مدیریت تكنولوژی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مدیریت تكنولوژی دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت تكنولوژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدیریت تكنولوژی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت تكنولوژی :

مدیریت تكنولوژی

چكیده

این مقاله به دنبال آن است كه نشان دهد مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) مدیریت فناوری(MANAGEMENT OF TECHNOLOGY) و مدیریت تكنولوژیكی (TECHNOLOGICAL (MANAGEMENT) با یكدیگر تفاوتهایی دارند. به همین منظور ابتدا جریان اصلی به وجودآمدن مدیریت فناوری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس از لحاظ فلسفه وجودی ذینفعان و حوزه عملكرد تفاوتهای بین مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تكنولوژیكی تشریح می شود.

مدیریت فناوری در اواسط دهه 1980 توسعه یافت. بعد از طرح پیشنهادی شورای تحقیق ملی آمریكا (NRC) مدیریت فناوری را می توان به صورت فصل مشترك علوم مدیریتی و فنی (كه قبلاً فاقد ارتباط با یكدیگر بودند) مشاهده كرد. در این دوره اعتقاد بر این بود كه شیوه های مدیریت فعلی وارد مقوله مدیریت دارائیهای فناوری شود. شورای ویژه مدیریت فناوری. مدیریت فناوری را به صورت «علمی كه علوم مهندسی پایه و رشته های مدیریتی را برای برنامه ریزی توسعه و به كارگیری توانائیهای تكنولوژیكی جهت شكل دهی و به نتیجه رساندن اهداف یك سازمان به یكدیگر متصل می كند» تعریف كرد.

«بایراكترا» (BAYRAKATRA) در دومین كنفرانس مدیریت فناوری در سال 1990 تعریف گسترده زیر را از مدیریت فناوری ارائه كرد: «مدیریت فناوری دیدگاه سیستماتیك و عقلایی پاسخگویی به فرصتها و نوآوریهای تكنولوژیكی و نتایج مرتبط با آنهاست». او برای تبیین اینكه چرا مدیریت فناوری به كانون توجهات جهانی (نظیر كنفرانسها كارگاههای علمی سمپوزیوم ها دوره های آموزشی خاص و…) تبدیل شده است. به ســـــرعت بی سابقه نوآوریهای تكنولوژیكی افزایش میزان منابع انسانی و مالی اختصاص داده شده به تحقیق و توسعه اشاره می كند. تعریف او حیطه عمل مدیریت فناوری را به «تصمیم گیری در خصوص مشكلات تكنولوژیكی مرتبط با خلق و بهره برداری از دارائیها و توانمندیهای تكنولوژیكی در تمامی سطوح سازمان>» كاهش داد. این تعریف در برگیرنده موارد زیر است:

خلق تكنوفناوریهای جدید و كاربرد موثر و كارآمد فناوریهای موجود؛

پاسخگویی و مواجهه با تاثیرات و تغییرات فناوری بر اشخاص سازمانها جامعه و طبیعت؛

توسعه روشها و تكنیك هایی جهت رسیدگی به مشكلات تكنولوژیكی.

بعدها وی مدیریت فناوری را «كلیه فعالیتهای مدیریتی مرتبط با تدارك فناوری شامل تحقیق و توسعه تطبیق و اصلاح فناوریهای یك شركت و بهره برداری از این فناوریها برای تولید كالا و خدمات» تعریف كرد. او از واژه های مدیریت فناوری و مدیریت تغییرات تكنولوژیكی به عنوان اصطلاحات مشابه استفاده می كند.

به سوی دیدگاهی فراگیر

برای تعریف آنچه كه آن را دیدگاه فراگیر می نامیم باید تمایز واضحی بین سه حوزه یا زیر رشته مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تكنولوژیكی قائل شد. درواقع این رشته ها مكمل یكدیگر هستند و ارتباط نزدیكی با هم دارند.

تكامل تدریجی

حركت از مدیریت تحقیق و توسعه به سوی مدیریت فناوری می تواند با تغییراتی كه در زیر بیان می شود مرتبط باشد:

1 – تغییر در درك منابع و فرصتهای تكنولوژیكی: در دهه 60 تا 70 میلادی تحقیق و توسعه داخلی منبع اصلی مدیریت نوآوری در نظر گرفته می شد. از اواسط دهه 1980 باتوجه به هزاران مقاله و كتابی كه در ارتباط با اقتصاد نوآوری و تغییرات تكنولوژیكی نوشته شد بسیاری از منابع برای نوآوری نظیر حالتهای مختلف پیمانها و سرمایه گذاری مشترك در تحقیق و توسعه كنسرسیوم ها رد و بدل كردن حق امتیازها انجام تحقیق و توسعه فرعی و اكتساب فناوری شناسایی شد و در ادبیات مدیریتی مفهوم پورتفولیوی فناوری(TECHNOLOGY PORTFOLIO) به وجود آمد.

2 – تغییر از وضعیت عملیاتی به سمت وضعیت استراتژیك: در دوره مدیریت تحقیق و توسعه& مدیران عالی انتخابهای فنی را به بخشهای تحقیق و توسعه تفویض كردند و وظیفه مدیران عالی تنها تعیین هدف فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از سرمایه در گردش بود و مسئولیت مدیران تحقیق و توسعه حداكثر ساختن تخصیص این منابع بود. اما زمانی مدیریت فناوری مفهوم استراتژیكی پیدا كرد كه اهمیت فزاینده اتخاذ تصمیمهای فنی از سوی مدیریت عالی سازمان درك شد.

ادامه حركت به سمت مدیریت تكنولوژیكـی به دلایل زیر صورت گرفت:

– این نكته كه فناوری تنها به مهندسان و محققان درگیر در امر خلق و توسعه آن محدود نمی شود و كلیدی است كه بر هر فعالیتی در سازمان تاثیر می گذارد.

– درك این نكته كه كارایی مدیریت و بخصوص موفقیت تجاری سازمان در ارتباط مستقیم با از بین بردن موانع برقراری ارتباط بین رشته ها و عملكردهای مدیریتی است.

این روند در نهایت منتهی به دیدگاهی فراگیر و یكپارچه به نام مدیریت تكنولوژیكی گردید. چنین دیدگاه فراگیری از مدیریت تكنولوژیكی دیدگاه خاصی است كه توجه همزمان به فناوری و دیگر موارد مدیریتی را پیشنهاد می كند.

ارتباط بین مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تكنولوژیكی

تفاوتهای سه نوع مدیریت

در شكل مورد نظر مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تكنولوژیكی فلسفه های وجودی ذینفعان و حوزه های عملكرد متفاوتی با یكدیگر دارند كه در ذیل به تشریح آن پرداخته می شود:

فلسفه وجودی: اینك دیگر مشخص شده است كه فعالیتها برنامه ها و پروژه های تحقیق و توسعه باید به طور مناسب مدیریت شوند زیرا نمی توان روی شانس یا فرصت به عنوان منبعی برای نوآوری حساب كرد. از آنجا كهR&D به عاملی حیاتی برای خلق فناوریهای جدید تبدیل شده است به یك مدیریت ساختار یافته با رویه های عملیاتی و روشهای مشخص برای حداكثر ساختن بودجه تحقیق و توسعه مورد نیاز است. تخصیص منابع مالی انسانی و سازمانی به بخش تحقیق و توسعه یك مسئله مدیریتی بسیار مهم قلمداد می شود. با چنین دیدگاهی لازم نیست كه ارتباط بین مدیریت تحقیق و توسعه و استراتژی شركت الزاماً آشكار باشد.

از زمانی كه این واقعیت كه فناوری به عنوان بخشی از پورتفولیوی فناوری شركت كه بایستی به وسیله فعالیتهای گوناگون بین واحدهای تجاری – لااقل واحدهای تحقیق و توسعه سیستم های تولیدی و اطلاعاتی – مدیریت شود از سوی شركتها پذیرفته شد و از هنگامی كه مهندسان و مدیران دریافتند كه باید با یكدیگر كار كنند مدیریت فناوری متولد شد. همین امر بعدها موجب استحكام بخشیدن پایه تكنولوژیكی شركتها گردید. هدف از مدیریت فناوری حداكثر ساختن نرخ بازگشت سرمایـــه گذاریهای صورت گرفته روی سبد فناوری شركت در تمامی سطوح سازمان و كلیه مراحل فرایند نوآوری تكنولوژیكی از خلق تا كاربرد آن است.

فلسفه وجودی مدیریت تكنولوژیكی استفاده از فناوری برای بالابردن اثربخشی تمامی فعالیتهای درون سازمان است. در این دیدگاه فناوری به عنوان متغیری تاثیرگذار و منبع اصلی انجام همه وظایف مدیریتی در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر در این دیدگاه فرض می شود كه برای انجام هر وظیفه مدیریتی باید فناوری را هم به عنوان منبع ورودی جهت داشتن دیدگاهی استراتژیك و هم منبعی جهت شكل دهی روشها و رویه های عملیاتی در نظر گرفت.

ذینفعان:

مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تكنولوژیكی همچنین از لحاظ نــــــوع شركت افراد درگیر در تصمیم گیریها و نحوه انجام فعالیتهای روزانه این افراد نیز با هم تفاوت دارند.

كاركنان و مدیران تحقیق و توسعه اساساً فعال در امر مدیریت تحقیق و توسعه هستند& اما اغلب كارها باید توسط افراد محقق& بخصوص حداكثر بهره برداری از بودجه تحقیق و توسعه كه قبلاً توضیح داده شد& انجام پذیرد.

تمامی شركتهای با سطح فناوری متوسط یا بالا خودشان فعالیتهای تحقیقـــــاتی خود را هدف گذاری می كنند در حالی كه شركتهای فاقد واحد تحقیق و توسعه توجهی به مدیریت تحقیق و توسعه نشان نمی دهند.

مدیریت پورتفولیوی استراتژی های فناوری یك شركت به وضوح نیازمند داشتن یك دیدگاه خاص برای تصمیم گیری است زیرا مسئولیت انجام فعالیتهای متفاوتی را با شركای داخلی و خارجی تجاری برعهده دارد. مدیریت فناوری در برگیرنده مدیریت بر مهندسان تكنسین ها& محققان واحدهای تحقیق و توسعه و فعالیتهای تولید است و بیشتر مرتبط با شركتهای با فناوری سطح بالا و متوسط است.

براساس تعریفی كه از مدیریت تكنولوژیكی ارائه شد& مدیریت تكنولوژیكی مرتبط با هرنوع استفاده به كارگیری یا خلق فناوری در درون سازمان است و مدیران عالی در كلیه سطوح كه در واقع تصمیم گیران اصلی در هر سازمانی هستند را در برمی گیرد. مدیریت تكنولوژیكی حتی در سازمانهای بدون واحد تحقیق و توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نوع فایل: word

سایز:323 KB

تعداد صفحه:100

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC دارای 384 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC :

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»

در محدوده زمانی سال و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش

حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان شاخص IMC و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

به همین منظور فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید :

ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.

ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.

ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش .

ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.

جامعه آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری[] شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .

شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .

در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .

فهـرسـت مطالب

عنوان‌ صفحه

چکیده

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: كلیات‌

1-1-‌ بیان مسئله‌ ‌ 5

2-1ـ اهمیت تحقیق 5

3ـ1ـ اهداف‌ تحقیق ‌ 1

4ـ1ـ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ 11

5ـ1ـ جامعه‌ آماری‌ 11

6ـ1ـ روش‌ تحقیق‌ 15

7ـ1ـ تكنیك‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌) 16

8ـ1ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ 16

9ـ1ـ موانع‌ تحقیق‌ 17

10-1-پیشینه تحقیق 17

11-1- مبانی نظری 18

1-11-1- نظریه جریان دو مرحله ای 18

2-11-1- نظریه استحكام 18

3-11-1- نظریه استفاده- رضایتمندی 18

4-11-1- نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی 19

5-11-1- نظریه پذیرش 19

6-11-1- نظریه انگیزشی 20

7-11-1- نظریه های خصیصه منفرد 20

8-11-1- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای 21

9-11-1- نظریه های مخاطب شناسی 22

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

1ـ1ـ تعریف واژگان‌ 28

1ـ1ـ1- مفهوم ارتباط 28

2ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات 30

3ـ1ـ1- مفهوم‌ بازاریابی 31

4ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی 34

5ـ1ـ1- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی 34

6ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی 35 7ـ1ـ1- مفهوم‌ رسانه ها 37

8ـ1ـ1- مفهوم‌ تبلیغات 38

9ـ1ـ1- مفهوم‌ پیشبرد فروش 41

10ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش مستقیم 43

11 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش شخصی 44

12 ـ1-1- مفهوم‌ روابط عمومی 44

13 ـ1ـ1- مفهوم‌ حمایت مالی 47

14 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش رابطه ای 47

بخش‌ دوم‌:

1ـ2ـ سیر تحولات بازاریابی 48

2ـ2ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی 55

3ـ2ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی 57

1-3ـ2ـ گرایش تولید 60

2-3ـ2ـ گرایش محصول 60

3-3ـ2ـ گرایش فروش 60

4-3ـ2ـ گرایش بازاریابی 61

5-3ـ2ـ گرایش بازاریابی اجتماعی 67

4ـ2ـ تعاریف بازاریابی 68

5ـ2ـ ابعاد تعاریف بازاریابی 70

1-5ـ2ـ نیازها و خواسته ها 71

2-5ـ2ـ مبادله 72

3-5ـ2ـ بازار 72

6ـ2ـ ابعاد گوناگون Marketing 73

1-6ـ2ـ بازارگرایی 73

2-6ـ2ـ بازارشناسی 73

3-6ـ2ـ بازاریابی 74

4-6ـ2ـ بازارسازی 74

5-6ـ2ـ بازارگردی 75

6-6ـ2ـ بازارسنجی 75

7ـ6ـ2ـ بازارداری 79

8ـ6ـ2ـ بازارگرمی 79

9ـ6ـ2ـ بازارگردانی 79

7-2-شش گام برنامه بازاریابی 77

بخش‌ سوم:

1ـ3ـ بازاریابی نوین 79

2ـ3ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی 84

3-3- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی 87

4-3- فرآیند برنامه ریزی IMC 90

5ـ3ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) 91

6 ـ3ـ فاکتورهای رشدIMC 92

7 ـ3ـ ارتباطات بازاریابی وIMC 93

8 ـ3ـ پنج فاکتور کلیدیIMC 96

9 ـ3ـ اهداف IMC 98

10ـ 3ـ ویژگی های اصلی IMC………………………………………………………………………………….. 99

11ـ3ـ آمیخته تبلیغات وIMC……………………………………………………………………………………. 100

12 ـ3ـ به سوی یکپارچگی………………………………………………………………………………………… 101

13 ـ3ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(5 گام)……………………………………………………………… 106

14-3-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی…………………………………………………….. 107

15 ـ3ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC…………………………………………………………………………..113

16 ـ3ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC………………………………………………………………………….116

17 ـ3ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ……………………………………………………………………………….120

18 ـ3ـ مراحل توسعه IMC……………………………………………………………………………………….123

19 ـ3ـ موانع موجود بر سر راه اجرای IMC ………………………………………………………………127

20 ـ3ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC…………………………………………………..131

بخش‌ چهارم‌:

1ـ4ـ فرآیند ارتباطات در IMC …………………………………………………………………………………..139

1-1ـ4ـ عناصر فرآیند ارتباط…………………………………………………………………………….139

2-1ـ4ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ……………………………………………140

3-1ـ4ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (9 مرحله )……………………………….. 147

2ـ4ـ انتخاب رسانه ها ……………………………………………………………………………………………….163

3ـ4ـتبلیغات……………………………………………………………………………………………………………….171

1-3ـ4ـ میزان تبلیغات ………………………………………………………………………………….. 172

2-3ـ4ـ تعیین اهداف تبلیغات 174

3-3ـ4ـ تعیین بودجه تبلیغات 175

4ـ3ـ4ـ تعیین استراتژی تبلیغات 176

5ـ3ـ4ـ عملکردهای تبلیغات‌ 177

6ـ3ـ4ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌ 178

7ـ3ـ4ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ 179

8ـ3ـ4ـ تبلیغات و آگهی ها 183

9ـ3ـ4ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها 188

10ـ3ـ4ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید 194

4ـ4ـ ترویج 206

1-4ـ4ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج 209

2-4ـ4ـماهیت و اهمیت ترویج 212

3-4ـ4ـ روش های ترویج 212

4-4ـ4ـ ماهیت ابزار های ترویج 214

5-4ـ4ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی 221

5ـ4ـ پیشبرد فروش 224

1-5ـ4ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش 225

6ـ4ـ فاصله بین فروش و بازاریابی 231

7ـ4ـ روابط عمومی بازاریابی 235

1-6ـ4ـ ابزارهای مهم روابط عمومی 238

2-6ـ4ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی .239

3-6ـ4ـ اجرای برنامه روابط عمومی 240

4-6ـ4ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی 241

8ـ4ـ حمایت مالی 242

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

1ـ3ـجامعه‌آماری‌ …………………………………………………………………………………………………….. 247

2ـ3ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ………………………………………………………………………. 250

3ـ3ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی…………………………………………………………………………. 250

1-3-3- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر …………………………………………………………………. 277

4ـ3ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ …………………………………………………………………………………….. 277

5ـ3ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ………………………………………………………………………… 278

6-3- فرضیه‌های‌ تحقیق‌ …………………………………………………………………………………………… 278

7-3- سؤالات‌ تحقیق‌……………………………………………………………………………………………….. 279

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

1-4- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی …………………………………………………………………….. 304

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

1ـ5ـ خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌ ……………………………………………………………………………………… 349 بخش‌ دوم:

2ـ5ـ پیشنهادات‌ ……………………………………………………………………………………………………… 358

منابع‌ومأخذ: ………………………………………………………………………………………………………………362

پیوست‌ ……………………………………………………………………………………………………………………369

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC
فهرست جداول:

عنــوان صفحه

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” سن ” …………………….. 305

جدول شماره 2 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” جنسیت ” …………………..307

جدول شماره 3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” میزان تحصیلات ” ……….308

جدول شماره 4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” رشته تحصیلی “…………… 309

جدول شماره 5 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد تعیین مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص……………………………………………………………………… 311

جدول شماره 6 : توزیع فراوانی و درصد اهداف پاسخگویان از تدوین استراتژی بازاریابی….312

جدول شماره 7 : توزیع فراوانی و درصد میزان توجه پاسخگویان به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی ………………………………………………………………………………………………………314

جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصد میزان آگاه فرض کردن مخاطبان هدف از نظر پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………….. 315

جدول شماره 9 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص ……………………………………………………………………………………………….. 316

جدول شماره 10 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در مورد تولید یک محصول جدید …………………………………………………………………… 317

جدول شماره 11 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد بخش های مشارکت کننده در تصمیم گیری هنگام تدوین راهبردهای بازاریابی برای یک محصول جدید…………………….319

جدول شماره 12 : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای پیشبرد فروش هر برند از نظر پاسخگویان …………………………………………………………………… 321

جدول شماره 13 : توزیع فراوانی و درصد میزان اعتقاد پاسخگویان به اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت ……………………………………………………………………………………………. 322

جدول شماره 14 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری مربوط به پیشبرد فروش ……………………………………………………………………. 324

جدول شماره 15 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اعتقاد شرکت به این موضوع که کارکنان گروه بازاریابی نیز خود جزء مشتریان شرکت محسوب می شوند…………… 326

جدول شماره 16 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت وروحیه همکاری بین اعضاء گروههای مرتبط بازار یابی ………………. 328

جدول شماره 17 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط اعضای گروههای بازاریابی در انجام وظایف و امور محوله 329

جدول شماره 18 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت ………………………………………………………………………….331

جدول شماره 19 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن اهداف کلان شرکت خود در ارائه محصولات …………….. 332

جدول شماره 20 : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت دادن پاسخگویان به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک وپذیرش بهتر پیامهای تبلیغاتی …………………………………………… 334

جدول شماره 21 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تبلیغ محصولات ویژه شرکت در رسانه های با مخاطب محدود ………………………………………………………………………..336

جدول شماره 22 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی……………………………………………………………………………………………………. 337

جدول شماره 23 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت دادن شرکت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب هنگام برنامه ریزی…………………………………………………….. 338

جدول شماره 24 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت بازخوردهای مخاطبان هدف در سیاست گذاری های آینده شرکت ……………………………………………………. 340

جدول شماره 25 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش برای تصمیمات آتی شرکت ……………………. 342

جدول شماره 26 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT) برای تبلیغ محصولات شرکت ……………………………………………… 344

جدول شماره 27 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….346

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC
فهرست نمودارها :

عنــوان صفحه

نمودار شماره 1 : سن ……………………………………………………………………….. …………………….. 305

نمودار شماره 2 : جنسیت…………………………………………………………………………………………….307

نمودار شماره 3 : میزان تحصیلات………………………………………………………………………………..308

نمودار شماره 4 : رشته تحصیلی………………………………………………………………………………….. 309

نمودار شماره 5 : مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص………………….. 311

نمودار شماره 6 : اهداف تدوین استراتژی بازاریابی………………………………………………………….312

نمودار شماره 7 : توجه به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی ………………………314

نمودار شماره 8 مخاطبان هدف آگاه…………………………………………………………………………….. 315

نمودار شماره 9 : تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص …………………………………….. 316

نمودار شماره 10 : عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در تولید یک محصول جدید ………….. 317

نمودار شماره 11 : بخش های مشارکت کننده در تدوین راهبردهای بازاریابی………………………319

نمودار شماره 12 : در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای هر برند………………………………… 321

نمودار شماره 13 : اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت ……………………………. 322

نمودار شماره 14 : دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری ها………………………………… 324

نمودار شماره 15 : میزان اعتقاد شرکت به اینکه کارکنان خود مشتری هستند………………………. 326

نمودار شماره 16 : میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت…………………………………….. 328

نمودار شماره 17 : میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت ………………… 329

نمودار شماره 18 : استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت……………….331

نمودار شماره 19 : میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن……………….. 332

نمودار شماره 20 : اهمیت به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک بهترپیامها……………334

نمودار شماره 21 : تبلیغ محصولات ویژه در رسانه های با مخاطب محدود ……………………….336

نمودار شماره 22 : استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی…………………………………. 337

نمودار شماره 23 : اهمیت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب………………………………………… 338

نمودار شماره 24 : اهمیت بازخوردهای مخاطبان در سیاست گذاریهای آینده شرکت ………… 340

نمودار شماره 25 : سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش…………. 342

نمودار شماره 26 : میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT)………………………………. 344

نمودار شماره 27 : میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش………………………………………………..346

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC
فهرست شکل ها :

عننــوان صفحه

شکل 1ـ سیر تحولات بازاریابی .41

شکل 2ـ مراحل بازاریابی نوین .70

شکل 3ـ اشکال ابزارهای پیشبرد فروش .77

شکل 4ـ ابزارهای ارتباطات بازاریابی 85

شکل 5ـ اجزای ترکیب ترویج 92

شکل 6ـ مراحل مختلف IMC 93

شکل 7ـ فرآیند برنامه ریزی 8 مرحله IGMC ………………………………………………………… 108

شکل 8ـ مراحل توسعه IMC …………………………………………………………………………… 115

شکل 9ـ ابزارهای یکپارچهIMC………………………………………………………………………………. 116

شکل 10ـ فرآیند مراحل IGMC …………………………………………………………………………… 117

شکل 11ـ مراحل آمادگی خریدار……………………………………………………………………………… 132

شکل 12ـ چهار تصمیم برای توسعه برنامه تبلیغاتی ……………………………………………………. 164

شکل 13ـ اهداف تبلیغاتی قابل اجرا………………………………………………………………………….. 165

شکل 14ـ تصمیمات اصلی در تبلیغات و آگهی ها ………………………………………………………. 178

شکل 15ـ پنج فاكتور اصلی ابزار ترویج………………………………………………………………………. 200

شکل 16ـ اجزای IMC……………………………………………………………………………………………. 202

شکل 17ـ یکپارچه سازی ترکیب ترویج……………………………………………………………………… 209

شکل 18ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی………………………………………… 212

شکل 19ـ استراتژی ایجاد کشش و یا استراتژی تهاجمی……………………………………………….. 213

شکل20- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای………………………………………………………………… 241

)بیان مسأله

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شركتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یكپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تكنیكهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می كنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می كند كه همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یكپارچه با یكدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یك اركستر سمفونیك كه هدف مشخصی را دنبال می كند به گوش برسند.

نوع فایل: word

سایز :639 KB

تعداد صفحه:384

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو دارای 381 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو :

بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو

ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد. مدیرانی که این فرآیند را می‌شناسند می توانند علاوه بر طراحی برنامه‌های ارتباطی که متناسب با نیازهای سازمانی است، به تحلیل الگوهای ارتباطی نیز بپردازند.

بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه :

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :

الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات :

-) بیان مسئله

-) اهمیت تحقیق :

-) سؤالات تحقیق :

-) فرضیه‌های پژوهش :

-) تعریف واژگان

گشودگی ( Openness )

همدلی ( Empathy )

حمایتگری ( Suppirtiveness )

مثبت‌گرایی ( Positiveness )

تساوی ( Equality )

– اصل تقابل

– اصل اندیشه ترکیبی

– اصل آگاهی

– اصل توازن

– اصل همتایی

– اصل تمیز حریم

فرآیند ارتباط

– – ارتباطات سازمانی

ارتباط مکاتبه‌ای

ارتباط کلامی

ارتباط غیرکلامی

راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات

ارتباطات و تصمیم‌گیری

تصوّر کار فرادست:

فرادست را بی‌اطّلاع نگذارید

خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید

ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد

نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید

قابل اعتماد باشید

مسئولیتی را که برعهده شماست ، بپذیرید

سرسخت‌ترین منتقد خود باشید

فرآیند ارتباطات

فرآیند مدیریت و ارتباطات

الف) برنامه‌ریزی

ب) سازماندهی

ج) هدایت ( رهبری )

د) کنترل

اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات

استعاره‌های ارتباطات سازمانی

استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی

حوزه‌های سنتی تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی

افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی

سبکهای ارتباطی در سازمان

تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی

خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی

اثرات سبکهای ارتباطی

تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات

مشورت کردن

قابلیت مانور

ارتباطات کامل

سازش

زمان‌بندی منفی

همنوایی

ارتباطاتی که حالت تدافعی را تحریک می‌کنند

رفتار گروه و فرآیند ارتباطات

ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات

رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات

شبکه‌های ارتباطی سازمان

ماهیت شبکه‌های ارتباطی

انواع شبکه‌های ارتباطی

ویژگیهای شبکه‌های ارتباطی

اثرات شبکه‌های ارتباطی

عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی

موانع ارتباطات

ارتباطات روبه‌پایین

کانالهای ارتباطی عمودی

ارتباطات روبه‌بالا

ارتباط‌گران اصلی سازمان

مدیریت ارتباطات سازمانی

تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی و پنجره جوهری

چارچوب روابط بین سازمانی

ارتباط در رویکردهای کلاسیک

مضمون ارتباط

مسیر جریان ارتباط

مجرای ارتباط

سبک ارتباط

ارتباط در رویکردهای روابط انسانی

مضمون ارتباط

مسیر جریان ارتباط

مجرای ارتباط

سبک ارتباط

ارتباط در سازمانهای منابع انسانی

مضمون ارتباط

مسیر جریان ارتباط

مجرای ارتباط

سبک ارتباط

کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی

نظریه‌های مربوط به استفاده از شیوه‌های ارتباط

مدل غنای شیوه‌های ارتباطی

مدل پردازش اطلاعات اجتماعی

مدل ظرفیت دوگانه

ایجاد ارتباط با افراد

نظریه سلسله‌مراتب نیازها

نظریه بهداشت – انگیزش

نظره ای-آر- جی

نظره نیازهای سه‌گانه مک‌کللند

شبکه‌های رسمی و غیررسمی

انتخاب کانال ارتباطی

موانع ارتباطات مؤثر

ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل

مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد

یکی‌بودن گفتار و کردار

ارتباطات یک تعهد دوجانبه است

تأکید بر ارتباطات رو در رو

مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط

رسانیدن خبرهای ناگوار

پیام باید درخور شنونده باشد

ارتباطات یک فرایند دائمی است

رقابت دشمن ارتباطات مؤثر :

دیدگاه رهبری تحولی :

عناصر رهبری تحولی

ایجاد دیدگاه استراتژیک :

اعلام دیدگاه به کارکنان از طریق ارتباط :

مدلسازی دیدگاه :

ایجاد تعهد نسبت به دیدگاه :

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر :

ابعاد رفتاری رهبری تحولی :

ارتباطات الهام‌بخش :

رهبری حمایتی :

تحریک ذهنی :

بازشناسی شخصی :

مدل ادکار :

تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان :

توانمند‌سازی کارکنان :

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر :

تعهد کارکنان :

افزایش عملکرد تیم :

ویژگیهای فردی رهبری :

توجه به ابعاد انسانی تغییر :

–)رهبری و ارتباطات سازمانی

وظایف ارتباطی رهبران سازمان

فرآیند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی

ابعاد مختلف رفتار رهبری

اهمیت وجود پیروان برای ارتباطات رهبری

ارتباطات روندی است که به تأثیر منتهی می‌شود.

رهبری

تئوری‌های شخصیتی رهبری

تئوری‌های رفتاری رهبری

تحقیقات دانشگاه ایالتی اُهایو

تحقیقات دانشگاه میشیگان

تحقیقات اسکاندیناوی

تئوری‌های اقتضایی

الگوی فیدلر

تئوری موقعیتی هرسی و بلانشارد

تئوری مبتنی بر تبادل‌نظر رهبر با اعضا

تئوری مسیر – هدف

الگوی رهبری مشارکتی

وجوه مشترک تئوری‌های رهبری

آخرین دیدگاهها درباره رهبری

تئوری اسنادی رهبری

تئوری رهبری فره‌مند

پیروان

نظام ارتباطی

رهبری کردن

سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

عاملهای اثربخش بر حیطه نظارت کارآمد

عاملهای انسانی در مدیریت :

رهبری یک رویه مشترک مدیریت است.

عنصرهای پدیدآورنده رهبری

قدرت : نخستین عنصر رهبری قدرت است.

الگوهای بنیاد‌نهاده بر بهره‌گیری از اختیار

چهار نظام مدیریت لیکرت

شبکه مدیریت

رهبری به‌عنوان یک طیف پیوسته یا پیوستار

مانعها و آشفتگیهای ارتباطی

به‌سوی ارتباطهای اثربخش

عکس‌العمل پیرو در قبال رهبر :

وظایف رهبری

خصوصیات فردی رهبر

رهبری و تحول

رمز موفقیت بهسازی سازمان

شش روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر

انواع وابستگی

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح افقی سازمان

ارتباطات و تحوّل

تغییر در ساختار

تغییر در تکنولوژی

تغییر دادن مکان

تغییر در مردم

مقاومت در برابر تغییر

مقاومت سازمانی

منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر

غلبه بر عوامل مقاوم

سیاستهای تغییر

فرایند بررسی داخلی سازمان

بهبود سازمانی

روشهای بهبود سازمانی

–) نقش ارتباطات درسازمان‌های یادگیرنده :

ایجاد یک سازمان یادگیرنده

مهارتها و انگیزه‌

–) نقش ارتباطات در کاهش تعارض‌های سازمانی‌:

روش‌هایی برای مدیریت تعارض بین گروه ها

— ) ارتباطات و رفتار سیاسی در سازمان‌ها :

تدبیرهای سیاسی در استفاده از قدرت

تعاریف عملیاتی متغیرها:

فصل دوم

-) مبانی نظری :

-) یافته‌های پژوهشی :

مقدمه :

با نگاهی دقیق به گستره مدیریت با راحتی می‌توان حضور مؤثر ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده کرد و به جرأت می‌توان گفت که مدیریت فن برقراری ارتباطات است. هر فعالیت و کارکرد مدیریتی مستلزم به کارگیری برخی از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم ارتباطات می باشد . مدیران چه برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند یا هدایت و رهبری، خود را در ارتباط با دیگران خواهند یافت. تصمیمات مدیریتی و سیاستهای سازمانی به خودی خود مؤثر نخواهند بود مگر این که توسط اشخاصی که مسئول تصویب واجرای آنها هستند، درک شوند.

ارتباطات مناسب و مؤثر در تغییر سازمانی نقش دارد به علاوه ارتباطات عامل مهمی در انگیزش و رضایت شغلی کارکنان محسوب می‌شود.

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :

ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد. مدیرانی که این فرآیند را می‌شناسند می توانند علاوه بر طراحی برنامه‌های ارتباطی که متناسب با نیازهای سازمانی است، به تحلیل الگوهای ارتباطی نیز بپردازند.

الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات :

برقراری ارتباط کار ساده و پیش پاافتاده‌ای نیست. در واقع، همواره باید به یاد داشته باشیم که فرآیند برقراری ارتباطات به نوعی با ارتباطات ناموفق عجین شده است. با آگاهی از این مسئله، محققان به بررسی ارتباطات در قالب نوعی از فرآیند اطلاعات اجتماعی پرداخته‌اند که. در آن گیرندگان از طریق اطلاعات پردازش شده به طور قابل درکی به تفسیر پیامها می‌پردازند. این دیدگاه منجر به گسترش الگوی ادراکی ارتباطات گردیده و ارتباط را همچون فرآیندی نشان می‌دهد که در آن گیرندگان، مفاهیم را در ذهنشان پردازش می‌کنند.

ـ فرستنده : فرستنده می‌تواند یک فرد، گروه یا سازمان باشد که درصدد است تا با گیرنده خاصی ارتباط برقرار کند. گیرندگان ممکن است افراد، گروهها یا سازمانها باشند.

ـ رمزگذاری : فرآیند ارتباط، رسماً زمانی آغاز می‌شود که فرستنده عقیده یا تفکری را رمزگذاری می‌کند. رمزگذاری، تفکرات ذهنی را به شکل یا رمز یا زبانی که بتواند برای سایر افراد هم قابل فهم باشد در می‌آورد. مدیران اغلب از لغات، شماره‌ها، حرکات و اشارات ، علائم غیرکلامی نظیر تصاویر و عکسها برای رمزگذاری استفاده می‌کنند. علاوه براین می توان از روشهای مختلف رمزگذاری برای توصیف عقاید مشابه نیز استفاده کرد.

ـ پیام : ثمره رمزگذاری، بوجود آمدن یک پیام است. دو نکته مهم در مورد پیام وجود دارد که باید همواره آن را بخاطر سپرد :

ـ پیامها اصولاً در برگیرنده چیزی بیش از آنچه که با چشم قابل رؤیت است می‌باشند، مثلاً پیامی حاوی یک دستور کاری است می‌تواند واکنشهای عاطفی یا احساسی را به دنبال داشته باشد.

ـ پیامها باید با کانال مورد استفاده جهت انتقال پیام هماهنگ باشند.

ـ انتخاب یک واسطه : مدیران می‌توانند از رسانه‌های ارتباطی گوناگونی برای برقراری ارتباط استفاده کنند .رسانه‌های ارتباطی شامل مکالمات رو در رو، صحبتهای تلفنی، پست الکترونیکی، پست صوتی، کنفرانس ویدئویی، نامه‌ها یا یادداشتهای کتبی، عکسها یا طرحها، جلسات، تابلوهای اعلانات، داده‌های کامپیوتری، جداول یا شکلها می‌شوند .انتخاب رسانه ارتباطی مناسب به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله: ماهیت و هدف از پیام، نوع مخاطبان، میزان نزدیکی به مخاطبان، محدودیت‌های زمانی موجود جهت انتشار پیام، اولویتهای فردی، میزان پیچیدگی مشکل و شرایط موجود. تمامی رسانه‌های ارتباطی از مزایا و معایبی بیرخوردار هستند که باید متناسب با شرایط از آنها استفاده کرد.

ـ رمزگشایی : رمزگشایی به عبارتی ترجمه یا تفسیر، خاص دریافت کننده از پیام رمزگذاری شده است که شامل ترجمه لفظی، شفاهی و یا جنبه‌های بصری یک پیام می‌باشد.

گیرنده‌ها بر پردازش اطلاعات اجتماعی تکیه می‌کنند تا بتوانند مفهوم یک پیام را در حین رمزگشایی نیز تعیین کنند. رمزگشایی یکی از علل عمده سوء تعبیر در ارتباط میان فرهنگی و بین نژادی محسوب می‌شود زیرا رمزگشایی توسط گیرنده تابع ارزشهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و ممکن است برای فرستنده این ارزشها قابل درک نباشند.

ـ ایجاد مفهوم : الگوی ادراکی ارتباط بر مبنای این عقیده قرارداد که گیرنده مفهوم پیام را در ذهن خود پردازش می‌کند. بنابراین، ‌تعبیر گیرنده از پیام ممکن است با آنچه مدنظر فرستنده است، متفاوت باشد . بدین ترتیب دریافت‌کنندگان پیام، براساس تعبیرات شخصی خود عمل می‌کنند نه براساس تعبیرات و مقاصد فرستندگان پیام.

ـ بازخورد : پاسخی که گیرنده در قبال پیام ارائه می‌کند، معمای حلقه بازخورد است . در این مرحله از فرآیند ارتباطات، گیرنده تبدیل به فرستنده می‌شود، پیام را رمزگذاری کرده وسپس آن را برای فرستنده اصلی ارسال می‌دارد وی نیز این پیام را رمزگشایی و تفسیر می‌کند. همانگونه که در این بحث مشاهده می‌گردد، از بازخورد جهت بررسی نحوه ادراک دریافت کننده از پیام ارسال شده استفاده می‌گردد و به این ترتیب دریافت کننده چگونگی استنباط خود از پیام فرستنده را به وضوح بیان می‌دارد.

ـ اختلال : نشانگر هر آن چیزی است که در انتقال و درک پیام دخالت کرده و برتمام پیوندهای فرآیند ارتباطات اثر می‌گذارد. اختلال شامل عواملی از قبیل اختلال کلام، ارتباطات تلفنی ضعیف ، دست خط ناخوانا. آمارهای اشتباه موجود در یک یادداشت .یا گزارش، بینایی یا شنوایی ضعیف و فاصله فیزیکی موجود میان فرستنده و گیرنده می‌باشد. مدیران از طریق کاهش اختلالات به شیوه‌های گوناگون می‌توانند باعث بهبود و ارتقای ارتباطات شوند.

در پژوهش حاضر نقش ارتباطات در فرآیند مدیریت، تغییر سازمانی، راهبری، مدیریت ، مدیریت استراتژیک و ماهیت سازمان‌های یادگیرنده مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت الگوهای یک سازمان فرهنگی در ابعاد ارتباطات سازمانی و رهبری استخراج شده است.

-) بیان مسئله

در پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که براساس قرائن موجود تجربی و علمی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی چگونه می‌باشد.

ارتباطات سازمانی به طور وسیع به عنوان پردازش، تعبیر، تفسیر پیام‌ها، اطلاعات، معانی و فعالیت‌های نمادین در درون و در بین سازمان‌ها تعریف می‌شود.

نظریه پردازان کلاسیک سازمان ارتباطات را اسناد مکتوب و اختیار صدور فرمان (وبر )، جریان رو به بالای پیام‌ها و ترغیب کارکنان (تیلور )، جریان افقی اطلاعات (فایول )، گوش دادن و ارتباطات غیررسمی (روتیلزبرگر )، بازخور و رفتار دایره‌ای (فالت ) و تعهدات ناشی از تصمیم (بارنارد ـ ) تعریف نموده‌اند.

اما نظریه‌پردازان معاصر سازمان به ارتباطات به عنوان بر ساخته‌هایی همچون پردازش اطلاعات (گالبرایت )، شبکه‌های اجتماعی (کید ـ ) ، هماهنگی (هچ ) و مشارکت (لیکرت ) می‌نگرند. (فرهنگی ـ ـ )

با توجه به ارزیابی ‌های مکرر دفتر فرماندهی کل قوا از نحوه‌ی عملکرد نیروهای مسلح و احراز رتبه‌ی اول توسط سازمان عقیدتی سیاسی در عرصه‌های متفاوت فرهنگی در سال‌های پیاپی و با توجه به ناشناخته‌ بودن الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در این سازمان پس از تغییر رئیس این سازمان در سال نتایج این تحقیق می‌تواند بعد جدیدی از نقش مؤثر ارتباطات را در سازمان‌های فرهنگی بگشاید. اهمیت و ویژگی مهم دیگر این تحقیق مطالعه‌ی رهبری از دیدگاه ارتباط می باشد و این‌که ارتباطات و نقش مهم آن آن‌گونه که باید و شاید در مصوبه‌ی وزیران (برنامه‌ی تحول اداری) و حتی جدول تعیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب سازمان مورد توجه قرار نگرفته است.

-) اهمیت تحقیق :

با عنایت به ابلاغ برنامه‌های تحول اداری توسط هیأت محترم وزیران به کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و رویکرد اصلی جشنواره شهید رجایی به برنامه‌های تحول اداری هنگام ارزیابی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سرمایه‌گذاری میلیاردها ریال در اجرای این برنامه، هرگونه بی‌توجهی و یا حتی کم‌توجهی به الگوی ارتباطات سازمانی و سبک‌های ارتباط رهبر ـ پیرو منجر به شکست و یا کاهش ضریب موفقیت این برنامه خواهد شد. چرا که یکی از موانع اصلی اجرای برنامه‌های تحول «مقاومت در برابر تغییر» می‌باشد که با استفاده از الگوی مناسب ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو می‌توان مقاومت‌هایی از این دست را کاهش داد و از سوی دیگر با جلب مشارکت فعال کارکنان در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های تحول و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند تغییر، مقادیر قابل توجهی در منابع صرفه‌جویی نمود. بدیهی است که در این فرآیند ارتباطات بین اعضاء سازمان با یک دیگر و افراد با سازمان‌ نقش مؤثری در پیشبرد اهداف تحول سازمانی خواهد داشت.

-) سؤالات تحقیق :

ـ سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی چیست؟

ـ سبک ارتباطات سازمانی در سازمان عقیدتی سیاسی چیست؟

ـ آیا سبک ارتباط رهبر ـ پیرو با الگوی ارتباطات سازمانی در سازمان موصوف متناسب است؟

اهداف تحقیق :

هدف کلی این تحقیق بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو می باشد .

اهداف فرعی:

ـ شناخت و تعریف سبک ارتباط رهبر ـ پیرو با رویکرد ارتباطی

ـ طراحی و تبیین الگوی سنجش نظام ارتباطات سازمانی در سازمان‌های غیرانتفاعی (فرهنگی)

ـ شناخت و تعریف مقاومت در برابر تغییر با رویکرد ارتباطات سازمانی

ـ شناسایی ساز و کار نقش ارتباطات سازمانی درکاهش مقاومت در برابر تغییر

ـ شناسایی ساز و کار ونقش سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در کاهش مقاومت و حتی جلب مشارکت کارکنان.

-) فرضیه‌های پژوهش :

ـ تعیین سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان عقیدتی سیاسی

ـ تعیین الگوی ارتباطات سازمانی در سازمان عقیدتی سیاسی .

نوع فایل: word

سایز: 1.10 MB

تعداد صفحه:381

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات دارای 9 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات :

ویژگی تبلیغات اینترنتی

بطور کلی می توان تبلیغات اینترنتی را دارای این خصوصیات دانست :

1-دستیابی به بازار جدید در حال گسترش

2-هدفگیری دقیق مخاطبان

3-اطلاع رسانی كامل و سریع

4-هزینه كم

5-نظارت و ارزیابی دقیق و بدون واسطه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید