تحقیق تنیس روی میز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تنیس روی میز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تنیس روی میز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تنیس روی میز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تنیس روی میز :

تنیس روی میز یا پینگ پنگ ورزشی است که روی میز انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن شرکت دارند و هر بازیکن یک راکت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه می‌زند. توپ در این ورزش سبک و توخالی است. جنس میز از چوب و سخت است.

 [ویرایش] پیشینه

خاستگاه این بازی انگلستان است که در سالهای – شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقه بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها برتر می‌دانستند تا به جای آنکه در زیر آفتاب تنیس بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد پس تنیس روی میز را ساختند.

[ویرایش] چگونگی بازی

پس از ضربه سرویس که می‌تواند در نیمه زمین فرد آغازگر بر زمین بخورد در ضربه‌های بعدی توپ باید فقط در نیمه زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمه زمین با یک تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید یک امتیاز به حریف اضافه می‌شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن حریف به توپ ضربه نزند یک امتیاز به فردی که ضربه را زده افزودده می‌شود.

[ویرایش] شناسه‌ها و تعاریف

[ویرایش] چکیده

رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

توپ از اخرین لحظه‌ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد پیش از پرتاب برای زدن سرویس رالی یک لت یا یک امتیاز محسوب می‌شود.

یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور نمیشود .

یک امتیاز عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می‌شود .

دست بازی دستی است که راکت را میگیرد .

دست آزاد دستی است که راکت را نمیگیرد .

یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده‌است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .

یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.

زننده سرویس بازیکنی است که اولین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .

گیرنده سرویس بازیکنی است که دومین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .

داور شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .

کمک داور شخصی است که در زمان تصمیم گیری‌های ویژه به داور کمک میکند .

هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده‌است .

زمانی که توپ از هر منطقه‌ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور آن « عبور کرده » تلقی خواهد شد .

خط پایانی خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

[ویرایش] شرح شناسه‌ها

سرویس درست:

در آغاز یک سرویس توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .

سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی‌های دو نفره توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد ( برای اولین بار ) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند( لت ) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.در صورت تکرار بندبالا( تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس ) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .استثنائا در صورتیکه داور پیش از مسابقه از ناتوانی‌های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید