تحقیق بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات :

کلمات کلیدی‌:

بازآرایی بهینه، الگوریتم ژنتیک، کاهش تلفات

 

چکیده:

در این مقاله الگوریتم ژنتیک جهت حل یک مساله بهینه سازی بکار برده شده است. منظور از بهینه‌سازی انتخاب بهترین ساختار از یک شبکه توزیع جهت کمینه کردن تلفات می باشد. الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای پرقدرت در یافتن بهینه مطلق می باشد. نرم افزاری به زبان C برای الگوریتم پیشنهادی تهیه شده است و نتیجه عددی آن برای دو شبکه نمونه آورده شده است.

 

1. مقدمه

تغییر ساختار در شبکه‌ های توزیع جهت کاهش تلفات در واقع حل یک مساله بهینه‌سازی می‌باشد. روش بکارگرفته شده در این مقاله جهت حل این مساله بهینه‌سازی استفاده از روش الگوریتم ژنتیک می‌باشد.

روش الگوریتم ژنتیک به دلیل اینکه کلیه جوابهای ممکن را تولید و سپس از میان آنها بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. لذا از اطمینان بیشتری برای رسیدن به بهینه مطلق برخوردار می‌باشد.

در یک شبکه توزیع با گستردگی فراوان تنوع بار (اعم از صنعتی، خانگی یا تجاری) و همچنین تغییرات بار بدلیل تنوع فصول، ساعات کار و پیک مصرف و سایر عوامل دیگر و ثایت بودن ساختار شبکه، موجب افزایش تلفات در سیستم می‌شود. در چنین شرایطی لازم است با اعمال یک آرایش بهینه روی شبکه با باز و بسته کردن کلیدهای موجود به بهینه‌ساختن تلفات امیدوار بود. [1]

برای تجدید آرایش روی شبکه‌های توزیع روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که می‌توان آنها را به روش‌های خاص و عام تقسیم‌بندی نمود.

الف: روشهای خاص:

در روشهای خاص برای حل مساله الگوریتم خاصی پیشنهاد می‌شود که با استفاده از این آلگوریتم ابتدا یک پاسخ محاسبه شده و از روی آن پاسخ و با توجه به الگوریتم مربوطه پاسخ بعدی تا رسیدن به نقطه بهینه با رعایت قیود مساله ادامه می‌یابد. روشهای خاص به دو روش SEM و SSOM تقسم بندی می گردند.

ب: روشهای عام:

روشهای عام روشهایی هستند که به شکل مساله بستگی نداشته و یگ الگوریتم کلی برای حل مساله پیشنهاد می‌گردد. دراین روش مجموعه وسیعی از جوابها انتخاب گردیده و با انجام عملیاتی بهینه مطلق انتخاب می‌گردد. الگوریتم ژنتیک یکی از این روشهاست. دراین مقاله سعی شده است از این روش جهت کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع استفاده گردد.[2]

2. الگوریتم ژنتیک:

الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای بهینه‌سازیی است که بر پایه ایده توارث و تکامل پیاده‌سازی شده‌است.

نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک بدین صورت است که جمعیتی از نقاط به صورت تصادفی انتخاب گردیده و مقدار تابع هدف به ازای تک تک آنها محاسبه می‌شود. درمرحله بعد توسط سه عملیات چرخ رولت، تکثیر و جهش نسل جدید تولید می‌گردد و مقدار تابع هدف برای فرزندان نیز محاسبه می‌گردد تا سرانجام با توجه به شرایطی پاسخ بهینه بدست آید. [3]

 

3. مفاهیم اساسی الگوریتم ژنتیک

3-1: کد کردن:

جایگزین کردن دنباله‌‌ی مناسب از اعداد 0.1 (بیت‌ها) به جای پارامترهای مساله را کد کردن می‌نامند.

3-2: کروموزوم:

به رشته یا دنباله‌ای از بیت‌ها که به‌عنوان مشکل یک پاسخ، (اعم از ممکن یا غیرممکن) اطلاق می‌گردد. یک کروموزوم دارای n ژن یا بیت می‌باشد.

3-3: جمعیت:

به مجموعه‌ای از کروموزوم‌ها جمعیت گفته می‌شود.

3-4: مقدار برازندگی:

مناسب بودن یا نبودن جواب، با معیاری که از تابع هدف بدست می‌آید سنجیده می‌شود. هر چه یک جواب مناسب باشدمقدار برازندگی بزرگتری دارد. برای آنکه شانس بقای چنین جوابی بیشتر شود، احتمال بقای متناسب با مقدار برازندگی آن در نظر گرفته می‌شود. معمولاً در صورت امکان تابع برازندگی را در بین [1.0] نرمالیزه می‌کنند.

3-5: عمل تکثیر:

این عمل برای یک جفت از کروموزوم عمل می‌کند و می‌تواند به صورت تک نقطه‌ای و یکنواخت باشد. به این صورت که دو کروموزوم از یک نقطه شکسته و بخش‌های شکسته شده کروموزوم جابه‌جا می‌گردد. نقطه شکست نیز یک عدد تصادفی n از بین 1 تا k  (k طول کروموزوم) با توزیع احتمال یکنواخت ( 1/k ) صورت می‌پذیرد. (مطابق شکل 1)

(تصاویر در فایل اصلی موجود است)

3-6: عملگر جهش:

این عملگر روی هر یک از کروموزوم‌ ها حاصل از عملگر تکثیر بکارگرفته می‌شود. بدین ترتیب که به ازای هر بیت از کروموزوم یک عدد تصادفی تولید می‌شود، درصورتیکه مقدار عدد تصادفی تولید شده از مقدار Pm (احتمال عمل جهش ) کمتر باشد در آن بیت عمل جهش انجام می‌شود. درغیر این صورت در آن بیت عمل جهش صورت نمی‌گیرد. [4] ( مطابق جدول1)

 

4. مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

با توجه به صورت مساله، متغیرهایی که باید تعیین شوند مشخص شده سپس آنها را به نحو مناسبی کدگذاری کرده و به شکل کروموزوم نمایش داده می‌شوند. بر اساس تابع هدف یک تابع برازندگی برای  کروموزوم‌ها تعریف می‌گردد و یک جمعیت اولیه دلخواه نیز به طور تصادفی انتخاب می‌شوند و بدنبال ان میزان تابع برازندگی برای کروموزوم جمعیت اولیه محاسبه می‌شود و الگوریتم مطابق شکل(2) صورت می پذیرد.

 

5. اعمال الگوریتم ژنتیک به مساله بهینه سازی

جهت درک بهتر اعمال الگوریتم ژنتیک، موضوع را برای یک شبکه ساده پیاده می کنیم. جهت این کار شبکه مطابق شکل (3) را با 15 شین و 17 فیدر در نظر می گیریم.

ابتدا جمعیت اولیه را به صورت تصادفی جهت شروع عملیات بهینه سازی انتخاب می کنیم. هر آرایش شبکه را در قالب یک کروموزوم (دنباله از اعداد 0.1) مطابق شکل زیر نشان می دهیم (عدد 0 نشانه بازبودن خط و عدد 1 نشانه بسته بودن خط) می باشد.

واضح است که همه کروموزوم های انتخاب شده همگی شرط شعاعی بودن را نداشته باشند. لذا لازم است همه کروموزوم ها بعد از لحاظ دارار بودن این شرط بررسی می گردند:

منظور از شعایی بودن این است که:

اولاً: همه پستهای توزیع مورد تغذیه قرار گیرند.

ثانیاً: هیچ مسیر بسته ای بین پستهای فوق توزیع ایجاد نشود.

ثالثاً: هیچ حلقه ای بین پست های توزیع ایجاد نگردد.

برای بررسی شعایی بودن یک شبکه از دو اصل زیر استفاده می کنیم:

الف: یک شبکه شعاعی با m پست توزیع و n پست توزیع دقیقاً دارای n فیدر در حال وصل است. (شرط لازم)

ب: اگر در یک درخت رئوسی که درجه آنها یک است حذف کنیم و این عمل تکرار پذیرد و چنانچه در  نهایت تمامی رئوس درخت حذف شوند شبکه شعاعی خواهد بود. (شرط کافی)

جهت کنترل شرط ایزوله نشدن بار به این صورت عمل می گردد که مجموعه ای از شماره شین های ابتدا و انتهای تمامی خطوط تهیه می گردد و چنانچه این مجموعه تمامی شین های مصرف را در بر بگیرد شرط فوق تامین شده است.

همچنین دیگر قیود الکتریکی شبکه شامل حداکثر افت ولتاژ مجاز شین‌ها و همچنین حداکثر جریان عبوری از خطوط می باشد. درصورت عدم تامین قیود فوق کروموزوم مربوطه از اعضاء جمعیت اولیه کنار گذاشته می‌شود کروموزوم دیگری انتخاب می گردد. این مرحله از کار تا آنجا انجام می‌پذیرد که تعداد اعضاء جمعیت اولیه به تعداد تعریف شده برسد.[6]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ژنراتور الکتریکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ژنراتور الکتریکی دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ژنراتور الکتریکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ژنراتور الکتریکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ژنراتور الکتریکی :

مقدمه

قبل از اینکه ارتباط بین مغناطیس و الکتریسته کشف شود، ژنراتورها از اصول الکتروستاتیک بهره می‌بردند. ماشین ویمشارت از القای الکتروستاتیک یا تأثیر کردن استفاده می‌کرد. ژنراتور واندوگراف از اثر تریبوالکتریک برق مالشی برای جدا سازی بارهای الکتریکی با استفاده از اصطکاک بین عایقها استفاده می‌کرد. ژنراتورهای الکتروستاتیک کارآمد نیستند و تنها برای آزمایشات علمی که نیازمند ولتاژهای بالا است، مناسب هستند.

فارادی

 

در سال 1831–1832م مایکل فارادی کشف کرد که بین دو سر یک هادی الکتریکی که بصورت عمود بر یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند، اختلاف پتانسیلی ایجاد می‌شود. او اولین ژنراتور الکترومغناطیسی را بر اساس این اثر ساخت که از یک صفحه مسی دوار بین قطبهای یک آهنربای نعل اسبی تشکیل شده بود. این وسیله یک جریان مستقیم کوچک را تولید می کرد.

 

دینامو

دینامو اولین ژنراتور الکتریکی قادر به تولید برق برای صنعت بود و کماکان مهمترین ژنراتور مورد استفاده در قرن بیست و یکم است. دینامو از اصول الکترومغناطیس برای تبدیل چرخش مکانیکی به یک جریان الکتریکی متناوب ، استفاده می‌کند. اولین دینامو بر اساس اصول فارادی در سال 1832 توسط هیپولیت پیکسی که یک سازنده تجهیزات بود، ساخته شد. این وسیله دارای یک آهنربای دائم بود که توسط یک هندل گردانده می‌شد. آهنربای چرخنده بگونه‌ای قرار داده می‌شد که یک تکه آهن که با سیم پوشانده شده بود، از قطبهای شمال و جنوب آن عبور می‌کرد. پیکسی کشف کرد که آهنربای چرخنده ، هر بار که یک قطبش از سیم پیچ عبور می‌کند، تولید یک پالس جریان در سیم می‌کند. به علاوه قطبهای شمال و جنوب آهنربا جریانها را در جهتهای مختلف القا می‌کنند. پیکسی توانست با اضافه کردن یک کموتاتور جریان متناوب تولیدی به این روش را به جریان مستقیم تبدیل کند.

دیناموی گرام

به هر حال هر دوی این طرحها دارای مشکل یکسانی بودند: آنها پرشهای جریانی القا می‌کردند که از هیچ چیز پیروی نمی‌کرد. یک دانشمند ایتالیایی به نام آنتونیو پاسینوتی این مسأله را با جایگزینی سیم پیچ چرخنده توسط یک سیم پیچ حلقه‌ای که او با سیم پیچی یک حلقه آهنی درست کرده بود، حل کرد. این بدان معنی بود که آهنربا همواره از بخشی سیم پیچ عبور می‌کرد که این مسأله موجب یکنواختی جریان خروجی می‌شد. زنوب گرام چند سال بعد در حین طراحی اولین نیروگاه تجاری در پاریس در دهه 1870م ، این طرح را دوباره ابداع کرد. طراحی وی با نام دینامی گرام معروف است. نسخه‌های مختلف و تغییرات زیادی از آن هنگام تا کنون در این طراحی بوجود آمده است، اما ایده اصلی چرخش یک حلقه بی پایان از سیم ، کماکان قلب تمامی دیناموهای پیشرفته باقی ماند.

مفاهیم

دانستن این مطلب مهم است که ژنراتور تولید جریان الکتریکی می‌کنند و نه بار الکتریکی که در سیمهای سیم پیچی‌اش وجود دارد. این تا حدودی شبیه یک پمپ آب است که ایجاد یک جریان آب می‌کند اما خود آب را ایجاد نمی‌کند. ژنراتورهای الکتریکی دیگری هم وجود دارند، اما بر اساس دیگر پدیده‌های الکتریکی نظیر: پیزو الکتریسته و هیدرو دینامیک مغناطیسی ، ساختار یک دینامو شبیه یک موتور الکتریکی است و تمام انواع عمومی دیناموها می‌توانند مانند موتورها کار کنند. همچنین تمامی انواع عمومی موتورهای الکتریکی می‌توانند مانند یک ژنراتور کار کنند.

ژنراتور اشعه ایکس

یک مولد یا ژنراتور اشعه ایکس وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را جهت لامپ اشعه ایکس فراهم می‌نماید. در واقع این وسیله انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌نماید. این ژنراتور با یک منبع انرژی الکتریکی شروع می‌شود و سپس این انرژی را به نحوی تغییر می‌دهد تا نیاز لامپ اشعه ایکس را مرتفع سازد. لامپ به دو منظور به انرژی الکتریکی نیازمند است. ابتدا برای ملتهب نمودن فیلمان (کاتد) و تابش الکترون از آن ، سپس شتاب دادن به این الکترونها از کاتد به سمت آند. ژنراتور اشعه ایکس برای هر کدام از این اعمال دارای یک مدار خاص می‌باشد که به ترتیب مدار فیلمان و مدار ولتاژ قوی نامیده می‌شوند.

 

 

 

قسمتهای مختلف ژنراتور اشعه ایکس

صفحه کنترل ژنراتور

صفحه کنترل شامل یک کلید اصلی جهت روشن نمودن دستگاه ، دو عدد وسیله اندازه گیری که میزان حقیقی MA وKVP را در خلال تولید اشعه ایکس اندازه گیری می‌نماید، است.

مجموعه مبدل

دومین جز ژنراتور اشعه ایکس یعنی مجموعه مبدلها یک جعبه فلزی با اتصال زمین پر شده از روغن است. این جعبه شامل یک مبدل کاهنده برای مدار فیلمان و یک مبدل افزاینده برای مدار ولتاژ قوی می‌باشد. بنابراین یک مبدل وسیله‌ای است که ولتاژ را در یک مدار افزایش یا کاهش می‌دهد. این قسمت شامل دو سیم پیچ می‌باشد که به دو طرف یک حلقه آهنی پیچیده شده است. هنگامیکه جریان از میان سیم پیچ اول عبور می‌نماید، یک میدان مغناطیسی در یک حلقه آهنی ایجاد شده و موجب القای یک جریان در سیم پیچ ثانویه می‌گردد. اما این نکته مهم است که یک جریان فقط هنگامی در مدار ثانویه عبور می‌نماید که میدان مغناطیسی افزایش و کاهش یابد.

هنگامیکه میدان مغناطیسی در حالت پایدار است، هیچ جریانی از مدار عبور نخواهد کرد. به این علت استفاده از یک جریان ثابت مستقیم (مانند جریان یک باتری) در سیم پیچ اولیه قادر به ایجاد یک جریان مداوم در سیم پیچ ثانویه نمی‌باشد. بکار گیری جریان متناوب در مبدلها به علت آن است که این نوع جریان بوسیله یک اختلاف پتانسیل تولید شده و بطور مداوم اندازه و به صورت متناوب جهت آن تغییر می‌نماید. یعنی مهمترین مشخصه جریان متناوب تغییر پیوسته ولتاژ آن می‌باشد که بدین ترتیب یک میدان مغناطیسی که دائما در حال تغییر است، ایجاد می‌نماید. 

انواع مبدل

یک مبدل با تعداد دور‌ های بیشتر در سیم پیچ ثانویه نسبت به سیم پیچ اولیه موجب افزایش ولتاژ می‌گردد که بدین ترتیب آن را یک مبدل افزاینده می‌نامند. یک مبدل با دوره‌های کمتر در سیم پیچ ثانویه موجب پایین آوردن ولتاژ شده و به نام مبدل کاهنده نامیده می‌شود.

اتو ترانسفورماتور و وظایف آن

ولتاژ تحویلی به اتاق رادیوگرافی از طریق یک اتو ترانسفورماتور به ژنراتور اشعه ایکس متصل می‌گردد. اتو ترانسفورماتور دارای چندین وظیفه است که به شرح زیر می‌باشد.

فراهم آوردن ولتاژ لازم برای مدار فیلمان.

فراهم آوردن ولتاژ لازم برای مدار اولیه مبدل ولتاژ قوی.

فراهم آوردن یک محل مناسب برای قرار دادن وسیله نمایش KVP که نشانگر ولتاژ اعمال شده به دو سر لامپ است.

یک اتو ترانسفورماتور شامل یک سیم پیچ منفرد بر روی یک هسته آهنی لایه لایه بوده و بر اساس اصل خود القایی کار می‌کند. اعمال یک جریان متناوب ، یک میدان مغناطیسی در اطراف هسته القا خواهد نمود. که این میدان با تمام دورهایی که سیم پیچ را تشکیل می‌دهد، در ارتباط است و با انتخاب نقطه اتصال مناسب می‌توان تعداد دورهای لازم برای فراهم کردن ولتاژ مورد نیاز سایر اجزای ژنراتور اشعه ایکس را فراهم آورد. اتو ترانسفورماتور در یک محدوده بسیار کوچک می‌تواند عمل یک مبدل افزاینده یا کاهنده را انجام دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کابل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کابل دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کابل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کابل :

کابل:

کابل ها هادی های عایق شده هستند که عایق آنها از مواد لاستیکی یا پلاستیکی ساخته می شوند امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت کابل ها، استفاده از آنها در شبکه توزیع بسیار زیاد شده است و جزء مهمترین تجهیزات محل انرژی در شبکه توزیع در حساب می آیند. عناصر سازنده کابل ها عبارتند از: هادی و عایق.

هادی:

بین فلزات هادی که در صنعت کابل سازی استفاده می شوند. مس بهتر از همه، جریان برق را هدایت می کند. و دارای استحکام مکانیکی خوبی است و در مقابل تأثیرات جوی پایدار می باشد. به خوبی می‌توان آن را بدهد شکلی در آمدن پس از مس، آلومینیوم بیشترین کاربرد را دارد ولی ضریب هدایت آن از مس کمتر است و در عوض دارای وزن کمتر نیز می باشد. برای آنکه سیم آلومینیومی از نظر مقاومت الکتریکی معادل سیم می باشد. باید مقطع آن 6/1 برابر مقطع سیم می باشد. در این صورت وزن آن فقط نصف وزن سیم مسی است.

در هنگام اتصال سیم آلومینیومی به دستگاه هایی که پیچ اتصال آنها از برنج یا مس است در صورتی که رطوبت اثر کند در نتیجه عبور جریان، آلومینیومی به تدریج خورده می شود. بدین جهت باید سیم آلومینیومی را قبل از اتصال، کاملاً صیقلی کرد و روی آن بر چرب نمود (گریس یا وازلین)

عایق‌ها:

در طول دهه های اخیر مواد عایقی بیشتر ؟؟ زیادی کرده اند تا جایی که خواص الکتریکی، مکانیکی و حرارتی کابل ها را برای اهداف خاص عبور بخشیده اند و این در استفاده از کابل ها، برای شرایط خاص و موقعیتهای سخت آسان کرده است، بطور کلی عایق کابلها به سه دسته: 1- پروتودور 2- پروتوتن 3- لاستیک .

پروتودور:

PVC یا پلی وینیل کلراید از مهمترین مواد مورد استفاده در ساختار عایق و پوشش کابل ها است. برای افزایش استقامت مکانیکی، حرارتی و همچنین بهبود خاصیت شکنندگی PVC در دماهای پایین به آن مواد افزودنی اضافه می کنند PVC تولید شده برای عایق کابل ها به پروتودر معروف است و مزایای کابل های PVC

* قدرت دی الکتریک و مقاومت عایقی بالا حتی برای کابل های مورد استفاده در آب.

* استقامت DC بالا

* قدرت کششی بالا

* مقاومت بالا در مقابل سایش

* استقامت در مقابل فشار و دمای زیاد

* عدم حساسیت نسبت به تأثیرات جوی و شیمیایی و اسیدها و بازهای رقیق.

پروتوتن:

کابل هایی که از عایق پلی اتیلن (PE) ساخته می شوند تحت عنوان پروتوتن نامگذاری می گردند. محدوده دمای مورد استفاده برای کابل‌های پروتوتن محدود کم است. دلیل استفاده از این عایق در قسمت کابل خاصیت دی الکتریک (عایق) بالای آن می باشد.

برای کاهش اشتعال پذیری این نوع عایق، از مواد ضد اشتعال پروتودور در خارج پوشش آن استفاده می گردد.

لاستیک:

اکثر تجهیزات پیشرفته از PVC یا PE برای عایق استفاده می کنند اما لاستیک هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است. لاستیک ها دارای قابلیت انعطاف پذیری زیادی حتی در محدوده و پس از دما هستند لاستیکها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند لاستیک طبیعی از شیره برخی درختان به دست می آید اما لاستیک مصنوعی از ترکیب پلیمرها و مواد آلی ایجاد می گردد انتخاب صحیح نوع لاستیک مصنوعی قبلی از نیازهای مربوطه از جمله قابلیت اشتعال پایین، قدرت کشش، مقاومت در مقابل نفت و روغن. اثرات جوی و عدم تأثیر نسبت به لایه اُزن را تأمین می کند. این کابلها امروزه بدلیل مصارف خاص (کشتی سازی) تولید می باشد.

ساختمان کابل ها

کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستند و به شکل های گوناگونی در بازار یافت می شوند. ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملاً با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و فشار ضعیف تفاوت دارند. اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند. تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوت ها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد.

بیش از 90%  کابل های جریان زیاد دارای عایقی از کاغذ آغشته به روغن می باشند. بدین معنی که سیم ها با نوارهای کاغذی باندپیچی شده و سپس به نوعی از روغن معدنی غلیظ آغشته می شوند. که این کابل ها برای ولتاژهای 1 تا 60 هزار ولت ساخته و نرم شده اند.

سیم کابل از مس یا آلومینیوم است و می تواند یک لا یا چند لا (طنابی) باشد. سیم های چند لا نرم تر است و قابلیت انحنای آلفا نیز نسبت به کابل با سیم یک لا بیشتر است.

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت بداخل کابل، سیم عایق شده با یک غلاف فلزی پوشانده می شود و بهمین جهت دو انتهای کابل نیز با سه کابل مخصوص بسته می شود. غلاف کابل امروزه بیشتر از سرب است که دارای مقدار کمی مس و یا برای محلهای مخصوص مقدار کمی آنتیمون و روی مخلوط دارد.

این اضافات باعث می شود که سرب قدری سخت تر شده و پایداری و استقامت آن در مقابل خوردگی بیشتر شود. در بعضی از کابلها بجای سرب از غلاف آلومینیومی بدون درز استفاده می شود.

این کابل های با غلاف آلومینیومی بخوبی کابل ها سربی خم نمی شوند و انعطاف پذیر نیستند ولی در عوض به مراتب سبکتر از کابل های سربی هستند.

غلاف کابل علاوه بر اینکه تحت تأثیر عوامل شیمیایی قرار می گیرد. بعلت جریانهای که از زمین عبور می کند. تحت تأثیر عوامل الکترولیتی نیز واقع می شود. لذا باید کابل از نظر الکتریکی نیز عایق شود. به همین جهت غلاف سربی توسط کاغذ قیر اندود شده باشد از مس شود و روی آن را با موادی شبیه قیر و گونی می پوشانند.

کابل های که بطور آزاد در زیرزمین کشیده می شوند. همگی تحت تأثیر نیروی مکانیکی سطحی نیز قرار می گیرند که باعث فرورفتگی‌هایی در کابل می شود و در نتیجه استقامت الکتریکی کابل در این نقاط تنزل می کند.

لذا اینگونه کابل ها که باید فشار های خارجی را نیز تحمل کنند. شامل زرهی از تسمه های فولادی می شوند و بهمین جهت بنام کابلهای زرهی معروف هستند. زره فولادی نیز برای جلوگیری از زنگ زدگی و خورندگی با قشری از قیرو گونی و یا مواد مصنوعی PVC در پوشانده می شود. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN) دارای 154 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN) :

پاورپوینت شیوه ارائه گفتار و نوشتارعلمی (شبکه های NGN)

مقدمه:

شبکه‌های نسل آینده آمیزه‌ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی‌اس‌تی‌ان) pstn و شبکه‌ی عمومی داده‌های (پی اس دی ان) psdn هستند که انعطاف پذیری را به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش می‌دهند.
با توجه به آن که روند مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن‌زده‌ است ،قیمت‌ها کاهش یافته است و نوآوری‌ها اوج گرفته‌اند.

شبکه‌ی نسل آینده نیز یکی از این نوآوری‌ها است. با همگرایی خدمات صوتی و داده‌ای، شبکه‌ی “پی اس تی ان” در معرض دگرگونی شگرفی قرار گرفته است. شبکه‌ی جدیدی در حال سر برآوردن است که( خاستگاه‌اش فناوری‌‌ها نو،‌ تقاضا‌های نو و شدت‌گیری رقابت است.)
این دگرگونی همسانی‌های بسیاری با تحولی داردکه طی دهه‌ی گذشته در قلمرو پردازش اطلاعات رخ داد. شبکه‌های بزرگ متکی به بزرگ رایانه‌های متمرکز و گران قیمت و پایانه‌های دست و پا گیر جای خود را به شبکه‌های گسترده‌ی کنونیداد که استخوان‌بندی‌شان را رایانه‌های رومیزی ارزان و کوچک و متصل به هم تشکیل می‌دهند. به لطف این تحول بود که پیوند نزدیک‌تری میان کاربر نهایی و برنامه‌های کاربری برقرار شد،‌ هزینه‌ی کلی کاهش یافت و انعطاف‌پذیری و قابلیت کاربرد سامانه‌ها به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یافت.

به بیان دیگر نسل جدید شبکه‌های ارزان قابلیت آن را دارند که همان تحول را در بازار خدمات مخابراتی پدید آورند که رایانه‌ای شخصی رومیزی در بازار خدمات پردازش رایانه‌ای پدید آوردند سوییچ‌های بزرگ و متمرکز همچنان نقش مهمی در شبکه خواهند داشت اما سوییچ‌های برنامه‌پذیر و توزیع شده نیز در تغییر چشم‌انداز شبکه نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

آشنایی با NGN :

NGN در آغاز بیشتر به گستره‌ای از مفاهیم فنی و تجاری اطلاق می‌شد كه تغییراتی را در صنعت مخابرات نوید می‌داد. اكنون پس از تقریبا پنج سال كار و تلاش، این مفاهیم در قالب خدماتی نوین برای هر دو گروه فراهم‌كنندگان و مصرف‌كنندگان ظهوریافته است. به عبارت دیگر، آینده‌ای كه از آن سخن می‌رفت عملاً فرارسیده است. اساساً در هر تجارتی ازجمله تجارت مخابراتی، تغییری صورت نمی‌گیرد؛ مگر با هدف كسب رضایت بیشتر مصرف‌كنندگان و بهبود بازده مالی تولید‌كننده. البته NGN این دو ویژگی را در خود دارد.

ارائه خدمات نوین از سویی و كاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی از سوی دیگر موجبات رضایت هر دو طرف را فراهم می‌سازد. اگر از مفاهیم كلی بگذریم و وارد لایه فنی شویم، به وضوح خواهیم دید كه ظهور پدیده NGN نتیجه منطقی و طبیعی روندی است كه از آغاز پیدایش اینترنت در صحنه ارتباطات رخ داده است. رشد تصاعدی تعداد كاربران این شبكه و تمایل روزافزون سایر بخش‌های تجاری با ب‌كارگیری اینترنت و شبكه‌های كوچک‌تر با فناوری مشابه (همچون اینترانت‌ها) به عنوان بستر فعالیت‌های تجاری، كمیت و كیفیت مورد انتظار از كاربردهای اینترنتی را به‌صورت تصاعدی افزایش داده است.

برای مثال ارائه فناوری‌هایی نظیر VoIP بستر اینترنت را به‌صورت نامزدی برای مكالمات تلفنی، آن هم با هزینه‌های به مراتب پایین‌تر از شبكه‌های تلفنی در‌آورده است.در چنین شرایطی كه حجم ترافیك‌های دیتا در برابر ترافیك‌های سنتی تلفنی رشدی چند برابری دارد و با ظهور VoIP نیز حتی منبع درآمد اصلی شركت‌های مخابراتی را تهدید می‌كند…………..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کنترل توربین ها توسط PLC

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کنترل توربین ها توسط PLC دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کنترل توربین ها توسط PLC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کنترل توربین ها توسط PLC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کنترل توربین ها توسط PLC :

پروژه دوره کارشناسی رشته برق- قدرت

 

مقدمه

    

       بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهایی است که نقایص فیزیکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به یک تکامل نسبی در این خصوص نایل گردد و حداکثر بهره جویی را در مقاطع زمانی مشخص با هزیه کمتر و کیفیت بالاتر کسب کند.

       استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل به منظور صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی، افزایش دقت و در جهت تأمین ایمنی کارکنان و تأسیسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچندکه سیستمهای کنترلی نیوماتیکی و الکترونیکی ، در جهت عدم وابستگی،مناسب است اما بدلیل تکامل صنعت، دستگاههای قدیمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاههای جدید کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذیر می گردد. امروزه با مطالعات و بررسیهای فراوان و پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و بهره گیری از پروتکل های مخابراتی، سیستمهای کنترل جدیدتری  ارائه می گردد که امتیازات بیشتری نسبت به گذشته داشته و بسرعت جایگزین سیستمهای آنها می گردند.

       در مجموع، بکارگیری کلیه عناصر ابزارها و جریان هایی که در فرایند یک صنعت منجر به افزایش بهره وری و یا بهینه سازی تولید محصول به هر لحاظ می گردد، پدیده ای است بنام اتوماسیون صنعتی ؛ که اهداف زیر را دنبال میکند:

بهینه سازی تولید محصول و یا جریان فرآیند

رعایت کلیه شاخص های استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی

بالا بردن حفاظت و امنیت سیستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ریزی شده

استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بجای نیروی انسانی متخصص.

نقش نیروی انسانی در اجرای خودکار فرآیند که در تمام   مراحل فقط کاربرد   ماشین آلات و ابزار کنترلی و  اپراتوری اجرای عملیات توسط دستگاههاست.

کاهش زمان در تصمیم گیری و کنترل فرآیند

کاهش هزینه در پژوهش، تولید و عملیات .

 

ابزار دقیق هوشمند

Intelligent     Instrument

ابزارکنترلی خودکار یادر اصطلاح ابزاردقیق هوشمند، بطور کلی دارای اجزائی متنوع وبه هم پیوسته است که عبارتند از:

       1)سنسور ها وعملگرها

  علاوه بر انتقال مقادیر اندازه گیری شده پارامترهای فرآیندی (کمیت های فیزیکی، شیمیایی، محیطی و…) و اجرای عملیات کنترلی، دارای مشخصات زیر می باشند:

انتقال اطلاعات از اجزاء سیستم به صورتی که قابل پردازش باشد

اعلام هر گونه خرابی درحسگر و اشکال در خطوط انتقال اطلاعات

اعلام بروز اشکال در تغذیه سیستم و یا ریز پردازنده

قابلیت پردازش و برنامه ریزی شدن از راه دور

امکان برقراری ارتباط با دیگر ابزار کنترلی و اجرای یک سیستم کنترل گسترده

  2 ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی

(Programmable logic Controller )

برخی از اهداف طراحی سیستم های کنترل قابل برنامه ریزی به قرار زیر می باشند:

استفاده از قابلیت ها و توانمندی های ریز پردازنده ها در کنترل فرآیند

انتقال کنترل ازسطح سخت افزار به نرم افزار

انجام عملیات کنترلی در زمان حقیقی (REAL TIME)

افزایش سرعت پردازش و کنترل سیگنالای کنترلی (SCAN TIME) با قابلیت تکرار

افزایش قابلیت اعتماد (RELIABILITY)

کاربری آسان (USER FRIENDLY)

سادگی در ویرایش و یا افزایش مراحل کنترلی  فرآیند

سادگی در توسعه سیستم کنترلی

با رشد تکنولوژیکی ریز پردازنده ها و نرم افزارهای کنترلی متناسب با ماهیت کنترلی فرآیندها ، ماشین آلات و شرایط اقتصادی اجرای پروژه های صنعتی، کنترل کننده های مختلف قابل برنامه ریزی توسط سازندگان مختلف ارائه گردیده است که در جدول زیر برخی از مشخصات این تجهیزات جهت مقایسه آورده شده است

 

ردیف شرح PLC PC-BASE SOFT PLC
1 واحد پردازشگر مرکزی(CPU) طراحی خاص کنترل برد اصلی PC برد اصلی PC
2 سیستم عامل امکانات لازم  متناسب با کنترل همه منظوره مانند (DOSWINDOWS.NT) همه منظوره مانند  WINDOWS-NT) (DOS
3 برنامه نویسی ساده مشکل (بااستفاده) از برنامه های سطح بالای کامپیوترهای مانند پاسگال-++C– بیسیک ساده (مانند محیط برنامه نویسی کنترلPLC)
 (درحد تکنیکی)
4 انجام عملیات در زمان حقیقی REAL TIME بستگی به سیستم عامل دارد بستگی به سیستم عامل دارد
5 قابلیت اعتماد زیاد بستگی به تجهیزات سخت افزار و نرم افزار دارد بستگی به تجهیزات سخت افزار و نرم افزار دارد
6 زمان پردازش دارای قابلیت تکرار با توجه به MULTI TASK بودن سیستم عامل برای قابلیت تکرار تضمینی ندارد با توجه به MULTI TASK بودن سیستم عامل برای قابلیت تکرار تضمینی ندارد
SCAN TIME
7 MTBF:      (MEAN TIME BETWEEN FAILURE) زیاد بستگی به مشخصات باس تبادل اطلاعات دارد بستگی به مشخصات اجزاء و باس تبادل اطلاعات دارد
8 قابلیت توسعه یک            CPU MODULARITY دارد محدود محدود
9 ویرایش و ایجاد تغییرات در برنامه کنترلی بسیار ساده مشکل ساده
10 قیمت گران ارزان متوسط
11 قابلیت کار در شرایط صنعتی  بالا بستگی به شرایط محیطی و مشخصات اجزاء دارد بستگی به شرایط محیطی و مشخصات اجزا دارد
12 نیاز به پژوهش وتحقیقات درسطوح طراحی وساخت در سطح کاربردی در سطح کاربردی

 

 

) سیستمهای نمایش، سوپر و ایزری و مدیریت

     ساده ترین شکل یک سیستم نمایش و سوپرو ایزری استفاده از یک کامپیوتر مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت برقراری ارتباط با کنترل کننده ها نمایش مقادیر پارامترها و وضعیت تجهیزات و ماشین آلات و همچنین بهره برداری از آنها می باشد.

انواع آن عبارتنداز:

سیستمهای نمایش و جمع آوری اطلاعات

(MS & DAS = MONITORING SYSTEM & DATA ACQUISATION SYAATEM)

سیستم های کنترل گسترده

 (DSC = DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)

سیستمهای جم آوری اطلاعات و کنترل از راه دور

SCADA= SUPPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISATION))

 

 

      در صورتیکه هدف از طراحی یک سیستم کنترل، اجرای یکپارچه کنترل کارخانه یا مجتمع باشد نیاز به یک سیستم کنترل هوشمند با  تقسیم بندی وظایف در سطوح مختلف مدیریتی، بهره برداری، مهندسی، تعمیرات و نگهداری، انبارداری، بسته بندی، بارگیری و.. است. در اینصورت باید سیستم کنترل و بصورت یک شبکه کنترل هوشمند که متشکل از اجزاء سیستم کنترل و کانال تبادل و مخابره اطلاعات (COMMUNICATION) بین آنهاست مورد مطالعه قرار دارد.

      در سطوح بالای کنترلی (نمایش، سوپروایزری، مدیریت) با وجود PCها، سیستم های عامل شبکه، نرم افزارهای خاص پردازش و مدیریت اطلاعات و همچنین پروتکل ها و استاندارهای تبادل اطلاعات (…  INTERNETT- ETHERNET- TCP/IP) در ایجاد شبکه های کامپیوتری، دستیابی به شبکه کنترلی آسان می باشد. آنچه در شبکه های کنترلی حائز اهمیت است وجود یک استاندارد مخابراتی و تبادل اطلاعات در سطوح پایین کنترلی (فیلد و کنترل کننده ها) است. در این خصوص سازندگان مختلف سیستمهای کنترلDCS  هر یک پروتکل خاصی را ارائه داده اند (بطور مثال زیمنس پروتکل SINEC  ،آلن برادلی پروتکل   DHو AEG پروتکل MODBUSرا ارائه کرده اند) . این پروتکل های خاص سبب ایجاد محدودیت استفاده از تجهیزات یک سازنده  ، در سیستمهای کنترل DCS  میگردد. برای رفع این اشکال سازندگان تجهیزات ابزار دقیق و کنترل با تشکیل کمیته ها وکنسرسیومهایی اقدام به تعریف و ایجاد استانداردهای مخابراتی مشترک در سطح تجهیزات فیلد و کنترل کننده­ها نموده اند. پروتکلهای(ACTUATOR SENSOR) MANUFACTURING AUTOMATION PROTOCOL) (MAP=  و FIELDBUS)، INTERFACE) نتیجه این همکاریهاست.

      با طراحی سیستمهای کنترل میدان گرا (FIELDBUS CONTIROL)  تحول جدیدی در سیستمهای کنترل فرآیند بوجود آمده است. این سیستمها یک شبکه محلی ابزار دقیق (LAN INSTRUMENT) برای کنترل فرآیند واحدهای عملیاتی را تعریف می کنند. این شبکه های محلی دیجیتال می توانند حجم بسیار زیادی اطلاعات فرآیندی و همچنین اطلاعات مربوط به سخت افزارهای مربوط به آنها را در اختیار کاربر قرار دهند.

      از انواع مختلف این شبکه های محلی ابزار دقیق، پروتکل شبکه محلی فاندیشن (FOUNDATION FIELDBUS) می باشد که با همکاری 140 شرکت بزرگ صنعتی که بیش از 90% تجهیزات کنترل و ابزار دقیق را درسراسر جهان تولید می کنند معرفی گردیده و از جایگاه خاصی برخوردار است. ویژگیهای این شبکه عبارتند از:

ایمنی ذاتی (INTRINSIC SAFTY)

استفاده از یک زوج سیم برای ارسال اطلاعات مربوط به چندین دستگاه (MULTIDROP WIRING)

استفاده از یک زوج سیم مربوط به تبادل اطلاعات برای تغذیه الکتریکی تجهیزات

تبادل حجم زیادی از اطلاعات فرآیندی و همچنطن اطلاعات مربوط به سخت افزار (ابزار دقیق کنترل فرآیند)

انجام عملیات کنترل PID و INTERLOCKING در محل نصب تجهیزات

انتقال دو طرفه اطلاعات بین تجهیزات فیلد ومرکز کنترل

ارائه اطلاعات مربوط به شرایط محیطی، وضعیت (STATUS)، پارامترهای تنظیم و تاریخ تنظیم تجهیزات به کاربر.

کاهش هزینه ها (30% کاهش نسبت به سیستمهای DCS)

سادگی در نصب و عیب یابی سیستم

قابلیت توسعه نامحدود

Distributed Control System (DCS) :

        با استفاده از شبکه حلقوی انتقال داده ها (DATA TRANSMISSION LOOP)   می توان دستگاههای PLC را در شبکه های کنترلی گسترده(DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)   بکار گرفت که باس انتقال داده ها دارای پروتکل مخصوص و همساز با کلیه دستگاههای نصب شده در لوپ می باشد. دستگاههای  ساخت شرکتهای HOST وIBM  بهمراه PLC مدل C2OOOH می توانند پالایشگاههاو مجتمع های صنعتی عظیم را بطور متمرکز تحت کنترل قرار دهند.

       با استفاده از ترمینال راه دور (REMOTE TERMINALS) و با اتصال سری آنها توسط مدار انتقال داده به واحد کنترلی REMOTE I/O MASTER UNIT  و PLC می توان شبکه کنترلی گسترده بوجود آورد. و هر ترمینال راه دور دارای سیستم تغذیه  مخصوص بخود خواهد بود. سیگنالهای ورودی اثرعملکرد انواع سوییچها و کنتاکتها و دگمه های فشاری بوده و همچنین سیگنالهای خروجی شیرها، سولونوئیدها، موتورها و غیره را عمل می دهد.

 

Field bus Interface control IC    :

 Field bus   بعنوان یک سیستم کنترل با انتقال اطلاعات دیجیتال و یک سیستم                 &”play” “plug” امروزه نقش مهم و بسزایی در سیستمهای اتوماسیون وکنترل فرآیندی ایفا   می کند.

      از سال 1985 هنگامیکه IEC و ISA-SP50، استانداردسازی سیستم فوق را بنیان نهادند. تاکنون بیش از 140 شرکت از سراسر دنیا با عضویت در Field bus Interface control به فعالیت های مربوط به ساخت و توسعه این سیستم کنترل پرداخته اند.

      از جمله عوامل مهم و شتاب دهنده در استفاده های علمی از Field bus ساخت چیپ هایی جهت Communication control می باشد. به عنوان نمونه می توان به FRONTIER-1+ اشاره کرد که این تراشه به عنوان Field bus Interface   از سه بخش  Modem , Driver / Regulator Receiver مطابق با استاندارهای IEC-1158-2  و ISA-S50.2 و IEC Link Layer   تشکیل یافته. این چیپ دارای 64 پایه و حدود 250 عدد ترانزیستور دو قطبی و متجاوز از 5000 عدد گیت CMOS در مدارات مودم می باشد.

      جهت ترکیب و ساخت سه بخش ذکر شده فوق در قالب یک چیپ از تکنولوژی   High-Voltage   Bi-CMOS استفاده می گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما :

گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما

مقدمه :

در حال حاضر بیشتر خانواده های ایرانی از انواع دوربین های فیلمبرداری برای ضبط لحظات و ثبت خاطره ها و وقایع جالب زندگی خود استفاده می كنند . لحظاتی از زندگی كه برروی نوارهای دوربین ثبت می كنیم متعلق به ما و خانواده ما بوده و جزء دارایی های معنوی ما محسوب می شوند . ما ایرانی ها به دلیل اعتقادات مذهبی و سنت هایی كه داریم ، دوست نداریم تا لحظات و خاطره های خصوصی مان را با دیگران به اشتراك قرار دهیم ترجیح می دهیم تا حریم خصوصی زندگی و خانواده‌مان خدشه دار نشود . در عین حال مایلیم تا فیلم های گرفته شده در مقاطع مختلف را تدوین نموده و برخی صحنه ها را حذف كرده یا ترتیب برخی صحنه ها را تغییر داده و نیز افكت های زیبا را بر كلیپ ها اجرا نموده و یا موسیقی متن دلخواه را به فیلم اضافه كنیم . می خواهیم بتوانیم فیلم های خصوصی و خانوادگی را خودمان تدوین و میكس كنیم.

همچنین توضیحات و تمرینات مختلفی ارائه شده كه می تواند مارا در حل مشكلاتی كه در حین كار با 3D Studio با آن مواجه می شویم ، كمك كند .

فصل اول:

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

تاریخچه سازمان:

با درك نیاز گسترش ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما، شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به این سازمان در سال 1362 پا به عرصه وجود نهاد و از همان ابتدا تولید و تكثیر آثار دیداری و شنیداری و تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی و ساخت و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی بصورت مشاركتی را در دستور كار خود قرار داد.

این شركت فعالیت خود را بتدریج در زمینه های مهمی چون امور فرهنگی، بازرگانی، و فنی توسعه بخشید و ضمن كسب نمایندگی چند شركت بزرگ خارجی از جمله شركت سونی در ایران و خاورمیانه، اقدام به تاسیس نمایندگی های فعال در استانهای مختلف از جمله در استان یزد نمود.

نمودار سازمانی و تشكیلات:

در حال حاضر امكانات سروش برای عرضه آخرین اطلاعات فنی و كاربردی در زمینه حرفه ای و چگونگی استفاده از فناوریهای نوین افزایش یافته و همراه با سطح بالای كارشناسی فنی و هنری در این شركت موجب شده كه سروش به عنوان منبعی قابل اعتماد اكثر دست اندركاران فعالیتهای صوتی و تصویری حرفه ای در بخش های مختلف دولتی و خصوصی مورد مشاوره قرار گرفته و سفارشات متعدد برنامه های صوتی و تصویری از طریق این شركت انجام شود.

شركت صوتی و تصویری سروش یزد وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اكنون این توانمندی را دارد تا ضمن پشتیبانی از امور برنامه سازی رادیوئی و تلویزیونی در شبكه استانی، برنامه هایی را برای پخش از شبكه های سراسری نیز تهیه و تدوین نماید.

این توانمندی طیف وسیعی از خدمت را در بر می گیرد كه از جمله آنها مشاوره در انتخاب تجهیزات و سیستم ها، طراحی سیستم های صوتی و تصویری استودیویی سالن های كنفرانس، سینما و تئاتر و نیز واحدهای سیار صدار یا تصویر است.

نوع محصولات تولیدی یا خدمات:

سروش یزد همچنین در زمینه فروش موردی تجهیزات و سیستم ها با قیمت های مشخص و ثابت همراه با خدمات گسترده پس از فروش و ارائه ضمانت با مشخصات شركت های تولید كننده از جمله شركت سونی، ساچلر آلمان، وكانن، فعالیت دارد.

این شركت با هماهنگی دفتر مركزی سروش تمام تجهیزات موجود در نمایشگاه مركزی این شركت را آماده عرضه دارد. از همین روست كه فعالیت های برنامه سازی و تولید فیلم های داستانی، نماهنگ و امثال آنها در سروش یزد با بكارگیری تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی ورزیده روند رو به رشدی را طی كرده است. این شركت همچنین از خطوط تولید مؤسسات و شركت ها و همایش ها و سمینارها آثار ویژه ای تهیه و تولید كرده كه مایه شگفتی است.

شرح فرآیند تولید یا خدمات:

در بعد تولید برنامه های تصویری، شركت سروش با استفاده از امكانات انیمیشن و رایانه و تجهیزات پیشرفته تدوین به تولید برنامه های مستند و تیزرهای تبلیغاتی پرداخته است. در بخش انیمیشن كامپیوتری نیز انواع تولیدات شامل تیزرهای تبلیغاتی و میان برنامه های تلویزیونی با انواع تكنیك ها قابل ارائه است. تهیه عنوان بندی ها، ساخت كلیپ انیمیشن، زیر نویس، انجام كارهای گرافیكی از جمله این موارد است.

این بخش با امكانات نرم افزاری پیشرفته و بكارگیری تهیه كنندگان و كارگردانان و سایر هنرمندان متخصص و با تجربه در انواع آیتم های تبلیغاتی، نمونه مطلوبی را ارائه می نماید.

فصل دوم:

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی كارآموز

موقعیت رشته كارآموز در مركز كارآموزی با بررسی جزئیات سازمانی رشته كارآموز در مركز:

یكی از رشته های مهم و كارآمدی كه به طور كلی در صدا و سیما، كاربرد وسیعی در همه قسمتها از جمله در شركت صوتی و تصویری سروش، وابسته به سازمان صدا و سیما دارد، ارائه خدمات و كاربرد امور رایانه است. مهمترین بخشهایی كه به صورت دائمی و همیشگی از خدمات رایانه بهره مند هستند، بخش تدوین رایانه ای و بخش ساخت انیمیشن می باشد، كه به صورت فعال به ارائه خدمات گوناگون و متنوع در این دو زمینه می پردازد. در این رابطه نفرات متخصصی مشغول به كار و فعالیت هستند.

بررسی شرح وظایف رشته كارآموز در مركز كارآموزی:

شبكه پیام نمای سیما، شركت تعاونی سروش وابسته به سازمان صدا و سیما، بخش های اداری، مالی، فنی، تولیدی، برنامه ریزی و مدیریتی در رسانه صدا و سیما و شركت وابسته به آن از جمله شركت صوتی وتصویری سروش، به صورت گسترده ای از خدمات رایانه ای در زمینه های گوناگون بهره مند هستند و در این راستا نیاز چشمگیری به متخصصان در امور رایانه می باشد.

امور جاری در دست اقدام در مركز كارآموزی:

تهیه و ساخت برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی و تبلیغی كه در بخش تلویزیونی، می توان به تهیه و ساخت برنامه های مستند، داستانی، تركیبی ساده، تركیبی نمایشی، سریال های داستانی، مستند محض و كلیپ به صورت پرتابل و استودیویی اشاره كرد. همچنین تهیه و ساخت تیزر های مختلف رادیویی و تلویزیونی، جهت پخش از شبكه های مختلف صدا و سیما، از دیگر فعالیت ها می باشد. ساخت برنامه های رادیویی برای پخش از شبكه های صدا نیز جزء برنامه كاری این شركت می باشد. ضمناً این شركت، ضمن تفاهم با نهادها، ارگانها، سازمانها و ادارات دولتی، اقدام به تهیه و ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی مشاركتی نموده، كه از شبكه های استانی صدا و سیما و بعضاً از شبكه های سراسری نیز پخش می گردد.

برنامه های توسعه آینده در مركز كارآموزی:

عرضه آثار تولیدی سروش در زمینه های موسیقی و سرود، تهیه پوسترهای تبلیغاتی، اجرای جشنواره های مختلف و تهیه كپی از هر یك از برنامه های رادیویی و تلویزیونی در یزد و شبكه های سراسری برای ارائه به علاقه مندان از دیگر فعالیت های شركت صوتی وتصویری سروش است.

تكنیك هایی كه توسط رشته مورد نظر در مركز كارآموزی به كار می رود:

یكی از هنرهایی كه در سالهای اخیر، پیشرفت چشمگیری در دنیا به ویژه در كشور ما ایران داشته، ساخت فیلم های سینمایی، داستانی، سریال، به صورت انیمیشن- نیمه انیمیشن و حقیقی، انیمیشن به شیوه های تك، دو، سه بعدی- خمیری- تلفیقی خمیری، انیمیشن می باشد كه این تكنیك ها و شیوه ها در سازمان به صورت گسترده ای كاربرد داشته و فعالیت وسیعی در این زمینه با حضور متخصصان و هنرمندان و گروههای برنامه ساز انجام می پذیرد و روز به روز رو به توسعه و گسترش می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رله و سکسیونر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رله و سکسیونر دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رله و سکسیونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رله و سکسیونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رله و سکسیونر :

رله های حفاظت خط

1 رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.B.C دارای سه زون

2 رله رکلوزتیک ( دوباره وصل کن ) ، ساخت آلمان B.B.C

3 رله جریان زیاد ، ساخت آلمان B.B.C

 

رله های حفاظتی خط 20c

1 رله اضافه جریان

2 رله اتصال زمین

ضمناً کلیه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت می گردد و در حادثه ای که درخطهای خروجی رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت می گردد .

حفاظت توسط رله ها :

رله به دستگاهی اطلاق می گردد که در اثر تغییر کمیتی الکتریکی یا مکانیکی مشخص تحریک گردیده و سبب به کار افتادن دستگاه های الکتریکی دیگری می گردد .

رله حفاظتی رله ای است که بمنظور حفاظت دستگاهها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . رله ها را می توان ازجهات مختلف دسته بندی نمود یکی از این جهات کمیت مورد کنترل رله می باشد به این ترتیب رله ها به انواع زیر دسته بندی میشوند :

1 رله های جریانی ( یعنی رله هایی که جریان را کنترل می کنند ) مانند رله های اضافه جریان دیفرانسیل

2 رله های ولتاژی ( یعنی رله هایی که ولتاژ را کنترل می کنند ) مانند : رله های اضافه ولتاژ افت ولتاژ تنظیم ولتاژ

3 رله های واتمتریک ( یعنی رله هایی که جریان و ولتاژ را به اشکال مختلف کنترل می کنند )مثل رله های کشنال و دیستانس

4 رله های فرکانسی ( یعنی رله هایی که فرکانس را کنترل می کنند )

5 رله هایی که کمیات غیر الکتریکی را مثل : گاز فشار و یا حرارت کنترل می کنند مانند رله های : بوخهلتس ، رله ای حرارتی و…

رله اضافه جریان

ساختمان ابتدایی یک رله اضافه جریان ممکن است .

عبور جریان از سیم پیچ ها باعث بحرکت در آمدن قسمت های متحرک در رله و در نتیجه وصل کنتاکت مربوط به صدور فرمان می گردد . می توان از طریق کشش فنر نگهدارنده رله یا از طریق تغییر تعداد دور رسم پیچ تنظیم جریان رله را می توان تغییر داد . به این رله ها ، رله های اضافه جریان با عملکرد آنی یا رله های اضافه جریان با عملکرد بدون زمان می گویند . معمولاً به هنگام وصل مدار ، برای چند لحظه اول جریان زیادی در مدار برقرار می شود و در چنین شرایطی اگر رله اضافه جریانی که در صفحه قبل تشریح مدار وجود داشته باشد موجب قطع کلید خواهد شد لذا معمولاً رله ها را به ترتیبی طراحی می کنند تا هنگام تشخیص اضافه جریان بلافاصله فرمان تریپ ندهد . بلکه بعد از مقداری تأخیر ( در حدود چند ثانیه ) فرمان تریپ بدهد . به این رله ها رله های اضافه جریان تأخیری زمان معین می گویند .

در شبکه معمولاً اضافه جریان بام مقادیر مختلف اتفاق می افتد . مثلاً اضافه جریان در حدود 5/1 برابر جریان نامی شاید برای چند لحظه روی شبکه و سیستم قابل تحمل باشد ولی اضافه جریان معادل ده برابر جریان نامی بهتر است که هر چه سریعتر حذف شود. لذا وجود رله هایی لازم است که اضافه جریان های زیاد را خیلی زود و اضافه جریانهای کم را قدری دیرتر قطع کنند . به این رله ها ، رله های اضافه جریان زمان معکوس می گویند . یعنی رله هایی که مدت زمان عملکرد شان با مقدار اضافه جریان نسبت عکس دارند . هر چه مقدار اضافه جریان بیشتر باشد زمان عملکرد کوتاهتر می‌شود. گاهی رله های تاخیری را به یک رله بدون زمان نیز مجهز می کنند .

حال که صحبت از تنظیم رله های اضافه جریان شد اشاره مختصر به این نکته بد نیست که : تنظیم جریان و زمان یک رله اضافه جریان با توجه به شرایط زیر تعیین می شود :

الف ) تنظیم جریان رله با جریان نامی مدار مناسبت داشته باشد یعنی (1.4XIN تا 185)

ب ) تنظیم جریان با توجه به قدرت اتصال کوتاه در مدار انجام شود .
( یعنی به گونه ای تنظیم شود که اتصالیهای خیلی دور را به خاطر جریان کم نبیند).

ج ) تنظیم جریان و زمان بگونه ای انتخاب شود که هر رله با رله های قبل و بعد از خود هماهنگ عمل کند .

رله اتصال زمین

به منظور حفاظت تأسیسات و تجهیزات پستها و نیروگاهها علاوه بر رله اضافه جریان از رله اتصال زمین نیز برای جلوگیری از بروز اتصالیهای فاز با زمین استفاده می شود که بدو صورت است : الف ) حفاظت شبکه زمین شده   ب) حفاظت شبکه ایزوله یا زمین نشده .

الف ) حفاظت شبکه زمین شده : به سه طریق ممکن است صورت بگیرد :

1 الف ) قرار دادن یک ترانس جریان در محل اتصال مرکز سیستم با زمین و اتصال ثانویه آن به یک رله اضافه جریان : بدین ترتیب در هر نقطه از شبکه متصل به این قسمت اتصال زمین پیش آید جریان اتصال زمین از محل اتصال مرکز ستاره به زمین عبور کرده و رله اضافه جریان را تحریک می‌کند.

2 الف) قرار دادن یک ترانس جریان روی کابل خروجی بدین ترتیب در شرایط عادی که جریان سه فازه تقارن دارد جمع برداری جریانها صفر بوده و در ثانویه ترانس جریان ، جریانی وجود ندارد ولی چنانچه به هرعلتی تقارن جریان از بین برود مثلاً بخاطر وجود اتصال زمین ، رله اضافه جریان تحریک شده و عمل می‌کند.

3 الف) قرار دادن ترانس جریان روی هر فاز البته با مشخصات فنی کاملاً مساوی و پارالل کردن ثانویه این ترانسهای جریان و اتصال این مجموعه پارالل شده به یک رله اضافه جریان. چنانچه جریان سه فاز متقارن باشد جمع ثانویه سه ترانس جریان برابر صفر خواهد بود ولی چنانچه جریان سه فازه از حالت تقارن خارج شود دیگر جمع ثانویه سه ترانس جریان برابر صفر نیست و جریان بوجود آمده از رله اضافه جریان عبور می کند که در صورت رسیدن این مقدار جریان به حد نمظیم شده روی رله ، رله عمل خواهد کرد . ثانویه آنها قبل از پارالل شدن هر کدام از یک رله اضافه جریان نیز عبور کرده اند . در این حالت خط مورد نظر به رله اضافه جریان حساس تر در نظر می گیرند و تنها ویژگی رله اتصال زمین در شبکه زمین شده نسبت به رله اضافه جریان فقط همین است به لحاظ اصول کار و ساختمان داخلی رله های اتصال زمین و اضافه جریان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

ب ) حفاظت شبکه ایزوله یا زمین نشده : هرگاه شبکه ای زمین نشده باشد جهت تشخیص خطای زمین از ناتعادلی ولتاژها استفاده می شود . بدین صورت که سیم پیچی ثانویه سه دستگاه v.t را که بر روی سه فاز نصب شده اند بصورت سری بهم متصل نموده و با تشکیل یک مثلث باز (Open delta) دو سر انتهایی را به رله ولتاژ می بندیم . در حالت عادی ولتاژ دو سر مثلث باز صفر است چون این ولتاژ جمع برداری ولتاژ سه فاز می باشد ولی به هنگام اتصال یک فاز با زمین جمع ولتاژ دو فاز سالم که برابر است با ولتاژ یک فاز ، بدو سر مثلث باز یا رله ولتاژی قرار می گیرد . رله اتصال زمین به همراه رله اضافه جریان بعنوان حفاظت اصلی و یا ذخیره تجهیزاتی از قبیل خط ، ترانس ، باسبار ، و ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد .

رله دیفرانسیل (Differctial relay)

یکی دیگر از رله های جریانی که تفاوت دو جریان را کنترل می کند رله دیفرانسیل می باشد .مثلاً جریان ورودی به یک سیستم با جریان خروجی از آن . قاعدتاً چنانچه سیستم اتصال داخلی نداشته باشد می بایستی جریان ورودی و خروجی آن برابر باشد . از رله دیفرانسیل برای ژنراتورها ، باسبار ها و ترانسهای قدرت استفاه می شود . مواردی پیش می آید که اتصال کوتاه در خارج از محدوده مورد حفاظت رله دیفرانسیل اتفاق بیفتد و جریان زیادی از دو طرف سیستم مورد حفاظت به جهت اتصال کوتاه عبور کند طبعاً این دو جریان باهم بایستی برابر باشند ولی بخاطر اشباع متفاوت ترانسهای جریان ، جریانها در طرف ثانویه ترانس جریانها به یک نسبت منتقل نشده و در طرف ثانویه تفاوت جریان به وجود می آید در این حالت رله دیفرانسیل به اشتباه عمل می کند . برای مقابله با این خطا رله دیفرانسیلرا به عضو سد کننده (restraining element)  یا به عبارت دیگر (Estab;izing element) مجهز می کنند . عملکرد رله دیفرانسیل به نسبت بین جریان سد کننده و جریان عمل کننده بستگی دارد . چنانچه از رله دیفرانسیل برای حفاظت ژنراتور استفاده شود مشکل زیادی وجود نخواهد داشت چراکه جریان دو طرف بوبین ژنراتور برابر است . استفاده از رله دیفرانسیل برای حفاظت باسبار این مسئله را پیش می آورد  که ورودی و خروجی باسبارها معمولاً بیشتر از یکی می باشند . ولی بهر حال این قانون وجود دارد که مجموع جریانهای ورودی و به باسبارها با مجموع جریانهای خروجی از آن برابر می باشند به عبارت دیگر جمع جبری جریانهای ورودی و خروجی از باسبارهای مساوی صفر می باشد .

استفاده از رله دیفرانسیل برای حفاظت ترانس قدری پیچیده تر است چون در ترانسفورماتورها به خاطر تفاوت پتانسیل و بخاطر وجود گروههای مختلف اتصال در‌دو‌طرف‌ترانس‌اختلاف مقداری و اختلاف برداری و اختلاف مقیاسی طرفین‌ترانس رفع گردد برای اینکار از ترانس جریانهای فرعی استفاده می شود که به ترانس تطبیق (Trnas former Mathhing) موسوم است . این ترانسها درمسیر ثانویه ترانس جریانهای اصلی قرار گرفته و با توجه به اینکه آنها را می توان برای نسبت تبدیلهای مختلف تنظیم کرد به وسیله آنها می توان اختلاف برداری و اختلاف مقداری جریان طرفین ترانس را رفع نمود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق انرژی برق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق انرژی برق دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق انرژی برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق انرژی برق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق انرژی برق :

فصل اول

مقدمه

انجام هر کار یا فعالیتی مستلزم صرف مقداری انرژی است. انرژی شیمیایی، انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی برخی از انواع مهم انرژی می باشنند. انرزی الکتریکی به علت سهولت تولید وانتقال وتوزیع وبه علت تبدیل به انواع دیگر انرژی امروزه در جهان کاربرد بسیار وسیعی دارد. نمونه ای از کاربرد های گوناگون آن عبارتند از:

الف) استفاده از انرژی الکتریکی به منظور تأمین روشنایی

انرژی الکتریکی در تأمین روشنایی خانه ها، مغازه ها، کارخانجات، ادارات و بیمارستان ها وغیره کاربرد دارد. به علت وسعت این مورد استفاده وگوناگونی آن امروزه در مهندسی برق شاخه ای موسوم به مهندسی روشنایی به آن اختصاص یافته است.

ب) انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت

نمونه های از کاربرد انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت در اتوی برقی، فرهای آشپزخانه، آبگرمکن، انواع دستگاه های خشک کن وغیره می باشد.

پ) انرژی الکتریکی به منظور تأمین قدرت

این کاربرد بخش بسیار گسترده ووسیعی را در صنعت به خود اختصاص می دهد که به عنوان نمونه های از این کاربرد را می توان در کارخانجات، صنایع، اتوبوس های برقی، ماشین های لباسشوی، ظرفشوی، جاروب برقی وغیره نام برد.

با توجه به موارد مذکور درمی یابیم که انرژی الکتریکی در میان انواع دیگر انرژی ها داراری اهمیت زیاد وجایگاه ویژه ای می باشد.

کلیات

در این فصل بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی، اهمیت سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، اهم وظایف شرکت های توزیع وشبکه های الکتریکی از دید گاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

1-1- بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی

هر سیستم قدرت الکتریکی از سه بخش اساسی، تولید وانتقال وتوزیع به شرح زیر تشکیل می شود:

الف) مراکز تولید یا نیروگاه ها: این مراکز انرزی الکتریکی را تولید می کنند.

ب) سیستم های انتقال انرژی الکتریکی: برای انتقال انرژی الکتریکی تولیدی که اغلب در فواصل دور از مراکز مصرف قرار دارند وهمچنین انتقال قدرت های بزرگ به مراکز مصرف از سیستم های انتقال استفاده می شود. در حال حاضر در کشور ما، ولتاژهای انتقال 132kv،230kv، 400kv، می باشد.

پ) سیستم های توزیع انرژی الکتریکی: این سیستم ها انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین خانگی، تجاری وبرخی از صنایع کوچک را به ولتاژ اولیه توزیع 20 کیلو ولت ویا 33 کیلو ولت(در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) ویا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تک فاز و380 ولت سه فاز تأمین می کنند

(تصاویر در فایل اصلی موجود است.)

 شکل (1-1) شمای کلی وتک خطی یک سیستم قدرت را نشان می دهد

2-1- اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق

اگر کل سرمایه گذاری در صنعت برق را 100% فرض کنیم سهم سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولید، انتقال وتوزیع حدوداً به شرح زیر است:

سرمایه گذاری در بخش تولید حدوداً 40%

سرمایه گذاری در بخش انتقال حدوداً 20%

سرمایه گذاری در بخش توزیع حدوداً 40%

بنابر این ملا حضه می شود که قسمت عمده سرمایه گذاری در صنعت برق هرکشور به بخش های تولید وتوزیع اختصاص دارد وبخش توزیع یک درصد سرمایه گذاری حدود برابر درصد سرمایه گذاری در بخش تولید را در بر می گیرد. از این رو می توان  گفت که سیستم های توزیع جایگاه ویژه ای را در صنعت برق هر کشور دارا می باشند وبدین جهت است که ضرورت دارد برنامه ریزی وطراحی این سیستم ها به طور بهینه واقتصادی انجام پذیرد تا برگشت سرمایه دچار مشکل نگردد.

3-1- اهم وظایف شرکت های توزیع برق

اهم وظایف شرکت های توزیع برق عبارتند از:

ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول یعنی تأمین ولتاژ ثابت وفرکانس ثابت جهت مصرف کننده.

برای اینکه ولتاژ قابل قبول در دو سر مصرف کننده تأمین شود افت ولتاژمجاز نبایستی در قسمت های مختلف شبکه توزیع از درصد معینی تجاوز کند(موضوع بحث، در بخش محاسبات)، (اهمیت تأمین فرکانس ثابت، در مباحث پایداری سیستم های قدرت مورد بررسی قرار می گیرد که خارج از مبحث این کتاب می باشد).

 

 

تداوم سرویس

خاموشی وقطع برق در سیستم به خوبی طراحی شده نباید وجود داشته باشد  مگر در اثر حوادث کاماً استثنایی

سازگاری تعرفه ها با تعرفه های بین المللی

ایمن بودن شبکه توزیع

در همه کار های روزمره زندگی باید ایمنی مد نظر باشد به خصوص در شبکه های برق که عدم رعایت ایمنی خسارات جانی ومالی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. نظر به اهمیت موضوع ایمنی در شبکه های برق، در فصل نهم بخشی به ایمنی فنی اختصاص داده شده است.

4-1- تعریف شبکه

هر گاه به وسیله سیم کشی چند مصرف کننده یا چند بسته از آنها از جریان برق استفاده کنندسیم کشی را شبکه نامند

  1-4-1- شبکه توزیع

شبکه توزیع، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی، تجاری وبرخی از صنایع کوچک را تأمین می کند.

5-1- شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت، از نظر تعداد سیم، از نظر نوع اتصال واز نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

1-5-1-  شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به شبکه های جریان متناوب[1] (AC)وشبکه های جریان مستقیم [2] (DC)  

2-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم

تقسیم بندی شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است:

الف) شبکه های توزیع جریان مستقیم

شبکه های توزیع جریان مستقیم مطابق شکل های (2-1) و(3-1) به ترتیب دو سیمه وسه سیمه می باشند. در شبکه سه سیمه جریان مستقیم، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یک سیم خارجی و سیم میانی است.

(تصاویر و فرمول ها در فایل اصلی موجود است )

3-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال

شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندی می گردنند:

الف) شبکه های باز یا شعاعی

سبکه های باز یا شعاعی[1] ( رادیال) شبکه های هستند که در آن ها مصرف کننده ها فقط از یک طرف تغذیه می شوند شکل(9-1) .درشبکه باز یا شعاعی  اگر قسمتی از شبکه معیوب گردد با توجه به محل عیب،  یک یا تعدادی از مصرف کنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق می گردند. در این نوع شبکه مقدار خاموشی بیشتر وافت ولتاژ در انتهای خط نسبتاً زیاد است. شبکه های باز یا شعاعی برای مناطق کم جمعیت و روستاهای که قطع برق باعث خسارات مالی فراوانی نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات :

گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
فهرست

مقدمه

فصل اول – آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه

شرخ مختصری از فرآیند خدمات

فصل دوم – ارزیابی بخش های مرتبط به رشته ICT

موقعیت رشته کارآموز

شرح وظایف رشته کارآموز

برنامه های آینده سازمان

فصل سوم – آموخته ها

واحد پشتیبانی فنی مراکز شهری

توپولوژی شبکه

مرکز ترانزیت

Numbering

تماس های شهری

تماس های بین شهری

کد منطقه

تماس های کشوری

مرکز مخابراتی

مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز

سیگنالینگ صحبت

تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی

لینک E1

فیبر نوری

Call prossesing

چگونگی شماره گیری

آشنایی با سخت افزار سوئیچ

انواع کارت ها

مکانیسم Loud sharing و Hot standby

سرویس های ویژه مخابراتی

شارژینگ

شبکه های نسل آینده

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.

در این گزارش که حال گذراندن یک دوره 240 ساعته در شرکت مخابرات استان …………….. می باشد به طور مختصر توضیحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد این شرکت ارائه شده است.

تاریخچه

ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس این ارتباطات گسترش یافت تا اینکه به شکل امروزی درآمده است. در ابتدای کار ارتباطات کانالیزه نبوده و امنیت نداشت.

و از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش یافت نیاز به بخشی جهت ایجاد ارتباط با سایر قسمت ها بود و دیگر این امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقیم با سایر مشترکین در ارتباط باشد. از این رو از تکنولوژی به نام سوییچ استفاده شد.

سوییچ در لغت به معنی کلیک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عملیات پردازش، محاسبه شارژینگ و کلیه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد.

اداره پشتیبانی فنی در ارتباط با سوییچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند سوییچ هیچ گونه جایگاهی ندارد.

سوییچ را نصب می کنیم و این سوییچ مشخص می نماید که کدام مشترک می تواند با دیگر مشترک از همان مرکز یا از سایر مراکز در ارتباط باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول :

مقدمه

دستگاه های الکتریکی امروزه بخش وسیعی از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌گردد. هر روزه علاوه بر افزایش کمی، تعداد دستگاه های، از لحاظ کیفیت کاری و حساسیت ودقت در انجام کار روزبه‌روز بهتر شده و قابلیت‌های انجام کار آنها بیشتر می‌شود. و در یک خط تولید سری ممکن است که یک دستگاه نقش حیاتی ایفا کند و خرابی یک دستگاه تولید کارخانه را با خطر روبرو کنندو همچنین بعلت هزینه بسیاری که برای ساخت یا تهیه این دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشکالی در کار آنها در اثر عدم ایجاد سیستم توزیع و حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زیانهای چه از نظر مادی و چه از نظر زمانی می‌گردد. مهیا کردن انرژی الکتریکی برای یک دستگاه شدی د ظاهر کار ساده‌ای باشد و بدون نیاز به معاملات پیچیده ریاضی صورت گیرد لیکن در ضورت بی‌دقتی هر جسم جزئی می‌تواند باعث بروز خطراتی برای سیستم دستگاه و سیستم توزیع و صدمات برای کمیت تولید کارخانه گردد. بعنوان مثال می‌دانیم در موتورهای الکتریکی گشت‌ور با توان دوم ولتاژ نسبت مستقیم دارد TxV2 بنابراین تغییرات ناچیزی در ولتاژ می‌تواند تأثیر زیادی روی گشتاور و نحوه عملکرد لکتروموتور و در واقع می‌توان گفت که با یک سیستم توزیع و حفاظت مناسب هم بکارگیری دستگاه را بهتر میکند و همچنین باعث طول عمر آنها می‌گردد.

در این پروژه سعی شده است که با بکارگیری نکات علمی، فنی و عملی طراحی سیستم توزیع قدرت، حفاظت، روشنائی و همچنین صوتی و مخابراتی انجام گیرد و از ترکیب اطلاعات تئوری و تجربی افراد صاحب نظر به یک طرح ایده‌آل و مناسب از نظر علمی و عملی و اقتصادی برسیم.

طبیعتاً هیچ طرحی خالی از اشکال نیست و سلیقه‌ ها و نظرات مختلفی وجود دارد وسعی نموده‌ام با راهنمایی‌های استاد راهنمای فرهیخته و ارجمندم جناب آقای دکتر محسنی یک طرح مناسب را ارائه کنم.

                                       

فصل اول

مشخصات کارخانه

1 – مشخصات عمموی کارخانه

کارخانه ایران کپسول با مساحت 12000 متر مربع در جاده اندیشه (واقع در سه راهی شهریار – سر آسیاب – فردیس) در سال 1376 افتتاح شد.

ساخت این کارخانه حدود 2 سال زیر نظر یک شرکت کانادائی طول کشید که اولین و تنها تولید‌کننده پوکه کپسول داروئی (ژلاتین کپسول) در ایران می‌باشد که روزانه حدود 50000 پوکه کپسول را تولید می‌کند.

پرسنل این کارخانه حدود 150 نفر می‌باشد که بصورت 24 ساعته در سه شیفت مشغول به کار هستند.

2 – قسمت‌های کلی کارخانه

این کارخانه از سه قسمت کلی در دو طبقه ساختمانی تشکیل شده است

1 – 2) قسمت اداری و عمومی

2 – 2) قسمت تولید و نگهداری

3 – 2) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

1 – 2) قسمت اداری و عمومی:

قسمت اداری از سه اتاق در طبقه همکف و هشت اتاق در طبقه بالا تشکیل شده است. قسمت عمومی از آشپزخانه، نهارخوری آقایان و بانوان، تولت آقایان و بانوان، نمازخانه و درمانگاه در طبقه همکف و سالن آمفی تائتر و کتابخانه در طبقه بالا تشکیل شده است. همچنین یک اتاق نگهبانی جلو درب ورودی کارخانه واقع می‌باشد.

2 – 2) قسمت تولید و نگهداری

الف-) اتاق ملتینگ (محل پخت ژلاتین)

ب-) سه اتاق آزمایشگاه در طبقه همکف

ج-) چهار سالن تولید در طبقه همکف

د-) سالن انتظار سورتینگ

ه-) اتاق سورتینگ

و-) اتاق پرینتینگ

ز-) اتاق شستشو دیگ‌ های ملتینگ

ح-) انبارهای مواد اولیه و محصول در طبقه همکف و انبار کارتن در طبقه بالا

3-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

قسمت‌های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از اتاق‌های تابلو، ترانس، دیزلها، تلفن‌خانه، موتورخانه گتابار، موتورخانه اصلی و هوا ساز‌های اداری و نهارخوری در طبقه همکف و همچنین هواسازهای سورتینگ و سالن تولید در طبق بالا و نیز کارواش و سردخانه در طبقه همکف تشکیل شده است.

4-) فرایند تولید

مواد ژلاتین (همان ژلاتین خوراکی البته بدون رسانس در اتاق ملتینگ داخل دیگ بزرگی که دورتا‌دور آن بطور یکنواخت المنتهای حرارتی قراردارد با آب و مواد افزودنی دیگر ریخته می‌شود و بوسیله یک همزن برقی بزرگ مخلوط می‌شوند و با حرارت کم وغیر مستقیم و یکنواخت (بوسیله المنت‌ها) پخته می‌شوند بعد از پخته شدن و قبل از اینکه مواد به قسمت‌ تولید بروند مقداری از آن را به آزمایشگاه برده و آزمایشهای مختلفی از قبیل میکروب شناسی، در صد رنگ، در صد سفتی و آزمایشهای دیگر روی آن انجام می‌شود. پس از تائید مواد راهی سالن تولید می‌شوند. در سالن تولید مواد از دیگ بزرگ داخل دیگهای کوچکی که آنها هم دارای المنت های حرارتی هستند ریخته می‌شود تا مواد قبل از رسیدن به ماشین تولید سرد نشوند. این دیگهای کوچک توسط جرثقیلهائی در سالن تولید بالا برده می‌شوند و مواد توسط لوله‌های که آنها هم دارای المنت حرارتی هستند به ماشین تولید منتقل می‌شوند. ساختمان ماشین تولید به شکلی است که در ابتدای آن حوضچه‌های کوچکی قرار دارد و مواد از طریق لوله‌ها درون این حوضچه‌ها ریخته می‌شوند و بعد از آن قالب کپسول به نام پیین‌بار به مقدار لازمی داخل این خوضچه‌ها فرو می‌رود و همان‌طور که به دور خود می‌چرخد مقداری از ماده را بخود می‌گیرد و توسط چرخهای ماشین بالا می‌آید و توسط قطعات مکانیکی ماشین به قسمت خنک کننده انتقال داده می‌شود. بعد از خنک شدن مجدداً پین‌بارها به قسمت جلوی  ماشین منتقل می‌شوند و عملیات تصحیح کپسول (پلیسه گرفتن و جدا شدن از پین بارها) روی آنها انجام میشود.

(قسمتهای اضافه کپسول که توسط تیغه‌های گردان دور کپسول گرفته توسط مکنده‌هائی که زیر دستگاه نصب شده مکیده می‌شودو در جائی جمع می‌شوند). بعد از تولید کپسول ها آنها را داخل سطل‌هائی میریزند بعد به سالن انتظار سورتینگ میبرند  و بعد داخل اتاق سورتینگ می‌شوند و در آنجا از نظر کوچک و بزرگی و رنگ مرتب می‌شوند. ضمناً در همان جا یک چک آپ نهائی نیز روی کپسول‌ها انجام می‌شود (اگر لکه سیاهی روی کپسولها باشد تولید آن روز همه‌اش ضایعات می‌شود).

بعد از مرتب و دسته‌بندی کردن، کپسول‌ها به اتاق پرینتینگ فرستاده می‌شوند. در این اتاق، دو قسمت کپسول (قسمت راست CAP و قسمت چپ CBADY داخل هم ‌می‌شوند و روی آنها پرینت می‌شوند. در اینجا تولید پوکه کپسول به پایان می‌رسد، بعد از آن وارد انبار تولید می‌شود و بعد به کارخانه‌های داروسازی منتقل می‌شوند.

نکته قابل توجه در فرایند تولید تمیز بودن صد در صد هوا و یکنواخت بودن دمای محیط تولید می‌باشد که قسمت اعظم تاسیسات الکتریکی و مانیکی را به خود اختصاص داده است.

 

فصل دوم

برآورد بار مصرفی

در تهیه طرح تأسیسات برقی هر ساختمان، کارخانه و … یکی از شرایط مهم پیش‌بینی و برآورد هرچه دقیقتر درخواست (تقاضا یا دیماند) یا حداکثر توان مصرفی آن است که برای تعیین برآورد حداکثر توان مصرفی دو روش موجود می‌باشد:

روش اول جمع توتان های دستگاه‌ها و توان دیگر قسمت‌ها است و روش دوم روش  است که در این روش بطور کلی در برآورد بار فضاهای مختلف مجتمع از استانداردهای معتبر موجود و نیز استانداردهای خاص وزارت نیرو که در رابطه با یک سایت صنعتی می باشد استفاده شده است در برآورد ذیل چگالی مصرف کل بر حسب  برای امکان مورد نظر بیان شده است.

اماکن اداری ………………………………………………. 43 وات بر متر مربع

اماکن خدماتی …………………………………………….. 43 وات بر متر مربع

اماکن خدمات تخصصی…………………………………… 50 وات بر متر مربع

اماکن خدماتی الکتریکی …………………………………. 5/107 وات بر متر مربع

کارگاههای تراشکاری ……………………………………. 170 وات بر متر مربع

طبق برآورد و بررسیهای انجام شده مصارف فوق شامل روشنایی داخلی روشنائی پیاده‌روها فضاهای محدود اطراف ساختمانها – مصارف پریزها – سیستم گرمایش و تهویه در مورد کارگاهها دربر‌گیرنده تجهیزات نیز می‌باشد.

و برای توضیح بیشتر اول باید گفت که، برای فراهم کردن مقدمات تأمین نیروی برق هر طرح، (انشعات، پست، مولد و…) لازم است قبل از اقدام به تهیه طرح تأسیسات الکتریکی و در مراحل اولیه باید به مطالعات معماری و ساختمانی و حداکثر در خواست (دیماند) نیروی برق آن توجه کرد.

روش صحیح تخمین حداکثر در خواست براساس محاسبه توان کل نصب شده و اعمال ضرایب همزمانی مناسب استوار است به شرط آنکه تجربیات گذشته که از طرح‌های مشابه در محل بدست آمده باشد این محاسبات را تأیید کند.

پیش‌بینی حداکثر در خواست، مخصوصاً از نظر وسائل و دستگاهها و روشنائی‌ها و تعداد پریزهای نصب شده و غیره شدیداً و ابسته به عرف و عادت محلی است لذا در اغلب موارد لازم خواهد بود حداکثر تقاضا پیش از مقادیر بدست آمده از راه محاسبه انتخاب شود. اصولاً مطالب این بخش جنبه راهنمای دارد و مقادیر بدست‌ آمده از آنها نباید بدون بررسی ها و مطالعات محنی بکار برد.

از طرف دیگر لازم خواهد بود در پیش‌بینی حداکثر در خواست، عواملی نظیر رشد سریع کیفیت زندگی و افزایش مصرف در طول عمر تأسیسات را در مدنظر گرفت.

برای تعیین توان کل نصب شده براساس خواسته‌های تأسیسات باید به ترتیب زیرعمل کرد.

الف) موارد لازم  و دستگاه‌های نصب ثابت می‌توان اسمی آنها، با اعمال ضریب توان آنها لازم خواهد بود.

ب) در خواست بارهای القائی باید به توجه به ضریب توان آنها تعیین شود.

ج) در خواست پریزها در مواردی که نوع لوازم و دستگاه هایی که از انها تغذیه خواهند کرد مشخص نباشد از راه تخمین تقاضای مدار نهایی آنها را برآورده می‌کنند.

د) درخواست چراغهای نصب ثابت از نوع تخلیه‌ای (فلوئورسنت، جیوه‌ای و غیره) توان اسمی مصرفی لامپهای آن با توجه به مصرف چوک آنهاست. درخواست این گونه چراغها بر حسب ولت‌آمپر باید 2 برابر درخواست برحسب وات باشد.

ه) در خواست چراغهای نصب ثابت از نوع رشته‌ای (التهابی) توان اسمی لامپ های آنها نخواهد بود در مراحل برآورد اولیه در خواست توان چراغ باید توان بزرگترین لامپی را که بتوان در آن نصب کرد را در نظر گرفت.

غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی

به دلیل وجود غیر همزمانی دو گروه تجهیزات و لوازم الکتریکی، باید برای هر گروه از بارهای مختلف (روشنایی، گرمایش، موتورها و غیره) از ضریب همزمانی مناسب استفاده شود تا با اعمال آنها در بارهای مربوطه، حداکثر توان مصرفی به حداکثر درخواست به دست آید ضریب همزمانی هر تأسیسات عددی است مختص همان تأسیسات.

برای همین در شرایط عادی پیش‌بینی دقیق آن امکان پذیر نخواهد بود و فقط با توجه به تجربیات گذشته و آمار موجود می‌توان ضریب همزمانی را از پیش بعنوان راهنما و بصورت تقریبی تخمین زد.

با توجه به عدم کاربرد کلیه دستگاهها و تجهیزات در کارگاهها و نیز عدم استفاده همزمان از کلیه شبکه‌های توزیع فشار ضعیف شامل پریزها، مصارف روشنایی داخلی، روشنایی خارجی، موتورخانه‌ها و…. و با عنایت به آمار و مطالعات بدست آمده از کارگ های فعال در زمینه تراشکاری و خدمات مشابه مجتمع به نظر می‌رسد با دخالت فاکتورهای همزمانی در محاسبات برآورد بار مصرفی واقعی نزدیکتر شده و محاسبات با دقت بیشتری انجام می‌گیرد با توجه به این موضوع که احتمال افزایش و احدها وجود دارد و نیز عدم اطلاعات کامل راجع به تعداد دستگاهها و هر واحد فنی ضریب همزمانی را حدوداً 525/0 انتخاب می‌کنیم.

با در نظر گرفتن این موضوع که در یک کارگاه تراشکاری تمامی دستگاهها با هم کار نمی‌کنند و نیز به توجه به اینکه بعضی از دستگاهها بصورت مکمل کاری دستگاههای دیگر می‌باشند با مراجعه به تراشکاریهای متعدد به ظرفیت‌کاری بالا و متوسط متراژ 150 متر مربع برای هر واحد تراشکاری به عدد 75/0 می‌رسیم این نشاندهنده این مطلب است که در یک تراشکاری در شرایط کاری خوب 75/0 از تجهیزات کارگاه مشغول به کار می‌باشند در یک بررسی کلی اگر حدوداً 75/0 از تراشکاریهای کل مجتمع مورد طراحی با این ظرفیت کار کنند مصرف کل مجتمع را باید در عدد 75/0 × 7/0 ضرب کرد.

ضریب همزمانی برای کارگاهها                             525/0 = 75/0 × 7/0

 

فصل سوم

محاسبه و طراحی سیستم روشنایی

1 – اصول روشنایی و ساختمان لامپها

مقدمه

بدون شک مهمترین حس انسان در هنگام کار بینائی است و به همین دلیل است که دقت در طراحی روشنائی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. در دوران قدیم بیشتر کارها و وقت مردم در فضای بازگذرانده می‌شود و از نور خورشید بیشترین استفاده بعمل می‌آمد اما امروزه بشتر کارها در سالن‌های سرپوشیده انجام می‌شود و مردم بیشتر اوقات خود را در داخل ساختمانها می‌گذرانند بنابراین یک طراح خوب و موفق سرعت بالا رفتن بهره‌وری و راندمان می‌شود و هم برجستگی کارگرها و بقیه افراد جلوگیری می‌کنند و فوائد دیگری هم دارد که در طول این فصل به آنها اشاره خواهیم کرد.

اگر یک طراحی روشنائی خوب و دقیق نباشد باعث خستگی چشم، سردرد، نقص بینائی و تصادفهائی ناشی از کمی نور یا درخشندگی و چشم زدگی می‌شود.

بطور کلی روشنائی خوب و رضایت بخش باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1 – نور از نظر توزیع فرکانسها یکنواخت باشد.

2 – درخشندگی سطوح کار طوری باشد که سبب چشم‌زدگی نشود.

3 – نور کافی است.

4 – سایه در محیط کار وجود نداشته باشد.

روشنایی رضایتبخش به راحتی انسان کمک می‌کند و بازدهی کار را بالا می‌برد و با کاهش تصادفهای ناشی از نور غیر کافی به ایمنی کار کمک بسیار می‌کند.

مسائلی که در طراحی باید در نظر گرفته شود علاوه بر اجرای هدفهای خواسته شده از جانب سفارش دهنده عبارتند از:

الف – اصول اقتصادی

ب – اصول بهداشتی

ج – اصول زیبایی

الف) اصول اقتصادی

در بررسی اصول اقتصادی طراحی روشنائی نوع لامپ و نوع روشنائی مورد نیاز مطرح است. در سیستم‌هائیکه بیشتر بطرف سیستم‌های مستقیم روشنائی تمایل دارند جنبه‌های اقتصادی بیشتر در نظر گرفته می‌شود و تعداد لامپ‌های کمتری در اینگونه موارد لازم است بدین صورت اگر مسئله را فقط از جنبه اقتصادی بررسی نمائیم سیستم مستقیم اقتصادی‌ترین نوع روشنائی است. در رابطه با انتخاب نوع لامپ از جنبه اقتصادی دو دیدگاه هزینه‌ای و جود دارد.   1  – هزینه اولیه 2 – هزینه نگهداری و تعمیرات.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید