گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 :

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایش های موجود در این مقاله به ترتیب زیر هستند:

1-موضوع آزمایش :آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

2-موضوع آزمایش :روش های اندازه گیری مقاومت

3-موضوع آزمایش : k.c.l و k.v.l

4-موضوع آزمایش : دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )

5-موضوع آزمایش :مبدل ها ( ترانسفورماتورها )

6-موضوع آزمایش :طراحی آمپرمتر و ولت متر

برای نمونه قسمتی از آزمایش شماره 1 را در زیر آورده ایم:

موضوع آزمایش :آشنایی با دستگاه های اندازه گیری:

الف) آشنایی با A.V.O.meter (مولتی متر )

مقدمه :

در این دستگاه یک صفحه مدرج به همراه یک selector مشاهده می شود. هما نطور که از اسم آن مشهود است این دستگاه برای اندازگیری کمیت هایی مانند( اختلاف پتانیسل- مقاومت- جریان ) طراحی گردیده و برای استفاده از selector دستگاه به ترتیب بر روی واژه های volt- ohm – ampere کمک گرفته می شود.

لازم به تذکر است روی دسته سلکتور نشانگری موجود است که تعیین کننده دامنه کاری در اندازگیری ها می باشد. این دستگاه نیز مانند هر سیستم دیگری دارای دو ترمینال آند و کاتد می باشد. برای استفاده صحیح از دستگاه بایستی سیم مشکی را به ترمینال منفی و سیم قرمز را به ترمینال مثبت متصل کنیم. حال دکمه power دستگاه را زده و هر نوع اندازگیری را می توانیم بگیریم.

شرح آزمایش :

به این ترتیب است که اگر سلکتور را روی RX قرار دادیم باید دو سیم اهم متر را به هم وصل کنیم. در این صورت عقربه منحرف می شود و باید روی عدد صفر بایستد. چون مقاومتی بین دو سیم اهم متر وجود ندارد. ولی اگر اینطور نشد باید عقربه را با ولومی که سمت راست اهم متر با علامت اهم

نشان داده شده میزان کنیم تا روی عدد صفر بی حرکت بماند و بعد مقاومت مورد نظر را آزمایش می کنیم .

حال فرض می کنیم که مقاومتی را که می خواهیم آزمایش کنیم 100 اهم باشد. با توجه به اینکه سلکتور روی 1*R ایستاده عقربه عدد 100 را نشان می دهد و چنانچه رنگهای روی مقاومت پاک شده باشند در خواهیم یافت که مقاومت ما 100 اهمی است ولی اگر مقاومت ما از 5 کیلو اهم بیشتر باشد عقربه تقریبا روی علامت بینهایت می ایستد و ما در این مبنا نمی توانیم مقدار مقاومت را بخوانیم . از این رو سلکتور را روی
R*10 قرار می دهیم . به این معنی است که اگر عقربه هر عددی را نشان دهد آن عدد باید ضربدر 10 شود تا مقدار اصلی مقاومت را بتوانیم بخوانیم. به عنوان مثال اگر مقاومت ما 10 کیلو اهم باشد عقربه روی یک کیلو اهم می ایستد و اگر یک کیلو را ضربدر 10 کنیم مقدار اصلی مقاومت که همان 10 کیلو اهم است به دست می آید. در این ردیف Range یا مبنا نیز بیشتر از 50 کیلو اهم را نمی توان خواند. پس اگر مقاومت ما از این مقدار بیشتر باشد باید سلکتور را روی R*100 قرار دهیم و هما نطور مانند قبل هر چه عقربه نشان داد باید این دفعه ضربدر 100 کنیم.

حال ولتاژ ها را بررسی می کنیم : ابتدا از ولتاژ مستقیم DC.V شروع می کنیم. هما نطور که می بینید این قسمت دارای شش مبنای اندازگیری است که از 25/0 ولت تا 1000 ولت مستقیم را می تواند اندازه بگیرد.

طرز کار این قسمت نیز تقریبا مانند اهم است یعنی اگر سلکتور را روی 10 ولت قرار دهیم دستگاه ما حداکثر تا 10 ولت را می تواند نشان دهد.
این طبقه بندی اعداد را روی صفحه قسمتی که سه طبقه عدد قرار دارد می توانیم ببینیم . سمت چپ مدار نیز با DC.V و میلی آمپر مشخص شده . حال اگر بخواهیم که یک باتری و یا منبع تغذیه جریان مستقیم را آزمایش کنیم باید سیم مثبت دستگاه را به مثبت منبع تغذیه و سیم منفی دستگاه را به منفی منبع تغذیه وصل نماییم . اگر چنانچه باتری به عنوان مثال شش ولت است باید سلکتور را روی عدد 10 قرار دهیم. در این صورت عقربه عدد 6 را نشان می دهد ولی اگر باتری از 10 ولت بیشتر و از 50 ولت کمتر بود باید سلکتور را روی عدد 50 قرار داد و چنانچه بیشتر بود روی 1000 ولت.

برای اندازگیری جریان مستقیم نیز مانند ولتاژ عمل می کنیم . یعنی اگر سلکتور را روی عدد 5/0 قرار دهیم دستگاه حداکثر تا 5/0 میلی آمپر می تواند اندازه بگیرد و اگر روی 10 باشد حداکثر 10 میلی آمپر و چنانچه روی 250 باشد تا 250 میلی آمپر.

حال نیروی وارده بر سیم حاوی جریان برابر F=LIB می باشد . اگر جریان از سیم و قاب حرکت کند با توجه به قانون دست چپ میدان جریان نیرو به این قاب وارد می شود . حول این میدان قاب می پیچد و به فنر متصل است که هر وقت جریان بیشتر شود این قاب بیشتر شده و روی صفحه مدرج حرکت می کند و مقدار جریان را نشان می دهد شدت جریان در یک مدار برابر است با I=E/R . اگر بخواهیم جریان را اندازه گیری کنیم آمپرمتر را باید در مسیر جریان قرار دهیم بصورت زیر :……………………………….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی فیزیك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی فیزیك دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی فیزیك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی فیزیك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی فیزیك :

مبانی فیزیك

تعریف حرکت

حرکت یکی از اساسی ترین و روشنترین پدیده های است که دراطراف خود مشاهده می کنیم حرکت است مانند وزش باد و راه رفتن انسان …

مبدا زمان

لحظه شروع حرکت یا لحظه t=0 را مبدا زمان مینامیم

مبدا مکان

وضع متحرک را در هر لحظه می توان نسبت به دستگاه محور های مختصاتی بررسی کرد که مبدا این دستگاه را مبدا مکان می نامیم

بردار مکان یا بردار وضعیت

برداری است که در هر لحظه مبدا را به محل متحرک وصل می کند

بردار تغییر مکان یا بردار جابجایی یا تغییرات برداروضعیت

برداری است که مکان اولیه متحرک را مستقیما به مکان ثانوی وصل می‌کند.

سرعت

در اصطلاح عامیانه سرعت عبارتست از مسافت طی شده در واحد زمان بعنوان مثال اگر اتومبیلی با سرعت ثابت 50 کیلو متر بر ساعت در حرکت باشد در هر ساعت مسافت 50 کلیومتر را می پیماید بدون توجه به اینکه مسیر حرکت چه شکلی دارد.

ازدیدگاه برداری سرعت مفهوم دیگری دارد و عبارتست از بردار تغییر مکان در واحد زمان که در بعضی موارد با مسافت طی شده در واحد زمان برابر است ولی الزاما با مسافت طی شده در واحد زمان برابر نیست

سرعت متوسط

سرعت متوسط برابر است با بردار تغییر مکان در واحد زمان

زمان/بردار تغییر مکان=سرعت متوسط

تندی

در بعضی از کتابهای مکانیک اصطلاح تندی را بعنوان مسافت طی شده در واحد زمان تعریف کرده اند

زمان /مسافت طی شده =تندی متوسط

تعریف حرکت

اگر مختصات جسمی نسبت به مبدایی با گذشت زمان تغییر کند این جسم نسبت به این مبدا در حال حرکت است توجه داشته باشید که حرکت امری است نسبی و بستگی به مبدا سنجش دارد یعنی ممکن است جسمی نسبت به یک مبدا در حال سکون ولی نسبت به مبدا دیگری در حال حرکت باشد

مسیر حرکت

مکان هندسی مجموعه نقاطی که متحرک از آنها عبور کرده است مسیر حرکت می نامیم اگر مسیر خط راست باشد حرکت را مستقیم الخط و اگر مسیر منحنی باشد حرکت را منحنی الخط می نامیم

مسیر حرکت

مکان هندسی مجموعه نقاطی که متحرک از آنها عبور کرده است مسیر حرکت می نامیم اگر مسیر خط راست باشد حرکت را مستقیم الخط و اگر مسیر منحنی باشد حرکت را منحنی الخط می نامیم

معادله سرعت – زمان

رابطه ایست بصورت کلیv=f(t) که در آن v سرعت متحرک درهر لحظه از زمان بعنوان تابع و t لحظه ایست که دارای سرعت v می باشدبعنوان متغیر

سرعت لحظه ای

سرعت متحرک را در هر لحظه از زمان سرعت لحظه ای متحرک می نامند که برابر است با حد سرعت متوسط در صورتیکه

با توجه به تعریف مشتق می توان سرعت لحظه ای را بصورت زیر نوشت

اگر معادله مکان-زمان معلوم باشد برای تعیین سرعت متحرک در هر لحظه دلخواه باید از تابع نسبت به متغیر t مشتق گرفته تا معادله سرعت – زمان بدست آید

تغییر جهت دادن حرکت

تغییر جهت دادن حرکت یعنی عوض شدن جهت سرعت متحرک بنا براین متحرک در صورتی تغییر جهت می دهد که سرعت آن صفر شده و تغییرجهت می دهد

حرکت شتابدار

حرکتی است که در آن سرعت متحرک تغییر کند

شتاب متوسط

نسبت تغییرات بردار سرعت را بر زمان شتاب متوسط می نامیم

شتاب لحظه ای

شتاب متحرک را در هر لحظه از زمان شتاب لحظه ای می نامیم که برابر است با حد شتاب متوسط در صورتیکه

ضریب زاویه خط مماس بر نمودار سرعت زمان

کاربردهای سطح محصور در حرکت

سطح محصور بین نمودار شتاب – زمان در هر فاصله زمانی برابر است با تغییرات سرعت متحرک در همان فاصله زمانی

ب- سطح محصور بین نمودار سرعث زمان و محور زمان

جمع جبری مساحت بین نمودار سرعت – زمان و محور زمان در هر فاصله زمانی برابر است با تغییرات بردار وضعیت و جمع قدر مطلق مساحت محصور برابر است با مسافت طی شده در همان فاصله زمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx :

کتابدر نیروگاه هسته ای و فرایندهای آندر در 25 صفحهدرdocx

نیروگاه های اتمی

میزان کل انرژی های شناخته شده در کره زمین ، در جدول زیر منعکس شده است :

بسادگی ملاحظه می شود که نفت و گاز طبیعی کمترین میزان ذخیره را دارا می باشند و ذغال سنگ در مرحله بعد قرار دارد . ذخیره اورانیوم 235 ، که تکنولوژی امروزی تولید انرژی از آن را امکان پذیر ساخته است کمی بیش از میزان ذخایر نفت می باشد. ذخیره گونه های دیگر مواد رادیو اکتیو سنگین هزاران برابر ذخیره نفت خام است . همانطوریکه از اطلاعات انتهای جدول نیز مشخص است میزان انرژی دو تریم موجود در طبیعت ، که با تبدیل آن به هلیوم انرژی کسب می گردد (پمپ های هیدروژنی ) ، به تنهائی هزاران برابر ذخایر کل مواد رادیو اکتیو می باشند.

میزان ذخایر موجود جهت جهت گیری آتی انسان را برای تامین انرژی قابل مصرف خود به نمایش می گذارد. در حال حاضر علاوه بر مصرف نفت ، گاز طبیعی و ذغال سنگ در تولید انرژی های قابل کنترل ، اورانیوم نیز جزء منابع اقتصادی تامین کننده انرژی الکتریکی در آمده است ، گرچه تلاش و جهت گیری ها به سمتی است که بتوان از هیدروژن سنگین (دتریم ) موجود در طبیعت نیز، که عمده ترین گونه شناخته شده انرژی نهفته در جهان است ، استفاده کرد.
با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شد ساختار و گونه های مختلف نیروگاه اتمی در زیر بیان می گردد.
شکل عمومی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای اتمی همانند نیروگاههای بخاری است با این تفاوت که منبع تولید گرما سوخت فسیلی نمی باشد و انرژی مورد نیاز جهت تولید بخار برای گرداندن توربین ، از فعل و انفعالات اتمی در راکتور بدست می آید.

معمولاً انرژی حاصل از فعل و انفعالات اتمی در راکتور به یک سیال منتقل می گردد که این سیال می تواند بطور مستقیم به طرف توربین هدایت گردد و یا با عبور از مبدل گرما ، سیال دیگری را گرم نموده و نهایتاً آب لازم را به بخار تبدیل کرده و آنرا به توربین هدایت کند.
در راکتور های اتمی اولیه ، سیال منتقل کننده اولیه آب بوده که مستقیماٌ پس از تبدیل شدن به بخار بطرف توربین هدایت می شد اما در تکنولوژی امروزی برای ایجاد امکان کنترل بیشتر روی فعل وانفعالات اتمی و کاهش خطرات ناشی از فعل و انفعالات ، سیال واسطی بصورت مدار بسته حرارت تولیده شده در راکتور را در مبدل حرارتی جداگانه ای به آب منتقل نموده و آنرا به بخار تیدیل می نماید . .
فعل و انفعالات اتمی بدو صورت انجام می پذیرد:

الف ) شکافت یا شکست اتمی :
در این روش عناصر سنگین از طریق فعل وانفعالات اتمی به عناصر سبک تبدیل شده و انرژی آزاد می نمایند. در این حالت عناصر سنگین با از دست دادن نوترون و کاهش وزن به آزاد سازی انرژی درونی خود می پردازند. در راکتورهای نیروگاههای اتمی موجود، از این فرایند استفاده می شود
ب ) جوش یا گداخت اتمی :
در این روش عناصر سبک با جذب نوترن به عناصر سنگین تر تیدیل می شوند و همزمان با از دست دادن بخش جزئی از وزن خود ، قسمتی از انرژی درونی خود را آزاد می کنند.

شمای کلی مولدهای اتمی در شکل زیر منعکس شده است :

در پایان مناسب است به شمای حرارتی این نوع نیروگاهها نیز اشاره ای داشته باشیم . نمودار زیر به صورت ساده ای راندمان این نوع نیروگاهها را نشان می دهد :

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای

می‌دانیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک

مقدمه     1
فصل اول
کیهانشناسی     5
کیهانشناسی پیش نسبیتی     6
کیهانشناسی نسبیتی     9
     اصل کیهانشناسی     11
     اصل وایل     12
 متریک رابرستون- واکر     13
 مدل فرید من     15
    مشکل افق     18
    مشکل مسطح بودن     19
    مشکل تک قطبی مغناطیسی     20
مدل تورمی     20
فصل دوم
بررسی تغییر نشانگان متریک     23
شرط معمول بر متریک     24
فرضیات مدل پیشنهادی     25
ارائه مدل و  معادلات دینامیکی     26
پتانسیل     33
بحث و تحلیل     39
نمودارها     42
فصل سوم
کیهانشناسی کوانتومی     45
تاریخچه مختصری از گرانش کوانتومی     47
فرمول بندی هامیلتونی در نسبیت عام     49
    انحنای بیرونی     50
    تابع لپس و بردار جابجایی     51
    معادلات گوس- کودازی     54
    هامیلتونی در نسبیت عام     57
کوانتش     62
شرایط مرزی     63
فصل چهارم
بررسی گذار نشانگان متریک در کیهانشناسی کوانتومی     67
مسیرهای کلاسیکی     69
حل     72
بسته موج همدوس     78
بدست آوردن ضریب Cl     80
نمودارها     83
ضمیمه 1     87
ضمیمه 2     90
منابع     96

 مقدمه

 آنگاه که بشر متفکر، متوجه آسمان و اجرام بی شمار آن شد، آنگاه که جهان اطراف را در نظمی تحیرانگیز یافت و خود را جزء کوچکی از این کل شگفت، با طرح چیستی هستی، وجود و هر آنچه در آنست، اولین گام را در مسیری نهاد که شاید آغاز تمام تحولات فکری و علمی پس از آن باشد

این سؤال که جهان با همه جزئیاتش، چگونه ایجاد شده؟ به سئوال اساسی فلسفه معروف است

پاسخ این سئوال که زمانی، صرفاً متفکران علوم عقلانی را به مبارزه می‌طلبید، در طی طریق مسیر فکری بشر، به ناچار وارد عرصه‌هایی دقیق و علمی‌تر شد و بی شک امروزه سئوال اساسی کیهانشناسی است

تاریخ تحول علمی و عقلانی، با نقاط عطفی همراه است که شاید مهمترین آنها خلق کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعت نیوتن و طرح نظریه‌های مکانیک کوانتمی و نسبیت خاص و عام اینشتین باشد

نیوتن در کتاب اصول که حاصل و منتج از تمام رصدها، آزمون‌ها و تلاشهای علمی اسلاف پیش از او بود، ریاضیات پیچیده حرکت و نظریه گرانشی‌اش را مطرح کرد و نشان داد که قانونهای حاکم بر دینامیک اجرام آسمانی، همانهایی است که کنش‌های جرمهای کوچک زمینی را توضیح می‌دهد. از دید او زمان مفهومی مطلق داشت و برای همه ناظرها یکسان. اما قانونهای او، علی‌رغم میل نیوتن، برای مکان مفهومی نسبی قائل می‌شدند(قانون اول). زمان و مکان در این دیدگاه هیچ ارتباطی با هم نداشتند

مدل کیهانشناسی نیوتن که براساس نظریه گرانشی او سازماندهی شده بود، شاید اولین مدل علمی در این زمینه باشد. جهان در این مدل، دارای توزیعی یکنواخت از ماده، در فضایی نامحدود اقلیدسی، ایستا اما ناپایدار بود

         حدود دو قرن بعد، انقلاب دیگری رخ داد. نظریه نسبیت خاص اینشتین در سال 1905، بر مفهوم مطلق بودن زمان خط بطلان کشید. بر این اساس زمان وقوع یک رویداد از دید ناظرهای مختلف، متفاوت بود؛ همانطور که مکان رویداد از دید این ناظرها تفاوت داشت

فضا (مکان) و زمان که پیش از این دو مفهوم مجرد و جدا از هم بودند به عنوان دو جزء از یک مفهوم کلی، یعنی فضازمان مطرح شدند. در این نظریه ناظران در چارچوبهای لخت درک یکسانی از رویدادهای اطراف داشتند، اما در فضازمانی تخت

ده سال پس از آن در سال 1915 اینشتین، اعلام کرد که قانونهای فیزیکی برای همه مشاهده‌گرها چه لخت و چه غیر لخت یکسان‌اند، و در ناحیه کوچکی از فضازمان نمی‌توان بین سقوط ازاد یک جسم در میدان گرانشی و حرکت با شتاب یکنواخت در غیاب میدان گرانشی تفاوتی قائل شد

همچنین توزیع ماده، تعیین کننده هندسه فضازمانی است که خمیده می‌باشد. این موضوعات تحت عنوان اصول، هموردایی کلی، هم ارزی و ماخ از مهمترین اصولی هستند که تفکر نسبیت عام بر پایه‌های آنها ساخته شده است. از این پس بود که هندسه و ماده لازم و ملزوم هم شدند. اینکه آیا انرژی ممنتم، فضازمان را تحت تأثیر قرار داده و موجد انحنای آن شده است یا تأثیر انحنای فضازمان روی ماده، خودش را به شکل گرانش نشان می‌دهد، دیگر دو برداشت از یک معنا بودند.]1[

معادلات میدان اینشتین این ارتباط را در قالب فرمولی نشان داد. حل این معادلات با در نظر گرفتن شرایط خاص مادی و هندسی، منجر به مدلهای متعددی در توصیف جهان گردید. به این ترتیب کیهانشناسی نسبیتی – کلاسیکی خلق شد

یکی از نتایج مهم نظریه نسبیت عام، پیش‌ بینی وجود نقاطی که دارای چگالی زیاد و نتیجتاً انحنای فضازمان بی‌نهایت‌اند، بود. تکینگی‌های موجود در مدلهای استاندارد نسبیتی – کلاسیکی و سیاه چاله‌ها مثالهائی از این نقاط‌اند. قضایای تکینگی در نسبیت عام کلاسیکی بوسیله پنروز و هاوکینگ اثبات شدند

این تکینگی که در زمانهای بسیار اولیه جهان به وقوع می‌پیوندد، شروع جهان را از نقطه‌ای با ابعاد زیر اتمی نشان می‌دهد. نسبیت عام نظریه‌ای کلاسیکی است و در توصیف چنین نقاطی عاجز می‌ماند

پس بررسی چنین نقاطی نظریه‌ای کوانتمی را می‌طلبد که با گرانش (نسبیت عام) سازگار شده و قادر به تعیین شرایط اولیه حاکم بر حالتهای نخستین جهان باشد

 تلاش برای ایجاد یک نظریه کامل و جامع کوانتم گرانشی که در حد، با گرانش کلاسیکی هماهنگ باشد. از دهه 30 میلادی، تقریباً پس از خلق نظریه مکانیک کوانتمی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد

در این جستجو، یکی از مؤثرترین پیشنهادات در کوانتمی کردن گرانش، استفاده از روش کوانتش کانونیکی دیراک است، که حالت کوانتمی سیستم توسط تابع موجی که تابعیتی از متریکها و میدانهای مادی است بوسیله اعمال یک اپراتور هامیلتونی که شامل بخش هندسی و مادی است، بدست می‌آید و منجر به معادله دیفرانسیلی درجه دومی از متریکها و مشتقات آنها می‌شود. حل این معادلات حالتهای کوانتمی جهان را نشان می‌دهد

روش دیگر استفاده از انتگرال مسیر فاینمن است که در آن تابع حالت سیستم از جمع تاریخی کلیه متریکهای اقلیدسی فضای چهاربعدی که مرزی بر فضای سه بعدی لورنتسی دارند، حاصل می‌گردد.]2[

بدین طریق یک گذار توپولوژیکی در هندسه فضا رخ می‌دهد. این روش در رفع مشکل تکنیگی و شرایط اولیه تا حدودی موفق بوده است

روش ذکر شده اخیر همراه با فرضیات دیگر دستمایه این نوشته می‌باشد که در چهار فصل تنظیم شده است

در فصل اول، کیهانشناسی نسبیتی، متریک رابرستون – واکر، مدلهای استاندارد، موفقیتها و نقایص و برخی طرحها در رفع آنها مطرح شده است

در فصل دوم مدلی پیشنهاد شده که با یک زمینه کیهانشناسی رابرستون – واکر در حضور میدانهای حقیقی نرده‌ای خود برهم کنشی و با متریکهای تبهگن و اعمال شرایط خاصی که با انتخاب چارت ویژه‌ای حاصل می‌گردد برای معادلات میدان اینشتین جوابهائی کاملاً هموار بدست می‌آوریم.در فصل سوم کیهانشناسی کوانتمی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

در فصل چهارم با استفاده از نتایج حاصل از فصل سوم، مدل مطرح شده در فصل دوم، در محدوده کوانتمی حل و تحلیل شده است. در این بررسی توابع موجی که از حل معادله ویلر- دویت بدست می‌آیند بر مسیرهای کلاسیکی منطبق‌اند

   فصل اول

کیهانشناسی

در ریگودا[1] یکی از کتابهای مقدس باستانی هندوستان آمده است

«در آن زمان (زمانی که جهان هنوز ایجاد نشده بود)، نه چیزی وجود داشت، نه وجودی بود. در آن زمان نه فضایی بود نه آسمان بالایی در آن ; مفهوم شب و روز بی‌معنی بود;. چگونه دامنه وجود به وقوع پیوست، چه کسی قادر به توصیف و بیان جزئیات آن است؟ چه کسی به وضوح اینرا می‌داند؟ ;.»]3[

این سئوالات که 1500 سال قبل از میلاد مسیح مطرح شده‌اند، مشابه سئوالاتی است که کیهانشناسی در طول تاریخ با آن درگیر بوده است

هیچ شاخه‌ای از علم نمی‌تواند بیشتر از کیهانشناسی مدعی باشد که بزرگترین محدوده مطالعه را دارد. مطالعه جهان یعنی مطالعه همه چیزهایی که جهان را شامل می‌شود. بهمین دلیل کیهانشناسی بطور ذاتی مورد توجه و جالب است، حتی برای شاعران، فیلسوفان و متفکران علوم دیگر. اما در تعریف امروزیش کیهانشناسی در واقع مطالعه ساختار بزرگ مقیاس جهانی است که در فواصل میلیونها میلیون سال نوری[2] گسترده شده است و مطالعه کیهانشناسی در واقع مطالعه دینامیکی و فیزیکی رفتار میلیونها میلیون کهکشانی است که این جهان گسترده را پر کرده‌اند و بررسی تحول این سیستم عظیم در طول میلیونها میلیون سال می‌باشد

 می‌بایست به این جهان بزرگ مقیاس به عنوان یک کل و سیستمی فیزیکی نگریست که وظیفه ما شناخت قانونهای حاکم بر دینامیک آن است

 کیهانشناسی پیش نسبیتی

    در زمان ایزاک نیوتن، جهان خورشید مرکزی کوپرنیک- گالیله- کپلر، مورد پذیرش قرار گرفته بود. بشربر سیاره‌ای متوسط زندگی می‌کرد که حول ستاره‌ای با اندازه‌ای متوسط می‌چرخید. ستاره‌ها مفهومی چون خورشید ما داشتند و موقعیتی ثابت در جهانی ایستا.راه شیری تجمعی از ستاره‌های بی‌رمقی بودند که توسط تلسکوپ گالیله رویت می‌شدند. اما انسان هنوز در منظومه‌ای قرار داشت که مرکز جهان بحساب می‌آمد

اولین نظریه گرانشی هنگامی مطرح شد که نیوتن کتاب اصول فلسفه طبیعت را در 1687 میلادی منتشر کرد. با این نظریه، نیوتن توانست قانونهای تجربی کپلر را توضیح دهد که در آنها سیارات در مدارهایی بیضوی می‌چرخند و خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد. اولین موفقیت این نظریه پیش ‌بینی‌های صحیح در رویت دنباله‌دار هالی بود.]4[

در دوره ما نیز هنوز نظریه گرانشی نیوتن برای توصیف مکانیزم حرکت بسیاری از سیارات و ماهواره‌ها کافیست. و در حد غیر نسبیتی از نظریه گرانش نسبیتی اینشتین بدست می‌آید و در این محدوده همان تبیینی را از کیهانشناسی می‌دهد که گرانش  نسبیتی دارد

نیوتن، در سال 1691میلادی بر اساس نظریه‌اش، کیهانشناسی خودش را فرموله کرد. از آنجائیکه همه اجسام جرمدار یکدیگر را جذب می‌کنند، یک سیستم محدود از توزیع ستاره‌ها در ناحیه‌ای محدود از فضا، تحت جاذبه خودشان فروپاشیده می‌شوند. اما این فروپاشی مشاهده نشد. نیوتن درپی جستجوی دلیلی برای این پایداری برآمد.ولی به اشتباه، نتیجه گرفت که خودگرانشی سیستم محدودی از ستاره‌ها که دارای توزیعی یکنواخت در فضایی نامحدودند، توسط جاذبه تعداد کافی از ستاره‌ها در خارج سیستم خنثی می‌شوند. اما تعداد کل ستاره‌ها نمی‌توانست نامحدود باشد چون باعث نامحدود شدن جاذبه‌شان می‌شد و جهان ایستا، ناپایدار می‌گشت. ضمناً بعدها مشخص شد که لایه‌های خارجی ماده تأثیری بر دینامیک درونی آن ندارند

هم عصر نیوتن،لایبنیتز نیز، جهان را فضایی مطلق و بی‌نهایت ولی برخلاف نیوتن با تعداد و توزیعی از ستاره‌ها که در همه جای این فضا نامحدودند، در نظر گرفت که دارای مرز و مرکز است. محدود بودن معادل مرز داشتن و نا‌محدود بودن معادل بی مرزی فرض می‌شد. توماس رایت در 1750 گفت که همه ستاره‌ها دارای حرکتی مشابهند و مانند سیارات که حول خورشید می‌گردند، حول یک جسم مانند خورشید در حال چرخشند و راه شیری را کهکشانی چرخنده فرض کرد

        این تصویر رایت بر امانوئل کانت تاًثیر گذاشت بطوریکه در سال 1755میلادی یک گام جلو رفت و فرض کرد که سحابی‌های پراکنده‌ای که گالیله رصد کرده بود ابر‌هایی از گاز‌های گداخته در کهکشانهای دور هستند. این دلیلی بر همگنی جهان در مقیاس کیهانی و تاًثیری بر اصل کیهانشناسی(اصل کوپرنیکی) بحساب می‌آمد

 او دلیل عدم انقباض سحابیهای راه شیری را نیروی دافعه گرانشی می‌دانست و می‌گفت که شاید این نیرو در فواصل بزرگ، جاذبه زیاد تعداد بی شمار ستاره‌ها را خنثی می‌کند

ایده سحابی گازی فشرده اولین مثال از سیستمی غیر استاتیک ستاره‌ای بشمار می‌آید اما در مقیاس کیهانی، با جهانی که هنوز ایستاست

ریمان در اوایل قرن نوزدهم گفت که جهان می‌بایست محدود و دارای مرز باشد و هندسه فضا را با انحنای مثبت ولی کوچک فرض کرد. بر اساس هندسه ریمانی، آلبرت اینشتین در قرن بیستم، ارتباط بین هندسه فضا و توزیع مادی آنرا بیان کرد

لاپلاس در 1825 نیروی دافعه گرانشی کانت را تکذیب کرد و قانون بقای اندازه حرکت را نشان داد و بر این اساس گفت که هیچ سحابی نمی‌تواند به یک نقطه رمبیده شود و ماه نیز  به پایین نمی افتد

میشل در 1783 با درک درستی از گرانش نیوتنی بیان کرد که ستاره‌ای با جرم و فشردگی بقدر کافی زیاد، آنچنان نیروی گرانشی ایجاد می کند که هیچ چیز قادر به گریز از سطح آن نیست. این اولین اشاره به سیاه چاله‌هاست

ویلیام هرشل در 1785 با تلسکوپ انعکاسی که اختراعش به نیوتن منسوب شده است، مشاهدات دقیقی از راه شیری انجام داد و نتیجه گرفت که راه شیری یک سیستم دیسکی شکل از ستاره‌هاست.او به اشتباه منظومه شمسی را در مرکز راه شیری در نظر گرفت. کشفیات هرشل مثل سیاره اورانوس و 700 ستاره دو‌تایی تاًییدی با ارزش از نظریه گرانشی نیوتن در خارج از منظومه شمسی بود. او 250 سحابی پراکنده را مشاهده کرد که بعد‌ها معلوم شد ابر‌هایی از گاز‌های گداخته‌اند که به کهکشان ما تعلق دارند. اما این گاز‌ها از دیسک کهکشان در همه جهات و به طور یکسان می‌گریختند

لامبرت از این مشاهدات نتیجه گرفت که منظومه شمسی به همراه سایر ستاره‌ها در کهکشان ما حول مرکز کهکشان می‌چرخند. اما علی‌رغم کار‌های کانت و لامبرت تصویر خورشید مرکزی کهکشان همچنان پا بر جاماند، چراکه موقعیت خورشید و مشاهدات هرشل نزدیک به مرکز کهکشان مشاهده می‌شد

شپلیدر 1915 تا 1919 با مشاهداتی از توزیع خوشه‌های گوی مانند، نشان داد که مرکز کهکشان راه شیری به هیچ وجه منظومه شمسی نیست و در فاصله‌ای حدود 3/2 شعاع کهکشان از مرکز قرار دارد.]4[

هر چند تصویر دنیا مرکزی شکست اما همچنان شپلی کهکشان را مرکز جهان می‌دانست. فواصل کیهانی امروزه با استفاده از روشنایی و درخشش ستاره‌ها اندازه‌گیری می‌شود. در رابطه زیر

          درخشش و   روشنایی ستاره و فاصله آن از ماست

درخشش در واقع انرژی تابشی در واحد زمان است و روشنایی یا شار تابشی، درخشش بر واحد سطح می‌باشد

هابل در 1924 به این طریق فاصله 9 کهکشان دور دست را اندازه گرفت

نزدیک ترین آنها  درآندرومدا در فاصله   77 و دور‌ترین در فاصله 5 قرار داشتند. این مشاهدات معلوم ساخت، همانطور که کانت حدس زده بود، سحابی‌ها مار‌پیچی‌اند. سیستمهای ستاره‌ای که در جرم و اندازه با راه شیری قابل مقایسه‌اندوتوزیع فضایی آنها،تاًثیدی بر پذیرش اصل کیهانشناسی در مقیاس کیهانی بود. مشاهدات هابل منجر به قانونی به همین نام گشت و در 1929 این قانون دلیلی بر شکست دید‌گاه ایستا بودن جهان شد.]3[

 کیهانشناسی نسبیتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای :

*پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای*

پژوهش درباره نیروگاه ها و راكتورهای هسته ای
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مبانی راكتورهای هسته ای

بخش اول: فیزیك اتمی و هسته ای:

اتم و هسته:…………………………………………………………………………… 5

ایزوتوپ ها:……………………………………………………………………………. 5

واكنشهای هسته ای …………………………………………………………………. 6

واكنش زنجیره ای…………………………………………………………………….. 8

دسته بندی انواع راكتورها:…………………………………………………………… 9

چرخه نوترون در راكتورهای حرارتی:…………………………………………….. 10

بخش دوم: اصول فیزیكی ساختمان راكتورهای هسته ای:

تولید برق:……………………………………………………………………………….. 13

راكتورهای برق هسته ای:……………………………………………………………. 16

راكتورهای آب سبك:…………………………………………………………………. 17

راكتورهای آب تحت فشار……………………………………………………………. 21

راكتورهای آب جوشان:……………………………………………………………….. 24

راكتورهای آب سنگین:……………………………………………………………….. 25

راكتور كاندور:…………………………………………………………………………… 25

راكتور آب سنگین مولد بخار:……………………………………………………….. 26

راكتور كند شونده با گرافیت:……………………………………………………………. 26

راكتورهای ماگنوس:……………………………………………………………………… 27

راكتور پیشرفت خنك شونده با گاز …………………………………………………… 30

راكتورهای سریع زاینده:…………………………………………………………………. 30

عنوان صفحه

فصل دوم: مبانی نیروگاههای هسته ای:

نیروگاه هسته ای:………………………………………………………………………….. 33

راكتور هسته ای:…………………………………………………………………………… 35

انرژی هسته ای:……………………………………………………………………………. 38

فصل سوم: كنترل راكتور

بخش اول: اثرهای سیستم كنترل راكتور

شكل زهر كنترل:………………………………………………………………………….. 42

سیستم های كنترل در راكتور…………………………………………………………… 47

بحرانی كردن راكتور……………………………………………………………………….. 49

بخش دوم: كارگردانی راكتورها

زهرهای حاصل از شكافت:………………………………………………………………. 51

تشكیل محصولات شكافت: …………………………………………………………….. 53

فصل چهارم: ایمنی هسته ای و حفاظت در برابر تابش:

ایمنی هسته ای: ……………………………………………………………………………. 55

حفاظت در برابر تابش………………………………………………………………………. 56

فصل پنجم: مواد مورد نیاز در راكتورهای هسته ای:

بخش اول: سوخت:

اورانیوم:……………………………………………………………………………………….. 60

پلوتونیوم:……………………………………………………………………………………….. 60

بخش دوم:

سوخت هسته ای:……………………………………………………………………………… 62

غنی سازی اورانیوم:…………………………………………………………………………… 62

عنوان صفحه

آبشار ……………………………………………………………………………………………. 63

فاكتور جداسازی:………………………………………………………………………………. 63

قدرت جداسازی:……………………………………………………………………………….. 64

بخش سوم :

روش های غنی‌سازی : ……………………………………………………………………… 65

روش الكترومغناطیسی: ……………………………………………………………………… 65

روش پخش گازی:…………………………………………………………………………… 66

روش سانتریفوژ:……………………………………………………………………………….. 69

فرایند جت:……………………………………………………………………………………… 70

روش غنی سازی با لیزر:…………………………………………………………………….. 71

هزینه غنی سازی:…………………………………………………………………………….. 72

ذخایر جهانی اورانیوم: ……………………………………………………………………….. 75

فصل آخر: نتیجه گیری

منابع و مأخذ

اصطلاحات انگلیسی

مقدمه:

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در 40 سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. كشورهای در حال توسعه، چه آنهایی كه منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه كشورهایی كه همراه با منابع دیگر می خواهند از این تكنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده كنند، با مسائل خاصی مواجه هستند. كمبود سرمایه، فقدان نیروی انسانی كاردان، ضعف ارگان های تشكیلاتی و مقرراتی، عدم آمادگی صنایع محلی برای مشاركت و بالاخره موضوعات سیاسی در رابطه با انتقال دانش فنی و نظام منع گسترش سلاح هسته ای مهمترین موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای است.

پیش بینی مصرف برق، لزوم توسعه وسیع ظرفیت تولید موجود را نشان می دهد با توجه به اهمیت ذخیره انرژی و بهبود بازدهی استفاده از آن، انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر با نقشی مهم در برآوردن نیاز آینده انرژی برق در جهان تجلی می كند.

نیازهای فزاینده جهان به انرژی همراه با مسایل محیطی ناشی از گسترش روزافزون باكارگیری منابع سوخت فسیلی و نیز كاهش سریع این منابع، عواملی هستند كه احتمالاً خط مشی های آتی انرژی در كشورهای عضو آژانس را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در منابع انگلیسی زبان بخصوص آمریكایی عبارت nuclear power یا قدرت هسته‌ای بجای انرژی هسته ای بكار می رود. چون معنای واقعی این عبارت انرژی هسته ای است و در ایران نیز رایج تر است، در این جا عبارت nuclear power به عبارت انرژی هسته ای بكار می رود.

فصل اول :

مبانی رآكتورهای هسته ای

بخش اول : فیزیك اتمی و هسته ای

– واكنشهای هسته ای، پرتوزایی و …

این نوشته ها و اطلاعات پیرامون نظریه و نحوه كار رآكتورهای هسته می باشند.

ساختمان اتم

اتم و هسته:

اتمهای تمام عناصر كه زمانی كه تصور می شد ذرات بنیادی طبیعت باشند، متشكل از سه ذره بنیادی ترپروتون، نوترون، و الكترون اند. آرایش این ذرات در درون اتم، به ویژه تعداد پروتون ها و الكترون ها، ماهیت شیمیایی عنصر را تعیین می كند. اتم از هسته ای تشكیل شده است، كه تمام پروتون های با بار مثبت و نوترون های بدون بار در آن گرد هم آمده اند، و تعدادی الكترون با بار منفی، در مدارهایی حول آن می‌چرخند.

ایزوتوپ ها:

اتمهایی كه دارای عدد اتمی، Z، یكسان ولی عدد نوترونی متفاوت N می باشند، ایزوتوپ های عنصر با عدد اتمی z، نامیده می شوند، تمام عناصر دارای تعدادی ایزوتوپ هستند، و در مواردی این تعداد به 20، یا بیشتر می رسد. عناصر طبیعی هر كدام دارای یك یا چند ایزوتوپ پایدار هستند كه به طور طبیعی یافت می شوند و سایر ایزوتوپ ها كه پرتوزا یا ناپایدار هستند را می توان به روشهای مصنوعی تولید كرد.

خواص شیمیایی ایزوتوپ های مختلف یك عنصر شبه هم است، كه عجیب هم نیست زیرا پیوندهای شیمیایی بین الكترون ها برقرار اند.

به عنوان مثال علامت ایزوتوپی از اكسیژن را نشان می دهد كه هسته آن دارای 8 پروتون و 8 نوترون است. هستهآن دارای 8 پروتون و 8 نوترون است. هسته ایزوتوپ دارای 8 پروتون و 9 نوترون است.

هیدروژن عنصر مهمی در مهندسی هسته ای است. هیدروژن طبیعی متشكل از دو ایزوتوپ، 985 و 99 درصد و 015/0 درصد ، موسوم به هیدروژن سنگین یا دو تریم، است. ایزوتوپ سومی از هیدروژن به نام تریتیم هم وجود دارد كه پرتوزاست.

واكنشهای هسته ای:

تعداد واكنشهای هسته ای ممكن بسیار زیاد است، اما فقط تعداد كمی از آنها مورد توجه ما هستند. این واكنشها توسط بر هم كنش ذرات سبك از قبیل نوترون ها، پروتون ها یا دوترون ها (هسته های دوتریم)، یا تابش گاما با هسته های اتمی پدید می آیند به عنون مثال، می توان واكنشی را در نظر گرفت كه در مهندسی هسته از اهمیت زیادی برخوردار است و از بر هم كنش بین نوترون های انرژی- پایین و بور 10 نتیجه می شود:

چهار قانون بنیادی بر كلیه واكنشهای هسته ای حاكم است:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان – گاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان – گاه دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان – گاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان – گاه

فصل اول : ساختارهای دورآلاییده
مقدمه
1-1 نیمه رسانا
1-2 نیمه رسانا با گذار مستقیم و غیر مستقیم
1-3 جرم موثر
1-4 نیمه رسانای ذاتی
1-5 نیمه رسانای غیر ذاتی و آلایش
1-6 نیمه رساناهای Si و Ge
1-7 رشد بلور
1-7-1 رشد حجمی بلور
1-7-2 رشد رونشستی مواد
1-7-3 رونشستی فاز مایع
1-7-4 رونشستی فاز بخار
1-7-5 رونشستی پرتو مولکولی
1-8 ساختارهای ناهمگون
1-9 توزیع حالت‌های انرژی الکترون‌ها در چاه کوانتومی
1-10 انواع آلایش
1-10-1 آلایش کپه¬ای
1-10-2 آلایش مدوله شده (دورآلاییدگی)
1-10-3 گاز الکترونی دوبعدی
1-10-4 گاز حفره¬ای دوبعدی
1- 11 ویژگی و انواع ساختارهای دور آلاییده
1-11-1 انواع ساختارهای دورآلاییده به¬¬لحاظ ترتیب رشد لایه¬ها
1-11-2 انواع ساختار دور آلاییده به لحاظ نوع آلاییدگی ( n یا p )
1-11-3 انواع ساختار دور آلاییده دریچه¬دار
1-12 کاربرد ساختارهای دور آلاییده
1-12-1 JFET
1-12-2 MESFET
1-12-3 MESFET پیوندگاه ناهمگون
فصل دوم : اتصال فلز نیمه رسانا (سد شاتکی)
مقدمه
2-1 شرط ایده آل و حالتهای سطحی
2-2 لایه تهی
2-3 اثر شاتکی
2-4 مشخصه ارتفاع سد
2-4-1 تعریف عمومی و کلی از ارتفاع سد
2-4-2 اندازه گیری ارتفاع سد
2-4-3 اندازه گیری جریان – ولتاژ
2-4-4 اندازه گیری انرژی فعال سازی
2-4-5 اندازه گیری ولتاژ- ظرفیت
2-4-6 تنظیم ارتفاع سد
2-4-7 کاهش سد
2-4-8 افزایش سد
2-5 اتصالات یکسوساز
2-6 سدهای شاتکی نمونه
فصل سوم : انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده
مقدمه
3-1 ساختار دور آلاییده معکوس p-Si/Si1-XGeX/Si
3-2 ساختار نوار ظرفیت ساختار دور آلاییده معکوسp-Si/SiGe/Si
3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهای دور آلاییده
3-3-1 آلایش مدوله شده ایده¬آل
3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالی سطحی حاملها
3-3-3 اثر بارهای سطحی بر چگالی گاز حفره¬ای
3-4 روشهای کنترل چگالی سطحی حاملها
3-4-1 تاثیر تابش نور بر چگالی سطحی حاملها
3-4-2 تاثیر ضخامت لایه پوششی بر چگالی سطحی حاملها
3-4-3 دریچه دار کردن ساختار دور آلاییده
3-5 ساختارهای دورآلاییده معکوس p-Si/SiGe/Si با دریچه بالا
3-6 انتقال بار در ساختارهای دورآلاییده معکوس با دریچه بالا
3-7 تاثیر بایاسهای مختلف بر روی چگالی سطحی ¬حفره¬ها
3-8 ملاحظات تابع موج
3-9 وابستگی Zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای بی دریچه
3-10 وابستگی Zav به چگالی سطحی حاملها در ساختارهای دریچه¬دار
فصل چهارم : نتایج محاسبات
مقدمه
4-1 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده بی دریچه Si/SiGe/Si
4-1-1 محاسبات نظری ns برحسب Ls
4-1-2 محاسبات نظری ns برحسب NA
4-1-3 محاسبات نظری ns برحسب nc
4-1-4 محاسبات نظری کلیه انرژیهای دخیل برحسب Ls
4-2 محاسبات نظری ساختارهای دورآلاییده دریچه¬دار Si/SiGe/Si
4-2-1 محاسبات نظری ns برحسب vg
4-2-2 بررسی نمونه ها با nsur متغیر و تابعی خطی از vg با شیب مثبت
4-2-3 بررسی نمونه ها با nsur متغیر و تابعی خطی از vg با شیب منفی
فصل پنجم : نتایج
5-1مقایسه سد شاتکی با ساختار دورآلاییده دریچه دار p-Si/SiGe/Si
5-2 بررسی نمودارهای مربوط به چهار نمونه
پیوست
چکیده انگلیسی (Abstract)
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان – گاه

[1] Ashcroft , N. W. , Mermin , N. D, , Solid state physics. , (1976)

[2] Ando , T. , J. Phys. Soc. Japan , Vol . 51 , . NO. 12 , PP. 3900 (1982)

[3] Ando , T. , Fowler , A. B. , Stern , F. , Reviews . Modern physics , Vol. 54 ,

NO. 2 , PP. 437(1982)

[4] Bardeen , J., Phys. Rev . PP. 717(1947)

[5] Bastard , G. , Surface science , 142, PP. 284(1984)

[6] Coleridge , P.T., Williams , R.L., Feng , Y., Zawadzki, P. , Phys. Rev. , B56, PP

12764(1997)

[7]  Emeleus , C. J. , Whall , T. E. , Smith , D. W. , Kubiak , R. A. , Parker , E. H

C., Kearney , M. J. , J. Appl . phys. , 73(8), PP. 3852(1993)

[8] Emeleus , C. J . , Sadeghzadeh , M. A. , Phillips , P. J. , Parker , E. H. C. ,

Whall , T. E. , Pepper , M. Evans , A. G. R. , Appl. Phys. Lett. , 70(14) ,

PP.1870(1997)

[9] Fang , F. F. , Howard , W. E. , Phys. Rev. Lett. , 16 , PP.797(1966)

[10] Hamilton, A. R., Frost , J. E. F. , Smith , C. G., Kelly , M. J. , Linfield , E. h.,

Ford, C. J. B., Ritchie, D. A. C. , Papper, M., Hasko , D. G., Ahmed , H. Appl

Phys. Lett. , 60(22), PP.2782(1992)

[11] Hirakawa , D. C. , Sakaki , Yoshino , J. , Phys. Lett. , 45(3) , PP. 253(1984)

[12] Houghton , D. C., Baribea, J. M. , Rowell , N. L. , J. Mat. Sci., Material in Elect

, 6, PP. 280(1995)

[13] HUANG , l. J., Lau , W. M., Vac, J., Sci.Technol. , A10 , PP. 812(1992)

[14] Ismail , K. Arafa , M. , Stern , F. , Chu , J. O. , Meyerson , B. S. , Appl. Phys

Lett. , 66(7) , PP. 842(1995)

[15] Koing , U., Schaffler , F. , Electron. Lett. , 29 , PP. 486(1993)

[16]  Lee , M .L. , Fitzgerald , Bolsara , M. T. , Carrier , M. T. , J. ,Appl. Phys. , 97 ,

011101(2005)

[17] Pearson , G. L. , Bardeen , J. , Phys .Rev. , Vol . 75, NO.5, PP.865(1949)

[18] People , R. , Been , J. C. , Lang, D. V. , Sargent , A. M. , Stomer, H. L. ,

Wecht , K. W. , Lynch , R. T. , Baldwin , K. , Appl. Phys. Lett. , 45(11),

PP.1231(1984)

[19] Sadeghzadeh , M. A.  Electrical Properties of Si/SiGe/Si Inverted

Modulation Doped Stractures , Ph . D. Thesis , University of Warwick ,

(1998)

[20] Sadeghzadeh , M. A.  , Parry , C.P. , Phillips , P. J. , Parker , E. H. C. ,

Whall , T. E. , Appl. Phys. Lett. , 74(4) , PP. 579 (1999)

[21] Sadeghzadeh , M. A. , Appl. Phys. Lett. Vol. 76 , NO.3, PP. 348(2000)

[22] Simmons, M. Y., Hamilton , A. R.,Stevens, S. J., Ritchie, D. A., Pepper , M. ,

Kurobe , A., Appl.Phys.Lett., 70(20) , PP.2750(1997)

[23] Stern , F. , Sankar , D. S. , Phys . Rev. B, VOL. 30 NO. 2 , PP. 840(1984)

[24] Sze , S. M. , Physics of semiconductors . , PP. 12(1996)

[25] Sze , S. M. , Physics of semiconductor Devices . , PP. 245(1981)

[26] Verdenckt Vandebroec, S. , Crabbe, E. F. , Meyerson , B. S. , Harame, D. L

Restle, P. J. , Stork, J.M.C. , Jonson, J.B.,IEEE.ED41,PP.90(1994)

[27] Whall , T. E. , Thin Solid Films,294 ,PP. 160(1997)

[28] استریتمن, بن جی , فیزیک الکترونیک , رویین تن لاهیجی , غلامحسن ,

       صمدی , سعید , دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران ,

[29] ادیبی , اکبر , فیزیک الکترونیک و تکنولوژی نیمه هادیها , مرکز نشر دانشگاهی

         صنعتی امیر کبیر , تهران ,

[30] بهاتاچاریا , پالاب , قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری , محمد نژاد , شهرام ,

         دانشگاه امام حسین(ع) , موسسه چاپ و انتشارات , تهران ,

[31] روزنبرگ , فیزیک حالت جامد , عشقی , حسین , عزیزی , حسن , مرکز نشر

         دانشگاهی , تهران, 1376

[32] زی , اس. ام . , فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا , سدیر عابدی , غلامحسین ,

       موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی , مشهد ,

[33]  صادق زاده , محمد علی , انصاری پور , قاسم , مقاله نامه ششمین کنفرانس ماده

          چگال , 1381 , ص

[34] صادق زاده , محمد علی , انصاری پور , قاسم , کنفرانس فیزیک ایران , 1380 ,

         ص

[35] صادق زاده , محمد علی , کنفرانس فیزیک ایران , 1379 , ص

[36] صادق زاده , محمد علی , فخارپور ,مهسا ,مقاله نامه دومین کنفرانس علوم و

         تکنولوژی سطح , 1385 ,ص

[37] عمر , علی , فیزیک حالت جامد , نبیونی , غلامرضا , دانشگاه اراک , اراک ,

         1381 , جلد دوم

[38] کیتل , چارلز , آشنایی با فیزیک حالت جامد , پور قاضی , اعظم , صفا , مهدی ,

         عمیقیان , جمشید , مرکز نشر دانشگاهی, تهران ,

 

چکیده

در ساختارهای Si/SiGe/Si که بوسیله روش رونشانی پرتو مولکولی رشد می­یابند به دلیل ناپیوستگی نوار ظرفیت یک چاه کوانتومی در نوار ظرفیت و در لایه SiGe شکل می­گیرد اگر لایه­های مجاور با ناخالصی­های نوع p آلاییده شده باشند حفره­های لایه آلاییده به داخل چاه کوانتومی می­روند و تشکیل گاز حفره­ای دوبعدی در میانگاه نزدیک لایه آلاییده می­دهند اینگونه ساختارها را ساختار دورآلاییده می نامند .به دلیل جدایی فضایی بین حاملهای آزاد دوبعدی و ناخالصی­های یونیده در ساختارهای دورآلاییده برهمکنش کولنی کاهش یافته و درنتیجه پراکندگی ناشی از ناخالصی­های یونیده کاهش و به تبع آن تحرک­پذیری حاملهای آزاد دوبعدی افزایش می­یابد .چگالی سطحی گاز حفره­ای دوبعدی به پارامترهای ساختار مثلاً ضخامت لایه جداگر ، چگالی سطحی بارهای لایه پوششی ، ضخامت لایه پوششی ، و غیره وابسته است. علاوه بر این در ساختارهای دورآلاییده دریچه­دار با تغییر ولتاِژ دریچه چگالی سطحی گاز حفره­ای قابل کنترل می­باشد . این ساختارها در ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی مورد استفاده قرار می­گیرند

در این پایان نامه ابتدا به تشریح ساختار دورآلاییده  Si/SiGe/Siمی­پردازیم و سپس مدلی نظری که بتواند ویژگیهای الکتریکی گاز حفره­ای دوبعدی درون چاه کوانتومی ساختارp-Si/SiGe/Si  و همچنین میزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگی آن به پارامترهای ساختار را توجیه کند ارائه می دهیم  .  در ساختار دورآلاییده معکوس p-Si/SiGe/Si دریچه­دار با دریچه Al/Ti/Si از این مدل نظری استفاده می­کنیم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره­ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته­ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه Ti/Si در این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4  ارزیابی کنیم 

مقدمه

امروزه قطعات جدیدی در دست تهیه­اند که از لایه­های نازک متوالی نیمه­رساناهای مختلف تشکیل می شوند . هر لایه دارای ضخامت مشخصی است که به دقت مورد کنترل قرار می گیرد و از مرتبه 10 نانومتر است . اینها ساختارهای ناهمگون نامیده می شوند . خواص الکترونی لایه­های بسیار نازک را می توان با بررسی ساده­ای که برخی از اصول اساسی فیزیک کوانتومی را نشان می دهد به دست آورد [31]

در این فصل ابتدا به بررسی خواص نیمه­رسانا می پردازیم سپس با نیمه­رساناهای سیلیکان و ژرمانیوم آشنا می شویم و بعد از آن انواع روشهای رشد رونشستی و ساختارهای ناهمگون را مورد بررسی قرار  می دهیم و همچنین ساختارهای دورآلاییده را بررسی می کنیم و در آخر نیز به بررسی کاربرد ساختارهای دورآلاییده و ترانزیستورهای اثر میدانی می پردازیم

1-1 نیمه­رسانا

در مدل الکترون مستقل الکترون­های نوار کاملاً پر هیچ جریانی را حمل نمی­کنند این یک روش اساسی برای تشخیص عایق­ها و فلزات از هم است . در حالت زمینه یک عایق تمام نوارها یا کاملاً پر یا کاملاً خالی هستند اما در حالت زمینه یک فلز حداقل یک نوار به طور جزئی پر است . روش دیگر تشخیص عایق­ها و فلزات بحث گاف انرژی است گاف انرژی یعنی فاصله بین بالاترین نوار پر و پایین­ترین نوار خالی

یک جامد با یک گاف انرژی در   عایق خواهد بود. در نتیجه با گرم کردن عایق همچنانکه دمای آن افزایش می­یابد بعضی از الکترون­ها به طور گرمایی تحریک شده و از گاف انرژی به سمت پایین­ترین نوار غیر اشغال گذار می­کنند . جای خالی الکترون­ها در نوار ظرفیت را حفره می­نامند این حفره­ها ماهیتی مانند بار مثبت دارند در نتیجه در روند رسانش هم الکترون­ها و هم حفره­ها شرکت می­کنند . الکترون­های برانگیخته شده در پایین­ترین قسمت نوار رسانش قرار می­گیرند در صورتیکه حفره­ها در بالاترین قسمت نوار ظرفیت واقع می­شوند

جامداتی که در  عایق بوده اما دارای گاف انرژی به اندازه­ای هستند که برانگیزش گرمایی منجر به مشاهده رسانشی در  شود به عنوان نیمه­رسانا شناخته می­شود

ساده­ترین عناصر نیمه رسانا از گروه چهارم جدول تناوبی هستند که به آنها نیمه­رساناهای تک عنصری می­گویند سیلیکون و ژرمانیوم دو عنصر مهم نیمه­رساناها هستند . علاوه بر عناصر نیمه­رسانا ترکیبات گوناگون نیمه­رسانا هم وجود دارد . GaAsیک نمونه نیمه­رساناهای  است که از ترکیب عناصر گروه  (Ga) و گروه(As) بدست آمده­اند و در ساختار زینک بلند متبلور می­شوند . همچنین بلور نیمه­رسانا از عناصر گروه   و  هم بوجود می­آید که می­تواند ساختار زینک­بلند داشته باشد و به عنوان نیمه­رساناهای قطبی شناخته شده­اند [1]

1-2  نیمه­رسانای با گذار مستقیم و غیر مستقیم

 هرگاه کمینه نوار رسانش و بیشینه نوار ظرفیت یک نیمه­رسانا در یک نقطه فضایk  قرار بگیرند به چنین نیمه­رسانایی نیمه رسانای با گذار مستقیم می­گویند

اما اگر کمینه نوار رسانش و بیشینه نوار ظرفیت یک نیمه­رسانا در یک نقطه فضای k  قرار نگیرند به چنین نیمه­رسانایی نیمه­رسانای با گذار غیر مستقیم می­گوییم

الکترون­ها کمینه نوار رسانش و حفره­ها بیشینه نوار ظرفیت را اشغال می­کنند [1]

                                  (b)                                                            (a)

شکل(1-1) : نمودار نیمه-رسانای با گذارهای مستقیم و غیر مستقیم . (a) نیمه­رسانای با گذار مستقیم .(b) نیمه­رسانای با گذار غیر مستقیم [1]


1-3 جرم موثر

الکترون­ها در بلور بطور کامل آزاد نیستند بلکه با پتانسیل متناوب شبکه برهمکنش دارند . در نتیجه حرکت موج ذره­ای آنها را نمی توان مشابه الکترون­ها در فضای آزاد دانست . برای اعمال معادلات معمولی الکترودینامیک به حامل­های بار در یک جامد باید از مقادیر تغییر یافته جرم ذره استفاده کنیم در این صورت اثر شبکه منظور شده و می­توان الکترون­ها و حفره­ها را به صورت حامل­های تقریباً آزاد در بیشتر محاسبات در نظر گرفت

جرم موثر یک الکترون در ترازی با رابطه معین (E,K) به صورت زیر است

(1-1)

پس انحنای نوار تعیین کننده جرم موثر الکترون است . برای نوار متمرکز حول K=0 رابطه (E;K) در نزدیکی حداقل معمولاً سهموی است

(1-2)

این رابطه نشان می­دهد که جرم موثر در نوار سهموی ثابت است

   انحنای         در محل حداقل­های نوار رسانش مثبت ولی در محل حداکثرهای نوار ظرفیت منفی است . بنابراین الکترون­ها در نزدیکی بالای نوار ظرفیت دارای جرم موثر منفی هستند . الکترون-های نوار ظرفیت با بار منفی و جرم منفی در یک میدان الکتریکی در همان جهت حفره­های با بار و جرم مثبت حرکت می­کنند . در جدول زیر جرم­های موثر بعضی از مواد آورده شده است . جرم موثر الکترون با  و جرم موثر حفره با  نشان داده می شود [28]

GaAs

Si

Ge

0.067m0

1.1m0

0.55m0

0.48m0

0.56m0

0.37m0

جدول(1-1) : مقادیر جرم موثر الکترون و حفره در سه نیمه­رسانای Si ، Ge ، GaAs . m0جرم حالت سکون الکترون است

1-4 نیمه­رسانای ذاتی

یک بلور نیمه­رسانای کامل فاقد هرگونه ناخالصی یا نقائص بلوری به نام نیمه­رسانای ذاتی شناخته می­شود . در چنین ماده­ای هیچگونه حامل آزادی در صفر کلوین وجود ندارد زیرا نوار ظرفیت از الکترون­ها پر شده و نوار رسانش خالی است . در دماهای بالاتر با برانگیزش گرمایی الکترون-های نوار ظرفیت به نوار رسانش از طریق گاف نواری زوج-های الکترون حفره تولید می­شود . این زوج­ها تنها حامل­های موجود در ماده ذاتی هستند

بدلیل تولید زوج الکترون­ها و حفره­ها تراکم  از الکترون­های نوار رسانش (تعداد الکترون­ها در هر سانتی متر مکعب ) برابر با تراکم  از حفره-ها در نوار ظرفیت (تعداد حفره­ها در هر سانتی متر مکعب ) است . هر یک از این تراکم حامل­های ذاتی را معمولاً با  نمایش  می­دهند . پس برای ماده ذاتی داریم

(1-3)

برانگیختی حامل­های ذاتی به طور نمایی به        بستگی دارد که در آن Eg گاف انرژی                   است و این بستگی به صورت رابطه زیر است [38]

(1-4)

 مقدار ni در دمای اتاق برای  Si، Ge و GaAs به ترتیب برابر با (cm-3 )1010 × 45/1،          (cm-3 )1012 × 5/2و (cm-3 )106 × 79/1است .           

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق درباره چرا نمی ترکیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق درباره چرا نمی ترکیم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق درباره چرا نمی ترکیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق درباره چرا نمی ترکیم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق درباره چرا نمی ترکیم :

*تحقیق درباره چرا نمی ترکیم*

از این جزئیات که بگذریم، حال می‌دانیم که مولکولها همدیگر را جذب می‌کنند.
سوالی که پیش می‌آید این است که پس چرا همه مولکولها به هم نزدیک نمی شوند و همه دنیا به هم نمی چسبد؟

جواب این سوال این است که مقدار نیروی بین مولکولها بسیار وابسته به فاصله مولکولها است و حتی اگر مولکولها به هم از یک حدی نزدیکتر شوند، این نیرو به دافعه تبدیل می‌شود. در واقع نمودار نیرو بر حسب فاصله دو مولکول به شکل زیر است.
می بینید که در فاصله نیرو برابر صفر است. یعنی فاصله تعادل دو مولکول، اگر باشد نیرو جاذبه و اگر باشد نیرو دافعه می‌شود.

پس مولکولها اگر دست خودشان باشد در فاصله از هم قرار می‌گیرند. مگر اینکه بکشیمشان یا هولشان دهیم. خیلی خوب … حال ببینیم این نیروهای بین مولکولها جدا از اینکه مولکولها را کنار هم نگه می‌دارند، چه پدیده های دیگری را نیز باعث می‌شوند.

اول از همه چسبیدن!
تا حالا فکر کردید که چه عاملی باعث چسبیدن دو تا ماده به هم می‌شود یا اینکه چسبها اصلا چه چه جوری کار می‌کنند؟!
یا چه می‌شود که همه از یک نوع چسب راضی هستند؟!
خوب در واقع چسب ماده ای هست که نیروهای بین مولکولی بین مولکولهای آن با مولکولهای مواد دیگر خیلی قوی است.

آهان راستی این را یادم رفت بگویم که لزومی ندارد مولکولها از یک جنس باشند یعنی مربوط به یک ماده باشند تا نیروی بین مولکولی وجود داشته باشد، بلکه اگر مولکولها با هم فرق هم داشته باشند باز نیروهای مولکولی با همان ویژگی های طرح شده وجود دارند.
به حالت اول یعنی بین مولکولهای یک ماده ، نیروهای پیوستگی و به حالت دوم یعنی نیروهای بین مولکولی دو یا چند ماده نیروهای چسبندگی می‌گوییم. در اصل چسب ماده ای است که نیروهای چسبندگی مولکولهای آن زیادند.
خوب دوباره برگردیم سر نیروهای پیوستگی…آزمایش کشتی کاغذی را انجام دادید؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

درسنامه بار الكتریكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 درسنامه بار الكتریكی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد درسنامه بار الكتریكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي درسنامه بار الكتریكی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن درسنامه بار الكتریكی :

درسنامه بار الکتریکی

1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی كه مشغول فكر كردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت كه از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن ناگهان دستش به دستگیره در برخورد كرد و احساس برق گرفتگی نمود. آیا می‌توانید علت اتفاقی را كه برای سارا روی داده بیان كنید.

2- از بین شكل های زیر، نیروهای بین میله های باردار، در كدام شكل ها اشتباه است؟ چرا؟

3- هنگام باردار شدن یك اتم فقط تعداد الكترون ها كم یا زیاد می شود و تعداد پروتون ها و نوترون ها تغییری نمی كند. برای هر یك از این دو مورد بنویسید كه چرا تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، كم و زیاد نمی شود؟

الف) نوترون ها:

ب) پروتون ها:

4- سروش در گزارش درمورد كار با برق نما نوشته است: «اگر جسم بارداری را به كلاهك برق نمای بدون باری نزدیك كنیم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقه ها از یك دیگر دور می شوند و اگر بار جسم منفی باشد ورقه ها به هم نزدیك می شوند.»

پویا معتقد است این گزارش اشتباه است. شما برای نظر پویا دلیل بیاورید.

5- اگر دو جسم خنثی را به هم مالش دهیم و یك جسم بار الكتریكی مثبت پیدا كند، جسم دیگر……………

الف) به همان اندازه بار مثبت می گیرد.

ب) به همان اندازه بار منفی می گیرد.

ج) با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفی می گیرد.

د) دارای خاصیت مغناطیسی می شود.

6- كارگران اداره‌ی برق وقتیدر بالای تیر چراغ برق، سیم های برق را تعمیر می‌كنند، دستكش هایی به دست می كنند كه از جنس پارچه های ضخیم است. علت استفاده از این دستكش ها چیست؟

7- منوچهر یك میله‌ی مسی را در دست گرفته و می خواهد با مالش به یك تكه پارچه‌ی پشمی آن را باردار نماید. آیا او می تواند این كار را انجام دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- یك كره‌ی فلزی خنثی مطابق شكل روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته است. اگر یك میله‌ی باردار مثبت به این كره نزدیك كنیم، وضعیت بارهای مثبت و بارهای منفی در كره‌ی فلزی به چه صورت در خواهد آمد؟ روی شكل نشان دهید. آیا این دو بار با هم تفاوت دارد؟

9- برق نما یا الكتروسكوپ وسیله ای است كه توسط آن آزمایشهای ساده ای در مورد الكتریسیته می توان انجام داد. معمولاً تیغه های پایین در برق نماها به شكل لولا ساخته می شوند تا به راحتی بتوانند حركت كنند. علت این حالت لولایی را بنویسید.

10- با توجه شكل های زیر كه دو مرحله از یك آزمایش را نشان می دهد، درمورد باردار بودن یا نبودن میله و نیز نوع بار الكتریكی آن نظر خود را بنویسید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نانو کامپوزیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نانو کامپوزیت دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نانو کامپوزیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نانو کامپوزیت

چکیده  
مقدمه  
سرامیک های فسفاتی 
هیدروکسی آپاتیت (Hydroxy  Apatite) 
معرفی هیدروکسی آپاتیت 
تولید هیدروکسی آپاتیت مصنوعی 
هیدروکسی آپاتیت بیولوژیکی و تهیه آن از مواد طبیعی 
روش تهیه هیدروکسی آپاتیت از استخوان گاو 
سرامیزاسیون هیدروکسی آپاتیت 
نانو کامپوزیت های پلیمری 
ویژگی های نانو کامپوزیت ها  
نانو کامپوزیت های فلزی 
رنگ و پوشش 
بهبودشیشهاتومبیل با Clarity Defender 
قالب‌گیری تزریقی 
حسگر 
مبدل های کاتالیستی و فیلترها 
نیرو 
صفحات نمایشگر 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نانو کامپوزیت

 ماهنامه فناوری نانو،سال ششم،آبان 1386،شماره

ماهنامه فناوری نانو،سال ششم،دی 1386،شماره

جهانشاهی،دکتر محسن،نانوفناوری مولکولی و نانو فناوری زیستی تعاملی بین طبیعت و فناوری،دانشگاه مازندران،

رفیعی تبار،دکتر هاشم،فیزیک محاسباتی نانو لوله های کربنی،Cambridge University Press،

Callas.s.r.kumar نانو مواد برای تشخیص و درمان پزشکی،wiley-vch،

چکیده

 مهمترین عضو گروه آپاتیت ها کلسیم هیدروکسی آپاتیت با فرمول  است که در حوزه های مختلفی از زیست شناسی ، زمین شناسی ، علم مواد و پزشکی کاربرد دارد

کلسیم هیدروکسید آپاتیت ، یا آن طور که اغلب از آن نام برده می شود هیدروکسی آپاتیت ، به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده استخوان و دندان از معدود بلورهایی است که به مقدار زیاد در بدن  موجودات زنده وجود دارد و با توجه با قدرت زیست سازگاری مناسب این ماده با بدن می توان از آن به عنوان جایگزینی مناسب جهت استخوان ها یا دندان های آسیب دیده به عنوان کاشتنی استفاده نمود . باید توجه داشت که یکی از جدی ترین موانع در راه گسترش وسیع بیوسرامیک هایی چون هیدروکسی آپاتیت ، تری کلسیم فسفات و ;. خواص مکانیکی ضعیف این بیو سرامیک ها در مقایسه با استخوان طبیعی است . به همین دلیل تلاشهای گسترده و وسیعی در جهت بهبود خواص مکانیکی این مواد بیو سرامیکی صورت گرفته است

مقدمه

بیو سرامیک ها دسته ای از مواد سرامیکی ( طبیعی و مصنوعی ) هستند که به منظور تقویت ، ترمیم و یا تتعویض قسمتهایی از بافت ، اعضای معیوب و یا از کار افتاده بدن انسان به مدت محدود یا نا محدود به کار برده می شوند که ممکن است خنثی ( نظیر آلومینا و زیرکونیا) ، قابل جذب (نظیر تری کلسیم فسفات ) و یا فعال ( نظیر هیدروکسی آپاتیت ، شیشه ها و شیشه سرامیک ها ) باشند. این مواد ممکن است صرفاً به عنوان بیو مواد طراحی و ساخته شده باشند ( مانند انواع بیو شیشه ها ) و یا ابتدا به منظورهای دیگر طراحی شده ( مثل آلومینا) و بعد به عنوان بیو مواد به کاررفته باشند. بیوسرامیک ها می توانند تک بلور ( مثل سافیر ) ، پلی کریستال ( مثل آلومینا و هیدروکسی آپاتیت ) یا کامپوزیت باشند

عامل اصلی برتری بیو مواد سرامیکی بر انواع فلزی و پلیمری در سازگاری بسیار خوب این مواد با سازوکارهای موجود زنده می باشد. این سازگاری در وهله اول ناشی از آن است که سرامیک ها عمدتاً حاوی عناصری هستند که در محیط های زنده یافت می شوند به عنوان مثال می توان به کلسیم ، فسفر ، سدیم ، پتاسیم و منیزیم اشاره کرد. همچنین عناصری نظیر آلومینیم و تیتانیم در سرامیک ها وجود دارند که خاصیت سمی آنها در مقابل بافت زنده بسیار محدود و ناچیز است

بیو سرامیک ها بر خلاف فلزات حتی پس از قرار گرفتن به مدت طولانی در محیط زنده دچار تغییرات شیمیایی شدید نمی شوند. حتی هنگامی که در دراز مدت تخریب شیمیایی و مکانیکی در آنها رخ می دهد غلظت محصولات ناشی از تخریب در همسایگی بافت زنده به آسانی توسط مکانیزم های طبیعی جذب در بدن ، قابل کنترل است . علاوه بر آنچه گفته شد ، سرامیک ها به دلیل داشتن ساختارهایی که بر اساس پیوندهای کووالانت و یونی به وجود آمده اند عموماً فاقد الکترون آزاد هستند و در نتیجه ، در محیط بافت زنده که به علت وجود انواع یونها الکترولیت محسوب می گردد دچار خوردگی ناشی از تشکیل پیل الکتروشیمیایی نمی شوند

برای استفاده از یک کاشتنی باید به دو جنبه مهم توجه داشت : اول تاثیری که محیط بیولوژیک بر ماده می گذارد و دوم اثری که ماده بر بدن دارد حتی اگر تاثیر محیط فیزیولوژیک بر ماده ناچیز باشد و کاشتنی بتواند یکپارچگی فیزیکی و مکانیکی خود را حفظ کند ، چگونگی تاثیر ماده بر بدن نهایت اهمیت را دارد. چنانچه کاشتنی موجب تغییراتی در بافت اطراف خود یا مایعات بدن گردد ، ممکن است باعث بروز درد ، بیماری ، آسیب دیدگی اعضا و جوارح یا حتی مرگ شود . سازگاری زیستی ، به معنای پذیرش یک ماده توسط نظام ایمنی بدن ، اصلی ترین عامل برای کاربرد یک ماده به عنوان کاشتنی در بدن انسان است . قابلیت تحلیل پذیری زیستی [1] و خواص مکانیکی از دیگر موارد مهمی است که در پایداری یک کاشتنی تاثیر بسزایی دارد {3}

سرامیک های کلسیم فسفاتی در سیستم های بیولوژیک به طور گسترده ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. از نظر خواص بیولوژیک ، کلسیم فسفات ها را بسته به ترکیب و استوکیومتری می توان به سه دسته دائمی ، کمی تحلیل پذیر و کاملاً تحلیل پذیر تقسیم کرد {4} . تحلیل پذیری زیستی تابعی از دو عامل ترکیب شیمیایی و سطح ویژه است . دلیل اصلی مقاومت هیدروکسی آپاتیت در برابر حلالیت و تحلیل پذیری در محیط های فیزیولوژیک ، ترکیب شیمیایی آن است ، به طوری که کاشتنی های آپاتیتی پس از چند سال تقریباً به همان صورت اولیه باقی می مانند {4، 5، 7، 8}

در مقابل تری کلسیم فسفات تحلیل پذیر است و کاشتنی از جنس تری کلسیم فسفات ظرف مدت کوتاهی ناپدید می شوند و جای خود را به بافت طبیعی می دهند {4، 6، 8}. در مقایسه با سایر ترکیبات کلسیم فسفاتی ، حلالیت هیدروکسی آپاتیت بلورین و استوکیومری در آب خالص بسیار کم است و از حل شدن آن در آب ، محلولی اندکی قلیایی (PHV-9)  به وجود می آید.هیدروکسی آپاتیت به خوبی در اسید حل می شود . باید توجه داشت که علاوه بر ترکیب ، ساختار فیزیکی و بافت کاشتنی بر میزان تحلیل پذیری آن و قابلیت رشد استخوان به درون آن تاثیر دارد . به عنوان یک قاعده ، هر چه میزان تخلخل در کاشتنی ها افزایش یابد، در عین حالی که از استحکام مکانیکی آن کاسته می شود ، حلالیت و رشد استخوان به درون آن افزایش می یابد.{9}

[1] Biodegradability

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید