فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر :

فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

مقدمه:

رویكرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویكرد دیگری مورد تجربه واقع می شود (ای وی، ای وی و مورگان 1993،ص258)

رویكرد شناختی معتقد است كه ریشه رفتارهای انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقی های اوست برنز، 1367، ص 17) می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است كه حال اسنان نتیجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه 1970 تاكنون داشته است و اكنون یكی از راجترین اشكال درمان روان شناختی است (الیس، 1991،ص2) عبارت زیر نیز توضیحی از این توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی كه گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل فایل هایی كه اثر بخشی آن را تأئید كرده اند، بلكه به دلیل شهرت عامی كه یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است كه این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و كمتر تهدید كننده باشد. (الیس، 1989، ص3)

صدها مطالعه در فایلی كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پریشان باشند.

«فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر
فهرست عنوان»

فصل اول:

شماره صفحه

مقدمه

2

بیان مسئله

5

سوال فایل

7

ضرورت فایل

7

اهداف فایل

8

فرضیه

8

تعریف عملیاتی واژه ها

8

واژه ها

فصل دوم

زمینه مسئله

11

تعریف روان درمانی

15

اهداف روان درمانی

17

درجات روانی درمانی

18

روش های روان درمانی

20

بیماری روانی از نظر فروید

21

فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانكاوی

22

تعریف روانكاوی

23

هدف روانكاوی و روان درمانی تحلیل

24

هدف روان درمانی تحلیل گر1

24

انسان از دیدگاه مكتب رفتار گرائی

25

فرضیه های رفتارگرای

25

بیماری روای از دیدگاه مكتب یادگیری

21

رفتاردرمانی

6

تكنیك های رفتاردرمانی

27

رفتار درمانی شناختی

28

انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی

28

اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی

29

روان شناسی شناختی

33

فرضیات شناخت درمانی

34

انسان در نظریه شناختی

36

بیماری روانی در نظریه شناختی

36

اهداف روان درمانی شناختی

37

روش و شیوه شناخت درمانی

37

نقش درمانگر درنظریه شناختی

38

فنون و اجزا شناخت درمانی

39

محدودیت های شناخت درمانی

40

نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس)

40

مفاهیم بنیادی نظریه الیس

42

نظریه شخصیت الیس

43

اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی

45

تفكرات غیر منطقی

47

روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی

50

فرایند درمانی

52

نقش درمانگر

53

اضطراب

64

سطوح اضطراب

66

خلاصه

67

مبانی نظری اضطراب

68

نظریه های یادگیری

69

نظریه های اصالت وجودی

71

نظریه های شناختی

72

نظریه های زیست شناختی

74

عوامل اضطراب و تنیدگی

74

پاسخ های سیستم ایمنی

78

پاسخ های شناختی به اضطراب

80

دو مورد از فایل انجام شده در زمینه این فایل

81

فصل سوم

روش فایل

84

جامعه آماری

85

متغیرهای فایلی

85

فرضیات مربوط به كنترل متغیرها

86

ابزار فایل

87

روش های آماری

90

محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر فایل

91

فصل چهارم و پنجم

تجزیه و تحلیل داده ها

93

فرضیه

93

خلاصه

99

منابع و مأخذ

102

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور :

ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور

جلسه اول

هدف:آشنایی گروه با هم و با درمانگر گروه، بیان قواعد گروه و تعیین چهارچوب­ها و بیان اصول کلی زوج درمانی راه حل محور.

ابتدا شرکت کنندگان با تقاضای رهبر گروه به معرفی خود اقدام کردند. بعد از اینکه اعضای گروه با هم آشنا شدند قواعد گروه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد. مسایلی مانند رازداری اعضای گروه، شرکت در همه­ی جلسات گروه، عدم غیبت و پایبندی به جلسات گروه مطرح شد. در این جلسه رهبرگروه برای ترغیب شرکت کنندگان عنوان کرد که استفاده از تکنیک­هایی که در گروه بیان می­شود می­تواند به شرکت کنندگان کمک کند تا زندگی لذت بخش تری داشته باشند. شرکت کنندگان درباره طول جلسات و تعداد جلسات سوالاتی مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد. رهبر گروه درباره زوج درمانی راه حل محور و اصول کلی آن برای شرکت کنندگان توضیحاتی ارایه داد.

تکلیف: شرکت کنندگان موظف شدند برای جلسه بعد هدف­های مورد نظر خود را از شرکت در جلسات نوشته و به گروه بیاورند. این اهداف باید متمرکز به تغییراتی باشد که در گروه ایجاد خواهند شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان :

مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان

مقدمه :

شاید برای عده ای تصور اینكه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده كرد كمی دشواراست اما واقعیت این است كه می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگردانی بود كه با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها ونیكوئیها باشد. چرا كه هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. ولذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد. تشویق نیروها واستعدادهای دانش آموزان را به كار می اندازد واستقامت آنها را در كارها زیاد می كند وموجبات سرعت در كارهای بدنی را فراهم می كند ودر كارهای فكری موجب سعی وكوشش بیشتری می گردد[1]. تشویق وتقویت رفتار مثبت كودكان سبب شكل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا كه از طریق رفتارهای تشویق آمیز كلامی وغیر كلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم وغیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یك نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.

ما شاهد بیشترین مؤثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی كه وقتی دانش آموزی را تنبیه می كنیمن نه تنها به هیچ یك از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلكه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی كه همواره ازآن گریز دارد مواجه می كنیم ولو اینكه بطور موقت رفتار مطلوب آن را كنترل كرده باشیم[2].

رسول خدا پایه رفتار با كودكان و نوجوانان را بر محبت استوار كرده وسفارش می كند كه آنان را گرامی بداریم وبا جایزه ای كه امكان وفایش هست انان را تشویق نمائیم.[3]

استفاده ازروش تشویق ومحبت یكی از روشهای تربیتی بسیار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اكرم (ص) رادر همین شرح صدور محبت ورزی پیامبر به امت خود می داند : به موجب لطف ورحمت الهی برایشان اموزشی نجواه وبا انان مشورت كن ( وبه آنان شخصیت بده )[4]

كودك اگر از لحاظ درسی واخلاقی در سطح غیر قابل قبولی باشد باید نقطه مثبتی در وضع رفتار وظاهر او یافت وازآن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده كرده مثلا ممكن است دستهایش لطیف واز آن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده كرده مثلا ممكن است دستهایش لطیف ویا موی سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنین ممكن است به تمیزی كفشهایش اهمیت بده ویا دفتر وكتاب خودرا خوب نگه داری كند. به هر حال باید از همان نقطه مثبت و روزنه كوچك نوری به زندگی تحصیلی كودك تابیده شخصیت قابل قبولی از او ساخت وزندگی جدیدی را برایش پی ریزی كرد. سرگرمیها وعلائق كودك نیز نباید از نظر معلم دور نماید[5].

مقداری توجه وتحسین برای هر كسی مفید است چون انسان نیاز به تایید واحترام دیگران دارد ومی خواهد در هر كاری كه فعالیت می كند دیگران كوشش او را قدر بدانند و برایش ارزش قائل شوند. منتها برای سرآمد شدن یا برجسته شدن ودریافت تحسین باید كوشش بیش از حد متعارف داشته والبته به موازات كوشش آمادگی واستعداد آن فعالیت ویژه هم باید در انسان باشد[6].

كودك باید عمل خوب را بر پایه عمل به وظیفه شخصی واجتماعی وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولی والدین به این عنوان كه او فردی وظیفه شناس است او را تشویق كنند. تشویق بهتر است صورت مالی پیدا نكند بلكه اولا كودك باید خواندن نماز را مانند دیگران وظیفه خود بداند و ثانیا تشویق ما از او بهعنوان ابزار رضایت از انجام وظیفه اش باشد. یعنی نشان دهیم كه از عملش خشنودیم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانیم كه خدا هم ازاین عمل او راضی است.


[1] احمد بهشتی – مجله تربیت شماره (2) سال هشتم – ص 13

[2] دكتر غلامعلی افروز – چكیده ای از روانشناسی تربیتی چاپ اول – ص 43

[3] رضا فرهادیان – مجله تربیت شماره (1) سال هشتم – ص 19

[4] غلامرضا مدید عزیزی مجله پیوند شماره 74 – خرداد ص 18 – 17

[5] اسماعیل بیابانگر – مجله پیوند – شماره 74 مهر – 1374 ص 43

[6] سیما نظیری – مجله پیوند – شماره 74 اردبیهشت 1374 – ص 42

مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان
فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: 4

مقدمه : 5

بیان مسئله : 8

هدفهای فایل: 9

ضرورت فایل : 10

فرضیه های فایل: 11

تعریف واژه ها واصطلاحات: 12

موانع ومحدودیت های فایل: 14

فصل دوم. 15

پیشینه فایل: 16

مواسات ودلسوزی معلم نسبت به شاگردان. 17

فروتنی ونرمش نسبت به دانش آموزان : 18

تشویق شاگردان به اشتغالات علمی وتحریص بر تكرار دروس : 19

رعایت مساوات در توجه ومحبت به شاگردان : 20

احترام به شاگردان وتوجه به مزایای آنها : 21

محبت درست معلم به متعلم باعث می شود : 29

تشویق دانش آموزان بی علاقه وسهل انگار : 30

نقد وبررسی فایلات انجام شده : 32

فصل سوم. 37

روش فایل.. 38

جامعه آماری : 38

نمونه و روش نمونه گیری : 39

وسایل جمع آوری اطلاعات : 39

روش جمع آوری اطلاعات : 40

فصل چهارم. 41

یافته ها وتجزیه وتحلیل اطلاعات : 42

بررسی سؤال اول فایل.. 42

بررسی سؤال دوم فایل.. 50

بررسی سؤال سوم فایل.. 54

بررسی سؤال چهارم فایل.. 58

بررسی سؤال پنجم فایل.. 62

فصل پنجم. 66

خلاصه ونتیجه گیری: 67

پیشنهادات : 69

منابع و مأخذ. 71

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي فایل بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان :

فایل کارشناسی بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان

مقدمه

آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بارآوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن، و … نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند. درباره مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.وظیفه نظام آموزشی ایجاد و انتقال رفتارها و نگرش‌های مطلوب و مورد نیاز جامعه و فراگیران از طریق برنامه‌های درسی با هدایت معلمان است. در نظام کنونی ما تأکید بر مواد و محتوای درسی نسبت به سایر مؤلفه‌های آموزشی بیشمار است و «کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌نماید به عبارت دیگر در کشور ما بیشتر فعالیت‌های آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می‌گیرد» در نظام آموزش و پرورش رسمی ما، فعالیت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به لحاظ مخاطب کم‌سواد و بی‌سواد که رقم قابل توجهی از جمعیت سال به بالا کشور را شامل می‌شود از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است.فایلات نشان داده که سوادآموزی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی اثر مثبت داشته است که در این میان سهم منابع و کتاب‌های آموزشی را نباید نادیده گرفت. محتوای کتاب‌های آموزشی بزرگسالان نقش حیاتی در بهبود زندگی آن‌ها دارد و اگر در ارتباط با مسائل و نیازهای‌شان باشد مورد استفاده قرار گرفته و عملاً مؤثر خواهد بود. آموزش سوادآموزان زمانی نقش خود را خوب ایفا می‌کند که محتوای آموزش تدوین شده دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد.سازمان نهضت سوادآموزی نیز براساس مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موظف به اجرای ساختار جدید (مرحله اول آموزش بزرگسالان) شد؛ این مرحله در سه عنوان دوره تعریف شده است: ـدوره سوادآموزی ـ دوره تحکیم سواد ـ دوره انتقالاولین دوره از مرحله آموزش بزرگسالان (دوره سواد‌آموزی) به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد است که به منظور تحقق اهدافی مبنی‌بر: کسب مهارت خواندن و نوشتن ـ فهم و درک متون ساده فارسی ـ انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی ـ آشنایی با قرآن و کسب مهارت‌های اولیه روخوانی قرآن ـ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی به میزان حداقل و حداکثر ساعت آموزش طراحی و اجرا می‌شود. برای تحقق اهداف فوق در این دوره، دو عنوان کتاب سواد آموزی 1 و 2 طراحی و در چرخه فرآیند آموزش قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای تعیین شده برای فراگیران باید محتوا مورد ارزشیابی قرار گیرد و از جنبه‌های مختلف تحت عنوان تحلیل کتب درسی بررسی شود. یکی از این جنبه‌ها اهداف برنامه درسی دوره سوادآموزی است که در قالب دو کتاب تدوین شده است. به منظور تعیین میزان کفایت و پوشش محتوای تعیین شده برای سوادآموزان نیز لازم است محتوای این دوره مورد ارزشیابی قرار گیرد، هرچه میزان انطباق محتوای کتاب‌های درسی با اهداف تعیین شده بیشتر باشد توفیق تحقق اهداف دوره بیشتر خواهد بود. در این راستا فایل حاضر در صدد است محتوای دوره‌ی سوادآموزی را در راستای کفایت و پوشش اهداف برنامه درسی دوره‌ی سوادآموزی برای کتاب‌های تازه‌ تالیف بررسی کند(علاقه بند،1384). بنابراین فایلگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا برنامه های درسی اجرا شده مدیریت آموزشی با نیاز های دانشجویان منطبق است ؟

بیان مسئله

ز آنجا که مدیریت آموزشی نیز در بر دارنده مفهوم کلی مدیریت در سازمان است قبل از تعریف مدیریت آموزشی ، به تعریف مفهوم کلی مدیریت می پردازیم . مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و دیدگاه های متفاوت تعریف شده است ،به گفته یکی از صاحب نظران ،به تعداد نویسندگان مدیریت از مدیریت تعریف ارائه شده است . مع ذلک ،همه اندیشمندان مدیریت در یک نقطه اتفاق نظر دارند وآن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر می گوید ،«مدیریت فرآیند برنامه ریزی ،سازمان دهی ، هدایت و کنترل کوششه ها اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است .»1 بیشترین تاکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت واستفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد(صافی،1373).

فلیپو مدیریت را «هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمانی بطوری که هدف ها را بتوان بطور مؤثر و صرف جویانه حاصل نمود.»2 تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلات مؤثر وصرفه جویانه است. مؤثر بودن کار مدیریت یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد .مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ،بجا واقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است مدیریت باید در ظرف زمان ومکان و رعایت عمرو انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند.دکتر علی علاقه بند ،مدیریت را «بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف معینی بطور مؤثر و کار آمد فعالیّت کنند،»3 تعریف می کند. در بیشتر تعاریف مدیریت ،به انسان وکارکردن با انسانها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران. از آنجا که مدرسه یک نظام صد در صد انسانی است که عامل انسان هیچ سازمانی مثل یک کارخانه ویاحتی یک بینارستان به اندازه مدرسه قوی نمی باشد،مدیریت را با تکیه بر بعد انسانی آن از یک سو ، و باتوجه به هدف الهی آن از سوی دیگر چنین تعریف می کنیم .

مدیریت یعنی : کارکردن با مردم ،میان مردم ،برای مردم و به خاطر خدا همراهی و هماهنگی داشتن عضویت داشتن خادم بودن هدف الهی داشتن. منظور از تعریف فوق این است که هیچ نهاد اجتماعی بدون در نظر گرفتن مردم یا انسان ها ونیازها ی آنها وبدون آنکه نظام متعلق به آنها باشد ،تاَسیس نمی شود ،پس سیستم با نهادی که برای خدمت به انسان نباشد وجودش مورد سوال خواهد بود، لذا مدیر باید با افرادی که در داخل یا خارج مدرسه هستند همراه وهمگام باشد.مدیر میان مردم زندگی می کند و در جمع افراد سازمان عضویت دارد. منظور از عضویت این که او اعضای گروه اجتماعی است و سایر افراد ،او را یکی از اعضا ء وجزئی از خودشان به حساب می آورند . اگر نگاهی به زندگی پیامبر اکرم بیفکنیم ،می بینم که آن حضرت قبل و بعد از بعثت در میان مردم بوده و همه جا عضو مؤثر گروه محسوب می شدند. با همه بزرگی و عظمت حضرت می فرمودند :ما انا الا کوا حد منکم من کسی جز یکی از شما نیستم برای مردم به مفهوم در خدمت مردم و خادم آن ها بودن است(میرکمالی،1378).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی :

تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی

چکیده:

موضوع فایل حاضر با توجه به اهمیت بیماری روانی خصوصاً افسردگی در جوامع امروز انتخاب گردیده هدف اصلی مورد نظر در این مطالعه تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی تعیین گردیده است.

نمونه انتخاب شده شامل 60 نفر می باشد که به روش خوشه­ای و تصادفی انتخاب گردیده است. در هر مقطع تحصیلی اول و دوم و سوم دبیرستان 20 نفر انتخاب گردیده است. بعد از انتخاب گروهها تست افسردگی بک (فرم 21 سوالی) در بین گروهها اجرا گردید بعد از جمع آوری داده های خام و تحلیل آماری نتایج به روش تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین میانگین افسردگی دانش آموزان بر اساس پایه تحصیلی آنها رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.

مقدمه

شاید بتوان به جرأت گفت که افسردگی شایعترین بیماری قرن حاضر است که باعث افت کاری، افت تحصیلی، اعتیاد، پیدایش مشکلات شغلی، خانوادگی، زناشویی و غیره …. می گردد. در هر لحظه از زمان 15 تا 20 درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خودنشان دهند.

حداقل 12 درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند و حدس زده می شود که 75 درصد افرادی که در مؤسسات درمان روانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند. مطالعاتی که در سالهای اخیر از طرف متخصصان سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا انجام گرفته، از افزایش دامنه شیوع افسردگی در میان ملل در حال رشد حکایت می کند. (ملکی و دیگران)

افسردگی دانش آموزان و عدم توجه به تشخیص و درمان آنان می تواند موجب آسیب های اجتماعی فراوان در آینده گردد. افسردگی می تواند در خلق و رفتار، نگرش، تفکر و کارایی دانش آموزان تأثیر منفی گذاشته و باعث افت تحصیلی، اعتیاد و … شود. تعیین میزان شیوع افسردگی در یک جامعه می تواند بعنوان حداقل یکی از فاکتورهای روانی آن جامعه بکار آید. بنابراین لزوم فایلاتی در رابطه با افسردگی که می تواند به تشخیص و ارتقاء اطلاعات عمومی از بیماری گردد ضروری به نظر می رسد. (همان منبع)

زندگی ماشینی و دور از طبیعت، افزایش فضشارهای روانی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی نظیر بیکاری، فقر و اعتیاد در جامعه زمینه ساز یکی از شایعترین اختلالات روان پزشکی بنام افسردگی می باشد که با وجود شیوع بسیار زیاد آن در جوامع مختلف و خصوصاً جامعه ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از بیمارانی ای که از این مشکل خلقی رنج می برند به علت عرف و فرهنگ جامعه و یا عدم اطلاع و آموزش صحیح و یا از ترس بیمار روانی خوانده شدن و طرد شدن از اجتماعی که در آن زندگی می کنند به پزشک مراجعه نمی کنند. (حمیدرضا رصافیانی)

تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی
فهرست

چکیده:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت انجام فایل:
اهداف فایل:
هدف کلی:
هدف جزیی:
بیان فرضیه:
متغیرها:
واژه های کلیدی:
فصل دوم
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه زیست شناختی:
نظریه روان پویایی:
نظریه یادگیری:
نظریه شناختی:
نظریه شناختی بک درباره افسردگی:
نظریه اصالت وجودی – انسانگرایی
پیشینه فایل:
تاریخچه افسردگی:
تشخیص افسردگی
سنجش شدت افسردگی
افسردگی:
انواع اختلالات افسردگی:
علل افسردگی:
درمان افسردگی
درمان دارویی:
درمان غیردارویی:
درمانهای گیاهی و غذایی
فایلات بر روی افسردگی:
فایلات و آینده آن در افسردگی:
فایلات ژنتیکی بر روی افسردگی:
تصویر برداری از مغز در افسردگی:
اختلالات هورمونی در افسردگی:
ارتباط افسردگی با بیماریهای دیگر:
افسردگی و بیماریهای قلبی:
افسردگی و دیابت:
افسردگی و اضطراب:
افسردگی و چاقی:
افسردگی و تیروئید:
افسردگی در گروههای مختلف
-افسردگی در کودکان و نوجوانان
-افسردگی در دانشجویان
-افسردگی در افراد مسن
-افسردگی در خانمها
علایم جسمانی افسردگی
سر و گردن
سینه
دست و بازوان
شکم
پاها
پشت
هشدارهای افسردگی
نتیجه فایلات در افسردگی
افسردگی و دستگاه ایمنی:
افسردگی در دانشجویان ایرانی:
افسردگی در کودکان:
افسردگی و سوء استفاده جنسی در کودکان خیابانی:
افسردگی در افراد مشهور:
افسردگی و اینترنت:
افسردگی از عوامل ایجاد فساد در جوامع است:
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه:
نمونه و روش نمونه گیری:
ابزار اندازه گیری متغیرها:
روایی و اعتبار آزمون:
روش نمره گذاری و دستور اجرا:
روش اجرای فایل:
طرح فایل: آزمایشی
روش تجزیه و تحلیل آمارهای فایل: تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)
فصل چهارم
مقدمه:
تفسیر نتایج
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان :

بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان

چکیده

هدف از فایل حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و باورهای مذهبیدر دانشجویاندانشگاه Xبود. بدین منظور120 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فایل پاسخ دادند. پرسشنامه های فایل شامل پرسشنامه های نگرش سنج مذهبی براهنی و افسردگی بک بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل برای دو گروه ) استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین باورهای مذهبیباافسردگی رابطه معکوس معنی دار وجود داردو در بین دانشجویان بر اساس جنسیت از نظر افسردگی تفاوت وجود دارد ولی از نظر باورهای مذهبی تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:افسردگی، باورهای مذهبی،دانشجویان

بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان
فهرست مطالب :

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات فایل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

بیان مسله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت فایل………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

اهداف فایل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه‌های فایل……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

متغیرهای فایل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه فایل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

تعریف و ماهیت اختلال افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………….11

نشانه شناسی…………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….13

شیوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

نظریات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

باورهای مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

جنسیت و افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

پیشینه داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم:روش اجرای فایل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

طرح فایل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

نمونه و روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….30

ابزارهای فایل …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

روش اجرای فایل………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل چهارم: یافته های فایل

یافته های فایل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

بحث وتفسیریافته­های فایل………………………………………………………………………………………………………………………….39

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

محدودیتهای فایل………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب :

کارشناسی علوم تربیتی

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی چند بخشی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب

مقدمه

موضوع شیوه های جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان و پیشرفت آموزشی آنها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کارایی نظام آموزشی در سه دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر همه مسولان نظام آموزشی و بسیاری از دانشجویان گاه به نحوی با این معضل آموزشی درگیر هستند که فایلاتی که فایلگران انجام داده اند یا هم اکنون نیز انجام می دهند و بحث های فراوانی که روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت مساله و کشف راه حل های اساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود. باید این مطلب مهم را در نظر داشت كه جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش ملاكها و فاكتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند كنش متقابل استاد و دانش آموز تعریف كرد كه به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانشجویان به هدف های آموزش فراهم می شود . در آموزش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود كه در پایان دوره آموزشی برای جدا كردن دانشجویان با توانایی یادگیری متفاوت به كار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری می داند كه همراه با آموزش و در ارتباط تنگا نتگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاكید بر طبقه بندی دانشجویان و مقایسه آنان با یكدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مركز توجه خود قرار می دهد. تیپ شخصیتی به اشخاصی اشاره می کند که چندین صفت یا ویژگی مشترک دارند. در حالت غیر رسمی ممکن است خود شما در ارتباط با تیپ شخصیتی طبقاتی را در ذهن داشته باشید، مانند:تیپ مدیر، تیپ ورزشکار، تیپ مادرانه، تیپ سوسول و تیپ خوره ی تکنولوژی و غیره .اگر بخواهیم هر یک از این تیپ های غیر رسمی را تعریف کنیم، برای هر یک از ان ها مجموعه ای از ویژگی های متفاوت را در نظر خواهیم گرفت.در طول سالیان طولانی ، روان شناسان برای طبقه بندی شخصیت ها به انواع تیپ ها، روش های بسیاری را مطرح کرده اند . مثلا روان شناس سوئیسی کارل یونگ بر این باور بود که مردم یا درون گرا هستند و یا برون گرا. اشخاص برون گرا پررو و معاشرتی هستند و به بیرون خود توجه دارند.اما اشخاص درون گرا،خجالتی و تودار هستند. به طور کلی این طبقه بندی ها ناکافی هستند و نمی توانند تفاوت های شخصیتی را نشان بدهند. به همین دلیل درجه بندی مردم بر پایه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب
فهرستی از ویژگی ها، در مقایسه با طبقه بندی ان ها به دو یا سه تیپ شخصیتی ، اطلاعات بیشتری را در اختیار می گذارد.همچنین یکی از متغیر های مهم در زمینه انگیزش , شخصیت فردی میباشد , شخصیت عامل مهمی در پیشرفت فرد محسوب میشود ( سید محمدی 1384)در فایل حاضر که رابطه بین تیپ ها شخصیتی درون گرا و برون گرا با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مطالعه شده است.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات فایل

مقدمه 1

بیان مسئله سوالهای فایل 3

اهمیت و ضرورت فایل 4

اهداف فایل 6

فرضیه فایل 7

تعاریف نظری وعملیاتی 7

تعاریف عملیاتی 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه فایل

مقدمه ای بر شخصیت 10

طبقه بندی تیپ های شخصیت 10

طبقه‌بندی کرچهر 10

طبقه پیک نیک 11

طبقه لپتوزوم یا استینک 11

طبقه آتلیتک 12

طبقه‌بندی شلدن 13

طبقه‌بندی شخصیت افراد با توجه به صفات 14

ویژگی های شخصیتی رفتاری تیپA 16

شخصیت Aدر مقابلB 17

شخصیت تیپAوبیماری های جسمی 18

بیماری های وابسته به شخصیت 20

عامل استرس در ایجاد بیماری های وحملات قلبی 22

واكنش پذیری سیستم قلبی عروقی وبیماری 24

سلامت افراد با الگوهای رفتاری آنان چه ارتباطی دارد؟ 25

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 27

تجربه استادان 33

آماده كردن درس و نمره دادن 33

مهارت ها 34

تحصیلات عمومی 34

تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت 35

سازمان و تسهیلات دانشگاه 40

دانشگاه ها شهری و روستایی 42

آموزش از راه دور 44

پشیشنه فایل 48

فصل سوم : روش فایل

روش فایل 55

جامعه آماری 55

نمونه آماری و روش نمونه گیری 55

روش جمع آوری اطلاعات 56

ابزار فایل 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول :آمار توصیفی 60

بخش دوم : آمار استنباطی 66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 71

محدودیت های فایل 72

پیشنهادها 73

منابع 75

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مراحل تکامل کودکان 50 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مراحل تکامل کودکان 50 ص دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مراحل تکامل کودکان 50 ص  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مراحل تکامل کودکان 50 ص،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مراحل تکامل کودکان 50 ص :

مراحل تکامل کودکان 50 ص

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول ( سیر تکاملی در کودکان ) ……………………………………………………………………………………… 3

رشد و تکامل در کودکان …………………………………………………………………………………………… 4

سیر تکاملی کودکان از بدو تولد تا 12 ماهگی …………………………………………………………… 4

سیر تکاملی کودکان از 1 تا 2 سالگی ……………………………………………………………………….. 5

فصل دوم ( دور شیر خوارگی ) ……………………………………………………………………………………………… 7

فصل سوم ( عامل مؤثر بررشد و نمو ) ……………………………………………………………………………………. 11

مراحل تکاملی کودک ………………………………………………………………………………………………… 15

رشد جسمی در کودکان …………………………………………………………………………………………….. 15

فصل چهارم (شاخص های تن سنجی ) ………………………………………………………………………………….. 16

شاخصهای تن سنجی ………………………………………………………………………………………………. 17

…………………………………………………………………………………………………….. 21 (NCHS) استاندارد

شاخص های رشد و مفهوم صدک ………………………………………………………………………… 22

شیوع اختلالات رشد بر اساس شاخص های رشد ……………………………………………….26

نمودار رشد ………………………………………………………………………………………………………………. 28

مراقبت ایده ال از کودکان……………………………………………………………………………………….. 29

نمودارهای رشد مورد استفاده در ایران ………………………………………………………………… 32

موارد استفاده از منحنی رشد ………………………………………………………………………………… 33

روش های دیگر پایش رشد …………………………………………………………………………………..34

فصل پنجم(منحنی رشد)………………………………………………………………………………………………………… 35

­­­منحنی رشد روزنی(منحنی بزرگ وسط)………………………………………………………………36

روش ثبت منحنی رشد وزن ……………………………………………………………………………….. 38

منحنی رشد رو به بالا (رشد مطلوب)…………………………………………………………………..40

منحنی رشد رو به بالا با شیب کند (کندی رشد)……………………………………………….. 41

منحنی افقی (توقف رشد)…………………………………………………………………………………….42

روند تکاملی کودک ……………………………………………………………………………………………….43

منحنی رشد قدی ………………………………………………………………………………………………….43

منحنی رشد دور سر……………………………………………………………………………………………….44

رشد دور سر کودک از بدر تولد تا 24ماهگی ………………………………………………………45

روش اندازه گیری وزن کودکان …………………………………………………………………………….46

روش اندازه گیری قد کودکان ………………………………………………………………………………..47

روش اندازه گیری دور سر ……………………………………………………………………………………..47

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..48

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی :

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

مقدمه:

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران کسانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.


[1]محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی ،چاپ پنجم،ص

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

ارتباط یعنی تعاملی بین یک یا چند سیستم زنده با خصوصیات بیولوژیک . این تعامل با هدف ارضا نیاز های چند گانه سیستمها انجام می شود ( نیاز های بیولوژیک سمبولیک) که حتی خود سیستم ممکن است در راطه با آنها هوشیاری کامل داشته باشد ( خسروی، ) .

پایه های ارتباطی مدل عبارتند از :

– توجه به اینکه چرا ارتباط تبادل اطلاعات نیست و یک تعامل است .

– انسانها ابعادی چند گانه و چند بعدی دارند .

– انسانها سیستمهایی هستند که در مقابل ارضا نیاز ها خود آزاد و به صورت هستی گرایی مسئول می باشند .

– در ارتباطات نیاز ها از اهمیت محوری برخوردارند .

– سیستمها سعی دارن در جایگاهی خاص و بصورت منظم قرار گیرند تا در آن جایگاه بتوانند نیاز های خود را بر طرف کرده و نقشی را به خود بگیرند که به ارضا نیازهایشان کمک کند .

– عدم چشم پوشی از منافع تئوری هایی همچون شنن که با طرح مباحثی همچون «کانال ارتباطات » مارا به دستیابی به ارتباط کمک می کند .

مدل ارتباطی گربنر

ویژگی این مدل آنست که می تواند گونه های مختلف شرایط اجتماعی را توصیف کند . درست مشابه نحوه استفاده از بلوکهای مختلف یک ساختمان . مدل گربنر برای توصیف یک فراگرد ساده مثل پیام یا یک فراگرد پیچیده تر مثل پیام و ریدادهای مربوط به آن قابل استفاده است و می تواند پاسخهایی درباره طبیعت و اثر متقابل شناخت و ادراک از یک سو و تولید پیام از سوی دیگر عرضه کند . این پیام شامل اجزایی به شرح ذیل می باشد:

-یک شخص- یک رویداد را ادراک میکند- و به آن واکنش نشان می دهد- در یک شرایط و موقعیت خاص- بخاطر مقاصد و هدف نهایی- توسط امکاناتی که در دسترس دارد- به شکل و فرمی خاص – و زمینه ای ویژه – برای انتقال محتوی- با نتایجی .

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی
فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه فایل
مقدمه
اهمیت و ضرورت فایل
بیان مسئله
هدف فایل
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی

فص دوم
پیشینه فایل
مقدمه
تعاریف کودکان کار و خیابانی
خصوصیات کودکان خیابانی
ساختار اجتماعی کودکان خیابانی
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی
علل پیدایش کودکان خیابانی
ارتباط چیست
شناخت فراگرد (فرایند)
مدلهای فراگرد ارتباط
هدف از برقرراری ارتباط چیست
مبانی ارتباط اثر بخش
موانع ارتباطی
مهارت های روابط انسانی
مراحل بهبود ارتباط
نظریه نیاز و ارتباط موثر
محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا
مدل ارتباطی گربنر
مدل ارتباطی NLP
برقراری ارتباط روشن
روبرو شدن با مقاومت
راههای برخورد با مقاومت

فصل سوم
روش فایل
مقدمه
کراحل فایل
جامعه آماری
نمونه و رشو نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع اوری اطلاعات
روش آماری

فصل چهارم

نتیجه گیری
مقدمه
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان
اولویتهای مددکاران برتر
نتیجه گیری کلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک
نتیجه گیری

فصل پنجم
بحث
محدودیتهای فایل
چکیده
پیشنهادات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی :

دانلود تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی

در 94 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

در مورد كودكان استثنایی باید گفت كه به طور كلی دستگاه عصبی كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسیده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت در حال تغییر و تحول است لذا رفتار نیز به همان منوال در تحول و تغییر خواهد بود. در كودكان استثنایی واكنشها ویژگی های خاص دارند، چون كودك رشد فكری كامل ندارد لذا نمی تواند بر رفتارهای خود مانند بزرگسالان كنترل داشته باشد یا اگر عمل خلافی از او سر زند احساس گناه و تقصیر كند.

این كودكان در مقابل فشارهای زندگی واكنشهای نسبتاً سریع و شدید نشان می دهند و به همان سرعت هم وقتی نشانه های زندگی از بین رفت بهبود می یابند. از آنجا كه وابسته و متكی به دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتی نارس و نابالغند لذا در مقابل فشار و ناراحتی تنها كاری كه خواهند كرد اختلالات رفتاری است كه وسیله بیان كودك است.

اگر كودك سن كمتری داشته باشد در ارتباط با دیگران بیشتر در زحمت بوده و حتی وقتی قادر به تكلم است چون دایره اطلاع بر لغات محدود است و اصولاً قادر به درك و بیان مفاهیم كلی نیست و در بیان احساسات خود دچار مشكل است لذا اختلالات رفتاری و روانی شدیدتری از خود نشان می دهد.

زبان كودك را نه دیگران می فهمند و نه پزشك معالج. كودك نمی تواند از احساسات خود مانند ترس و اضطراب، احساس محرومیت و شكست صحبت كند ولی می تواند آنها را به زبان علائم جسمانی مانند بیقراری، امتناع از رفتن به مدرسه بهانه گیری و نظایر آن بیان كند.

پس پررفتار غیر عادی كودك یا علائم جسمانی را به خصوص اگر علت بخصوص نداشته باشد باید به عنوان واكنش نسبت به شرایطی كه در اطراف اوست در نظر گرفت.

كودك باید از مراحل مختلف رشد عبور كند، توقف یا عدم رشد كافی و به اصطلاح تثبیت كه در كودك خیلی شایع است موجب اختلال به درجات مختلف می شود و كودك در مقابله با مرحله بعدی رشد دچار مشكل می شود، كه بررسی و كشف اختلالات رفتاری كودكان و تغییر علائم روانی آنان یكی از مشكلات مهم روان شناسی و روان پزشكی كودك است.

لغت استثنایی اصولاً یك اصطلاح آموزشی است و مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره اولین كسانی هستند كه به محدودیتهای یادگیری، عاطفی، شخصیتی، اجتماعی و مشكلات این افراد پی می برند و باید نسبت به رفع آنها با روشهای موجود و همچنین پیشگیری از اقدامات آتی اقدام نمایند.

در اینكه تمام كودكان افراد استثنایی هستند شكی نیست. هیچ كودكی عیناً شبیه كودك دیگر نیست و هر كودكی خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد، اگرچه این وضع تنها در كودكان صدق نمی كند ولی عده ای از كودكان به اندازه ای با كودكان دیگر فرق دارند كه باید توجه مخصوص به آنها مبذول داشت. این انحراف به طور كلی در تمام خصوصیات جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی آنها دیده می شود كه باعث اشكال و مانعی بزرگ در سازگاری آنها با محیط اجتماع می گردد و به همین منظور به این دسته از افراد اجتماع استثنایی می گویند.

به طور كلی این كودكان را از 3 نظر مورد مطالعه قرار می دهند:

1) آنهایی كه از بدو تولد به علت ناراحتی های ارثی واختلالات مادرزادی بیماری مشخصی دارند مانند سندرم دان، هیدروسفالی، میكروسفالی و …

2) كسانی كه از ابتدا با وسایل تشخیص می توان به بیماری آنها پی برد مانند:

دررفتگی مادرزادی لگن، اختلالات متابولیكی و اختلالات غدد مترشحه داخلی (هیپوتیروئیدیسم)

3) افرادی كه نقص عضو و بیماری آنها در طول رشد كودك مشخص می شود مانند: فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات شنوایی، بینایی و وجود ضایعات و آسیبهای مغزی مختصر كه باعث اختلال در عملكرد مغز مانند اختلال Minimal brain dysfunction در خواندن، نوشتن، حافظه و سازگاری و … كودك می شود.

نكته مهم این كه پیروزی و موفقیت بیمار فقط به میزان معلولیت بستگی ندارد بلكه میزان تواناییهای بیمار در به حركت در آوردن اعضای سالم برای جبران قسمتهای ناتوان، میزان فعالیت و پشتكار، محیط خانواده و كاردانی مربیان نیز در این امر دخالت دارند.

در میان كودكان استثنائی، یعنی افرادی كه به لحاظ ویژگیهای خاص جسمانی، ذهنی، عاطفی و روانی، در برخورداری مطلوب از تسهیلات و امكانات مختلف جامعه، بویژه آموزش و پرورش نیازمند توجه و حمایت فوق العاده می باشند. كودكان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی به واسطه همان پیچیدگی خاص پدیده هوش و عقب ماندگی هوشی جایگاه قابل ملاحظه ای دارند.

تاریخ گذشته ما نشان می دهد كه وظیفه كودكان عقب مانده ذهنی به عهده خانواده او و مؤسسات خصوصی بوده است ولی امروزه عرفا به عنوان یك وظیفه مدرسه پذیرفته است.

آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی با استفاده از روش های مناسب هم برای فرد و هم برای جامعه ارزشمند است.

عقب مانده های ذهنی در سایه یك برنامه آموزشی كه مطابق نیازها و استعدادهای آنها تعیین شده باشد می توانند: 1) زندگی كاملتر و از نظر شخصی رضایت بخشتری را بگذرانند.

2) شناخت بهتری از مسائل خود به دست آورده و سازگاری بیشتری نسبت به آنها از خودشان نشان دهند.

3) از نظر اجتماعی پیشرفت كنند.

4) از نظر اقتصادی استقلال بیشتری كسب نمایند.

آموزش دادن كودكان عقب مانده ذهنی هم از نظر دولت و هم از نظر جامعه كاری است مقرون به صرفه هزینه هایی كه دولت برای تهیه برنامه های آموزشی این كودكان متحمل می شود تا بتواند در آینده به طور كامل یا به طور نسبی از خود مراقبت نماید كمتر از مبالغی است كه برای نگهداری آنها در مؤسسات و انجمن های دولتی ویژه عقب مانده ها اختصاص داده می شود.

مطالب موجود درباره كودكان استثنایی از منابع گوناگون تهیه شده است زیرا این كودكان مورد علاقه پزشكان روان شناسان و جامعه شناسان و سایر كسانی می باشند كه در زمینه های مربوط كار می كنند.

تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 3

تاریخچه كودكان ع.ذ 10

تعلیم و تربیت چیست؟ 21

مراحل هدف های آموزشی 22

طبقه بندی هد فهای تربیتی در حیطه یادگیری 24

سطوح یادگیری در حیطه شناختی 26

سطوح یادگیری در حیطه عاطفی 26

سطوح یادگیری در حیطه روانی – حركتی 27

تعریف آموزش 28

تعریف یادگیری 28

مقایسه آموزشی و یادگیری 29

فصل دوم:مشخصات محل كارورزی

مشخصات محل كارورزی و مدرسه 33

مشخصات دانش آموزان 36

برنامه هفتگی كلاس 37

مشخصات كلاس 37

سطح تحصیلات معلمان و كاركنان مدرسه 38

فصل سوم: درس علوم

مشاهده تدریس درس علوم 40

فعالیتهای مربوط به ارائه درس 44

جدول طرح درس علوم 46

گزارش تدریس علوم 47

جدول طرح درس علوم 53

سؤالات امتحان 54

فصل چها رم درس فارسی

مشاهده تدریس درس فارسی 57

فعالیتهای مربوط به ارائه درس 60

جدول طرح درس فارسی 63

گزارش تدریس فارسی 64

جدول طرح درس 70

سؤالات امتحانی و نتایج آن 71

فصل پنجم: درس ریاضی

مشاهده تدریس درس ریاضی 74

جدول طرح درس ریاضی 77

فعالیتهای مربوط به ارائه درس 78

گزارش تدریس ریاضی 80

جدول طرح درس ریاضی 84

سؤالات امتحان ریاضی و تحلیل آنها 85

نتیجه گیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید