سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

آنچه كه امروز بعنوان صفت ممیزه غرب از مشرق زمین قلمداد می‌گردد یعنی تفكر سكولاریسم، در ابتدای امر مكتبی الحادی نبوده اما بعدها در اثر همكاری این مكتب با جنبش‌های ضد دینی اواخر قرن نوزدهم از طریق آثار چارلز برادلو سكولاریسم عموماً بصورت تز جداسازی دین از دولت نمایان گردیده و با مفهوم فرانسوی لیزاسیون  به معنای سیاست خارج ساختن امور از كنترل دولت كه از عصر روشنفكری و انقلاب فرانسه نشأت گرفته نزدیكی و تقرب زیادی دارد.
در نگاه سكولاریسم خرد و تجربه انسانی جایگزینی است برای دین.
آنچنان كه سن سیمون و اگوست كنت نیز در اواخر قرن نوزدهم در آثارشان به این مقوله توجه كرده اند.
 

منابع و مأخذ

1- دكتر برقعی، محمد، كتاب سكولاریزم از نظر تا عمل، انتشارات قطره، تهران، 1381.
2- ستوده، هدایت الله، كتاب آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، تهران، 1384.
3- انجمن جامعه شناسی ایران، كتاب مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران انتشارات آگه، تهران ، 1383
4- دكتر فرجاد، محمد حسین، كتاب آسیب‌شناسی كجروی‌های اجتماعی، انتشارات مركز مطبوعات قوه قضائیه، تهران، 1383
5- میرسلیم، سید مصطفی، كتاب جریان‌شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی، انتشارات مركز بازشناسی اسلام و ایران، تهران، 1384
6- قطب، محمد، سكولارها چه می‌گویند، ترجمه جواد محدثی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1379
7- آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران تهران، 1374
8- اعوانی و دیگران، سكولاریسم و فرهنگ، انتشارات نامه فرهنگ، تهران، س 6 ، ش 21

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اهداف و تکنولوژی های جدید نیروی دریایی ارتش آمریکا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اهداف و تکنولوژی های جدید نیروی دریایی ارتش آمریکا دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اهداف و تکنولوژی های جدید نیروی دریایی ارتش آمریکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

Technology for the united
States Navy and Marine
Corps

Becoming a  21st – century Force .

در این تحقیق به طور کلی بر روی تکنولوژیهای موجود در حال حاضر و تکنولوژیهای مورد نیازدر آینده برای تحقق اهداف نیروی دریایی و ماموریتها ارتش و نیروی نظامی آمریکا بحث می شود .
توجه و تمرکز اصلی در این تحقیق بر روی موارد زیر است :
1-    جمع آوری اطلاعات جنگی و اطلاعات ارتش ، تلاش در زمینه ایجاد ارتش الکترونیک و استفاده از سیستمهای نظارتی و مراقبتی
2-    غنی سازی ارتش زمینی و ارتش دریایی
3-    مطالعه بر روی قابلیتهای سلاحهای ارتش و نیروی دریایی و تلاش در زمینه کاربرد موثر آنها در تشخیص هدف
4-    تدارکات در جهت حمایت و حداکثر ساختن بهره وری نیروی انسانی ، ارتش و نیروی دریایی زمینه های تکنیکی زیادی برای این تحقیق در نظر گرفته شده است، که در این بخش توضیح داده خواهد شد . ساختار کلی این تحقیق به همراه بعضی از زیر شاخه های آن در شکل زیر نشان داده شده است . 
 
Volume 1: over view
در این بخش شرایط و اهداف کنونی نیروی دریایی و همچنین اهداف آینده ارتش و نیروی دریایی ، با توجه  به امکانات و تکنولوزیهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد . نظریات جدید و گوناگون در رابطه با تکنولوزیها وسیستمها توضیح داده شده و اثرات آنها که عملیات و فعالیتهای نیروی دریایی مورد بررسی قرار می گیرد. محیط امنیت ملی در آینده که نیروی دریایی در آن نقش کلیدی دارد، دارای تغییرات بیشتری نسبت به خود نیروی دریایی است. بنابراین تحولات زیادی باید در ارتش برای تطابق با محیط در حال تغییر انجام بگیرد . مدلها ، نحوه عملکرد ، خصوصیات و تواناییهای ارتش باید توسط تکنولوزیهای پیشرفته گسترش یابد .
در این بخش خصوصیات محیطی آینده که نیروی دریایی آمریکا باید در آن قادر به عمل باشد بررسی می شود و چگونگی استفاده از تکنولوزی جهت به کارگیری و عملکرد موثر نیروی دریایی در محیط در حال تغییر بررسی می شود .
ماموریتهای نیروی دریایی :
اعمالی که نیروی دریایی آمریکا موظف به انجام آنهاست در طی سالها تغییرات جزیی داشته است و انتظار و می رود که در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند . این وظایف شامل موارد زیر است :
1-    نگهدای و حفظ قدرت موجود .
2-    تاسیس موانع و نگهداری از سنگرها و تاسیسات دفاعی
3-    دفاع و جلوگیری از حملات به آمریکا ، کشورهای متفق آمریکا ، ملتهای دوست و به طور کلی نگهداری نیروی دفاع دریایی
4-    نشان دادن قدرت ارتش ملی توسط ارتشهای اعزامی شامل حمله به target های موجود در خشکی از طریق دریا ، حمایت از نیروی نظامی موجود در خشکی ، تنظیم حملات و حمایت Logistic از آنها
5-    تامین امنیت و آزادی در دریا ، خشکی و فضا
6-    هماهنگی عملیات و ماموریتهای بخشهای مختلف
روشهای جدید جنگی که توسط تروریستها یا گروههای جنایتکاران که جز هیچ قسمتی از دولتهای شناخته شده نیستند ، سازمان دهی می شوند ، مشکلات جدیدی را برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کرده اند .
ارتش های بیگانه وابسته به آمریکا قابل اطمینان نیستند و در خیلی از مواقع فشارهایی را به آمریکا تحمیل می کنند. یک نیروی دریایی جهانی در آمریکا با توانایی بالا جهت حمایت از متفقین و کشورهای در حال صلح و نفوذ و تاثیر پذیری بر دیگر کشورها و حمایت از آمریکا مورد نیاز است .
آمریکا معمولا به صورت متحد با بیگانگان عمل می کند . بنابر این عملیات ترکیبی، قانون نیروی دریایی است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد در بین جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان نایین انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :
الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول :
1-    مقدمه    8
2-    بیان مسئله    10
3-    اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    11
4-    اهداف پژوهش    13   
5-    پرسش یا فرضیه های پژوهش     13
6-    تعاریف نظری و عملیاتی     15
7-    معرفی متغیرهای مستقل و وابسته    19
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
1-    تاریخچه اعتیاد    21
2-    بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش    24
3-    بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور    45
4-    نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده    47
فصل سوم : متودولوژی
1-    جامعه آماری    57
2-    نمونه آماری و روش نمونه گیری    58
3-    روش محاسبه حجم نمونه    58
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1-    بررسی و توصیف و تحلیل داده ها    60
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها    61
ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)    69
ج) سایر یافته های پژوهش    69
فصل پنجم : نتیجه گیری
1)    تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها    82
2)    محدودیتهای پژوهش     83
3)    پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی    83
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم    89
منابع و مآخذ    92

فصل اول
 
مقدمه
اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همه گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.
اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.
در زمینه فکری و فلسفه زندگی، معتادان بی اعتنا  به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.
با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجه دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

منابع و مأخذ
1- اعتیاد ، سبب شناسی و درمان ، نویسنده : پروانه مجد ، نشر امید مجد ، چاپ اول ، سال 1389
2- روان شناسی اعتیاد ، نویسندگان : چارلزایی داچن، دبلیو . مایکل شی . مترجم : بایر المعلی رنجگر
نشر روان ، چاپ اول ، تابستان 1388
3- جامعه شناسی و انحرافات، نویسنده : دکتر داور شیخاوندی ، نشر مرندیز، چاپ چهارم، زمستان 1385.
4- آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات ) نویسنده : هدایت الله ستوده ، چاپ نهم، 1381.
5- مشکلات جوانی ، نویسنده : ابوالقاسم اکبری ، نشر ساوالان، چاپ اول ، 1381.
6- مواد مخدر و اعتیاد ، عبدالحسین شاکری (انتشارات سیر 1368)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عملیات در عراق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عملیات در عراق دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عملیات در عراق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عملیات در عراق: درسهایی برآینده
تاریخ انتشار: دسامبر 2003
ناشر: وزارت دفاع انگلستان
مندرجات
فصل 1- مقدمه
فصل 2- طرح ریزی و تشكیل قوا
فصل 3- درس هایی از عملیات
عملیات شبه جزیره فاو
رویدادهای عملیات اخیر: رهنمودهایی برای آینده
فصل چهارم- محیط دریایی
عملیات ضد مین
فصل پنجم- محیط زمینی
–    جنگ بصره
فصل ششم- محیط هوایی
عملیات نظامی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا
فصل هفتم- همكاری در قالب یك ائتلاف
فصل هشتم- لجستیك
–    جنگ در صحرا
فصل نهم- مدرم
فصل دهم- سبز و اطلاعاتی
فصل یازدهم- عملیات پس از درگیری
فصل دوازدهم- كمبود آب، جبران خسارات و هزینه ها
پیوست A- وقایع نگاری
پیوست B- نیروهای اعزام شده
پیوست C- آمار
 
فصل اول- مقدمه
1-1.    در اوایل سال 2003، حدود 46 هزار نیروی نظامی بریتانیایی در عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین در عراق به ائتلاف تحت رهبری آمریكا پیوست. عملیات نظامی در تاریخ 20 مارس 2003 آغاز شد و در اول ماه مارس همان سال، پرزیدنت جورج بوش، پایان عملیات اصلی نظامی را اعلام كرد، اما با این حال، رژیم بعثی عراق ظرف 4 هفته سرنگون شد و بخش زیادی از خاك عراق تحت كنترل نیروهای ائتلاف درآمد. پیش زمینه جنگ، طرح ریزط اعزام نیروها و مراحل رزمی عملیات در عراق، اولین بازتابها  تشریح شدند. این كتاب تحلیل عمیق تری از دروسی كه ما در عملیات فرا گرفته ایم و شرح مفصل تری از مأموریت های خاص نظامی را ارائه كرده و تداوم فعالیت های نیروهای ائتلاف جهت استقرار ثبات و آرامش در عراق را پس از پایان مرحله ای رزمی عملیات شرح می دهد.
فرآیند دروس وزارت دفاع انگلستان 
2-1- وزارت دفاع انگلستان فرآیند جامع و تثبیت شده مناسبی را برای شناسایی و پیاده سازی دروس فرا گرفته شده از عملیات دارد. این فر ایند به تمام یگان های ارتش، هیئت های وزارت دفاع و آژانس هایی كه به طور مستقیم در یك عملیات شركت داشته اند، خواه در جبهه جنگ یا جای دیگر، نیاز دارد تا گزارش های آزادانه‌ای را در قالب زنجیره فرماندهی از تجارب آنها ارائه نماید. چنین گزارش هایی حیطه هایی را روشن می كنند كه كارها به خوبی انجام شده اند، اما تمركزعمدی بر شناسایی درس هایی در حیطه هایی دارند كه در آینده به تداوم بهبود آنها نیاز داریم. این فرایند منجر به نگارش و تدوین گزارش داخلی در مورد عملیات می شود و پیاده سازی دروس شناسایی شده ای كه الزامی و امكان پذیر هستند به طور نزدیكی مورد نظارت قرار می گیرد. این كتاب به همراه كتاب «اولین بازتابها»، گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع به پارلمان انگلستان (مجلس عوام) و افكار عمومی را در خصوص نتایج این فرآیند در عملیات عراق را ارائه می نماید.
3-1- شناسایی و ارزیابی دروس فرا گرفته شده از عملیات، كار وقتگیری است و از این رو عدم انجام قضاوت های لحظه‌ای  و اتخاذ تدابی رسنجیده در جهت پاسخگویی به دروسی كه ممكن است با توجه به شرایط یك عملیات خاص، منحصر به فرد باشند، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، گرداوری شواهد تحلیلی برای حمایت از دروس فردی، با اهمیت است و پس از آن می توان قضاوت دقیقی در مورد اقداماتی كه جهت پاسخگویی به دروس شناسایی شده انجام می شدند را انجام داد. بودجه دفاعی محدود است و از این رو، اتخاذ تصمیمات دشواری برای اولویت بدنی تقاضا برای مناهج نیز مورد نیاز هستند و باید عواملی مانند شرایط  اقتصادی و ریسك عملیاتی را نیز به حساب آورد. تمام دروسی كه به اقدام نیاز دارند، در قالب اقداماتی دسته بندی شده اند كه موجب حصول اطمینان از هرچه عملی تر انجام شدن آنها یا انجام آنها براساس مقتضیات منابع می شوند.
4-1- ورترسیم دروس فرا گرفته شده از عملیات نیروهای ائتلاف در عراق، در وحله اول باید زمینه عملیات را تدوین و تبیین كرد. این عملیات، اصولاً یك عملیات آمریكایی و تحت رهبری آمریكا بود كه نیروهای بریتانیا با مشاركت در طرح های آمریكا موجب تكمیل و تقویت توانایی های نیروهای ایالات متحده شدند. توانایی ها و امكانات نظامی نیروهای ائتلاف به نحوی به طور موثر در صحنه جنگ غالبشدند كه مقاومت نیروهای عراقی به سرعت در هم شكسته شد. عملیات در زمان مورد نظر نیروهای ائتلاف آغاز و انجام شد. برای مثال نیروهای ائتلاف توانستند در شرایط مختلف جوی و در ساعات مختلف روز و شب عملیات خود را انجام دهند. علاوه بر این، نیروهای مسلح عراق در جریان جنگ اول خلیج به شدت تضعیف شده بودند و با وجود یك دهه تحریم و اعمال محدودیت های نظامی بر علیه رژیم عراق نتوانستند در شرایط مختلف جوی و در ساعات مسلح عراق در جریان جنگ اول خلیج به شدت تضعیف شده بودند و با وجود یكدهه تحریك و اعمال محدودیت های نظامی بر علیه رژیم عراق، نتوانستند  یك جبهه دفاعی هماهنگ را جهت مقابله با حمله نیروهای ائتلاف ایجاد كنند.
5-1- اكنون شناسایی بهترین و مقورن به صرفه ترین راه حل ها جهت تدوین هر یك از دروس فرا گرفته شده ادامه دارد. با شناسایی و تعیین صحت و ثقم راه حل ها، راه حل های مذكور هرچه سریعتر پیاده سازی و اجرا می شوند، بازبینی زیادی در دست انجام هستند كه موجب شكل گیری خط مشی جدیدی می شوند كه در این گزارش به آن اشاره شده است. مساعدت تغییرات، حتی اكنون نیز موجب بهبودی عملیات در حال اجرا در عراق می شوند كه از جمله آنها می توان به ابلاغیه بسیج نیروهای ذخیره اشاره كرد. در صورتی كه راه حل مفاهیم هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشند، جهت پیش برد طرح ریزی وزارت دفاع مد نظر قرار می گیرند فرآیند دروس حیطه های زیادی از موفقیت را نیز شناسایی كرده است و در این راستا، این فرآیند جهت پشتیبانی و بهبود شیوه های فعلی استفاده خواهد شد. از آنجایی كه این دورس موجب تسهیل كارهای وزارت دفاع در تبیین تمام جنبه های عملیات می شوند، تجارب ما در طول جنگ عراق موجب بهبود علمیات نظامی آتی انگلستان خواهند شد و در توسعه استراتژی عملیات نظامی برون مرزی نیروهای مسلح بریتانیا مثمر ثمر خواهند بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا دارای 272 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیاست خارجی حقوق بشر آمریكا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا كند .
    بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پیشرفت هایی كه داشته است وارد قرون جدید (20 و 21 ) گردید .
    بنیادگرایی در دوران جدید ، كه می توان شروع رسمی آن را از سید جمال الدین اسد آبادی دانست علاوه بر تعقیب اهداف پیشین كه مبنی بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامی بود ، هدف و خواست تازه ای پیدا كرد : یعنی مبارزه با هجوم استعمار گران خارجی به سرزمین های اسلامی .این عامل از آن زمان تا كنون به صورت یكی از اهداف اصلی این جریان باقی مانده است . یا به عبارتی می توان گفت همین عامل نقش عمده ای در پیدایش و تداوم جریان بنیادگرایی اسلامی در دوران جدید داشته است .
    لازم به ذكر است كه مسئله تهاجم غرب به سرزمینهای اسلامی از همان ابتدا با واكنش این جوامع روبرو بوده است اما این واكنشها بیشتر در شكل و قالب های غیر اسلامی صورت گرفته است . به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم كه چارچوبهای ماركسیستی ، ملی گرایی و ناصریسم بیشتر در منطقه خاور میانه نفوذ داشتند و اسلام گرایی یا چارچوب مبارزاتی مبتنی بر عقاید اسلامی در حاشیه قرار داشت . اما به دنبال ناتوانی این مكاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامی گرایش روز افزونی به سمت جایگزینی دینی و طرحی اسلامی برای بسیج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن اندیشه بنیادگرایی از اقبال فراوانی برخوردار شد كه نتیجه آن گسترش دامنه بنیادگرایی اسلامی در بیشتر سرزمینهای اسلامی به ویژه آن دسته كه گرفتار نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی بیشتری بودند می باشد .
    فراگیر شدن بنیادگرایی اسلامی از نیمه دوم قرن بیستم تا كنون به حدی بود كه  عده ای از اندیشمندان را بر آن داشت تا گمان كنند بنیادگرایی اسلامی پدیده ای جدید و مربوط به قرن اخیر است و حتی عده ای نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامی در ایران دانستند .
    ضمن عقیده به اینكه تاریخ رسمی شروع بنیادگرایی اسلامی در قرون اخیر از سید جمال الدین بوده است اما بدون شك از آن زمان تا كنون تحولاتی رخ داده است كه هر كدام نقطه عطفی در جریان بنیادگرایی اسلامی به شمار می روند و به تنهایی می توانند سرآغاز فصل جدیدی در تحولات اسلامی به حساب آیند . مثلا در سال 1928 م تشكیل جنبش « اخوان المسلمین » توسط حسن البناء در مصر بنیادگرایی اسلامی برخاسته از سید جمال الدین و شاگردانش را كه تقریبا كم توان شده بود دوباره تقویت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البناء نیز در مقایسه و رقابت با مكاتب فكری دیگر از جمله ناصریسم ، ناسیونالیسم و ماركسیسم و … كه در منطقه خاورمیانه رایج بود در حاشیه قرار گرفت ولی با شكست اعراب از اسرائیل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 م نه تنها بنیادگرایی اسلامی جانی دوباره گرفت بلكه از آن زمان تا كنون هیچ رقیب فكری دیگر توان مقابله با آن را پیدا نكرد و همیشه در در مركز تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار داشته است .
    گذشته از سیر تحولات وتكوین بنیادگرایی اسلامی كه به اختصار اشاره شد باید افزود كه  علی رغم تداوم تاریخی ، بنیادگرایی در هر دوره ای شكل و قالب خاصی داشته است و به تناسب زمان و مكان اهداف و خواسته های آن متفاوت بوده است . علاوه بر این در هر دوره ای احیاء گران به دنبال اهداف متفاوتی بوده اند ، عده ای خواهان تغییر جامعه و عده ای خواهان تغییر فرد و عده ای نیز خواهان تغییرات همه جانبه بوده اند . همچنین در راستای اجرای این اهداف عده ای موعظه و نصیحت و عده ای اسلحه را برگزیده اند .
    این پیچیدگی و گستردگی اهداف و شیوه ها باعث اختلاف نظر های زیادی در مورد ماهیت و حتی تعریف و تشخیص بنیادگرایی اسلامی شده است . به گونه ای كه برای نام گذاردن بر حركت اسلام خواهی از اصطلاحاتی چون اسلامگرایی ، بنیادگرایی ، اسلام سیاسی و … استفاده كرده اند كه اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه های معادل مفید می باشد اما از آنجا كه این اصطلاحات گاه تحت فشارهایی از جمله فرار از برچسب های ناروا به این جریان استخراج و به كار برده شده است لذا نه تنها تمایز های میان گروههای طرفدار این جریان را به خوبی نمایان نمی سازد بلكه بر ابهام و پیچیدگی درك پدیده بنیادگرایی اسلامی نیز افزوده است.
هر گاه برداشت اندیشمندان غربی از بنیاد گرایی اسلامی راكه اكثرا با مشاهده برخی جلوه های این جریان، -مثل اقدامات قهر آمیز و ضدیت با غرب-، بی درنگ آنها رامعادل و همسان با اصل و ماهیت بنیادگرایی اسلامی در نظر می گیرند اضافه كنیم متوجه می شویم كه انحرافات و سوء برداشت ها اعم از اینكه آگاهانه یا عامدانه باشد یا از روی ناآگاهی و شناخت كم، فهم پدیده بنیادگرایی اسلامی را بسیار مشكل زا كرده است . و از آنجا كه قضاوت های بعدی هم بر پایه این اطلاعات صورت می گیرد لذا مایه تحلیل ها و تفسیر هایی قرار می گیرد كه در آن هیچ مرزی میان تروریسم ، افراط گرایی ، خشونت طلبی و اسلام گرایی وجود ندارد.
بدین خاطر است كه حتی نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و همچنین علت خشونت طلبی و به ویژه آمریكا ستیزی این گروهها نیز خلاف واقعیت است مثلا در مورد علت خشونت طلبی گروههای بنیادگرای اسلامی كه مركز ثقل تحقیق نیز می باشد ، عده ای آن را ناشی از ماهیت و ذات تفكر بنیادگرایانه ، یعنی مبانی اسلام می دانند ، عده ای دیگر نیز آن را ناشی از جاذبه های فرهنگ غربی و ناتوانی فرهنگ اسلامی و گروهی دیگر فقر و سرخوردگی را عامل اصلی ظهور و خشونت طلبی این گروهها می دانند . در حالی كه واقعیت این است كه مجموعه عوامل پیچیده ای دست در دست هم داده اند تا از شیوه های اقدام مختلف ( قهر آمیز ، فكری ـ فرهنگی و سیاسی ) شیوه قهر آمیز از اقبال زیادی برخوردار شود كه مجموعه این عوامل را می توان در دو دسته عوامل محیطی _ سیاسی و عوامل عقیدتی و ایدئولوژیك جای داد .

فهرست مطالب

تقدیر و تشكر الف
بخش مقدماتی : كلیات تحقیق
1 . طرح موضوع    1
2 . سوال اصلی     5
3 . سوالات فرعی    6
4 . فرضیه تحقیق     6
5 . مفاهیم     6
6 . مفروضات    8
7 . اهمیت و علل انتخاب موضوع     8
8 . برسی متون و آثار     11
9 . اهداف پژوهش    11
10 . نقطه ثقل پژوهش    11
11 . روش تحقیق     12
12 . سازماندهی پژوهش    12
بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا
مقدمه بخش    15
فصل اول:سیاست خارجی     16
 گفتار اول : شناخت سیاست خارجی     16
 الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی     16
 ب   ) اهداف سیاست خارجی
        هدفهای اساسی یا اولیه
        هدفهای متوسط یا درجه دوم
        هدفهای جهانی یا دراز مدت    19
20
20
21
گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی
         الف ) تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی
         ب   ) قدمت و پیشینه كاربرد منافع ملی     24
24
27
   
فصل دوم:سیاست خارجی  ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه    29
گفتار اول : حضور آمریكا در خاور میانه
         الف ) تاریخچه حضور آمریكا در منطقه                                        
         ب  ) اهمیت خاورمیانه برای آمریكا
         ج   ) كمیت و پراكندگی جغرافیایی نیروهای آمریكایی در خاور 29
29
30
31
گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه
          الف ) جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریكا
          ب   ) اهداف و منافع آمریكا در خاورمیانه     36
36
38
حفظ بقاء و امنیت  اسرائیل    40
دسترسی به منابع نفت خاورمیانه     44
حمایت از دولتهای محافظه كار    45
گفتار سوم:تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه    48
منابع بخش اول    50
بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی
مقدمه بخش    57
فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی    58
گفتاراول:بنیادگرایی    58
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی     59
چیستی و تبار شناسی     59
تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی    62
ویژگی های بنیادگرایی اسلامی     63
اهداف و خواسته های بنیادگرایان    64
نشانه های بنیادگرایی اسلامی     66
جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مكاتب دیگر     67
رویكرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحكومت    67
 گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از كاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     69
گفتار چهارم:واكنش های نظری به كاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی     71
گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیاء طلبی اسلامی     77
سید جمال الدین     77
محمد عبده     79
عبدالرحمن كواكبی    80
مودودی    82
سید قطب
حسن البناء
    82
83
فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی     84
گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا    84
نگرش شرق شناسان جدید    86
نگرش جهان سوم گرایی جدید    87
عكس العملی در برابر غربی شدن     88
نظریه مارتین مارتی و اسمارت    89
ظهور ایالات متحده    89
دیدگاه هرایردكمجیان     90
دیدگاه خورشید احمد    90
گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا    92
نگرش شرق شناسان جدید
نگرش جهان سوم گرایی جدید     93
94
دیدگاه فرید زكریا    95
   
فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت،علل و انگیزه ها    97
گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی،تروریستی یا شهادت طلبانه ،انتخابی یا استیصالی     98

گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل كننده یا كنترل كننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا    104
الف)متغیرهای تسهیل كننده توسل به خشونت     105
توجیهات ارزشی     105
سنت و سوابق تاریخی    105
اقتدار سازمانی و نهادی     106
سكولاریسم     106
سركوب و فشار     106
مداخله خارجی     107
ب  ) متغیرهای كنترل كننده توسل به خشونت     107
1-  اصلاحات و توسعه اقتصادی     107
2-  سیاست وحدت گرایانه     107
3-  مسله فلسطین     108
4- مشاركت سیاسی    108
منابع بخش دوم    114
   
   
بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از
1979ـ2002: تشدید یا تضعیف
مقدمه بخش    123
فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی     124
گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از 1979    124
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهای جدید    127
ب   ) ارائه چارچوب ها ی بدیل     127
گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از 1979:نشانه ها و شاخص های تشدید    128
الف ) تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه     129
 انقلاب اسلامی در ایران     129
 تسخیر مسجد بزرگ كعبه     133
 حمله شوروی به افغانستان     133
ب   )  اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی     135
ج  ) چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز
د  ) افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی     136
138
هـ  )  طرح دكترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت)    139
و  )  واكنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی     140
گفتار سوم : تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه     143
فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی     146
گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر     146
الف )  پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر     146
 ب  ) جناح های اسلامی در مصر    148
1 ) اسلام دولتی (الازهر)    148
2 ) اسلام میانه رو(اخوان المسلمین)    149
 علل و عوامل شكل گیری اخوان المسلمین    151
 فعالیت های اولیه     151
 شخصیت حسن البنا    151
 مبانی فكری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین    152
 اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر     153
 استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف     153
 وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی     154
 عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه     156
3 ) جناح اسلام انقلابی     157
1 . جماعت اسلامی    158
2 . سازمان الجهاد    158
 علل و چگونگی شكل گیری     158
 تفكر و اندیشه حاكم     159
 سازماندهی و ساختار درونی     160
 شیوه عملكرد     161
 الجهاد از مصر تا افغانستان     161
3 . منظمه التحریر الاسلامی     162
4 . جماعه المسلمین (التكفیر و الهجره)    163
 سابقه و پیشینه     163
 تفكر و اندیشه حاكم بر گروه     163
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی     164
الف ) ماهیت ، ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستان
       ماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستان
       تحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگرا
ب  ) نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان
     1 )  مشروعیت زایی و  عامل كشور سازی     164

168
169
171
 2 ) مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی     171
           شورش جهیمان العطیبی
           ظهور اسامه بن لادن و تشكیل سازمان القاعده
 ج )گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی
          جناح مذهبی
          جناح تكنوكراتها
          منابع بخش سوم    172
173
176
177
178
179
بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه
و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی
مقدمه بخش    187
فصل اول:حمایت آمریكا از رژیم های غیر دموكراتیك و سركوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     188
گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریكا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه     188
الف) اولویت سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه:تشویق دموكراسی یا تعقیب منافع ملی     188
ب)نقش سیاست خارجی آمریكا در تداوم رژیم های غیر دموكراتیك     191
ج) علت حمایت آمریكا از رژیم های غیر دموكراتیك     193
ترس از روی كار آمدن اسلام گرایان    193
كمك به تحقق صلح خاورمیانه    197
 سیاست حفظ وضع موجود    198
گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریكا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     199
گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریكا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     206
فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریكا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی     211
گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریكا در منطقه     211
گفتار دوم:واكنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریكا در منطقه    214
الف) واكنش نظری  ـ فقهی    214
ب) واكنش عملی (مبارزه جویانه)    217
ج) صدام گرایی     218
د) بن لادن گرایی و فراگیر شدن كیش بن لادنیزم    219
   
فصل سوم:حمایت آمریكا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریكا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه     221
گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریكا از اسرائیل     221
الف ) علت ، میزان و شیوه های حمایت آمریكا از اسرائیل
      علت حمایت آمریكا از اسرائیل     221
221
میزان كمك های آمریكا به اسرائیل    221
شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریكا از اسرائیل    222
ب   ) پیامدهای منفی حمایت آمریكا از اسرائیل برحل بحران فلسطین    225
تداوم بقاء و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی    225
 انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی     226
  استمرار عملیات شهرك سازی و ممانعت از تشكیل یك دولت فلسطینی    227
گفتار دوم: رابطه آمریكا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریكا در مصر و عربستان سعودی     229
الف ) جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان    230
ب   )  نقش و تأثیر حمایت آمریكا از اسرائیل بر آمریكا ستیزی  اسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی    231
منابع بخش چهارم    237
نتیجه گیری     245
فهرست منابع     272

 
منابع بخش اول

1ـ جان لاول،چالشهای سیاست خارجی آمریكا،ترجمه حسین نورائی بیدخت،(تهران:انتشارات سفیر،1376)،ص 1
2ـ علی اصغر كاظمی،نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل،(تهران:نشر قومس،1369)،ص 42
3ـ جك سی پلانوـ روی آلتون, فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حسن پستا،( تهران: انتشارات فرهنگ معاصر,1378 ) ،ص 48
4ـ جوزف فرانكل،روابط بین الملل در جهان متغیر،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1373)،ص 104
5ـ عبدالعلی قوام،اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،(تهران:انتشارات سمت،1373)،ص 135
6ـ سید محمد طباطبایی سیاست خارجی آمریكا(دكترین ها) جزوه درسی دانشكده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی, صص 8 ـ 6
7ـ همان, صص 8 ـ6
8ـ حسن حمیدی نیا،ایالات متحده آمریكا،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 533
9ـ عبدالعلی قوام،«آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی»،مجله سیاست خارجی،سال هشتم،شماره یك و دو( بهار و تابستان 1373)،ص 3
10ـ هوشنگ عامری،اصول روابط بین الملل،(تهران:انتشارات، آگاه،1370)،ص11
11ـ امین هویدی،كسینجر وسیاست خارجی آمریكا،ترجمه صفاءالدین گچی،(تهران:انتشارات آفرینه،1378)،ص 164
12ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام.مك كورمیك،سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ترجمه جمشید زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 24
13ـ هوشنگ عامری،پیشین ،صص188ـ187
14ـ همان ،ص 191
15ـ جیمز باربر و مایكل اسمیت، ماهیت سیاستگزاری خارجی، ترجمه حسین سیف زاده،( تهران: نشر قومس،1374)، ص247
16ـ هوشنگ عامری،پیشین،ص 193
17ـ هوشنگ مقتدر، سیاست بین الملل و سیاست خارجی،( تهران: انتشارات فهرس،1370)، ص 104
18ـ همان
19ـ هوشنگ عامری،پیشین،ص 106
20ـ همان  ص 197
21ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ،پیشین ،ص 101
22ـ هوشنگ مقتدر،پیشین،صص 108ـ104
23ـ عبدالعلی قوام ,اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،ص 101
24ـ هوشنگ مقتدر،پیشین،صص 157 ـ152
25ـ كی جی هالستی، مبانی تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعودطارم سری،( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376)،ص 222
26ـ فرزاد پور سعید،«11 سپتامبر و تحول مفهوم منافع ملی»،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 17 و 18،صص 695 ـ694
27ـ حمید بهزادی،اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی،(تهران:انتشارات دهخدا 1373)،ص 97
28ـ همان ص 98
29ـ فرزاد پورسعید, پیشین، ص 695
30ـ جمیز باربر و مایكل اسمیت,پیشین،ص 247
31ـ عبدالعلی قوام, اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،ص 124
32ـ همان ,صص 114 ـ 113
33ـ علی اصغر كاظمی،پیشین،ص 108
34ـ حسن سیف زاده،«تحول در مفهوم منافع ملی»،در مجموعه مقالات تحول مفاهیم، ( تهران : انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 1370),ص97
35ـ جیمز باربر و مایكل اسمیت، پیشین،ص249
36ـ جوزف فرانكل،پیشین،ص 118
37ـ جیمزباربر و مایكل اسمیت،پیشین،ص 259
38ـ سیف زاده،تحول در مفهوم منافع ملی، پیشین ،ص 97
39ـ همان ص 97
40ـ همان،ص 102
41ـ همان،ص 103
42ـ اسد الله خلیلی،روابط ایران و آمریكا (بررسی دیدگاه نخبگان آمریكایی)،(تهران:انتشارات ابرار معاصر،1379)،صص 21 ـ 18
43ـ همان ،ص 19
44ـ همان،ص21
45ـ عبدالحمید ابوالحمد،مبانی علم سیاست،چ4،(تهران:انتشارات توس،1368)،صص 206ـ 196
46 ـ لوئیس فیشر،«پیشگامیهای ریاست جمهوری از كره تا بوسنی»،در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ترجمه جمشید زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 288
47ـ یوجین‌ آر. ویتكوپف و جیمزام. مك كورمیك، پیشین، ص 433
48ـ همان
49ـ حسین دهشیار،سیاست خارجی آمریكا،جزوه كلاسی دانشكده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،ص 18
50 ـ مسعود برق لامع،استراتژی كسینجر در سیاست سلطه جوی آمریكا ،(تهران :انتشارات _______ 1358)،   صص 100ـ99
51ـ حسین دهشیار، پیشین، ص 17
52ـ همان
53ـ همان
54ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام مك كورمیك،پیشین،صص 242 ـ 241
55ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،ص 467
56ـ همان،ص 467
57ـ همان
58ـ دهشیار،پیشین،ص 18
59ـ زبیگینو برژینسكی،در جستجوی امنیت ملی،ترجمه ابراهیم خلیلی،(تهران:نشر سفیر،1369)،ص119
60ـ یوجین آر.ویتكوف وجیمزام .مك كورمیك،پیشین،ص 238
61ـ برژینسكی،پیشین،ص 109
62ـ مسعود برق لامع،پیشین ،صص 101 ـ100
63ـ جفری كمپ،«مدیریت ریاست جمهوری بر دیوانسالاری شاخه اجرایی»،در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا ،پیشین، ص 318
64ـ برژینسكی،پیشین،ص 107
65ـ رابرت ام .كیتز،«سازمان سیا وسیاست خارجی آمریكا»،ترجمه عبدالحسین شاهكار،فصلنامه سیاست خارجی،سال پنجم،شماره 2 (تابستان 1370)،صص 324ـ 307
66ـ عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین، صص 238 ـ 237
67ـ یوجین آر.ویتكوف و جمیزام مك كورمیك،پیشین،ص 238
68ـ  جك سی پلینو ـ روی آلتون ، پیشین، ص 495
69ـ.همان
70ـ.همان ص 498
71ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،صص 490ـ481
72ـ دهشیارـ پیشین ـ ص 17
73ـ رابرت پی.زولیك،«كنگره و سیاست گذاری خارجی ایالات متحده آمریكا»،ترجمه امیر مسعود اجتهادی،فصلنامه سیاست خارجی،سال چهاردهم،شماره 1،(بهار 1379)،صص 130ـ 129
74ـ همان
75ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمزام مك كورمیك،پیشین،ص 246
76ـ رابرت.پی زولیك،پیشین،ص 154
77ـ همان صص 155 ـ 139
78ـ همان صص 155 ـ 152
79ـ دهشیار،پیشین،صص 18 ـ17
80ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،صص 229ـ 228
81ـ حسن حمیدی نیا،پیشین،ص 531
82ـ ساموئل هانتینگتون،«فرسایش منافع ملی آمریكا»، در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،ص 77
83ـ همان،ص 78
84 .Stephen Zunes,10 thing s to Know about u.s. Policy in the Middle East, hattp://www. Alternet. Org/story. Hatm/l    p. 4
85ـ حسین دهشیار،پیشین،صص 15ـ 13
86ـ همان، ص 15
87ـ همان،ص 13
88ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ،پیشین،ص 231
89ـ حسین دهشیار،پیشین،ص 9
90ـ عبد العلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،پیشین،صص 236ـ235
91 ـ همان ، ص 235
92 ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به،جیمز پرلاف،سایه های قدرت(شورای روابط خارجی و قدرت آمریكا)،ترجمه كریم میرزایی،(تهران: انتشارات رسا،1371)
93 ـ عبد العلی قوام،پیشین اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،ص 238
94 ـ یوجین آر.ویتكوف و جیمز ام مك كورمیك، پیشین،ص 239
95ـ سامی حجار، آمریكا در خلیج فارس،چالشها و چشم اندازها ترجمه ابوالقاسم راه چمنی (تهران:انتشارات ابرار معاصر تهران ، 1381) ، ص 16
96ـ همان ، ص17
97ـ همان،
98ـ محمد باقر سلیمانی،بازیگران روند صلح خاورمیانه ، (تهران انتشارات وزارت امور خارجه ، 1379)،پیشین،ص 136
99ـ همان ص 137
100ـ«حضور نظامی آمریكا در خاورمیانه»،ماهنامه خلیج فارس،شماره 23،(شهریور 1381)،ص 48
101ـ همان ،ص49
102ـ همان ،ص 50
103ـ همان، ص51
104ـ ساموئل هانتینگتون،«فرسایش منافع ملی آمریكا،، در سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریكا،پیشین،ص 72
105ـ همان،ص 64
106ـ همان،صص 66 ـ 35
107ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،صص 142ـ140
108ـ همان،ص13
109. William j.Perry,”Gulf security and U.S policy”  In middle East policy,
Vol,111,N.4,(Appril 1995),P.8
110ـ گزیده تحولات جهان ابرار معاصر ص 30
111ـ همان،صص 32ـ31
112ـ حمیدرضا سمیعی نژاد،«چرا آمریكا به اسرائیل كمك می‌كند»،فصلنامه سیاست خارجی،سال پانزدهم،شماره 1،(بهار 1380)،ص 173
113ـ همان،ص 173
114ـ آلفرد.م،لیلیا نتال،ارتباط صهیونیستی،ترجمه سید ابوالقاسم حسینی،(تهران: انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1379)، ص 352
115ـ حمید رضا سمیعی نژاد،پیشین،صص 175ـ173
116ـ آلفرد.م لیلیا نتال،پیشین،ص 447
117ـ سمیعی نژاد،پیشین،صص 175ـ174
118ـ پل فایندلی،فریب های عمدی(حقایقی درباره روابط آمریكا و اسرائیل)،ترجمه محمد حسین آهویی ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1378)،ص 16
119ـ همان،ص 16
120ـ همان،ص 11
121ـ همان، ص 13
122ـ همان، ص 11
123ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،ص 149
124.Barbara.conry,”Americans misguided policy of dual containment in the persian GULF ”
Foreign policy Brifing No.33. november 10,1994. P .11
125ـ محمد باقر سلیمانی،پیشین،ص 162
126ـ همان ،ص 139
127ـ همان ،ص 142
128ـ مارك ج.گازیوروسكی،سیاست خارجی آمریكا و شاه،چ 2 ،ترجمه جمشیدزنگنه،(تهران:انتشارات رسا،1373)،صص 197ـ165
129ـ لئی برنر،مشت آهنین،ترجمه حسین ابوترابیان ،(تهران: انتشارات اطلاعات،1367)،ص 275
130ـ همان،ص 275
131ـ «سعودی ها وسیاست آمریكا»،(28 اردیبهشت 1373)،شماره 21980
132ـ همان
133ـ سید مهدی حسینی متین،«تحول در نقش و كاركرد سیاست خارجی آمریكا در نظام بین الملل پس از 11سپتامبر»، در مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار خلیج فارس، ص 215
134ـ سیروس فیض، «اسلام و غرب پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه نهضت، سال سوم شماره 10 صص 111ـ110
135ـ همان، ص 109
136ـ

منابع بخش دوم
1ـ اندروهی وود،درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی،ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی،(تهران:انتشارات وزارت امورخارجه ،1379)، ص 495.   
2ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»،اندیشه جامعه،شماره 21، (دی 1380)،ص20.   
3ـ احمد بخشایشی،«بنیادگرایی مفهومی غیر منطبق بر نظام اسلامی ایران»،دو ماهنامه مسجد،سال پنجم،شماره 26(خرداد و تیر 1375)،ص 25   
4ـ سید احمد موثقی،جنبشهای اسلامی معاصر،(تهران،انتشارات سمت،1374)،ص 64   
5ـ «مقدمه ای بر بنیادگرایی اسلامی»،پیشین،ص 26   
6 ـ محمد اسماعیل اسلامی،فرهنگ علوم سیاسی،چ 2 ،(تهران:مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران،1375)،ص 199   
7ـ انوشیروان احتشامی،«بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی»، ترجمه محسن اسلامی،فصلنامه علوم سیاسی،سال پنجم شماره 18،(تابستان 1381)،ص 247   
8ـ جیمز ویچ،«نگرشی دوباره به بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه ابوعلی،ماهنامه مسجد،سال دوم،شماره 11،(آذر و دی 1372)،ص 44.   
9 ـ الیور روا،افغانستان،اسلام و نوگرایی سیاسی،ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم،( مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی،1369)،صص 14 ـ10   
10ـ رابین رایت،شیعیان مبارزان راه خدا،ترجمه علی اندیشه،(تهران:نشر قوس،1372)، ص 11   
11ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح،(تهران:انتشارات اطلاعات،1374)،ص139.   
12ـ همان    
13ـ هاشم آقاجری،«جنبش انقلابی اسلامی و بنیادگرایی»،فصلنامه حضور،شماره 32،(زمستان 1376)،ص 84.   
14ـ سید عباس عراقچی،«اندیشه های سیاسی ابوالاعلی مودودی و جنبش احیا طلبی اسلامی »،فصلنامه خاورمیانه سال ششم،شماره 3،(پائیز 1378)،صص 73ـ72.   
15ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،جهانی شدن و جهان سوم،ترجمه حسن نورائی بیدخت و محمد علی شیخ علیان،(تهران،انتشارات وزارت امور خارجه ،1380)،ص 249   
16ـ احمد موثقی، پیشین ،ص 111.   
17ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح ،پیشین،ص147   
18ـ ،«بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»،فصلنامه خاورمیانه،سال اول،شماره 3 ،( تابستان 1373)،ص 668   
19ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»،فصلنامه سیاست خارجی،سال هفتم،شماره 4،(زمستان 1372)،ص99    
20ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح، پیشین،ص 149.   
21ـ همان كتاب،ص 149   
22ـ سید عباس عراقچی،پیشین،ص 74   
23ـ تیموثی . دی . سیسك، اسلام و دموكراسی(دین،سیاست و قدرت در خاورمیانه)،ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محرثی،(تهران:نشر نی،1376 )،صص 31 ـ 30   
24ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب »،پیشین،ص 96    
25ـ حمید غفاری،«جامعه چند فرهنگی غرب و اسلام گرایی»،غرب در آیینه فرهنگ،شماره 15، (دی ماه 1380)، ص 4   
26ـ انوشیروان احتشامی،پیشین،ص 253.   
27ـ سزار فرح،«ابعاد سیاسی بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه.ف.م.هاشمی،روزنامه سلام 4اردیبهشت 1376   
28ـ هرایر دكمجیان،جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب(اسلام در انقلاب)،ترجمه حمید احمدی،چ 3،(تهران: انتشارات كیهان،1377)،صص 102ـ101.   
29ـ همان،ص 113   
30ـ همان    
31ـ غلامرضا خادمی،«بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی»،فصلنامه نهضت،سال سوم شماره 10،(تابستان 1381)،صص 192ـ190.   
32ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،پیشین،صص 252ـ251   
33ـ همان،ص 351   
34ـ یوسف علیخانی،«مسلمانان تروریست هستند!»،روزنامه انتخاب،22 اسفند 1378   
35ـ محمد رفیع محمودیان،«بنیادگرایی و مدرنیته اصول گرا»،ماهنامه آفتاب،شماره 14،(فروردین 1381)،ص 73    
36ـ جان اسپوزیتو،«اسلام سیاسی و سیاست خارجی آمریكا»،ترجمه غلامحسین ابراهیمی روزنامه كیهان،23 فروردین 1377   
37ـ «بررسی تطبیقی بنیادگرایی اسلامی»،پیشین،ص 669.   
38.Saad jawad,’’Fundamentalism in any other name’’ Dialogue./11/94:P.6 (Novamber 1994)   
39ـ رابین رایت،پیشین،ص12   
40.Saad jawaj.op.cit.p.6   
41ـ ری كیلی،فیلی مارفیلت،پیشین،ص 251   
42ـ حمید احمدی،«نگاهی به پدیده بنیادگرایی اسلامی ناكام در ستیز با تاریخ،فصلنامه خاورمیانه سال هشتم،شماره 4،ص 203   
43ـ همان،ص 204   
44ـ جمیله كدیور، پشت پرده صلح،پیشین،ص 146   
45ـ جیمزویچ،پیشین،ص 47   
46ـ همان،ص 46   
47ـ مجتبی امیری، نظریه برخورد تمدنها (هانینگتون و منتقدانش)،(تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1381)، ص 78   
48ـ غسان سلامه،«بنیادگرایی در خاورمیانه»،ترجمه كامیاب منافی،ماهنامه دیدگاهها و وتحلیلها ،سال دهم ، شماره 104 ،صص 78ـ77   
49ـ كلیم صدیقی،مسائل نهضت های اسلامی،ترجمه هادی خسروشاهی،(تهران:انتشارات اطلاعات،1375)،ص72    
50ـ تیموثی دی. سیسك،پیشین ،ص 14   
51 ـ الیور،روا،پیشین،صص 15ـ14   
52ـ همان،صص 17ـ16   
53 ـ همان،ص 19   
54 ـ «بنیادگرایی هرگز مرادف با اسلام گرایی نیست»،گفتگو با ابوالفضل شكوری ماهنامه اندیشه جامعه شماره 21،ص 18   
55 ـ همان،صص 14 ـ13   
56ـ همان، ص 37   
57 ـ «همایش اسلام سیاسی در قرن 21»،ماهنامه آفتاب،شماره 9،(آبان 1380)،ص 13   
58 ـ همان،صص 14ـ13   
 
59ـ مرتضی مطهری،بررسی اجمالی نهضت های اسلامی درصد ساله اخیر،(تهران:انتشارات صدرا،1366)،ص 20
60ـ همان ،صص 29 ـ20
61ـ ز.ا. لوین،اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی ـ اجتماعی در جهان عرب،ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف،(تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،1378)،صص 111ـ108
62ـ احمد امین،پیشگامان مسلمان،ترجمه یوسفی اشكوری،(تهران : انتشارات علمی و فرهنگی،1376)،ص94
63ـ مجید خدوری،گرایشهای سیاسی در جهان عرب،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1369)،صص 72 ـ71
64ـ همان،ص 73
65 ـ مرتضی مطهری،پیشین،ص 38
66ـ همان
67ـ عباسعلی عمید زنجانی،گزیده انقلاب اسلامی و ریشه های آن،چ 8 ،(تهران:نشر طوبی،1375)، صص 140ـ126
68 ـ ز.ا.لوین،پیشین،صص 127ـ126
69ـ همان
70ـ مطهری،پیشین،صص 41ـ 40
71ـ ز.ا.لوین،پیشین،صص 128ـ127
72ـ احمد امین،پیشین،صص 267ـ 265
73ـ همان،صص 289ـ 288
74ـ كلیم صدیقی،مسائل نهضت های اسلامی،پیشین ، ص 72
75ـ همان،صص 75 ـ74
76ـ غلامرضا خادمی،پیشین ، صص 197 ـ195
77ـ همان، ص 196
78ـ شیرین هانتر،آینده اسلام و غرب(برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز)،ترجمه همایون مجد،(تهران:انتشارات فرزان،1380)،ص 185
79ـ دانیل پاییز،«مسله اصلاً اقتصادی نیست»،ترجمه وحید امامی،بررسی مطبوعات جهان سال چهارم،شماره 206،(آذر 1374)،ص 6
80ـ همان
81ـ همان
82 ـ علیرضا خدا دوست،«مسلمانان و موازانه در جهان»،روزنامه ایران،19 آبان 1381،ص6
83ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 115
84 ـ  همان ،ص 115
85ـ فرید مرجایی،«تبار شناسی ایدئولوژی گروه بوش»،ماهنامه چشم انداز ایران،شماره17،ص 28
86ـ همان
87ـ كاظم علمداری،بحران جهانی:نقدی برنظریه گفتگوی تمدنها،(تهران:انتشارات توسعه،1381)،ص 68
88ـ همان
89ـ محمد اكرم عارفی،«پاكستان و بنیادگرایی اسلامی»،فصلنامه علوم سیاسی،سال چهارم،شماره 16،(زمستان 1380)، ص 262
90ـ انوشیروان احتشامی،پیشین ، صص 250 ـ 249
91ـ شیرین هانتر،پیشین، ص 117
92ـ همان
93.Espozito JoHN.L,Ploitical Islam:Beyond The Green menace. Economist,1993.P.25
94ـ انوشیروان احتشامی،پیشین،صص 252ـ251
95ـ همان
96ـ  «بررسی تطبیقی بنیادگرایی  اسلامی»،پیشین، صص 670 ـ 668
97ـ همان،ص 670
98ـ فضیل ابوالنصر،رویارویی اسلام گرایی و غرب گرایی،ترجمه حجت الله جودكی،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1378)،صص 54ـ 53
99ـ  همان
100ـ سید علی قزوینی،«دیدگاههای جبهه نجات اسلامی الجزایر»،فصلنامه سیاست خارجی،سال سوم ،شماره 1، ص 55
101ـ حمید احمدی،«آینده جنبشهای اسلامی در خاورمیانه،طرح یك چارچوب نظری»،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال پنجم،شماره 2 و 3،(تابستان و پاییز 1377)،صص 63ـ61
102ـ همان،ص 63
103ـ همان
104ـ همان
105ـ همان
106ـ غلامرضا بابایی،«آینده اسلام وغرب: برخورد تمدنها یا همزیستی مسالمت آمیز»،فصلنامه سیاست خارجی،سال دوازدهم شماره 4،(بهار و تابستان  137) ،ص 1086
107ـ همان
108ـ «آمریكا و خاورمیانه پس از رویدادهای 20 شهریور»،فصلنامه خاورمیانه،سال هشتم،شماره3، ص 2
109ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 176
110ـ كاظم علمداری،پیشین، صص 200 ـ 198
111ـ غرب در آیینه فرهنگ،شماره20،(فروردین و اردیبهشت 1381)،ص 83
112ـ ادوارد سعید،اسلام رسانه ها،ترجمه اكبر افسری،(تهران:انتشارات توس،1377)،ص99
113ـ شیرین هانتر،پیشین،ص 179
114 ـ همان،ص 182
115ـ همان، ص 183
116ـ همان،ص 184
117ـ غلامرضا بابایی، پیشین ، ص 1086
118ـ هانتر،پیشین،ص 186
119ـ  مارسدن پیتر ،طالبان (جنگ،مذهب،نظم نوین)،ترجمه كاظم فیروزمند، (تهران: نشر مركز، 1379)، ص 63
120ـ مرتضی اسعدی،ایران،اسلام،تجدد،(تهران:انتشارات طرح نو،1377)،ص 64
121ـ فرید زكریا،«ریشه های خشم»،ترجمه، حسن نورایی ، ماهنامه آفتاب، شماره 9 ،(آبان 1380)،صص 78ـ74
122ـ همان، ص 76
123ـ ادوارد سعید،اسلام رسانه ها،پیشین ، ص 21
124ـ آلفرد.م.لیلیانتال،ارتباط صهیونیستی ،ترجمه ابو القاسم راه چمنی ،(تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،1379)، ص 264
125ـ همان
126ـ عماد نداف،بن لادن یك نفر از یك میلیارد نفر،ترجمه عثمان ایزد پناه،(تهران:انتشارات عابد،1381)،ص 39
127ـ رحمت الله صادقی،«تروریسم كنش یا واكنش»،روزنامه جام جم،( 22 مهر 1380)
128 ـ كاظم علمداری،بحران جهانی:پیشین، ص 272
129 ـ سید علی قادری،«مبانی سیاست خارجی در اسلام»،فصلنامه سیاست خارجی،سال سوم،شماره 4،ص 578
130ـ حسن واعظی،تروریسم، (ریشه یابی تروریسم و اهداف آمریكا از لشكر كشی به جهان اسلام)، (تهران: انتشارات سروش ، 1380)، ص37
131 ـ همان،ص 28
132ـ علی قادری،پیشین، ص 578
133ـ همان،ص 578
134ـ عبدالغنی عماد،«مقاومت و تروریسم در چارچوب بین المللی حق تعیین سرنوشت»،ترجمه ماجد نجار،فصلنامه مطالعات خاورمیانه، قسمت ضمیمه،سال نهم،شماره 2،(تابستان 1381)،ص44
135ـ حسن واعظی ،تروریسم،پیشین،صص 31ـ27
136 ـ همان،صص 31
137ـ پیروز مجتهد زاده،ایده های ژئوپولتیك و واقعیت های ایرانی،(تهران:نشر نی ،1379)،ص 229
138ـ «عملیات شهادت طلبانه»،ماهنامه ندای مقاومت،شماره 4،(مهر 1381)،ص 14
139ـ «اختلاف نظر علمای اسلام درباره عملیات انتحاری»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سیاسی،شماره 22،(18 اردیبهشت 1380)،صص 26ـ24
140ـ همان.
141ـ عبدالحمید ابوسلیمان،«جایگاه خشونت در اندیشه سیاسی اسلام»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سیاسی،شماره 43، (29 مرداد 1379)، ص 33
142ـ عبدالرحمن دیلیپاك،تروریسم،ترجمه معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی،(تهران:انتشارات تبلیغات اسلامی،1368)، ص 141
143ـ حمید احمدی، پیشین، ص 73
144ـ همان،صص 80 ـ 76
145ـ همان، صص 83ـ 80
146ـ «آینده اسلام گرایی»،ترجمه ق طولانی،نشریه ترجمان سیاسی،ویژه اسلام گرایی شماره 21، (6 اسفند 1378)، ص 35
147ـ حمید احمدی،جنبش های اسلامی در خاورمیانه،پیشین،صص 91ـ90
148ـ سزار فرح، پیشین،ص
149. Graham E Fuller, “The future of political Islam’’foreigr AFFAIRS,Volume 81.No.2.P.
150. “How American subberts jemocracy in the middle East’’.
Middle East international (23 April 1996).p.20
151. Stepnen zunes, “U.S policy toward political Islam” op.cit.p.5
152 ـ «دلایل افراط گرای اسلامی»، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران ـ واشنگتن ،بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی شماره 169،صص 67ـ 66
153 ـ سزارفرح،پیشین، ص
154ـ«ناظر بیرونی اسلام و دموكراسی»،ترجمه ق.طولانی،ترجمان سیاسی، شماره 1 دی 1380،ص 44
155. Saad jawad,op.cit.p.6
156ـ فرهنگ رجایی،«چالش بنیادگرایی دینی و پاسخ غرب»،پیشین،صص 790ـ 789
157ـ مهدی ذاكریان،ارزیابی سیاست خارجی خاتمی از منظر صاحب نظران،(تهران:انتشارات همشهری،1380)، ص 45

158. Graham E.Fuller, “The future of political Islam’’, Op.cit.p
159ـ علی عسگری، «تحول بنیادگرایان اسلامی مصر:جایگزینی منطق ترور به جای منطق كلمه»،روزنامه خرداد،( 2 دی 1377)
160ـ جمیله كدیور،مصر از زاویه دیگر،پیشین،ص 303
161ـ همان،ص 282
162ـ حمید احمدی،«اسلام گرایان و مسله خشونت در مصر»،نشریه گفتگو، شماره 18، صص 44 ـ 41
163ـ همان

منابع بخش سوم
1ـ جمیله كدیور،پشت پرده صلح،(تهران : انتشارات اطلاعات،1374)،ص 173
2ـ هرایر دكمجیان،جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب (اسلام در انقلاب )،ترجمه حمید احمدی ،(تهران :انتشارات كیهان ،1377)،ص 36
3ـ محمد جواد صاحبی،اندیشه اصلاحی در نهضت های اسلامی،چ 2 ،(تهران:انتشارات كیهان1370)،ص 36
4ـ همان، ص 49
5ـ مرتضی مطهری،بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر،(تهران : انتشارات صدرا،1366)ص37
6 ـ محمد جواد صاحبی،پیشین،صص 58ـ57
7ـ سید احمد موثقی،جنبشهای اسلامی معاصر ،(تهران: انتشارات سمت ،1374)،صص 114ـ102
8ـ همان
9ـ همان
10ـ فرهنگ رجایی،اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب،(تهران:مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه،1381)،ص 54
11ـ همان صص 60ـ 56
12ـ همان صص 66ـ 61
13ـ ابراهیم كاروان،«رژیم های اسلامی كدامند؟»،ترجمه واحد ترجمه مجله،فصلنامه معرفت،سال هشتم ، (پائیز 1376)،صص64ـ63
14ـ همان، ص 66
15ـ صادق زیباكلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران،( تهران: نشر روزنه ، 1372) ، صص
81 ـ 80
16 ـ محمد باقر انصاری، « نگاهی به گذشته و آینده آمریكا»، غرب در آئینه فرهنگ، شماره 21  ص 18
17ـ همان
18ـ لیون تی هدر، پیشین، ص 11
19ـ محمد باقر انصاری،پیشین،ص 19
20ـ هرایر دكمجیان،پیشین،صص 260ـ250
21ـ «طالبان از پیدایش تا سقوط»،اظهارات سفیر سابق عربستان در افغانستان،روزنامه كیهان،(30 بهمن 1380)
22ـ حیدر علی بلوچی،«مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آمریكا در قبال افغانستان»،فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز،شماره 33،( بهار 1380)،صص 90ـ 59.
23ـ «خیمه شب بازی آمریكا و طالبان»،انرژی ایران،8 اسفند 1377
24 ـ همان
25ـ عصام نعمان،«آمریكا و مسلمانان:چالش روابط»،ترجمه سمیه آقاجانی و ید الله ملایری، ماهنامه نهضت،سال سوم،شماره 10،(تابستان 1381)،ص 140
26ـ همان
27ـ «آمریكا در خاورمیانه چه می‌خواهد»،ترجمه ك.فخرطاولی،ترجمان سیاسی شماره 17،(22/12/1379)، ص 14
28ـ پل لوبك،«رابطه پارادوكسیكال  اسلام و جهانی شدن»،معاونت فن آوری و اطلاعات، گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره صفر،ص 78.
29ـ وحید مژده،افغانستان و پنج سال سلطه طالبان،(تهران:نشر نی،1382)،صص 60ـ57
30ـ یازده سپتامبرـ آغاز عصری نو در سیاست جهانی،مجموعه مقالات،گروه نویسندگان و مترجمان، (تهران: نشر دیگر،1380)، ص 153.
31ـ وحید مژده،پیشین، ص 59
32ـ جمال كاظمی،«موج سوم بنیادگرایی اسلامی»،ترجمه فخر طاولی،نشریه ترجمان سیاسی،شماره 18،(29 /12/1379)،ص 11
33ـ «جنبش های جدید اسلامی و منافع جمهوری اسلامی ایران»،معاونت سیاست خارجی،گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره 6،ص 31
34ـ هرایر دكمجیان، پیشین، صص 180 ـ148
35ـ جمیله كدیور، مصر از زاویه دیگر،(تهران :انتشارات اطلاعات ، 1373 )، صص 150 ـ 144
36ـ محمد كاظم آسایش طلب طوسی،« رادیكالیسم الجهاد»      

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حزب حماس و فلسطین اشغالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حزب حماس و فلسطین اشغالی دارای 270 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حزب حماس و فلسطین اشغالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل سوم – بخش سوم
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل
اقتدار حماس، انزوای عرفات
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین)
توطئه نقشه راه
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنیسی»
 
فصل سوم – بخش دوم
1- انگیزه ها و اهداف
2- اساس نامه یا میثاق نامه حماس
3- روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک
4- وجوب جهان برای آزادی فلسطین
5- همبستگی اجتماعی حماس
6- جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس
7- حمایت های حماس
8- طرح حماس برای اتحاد گروه ها
9- مساله اسراء هدف حماس
10- رد راه حل های سازش با صهیونیسم
11- آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه»
12- مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس
13- بازوی نظامی حماس
14- نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»
15- عدم ادغام حماس و دولت خودگردان
فصل پنجم بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …»
2-طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان
3-آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین
4-آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین
5-وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل»
6-جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره)
7-رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دكتر رمضان عبدالله دبیر كل جنبش اسلامی فلسطین»
 
فصل پنجم بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی
8-ایران و حمایت از مقاومت فلسطین
9-ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران
10-حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی
11-ایران یكی از منابع مالی جهاد اسلامی
12-آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل ششم بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح
13-ایران و مخالفت با روند صلح خاورمیانه
14-واكنش ایران و دیگر كشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما»
15-انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
16-جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
17-حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح
18-كنفرانس اسلامی و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
19-فشار غرب و آمریكا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین
تاریخچه فلسطین
فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت و زیبا که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است.
مساحت فلسطین در حدود 27009 کیلومتر مربع است. مستطیل شکل است و از شمال تا جنوب در حدود 430 کیلومتر طول دارد. عرض آن شامل میان 51 و 70 کیلومتر و در وسط میان 72 و 95 کیلومتر است. عرض فلسطین در جنوب بیشتر است و به حدود 117 کیلومتر می رسد.
فلسطین از غرب محدود است به دریای مدیترانه از شرق به سوریه و اردن از شمال به لبنان و سوریه و از جنوب به شبه جزیره سینا (مصر) و خلیج عقبه.
قدمت فلسطین
فلسطین سابقه تاریخی 10 هزار ساله دارد. قدمت شهر اریحا به 7 هزار سال قبل می رسد. اولین ساکنان فلسطین کنعانیان (فلسطینی ها) بودند که از سه هزار سال قبل از میلاد به این سرزمین آمند.
در سال 1200 قبل از میلاد قبایل عبری (یهودی) از کلده از شرق به سرزمین کنعان و در نتیجه به شهر اریحا حمله کردند.
تا 200 سال عبری ها حکومتی نداشتند و با فلسطینی ها در جدال بودند تا در 1000 سال قبل از میلاد داود پیامبر اولین حکومت عبری (یهودی) را در فلسطین بنا نهاد. بتدریج فلسطینی ها و اسرائیلیها با یکدیگر خو گرفتند و ترکیب شدند. حکومت داود پیامبر فقط 80 سال بود.
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیستی
فلسطین بخشی از امنیت امپرتوری عثمانی شد که گاه تابع حاکم بیروت و احیانا تحت ولایت صیدا و یا دمشق در می آمد، عکس آن نیز اتفاق می افتاد و گاه حاکم عثمانی در حیفا و یا عکا و یا قدس، بیروت و یا صیدا و … را نیز اداره می نمود.
با تدوین قانون اساسی عثمانی در سال 1876 م انتخابات پارلمانی برگزار شد و نمایندگانی از ولایات تابعه عربی از جمله فلسطینیان قدس به جمع نمایندگان پیوستند.
کما اینکه جمعی از شخصیتهای عرب و من جمله فلسطینی ها در پست های عالی رتبه لشکری و کشوری گمارده شدند.
اشغالگران یهود کم کم زمینهای فئودالها و زمینداران بزرگ لبنانی و سوری را خریداری و کشاورزان فلسطینی را از این زمین ها، بیرون راندند.
در سال 1886 م اولین درگیری روی داد و کشاورزان رانده شده از دو روستای الخضیره و ملبس (بتاح تکفا) این دو مستعمره را مورد حمله قرار دادند.
این حوادث دولت عثمانی را بر آن داشت تا در (سال 1887 م) مهاجرت صهیونیستها به فلسطین را منوط به شرایط خاصی کند.
در سال 1892 م حمله به مستعمره های یهودی با همان دلایل پیشین تکرار گشت و بخشنامه های جدیدی از سوی دولت عثمانی با هدف محدود کردن مهاجرت یهودیان صادر گردید، لیکن عثمانی ها زیر فشار اروپا ناگزیر از لغو آن شدند.
فلسطینی های قدس، یافا، نابلس، عکا و غزه که توانسته بوند طی سالهای 1908 و 1912 م به پارلمان عثمانی راه پیدا کنند، موضوع اولین کنگره صهیونیستی (سال 1897 م) در بال سویس و برنامه ریزی یهودیان برای ایجاد کشوری قومی در فلسطین را در دربار مطرح و به بحث و بررسی آن بپردازند و موفق شدند عثمانی ها را متقاعد سازند که مهاجرت یهود به فلسطین را ممنوع کرده و تسلیم فشارهای اروپایی نشوند.
این عده همچنین علیه رشوه خواری تعدادی از استاندارانی که به یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین و تملک زمین های فروشی توسط برخی از سرمایه داران سوری و لبنانی و عمدتاً مسیحی (آل سرسق، توینی، کساب، خوری و مطران و …) کمک می کردند، شکوائیه ای را مطرح ساختند.
در سال 1897 م کمیته ای به ریاست محمد طاهر الحسینی مفتی قدس با هدف ارزیابی و بررسی دقیق راه کارها و شیوه های صهیونیستها برای دستیابی به زمینها تشکیل گردید.
از سوی دیگر سلطان عبدالحمید دوم در واکنش به برگزاری اولین کنگره صهیونیستی، هیأتی از کارکنان دربار خود را گسیل داشت تا شخصا بر استان قدس اشراف و نظارت داشته باشد. مطبوعات فلسطینی و عربی مانند روزنامه مصری المنار و … نیز فعال شده و نسبت به نتایج و پیامدهای طرح شوم صهیونیستی جهت استیلا بر فلسطین (بلافاصله پس از اجلاس بال) هشدار دادند.
یوسف ضیاء الخالدی شهردار و نماینده شهر قدس در پارلمان عثمانی در سال 1899 م با ارسال پیامی به تسادوق کاهن رئیس خاخامهای فرانسه خواستار آن شد تا فلسطین را برای مردمانش باقی بگذارند. در قسمتی از این پیام آمده بود:
شما را به خدا، فلسطین را به حال خود واگذارید.
خاخام کاهن نیز هرتسل را در جریان این نامه قرار می دهد و هرتسل هم بنوبه خود در پیامی برای خالدی چنین عنوان می کند: اگر مردم فلسطین راضی به پذیرش صهیونیستها نیستند، ما جای دیگری را جستجو خواهیم کرد و بالاخره این مکان را خواهیم یافت.
همزمان با شکل گیری و قوام مطبوعات فلسطینی، روزنامه های فلسطینی و در رأس آنها روزنامه کرمل که در حیفا منتشر می شد، مبادرت به روشنگری و برملاسازی خطر صهیونیسم کردند.
نجیب عازوری نیز با انتشار کتاب بیداری امت عربی خود در سال 1905 م نسبت به عواق طرحهای سیاسی صهیونسیتها در فلسطین هشدار داد.
کنگره استعماری 1907 م
در سال 1907 م کنگره ای استعماری با مشارکت جمعی از اندیشمندان کشورهای استعماری در بریتانیا برگزار گردید. ماحصل این کنگره گزارشی بود که به گزارش (کامبل باترمن) معروف گشت. محورهای مورد بحث در این کنگره عبارت بودند از:
بررسی خطرهایی که آینده استعمار را تهدید می کند.
تدوین طرحهای ضامن دفع این خطرها.
تضمین تداوم حضور استعماری و مالکیت مستعمره ها.
همچنین از جمله پیشنهادها و مصوبات این کنگره:
1- لزوم تجزیه کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایجاد فتنه و خصومت میان ملل آنها.
2- لزوم ایجاد حایل بشری بیگانه در بهترین منطقه، که بتواند میان عربهای مشرق و عربهای مغرب جدایی بیندازد و این مکان فلسطین است.
در مورخه 16 مارس 1908 م فلسطینی ها در منطقه ساحلی یافا با مهاجران صهیونیست که از راه دریا وارد فلسطین شده بودند، درگیر و طی آن تعدادی از فلسطینی ها و یهودیان کشته و مجروح شدند. درگیریها طی ماههای فوریه و آوریل سال 1909 م میان کشاورزان فلسطینی و صهیونیستها از سر گرفته شد و این بار درگیریها در نزدیکی شهر الناصره روی داد.
مطبوعات و علمای اعلام اسلامی و مسیحی و خطیبان مساجد ضمن روشنگری و بیان طرحهای شوم صهیونیستی در فلسطین، از یک سو حکومت عثمانی را به مقابله با آن فراخوانده و از سوی دیگر مردم را به مخالفت و مقاومت همه جانبه با طرحهای صهیونیستی دعوت کردند. در همین رابطه نجیب نصار روزنامه نگار فلسطینی کتابی تحت عنوان صهیونیسم … تاریخچه، اهداف و تهدیدها منتشر ساخت.
در سال 1911 م روزنامه ای با نام فلسطین منتشر گشت. این روزنامه طی فراخوانی از خوانندگان خود می خواهد، نسبت به پیامدهای استعمار صهیونیستی هوشیار باشند.
در همین حال فلسطینی های عضو پارلمان عثمانی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت اتحاد و ترقی که حکومت سلطان عبدالحمید دوم را سرنگون کرده و با یهودیان همکاری می کرد، دست به تلاش زده و از آن خواستند، تسلیم فشارهای اروپایی نشده و تصمیماتی در مقابله با مهاجرت جمعی صهیونیستها اتخاذ کند و مانع از اسیتلای صهیونیستها بر اراضی فلسطین شود.
یک روزنامه نگار فلسطینی طی مقاله ای در روزنامه فلسطین به تجزیه و تحلیل توطئه صهیونیستها پرداخته و می نویسد:
صهیونیستها، کشور ما را روستا به روستا و شهر به شهر اشغال خواهند کرد و فردا تمامی قدس و سرتاسر فلسطین از دست خواهد رفت.
اسعاف النشاشیبی در سال 1911 م کتابی را با عنوان جادوگر و یهودی به رشته تحریر درآورد.
معروف الارناووط نیز کتابی بنام دختر صهیون را نگاشت و محمد روحی الخالدی در همین سال دست نوشته ای از کتاب تاریخ صهیونیسم را بر جای گذاشت. نامبرده در این نسخه خطی خاطر نشان کرده که هدف صهیونیسم همانا برپائی دولت یهودی در فلسطین است. وی در عین حال صهیونیسم را از یهودیت متمایز کرده و نسبت به خطرات و تهدیدهای شهرک نشینها در فلسطین هشدار داده است.
سرانجام، صهیونیستها با همکاری سفرای اروپائی و امریکائیها دولت اتحاد و ترقی را وادار ساختند، روزنامه های الکرمل (در سال 1909 م) و فلسطین (در سال 1913 م) را که در امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در عرصه های گوناگون و تفهیم وظایف ملی، میهنی و اسلامی و نیز فاش ساختن توطئه صهیونیستها و صلیبی ها تأثیر بسزایی داشتند، تعطیل کند.
ناگفته نماند که مطبوعات عربی نظیر روزنامه المنار، المقتبس، المقطم و الاهرام در مصر و دیگر کشورهای عربی تاثیر مهمی در برانگیختن ملل عرب بر ضد طرحهای شوم صهیونیستی داشتند.
در این برهه همچنین جمعیتها و سازمانهای ضد صهیونیستی مانند جمعیت مبارزه با صهیونیسم که در اوت 1913 م به مرکزیت نابلس تاسیس و دارای شعب بسیاری در شهرهای فلسطین شد.
این جمعیت مردم را به تظاهرت فرا می خواند و تلگرامهای اعتراض امیزی به مجامع گوناگون ارسال می داشت.
جنگ جهانی اول
با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 م صهیونیستها بیش از چهل شهرک یهودی در مساحتی قریب به 400 هزار دونم (هر دو نم 1000 متر مربع است) در بهترین زمینهای فلسطین یعنی مناطق الجلیل، دشت مرج بن عامر و دشت ساحلی احداث کرده بودند. و بدین ترتیب یهودیان دیگر آن اقلیت دینی ساکن فلسطین در قبل از طرح اشغالگرانه – تجاوزگرانه صهیونیستی نبودند و جو و شرایط علیه آنها ملتهب و خصمانه شده بود.
با پیدایش جنگ، شهرک نشینان یهودی در کنار انگلیس ها و فرانسوی ها علیه دولت عثمانی و فرانسوی ها علیه دولت عثمانی و آلمان صف آرایی کردند و این در حالی بود که فلسطینی ها به دو دسته موافق و مخالف عثمانیها تقسیم شده بودند و بسیاری از جوانان فلسطینی با انگیزه های اعتقادی – اسلامی و به اشکال مختلف چه به عنوان نیروی وظیفه و چه داوطلب در کنار ترکیه وارد جنگ شدند و جمع دیگری نیز مجذوب طرح انقلاب بزرگ عربی به رهبری شریف حسین و فرزندش امیر فیصل شدند با این امید که از عثمانی ها رهایی یافته و کشور خود را آزاد کنند، البته آنها فریب وعده های انگلیس به شریف حسین را خوردند. شایان ذکر است که جمع کثیری از مسیحیان فلسطینی و سوری نیز با گرایش طایفه ای و ناسیونالیستی در این طرح شرکت جستند.
ضمن آنکه عملکرد «جمال پاشا» آن فرمانده ترک شهره به جلادی، سفاکی و عامل اعدام دهها انقلابی عرب و فلسطینی از یکسو و گرسنگی و شرایط دشوار اقتصادی که فلسطینی ها و سوری ها در دوران جنگ با آن دست به گریبان بودند، تأثیر وسیع و عمیقی بر فضای خصمانه و روبه رشد ضد ترک و پیوستن به انقلاب بزرگ عربی برجای گذاشت. در همین زمان صهیونیستها از اموال هنگفت سازمانها و مراکز بین المللی یهودی و کمکهای بی دریغ ثروتمندان یهودی چون روچیلد و غیره و به ویژه کمکهای اهدایی امریکایی بهره می بردند.
افزون این صهیونیستها به همراه انگلیس ها، فرانسوی ها و امریکائی ها برای صدور بیانیه بالفور و بردن فلسطین و کشورهای عربی (در خاتمه جنگ) به زیر یوغ (بریتانیا و فرانسه) به دسیسه چینی و توطئه پرداختند.
سران عرب نیز فریب وعده ها و نیرنگ انگلیس را خوردند، گرچه اهداف موافقت نامه سایکس – پیکو مبنی بر تقسیم کشورهای عربی میان بریتانیا و فرانسه و بیانیه بالفور برملا شده بود اما با این وجود بریتانیا توطئه را منکر شده و به فریب و نیرنگ خود ادامه داد.
قیمومیت انگلیس بر فلسطین
فلسطین به عنوان بخش جدا شده از امپراطوری عثمانی در زمره کشورهایی بود که استقلال آنها (بعد از جنگ جهانی اول و در مقررات جامعه ملل) موکول به نظارت دولت قیم در اداره آن موقتا شناخته شد. این قیمومیت از طرف شورای عالی متفقین در «سان رمو» در سال 1920 به بریتانیا تفویض شدند. خطوط کلی متن قیمومیت نامه در 22 ژوئیه 1922 به تصویب جامعه رسید و در 29 سال 1923 وارد مرحله اجرا شد.
حکم قیمومیت دو هدف داشت اول اجرای ماده 22 میثاق جامعه ملل و هدف دوم اجرای اعلامیه بالفور و ایجاد تسهیلات برای مهاجرت یهودیان.
کشورهایی قیم مسئولیت های خاصی بر عهده داشتند و وضعیت قیمومیت، وضعیت موقیتی بود. دیوان داوری بین المللی بعدها در این باره گفت که هدف نهایی، اعطایی حق تعیین سرنوشت و استقلال به مردمی بود که درگیر این قضایا بودند. در تعیین سرنوشت سرزمین های تحت قیمومیت آنها قرار بود که خواسته های مردم آن سرزمین ها به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شود.
در سال 1922 جامعه ملل بنا به درخواست انگلستان به آن کشور در اداره فلسطین قیمومیت داد و قرارداد قیمومیت فلسطین بین جامعه ملل و انگلستان به امضا رسید. این حکم حاوی اعلامیه بالفور بود و دقیقا به همان ترتیب توسط هیئت وزیران انگلستان در 1917 تصویب شد. در انگلستان اعتراضاتی علیه صدور این حکم به وقوع پیوست مبنی بر اینکه شناسایی اعلامیه بالفور به مثابه سیاست حاکم در فلسطین، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را از بین خواهد برد. تعدادی از اعضای مجلس اعیان انگلستان پیشنهاد کردند انگلستان این حکم را نپذیرد زیرا بنا به گفته آنها قیمومیت فلسطین اعلامیه بالفور را شامل می شد این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با 60 رأی موافق در مقابل 39 رأی مخالف به تصویب رسید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول – كلیات تحقیق
1-1) مقدمه    1
1-2) موضوع تحقیق     2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع     2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق    2
1-5) كاربرد نتایج تحقیق    3
1-6) فرضیات تحقیق     3
1-7) سابقه تحقیق     4
1-8) روش تحقیق     4
1-9) جامعه آماری     4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها    4
1-11) كلید واژه‌ها     5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسی گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی     12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی     14
2-1-7-1) كنفرانس وزیران     14
2-1-7-2) شورای عمومی     14
2-1-7-3) كمیته‌ها     15
2-1-7-4) دبیرخانه     15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری     15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     16
2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات كلی     26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود كننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی     37
2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسه الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه     43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی     44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعریف واژه بیمه    58
2-2-3) تعریف بیمه     58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه    58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه     59
2-2-6) تاریخچه بیمه     62
2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران     64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان     67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی     69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه    75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران     77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی     99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟    101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    103   
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوه‌ تنظیم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب     108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین    131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین    132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری     135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه     138
3-2) نوع و روش تحقیق     138
3-3) جامعه آماری     139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     147
3-6-1) اثرات ثابت     149
3-6-2) اثرات تصادفی     150
3-7) آزمون اثرات ثابت     152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه كشورهای در حال توسعه     153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در كشورهای در حال توسعه    153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه كشورهای
در حال توسعه     154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم كشورهای  در حال
توسعه از كل بازار بیمه جهانی    154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی     155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه     157
4-2) آزمون فرضیه‌ها     158
    4-2-1) فرضیه ‌فرعی شماره 1    158
    آزمون برابری عرض از مبدأها    158
    صحت آماری تخمین     158
    تجزیه و تحلیل نتایج    159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2    161
    آزمون برابری عرض از مبدأها    161
    صحت آماری تخمین     161
    تجزیه و تحلیل نتایج    162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3    163
    آزمون برابری عرض از مبدأها    163
    صحت آماری تخمین     163
    تجزیه و تحلیل نتایج    164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه     167
5-2) نتیجه‌گیری     167
5-3) رهنمودها    172
منابع و مأخذ
– منابع فارسی    175
– منابع انگلیسی     181
ضمائم و پیوستها    182 

 

مقدمه
   
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ….معطوف می‌سازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.
 

منابع فارسی

1. ابراهیمی، احمد، فناوری اطلاعات، تجارت الكترونیك و بیمه‌های الكترونیكی، فصلنامه ‌آسیا، تابستان 1383.
2. ابوترابی، اصغر (گزارشگر)، ICT اولویت نخست، فصلنامه آسیا، تابستان83.
3. « اثرات عضویت در WTO بر صنعت بیمه چین» ، ترجمه علی میری زاده، تازه های جهان بیمه، شماره 77، آبان 1383.
4.آسوده، سیدمحمد، تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 45،بهار1376.
5. ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیك، شماره169، خرداد 1381.
6. اكبر زاده، رضا، خصوصی سازی در صنعت بیمه فرصتها و تهدیدها، فصلنامه صنعت بیمه، شماره59، پاییز 1379.
7. امیر اصلانی، اسدالله، تأثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بركارایی شركتهای بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 60، زمستان  1379.
8. اوترویل، ژان فرانسوا، « مبانی نظری و عملی بیمه»، ترجمه عبدالناصر همتی- علی دهقانی، تهران: بیمه مركزی ایران،1381.
9- ایران، 7/3/84، ص 21.
10- “بازار بیمه كشورهای در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومی تجارت خدمات” ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، فصلنامه صنعت بیمه.
11. بهكیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.
12. بیدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران: منشور بهرووری،1381.
13- بیمه مركزی، گزارش آماری  عملكرد صنعت بیمه، 1370.
14. بیمه مركزی ایران، گزارش آماری عملكرد صنعت بیمه، 1381.
15. “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی”، ترجمه مسعود كمالی اردكانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1383.
16- “ تحولات آرام صنعت بیمه چین” ، ترجمه مهناز سیحون – علیرضا معینی، فصلنامه آسیا، تابستان 1383.
17. پاكدامن، رضا، رفتار ویژه با كشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
18. حبیبی. فاتح، تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از PooLing data پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381.
19. خرمی، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 17، زمستان 79.
20. خسروی نژاد، علی اكبر، برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران ( كاربردی از مدلهای با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .شماره 20،1380
21. دبیرخانه آنكتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، مترجمان ابوالقاسم بنیات و دیگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگانی، 1381.
22. دفتر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بیمه مركزی ایران، 1372.
23. دقیقی اصل، علیرضا، یك مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
24. دنیای اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5.
25.رشیدی،ع، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی، شماره11.
26. رفعتی، محمد رضا و دیگران، جهانی شدن و اقتصاد ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره6، خرداد و تیر 1383.
27. رفیعیان، ضیاء، علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران، فصلنامه آسیا، تابستان  1380.
28. رقابت و همكاری در بازار آینده، فصلنامه آسیا، شماره های 32 و 33، پائیز و زمستان 1383.
29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهای رقابتی كشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژیهای مؤثر، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 30، بهار و تابستان 80.
30. رضویان، محمد تقی و بهاری جوان. معصومه و آذری محبی، رضا، تدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجی ایران ( صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پژوهشنامه اقتصادی ، ص40-13
31. سر افراز، لیلا، بررسی موانع قانونی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با نگرشی بر سیاستهای بازرگانی موجود در زمینه ماشینها و دستگاههای برقی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 178-177، خرداد و تیر 1381.
32. سوادیان، ه، بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع نساجی،‌پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379
33. صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاكرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول، ص 40-37
34. صفدری، جواد، راهكارهای مشاركت بخش خصوصی در صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
35. ضمیری، معصوم، مؤسسات بیمه و بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 39، پائیز 74
36. عبده تبریزی، حسین ، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده، بورس، آذر 80
37. عظیمی، حسین، بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
38. قادر، كریمی راد، فرهنگ كاربردی صنعت بیمه، انگلیسی-فارسی / فارسی، انگلیسی، تبریز: گلباد، 1381
39. كدخدایی، حسین، نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
40. كریمی، آیت، كلیات بیمه، تهران: بیمه مركزی ایران، 1376
41. ــــــــــــ، تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 19، تابستان 1380.
42. ــــــــــــ، ضرورت ایجاد بازار رقابتی بدون تعرفه در صنعت بیمه كشورهای درحال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، تابستان83.
43. ــــــــــــ، تحلیلی بر خصوصی سازی صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال 9، شماره 35، پائیز 1373.
44. كمالی اردكانی، مسعود، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( جزوه آموزشی)، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1383.
45. كمیجانی، اكبر، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از كشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374
46. ــــــــــــ، نگاهی اجمالی به شكل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان 1375.
47. محقق زاده، فاطمه، تحلیل تفصیلی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه كشور، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
48. محمود صالحی، جانعلی،حقوق بیمه، تهران: بیمه مركزی ایران، 1381
49. مدنی اصفهانی، محبوبه، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و مشكلات پذیرش آن از سوی ایران، پژوهشنامه اقتصادی
50. مرزبان، حسین، ضرورت خصوصی سازی جهت كارانمودن بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، پائیز 1379.
51. مدیریت آموزش و انتشارات، مجموعه قوانین و مقررارت بیمه‌های بازرگانی، چاپ ششم، تهران: بیمه مركزی ایران، 1382.
52. مركز تجارت بین‌الملل، آشنایی با قوانین سازمان تجارت جهانی (88 پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه كارشناسان مذاكرات تجاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی 1381.
53. مركز تحقیقات بیمه ای، مقدمه ای بر تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی بیمه در آسیا
( 10 كشور منتخب)، اسفند 1380.
54. “ مناسب ترین بازارها برای خدمات بیمه ای” ، ترجمه محمد علی فنایی، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره30، بهار و تابستان 1380.
55. میراحسنی، منیر السادات، ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
56. نادران، الیاس ونصیری اقدم، علی، تأثیر خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر كارایی صنعت بیمه و شركتهای فعال در آن، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
57. “ نگاهی به صنعت بیمه تركیه”، ترجمه مریم حاجی بابایی، فصلنامه آسیا، زمستان 1380.
58. نصیری‌، میترا، بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بیمه، مقاله ارائه شده در “همایش توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی” ، مهر 1382
59. ــــــــــــ، بررسی جدول تعهدات ویژه خدمات بیمه در برخی از كشورهای تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهانی، نمایندگی تام الاختیاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، اسفند 1380
60. نقش شركتهای بیمه‌خارجی در صنعت بیمه در حال ظهور چین”، ترجمه انصاری، تازه های جهان بیمه، شماره 80، بهمن 1383
61. نوازنی، بهرام، ایران و پیامدهای جهانی شدن یا جهانی سازی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 189-188.
62. نوفرستی، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگانی ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.
63. هژیركیانی، كامبیز، اقتصاد سنجی و كاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377
64. همتی، عبدالناصر، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 49، بهار 1377.
 
 
منابع انگلیسی

1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995.
2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002
3. WWW.SWISSRE. COM
4. WWW.WTO. Org

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را كه توجیه كننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموكراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث كردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و قومی جامعه تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بری خود هموار كنند، بدیهی است در چنین فضای آلوده و مصمومی حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمی‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامی كه یكی از هدف های اصلی تهاجم فرهنگی است ( به ویژه كشور عزیزمان ایران) عزیزانی هستند كه ضمن آگاهی از ماهیت تهاجم فرهنگی و شناخت شگردهای پیچیده آن در معرض ابعاد تهاجم و دفاع از فرهنگ كمل طلب و پویا و حیات بخش اسلامی سعی داشته تا اثرات تهاجمی دشمن را خنثی و یا كم رنگ نمایند
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل دارای 234 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل‌ اول‌    3
1- مقدمه‌:    4
2- پدیده‌ قدرت‌:    9
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌:    12
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:    16
فصل‌ دوم‌    20
1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:    21
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌    24
3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟    31
4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌    35
فصل‌ ششم‌    39
1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌    40
2- دكترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌    45
3- قدرت‌ و سیاست‌ كسب‌ برتری‌    48
فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌    70
بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌    70
آثار موازنه‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌    75
عناصر تشكیل‌ دهنده‌ قدرت‌    84
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌    104
فصل‌ دوم‌    108
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور    109
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق  ملل‌ متحد    109
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق  ملل‌ متحد    112
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق  ملل‌ متحد    114
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد    115
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌    122
به‌ زور در حقوق  بین‌الملل‌ جدید    122
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌    122
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)    123
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت دیگر    125
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)    128
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور دیگر    129
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌    132
مداخله‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌    134
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ دولت دیگر در سركوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاكننده‌)    139
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ شورشیا در كشور دیگر    140
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌    143
منابع‌    167

 

فصل‌ اول‌
قدرت‌ چیست‌؟
1- مقدمه‌
2- پدیده‌ قدرت‌
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

 

1- مقدمه‌:
قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند كه‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لكن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و كار داریم‌: قدرت‌ متكی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متكی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنكه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ كند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌كه‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ كند. قدرت‌ یك‌ بوروكرات‌ خرده‌ پا كه‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ كرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووكیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ كشی‌ كه‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید كند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنكه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبكار و رباخوار برای‌ آنكه‌ شما را روانه‌ زندان‌ كند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنكه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ كند. قدرت‌ تنبیه‌ كردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…
سرمایه‌داری‌ كه‌ با یك‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌كند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، كارفرما با كارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حكومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…
در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ كه‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ كهدارای‌ تكنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…
قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ كه‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند كه‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مكرراً بگوش‌ می‌خورد.
با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درك‌ یكسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یك‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یك‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیك‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از كاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.
علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و كلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یك‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ كه‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌كند این‌ است‌ كه‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاكم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاكم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاكمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند كه‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یك‌ حكومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یك‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌كند. بالعكس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌  تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاكم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌كنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سركش‌ و متجاوز می‌باشد.
آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاكم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهكاران‌ و گردن‌ كشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حكومتی‌ است‌. درحالی‌ كه‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاكمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ كه‌ بنام‌ حقوق  بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌كنیم‌ در واقع‌ حقوق  بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.
اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درك‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئوماركسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند كه‌رئالیست‌ها ولكن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها كه‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌كند، در عین‌ حال‌ معتقدند كه‌  این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متكی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلكن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.
نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ كه‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌كند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ كه‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق  بین‌الملل‌ كنكاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و كشمكش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ كه‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌كنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌كنیم‌ می‌بینیم‌ كه‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاكم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌كند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید كه‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق  كرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در كنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد كنند.
آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریك‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محركه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یكدیگر متمایز است‌. برای‌ آنكه‌ درك‌مطالبی‌ كه‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ كرده‌ایم‌.
انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراكی‌ دارد و عناصر تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ كم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند كه‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ كه‌ محصول‌ جمع‌ كمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروكار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد كه‌ شباهتی‌ با آحاد تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیكه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلكه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاكم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.
این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ كه‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ كه‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمركز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق  بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها كه‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر كرده‌اند هنوز اندرخم‌ كوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد…

 

منابع‌
1- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌، 1378.
2- دكتر علی‌ اصغر كاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،1369.
3- دكتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، 1384.
4- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، 1376.
5- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، 1385.
6- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1364.
7- دكتر سید علی‌ اصغر كاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1368.
8- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیك‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ 1373.
9- هونتزینگر، ژاك‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ترجمه‌ دكتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ 1368.
10- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،1368.
11- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق  بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.
12- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق  و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روش تحقیق زنان و پرده نشینی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش تحقیق زنان و پرده نشینی دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش تحقیق زنان و پرده نشینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
شكست امپریالیست جهانی به ویژه آمریكا برای خاموش ساختن شعله های فروزان انقلاب اسلامی به با انواع حیله ها و توطئه های سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و فرهنگی و با مساعدت ویاری ایادی داخلی اش همراه بوده  آنها را از ضربه پذیری سریع انقلاب مایوس ساخته ، به فكر سرمایه گزاری بلند مدت جهت مقابله با انقلاب و تمهید شرایط و لوازم بازگشت مجدد به این مرز و بوم وا داشت . بخشی از سرمایه گذاری بلند مدت استكبار به اشاعه و گسترش فساد ، بدحجابی ، مواد مخدر ، بی بندوباری و دامن زدن به مصرف هر چه بیشتر كالاهای مصرفی و غیر ضروری در جامعه به ویژه در بین نسل جوان اختصاص یافته ، تا از این طریق نیروهای جوان و مقاوم جامعه را نابود و زمینه ی سلطه ی  دوباره ی خویش را فراهم سازد . ( رزاقی ، 1371 ، صفحه 11 )
پوشش و آراستگی و بررسی حجاب این سمبل عفت و پاكدامنی جلوه ی   زیبای دیگری از اهتمام دانشگاه های آزاد اسلامی در زمینه تبیین و گسترش احكام اسلامی در جامعه ی  دانشگاهی است . در دنیای امروز كه به نام روشنفكری و تجدد می كوشند زنان و دختران ما را از پس پرده عفت و حیا بیرون كشند و وسیله ی كامیابی شهوت پرستان خود كامه قرار دهند و در تلاشند با ترویج فرهنگ برهنگی و زیست عروسكی نیروهای فعال و پر توان جامعه و منابع و ذخایر مادی و معنوی آنان را به یغما برند . حجاب ارتجاع و كوته فكری ولی خودنمایی و تبرج كه زمینه ی  بسیاری از بی بندو باری ها و انحرافات است ارضاء حس ذاتی و فطری بشر قلمداد می گردد اما اسلام دین فطرت است و طبق سرشت زن كه علاقه ی  خاصی به زیبایی و جلوه نمایی دارد مقرر داشت كه زنان از زینتها ولباسهای زیبا و جواهرات استفاده كنند و نظافت و آرایش برای همسر را از وظایف و حقوق همسری قرار داده است  ،آراستگی را در چاچوب محیط خانواده تحسین و تمجید نموده و اینگونه با حفظ شان و منزلت زن غریزه ذاتی و فطری او را پاسخ داده است . اگر همین غریضه ی عشق به زیبایی ، خود آرایی و خود نمایی ، گامی فراتر از خانواده نهاده و از حدود و مرزهایی كه شرع معین كرده خارج شود و به معابری كه مملو از نگاههای آلوده  و شهوت انگیز شیادان است كشیده شود . آدمی را می فریبد ، غریزه را تحریك می كند و در غیر جای خود شعله ور می سازد تا بنیان عفت و پاكی را بسوزاند .

 

بیان مساله :
دانشگاه ها از جمله مراكز حساس و مهمی هستند كه در مصالح و مفاسد استقلال و یا وابستگی كشور نقش بسیار موثر و مفیدی داشته اند . اغلب مسئولان ،كارشناسان و كارگزاران جامعه از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی انتخاب و انتصاب می شوند . امروزه یكی از عوامل مهم انحطاط و انحراف مردم اكثر كشورهای تحت سلطه وابستگی و فساد حاكم بر سیستم دانشگاهی این كشورها می باشد . دانشگاهها از اولین مراكز یورش فرهنگ ضد اسلامی ضد اخلاقی و مادیگری بوده اند . استعمار گران همواره حكام و سلاطین مزدور و متخصصین و كارشناسان وابسته محلی خود را از میان تحصیل كرده های دانشگاهها انتخاب می كنند . ضمنا مهاجرت جوانان روستایی و شهرستانی به شهرهای بزرگ جهت ادامه تحصیل در دانشگاهها  و به تبع آن اصطكات  فكری فرهنگی و اخلاقی در بین آنان از یك سو و عدم نظارت و كنترل اولیا و احساس رهایی از نظارت همگانی كه در محل سكونت سابق وجود داشت از سوی دیگر از جمله عواملی هستند كه بعضی از دانشجویان مهاجر را در گرایش به انحرافات اجتماعی و مفاسد اخلاقی تهدید  و یا تشویق می كند .  ( رزاقی ، 1371 ، ص 31 ، ص 32 ، ص 33 )

آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است ؟
همچنان كه لغت حجاب بر این معنی دلالت می كند یا اسلام طرفدار این است كه زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنكه مجبور باشد از اجتماع كناره گیری كند و در صورت دوم حدود و پوشش چقدر است آیا چهره و دو دست تا مچ نیز باید پوشیده شود ؟ یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود . اما چهره و دو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست آیا در اسلام مسئله ای به نام حریم عفاف وجود دارد یا نه ؟ یعنی آیا در اسلام مسئله سومی كه نه پرده نشینی و محبوسیت و نه اختلاط باشد وجود دارد یا خیر و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است یا نه ؟ ( استاد مطهری ، 1368 ، ص 7 )
این فكر كه زن فقط و فقط در كنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از  هر كمالی الزاما باید محروم بماند و كاری جز اطفاء شهوت مرد و خدمتكاری او ندارد كه علاوه بر اینكه با اسلام جور نمی آید بر ضد عواطف انسانی است . ( استاد مطهری ، 1368 ، ص 66 )
شرافت زن اقتضا می كند كه هنگامی كه از خانه بیرون می رود متین و سنگین و با وقار باشد ،  در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ گونه عمدی كه باعث تحریك شود به كار نبرد عملا مردم را به سوی خود دعوت نكند ، زباندار لباس نپوشد ، زباندار راه نرود ، زباندار و معنی دار به سخن خود  آهنگ ندهد . چه آنكه گاهی اوقات ژست ها سخن می گویند ، راه رفتن انسان سخن می گویند ، طرز حرف زدنش یك حرف دیگری می زند . ( استاد مطهری ، 1368 ، ص 29و 28 )
آنچه امروزه امنیت اجتماعی جامعه را به مخاطره انداخته و بیم آن می رود كه اساس و شالوده ی  فرهنگ اصیلمان را متزلزل سازد پدیده ی بدحجابی است كه در نوع خود در تاریخ 26 ساله ی  انقلاب اسلامی بی سابقه بود و نیازی به یك آسیب شناسی كلی دارد و استفاده از راهكارها وشیوه های نوین را می طلبد . در این میان مسئولیت خطیر جامعه ی دانشگاهی ، صاحبنظران و اندیشمندان مسلمان و حوزه های علمیه ، بیشتر احساس می شود كه لازم است با تحركی تازه در این زمینه وظیفه اطلاع رسانی و تعلیمی خود را به خوبی به انجام رسانند . عدم تهیه و تدوین طرح و برنامه های جامع و متنوع و جذاب در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مسئله حجاب و پوشش را با چالش جدی مواجه نموده است .
  www. Kiau.ac . ir/Persian/ mfarhangi / Heiab1.html))
( نویسنده :  همایش سراسری است .)

 

ضرورت انجام تحقیق :
دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به خوبی دریافته اند كه غارت و چپاول منابع و منافع مادی و معنوی ملل و ممالك جهان خصوصا كشورهای اسلامی موكول به تحریف و تعمیق فرهنگ و ارزشهای ملی و مذهبی و تحمیل عادات و طرز تفكر و طرز زندگی و قالبهای غربی و بالاخره اشاعه فساد و تباهی و بی تفاوتی در بین مردم بویژه جوانان دختر و پسر آن سازمان می باشد . دقیقا به همین دلیل استكبار جهانی پس از تحمل شكست های پی در پی علی رغم به كار گیری توطئه های گوناگون سیاسی نظامی و اقتصادی اكنون تهاجم فرهنگی همه جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی به عنوان مركز ثقل تحولات و تحركات اسلامی در سراسر جهان تدارك می بیند . اگر چه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بازگشت به فرهنگ فاسد و منحط غربی در جامعه انقلابی و اسلامی ما محكوم و محال است و تحقق چنین چیزی ممكن نیست لكن قبل از آنكه دامنه این آفت خطرناك  ( هر چند به طور محدود ) پیكره اجتماع را در برگرفته و دسته دسته جوانان بی گناه و كم تجربه و غافل را به سوی منجلاب فساد و آلودگی و از جمله بی حجابی سوق دهد می بایست با این هجوم فرهنگی استعمار برخوردی جدی و مستمر به عمل آید . با انجام این تحقیق مشخص می شود حجاب به صورت زندانی كردن زن و محروم ساختن او از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیست ، بلكه اسلام می خواهد جوانان ما را در دانشگاههای آزاد اسلامی خصوصا زنان ما هم مانند مردان با حفظ حریم و حجاب مناسب در تمام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شركت كنند .

فرضیات تحقیق :
حجاب در دانشگاه توسط دانشجویان رعایت می شود .
مفاهیم و اصطلاحات ( تعریف عملیاتی واژه ها ) :
میزان ( balance ) معنای لغوی میزان : ترازو ، اندازه ، مقدار .
میزان یعنی معیار و اندازه گیری هر چیزی كه باید در حد تعادل از آن استفاده شود .( فرهنگ عمید ، ج 2 )
رعایت ( consideration ) معنای لغوی رعایت : ملاحظه ، مراقبت ، جانبداری ، نگهدار ی و پاسبانی ، رسیدگی به كار كسی .
رعایت یعنی نگاه داشتن حرمت و حق كسی است . ( فرهنگ عمید ، ج 1 )
حجاب ( veil ) معنای لغوی حجاب : پرده ، چادر ، روپوش ، روبند .
حجاب یعنی آنچه كه با آن چیزی را بپوشانند و چیزی كه مانع بین دو چیز دیگر باشد جمع حجب . ( فرهنگ عمید ، ج 1 )
دانشگاه ( university ) معنای لغوی دانشگاه : محل دانش ، جای دانش . دانشگاه : یعنی مدرسه ی عالی كه تمام علوم در آنجا تدریس شود ، موسسه علمی بزرگ كه شامل چندین دانشكده است و در هر یك از دانشكده های آن رشته ای از علوم تدریس می شود ، (( اونیورسیته )) . ( فرهنگ عمید ، ج 1 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید