تنظیم خانواده و جمعیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تنظیم خانواده و جمعیت دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تنظیم خانواده و جمعیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تنظیم خانواده و جمعیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تنظیم خانواده و جمعیت :

جمعیت و تنظیم خانواده

قسمتهایی از متن:

مقدمه

سالهای سال است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بامسئله افزایش سریع جمعیت روبرو هستند ، این مسئله مشکلات ناگواری را از نظر اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی متوجه نموده است . به طور کلی دور تسلسلی بین جمعیت وعوامل پیشرفت وجود دارد . در جمعیتهای متناسب درآمد وصنعت بالاست ، امکانات تحصیلی وشغلی مناسب وجود دارد . فقر کم است واین امر کمک می کند که جمعیت روز به روز متناسبتر ومثمرثمرتر باشد وبر عکس در کشورهای عقب مانده ودر حال توسعه ، جمعیتی که ناچار است سربار زیادی را تحمل کند درآمد کمی داشته که بالطبع موجب می شود سرمایه گذاری کم شده وبه همین علت صنعتی شدن میسر نگشته ودر نتیجه پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود ونهایتاً از نظر فرم اجتماعی وجمعیتی شکل مناسبی نخواهد داشت .

افزایش جمعیت در کشور ما به خصوص در فاصله سالهای 57 تا 68 روند صعودی شدید داشته است ، به طوری که یکی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت را در دنیا دارا بوده است که بالطبع چنین افزایش جمعیتی کلیه برنامه ریزیهای اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، وپیشرفتهای اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است . …

جمعیت شناسی (Demography )

از دو کلمه demos به معنای مردم وجمعیت و graphos به معنای توصیف ونگارش ترکیب شده وبه معنای مطالعه علمی وتوصیف وتحلیل آماری ساختار وحرکات جمعیت های انسانی ، بررسی سیاست های جمعیتی و روابط متقابل بین پدیده های جمعیتی وعوامل اقتصادی اجتماعی وزیست محیطی می باشد . یا به طور خلاصه جمعیت شناسی مطالعه آماری جمعیتهای در حال تغییر انسانی است . جمعیت شناسی یکی از رشته هاس علوم اجتماعی است که با حجم تغییرات ودگرگونی های آن وعلل وآثار این دگرگونی ها ، کاهش یا افزایش زاد و ولد ویا مرگ ومیر ، مهاجرت ها ومانند آن سروکار دارد . همچنین در رابطه با تقسیم جمعیت به زیر گروه های معین بر حسب سن و جنس ، شغل ، وضعیت زناشویی وتغییرات آن به مطالعه وبررسی می پردازد وهمچنین حرکات درازمدت جمعیت را مورد مطالعه قرار داده وعلل این حرکات را تبین می کند .

بنابراین جمعیت شناسی جمعیت را به عنوان یک واحد آماری مورد بررسی قرار داده ودر زمینه اصلی مورد مطالعه قرار می دهد .

1- بررسی ساختارجمعیت در مقطع محدود ومشخص از زمان که مشتمل براجزاء وعناصر تشکیل دهنده جمعیت مانند سن ، جنس ، شغل ، وضعیت تاهل ، سواد ، مسکن ، بهداشت وغیره وارتباط متقابلی است که بین اجزاء ترکیب کننده ساختارهای جمعیتی وجود دارد .

2- بررسی حرکات جمعیت که عبارتنداز :

الف – حرکات طبیعی جمعیت مانند زاد وولد ومرگ ومیر وبالاخره افزایش یا کاهش طبیعی جمعیت .

ب- حرکات مکانی یا اجتماعی جمعیت که عبارتند از مهاجرتها که دو صورت دارد ، یکی مهاجرت به داخل یک سرزمین یا درون کوچی ودیگری مهاجرت به خارج از یک سرزمین یا برون کوچی ، وبالاخره تغییراتی که در پایگاه اجتماعی وهویت مدنی افراد مثلاً پس از ازدواج یا تغییر شغل ویا موقعیت اجتماعی آنها پدید می آید .

بنابراین جمعیت شناسی دانشی است که به مطالعه چهار موضوع اصلی زیر می پردازد .

¨ حجم جمعیت

¨ توزیع جمعیت

¨ ترکیب جمعیت

¨ حرکات جمعیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر كامپیوتر بر جامعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر كامپیوتر بر جامعه دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر كامپیوتر بر جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر كامپیوتر بر جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر كامپیوتر بر جامعه :

تاثیر كامپیوتر بر جامعه

جامعه شناسی كامپیوتر

كامپیوتر و اینترنت امروزه به بخش غیر قابل انكار و مهمی از زندگی اكثر مردم جهان مبدل شده است. بررسی جامعه شناختی و تاثیر متقابل جامعه بر كامپیوتر و جامعه شبكه ای و بالعكس اثرات فراوان كامپیوتر و برنامه های كامپیوتری و اینترنت و… بر شكل جامعه، ساختار و سازمان آن، هنجارها و ارزشهای جامعه و حتی انحرافات اجتماعی و… مسئله قابل ملاحظه ای است. از دیگر سو از بعد روان شناختی، تاثیرات فراوان كامپیوتر بر روح و روان افراد و مشكلات یا تبعاتی از این قبیل نیز كم اهمیت نمی باشد. از دید اقتصادی، بازار گسترده كامپیوتر و ثروت فراوانی كه از این طریق به شكل خرد و كلان عاید عده ای می شود و مواردی از این قبیل كه ثروتمندترین فرد جهان صاحب شركت مایكروسافت است و نیز این موضوع كه امروزه كشورهایی كه در جامعه اطلاعاتی نقش بیشتری ایفا كنند ثروت بیشتری خواهند داشت و بالعكس مسئله مهمی به نظر می رسد. از بعد سیاسی، تاثیر متقابل سیاست و شبكه های كامپیوتری و اینترنتی غیر قابل اغماض به نظر می رسد. از دریچه فرهنگ نیز انكار تاثیر متقابل اینترنت و كامپیوتر با فرهنگ هر جامعه ای اشتباهی بزرگ است. به هر روی تفاوت بارز امروز و دیروز و تفاوت قرن 21 با قرن 20 همین تاثیر فراوان كامپیوتر در زندگی انسان است. گرچه طیف این تاثیرگذاری بسیار وسیع می باشد و كشورهای صنعتی و عقب مانده و طبقات غنی و فقیر تفاوت و تمایزهای فاحشی در این زمینه با یكدیگر دارند، اما به نظر می رسد در طی سالهای آینده به تدریج این تمایزات حداقل در شكل ظاهری اش كاهش یابد و قرن آینده قرن كامپیوتر و جامعه آینده بشری، جامعه اطلاعاتی و شبكه ای باشد.

در اندیشه سیاسی یونان مفهوم جامعه وجود نداشت. از قرار معلوم ارسطو دولت شهر را منتج از خانواده می دانست، لیکن وی قایل به حوزه های فعالیت جداگانه ای نبود. دولت- شهر اجتماعی، اخلاقی، نظامی و مبتنی بر همبستگی خویشاوندی تلقی می شد که در خصلت اجتماعی بودن انسان ریشه داشت(وینسنت،1371).
پس از انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از رنسانس، ظهور دولت مدرن نشانی ظهور گفتمانی جدید بود که درک سنتی از قانون، اجتماع و سیاست را از نو قالب بندی می نمود. در طول سده های هفده و هجده میلادی، دولت های مطلقه و قانونی به شکل مستمر وارد فعالیت های گذار به دموکراسی شدند که علت اصلی آن ، مسولیت ناشی از تعهدات نظامی بود.مسله مهم این است که درگیری فزاینده دولت ها در شبکه های منطقه ای و جهانی، به ویژه در نیمه دوم سده بیستم میلادی حدود و گستره اقتدار آنها را تغییر داد. رشد دولت – ملت، سازمانها، تجمعات بین الملل و فرا ملی، افزایش پیوندهای متقابل جهان و عدم امکان ادای وظایف دولت بدون توسل به همکاری های بین المللی ، باعث رشد منظم امور جهانی و شکل گیری نظم جهانی گردید(توحید فام،1381).
انقلاب اطلاعات نیز همانند سایر پدیده های معاصر نقش و عملكرد دولت ها و سیاستگذاران آنها را به چهار طریق عمده تغییر داده است. نخست اینكه حكومت ها به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و در واقع حكومت ها اطلاعات بسیار زیادی در اختیار دارند. فلج ناشی از كثرت اطلاعات خطری واقعی است و حكومت ها و سیاستگذاران باید بین اطلاعات كه اهمیت دارد و آنچه كه چنین نیست، تمایز قائل شوند. دوم، شبكه های جهانی به این معناست كه فرآیند تصمیم گیری می تواند متمركز یا غیرمتمركز باشد. حكومت ها معمولاً دارای فرآیند تصمیم گیری متمركز هستند كه سبب كاهش اهمیت سفرا و سفارتخانه ها می شود. سفارتخانه ها اطلاعات را گردآوری و به پایتخت های كشور متبوع خود ارسال می كنند و در عین حال بیشتر مشغول ایفای وظایف نمایندگی خود هستند.
سوم، شبكه های جهانی، انحصار حكومت ها بر اطلاعات را از بین می برند. شركت ها، روزنامه نگاران، سازمان های غیردولتی در بیشتر مواقع از دولت ها اطلاعات بیشتر و بهنگام تری دارند. سیاستگذاران همانند دیگران برای كسب اطلاعات و تحلیل ها به شبكه بی بی سی و سی ان ان اتكا می كنند. چهارم، شبكه های جهانی سبب ایجاد شفافیت برای همه می شوند و بنابراین سبب می شوند مسئله مقابله با موضوعات جهانی مانند گرم شدن هوای زمین برجسته شده و مورد تأكید قرار گیرد و به این وسیله كشورها نتوانند به صورت یك جانبه درباره مشكلاتی كه جهانی هستند، تصمیم گیری كنند (بیلیس، 1383).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آموزش کودکان استثنایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آموزش کودکان استثنایی دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آموزش کودکان استثنایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی آموزش کودکان استثنایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی آموزش کودکان استثنایی :

بررسی آموزش کودکان استثنایی

قسمتهایی از متن:

سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی مراكز آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- آموزش كودكان استثنایی از سنین آغازین كودكی

2- ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده های برخوردار از كودك معلول

3- ارائه تمرینات منسجم جسمی و ذهنی به كودكان استثنایی

4- طراحی و اجرای برنامه های آموزش استثنایی فردی

5- ارائه آموزش اجباری پیش دبستانی به كودكان استثنایی

اصول و اهداف آموزشی

هدف از آموزش استثنایی تعلیم و تربیت كودكان 4 تا 18 ساله ای است كه به دلیل شرایط خاص جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و بهداشتی شان نمی توانند از نظام آموزش عادی بهره برند. یكی از اصول اساسی آموزش استثنایی این است كه افرادی كه نیاز به آموزش استثنایی دارند تا حد امكان از محیط اجتماعی و طبیعی شان جدا نگردند .از این رو ، اقداماتی انجام شده تا این كودكان در مدارس عادی تعلیم ببینند یا به عكس در مدارس عادی امكانات آموزش استثنایی برای چنین كودكانی فراهم آید تا این كودكان بتوانند در كنار همسالان خود از فرصتهای آموزشی و اجتماعی فراهم شده بهره گیرند. …

روان رنجوری بعنوان مجموعه‌ای از اختلالات روانی

علائم روان‌رنجوری بواقع مجموعه چیزهایی هستند كه خبر از بحران‌های درونی ای می دهند که به شیوهای لازم جواب نگرفته اند و رنج‌هایی كه از اینراه حادث می‌شوند ناشی از تلاش‌های نامعقول (به معنی رفتارها, افکار و احساسات ناكارآمد) افراد روانرنجور است كه برای ازبین بردن، نادیده انگاشتن و یا فرار از بحران‌هایشان صورت می‌دهند. اینطور و به صورت ناکارآمد بسراغ بحرانها رفتن هراس زا است. این هراس‌ها بخاطر نوع خاصی از تاثیرگذاری افراد روانرنجور نسبت به پیرامونشان بوجود می‌آیند. افراد روانرنجور احساس می‌كنند كه عكس‌العمل‌های روانی و فیزیكی‌شان خاص شخص خود آنها است و می‌پندارند كه دیگران به هیچ روی چنین عكس‌العمل‌هایی ندارند. درحالی كه در حقیقت انسان‌های معمولی و عادی نیز عكسل‌العمل‌هایی برابر و یا مشابه آن‌ها از خود نشان می‌دهند. تنها با این فرق كه آن‌ها این فكر و یا احساس متفاوت‌بودن از دیگر انسان‌ها را ندارند.

برای مثال وقتی كه ما برای اولین‌بار با یك فرد غریبه روبرو می‌شویم و یا برای اولین بار در مقابل جمعی خطابه‌ای ایراد می‌كنیم، بسیار طبیعی است كه احساس هیجان و كشش بكنیم. اما در دفعات بعدی دیگر این احساس نمی‌تواند به حد گذشته قوی باشد و یا وقتی كه پس از آن كار به این احساس فكر می‌كنیم دیگر این احساس به لحاظ منطقی برایمان توضیح‌پذیر شده‌است چون می دانیم که هیجان ما خاص این شرایط بوده و بسرعت رفع می شود. اما در مورد یك فرد روان‌رنجور این قضیه طور دیگری است: وقتی كه هیجان و كشش احساس می‌كند اجازه وجود چنین احساسی را به خود نمی‌دهد، چرا كه شاید تصور می‌كند نباید بعنوان مرد (یا آدم بالادست؛ حال چه زن باشد چه مرد) از خود ضعف نشان بدهد. انسان روانرنجور براساس ایده‌آل مردانه‌اش در این خصوص چنان ضربه‌پذیر است كه رفتار و عكس‌العمل‌هایش را شدیدتر از دیگران حس می‌كند و آن‌ها را به نشانه‌ی وجود نقطه ضعف خود می‌بیند. سعی می‌كند شرمندگی خود را بپوشاند و وانمود می‌كند كه بر اعصاب خود مسلط است، درحالی‌كه در درونش احساس تشویش بیمارگونه‌ای از این مساله دارد كه مبادا كسی به هراسش پی‌ببرد. و هرچه بیشتر سعی به پوشاندن این احساس می‌كند تشویش و هراسش فراتر می‌رود؛ اینطوری است كه همواره باید سعی بیشتری به خرج ‌دهد تا جلوی برملا شدن این احساس را بگیرد. اتفاقا همین تلاش وی برای پوشاندن این احساس شدت بیشتری به هراس وی می دهد؛ در این حال چون دیگران هم متوجه این حالات وی می شوند و وی نیز در می یابد «آن چه از آن می ترسیده بسرش آمده» لذا خود را در این باور خود تصدیق می کند که همواره بخود می گفته «قوی باش و نگذار کسی نقصی در تو پیدا کند». این همان حالتی است كه آنرا اصل روانی اثر متقابل در رفتار می‌نامیم.

اولین چیزی كه چنین فردی باید به آن واقف شود این است كه این هیجان و كشش پدیده‌ای كاملا طبیعی و رایج است و لازم نیست كه از آن شرمنده باشد. بعداز این قادر خواهد بود دریابد كه ریشه مشکلش در این نكته نهفته است كه سعی به سرپوش گذاردن بر حالاتی در خود می کند که آنها را ضعف‌ می‌داند و می‌خواهد كاملیت داشته باشد، می‌خواهد بر آن‌ها سرپوش بگذارد، آن‌ها را انكار كند و یا به آنها جامه عقلانی بپوشاند. و همچنین ریشه ضعف‌هایش در آن نهفته‌اند كه وی قادر به رودررویی با موقعیت روانی خود نیست و آنرا نمی‌پذیرد. اگر وی قادر به پذیرش این موقعیت روانی می‌بود هرگز دچار هراس نمی‌گشت. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك :

مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك

مرمت اثر تاریخی تكیه معاون الملك
فهرست :

شناخت وضع موجود و سابق تاریخی بنا

بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری

بخش دوم : نوع بنا

بخش سوم : موقعیت بنا

بخش چهارم : تاریخچه و سیر تحولات تکیه معاون الملک

بخش پنجم : معرفی کالبد ومعماری تکیه

بخش ششم : بررسی فرم اصلی بنا

=======================

بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری
موقعیت جغرافیایی :
ایران :
ایران ،این مرز پر گهر و مهد تمدن ، نشانی از عشق و هنر و جاودانگی دارد و در این میان كرمانشاه ، سرزمین عشق و دلاوری و صلابت ، سند افتخارماست سند افتخار مردمی كه چونان زاگرس استوار و پا بر جا در مقابل پستی ها و بلندی هاایستاده اند و در برابر حوادث تاریخی اصالت و تمدن خود را حفظ كرده اند.كرمانشاه ، با چشم انداز های بدیع ، و كوههای سر به فلك كشیده ، سرابهای پرآب ، رودهای خروشان ، غارهای اعجاب انگیز ، طبیعتی بكر و آثارتاریخی چون طاق بستان ، كتیبه بیستون ، معبد آناهیتا، سراب نیلوفر و …همچون نگینی
در غرب ایران می درخشد.
استان كرمانشاه :
1- محیط طبیعی :
موقعیت طبیعی :
استان كرمانشاه با وسعتی برابر 25/24434 كیلومتر مربع در غرب ایران قرار دارد . این استان حدود 45/1 درصد از مساحت كل كشور را تشكیل می دهد و به لحاظ وسعت هجدهمین استان كشور است .
استان كرمانشاه بین 33 درجه و42 دقیقه تا 35 درجه و17 دقیقه عرض شمالی و45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 6 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد . و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1200 متر است . این استان از شمال با استان كردستان ، از جنوب با استانهای لرستان و ایلام ، از شرق به استان همدان و از غرب به كشور عراق همجوار است و بیش از 330 كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد.

تكیه معاون الملك
مركز استان كرمانشاه شهر كرمانشاه می باشد و از دیگر شهرهای این استان می توان به اسلام آباد غرب ، پاوه ، جوانرود ،سرپل ذهاب ، سنقر ، صحنه،قصرشیرین ، كنگاور ، گیلانغرب، هرسین، كرندغرب (دالاهو)، روانسر و تازه آباد اشاره كرد .
ناهمواریها:
استان كرمانشاه منطقه ای نیمه كوهستانی است و سلسله جبال زاگرس بخش عمده این استان را پوشانده است . تنها بخش هایی از دامنه های كم شیب این منطقه یا دره های عریض آن ، زمینهای كم ارتفاع و جلگه های آبرفتی مشاهده می شود . به طور كلی ناهمواریهای این استان از لحاظ ساختاری و شكل ظاهری زمین به سه گروه كوه ،دشت و تپه ماهور تقسیم می شود .
كوهها :
كوههای استان كرمانشاه موازی یكدیگر و تقریباً در جهت شمال غربی به جنوب شرقی قرار دارد برخی از این كوهها نسبت به خطوط مرزی استان به صورت مایل قرار گرفته اند و در نتیجه ، دره های آن تا خاك عراق امتداد دارند برخی از این كوهها عبارتند از : كوههای دالاهو،كوه پراو ، سفید كوه ، كوه شاهو كوه آتشكده (آتشگاه ) ، كوه نوا، كوههای بمو ، كوههای قلاجه ، و كوه كمر زرد و…
دشتها :
دشتهای اصلی این استان عبارتند از :دشتهای بین ارتفاعات الوند و كوه بید سرخ ،دشت صحنه ،دشت بیلوار ،دشت هرسین ،دشت ماهیدشت، دشت اسلام آباد، دشت كرند(دالاهو) و دشت بین ارتفاعات پاطاق و خسروی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اورانیوم و کاربردهای آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اورانیوم و کاربردهای آن دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اورانیوم و کاربردهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اورانیوم و کاربردهای آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اورانیوم و کاربردهای آن :

اورانیوم و کاربردهای آن

قسمتهایی از متن:

اورانیوم چیست؟

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U وعدد اتمِی آن 92 می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین، سمی، فلزی، رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره ای می باشد به گروه آستیندها تعلق داشته و ایزوتوپ 235 آن برای سوخت راکتورهای هسته ای وسلاحهای هسته ای استفاده میشود. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز درسخره ها خاک آب گیاهانو جانوران از جمله انسان یافت می شود.

خصوصیتهای قابل توجه

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیو اکتیوی ضعیف یباشد که کمی از فولادنرم تر است. این فلز چکش خاررسانای جریان الکتریسیته و کمی Paramagnetic میباشد. چگالی اورانیوم 65% بیشتر از چگالی سرب میباشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود بشدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید میشود. اورانیوم استخراج شده از معادن میتواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود. …

تاریخچه:

استفاده از اورانیوم به شکل اکسیدطبیعی آن به سال 79 میلادی بر می گردد یعنی زمانی که این عنصر برای اضافه کردن رنگ زرد به سفال لعابدار استفاده شد (شیشه زرد با یک در صد اورانیوم در نزدیکی ناپل ایتالیا کشف شده است.(

کشف این عنصر به شیمیدان آلمانی به نام مارتین هنریچ کلاپرس اختصاص داده شد که در سال 1789 اورانیوم را به صورت قسمتی از کانی که آن را pitchblende نامید کشف شد. نام این عنصر را بر اساس سیاره اورانوس که هشت سال قبل از آن کشف شده بود برگزیده شد .این عنصر در سال 1841 به صورت فلز جداگانه توسط eugne melchior peligot استفاده شد.

در سال 1896 Henri Becquerel فیزیکدان فرانسوی برای اولین بار به خاصیت رادیو اکتیویته آن پی برد.

در Manhattan نامهای Tuballoy و Oralloy برای اورانیوم طبیعی و اورانیوم غنی شده بکار برده شد. این اسامی هنوز نیز برای اورانیوم غنی شده و اورانیوم طبیعی بکار برده میشوند. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب :

فایل طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

فایل ورد + فایل پی دی اف

با منابع کامل

کارشناسی ارشد”M.SC ” مهندسی عمران-مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

200 صفحه ورد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل ذوب و تصفیه فولاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل ذوب و تصفیه فولاد دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ذوب و تصفیه فولاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ذوب و تصفیه فولاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ذوب و تصفیه فولاد :

فایل ذوب و تصفیه فولاد

در حقیقت، واكنش بین اكسیژن حل شده در فولاد وكربن می باشد. دردماهای مورد استفاده برای تصفیه فولاد (تقریباً F 2900 ) ، فولاد مستعد حل كردن اكسیژن قابل توجهی می‌باشد مثل FeO .

این FeO بوسیله سرباره و یا به وسیله یك واكنش بین سنگ معدن آهن افزوده شده و فولاد به وجود می آید، مثل :

شكل 12-16 یك جدول از سیكل اكسیداسیون در زیمنس مارتین را نشان میدهد. در مراحل اولیه در طی اكسیداسیون بعد از پایان ذوب، كربن موجود نسبتاً بالا می باشد. عمدتاً میزان FeO در فلز كنترل میشود. در حدود 1/0 درصد كربن و پایین، میزان FeO فلز عمدتاً بوسیله خصوصیات اكسنده سرباره كنترل میشود. بنابراین تنظیم كردن سرباره مهم است مخصوصاً درمورد تركیب، حالت صحیح و واقعی زمانی به دست می آید كه درصد كربن خواسته شده كم باشد.

در این قسمت، بوسیله استفاده از منگنز میتوان خصوصیات اكسنده سرباره را كنترل كرد. تقریباً در طول جوشش كربن،‌تغییری در عیار منگنز فلز، بوجود نمی آید برای اینكه، منگنز حل شده در فلز بوسیله كربن حفاظت می شود اگر منگنز، در دوره آخر اكسیداسیون و همراه حرارت، اضافه شود،‌قسمتی از منگنز در فلز باقیمانده و قسمتی دیگر اكسید شده و در سرباره حل می شود.

این در پایین آوردن قدرت اكسیداسیون سرباره مؤثر است زیرا FeO موجود در سرباره نسبتاً پایین می باشد. منگنز از آلیاژ اشپیگل( Mn 30-15% و C 5% ) مكرراً افزوده می شود یك چدن خام شامل حدوداً 30% -15 منگنز می باشد.

فسفر از طریق ایجاد یك حالت اكسندگی و یك سرباره بازی حذف میشود اگر درصد منگنز موجود در فولاد خیلی زیاد باشد و خصوصیات اكسندگی سرباره كاهش یابد در این صورت حذف فسفر خیلی مؤثر نخواهد بود.

در شارژ برای كنترل كردن خصوصیات سرباره از منگنز استفاده می شود و همچنین برای افزایش سیالیت سرباره میتوان از فلوئور اسپار (CaF2) استفاده كرد. افزودن این ماده معدنی برای كاهش سرباره نیز امری لازم می باشد و همچنین میتوان علاوه بر آن و اگر اپراتور لازم بداند در انتهای دوره پالایش از آهك نیز استفاده كرد.

كنترل سرباره ضروری است برای كنترل میزان اكسیژن در فلز و درجه فسفرزدایی سعی میشود آزمایشات زیادی روی سرباره انجام گیرد تا آن حد كه باعث انعكاس مشخصات و ویژگیهای حالت سرباره شود

آزمایشات شامل : تستهای آنالیز شیمیایی، تستهای گرانروی ،‌تستهای رنگ سرباره و مشاهده كردن رنگ سرباره می باشد. منظور از این آزمایشات احتمالاً استاندارد كردن عملیات و همچنین تولید كردن فولاد با كیفیت عالی د هر دما می باشد.

ذوب الكتریكی بازی :

ساخت كوره :

كوره های الكتریكی بازی خیلی كوچكتر از كوره های زیمنس مارتین می باشند و ظرفیت آنها از الی تن (ton 5/7 –5/0 ) متغیر می باشد. یك نمای كلی از سطح مقطع یك كوره الكتریكی در شكل 5-16 نشان داده شده است. و یك عكس از یك كوره‌ آماده برای شارژ شدن در شكل 6-16 نشان داده شده است. كوره قوس الكتریكی به طریق اصابت كردن قوس ما بین شارژ یا حمام و الكترودهای سه گانه بزرگ كه از كربن یا گرافیت ساخته میشوند و بوسیله یك مدار سه فاز كار می كنند ارتفاع الكترودها و حمام كنترل الكتریكی می شوند.

ولتاژها نسبتاً پایین بوده و جریان متداول می باشد همچنین برای تغییر دادن به میله جریان بزرگ و سیم رابط ضخیم نیاز می باشد.

شارژ معمولاً از طریق درب كوره وارد كوره می شود. سقف كوره از آجر سیلیس بوده در حالیكه دیواره های كناری به وسیله آجر منیزیت یا آجر كرم – منیزیت ساخته و پوشانده میشوند. كف كوره در محل خود كوبیده می شود.

ذوب و تصفیه :

انتخاب اصول عمومی كنترل عملیات تصفیه دركوره زیمنس مارتین بازی همچنین كوره الكتریكی بازی مطمئناً اصلاح در عملیات می باشند كه در كوره الكتریكی بازی خم شوندگی مهم می باشد.

بر خلاف شارژ زیمنس مارتین، برای شارژ كوره الكتریكی نمی توان از چدن خام استفاده كرد زیرا در زیمنس مارتین در طی ذوب كربن از دست رفته زیاد نیست. چون اتمسفر كوره اكسیدی نیست، بنابراین در انتخاب شارژ باید عوامل اكسید كننده بیشترین كنترل را شوند. معمولاً تا وقتی كه یك لایه از فلز تشكیل نشود آهك اضافه نمی شود و زمان اضافه كردن آن هم باید در زمان كمتری انجام گیرد در بارریزی زیر گرما باید در هر یك از روشهای ذیل كنترل شود :

1- سنگ معدن آهن اضافه میشود و تصفیه به وسیله اكسیداسیون كامل همانند روشی كه برای زیمنس مارتین شرح داده شده انجام می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقالهآشنایی با قارچ های صدفی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقالهآشنایی با قارچ های صدفی دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقالهآشنایی با قارچ های صدفی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقالهآشنایی با قارچ های صدفی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقالهآشنایی با قارچ های صدفی :

مقالهآشنایی با قارچ های صدفی

مقالهآشنایی با قارچ های صدفی
فهرست:

قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌های‌ بسیار مرغوب‌ چیستند؟

از چه‌ سطوح‌ كشتی‌ برای‌ رشد قارچ‌ استفاده‌ می‌شود؟

قارچ‌های‌ بسیار مرغوب‌ چیستند؟

قارچ‌ها چگونه‌ رشد داده‌ می‌شوند؟

آیا تجهیزات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ رشد دادن‌ قارچ‌ لازم‌ است‌؟

تولید اسپان قارچ

سالنهای پلاستیكی و ساختمانی پرورش قارچ صدفی

آشنایی با قارچهای صدفی

پرورش قارچ در منزل

بروز مشكلات احتمالی در پرورش قارچ صدفی

تصاویری از مراحل رشد قارچ صدفی


قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌ رویندگان‌ قارچی‌ است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یكی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌ تشكیل‌ كولونی‌ به‌ جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌ و تركیبات‌ موجود در خاك‌و غیره‌، قابل‌ مشاهده‌ نیستند. به‌ عنوان‌ یك‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌ كه‌دارای‌ كربن باشد، به‌ شكل‌ لایه‌ای‌ رشد كنند. یك‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌ شاخه‌ شاخه‌ ولوله‌ای‌ شكل‌ متعددی‌ تشكیل‌ شده‌ است‌ كه‌ Hyphae نام‌ دارند. مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند. بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌، كه‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌) هستند و غذای‌ خود را با تشكیل‌ كولونی‌ بر تركیبات‌ ارگانیك‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یك‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌ شود، همچنان‌ انرژی‌ كافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد بود. هنگامی‌ كه‌ تركیبات‌ دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اكسید كربن‌ و…همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌ را سازمان‌ می‌دهند كه‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها هاگ‌ را می‌پراكنند كه‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ كه‌ به‌ عمل‌ می‌آورند، كشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند و بر گیاهان‌، جانوران‌ و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشاركت‌ دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ كه‌ در ریشه‌ی‌ گیاهی‌زندگی‌ می‌كند (گیاهی‌ كه‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌كند) با آن‌ گیاه‌ (كه‌ تركیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌كند)، را Mycorrhiza می‌نامند. بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌ Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ جنگلها نسبت‌ به‌ جویندگان‌ قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودكینی‌، ماتسوتا كه‌ و چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میكور میزان‌هستند و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ كشت‌ نیستند. مگر آنكه‌ خود آن‌ درختان‌ نیز كشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌ می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س) :

زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)

بخشهایی از متن و زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)
فهرست مطالب:

ولادت و خانواده :

خدیجه (س) 68 سال قبل از هجرت بدنیا آمد . خانواده‏اى که‏خدیجه را پرورش داد ، از نظر شرافت‏خانوادگى و نسبت‏هاى‏خویشاوندى ، در شمار بزرگترین قبیله‏هاى عرب جاى داشت . این‏خاندان در همه حجاز نفوذ داشت . آثار بزرگى و نجابت و شرافت ازکردار و گفتار خدیجه پدیدار بود .

خدیجه از قبیله هاشم بود و پدر و اقوامش از ثروتمندان قریش‏بودند . پدرش خویلدبن اسد قریشى نام داشت . مادرش فاطمه دخترزائد بن اصم بود .

اخلاق خدیجه (س) :

خدیجه در بین اقوام خود یگانه و ممتاز و میان اقران کم نظیربود . او به فضیلت اخلاقى و پذیرایى‏هاى شایان بسیار معروف بود وبدین جهت زنان مکه به وى حسد مى‏ورزیدند .

دخترت خویلد در سجایا و کمالات اخلاقى زبانزد و نمونه بود و به‏حق ایشان کفو خوبى براى پیامبر (ص) بود . بى‏تردید مى‏توان گفت‏که این سجایا و فضایل اخلاقى سبب شد تا خدیجه براى همسرى پیامبراکرم (ص) شایسته شمرده شود . طبق روایات ، او براى پیامبراکرم (ص) یاورى صادق بود ….

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س)
فهرست مطالب:

ولادت و خانواده :

اخلاق خدیجه (س) :

آیا خدیجه (س) قبل از پیامبر (ص) ازدواج کرده بود ؟

آشنایى با حضرت محمد (ص) :

ازدواج خدیجه :

خصال خدیجه (س) :

درود خدا بر خدیجه

نقش خدیجه در پیشبرد اسلام

فرزندان خدیجه

وفات خدیجه (س)

یاد خدیجه

نگاهی به آموزه ‏های تربیتی در زندگی حضرت خدیجه علیها السلام

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نگاهی به آموزه های تربیتی در زندگی حضرت خدیجه علیها السلام :

حضرت خدیجه همسر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، 68 سال پیش از هجرت نبوی صلی الله علیه و آله در شهر مکه به دنیا آمد . پدر وی خویلد بن اسد و مادرش فاطمه دختر زائده بن اصم می‏باشد . او در چهل سالگی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله که 25 سال از عمر شریفش را سپری کرده بود ازدواج نمود . بنابر قول مشهور ثمره ازدواج خدیجه شش فرزند به نام‏های قاسم، عبدالله، رقیه، زینب، ام‏کلثوم و فاطمه علیها السلام بود . قبل از اسلام وی به خاطر دارا بودن صفات پسندیده و فضائل اخلاقی و پاکدامنی، «طاهره‏» لقب گرفت . ثروت خدیجه در میان اهل مکه بی‏نظیر بود و اهالی مکه با اموال وی به صورت مضاربه‏ای تجارت می‏کردند . خدیجه پس از ازدواج با پیامبر همه آن ثروت را در اختیار حضرت رسول نهاد و بدین ترتیب از جنبه اقتصادی دین اسلام را تقویت نموده و در گسترش آن نهایت تلاش خود را به جای آورد ….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل دو ومیدانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل دو ومیدانی دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل دو ومیدانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل دو ومیدانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل دو ومیدانی :

فایل دو ومیدانی

دوهای سرعت

اهداف

تعیین نمونه اصلی تكنیك دو سرعت و درك چگونگی افزایش سرعت

بازیها و حركات تمرینی

برای همه كارهای عملی دوهای با مانع و سرعت بایستی محدوده ای متر روی چمن علامت گذاری شود تا بازیها و حركات تمرینی در آن اجرا گردد. این بازیها بایستی در برگیرنده بازیهای محلی شامل دویدن و دنبال كردن (مثلا گرگ و میش) به صورت گروهی و دو نفری باشد. حركات تمرینی، آن دسته تمریناتی را در بردارد كه در آنها گروه عضلات درگیر در دوهای سرعت به كار گرفته می شود.

مراحل آموزش

1.شروع ایستاده، افزایش سرعت تا رسیدن به گام دو سرعت

گام دو سرعت آن قسمت از دو سرعت است كه عمل دویدن با مرحله كامل پرواز اجرا می شود و بعد از شتاب گرفتن اتفاق می افتد.

 • در حالی كه پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند پشت خطی روی چمن بایستید.
 • اجازه دهید وزن بدن به جلو بیفتد و بتدریج در طی 40 متر تا رسیدن به 80 تا 90 درصد حداكثر سرعت شتاب بگیرید.
 • به آهستگی سرعت خود را كم كنید در حالی كه ضمن حركت خود را بالا نگه می دارید به صورت راه رفتن به عقب برگردید.

2. پاشنه به ران

 • به صورت آهسته دویدن به جلو حركت كنید پاشنه پا را به سرعت به طرف پشت ران بالا بكشید.

« لگن بالا، پنجه بالا، پاشنه بالا». از كشیده شدن پا روی زمین احتراز كنید.

3. زانو بلند

 • این حركت را می توان به صورتهای راه رفتن توام با جهش یا در حال دویدن اجرا كرد.
 • با قامتی راست زانو در حالی كه پنجه به طرف بالا جمع شده است تا حد موازی شدن ران با زمین بلند می شود.
 • پای اتكا مستقیم و بر حركت آهنگین (با ضربه های منظم) تاكید می شود.
 • حركت را تكرار كنید ولی این بار پاشنه پای آزاد را توام با عمل «پنجه زدن» یا «پنجه كشیدن به» به سرعت پایین آورید.

4. گام جهشی با پای مستقیم

 • پنجه ها را بالا نگه دارید وضعیت جمع شدن پنجه بطرف ساق و در موقع قرار دادن پا بر روی زمین زانو مستقیم از روی یك پا بر روی پای دیگر جهش كنید.

5. گام جهشی

گام جهشی آهنگین (با ضربه منظم) از پایی به پای دیگر در حالی كه از پای آزاد موازی با زمین و پای عقب راست شده است.

6. دویدن در قید با كشیدن مقاومت

 • تسمه ای را برای بستن به كمر دونده سر دستی درست كنید.
 • مقاومتی مناسب و نه زیاد بطوری كه ورزشكار بتواند شكل خوب دویدن سرعت را بكار گیرد برقرار كنید.

7. اجرای دو 30 متر با شروع جنگ

 • برای افزایش حداكثر سرعت از دوندگان سرعت برای اجرا استفاده كنید. با شروع متحرك در مسافت 30 تا 40 متر 30 متر را با حداكثر سرعت بدوید به درستی (به تدریج) سرعت خود را كم كنید.
 • حداقل 3 مرتبه 30 متر را با حداكثر سرعت بدوید. بین دو تكرار 5/1 دقیقه استراحت كنید.

استارت دوهای سرعت

اهداف

آشنایی با استارت نشسته با و بدون بلوكهای استارت

بازیها و حركات تمرینی

مانند بازیهای مربوط به دوهای سرعت ولی بازیهایی كه برای بهبود عكس العمل در شروع و شتابگیری مفیدند به آنها اضافه می شود.

مراحل آموزش

1. استارت از وضعیتهای مختلف

 • می توان بطور انفرادی و یا دو نفری یكی به دنبال دیگری اجرا شود.
 • استارت از وضعیت نشسته با پاهای مستقیم
 • استارت از وضعیت دراز كشیده به پشت بعد دراز كشیده رو به زمین
 • استارت از وضعیت دو زانو به زمین

2. عكس العمل از وضعیت استارت ایستاده

استارت ایستاده از پشت خط با محركهای مختلف صوتی، دیداری و تماسی

3. استارت نشسته بدون استفاده از بلوكهای استارت

«بجای خود»:

پای جلو به اندازه 5/1 برابر طول پا از خط شروع و پاها به اندازه 5/1 پا از هم فاصه دارند. دستها قدری بازتر از عرض شانه ها و پشت خط قرار دارند.

 • شانه ها بالای دستها

«حاضر»

 • لگن را حركت دهید تا قدری بالاتر از شانه ها قرار گیرد. قبل از عقب نشستن به وضعیت «بجای خود» 2 تا 3 ثانیه وضعیت خود را حفظ كنید.

حركت را به دفعات تكرار كنید ولی فرمان را از وضعیت «حاضر» بدهید و 10 تا 20 متر شتاب بگیرید.

4. استارت نشسته

مانند حركت تمرینی شماره 3 ولی با استفاده از بلوكهای استارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید