آن شماره، تاریخ، شماره تماس با مشتری یا كارفرما و غیره آورده شده باشد. در غیر اینصورت، دلیل ارسال پروپوزال، دریافت كننده آن (با نام) و چگونگی پاسخ مورد انتظارتان را در این مقدمه ذكر كنید.

معرفی سازمان ارسال كنده پروپوزال

سازمان ارسال كننده را بروشنی معرفی كرده و بر ارزش نقش آن برای كارفرما یا مشتری تاكید كنید.

سوابق كاری

تجارب و سوایق كاری سازمان یا شركت خود را بطور خلاصه ذكر كنید.

2-1 محصولات ارائه شده

معماری

معماری طراح شده برای محصولات یا خدمات ارائه شده را شرح دهید.

پیكربندی

نحوه پیكربندی محصولات توسط خود یا مشتری را بیان كنید.

جنبه های خاص و مزایا

اصلی ترین جنبه های محصولات پیشنهادی و مزایای مربوط به آنها را شرح دهید.

مشخصات

عملكرد و سایر مشخصات محصولات پیشنهادی را شرح داده و یا در ضمیمه پروپوزال بیاورید.

2-2 خدمات ارائه شده

بكارگیری

نحوه نصب و بكارگیری را شرح دهید.

یكپارچه سازی

نحوه یكپارچه سازی با محیط موجود را شرح دهید.

نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و پشتیبانی فراهم شده برای مشتری را بیان كنید.

روش تحویل

روش تحویل خدمات و رویه های مربوطه را بیان كنید.

كاهش ریسك

تعریف واقع بینانه ای از ریسك های مواه با پروژه و نحوه كاهش آنها ارائه دهید.

تضمین كیفیت

شرح انچه برای تضمین كیفیت انجام خواهید داد.

تجارب و سوابق كاری مرتبط
خلاصه ای از پروژه های انجام شده

توصیف پروژه های مشابهی كه قبلاً توسط شركت انجام شده است.

مراجع و شواهد

شواهد و نقطه نظرات مشتریان قبلی خود را ذكر كنید.

هزینه و قیمت گذاری
روش تعیین قیمت

قیمت مورد نظر چگونه محاسبه شده است؟

قیمت گذاری

قیمت محصولات و خدمات خود را بیان كنید.

نحوه پرداخت

نحوه پرداخت قیمت محصولات یا خدمات خود توسط مشتریان را بیان كنید.

موارد قانونی

هرگونه موارد و نیازمندی های قانونی مورد نیاز قراردادها را بیان كنید.

سرفصل های ذكر شد تنها جنبه پیشنهادی داشته و هیچكدام قطعی و غیرقابل اجتناب نمی باشند. بمنظور آشنایی بیشتر نمونه خوبی از یك پروپوزال در ادامه آورده شده است.

منابع :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد شیوه‌هاى اصلی تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد شیوه‌هاى اصلی تحقیق دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد شیوه‌هاى اصلی تحقیق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد شیوه‌هاى اصلی تحقیق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد شیوه‌هاى اصلی تحقیق :

در درون جامعه‌شناسى ـ و شاید و استثناء مکتب تعامل‌گرائى نمادى ـ پرسشنامه مى‌تواند رایج‌ترین تکنیک تحقیق کاربردى باشد. در این مورد نیز باید به منابع مطالعاتى تخصصى اشاره کرد (از جمله آنگر ـ Anger، 1969؛ فیلیپس ـ Phillips، 1970؛ شویش ، 1973؛ هولم Holm ـ ؛ 1979 ـ 1975)؛ ما مى‌توانیم در این رابطه فقط ملاحظاتى چند براى جهت‌گیرى‌هاى نخستین داشته باشیم.
ابتدا تفکیک چند مطلب لازم مى‌نماید.

از لحاظ محتواى پرسشنامه اغلب بین پرسش‌هاى‌ واقعى (مثلاً مربوط به سن، گذاران زندگی) و پرسش‌هاى مربوط به عقاید (مثلاً در مورد سیاستمداران یا نوعى کالا) تفاوت وجود دارد. تا آنجا که پرسش‌ها مربوط به باورها است، باز با کلیه مسائل نظرى و روش سنجش برداشت‌ها و اهمیت این برداشت‌ها براى رفتار واقعى مواجهیم (مثلاً رفتار انتخاب کنندگان، رفتار خریداران).

بر این اساس آنچه در اینجا تحت عنوان ”آموزش پرسش‌ها“ عنوان شده، نقطه عطف نظرى‌اش را در تحقیق برداشت‌ها و همچنین در تحلیل اهمیت ”زبان“ به منزله ”محور اصلی“ فرآیندهاى ارتباطی، مى‌یابد.
براساس شکل پرسش‌گرى مى‌توان بین پرسش‌هاى شفاهى و کتبى فرق گذاشت.

در مورد پرسش‌هاى کتبى مسائل نظارت خاصى مطرح مى‌شود، به‌علاوه پرسش‌هاى مجدد و تکمیلى (Rücklaudquote) مى‌تواند نتایج لازم را براى طرح برخى مسائل، از شکل اصلى خارج سازد. یکى از اشکال مهم پرسشگری، شیوه پرسش از طریق تلفن است که وقتى به‌کار برده مى‌شود که تسریع در رسیدن به نتایج، مورد نظر باشد.

برحسب بسامد، در مورد پرسشگرى یک‌باره یا چندباره تفاوت قائل مى‌شویم. گاه‌گاهى هم تحلیل‌هاى مقطعى و عرضى و یا طولى (Querschnitt) مطرح مى‌شود. در تحقیقات مبتنى بر مقاطع طولى جریانات و فرآیندهاى گسترش مورد آزمون قرار مى‌گیرند. به این ترتیب مثلاً نوع پرسش‌هاى مشابه در طى چند سال ”یا چند ماه“ دوباره در بین گروهى از افراد مشخص ارائه مى‌شود

(فى‌المثل: تحول در برداشت‌هاى نسل جوان در مورد کار طى سال‌هاى 1970 ـ 1980) یا به همین گروه (مثلاً: تغییرات در برداشت‌هاى سیاسى آنان در تحقیق طولى وسیله طى نیم‌سال‌هاى متعدد). شکل فوق‌العاده و خاص تحقیق طولى وسیله پرسشگرى پانل (Panel) است: در اینجا محفل خاصى از افراد به‌طور منظم و مکرر درباره موضوع واحد (مثلاً شیوه مصرف) مورد پرسش قرار مى‌گیرند.

برحسب شیوه مصاحبه‌اى مى‌توان بین مصاحبه گروهى تفاوت قائل شد. در پرسشگرى گروهى اغلب مسئله تأثیرات یا اختلالات متقابل پیش مى‌آید. همچنین بیشتر اوقات یک یا چندین عقیده رهبرى کننده در گروه تبلور مى‌یابد که به نمایندگى از گروه جواب مى‌دهند. براى برخى از پرسشنامه‌ها ـ فى‌المثل تحقیق درباره فرآیندهاى گروهى ـ این آثار و نتایج متقابل به منزله عوامل اخلالگر شناخته نمى‌شوند، بلکه خود به منزله موضوع تحقیق اصلى به حساب مى‌آیند. در مقوله مصاحبه گروهى نیز مى‌توان تکنیک گفتگوى گروهى را مورد تأکید قرار داد که اغلب در خدمت کسب پیشنهادهاى اصلاحى یا اکتشاف عقیده واحد به‌کار مى‌رود.

برحسب درجه‌بندى ساختاری، پرسش‌هاى تهیه شده به‌صورت باز و بسته را از هم تمیز مى‌دهیم. در مورد پرسش‌هاى بسته مسئله اصلى عبارت است از ساختار حاکم بر محیط پرسش‌هاوئى که آنها را محدود مى‌کند،

یعنى آنچه به‌طور کلى به ‌منزله نتیجه ممکن به نظر مى‌آید. پرسش‌هاى باز را اغلب به زحمت مى‌توان مورد ارزیابى قرار داد، اما با وجود این بیشتر از آنچه قبلاً به‌طور تلویحى مطرح شده، امکانات جوابگوئى را فراهم مى‌آورند. شکل فوق‌العاده پرسشگرى تکنیک پرسش‌هاى غیرمستقیم است که در آن جواب‌ها به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته نمى‌شوند،

بلکه از طریق راه‌هاى انحرافى طراحى شده به‌دست مى‌آیند. این نوع روش‌هاى طراحى شده نمونه‌ گویائى هستند براى آنچه از آنها به‌عنوان گفتگوى عمیق (مصاحبه‌هاى ژرفانگر) یاد مى‌کنند که در این نوع مصاحبه‌ها و پرسش‌گرى‌ها، از طریق پرسش‌هاى زیاد و بررسى دقیق عواطف، احساسات، انگیزه‌ها، اشکال گوناگون مشاهدات و غیره ; به کشف قضایا مى‌پردازند که در شیوه‌هاى سطحى و ساختارى اکثراً به‌دست نمى‌آیند

. با وجود این، طول این نوع مصاحبه‌ها به هیچ‌وجه معیارى براى کیفیت محتواى مصاحبه به شمار نمى‌آید: هر چه مطالعه وسیع‌تر باشد، به همان نسبت سهم احکام غیرمهم بیشتر بوده و به همراه آن اشکالات ارزشیابى نتایج، زیادتر خواهد بود. به این ترتیب این چنین شیوه‌هائى به‌ویژه براى مرحله اکتشافى بیشتر مناسب هستند؛ به‌طورى که نقش‌هاى عبور دهند مورد تأکید قرار مى‌گیرند و این موضوعى است که در روش‌هاى غیرساختارى فرآیند تحقیق، نقش بازى مى‌کنند و در نتیجه اهمیت بیان فرضى‌هاى کاری، کم و بیش تقلیل مى‌یابد.

فرآیند پرسشگرى یک وضعیت تعامل (Interaktionssituation) است و از این رو این شیوه به منزله جایگاه وقوع خطاها و عوامل اخلالگرى به شمار مى‌آید که به‌علت تحقیق تعاملى به چنین خطاها و عوامل اخلالگر واقفیم. فى‌المثل نفوذ انتظارات خاص، دریافت‌هاى اجتماعی، فرضیات ساده‌لوحانه درباره هدف‌هاى پرسش‌گری، هدایت آگاهانه یا غیرآگاهانه اشتباهات ارتباطى گروهى و غیره. در اینجا عموماً از واکنش مشکوک و تردیدآمیز سخن گفته مى‌شود.

موضوع اینجا است که فرد پرسش شونده نه فقط در برابر پرسش‌ها بلکه در برابر عوامل متعدد دیگر نیز در وضعیت تحقیق، از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد. از اینجا است که آثار گمراه کننده یا ناشى از پرسش کننده (به‌منزله آثار مصاحبه کننده) و یا پرسش شونده (به منزله آثار پرسش و مصاحبه شونده) مطرح مى‌شوند.

در این بین بحث و گفتگوهاى روشى و روشمند جدال مکتبى بین طرفداران کاربرد ابزار یا ابزارگرایان (Instrumentalisten) و تعامل گرایان (Interaktionisten) به‌وجود مى‌آید که دسته اخیر آثار یاد شده تعاملى را به هیچ‌وجه به منزله عواملى اخلالگر تلقى نمى‌کنند و لذا کوشش‌هائى را که در صدد محو کردن آثار این تعامل هستند، بى‌فایده و حتى غیرمطلوب توجیه مى‌کنند. با وجود این به‌ندرت ممکن خواهد بود که داده‌هاى ناشى از پرسش‌هاى بازتابى موکّد (Hochreaktiv) در یکجا به‌طور انبوه روى هم انبار شوند.

عوامل اخلالگرى (آثار ناشى از پرسشگر)
از جمله آثار ناشى از پرسشگر یا به اصطلاح آثار مصاحبه کننده عوامل اخلالگرى است که آگاهانه یا ناآگاهانه، عامداً یا بدون عمد شیوه‌هاى رفتار مصاحبه کننده را تحت تأثیر قرار مى‌دهند. یکى از رایج‌ترین این موارد آن است که پرسش‌کننده پاسخ را به پرسش شونده به نحوى القاء و نزدیک کند و به قول عوام ”پاسخ‌ها را در دهان او بگذارد ـ اغلب این نوع پرسش‌ها نوعى سوق دادن (Drift) تلقى مى‌شود که در انگلیسى از آن با عبارت ”پرسش راهنما ـ Leading Question“یاد مى‌کنند).

پرسشگر نیز مى‌تواند نمونه خاصى از جواب‌ها را مورد تأکید قرار دهد بدین معنا که او پاسخ‌هائى را با نشان دادن چهره حسن نیت و خیرخواهانه (شفاهى یا با تکان دادن سر) و پاسخ‌هائى را با چین و چروک پیشانى یا نوعى سر تکان دادن تأیید و تکذیب کند؛ بنابراین مصاحبه کننده‌اى مطلوب مى‌باشد که به هیچ‌وجه انگیزه‌اى در انحراف روش تحقیق ایجاد نکند تا جریان و نتایج پرسشگرى را تحت‌تأثیر قرار دهد و خلاصه طورى عمل نکند که نوعى انتظارات در پرسش شونده ایجاد شود.

به‌عنوان آثار ناشى از پرسش شونده آن دسته عوامل اخلالگر خاطر نشان مى‌شوند که برعهده پرسش شونده است. اینها از جمله عبارتند از: ”اراده یا فقدان اراده که رضایت خاطر مصاحبه کننده را فراهم مى‌کند؛ یعنى باعث بروز درجات متقاوتى از هماهنگى یا مقاومت در وضع پرسشگرى مى‌شود. علاوه بر آن مسئله فراتر از توان پاسخ دادن (Uberfeagt-Seins) پیش مى‌آید که این امر ممکن است ریشه‌هاى متعددى داشته باشد از جمله:
1. پرسش شونده پرسش را نمى‌فهمد یا آن را بد مى‌فهمد.

2. پرسش شونده با وضع فرضیه‌اى مواجه مى‌شود، به‌طورى که نخست مى‌باید خودش را از لحاظ معرفتى آماده سازد.
3. پرسش‌ شونده باید درباره نتایج آینده کار خود داورى‌هائى بکند که او را در وضعیت کنونى گفتگوهاى خود بسیار تحت‌فشار قرار مى‌دهد.
4. مصاحبه شونده باید در مورد جریان رفتارى خاص اطلاعاتى ارائه دهد (مثلاً در مورد جریان روز سه‌شنبه گذشته).

5. فرد آزمایش شونده باید درباره دلایل معین حرکت و عمل خود اطلاعاتى بدهد (یعنى درباره انگیزه کار خود) که خود او شاید کمى بر آن واقف باشد.
این نوع پرسش‌ها (یا به تعبیر لازارسفلد ـ “The Art Of Asking Why”) در واقع هسته مسائل و در عین‌حال حدود نهائى تکنیک پرسشگرى است. انگیزه‌هاى آگاهانه اغلب براى پرسش‌شونده کم و بیش بدیهى و روشن است،

اما پاسخ‌هاى غلط او از فریب یا اغواى آگاهانه (از شبه‌انگیزه‌ها) ناشى مى‌شود. انگیزه‌هاى ناآگاهانه براى خود پرسش شونده، اغلب شناخته شده نیستند؛ زیرا براى او خیلى سخت و تحمل‌ناپذیر است که انگیز‌ه‌هاى خود را به‌درستى نشناسد و لذا فرد یاد شده در اینجا نوعى دلایل ”اختراع“ مى‌کند یا به نوعى استدلال دست مى‌زند (انگیزه‌هاى صحنه‌ای). در چنین مواردى فرد عمل کننده (و مورد پرسش قرار گرفته) اغلب بیان‌کننده انگیزه‌هائى است که از فحواى آنها او مى‌پندارد که آنها:
– ”روشن و سهل الوصول“ هستند، یعنى از طرف دیگران بدون اشکال فهمیده مى‌شوند.
– ”عاقلانه“ هستند، یعنى از طرف دیگران این انگیزه‌ها خردمندانه تلقّى مى‌شوند.

– ”از لحاظ اجتماعى مطلوب“ هستند، یعنى از سوى دیگران و از بعد اجتماعى قابل قبول هستند.
در اینجا باید ابتدا دید که وضع ارتباطات در پرسشگرى از طریق رسانه زبان میانجى واقع مى‌شود و نیز پرسش‌هاى معرفتى (Kognitive Hülsen) خاص در معناى راهبرد‌هاى استدلالى را آماده‌نگه مى‌دارد. به دیگر سخن آیا زبان به منزله یک رسانه گروهى در نحوه استدلال و ساخت و پرداخت آن اثر مى‌گذارد؟ از طریق شیوه بیانى و زبانى یک پرسش و باز قوى‌تر و شدیدتر، از طریق تعیین دسته‌بندى پاسخ‌ها، پرسش‌ شونده به سوى ”راه‌هاى معرفتی“ خاص و معین (Kognitive Schienen) رانده مى‌شود به‌طورى که نمى‌تواند خود را از زیر فشار آن رها کند و این مسیر تحمیل شده را قطع کند.

علاوه بر این راهبرد عاقلانه شدن ـ که فروید و فیرکانت آن را این‌طور نامیدند ـ چنین اثر مى‌گذارد که پرسش ‌شونده ترجیح دهد پاسخ‌هائى بدهد که براى او به نوعى خردمندانه و عاقلانه تلقى مى‌شود. این گرایش تحریف شده از این لحاظ معتبر است که انسان به‌طور عام (چه نزد خود و چه نزد دیگران) از ته دل راضى نیست قبول و اعتراف کند که غیرعاقلانه یعنى عاطفى و تحریک شده، رفتار مى‌کند به‌ویژه اگر خود را حامل و ناقل تفکرى خردمندانه بداند و خود را به اجراء آن تفکر ملزم و موظف شمارد و براى خود نفشى قائل شود (مثلاً مدیر خرید).

شیوه و اسلوب کاربرد جواب در این گرایش وجود دارد که پاسخ‌هاى اجتماعى مطلوب (Sozial Erwünschte = Social Desirabillity) داده شود. این موضوع وقتى مصداق دارد که رفتار خود را هماهنگ با ضوابط و هنجارهاى معین انجام دهد و خود را حتى‌المقدور مثبت نشان دهد. به این ترتیب مثلاً پرسش شونده انگیزه خود را از خرید اتومبیلى که ترجیح مى‌دهد، دلایل امنیتى نام مى‌برد و برعکس به زحمت حاضر است دلایل حیثیتى را ذکر کند در مورد پرسش: ”چند بار لباس‌هاى زیر خود را عوض مى‌کنید“

عیناً همین نوع گرایش تحریف شده را بروز مى‌دهد کما اینکه در مورد پرسش مربوط به مسائل کاملاً خصوصى نیز این‌طور رفتار مى‌کند که در حقیقت نوعى خودسانسورى است (آنچه در عین‌حال به‌عنوان شناخت یک ضابطه محسوب مى‌شود، به نوبه خود ممکن است از طریق جریان یافتن آن در انظار عمومى و علنى شدن توسط نتایج پرسش‌ها القا شود).

از این گذشته از جمله واقعیات مطلوب اجتماعی، این مورد نیز شمرده مى‌شود که درباره قضایاى مورد پرسش، اصلاً نباید عقیده و پندارى داشت؛ از همین رو برداشتى مصنوعى از راه اثر مطلوبیت اجتماعی، ایجاد مى‌شود. همچنین نشان داده مى‌شود که پرسش شونده‌ها پیوسته ـ هر چند مفهوم واقعى یک پرسش را به‌طور کلى نفهمیده باشند ـ با تأکید و اصرار، خود را موافق آن نشان مى‌دهند و باز تابشان مثبت است.

مشاهده
مشاهده یعنى ”دریافت هدفمند و هدفدار محیط از طریق ارگان‌هاى حواس (تنها از طریق دیدن نیست) و ثبت و ضبط این دریافت‌ها به صورت واحد‌هاى اطلاعاتى ـ به نقل از آتس لاندر ـ Atteslander، 1991، ص 144).

در اینجا تقسیماتى در موضوع وجود دارد. عمل مشاهده ممکن است کم و بیش منظم و طبق برنامه یا نامنظم و غیرمدوّن انجام گیرد. عیناً مثل پرسشگرى که گزینش و انتخاب پرسش‌ها و نوع تکنیک‌ سؤال کردن از طریق تئورى رهبرى‌کننده و اجراء‌کننده تحقیق معین و مشخص مى‌شود، این موضوع در مورد مشاهده آماده شود

و سپس انجام گیرد و اینکه چه چیز معیارهاى انتخابى باید باشند که براساس آنها مشاهده آماده شود و سپس انجام گیرد و اینکه چه‌ چیز اصولاً باید مورد استفاده قرار گیرد؟ از آنجا که فرآیند دریافت و ادراک همیشه در پرتو کم و بیش آشکار بیان شده نظریه‌ها (همچنین تئورى عامیانه یا تئورى روزمره) جریان مى‌یابد لذا حداقلى از برقرارى سیستم هماهنگ و منظم به نوعى براى مرحله مشاهده لازم و جزء لاینفک آن است.

در اینجا سیستمى موجودیت و تحقق مى‌یابد که از روى عادت و رسم جاری، برحسب واحدهاى معنى مشاهده کار خود را محدود کند: این واحدها نیز جزء آن قسمت از عناصر تشکیل دهنده یک جریان اجتماعى هستند که خود باز به منزله کوچک‌ترین واحدهاى تحلیل رفتارى در نظر گرفته مى‌شوند (مثلاً افراد، مراحل اجرائى یک رفتار، وضعیت‌ها و تاریخ فرعى ـ Episoden).

برحسب ساخت‌پذیرى و ساخت‌گیرى بین مراحل مشاهده ساخت گرفته (یا استاندارد شده) و مشاهده ساخت نگرفته (یا غیر استاندارد) فرق گذاشته مى‌شود. براى ساخت‌پذیرى وسیع و مفصل، از عینیت‌پذیرى عملى و ارزشیابى نتایج سخن گفته مى‌شود. از طرف دیگر با محدود بودن ساختارى محیط، آن قسمتى را محدود مى‌کنند که در شرایط عادى ممکن است به‌طور اضافى مشاهده شود. لذا مى‌توان احتمالاً به‌طور دو مرحله‌اى حرکت کرد و پیش رفت، به‌طورى که در آن اولین گام در راه تبیین ابعاد مهم مشاهده برداشته شود که پیوسته بر یک طرح اولیه (شِما یا شکل واره) تئوریک کم و بیش روشن مبتنى باشد.

طرح اولیه معروف مشاهده‌اى از این دست از بالس (Bales) است. که در سال 1950 آن را براى تحلیل گفتگو‌ها و مباحثات گروهى طراحى کرد (چگونگى نماى مشاهده بالس 154 ، 1956). مشاهده‌کنندگان در این نما ـ هر کدام البته جداگانه ـ بیانات و عکس العمل‌هاى شرکت‌کنندگان را برحسب معیارهاى طرح از قبل مقوله‌بندى شده ثبت و ضبط مى‌کنند.

در این زمینه آنچه مورد علاقه بالس است و به‌ویژه به ‌صورت مکانیسم‌هاى راه‌گشاى مسائل گروه‌ها به‌کار گرفته مى‌شود این است که میان دو قلمرو، تفکیک قائل مى‌شود: یکبار او مراحل برهم کنشى‌ را جدا مى‌کند که براى غلبه بر طرح وظایف لازم است و بار دوم برهم‌کنشى‌هائى را که به نوعى جوّ و فضاى درون گروهی؛ یعنى جوّ اجتماعى ـ عاطفى به هنگام گفتگو و مباحثه مربوط است، در برمى‌گیرد.

معیار دوم مربوط است به تفاوت بین مشاهدات ”آشکار و پنهان“. در مورد مشاهدات علنى و آشکار، فرد مورد مشاهده مى‌داند که او مشاهده مى‌شود حتى اگر در طول زمان، کم و بیش ”فراموش شود“. مشاهده پنهان و پوشیده اغلب در آزمایشگاه انجام مى‌گیرد؛ مثلاً از طریق آیینه مخصوص انعکاش یک‌طرفه. مشاهده پوشیده وقتى است که فرد مورد مشاهده از مقاصد مشاهده کننده بى‌اطلاع است و نمى‌داند براى چه مورد مشاهده قرار گرفته است.

معیار سومِ تفکیک عبارت از این است که بین شرکت‌کرده‌ها و شرکت‌ نکرده‌ها در مشاهده تفاوت قائل شوند. در مورد طرح مقدماتى بالس و شیوه عمل او در این تفکیک، مشاهده کننده در حادثه مورد مشاهده شرکت نمى‌کند و به هیچ‌وجه نیز نفوذى بر مرحله تعامل ندارد. در مورد شرکت‌کنندگان در مشاهده باز باید تفاوت قائل شد که آیا مشاده کننده به نقش خود آشنا و واقف است یا نه و آیا او در فرآیند مشاهد نقش فعالى برعهده گرفته است یا نقش مشاهده کنندگى او محدود شده است و غیره;.

نماى 12 چگونگى نماى مشاهده بالس (154، 1956)
مثال معروف براى مشاهده شراکتى از وایت Whyte، 1971 است به این شکل که او خود را داخل محیط جنایتکاران فرض کرد و تحلیل کلاسیک خود را درباره جوامع زیززمینى (Streer Orner Society) تهیه و منتشر نمود. تحلیل‌هاى متعدد دیگرى از این نوع بیشتر از محیط رفتار انحرافى سرچشمه مى‌گیرند؛ از جمله مشاهدات شراکتى در سالن‌هاى دادگاه‌ها، زندان‌ها، آسایشگاه‌هاى سالمندان و معلولان، در گروه‌هاى همجنس‌باز فاسد و غیره ; .

صرف‌نظر از ابزار مشاهده ـ فى‌المثل طرح مشاهده تنگ و محدود یا کنج و منحرف و برنامه‌ریزى غلط مربوط به ساعت کار و غیره ـ مى‌توان در اینجا منابع خطا را برعهده مشاهده کننده یا مشاهد شونده گذاشت و آنان را مقصر دانست. آثار مشاهده شونده تقریباً وقتى وجود دارد که فرد مورد آزمایش تحت‌تأثیر مشاهده جور دیگرى رفتار کند (و خود را عاقل‌تر، هوشمند‌تر، آماده‌تر به‌کار و غیره ;. نشان دهد). تا آنجا که مى‌توان گفت مشاهده غیرعلنى و مخفى به منزله رفتار غیرقابل بارتاب، مطمئن‌تر خواهد بود.

آثار مشاهده کننده (یا مشاهده‌گر) به‌ویژه وقتى آشکار مى‌شود که مشاهد‌ه‌گر از موضوع مورد مشاهده خود زیاد یا کم فاصله دارد. در فاصله زیاد حالت عینیت و بى‌طرفى ایجاد مى‌شود و با وجود این مى‌تواند این امر، نوعى کمبود احساس در شخص یا وضعیت مورد مشاهده معنى دهد به‌طورى که محتواى مشاهده، دریافت و فهمیده نمى‌شود و مشاهده فقط حاشیه یا حتى حوادث غیرمهم را نشان مى‌دهد.

اما اگر فاصله کم باشد (مثلاً در چارچوب مشاهده مشارکتی) ممکن است چنین معنى دهد که مشاهده کننده به‌وسیله شرکت شدید خود یا ”منِ شراکتی“ شدید و مؤکد و به ‌وسیله احساس شدید خود، عینیت را به‌عنوان یک محقق از دست بدهد. به این ترتیب و به‌ویژه در مورد مشاهده‌گران شراکتى که به‌طور فعال در درازمدت تحقیق مى‌کنند مى‌توان نوعى ”آثار اجتماعى شدن“ را تشخیص داد، تقریباً به این نحو که مشاهده کننده تکیه‌گاه شرکت کنندگان را به‌عهده مى‌گیرد یا حداقل مى‌کوشد چنین نفشى را تثبیت کند.

اغلب تأکید مى‌شود که الزاماً فهم و تفسیر دقیق مفاهیم ذهنى به اهمیت اجتماعى عمل مشخص یا تسلسل رفتارى ( Verhaltenssequenz، ماینتز، 1971، ص 87) به مشاهده کردن تعلق دارد. این خواست درست سبب شد که به‌ویژه از سوى مکتب تعامل‌گرائى نمادى شماى مشاهد‌ه‌اى ذره‌اى (Atomistische، نظیر آنچه تقریباً در مقوله‌بندى سیستم بالس به‌کار برده مى‌شود).

رد شود و کاربرد ترجیح داده شده سرشار از احساس شیوه‌هاى رفتارى مشاهد شراکتی، به‌کار گرفته شود. با این شیوه ما به همان دلایل یکسانى برخورد مى‌کنیم که طرفداران شیوه‌هاى تفهمى قبلاً عرضه کرده‌اند و ما آنها را قبلاً در بخش منطق تحقیق نقادانه، بررسى کرده‌ایم. ما گفته ماینتز را تا آن حد تأیید مى‌کنیم که مى‌گوید موضوع عبارت است از: فهمیدن در عرصه ذهنى عمل علمى و این کار را بدان ترتیب عملى مى‌سازیم که اهمیت ارزش فرهنگى ( Kultutwert-Bedeutung، با عبارت و بیان ماکس وبر)

عملیات در سطح عینى و واقعى مورد بررسى قرار گیرد و بتوان آنها را با این شیوه مورد توضیح و تفسیر قرار داد. فریدریش (1984، ص 270) مى‌گوید: ”هر تفسیر ذهنى بى‌اهمیت خواهد ماند اگر این تفسیر با تفسیرهاى دیگر مقابله نشود، یعنى تفسیر ذهنى باید به ‌وسیله رابطه علمى و تفسیر عینى شده و استاندارد شده فرد محقق، ثابت گردد“.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله گلد کوییست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله گلد کوییست دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گلد کوییست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گلد کوییست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گلد کوییست :

گلد کوییست

با عرض سلام و تبریک جهت پیوستن به شبکه جهانی Vast Vision به اطلاع دوستان عزیز میرسانم که هدف اصلی ما حمایت و پشتیبانی از شما ، برای انجام درست و صحیح این تجارت توسط شما میباشد .
در این متن اصول اولیه این Business توضیح داده شده و شما میتوانید با خواندن دقیق و رعایت کردن این اصول در این کار موفق شوید . فراموش نکنید که شما اولین فردی نیستید که در دنیا ، کشور خود ، شهر خود و یا بین دوستان خود وارد این سیستم شده اید، پس برای دستیابی به موفقیت، از تجربیات دوستان خود وارد این سیستم شدهاید ، پس برای دستیابی به موفقیت ، از تجربیات دوستان خود و شرکت Vast Vision استفاده نمایید . در ضمن توجه کنید که ورود هر کدام از زیر مجموعهها ، باید این متن را در اختیار آنها قرار داده و آنها را موظف به خواندن این متن نمایید تا آنها نیز بتوانند با انجام درست مراحل این کار ، در رشد مجموعه خود و شما موفق شوند. به یاد داشته باشید که مراحل و جملات کلیدی زیر توسط روانشناسان و جامعهشناسان طراحی شده و یک روال علمی ، عملی و حساب شده میباشند و رعایت نکردن آنها باعث عدم پیشرفت شما خواهد شد.

در این متن فرض شده که شما دوست عزیز تازه به این شبکه وارد شده اید و قصد دارید که این سیستم را به دوستان خود معرفی کنید. لطفا به نکات زیر توجه کنید :
– فرض کنید که شما بهترین، سریعترین و قویترین ماشین دنیا را خریداری نموده اید . اما در ابتدا طرز استفاده از آن را نمیدانید. خوب مسلماً صرفاً داشتن این ماشین شما را راضی نخواهد کرد و شما به قصد استفاده از این ماشین ، آن را تهیه کردهاید .بنابراین شما حت ما Manualها و کتابهای راهنمای این ماشین را تهیه خواهید کرد و نحوه استفاده از آن را فرا خواهید گرفت. سپس از آن استفاده خواهید نمود.

فراموش نکنید شاید شما وارد بهترین شبکه تجاری شده باشید اما تا اصول استفاده از آن را فرا نگیرید هرگز نمیتوانید از آن بهرهبرداری کنید. بنابراین حتما از افرادی که شما را به این سیستم معرفی کردهاند بخواهید که جلسات آموزش و تمرین را برای شما برگزار کنند. خصوصا دیدن CD 3 آموزشی این سیستم همراه معرف خودتان ، که به عنوان Manual این سیستم ، توسط خود لیدرها ارائه شده بسیار ضروری و لازم میباشد .

– فکر نکنید به دلیل اینکه مبلغ سرمایه گذاری شما برای شروع در این تجارت کم است، پس این یک کار کوچک ، آسان و یا تفریحی است. تنها در صورتی موفق خواهید بود که در این کار جدی و پر تلاش باشید و با آینده نگری فعالیت کنید.
* از مخالفت مهراس، چرا که بالها در خلاف باد و نه موافق آن به پرواز در می آیند *
– دلیل اصلی عدم موفقیت افراد در این سیستم ندانستن ( نفهمیدن ) نیست. مردم به خاطر انجام ندادن و پشت کار نداشتن شکست میخورند. و همچنین شکست یک نفر در این مجموعه شکست این تجارت نیست.

معمولا از زمانی که شما Vast Vision را به دوستی معرفی میکنید ، تا زمانی که وی تصمیم نهایی خود برای ورود به سیستم را بگیرد و پول خرید Vast را فراهم کند 3 الی 4 هفته طول میکشد. بنابراین در این تجارت صبور و با حوصله باشید.
موفقیت چپزی نیست .. بهایی برایش بپردازید.
این شکست است که بهایش را خواهند پرداخت.

مراحل جذب افراد جدید
برای جذب هر شخص مراحل زیر باید انجام شود. این مراحل بسیار ساده و آسان میباشند ولی بسیار پر کاربرد و پر قدرت میباشند و با انجام آنها به سادگی موفق میشوید. توجه کنید که روال زیر ، مانند کلیدی برای کسب موفقیت در این تجارت است. با وجود اینکه وزن و اندازه دندانههای یک کلید بخشی کوچک از وزن و اندازه خود کلید میباشد ، وجود هر کدام از این دندانهها برای باز کردن قفل بسیار لازم و ضروری است و بدون هر کدام از این دندانهها قفل باز نخواهد شد. تکتک جملاتِ مراحل زیر مانند دندانههای کلید میباشند. بنابراین شاید به نظر دوستانی که تازه کار و در ابتدای راه هستند ، بعضی از بخشها و جملات ، در حالات خاصی بلا استفاده و قابل حذف باشند ولی بدون رعایت کردن موبهموی مراحل زیر در این تجارت موفق نخواهید شد .

1- تعیین هدف :
مردم اغلب از بی وقتی شکایت میکنند ، در حالی که مشکل اصلی بیهدفی است.
انسان برای انجام هر کاری احتیاج به هدفی دارد تا انگیزه کافی برای انجام آن کار را داشته باشد. بسیاری از دوستان بدون تعیین و داشتن هدف خاصی، صرفاً به خاطر اعت بار شما وارد این سیستم میشوند بنابراین انگیزه لازم برای انجام این تجارت را ندارند. اولین وظیفه شما نوشتن اهداف خود برای انجام این تجارت میباشد. شما باید بدانید که چرا وارد این تجارت شده اید. توجه کنید ! حتماً باید اهداف خود را بنویسید. مثلاً برنامه خود برای خرید خانه ، ماشین ، ازدواج و حتی آینده فرزندان خود را بنویسید و همیشه آن را همراه خود داشته باشید. این کار با وجود سادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نوشتن اهداف در انجام این تجارت بسیار موثر و ضروری میباشد. توجه کنید تمام داراییهای ما در امروز ، جزء آرزوها و رویاهای دیروز ما میباشند ! مانند داشتن خانه ، ماشین و یا حتی بلند شدن قدمان که قبلا آرزوی ما بود است.

2- تعهد :
از مهمترین ارکان موفقیت در هر کار ، متعهد بودن به هدف تعیین شده ، برای انجام آن کار میباشد. میتوان گفت که هدف و تعهد ، دو بال هر انسان در مسیر رشد و تکامل میباشند. بنابراین متعهد بودن به هدفهای تعیین شده برای کسب موفقیت و پیشرفت در این تجارت بسیار لازم و ضروری میباشد و قصد ما در این بخش متعهد شدن و ارزش نهادن نسبت به اهداف و آینده خود و خانواده خودمان می باشد. هر چند که این مسئله یک مسئله کاملاً درونی است اما برای تقویت میزان تعهد ، راههای زیادی وجود دارد.
به عنوان مثال می توان از افراد یک تعهدنامه گرفت به این صورت که از وی بخواهیم که متنی را مبنی بر متعهد بودنش نسبت به اهداف و آیندهاش بنویسد و سپس میزان زمانی که مایل است به انجام این کار اختصاص دهد را مشخص کند و بنویسد و امضا کند و این متن را پیش خود نگه داریم.

یا میتوانیم از وی بخواهیم که این متن را خود شخصا نگه داری کند و در جایی قرار دهد که هر روز مجبور باشد به آن نگاه کند. برای بالا بردن تعهد خود نیز میتوانیم اهداف و آرزوهای خود را همیشه همراه خود داشته باشیم یا در محل مناسبی مقابل چشم خود – مانند در کمد یا روی آینه – قرار دهیم و هر روز آنها را بخوانیم و در ذهن خود شبیه سازی کنیم. توجه کنید ! منظور رویاپردازی و خیالبافی نمیباشد !!
مشخص کردن و دانستن میزان تعهد افراد به ما کمک میکند که بتوانیم تعیین کنیم که چقدر مجاز به فشار آوردن به افراد در انجام این تجارت هستیم. در واقع تعهد مانند دکمه کنترل میباشد به این صورت که اگر شخصی طبق تعهدش عمل نکرد ، به سادگی میتوان تعهد او را به وی یادآوری کرد و به اندازه مورد نیاز به او فشار آورد و از او انتقاد کرد.
در تعهد واقعگرا باش ولی محافظهکار نباش.

3- تخصیص زمان
سرمایه شما برای شروع و موفقیت در این کار زمان است نه هزینه خرید یک محصول. اگر شما به این نتیجه رسیدهاید که وارد این تجارت شده و آن را انجام دهید ، باید زمانی را نیز به انجام این کار تخصیص دهید. بنابراین با یک زمانبندی درست و منظم باید این کار را شروع کنید. توجه کنید که حداقل زمان لازم برای شروع این تجارت روزی 1 ساعت است و کمتر از آن به نتیجه نخواهید رسید. تقریباً مشکل تمام کسانی که در این کار به سوددهی نرسیدند ، تخصیص ندادن زمان برای ا نجام این کار میباشد. این افراد مانند کسی که یک رستوران را در مرکز شهر افتتاح کرده ولی همیشه تعطیل است ، هرگز به سود نخواهند رسید. بعضی از دوستان به این دلیل که به سود دهی سیستم خوش بین نیستند زمانی را به این کار اختصاص نمیدهند. به این دسته از دوستان پیشنهاد میکنیم که تنها یک هفته از وقت خود را به صورت تمام وقت یا یک ماه از وقت خود را به صورت نیمه وقت در اختیار این سیستم قرار دهند مانند کسی که هنگامی که قصد شروع یک کار جدید را دارد ، ابتدا برای شروع و راهاندازی آن کار وقت میگذارد و سپس به سود خود میرسد. پس فراموش نکنید که سرمایه شما برای شروع و موفقیت در این کار زمان است .ابتدا یک برنامه زمانبندی دقیق برای کار خود تهیه کنید و آن را به معرف خود هم ارائه دهید تا وی بتواند با برنامه ریزی دقیق برای وقت شما ، تمام مدتی را که شما به انجام این کار اختصاص داده اید همراه شما باشد .
هرگز نمیتوانید درحالی که دستهایتان را در جیب خود فرو کردهاید ،
از نردبان موفقیت بالا روید.

4- نوشتن لیست
سومین ، اصلیترین ، مهمترین و پرکاربردترین کار برای شروع این تجارت ، نوشتن لیست دوستان ، آشنایان ، فامیلها و همکاران می باشد. توجه کنید که نوشتن لیست بسیار لازم و واجب میباشد و بدون نوشتن لیست شما شانس زیادی نخواهید داشت. برای نوشتن لیست ابتدا دوستان خود را گروهبندی کنید مثلاً گروه فامیلها ، گروه دوستان دانشگاهی ، گروه دوستان هم محلی و ; سپس هر گروه را در یک لیست جداگانه بنویسید. یک لیست نمونه در انتهای این متن آورده شده ، از آن کپی بگیرید و دوستانتان را طبق گروه بندی در لیستها بنویسید. پس از نوشتن لیست دوستان ستونهای موجود در لیست را نیز پر کنید. به این صورت که در ابتدا شماره تلفن و شغل وی را بنویسید و سپس حساب کنید که شما پیش دوستتان چقدر اعتبار دارید و دوست شما چقدر به شما اعتماد دارد. اگر دوست شما به شما % 100 اعتماد داشته باشد حتما به این دلیل که شما وارد این شبکه شدهاید وارد این سیستم میشود پس به نسبت اعتمادی که دوست شما به شما دارد بین 1 تا 5 به وی امتیاز دهید. سپس به اندازه تحصیلات وی به او بین 1 تا 5 امتیاز دهید. مثلاً فوق لیسانس 5 ، لیسانس 4 و ; .

به همین روش امتیازدهی ، به قدرت ریسکپذیری دوستتان از 1 تا 5 امتیاز دهید و در ستون ریسک بنویسید. سپس وقت آزاد تخمینی دوست خود در روز را محاسبه کردهه و در لیست بنویسید. نوشتن شغل افراد به محاسبه میزان ریسکپذیری آنها بسیار کمک میکند. مثلاً معمولاً یک کارمند قدرت ریسک کمتری نسب به شخصی با شغل آزاد دارد .
سپس لیست نوشته شده را به Leader خود [ شخصی که شما را به سیستم معرفی کرده ] نشان دهید تا در اولویت بندی به شما Leader شما وظیفه دارد شما را در تنظیم لیستهایتان راهنمایی کند و به شما کمک کند. توجه کنید که مهمترین عامل در انتخاب افراد [ حدود % 90 ] میزان اعتبار شما نزد دوستتان است و بقیه موارد ، بسیار کماهمیتتر میباشند. به این دلیل که بازار کار ما در این زمینه. جامعهای از انسانها با اخلاقها و منطقهای متفاوت میباشد ، نمیتوان هیچ فرمول خاصی برای دعوت و جذب افراد ، ارائه داد. اما آمارهای گرفته شده نشان میدهد که فاکتورهای دیگر ذکر شده نیز در این امر موثر میباشند. معمولاً افرادی که دارای تحصیلات بالاتری میباشند ، سریعتر و بهتر سیستم را درک مینمایند و افرادی که ریسکپذیری بیشتری دارند نیز معمولاً بهانه سرمایه اولیه را نمیآورند. معمولاً دوستانی که وقت آزاد بیشتری دارند ، بهانه وقت نداشتن را نمیآورند. البته کسانی نیز بودهاند که به هیچ عنوان هیچ وقت آزادی نداشتهاند اما با درک این سیستم زمانی را به این کار اختصاص داده و در حقیقت زمان آزادی را ایجاد نموده اند .

سپس برای پر کردن لیست ابتدا تاریخ تماس با هر فرد جهت دعوت برای جلسه معرفی را در لیست بنویسید. سپس تاریخ جلسه معرفی را بنویسید. سپس تاریخ اولین تماس پس از جلسه ( پیگیری اول ) و توضیحات آن را یادداشت کنید و به همین روش لیست را پر کنید.
طبق آمار گرفته شده درصد موفقیت و پیشرفت خانمها Network Marketing حدود 50 بیشتر از آقایان میباشد. پس هرگز آنها را از دست ندهید .
پیشنهاد میگردد که دوستان و آشنایان را به صورت زیر گروه بندی کنید :
1- فامیلها و خویشاوندان .
2- دوستان نزدیک .
3- همسایهها و هم محلیها .
4- دوستان دوران تحصیل در مدرسه .
5- دوستان دوران دانشگاه .
6- دوستان آموزشگاهها .
7- افرادی که تازه با آنها دوست شدهاید.
8- همکاران افرادی که هم اکنون و یا قبلا با آنها همکاری نموده اید .
9- مشتریهای قبلی و فعلی شما .
10- دوستانی که در مجموعهها و یا قبلاً با آنها آشنا شده اید .

توجه کنید ! که بهترین دوستان شما ، دوستان دوران تحصیل شما [ راهنمایی و دبیرستان ] میباشند و به دلیل قدمت دوستی به شما اعتماد زیادی دارند و به راحتی وارد سیستم میشوند ، پس به هیچ عنوان آنها را از لیست خود حذف نکنید و یک گروه جدا برای آنها ایجاد کنید.
اولین بهانه دوستان برای ننوشتن لیست کم بودن تعداد دوستانشان میباشد. اگر حتی در کل دوران عمر خود فقط 5 نفر را ملاقات کردهاید ، حتماً نام آن 5 نفر را در لیست خود بنویسید. البته واضح است که هر کسی در طول عمر خود بیش از 5 نفر را دیده و میشناسد. پس نام تمام کسانی را که میشناسید در لیست بنویسید .
بهترین روش برای نوشتن لیستها به این صورت میباشد که در هنگام نوشتن نام افراد یک گروه ، ابتدا اسامی افرادی را بنویسیدکه مطمئن هستید به شما اعتماد کمی دارند و به هیچ عنوان وارد این سیستم نخواهند شد و سپس اسامی افراد دیگر را اضافه کنید.

از دفتر تلفن یا تلفن همراه خود به عنوان لیست استفاده نکنید و لیست خود را بنویسید هرچند که نام تمام دوستانتان در آنها موجود میباشد .
به این بهانه که افراد مورد نظر شما قا در به درک سیستم نیستند یا مایل به اینگونه سرمایهگزاریها نمیباشند ، نام آنها را از لیست خود حذف نکنید. زیرا با این کار علاوه بر اینکه فرصت میلیونر شدن را از دوست خود گرفتهاید ، باعث کاهش رشد مجموعه خود نیز شدهاید. توجه کنید که اگر در آینده [ که وضعیت مالی شما متحول شده ] دوست شما از شما علت معرفی نکردن سیستم را به خودش جویا شود هیچ دلیلی نخواهید داشت .
هرگز بعضیها را به این دلیل که فکر می کنید که آنها خیلی پولدار ، گرفتار ، فقیر ، بیتجربه ، پیر ، جوان ، موفق و یا غیر موفق هستند فراموش نکنید و از دست ندهید. در غیر این صورت اشتباه بزرگی را مرتکب شده اید. این فرصت را به همه بدهید که از طریق درست با این سیستم آشنا شوند و خود تصمیمگیری کنند. برای دعوت کردن افراد از نظرات و تجربههای بالا سریهای خود استفاده کنید.

توجه کنید که لیست شما همیشه در حال رشد کردن است زیرا شما هر روز با افراد جدیدی آشنا میشوید و همچنین دوستان زیادی از قبل دارید که هنوز نام آنها را ننوشتهاید .
در زندگی به هر آنچه بخواهی میرسی
به شرط آنکه دیگران را نیز در تحقق اهدافشان یاری کنی

5- دعوت کردن افراد (Invitation)
توجه کنید که هدف اصلی ما دعوت و آوردن دوستمان در این مرحله بدون دادن هیچ گونه آگاهی راجع به سیستم میباشد بنابراین وظیفه شما در این مرحله فقط ایجاد حس کنجکاوی در صورت لزوم و دعوت دوست خود میباشد. بسته به نوع رابطه شما با فرد مورد نظر 4 روش برای این کار وجود دارد .
1- دوست خیلی صمیمی و نزدیک : بدون هیچ توضیحاتی از وی بخواهید که 1 ساعت از وقت خود را در اختیار شما قرار دهد .

2- دوست هم سن و سال و یا همکار : بگویید Business جالب است که شما تازه با آن آشنا شده و مشغول فعالیت شده اید و سود بسیار خوبی هم دارد. سپس به دوستتان بگویید اگر مایل باشی میتوانم آن را به شما معرفی کنم و فقط 1 ساعت از وقت شما را خواهم گرفت .
3- دوستی که از شما بزرگتر است : بگوییدBusiness جالب است که من تازه با آن آشنا شده و مشغول فعالیت شده اید و احتیاج به مشورت با یک نفر آدم با تجربه را دارید و از وی بخواهید که 1 ساعت وقت خود را در اختیار شما بگذارد .

4- میتوانید از این جملات نیز استفاده کنید به دوستتان بگویید : قصد دارم یک نحوه جدید و نوین تجارت را به وی معرفی کنم که در تمام زمینهها کاربرد دارد و درآمد خوبی هم دارد .
بهترین افراد کسانی هستند که با شما بسیار صمیمی و نزدیک هستند یا دوستان قدیمی شما هستند ، زیرا حتما 1 ساعت از وقت خود را بدون چون و چرا در اختیار شما قرار میدهند و در ضمن میتوانید بدون هیچ گونه خجالتی [ جهت پیگیری ] هر روز به آنها زنگ بزنید !

پس از بیان یکی از جملات استاندارد فوق دوست شما بلافاصله شروع به سئوال کردن در این زمینه میکند. به هیچ عنوان ، به هیچ عنوان و به هیچ عنوان هیچ توضیحی در مورد این کار ندهید حتی به هیچ عنوان نام Vast Vision و یا نحوه سوددهی این سیستم را هم به او نگویید ، در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد آن دوست را از دست خواهید داد. در جواب سئوالات وی بگویید : چون باید مدارکی را به او نشان دهید و مدارک مورد نیاز را نمیتوان از پای تلفن نشان داد ، نمیتوانم این کار را توضیح دهید و این جواب را در مقابل سئوالات او تکرار کنید.

اگر دوست شما خیلی کنجکاوی کرد به او بگویید : ضرری ندارد که یک ساعت از وقت را در اختیار شما قرار دهد و فقط یک بار به حرفهای شما گوش بده و بگویید هیچ توقعی از شما ندارم و تنها ضرری که میکنم این است که یک آب میوه مهمان شما خواهد بود .
حتماً به او بگویید : هیچ قولی به شما نمیدهم و هیچ چیزی را تضمین نمیکنم که شما سیستم پیشنهادی من را بپسندد. اما با شناختی که از دوست خود دارید مطمئن هستید که در این کار موفق خواهد شد. با بیان این جمله در حقیقت نشان میدهید که شما هیچ درخواستی از دوست خود ندارید و دوست شما هیچ مسئولیتی نسبت به شما و وقت شما ندارد و هیچ اجباری برای انجام دادن کاری ندارد و کاملاًٌ در تصمیم گیری آزاد است .

برای اینکه دوست شما دست از سئوال کردن بردارد با وی قراری برای معرفی سیستم بگذارید و خودتان دو روز مختلف را به وی پیشنهاد کنید مثلاً بگویید دوشنبه یا چهارشنبه. در این حالت ذهن دوست شما به جای دادن جواب منفی بین دو شنبه یا چهار شنبه زمان بهتر را انتخاب میکند. بعد از تعیین روز به سرعت 2 زمان را خودتان تعیین میکند مثلاً بپرسید چهار شنبه ساعت 4 یا 7 ؟
اگر قرار شما برای پیش از 3 روز آینده بود. پس از 3 روز با وی تماس بگیرید و به بهانه چک کردن قرار این موضوع را به وی یادآوری کنید.
امکان زیادی وجود دارد که دوست شما قبلاً راجع به Vast Vision یا شرکتهای مشابه مطالبی شنیده باشد و به شدت منفی شده باشد بنابراین حتی نام شرکت Vast Vision را به زبان نیاورید.

حتی اگر دوست شما حدسی زد و مثلا پرسید که آیا راجع به این شرکت Vast Vision است در صورتی که دوست صمیمی شما باشد !!! میتوانید با ابراز بیاطلاعی از قضیه شرکت ! این مسئله را انکار کرده و مجدداً از دوست خود بخواهید که یک ساعت از وقت خود را در اختیار شما قرار دهد. در غیر این صورت اگر دوست شما بیدرنگ شروع به انتقاد و مخالفت کرد با آرامش بگویید : اطلاعات شما در این زمینه بسیار ناقص و اشتباه میباشد. برای نشان دادن برتری خود و بیاطلاعی دوستتان میتوانید از وی بپرسید که آیا راجع به Network Marketing , Flush out , Step , Cycle چیزی میداند ؟ با این کار دوستتان را ترغیب میکنید که حداقل برای بدست آوردن اطلاعات کافی 1 ساعت زمان در اختیار شما قرار دهد .
از دعوت کردن افرادی که مطمئن هستید ، فعلاً به هیچ عنوان هیچ زمانی برای انجام این کار ندارند صرف نظر کنید. زیرا اگر در شرایط گرفتاری آنها ، سیستم را به آنها معرفی کنید مسلماً عضو نخواهند شد و در صورتی که عضو شوند ، نمیتوانند زمانی را برای آموزش و تمرین اختصاص دهند و احتمال اقدام آنها در آینده نیز به شدت کاهش مییابد. پس عجله نکنید و منتظر فرصت مناسبی برای خالی شدن وقت دوستتان باشید. دقت کنید که اگر مثلا دو یا سه ماه صبر کنید و سپس در فرصت مناسب سیستم را به آن دوست معرفی کنید با وجود اینکه سه ماه را از دست دادهاید ولی یک شاخه جدید با پتانسیل چند هزار دلار ایجاد کردهاید .
بیاد داشته باشید :

این تجارت روش مطمئنی برای پولدار شدن میباشد
نه یک روش سریع برای پولدار شدن .
کار ما سودده است اما زودده نیست ( البته ما U-V-3 کار میکنیم پس زودده نیز میباشد )
هر کسی برای شروع باید افرادی را دعوت کند که از نظر کاری به وی اعتماد کامل داشته باشند زیرا هنوز پورسانتی دریافت نکرده که به عنوان مدرک ارائه دهد و همچنین این تجارت بر پایه اعتماد متقابل افراد به هم پایهریزی شده. توجه کنید ! هر کس بین 2 تا 6 نفر را دارد که آنها به وی اعتماد کامل دارند پس دقت کنید ! که اگر با روش درست سیستم را به آنها معرفی نکنید آنها را از دست خواهید داد و نمیتوانید در این کار موفق شوید .

هیچ موقع از دوست خود خواهش یا معذرت خواهی نکنید زیرا در حقیقت شما شانس پولدار شدن را به او میدهید. پس همیشه به یا داشته باشید که کاملاً با شکم سیری کامل !!! و بدون ابراز احساس نیاز به وجود و حضور دوست خود ، آنها را دعوت کنید و نشان دهید که سود شما به حضور آنها بستگی ندارد .
اگر دوستی را به صورت اتفاقی ملاقات کردید مثلاً در حیات دانشگاه یا حتی اتوبوس ، به هیچ عنوان راجع به کار حرف نزنید. به او مهلت دهید تا خود او حرف کار را به میان آورد. معمولاً اولین سئوال بعد از حال و احوال ، سئوال راجع به کار است پس به دوست خود فرصت دهید تا او حرف کار را به میان آورد. سپس بدون دادن هیچ اطلاعاتی ، طبق یکی از روشهای مذکور او را برای یک جلسه دعوت کنید و اسم آن دوست را به لیستتان اضافه کنید.

اگر نام دوستی را در لیست دارید که مدت زیادی است از او بیخبرید به هیچ عنوان توسط تلفن از وی دعوت نکنید. حتماً 1 بار با او قرار ملاقات بگذارید و در آن قرار پس از آن که دوست شما حرف کار را به میان کشید از وی برای یک جلسه معرفی دعوت کنید. فراموش نکنید ! عجله همیشه تاثیر معکوس دارد .
هرگز بدون مشورت با Leaderخود اقدام به دعوت دوستان و معرفی سیستم به آنها نکنید.
طبق اولویت در نظر گرفته شده توسط Leader دوستانتان را دعوت کنید.
موفقیت مجموعهای است از تلاشهای کوچک روزانه

6- معرفی ( Presentation )
معرفی کردن یا پرزنت ، باید قدم به قدم و طبق CD آموزشی و آموزشهای Leader خود همراه با کاتالوگهای مورد نیاز انجام پذیرد ، در غیر این صورت مطمئناً معرفی بیفایده خواهد بود. دقت کنید در صورتی موفق خواهید بود که دوست شما بدون پیش زمینه قبلی در طول حداکثر 1 ساعت کلیه اطلاعات مقدماتی مورد نیاز را دریافت نماید و بتواند با اطلاعات کافی قضاوت کند.

یکی از مهمترین نکات ، مکان برگزاری جلسه معرفی میباشد.
جلسه باید در یک اتاق در بسته برگزار گردد که هیچ صدای اضافی مانند صدای تلفن ، تلویزیون ، صدای بچه ، صدای آشپزخانه و ; تمرکز حاضران را از بین نبرد و همچنین به هیچ عنوان هیچ رفت و آمدی در آن مکان انجام نگیرد .

1- بهترین مکان منزل خود شما که قصد معرفی دوستتان را دارید میباشد. و بدترین مکان منزل دوستی است که شما قصد معرفی وی را دارید. اگر پرزنت در منزل شما برگزار شود شما از نظر روحی به دوستتان تسلط کامل دارید و او هرگز به خود اجاره نمیدهد که در میان جلسه حرفی بزند یا حتی بخواهد از جلسه خارج شود. یکی از بزرگترین مزایای این کار ، نشان دادن این مطلب است که این تجارت هیچ احتیاجی به امکانات خاصی مانند دفتر کار و ; ندارد و بنابراین هر شخصی به راحتی میتواند این کار را در منزل خود ، همراه با دوستانی که همیشه به منزل وی رفت و آمد دارند انجام دهد .

2- اما اگر جلسه در منزل دوست شما برگزار شود ، علاوه بر اینکه شما تحت تسلط وی هستید ، او میتواند به خود اجازه دهد که صحبت شما را قطع کند و یا حتی برای پذیرایی از شما چندین دفعه جلسه را ترک کند و یا با تلفن صحبت کند. در اتمام جلسه نیز این حس به وی القا گشته که هر چند شما کار پر درآمدی را به وی معرفی نمودهاید اما او برای به سود رسیدن ، باید برای پرزنت کردن مردم ، مانند دورهگردها به منازل آنها مراجعه کند و این حس ناخوشایند باعث میشود که دوست شما وارد سیستم نشود .
3- اگر جلسه در منزل پرزنت کننده برگزار شود ، دوست شما در انتها تصور خواهد کرد که در نهایت اگر روزی بخواهد در این کار موفق شود ، باید درب منزل خود را به روی همه بگشاید و باید شخصاً همه زیر مجموعه هایش را پرزنت کند.

4- اگر شما در یک مکان تجاری مانند دفتر کارتان ، جلسه را برگزار کنید ، در انتها به دوست خود القا کردهاید که برای موفق شدن در این کار باید حتما امکاناتی مانند امکانات شما را فراهم کند و از آنجایی که هرکسی قادر به خرید یا اجاره یک دفتر کار [ به دلیل بالا بودن هزینهها ] نمیباشد و قابلیت مدیریت دفتر کار را هم ندارد ، افراد زیادی را از دست خواهید داد .
یکی از نکات مهم دیگر تعداد افراد جدیدی است که شما قصد معرفی کردن سیستم را به آنها دارید. بهترین حالت و نتیجه از جلسات تک نفره حاصل میشود و جلسات تک نفره توسط خود
Vast Vision بسیار توصیه گشته و بسیار قدرتمند و نتیجه بخش میباشد .زیرا در این جلسات، پرزنت کننده میتواند تمام انرژی خود را بر روی یک نفر متمرکز کند و با کمال صبر و حوصله پس از پرزنت کردن به سئوالات دوست شما پاسخ گوید.
بخشی از معایب جلسات بیش از یک نفر به این شرح میباشد :

1- اگر یک نفر آدم منفی در بین دوستانتان باشد ، به راحتی روی دیگر دوستانتان تاثیر منفی میگذارد و شانس عضویت آنها راکاهش میدهد .
2- این جلسات عجله را به افراد القا میکند ، به این صورت که مثلاً اگر 3 نفر در جلسه حضور داشته باشند ، آن اشخاص به هم به دید رقیب نگاه میکنند و احساس میکنند که باید سریعتر از دوستان خود افراد بیشتری را برای پرزنت بیاورند. در صورتی که این روش ، روش سریعی برای پولدار شدن نیست .
3- انرژی پرزنت کننده بین افراد پخش میشود و نمیتواند به صورت تاثیر گزار پرزنت کند.

4- اگر جلسه به هر دلیلی به هم بخورد یا برگزار نگردد [ مثلا برای پرزنت کننده مشکلی پیش بیاید ] به جای از دس ت دادن چند نفر ، فقط 1 نفر را از دست میدهید .
5- افراد احساس خواهند کرد که برای انجام این کار ، باید به فن بیان تسلط داشته باشند تا بتوانند در یک جمع سخنرانی کنند.
نفرات اول که معمولاً همیشه کسانی هستند که بیشترین اعتماد را به شما دارند باید حتماً به صورت تک نفره و تنها به سیستم معرفی شوند تا درصد عضو شدن آنها حداکثر شود .
همیشه معرفی سیستم به اولین دوستان خود را به عهده بالاسریهای خود قرار داده و جداً از توضیح دادن به آنها بپرهیزید.

تا زمانی که تبحر کافی در بیان مطالب را کسب نکرده و همچنین کاتالوگهای مورد نیاز را فراهم نکرده اید جداً از توضیح دادن پرهیز کنید.
به یاد آورید که این تجارت بر پایه اعتماد متقابل میباشد پس همیشه دوستانی را که برای معرفی نزد بالاسریها می فرستید همراهی کنید زیرا آنها به اعتبار و اعتماد به شما وارد این شبکه خواهند شد و شما باید کنار آنها باشید. پس همیشه دوستان خود را همراهی کنید.
ممکن است جلسه توسط کسی برگزار شود که چند سطح بالاتر از شما میباشد. در این حالت همیشه بهتر است شخص بالا سری شما هم همراه شما در جلسه معرفی حضور داشته باشد. پس همیشه جلسات معرفی را همراه با Leader مستقیم خود برگزار کنید.

توجه کنید که همیشه باید خانمها و آقایان متاهل را همراه همسرهایشان به صورت دو نفری پرزنت کنید و همچنین افرادی که استقلال مالی ندارند و به پدر یا مادرشان متکی هستند ، باید حتما همراه با آنها پرزنت شوند .
به محض ورود به جلسه موبایل خود را خاموش کنید و از دوست خود نیز بخواهید که این کار را انجام دهد. توجه کنید که اگر برگزار کننده و یا بالاسری شما این درخواست را از دوستتان انجام دهد ، دوست شما حتما ناراحت خواهد شد ، پس وظیفه شما است که این مطلب را به دوستتان یادآوری کنید.
به هیچ عنوان در جلسه معرفی سیگار نکشید و اگر دوست شما خواست سیگار بکشد شما باید مانع وی شوید. در واقع شما باید نشان دهید در مقابل وقتی که Present کننده برای شما صرف میکند ، شما نیز برای او ارزش و احترام قائل هستید .

مهمترین کار شما در زمان برگزاری یک جلسه ، نشستن و گوش دادن با دقت به سخنان سخنگو میباشد. حتی نتبرداری از سخنان نیز بسیار مفید میباشد. هر زمان که احساس کردید دوست شما تمرکزش را از دست داده با گفتن جمله دقت کن این قسمت ، قسمت مهمی است ، دوباره او را متمرکز کنید. پس فراموش نکنید که در هنگام جلسات همیشه با دقت به برگزار کننده توجه کنید. میزان دقت و تمرکز شما بیانگر میزان علاقه شما به این کار میباشد و شما با رفتار خود در جلسه معرفی به دوست خود نشان خواهید داد که چقدر این کار را جدی گرفتهاید. زیرا درحقیقت دوست شما ابتدا به رفتار شما توجه میکند و سپس به سخنان سخنگو .

به هیچ عنوان سر خود را پایین نیندازید ، چرت نزنید ، هیچگاه خود را با چیزی سرگرم نکنید ، با چیزی بازی نکنید ، با دوستان دیگر صحبت نکنید و در زمان تشکیل جلسات هیچ کاری جز گوش دادن به سخنان برگزار کننده انجام ندهید .
به هیچ عنوان سئوالهایی را که معرف ، از حاضران میپرسد ، مانند سئوالهای صفحه مثالی از حسابداری شرکت و ; را پاسخ ندهید و اجازه دهید که دوستان شما راجع به سئوال فکر کنند ، تمرکز خود را بدست آورند و آن را جواب دهند. زیرا هدف از سئوال کردن جلب تمرکز افراد در جلسه میباشد.
به هیچ عنوان سخنان دوست خود را قطع نکنید و هیچ توضیحی را اضافه نکنید. فقط گوش دهید و مواردی را که برگزار کننده جلسه فراموش کرده یادداشت کرده و در آخر جلسه یادآوری کنید. با این کار علاوه بر نشان دادن تبحر و اطلاعات خود به دوستتان ، عملاً نشان میدهید که چقدر این کار را جدی گرفته و در انجام آن بسیار فعال هستید. بنابراین هیچ گاه با اضافه کردن توضیحی ، تمرکز حاضران را به هم نزنید .

پس از اتمام جلسه معرفی ، وظیفه شما به عنوان معرف دوستتان ، انجام راهنماییهای زیر میباشد. شما باید جملات زیر را به ترتیب ، به دوستانتان که تازه با Vast Vision آشنا شدهاند بگویید . توجه کنید ! که اگر این جملات توسط برگزار کننده جلسات یا شخص دیگری غیر از شما بیان گردد ، نتیجه عکس خواهد داشت زیرا دوستتان فکر میکند که آن فرد قصد گمراه کردن و کلاه گذاشتن بر سر وی را دارد. بنابراین اگر و تنها اگر این جملات از طرف شما [ که مورد اعتماد دوستتان هستید ] بیان شود ، مفید و موثر خواهد بود.
توجه کنید ! اهمیت بیان این جملات ، بیشتر از اهمیت معرفی سیستم میباشد.
بگویید : شما به 2 دلیل ممکن است بخواهید که راجع به این سیستم با دوستان خود صحبت کنید.

1- اینکه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی بخواهید راجع به صحت این سیستم با دوستان خود مشورت کنید که این کار اشتباه است زیرا علاوه بر اینکه Network Marketing در ایران استفاده نمیشود و کسی با آن آشنایی ندارد ، طرح تجاری Vast یک طرح جدید [ 1 ساله ] در سطح جهان است که حتی اکثر اقتصاددانان نیز از این طرح و نحوه انجام محاسبات مربوط به قیمتگذاری روی اجناس و میزان پرداخت سود بیاطلاع میباشند پس اطلاعات فعلی شما از اطلاعات دوستان شما در این زمینه بیشتر است و مشورت کردن با آنها نه تنها بی فایده است بلکه باعث ایجاد یک دید منفی در آنها و در نتیجه در خود شما خواهد شد مثلاً اگر شخصی قصد خرید ماشینی داشته باشد به جای مشورت با دوستان خود با فردی مشورت خواهد نمود که در این کار دارای تجربه و تخصص باشد. بنابراین فقط افرادی شایسته مشورت کردن میباشند که از این سیستم اطلاعات کافی داشته باشند. بنابراین من به شما قول میدهم که با هر کسی که مشورت کنید حتما جواب منفی میدهد و خواهد میدهد که این سیستم کلاهبرداری و اشتباه است. تنها و بهترین راه جهت تحقیق در این زمینه Internet میباشد. در سایتهای خبری ، علمی ، تجاری ، تبلیغاتی ، Web Logها و دانشگاهها اطلاعات جامعی در زمینه Network Marketing و Vast Vision پیدا خواهید کرد.

2- اگر اطمینان کافی جهت ورود به این سیستم در شما ایجاد شده و بخواهید افراد جدید را وارد مجموعه ;.. نباید خودتان سیستم را برای آنها توضیح دهید چون این کار اشتباه است زیرا تو با این کار به 2 نفر ضرر میزنی اول به خوت که کسی را که دوست داشتی وارد سیستم کنی از دست میدهد و دوم به دوستت که اجازه ندادی سیستم را به صورت اصولی به آن معرفی شود و این شانس را از او گرفتهاید ( مثال فیلم ترسناک ). پس دقت کنید که هر چند موضوع خوب و جالبی را فرا گرفتهاید اما به دلیل نداشتن اطلاعات کافی راجع به آن ، نحوه انتقال آن و کاتالوگهای مورد نیاز نمیتوانید آن را منتقل کنید. پس بیان و انتقال این موضوع را به عهده من و بالاسریهای من بگذارید.

فراموش نکنید ! این سیستم یک روش سریع برای پولدار شدن نیست بلکه یک روش مطمئن برای پولدار شدن میباشد و عجله کردن در این سیستم باعث ضرر کردن خود شما خواهد شد .
3- قبل از وارد کردن دوستان جدید ابتدا باید خود عضو شوید زیرا اولین سئوال دوستان شما این است که آیا خود شما وارد این شبکه شدهاید یا نه !!؟؟ اگر جواب شما منفی باشد آنها کاملاً بیاعتماد میشوند زیرا شما شک خود را به آنها القا میکنید و امکان ورود آنها به این سیستم کاهش میابد. فراموش نکنید که اولین اصل این Business صداقت است و شما هرگز نباید به دروغ بگویید که وارد این سیستم شدهاید.

در ضمن بعضی از دوستان فکر میکنند که اگر ابتدا 2 نفر خود را پیدا کنند و پس از مطمئن شدن از ورود آنها خود وارد این سیستم شوند ( زرنگی !!! ) ریسک این کار را از بین بردهاند.
این تفکر مانند این است که شما قصد برپایی یک مجتمع آموزشی را داشته باشید ، اما قبل از آن شروع به گرفتن چک تضمینی از دوستان خود جهت آمدن به آموزشگاهتان را نمایید. مسلماً شما موفق نخواهید شد زیرا همانطور که میدانید برای راهاندازی یک آموزشگاه ابتدا باید مکان آن را اجاره یا خریداری نمود و سپس ابزار آموزشی مورد نیاز را تهیه کرد و همینطور مدرسان با تجربه را استخدام نمود و سپس شروع به فعالیت و تلاش و ثبت نام دانشجویان نمود و در آخر به سود رسید .
توجه کنید ! حتماً مطالب فوق را باید خود شما که دوست خود را جهت معرفی آوردهاید به دوستتان بگویید. زیرا اگر کسی که معرف سیستم بوده ، آن را بگوید , دوست شما حتماً به آن عمل نخواهد کرد.

میتوانید راجع به Network Marketing ، سابقه آن ، نحوه فعالیت و موفقیتهای آن برای دوست خود بیشتر توضیح دهید. در واقع نشان دهید که واقعاً وارد یک سیستم جهانی قوی و پرقدرت تجاری شدهاید و دید وسیع و انگیزه زیادی برای انجام این تجارت دارا میباشید .( شکم سیری )
حتماً به دوست خود بگویید که بابت معرفی سیستم هیچ منتی بر گردن او نیست و شما هیچ توقعی از او ندارید و اگر به شما جواب نه بدهد شما هرگز ناراحت نخواهید شد و ضرر هم نخواهید کرد. بگویید که این قضیه تنها بهانه ای برای دیدار و گپ زدن با او بوده و تنها قصد شما دادن این فرصت به وی بوده است. و این حس را به وی القا کنید که مجموعه شما در حال رشد میباشد و بدون او هم به سود خود خواهید رسید. سپس بگویید یکی از بهترین چیزها در این تجارت پیدا کردن دوستان جدید و محکمتر و صمیمیتر شدن با دوستان قبلی است .

اکثر دوستان با این دید از جلسه خارج میشوند که باید 10 نفر را شخصاً به این سیستم معرفی نمایند تا به سوددهی برسند ، به آنها یادآوری کنید که به صو رت نرمال با معرفی و آموزش 2 نفر به آسانی میتوانند کار خود را شروع کنند و به نتیجه برسند. این مسئله بسیار مهم میباشد پس حتما با مثالهای مختلف این نکته را به دوست خود بفهمانید. مشکل اکثر دوستان برای شروع این کار مبلغ اولیه آن است. زیرا این کار را به صورت یک کار بلند مدت و با درآمد عالی نمیبینند. باید تصویر آینده را برای آنها در ذهنشان مجسم کنید. بگویید مسلماً هر کسی از روز اول هزاران زیر مجموعه ندارد ، اما کمکم و به صورت تصاعدی زیر مجموعهها رشد خواهند کرد. با مثالهای متعدد آینده را به آنها نشان دهید. سپس بگویید : با این مبلغ هیچ جای دنیا هیچ کار و تجارتی را نمیتوان راهاندازی کرد. روی این مطلب تاکید کنید که به این دلیل که عضو شبکهای میشوید ، هزینه شروع این تجارت بسیار پایین است اما سود خوبی دارد .
از دادن هرگونه توضیح اضافی و زدن مثالهای دیگر جدا خودداری فرمائید ! و فقط از مثالهای استاندارد همین سیستم استفاده نمایید. همچنین به هیچ عنوان از این سیستم – به طور مستقیم – تعریف نکنید. به هیچ عنوان برای ورود دوستان خود عجله و اصرار نکنید در غیر این صورت به دوست خود القا خواهید کرد که با ورود وی به شما سود خواهد رسید . مثلاً حتی اگر دوست شما گفت سیستم بسیار عالی است و حتما وارد خواهد شد ولی فعلا پول وی حاضر نیست و یک ماه دیگر به سیستم وارد می شود ، بجای اینکه مثلا بپرسید خوب چقدر پول کم داری ؟ تا به وی قرض دهید ، در کمال آرامش و اطمینان بگویید که هیچ عجلهای نیست و اتفاقا فرصت بیشتری برای تفکر و تصمیمگیری ، در اختیار دارید. سپس بگویید : دوستانی که مدتی صبر کردهاند و موفقیت و پیشرفت دوستان خود را در این سیستم دیدهاند ، با انگیزه و ایمان بیشتری وارد این سیستم شدهاند. با این کار وی را برای سریعتر وارد شدن به این سیستم ترغیب میکنید .
خودمان را در کنار هم ببینیم و آرزوهایمانرا با هم ببینیم و صحبت کنیم.

اگر هنوز به سودی دست نیافتهاید، به هیچ عنوان راجع به سودهای این سیستم صحبت نکنید.
مثلا نگویید که قرار است من این کار را بکنم که فلان چیز را بخرم. زیرا با این کار به دوست خود القا میکنید که در صورتی که وی وارد این سیستم شود ، شما موفق خواهید شد ! فقط قرار است که به آرزوهای خودتان برسید ! و دوست شما این مطلب را برداشت خواهد کرد که درصورت ورود به سیستم ، تنها در حالتی سود خواهد کرد که بتواند دوستانش را وارد سیستم کند و در حقیقت شما این مسئله را القا میکنید که سود هر شخصی در گرو ورود دوستانش به این سیستم است. بگذارید افرادی که به سود رسیدهاند، با شوق و اطمینان از سود واقعی خود تعریف کنند یا از سود افرادی که به سود رسیدهاند صحبت کنید. با این کار عملاً به دوست خود این نکته را میگویید که حتی قبل از ورود شما به سیستم افراد زیادی سود زیادی بردهاند و اگر شما هم وارد این سیستم نشوید اتفاق خاصی نخواهد افتاد و هر کسی پس از ورود به این سیستم سود زیادی خواهد برد و برداشت دوست شما به این صورت خواهد بود که به این دلیل که تا قبل از اینکه من وارد این سیستم شوم ، آن شخص سود زیادی برده و سوددهی وی ادامه دارد ، پس اگر من هم وارد سیستم بشوم حتما سود زیادی خواهم برد .

اگر دوست شما در همان لحظه تصمیم خود را برای ورود به سیستم نگرفت از وی بخواهید که بیشتر فکر و تحقیق کند و نتیجه را به اطلاع شما برساند و به او بگویید که با او در تماس خواهید بود .

شما چه باید بکنید ! عکس العمل افراد ! 10 نفر حالت روحی افراد
حتما از آنها دوری کنید. احتمال ورود آنها به سیستم بسیار پائین میباشد
2 منفی
آنها را در جریان موفقیتهای خود قرار دهید . پس از دیدن موفقیت شما به سیستم وارد خواهند شد .
3
به پیگیری مرتب نیاز دارند نیاز به زمان دارند، میگویند جای مارا نگه دار ! 3 مثبت
Leaderهای موفقی خواهند شد . آموزش آنها را فراموش نکنید همان لحظه ثبت نام ;. و .. فردای آن روز راس مثبت ساعت مشخص با شما قرار خواهند گذاشت . 2

7- پیگیری ( Follow Up )
بهترین دعوت ، دعوت تلفنی و بهترین Fallow حضوری است.
اگر بخواهیم این تجارت را با بازی گلف مقایسه کنیم کل 6 مرحله اول مانند زمانی است که چوب گلف را به عقب برده و به توپ ضربه میزنیم. حال اگر پس از ضربه زدن چوب را متوقف کنیم توپ به سمت هدف پرتاب نمیشود و همانجا برروی زمین میافتد. ولی اگر در ادامه ضربه ، چوب را به سمت جلو امتداد دهیم ، توپ ما به سمت هدف حرکت خواهد کرد. در این تجارت ، بخش پیگیری مانند بخش دوم حرکت چوب میباشد و در حقیقت % 90 کار در این مرحله انجام میگردد. بدون پیگیری شما ، هیچ کدام از دوستانتان وارد این شبکه نخواهند شد. نکته مهم وظیفه شما در این مرحله میباشد. وظیفه مهم شما ساختن یک دید کامل از آینده و ملموس کردن سود این سیستم برای دوستانتان است .

پس از معرفی شدن این سیستم توسط خود شما یا بالاسریهایتان به دوستانتان ، حداکثر بعد از 24 ساعت یا 1 روز با دوست خود تماس بگیرید و پس از یادآوری Vast Vision از وی نتیجه تحقیقات او را بپرسید. فرض کنید شما قطعه آهنی را گداختهاید و حداکثر 1 روز وقت دارید تا آن را شکل دهید. مثلاً برای آغاز صحبت میتوانید از جملههایی مانند آیا مطلب جدیدی پیدا کردی یا آیا تحقیقاتی کردی استفاده کنید و اگر سئوال یا اشکالی داشت جواب او را بدهید و اگر جواب مناسب برای سئوال وی نداشتید بدون سعی کردن در جواب دادن و دفاع از سیستم بلافاصله با بالاسریهای خود تماس بگیرید و جواب مناسب را جویا شده و سپس در اختیار دوست خود قرار دهید .
مرحله پیگیری فقط باید به صورت حضوری انجام شود. در هر حالت شما باید با رفتار خود، به دوستتان نشان دهید چقدر به این کار ایمان دارید و مطمئن هستید. بهترین روش برای نشان دادن این مطلب این است که بدون آوردن بهانه و اتلاف وقت مستقیماً و با اطمینان ، پیگیری را شروع کنید در غیر این صورت ، با رفتارتان به دوست خود خواهید گفت که این قدر به این کار نامطمئن هستید که حتی برای صحبت کردن راجع به آن ، به یک بهانه احتیاج دارید .

حتماً به دوست خود اطمینان دهید که در قبال وقت و زحمتی که برای او میکشید هیچ توقعی ندارید و در صورت انصراف او هم اصلاً ناراحت نمیشوید و هیچ ضرری هم نخواهید کرد. به خودت نه میگویی.
از اینجا به بعد ، اکثر دوستان شما ، شروع به سئوالات عجیب و غریب مینمایند و با دلیلهای مختلف و یا حتی بدون هیچ دلیلی دائماً مخالفت میکنند و در حقیقت امواج منفی زیادی را به سوی شما ارسال میکنند. وظیفه شما این است که بدون عصبانی شدن ، ناراحت شدن ، دلسرد شدن و جبهه گرفتن ، در کمال آرامش دوستتان را راهنمایی کنید و با جوابهای درست و منطقی با وی بحث کنید در واقع در مقابل امواج منفی وی ، امواج مثبت ارسال کنید.

توجه کنید که هیچگاه در مقابل دوست خود جبههگیری نکنید و ناراحت نشوید و همیشه از روش Feel Felt Found [ حس میکنم ، حس کردم ، پیدا کردم ] برای جواب دادن به سئوالها و یا اشکالهای دوستتان استفاده کنید. به عنوان مثال از کجا معلوم که شرکت پورسانتهای شما را میدهد ، به جای اینکه بیدرنگ پاسخ دهید که معلوم است هر هفته پورسانتها را شرکت واریز میکند چون بچهها گرفتند ؟ به آنها بگویید چه جالب ، من احساس شما را درک میکنم (Feel) اتفاقا برای من هم همین سئوال پیش آمد (Felt) ولی میدانید چه کردم ؟ شروع به تحقیق(Found) در این مورد من به شرکت و چند تا از بچههایی که از این شرکت پورسانتهای خود را دریافت کردند و سایت را مرور کردند. با این روش درحقیقت به جای جبهه گیری و مخالفت ابتدا با ابراز هم فکری ، در کنار دوستتان قرار میگیرید و سپس یک حقیقت را در غالب یک تجربه بیان میکنید. فراموش نکنید که باید حتماً قبلاً تحقیقات لازم را انجام داده باشید تا به دروغ مطلبی را بیان نکنید.

اگر مشکل دوست شما ترس از پیدا کردم دو نفر و یا ایجاد یک شبکه هزار نفری بود با روش Feel.Felt.Found به این صورت جواب وی را بدهید. بگویید که به نکته جالبی اشاره کرده و شما دقیقاً احساس او را درک میکنید زیرا شما نیز قبل از ورود به این سیستم راجع به همین مسئله و تواناییهای خود برای انجام این کار بسیار فکر کردهاید و سپس به عنوان جواب مسئله به او اطمینان دهید که در صورت ورود به این شبکه ، همیشه همراه او و همانند شریک ا و خواهید بود ، همان طور که بالاسریهای شما در ابتدا همیشه همراه شما بوده اند ، آموزشهای لازم را به مرور زمان به او میدهید و جلسات او را شما و یا بالاسریهای شما برگزار میکنند و او نباید نگران برگزاری جلسات و عدم توانایی خود برای انتقال این سیستم در اول کار باشد. از وی بپرسید چند نفر دوست صمیمی دارد که حاضر هستند 1 ساعت از وقت خود را در اختیار او بگذارند و چند نفر دوست دارد که از نظر کاری به او اعتماد دارند. اگر مجموع این 2 جواب از 5 بیشتر بود به او بگویید جای هیچ شکی نمیماند زیرا همانطور که او این سیستم را د رک کرده ، به دلیل سادگی در فهم و انجام (Simple To Do) و به دلیل اعتماد به شما وارد این شبکه میشود دوستان او هم این سیستم را درک کرده و وارد این سیستم خواهند شد .

اگر دوست شما بهانه سرمایه اولیه را مطرح کرد ، توضیحات داده شده در فوق در این زمینه را مجدداً برای وی توضیح دهید بگویید : زمانی که شخصی یک ایده تجاری تازه برای درآمدسازی پیدا میکند ، معمولاً با اعتباری که دارد ، سرمایه اولیه برای شروع آن را فراهم میکند و سپس ، پس از اینکه آن کار به سود دهی رسید ، از درآمد آن سرمایه اولیه را بازپرداخت میکند. مثلاً کسی که قصد تاسیس یک شرکت تجاری یا کارخانهای را دارد با گرفتن وام یا اعتبار ، آن را راهاندازی میکند و سپس از درآمد آن شرکت یا کارخانه هزینه اولیه را پرداخت میکند. سپس بگویید : در واقع ما پیشنهاد خرید محصول به کسی نمیدهیم بلکه راهی را جهت سرمایهگذاری ، به دوستانمان معرفی میکنیم. این کار نیز همانند یک سرمایه گذاری میان مدت و با سود بسیار خوب میباشد .

دوستان شما به دلیل کم بودن مبلغ اولیه این تجارت آن را جدی نمیگیرند. به آنها بگویید به این دلیل که شما میتوانید به صورت رایگان از امکانات بالاسریها ، مانند دفتر کار و اطلاعات ، استفاده کنید ، هزینه شروع بسیار کاهش میآید. بگویید شما در این کار شریک بالاسریهای خود میشوید و کلیه راهها و رموز این کار را از آنها فرا خواهید گرفت برخلاف کارهای دیگر که هیچ مدیری رموز کار خود را در اختیار کارمندانش نمیگذارد و امکان استفاده از امکانات خود را به کارمندانش نمیدهد. سپس بگویید اتفاقاً همین مسئله یکی از نقاط قوت این سیستم است زیرا به دلیل مبلغ کم همه میتوانند در آن سرمایه گذاری کنند.

اگر احساس کردید که دوست شما از انجام یک کار جدید وحشت دارد یا قدرت ریسک انجام یک کار جدید را ندارد به او بگویید : در طبیعت انسان هم مانند تمام اشیا , موجود در طبیعت اینرسی وجود دارد. یعنی انسان در برابر تغییرات مقاوم است و از تغییرات فراری است. برای همین افراد به صورت ناخودآگاه برای ورود به این سیستم مقاومت میکنند.
این تجارت تغییرات بنیادینی در خود فرد و روابط فردی و اجتمایی او پدید خواهد آورد. در ابتدا افراد با یک تجارت جدید آشنا میشود و با فراگیری اصول آن میآموزد که چگونه با کمک کردن به دیگران درآمدی داشته باشد. در ادامه و به تدریج ، به دلیل رشد زیرمجموعههایش تبدیل به یک مدیر موفق میشود و راه و روش اداره زیرمجموعههایش را فرا میگیرد. ساعت کارش کمکم از چهارچوب ساعت کاری ادارات و شرکتها خارج میشود و در حقیقت خود شخصاً ساعت کاری خود را تنظیم میکند. هیچ مدیری بالاسر او نیست و کاملاً آزادی عمل دارد.

درخواهد یافت که تنها در برابر خود مسوول است و به جای جوابگویی به مدیر خود ، باید جوابگوی خود باشد. در همین میان دوستان زیادی پیدا میکند که همیشه و همه جا در کنار او هستند و به او در همه کار کمک میکنند زیرا با او هم هدف هستند. و در نهایت به دلیل درآمد رویایی خود میتواند نحوه زندگی خود را عوض کند مثلاً به جای 6 روز کار برای 1 روز ا ستراحت میتواند 1 روز کار کند و 6 روز به امور دیگر برسد. رویارویی با همه این تغییرات بسیار مشکل و پذیرفتن آنها بسیار دشوار میباشد زیرا انسان از تغییر در زندگی وحشت دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پیشینه پژوهش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پیشینه پژوهش دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پیشینه پژوهش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی پیشینه پژوهش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پیشینه پژوهش :

بررسی پیشینه پژوهش
در این خصوص جستجو به عمل آمد که به پایان نامه ای با عنوان نقش نیروی انتظامی و مردم در توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی توسط مصطفی فیروزگر دانشجوی دوره دافوس دانشگاع علوم انتظامی در سال 1374 به عمل آمده بود که مطالعه و از برخی از مطالب آن در این تحقیق استفاده شده است.
همچنین مقاله ای تحت عنوان جهانگردی، امنیت و توسعه توسط دکتر علی رحیم پور در دی ماه 1380 ارائه شده که در بحث امنیت ملی و توریست از آن استفاده شده که در این مقاله بیشتر به مسأله تأمین امنیت برای توریست جهت جذب هرچه بیشتر آن اشاره شده است.

روش تحققی
با حمد و سپاس ایزد منان که با الطاف بیکرانش این توفیق را ارزانی داشت که تحقیق حاضر که حاصل تلاش یک ترم تحصیلی است آماده ارائه گرددس.
به دلیل عدم دسترسی اسان به آمار موجود و توریست ها و موضوع ارائه شده که از طریق پرسشنامه امکان دسترسی به هدف مورد نظر وجود نداشت و کار میدانی را مشکل می کرد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. در این روش سعی شده تمام منابع موجود گردآوری و مطالعه گردد. علاوه بر این از سایتهای اینترنتی و بولتنهای ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و همچنین مقالات و پایان نامه های موجود و کتابخانه این سازمان برای کامل شدن موضوع استفاده شده است.

ضمناً لازم به یادآوری است به صورت جداگانه با مسئولین مربوطه اداره کل اتباع خارجه و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی به منظور تکمیل و به روز کردن اطلاعات مصاحبه هایی صورت گرفت که در تحقیق ارائه گردیده است.
انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد

انگیزه های جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:
1- نیاز روانی 2- نیاز اقتصادی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.
در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.

انواع جهانگردی
جهانگردی با توجه به منظور ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.
در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی است که این انگیزه در ارتباط با سن مورد بحث است:
1- جهانگردی جوانان، نیاز به آزادی خود نم

ایی به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت هایمنظم را پذیرا نیستند.
2- جهانگردی میانسالانس
نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
3- جهانگردی سالخوردگان
انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
از نظر قصد مسافرت

1- تفریحی 2- ورزشی 3- شهری 4- فرهنگی 5- تجاری 6- کنفرانس ها
از نظر نححوه مسافرت
1- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی

2- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تور تحت پ.شش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.
اقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.
کوهن ( 1979-1972) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
1- کاوشگر 2- بدون مقصر 3- گردشگری توده ای انفرادی
4- گردشگری توده ای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرت شان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. گوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند. و به دنبال همه کس سپند هستند.

جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.
عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد 2 دسته است:
1- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران
2- عوامل مصنوعی و ساختگی: اثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز گه شامل:
1- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.
2- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.

3- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و اسایش جهانگرد منتهی می شود مانند اسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، سکالای مصرفی، سایر خدمات فروخته شده.
4- تأسیسات جهانگردی: مه شامل هتل ها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریست ها می باشد.
5- مسیر جهانگردی 6- انتشارات جهانگردی 7- تبلیغات 8- مناطق جهانگردی
در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:

1- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل افتاب و سواحل.
2- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها)
3- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی
4- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای سویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره)

اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
الف) اثرات مثبت:
1- اقتصادی:
جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینه هایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف می کند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است. جهانگردی فرآیندی است که سایر بخش های اقتصادی دیگر را فعال می کند.
مثال: توسعه جهانگردی سبب گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاه ها، امکانات بندری، ترمیم، بناهای تاریخی، تجارت و غیره شد.
ایجاد فرصت های اشتغال به گونه ای که باید بگویم ایجاد هتل، مراکز جهانگردی سبب جذب کارکنان خدماتی، بهبود کیفیت فرآورده های صنعتی، غذایی، صنایع دستی. جهانگردی به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، از مزایایی که جهانگردی از نقطه نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است.

به لحاظ خصوصیت ویژه جهانگردی که همانا مصرف و گردش پول است برای بسیاری از خدمات و کالاها ایجاد تقاضا می شود که همگی موجب پدید آمدن رشد متوازن در اقتصاد در اقشار کشور و پذیرایی جهانگرد است.

2- اجتماعی
تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضحاست زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز می شود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات نوع طندگی، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر قفراوان دارد.

جهانگردی عاملی است برای شناخت تمدن، فرهنگ سرزمین ها وقتی که عده ای از مردم دیار دیگر اقامتی دارند، با آداب و رسوم آن مردم آشنایی پیدا می کنند و خواه ناخواه تحت تأثیرقرار می گیرند و قسمتی از این اثرات اجتماعی را با خود حفظ و به سرزمین خود می برند و می توان گفت جهانگردی است که موجب آشنایی تمدن ها با یکدیگر است.

3- فرهنگی
گرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناخت ها و اعتقادات است، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر می گیرد ولی به آن اکتفا نگرده و همزمان شیوه های رفتاری مردم را شامل می شود. جشن های مردمی، مراسمی که در موفقیتها و زمان های خاصی بر گزار می شود و یا شرکت در ورزشهای گوناگون، جزء رفتارهای مردمی است که جهانگردی نیز به نوبه خود یکی از شیوه های فرهنگی از رفتارهایمردم است که میدان فعالیت آن روز به روزدر حال گسترش و تکوین است در پی هر گونه تغییری که در فرهنگ مردمی بوجود می اید طبعاً پاره ای از عوامل شناخت و اگاهی نیز در بر می گیرد که به خوبی می توان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی در ابعاد جهانگردی را مشاهده نمود. مثلاً کاهش ارزشا های مذهبیپ، قومی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن می توان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است.

4- بین المللی
مسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین مسائلی را در سطح مملکت و دولت بوجود می آورد که در حد نهایی خود با ارتباط سیاسی بین ملتها و برقراری سلسله مقررات بین المللی به منظور حفظ حقوق افراد یک سرزمین در یک سرزمین دیگر منتهی می شود.
پیوستگی دو ملت با یکدیگر و ارتباطات معنوی اغلب ایجاد در زمینه های بسیار مساعد در روابط بین المللی می نماید. برقراری مجامع و کنفرانس های بین المللی به منظور تبادل افکار و عقاید مسافرتهای فرهنگی، بازدیدهای دوستانه و بالاخره جمع شدن ملتها به دور هم از نمونه های بارز جهانگردی است و عامل پردازش در روابط بین الملل وتأمین صلح و امنیت جهانی محسوب می گردد. به همین دلیل گفته اند جهانگرد، عامل صلح است.

جهانگردی و صلح
جهانگردی برای توسعه و گسترش به دنیای پر از صلح واشتی نیاز دارد و خود نیز به ایجاد چنین جهانی کمک می کند.
5- کسب اخبار و اطلاعات
از دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورهای ؟؟؟؟؟ در جهت برنامه ریزی ذقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور می باشد که در مصاحبه با مسئولین مربوطه در این خصوص اظهار بی اطلاعی نمودند. که خود جای تحقیق بیشتر در این خصوص دارد. در خاتمه به شعری از دیوان منسوب به حضرت علی (ع) در مورد فواید گردشگری اشاره می کنیم.
تغرب عن اله وطان فی طلب العلی و سافر فغی الاسخار خمس فوائد

تفرج هم و اکتساب معیشه و علم و آداب و صحبه ماجد
در جستجوی رشد و تعالی عزیمت اختیار کن، راه سفر را پیشه گیر که سفر 5 فایده است: زدودن غم و اندوه، کسب معیشت، تحصیل دانش، آشنایی با اخلاق و آداب ملتها، همنشینی و مصاحبت با اشخاص ارزشمند.
ب) اثرات مخفی:
1- جاسوسی
یکی از آثار منفی حضور جهانگرد در کشور را می توان جاسوسی در کشور متبوع خود مأمور به جمع آوری اخبار پنهان کشور میزبان می شود و هدف اصلی آن از حضور به عنوان توریست جاسوسی می باشد. این قبیل توریستها قبل از ورود به کشور تحت آموزش سرویس اطلاعاتی قرار گرفته و ÷س از بازگشت به کشور خود اطلاعات را در اختیارآنها می گذارند.از نمونه های بارز می توان به وجود یک گروه توریست در کویرهای اطراف سمنان اشاره کرد در این خصوص با مسئول دایره جهانگردان اداره کل اتباع مصاحبه که دادن آمار در این خصوص را ممنوع دانستند و آماری ارائه نکردند.
2- تورویج فرهنگ غرب

دیگر اثر منفی توریست و جهانگرد در کشور ترویج فرهنگ کشورهای بیگانه در کشور می باشد که در اجرای این کار کشورهای خارجی سرمایه گذاری بسیار زیادی انجام داده و تنها راه شکست جمهوری اسلامی ایران را ترویج فرهنگ غرب و عوض کردن فرهنگ کشور می باشد که در این راستا توریست ها که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند به عنوان یکی از عناصراصلی ترویج فرهنگ غرب می باشند.
3- انتقال بیماریهای واگیر

که این کار با آمدن جهانگردان آلوده به میکروبها و ویروس های واگیردار به کشور انجام می شود. از نمونه های بارز آن می توان به بیماری و با نام برد که در مردادماه سال جاری در شهرهای قم، تهران، قزوین و دیگرنقاط کشور شیوع پیدا کرده و دلیل ان از سوی کارشناسان افراد پاکستانی و افغانستانی آلوده به این بیماری نام برده است.
4- جمع آوری آشکار

جمع آوری آشکار توسط توریست به صورت مصاحبه، پرسش نامه، مشاهده می باشد. به این صورت که به منظور عکاسی از بعضی مراکز حساس و مهم کشور، مناظر نزدیک به آنها را بهانه مرده و عکس هایمختلفی تهیه می کنند که بعداً با کنار هم گذاشتن عکس ها شکل کلیمراکز حساس و مهم را تهیه می کنند. در برخی مناطق کشور و بیشترز مناطق مرزی با استفاده از پرسشنامه بررسی میزان رضایت مردم منطقه را از دولنت کسب و از آن در سیاست گذاری های کشور متنوع خود در مورد ایران استفاده می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید