اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز :

فصل اول
تأسیس شركت

بموجب قانون تشكیل شركت صنایع الكترونیك ایران و نیز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شركتی با خصوصیات زیر وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران تأسیس و اداره می شود.

نام شركت
ماده 1- شركت صنایع الكترونیك شیراز (سهامی خاص) كه در این اساسنامه به اختصار شركت نامیده می شود.

مركز اصلی شركت
ماده 2- مركز اصلی شركت در شیراز می باشد انتقال محل شركت در شیراز، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.

مدت فعالیت
ماده 3- مدت فعالیت شركت نامحدود است.

فصل دوم :
موضوع و هدف

ماده 4- موضوع و هدف شركت عبارتست از:
الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع الكترونیك (فضایی،‌دریایی، هوایی، زمینی) ، الكترومكانیكی، الكترواپتیكی و لیزری و سایر موضوعات مربوط.
ب )‌انجام تحقیقات ، طراحی ، تولید سیستم ها و دستگاهها و اجزاء الكترونیكی، رادار، مایكروویو، الكترومكانیكی و الكترواپتیكی و لیزری و تجهیزات و سیستمهای فضائی و سایر موضوعات مربوط.

ج ) نصب، راه اندازی ، تعمیر ،‌نگهداری ، فروش و صادرات محصولات تولیدی.
د )‌ارائه و فروش خدمات فنی مهندسی، آموزشی ، تحقیقاتی و انجام هر گونه عملیات اقتصادی، بازرگانی ، مالی و فنی در داخل و خارج از كشور و نیز كلیه اموری كه مرتبط یا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.
هـ ) تأسیس شركتهای مربوط به موضوعات فوق، واگذاری یا قبول نمایندگی، توسعه صنعت های مورد نیاز و مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.

فصل سوم :
سرمایه و سهام شركت

ماده 5- سرمایه اولیه شركت پانصد میلیون ریال (500 میلیون ریال) است كه به پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنایع الكترونیك ایران می باشد این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

فصل چهارم :
سازمان شركت

اركان شركت
ماده 6- شركت دارای اركان زیر خواهد بود:
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیأت مدیره
ج ) مدیر عامل
د) بازرس

مجامع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شركت با اجلاس شورای عالی شركت صنایع الكترونیك ایران تشكیل می گردد.
ماده 8- مجمع عمومی عادی شركت سالی دوبار، در سه ماهه اول و سوم هر سال به دعوت رئیس مجمع عمومی فوق العاده در مواقع مقتضی به دعوت رئیس مجمع و یا مدیر عامل صاایران و یا به تقاضای هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس در محل و تاریخ معین در دعوتنامه بدون انجام تشریفات مربوط به نشر آگهی و با رعایت سایر مواد این اساسنامه تشكیل خواهد گردید.

رسمیت جلسات مجمع عمومی
ماده 9- جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخده با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
تبصره – حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی بلامانع است.

وظایف و اختیارات مجامع عمومی
ماده 10 – مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تصویب خط مشی كلی و برنامه سالانه شركت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران
ب ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره. بازرس راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان شركت
ج) بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیات شركت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران
د) تعین میزان و نحوه تقسیم سود و نگهداری ذخیره قانونی و احتیاطی
هـ) تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شركت به پیشنهاد مدیر شركت صنایع الكترونیك ایران و حقوق،‌مزایا و پاداش
و) تصویب تأسیس شركتها یا مشاركت در شركتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شركتهایی كه اكثریت سهام آنها متعلق به شركت باشد.
ز) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری كه رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ح) اتخاذ تصمیم راجع به موازین و شرایط اخذ و اعطای وام یا اعتبار

ماده 11- مجمع عمومی فوق العاده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تغییر یا اصلاح اساسنامه
ب ) تغییر میزان سرمایه
ج ) انحلال اختیاری شركت
د) انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران و انتخاب و تغییر بازرس
هـ) اخذ تصمیم نسبت به استعفاء یا عزل اعضاء هیأت مدیره و تغییر آنان و تعیین بازرس قانونی قبل از انقضاء مهلت مقرر
و ) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری كه به لحاظ اهمیت توسط هیأت مدیره و یا مدیر عامل شركت به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع دهند.

هیأت مدیره شركت
ماده 12- هیأت مدیره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل اول و دوم خواهد بود.
ماده 13- اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران می تواند رئیس هیأت مدیره شركت باشد.
ماده 14- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است و تا وقتی اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب و معرفی نشده اند، اعضای هیأت مدیره با اختیارات و مسئولیتهای قبلی،‌ وظایف مربوط را انجام خواهند داد.

جلسات هیأت مدیره
ماده 15- هیأت مدیره دو هفته یكبار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره جلسات فوق العاده تشكیل می دهند.
رسمیت جلسات هیأت مدیره
ماده 16- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر اعم از اعضای اصلی یا علی البدل رسمیت خواهد داشت اعضای علی البدل می توانند در جلسات و مذاكرات هیأت مدیره شركت كنند لیكن فقط در مواردی حق رأی خواهند داشت كه به جای اعضای اصلی در جلسه شركت كرده باشند.
نصاب آراء هیأت مدیره
ماده 17- تصمیمات جلسات هیأت مدیره با حداقل 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رشته الکترونیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رشته الکترونیک دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رشته الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رشته الکترونیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رشته الکترونیک :

انواع دیودهای قدرت

در حالت ایده آل دیود نباید هیچ زمانی بازیابی معكوسی داشته باشد كه هزینه ساخت دیود را افزایش می دهد . در بسیاری از كاربردهای اثرات زمان بازیابی معكوس چندان اهمیت ندارند و می توان از دیود از دیودهای ارزان استفاده كرد . بسته به مشخصه های بازیابی و روشهای ساخت ، دیودهای قدرت را به سه گروه می توان تقسیم كرد . مشخصه ها و محدودیت های عملی هر گروه كاربردشان را مشخص می كند .

    دیودهای استاندارد یا همه منظوره

    دیودهای بازیابی سریع

    دیودهای شاتكی

دیودهای همه منظوره:

دیودهای یكسو كننده همه منظوره زمان بازیابی معكوس نسبتاً زیادی دارند كه در حدودs 25 است و در كاربردهای سرعت پایین بكار می روند كه زمان بازیابی چندان اهمیتی ندارد (برای مثال در یكسو كننده ها و مبدلهای دیودی در كاربردهای فركانس رودی كم تا 1KHz ومبدلهای كموتاسیون خط ) .محدوده جریان این دیودها از كمتر از یك آمپر تا چند هزار آمپر و محدوده ولتاژ 50v تا حدود 5kv می باشد . این دیودها معمولاً به روش دیفیوژن ساخته می شوند . با این وجود یكسو كننده های آلیاژی كه در منابع تغذیه دستگاههای جوشكاری بكار می روند از لحاظ هزینه به صرفه تر هستند و محدوده كاری آنها تا 300A و 1000V می رسد .

دیودهای بازیابی سریع

دیودهای بازیابی سریع زمان بازیابی كوچكی (به طور معمول كمتر از s ) دارند . این دیودها در مدارهای مبدل dc به dc,dc,dc به ac كه سرعت بازیابی اغلب اهمیت بحرانی ای دارد بكار می روند . محدوده جریانی كاركرد این دیودها از كمتر از یك آمپر تا چند صد آمپر و محدوده ولتاژشان از 50 v تا حدود 3kv است .

برای محدوده ولتاژ بالای 400v ،‌دیودهای بازیابی سریع عموماً به روش دیفیوژن ساخته می شوند و زمان بازیابی بوسیله دیفیوژن طلا یا پلاتین كنترل می شود . برای محدوده ولتاژ كمتر از 400 v دیودهای اپی تكسال سرعت كلید زنی بیشتری نسبت به دیودهای دیفیوژنی دارند . دیودهای اپی تكسال پهنای بیس كمی دارند كه باعث     می شود زمان بازیابی كوچكی در حدود 50ns داشته باشند .

دیودهای شاتكی

مشكل ذخیره بار در پیوند p-n در دیودهای شاتكی حذف (یا حداقل ) شده است . این كار از طریق ایجاد یك سد پتانسیل كه میان یك فلز و یك نیمه هادی متصل       می شود ، انجام می پذیرد . یك لایه فلزی روی یك لایه اپی تكسیال باریك از سیلیكون نوع n قرار داده می شوند . سد پتانسیل رفتار یك پیوند p-n را شبیه سازی می كند . عمل یكسو كنندگی فقط به حاملهای اكثریت بستگی دارد و در نتیجه حاملهای اقلیت اضافی ای برای تركیب شدن وجود ندارند . اثر بازریابی منحصراً به خاطر ظرفیت خازنی خودپیوند نیمه هادی است .

بار الكتریكی بازیابی یافته در یك شاتكی خیلی كمتر از یك دیود پیوند p-n معادل است . از انجایی كه این بار ناشی از ظرفیت خازنی پیوند است تا حد زیادی مستقل از di/dt معكوس می باشد . دیودهای شاتكی افت ولتاژ مستقیم نسبتاً كوچكی دارند .

جریان نشتی دیودهای شاتكی بیشتر از دیودهای پیوند p-n است . یك دیود شاتكی با ولتاژ هدایت نسبتاً كم ، جریان نشتی نسبتاً زیادی دارد و برعكس . در نتیجه حداكثر ولتاژ مجاز آن معمولاً به 100v محدود می شود . محدوده جریان كاری دیودهای شاتكی از 1 تا 300A می باشد . دیودهای شاتكی برای بكار گیری در منابع تغذیه dc با ولتاژ كم و جریان بالا ایده آل هستند . اگر چه به منظور بالا بردن بازده ، این دیودها در منابع تغذیه با جریان كم نیز استفاده می شوند .

اثرات زمان بازیابی معكوس و مستقیم

. اگر كلید sw در لحظه t=o بسته شود و به حد كافی بسته باقی بماند ، یك جریان حالت پایداراز بار خواهد گذشت و دیود هرز گرد Dm جریان خواهد یافت . حالا اگر كلید دوباره در t= t1 بسته شود دیود Dm مثل یك اتصال كوتا ه عمل می كند . سرعت افزایش جریان مستقیم كلید (و دیود D1) و سرعت كاهش جریان مستقیم دیود Dm خیلی زیاد خواهد بود و به بی نهایت میل می كند . پیك جریان معكوس دیود Dm         می تواند خیلی زیاد باشد و دیود های D1 و Dm ممكن است آسیب ببیند .

دیودهای واقعی به زمان معینی برای روشن شدن نیاز دارند تا اینكه تمامی سطح پیوند رسانا شود و di/dt باید كم نگه داشته شود تا محدودیت زمان روشن شدن رعایت شود . این زمان گاهی اوقات با نام زمان باز یابی مستقیم tf   نیز ذكر می شود .

 

انواع تریستورها

تریستورها تقریبا تنها به روش تزریق ساخته می شوند . جریان آند برای انتشار از نزدیكی گیت به تمام سطح پیوند ( هنگامی كه سیگنال جهت روشن كردن تریستور اعمال می شود ) به زمان معینی نیاز دارد .

سازندگان برای كنترل di/ dt ، زمان روشن شدن و زمان خاموش شدن ، از ساختارهای متفاوتی برای گیت استفاده می كنند . تریستورها بسته به ساختار فیزیكی و محوه روشن و خاموش شدن ، به 9 دسته زیر تقسیم می شوند :

    تریستورهای كنترل فاز ( SCR )
    تریستورهای كلید زنی سریع ( SCR )
    تریستورهای خاموش شونده با گیت ( GTO)
    تریستورهای سه قطبیدو جهته ( TRIAC )
    تریستورهای هدایت معكوس ( RCT )

تریستورهای كنترل فاز

این نوع تریستورها عموما در فركانس خط كار می كنند و بوسیله كموتاسیون طبیعی خاموش می شوند . زمان خاموش شدن tq ، در محدوده 50 تا 100 u s می باشد . این تریستور بیشتر برای كلید زنی در سرعتهای كم مناسب است . نام دیگر این تریستورها تریستور مبدا می باشد . از آنجا كه اصولا تریستوریك وسیله كنترل شده از جنس سیلیكون است ، این دسته از تریستورها با نام یكسو كننده های كنترل شده سیلیكونی نیز شناخته می شوند .

ولتاژ حالت روشن VT غالباً بین 115V (برای ترانسفورماتورهای 600V) تا 125V (برای ترانسفورماتورهای 4000V) تغییر می كند و برای یك تریستور 5500A و 1200V ، معمولاً در حدود 125V است .تریستورهای جدید از یك تقویت كننده گیت استفاده می كنند . به گجونهای كه سیگنال ابتدا به گیت یك تریستور كمكی TA اعمال می شود و خروجی تقویت شده TA به گیت تریستور اصلی TM اعمال می گردد. استفاده از تقویت كننده گیت مشخصه های دینامیكی خوبی را به ما می دهد ، تنها مشخصات دینامیكی تریستور را تا حدودی بهبود بخشیده و با كم كردن یا به حداقل رساندن اندازه سلفه محدود كننده di/dt و مدارهای حفاظتی dv/dt باعث ساده شدن طراحی می شود .

تریستورهای كلیدزنی سریع

كاربرد این دسته از تریستورها در كلید زنی با سرعت بالا و همراه با كموتاسیون اجباری ست . زمان خاموش شدن این تریستورها كم و بسته به محدوده ولتاژ 5 تا s 50 است . افت ولتاژ مستقیم تریستور در حالت روشن ، تقریباً تابع معكوسی از زمان خاموش شدن tq می باشد . این تریستورها را تحت عنوان تریستور اینورتر نیز       می شناسند .

این تریستورها دارای dv/dt بالا در حد s 1000v/ و di/dt بالا در حد s 1000 A/ هستند . قطع سریع di/dt بالا عمل بسیار مهمی در كاهش اندازه و وزن مدار كموتاسیون و / یا اجزای مدار راكتیو هستن . ولتاژ حالت روشن یك تریستور 2200A,1800V حدود 17V است . تریستورهای اینورتری با قابلیت سد كنندگی معكوس خیلی محدود در حد 10V و زمان قطع بسیسار سریع بین 3 تا 5 s با نام تریستورهای نا متقارن شناخته می شوند .

تریستورهای خاموش شونده با گیت

هر تریستور خاموش شونده با گیت نظیر یك SCR می توان با اعمال یك سیگنال مثبت به گیت روشن شود . به علاوه با اعمال سیگنال منفی به گیت ،می توانیم آن را خاموش كنیم . GTO یك عنصر تثبیت كننده است و می تواند با مقادیر جریان و ولتاژ نامی مشابه SCR ها ساخته می شد . GTO با اعمال یك پالس كوچك مثبت به گیت روشن و با اعمال یك پالس منفی كوچك به گیت خاموش می شود .

مزایای GTO نسبت به SCR به این شرح است :

    حذف اجزای كموتاسیون د ركموتاسیون اجباری كه حجم ، وزن و قیمت آنها را كاهش می دهد .
    كاهش نویز الكترومغناطیسی و نویز صوتی به دلیل حذف چكهای كموتاسیون .
    قطع سریع تر ، كه كلید زنی در فركانسهای بالا را امكان پذیر می سازد .
    بهبود بازده مبدلها .

در كاربردهای توان پایین GTO ها نسبت به ترانزیستورهای دو قطبی دارای مزیت زیر هستند .

    توانایی تحمل ولتاژهای سد كنندگی بالاتر.
    نسبت بالای جریان پیك قابل كنترل به جریان متوسط
    نسبت بالای جریان خیزش پیك به جریان متوسط .
    بهره حالت روشن بالا
    سیگنال پالس گیت كوتاه . در شرایط خیزش ، GTO به دلیل عمل نورزایی ، بیشتر با اشباع می رود . در حالی كه در ترانزیستورهای دو قطبی و در چنین شرایطی ، ترانزیستور سعی دارد از اشباع خارج شود .

GTO هنگام خاموش شدن بهره كمی دارد كه معمولاً در حدود 6 است و برای خاموش شدن به یك پالس جریانی منفی نسبتاً بزرگ نیاز دارد. GTO نسبت به SCR دارای ولتاژ حالت روشن بالاتری است . به عنوان مثال ولتاژ حالت روشن یك GTO با مقادری نامی 550A,1200V برابر 34 V می باشد .

جریان پیك حالت روشن قابل كنترل ITGQ ماكزیمم جریان حالت روشن است كه می تواند با كنترل گیت خاموش شود . ولتاژ حالت خاموش بلافاصله پس از خاموش شدن دوباره اعمال می شود و dv/dt دوباره اعمال شده تنها خازن مدار پیشگیری محدود می شود . وقتی GTO خاموش می شود ، جریان بار IL كه منحرف شده و خازن مدار محافظ را شارژ می كند ، مقدار dv/dt دوباره اعمال گشته را تعیین می كند.

كه در آن خازن مدار محافظ می باشد .

تریستورهای دو جهته یا تریاك

تریاك وسیله ای است كه می تواند در هر دو جهت هدایت كند و غالباً در كنترل فاز ac استفاده می شود . هر تریاك را به صورت اتصال موازی – معكوس دو SCR كه دارای گیت مشترك هستند ، در نظر گرفت .

از آنجا كه تریاك یك وسیله دو جهته است پایه های آن نامی تحت عنوان كاتد یا آند ندارند . اگر ترمینال MT2 نسبت به ترمینال MT1 مثبت باشد ، می توان با اعمال سیگنال مثبت به گیت بین پایه های گیت G و ترمینال MT1 تریاك را روشن نمود . برای روشن كردن تریاك نیاز نیست كه دو سیگنال مثبت و منفی برای گیت داشته باشیم و وجود سیگنال مثبت یا منفی كفایت می كند . در عمل حساسیت تریاك از ربعی به ربع دیگر تغییر می كند و به طور طبیعی در ربع I+ یا در ربع III فعالیت       می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تابلوی LED

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تابلوی LED دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تابلوی LED  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تابلوی LED،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تابلوی LED :

مقدمه:
امروزه استفاده از صفحه نمایش های پیام متحرك كاملا رایج است. آنها با صورتها و ویژگی های گوناگون وارد بازار می شوند. بیشتر آنها متكی به میكروپروسسور هستند و در این موارد استثنایی وجود ندارد. این تابلوهای نویسنده ی روان و صفحه نمایش در اكثر خیابانها و بر روی سر در بیشتر مغازه ها برای تبلیغ یك آگهی، جنس و كالا وجود دارد یا بر سر چهار راه ها، برای هشدار دادن به رانندگان قرار گرفته اند.

هدف از ارائه این پروژه طراحی تابلوی نویسنده ای است با حداقل قطعات و كمترین هزینه و ساده ترین نقشه، كه بیشترین كارایی را داشته باشد.
در ابتدای مطلب سعی می كنیم اصول كار برای طراحی یك تابلوی نورانی و روشهای مختلف آن را بررسی كرده و در ادامه كار مدار فوق را شرح دهیم.
در این مدار از یك میكروپروسسور 8051 یا 8952 استفاده شده است و از 208 قطعه LED به رنگ قرمز استفاده شده است. همچنین از یك آی سی 4051 یك رگلاتور 7805 استفاده شده است 8 قطعه ترانزیستور به عنوان كلیدهایی كه می توانند باز و بسته شوند در نظر گرفته شده است و همچنین از 6 كلید برای نوشتن در تابلو استفاده می شود.
در مدار تابلوی نویسنده ی روان، از روش جاروب (SCAN) استفاده شده است و این كار همزمان با جاروب سطرها صورت می گیرد و اطلاعات صفحه كلید از طریق پین 13 به آی سی میكروكنترلر منتقل می گردد.

یك عدد آی سی EEPRAM به شماره ی AT24CO3 استفاده شده است به طوری كه با قطع برق حافظه ای آن پاك نمی شود و به هر مدت كه بخواهید، باقی می ماند.
تابلوی نویسنده روان با آی سی میكروكنترلر 8051، 8259
همراه كلیدهای تایپ و پاك كردن كلمات دلخواه
تشریح عملكرد مدار با زبان ساده
1- بخش اصلی مدار یا تابلوی LED ها:

همان طوری كه در تصاویر چاپ شده مشاهده می كنید به غیر از قسمت نویسنده نورانی كه شامل تعداد زیادی LED می باشد، بقیه مدار بسیار ساده بوده و از تعداد معدودی قطعات متعارف تشكیل شده است.
بخش اصلی مدار، یعنی تابلوی نویسنده از 8 ستون عمودی و 6 ردیف افقی تشكیل شده است كه در مجموع تعداد 208 عدد LED را شامل می شود.
تغذیه پایه منفی این LED ها را آسی میكروا 895 به عهده دارد و جریان پایه های مثبت آنها از پایه ی كلكتور هشت عدد ترانزیستور تامین می شود كه خود این تزانزیستور ها هم توسط آی سی 4051 كه در واقع به مشابه هشت عدد سوئچ عمل می كند، تغذیه و بایاس می شوند.

در روی فیبر نوری 26 خط عمودی پایه های منفیLED ها را مستقیما به آی سی میكرووصل كرده اند و احتیاجی به سیم كشی جداگانه وجود ندارد.
ردیف پایه های مثبت LED ها به ترتیب با حروف H, J, F, E, D, C, B, A مشخص شده اند كه از این هشت ردیف دو ردیف اول و آخر یعنی ردیف A و ردیف H از طریق مدار چاپی مستقیما به ترانزیستور وصل شده اند واحتیاجی به كار اضافی ندارند.

در لحیم كاری LED ها دقت بالایی باید به كار رود. البته مطلب بسیار مهمی كه در لحیم كاری LED ها باید به آن توجه شود. هم ردیف هم قد، هم فاصله وعمود بودن همه ی آنها می باشد كه كوچكترین بی دقتی و بی حوصلگی در این مورد باعث نامنظم شدن ردیف ها شده و تناسب حروف و كلمات و جملات نوشته شده را بر هم خواهد زد و بسیار ناموزون و بد شكل دیده خواهند شد در این كار، می توان به جای LED ها از لامپ نیز استفاده كرد و تابلویی در ابعاد چند متر ساخت.

در این تصویر دو طرف مداری كه برای دیودهای نورانی كوچك طراحی شده است، را مشاهده می كنید.
2 – قسمت ترانزیستور ها و آی سی 4051
8 عدد ترانزیستور 328 BC مثبت، تامین جریان مثبت LED ها را به عهده دارند كه جریان بایاس پایه بیس آنها از طریق IC 4051 تامین می شود.
Ic فوق در واقع یك كلید سلكتور هشت حالته می باشد كه فرامین باز و بسته كردن این كلید ها از طریق آی سی میكرو به آن می رسد و مادامی كه فرمانی به آن نرسد، خروجی های آن خاموش بوده و ترانزیستورها نیز بایاس نخواهند شد و در نتیجه جریان به LED ها نرسیده آنها نیز خاموش خواهند ماند.
3-بخش هوشمند یا مغز و پردازنده و برنامه ریز مدار:

این بخش شامل آی سی میكروكنترولر 8951، 8952 كه شامل ده ها صفحه كاتالوگ و مشخصات فنی بوده و یك مغز متفرك الكترونیكی است كه با چند قطعه دور و بر خود تمام برنامه های این مدار انجام می دهد و توضیح تمامی عملكرد آن در این مقال نمی گنجد.
4- بخش تغذیه مدار:
تمامی مدار با ولتاژ DC 9-12 تغذیه می شود كه توسط یك ترانس Ma 500-5/7 كه به محل تغذیه وصل خواهد شد، مدار به راحتی كار خواهد كرد.
برای تثبیت ولتاژ در مدار، یك عدد رگلاتور 5 ولت در نظر گرفته شده است كه با توجه به جریان كمی كه مدار مصرف خواهد شد، مدار به راحتی كار خواهد كرد.
برای تثبیت ولتاژ در مدار، یك عدد رگلاتور 5 ولت در نظر گرفته شده است كه با توجه به جریان كمی كه مدار مصرف می كند، جریان را به خوبی تامین كرده و به راحتی كار می كند و برای اطمینان از عملكرد دائم آن در دراز مدت بهتر است زیر آن یك رادیاتور گذاشته شود.

برای اینكه، با قطع برق مطالب نوشته شده پاك نشود و قابل دیدن دوباره باشد از یك باطری قابل شارژ 6/3 ولت در مدار استفاده می كنیم. این باطری موقع كار عادی مدار به آرامی شارژ شده وجریان ولتاژ آن با دیود محدود می شود و اگر برای یك لحظه برق قطع شود، جریان لازم برای كار آی سی میكرو را برای مدت كوتاهی تامین نكرده نمی گذارد محتویات آن پاك شود.

5- بخش key bord و تحریر و تعویض حروف و كلمات:
در این مدار از 6 عدد كلیه فشاری برای نوشتن و پاك كردن و حركت دادن و انتخاب حروف و غیره استفاده شده است كه به غیر از كلید شماره ی 6 (k6) كه برای Reset یا پاك كردن كامل صفحه تابلو از تمامی جملات و كلمات نوشته شده می باشد و كار دیگری انجام نمی دهد، كار سایر كلیدها توضیح داده می شود.
به جای اینكه كلید ها روی فیبر مدارهای طراحی شوند، خارج از آن و در یك جعبه كوچك جاسازی می شوند كه توسط سیم ارتباطی رنگی چند رشته و به وسیله یك كانكتور به مدار وصل می شوند كه این روش دیگر قرار دادن كلید ها است. كه توسط تصاویر زیر نمایش داده شده است. توضیح كلیدهای قرار گرفته بر روی بورد:

الف: كلید شماره ی یك (k1) باعلامت Down+slow
این كلید دو كار مختلف انجام می دهد اول با هر بار فشار آن حروف الفبای فارسی و اعداد و علایم از اول تا آخر (Down) روی صفحه ظاهر شده آماده نوشتن می شود.
دوم، بعد از نوشتن كلمات و جملات دلخواه خود در مرحله ی نهایی كه تابلو را روان خواهید ساخت یعنی كلمات به ترتیب از سمت چپ به طرف راست شروع به حركت خواهند كرد. با هر بار فشار این كلید می توانید حركت (sweep) جملات را آرام تر (slow) بكنید. خلاصه مطلب: k1 برای انتخاب حروف الفبا از اول به آخر و آهسته كردن حركت تابلوی روان می باشد.

ب) كلید شماره ی 5 (k5) با علامت up+Fast:
با هر بار فشار دادن این كلید حروف الفبای فارسی از آخر ظاهر می شوند. كار دوم این كلید بعد از اتمام نوشتن كلمات وجملات دلخواه و روان ساختن تابلو (sweep)، سرعت دادن به حركت آنها می باشد. یعنی با هر بار فشار این كلید سرعت حركت بیشتر خواهد شد.
خلاصه مطلب: (k5) برای انتخاب حروف الفبا از آخر به اول و سریعتر كردن حركت تابلوی روان می باشد.

ج: كلید شماره 4(k4) با علامت: (sh) shift:
موقع انتخاب حروف الفبا، با كلیدهای شماره 1 و 5، فقط حروف بزرگ ظاهر می شوند. اما برای انتخاب حروف كوچك بعد از آن كه حرف بزرگ مورد نظر از الفبای فارسی ظاهر شد، كلید شماره ی 4 را فشار خواهید داد، در این صورت حرف كوچك مربوط به همان حرف بزرگ ظاهر خواهد شد.
خلاصه مطلب: كلید شماره ی 4 یا (sh) برای انتخاب حروف كوچك الفبا می باشد.

د: كلید شماره ی 3 (k3) با علامت Enter
با انتخاب هر حرف بزرگ یا كوچك دلخواه كه باید به هم چسبیده و كلمه را بسازد باید یك بار كلید شماره ی 3 را فشار دهید تا آن حرف در حافظه ثبت شده، پاك نشود، والا بدون وجود این كلید شما هر قدر كلیدها را فشار دهید حروف به طور دائم پشت سر هم ظاهر و محو خواهند شد.
كلید شماره ی 3 یا Enter، علاوه بر ثبت و ضبط انتخابی و چسباندن آنها به همدیگر جهت تشكیل كلمه و جمله، دو وظیفه مهم دیگر به عهده دارد و آن اینك:
اول: با فشار مجدد آن حرف انتخابی جلو رفته و فاصله ایجاد می كند.

دوم: به كلمه آن و كلید shift می توان حرف یا حروف با كلمات اشتباهی را پاك كرد. برای این منظور با فشار كلید شیفت یك مثلث ظاهر خواهد شد كه بعد از آن Enter را فشار دهید آخرین حرف انتخابی پاك خواهد شد و با ادامه این كار حروف به ترتیب پاك شده می توان حرف دیگری را جایگزین كرد.
و: كلید شماره ی 2 (k2) با علامت ) RUN(R

این كلید آخرین كلیدی است كه بعد از انجام انواع عملیات تحریر و انتخاب كلمات و تشكیل جملات مورد نظر از طرف چپ تابلو شروع به حركت می كنند كه سرعت حركت آنها را می توان با فشار كلید های (k1) و (k5) تنظیم كرد. در ضمن با فشار مجدد این كلید، تابلوی روان را می توان بی حركت نگاه داشت و در صورت لزوم كلمه وجملاتی را اضافه كرد.
الف- نحوه نمایش علامت، نماد یا حرف الفبا در یك تابلو نورانی بطور ثابت
به عنوان مثال یك ماتریس 3×3 از دیودهای نورانی را در نظر می گیریم. این ماتریس دارای سه ستون و هر كدام شامل سه عدد دیود نورانی می باشد. حال می خواهیم به فرض علامت را توسط این ماتریس نشان دهیم. برای اینكار باید دیودهای شماره 2، 6، 5 و 8 روشن شده و بقیه خاموش نگاه داشته شوند (شكل 1)

برای این منظور می توان از مدار ساده ای كه در (شكل 2) آن را مشاهده می كنید، استفاده كرد.

برای نشان داده علامت كلید های s2، s6، s5، s8 بسته، و بقیه باز خواهند ماند كه در نتیجه دیودهای نورانی شماره 2، 6، 5 و 8 روشن وبقیه خاموش می مانند.
اگر بخواهیم علامت را به این صورت نشان دهیم، كافیست LED شماره 6 خاموش شده و در عوض LED شماره 4 روشن شود.

در عمل، به جای كلیدهای s1 تا s9، می توان از خاصیت سویچینگ ترانزیستور ها استفاده كرد كه با اعمال ولتاژ اندكی به نقطه A، ترانزیستور هادی شده و مثل یك كلید بسته عمل كرده جریان را هدایت خواهد كرد.
ب- روش جاروب كردن LED ها (SCAN) به صورت تك به تك

هر گاه LED رادر هر ثانیه 25 بار روشن و خاموش كنیم، بر طبق اصول ثبت تصاویر در شبكه بینائی، این LED همواره روشن دیده خواهد شد (اصول عملكرد سینما و تلویزیون و غیره;.)
بنابراین در ماتریس 3×3 دیودی كه قبلا شرح داده شد، می توان برای نشان داده علامت به ترتیب دیودهای 2، 5، 6 و 9 را به نحوی روشن و خاموش كرد كه اول دیود نوری شماره 2 روشن شده و به فاصله كوتاهی خاموش و بالافاصله دیود نوری شماره 5 روشن و به فاصله كوتاهی خاموش شود و همین طور دیود نورانی های 6 و 8 حال اگر با این عمل طوری انجام گیرد كه زمان روشن و خاموش شدن یا سوئچ هر LED كمتر یا مساوی 25/1 ثانیه باشد، هر چهار دیود همواره روشن دیده خواهند شده در حالی كه می دانیم هر یك از دیودها در هر ثانیه 25 بار روشن و خاموش شده اند.

با توجه به اینكه در این مدار تعداد كل دیودهای نورانی 9 عدد می باشد، و لذا فركانس كل مدار برابر خواهد بود با:
(فركانش سویچ هر دیود) Fd× (تعداد كل دیودها) N = (فركانس جاروب كل دیودها) FS
پس:

مداری همچنین بتواند چنین عملی را انجام دهد، باید مانند (شكل 4) باشد.
در این مدار مقدار مقاومت های R1 تا R3 برابر بوده و برای محدود كردن جریان مصرفی دیودهای جریان مصرفی دیودهای نورانی بكار رفته اند.
كلید هایS1 الی S6 سویچ های ترانزیستوری هستندكه به صورت ساده به شكل كلید نشان داده شده اند.
حال اگر بخواهیم ابتدا دیود نورانی D2 را روشن كنیم، كافی است كلیدهای S2 و S4 همزمان باهم بسته شوند.
در ادامه كار برای خاموش كردن LED دوم، طبیعی است كه S2 و S4 باز خواهند شد واگر بخواهیم LED5 روشن شود، باید S2 و S5 بسته شوند و همین طور الا آخر تا اینكه دیودهای نورانی شماره 2، 5، 6 و 8 یكی پس از دیگری در مدار قرار گیرند.
اگر فركانس جاروب كلی صفحه بالاتر از 25Hz باشد، شكل همواره روشن دیده خواهد شد.

ج- نحوه نمایش با روش جاروب كردن LED ها به صورت ستونی ویا سطری
با توجه به زمان اندكی كه LED ها روشن می ماند، مقدار روشنائی كل صفحه پائین آمده و در محیط های روشن چندان قابل رویت نمی باشد. برای كاهش روشنائی صفحه، می توان جریان مصرفی LED را بالا برد كه این عمل تا حد معینی قابل اجرا می باشد و محدود است. اما، به جای جاروب یك به یك LED ها، می توان این عمل را ستون به ستون انجام داد.
به عنوان مثال در مورد همان علامت ، ابتدا كلید S1 وصل و كلیدهای S4، S5 و S6 باز خواهند ماند. یعنی ستون اول كاملا خاموش است
حال اگر كلید S1 باز شده و كلید S2 همزمان با S4، S5 و S6 بسته شوند، طبیعی است كه ستون دوم روشن خواهد شد. در ادامه كار اگر كلید S2 باز شده و كلید S3 و S5 بسته شوند. فقط LED شماره 6 روشن خواهد شد.

اگر فركانس سویچ هر ستون را بیشتر یا مساوی 25 Hz بگیریم، علامت پیوسته روشن دیده شده و فركانس جاروب به صورت زیر خواهد شد:

ملاحظه می شود كه فركانس جاروب كل مدار به طور قابل ملاحظه ای كاهش یافته و به كمتر از 3/1 رسیده است.
د- روش شیفت دادن (shift)
روش متداول دیگری نیز كه بكار می رود، استفاده از آی سی های شیفت رجستر است كه معمولا به صورت 8 بیتی عمل می كنند. در این روش هر ستون از دیودهای نورانی، توسط خروجی 8 بیتی یك آی سی شیفت رجستر تغذیه می شود و در واقع آی سی های شیفت رجستر یك حافظه 8 بیتی هستند.
در ابتدا با اعمال پالس ساعت، اطلاعات هشت بیتی A0 وارد رجستر شماره 1 شده و در عین حال اطلاعات A1 وارد رجستر 2 می شود و این عمل را همین طور تا N رجستر می توان ادامه داد.

مزیت این روش، امكان روشنائی بیشتر برای LED ها وعدم نیاز به جاروب می باشد.

تشریح عملكرد آی سی 4051
آی سی CMOS به شماره 4051، در واقع یك كلید سلكتور هشت حالته می باشد كه انتخاب حالت سلكتور آن به كمك سه پایه انجام می گیرد در شكل شماره 7a این حالت به خوبی نمایش داده شده است. در حالت عادی كار این آی سی، پایه های 6، 7 و8 آن به خط منفی و پایه 16 به خط مثبت تغذیه وصل می شوند.
در شكل فوق، حروف Q0 الی Q7 نمایشگر سطرهای صفحه ماتریس می باشند و سه ورودی اصلی آن كه از آی سی میكرو فرمان می گیرند، با حروف A، B، و C نشان داده شده اند.

انتخاب حالت های خروجی این آی سی نسبت به ولتاژی كه به پایه های A، B، و C آن از طریق آی سی میكرو اعمال می شود طبق جدول شماره 7b می باشد.
عدد صفر نشان دهنده سطح پائین ولتاژ روی پایه مربوط و عدد 1 نشان دهنده سطح بالای ولتاژ (نزدیك vcc) روی پایه مربوط است.

به عنوان مثال: اگر هر سه پایه A، B، و C به VCC (مثبت) وصل شوند كه با نماد 111 نشان داده شده است، سطر آخر ماتریس انتخاب خواهد شد.
حال وضعیت روشن یا خاموش بودن LED های این سطر، بستگی به وضعیت كلیدهای Sib الی S24b خواهد داشت كه چه حالتی باشند.
مثلا اگر SIb بسته و S2b تا S24b باز باشند، واضح است كه فقط دیود نورانی آخرین سطر سمت چپ روشن خواهد شد.
عملكرد آی سی شماره 89c51 یا 89c52 (میكروكنترلر)

قبلا متوجه شدیم كه با انتخاب سطرها توسط آی سی CMOS، مقادیر ستون ها نیز بایستی با كلید های S1b الی S24b تعیین شوند تا هر LED در نوبت خود روشن شود.
عملكرد كلیدهای بیست و چهار گانه مذكور را به عهده خروجی های (میكروكنترلر) می گذاریم.
میكروكنترلر 8951، دارای 40 پایه می باشد كه از این تعداد پایه، برای ارتباط با دنیای خارج و همین طور تغذیه آن استفاده می شود.
8951 در مجموع دارای 4 مسیر 8 بیتی می باشد كه باصطلاح دروازه یا Port نامیده می شوند.
این Port ها برای ارتباط با سایر مدارهای جانبی آن بكار می روند و به نام های p0، p1، p2 و p3 نامگذاری شده اند.
بنابراین 32 خط یا 32 پایه از این آی سی برای تبادل اطلاعات یا سویچ با دنیای خارج است.

دو پایه آن برای تغذیه خود آی سی بوده و دو پایه دیگر نیز برای تشكیل نوسان ساز كریستالی برای تامین پالس های ساعت خود آی سی استفاده می شود.
از 4 پایه باقیمانده یكی برای Reset در هنگام اعمال تغذیه بوده و 3 پایه باقیمانده برای استفاده از حافظه خارجی بكار می روند. اگر در طراحی مدار از حافظه خارجی استفاده نشود، این سه پایه بلا استفاده می مانند. این آی سی دارای سه نوع حافظه داخلی می باشد كه عبارتند از:
الف- حافظه ثابت
این حافظه با قطع تغذیه آی سی پاك نمی شود و از نوع EEPROM بوده و برای نوشتن برنامه اجرائی میكروكنترلر بكار می رود. مقدای این حافظ در 8951 به مقدار 4Kbyte و در آی سی 8952 برابر 8kbyte (دو برابر) می باشد.
ب- حافظه موقت
این حافظه با قطع تغذیه آی سی پاك می شود و جهت تعریف مقادیر متغیر و محاسبات داخلی برنامه اصلی میكرو بكار می رود. همچنین اطلاعاتی كه كاربر از طریق صفحه كلید مفروض به میكروكنترل می دهد، در این حافظه ذخیره می گردد و قابل ذخیره در حافظه ثابت نیست.
مقدار این حافظه در 8951 برابر 128 بایت و در 8952 دو برابر می باشد.
ج- حافظه های خاص

كه از ثبات های داخلی میكرو تشكیل شده است، مانند حافظه آكومولاتور AC یا ثبات A كه كلید اعمال منطقی مانند: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم روی آن انجام می گیرد و یا ثبات های تایمر كه شمارنده های تایمرهای داخلی آی سی را تشكیل می دهد.
نحوه عملكرد port های خروجی یا ورودی میكروكنترلر
هر هشت خط یك port می توانند به صورت تك به تك و در ارتباط با وسایل خارجی باشند. مثلا به یك LED وصل شده آن را روشن یا خاموش كنند و یا یك رله را توسط ترانزیستور تحریك كنند.

علاوه بر این، قادر هستند به عنوان ورودی نیز بكار گرفته شوند. بدین معنی كه حالت خط را تشخیص بدهند (حالت صفر یا یك منطقی) و آن را به واحد پردازش داخلی میكرو انتقال دهند (شكل 8) مدار داخل یك پورت 8 بیتی را نشان می دهد.

در این جا تزانزیستور مو سفت Tr مانند یك سویچ عمل می كند و زمانی كه ولتاژ گیت آن نزدیك VCC باشد، روشن شده و ولتاژ پایه های D و S نزدیك صفر خواهد بود كه در نتیجه در نقطه P كه خارج از میكرو قرار دارد ولتاژ صفر می شود و در این حالت اگر به عنوان مثال مدار مقابل (شكل 9) به نقطه p وصل شود، LED روشن خواهد شد.

مسیر جریان از VCC و از طریق مقاومت 330 اهم به طرف نقطه p كه ولتاژ صفر دارد، جاری شده و در نتیجه LED روشن خواهد شد.
حداكثر جریان قابل تحمل Tr طبق جداول كارخانه سازنده آی سی میكرو، حدود 10mA می باشد و بنابراین به تنهائی قادر به تحریك یك رله نبوده و باید در این مورد از مدار (شكل 10) استفاده شود.

رله بكار رفته در این مدار ازنوع 6 ولتی بوده و جریان لازم برای تحریك آن توسط یك ترانزیستور PNP تامین می شود.
هر گاه پایه بیش ترانزیستور ولتاژی نزدیك صفر داشته باشد، روشن شده و ولتاژ پایه امیتر به كلكتور صفر می شود كه در این حالت ولتاژ نقطه A به VCC نزدیك شده رله عمل می كند.
دیود موازی شده با رله، به خاطر حفاظت از ترانزیستور در مقابل جریان القائی برگشتی از بوبین رله می باشد.

اگر در هر مدار شكل های 9 و 10، ولتاژ نقطه p برای VCC گردد، عمل مدار متوقف شده LED خاموش می شود و یا رله از كار می افتد و این اتفاق زمانی می تواند عملی شود كه ولتاژ G (گیت) ترانزیستور داخل میكرو كنترلر (Tr) به صفر برسد تا خاموش شده و ولتاژ نقطه p از طریق مقاومت R (شكل 8) به محدوده VCC برسد.
همانطور كه در شكل 8 مشاهده می كنید، كنترل ولتاژ G ترانزیستور را یك گیت NOT (n1) به عهده دارد كه خود نیز به یك حافظه یك بیتی متصل است و اگر این حافظه تك بیتی مقدار (l) منطقی را داشته باشد، ولتاژ G همواره برابر (0) خواهد بود و در نتیجه در خروجی p همواره ولتاژی برابر VCC ظاهر خواهد شد كه نتیجه ‌آن (1) منطقی شدن خروجی p می باشد.
اما اگر مقدار ذخیره شده در داخل حافظه تك بیتی را به (0) تغییر دهیم، خروجی گیت NOT برابر (1) منطقی و حدود VCC ظاهر خواهد شد كه نتیجه آن (10) منطقی شدن خروجی p می باشد.

اما اگر مقدار ذخیره شده در داخل تك بیتی را به (0) تغییر دهیم، خروجی گیت NOT برابر (1) منطقی و حدود VCC خواهد شد كه نتیجه آن روشن شدن Tr را به همراه داشته و آن هم به نوبه خود ولتاژ نقطه p را درحدود صفر ولت یا (0) منطقی خواهد كرد.
دستور لازم برای (1) كردن حافظه تك بیتی، SETB و برای (0) كردن، CLR می باشد. حال اگر بخواهیم به جای یك دیود نورانی (شكل 9)، 24 عدد دیود نورانی را همزمان روشن كنیم می توانیم از مدار (شكل 11) استفاده كنیم.

طبیعی است با صفر شدن ولتاژ نقطه P، ترانزیستور PNP روشن شده، در نتیجه یك ستون كامل متشكل از 24 عدد LED همزمان روشن خواهند شد.
اگر به شكل های 8 الی 11 با دقت و حوصله نظر كنید، نحوه عملكرد Port های آی سی میكروكنترلر 8951 را بخوبی درك خواهید كرد.
اكون می خواهیم ببینیم چگونه از این پورت ها به عنوان (ورودی) می توان استفاده كرد؟
نحوه خواندن اطلاعات از طریق Port
اگر ولتاژ p صفر باشد، فشار دادن كلید S1 تاثیری در آن نخواهد داشت و به عبارت دیگر تغییر حالتی در ولتاژ نقطه p رخ نداده و تبادل اطلاعاتی انجام نگرفته و آی سی میكروكنترلر نیز عكس العملی نشان نخواهد داد.

اما اگر نقطه p حالت (1) منطقی را داشته باشد چطور؟ ; در این حالت فشردن S1 صفر ولت را به نقطه p اعمال خواهد كرد كه در نتیجه افت ولتاژی از VCC به صفر خواهیم داشت.
با توجه به اینكه قبل از فشار S1 ولتاژ نقطه p از طریق R برابر VCC بوده و Tr هم خاموش بود، در نتیجه فشار S1 باعث می شود جریان از طریق R به زمین برقرار شده و افت ولتاژی برابر VCC روی R ایجاد شود كه نتیجه آن صفر شدن ولتاژ نقطه p می باشد.
این تغییر ولتاژ از طریق گیت بافر n2 به خطوط باس مشترك داخلی میكرو انتقال یافته و در نتیجه میكروكنترلر اثرات فشردن S1 را تشخیص خواهد داد.
با این تفاصیل، برای خواندن حالت یك خط از Port، ابتدا باید آن را به سطح (1) منطقی رساند و در این حالت صفر شدن خط است كه به عنوان تغییر حالت به حساب می آید.
به (شكل 13) توجه كنید:

به عنوان مثال: Port صفر(p0) را با هشت خط ارتباطی در نظر می گریم:
در این مدار (شكل 13)، اگر بخواهیم كلید S1 را بخوانیم، بایستی ابتدا دستور زیر اجرا شود:
SETB—P0.7
به نحوه قرار گیری R1 دقت كنید، پورت p0 بر خلاف پورت های P1 الی P3، دارای مقاومت شناور داخلی نبوده بنابراین باید از مقاومت خارجی استفاده شود.
با اجرای دستور فوق، p0.7 در سطح منطقی (1) قرار گرفته و با فشردن كلید S1 ولتاژ آن به صفر می رسد كه این تغییر ولتاژ توسط میكروكنترلر قابل تشخیص است.
اكنون اگر بخواهیم LED روشن شود از این دستور استفاده می كنیم.
CLR- P0.0

این دستور ترانزیستور داخلی P0.0 را روشن كرده وباعث روشن شدن LED خواهد شد.
با در نظر گرفتن حالت بیت در یك پورت، در متن برنامه از دستورات (پرش) به شرح زیر استفاده می شودو
در صورتی كه خط مورد نظر (1) باشد (محل پرش)، (نام خط) JB
در صورتی كه خط مورد نظر (0) (محل پرش)، (نام خط) JNB
نوسان ساز داخلی آی سی 8951 و تغذیه آن

برای كار عادی این آی سی نیاز به پالس های ساعت داریم كه در واقع طول مدت زمان اجرای یك خط دستور را كنترل می كند.
دستورات برنامه، همانطور كه اشاره شد از ابتدای حافظه دائمی یا ثابت داخلی آی سی شروع می شوند.
برای تهیه پالس های لازم مدار خارجی با كریستال طبق (شكل 14) باید ایجاد شود.

مقدار كریستال می تواند حداكثر تا 12 MHZ افزایش یابد. در شكل فوق نحوه اتصال تغذیه نیز نشان داده شده است. و خازن 100nf برای حفاظت آی سی میكرو در مقابل تغییرات لحظه ای ولتاژ بكار گرفته شده است.
نحوه Reset كردن آی سی میكروكنترل
برای اینكه میكروكنترلر در لحظه وصل تغذیه Reset شده واجرای دستورات موجود در حافظه دایم را از ابتدا شروع كند، باید پایه 9 آن در وهله اول در سطح منطقی VCC قرار گرفته و بعد از مدتی به سطح صفر برسد.

در مدار (شكل 15) خازن C1 ابتدا خالی بوده و با وصل شده، تغذیه، پایه 9 از طریق همین خازن در سطح ولتاژ VCC قرار خواهد گرفت و به تدریج با شارژ شدن خازن، ولتاژ پایه 9 از طریق مقاومت R1 به سطح صفر خواهد رسید.

پین ها پایه های لازم برای استفاده از حافظه های ثابت و موقت خارجی
پایه های PSEN (Program Stor Enable ) و ALE (Address Latch Enable) EA (Extrnal Access) برای ارتباط با حافظه های خارجی بكار می روند.
در صورتی كه در طراحی مدار نیازی به حافظه خارجی نبوده و حافظه های داخلی كفاف كار را بدهند، معمولا از این پایه ها استفاده نشده به حالت آزاد راها می شوند.
دو خط PSEN و ALE به عنوان خروجی و خط EA به عنوان ورودی عمل می كند.

اگر از حافظه خارجی استفاده نشود، چون سطح ولتاژ خط EA باید برای VCC باشد، و لذا با استفاده از یك مقاومت و یا مستقیما به خط مثبت وصل می شود.
پایه بندی میكروكنترلر 8951
با توجه به اینكه از حافظه خارجی استفاده نخواهد شد، پایه EA به خط مثبت وصل شده است و پایه های PSEN , ALE به حال آزاد گذاشته شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعاریف اساسی الكترونیك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعاریف اساسی الكترونیك دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعاریف اساسی الكترونیك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعاریف اساسی الكترونیك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعاریف اساسی الكترونیك :

دسته بندی اجسام
اجسام از نظر الكتریكی به سه دسته تقسیم می شوند :
عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .
هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .
نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیكان .

انواع ولتاژ
ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)
ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )
ولتاژ پیك توپیك (VPP)
به ماكزیمم ولتاژ بین دو سیكل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیك توپیك گویند كه به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسكوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیك توپیك برق ایران حدود 622 ولت است .
ولتاژ پیك (VP) یا ولتاژ ماكزیمم
به ماكزیمم ولتاژ در نیم سیكل ، ولتاژ پیك گویند .
نكته : وقتی گفته می شود كه برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .

جریان
به حركت الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).
واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میكروآمپر و نانو آمپر می باشد كه نسبت آن با آمپر چنین است :
دیود
نیمه هادی ها
نیمه هادی ها اجسامی هستند كه تحت شرایطی هدایت می كنند .
بهترین نیمه هادی ، سیلیكان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .
قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاك ، تریستور (SCR) و دیاك (دایاك).
نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند .
نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .
دیود
دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود
دیود از یك قطعه نیمه هادی مثبت P و یك قطعه نیمه هادی منفی N تشكیل شده است . دیود مخفف كلمات دی الكترود به معنی دو الكترود یا دو صفحه می باشد .
نكته : مشخص كننده دیودها شماره ایست كه روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یكسو ساز و …

طرز نامگذاری دیودها
1- روش آمریكایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001
2- روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86
3- روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127
در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است كه عبارت است از
A ژرمانیوم ، B سیلیكان ، C گالیوم ارسنیك و R مخلوط .
حرف دوم مخفف كاربرد دیود (نوع دیود ) است كه عبارت است از :
A آشكار ساز ، B دیود واریكاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یكسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال كارخانه است ). مانند BY127 كه یك دیود سیلیكونی از نوع یكسو ساز است .
ممكن است بر روی یك دیود IN و سه خط رنگی باشد كه این خط ها را مانند مقاومتهای رنگی می خوانیم .

مشخصه های دیود
IF : جریان مجاز دیود .
YR : ولتاژ معكوس دیود .
IFSM : جریان ماكزیمم ضربه ای .
سری نمودن دیودها
اگر فرضا دو دیود IN4001 را كه مشخصاتش (1000 ولت 1 آمپر ) است به طور سری وصل كنیم ، نتیجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .

موازی نمودن دیودها
اگر 2 دیود یك آمپر موازی شوند جریان آن زیاد شده و 2 آمپر می شود.
تست دیود مطابق شكل های زیر 2 سر اهم متر را كه روی درجه RXl است به دو سر دیود می زنیم اگر از یك طرف اهم نشان داد و از طرف دیگر حركت نكرد سالم است.

تشخیص جنس دیود
تشخیص جنس دیود
دو سر اهم متر را به دو سر دیود از ان طرفی كه اهم نشان می دهد می زنیم ، اگر حدود 10 اهم باشد ژرمانیوم و اگر حدود 100 اهم نشان دهد سیلیكان می باشد .
بایاس یا گرایش (ولتاژ وصل نمودن )
بایاس مستقیم یعنی ولتاژ وصل نمودن (در این حالت جریان عبور می كند ).
نكته : در حالت بایاس مستقیم در دیود های سیلیكانی 6/0 تا 7/0 ولت و در دیودهای ژرمانیومی 2/0 تا 3/0 ولت صرف شكستن سد بین p و N می گردد .

بایاس معكوس
یعنی به طور معكوس ولتاژ نمودن (در این حالت جریان عبور نمی كند.)
كاربرد دیود در مدارت
1- دیود به عنوان یك سو ساز (ركتیفابر )
2- دیود به عنوان آشكار ساز Detector
نكته : این نوع دیود معمولاً شیشه ای بوده و كنار IF سیاه در رادیو قرار دارد
3- دیود به عنوان قیچی كننده
در این مدارات دیود یك قسمت از موج را حذف می كند .
4- دیود به عنوان محدود كننده
در این مدارات دیود جهت محدود نمودن موجها در خروجی بكار می رود ، یعنی در خروجی بیشتر از موج ورودی می تواند باشد .

انواع دیود
1- دیود یكسو ساز (ركتیفایر )
2- دیود زنر
3- دیود نوری (LED)
4- تانل دیود
5- پین دیود
6- فتو دیود
7- دیود وریكاپ یا خازنی
دیود یكسو ساز

وظیفه دیود یكسو ساز
كار دیود یكسو ساز تبدیل (برق متناوب برق شهر یا AC )به برق یكسو یا DC می باشد .
تست دیود یك سو ساز
دو سر اهم متر را به دو سر دیود می زنیم . از یك طرف باید اهم مشاهده شود و از طرف دیگر نباید عقربه حركت كند .
تست دیود روی مدار ولتاژ قطع شود اگر دیود از هر طرف به طور مساوی راه دهد به احتمال زیاد خراب است ولی اگر از یك طرف بیشتر و از یك طرف كمتر راهدهد به احتمال زیاد سالم است .
نكته : مشخص نمودن مثبت و منفی دیود در صورت مشخص نبودن خط آن به این صورت است كه : دو سر اهم متر را از آن طرفی به دو سر دیود می زنیم كه اهمی نشان دهد در این حالت فیش قرمز به هر پایه كه وصل باشد كاتد و پایه دیگر آند است .
در موقع خرید دیود یكسو ساز از دیودیهای IN4001 و یا BY 127 سبزرنگ انتخاب شود .

طرز كار دیود یكسو ساز
از دیود یكسو ساز برای تبدیل برق شهر (AC) به برق باطری DC استفاده می كنند كه باین مدار منبع تغذیه یا آداپتور می گویند و به دو روش صورت می گیرد :
روش یك : با استفاده از یك دیود (نیم موج )
روش دوم : با استفاده از دو دیود (تمام موج)
روش سوم : با استفاده از چهار دیود (تمام موج )
روش اول – طرز تبدیل برق متناوب (AC)به برق مستقیم DC با استفاده از یك دیود
در روش فوق چون نیمی از موج عبور داده می شود (نیم موج است) بنابراین كمتر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً یا از دو دیود و یا از چهار دیود استفاده می شود .
روش دوم : طرز تبدیل برق متناوب به برق مستقیم با استفاده ازچهار دیود

قطعات مورد نیاز برای ساختن یك منبع تغذیه (آداپتور )
ترانس 6 ولتی یك عدد
دیود یكسو ساز معمولی 4 عدد
خازن الكترولیتی 1000 میكرو فاراد 16 ولتی یك عدد .
اگر از دو سر خازن دو سیم گرفته و به یك رادیوی 6 ولتی وصل كنیم رادیو كار خواهد كرد .
نكته :اگر اولیه ترانس دارای سه سر (110 ولت 220 ولت) باشد از یك كلید به شكل زیر استفاده می شود .(در ایران كلید روی 220 باید باشد و اگر روی 110 قرار دهیم به و برق بزنیم ترانس می سوزد .)

اگر اولیه ترانس بیشتر از 3 سر داشته باشد ، از یك كلید گردان به شكل زیر استفاده می شود .
نكته : معمولاً برای صاف تر شدن ولتاژ و حذف پارازیت به هر دیود یك سو ساز یك خازن عدسی (103) موازی می كنند .
اگر در خروجی یك آداپتور 6 ولتی ، ولتاژ كمتری مثلاً 3 ولت ببینیم ، یكی از دیودهای یكسو ساز سوخته است و با خازن خراب است .
نكته : اگر آداپتور صدای ((وز – وز )) نمود ، و یا پیچ ترانس آن شل شده و یا ترانس نیم سوز است .
اگر ترانس آداپتوری داغ شود و ترانس را عوض كنیم و باز هم داغ شود ، یكی از دیودها و یا خازن صافی خراب است .
نكته : اگر خروجی یك ترانس دارای سه سر باشد (مثلاً 6 دوبل ) اگر ولتاژ 12 ولتی احتیاج داشته باشیم باید اول سر اول و سوم استفاده كنیم و سر وسط آزاد باشد.

آداپتور با ولتاژ خروجی مثبت و منفی
در مدار فوق سر وسط ترانس با نقطه 12+ ، 12 ولت مثبت بدست می دهد و همچنین سر وسط ترانس با نقطه –12V ، 12 ولت منفی درست می كند .
آداپتور 2 حالته 6 و 12 ولتی
قطعات مورد نیاز آداپتور 2 حالته به شرح زیر است :
ترانس 6 دوبل یك عدد
كلید 2 حالته یك عدد
دیود یكسو ساز معمولی 4 عدد
خازن الكترولیتی 14 ولت 1000 میكرو فاراد یك عدد
آداپتور چند حالته
اگر ثانویه ترانس دارای چند سر باشد ، ولتاژ مختلفی بدست می آید . مانند آداپتور 7 حالته از 5/1 ولی الی 12 ولت
قطعات مورد نیاز آداپتور چند حالته به شرح زیر است :
ترانس 7 حالته .
دیود یكسو ساز معمولی 4 عدد
خازن الكترولیتی 1000 میكرو فاراد 16 ولت یك عدد
كلید سلكتور یك عدد
در موقع اندازه گیری ولتاژ آداپتور چند حالته ، برای اندازه گیری ولتاژ باید دو سر سیم به هم زده شود تا برق داخل خازن خالی شود .
در موقع تبدیل برق متناوب AC به برق مستقیم DC در موقع درست كردن آداپتور دقت شود كه اندازه ظاهری ترانس كه مشحص كننده آمپر آن است ، رعایت شود .
ترانس های رادیو 300 میلی آمپر می باشند .
ترانس های ضبط 500 میلی آمپر می باشند .
ترانس های رادیو ضبط های بزرگ استریو از یك تا 3 آمپر می باشد .
ترانس های تلوزیونهای كوچك ترانزیستوری 3 آمپراند .
ترانس برای رادیو پخش ماشین یك آمپر می باشد .
برای گرفتن پارازیت های آداپتور ساخته شده از دو نمونه فیلتر كه در خروجی آداپیتور می توان استفاده نمود . این نوع فیلتر بیشتر در سر راه برق یك رادیو برای گرفتن پارازیت بكار می رود .

روش1 : استفاده از یك مقاوت 10 اهمی
روش 2 : استفاده از خازن و مقاومت (خازنها 1000 میكرو فاراد ، 16 ولتی باشند .)
روش 3 : وصل نمودن خازن عدسی 100 پیكو فاراد به پایه های واریابل .
دیود پل (دیود چهار سر )
دیود پل از 4 دیود تشكیل شده است كه مطابق شكل در یك بدنه قرار دارند .

تست دیود پل
یكسر اهم متر را به پایه متناوب ( ~ ) و یك سر دیگر ر به مثبت و یا منفی می گیریم در این صورت باید از یك طرف اهم نشان دهد و از طرف دیگر عقربه حركت نكند .
بجای دیود پل می توان از چهار دیود معمولی یكسو ساز استفاده نمود .
طرز تشخیص پایه های دیود پل
فیش قرمز اهم متر را روی پایه ای قرار می دهیم كه به دو پایه دیگر راه دهد .
این پایه ، پایه مثبت خواهد بود . سپس فیش سیاه اهمتر را روی پایه ای قرار می دهیم كه با دو پایه دیگر راه دهد كه این پایه ، پایه منفی خواهد بود و دو پایه دیگر ، پایه متناوب می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها :

در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد . و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید .

جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد مانند: و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلر تورک – درایو و پلی موث هیدرایو نامیده شد.مشاهده می شود که در آن ها به منظور تعویض دنده ها هنوز از یک کلاچ پایی استفاده شده است .

در سال 1940 کارخانه جنرال موتور جعبه دنده هیدراماتیک را برای اولین بار در اتومبیل اولد زموبیل به کار برد . این طراحی اولین بار در اتومبیل اولدزموبیل به کار برد . این طراحی اولین کاربرد کلاچ های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده 4 دنده ای مشخص کرد و جعبه دنده اتوماتیک نامیده شد

که در آن مجموعه خورشیدی جلو و عقب برای وضعیت خلاص و دنده های جلو به کار برده شد و در دنده عقب مجموعه ی خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده ای ( افزایش گشتاور ) دارد و مجموعه خورشید عقب مسیر قدرت را عکس نمود و همچنین نسبت دور دنده عقب را بیشتر کاهش می دهد . ( افزایش گشتاور را بیشتر افزایش می دهد . )

در سال 1948 بیوک جعبه جعبه دنده داینافلو را ارائه داد و اولین اتومبیلی بود که در آن موفق شده بودند جعبه دنده اتوماتیک را با مبدل گشتاور هیدرولیکی به کار برند که با استفاده از مجموعه خورشیدی حرکت مستقیم دنده یک و دنده عقب را شامل می شد و اهرم تعویض دنده جعبه دنده را به محور خروجی مبدل گشتاور بدون دنده های اضافی مربوط می سازد . ضریب ماکزیمم در مبدل گشتاور 1 : 25/2 و نسبت دنده در دنده یک 1 : 82/1 می باشد که دارای کشش عالی در سر بالایی ها بوده و

حالت ترمز موتوری در سرازیری ها را نیز دارا می باشد کاربرد عمومی جعبه دندذه های اتوماتیک که ناشی از رشد صنعتی بوده است . جعبه دنده های اتو ماتیک فورد – ا – ماتیک ترکیبی است از یک
مبدل گشتاور 3 عنصری و یک سیستم مجموعه خورشیدی که شامل 3 دنده جلو ( 3 سرعته ) و یک دنده عقب می باشد . ضریب ماکزیمم مبدل گشتاور آن برابر 1: 1/2 می باشد . مسیر حرکت از مبدل گشتاور شروع می شود و دارای نسبت دنده متوسط ( دنده دو ) 1 : 48/1 ( افزایش

گشتاور کم ) با تعویض دنده به طور خودکار بوده و همچنین دارای نسبت دنده یک 1 : 44/2 ( افزایش گشتاور زیاد ) که برای عبور در سر بالایی ها و حالت ترمز موتوری در سرازیریها می باشد طراحی شده است .

کرایسلر دارای جعبه دنده اتوماتیک دو سرعته به نام پاور فلایت می باشد که دارای یک مبدل گشتاور 3 عنصری ( توربین پمپ استاتور ) و دو مجموعه خورشیدی با نسبت دنده هایی به منظور درگیری دنده یک دنده عقب و دنده مستقیم می باشد . هنگام حرکت مسیر قدرت از مبدل گشتاور که دارای ضریب ماکزیمم گشتاوری 1 : 7/2 است شروع می شود و در دنده یک نسبت دنده ی 1 : 27/1 می باشد که به طور خودکار در دنده مستقیم قرار می گیرد . ( در دنده مستقیم نسبت دنده 1 : 1 است و در صورت لزوم نسبت مبدل گشتاور اعمال می گردد . ) این جعبه دنده نیز

توسط اهرم تعویض دنده به طور دستی در دنده یک ( برای حرکت در سربالایی و سرازیری ) قرار می گیرد . طرح جدید جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد نشان می دهد که دارای مبدل گشتاور 4 عنصری و یک مجموعه دنده های خورشیدی است که مشابه جعبه دنده داینافلوی بیوک می باشد و قادر است تا وضعیت های دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب را درگیر نماید . مسیر قدرت مانند جعبه دنده ی داینافلو در حرکت به جلو از مبدل گشتاور شروع شده و بدون کمک دنده های اضافی به محور خروجی منتقل می گردد . مبدل گشتاور آن دارای یک کلاچ

اصطکاکی برای وضعیت دنده مستقیم می باشد که به طور خودکارعمل می کند و در سایر وضعیت ها کلاچ اصطکاکی مبدل گشتاور قطع می باشد که مبدل می تواند حد اکثر نسبت گشتاوری 1 : 4/2 را منتقل نماید . نسبت در دنده یک 1 : 82/1 می

باشد که جعبه دنده به وسیله اهرم تعویض دنده می تواند در این وضعیت برای عبور درسر بالایی و سرازیری قرار گیرد .

جعبه دنده های اتوماتیک استودبکر که به وسیله بورگ – وارنر ارائه گردید دارای مبدل گشتاور 3 عنصری با یک کلاچ حرکت مستقیم و دو مجموعه خورشیدی که 3 دنده جلو و یک دنده عقب می باشد طراحی گردیده است . حداکثر ضریب افزایشی مبدل گشتاور 1 : 15/2 است که دارای

وضعیت دنده متوسط دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب می باشد و نسبت دنده ها عبارتند از : دنده 1 :31/2 دنده دو 1: 43/1 و دنده سه 1 : 1 برای حرکت در سر بالایی و سرازیری با دنده یک می توان توسط توضیحات بعدا گفته خواهد شد . اهرم تعویض دنده به طور دستی جعبه دنده را در وضعیت قرار داد.
تا سال 1955 طراحی جعبه دنده های اتوماتیک کامل گردید و از آن تاریخ به بعد با اتخاذ تصمیم مشترک و استاندارد اکثر کارخانجات آن را به کار بردند به طوری که امروزه بیش از 90 درصد اتومبیل ها ی امروزی آمریکایی مجهز به جعبه دنده های اتوماتیک می باشند . جعبه دنده اتوماتیک اولترا ماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد مسیر قدرت در آن و در جعبه دنده اتوماتیک پاورگلاید و سایر جعبه

دنده های اتوماتیک 2 سرعته یکسان می باشد . شرح این که چگونه یک جعبه دنده اتوماتیک کار می کند باید گفت که یک داستان هیجان انگیزی است به وسیله مختصر نگاهی به اصول مقدماتی و اساسی طرز کار آنها می توان فهمید که جعبه دنده های اتوماتیک چه طور کار می کنند و این

بسیار ساده است زیرا تمام تعویض های خودکار با استفاده از اصول اولیه طراحی شدهاند و به طور کلی دارای یک مبدل گشتاور هیدرولیکی و یک مجموعه خورشیدی با نسبت دنده های مختلف می باشند که به وسیله ی یک سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خودکار تعویض دنده ها را انجام می دهد . ترکیب مبدل گشتاور هیدرلیکی و مجموعه ی دنده های خورشیدی رایج در تعدادی از جعبه دنده های اتوماتیک هم

خانواده مانند جعبه دنده های تورک فلایت ( کرایسلر ) کروئیز – ا – ماتیک ( فورد ) و هیدرا – ماتیک ( جنرال موتور ) به کار برده شده است .
یکی از بزرگترین مزیت های جعبه دنده های اتوماتیک این است که به طور خودکار دنده ها را تعویض می نماید و وظایف راننده را کاهش می دهد و در نتیجه او مجبور نخواهد بود که در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را دارا باشد و متناسب با مقاومت مسیر که بستگی به وزن سرعت و

موقعیت اتومبیل دارد به طور خودکار در مواقع لزوم تعویض دنده ها انجام می گردد . در جعبه دنده های معمولی بر اثر سرعت بیش از حد معمول و یا عدم ایجاد هماهنگی بین سرعت چرخ دنده ها هنگام درگیر شدن توسط یک راننده ی غیر ماهر باعث استهلاک سریع قطعات خواهد گردید . در صورتی که در جعبه دنده های اتوماتیک راننده به یک اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز احتیاج دارد.
سیستم های کنترل کننده :
جعبه دنده های اتوماتیک دارای سیستم های کنترل کننده ای می باشند که اولا جعبه دنده را با موتور مربوط می سازد بدین ترتیب که هر گونه تغییرات موتور را عینا به جعبه دنده منتقل می نمایند و باعث تعویض دنده ها می گردند . ثانیا ارتباط راننده با جعبه دنده را به وسیله اهرم تغییر وضعیت به طور دستی بر قرار می سازد که هر کدام به نوبه ی خود دارای وظایفی می باشد :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید