روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی آنها در دانشجویان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی آنها در دانشجویان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی آنها در دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
«فصل اول»
مقدمه و موضوع تحقیق
عنوان
مقدمه
مبانی نظری
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
    الف- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است
    ب- محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق بوده است
پیش فرشهای تحقیق
تعاریف واژه ها

«فصل دوم »
ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
الف – تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است
ب- تحقیقاتی که درخارج ازکشور انجام شده است
«فصل سوم»
روش تحقیق
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه ونمونه  آماری
«فصل چهارم»
تجزیه وتحلیل داده ها
«فصل پنجم »
بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
فهرست منابع

 

عنوان تحقیق
بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربیت بدنی
هدف تحقیق :
هدف ازاین تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی می باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجویان ورودی 83 و40 تن ازدانشجویان ورودی 84 به عمل آمده است.
روش تحقیق
دراین تحقیق پرسشنامه هایی دراختیار آزمودنیها قرارگرفت وازآنان خواسته شد دریک طرف پرسشنامه دلایل اصلی آسیب دیدگی خود را به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایند ودر طرف دیگر آسیبهای ورزشی که در طول گذراندن درس تربیت بدنی عمومی متحمل شده اند راعلامت گذاری نمایند.

عنوان
بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی 
مقدمه
اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی وپروتونی وتجمع منظومه های شمسی پیوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفی گذشته است ودرثانی تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از  جنبه های معنوی ودرونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی وجسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرارداده ودوام حیات و زندگی خویشتن را دراین یافته است که جسم وروح خود را مبتنی برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرینش ومحق به ادامه ی زندگی سالم ومتعالی باشد. ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید. حفظ سلامت ملل وایجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر برای سرنوشت وزندگی بشری بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتی بوده اند. همه ی این تلاش ها ،تحقیق ها ، تفسیرها وتجربیات وآزمایش های علمی دراین مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای اینکه احتیاج جوامع کنونی به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، درجوامعی که نارسایی های کمی وکیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است وازاین روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه براثرات بهداشتی ونقش مهم آن درسلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی وعامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرارمی گیردبه این دلیل که ترقی دانش وفنون وپیشرفت تمدن مسائل    تازه ای به وجود آورده است که درگذشته یامورد نظر نبوده یا آنکه چندان توجهی به آن نمی شد. بررسی های علمی ورزش وتربیت بدنی درجوامع صنعتی امروز جدا ازپژوهش های پزشکی ،آموزش وپرورش روانشناسی وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقیم دارد. علم پزشکی علاوه بر معاینات وتجویز داروها واعمال جراحی که درمورد بیماری های مختلف انجام می دهد از ورزش نیز به عنوان وسیله ای درجهت بهبود وسلامتی بیماران بهره می برد. بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی ، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد ، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی دربعضی از انواع فلج ، توان بخشی ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی وبسیاری دیگر ازموارد بیمارخود رابه ورزش کردن تشویق          می نماید، دراسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری وحتی پیاده روی سفارش شده است . پیامبر اکرم (ص) پیاده روی رابهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. تربیت بدنی فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان  می دهدکه استعدادهای خود را بیازماید وبه پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد.

فهرست منابع

الف : منابع فارسی
1-حرکت شناسی وبیومکانیک درورزش – دکتر جنسون – دکترشولتز- دکتربنگرتز ( خرداد 1376 ) ترجمه دکتر رضا علیجانیان – انتشارات دانشگاه گیلان 
2- عزیز آبادی فراهانی – ابوالفضل ( 1370) حرکات اصلاحی – انتشارات دانشگاه پیام نور
3– عزیز آبادی فراهانی – ابوالفضل ( 1375)  کمکهای اولیه  – انتشارات دانشگاه پیام نور
4- خداداد – حمید- آسیب شناسی ورزشی
5- معینی-ضیاء-(1356)راهنمای کامل پیشگیری ودرمان صدمات ورزشی-مرکز نشر دانشگاهی
6-قراخانلو-رضادانشمندی-حسن علیزاده-محمدحسین- پیشگیری ودرمان آسیبهای ورزشی
ب: منابع لاتین:
1-www.google.com(injury sport in university students)
2-www.yahoo .com (injury sport in collge students)
3-Edward, j.Riseborough and coll,the journal of bone and jount surgery.
4- Peterson and Renstrom (London 1986) sport injuries, martin Dunitz

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تمرینات كششی و انعطاف پذیری در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

 

فصل اول    5

مقدمه و معرفی    5

1ـ1 مقدمه    6

2ـ1 بیان مسأله    8

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق    10

4ـ1 اهداف تحقیق    13

5ـ1 پیش‌فرضهای آزمون    14

6ـ1 فرضیه‌های تحقیق    15

7ـ1 محدودیت‌های تحقیق    15

8ـ1 متغیرهای تحقیق    16

9ـ1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    16

فصل دوم    19

ادبیات و پیشنه تحقیق    19

1ـ2 مقدمه    20

2ـ2 انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 انواع انعطاف‌پذیری    20

3ـ2 عوامل محدودكننده انعطاف‌پذیری    23

5ـ2 فواید برنامه تمرینی كششی    26

6ـ2 كشش عضلانی و پیشگیری از آسیب    28

7ـ2 رخدادهای هنگام كشش عضلانی    30

8ـ2 چه موقع كشش را انجام دهیم؟    33

9ـ2 مبانی نروفیزیولوژیك كشش    36

1ـ9ـ2 دوكهای عضلانی    36

2ـ9ـ2 اندام وتری گلژی    38

3ـ9ـ2 بازتاب كششی    39

4ـ9ـ2 مهار خودبخودی (بازتاب كششی معكوس)    40

5-9-2بازداری دوسویه    41

10-2- انواع تكنیكهای كششی    42

1-10-2-كشش بالستیك(پویا)    43

2-10-2-شش ایستا    44

3-10-2- كشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF)    45

11-2- كشش به روش SRHR    51

12-2- نكات مهم هنگام استفاده از روش PNF    53

13-2-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حركتی    54

فصل سوم    60

روش شناسی تحقیق    60

1-3 جامعه آماری    61

2-3 نمونه و روش نمونه‌گیری    61

نوع تحقیق    62

3-4 طرح تحقیق    63

3-5 مراحل اجرای تحقیق    64

فصل چهارم    71

تجزیه و تحلیل آماری    71

مقدمه    72

توصیف آماری داده‌ها    72

جدول (1-4) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

نمودار (1-4). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    73

جدول (2-4) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

نمودار (2-4) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    74

جدول (3-4). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2 و 3    75

نمودار (3-4). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی 1،2و3    75

جدول (4-4). شاخصهای آماری دامنه كشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی 1    76

آزمون فرضیه‌های تحقیق    79

آزمون فرضیه دوم    80

آزمون فرضیه سوم    81

آزمون فرضیه چهارم    84

فصل پنجم    86

بحث و نتیجه‌گیری    86

مقدمه    87

خلاصه تحقیق    87

یافته‌های تحقیق    88

بحث و نتیجه‌گیری    89

پیشنهاد برخاسته از تحقیق    94

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی    95

منابع:    97

منابع لاتین    100

فصل اول

مقدمه و معرفی

 

مقدمه

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در تحقیقات هنوز مورد سؤال است (  ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR ، HR ، CRCA  و SRHR  و ACR  ( ).

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در تحقیقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)  ذكر كرده‌اند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM)  در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.

2ـ1 بیان مسأله

تمرینات انعطاف‌پذیری به طور كلی به عنوان یك بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یك شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات كششی برای افزایش قابلیت كشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حركت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است كه افزایش دامنه حركت عملكردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را كاهش می‌دهد ( ). با وجود اینكه عوامل ارثی نقشی تعیین كننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌كنند، حركت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

اجزاء مقاوم غیرفعال  و انقباضی فعال  در برابر كشش عضله مقاومت ایجاد می‌كنند و روشهای ویژه‌ای برای كاهش مقدار چنین محدودكننده‌هایی پیشنهاد شده‌اند( ).

به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، روشهای كششی مختلفی ارائه شده‌اند كه محققین بطور كلی آنها را به سه دسته ایستا، پویا PNF تقسیم نموده‌اند ( ). روش كششی ایستا عبارت است از كشیدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ این وضعیت به مدت 6 تا 60 ثانیه ( ) شیوه كششی پویا، متضمن حركات تابی یا فعال می‌باشد. در این نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشیدگی نگه داشته نمی‌شوند، بلكه از حركات پویای مكرر در یك زمان كوتاه استفاده می‌شود ( ). به عقیده كنت و وس، PNF عبارت است از تسریع یا توسعه مكانیسم  عصبی، عضلانی از طریق تحریك گیرنده‌های عمقی ( ).

از رایج‌ترین روشهای PNF كه ورزشكاران در تمرینات خود مورد استفاده قرار می‌دهند، روش SRHR است كه به عقیده برخی محققین انعطاف‌پذیری را بیش از سایر روشهای كششی معمول PNF افزایش می‌دهد ( ). روش SRHR شامل انقباض ایستای عضلات مخالف ، پس از انقباض عضلات موافق است ( ) و از آنجاییكه هر دو گروه عضلانی موافق و مخالف در این روش منقبض می‌شوند، با تحریك گیرنده‌های عمقی درون عضلانی از طریق بازداری اتوژنیك  و بازداری دوسویه  موجب انبساط (راحتی)  در عضله تحت كشش می‌شود.

متون متعددی كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری MVIC توصیه نموده‌اند( ). در حالیكه برخی از متون زمان مشخصی را برای MVIC ذكر نكرده‌اند( )، برخی از محققین 3 ثانیه MVIC را در روشهای مختلف PNF مورد حمایت قرار داده‌اند( ). در مطالعات دیگر 5 ثانیه ( ) و 6 ثانیه MVIC ( ) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتی بیشتر می‌شود كه محققان 7 ثانیه ( )، 7 تا 8 ثانیه ( )، 10 ثانیه ( )، 15 ثانیه ( ) و حتی تا بیش از 20 ثانیه MVIC ( ) را نیز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثیر 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع محقق در جستجوی پاسخ به این سؤال است كه آیا بین زمانهای 5، 10 و 15 ثانیه MVIC در روش SRHR تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

3ـ1 ضرورت و اهمیت تحقیق

انعطاف‌پذیری در آمادگی جسمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اهمیت آن در همه فعالیتهای ورزشی، حركت درمانی و توانبخشی  امروز، مورد قبول همه پژوهشگران و دست‌اندركاران قرار گرفته است. انعطاف‌پذیری از طریق تمرینات روشهای مختلف كششی قابل توسعه می‌باشد. هدف كلی این تمرینات دوباره بدست آوردن یا ایجاد كردن فعالیت بافتهایی است كه مفاصل را احاطه كرده‌اند ( ). از آنجائیكه آسیب می‌تواند ناشی از كشش سریع عضلانی باشد كه بخوبی آسوده نشده‌اند، طرفداران تمرینات كششی عضلانی اغلب بر روی میزان آسودگی عضلات در خلال استفاده از روشهای كششی تأكید دارند( ). یكی از موثرترین روشهای كششی كه باعث آسودگی عضلات تحت كشش می‌شود، روش كششی PNF است. از سوی دیگر، قابلیت كشش عضلات همسترینگ در پیشگیری از آسیب، حفظ تعادل عضلانی و وضعیت بدنی،  حفظ كامل دامنه حركتی مفاصل، عملكرد مطلوب عضلانی ـ اسكلتی و بهبود اجرا در ورزش با اهمیت است( ). بعلاوه. كاهش قابلیت كشش عضلات همسترینگ با درد كمر، انحرافات وضعیت بدن، محدودیت در راه رفتن و خطر زمین خوردن در ارتباط است( ). همچنین بدلیل اهمیت قابلیت كشش عضلات همسترینگ است كه اندازه‌گیری آن در بیشتر برنامه‌های آزمون آمادگی جسمانی گنجانده شده است( ). لذا، آگاهی از نحوه اجرای مؤثرترین روش كششی به منظور افزایش دامنه كشش ضرورت پیدا می‌كند. در خصوص روش PNF، اگرچه فواید استفاده از آن در كشش مورد قبول واقع شده، لیكن در مورد برخی خصوصیات از جمله زمان نگهداری MVIC، تحقیقات بعمل آمده در خارج از كشور محدود و در داخل كشور تنها می‌توان به یك تحقیق صورت گرفته اشاره كرد. بیشتر تحقیقات كه در این زمینه صورت گرفته، اثرات كوتاه مدت روشهای كششی PNF بر دامنه حركتی بررسی شده است (ornelius 1987, schmitt 1999, Nelson 1991, Bonnar, 2004) تنها در دو تحقیق اثرات بلندمدت روشهای كششی PNF بر توسعه دامنه حركتی بررسی شده است. (فهیمی 79، Rouland 2003) كه از طرفی تحقیقات مذكور بر روی زنان صورت گرفته و از سوی دیگر نتایج آنها متناقض است، لذا در مورد اثرات زمانهای مختلف MVIC بر توسعه دامنه حركتی توافق نظر وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان خواهد داد كه مطلوب‌ترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این روش كدام است. برای استفاده در اختیار ورزشكاران، مربیان، فیزیوتراپیها و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد تا در تمرینات آماده‌سازی ورزشكاران و قهرمانان در دوره گرم كردن و نیز بازتوانی و توانبخشی استفاده نمایند. از سوی دیگر ضمن مشخص نمودن دستورالعمل صحیح برای استفاده از این روش كششی، زمینه‌ای برای انجام تحقیق توسط دیگران فراهم گردد…
منابع:
1-    كلخوران، ج. (1373) مقایسه دو روش كششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
2-    قاسمی، س.ع. (1380) بررسی تمرینات كششی ایستا وPNF بر دامنه حركتی مفصل زانو در ورزشكاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
3-    رضا قلی زاده، م. (1380) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین كششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه كششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشكار ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی.
4-    صداقتی، س. (1376)، مقایسه اثر دو روش تمرینات كششی استاتیك و تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر دامنه حركتی و قدرتهای استاتیك و دینامیك مفصل ران دانش‌آموزان پسر 14 ساله منطقه 7 تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
5-    درز ابی، ت. (1376) ،‌بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 15 ، 30 و 60 ثانیه كششی ایستای عضلات همسترینگ بر روی افزایش دامنه حركتی زائد، پایان نامه كارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران.
6-    عتی زاده حصار،‌ن. (1381)، بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب و غیرغالب بعد از یك دوره تمرین كششی (متوالی – متناوب) ، پژوهش درعلوم ورزشی؛ شماره 3، ص 81-65.
7-    راغی، ز. (1381)، تأثیر دو شیوه كششی ایستا و PNF ب میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش‌آموزان دختر،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
8-    فهیمی، ف. (1379)، بررسی و مقایسه تأثیر زمانهای 5،10 و 15 ثانیه كششی PNF به روش نگهداشتن – استراحت بر توسعه دامنه حركتی مفصل ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران،‌پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
9-    علیجانی، ع. (1381)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تریت بدنی وعلوم ورزشی، علم و ورزش.
10- ذوالاكتاف ،‌و. اكابری، ش. (1383)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی . علم و ورزش.
11-عسگری، خانقاه، م. (1379)،‌كشش و  انعطاف پذیری ،‌نشریه طب ورزشی ، ش 19.
12-ویلمور،‌جك اچ. كاستیل، دیوید ال. (1384)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا،‌حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، مبتكران.
13- گائینی، ع. رجبی، ح. (1382). آمادگی جسمانی، سمت.
14- دلاور ع. (1374). روش تحقیق در علوم رفتاری . رشد.
 
منابع لاتین
1-    Sullican Mk, Dejulia jj, worrell TW. 1992. Effect of peivic position and stretching method on hamstring muscle flexibity . Med sci sports exerc; 24:1383-9.
2-    Schmitt GD, pelham TW, Holt LE. 1999. A comparison of selected during proptive neuromuscular facilitation stretching.clin kinesiol; 53:16-21.
3-    Nelson KC, cornelius WL. (1991). The relationship between isometric contraction duration and improvement in shoulder joint range of motion . j sports Med phys Fithess; 31:385-8.
4-    Spernoga after a one-time, modified hold-relax stretching protocol 5 Athl train 36:44-8.
5-    Etnyer BR, lee Ej (1987) comments on proprioceptive neuromuscalar facilitation techniques; Res Q; 58:184-8.
6-    Cornelius WL, Rauschubler MR. (1987). The relationship between isometric ontraction durations and improument in acuta hip joint Hexibility’s Appl sport sci Res’ 1:39-41.
7-    Blahnik j. (2004). Full-body Flexibility for optimal mobility and streng the human kintics.
8-    Bonnar BP, Deivert RG, Gould TE. (2004) . The relationship between isometric contraction durations during hold-relax stretching and improvement of hamstring flexibility.j sports Med phys fitness; 44:258-61.
9-    Kisner C, colby LA. (1996) . Therapeutic exercise foundations and techniques. 3rt ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis company.
10-    Hardy L. (1985) . improving active range of hip flexion.Res Quart exer sport; 56(2): 111-4.
11-    Holt LE, Travis TM, okita T.(1970) comparative study of three stretching techniques . preceptual and motor skills: 31:611-6.
12-    Girouard ck, Hurley BF. (1995). Does strehgth training inhabit gains in range of motion from flexibility training in older adults? Med sci sports exerc; 27(10): 1444-90.
13-    Burke DG, Holtt LE, Rasmussen R, Mackinnont NC, vossen JF, pelhamt TN. (2001). Effects of Hot or cold water immersion and Modified proprioceptive Neuromuscu lar facilitation Flexibility exercise on hamstring length . j Athl train ; 36:16-19.
14-    Bandy WD, Irion JM, Briggler M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys ther’ 77: 1090-6.
15-    Schuback B, Hooper j,salisbury L. (2004). A comparioson of a self-stretch incorporating proprioceptive neuromuscular facilitation components and a therapist-appleid PNF technique on hamstring flexibility.j phisiotherapy; 90-151-7.
16-    Zakas A,vergou A, Grammaticopoulou MG, zakas N, sentelidis T, vamvakoudis s (2003). The effect of sretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. J sports Med phys fitness; 43:145-9.
17-    Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. (2001) . Acute change in hamstring flexibiliry: PNF versus static in senior orthlets. Phy ther sport; 2:186-193.
18-    Rowlands AV, Marginson VF, Lee J. (2003). Choonic Flexibility Gains: effect stretching techniques , Res Qua exe sport; 74:47-51.
19-    Feland JB, Marin HN (2004). Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax propioceptive neuromuscular facilifation strectching. Br j sprots Med; 38: e18
20-    Ostering LR, Robertson RN, Troxel RK, Hansen P. (1990) . Differential responses to proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretch techniques . Med sci sports exerc; 22:106-111.
21-    Tanigawa MC, (1972) comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increaing muscle length. Phys Ther; 52: 725-735.
22-    Marek SM, cramer JT, Fincher Al, Massey LL, Dangelmaier SM, Purkayastha S, Fitz KA, culbertson JY, (2005). Acute effects of static power output. J Athl train; 40:94-103.
23-    Burke DG, culligan cj, Holt LE. (2000) . The theoretical basia of propioceptive neuromuscular facilifation . j strength cond Res; 14: 496-500.
24-    Carmine C. (2002) , PNF stretching. Am filness; 20:37-40.
25-    Harting DE, Henderson JM. (1999), increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in Militay Basic trainees , Am j sports Med; 27: 173-6.
26-    Felard JB, Myrer JW, schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. (2001), the effect of duration of stretching of the hamstring muscle Group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, phys Ther; 81:1100-17.
27-    Mayerson NH, Milano RA. (1984), Goniometric measurement reliability in physical medicine . Arch phys Med Rehabil; 65:92-4.
28-    Mirek E, chwala w, longawa k, Rudzinska M, adamkiewicz P, Szezudlik  A. (2003), proprioceptive neuromuscular  facilitation method of therapeutic rehabilitation in the treatment of patients with parkinson disease neurol neurochir pol; 37(5): 89-102.
29-    Cornelius WL, jensen RL, odell ME. (1995) effects of PNF stretching phases on acute arterial blood pressure . can j Appl physiol; 20:222-9.
30-    Kofotolis N, vrobas Is, vamvvakoudis E, papanikolaou A, Mandroukas K. (2005) proprioceptive neuromuscular facilitation training indueed alterations in muscle fiber type and cross sectional area. Br j sports Med’ 39: ell.
31-    Witrroaw E, Mahieu N, Danneels L, Mc Nair p.(2004). Strerching and inhury  prevention: An obscure relationship . sports Med ; 34: 443-9.
32-    Alter Mj. (1998). Sport strerch . human kinetics: 4-6.
33-    Taylor DC, Dalton jD, seaber Av, Garrett WE. (1990) viscoelastic properties of muscle tendon units: the biomechanical effects of strerching . Am j sports Med; 18: 300-9.
34-    Safran MR, Seaber Av, Garrettjr WE. (1989). Warm up and muscular inhury prevention: an update. Sports Med ; 8:239-49.
35-    Hawkins D, Bey M (1997) Muscle and tendon force-length properties and their interactions in vivco . j Biomech; 30:63-70.
36-    Kubo K, kanehisa H, kawakani Y, et al. (1993). Influence of static stretching on viscoelastic properties of human terdon structures in vivo . j Appl physiol; 90:511-90.
37-    Behm DG, Button DC, But jc. (2001). Factors affecting force loss with prolonged stretching can j Appl physiol; 26: 261-272.
38-    Cramer jT, Housh Tj, johnson Go, Miller JM, coburn jw, Beck TW. (2004) Acute effects of static stretching on peak torque in woman.j strength cond Res’ 18: 236-41.
39-    Cramer jT, Housh Tj, weir jp, johnson Go, Cobum jw, Beck TW- (in press). The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, elect romyography, and mechanomyography. Eur j Appl physiol.
40-    Fawles JR, sale DG, Mac Dougall, JD (2000) Reduced strength after passive stretch of the human plantaflexors. J Apll physiol; 89: 1179-1188.
41-    Nelson AG, Guillory IK, cornwell A, kokkonen j. (2001). Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is vilocity-specific j strength cond res; 15:241-6.
42-    Powers SK, Howley ET. (2001), exercise physiology: theory and application to fitness and performance; Art peroformance; Art ed. McGraw –Hill Higher education.
43-    MC Atee RE. (1993), Facilitated stretching made easy cham paign: human kinetics.
44-    Shrier I, Gossal k. (2000), Myths and Truths of strarching Individualized recommendation for healthy muscle. Phys sportsmed; 28(8):
45-    Funk DC, swank Am, Mikla BM, et al. (2003), impact of prior exercise on hamstring flexibility: a comparison of proprioceptive neuromuscular facihitation and static stretching . j. strength con Res; 17:489-92.
46-    Prentice WE. (1983), A comparison of static stretching and PNF stretching for improving hip joint flexibility j A thl train; 18:56-9.
47-    Hardy L, jones D. (1986), Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res Q exerc sports’ 57(2):150-3.
48-    Cornelius wl, Hinson MM, (1980), The relationship between isometric contraction of hip extensors and subsequent flexibility in males . j sports Med phys fitness’ 20:75-80.
49-    Wallin D, Ekblom B, Grahn R et al. (1985). Improvement of muscle flexibility accomparion between two techniques . Am j sports Med; 13:263-8.
50-    Norris CM. (1994) Flexibility: principlies and pracice. London: A and C Black ltd.
51-    Medeoros JM, smidt GL, Burmeister LF et al. (1977), the influence of isomeric exercise and passive stretch on hip joint motion . phys Ther; 57: 518-22.
52-    Ferber R, ostering LR, Gravelle DC. (2002), effect of PNF stretch techniques on knee flexor muslce EMG activity in older adults. J Eloctromyo kinsiol; 12(5) : 391-7.
53-    Burke DG, Gulligan Cj, HoH LE. (2000), The teoretical basis of propioceptive neuromuscular facilitation. J strength con Res…’ 14:496-500.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسأله    4
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق    7
هدف کلی    7
اهداف اختصاصی    7
فرضیه های تحقیق    7
فرضیه اصلی    7
فرضیه های فرعی    7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش    10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق    11
ایمنی ذاتی    12
ایمنی اکتسابی    20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی    20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق    21
خلاصه    26
فصل سوم: روش پژوهش    27
جامعه آماری    28
روش و طرح تحقیق    28
متغیرهای تحقیق    32
وسایل و ابزار تحقیق    32
روش اندازه گیری    33
روشهای آماری    33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    34
الف: توصیف داده ها    35
ب: آمار استنباطی    47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    58
خلاصه تحقیق     59
بحث و نتیجه گیری     60
بحث و نتیجه گیری کلی    61   
محدودیت های تحقیق    64
پیشنهادات تحقیق    64
فهرست منابع    66
 
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه    48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه    49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه    51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه     51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه    53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه    54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه    54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول    56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه    56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد     57
نمودار
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     39   
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46

 

مقدمه

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط¬آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می¬گردند.
علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می¬برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه¬ای برای پیش¬گیری قائل شده¬اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به¬عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری¬ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت¬های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم¬های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می¬دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم¬های تشكیل دهنده بدن می¬گردد.
یكی ازسیستم¬های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ¬افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.
از آنجایی¬كه جنبه¬های گوناگون فعالیت¬های¬بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می¬رسد كه شناسایی این تأثیرات می¬تواند در تفسیر دقیق¬تر مكانیسم¬های فیزیولوژیكی و عكس¬العمل¬های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی¬رسد كه فعالیت¬های¬بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت¬های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری¬ها و ویروس¬ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش¬تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می¬پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری¬زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت¬های¬ ورزشی می¬پردازند، به¬خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می¬پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می¬گردند، شناسایی شوند.

بیـان مسئله

فیزیولوژی ورزش  یكی از شاخه¬های علـوم ورزشی است، كه موضوعات تحقیقاتی گسترده¬ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امكانات موجود تأثیرحركات و فعالیت¬های بدنی با شدت¬های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.
 با توجه به این¬كه سلامتی با نوع وشدت فعالیت¬های جسمانی  رابطه دارد، می¬توان با استفاده از روش¬های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یك از
 سیستم¬های بدن مورد ارزیابی قرار داد.
فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال¬های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند، ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مكانیزم¬های فیزیولوژیكی در خصوص سازگاری¬های تمرین  هنوز كامل نیست و برای مربیان و ورزشكاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه كه دانشمندان می¬توانند پاسخ دهند، وجود دارد.
بسیاری از ورزشكاران براین باورند كه فعالیت بدنی مقاومت آنها را در مقابله با
 بیماری¬های متعدد بهبود می¬بخشد، در مقابل عده ای از محققان، مربیان و پزشكان تیم¬های ورزشی، اثر سوء فعالیت¬های بدنی، بخصوص فعالیت¬های فزاینده و خسته¬كننده را روی سیستم ایمنی گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن است در طول تمرین شدید یا رقابت، مستعد ابتلا به بیماری¬های مختلف گردند. همچنین عده¬ای نیز معتقدند كه انجام تمرینات سبك و هوازی  ممكن است پاسخ سیستم ایمنی را برای سلامتی به¬ نحو مطلوب¬تری افزایش دهد ( برنر و شفارد  ، 1994).
بسیاری از محققان عنوان كرده¬اند كه اگرچه شركت منظم در فعالیت¬های بدنی منظم و سبك باعث افزایش اثر¬بخشی در سیستم ایمنی می¬گردد، اما انجام تمرین خیلی شدیدو رقابت-های سطح بالای ورزشی، ممكن است خود باعث سركوب سیستم ایمنی و افزایش آمادگی به عفونت¬ها گردد ( مكینون،  1999 ).
تحقیقات زیادی در زمینه میزان، حجم و شدت تمرین در ارتباط با توان فیزیولوژیكی  هنگام تمرین و سازگاری¬های مثبت و منفی در دوره بازیافت دوره بازگشت به حالت
¬اولیه   انجام گرفته است. اكثر محققان معتقدند كه چنانچه حجم كار و تمرینی كه¬ ورزشكاران انجام می¬دهند بیش از توان فیزیولوژیكی آنان باشد و مدت دوره بازیا¬فت كافی نباشد، ممكن است به عوارضی از قبیل خستگی مزمن  و بـیماری سندرم بیش¬تـمرینی  دچار ¬شوند، درنهایت بر كیفیت و كمیت اجرای مهارت¬ها وتوانایی بدن آنها اثر منفی می¬گذارد، سیستم¬ایمنی نیز تحت تاثیر بیش¬تمرینی قرار می¬گیرد. تمرینات ورزشی به طور مستقیم و غیرمستقیم، عملكرد و توزیع
 سلول¬های¬سفید گردش خون را تحت تأثیر قرار می¬دهند. انواع تمرین¬ها با شدت¬ متفاوت اثر¬های زودگذر و پایداری را بر سیستم¬ایمنی بدن می¬گذارد. با وجود نتایج متناقض، اكثر محققان معتقدند كه تمرین¬های سبك موجب افزایش كوتاه¬مدت فعالیت گلبول¬های¬سفید می¬شود، درحالیكه تمرین-های شدید، فعالیت گلبولهای سفید  را تضعیف می¬¬كند( پین،  1994 ).
چنـانچه حجم و شدت تمرین¬ها زیاد باشد و دوره بازیافت كافی نباشد و ورزشكار دچار سندرم بیش تمرینی شود، علاوه بر تأثیر گذاردن بر بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیكی مثل هورمون¬ها، آنزیم¬ها، ضربان¬قلب¬استراحت و فشارخون، بیش¬تمرینی ممكن است كه باعث كاهش گلبول¬های¬سفید ¬¬_ لكوسیت¬ها _ شود و عملكرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات اخیر نشان می¬دهد كه تمرین با شدت متوسط برای سیستم¬ایمنی مفید اسـت، ولی برنامه¬های تمرینی شدیـد بسیاری از ورزشكاران نخبه ممكن است به سیستم¬ایمنی آنها صدمه وارد آورد و بدین وسیله سبب افزایش بروز عفونت گردد( نیمن،1990. پیترز،1983. هلس،1997).

 

فهرست منابع

-ادگینتون،دی. دبل یو. ادگرتون،وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه،ح.نیكبخت
        (1382).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :216.

-ادموند،آر.بورك. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
       خواجوی(1382 ). انتشارات دنیای حركت، ص: 63.

-امیر ساسان، ر.( 1373). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
      متعاقب یك فعالیت شدیدهوازی(90 درصد HR ) درورزشكاران مرد ومقایسه
     آن با غیر ورزشكاران. یان نامه كارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه تهران،
      ص ص:79-78

-آقا سید عبداله،س. (1373).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
       (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دكترا، دانشگاه علوم پزشكی ایران
       ص :68.

– آقای علی نژاد،ح.(1379)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E تركیب ویتامینهای C  وE   برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین كرده پس از یك    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دكترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:71.

-بلانتی،ژ.اصول پایه ایمونولوژی،ترجمه ف.كاردان وهمكاران (1376).انتشارات
      چهره،ص:48.

  – بیژه،ن.(1379).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اكسنتریك وكانستریك برفاكتورهای
ویژه سیستم  ایمنی زنان ورزشكار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دكترا تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،ص ص:99-97.

 
 -تقسیمی،ج.(1376). بررسی عوامل هماتولوژیك خون ورزشكاران استقامتی ومقایسه آن
             با غیر ورزشكاران، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص:67.

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(2)ترجمه، ح.
     سپاسی.(1376)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:420-387.

-ترتیبان،ب. موذنی، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (1380).اثر تمرینات كشتی در پیش وفصل    مسابقه روی   ایمنی سلولی وكورتیزول سرم كشتی گیران جوان. چكیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ص:46.

-حسینی،ف وهمكاران. (1368 ).ایمونولوژی،انتشارات آستان قدس رضوی،
       ص : 37.

-رویت،بروستوف. ایمونولوژی، ترجمه، ب. قاضی جهانی. (1377). انتشارات سماط، ص:37.

-زردی، ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون  دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه گیلان،   ص:52.
-سلامی،ف.(1380). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی،
       مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، پیش شماره 1، ص ص:60-50

-عسگری، ر. (1373)،بررسی اثر یك فعالیت شدید هوازی (90 درصدHR  بیشینه ) برمیزان IJG   وسیستم  بیگانه خواری در مردان ورزشكار،پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،ص: 42.

-علی یاری زنوز.ن. (1376).چكیده ایمونولوژی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد،             ص: 37.

-فرایی،ك. 1377.تأثیر یك جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
       سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی،پایان نامه كارشناسی ارشد
       تربیت بدنی،دانشگاه گیلان،ص :47.

-كوهن، ل.هالیدی،م. (1372).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی، ترجمه،ع.
     دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،ص : 78.

-گایتون،جان هال. فیزیو لوژی پزشكی (1).ترجمه،ف.شادان (1375).
      چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : 652-647.

-مك آردل،وكچ،ف،كچ. فیزیولوژی ورزشی (1) انرژی وتغذیه، ترجمه،خالدان.1. (1379).   انتشارات سمت، ص ص:335-312.

-ملیجی،م، (1378).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
     لكوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
     كشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشكار. پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی،
     دانشگاه تربیت معلم تهران،ص:67.

-مجتهدی، حسین، خالدان، ا. گائینی، ع. كاشف، م.(1379). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه    تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وكوتاه مدت بر برخی از عملكردهای فیزیولوژیكی عضلات در  دوقلوهای همسان. كاربرد علوم در ورزش. چكیده مقالات.ص:101.

-نورائی،م.(1366).كالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:159-156.
-وادی،خ.(1373) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشكاران، پایان
          كارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،ص: 71.

 – ویلمور، ج.كاستیل، د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی،ترجمه ض.معینی وهمكاران.
          (1382).تهران،مبتكران، جلد دوم، ص ص: 140-128.

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine:  over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function  aerobic  impairment in  cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه     3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
هدف های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    8
محدودیت های پزوهش    8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    9

                فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه     12
مبانی نظری پژوهش    12
فیزیولوژی بسکتبال    12
حداکثر اکسیژن مصرفی    14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال    15
میزان درک فشار    16
انباشتگی اسید لاکتیک    16
سرعت دفع اسید لاکتیک    17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت    17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا    18
مفهوم ضربان قلب بالا    24
مفهوم فشار خون بالا    25
مفهوم دقت    26

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه     31
روش پژوهش    31
جامعه آماری پژوهش    31
متغیرهای پژوهش    31
متغیرها مستقل    31
متغیرهای وابسته    32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش     33
اندازه گیری ویژگی های بدنی    33
نحوه جمع آوری اطلاعات    34
افزایش غلظت لاکتات خون    35
افزایش ضربان قلب    35
افزایش فشار خون    35
روشهای آماری    35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه    38
آمار توصیفی    39
تجزیه و تحلیل داده ها    39
بررسی توصیفی داده ها    41
آمار استنباطی    48
بررسی فرضیه ها    49
آزمون فرضیه ها    51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    55
خلاصه پژوهش    55
بحث و نتیجه گیری    57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش    60
پیشنهاد های پژوهش    61
منابع    62
فارسی    62
خارجی    63
پیوست ها

 

فهرست جداول

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور    28
جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها    39
جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال     40
جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال    40
جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    44
جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
جدول 7-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها     48
جدول 8-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها    49
جدول 9-4 –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    50
جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی    50
جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی    50
جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    51
جدول 13-4-  ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    52
جدول 14-4-  ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    53

 

فهرست نمودارها

شکل 1-4 – مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 2-4 – مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 3-4 – مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 4-4 – مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 5-4 – مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی     44
شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    47

 

پیوست ها
پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی
پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل
پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه
پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران
پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد
پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

 

مقدمه
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).
اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.
همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.
اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک  از آنها به عهده دارد.    
برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

 

بیان مسئله:
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.
بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).
هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.
 در تمرینات غیر اصولی  و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ  بستگی دارد.
مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.

 

منابع
 فارسی
1-    معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-1379.
2-    سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386.
3-    مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384.
4-    ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- 1382.
5-    گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
6-    آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383.
7-    آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
8-    فاکس و ماتیوس – فیزیولوژی ورزشی – ترجمه دکتر اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382.
9-    ند. ای. بوام گارتز– سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم – ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381.
10-    رابرت.ا. رابر گر اسکات اّ رابرتس – فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت – تابستان – 1385.
11-    رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی – 1385
12-    جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385.
13-    برونر و سودارث – قلب، عروق و خون – مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم – ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ.
14-    رواسی علی اصغر – (آمادگی جسمانی ) – دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379.
خارجی
15-    Midhal Ben Abdelkrim , saloua E1 Fazaa , Jalila E1 Ati 2007 ; 41; 69-75. “Time – motion analysis and Physiological data of elite under – 19 – year – old basketball players during competition “ BJSM Online.
16-    Alexandre morenira and et all. Article. “The effect of different models of training and competition. load structuration in the acceleration of adalt male high level Basketball Players” efdesportes. Com / Feb 2008.
17-    Ali. A. Nov 2007. article. Pubmed.
18-    MCInnes et al. “Elite Basketball Players … “ Cis. Squirming. Net. 2007.
19-    Asker Jeukender. 2004 – ; 280-88. Sport nuratron and interdiction of energy production and performance. Humankenetics.
20-    Wilmor. J. H. and costill , D.L. 1994. P: 391 – 96. physiology of sport and exercise human kinetics.
21-    Houston , ME. 1983 ; 25 (1) 53 – 58 – Glycogen depletion and lactate responses in free style wrestling J.A.D.
22-    Wolinsky. I. H. 1990. 296 – 8 nutrition ergogenic aids nutrition. exercise and sport.
23-    Katz and sahlin – 1990 ; 28. Role of oxygen in regulation of glycolysis and lactate production in human skeletal muscle. Exe sport sci.
24-    Mark lyons , Yahya al – nakeeb and alan nevil 2006. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in export and novice Basketball players. Journal of sports science and medicine.
25-    E.boulel et al.heart rate and blood lactate responses during teakwando treining and competition.2006 Elsevier masson SAS all rights reserved.
26-    Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-6
27-    Rodriguez – alonsom and et al.j sports med 2003 phys Fitness.dec:43(4):432-6.   
28-    MCinnes at al ; jornal of sports science.The physiological load imposed on basketball players during competition. 1995
29-     Kylie A. et al ; The effects of fatigue on decision making and shooting skill Performance in water polo players. Journal of sports sciences, 2006.
“The effect of some physiological factor on accuray of free throw in Basketball. “

The main purpose of this research in studing the effect  of some physiological factors on accuray of free throw in Basketball on 20 Basketball’s men selection selective in Mazandaran region with mean = 21.4 ± 3.2 and the experiment of paying 7.6 ± 4.5 years. The group have been chosen as samples randomly and classified in 2 groups of controlled and experimental groups. The experimental group has performed the fatigue protocol training on HARWARD test. And blood lactate measured by laboratory. The pre test of batten free throw in two groups were measured and post test of batten  free throw was the same. Physiological factors such as: high blood lactate, high heart rate and high blood pressure. Two groups that were analyzed and high blood pressure. Two groups that were analyzed and compared by spss software univariate Analyzed of variance test procedure. The results research shown insignificant (?= 0.05) effect was observed on accuracy in batten free throw Basketball.

Key word: batten free throw, blood lactate concentration, high heart rate and high blood pressure.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
مقدمه:    5
بیان مسئله:    8
ضرورت واهمیت پژوهش:    10
هدف کلی پژوهش:    11
فرضیه های پژوهش:    12
پیش فرضهای پژوهش:    13
محدودیت های پژوهش:    14
متغیرهای قابل کنترل:    14
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات    15
ناجی غریق:    16
فصل دوم- پیشینه ی پژوهش:    18
زیربنای نظری پژوهش:    19
نوع تارهای عضلانی:    20
تجمع اسید لاکتیک:    20
پلایومتریک:    21
ویژگی تمرین های پلایومتریک:    22
فیزیولوژی تمرینهای پلایومتریک:    24
اصول اساسی تمرینهای پلایومتریک:    24
رابطه میان قدرت، توان و سرعت ناجیان غریق:    25
پیشینهی پژوهش:    26
پژوهش های انجام شده در داخل کشور:    26
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:    28
جمع بندی پژوهش های انجام شده:    36
فصل سوم- روش شناسی پژوهش    37
متغیرهای پژوهش:    39
متغیرهای مستقل:    39
ابزارهای اندازه گیری:    40
میله مدرج شده (پژوهشگر ساخته):    40
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها:    42
آزمون وین گیت:    42
روشهای آماری پژوهش:    45
عنوان: مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق    46
روشهای آماری: داده ها    48
1- آنالیز داده ها( آمار توصیفی )    48
2- استنباط کلاسیک و نظریه تصمیم( آمار استنباطی)    48
1-جداول مقدماتی آمار توصیفی    49
2-بررسی نرمال بودن تمامی متغیرها    49
جدول2 – 4  آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه خشکی    50
جدول4- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه آب    54
جدول6- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل    57
آمار استنباطی    59
آزمون فرضیه های مقدماتی    60
آنالیز واریانس    73
آزمون فرضیه های نهایی    75
فصل پنجم-بحث،نتیجه گیری،پیشنهادها    101
مقدمه:    101
متغیر های پژوهش:    104
یافته های پژوهش:    105
بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که:    105
یافته های جانبی پژوهش:    106
بحث، تحلیل و نتیجه گیری:    107
نتیجه گیری کلی:    109
پیشنهاد های پژوهش:    110
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش:    110
منابع و مأخذ    111
 
فصل اول- طرح پژوهش
مقدمه:
بهبود در رکوردهای ورزشی مدیون پژوهش های متخصصان  در زمینه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی است. یکی از این زمینه ها که پژوهش های بسیاری نیز در آن صورت گرفته، علم تمرین وابسته به فیزیولوژی ورزش می باشد.
ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی با توجه به ماهیت رشته ورزشی خود از نظر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی دارای نیازها و اولویت های ویژه ای می باشند.
به عبارت دیگر، هر یک از رشته های ورزشی  به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت  و یا تلفیقی از آن ها نیاز دارند که با توجه به نوع رشته ورزشی با یکدیگر متفاوتند (حسینی، 1377 ).
قدرت عضلانی، پایه و اساس برنامه های بدن سازی و آمادگی جسمانی بوده که در رشته های مختلف ورزشی جایگاه خاصی دارد. به  عنوان مثال: در رشته ورزشی شنا و نجات غریق علی رغم نیازی که به عامل قدرت احساس می شود، عامل سرعت در اولویت بعدی  قرار می گیرد (کاستیل و همکاران، 1369).
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت ورزشکاران در رشته های سرعتی، برخورداری از توان بی هوازی و سرعت عکس العمل بالاست. از آنجا که فعالیت هایی نظیر شنای سرعت، وزنه برداری، دوومیدانی و به طور کلی ورزش¬های سرعتی نیاز به تولید نیروی بیشینه عضلانی دارند،  برای تامین انرژی موردنیاز خود شدیداًً به دستگاه فسفاژن  (آدنوزین تری فسفات- فسفوکراتین) متکی هستند. تمرین های سرعتی بی هوازی علاوه بر کسب قدرت، با ایجاد تغییراتی در کارایی حرکت، ظرفیت انرژی زایی هوازی و ظرفیت تامپونی، باعث بهبود در اجرای مهارت شده و در

رویدادهای ورزشی که فوق العاده بی هوازی هستند،  خستگی را به تعویق می اندازد(ویلمور و همکاران، 1384).
یکی از بهترین شیوه¬های افزایش توان بی¬هوازی در رشته¬های سرعتی، تمرین¬های نسبتاًًً جدیدی به نام پلایومتریک است است (ماساموتو و همکاران 2003، رابینسون و همکاران2004، میلر2002، مقدم1381). این تمرین¬ها اولین بار توسط والری بورزوف  از قهرمانان رشته¬ی دوومیدانی اجرا شد و منجر به رسیدن وی به عرصه¬ی قهرمانی در دوومیدانی گردید و  سپس، پژوهش¬های بیشتری در جهت تأثیر این شیوه¬ی¬ تمرینی در سایر رشته¬های ورزشی نیز شروع شد(رادکلیف و همکاران، 1381). اصطلاح پلایومتریک اولین بار در سال 1975به وسیله¬ی فرد ویلت ، یکی از مربیان دوومیدانی به وجود آمد که از دو واژه¬ی پلایو + متریک به معنای فزایندگی قابل ارزیابی گرفته شده است.
 مزیت این نوع تمرین¬ها در این است که موجب آمادگی دستگاه عصبی- عضلانی می¬شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می¬دهد تا در فعالیت¬هایی که همراه با تغییر جهت هستند، به شکل نیرومند و سریعی عمل کند. ورزشکاران رشته¬هایی مثل: بسکتبال، والیبال، دوهای سرعت، پرش
ارتفاع، اسکی،  شنا و سایر ورزش¬هایی که به توان بالایی نیاز دارند، از این نوع تمرین¬ها بسیار سود می¬برند. از مزایای دیگر تمرین¬های پلایومتریک، نوع حرکت¬های آنست.
در این روش تمرینی، حرکت¬هایی چون: لی¬لی کردن، پریدن، جهش با یک پا، جهش با هر دو پا و تاب خوردن وجود دارد که آموزش و یادگیری آن¬ها نیز بسیار آسان است(شارکی، 1374).
از طریق این تمرین¬ها ورزشکار قادر خواهد بود انقباض درون گرای   قوی¬تری را پس از انقباض برون گرا  اعمال کند. از این¬رو با توجه به این¬که تمرین¬های پلایومتریک منجر به افزایش توان می-شود، نقش این شیوه¬ی تمرینی در مهارت¬هایی مانند شنا ] و نجات غریق[ که عامل توان در آنها نقش اصلی …

 

منابع و مأخذ
منابع فارسی
     آروین¬، حمید (1377). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست¬های  جوان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
    آقاکوچکی، عباس (1377). بررسی و تعیین اثر تمرینات پلایومتریک در افزایش توان بی هوازی بازیکنان بسکتبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش و تربیت مربی.
    ابراهیم، خسرو ، و کوزه¬چیان، مجید. (1385). واژه¬نامه توصیفی فیزیولوژی ورزش. تهران: انتشارات آذر.
    انشل، مارک، و هیوود، کاتلین.ام. (1376).  واژه¬نامه علوم ورزشی. (حسین سندگل و…، مترجم). (چاپ اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    امیرخانی، زهره (1381). مقایسه تاثیر دو روش تمرینی قدرتی و پلایومتریک بر بهبود رکورد شنای کرال سینه25 و50 متر دختران دانشجوی مشهد. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
    بومپا، تئودور. (1384). تمرینات توان در ورزش. (خسرو ابراهیم، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
    بومپا، تئودور. (1382). زمانبندی و طراحی تمرینات قدرتی در ورزش. (حمید رجبی و حمید آقاعلی¬نژاد و… ، مترجم). انتشارات فر دانش.
    پیرانی، حسن (1372). بررسی ومقایسه برنامه مختلف تمرینی برای پیشرفت پرش عمودی ورزشکاران. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
    چکیده مقالات چهارمین همایش بین¬المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی (بهمن1382). دانشگاه تهران.
    چو، دونالد ا. (1378). تمرینات پلایومتریک و قدرت پرش. (بهجت رجایی، مترجم). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
    حسینی، زهرا ، و کمالی، پرویز. (1377). علم تمرین(تمرینهای ورزشی). تهران: انتشارات سازمان تربیت بدنی.
    رادکلیف، جیمز سی، و چو، دونالد ا. (1381). تمرینهای ورزشی نوین(پلایومتریک). (مهدی طالب¬پور، مترجم). (چاپ دوم). مشهد: انتشارات به نشر.
    سلیمانی، مسعود (1375). مقایسه اثر دو روش تمرینهای بدنسازی با وزنه و پلایومتریک روی رکورد صد متر کرال سینه شناگران پسر کرمان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
    سندگل، حسین (1375). فیزیولوژی ورزش. (جلد اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    شارکی، برایان. (1374). فیزیولوژی ورزش. (فرهاد رحمانی¬نیا، مترجم). انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش¬وپرورش.
    شهدادی، احمد (1378). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری و تغییر شتاب بازیکنان هندبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
       فاکس، ادوارد ال، و ماتیوس، دونالد ک. (1381). فیزیولوژی ورزش. اصغر خالدان، مترجم). (چاپ هشتم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
     فولادیان، جواد (1383). آمادگی جسمانی کاربردی از اصول تا تمرین. (چاپ اول).¬ مشهد: انتشارات به نشر.
    قراخانلو، رضا، و کردی، محمدرضا، و گائینی، عباسعلی، و علیزاده، محمدحسین. (1385). آزمون¬های سنجش آمادگی جسمانی، و مهارتهای روانی ورزشکاران نخبه رشته¬های مختلف ورزشی. (چاپ اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    کاستیل و مگسکو و ریچاردسون. (1369). آموزش شنا. (عباسعلی گائینی و مهدی نمازی¬زاده و مسیبی ومجتهدی، مترجم). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    متجدد، رضا (1383). تاثیر برنامه تمرینی منتخب پلایومتریک بر توان بی-هوازی و رکورد شنای سرعت تیم جوانان مشهد. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.
    معینی، مسعود (1374). بررسی تمرینات پلایومتریک بر روی برد توپ فوتبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
    مقدم، وحید (1381). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر بهبود توان پا  و رکورد شنای کرال سینه در شناگران نوجوان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
    ویلمور، جک¬اچ، و کاستیل، دیوید¬ال. (1384). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. (جلد اول). (ضیا معینی و فرهاد رحمانی¬نیا و حمید رجبی و حمید آقاعلی¬نژاد و فاطمه اسلامی،  مترجمین). (چاپ چهارم). تهران: انتشارات مبتکران.

منابع انگلیسی :
    Bosco.Tarlk P.V komi(1982). Effect of triceps soreness during potention myoelectric energy stretch shorting cycle.
    Burgess, KE., Connic,, MJ., graham-Smith, P. (2007). Plyometric vs. isometric  training influences on tendon properties and muscle output. Journal of  Strength Cond Res. 2007 Aug;21 (3):986-9.
    Cossor, JM., Blanksby BA., Elliott BC. (1999). The influence of plyometric training on the freestyle tumble turn. Journal of SCi Med Sport. 1999 jun;2 (2): 106-16.
     Gore. Cj. Physiological test of Elit Athletes Human Kinetics,2000
    Herrore, JA., Izquiedo, M. (2006). Electromyostimulation and plyometric training effect on jumping and sprint time. Int J Sport Med. 2006 Jul;27(7):533-9.
 Impellizzeri, FM., Rampinini, E. (2007). Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. Br J Sport Med. 2008 jan;42(1):42-6.
      Kotzamanidis, C. (2006). Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. Journal of Strength Cond Res. 2006 May;20(2):441-5.
  Markovic, G., Jukic, I., Milanovic, D. (2007). Effect of sprint and plyometric on muscle function and athletic performance. Journal of Strength Cond Res. 2007 May;21(2):543-9.
    Martel., Harmer., Logan., Parker. (2005). Aquatic plyometric increase vertical jump in female Vollyball players. J of Med Sci Sport Exercise. 2005 oct;37 (10):1814-19.
    Masamoto, N., Larson, R., Gates, T. (2003). Acute effect of plyometric exercise on maximum squat performance in male athletes. J of Strength Cond Res.2003 feb;17(1):68-71.
 
  Perez-Gomez, J., Rodriguez, G. (2008). Effect of weight lifting training combined with plyometric exercises on physical fitness, body composition, and knee extension velocity during kicking in football. Apply physiol Nutr Metab.2008 jun;33(3):501-510.
    Robinson, LE., DEvor, ST. (2004).  The effect of land vs. aquatic plyometric on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. J of Strength Cond Res.2004 feb;18(1):84-91.
    Rodriguez Adami, mimi. (2002). Aqua Fitness. A Dorling Kindersley Book(www.dk.com).
    Robwood: Robs home of fitness testing, sport specific testing, last modified. July-2001.
      Spurrs, RW., Murphy, AJ. (2003). The effect of plyometric training on distance running performance. Eur J Appl physiol.2003 Mar;89(1):1-7.
    Salonikidis, K., Zafeiridis, A. (2008). The effect of plyometric, tennis-drills, and combined training on reaction, lateral and linear speed, power, and strength in novice tennis players. J Strength Cond Res.2008 Jan;22(1):182-91.
     Stemm, JD., Jacobson, BH. (2007). Comparison of land- and aquatic- based plyometric training on vertical jump performance. J of Strength Cond Res.2007 May;21(2):568-71.
    Toumi, H., Best, TM., Martin, A. (2004). Effect of eccentric phase velocity of plyometric training on vertical jump. Int J Sport Med.2004 Jul;25(5):391-8.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه ومعرفی
1-1) مقدمه     2   
1-2) بیان مسئله    3   
1-3) ضرورت و اهمیت    5   
1-4) اهداف تحقیق    6   
1-4-1) هدف کلی     6                                                                                  
1-4-2) اهداف اختصاصی     6   
1-5) فرضیات تحقیق    7   
1-6) محدودیت¬های تحقیق    7   
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات    8   

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1) مبانی نظری    11
2-1-1) تغییرپذیری تمرین    11
2-1-2) سودمندی تغییرپذیری در اجرای آینده    12
2-1-3) تغییرپذیری در مهارت های بسته        13
2-1-4) تغییرپذیری تمرین در مهارت باز        14
2-1-5) سازماندهی تمرین تغییرپذیر        15
2-1-6) تداخل ضمنی        17
2-1-7) اثر تداخل ضمنی        17
2-2) توجیهات نظری در مورد اثر تداخل ضمنی        18
2-2-1) فرضیه بازسازی طرح عمل     19..                                                                    
2-2-2) فرضیه تلاش شناختی    20
2-3) عوامل محدود کننده اثرتداخل ضمنی        21
2-3-1) ویژگی¬های شرکت کنندگان    22..
2-3-2) ویژگی¬های تکلیف        24
2-4) پیشینه تحقیقات        26
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) نوع تحقیق    37
3-2) طرح و نگاره تحقیق    37                                                                       
3-3) جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری    37
3-4) متغیرهای تحقیق    38
3-4-1) متغیر مستقل    38
3-4-2) متغیر وابسته    38
3-4-3) متغیر کنترل شده        39
3-5) ابزارتحقیق         39
3-6) شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات        40
3-7) روش آماری        42

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4- 1) توصیف آماره¬های متغیر¬های اندازه¬گیری شده        44
4-2) آزمون فرضیه¬ها        50
فصل پنجم: بحث ونتیجه¬گیری
5-1) خلاصه تحقیق    65
5-2) نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق    68
5-3) بحث و نتیجه¬گیری    68
5-4) نتیجه گیری        70
5-5) پیشنهادات برخاسته از تحقیق        71
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده        71
فهرست منابع
منابع فارسی        74
منابع انگلیسی         76
چکیده انگلیس
پیوست ها
 

فصل اول
مقدمه ومعرفی

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه¬های مهارت¬های شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی می¬باشد. به منظور انجام این تحقیق 20 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت کردند، شرکت کنندگان مهارت¬های پایه¬ای آب را با موفقیت سپری کردند. سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرینی، نزدیک به مسدود (شیوه آموزش سنتی) و نزدیک به تصادفی (شیوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اکتساب و بعد از 72 ساعت بی تمرینی آزمون یادداری از مولفه¬های پا، دست و هماهنگی در چهار رشته کرال سینه ،کرال پشت ،قورباغه و پروانه، از آنها گرفته شد. داده¬ها با استفاده از آزمون t  مستقل و با استفاده از نرم افزار PASW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P=<0/05). و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اکتساب مولفه هماهنگی مهارت شنای قورباغه در گروه تمرین نزدیک به مسدود، نسبت به گروه تمرین نزدیک به تصادفی بهتر بوده است. که ممکن است به دلیل پیچیدگی و عدم عناصر مشابه این مهارت نسبت به سایر مهارت¬های شنا و همچنین ویژگی¬های شرکت کنندگان از جمله سطح مهارت آنها بوده باشد، نتایج تحقیقات درمولفه¬های مهارت¬های کرال سینه و کرال پشت و پروانه بین دو گروه تمرینی نزدیک به مسدود و نزدیک به تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری، تفاوت معنی¬داری را نشان نداد که نشانگر عدم تعمیم پذیری اثر تداخل ضمنی در شرایط کاربردی است و در یادگیری مهارت شنا هر دو شیوه تمرینی خصوصاً در مولفه¬هایی که عناصر مشابه دارند می¬تواند مفید باشد.
واژهای کلیدی :
شنا، تداخل ضمنی، تمرین نزدیک به مسدود، تمرین نزدیک به تصادفی، اکتساب، یادداری.

(1-1) مقدمه
یادگیری حرکتی حیطه¬ای از یادگیری انسان است که مطالعه آن راهبردهای تازه¬ای را برای زندگی بهتر ارائه می¬دهد. یادگیری به عنوان یک پیشرفت دائمی در ظرفیت انجام یک مهارت است که در نتیجه تمرین بدست می¬آید (مگیل 2004)
مطالعه یادگیری مهارت¬های حرکتی شامل شناخت فرایندهای زیر بنایی در اکتساب و یادگیری مهارت¬ها و همچنین کاربرد آنها در موقعیتهای آموزشی است. یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علوم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای جدید، توانایی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدین منظور دانشمندان رفتار حرکتی سالها تحقیق و مطالعه کرده¬اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارتها را شناسایی کنند.
بدون تردید مهمترین عامل در یادگیری، به ویژه یادگیری حرکتی، تمرین است. در گذشته¬های دور برای یادگیری بهتر، کمیت تمرین را بسیار مهم می¬دانستند و قانون تمرین که یکی از سه قانون مهم یادگیری (طبق نظریه ثوراندیک قبل از سال 1930) است، تأیید کننده این مطلب است. اما حتی خود ثوراندیک نیز پس از سال (1930) قانون تمرین را مردود اعلام کرد و عنوان نمود که تکرار و تمرین به تنهایی نمی¬تواند پیوند بین محرک و پاسخ را نیرومند سازد. به عبارت دیـگر تمرین محض، یادگیری مطلوب را تضمین نمی¬کند بلکه برای اینکه یادگیری مؤثر صورت گیرد تمرین باید در شرایط مناسب و با برنامه مطلوب ارائه گردد. به این ترتیب مسأله مهمی به نام کیفیت تمرین مطرح شد کیفیت تمرین تا حدود زیادی به سازماندهی تمرینات وابسته است. سازماندهی تمرین نیز به روش¬های بی-شماری امکان پذیر است. گرچه فهمیدن طریقه تأثیر متقابل این روشها بر یکدیگر و اثرشان بر یادگیری، امر پیچیده¬ای است اما بسیار قابل توجه است؛ چرا که یکی از دغدغه¬های اصلی مربیان سازماندهی تمریناتی است که باید در یک جلسه توسط فـــراگیران انـجام پذیرد. به عبارت دیــگر معلمان و مربیان می¬خواهند بدانند، در یک جلسه، مهارت¬های مختلف را چگونه و با چه نظمی تمرین دهند تا به یادگیری مطلوب و بیشینه دست یابند. و در راستای رفع این نیاز، محققان سعی در روشن کردن زوایای مختلف نحوه سازماندهی تمرین و میزان کارآیی روش¬های مختلف تمرینی در هر شرایط دارند. مهمترین مسأله¬ای که این روش¬ها را از هم متمایز می¬کند، تداخل ضمنی است که حوزه مورد توجه مطالعه حاضر است.

فهرست منابع

منابع فارسی
1.    اشمیت. ریچارد، مفاهیم اساسی و شیوه¬های مطالعه و رفتار و یادگیری حرکتی.(1384) ترجمه سید محمدکاظم موسوی. دانشگاه امام حسین(ع)موسسه چاپ و انتشارات
2.    اشمیت. ریچارد، یادگیری حرکتی و اجرا.(1381) ترجمه مهدی نمازی زاده، سید محمد کاظم واعظ موسوی. انتشارات سمت چاپ دوم
3.    اشمیت.ریچارد.عملکرد و یادگیری حرکتی(1380)، ترجمه حسن خلجی و مهدی سهرابی دانشگاه اراک.
4.    حاتمی.فرزانه( 1388). اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های والیبال با برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر های متفاوت. پایان نامه دکتری. تهران: دانشکده تربیت بدنی شهید بهشتی
5.    حیدری.صغری(1386 ) .مقایسه انتقال یادگیری پیش گستر بین مهارت های شنای کرال سینه وکرال پشت در دانشجویان دختر
6.    رحمانی نیا. فرهاد(1382).مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی، تهران: بامداد کتاب
7.    سهرابی.مهدی(1383). مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی. پایان نامه دکتری. تهران:دانشگاه تربیت معلم.
8.    عبدالشاهی.م و همکاران(1385) .اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارتهای مشابه و متفاوت بدمینتون. فصلنامه المپیک، سال چهاردهم، شماره یک.
9.    فقیهی.ایمان(1386). تاثیر تمرین با مقادیر مختلف تداخل ضمنی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید بهشتی.
10.    قلعه نوئی.فرشته(1381). مقایسه تاثیر سه شیوه تمرین(تصادفی ،کلیشه ای وزنجیره ای) بر عملکرد و یادداری سرویس بدمینتون دختران نوآموز باشگاههای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
11.    لطفی حسین آباد،غ. ، خلجی،ح.، بهرام،ع.،فرخی، ا.(1383).اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارتهای بسکتبال. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
12.    مگیل.آر. ای(1380) یادگیری حرکتی، مفاهیم وکاربردها (سید کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی،مترجمان) تهران: حنانه.1
13.    نعمتی،نعمت ا..(1384). اثر تداخل زمینه ای در تمرینات ذهنی بر اجرا چند مهارت فوتبال. پایان نامه دکتری کرج.
14.    وهمی¬یان.رقیه(1384). مقایسه سه شیوه تمرینی مسدود، تصادفی و رشته¬ای در اکتساب و یادداری مهارت سرویس والیبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات.

منابع انگلیسی

15.    Barreiros.et.al(2007). The Contextual Interference Effect In Applied settings. European Physical Education Review. Volume13 (2):195
16.    Bortoli , L., Robazza , C. ,Durigon ,V.And Carra ,C.(1992)” Effect Of Contextual Interference On Learning Technical Sports” Perceptual And Motor Skills 75: 555-62
17.    Brady F. (2008)”The Contextual Interference Effect And Sport Skills” Perceptual And Motor Skills ; 106(2):461-72
18.    Brent S.Rushall,(2006).Swimming Pedagogy And A Curriculum For Stroke Development. Sport Science Associates
19.    Chambelin , C.J. ,Rimer ,T.N. And Skaggs , D ,J ,(1990)” Interference Effect: A Practical Application To Learning The Jump Shot In Basketball” , Paper Presented At The Psychology Of Sport And Physical Activity. Houston ,TX ,May
20.    Coker Ch A.(2003). Motor Learning And Control For Practitioner. Mcgraw-Hill Higher Education.
21.    Danham Papul, Trey And Danham Timothy.(1999).Effects Of Practice Procedure On Skill Acquisition. Preceptual And Skill.
22.    Davids, K,, Bennett, S., & Button, C. (2008). The  Dynamics Of Skill. Acquisition.  Human Kinetics
23.    Farrow, D (2008) Challenging Traditional Practice Approaches To Skill Development. Acquisition. – Australian. Institute Of Sport.
24.    Farrow, D., Baker, J., & Macmahon, C.  (2008). Developing Sport  Expertise. Researchers   And Coaches Put. Theory   Into Practice.
25.    Routiedge Figueiredo,T.P. And Barreiros, J.M.(1993) Contextual Interference Research: Anoverview, Motricidade Humana 9(2):61-71
26.    French K.E,Rink J.E,And Werner.(1990).Effect Of Contextual Interference On Retention Of Three Volleyball Skills. Perceptual And Motor Skills.71:179-86
27.    Gelber ,E.S.(2005): The Contextual Interference Effect And The Generalized Motor Program: Ameta- Analysis.
28.    Hebert ,E.P. ,Landing ,D. And Solmon, M.A.(1996) “Practice Schedule Effect On The Performance And Learning Of Low And High-Skilled Students: An Applied Study” Research Quarterly For Exercise And Sport 67(1): 52-8
29.    Hwang ,G,Y.(2003)” An Examination Of The Impact Of The Impact Of Introduction Greater Practice On Learning To Golf Putt , Thesis For The Degree Of Doctor Of Education
30.    Jarus.T. Gutmant (2001).Effects Of Cognitive Processes And Task Complexity On Acquisition ,Retention, And Transfer Of Motor Skills. Pubmed- Indexed For Medline
31.    Jarus.T,Goveroover.(1999). Effects Of Contextual Interference And Age On Acquisition, Retention,And Transfer Of Motor Skills. Percept   Mot Skills.
32.    Jarus.T, Wughalter.E.H,Gianutsos.J.G.(1997).Effects Of Contextual Interference And Condition Of Movement Task On Acquisition, Retention, And Transfer Of Motor Skills By Women. Pubmed- Indexed For Medline
33.    Jill Slapper. Lanirra Dorniroti & T.G.Bright((Investigating Contextual Interference Effect Using A Timing Task With Adults And Children)) Research Guarterly For Exercise And Sport Supplement March2000- Vol 170
34.    Jones.C, Debra.(2005)Motor Learning Research Has Examined This Practice Schedule Issue From The Perspective Of A Learning Phenomenon Known As The Contextual Interference Effect.Education,405 Pages. Google Books
35.    Jones. L.L., French K.E.(2006) “The Effect Of Con Tex Tual Interference On The Acquisition And Retention Of Three Volleyball Skills. AAHPERD National Convention And Exposition
36.    Magill, R. A,(2006) Motor Learning And Control: Concepts And A PPLICATION. Mcgraw-Hill  Higher Education.
37.    Magill, R.A., (2007). Motor Learning And Control: Concepts And Applications, 8th  Edition. New York: Mcgraw-Hill
38.    Mazzardo O. J.(2004)” Contextual Interference: Is It Supported Across Studies? Thesis For The Degree Of Master Of Since Health ,  Physical  , Recreation AND Education.
39.    Nash, Ian.(1999) The Times Educational Supplement. London: , I Ss.  3895;  P G. 3
40.    National Plan For Teaching Swimming (NPTS)(2007)
41.    Pollock BJ,Lee TD.(1997).Dissociated Contextual Interference Effects In Children And Adults. Percept Mot Skills. Mcmaster University, Hamilton,Ontario,Canada.
42.    Pollatou ,E.Kioumouertzoglou ,E. ,Agelousis ,N. ,& Mavromatis ,G.(1997). “Contextual  Interference Effects In Learning Novel Motor Skills. Perceptual And Motor Skills, 84 ,487-496.
43.    Seifert L. ∗, Chollet D.(2008).Modelling Spatial–Temporal And Coordinative Parameters In Swimming. C.E.T.A.P.S. Laboratory UPRES EA 3832, University Of Rouen, Faculty Of Sports Sciences, France
44.    Slapper Jill. Dorniroti Lanirra &.Bright T.G. March(2000) ((Investigating Contextual Interference Effect Using A Timing Task With Adults And Children)) Research Guarterly For Exercise And Sport Supplement – Vol 170
45.    Smith ,P.J.2002 Applying Contextual Interference To Snow Boarding Skills , Perceptual And Motor Skills 95(3): 99-105
46.    Smith ,P.J.K. , Gregory ,S.K. And Davies ,M2003 ” Alternating Versus Blocked Practice In Learning A Cartwheel” ,Perceptual And Motor Skills 96(3): 1255-64
47.    Smith , P.J. And Davies  , M.(1995) ” Applying Contextual Interference To The Pawlata  Roll” , Journal Of Sports Science13(6): 455-62
48.    Wegman E.(1999).Contextual Interference Effects On The Acquisition And Retention Fundamental Motor Skills. Perceptual And Motor Skills.88:182-7
49.    Wilson , J. , Wilson ,G.2005. The Effect OF PRACTICE DISTRIBUATION & CONTEXTUAL INTEREFERENCE ON PERFORMANCE & LEARNING. Abcbodybuilding.Com
50.    Williams , A.M. ,N ,Hodges  ,N.J.2004″ Skill Acquisition In Sport: Research , Theory And Practice , Routledge  Publication.
51.    Zetou E, Michalopoulou M, Giazitzi K, Kioumourtzoglou E.(2007).Contextual Interference Effect In Learning Volleyball Skills. Deoar Ment Of Physical Education And Sport Sciences, Democritus University Of Thrace.  Percept Mot Skills. Abstract.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مجتمع ورزشی تفریحی بانوان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجتمع ورزشی تفریحی بانوان دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجتمع ورزشی تفریحی بانوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

فصل اول :    1
مقدمه    1
تاریخ ورزش در ایران    1
ورزش در ایران باستان    1
ورزش در ایران قدیم    3
ورزش در ایران معاصر    4
توریسم    6
جهانگردی چیست؟    7
تاریخ جهانگردی    8
جهانگردی داخلی:    8
جهانگردی بین المللی:    10
فصل جهانگردی خارجی    11
جهانگردی داخلی در ایران:    11
فصل دوم :    14
تجربه ها    14
نمونه ها و مصادیق راه گشا:    14
بررسی نمونه ها    15
2-1 مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره    15
2-2 مجموعه ورزشی رفسنجان    16
2-3 مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه    17
2-4 استادیوم المپیک گواندنگ    18
2-5 مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون    19
2-6 استخر شنای سرپوشیده بیوتی    20
فصل سوّم :    21
بررسی اقلیم مورد نظر    21
3-1 میزان بارندگی    21
3-2 مطالعات زمین لرزه در یزد    23
3-3 تاریخچه و وضع موجود    23
3-4 نتیجه و پیشنهاد:    24
3-5 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری    24
3-6 مشکلات اقلیمی در شهر یزد:    25
3-7 مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد    26
3-8 اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک    26
3-9 اشاره:    29
3-10 نتیجه    32
بررسی سایت مورد نظر:    34
فصل چهارم    40
ضوابط و استانداردهای طراحی    40
4-1 مجموعه های ورزشی    40
4-2  فضاهای ورزشی    41
4-2-1 خصوصیات اصلی کف های ورزشی    41
4-3  ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی    42
4-3-1- فضاهای ورزشی    42
ورزش    42
ملاحظات اولیه    43
4-3-2 بازی تنیس    44
4-3-3 بازی بسکتبال    45
4-3-4 بازی والیبال    45
4-3-5 تنیس روی میز    46
4-3-6 بازی هندبال    47
4-3-7 بازی بدمینتون    47
4-3-8 بدنسازی    48
4-3-9 بازی اسکواش    48
4-3-10 پیست اسکیت    49
4-3-11 دوچرخه سواری    50
4-3-12 استخر شنا    50
4-3-13 استخر آموزشی (کودکان)    52
4-3-14 استخر های مسابقه    52
4-3-15 استخر تفریحی    52
4-3-16 سونا    53
4-5 فضاهای تفریحی    53
4-5-1 بیلیارد    54
4-5-2 بازیهای کامپیوتری    54
4-5-3 سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)    54
4-6 برنامه ریزی فضایی    57
4-6-1  بخش ورزشی    57
4-6-2 فضاهای فرهنگی    58
4-7 شرح خصوصیات اجزاء برنامه –  خصوصیات کیفی و کمی    61
4-7-1 سالن سرپوشیده ورزشی    61
4-7-2 سالن ورزشهای آبی    64
4-7-3 زمینهای روباز ورزشی    66
4-7-4 پیست اسکیت    66
4-7-5 جاده تندرستی    66
4-7-6 مسیر دوچرخه سواری    67
4-7-7 پارک بازی کودکان    67
4-7-8 سالن بیلیارد    68
4-7-9 بازیهای کامپیوتری و کافی نت    69
4-7-10 آمفی تئاتر سرپوشیده    70
4-7-11 گالری    71
4-7-12 رستوران    72
4-7-13 بخش مدیریتی واداری    74
4-7-14 بخش تجاری    76
4-7-15 پارکینگ    76
4-7-16تأسیسات    77
4-7-17 رفاهی – خدماتی    77
4-8 خلاصه برنامه    79
منابع لاتین    82

 

فصل اول :
مقدمه
تاریخ ورزش در ایران
1-    ورزش در ایران باستان.
2-    ورزش در ایران قدیم.
3-    ورزش در ایران معاصر.
ورزش در ایران باستان
با انکه از تاریخ باستان و بخصوص ورزش و تربیت بدنی در آن زمان کمتر اطلاعاتی در دست ا ست ولی شواهدی موجود است که نشاندهند? آن است که ایرانیان باستان به تربیت  بدنی همراه با پرورش فکری و روحی توجه فراوانی داشته اند.
ایرانیان که آریائیهای کوچ کرده و مهاجر به سرزمین ایران در حد فاصل دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب بودند وبرای بدست آوردن سرزمین خود و حفظ گسترش و کشور گشائیهای آینده احتیاج به پرورش نیروهای جوان نیرومند و کار آزموده داشتند. سیستمی بوجود آورده بودند که در آن بطور اساسی به تربیت بدنی توجه می شد.
هرودوت در این زمینه چنین می نویسد: از 5 سالگی تا 20 سالگی به سه اصل توجه داشتند اسب سواری، طرز استفاده از تیر و کمان و حقیقت گویی. جوانان فعالیت خود را که عبارت بود از دویدن، استفاده از قلاب سنگ و پرتاب زوبین، پیش از طلوع آفتاب آغاز می کردند. آنها همچنین می آموختند که گرما و سرمای شدید را تحمل کنند و با جیره کم بسازند، رژه های طولانی بروند. از رودخانه بدون آسیب دیدن اسلحه عبور کننده و در فضای باز بخوابند.
آنان به شکار و سوار کاری  علاقه زیادی داشتند، بچه ها از 7 سالگی به بعد عملا روی زین اسب می نشستند و تمرینات رزمی را در ساعات صبح می دادند. درست کردن اسلحه و رسیدن به امور مزرعه جزء کارهای بعد از ظهر آنها بود.
گزنفون (مورخ) می نویسد: اولین ملتی که مدارس مخصوص ایجاد کرد و جوانان خود را بدون رعایت اصل و نصب، بطور یکسان در آنجا تحت تعلیم و تربیت قرار داد ایرانیان دوره هخامنشی بودند.
همچنین هرودوت در بخش دیگری چنین می نویسد:
داریوش آنچنان پهلوانی بود که برف و باران و یخبندان و تاریکی نمی توانست تحت هیچ شرایطی او و لشکریانش را از حرکت باز دارد.
موضوع وقتی اهمیت بیشتری می یابد که دریابیم  هیچگاه تربیت نیروی جسمانی بدون توجه به تعلیم و تربیت نبوده است و ایرانیان باستان تربیت توامان جسم و روح را مدنظر قرار داده اند. استرابون (مورخ) در این زمینه چنین می نویسد: تربیت اخلاقی و روحی و معنوی در ایرانیان با آموزش نبرد وفعالیت های ورزشی توام بود و … وی می افزاید: جوانان نیرومند ایران بواسطه راستی که در نتیجه تعالیم عالی قانون خانواده و مدرسه و جامعه به آنها می رسید از هرگونه نقصی مبرا بودند.
دکتر «آدالف راپ» نیزدر کتاب خود موسوم به «مذهب و ایرانیان باستان» توجه توامان به تعلیم و تربیت به همراه پرورش نیروی جسمانی در ایرانیان باستان را یادآوری می نماید. بدین ترتیب ایرانیان قبل از آنکه به مرحله زورمندی وارد شوند به زیور اخلاق و فتوت آراسته می شدند.
در اوستا کتاب مقدس زردشت از قول دوشیزگان ایرانی دعایی با این مضمون آمده است: ای اهورا مزدای بزرگ ما دختران پاک و پاکدامن توایم، به ما همسری عطا کن که نیرومند و قهرمان باشد. همسری که زیبایی او برازنده باشد ودر سراسر زندگی هر دو ما، بتواند معیشت ما و خود و فرزندان خویش را تأمین نماید و به ما اولاد شایسته فکر و قهرمان دهد. همسری عطا فرما که به فهم و حاضر زبان باشد «ایزدهوما» به زنان نیکو پسران قهرمان عطا می فرماید.
ورزش در ایران قدیم
با ظهور  اسلام و تسلط اعراب بر ایران که با زوال حکومت ساسانیان همراه بود به یک دوره خاص از تاریخ ورزش ایران می رسیم. حکومت اعراب بر ایران که در بسیاری از موارد بر خلاف دستورات اسلام با ظلم و تبعیض همراه بود، مقاومت هایی را در میان ایرانیان نو مسلمان بر می انگیخت. این حرکت ها به علت سرکوب حکومت های حاکم اموی و عباسی شکل مخفی به خود گرفت، که عده ای این امر را منشأ پیدایش زورخانه ها می دانند. توجه به وسائل موجود در ورزش زورخانه ای که هم اینک مورد استفاده قرار می گیرد می تواند این مطلب را تایید نماید تشابه میل با گرز، سنگ با سپر و  کباده با کمان موید همین مطلب است با زوال حکومت اعراب در ایران در دوره های کوتاهی حکومت های محلی، پدید آمدند که عموما کم قدرت وغیر  فراگیر بودند و اغلب چندین نفر همزمان در نقاط مختلف کشور حکومت می کردند و با یکدیگر در نبرد بودند.
حکومت صفاریان،  سامانیان و دیالمه از این گروه هستند. علاوه بر این  حکومتهایی مانند سلجوقیان، غزنویان و … که بنیان گذاران آنها غیر ایرانی (اغلب ترک) بودند چند صباحی بر ایران حاکم بود. حمله مغولها و استیلای آنها و اعقابشان که تا احیای یک حکومت مقتدر مرکزی ایرانی توسط صفویان ادامه یافت شرایط را برای روی آوردن مردم به زندگی عادی فراهم نمی آورد.
در طول نه قرن حکومت اعراب، ترکان آسیای میانه و مغولان بر ایران، شاید تنها ورزش کشتی بود که توانست به حیات خود ادامه دهد که آن نیز به جهت خطراتی که متوجه حکومتها می نمود بیشتر در اختفاء انجام می شد. با این وجود در طی این دورانها نیز همواره  از پهلوانان بنام در تاریخ یاد شده است. پهلوانانی نظیر پوریای ولی که اسطوره ای در تاریخ است.
با آغاز حکومت صفویان، که با یکپارچگی ایران و حاکم شدن  مذهب شیعه که مذهب اکثریت مردم ایران بود، تا حدودی توجه به ورزش نیز، مد نظر قرار گرفت. مهمترین ورزش ثبت شده در تاریخ صفوی چوگان است که اصالتی ایرانی دارد و در این زمان مجددا احیاء گردید. میادینی برای انجام بازی چوگان ساخته شد که مهمترین آنها میدان نقش جهان اصفهان است. علاوه برچوگان در زمان حکومت صفویان، خیمه شب بازی، اکروبات و کشتی گیری نیز در میادینی که به همین منظور ساخته شده بود انجام می شد و شاه و درباریان و مردم به تماشای آنها می نشستند.
با رسمی شدن و به قدرت رسیدن مذهب شیعه، فعالیت های ورزشی که در خفا انجام می شد (بخصوص کشتی) بعد تازه ای به خود گرفت و آن مذهب بود. زورخانه ها که با حال و  هوائی جدید و همراه شدن اشعار مذهبی و تمسک به  اهل بیت بخصوص حضرت علی (ع) گسترش یافته بودند در قرون بعدی و در زمان حکومت های افشاریه، زندیه و قاجار نیز به حیات خود ادامه دادند در زمان قاجار پادشاهان به برگزاری مراسم ورزشی و تربیت دادن جلسات کشتی گیری و عملیات پهلوانی علاقه فراوانی نشان می دادند و همه ساله در میدان ارگ تهران مراسم ورزشی ومسابقات بزرگی ترتیب داده می شد و به ورزشکاران برتر جوایز و القابی نظیر جهان پهلوانی اعطا می شد. پهلوان اکبر خراسانی و پهلوان یزدی از جمله نامدارترین پهلوانان در این زمان هستند.
ورزش در ایران معاصر
در اوسط حکومت قاجاریه که ارتباط با کشورهای اروپایی افزایش یافت، شکل نوینی از ورزش تدریجا در ایران مطرح شد. افتتاح مدارس جدید نظیر دارالفنون که از اساتید و معلمان خارجی بهره می برد راه را برای ورود ورزشهای اروپائی و غربی باز کرد.  همچنین فارغ التحصیلان این مدارس برای ادامه تحصیل عازم اروپا شدند و پس از بازگشت به ایران مروج ورزشهای جدید غربی در ایران گردیدند.
ارتش نیز که توسط افسران خارجی (روس، سوئدی، اتریشی و …) تحت تعلیم قرار داشت نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرد.
با آغاز حکومت رضاخان نفوذ ورزشهای جدید به ایران سرعت و وسعت بیشتری یافت. وی که سعی داشت کشورهای غربی را الگو و سرمشق خود قرار دهد به تغییرات وسیعی در کشور دست زد که مهمترین آنها اجباری شدن ورزش در سطح مدارس بود (در سال 1306).
قبل از آن اولین قدم ها در اواخر حکومت قاجاریه برداشته شده بود. میر مهدی ورزنده که از وی بعنوان بانی ورزش نوین ایران یاد می شود، در سال 1296 اولین کلوپ ورزشی را در ایران تأسیس کرد. در این کلوپ ورزشهایی نظیر ژیمناستیک، شمشیر بازی، بکس، وزنه برداری، شنا، والیبال و فوتبال تعلیم داده می شد، همین شخص در سال 1301 دارالمعلمین ورزش را افتتاح کرد که هدف آن تربیت مربیان و معلمین ورزش بود.
در سال 1304 کلوپ اجتماعیون و پس از آن کلوپهای دیگر نظیر شعاع و نیکنام پا به عرصه وجود نهادند در این زمان مسابقات بیشتر در سه زمین فوتبال متعلق به کالج آمریکائیها در محل فعلی دبیرستان البرز و در زمینی متعلق به انگلیسی ها انجام می گرفت.
نخستین نشریه ورزشی با نام آئین ورزش توسط محمد شیرازی منتشر شد که در جهت شناساندن و گسترش ورزش نقش به سزائی داشت.
در سال 1313 انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران بصورت قانونی تشکیل شد و با استمرار فعالیت های این انجمن در سال 1317 دانشسرای تربیت معلم ورزش شروع به کار نمود.
در سال 1315 ایران تقاضای عضویت در کمیته بین المللی المپیک را نمود.
اولین زمین فوتبال تهران در اوایل خیابان روزولت (محل فعلی دانشگاه تهران) ایجاد گردید. پس از آن احداث استادیوم امجدیه و استادیوم هایی در مراکز استانها و برخی از شهرستانها از اقدامات عملی دولت در زمینه فراگیری ورزش در سطح کشور بود.
با این وجود ساختن استادیومها و اماکن ورزشی و حتی اجباری شدن ورزش نتوانست ورزش را در سطح عامه مردم گسترش دهد و بیشتر در خدمت رجال و صاحب منصبان بود.
اهم حوادث ورزش ایران در سالهای بعد بدین شرح است:
1319 پیشنهاد ورزش برای بانوان
1326 به رسمیت شناخته شدن عضویت ایران در کمیته بین المللی المپیک، حضور اولین تیم ملی ایران (وزنه برداری) در مسابقات جهانی.
1327 حضور در مسابقات المپیک 1948 لندن و به دنبال آن دعوت از ورزشکاران خارجی به کشور، عضویت چند فدراسیون ورزشی ایران در فدراسیون های جهانی.
1350 تأسیس سازمان تربیت بدنی
1353 برگزاری بازیهای آسیائی در تهران
1355 انحلال سازمان تربیت بدنی
1356 واگذاری تربیت بدنی به آموزش و پرورش و ارائه طرحهایی برای تأسیس «سازمان ورزش ایران».
1357 با پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاهی جدید نسبت به ورزش مدنظر قرار گرفت و عمومی کردن ورزش به جای قهرمان پروری صرف، جایگزین گردید. مجددا سازمان تربیت بدنی شروع به فعالیت نمود و بصورت سازمانی تحت سرپرستی معاون رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه داد…

 

منابع لاتین
Sports facilites
Instaiaciones deportivas
Gerain John & Kit Cambell
Handbook of sports and recreational building design
2nd edition, oxford
Volume 1(outdoor sports)
Volume 2(indoor sports)
Volume 3(swimming pools)
Chiara & john Callender
Time saver standards for building types
MCGRA W-HILL international editions- architecture series-Joseph de
Architectural record 8-2001
Magazine AIA
June 2001
Review , 1170, 1994
منابع موجود در سایتهای اینترنتی
سایت اینترنتی تصاویر
www.maris.com
سایت اینترنتی تصاویر
www.corbis.com
سایت اینترنتی استادیوم گواندنگ
http;//www.elerbebeckt.com
سایت اینترنتی هفته معماری
www.architectureweek.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ورزش و والیبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ورزش و والیبال دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ورزش و والیبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ورزش والیبال را ویلیام مورگان كه گرداننده تفریحات هولیوكا در ماساچوست بود، این باری را در سال 1895 ابداع كرد. در طول دو  جنگ جهانی، نیروهای مسلح آمریكایی والیبال را در اطراف جهان گسترش دادند و به سرعت این ورزش در اروپا و آسیا هم رواج یافت. به تدریج بازی كه در گذشته تنها یك تفریح به شمار می‌رفت، به عنوان یك رقابت ورزشی كامل در سطح جهان گسترش یافت.
مهمترین شاخصه والیبال سازگاری و انعطاف پذیری آن است  این ورزش می‌تواند در همه سنین در سالنهای ورزشی، پاركها، زمین‌های بازی و ساحل انجام شود. انواع این بازی برای دو، سه و چهار بازیكن و برای بازیكنان كم سن و سالتر و نیز والیبال نشسته برای بازیكنان ناتوان و معلول طراحی شده است.
گروههای نجات (آتش نشانی) والیبال را به عنوان بارزی اصلی خود كه می‌توانند آن را در حیاط های ایستگاه ها به عنوان قسمتی از برنامه تمرینات بدنی اجرا كنند، برگزیده‌اند. در اروپا هر ساله یك سری بازیهای قهرمانی با كیفیت بالا برای گروههای نجات و نیروهای نظامی و پلیس برگزار می‌گردد.
 
اقسام والیبال:
1- مینی والیبال
مینی والیبال نوعی خاصی از این ورزش است كه برای دستان كوچك بازیكنان كم سن و سالتر در نظر گرفته شده است كه نیاز به تور كوتاهتر دارد. اگر چه در مرحله اولیه، این ورزش برای سنین نه تا سیزده سال است اما دلیلی وجود ندارد كه گروههای سنی دیگر نتوانند این روزش را یاد بگیرند. بلندی تور برای این گروه سنی 10/2 متر و هنوز به آنها اجازه اسپك یا آبشار و سرویس با تكنیك‌های صحیح را نمی‌دهند. ابعاد زمین بازی در اندازه‌های 6*6 متر است. در این زمین كوچك تنها 3 یا 4 بازیكن در هر طرف بازی می‌كنند توپ بازی كوچك‌تر و با قطر 62 cm به جای توپ اصلی با قطر 65 تا 67 cm می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید