بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان :

چكیده:

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات یادگیری خط بریل دانش آموزان نابینا از دیدگاه معلمان دوره ی ابتدایی مدارس استثنایی استان خوزستان در سال تحصیلی 90-89 اجرا شد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی بود. جامعه ی آماری: شامل کلیه ی معلمان دوره ی ابتدایی گروه نابینا که در مدارس استثنایی استان خوزستان مشغول به کار می باشند.نمونه و روش نمونه گیری: روش نمونه گیری این پژوهش از نوع تصادفی ساده بود.در این پژوهش تعداد30 نفر از آموزگاران دوره ی ابتدایی گروه نابینا و نیمه بینا شرکت داشتند. روش جمع آوری داده ها و ابزار آن: روش جمع آوری داده های این پژوهش، روش انفرادی است که در اجرای آن از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه ها توسط آموزگاران گروه نابینا تکمیل شد. روش آماری: در این پژوهش از آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که: آموزش تخصصی معلمان گروه نابینا، محیط خانوادگی و آموزشی مناسب می تواند موجب بهبود روند یادگیری خط بریل شود. و تفاوت های فردی دانش آموزان نابینا در یادگیری این خط مؤثر است، و کیفیت پایین وسایل نوشتاری می تواند روند یادگیری بریل را کند کند. نتیجه گیری: مشکلات عمده ی دانش آموزان نابینا دریادگیری خط بریل عبارت اند از: کیفیت پایین ابزار و وسایل نوشتار بریل (لوح و قلم)، کوچک بودن واحد نوشتاری خط بریل به نسبت سر انگشتان افراد نابینا، وارونه نوشتن خط بریل در هنگام استفاده از لوح و قلم، حجیم و بزرگ بودن کتاب های بریل به نسبت کتب بینایی، کندی خواندن خط بریل به دلیل این که واحد ادراکی آن یک سلول (خانه) واحد است و خواننده ی بریل نمی تواند در یک زمان چندین کلمه را بخواند، نبود تعامل همسو مابین محیط آموزشی و محیط خانوادگی دانش آموز نابینا، توجه نکردن به تفاوت های فردی در تدوین برنامه ی آموزش انفرادی جهت یادگیری خط بریل. محدودیت ها: دسترسی نداشتن به پرسشنامه ای جامع تر جهت سنجش مشکلات یادگیری خط بریل، محدود بودن اجرای این پژوهش که تنها در دوره ی ابتدایی انجام شد و همچنین همکاری نکردن برخی از معلمان در پاسخگویی به سؤال های پرسشنامه ی محقق ساخته . پیشنهادها: تدوین برنامه آموزش انفرادی بر مبنای تفاوت های فردی و توانایی یادگیرنده، تشویق دانش آموز در استفاده از هشت انگشت به جای دو انگشت جهت بالا بردن سرعت خواندن خط بریل، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ی دانش آموز از روند یادگیری بریل و مراحل آن با برگزار نمودن جلسات مشاوره ای با توجه به سطح توان و آگاهی اولیای دانش آموز نابینا و همچنین برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای آموزگاران گروه نابینا در جهت هماهنگی و به روز نمودن اطلاعات آموزشی و رفع مشکلات یادگیری خط بریل دانش آموزان نابینا.

واژگان کلیدی: دانش آموز نابینا، خط بریل.

چكیده:

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهداف کلی تحقیق

سؤالهای پژوهشی

روش تحقیق

جامعه ی آماری

نمونه وروش نمونه گیری

روش تجزیه وتحلیل داده های آماری

متغیرها

محدودیت های پژوهش

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف عملیاتی دانش آموز نابینا

تعریف نظری خط بریل

تعریف عملیاتی خط بریل

فصل دوم

مقدمه

نگرش دین اسلام نسبت به نابینایان

تاریخچه ی آموزش نابینایان در جهان

تاریخچه ی آموزش نابینایان در ایران

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنایی

اهداف آموزش و پرورش نابینایان

نابینایی

شیوع نابینایی

علل نابینایی

تعریف و طبقه بندی نابینایی

نابینای قانونی(رسمی) و( نیمه بینای قانونی)

نابینای آموزشی (تربیتی)

ویژگی های افراد نابینا

خصوصیات شخصیتی افراد نابینا

خصوصیات رفتاری و ظاهری افراد نابینا

ارزیابی و تشخیص اختلال بینایی

ارزیابی میزان بینایی کودکان 4 ساله و بزرگ تر

تاریخچه ی طرح سنجش

اهمیت طرح سنجش

دوره های تحصیلی دانش آموزان نابینا

حد نصاب تشکیل کلاس در دوره های مختلف تحصیلی گروه نابینا

محتوای آموزشی دوره های تحصیلی دانش آموزان نابینا

دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان

اقدامات آموزشی

بریل

استفاده از باقیمانده ی دید

مهارت های گوش دادن

آموزش تحرک

جایگزینی کودکان نابینا و نیمه بینا

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

فصل سوم

مقدمه

روش تحقیق

جامعه ی آماری و حجم آن

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری داده ها و ابزار آن

روایی و پایایی پرسشنامه

روش آماری

فصل چهارم

مقدمه

بخش اول : توصیف داده ها

بخش دوم : تحلیل داده ها

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه ی تحقیق

نتایج عمده ی تحقیق

محدودیت های پژوهش

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

پیشنهادها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست


. Legally blindness

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار

بهداشت روانی درمحیط کار   
بهداشت روانی چیست ؟  
چرا به برنامه های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم ؟  
ما به چه محدودیتهایی روبه رو هستیم؟  
مدیریت خستگی و استرس در محیط کار   
حقایقی در مورد استرس   
راههای غلبه بر مشکلات   
بیماری بر استرس اثر دارد ؟  
مسئولیت مدیریت استرس   
سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   
چهار چوب ملی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی   
سیاست و خط مشی مدیریتی   
سازماندهی   
برنامه ریزی و اجرا   
ارزیابی   
بهبود و ارتقاء سیستم   
تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی   
چگونه ارزیابی و محسبات حفاظتی و پیشگیری انجام می گردد ؟  
سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   
سیاست و خط مشی مدیریتی   
سازماندهی   
برنامه ریزی و اجرا   
بهبود و ارتقاء سیستم   
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بهداشت روانی در محیط کار

1- بهداشت روانی درمحیط کار- نویسنده : Dr.Dulcep.Estrella.Gust

ترجمه : شهناز نظری

2- مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار – نویسنده : Ernieo.cecilia

ترجمه : مرجان شعبانی

3- تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی- انتشارات: مرکز ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کانادا

مترجم : فرناز احمدزاده – بازرس کار

4- سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – ترجمه: مرجان شعبانی – شهناز نظری

مقدمه

ما در یک دوران ویژه به سر می بریم. در این دوران تغییراتی در شرایط کاری افراد رخ داده و می دهد که باعث می شود برخلاف گذشته بیشتر انسانها بیش از آنکه به سازمانهای بزرگ وابسته باشند به کار مستقل یا پیمانکاری روی بیاورند. آنها دیگر تمام وقت خود را در یک سازمان سپری نخواهندکرد، بلکه به فعالیتهای پاره وقت خواهند پرداخت. فقط کمتر از نیمی از نیروی کار در سازمانهای مختلف مشاغل تمام وقت «مناسب» به دست می آورند و باقی افراد کارکنان مستقلی هستند که تعدادشان سال به سال بیشتر می شود. بیشتر این افراد به این دلیل کارگر پاره وقت یا موقت هستند که یا خود می خواهند و یا جز این چاره دیگری ندارند
اصولا ویژگی سازمانهای امروزی این است که آنها بر هسته ای از مدیران و کارگران ضروری استوارند که پیمانکاران خارج از سازمان و مستخدمان پاره وقت، آنها را یاری می دهند. البته این روش، شیوه جدیدی برای ساماندهی امور نیست، چرا که مقاطعه کاران بزرگ و کوچک طی نسلهای متمادی این کار را کرده اند. آنچه تازگی دارد رشد این شیوه از سازماندهی در حرفه‌های بزرگ و نهادهای بخش دولتی است که به دلیل ارزانتر بودن، درمیان آنها گسترش یافته است. این سازمانها به این نتیجه رسیده اند که گرچه راحت تر است که کارکنان خود را به صورت تمام وقت دراختیار داشته باشند، اما دراختیار داشتن تمام نیروی کار، نوعی اسراف در سازماندهی منابع انسانی ضروری است. لذا نگاه داشتن آنها در خارج از سازمان، به صورت کارکن مستقل یا در استخدام مقاطعه کاران متخصص و خرید خدمات آنها به هنگام نیاز ارزانتر تمام می شود
براین اساس، سازمانهای امروزی از سه گروه مختلف مردم تشکیل شده اند که هرکدام از آنها انتظارات متفاوتی دارند و شیوه مدیریت بر آنها فرق می کند. آنها از حقوق مختلفی برخوردارند و به اشکال مختلف سازماندهی می شوند

گروه اول را متخصصان، تکنسین ها و مدیران صاحب صلاحیتی تشکیل می دهند که وجودشان برای سازمان ضروری است. آنها حامل دانش سازمانی هستند که سازمان را از همتایانش متمایز می سازد، به طوری که اگر آنها از دست بروند، سازمان هم از دست خواهدرفت. بنابراین، ازنظر سازمان آنها ارزشمندند و باید باشند و جایگزین کردنشان دشوار است. سازمانها با دادن سکه های طلا، حقوقهای بالا، منافع حاشیه ای و اتومبیل های گرانقیمت آنها را بیش از پیش به خود نزدیک می کنند. درعوض از آنها انتظار می رود به سختی و با طی مسافتهای طولانی کار کنند و تعهد و انعطاف پذیری داشته باشند. 40 یا 45 ساعت کار در هفته برای این گروه نیست، معدودی از آنها از تمام مرخصی استحقاقی خود استفاده می کنند، و یا پیش از آنکه شب شود، خانه و خانواده خود را می بینند. از آنها انتظار می رود کارها را مطابق تمایل سازمان انجام دهند و درعوض، بیش از پیش حقوق خوب دریافت دارند. درنیتجه این وضع، آنها ازنظر سازمان، گران قیمتند و تعدادشان نیز کم است

گروه دوم، پیمانکارانی هستند که با سازمان قرارداد می بندند تا کارها را انجام دهند. این گروه هم از افراد و هم از سازمان تشکیل شده اند. منظور از افراد یادشده، کارکنان متخصص یا تکنسین های مستقلی هستند که بسیاری از آنها در گذشته از مستخدمان اصلی سازمان بوده اند و نقش خود را در هسته اصلی ایفا کرده اند و اکنون ترجیح داده اند که جزو کارکنان مستقل باشند. منظور از سازمانها هم سازمانهایی هستند که از سازمانهای اصلی کوچکترند، ولی با وجود این، هسته ها و پیمانکاران فرعی خاص خود را دارند. آنها در قبال نتیجه ای که به دست می آورند، پول می گیرند و نه به ازای مدت زمانی که صرف می‌کنند، آنها حق الزحمه دریافت می دارند نه حقوق. پیامد این وضع واجد اهمیت است به این معنا که سازمان مرکزی می‌تواند کنترل خود را فقط ازطریق بررسی نتایج اعمال کند و نه ازطریق بررسی روشها، گروه سوم، نیروی کار انعطاف پذیر یا کلیه کارگران پاره وقت و موقتی هستند که رشد یابنده ترین بخش عرضه اشتغال را تشکیل می دهند

این افراد، همان بازار کارند، بازاری که کارفرمایان آن طور که دوست دارند و هنگامی که نیاز دارند وارد آن می شوند، تا هرچقدر که می توانند پول کمتری بابت آن بپردازند (که البته این فلسفه کوته بینانه است)

این قبیل افراد باید جدی گرفته شوند، زیرا آنها کار پاره وقت یا موقت خود را انتخاب می کنند. آنها مهارتهایی دارند که می‌توانند افزایش یابند، می توانند تعهد به کار داشته باشند و قابلیتها و نیروهایی دارند که اگر از آنها خواسته شود می توانند ارائه دهند. آنها لزوما درپی به دست آوردن پست یا ارتقای مقام نیستند، آنها علایق و دلمشغولیهایی فراتر از شغل خود را دارند و لذا آمادگی پذیرش تشویقهای موردنیاز کارکنان هسته ای را ندارند. آنها بیشتر به یک شغل و گروه کاری متعهدند تا به مقام یا سازمان

از آنجا که با این افراد به عنوان کارکنان موقت برخورد می شود، آنها نیز واکنشی موقتی از خود نشان می دهند. این نیروها، هیچگاه بلندپروازی کارکنان هسته ای را نخواهند داشت. آنچه آنها خواهانش هستند دریافت حقوق و برخورداری از شرایط آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهانی خوب است. آنها شغل دارند نه مقام و نباید بیش از آنچه انتظار دارند، در جریانات امور سهیم باشند و نباید هم از آنها انتظار داشت که در پیروزیهای سازمان شادمانی کنند. آنها کمتر دل درگرو عشق سازمان می‌بندند و در فرهنگ آنها کار بیشتر، مستلزم و مستحق پول بیشتر است. چنین اشخاصی کارگران پیمانی هستند و انتظار دارند که با آنها پیمان منصفانه بسته و این پیمان محترم شمرده شود

سازمانهای امروز که بدین ترتیب سازماندهی می شوند، معمولا به کسی وعده سمت نمی دهند. درعوض برای افراد فرصتهایی فراهم می کنند تا آنها تواناییهای خود را باور سازند و از بعضی فرصتها استفاده کنند که برایشان ایجاد می شوند. از این سازمانها، نمی توان انتظار داشت که بیش از این به فکر آینده افراد باشند و مراتب پیشرفت آنها را فراهم سازند. حال دیگر افراد باید به فکر خودشان باشند و به خاطر بسپارند که در این دنیای جدید، هرکس فقط به اندازه شغل فعلی خود خوب است و تضمینی برای آینده وجود ندارد. درچنین شرایطی، آموزش به نوعی سرمایه گذاری و تجربه گسترده به نوعی دارایی تبدیل می‌شود، مشروط براینکه این تجربه سطحی نباشد

در این وضعیت، سازمانها دیگر افراد منفعلی را نمی پذیرند که به تعهداتشان عمل نمی کنند و افراد را در مشاغلی نگه نمی‌دارند که نیروهای جوانتر با دستمزدی معمولا پایین تر می توانند انجام دهند

درعوض، خیلی از افراد هم از سازمانها به عنوان محلی برای کارآموزی استفاده می کنند و در دهه سی سالگی به صورت مستقل به عنوان کارفرما یا مشاور فعالیت خود را شکل می دهند و یا در پیمانکاریها، نقش یک متخصص را ایفا می کنند

امروزه نه سازمانها و نه کارکنان به استخدام به عنوان مقوله ای مادام العمر نگاه نمی کنند. اکنون دیگر وضع فرق کرده است و افراد بدون اینکه تقصیری داشته باشند شغل خود را از دست می دهند. حال شرایط به گونه ای است که 10 درصد از جمعیتی که در سن کارکردن قرار دارند، فاقد کاری هستند که در ازای آن حقوق دریافت کنند و این رقم بالایی است. البته عده دیگری هم هستند که در زمره این 10 درصد نیستند، اما در فقر زندگی می کنند مثل بسیاری از کارکنان مستقل

در یک جمع بندی، شرایط کاری را در قرن حاضر می توان چنین توضیح داد
_ کارگران تمام وقت دائم، اقلیت نیروی کار را تشکیل می دهند؛

_ 70 تا 80 درصد از مشاغل، بیشتر به مهارتهای فکری نیاز دارند تا مهارتهای بدنی؛
_ افراد مستقل، درجهانی شدیدا رقابتی، با مازادی از نیروی کار جویای شغل روبه رو هستند؛
_ سازمانها بیش از پیش از افراد هوشمندی تشکیل شده اند که کارهای هوشمندانه ای انجام می دهند؛

_ افراد شاغل غالبا اطلاعاتی بیش از فرماندهان خود دارند و حس مسئولیت پذیری آنها برای انجام وظیفه چنان کامل است که به فرمان کسی برای انجام کار گوش نمی دهند، لذا باید آنها را متقاعد کرد؛

_ مدیران جدید برعکس مدیران قدیمی که عالم بر همه چیز بودند و می توانستند همه کارها را انجام دهند و هر مسئله ای را حل کنند، می خواهند بدانند که هر مسئله ای را چگونه می توان حل کرد و در این راه از ظرفیت کارکنان تحت مدیریت شان استفاده می کنند؛
_ به تدریج واژه مدیر از بین خواهدرفت و افراد به عنوان رهبر تیم، گردانندگان پروژه، هماهنگ کنندگان و یا به طورکلی مجریان فعالیت خواهندکرد

در کشورهای صنعتی نظیر کشورهای اروپایی استرس های محیط کار بر بیش از یک سوم کارگران اثر می گذارد.  در بسیاری از کشورهای دنیا مشکلات ناشی از عدم بهداشت روانی در حال افزایش است بطوریکه از هر 10کارگر یک نفر از مشکلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، استرس های ناشی از خستگی و خشونت رنج  می برد که در نهایت ممکن است به بیکاری و بستری شدن فرد منجر شود

آمار نشانگر این است که مساله رو به رشد در تمام محیط های کاری مشکل حفظ سلامت روانی کارگران  است

در حقیقت عصر تکنولوژی جدید ، افزایش خطرات فیزیکی و فشارهای اجتماعی فزاینده ناشی از صنعتی شدن ، تهدیدی برای بهداشت روانی فرد در دوران کاری اش می باشد

امروزه استرسهای روانی منجر به درجات مختلفی از اضطراب و هیجان در محیط های کاری می شود .چنین استرسهایی به عنوان عامل اصلی گریز از کار و راندمان پائین کارگران شناخته شده اند. مطالعات مختلف ثابت کرده است که 20 تا 40 % کسانیکه با چنین مشکلاتی روبرو هستند به طور مداوم به پزشکان عمومی و یا کلینیک های تخصصی پزشکان طب کار مراجعه می کنند

بهداشت روانی چیست ؟

اغلب ، عدم آشفتگی در ذهن و روح و روان فرد را معادل با بهداشت روانی دانسته اند اما بهداشت روانی چیزی بیش از این تعریف می باشد . در واقع بهداشت روانی ، سلامتی روانی و اجتماعی فرد مطابق با فرهنگ محیط و جامعه می باشد

بهداشت روانی یا فقدان آن، حالتی فراگیر است که در محیط های کاری و یا خارج از آن وجود دارد . با توجه به وجود استرس و استرینهای مختلفی که سبب تهدید و به مخاطره افتادن بهداشت روانی فرد در محیط کار می گردد و با توجه به زمان زیادی که کارگر در محیط کار
می گذراند توجه ویژه به مساله بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است

سرعت و فشار در قرن 21 واژه هایی کلیدی می باشند . بسیاری از مردم و بویژه کارگران احساس می کنند که سوار بر یک نوع دستگاه ترد میل هستند و فرار از روی آن امکان پذیر نیست . همه چیز با سرعت و شدت در حال انجام است و هیچ فرصتی برای توقف فرد و لحظه ای تفکر در تنهایی وجود ندارد و به این ترتیب کاملا قابل درک است که این شکل زندگی و چنین فشارهایی سبب اضطراب و مشکلات فراوان روحی و جسمی برای فرد خواهد شد

بهداشت روانی جوابگوی سوالات مشکلی از قبیل اینکه علت وجود انسان و جهان چیست
می باشد . بهداشت روانی دارای سطوح مختلفی است از آسوده زندگی کردن فرد به تنهایی و در کنار دیگران تا رسیدن به تکامل از طریق خودشناسی . فرد قوی می تواند مشکلات را بدون اینکه باعث ناراحتی او شوند حل کند به علاوه در زمان مواجهه با مشکلات قادراست بدنبال کمک باشد

چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است ؟

امروزه در کشور فیلیپین بسیاری از مشکلات روانی ناشناخته باقی مانده اند . خصوصاً با رشد منفی اقتصاد بنظر می‌رسد برنامه های بهداشت روانی و شغلی به عنوان آخرین نیاز در فهرست نیازمندیهای کشورها ثبت می شود . در ضمن ما نمی توانیم نسبت به ایجاد برنامه هایی با آینده  نا مطمئن اجتماعی و اقتصادی بی تفاوت باشیم

این سوال وجود دارد که آیا در کشورهای در حال توسعه ای نظیر فیلیپین جایی برای
برنامه های بهداشت روانی و شغلی وجود دارد یا خیر؟ و این برنامه ها باید به چه صورت و در چه راستایی باشد؟

دستیابی به بهداشت روانی و شغلی نیازمند سطح پیشرفته ای از مدرنیسم است . این مساله با توجه به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور فیلیپین کاملاً قابل توجه است

یک کارگر معمولی ( منظور از کارگر مدیر و سرپرست هم می باشد) به طور متوسط 60 % از ساعات بیداری خود را در محل کار می گذارند . فاکتورهای استرس در محیط کار شامل تهدید اذیت و آزار ، فشار جمعیت کاری ، شرایط بد کاری ، ناسازگاری بین افراد ،‌ خشونت ، تبعیض ، ترس از اخراج ،‌ مهم بودن شرایط کار ، کار خیلی کم و کار خیلی زیاد و سهیم نبودن در
تصمیم گیری ها می باشد . در مجموع فاکتورهای روانی اجتماعی مهم می توانند به 5  گروه عمده تقسیم شوند که عبارتند از

1- محیط فیزیکی کار

2- ماهیت خود شغل

3- زمان کار

4- نقش کارگران

5- تکنولوژی و صنایع جدید

ممکن است این شرایط به تنهایی یا در مجموع ، اثرات ویژه ای روی فرد داشته باشد و منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر اختلالات حافظه ، پرخاشگری ، اضطراب و یا اختلال در خواب شود و ممکن است مشکلات رفتاری در هنگام کار نظیر ارائه کار ضعیف ، کار گریزی، اعتیاد به الکل و دارو رخ بدهد و همچنین مشکلات دیگری ازقبیل بیماریهای مزمن جسمی نظیر : فشار خون بالا ، بیماریهای مزمن جسمی – روانی و حوادث در محیط کار نیز ممکن است رخ دهد و در نهایت ممکن است به بستری شدن فرد در بیمارستانهای روان پزشکی منجر شود

در این حالات باید توجه شود که استرس به عنوان یک عامل اصلی مطرح است اما عوامل مهم دیگر نیز نظیر ژنتیک ، شخصیت فرد و سیستم های حمایتی از اشخاص نیز مطرح می باشد

علت اهمیت صحبت در مورد شیوع اختلالات روانی اجتماعی در محیط کار چیست ؟

در یک مجموعه کاری اختلالات روانی به دو گروه عمده تقسیم می شوند

ا) مشکلاتی که در بین همه مردم وجود دارد

2) مشکلاتی که خاص محیط های صنعتی و کاری می باشد و مطالعات مختلف بیانگر این است که 30 % از جمعیت کشور دچار این اختلالات می باشند

اغلب کارگران مشکلات روانی خود را از پزشک یا سرپرست خود مخفی می کنند . دلیل این مساله ترس از بدنامی است

به هرحال ما می دانیم که یک ارتباط واقعی بین بیماریهای جسمی و روانی وجود دارد

پژوهشی که در انگلستان انجام شده نشان داده است که درمان نیمی از بیماریهای روانی بیش از 12 ماه به طول می انجامد .بیماریهای روانی خفیف نیز از جهت اینکه مانعی برای تولید و عامل غیبت کارگر محسوب می شود می تواند خسارت بار باشد

بیماریهای روانی اجتماعی ناشی از شغل عبارتند از

– اضطراب شدید

– افسردگی

– جنون

– مشکلات روانی حاد ناشی از استرسهای محیطی نظیر تماس با عوامل خطر آفرین محیط کار مثل منوکسیدکربن و سرب

– اختلالات  روانی ناشی از جراحات سر

– علائم بیماریهای مغزی در نتیجه تماس با مواد الی نظیر تولوئن ، استایرن و سرب

– خشونت

– حوادث

– مسمومیت

از اینرو نیاز به برقراری برنامه های بهداشت روانی با توجه به گسترش تکنولوژیهای جدید در بخش صنعت کاملاً قابل درک است

تکنولوژی تولیدات انبوه ، تکنولوژی اتمی و نوآوریهای تازه در بخش صنعت همواره باعث وارد شدن انواع استرسهای روانی به کارگران می شود . بخصوص این مساله در‌‌کشورهای پیشرفته و صنعتی کاملاً مشهود است

چرا به برنامه های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم ؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

چکیده
مقدمه
ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعیین متغیرها
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
سلامت
وضعیت سلامتی
ارتقا،آموزش و پیشگیری
حفظ سلامت
راه های ازدواج
اجرای مراسم خواستگاری
دوستی دختران و پسران
جامعه مورد پژوهش
نمونه مورد پژوهش
روش نمونه گیری
روش پژوهش
ابزار اندازه گیری
شیوه نمره گذاری
اعتبار و روایی پرسشنام(GHQ)
روش تحلیل این پژوهش
ویژگی های جمعیت شناختی
1)سلامت روان
2)رضایتمندی زناشویی
3)رضایتمندی از سطح درآمد
4)اعتقادات مذهبی
5)سن
6)تحصیلات
7)جنسیت
8)شاغل بودن
9)داشتن یا نداشتن فرزند
تحلیل توصیفی ( گروه اول = زوجهایی که ازدواج سنتی داشته اند .)
نتیجه گیری
نمایش هندسی توزیع فراوانی نمره های سلامت روان آزمودنیهای دارای ازدواج سنتی تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی )
تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی )
نتیجه گیری
تحلیل توصیفی (گروه سوم = زوجهایی که ازدواج مدرن داشته اند )
نتیجه گیری
ب) تحلیل استنباطی
ب (4) فرضیه پژوهش
ب(5) فرضیه صفر
نتیجه
مقایسه پژوهش با پژوهش های دیگر
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

1 احمدی ،علی اصفر ،(1381) ،روابط دختران و پسران در ایران ،انتشارات سازمان
2 تودور،کیت،ارتقای سلامت روان ،پارادایم ها و برنامه ها،مترجمان دکتر خواجوی،مرتضی و دیگران ،
3 زنجبر،محمدرضا(1379)،ازدواج بدون طلاق «دستوران عملی ساده برای انتخاب همسر »،انتشارات آوای نور
4 شهیدی، شهریارو حمدیه مصطفی،اصول و مبانی بهداشت روانی،1381،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
5 معین،محمد،1375

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل 1 این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  30 تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه 2 تهران ) را انتخاب کردیم و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود و نیز استفاده از روش تحلیل استنباطی (کروسکال والیس )

در انتها به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج بدست آمده پرداخته و مشخص شد که تفاوت معناداری بین سلامت روان این 3 گروه وجود نداشت و تنها رضایت از زناشویی در بین گروه سنتی بالاتر بود که شاید به دلیل بالا بودن مدت زمان تاهل این افراد بود که در سطح معناداری قرار داشت

مقدمه

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی روابط انسانی را مختل می کند در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کند . پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش می کند ، حفظ سلامت جسمانی افراد  یک جامعه یعنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند

همانگونه که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است و حفظ سلامتی جسمانی افراد بدان وابسته است بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است . ( شهیدی ، 1381 ، ص 7) در نظام آفرینش و در حیات پدیده ها و سیر حرکت آنها ، اگر با دیدی عمیق و عارفانه بنگریم جلوه وحدت و محبت آن را می بینیم که این جلوه در میان انسان ها از عوامل انس و روابط انسان است . دست آفرینش میان زن و مردچنین جلوه ای را مبلغی ساخت تاآن دو را به هم پیوند دهد و در کنار هم آرامش گیرند و بنیان اصلی خانواده را تشکیل دهند

به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند ، چنانچه از خانواده هایی سالم برخودار نباشد . بی هیچ شبهه ، هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد . لذا ما در این پژوهش بر آنیم تا یکی از فاکتورهای مهمی را که در تعیین سلامت روان خانواده نقش بسزایی دارد که در واقع نحوه شروع و آغاز رابطه زوجین با یکدیگر است را بررسی می کنیم . ما در این پژوهش 3 شیوه ارتباط و آشنایی را که مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از

1) سنتی 2) نیمه سنتی  3) مدرن

در فصل 1 این پژوهش : ما سوالات و مفروضاتی را که در ذهنمان یا در ذهن سایر مردم وجود دارد را مطرح ساخته و انواع متغیرها را تعیین کرده و تعریف می کنیم

در فصل 2 این پژوهش : ادبیات و پیشینه موضوع مورد تحقیق را اعم از سلامت روان و ازدواج را مطرح می کنیم

در فصل 3  ما جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار تحقیق و; را مد نظر قرار خواهیم داد

در فصل 4 داده های بدست آمده از پرسشنامه ها را تحلیل توصیفی و استنباطی خواهیم کرد

در فصل 5 نتیجه گیری کرده و محدودیت های پژوهش را عنوان خواهیم کرد و نتیجه پژوهش را با دیگر پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است مقایسه کرده و در آخر منابع را ذکر می کنیم


ضرورت پژوهش

می دانیم که خانواده رکن بنیادی و اساسی جامعه است و برای داشتن جامعه ای سالم باید افراد سالمی داشته باشیم ، لازمه برخورداری افراد( کودکان ، نوجوانان ، جوانان ) از سلامت روان ، داشتن والدینی است که خود از سلامت روانی بالایی بهره مندند . برای اینکه یک زوج احساس رضایتمندی کرده وسلامت روانی مطلوبی داشته باشند ، علل و شرایط مختلفی دخیل است . از جمله : وضعیت اقتصادی ، نوع اشتغال ، وجود تفاهم در علائق ، در فرهنگ ، تفاوت سنی که بینشان وجود دارد و پیشینه ای که در زمان تجردی و زندگی با پدر و مادرشان تجربه کردند و;

ولی از آنجایی که یکی از فاکتورهای مهم واساسی در تضمین سلامت روانی زوجین نحوه آشنایی و شیوه همسرگزینی آنهاست ، لذا ضرورت ایجاب می کند تا ما در این پژوهش این مهم را بررسی نماییم

در این تحقیق ماسه شیوه همسرگزینی را مدنظر قرار داده ایم

1)     آشنایی و دوستی قبل از  ازدواج ( بدون دخالت اولیه خانواده ها ) = مدرن

2)     آشنایی به هنگام خواستگاری ( گذراندن مدت زمانی بیش از 6 ماه به عنوان نامزد با نظارت و آگاهی خانواده های هر دو طرف و آزادی در مورد قطع یا ادامه ارتباط) = نیمه سنتی

3)     آشنایی به هنگام خواستگاری ( و در مدتی کمتر از 6 ماه عقد و عروسی کردن)=  سنتی

سوالات پژوهش

1-    سلامت روانی افرادی که با استفاده از دیدگاه « سنتی – مذهبی » ازدواج کرده اند چگونه توصیف می شود ؟

2-    سلامت روانی افرادی که با استفاده از دیدگاه « نیمه سنتی – مدرن » ازدواج کرده اند چگونه توصیف می شود ؟

3-    سلامت روانی افرادی که با استفاده از دیدگاه « غیر سنتی – مدرن » ازدواج کرده اند چگونه توصیف می شود ؟

4-    آیا سلامت روانی افرادی که ازدواج سنتی » داشته اند و افرادی که « ازدواج غیر سنتی و مدرن » داشته اند تفاوت معناداری با یکدیگر دارد ؟

5-    میزان رضایت شغلی ، رفاه اقتصادی ، اعتقادات مذهبی و; در این 3 گروه افراد با ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن چگونه توصیف می شود ؟

فرضیه های پژوهش

1)     سلامت روانی افرادی که ازدواج سنتی داشته اند و افرادی که ازدواج غیر سنتی داشته اند تفاوت معناداری دارد

2)     افرادی که ازدوج « نیمه سنتی » داشته اند نسبت به دو گروه دیگر از سلامت روانی بیشتری برخوردارند

تعیین متغیرها

متغیر مستقل ( انواع ازدواج ) 1)سنتی – مذهبی    2)نیمه سنتی

 3)غیر سنتی- مدرن

متغیر وابسته سلامت روان در زندگی زناشویی

متغیرهای مزاحم جنسیت ، تحصیلات ، مدت تاهل، عقاید مذهبی ، شغل رفاه مالی –داشتن و نداشتن فرزند

متغیر کنترلسن (افراد 35-20 ساله ) ،منطقه سکونت(منطقه 2 تهران)

تعاریف مفهومی

1)     ازدواج : ازدواج از نظر لغوی بعضی جفت کردن و شوهر کردن و با یکدیگر جفت و قرین شدن و نکاح اما به طور کامل رابطه حقوقی است که به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد ایجاد می شود ( معین ، 1375 )

2)     ازدواج مدرن : در این پژوهش عبارت است از : مراوده و تعامل بین دو جنس مخالف که همراه با « رابطه عاطفی » است و بعضا می تواند با رابطه جنسی همراه باشد و میزان تعهد در این روابط اغلب متغیر است و ممکن است گاهی به ازدواج ختم شود

3)     ازدواج سنتی : اساسا ازدواجی است که طبق اسلام با خواستگاری و توصیه بزرگترها شروع شود و افراد فرصت و آزادی برای شناخت یکدیگر را ندارند و در کمتر از 6 ماه ازدواج کنند

4)     ازدواج نیمه سنتی : این نوع ازدواج ، ازدواجی است که علیرغم شروع با خواستگاری و توصیه بزرگترهای خانواده ، افراد فرصت و آزادی برای شناخت یکدیگر را دارند و نیز حداقل 6 ماه قبل از عقد با یکدیگر رفت و آمد کرده و به راحتی در مورد قطع یا ادامه رابطه تصمیم بگیرند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان

چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها و مفاهیم
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
اهداف تحقیق
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ایدز و منشاء انتقال
منشاء جغرافیایی ویروس ایدز
ساختار ویروس ایدز
تاکسونومی و ارتباط ویروس ایدز (لاو) با رتروویروس های انسانی
خصوصیات رتروویروس ها
سیستم ایمنی
تفاوت بالینی ایدز در زنان، کودکان و مردان
ویروس نقش ایمنی انسانی
پاتوژنز
انتقال و اپیدمیولوژی
انتقال جنسی
انتقال خون و فرآورده های آن
مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی داخل وریدی
تغذیه با شیر مادر
عفونت حادHIV
سارکوم کاپوزی در ایدز
درباره ایدز آموزش دهیم
پرکردن فاصله
فعالیت شماره 1: یک بحث گروهی متمرکز
فعالیت شماره 2: تمرین حل مشکل
فعالیت شماره 3: تمرین در رابطه با باورها
فعالیت شماره 4: یک داستان باز
1)نکات کلی
تعریف افسردگی
شکل گیری افسردگی در جریان تحول
افسردگی های دوره اول کودکی
الف) نکات کلی
افسردگی اتکایی
2 تصریح های جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زودرس
سکون حرکتی
3 افسردگی های زودرس دیگر
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی
الف) نشانه هایی که مستقیماَ به افسردگی وابسته اند
ب) نشانه های وابسته به رنج افسرده وار
ج) نشانه های دفاعی علیه افسردگی
د) رفتارهای معادل افسردگی
افسردگی های نوجوانی
الف) واکنش اضطرابی افسرده وار
ب) افسردگی مبتنی بر احساس کهتری
ج) افسردگی مبتنی بر احساس رهاشدگی
د) افسردگی مالخولیایی
هـ) معادل های افسرده وار
فراوانی افسردگی در خلال تحول
طبقه بندی اختلالهای خلقی
گستره اول: افسردگی های یک قطبی
گستره افسردگی مهاد
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان

آزاد – حسین – 1380 – آسیب شناسی روانی (1) – انتشارات مثبت – تهران
آزاد – حسین -1380 – آسیب روانی (2) انتشارات مثبت – تهران
دادستان – پریرخ – 1381 – روان شناسی مرضی (1) انتشاراستانی – تهران
دادستان – پریرخ – 1381 روان شناسی مرضی (2) انتشاراستانی – تهران
دلاور – علی – 1379 آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران
دلاور – علی – 1379 – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
جلالی – سید احمد 1380 – روان شناسی از دیدگاه روان شناسان – انتشارات نور – تهران
اسکیز – راجرز – فردید
کریمی – یوسف – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران
گنجی – حمزه – روان شناسی رشد – انتشارات رشد – تهران
منصور – محمود – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران
پور اسلامی محمد- موسوی سید محمد حسین – ایار سمیرا – 1381 درباره ایدز آموزش دهیم

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی محدوده ی سنی 20 الی 22 ساله شهرستان ابهر می باشد فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر این است که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی از لحاظ افسردگی تفاوت معنی درای وجود دارد که جامعه آماری تحقیق عبارتند از جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی 22 ساله که به مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه کرده اند آزمون افسردگی یک بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از بدست آوذدن نمرات خام آزمودنیها از روش آماری t  مستقل استفاده شده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که بیماران ایدزی از بیماران کلیوی بیشتر در معرض افسردگی هستند

مقدمه

در زندگی همه ما روزهایی وجود دارد که همه چیز را سیاه می بینیم ، هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم . بد خلق و غمگین هستیم ، احساس تنهایی و خلاء ، نا امیدی و گنهکاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را  فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساساتی که اغلب پس از شکست ها یا فقدانها و یا حتی بدون دلیلی آشکار بوجود می آیند ، کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش و بدون دلیلی آشکار بوجود می آیند ، کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش و کم ، مقابله می کنیم . اما آنچه موجب می شود تا چنین احساسایی به صورت اختلالهای روانی در آیند ، نوع و تعداد نشانه ها ، شدت و طول مدت و همین حدی است که به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند ،در قلمرو زندگی بهنجار و زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساسها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند . از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد . فرضیه های متعددی درباره مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوششهای فراوانی برای درمانگری آن ، انجام گرفته اند که معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ، اصطلاح مالیخولیا است که امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می کند ، به رغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال فزون ، همواره معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود ، متفاوت است گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید ، افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت ، ارزشیابی خود ، قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد . غمگینی می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد جنبه افراطی پیدا کند که علل و عواملی مانند بیماریها و یا حتی عوامل شناختی و مشکلات اقتصادی همه می تواند در شیوع افسردگی نقش داشته باشد که بیماری و پرومی ایدز که یک بیماری لاعلاج  به حساب می آید و در قرن حاضر اکثر جهان و مردمانش به آن مبتلا هستند . ( دادستان – 1385 ) . می تواند باعث بیشتر شدن افسردگان در جهان و بخصوص ایران شود که می توان گفت که ایدز از خطرناک ترین آسیبهای اجتماعی به شمار می آید که نه تنها به سلامت انسانها صدمه وارد نموده بلکه چرخ صنعت و تولید کشاورزی را کند و حتی متوقف نموده در بسیاری از کشورهای آفریقایی امید به زندگی به شدت کاهش یافته و بیش از نیمی از همه ظرفیتهای تخت های بیمارستانی توسط مبتلایان به ایدز اشغال شده است . در برخی از کشورهای فقیر حتی تا 3/2 کل بودجه های بهداشت درمانی نیز توسط این بیماری از بین می رود و حتی نظام آموزش و پرورش نیز در بسیاری از کشورهای جهان سوم می توانند به عنوان عاملی جهت آگاهی دانش آموزان در جهت شناخت ایدز و درمان آن قدم بر دارند . ( مجله آموزش ایدز – چاپ دهم -1385 )

بیان مسئله

به نظر می رسد که در پاره ای از موارد ، شرایط جسمانی به گونه های متفاوت  ، در کناره گیری ، کاهش فعالیت و غمگینی ظاهری نقش دارند که به عنوان مثال عارضه های ایجاد کننده یک درد جسمانی و یا اختلالهای غذایی – مشکلات بیش – تولدی و پاره ای از بیماریهای عفونی و ویروسی که می توانیم نام ببریم در این قلمرو از یک سو می توان به مشاهدات  ” ” بادوال ” به نقل از هازه ، 1988 ” در باره فراوانی حالت افسرده گونه در افراد نام برد که در این تحقیق گرفتاری به بیماری ایدز خود می تواند در افسردگی نقش داشته باشد که مبتلا شدن به ایدز و کناره گیری از افراد و طرد شدن از دیگران به عنوان مساله های عنوان شده در رابطه با این بیماری است که می تواند انزوا طلبی و احساس گناه در افراد خصوصاً جوانان را بالا ببرد و اینکه تا چه حدی می توان از پیشگیری ایدز جلوگیری کرد تا این عامل باعث افسردگی جوانان نشود و این مساله که تا چه حد یک مشکل هایی می تواند در عمیق کردن مشکل روحی گتمی مهم بردارد . ( صمدی – 1384 )

سوال مسئله : آیا افسردگی در بین افراد مبتلا به ایدز بیشتر از افراد غیر ایدزی است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

گستردهافسردگی مهاد مبین متداولترین و شدیدترین تجربه افسردگی است که باید از یک سو ضوابط نشان دهنده حالت خلقی افسرده حداقل در دو هفته تداوم یابد و از سوی دیگر ، نشانه های متعدد دیگری در قلمرو شناختی ( احساس بی ارزشی و ناتوانی در تصمیم گیری ) ، بدنی ( سردرد ، سوء هاضمه و . . . ) . در مواردی مانند هیجانی ، انگیزشی و جنسی همه اینها می تواند در افسردگی و همین طور عدم رعایت شئونات اخلاقی و روی آوری به اعتیاد و بسیاری از بیماریهای خونی که می تواند در بیماری ایدز نقش داشته باشد که تمام این موارد در افسردگی نقش بسزایی دارند و اگر به عنوان بیماری خاصی به نام ایدز در فرد حضور پیدا کند می تواند رغبت یا لذت در فرد مبتلا به ایدز را کاهش داده و به طوری که این فرد دیگر تمایل به زندگی نیست امید است . با تحقسقات انجام شده در این رابطه بتوانیم موارد مبتلا به ایدز را به مردمان شناسانده و همین طور به مردم نشان دهیم که در صورت ابتلا به ایدز نباید این افراد طرد شوند باید سعی کنیم که مبتلایان به ایدز زندگی معمولی خود را با رعایت قوانینی به خوبی سپری کنند نه اینکه زندگی را بر آنها تنگ کنیم که آنها دچار بیماری روانی افسردگی هم شوند و دست به کارهای خطرناکی زنند که ارائه این تحقیقات در مراکز خانوادگی و آموزشی می تواند نقش داشته باشد

فرضیه تحقیق

افسردگی در بین بیماران ایدزی بیشتر از بیماران کلیوی است

واژه ها و مفاهیم

افسردگی          متغییرمستقل

ایدز             متغییر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

افسردگی : افت گذرا یا دوام دار تنود عصبی – روانی که به صورت مولفه بدنی ( سردرد ها و خستگی پذیری ، بی اشتهایی ، بیخوابی ، یبوست ، کاهش فشارخون و جزء آن و یک مولفه روانی که ( احساس به پایان رسیدن نیرو ، کهتری ، ناتوانمندی ، غمگینی و جزء آن نمایان می شود و افسردگی یک حالت روانی ناخوش که با دلزدگی ، یاس و خستگی پذیری مشخص می شود در بیشتر مواقعه با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است . ( پیررون 1973 ) – دادستان 1385 و در آخر افسردگی عبارتند از
نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی یک بدست آورده است

ایدز: ایدز یک بیماری ویروسی است . ویروسی است به نام نقص ایمنی انسان که سیستم دفاعی بدن را از بین برده و شخص را در برابر انواع بیماریهای دفاع ساخته و بالاخره فرد را در اثر عفونت یا سرطان از بین می برد که علائم آن تورم نمودن لنفاوی ، کاهش وزن –  تب – سرفه – اسهال –  تنگی نفس –  تعریق –  سرفه – خستگی شدید . و بالاخره عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون و پرسش نامه مربوط به ایدز بدست آورده است

بیماریهایی دیگر        منظور بیماران کلیوی است که از

بیماران کلیوی عبارتند از بیمارانی که در ناحیه کلیه دچار ناراحتی هایی مانند عفونت کلیه – از کارافتادگی کلیه و همین طور دفع پروتئین و نارسایی و یا حتی دیالیز که در سوخت و ساز بدن تاثیر بسطایی داشته است و فرد جهت درمان باید هر چند وقت مورد آزمایش کلی قرار بگیرد و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی بدست آورده است

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان است و اینکه آیا گرفتاری به بیماری ایدز از هر راهی که ممکن است فرد را گرفتار کند می تواند در گوشه گیری و افسردگی و انزوا تاثیر مثبت داشته باشد و فرد را علاوه بر مشکل جهانی درگیر مشکلات روحی هم بکند یا نه فرد می تواند با تقویت روحیه خود از بیماری افسردگی فاصله بگیرد و زندگی تازه ای را برای خود رقم بزند

تعریف ایدز و منشاء انتقال

منشاء جغرافیایی ویروس ایدز

به نظر می رسد قسمتهایی از ویروس میمون، سالهای پیش همزمان و پیش از نخستینیان دنیای جدید یعنی در حدود 40 میلیون سال قبل، انسانها را آلوده کرده باشند. این نظریه «گالو» مبنی بر این که ویروس انسانی HILV از افریقا، جایی که هم انسان و هم میمون افریقایی آلوده اند، در طی تجارت برده به امریکا و به وسیله بازرگانان دریانورد پرتقالی به جزایر جنوب غربی ژاپن (ناحیه دیگری که ویروس در آنجا هم بومی است) برده شده است، مطابقت دارد، به این ترتیب می بینیم که منشاء جغرافیایی انسان و میمون، بسیار به هم نزدیک است

ساختار ویروس ایدز

ویروس ایدز یا لاو1 به شکل یک جسم کم وبیش کروی است که قطر آن 150 هزارم دسی میکرومتر می باشد.جدار این کره از پروتئین اختصاصی ویروس ساخته شده که قادر است به جدار لیپیدها متصل گشته و غشاء ویروس را بسازد. این پروتئین آنتی ژنتیک، به ویروس اختصاص دارد، یعنی در خون افراد آلوده می تواند به میزان فراوان آنتی کور ایجاد نماید. در داخل این محفظه کروی شکل، هسته ویروس و برنامه ژنتیک که بر روی زنجیره اسید ریبونوکلئیک حک شده است، قرار دارد. همچنین دارای غشایی است که چندین پروتئین که به طور فشرده در اطراف زنجیره اسید ریبو نوکلئیک یک یا چند مولکول آنزیم ترانس کریپتاز معکوس2 نیز وجود دارد

 ساختمان ژنومیک «لاو» حاوی یک سری ژن خطی3 است که به پروتئین های ویروس اختصاص دارند: 1- ژن گروه آنتی ژن (Goy) مختص پروتئین های نوکلئوکاپسیدی4 که با اسید ریبو نوکلئیک ویروس در تماس هستند.2- ژن پلی مراز5 مختص اسید دزوکسی نوکلئیک پلی مراز6 و اسید ریبونوکلئیک دپاندانت7 3- ژن جدار8 که به پرونئین های غشاء اختصاص دارد و در سیتوپلاسم، گلیکو9 لیزه شده و دو نوع اصلی6p160 10و 6p120، همچنین دو جزء به نامهای 6p65 ، 6p41 را ایجاد می کند. 4- ژن(L.O.R) 1که در انتهای ژن قرار دارد

تاکسونومی و ارتباط ویروس ایدز (لاو) با رتروویروس های انسانی

همانطور که در صفحات پیش گفته شد، تکنیکهای نوین بیولوژی مولکولی، امکان توصیف و تعیین ساختمان شیمیایی و پدیده های ویروس را برای پژوهشگران فراهم آورده است، اما چگونگی و مکانیسم عکس العمل بیولوژیک ویروس لاو در برابر میزبان به علت نوع آنتی کور حاصل از این عکس العمل، حاکی از مقاومت ویروس است. بنابرای همین عمل سبب عدم امکان دخالت موثر در فعل و انفعالات می شود

لازم به یادآوری است، هنگامی که یک عامل بیماری زا منجر به تشکیل آنتی کورهای خنثی کننده2 می گردد، اندکی بعد عامل مذکور مورد تهاجم این آنتی کور قرار می گیرد. پژوهشگران توجه خود را به این عکس العمل متمرکز می سازند، اما در مورد ویروس لاو، آنتی کورهای حاصل، از نوع غیر خنثی کننده3 می باشند. به عبارت دیگر این آنتی کورها نه تنها اثر قابل تظاهر ندارند، بلکه با ویروس متفق شده و سازش نیز ندارند و در حقیقت می توان گفت که نتیجه و جای پای حاصل از این عکس العمل مسئله ای را روشن نمی سازد، بنابراین باید نشانه های عکس العمل بیولوژیک ویروس و میزبان را تجسس نمود

1Love virus

2.Reverse

3.Line Aire

4.Nucleocapsid

5.Polymerase

6.DNA Polymerase

7.RNA Dependante

8.Enveloppe

9.Glycolyse

10.Glyco Protein

1.Long open Reading Frame

2.Neutra Lisants Anticore

3.NON Neutrali Sants

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان با رویكرد ایمنی و سلامت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان با رویكرد ایمنی و سلامت دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان با رویكرد ایمنی و سلامت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

 

چكیده
این پژوهش به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها كه عوامل كلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.
كلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط كار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل
________________________________________

 

1- مقدمه
یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات كارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأكید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كلیدی استرس در محیط كار با تمركز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است كه توجه و بكارگیری مطالب و راهكار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط كار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد كه این نیز یكی از عواملی است كه در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.
2- امنیت شغلی1 در آینده
در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یك هسته مركزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اكثر مردم برای خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. كاركنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط كاركنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند كه دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی كاركنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت كه در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده كاركنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

 

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار
?    ایمنی2: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یك موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و كمیتی نسبی می‌باشد.
?    خطر بالقوه3: شرایطی كه دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
?    خطر بالفعل4: واژه خطر بالفعل بیان كننده قرارگرفتن نسبی در معرض یك خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی كه یك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
?    حادثه ناشی از كار5: حادثه یك رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است كه انجام، پیشرفت، یا ادامه كار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یك عمل یا انجام یك كار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر تركیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.
?    ریسك6: ریسك عبارت است از امكان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی 1379، 110).
4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار
1.    روش‌های تامین سلامت كاركنان در محل كار: شامل روش‌های طبی، روش‌های كنترل محیط  و روش‌های روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روش‌ها صحبت می‌شود.
2.    ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق می‌شود كه در آن ساخت تركیب و سازمان كار طراحی تجهیزات شغل و محل كار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این روش‌ها به مسائل فیزیولوژیكی، ادراكی و تاحدی رفتاری انسان توجه می‌گردد.
3.    روش‌های بیومكانیكی: این روش‌ها تعامل فیزیكی بین انسان و سیستم مكانیكی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل كار را در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌دهد.
4.    مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستم‌ها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روش‌های تجزیه و تحلیل كمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
5.    روش‌های اكتشافی: در این روش‌ها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماری‌ها و روش‌های آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
6.    روش‌های رفتاری: در این روش‌ها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از كار ، انگیزش، مشاركت و عواملی از این دست پرداخته می‌شود كه در این مقاله از این روش‌ها نیز استفاده می‌شود (میرسپاسی 1375، 239-240).
5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای
با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، كارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، كارگران و كارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های كارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت كاركنان تحت فشار بوده‌اند. این فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام كنند كه به دلیل عدم توجه كافی و وجود مشكلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشكل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شركت‌ها حادتر می‌شود (استون 2004، 646-647).
6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران
در هر یك از كشور‌ها برای ایمنی و سلامت محیط كار قوانینی وجود دارد كه البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی كشور‌ها متفاوت است. در كشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور رعایت دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین می‌شود كه برای كلیه كارگاه‌ها، كارفرمایان و كارآموزان الزامی است (ماده 85 قانون كار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده 86 قانون كار).
در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی كه قصد تأسیس كارخانه داشته باشند باید طرح‌های خود را از نظر ایمنی به تأیید وزارت كار (شورای عالی حفاظت فنی) و از نظر سلامت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلات  هم صادق است ( مواد 87 الی 90 قانون كار).
در مورد كاركنان نیز كارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و سلامت كاركنان در محیط كار مكلف به تهیه تمامی وسایل ایمنی و ارائه آموزش‌های لازم می‌باشند. همچنین كاركنانی كه در معرض بیماری‌های ناشی از كار هستند باید پرونده پزشكی داشته باشند و هر سال یكبار توسط مراكز درمانی مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماری ناشی از كار در فرد تشخیص داده شود كارفرما مكلف است این فرد را بدون كاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری به كار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت كار مكلف است تا از محیط كار برای كنترل موارد ایمنی و سلامت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط  و در صورت لزوم برای پیشگیری از بیماری‌های محیط كار كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار توسط وزارتخانه‌های كار و بهداشت تشكیل خواهد شد. وظیفه كمیته مذكور برقراری ارتباط میان وزارتخانه‌های مسئول و كارفرما می‌باشد و این كمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانه‌های مسئول تشكیل می‌شود (ماده 91 الی 93 قانون كار).
در صورتی كه كارفرما در مورد ایمنی و سلامت حرفه‌ای قصور كند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور كارگر، كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون كار). به منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و سلامت كاركنان اداره بازرسی وزارت كار تشكیل شده كه وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مسائل ایمنی و سلامت، بررسی اشكالات قوانین، رسیدگی به حوادث كاری و بازرسی‌های منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است ( قانون كار مواد 96 الی 106).
7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت كار
موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت كار معمولا به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1.    موازین یا استاندارد‌های مربوط به ضوابط كلی: این دسته از موازین شامل اسنادی با عنوان كلی ایمنی و بهداشت كار، جلوگیری از حوادث ناشی از كار، خدمات خدمات بهداشتی كار و نیز بازرسی خدمات بهداشتی است.
2.    موازین مربوط به خطرات معین: این دسته شامل موازینی است كه در جهت حمایت كارگران و به طور كلی كاركنان در مقابل نوع خاصی از مخاطره به تصویب رسیده است.
3.    موازین مربوط به ایمنی در بخش‌های خاصی از فعالیت اقتصادی: این موازین همانطور كه از عنوان آن بر می‌آید، شامل ضوابط، راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی برای پیشگیری از مخاطراتی می‌باشد كه ممكن است در بعضی شاخه‌های فعالیت اقتصادی بروز كند (حقیقی 1379، 112-113).
8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط كار
در ابتدا ایمنی و سلامت به طور حاشیه‌ای مورد توجه مدیران قرار می‌گرفت و گاهی اوقات به صورت یك وظیفه تكمیلی از مسئولیت‌های عمومی مدیران فرض می‌شد. بعضی مدیران اعتقاد دارند كه به كارگیری یك متخصص یا مسئول ایمنی و سلامت برای پاسخ به این مسئولیت و عمل به هر تعهدی در این زمینه كافی می‌باشد.
تحقیقات در استرالیا نشان داده است كه بیشتر از 80 درصد مدیران، آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت ندیده‌اند و عدم آموزش و عدم تأمین منابع كافی توسط كارفرمایان به منظور پوشش قوانین ایمنی و سلامت، مهمترین مشكلات در استرالیا هستند. این امر نشان می‌دهد كه تفكر اغلب كارفرمایان بدون تغییر مانده و اكثر بهبود‌ها بعلت فشار‌های خارجی می‌باشد. البته باید توجه داشت كه در اكثر كشور‌ها و از جمله ایران شورا هایی جهت نظارت بر ایمنی و سلامت وجود دارند كه به كارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت فشار می‌آورند. مانند اغلب فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، ایمنی و سلامت حرفه‌ای نیز به تعهد زیادی نیاز دارد كه همه قسمت‌ها را شامل می‌شود.
جراحت‌ها و بیماری‌های مرتبط با كار باعث ضایع شدن منابع انسانی سازمان می‌شود و افزایش تصادفات در كار باعث ایجاد اختلال در خطوط پایین سازمان می‌شود كه این عوامل علاوه بر زیان مالی موجب عدم توانایی سازمان در نگهداری كاركنان توانمند می‌شود. ایمنی و سلامت حرفه‌ای تنها رعایت حال دیگران نیست بلكه یك جنبه ضروری و اساسی از بهره‌وری هر سازمانی می‌باشد و اگر سازمان‌ها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفه‌ای، بیماری‌ها و استرس نامطلوب را كاهش دهند، كیفیت زندگی كاری كاركنان بهبود پیدا كرده و آنها اثربخش‌تر خواهند بود. تصادفات كمتر، بیماری‌ها و علائم استرس كمتر و وجود كیفیت زندگی كاری نتیجه موارد زیر است:
?    بهره وری بیشتر مطابق با روزهای زیان و غیبت كمتر.
?    اثربخشی بیشتر از كاركنانی كه بیشتر درگیر كار شده‌اند.
?    كاهش نرخ استراحت‌های پزشكی و استعلاجی و پرداخت ها به علت دعاوی علیه شركت.
?    كاهش نرخ ترك خدمت و غیبت مطابق با افزایش رضایت كاركنان.
?    افزایش انعطاف‌پذیری و قابلیت تطبیق در محیط كار در نتیجه افزایش مشاركت و احساس مالكیت.
?    نرخ انتخاب بالاتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به عنوان یك قسمت از كار.
?    ایجاد یك محیط كار ایمن از نظر عقلی قابل قبول است و در این راه تعهد مدیریت عالی بسیار اهمیت دارد و رویكرد آینده نیز اتكا به رهبران ایمنی است (استون 2004، 651-652).
9- عوامل كلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط كار
9- 1- فرهنگ
بدون یك فرهنگ مناسب با این اعتقاد كه جراحت‌ها و بیماری‌ها می‌توانند قابل اجتناب باشند افراد شروع به مریض شدن، زخمی شدن و مردن خواهند كرد. افراد شروع خوبی در محیط كار نخواهند داشت و امكان ترك خدمت افراد شایسته وجود دارد. پیروی از رویه‌های توسعه، ارتباطات درست آموزشی، توجه به جزئیات، هماهنگی، مسئولیت فردی، آموزش كلی و جزئی كاركنان و افزایش دقت افراد ارزش‌های اساسی یك فرهنگ مناسب می‌باشد و تعهد به آنها باید از مدیریت عالی آغاز شود و به سمت مشاركت همه كاركنان در ایمنی و سلامت حرفه‌ای برود.
9-2- سیستم ها
در سازمان‌ها سیستم‌های مرتبط با ایمنی و سلامت حرفه‌ای باید حاضر و فعال باشند. این سیستم‌ها شامل القاء، آموزش، سیاست‌ها، استانداردها، ممیزی، فعالیت‌های ایمنی، ارزیابی عملكرد و طرح‌های بهبود می‌باشند. به علاوه این سیستم‌ها باید شامل مكانیزم‌های رسمی و بادوام برای شامل شدن همه كاركنان در برنامه‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای باشند. اساس این كار ایجاد یك فرهنگ حمایت كننده و حذف رویه‌های بوروكراتیك است تا اهداف فراموش نشده و كاركنان آسیب نبینند.
9-3- سخت افزار
شامل طرح، وسیله و مواد است. نكته مهم در اینجا طراحی خرید، نصب و عملیات بر اساس نیاز‌های ایمنی است. در تهیه سخت افزار باید دغدغه‌های ایمنی و سلامت در نظر گرفته شود و از مناسب بودن و ایمنی آن اطمینان حاصل شود (استون 2004، 653).
10- اجزای برنامه ایمنی
?    توسعه فلسفه عملیات مدیریت منابع انسانی و اهداف استراتژیك
?    ایجاد اهداف ایمنی و سلامت حرفه‌ای
?    ایجاد تعهد و حمایت مدیریت عالی
?    تقویت پیوسته ایمنی و سلامت كاركنان كه یكی از مسئولیت‌های مدیریت است
?    تشویق فعالیت مشاركتی بوسیله همه كاركنان
?    ایجاد پیوسته نظارت‌ها و كنترل‌ها
?    ساختن پرونده‌های مناسب ایمنی و سلامت حرفه‌ای
?    ارزیابی سیستمی برنامه (استون 2004، 653).
11- ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت
ممیزی ایمنی و سلامت، مدیران منابع انسانی را برای بدست آوردن بازخورد در مورد كارائی و اثربخشی برنامه‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای سازمان‌ها و انجام عمل درست و اصلاح شده فعال می‌كند. ممیزی ایمنی و سلامت حرفه‌ای این امكان را ایجاد می‌كند تا در زمان معین و برنامه ریزی شده خطرات به طور سیستماتیك تحت نظر قرار گرفته و كنترل‌هایی به منظور اطمینان از سیاست‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای ایجاد شوند. در انجام این كار سازمان‌ها باید ارزیابی یكپارچه را توسعه داده و داده‌های مورد نیاز مدیران به منظور بهبود عملكرد ایمنی و سلامت و ایجاد یك فرهنگ ایمنی مثبت را تأمین كنند (استون 2004، 655).
11-1- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت
?    بازرسی محیط كار7: توجه اساسی به موارد قابل مشاهده در محیط كار به عنوان یك رویكرد بوسیله ایجاد یك مكان مشاهده و استنباط از طریق مشاهدات
?    گردش ایمنی8: مشاهده و مرور سیستماتیك یك طرح یا مكان، برای مثال بازدید دوره‌ای از محیط كار
?    نمونه گیری ایمنی9: شامل مرور جنبه‌های خاص ایمنی و سلامت به صورت تصادفی
?    نمونه گیری رفتار10: ارزیابی رفتار كاركنان بر اساس یك نمونه‌گیری سیستماتیك به منظور ایجاد رفتار‌های ایمن كه ممكن است نیاز به اصلاح داشته باشد. برای مثال بوسیله آموزش یا طراحی بهبودها.
?    ارزیابی خطر احتمالی: مثل تحلیل درخت تصمیم، مورد توجه قرار دادن نماینده (مد) شكست‌ها، تحلیل اثر، تحلیل وقایع و بررسی احتمالات كه به عنوان یك پیش‌درآمد برای برنامه‌های كاهش خطر است.
?    تكنیك هایHAZANHAZOP : حاضر كردن تخصص‌ها، ارزیابی و امكان سنجی بر مبنای اقتضاء و فرایند‌های ویژه استقرار به عنوان یك قسمت برنامه ریزی ارزیابی خطر
?    تحلیل داده‌های تصادفات، بیماری‌ها و خسارات: ارزیابی وقایع خاص گذشته با رویكرد اجتناب از تكرار
?    تحلیل داده‌های خطای نزدیك: گونه‌ای از مورد بالا كه داده‌های محتمل ایجاد كننده تصادفات یا وقایع نامطلوب تحلیل می‌شوند ( با رویكرد اجتناب از خطرات مهم)
?    مدیریت با بصیرت و درخت ریسك11:  استفاده از یك تحلیل درختی منطقی برای تحلیل وظایف سازمانی مورد نیاز در مدیریت فناوری‌های پر خطر، همچنین بدست آوردن نوعی بینش از بررسی تصادفاتی كه اخیراً رخ داده و ممیزی ایمنی
?    تحلیل ایمنی شغلی12: تحلیل یك به یك حوادث رسمی كه در آن تكنیك‌های مطالعه كار و تحلیل وظیفه برای شناسائی حوادث بالقوه در یك شغل استفاده می‌شود (استون 2004، 655)
12- چگونگی ایجاد یك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه
ایجاد و طراحی یك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه به نظر ساده می‌آید ولی در عمل بسیار پیچیده است. به طور كلی سه اصل در مدیریت كنترل جامع مخاطرات و بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد كه باید به آن توجه كرد:
1.    مشخص كردن علل حوادث و آسیب‌های ناشی از كار
2.    كنترل علل حوادث
3.    به حداقل رساندن ضایعت ناشی از حوادث و آسیب‌های ناشی از كار
بطور كلی یك برنامه كنترل جامع مخاطرات حرفه‌ای جهت متعادل ساختن عوامل مخاطره آمیز و حداكثر كردن سود یك كارخانه برنامه ریزی می‌شود (حقیقی 1379، 122).
13- انواع برنامه‌های ایمنی
13-1- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار
مفهوم آن استفاده از فیزیولوژی انسانی برای كمك به ارتقای ایمنی محیط كار می‌باشد. این برنامه بوسیله كاهش رفتارهایی دارای خطر و ارتقاء ایمنی آنها كار می‌كند. برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار به طور كلی بوسیله مدیریت پذیرفته شده اما كاركنان چندان از آن راضی نیستند و از آن اكراه دارند. كارگران احساس می‌كنند كه وقتی مدیریت از یك برنامه ایمنی بر مبنای رفتار استفاده می‌كند در اصل مسئولیت ایمنی خود را به كاركنان منتقل می‌كند. برنامه‌های ایمنی برمبنای رفتار می‌تواند به عنوان یك روش برای درگیر كردن كاركنان استفاده شود. در این برنامه‌ها تمركز بر روی اصلاح رفتار كاركنان است و یك برنامه ایمنی بر مبنای رفتار فرایند ساختن یك سیستم است كه بوسیله آن هر سطح سازمان اعمال زیر انجام می‌شود:
1.    تعریف دقیق از اینكه چه رفتار هایی مورد نیاز است
2.    ارزیابی اینكه آیا آن رفتار‌ها مؤثر هستند
3.    تقویت منظم رفتارهایی كه مطلوب هستند
همه سطوح سازمان از تولید تا سطح ارشد شامل این فرایند می‌شود و برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار در صورتی موجب بهبود‌های آینده می‌شود كه اعمال زیر را انجام دهد:
1.    تعریف رفتارهایی كه هر سطح سازمان از بالا تا پایین نیاز دارد
2.    اطمینان از اینكه هر فرد به طور واضح رفتار‌های مورد نیاز را درك می‌كند
3.    ارزیابی اینكه آیا رفتار‌ها در حقیقت انجام می‌شوند
4.    پاداش‌ها برای رفتار‌ها در یك مبنای منظم (روزانه و یا ساعتی)
میزان بیماری‌ها و حوادث بستگی به در معرض حادثه و خطر قرار گرفتن دارد. چگونگی اندازه گرفتن این خطر در شكل 1 نشان داده شده است.
 
 برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار به رفتار‌های خاصی مانند پوشیدن تجهیزات مناسب و حمایت كننده به عوض تمركز بر روی حذف خطر پاداش می‌دهد (میوزا و ویلد 2002).
13-2- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق
برای كاركنان بدون جراحت و حادثه در یك دوره زمانی طراحی شده است. كاركنان و اداره كنندگان ایمنی و سلامت حرفه‌ای معمولا یك نظر مبهم در مورد برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق دارند. وقتی كارفرمایان و كارمندان نوعاً به طور مساعد به این نوع برنامه‌ها نگاه می‌كنند اداره كنندگان ایمنی و سلامت حرفه‌ای به طور كلی اعتقاد دارند كه برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق منجر به عدم گزارش حوادث شده و كارگران اعتقاد دارند كه جو ترس در میان نیروی كار ایجاد می‌كند (میوزا و ویلد 2002).
انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق عبارتند از:
1.    برنامه ایمنی بر مبنای مشوق بر اساس عملكرد: این برنامه‌ها به …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان

چکیده  
مقدمه  
بیان  مسئله  
اهمیت و ضرورت تحقیق  
ادبیات و پیشینه تحقیق  
هدف تحقیق  
فرضیه تحقیق  
روش تحقیق  
جامعه آماری و شیوه نمونه گیری  
ابزار پژوهش  
روش جمع آوری اطلاعات  
تجزیه و تحلیل داده ها  
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق  
پیشنهادهایی به محققین دیگر  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزان

1-  الله قلی پور، م. 1377 مقایسه میزان پرخاشگری بین جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال، کاراته، بوکس و غیرورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2- تندنویس، ف. 1371 دویدن. چاپ اول. تهران. دفتر امور فرهنگی و اجتماعی و ورزش های همگانی

3- حبیبیان ، م. 1379 مقایسه میزان استرس(فشار روحی) دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

4- زبیری، م. 1373 مقایسه وضعیت خلق و خوی شخصیتی یک گروه منتخب از ورزشکاران نخبه با یک گروه غیر ورزشکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

5- شاملو، س .1378 بهداشت روانی چاپ سیزدهم. تهران. انتشارات چهر

6- صاحب الزمانی، م. 1374 بررسی اثر یک برنامه سه ماهه کاراته بر روی میزان پرخاشگری نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

7-مزینی، هـ. 1374 بررسی میزان پراکندگی افسردگی در دو گروه دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

8- نمازی زاده، م. نقوی ، ف. 1381 مجله دانش و پژوهش. شماره 11 و 12 اصفهان (خوراسگان) انتشارات نقش مانا

9- وست، د.پوچر، ج. 1375 مبانی تربیت بدنی ورزش . ترجمه آزاد. چاپ تهران انتشارات نور حکمت

10- Noreau. L. & etal. (1997). “Dance- based exercise propram in reheumatioid arthritis”, American journal of physical medicine & rehabelitation. 76 (2)

11- Skelton, L. dennis Michael, A. (1991). Aggressive Behavior as a function of teakwondo Rnking Percptual and motor skills.Vol.72, pp: 175-

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی موثر است. این تحقیق با شیوه نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش انجام گردید. برای انجام تحقیق آزمودنی های گروه گواه و آزمایش هر کدام 30 نفر بودند، که گروه گواه، از بین دانش آموزان دبیرستان شاهد و گروه آزمایش از بین دانش آموزان ورزشگاه هفتم تیر بابل به روش تصادفی ساده انتخاب گردید، سپس میزان فشار روانی آزمودنیها از طریق پرسشنامه فشار عصبی که شامل 40 سوال می باشد، مورد آزمون قرار گرفت، و بعد در مرحله آزمایش متغیر مستقل «مشارکت ورزشی» شامل آموزش و تمرین مهارتهای فوتبال، طی دوماه و نیم، 3 جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 70 تا 90 دقیقه اجرا گردید تا تاثیر آن بر متغیر وابسته «فشار روانی» بررسی گردد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های حاصل از آزمون t استودنت استفاده شد و این نتایج به دست آمد

الف) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نگردید 0/05)(p

ب) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه و نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده گردید 0/05)(p

ج) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نگردید 0/05)(p

د) بین میانگین نمرات فشار روانی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده گردید 0/05)(p


مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و ماشینی شدن جوامع، اگر چه خدمات ارزنده ای برای بشر به ارمغان آورده اما عوارض متعددی را در برداشته است. یکی از این عوارض کاهش تحرک و فعالیت بدنی می باشد. کم تحرکی سلامت جسمی و روانی انسان را مورد تهدید قرار داده و زندگی انسان را به طور چشمگیری دچار اختلال می سازد

انرژی روانی نمی تواند از انرژی جسمانی جدا باشد و خستگی، دلسردی، کمبود تمرین و ناتوانی در تصمیم گیری به هم ارتباط دارند. عکس قضیه نیز صادق است. یعنی شرایط متناسب به ترقی و تعالی منتهی می شود. مهارت باعث ایجاد اعتماد می گردد و دارا بودن آمادگی جسمانی گام بزرگی به سوی داشتن آمادگی روانی است

بیان  مسئله

با توجه به اینکه شرکت در فعالیتهای ورزشی اغلب تاثیر درمانی برکودکان و نوجوانان که دچار اختلال عاطفی و یا معلولیت رشدی هستند. دارد. و همچنین کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان از طریق ورزش این فرصت را بدست می آورند که ارتباطات جسمی و روانی و اجتماعی خود را تقویت نمایند. برهمین اساس تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است  که آیا مشارکت در یک فعالیت ورزشی نسبتا بلند مدت باعث تغییر فشار روانی در دانش آموزان ورزشکارمی گردد. البته انتخاب رشته ورزشی فوتبال بدلیل تمایل و کشش دانش آموزان به رشته فوق در استان مازندران بیشتر است


اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در عصر حاضر کم تحرکی باعث بروز بسیاری از بیماریهای روانی و بالعکس ناراحتی روانی سبب بروز علائم جسمانی می شود. لذا مشارکت ورزشی تاثیر درمانی برکودکان و نوجوانان می گذارد. به همین دلیل است که گروه زیادی از مردم پس از کار و تلاش خسته کننده شغلی، ساعات فراغت خود را صرف این گونه فعالیت ها می کنند حتی افرادی که از موضوعی دچار تاثر و غم هستند، جهت کاهش ناراحتی های روانی به ورزش می پردازند

به موازات توسعه تکنولوژی ، کم تحرکی و بی حرکتی اجبارا به انسانها تحمیل گشته است. در نتیجه سلامت و تندرستی جسمی و روانی آنان دستخوش مخاطره شده است در این موقعیت حساس ورزش کردن در یک محدوده زمان معین می تواند شرایط بدنی را دوباره احیاء کند و تعادل و توازن روانی برقرار سازد. (تندنویس. 1371)


ادبیات و پیشینه تحقیق

مک ماهان[1] (1990) در مورد فوائد تمرینات بدنی مطالعات زیادی انجام داد و به این نتیجه رسید که تمرینات هوازی شدید، موجب بهبود و پیشرفت زیاد در عزت نفس و کاهش افسردگی می شود (به نقل از حبیبیان، 1379)

اسکلتون و همکاران [2] (1991) طی تحقیق نقش درجات کمربند تکواندو را بر سطح پرخاشگری کودکان 11-9 ساله بررسی کردند. نتایج این تحقیق آشکار نمود که همراه با رشد و بالا رفتن سطوح رزمی، میزان پرخاشگری کاهش پیدا می کند دلیل این امر در طول مدت تمرینات رزمی تکواندو می توان یافت

بروک و هایم [3] (1996) پژوهش مقدماتی در مورد 16 کودک مبتلا به آسم به عمل آوردند و نتیجه گرفتند افرادی که در ورزش شرکت داشتند، خودپنداری مثبت تری داشتند و دچار اضطراب کمتری بودند و با بیماری خود بهتر کنار می آمدند تا کسانی که در فعالیت های ورزشی شرکت نداشتند (به نقل از شاملو، 1378)

نورا و همکاران [4] (1995) در طی تحقیقی پیشرفت معنی دار 13 تا 14 درصد توان هوازی و کاهش دردهای مفصلی و تغییرات مثبت در افسردگی و اضطراب را بعد از 12 هفته تمرین هوازی مشاهده کردند و در تحقیق دیگری (1997) برنامه هوازی ارتقای 10 تا 20 درصد آمادگی قلبی – تنفسی با کاهش موثر افسردگی، اضطراب و خستگی و تنش را، گزارش دادند

کوکس و کالین [5] (1998) طی تحقیقی گزارش دادند اعتماد به نفس و اجرای مهارت ها حرکتی  رابطه خطی وجود دارد یعنی هرچه مهارت های حرکتی با کیفیت بالاتری اجرا شود اعتماد به نفس نیز افزایش  می یابد . (به نقل از نمازی زاده و نقوی، 1381)

زیبری (1373) وضعیت خلق و خوی شخصیتی یک گروه منتخب از ورزشکاران نخبه را با یک گروه از غیرورزشکاران مورد مقایسه قرار داد نتایج وی نشان داد که در متغیرهای خشم- خصومت، قدرت- فعالیت و خستگی – بی حالی تفاوت بین دو گروه معنی دار بود ولی در متغیرهای تنش- نگرانی و سردرگمی – بهت زدگی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد

صاحب الزمانی (1374) دانش آموزان غیرورزشکار 13 الی 15 ساله را به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم نموده و با گروه کنترل سه ماه تمرین کاراته انجام داد به این نتیجه رسید که تمرین کاراته به مدت سه ماه در کاهش پرخاشگری دانش آموزان مثبت است

مزینی (1374) میزان افسردگی از دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد که میزان افسردگی در دختران غیرورزشکار بیشتر از دختران ورزشکار بوده است. ورزش به دلیل ماهیت ضد افسردگی در ایجاد روحیه شاداب در افراد بسیار موثر است

الله قلی پور (1376) پرخاشگری جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال، کاراته و بوکس را با جوانان غیرورزشکار را مورد مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که اختلاف معنی داری بین پرخاشگری ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد

حبیبیان (1379) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه میزان استرس (فشار روانی) دانشجویان دختر ورزشکار با غیرورزشکار انجام داد به این نتیجه رسید که دانشجویان دختر ورزشکار استرس کمتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار داشتند

هدف تحقیق

[1]- Mac Mahone

 Skelton etal- [2]

 Brock and Hime- [3]

    Noreau etal-[4]

 Cox and Kalyn- [5]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق هویت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق هویت دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق هویت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق هویت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق هویت :

تحقیق هویت

چکیده:

دراین متن سعی خواهد شد پیرامون هویت ، تعاریف مختلف آن ، لایه های مختلف هویتی ،

عوامل اساسی خلق هویت وبنیان های هویتی ، اهمیت هویت درزندگی بشری و سیر تحولات

هویتی به شکل کلی بحث گردیده پیرامون مقوله بحران هویت وریشه ها ودلایل داخلی و

خارجی بحران در کشور بحث گردیده وراهکارهایی متفاوت ( ازآنچه تا کنون ارائه داده شده

وصد البته که نتیجه نداده ) به امید حل این بحران یا مدیریت صحیح آن ارائه شود.

مقدمه:

زندگی اجتماعی بدون هویت وشناسه غیرممکن وبی معنی است چرا که اگرمن دارای هویت

فردی معین به خود نباشم که با آن شناخته شوم ودیگران را بشناسم وخود را بشناسانم ،

هرگزنخواهم توانست ارتباط وتعاملی صحیح و معنی دار با پیرامون خود برقرار کنم و بدون

وجود چهارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتهای فردی، من همان بودم که

دیگری هست وهیچ یک از ما قادر نخواهد بود که نسبت معناداری بین خود وغیرخود یا

دیگری برقرارکند. درواقع ، بدون هویت ، جامعه ای درکار نیست.

از طرف دیگر در صورت عدم وجود شباهت و وجوه اشتراک در میان افراد یک مجموعه

وگروه یا جامعه اتحاد آنان وحفظ یکپارچگی شان سختتر بوده وامکان فروپاشی جامعه بالا

خواهد بود وازاین روست که امروزه درجامعه بحران زده ایران نخبگان سیاسی و فکری

کشور از ایجاد بحران هویت در کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و درپی ارائه راهکارهایی

جهت حل این معضل می باشند.

آنچه که معلوم است نسخه های ارائه شده جهت حل این معضل جامعه تا کنون به جواب

مطلوبی نرسیده و مسائلی از قبیل از خود بیگانگی و مد گرایی و ارزش گریزی وهنجار

شکنی های افراطی و جامعه ستیزی و قانون گریزی و سستی بنیانهای خا نوادگی و گسترش

فساد و بی بندوباری در کشور ، از جهاتی به مسئله بحران هویت در ایران و عدم درمان این

معضل در کشور باز میگردد.

تعریف هویت :

جهت ورود به بحث اصلی ابتدا به ساکن باید مفهوم هویت بررسی و تعریف گردد. ساده ترین

تعریفی که قابل ارائه است،چنین است:”هویت وجه تمایز من با غیر من است”به عبارتی

هویت آن چیزی است که مرا از دیگران باز می شناساند وبه من در زند گی اجتماعی ام معنی

ومفهوم می بخشد.

با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد درمی یابیم که واژه هویت یا Identity ریشه در

زبان لا تین داشته که از لغت Idemبه معنی “مشابه و یکسان “ریشه میگیرد ودارای دو

معنی اصلی است اول به مفهوم تشابه مطلق و دوم به معنای تمایز که با مرور زمان سازگاری

و تداوم را فرض می گیرد.

به عبارتی هویت شامل شباهت با خودی ها و تفاوت و تمایز با غیر خودی ها و دیگران است.

در باب هویت اجتماعی مفاهیمی مطرح ا ند که به واسطه آنها افراد و جماعتها در روابط

اجتماعی خود از افراد و جماعات دیگر متمایز شده و امکان ایجاد ساختار نظام مند نسبت های

شباهت و تفاوت میان آنها حاصل می آید.

به عبارتی هویت اجتماعی درک ما ازاین مطلب است که “ما”چه کسی هستیم و “دیگران”که

هستند و از آن سو ، درک دیگران از خودشان وافراد دیگر ( از جمله خود ما) چیست.

طبیعی است که بدون درک این وجوه اشتراک و افتراق امکان ایجاد روابط متقابل صحیح و

منطقی میان جوامع و افراد غیرممکن خواهد بود.

از طرف دیگر وجود هویت واحد و مشترک که ریشه در تاریخ و زبان و فرهنگ یک جامعه

داشته وبه شکل طبیعی در طی زمان شکل یافته باشد و حالتی جعلی و دروغین و فرمالیته

نداشته باشد ، پارامتری بسیار اساسی و مهم در حفظ انسجام جامعه خواهد بود وعاملی حقیقی

در وحدت بخشی به افراد جامعه در مقابل تهاجمات نرم افزاری و سخت افزاری از خارج می

تواند باشد.

فرایند شکل گیری هویت:

مکان وزمان به عنوان منا بع ساخته شدن هویت در صحنه اجتما ع،اهمیت کانونی دارند.چرا

که هویت های اجتماعی جمعی درچهارچوب سرزمین طی یک فرایند اجتماعی تداوم می یابد

و تداوم اجتماعی مستلزم فرض کردن یک گذشته معنی دار است.

گذشته به طور فردی خاطره و به طور جمعی تاریخ است.

نوع فایل:word

سایز :203 KB

تعداد صفحه : 33

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
چکیده .
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه
خانواده وساختار آن
رضایت زناشویی
عوامل موثر بر رضایت زناشویی
تاثیر رضایت زناشویی برسایرابعادزندگی
نظریه چرخه زندگی
عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی
رضایت زناشویی وابراز احساسات
ابراز احساسات
پایه های ارتباط زناشویی
موفقیت روابط زناشویی
بیان عواطف واحساسات
تعارض درابرازاحساسات وعواطف
چگونه احساسات ناخوشایندخودراباهمسردرمیان بگذاریم؟
قواعد بیانگر احساسات
ابرازعشق ومحبت زوجین نسبت به یکدیگر
عوامل موثردررابطه سالم زناشویی
توجه (رفتارکلامی وغیرکلامی)
گوش دادن
ستایش وتقدیر
رابطه زناشویی ازدیدگاه اسلام
تحلیل محاوره ای….
فرضهای فلسفی(TA)
خوشگذرانی-نقش –بازی کردن
کاربرد-اهداف تغییرات در(TA)
استقلال
ارتباط باز
دستورالعمل درمان-سه (P )
الگوی حالات روانی
والد
بالغ
کودک
وضعیتهای زندگی
من خوب نیستم شما خوب هستید
من خوب نیستم شما خوب نیستید
من خوب هستم شما خوب نیستید
من خوب هستم شما خوب هستید
آسیب شناسی ساختاری
آلودگی
طرد
تحلیل تبادلها-وقت گذرانی
کلک بازی قصه ها
روابط متقابل
روابط متقابل مکمل
روابط متقابل متقاطع
نوازش
مثلث نمایشی کارپمن
تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان
تعریف گروه
روان درمانی گروهی
هدفهای گروه درمانی
گروه درمانی بارویکردتحلیل محاوره ای
وظایف درمانگر وهدف درمان بارویکردتحلیل محاوره ای
خانواده درمانی
تحقیقات انجام شده درداخل
تحقیقات انجام شده درخارج
خلاصه وجمع بندی
فصل سوم:روش انجام پژوهش
روش پژوهش
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه وروش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
الف)پرسشنامه انریچ
ب)پرسشنامه بیان احساسات
روش اجرای پژوهشر
روشهای آماری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها وجدولها
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
مقدمه
بحث در زمینه فرضیه های پژوهش
پیشنهادها
الف :براساس یافته ها
ب: برای آیندگان
محدودیتهای پژوهش
منابع
پیوستها

 

چكیده
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویكرد تحلیل محاوره ای برن( TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری ؛ تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود . از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذكور یك دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد كه 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهای ابرازاحساسات ورضایت زناشویی بعمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره ای (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی(TA)وضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس یكماه بعدازآخرین جلسه گروهی باردیگرهردوآزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ؛ برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالی و ابراز احساسات كه توسط محمد امینی قمی ساخته شده استفاده شده است . پس از تحلیل داده های آماری از آزمون( t) وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسمیرنف استفاده شد و مشخص گردید كه درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره ای (TA ) بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.
واژگان كلیدی: درمان گروهی تحلیل محاوره ای ، ابراز احساسات ، رضایت زناشویی.

 

منابع فارسی:
– قرآن مجید.
– آرمان، سرور وزارعی، ناهید (1383)، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر عملكرد خانواده و رضایت زناشویی در مادران مبتلا به اوتیسم، ارائه شده در نخستین كنگره آسیب شناسی خانواده در ایران.
– ابراهیمی، محمدرضا (1385)، ازدواج و رضایت زناشویی، مقالات علمی و تخصصی در زمینه روانشناسی بالینی و مباحث مرتبط، فروردین ماه.
– احمدی، خدابخش، (1383)، بررسی تأثیر روش مداخله تغییر شیوه زندگی بر كاهش ناسازگاری زناشویی، پایان نامه دكتری، دانشگاه طباطبایی، تهران.
– اربابان اصفهانی، مرضیه، (1385)، بررسی رابطه بین رضایت¬مندی و سازگاری زناشویی مردان و زنان شهر اصفهان، دومین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران (1385).
– ادیب راد، نسترن و منصور، لادن (1383)، مقایسه بین تعارض زناشویی و ابعاد آن در مراجعین زن و مركز خدمات مشاوره ای دانشگاه شهید بهشتی در زنان عادی، تازه¬ها و پژوهشهای مشاوره، جلد2، شماره11.
– استوارت، یان و جونز، ون ، روشهای نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل، ترجمه دادگستر، بهمن، (1385)،تهران: چاپ چهارم، ص 117،28،23،21،10،9 تا 123،151 ،473 و 474.
– الیس، البرت، هارپر، زندگی عاقلانه، ترجمه فیروز بخت، مهرداد (1377)، انتشارات رشد، تهران.

– امانی، احمد و همكاران، (1383)، مطالعه تأثیر درمانی شناختی، رفتاری به شیوه گروهی بر رضایتمندی زناشویی در زنان، نخستین كنگره سراسری آسیب شناختی خانواده تهران.
– امینی قمی، محمد، (1380)، بررسی رابطه ابراز احساسات زوجین با رضایت زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
– براتی، طاهره، (1375)، بررسی تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
– برنشتاین، ف، اچ و برنشتاین، م، تی، زناشویی درمانی، ترجمه ح، پورعابدی نائینی و غ، منشئی،(1380) تهران انتشارات رشد.
– برن، اریك، تحلیل رفتار متقابل، ترجمه فصیح، اسماعیل، تهران (1374)، نشرالبرز، چاپ اول، ص6، 61.
– بك، ارون، تی، عشق هرگز كافی نیست، ترجمه قراچه داغی، مهدی،(1385)، انتشارات آسیم، چاپ نوزدهم، ص 223، 224، تهران.
– بنی اسد، حسن، (1375)، بررسی و مقایسه عوامل موثر در زوج های سازگار و ناسازگار شهر كرمان، پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
– بهاری، رزاق، (1385)، بررسی اثر بخشی آموزش تكنیك كنترل خودگویی به زنان در حل تعارضات زناشویی در بین زنان شهر ارومیه، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– به پژوه، احمد، حجازی، الهه، و احدی، بتول، (1383)، رضایتمندی زناشویی و ابراز هیجان والدین ارائه شده در نسختین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
– بهرامی، بدری السادات، (1379)، مقایسه اثر بخشی شیوه روان درمانی گروهی با روش تحلیل روانی و شناختی بر روی ناسازگاری زوجین، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– پروچاسكاه، جمیزاو، نوركراس، جان سی، نظریه های روان درمانی، ترجمه سید محمدی، یحیی،(1385)، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم.
– پهلوان، محسن، (1383)، بررسی اثر بخشی شناخت درمانی بك و روان درمانی بین فردی در درمان اختلال افسرده خویی، رساله دكتری مشاوره، دانشگاه اصفهان.
– تاجیك، اسماعیلی، عزیزالله، (1378) آموزش جوانان در آستانه ازدواج، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
– تبریزی، مصطفی، (1383)، بررسی و مقایسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها، شناخت درمانی گروهی بك و كتاب درمانی در كاهش نارضایتی زناشویی، پایان نامه دكتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– ثنایی ذاكر، باقر، (1377)، روان درمانی و مشاوره گروهی، تهران، انتشارات چهره.
– جی هی لی، روان درمانی خانواده، ترجمه باقر ثنایی،(1370)،‌ انتشارات امیر كبیر، تهران.
– حاجی سید نصیر، مهین السادات (1381)، بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار تبادلی بر منبع كنترل و خودپنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
– حیاتی، مژگان،‌ مقایسه اثر بخشی رویكردهای شناختی هیجان مدار و الگوهای تلفیقی بر میزان رضایت زناشوئی، پایان نامه دكتری، دانشگاه علامه 1386.
– خزایی، معصومه، (1385)، بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاههای تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه خاتم.
– خیاوی، سیامك (1386)، بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل ارتباط محاوره ای بر كاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه مشكین شهر، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– دانش، عصمت، (1385)، تأثیر روش تحلیل ارتباط محاوره ای در سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار دومین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، (1385).
– دهقان، فاطمه، (1380)، مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه كننده برای مشاوره زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
– رحمت الهی، فرحناز، (1385)، آسیب شناسی زندگی زناشویی و ارائه مدل، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
– رحیمیان، حوریه بانو، (1379)، نظریه های و روشهای مشاوره و روان درمانی، تهران، انتشارات مهرداد، چاپ دوم.
– رهنما، اكبر، (1383)، آسیب شناسی روابط زناشویی و ارئه راهكارها، ارائه شده در نخستین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، اردیبهشت ماه.
– سازگارا، پروین، (1377)، نگاهی به جامعه شناسی با تاكید بر فرهنگ، تهران: انتشارت كویر.
– سیلمانیان، علی اكبر، (1373) بررسی تأثیر تفكرات غیر منطقی (بر اساس رویكرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
– سیف، سوسن، (1386)، تئوری رشد خانواده، دانشگاه الزهرا، تهران.
– شاملو، سعید، (1382)، بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ هیجدهم،
ص 70-71.
– شرفی، علی، (1382). رابطه بین الگوهای ارتباطی زناشویی و سلامت روان معلمان، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.
– شهید باهنر، (1373)، گفتارهای تربیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
– شفیع آبادی، (1378)، راهنمایی و مشاوره، تهران، نشر معاصر.
– شفیع آبادی عبدالله (1385)، پویایی گروه و مشاوره گروهی، تهران: انتشارات رشد، چاپ هشتم، ص 227 تا 239.
– شفیع آبادی، عبدالله، (1385) نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران: انتشارات مركز نشر دانشگاهی، چاپ دوازدهم، ص 215-216،226 تا 229-233.
– شفیعی نیا، اعظم،(1381)، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.
– شیلینگ، لوئیس ، نظریه های مشاوره، ترجمه آرین، سیده خدیجه،(1384) تهران، انتشارات اطلاعات چاپ پنجم.
– عزیزی، پریسا،( 1386)،بررسی تاثیر درمان گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره ای بر كاهش تعارضات زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد علوم و تحقیقات تهران.
– عمید، حسن، (1363) فرهنگ لغات و اصطلاحات فارسی، تهران.
– فرح بخش، كیومرث (1383)، مقایسه میزان اثر بخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس، گلاسر و تركیبی از آن دو در كاهش تعارضات زناشویی، پایان نامه دكتری دانشگاه علامه طباطبایی.
– گاتمن، جان، سیلور نان، هفت اصل برای زندگی زناشویی كارآمد، ترجمه مصباح نسرین، و همكاران، تهران ،(1385) ، انتشارات ایتا،‌چاپ اول، ص 159، 162،164.
– گری، جان، بازسازی روابط زناشویی، ترجمه انتظاری، مهرداد،(1384) ، نشر بدرقه جاویدان، تهران،.
– گلدنبرگ، ایرنه، گلدنبرگ، هربرت، خانواده درمانی، ترجمه حسین شاهی، براواتی، حمیدرضا و نقشبندی، سیامك،‌(1385) ، تهران، انتشارات روان، چاپ دوم.
– گلادینگ، ساموئل، خانواده درمانی، ترجمه بهاری، فرشاد و همكاران،‌(1382)، انشتارات تزكیه، تهران.
– لیبرمن، دیوید، تغییر باروها و عواطف ترجمه، شریفیان، شیرین، انتشارات، پیك بهار، تهران، 1386.
– محمدی، شاهرخ، (1385)، بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با تاكید بر رویكرد تحلیل ارتباط محاوره -ای در كاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان سنندج، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– مصباحی، محمدرضا، (1383)، بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و میزان انعطاف پذیری زوجین ارائه شده در نخستین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
– ملازاده، جواد، (1382)، بررسی ویژگی های شخصیتی در رابطه با عوامل تنیدگی زای زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
– موسوی، اشرف السادات، (1382)، خانواده درمانی كاربردی با رویكرد سیستمی، تهران، دانشگاه الزهرا.
– مهانیان خامنه، مهری (1382) برسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن دوره راهنمایی، شهر تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– مهدویان، فاطمه، (1376)، بررسی تأثیر آموزش و ارتباط بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانی، پایان نامه كارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشكی تهران.
– مهرآبادی، احمد، (1385)، بررسی تاثیر خانواده درمانی استراتژیك بر رضایت زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– میرخشتی، فرهاد، (1375)، بررسی رابطه میان رضایت، از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان كارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
– میلر، شراد و همكاران، آموزش مهارت های ارتباط زناشویی، ترجمه، بهاری، فرشاد، انتشارات رشد، تهران، 1385.
– نوابی نژاد، شكوه، (1378)، راهنمایی و مشاوره، تهران نشر معاصر.
– نوابی نژاد، شكوه، (1383)، نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
– نوابی نژاد، شكوه (1380)، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی، انتشارت انجمن اولیاء و مربیان، تهران.
– نوابی نژاد، شكوه، (1385)، روانشناسی زن، تهران: انتشارات علم، چاپ سوم، ص 5-6، 137-138.
– نوابی نژاد، شكوه، (1385)، راهنمایی و مشاوره گروهی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ص 112، 118- 119،121.
– نورالهی، حسنعلی، (1382)، بررسی تأثیر ابراز احساسات بر رضایت زناشویی، پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
– نیكزاد، محمود، (1379)، اصول مشاوره گروهی (در اصلاح نگرش و تغییر رفتار)، تهران،‌ انتشارات كیهان، چاپ اول.
– هالفورد، كیم ، زوج درمانی كوتاه مدت، ترجمه تبریزی، مصطفی و همكاران،‌(1384) ، تهران: انتشار فراروان،‌ چاپ اول، ص 23.
– هریس، تامس آ ، وضعیت آخر، ترجمه فصیح، اسماعیل،(1385) ، تهران: انتشارات زریاب، چاپ بیست و دوم، ص 19، 61.
– یحیی آبادی،‌ هوشنگ (1384)، تو خوب هستی (دریچه ای رو به زندگی همراه با تحلیل رفتار متقابل) اصفهان، انتشارات نقش نگین، چاپ اول.
– یوسفی، رحیم و ادهمیان، الهام (1385)، بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی زوجین، دومین كنگره آسیب شناسی خانواده در ایران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌ آزاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌ آزاری دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌ آزاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌ آزاری

فصل اول: چارچوب تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

موضوع تحقیق

اهمیت تحقیق

پرسش‌های تحقیق

فرضیه تحقیق

ادبیات تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تاریخچه کودک آزاری

نظریه‌های مربوط به کودک آزاری

تعاریف کودک آزاری از دیدگاه‌های مختلف

علائم کودک‌آزاری

نمونه‌ای از کودکان آزاردیده

نمونه‌ای از کودک آزاران

علل کودک آزاری

اسلام و تنبیه کودک

انواع تنبیه در نظام اسلام

خصوصیات خانواده ها و والدین کودک آزار

شخصیت والدین کودک آزار

کودک‌آزاری از بعد روانی ـ فرهنگی

جنگ و کودک‌آزاری

کودک‌آزاری در عصر جدید

کودک‌آزاری در جهان

موقعیت کودک ایرانی

ویژگی‌های کودک‌آزاری در ایران

گستردگی کودک‌آزاری در ایران

قوانین ایران

قوانین کودک‌آزاری در سایر کشورها

پیمان حقوق کودک

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه مورد مطالعه

ابزار سنجش و اعتبار و روایی آن

روش گردآوری داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

توصیف داده ها

تحلیل داده ها

پردازش و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادها

منابع

ضمائم 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌ آزاری

– بازرگانی، محمد حسین(1384)، آسیب شناسی کودک‌آزاری (تهرن، انتشارات همشهری، اول)
– دژکام، محمود (1372)، کودکان امیدهای آینده (تهران، انتشارات فکر روز، اول)
– ستوده، هدایت آوبهاری، سیف آ (1386) ، آسیب شناسی خانواده (تهران، انتشارات ندای آریانا، اول)
– ستوده، هدایت آ (1384)، آسیب شناسی اجتماعی (تهران، انتشارات آوای نور، پانزدهم)
– عبادی، شیرین (1375)، حقوق کودک (تهران، انتشارات کانون، اول)
– فتحی، مرتضی (1377) ، کودک‌آزاری از دیدگاه حقوق جزایی (تهران، انتشارات کانون، اول)
– کاهانی، علیرضا(1378)، مرگ خاموش (تهران، انتشارات همشهری، اول)
– مجوزی، عبداله (1373)، چرا تنبـیه ؟ (تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، اول)
– مسکنی، زهره(1384)، از کودک‌آزاری تا فرزندکشی (تهران، انتشارات تابان، اول)
– معروف، فهیمه (1384)، تنبیه متعارف یا کودک‌آزاری (تهران، انتشارات قدس، اول)
– ولف ، مولا (1369)، کودک و فشارهای روانی (تهران، انتشارات رشد، اول)
– باغبان، سمیرا (1386) ، بررسی علل کودک آزاری ، دانشگاه علامه طباطبایی
– امامی،‌حسام الدین . روزنامه نشاط مورخ 9/6/1378، شماره 146، ص 4 (جنگ و کودک‌آزاری)
– منصور، جهانگیر (1378) ، قانون مدنی (انتشارات دیدار، چاپ چهل و چهارم)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی علل اجتماعی و روانی کودک آزاری (مورد مطالعه اورژانس اجتماعی هاجر) می‌پردازد و تلاش شده است که با مطالعه بر روی والدین این موضوع بررسی گردد. تعداد 100 نفر از والدین به طور تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه خودساخته‌ای به آنها داده شد تا به تکمیل آن بپردازند. نتایج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

مقدمه

انسان از لحظه انعقاد نطفه تا زمان تولد و نیز در دوران زندگی تا زمان مرگ تحت تأثیر عوامل متعددی است که هر کدام به نحوی در خصایص زیستی، شخصیتی و هم اخلاق و رفتارش مؤثرند. اینکه کودکی دچار اختلال باشد و یا آنچنان که باید از سلامت جسمی یا روانی مناسبی برخوردار نباشد بنا به دلایل متعددی است که برخی از آنها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. سنگ زیربنای هر جامعه‌ای خانواده است در صورتی که در یک جامعه، خانواده از محبت و سلامت برخوردار باشد و بتواند انسانهای شایسته و صالحی تحویل جامعه دهد، آن جامعه از سلامت کافی برخوردار خواهد بود و به نحو صحیح می تواند در راستای توسعه گام بردارد. کانون اصلی زندگی و پرورش هر فردی خانواده است. اگر انسان در خانواده ای با اخلاق والای انسانی و اجتماعی تربیت شود، قطعاً بیشتر به حال خود و اجتماع مفید خواهد بود و به تعبیری می توان گفت که جامعه سالم در گرو داشتن خانواده‌های سالم است

سلامت خانواده در این است که بتواند انسانهایی سالم از نظر جسمی، فکری و اجتماعی تحویل جامعه دهد. سلامت جسمی در گرو تغذیه و حفاظت صحیح از پیش از تولد تا بزرگسالی است. سلامت فکری مستلزم نظارت، همدلی و همفکری والدین نسبت به عملکرد و خواسته‌های فرزندانشان است و سلامت اجتماعی نیز مربوط به نظارت والدین بر حضور فرزندان در صحنه‌های اجتماعی و چگونگی توانمند کردن آنها نسبت به مسائل و پدیده های اجتماعی است. مطالعات نشان داده است که در اکثر بی بندوباریها، سرکشیها و انحرافات اجتماعی به تربیت اولیه و کودکی شخص برمی‌گردد. اگر انسان در زمان کودکی مورد پرخاشگری، بی‌اعتنایی، توهین و سایر تنگناها قرار گیرد، در جامعه فردی پرخاشگر و قانون شکن خواهد شد. بسیاری از خانواده ها و والدین نمی دانند پرخاشگری چیست وقتی تنبیه بدنی کودک را کودک‌آزاری نمی دانند و آن را برای تربیت صحیح فرزندان لازم هم می دانند، و نمی دانند که تا چه حد در امر سعادت یا بدبختی فرزندان خود سهیم‌اند و مشکلات فرزندان، تا چه حد مربوط به آنان است

برخی معتقدند که بدون تنبیه هیچ‌گونه تربیتی نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. امروزه دیگر به کمتر کسی این امر پوشیده مانده است که اعمال قدرت از طریق تنبیه کردن، مخصوصاً اگر تکرار و تداوم یابد به ضرب و جرح منجر می شود و خواه ناخواه کودک را دچار عارضه‌های روحی ـ روانی می کند و یا در مواردی او را به موجودی رنجور و ناتوان مبدل می سازد و به سراشیبی خودآزاری و یا دیگرآزاری و بی‌بندوباری و بسیاری از مشکلات روان‌پریشی دیگر سوق می دهد

بیان مسئله

کودک‌آزاری به سه دسته تقسیم می شود

1-   کودک‌آزاری جسمانی

2-   کودک‌آزاری جنسی

3-   بی‌توجهی نسبت به کودک

مخفی‌ترین نوع استفاده از کودکان،‌سوءاستفاده جنسی است که بخاطر طبیعت پنهانی این عمل کمتر آشکار می شود که ممکن است توسط هر فردی انجام پذیرد. مانند افراد فامیل و محرم تحت عنوان زنا با محارم یا توسط منحرفین جنسی (بچه‌باز) یا اشخاص دیگر. در اینجا منظور ما از کودک‌آزاری جسمانی این است که کودک یک بار یا به دفعات متعدد مورد ضرب و شتم و آزار و شکنجه عمدی افراد بالغی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند، قرار گیرد. در این دسته علاوه بر آزار جسمانی،‌محرومیت از خوراک و پوشاک نبود توجه و مراقبت، نبود سرپناه و محرومیت از محبت و عاطفه به طور عمد نیز مطرح است

این دسته در تمام گروههای سنی و نژادی و سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و در هر دو جنس دختر و پسر دیده می شود. که البته به نظر می رسد براساس تحقیقات انجام شده دختران بیش از پسران مورد کودک‌آزاری قرار می گیرند (باغبان، 1386 : 10)

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی قدمتی به اندازه نوع بشر دارد و در طول تاریخ دارای تحولات و فراز و نشیب‌هایی بوده است. هر چه به عصر جدید نزدیک می شویم، تکامل خانواده را بیشتر شاهد هستیم. قبل از دوره صنعتی چند نسل از افراد با یکدیگر زندگی می کردند و تنوع اقتصادی آنقدر وجود نداشت. افراد در میان خانواده پرورش می‌یافتند

روش آموزش و پرورش نه تنها در جوامع مختلف دنیا کاملاً متفاوت است بلکه در یک کشور و یا در جامعه شهری و روستایی نیز تفاوت دارد. پس می توان گفت هر فرد مخلوطی است از محیط اجتماعی و پرورش خود، و اختلاف افراد ناشیاز تفاوت کاربرد روش‌های تربیتی است. پس می توان نتیجه گرفت که اختلاف زیادی در چگونگی آموزش و پرورش افراد دیده می شود، که ناشی از نوع طبقه، نوع فرهنگ رایج و عامی ، جمعیت و همچنین خصوصیات شخصیتی افراد است. والدین نقش اساسی در تربیت کودکان دارند. والدینی که از لحاظ شخصیتی مشکل دارند، در تربیت فرزندان خود نیز دچار مشکل می‌شوند و ناچار از شیوه‌های تربیتی استفاده می کنند که در انتها به ضرب و جرح و کودک‌آزاری منجر می شود و مقصر اصلی در این پدیده فرزندان می‌دانند. (خانی، 1378: 51)

کارشناسان علوم تربیتی و اجتماعی به منظور اجتماعی ساختن کودکان و تطابق رفتارهای آنان با هنجارهای اجتماعی قائل به دو نوع مکانیسم هستند. یکی از آنها جامعه پذیری و دیگری کنترل اجتماعی است. اگر فرآیند سازگاری کودکان و نوجوانان از طریق مکانیسم جامعه پذیری میسر نباشد استفاده از کنترل اجتماعی توجیه می شود. باید توجه داشت که کنترل اجتماعی کودک به معنای کودک‌آزاری و یا تهدید و ارعاب کودکان نیست، بلکه استفاده از شیوه ها و روشهای تربیتی صحیح و اصولی است. (معروف، 1384 :4)

موضوع تحقیق

بررسی علل اجتماعی و روانی کودک‌آزاری (مورد مطالعه اورژانس اجتماعی هاجر)

اهمیت تحقیق

شاید برای برخی از والدین، آزار و اذیتی که از سوی آنها یا سایر اعضای خانواده کودکان اعمال می‌شود، مسئله زیاد مهمی نباشد. آنان عادت کرده‌اند که ارزش و اهمیت زیادی برای شخصیت فرزندان قائل نشوند. برخی بر این باورند که رو دادن به کودکان آنها را گستاخ بار می‌آورد. کودکان تا زمانی که بزرگ نشده و به سن بلوغ نرسیده‌اند، نباید زیاد مورد عنایت و توجه قرار گیرند

این‌گونه افکار و نگرشها باعث پایمال شدن حقوق کودکان در جامعه می شود علاوه بر این مسئله، داشتن این نوع نگرش دارای اثرات نادرست تربیتی در سطوح فردی و اجتماعی است.(مسکنی، 1384 :7)

از لحاظ فردی، عدم توجه به کودکان و احیاناً تنبیه و اذیت آنان به شیوه‌های مختلف در خانواده، مدرسه و سایر نهادها باعث بوجود آمدن شخصیت‌های متزلزل، تحقیر شده، عقده‌ای و پرخاشگر در نوجوانان و جوانان آینده جامعه می شود. اگر افراد بوجود آورنده یک جامعه، از شخصیت سالم بهره‌مند نباشند امکان توسعه اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه میسر نخواهد بود از لحاظ اجتماعی اثرات نامطلوب این پدیده در سطحی گسترده، چشمگیر می باشد. کودک‌آزاری باعث می شود تا نهاد خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است، در معرض تزلزل قرار گیرد، زیرا با وجود این پدیده، روابط عاطفی مستحکم بین والدین و فرزندان بوجود نمی‌آید و به این ترتیب روابط خانوادگی دچار آسیب و انحراف می‌شود. اگر چه کودکان در مراحل اولیه زندگی خود مجبور به تحمل چنین وضعی در درون خانواده هستند، ولی به محض رسیدن به سن بلوغ و پیدا کردن اختیار و توانایی، راه و شیوه مستقلی در پیش می گیرند. و مسلماً راه و شیوه‌هایی را که در پیش می گیرند جدایی از آنچه که در این سالها در خانواده به او آموخته اند نیست، و این فرد در زندگی شخصی و خانوادگی خود وقتی که او نیز یک پدر یا مادر می شود همان شیوه‌های تربیتی غلط را در مورد فرزندان خود به کار می‌برد. بنابراین اگر خانواده، که هسته اصلی سایر نهادهای اجتماعی به شمار می رود چنین وضعیتی را پیدا نماید، بدیهی است که سایر نهادهای موجود در جامعه دچار کژکارکردی خواهند شد. و به این ترتیب مشکلات ساختاری بیشتری بر سر راه توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه بوجود می آید. گذشته از موارد ذکر شده اهمیت کودک‌آزاری در گرفته شدن حقی است که از عده‌ای انسان گرفته می شود مانند حق خوب زندگی کردن، از امکانات بهره‌مند شدن و از محبت پدر و مادر بهره‌مند شدن. متأسفانه کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، از کلیه امکانات یک زندگی خوب و از محبت پدر و مادر به دور هستند.(معروف، 1384 :16)

اهداف تحقیق

کودک‌آزاری از نظر علوم اجتماعی یک پدیده است. ما در جامعه‌شناسی کودک‌آزاری را به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می کنیم. کودک‌آزاری آسیبی نیست که تنها به یک فرد وارد می شود بلکه آثار این در اجتماع خود را هویدا می کند. افرادی سرخورده، آسیب پذیر، خشن و غیرقابل انعطاف تحویل جامعه داده می شود. ما در مسئله کودک‌آزاری به دنبال این هستیم که بدانیم چرا والدین کودکان خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، و تحت چه شرایطی مرتکب کودک‌آزاری می‌شوند، و یا اصلاً این عملی را که در مورد فرزندان خود انجام می دهند، کودک‌آزاری تلقی می کنند و یا به بهانه‌های مختلف مانند تربیت، حساب بردن کودک کار خود را توجیه می کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید