پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی :

پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر :

نمونه

این به بررسی نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از ارگانیسم­های اصلاح شده ژنتیکی (GMO) در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع با یک چشم در حال توسعه یک مدل کلی از شکل گیری نظریه کارشناسان اتحادیه اروپا (EU) در این سطح می­پردازد. مهندسی ژن پیشرفت های سریع در سال های اخیر با یک میزبان از برنامه­های جدید در پزشکی، کشاورزی و سایر رشته­های داشته است.

با توجه به سابقه مصرف، جنبه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه­های دیگر، و درک خطر در عموم با توجه به این محصولات و تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات تراریخته[1] (GM) از کشوری به کشور دیگر و همچنین در روند تصمیم­گیری متفاوت است.

هدف از این مطالعه بررسی نظر و نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا درگیر در فرایند تصمیم­گیری GMO نسبت به استفاده از GMO در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع است. برای حصول این هدف جنبه­های مربوطه با استفاده از پاسخ­های یک نظرسنجی که برای استخراج واکنش کارشناسان به روش های مختلف به استفاده از GMO طراحی شده، تجزیه و تحلیل شده است. آنچه مسلم است این است که آیا کارشناسان در سطح بالاتری از تکنولوژی مهندسی ژن، دانش و نگرش آنها نسبت به GMO مشابه یک مصرف کننده در اتحادیه اروپاست. آنها تصمیم­گیری را بر اساس دانش، تجربه و ایمنی صاحبان GMO و نه بر کل GMO پایه ریزی کردند.


[1] -genetic modified

This article examines European Union (EU) experts’ attitude towards use of genetically modified organisms (GMO) in food, feed
and other industries with an eye to developing a general model of EU experts’ opinion formation in this area. The gene
engineering has seen rapid advances in recent years with a host of new applications in medicine, agriculture, and related fields.
Taking into account the history of consumption, social, economic, cultural and other aspects and the risk perception in general
regarding these products the consumers’ willingness to buy genetically modified (GM) products varies from country to country
as well as attitude of the experts involved in the decision making process.
The objective of this study is to investigate opinion and attitude of the EU experts involved in GMO decision making process
toward use of GMO in food, feed and other industries. To obtain this objective the relevant aspects have been analyzed using
responses to a survey designed to elicit experts’ reaction to various approaches to using of GMO. It is indisputable that the
experts have higher level of knowledge about gene engineering technology, and their attitude towards GMO is not extreme as
attitude of an average EU consumer. They make decisions based on knowledge, experience and safety of a particular GMO and
not on GMO in general.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان :

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول «طرح فایل»

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت فایل………………………………………………………………………………………8

اهداف فایل………………………………………………………………………………………………………9

فرضیات فایل……………………………………………………………………………………………………9

جامعه آماری،حجم نمونه……………………………………………………………………………………..10

ابزار و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………..11

فصل دوم(ادبیات فایل)
ادبیات فایل…………………………………………………………………………………………………….14

جذب و بکارگیری نیروی انسانی…………………………………………………………………………..14

عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………17

عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………..19

بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی…………………………………………………………………………21

وضع موجود………………………………………………………………………………………………………21

مشکلات نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..24

ویژگی آزمون استاندارد برای جذب نیروی انسانی……………………………………………………26

نبود برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………27

مولفه های نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….31

مراحل کارمند یابی(جذب نیروی انسانی)………………………………………………………………..41

منابع و روشهای تامین نیرو در داخل……………………………………………………………………….42

منابع و روشهای تامین نیرو در خارج………………………………………………………………………42

اثر بخشی…………………………………………………………………………………………………………..44

بررسی نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها……………………………………………………….46

بررسی منابع نظری نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی……………………………………………..48

فصل سوم(تجزیه و تحلیل)

تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………52

آزمون آماری فرضیه اصلی فایل…………………………………………………………………………52

آزمون آماری فرضیه اول……………………………………………………………………………………..54

آزمون آماری فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..55

آزمون آماری فرضیه سوم…………………………………………………………………………………….57

فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….60

پیشنهادهای محقق……………………………………………………………………………………………….61

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی :

سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی

رابطه ی بین کاربران در سایت های رسانه های اجتماعی اغلب انعکاسی از ترکیب تعاملات مثبت و منفی است.در مقایسه با اکثر فایلاتی در مورد شبکه های اجتماعی که بیشتر به طور مثبت بر روی بیان و تفسیر لینک های ما بین افراد تمرکز دارد. ما چگونگی شرح و بیان اثرات مثبت و منفی ارتباطات بر روی ساختار رسانه های اجتماعی آنلاین را مورد مطالقه قرار می دهیم. ما تئوری شبکه های علامت دار را از روی روانشناسی اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ما فهمیدیم که تئوری کلاسیک تعادل ساختاری، به سمت دستیابی به الگوهای رایج تعاملی میل میکند. اما این همچنین با بعضی از پدیده های طبیعی پایه مغایر است.مشاهدات ما مخصوصا وابسته به نتایجی است که به صورت مستقیم از شبکه های آنلاین بدست می آید. ما سپس تئوری متناوب حالت را که شرح بهتری از لبه علامت دار مشاهده شده را دارد، توسعه می دهیم و یک دید درونی نسبت به مکانیسم های اجتماعی برای ما فراهم می کند. کار ما یکی از اولین ارزیابی های تئوری شبکه های علامت دار در مقیاس بزرگ را فراهم می کند، که از مجموعه داده های آنلاین استفاده می کند.همچنین یک چشم انداز برای استدلال در مورد سایت های رسانه های اجتماعی نیز فراهم می کند.

کلید واژگان : شبکه های علامت دار، تعادل ساختاری، تئوری حالت، لبه های مثبت و منفی.

مقدمه ————————————————————1

لینک های مثبت و منفی ————————————————2

تئوری شبکه های علامت دار –تعادل —————————————2

تئوری شبکه های علامت دار – حالت ————————————–3

مقایسه دو تا تئوری ————————————————–4

شرح مجموعه داده ها ————————————————-5

تحلیل شبکه های غیرجهت دار ——————————————-6

تحلیل شبکه های جهت دار ———————————————8

زمان بندی و گوناگونی ————————————————8

فرمول بندی تئوری حالت ———————————————–9

لینک های محتوایی ————————————————–11

ترکیب نقش حالت —————————————————12

نتایج بحث شده —————————————————-13

نتایج ————————————————————21

منابع ————————————————————22

مقدمه

تحلیل شبکه های اجتماعی یک چشم انداز مفید و سودمند در حوزه ی از کاربردهای محاسبات اجتماعی فراهم می کند. ساختار شبکه های بوحود آمده از همچنین کاربردهایی اشاره به الگوهای درونی این شبکه ها دارد و یک اثر جهانی را در مقیاسی که شناسایی آن سخت است آشکار می کند. در همین زمان یک چالش به صورت مداوم وجود دارد و به عنوان یک دیدگاه مطالعاتی در بحث محاسبات شبکه های اجتماعی سازگار شده است . کاربران می توانند ارتباطات غنی و توانمند را از طریق این تنظیمات توسعه دهند. در حالی که این تحلیل شبکه ها به طور کلی پیچیدگی ارتباط را با وجود لینک های دو به دو کاهش می دهد.این یک مشکل اساسی فایلات است که به عنوان پلی باعث بوجود آمدن وقفه بین ارتباطات فروان و شبکه طبیعی شده است.

تمرکز اصلی کار ما در اینجا بررسی اثر متقابل بین لینک های مثبت و منفی در رسانه های اجتماعی است. اهمیت بعد تحلیل شبکه های اجتماعی آنلاین این است که به طور وسیع کشف نشده اند.با این نسبت چند تا استثنا وجود دارد، فایلات بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین متمرکز بر روی محتوای این تعاملات است که به طور مثبتی شرح داده شده است.این همان ارتباطی است که مردم با دوستان خود دارند، سرگرم می شوند، دنبال می کنند و همراه می شوند.اما در بسیاری از این تنظیمات مهم است که ارتباطات منفی نیز به طور آشکار رسیدگی شود. مخصوصا مطالعه تعاملات بر روی رسانه های اجتماعی وقتی که: بحث فرم های پر شده بر اثر ناسازگاری، سایت های شبکه های اجتماعی که مخالفت را در کنار رفاقت دارند. توانایی شبکه های اجتماعی در همچنین مواردی شامل، ترکیب تعاملات مثبت و منفی و سازگاری در یک ساختار واحد است .

هدف ما توسعه درک بهتر از نقشی است که ساختار شبکه ها بازی می کنند در مواقعی که بعضی از لینک های ارتباطی بین مردمی مثبت هستند در حالی که بقیه منفی هستند. به عنوان مثال در ارزیابی سایت های آنلاین مانند اپینیونس (Epinions)، که مردم می توانند هر دو ارزیابی مثبت و منفی یا یکی از این دو ارزیابی و یا سایر ارزیابی و نرخ بندی را انجام دهند. در مبحث سایت های آنلاین مانند اسلش دات (Slashdot)، کاربران می توانند به سایر کاربران برچسب دوست یا دشمن بدهند.دیدگاه ما اینجا سازگاری و توسعه تئوری روانشناسی اجتماعی برای تحلیل این نوع شبکه های علامت دار است که از کاربردهای محاسبات اجتماعی بوجود آمده اند.این تئوری ها ما را قادر می سازند که تفاوت بین مشاهدات و پیش بینی پیکربندی هایی از لینک های مثبت و منفی را توصیف کنیم. ما همچنین از تضادهای مابین این تئوری ها استفاده می کنیم برای بیان چگونگی اینکه لینک ها می توانند به طور خاصی برای کاربردهای محاسباتی استفاده شوند،همچنین برای کاربردهای داخلی خودشان استفاده می کنیم. مطالعات ما دانش بهتر و بعضی از اولین ارزیابی های گسترش پذیر از این تئوری های روانشناسی، از طریق مجموعه داده های آنلاین را فراهم می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله :

* اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله *

مقدمه:

در موقعیت كنونی با توجه به تحول فن‎آوری جدید و سرعت گرفتن “خط مشی (فضای) باز و اصلاحات” و نیز ساختار اقتصادی قوی در چین, ضرورت رفع نیازهای موجود در توسعه مطالعات زلزله, و پیشگیری و كاهش خطرات زلزله اجتناب‎ناپذیر است, و همه این‎ها امروزه در گرو كار اطلاع‎رسانی علمی و فن‎آوردی زلزله با یك مفهوم نوین است.

برای تبدیل خدمات سنتی اطلاع‎رسانی علمی و فن‎آوردی به خدمات پیشرفته‎ای كه با پیشرفت جامعه اطلاعاتی همخوان باشد, قوانین, محتوا و فرمت این خدمات نیز باید تغییر كند و دستخوش اصلاح اساسی گردد, به نحوی كه پاسخگوی نیازهای توسعه‎ای لرزه‎ شناختی, مصونیت از زلزله و كاهش خطرات آن باشد.مشهور است كه, تولید, جمع‎آوری , پردازش , ذخیره و انتشار محصولات اطلاعاتی, همچون هر محصول مادی, مدرنیزه شده و در این محصولات مقیاس وسیعی در تمامی كشورهای صنعتی تولید گردیده است.

در زمان ما, جامعه بین‎المللی به توسعه صنعت اطلاعات توجه بسیاری می‎كند و تمامی اقدامات حكایت از این دارد كه اطلاعات به توسعه جامعه, اقتصاد, علم و فن‎آوری منجر می‎گردد. از زمان اتخاذ “خط مشی آزادی و اصلاحات” در چین, و به منظور همخوانی با كاربرد “نوسازی‎های چهارگانه”, فراخوانی با گستره ملی برای سرعت بخشیدن به صنعت سوم اعلام شده است كه منابع اطلاعاتی در حال توسعه در بستر آن مطرح می‎گردد و بنابراین در تمامی بخش‎های كشور, به كار اطلاع‎رسانی اولویت داده می‎شود.

هدف از این , بویژه پرداختن به مفهوم جدید اطلاعات علمی و فن‎آوردی زلزله در شرایط جدید چین می‎باشد. نویسنده بر نظرات زیر درباره سیستم پشتیبانی, ذخیره و بازیابی مدارك و نیز فایل اطلاع‎رسانی تأكید دارد.

نمودار (با عنوان “كار اطلاع‎رسانی علمی و فن‎آوردی لرزه‎شناسی در چین”) چارچوب كار اطلاع‎رسانی علمی و فن‎آوردی لرزه‎شناسی در چین را نشان می‎دهد.

اولویت دادن به ایجاد سیستم پشتیبانی, ذخیره و بازیابی مدارك در چین, اطلاعات فراوان علمی و فن‎آوردی لرزه‎شناسی در محمل‎های مختلف نظیر كتاب, میكروفیلم, نوارهای دیداری – شنیداری, متون رایانه‎ای, و رسانه‎های ارتباط‎پذیر ذخیره می‎شود.

این مجموعه حجم انبوهی از ركوردهای لرزه‎شناختی تاریخی مربوط به 3000 سال گذشته و نیز دستاوردهای بزرگ در مطالعات زلزله‎شناختی را در بر می‎گیرد كه اخیراً توسط زمین‎شناسان چینی و خارجی در داخل و خارج از كشور به دست آمده است.

از جمله این دستاوردها, موفقیت‎ها و آموزه‎هایی است كه در جریان بررسی‎ها و فایلات پیگیر در نظارت, پیش‎بینی, و مقاومت در برابر زلزله و نیز فایلات علمی در این باره حاصل شده است.

تمامی این مدارك علمی و فن‎آوردی لرزه‎شناسی منحصر به فرد و در حكم یك گنجینه می‎باشند.

بحث ما, چگونگی كاربرد هر چه بیش‎تر این مدارك و نیز چگونگی انتقال بموقع و كارآمد آن‎ها به دست كاربران می‎باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده :

تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده

چکیده:

سیستم های ارتباطی/حمل و نقل اغلب در معرض حمله و خرابی هستند.در این جا ما سیستم های شبکه ای را نشان می دهیم و ما توانایی مقاومت در مقابل حمله ها به تفکیک گروهی از نودها که به صورت تصادفی انتخاب شده اند می پردازیم(انتخاب بر اساس درجه و بارگذاری).ما دو توپولوژی شبکه متفاوت را مدنظر قرار می دهیم و مقایسه میکنیم.گراف تصادفی Erdos-Renyi و شبکه مقیاس آزاد باراباسی آلبرت.ما همچنان به صورت خلاصه یک مدل پویا که جدیدا پیشنهاد شده برای گرفتن یک اکانت و توزیع مجدد دینامیکی بارگذاری بعد از خرابی اولیه یک نود تنها در شبکه را مورد بحث قرار می دهیم.

)مقدمه:

بسیاری از سیستم های ارتباطی /حمل و نقل در جهان واقعی می توانند به صورت شبکه های پیچیده نمایش داده شود که نود ها مولفه های سیستم هستند و لبه ها راه های ارتباطی برای رد و بدل کردن اطلاعات هستند.برای نقل وقول چند مثال: در اینترنت نودها روترها هستند و لبه ها(کمان ها) کابلهای متصل کننده هستند که روتر ها را به هم متصل میکند.در شبکه های برق ،نودها پست ها هستند(ژنراتورها و ایستگاه هی توزیع فرعی)و لبه ها خطوط انتقال هستند.در یک سیستم خیابانهای شهر،گذرگاه ها ،نود ها هستند و خیابن ها لبه ها هستند و در سیستم های انتقال در مقیاس بزرگ،شهر ها نودها هستند و لبه ها بزرگراه ها یا خطوط هوایی هستند که شهرها را به هم متصل میکنند.در چند سال گذشته دسترسی به پایگاه داده های بزرگ فن آوری و همچنین شبکه های بیواوژیکی را ممکن ساخته است یک سری از مطالعات تجربی برای توصیف خواص اتصال از چنین شبکه هایی انجام شده است.

یکی از مهمترین و غیر منتظره ترین نتایج موجود در متون این است که تکنولوژی شبکه هایی از قبیل شبکه جهانی وب،اینترنت،شبکه های ارتباطی هواپیمایی و بعضی از سیستم های زمینی مانند شبکه های متابولیسم و شبکه های پروتئین از شبکه های تصادفی متفاوت هستند و تمام مشخصات مشابه توزیع سطح ها power-law را دارند.
p(k) k y و توان y در رنج 2 تا 3 هستند.درجه هر نود تعداد همسایه های اول آن نوداست (تعداد لبه های در مجاورت هر نود) و یکی از شایع ترین اقدامات استفاده شده از گره های مرکزی است.درجه توزیع مجموع از درجه نودهاست.شبکه هایی با درجه توزیع power-law شبکه های scale-free )مقیاس آزاد)نامیده می­شوند و خیلی ناهمگون هستند.

اخیرا علاقه بسیار زیادی برای مطالعه برروی اثرات خطاها و حمله ها در دو شبکه scale-free و شبکه های در دنیای واقعی اختصاص داده شده است.دلیل مطالعه تحمل شبکه در برابر خطاها و حمله ها برای دست یافتن دو هدف اصلی زیر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید