بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386 دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386 :

چكیده پژوهش

پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارك پزشكی و بیمارستان های آموزشی شهر كرمان در نیمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراك پزشكی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف كلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی ، بیمارستان های آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستیابی به 14 هدف جزئی است و همچنین 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید .

ابراز گردآوری 16 چك لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارك پزشكی بوده است . كه این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارك پزشكی آمریكا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری داده ها با مراجعه به بخش های مدارك پزشكی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یك از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .

در حالت كلی

1- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در 4 بیمارستان یاد شده 44% می باشد .

2- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیكی و تجهیزات 42 % می باشد .

3- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارك پزشكی 80 % می باشد .

4- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشكی 58 % می باشد .

5- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % می باشد .

6- میزان رعایت استانداردها از نظر كد گذاری پرونده ها 82 % می باشد .

7- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشكی 60 % می باشد .

8- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی 40% می باشد .

9- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین كیفیت 62 % می باشد .

10- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش 42 % می باشد .

11- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی 72% می باشد .

12- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار 98 % می باشد .

13- میزان رعایت استانداردها در واحد كدگذاری 94 % می باشد .

14 – میزان رعایت استانداردها در كمیته مدارك پزشكی 88 % می باشد .

15 – میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی 60 % می باشد .

16 – میزان رعایت استانداردها از نظر عملكرد مدیریت 75 % می باشد .

نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است كه بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی است . در حالت كلی میزان رعایت استانداردها در 16 شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با 71 % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با 61 % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با 58% در رتبه ی چهارم می باشد .

سپاس خدایی را كه به من این توفیق را عطا فرمود تا بتوانم قدمی در راه علم و دانش بردارم و به گردآوری اطلاعات مربوط به این تحقیق بپردازم .

با تشكر فراوان از سركار خانم اخوتی مدیر گروه محترم مدارك پزشكی و سركار خانم شجاعی و آقای سام زاده كه ما را در هر چه بهتر و كامل شدن این پروژه یاری كردند .

از سركار خانم آریایی كه به عنوان استاد راهنما تمام تلاش خود را كرده و با صبر و حوصله به همه ی سؤالات ما پاسخ دادند كمال تشكر را داریم .

برای همه این اساتید سرسبزترین روزها را آرزومندیم .

فصل اول

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 اهمیت پژوهش

4-1 اهداف پژوهش

5-1 سؤالات پژوهش

6-1 روش پژوهش

7-1 محدودیت های پژوهش

8-1 تعاریف واژه ها

1-1 مقدمه

یكی از بخش های مهم بیمارستان كه از نظر اطلاعاتی حقوقی تجزیه و تحلیل عملكرد بخش های بیمارستان پژوهش های پزشكی و مطالعات اهمیت بسزایی دارد ، بخش نگهداری اسناد و مدارك پزشكی است . بخش مدارك پزشكی را محور توسعه فرمای سایر بخش ها دانستند .

خدمات این بخش موجب افزایش كیفیت در خدمات سایر تخصص های شاغل در هر مركز و مدیریت آن می شود . پایگاه و نقش مدارك پزشكی به عنوان یك تخصص و ابزار مؤثر در افزایش كیفیت خدمات بهداشتی – درمانی استفاده بهینه از امكانات و منابع بیمارستانی و حمایت از سایر تخصص های بهداشتی و درمانی بیمار ، آشكار ساخته است .

امروز مدارك پزشكی ، مجموعه ای جمع آوری شده از اطلاعات حیاتی و تاریخچه ی درمانی بیمار است . تصمیم گیری بر اساس اطلاعات صحیح و درست در محیط های بهداشتی درمانی موجب ارزش افزوده های زیادی در زمینه ی ارتقای كیفیت خدمات ، استفاده صحیح از منابع كاهش سایر هزینه ها و ارتقای كیفیت خدمات ، استفاده صحیح از منابع كاهش سایر هزینه ها و ارتقای میزان رضایت دریافت كنندگان می شود .

بخش مدارك پزشكی بیمارستان ها موظف است در هر صورت چه ارجاع بیمار به سطح بالاتر و یا ترخیص بیمار با یك برگ خلاصه پرونده برای ادامه درمان بیمار و اطلاع رسانی به پزشكان سایر مراكز اعم از سرپایی و بستری در اختیار بیمار قرار دهد . نقش اطلاعات و اطلاع رسانی در نظام ملی بهداشت و درمان به قدری حیاتی و تعیین كننده است كه گاهی اوقات ارزش آن را می توان به اندازه نجات انسانی از مرگ برشمرد .

اساسی ترین وظیفه تخصصی مدارك پزشكی در سیستم بهداشت و درمان ، اطلاع رسانی به عوامل مختلف سیستم بهداشت و درمان برای تحقق اهداف نظام است و فلسفه و اساس ایجاد رشته تخصصی مدارك پزشكی در مراكز عالی ، مدیریت اطلاعات هدفمند در هر مركز و نهایتاً در كل نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی كشور است .

مدارك پزشكی ابزاری است كه هر كس متناسب با تفكر و سطح تخصصش می تواند در جهت ارتقای خدمات و وظایف خود از آن استفاده كند و در این رهگذر هر چه تفكر سیستمی به عنوان بزرگترین نیاز مدیریتی در بیمارستان ها و مراكز درمانی بیشتر حاكم باشد به مدارك پزشكی ارزش و بهای بیشتری از طرف مدیریت داده خواهد شد .

با توجه به این كه این واحد از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات بهداشتی و درمانی در رابطه با بیمار و افراد و نحوه مدیریت و كارایی پرسنل بهداشتی درمانی است برای اینكه مدارك پزشكی كارایی خود را بهتر نشان دهد تحقیق در مورد معضلات و مشكلات بخش و مقایسه آن با استاندارد چهانی از ضروریات به نظر می رسد .

2-1 بیان مسئله

واحد مدارك پزشكی به عنوان گنجینه اطلاعاتی جایگاه خاصی در زمینه ی تحقیقات بهداشتی – درمانی دارد و چون آن از ضروریات حتمی یك بیمارستان است . پرونده های بیمارستان در واحد مدارك پزشكی وسیله ای با ارزش و قابل اعتمادی جهت مدیریت و برنامه ریزی های خدمات بهداشتی – درمانی است . اولین هدف از نگهداری مدارك پزشكی ارتقای سطح كیفیت درمان بیماران است . مدارك پزشكی برای تشخیص فوری ، درمان به موقع ، رفاه بیمار در مراجعات بعدی و در زندگی آینده ی او یك امر حیاتی است . ( صدقیانی 1377 )

هر كشوری خواه ناخواه دارای استاندارد یا معیار برای ارائه خدمات بهداشتی – درمانی است . ویژگی این معیارها از كشوری تا كشور دیگر و حتی بر حسب منطقه متفاوت است . نظام بهداشتی درمانی به هر صورتی كه باشند خواه با مشاركت بخش دولتی یا خصوصی وجود استانداردهای روشن و جامع به منظور ارزیابی ارائه خدمات بهداشتی – درمانی اجتناب ناپذیر می نماید . باید گفت بدون وجود استانداردها امكان ارزیابی مراقبت های بهداشتی – درمانی نیز وجود نخواهد داشت . ( صدقیانی 1377)

در بررسی بخش مدارك پزشكی برخی از بیمارستانهای كشور مشخص گردید كه عامل مهم وسایل و تجهیزات ، صلاحیت پرسنل و نیز كاربرد سیستم ها و روش های صحیح در پیشرفت این بخش تأثیر بسزایی دارد .

امروز در جامعه ما یكی از عواملی كه باعث شده پیشرفت مدارك پزشكی ما با سایر كشورهای پیشرفته برابری ننماید عدم وجود یك روند ثابت و یكسان در مراكز مختلف و عدم وجود استانداردهای ویژه و كاربردی در آنها می باشد . ( قاضی سعیدی – 1377 ) در بررسی بخش مدارك پزشكی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران به این نتیجه رسید كه بخش مدارك پزشكی این بیمارستان ها با اصول استاندارد جهانی و اصول پذیرفته شده ی داخلی مطابقت ندارد .

( فشاركی – 1380 ) در بررسی فعالیت های بخش مدارك پزشكی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران بخش های فوق را فاقد خط مشی یا دستورالعمل های مبنی بر نحوه فعالیت ها ذكر كرده است .

( آریایی – 1380 ) در پژوهش خود با عنوان ارزیابی عملكرد بخش های مدارك پزشكی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی ایران ، عملكرد این واحدها را به طور كلی متوسط بیان كرده است .

در اكثر بیمارستان های كشور بخش مدارك پزشكی دستخوش اعمال و سلیقه های شخصی شده است كه مسلماً عدم رعایت استانداردها در این بخش باعث افزایش هزینه های غیر ضروری و كاهش بهره وری بهینه خواهد شد . به علاوه عدم رعایت اصول استاندارد در بخش مدارك پزشكی منجر به ناهماهنگی و بی نظمی در كار تقسیم بندی نادرست وظایف و كاهش سرعت و سهولت كار و همچنین كاهش كیفیت عملكرد پرسنل و نهایتاً كل سیستم خواهد بود . ( حاجوی و همكاران 1381 )

اگر استادنداردها ، خط مشی ها و دستورالعمل های پذیرفته شده در زمینه بخش مدارك پزشكی در سراسر كشور وجود داشت و این بخش نیز موظف به رعایت آنها شود نه تنها پرسنل بخش قادر به انجام صحیح وظایف خود می باشند بلكه معیاری نیز برای مقایسه فعالیت ها با آنها یافت می شود . ( حاجوی و همكاران 1382)

از مطالب یاد شده نیاز به وجود یك سیستم استاندارد در زمینه مدیریت مدارك پزشكی در سراسر كشور احساس می شود و از سویی دیگر در بررسی های به عمل آمده مشخیص گردید كه تاكنون پژوهشهای كافی در مورد رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی با این زاویه نگرش و عملكرد صورت نگرفته است . لذا ضروری است جهت پی بردن به معایب و محاسن موجود در بخش مدارك پزشكی بیمارستان ها مطالعات گسترده ای انجام پذیرد .

3-1 اهمیت پژوهش

مدارك پزشكی برای اقدامات اداری ، فعالیت های آموزشی و انجام پژوهش های لازم پزشكی – دارویی و نیز دسترسی به آمار و ارقامی كه ارزیابی كمی و كیفی را امكان پذیر می سازد ، كاربرد دارد .

با توجه به نقش مؤثر مدارك و گزارشات پزشكی در پیشبرد برنامه های بهداشتی – درمانی می توان گفت هر چه پژوهشی كه به منظور تكامل دانش مدارك پزشكی انجام می پذیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و نكات مطرح شده زیر بیانگر اهمیت پژوهش است .

اگر استانداردها ، خط مشی ها و دستورالعمل های پذیرفته شده در زمینه مدارك پزشكی در سراسر كشور وجود داشت و این بخش نیز موظف به رعایت آنها شود نه تنها پرسنل بخش قادر به انجام صحیح وظایف خود می باشد ، بلكه معیاری نیز برای مقایسه فعالیت های آنها یافت می شود . ( حاجوی و همكاران – 1382 )

با مشخص شدن محاسن و معایب احتمالی در بخش مدارك پزشكی بیمارستان های تحت بررسی توجه مسئولین این مراكز بیش از پیش به نارسایی های موجود معطوف می گردد كه این امر در اصلاح و بهبود این بخش نقش بسزایی خواهد داشت .

ضرورت وجود یك سیستم استاندارد در زمینه ی بخش مدارك پزشكی در سراسر كشور احساس می شود زیرا وجود یك مدارك پزشكی قابل قبول و مطابق با اصول استاندارد دستیابی به اهداف زیر است :

– ارائه ی آمارهای صحیح و دقیق جهت برنامه ریزی ، هدایت و كنترل

– ارتقای كیفیت آموزش و پرورش در خصوص علوم پزشكی

– جلب اعتماد بیماران و حمایت از حقوق بیماران بیمارستان و كاركنان

– فراهم شدن زمینه ای مناسب جهت مكانیزه نمودن بخش مدارك پزشكی

– افزایش آگاهی در زمینه ی عوامل خطرساز مهم و بیماریهای قلبی و عروقی ( حاجوی 1381 )

4 – 1 اهداف پژوهش

هدف آرمانی پژوهش : ارتقای كیفیت مراقبت سلامت از طریق توسعه و ترویج رعایت استانداردها در سیستم مدیریت اطلاعات بهداشتی – درمانی

هدف كلی پژوهش : بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در واحد مدارك پزشكی بیمارستان ها ، افضلی پور ، شفا، شهید بهشتی و شهید باهنر در نیمه دوم سال 86

اهداف جزئی

1- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر قوانین و مقررات .

2- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستانهای مذكور از نظر عملكرد مدیریت .

3- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی و بیمارستانی مذكور از نظر فضای فیزیكی و تجهیزات .

4- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستانهای مذكور از نظر فرم های مدارك پزشكی .

5- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر محتوای پرونده های پزشكی .

6- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان ها از نظر برنامه آموزش پزشكان .

7- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر كدگذاری پرونده های پزشكی .

8- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر جمع آوری و ارائه ی آمار بیمارستانی.

9- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در واحد بایگانی بیمارستان های مذكور از نظر ذخیره و بازیابی اطلاعات .

10- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكی .

11- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر سیستم های تعیین كیفیت .

12- تعیین میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش بیمارستان های مذكور

13- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور از نظر كمیته مدارك پزشكی .

14- تعیین میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی در بیمارستان های مذكور بر اساس ملاك های ارزیابی انجمن های مدارك پزشكی آمریكا .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاور پوینت مراقبت های بهداشتی اولیه و شبکه بهداشت و درمان در ایران :

شبکه بهداشت درمان ایران

در بیانیه رسمی سی‌امین مجمع جهانی بهداشت در سال1977
كه به بیانیه آلماآتا معروف است اعلام گردید كه در دهه هـای
آینــده هدف اجتــماعی و اصلی دولت ها و سـازمان جهانی
بهداشت باید دستیابی همه مردم جهان در سال 2000 مــیلادی به ســطحی از
سلامتی (سلامتی جـسمی، روانی و اجتـماعی) باشـد كه امكـان برخورداری از
یك زندگی مؤثر ومولد را برای آنان فراهم آ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

(گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 (گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي (گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن (گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو :

(گزارش كارآموزی) تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو
فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه شركت پاكشو……………………… 3

مو و لزوم استفاده از شامپوها…………….. 4

شامپو و انواع آن……………………….. 7

دترجنت‌ها (سورفكتانت‌ها) و انواع آن………… 9

تری اتانول آمین لوریل سولفات…………….. 17

سولفوساكسیناتها………………………… 17

فتی اسید آلكانول آمید…………………… 18

ایمیدازولین‌ها………………………….. 19

بتائین‌ها………………………………. 20

عوامل حالت دهنده مو…………………….. 21

محافظت كننده‌ها…………………………. 22

عوامل شفاف كننده……………………….. 23

عوامل غلظت دهنده……………………….. 24

افزودینهای كه به پایداری شامپو كمك می‌كنند…. 25

كف……………………………………. 25

مواد اولیه شامپو و كنترل كیفیت آنها………. 26

آب و كنترل كیفیت آن…………………….. 37

فرمولاسیون دو نوع شامپو و مایع دستشویی…….. 41

مراحل ساخت شامپو……………………….. 43

كنترل كیفیت محصول………………………. 45

روشهای اصلاح محصول………………………. 49

نرم كننده‌های لباس………………………. 50

سفیدكننده‌ها …………………………… 52

مایع ظرفشویی…………………………… 55

جرم گیر……………………………….. 58

شیشه شوی………………………………. 60

نرم كننده موی سر……………………….. 62

میكروبیولوژی…………………………… 63

مقالات

تاریخچه شركت پاكشو

شركت پاكشو از سال 1340 در كارخانه كوچك به مساحت 400 مترمربع و تنها 5 نفر در آن مشغول به كار بودند آغاز بكار كرد و نخستین محصول خود یعنی مایع طرفشویی گلرنگ را به بازار فرستاد. یك سال بعد مایع سفیدكنند و پس از چهار سال یعنی در سال 1345 مایع شیشه‌شوی گلرنگ را به بازار مواد شوینده و پاك كننده عرضه كرد شركت پاكشو در سال 1346 یكی از محصولات خود یعنی جرم گیری توالت گلرنگ را وارد بازار كرد و 6 سال بعد یعنی سال 1351 امتیاز تولید چهار فرآورده‌ یاد شده بطور رسمی به شركت پاكشو واگذار شد و به این ترتیب دوره تازه فعالیتهای تولیدی این شركت تداوم یافت. در طول سالهای 53 و 54 محصولاتی چون پودر لباسشوئی و ظرفشویی و صابون و مایع دستشوئی به بازار عرضه شد.

پس از انقلاب فرآورده‌هایی در اولویت تولید قرار گرفت كه مواد اولیه آن در شركت وجود داشته باشد. در اجرای این سیاست از سال 68 به بعد تولیدات منحصر به مایع ظرفشوئی، سفید كننده، جرم‌گیر توالت وشیشه‌شوی مورد استقبال فراوان و غیر قابل پیش‌بینی مصرف‌كنندگان قرار گرفت و در نتیجه شركت ناچار شد تشكیلات خودرا گسترش دهد.

بطوریكه هم اكنون فعالیتهای تولیدی این شركت با استفاده از خدمات كاركنان این واحد در بخش‌های گوناگون تولید، تحقیقات و توسعه كنترل و كیفیت امور اداری و حتی همچنین نظارت دقیق 40 كارشناس مجرب و ماهر در رده‌های دكترا، مهندسی و كارشناسی ارشد با موفقیت ادامه دارد.

مو و لزوم استفاده از شامپوها:

ابتدا نگاهی گذرا به ساختان مو خواهیم داشت سپس روشهایی كه مواد مصرفی در شامپوها و حالت دهنده‌های مو می‌تواند ساختمان مو را تحت تأثیر قرار دهند بررسی می‌شوند.

ساختمان مو بر اساس نژاد، تغذیه ومنطقه‌ای كه فرد در آن قرار دارد و خصوصیات وراثتی متغیر است. ولی به طور كلی سه منطقه در برش عرضی مو دیده می‌شود.

لایه اول كوتیكول است كه خارجی‌ترین لایه مو است. از پروتئین كراتینه شده تشكیل شده است و بصورت فلس‌هایی است كه بر روی هم قرار گرفته‌اند. مقاومت موی انسان نسبت به مواد شیمیایی به میزان ضخامت لایه كوتیكول آن بستگی دارد. اگر چنانچه لایه كوتیكول مو آسیب ببیند مو حالت خشكی و خشنی پیدا خواهد كرد.

لایه كورتكس زیر لایه كوتیكول قرار دارد و قسمت اعظم مو را تشكیل می‌دهد. این لایه از سلولهای سوزنی شكل تشكیل شده كه در طول محور لیف مو قرار دارند. الاستیسیته و قدرت مو به ساختمان كورتكس بستگی دارد. كورتكس از اسیدهای آمینه مانند تریپتوفان و تیروزین واز اجزاء بسیار كوچك معدنی و از تركیبات گوگرددار مانند سیستین تشكیل شده است.

كانالی كه در مركز مو قرار دارد مدولا نامیده می شود كه معمولاً از كراتین نرم تشكیل شده است. گفته می‌شود كه این لایه بر خواص شیمیایی و مكانیكی مو تأثیر چندانی ندارد.

لایه كوتیكول مناسبترین لایه برای ایجاد تغییرات ساده در مو می‌باشد. براقیت و نرمی مو توسط افزودن مواد شیمیایی كراتین دار به كوتیكول مو تأمین می‌شود. تشكیل لایه یا فیلمی بر روی تار مو به صورت ممتد یا غیر ممتد باعث بهبود خواص فیزیكی فلس‌های مو، براقیت و نرمی می‌شود كه خود بر خواص نوری مو مؤثر است. برای این منظور می‌توان از یك نرم كننده اسیدی استفاده كرد.

در اثر جذب مواد شیمیایی در لایه كوتیكول، براقیت، شفافیت و سهولت برهم لغزیدن تارهای مو بهبود می‌یابد.

گروههای آمینو آزاد كراتین مو، هر چند منبع الكترون می‌باشند ولی از لحاظ شیمیایی بدون بار هستند. این گروهها می‌توانند از لحاظ پیوند الكترواستاتیكی باتركیباتی كه از لحاظ الكترونی ضعیف هستند پیوند یافته و یك كمپلكس قوی ایجاد نمایند. دترجنت‌های كایتونی به عنوان اسید لوئیس و مو به عنوان بازلوئیس عمل می‌كند وعمل جایگرینی مواد در لایه‌ كوتیكول انجام می‌شود.

هنگامی كه مو تحت تأثیر مواد شمیایی قرار می‌گیرد كورتكس مو در محل انتهایی مو به صورت بی‌حفاظ باقی می ماند. جایگزین كردن مواد حالت دهنده در این قسمت به علت اندازه بزرگ مولكول محدودیت دارد. بنابراین همانگونه كه یك مولكلول وارد این جزء مو می‌شود می‌تواند از آن جز نیز خارج شود مگر آنكه با لایه كورتكس واكنش‌ دهد.

مدولا به علت غیر قابل دسترس بودن كمتر در دسترس عملیات حالت دهندگی قرار می‌گیرد.

ریشه مو مواد چربی را ترشح می‌كند كه این مواد محتوی اسیدهای چرب، روغنهای اولیئك چربیها، هیدروكربنها و استرونیدها می‌باشد.

به منظور زدودن چربی، لازم است كه ماده‌ای كه چربی را به خود جذب می‌كند كه به نام مواد دیترجنت نامیده می‌شود به شامپو افزوده می‌شود. این ماده باید موجب خیس شدن مو شود. این عمل از طریق كاهش كشش سطحی آب انجام می‌شود. ثانیاً كشش بین چرك و مو باید تا حدی كاهش یابد كه ذرات چرك توسط محلول دیترجنت جانشین گردند.

در انتخاب دیترجنت لازم است به موارد زیر توجه كنیم:

1-اثر دیترجنت بر روی سطح مورد نیاز

3-پایدرای دیترجنت

3-اثربخشی دیترجنت با غلظتهایی كه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

اگر دیترجنت را به عنوان پایه شامپویی استفاده می‌كنید باید به نكات زیر توجه كنید.

1-سرعت و سهولت انتشار شامپو بر روی مو

2-قدرت كف كنندگی دیتر جنت نظیر كف، سرعت تشگیل كف و پایداری كف درمو

3-سهولت كاربرد شامپو از نظر شستشوی مو

4-رنگ و شفافیت شامپو

5-سهولت شانه زدن موهای مرطوب بعد از استعمال شامپو

6-موها باید بعد از مصرف شامپو براق گردند.

7-سرعت خشك شدن موها.

در شامپوهای جدید الكلهای چربی سولفاته والكل اترهای چربی سولفونه به كار برده می‌شود.

شامپو و انواع آن:

یكی از تعاریفی كه برای شامپو ارائه شده به این صورت است.

شامپو سورفكتانتی (ماده فعال در سطحی) است كه به فرم صحیحی (مایع- جامد یا پودر) تهیه شده و قادر است كه در صورت مصرف در شرایط معین چربی ها و كثیفی را از روی پوست سر و تار مو جدا كند بدون اینكه اثرزیان آوری روی پوست سر یا مو یا سلامتی مصرف‌كننده داشته باشد. بطور كلی ابتدائی‌ترین عملكرد شامپو تمیز كردن مو و پوست سر می‌باشد. پس از آن برای جلب رضایت بیشتر مشتری می‌توان موادی به شامپو افزود تا به مو خاصیت نرمی و لطافت بدهد و نیز می‌توان با طراحی فرمول شامپو خواص دیگری به آن داد برای مثال حداقل كردن تحریك چشم، كنترل شوره سر و یا افزودن مواد دیگری كه شامپو را بیشتر مورد پسند مصرف كننده قرار دهد.

انواع شامپوها:

شامپوها به صورتهای مختلفی قابل تهیه‌اند از جمله ‌به صورت: مایع شفاف، لوسیون، خمیر ژل و یا به صورت خشك كه هر یك انواع مختلفی دارد از جمله:

شامپو مخصوص موهای خشك، معمولی و یا چرب،‌ شامپوی ضد شوره، شامپوی بچه، شامپوی نرم كننده، شامپوهای غیر صابونی و…

شامپوهای مایع پایدار بوده و به راحتی آنها را می‌توان رنگین و معطر نمود حاوی لوریل سولفات و یا لوریل اترسولفات به علاوه موادی جهت ایجاد كف و غلظت مناسب هستند.

خصوصیات شامپو:

در تهیه شامپو به نكات زیر توجه می‌شود:

1-قابلیت پخش و پراكنده شده شامپو

2-قدرت كف كنندگی

3-قابلیت پاك كنندگی

4-قابلیت شسته شدن توسط آب

5-به آسانی شانه شدن موها

6-عدم تولید الكتریسیته

7-بی‌ضرر بودن موادی كه در ساخت شامپو به كار می‌رود.

مواد تشكیل دهنده شامپوها:

1-سورفكتانت ها

2-مواد پایدار كننده و افزانیده كف

3-امولسی فایر

4-مواد افزایش دهنده ویسكوزیته

5-مواد صدفی

6-مواد شفاف كننده

7-مواد حالت دهنده مو

8-مواد محافظ و آنتی اكسیدان در مواقع لازم

9-مواد مخصوص از قبیل پروتئین‌ها و ویتامین‌ها و تركیباتی كه جنبه تجارتی دارند.

10-رنگ

11-اسانس

دیترجنت‌ها (سورفكتانت‌ها):

از دیترجنت‌ها به عنوان مواد فعال درسطح یاد می‌شود. این مواد باعث كاهش كشش سطحی آب می‌شوند. زیرا دارای نیرهای جاذبه بین مولكولی ضعیفتری نسبت به حلال هستند و به این ترتیب تمایل دارند تا به خرج مولكولهای آب در سطح متمركز شوند.

مواد فعال درسطح می تواند شامل مواد تر كننده، شوینده‌ها، آنتی بیوتیك‌ها، باكتری‌كشها و غیره باشد.

حال به تعاریفی از دیترجنت می‌پردازیم:

Deterygency is defined as the process by which soil is disLodged and brought in to a state of solution or dispersion. In its usual sense deteryency has the effect of cleanivg surface. On the other hand IUPAC defines a deterent as a surfactant (or a mixture containing one or more sur factants ) having cleaning properties in dilute solution.

دیترجنت‌ها به نامهای مختلفی نامیده می‌شوند كه در زیر بیان شده:

Tensides shortened form of tensio- active substaces.

Surfactants shortened form of surface- active agents.

Syndets shortened form of synthetic detergents.

سورفكتانت ها بر اساس ساختمان مولكولی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند:

Anionic : the anion is the surface- active radica.

Cationic : the cation is the surface- active radica.

Non- ionic : the whole molecule is surface active and does not ionise in solution.

Amphoteric : the molecule contains an anioic and cationic radical. Either of which can be activated under different PH conditions and in the extreme bothe will be activated to form a zwitterion.

دترجنتهای آنیونی:

این سورفكتانت ها حاوی گروه آنیونی از یك طرف و گروه هیدروكربنی با زنجیر بلند از طرف دیگر می‌باشند.

گروههای آنیونی می‌تواند كربوكسیلات، سولفات، تیوسولفات، سولفانات، سولفینات و سولفون آمین باشد.

آلكیل بنزن سولفونات‌ها از جمله دیترجنت‌های آنیونی هستند كه قدرت پاك كنندگی بالایی دارند و درمایع ظرفشویی و پودرهای رختشویی استفاده می‌شود. با تغییر اندازه گروه آلكیل خواص دترجنت تغییر خواهد كرد. اگر گروه آلیكل شامل چهار تا هشت اتم كربن باشد یك عامل مرطوب كننده خواهیم داشت. اگر گروه آلكیل 10 تا 14 اتم كربن داشته باشد دیترجنتی مطلوب‌ترخواهیم داشت. زنجیر آلكیل باید به صورت خطی باشد تا قابل تجزیه درطبیعت باشد.

سدیم لوریل سولفات یك پاك كننده با كف كنندگی خوب در صنایع شامپو سازی كاربرد فراوان دارد. آلكیل سولفاتهایی كه دارای 18- 12 كربن هستند مفید‌ترند. به خصوص آنهایی كه 18- 14- 12 اتم كربن دارند كف عالی داشته و مو را نرم و لطیف می‌كنند. هر چه تعداد كربن گروه آلیكل بیشتر باشد كف كمتری تولید می‌كند.

روغن نارگیل دارای درصد اسید چرب بالایی بوده و بهترین سورفكتانت‌ها را حاصل می‌نماید.

سدیم لوریل سولفات به دلیل آنیونیك بودن و قلیائیت بالا سبب سوزش چشم شده وامروز درصنایع شامپوسازی مورد مصرف قرار نمی‌گیرد.

منوگلیسیریدهای سولفونه شده یكی از بهترین دیترجنت‌های مصرفی در تهیه شامپوها است اگر گروه آلكیل متصل به آن 11 اتم كربن داشته باشد. این ماده نسبت به سختی آب مقاوم است ودر صورت مصرف مو را نرم و لطیف می كند. این تركیب به صورت خنثی یا اسیدی باید نگهداری شود.

آلكیل اتوكسی سولفاتها كه فرم كلی آنها به صورت است جزء دیترجنت‌های ارزان و بی‌ضرر محسوب می‌شوند. به دلیل داشتن گروه پلی اتیلن گلیكول برای چشم و پوست كم ضررترند و خاصیت التهاب آوری كمتری دارند وبه دلیل وجود این گروهها قدرت آنیونیك آنها ضعیف‌تر بوده و در دامنه وسیعتری از PH می‌توانند فعال باشند. معمولاً اگر n برابر 2 یا 3 باشد خاصیت كف كنندگی عالی خواهد بود سدیم لوریل اترسولفات یكی از رایج ترین دیترجنت‌های مصرفی در شامپو می‌باشد كه با علامت اختصاری SLES شناخته می‌شود. این ماده با در صدهای مختلفی توسط شركت‌های متفاوت تولید می‌شود. جرم مولكولی متوسط آن را 384 در نظر می‌گیرند. آزمایشات نشان داده هر چه تعداد اتیلن اكساید در مولكول بیشتر باشد تحریك چشم و پوست كمتر شده و دیترجنت ملایمتری خواهیم داشت.

دترجنت‌های كاتیونی:

این دترجنت‌ها حاوی گروه كاتیونی و گروه آلكیل با زنجیر بلند هستند. نسبت به شوینده‌های آنیونی كاربرد كمتری دارند. خاصیت شویندگی آنها ضعیف بوده و باعث تحریك پوست و چشم می‌شود. این تركیبات گران قیمت بوده و دارای خاصیت ضد باكتریایی هستند. بیشتر در گندزداها، نرم كننده‌ها و امولسی فایرهای خاص استفاده می‌شود. این سورفكتانت خاصیت مرطوب كننده، كف كننده و امولسی فایر دارد. استفاده این سورفكتانت همراه با دترجنت آنیونی در شامپو محدودیت دارد. زیرا تركیب شدن این دو جزء با هم باعث می‌شود خواص هر دو جزء كاهش یابد. بنابراین امروزه دترجنت‌های كاتیونی تولید میشود كه همراه با دترجنت آنیونی مصرف می‌شود و یك شوینده آنتی استاتیك قوی محسوب می‌شود. سورفكتانت‌های كاتیونی به كراتین مو صدمه زده و باعث شكسته شدن تار مو می‌شود. به همین دلیل امروزه از این دترجنت‌های به عنوان حالت دهنده به میزان كمتر از 5% استفاده می‌شود.

دترجنت‌های كاتیونی معمولاً انواع مختلفی از تركیبات آمینو هستند. كه مؤثرترین آنها نمكهای آمونیوم چهارتایی است (Quaterium) با یك زنجیر بلند كه به نیتروژن متصل می‌شود.

دترجت‌های آمفوتریك:

دترجنت‌های آمفوتریك هم خاصیت آنیونیك و هم خاصیت كاتیونیك دارند. آلكیل آمینو اسیدها مانند Sodium cocamino propionate از این جمله هستند.

این ماده در نقطه ایزوالكتریك كمتر از 5/4 به عنوان كاتیونیك عمل می‌كند. در محیط كمی آنیونیك، كف كنندگی آن بیشتر و درمحیطی كه كمی كاتیونیك باشد اثر حالت دهندگی (نرم كنندگی) دارد.

دترجنت‌های غیر یونی:

دتر جنت‌های غیر یونی مولكولهایی هستند كه درمحلول یونیزه نمی‌شوند.

این سورفكتانت‌ها برای پایدار شدن كف و افزایش میزان كف كنندگی به شامپو افزوده می‌شوند.

قسمت گسترده‌ای از این دترجنت‌ها از تركیب شدن اتیل اكساید با یك هیدروفوب تولید می‌شود.

به علت وجود اتصال اتری در ساختار محصول،‌تركیب مورد نظر یونیزه نمی‌شود و یونهای فلزی روی آن تأثیر نمی‌گذارد.

واكنش بالا می‌تواند ادامه داشته باشد ولی خاصیت شویندگی در رنج 15- 10 مولكل اتیلن اكساید به ازای هر مولكول فتی الكل حفظ می‌شود.

حلالیت آن به طول زنجیر و به اكسی اتیلن بستگی دارد. میزان حلالیت با تغییر تعداد گروههای اتیلن اكساید متغیر است.

دو سیل فنول اتوكسیله دسته وسیعی از دترجنت‌های غیریونی است كه به عنوان امولسی فایر خاص در صنعت كشاورزی استفاده می‌شود. همچنین دی‌نونیل فنول اتوكسیله به عنوان یك تركیب ضدكف در پودرهای ماشینی استفاده می‌شود.

نونیل فنولها با 7- 6 مولكول در دمای اتاق در آب محلولند و از 12- 8 مولكول خاصیت شویندگی آنها به خوبی نمایان می‌شود. ولی آلكیل فنون اتیلن اكسایدها از گسترده‌ترین شویند‌ه‌های غیر یونی هستند.

گروه دیگری از دترجنت‌های غیریونی از واكنش یك فتی اسید با اتیلن اكساید به دست می‌آید.

ولی فتی اسید اكساید درمحیط اسیدی و بازی هیدرولیز شده به فتی اسید و پلی اتیلن گلیلكول. دسته دگیر از تركیب شدن اتیلن اكساید با آمین نوع اول است كه یك تركیب غیر یونی را به وجود می‌آورد . این دسته از مواد استفاده زیادی در شوینده‌ها ندارند. این تركیبات در محیط اسیدی خصلت كاتیونی و در محیط خنثی و قلیایی به عنوان یك تركیب غیریونی عمل ‌می‌كنند.

واكنش اتیلن اكساید با یك آمید منجر به تولید دسته دیگری از تركیبات غیریونی می‌شود. آمید مورد نظر از واكنش یك آلكیلول آمین با یك فتی اسید به دست می‌آید. دسته خاصی از این تركیبات خاصیت شویندگی دارند و مواد غیر دترجنت را به مواد دترجنت تبدیل می‌كنند.

اسیدهای چرب تركیب شده با سوربیتول ایجاد استرهای سوربیتان از جمله Tween می‌كنند. توئین‌ها در آب كم محلولندو بیشتر در شامپوهای بچه كاربرد دارند. این مواد التهاب آوری سورفكتانتهای آنیونیك را كاهش می‌دهد. این ماده به علت غیریونی بودن خاصیت التهاب آوری ندارد.

به طور كلی مخلوط دترجنتها در شامپوها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخلوطی از دترجنتهای یونی، كاتیونی، غیریونی و آمفوتریك. اختلاط هر یك ار اینها بستگی به خواص مورد نظر در شامپو دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید