مقاله تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای ایران مرکزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای ایران مرکزی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای ایران مرکزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای ایران مرکزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای ایران مرکزی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
جمال عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی، گروه ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ، اهر
محمود مهرآموز – استادیار گروه ژئوفیزیک ، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران

چکیده:
تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی یکی از تحقیقات بنیادی در علوم زمین و ژئودزی می باشد. هدف از این مطالعهتعیین ضخامت پوسته برای زون زمین ساختی ایران مرکزی می باشد که برای این منظور از داده های گرانی سنجی زمینی سازماننقشه برداری کشور و BGI استفاده گردید. برای تعیین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی ابتدا بی هنجاری هوای آزاد، تصحیح بوگه ساده و تصحیح توپوگرافی محاسبه و از طریق آنها بی هنجاری بوگه ی کامل محاسبه گردید. اطلاعات بی هنجاریبوگه کامل در فرآیند وارون سازی در فضای فرکانس به روش پارکر – اولدنبرگ، وارد گردید و در نتیجه عمق موهو برای منطقه یمورد نظر محاسبه گردید . طبق نتایج این تحقیق برای زون زمین ساختی ایران مرکزی مقدار بیشینه و کمینه بی هنجاری بوگهکامل به ترتیب برابر 323 – و 2885 – میلی گال محاسبه گردید و در نهایت بیشینه و کمینه ضخامت پوسته در ایران مرکزی بهترتیب برابر 475 و 36 کیلومتر تعیین گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فرهنگ چگونه در آموزش زبان دوم ادغام می گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فرهنگ چگونه در آموزش زبان دوم ادغام می گردد دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرهنگ چگونه در آموزش زبان دوم ادغام می گردد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فرهنگ چگونه در آموزش زبان دوم ادغام می گردد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرهنگ چگونه در آموزش زبان دوم ادغام می گردد :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
احسان عباسپور –
مهدی رجائی نیا –
جواد زارع –
محسن عامری شهرابی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:
در حوزه آموزش زبان دوم، تدریس جداگانه فرهنگ موضوع بحث انگیزی است. سوال مشابه دیگری درباره اهداف اصلی تدریس فرهنگ وجود دارد. در مورد اهمیت تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان دوم، بسیاری از دانشمندان معاصر بر این باورند که فرهنگ و زبان تفکیک ناپذیر بوده و یادگیری فرهنگ بایستی جزئی از یادگیری زبان باشد. این تحقیق نشانگر اهمیت جایگاه فرهنگ در آموزش زبان دوم میباشد. بعلاوه توضیح بیشتری در مورد ماهیت فرهنگ و روشهای گوناگون تدریس آن ارائه خواهد داد. نهایتا، برخی از موضوعات عملی و کلیدی درباره ادغام فرهنگ در کلاسهای تدریس زبان دوم ارائه می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Investigating the synergistic effect of D2EHPA and Cyanex 302 on nickel and cadmium sepration

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Investigating the synergistic effect of D2EHPA and Cyanex 302 on nickel and cadmium sepration دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Investigating the synergistic effect of D2EHPA and Cyanex 302 on nickel and cadmium sepration  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Investigating the synergistic effect of D2EHPA and Cyanex 302 on nickel and cadmium sepration،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Investigating the synergistic effect of D2EHPA and Cyanex 302 on nickel and cadmium sepration :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

Ataollah Babakhani – School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box 11155-4563, Tehran, Iran
Fereshteh Rashchi – Corresponding author Address: School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box 11155-4563, Tehran, Iran
Alireza Zakeri – : School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box 11155-4563, Tehran, Iran
Ehsan Vahidi –

چکیده:

Synergistic effect of Cyanex 302 on the extraction of nickel and cadmium from sulphate leach liquor of spent Ni–Cd batteries with D2EHPA diluted in kerosene was investigated with the aim of reducing the reagent cost and increasing the separation efficiency. The Cd2+ and Ni2+ concentrationin the leach liquor used in the present study was: Cd, 3.5; Ni, 6.5(g/L), respectively. The synergistic extraction of Ni and Cd with a mixture of D2EHPA and Cyanex 302 was studied and the results were compared with that of the extraction by sole solvent. Experiments were carried outin the pH range of 0.5–50, temperature of 23 and 40°C, using sole D2EHPA and D2EHPACyanex 302 mixtures with the ratios of 1:3, 1:1, and 3:1 as exrtactants. Results showed that the coextraction of nickel and cadmium increased with increasing equilibrium pH and temperature using D2EHPA. It is demonstrated that the mixtures of these two extractants are more efficient and selective than D2EHPA alone. At low pHs, the separation factor is low when pure D2EHPA is used as an extractant; however, using Cyanex 302 as a synergist, the separation factor increasesand results in a better separation of cadmium from nickel. Increasing D2EHPA to Cyanex 302 ratios in the organic phase caused a left shifting of the extraction isotherm of cadmium and a right shifting of the extraction isotherm of nickel and thus, superior separation of cadmium over nickel was achieved.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روشهای حفظ حریم خصوصی درشبکه های اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله روشهای حفظ حریم خصوصی درشبکه های اجتماعی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روشهای حفظ حریم خصوصی درشبکه های اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روشهای حفظ حریم خصوصی درشبکه های اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روشهای حفظ حریم خصوصی درشبکه های اجتماعی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
عطاالله کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد نادری دهکردی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:
امروزه شبکه های اجتماعی محیطی را برای ایجاد ارتباطاتبین افراد فراهم کرده اند ودرحالی که روزبروز پذیرش شبکه های اجتماعی درمیان مردم افزایش مییابد نگرانی درمورد حفظ حریم خصوصی افراد مهم ترین مشکلی است که درکارکردن با شبکه های اجتماعی با آن روبرو هستیم این مساله دردو بعد قابل بررسی است یکی حفظ حریم خصوصی آنها درلحظه ای که درشبکه های اجتماعی مشغول فعالیت هستند و دیگری زمانی که داده های آن ها ازسوی مراکز سرویس دهنده به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی منتشر می شود بعددوم موضوعی است که ازحدود 2007 مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است تاکنون دراین زمینه حملاتی علیه حریم خصوصی داده های منتشر شده شبکه های اجتماعی شناسایی شده اند و برای هرکدام از آنها مدلهایی با داشتن نواقصی ارایه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمد جواد عبدالهی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن کریم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد
علی خردمند – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زبیده قنبری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

ناحیه طلای موته با 9 کانسار طلا در 70 کیلومتری شمال شهر گلپایگان در زون دگرگونی سنندج- سیرجان در کمربند ساختاری زاگرس قرار گرفته است. کانه زایی طلا در کمپلکس دگرگونی که بیشتر شامل شیست سبز، متاولکانیک و گنایس ها هستند رخ داده است. زون های کششی میزبان کانه زایی طلا هستند، و دگرسانی های شدید در امتداد گسل های نرمال اتفاق افتاده است. پاراژنزهای طلا شامل پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت و کانی های ثانویه هستند.هدف این مکقاله بررسی وتعیین منشا سیالات کانه زا در این منطقه است. به این منظور 10 نمونه برای مطالعه ایزوتوپ های پایدار انتخاب شدند. مقادیر 12/4 در هزار و 42- در هزار به ترتیب برای میانگین ایزوتوپ ها از کانی های کانسار طلای موته بدست آمد. میانگین محاسبه برای رگچه های کوارتزی این کانسار که بر اساس روش مهیوت و همکاران(2007)، صورت پذیرفت 7/75 در هزار است و نشان دهنده ان است که سنگ های میربان دگرگونی مهمترین منبع برای سالات و کانه زایی طلا در منطقه موته هستند. هرچند مشاهدات ما نشان می دهد که مشخصات کانه زایی طلا در منطقه مورد مطالعه در ارتباط با فعالیت هی آذرین نیز می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی؛بررسی تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به غیردولتی در ایران :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

عباس جنگی مرنی – کارشناس نظام بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران
هادی رمضانی – کارشناس نگهداری شبکه های آبیاری شرکت مدیریت منابع آب ایران
ناصر سامانی – رئیس گروه نگهداری شبکه های آبیاری شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

توسعه پایدار بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی هر کشور (ب ه ویژه کشور های جهان سوم )، یکی از ع وامل مؤثر در توسعه اقتصادی آن کشور می باشد . توسعه بخش کشاورزی نیز خود در گرو تأمین به اندازه و به موقع آب برای نیاز محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبِ آبیاری است. تعداد زیادی از کشو رها از جمله کشور ایران، در نواحی نیمه خشک و خشک جهان قرار دارند. از ای نرو، استفاده بهینه از منابع آب و تأسیسات آبیاری، جزو اهداف مهم دست اندرکاران مدیریت منابع آب در ایران بوده و در این زمینه، بهره برداری، نگهداری و مدیریت مناسب شبکه های آبیاری و زهکشی حائز اهمیت فراوان می باشد . با توجه به اینکه در احداث شبکه ه ای آبی اری منابع مالی زیادی هزینه می شود ، لذا بهره برداری صحیح و استفاده اصولی از شبکه های آبیاری و زهکشی در توسعه مناطق روستایی کشور از اهمیت فراوان ی برخوردار است. تا دو دهه پیش در ایران، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبی اری و زهکشی به شکل امانی و توسط شرکت های آب منطقه ای (تحت عنوان کلی امور بهر ه برداری شبکه های آبیاری) انجام می شد ولی با ایجاد شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری ، خدمات یادشده از سوی شرکت های آب منطقه ای به این شرکت ها به عنوان شرکت های تأمین کننده خدمات فنی بهره برداری و نگهداری، واگذار شده است. در چند سال گذشته، رویکرد دست اندرکاران مدیریت منابع و تأسیسات آبی در ایران وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که ایجاد ظرفیت های لازم در بخش های غیردولتی برای ارائه خدمات فنی یادشده با هدف ارتقای کیفیت خدمات فنی مورد نیاز و نیز کاهش تصدی گری های دولت ی، مطرح گردی د. هدف موردنظر از طریق شکستن انحصارِ مدیریت دولتی و توسعه فضایِ رقابت در این عرصه دنبال شد. در این تحقیق تلاش شده است وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیر د و محدودیت ها و مشکلات پیش رویِ عملیاتی کردن رویکرد استفاده از خدمات فنی شرکت های بخش غیردولتی در عرصه بهره برداری و مدیریت شبک ههای آبیاری و زهکشی تبیین گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درج واترمارک باینری درون تصویر به روش طیف گسترده :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
به آفرین بهرامی نیا – کارشناسی ارشد، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
احسان نامجو – استادیار، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:
در این مقاله، یک روش واترمارکینگ در حوزه تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) برای تصاویر دیجیتالی ارائه می شود. تصویر واترمارک باینری به روش طیف گسترده درون ادراکی ترین ضرایب تبدیل DCT تصویر میزبان به صورت نامرئی درج می شود. درج یک واترمارک تحت این روش، آن را در مقابل انواع حملات عمدی و غیرعمدی از جمله فشرده سازی با اتلاف، نویز گوسی و نویز نمک و فلفل مقاوم می سازد. استفاده از یک الگوریتم ساده پس پردازش به هنگام استخراج واترمارک، کیفیت دیداری واترمارک استخراج شده را به شکل برجسته ای بهبود می بخشد. نتایج شبیه سازی، کارایی سیستم پیشنهاد شده را در مواجه با بسیاری از حملات بر اساس معیارهای PSNR و MSSIM نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی :

مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فضای جغرافیایی از صفحه 1 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه ارس جنوبی
مقاله سرعت باد
مقاله جهت باد و انرژی باد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی شمع چی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انرژی های پاك یا تجدید شونده، به عنوان یكی از پایه های اساسی رشد و توسعه كشورها در آینده خواهند بود. با اتمام انرژی های فسیلی در آینده، استفاده از انرژی های نو و تجدید شونده ضروری است. لذا توان سنجی این انرژی ها از هم اكنون الزامی است. در این مقاله بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های سینوپتیك استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان اردبیل با استفاده از داده های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالعات به عمل آمده، توان انرژی باد در ایستگاه های اهر، جلفا، كلیبر، مرند، اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، خوی و ماكو به ترتیب 9744، 1564، 2526، 2537، 42264، 10005، 2452، 244 و 1912 بر حسب وات می باشد.
ویژگی های باد با استفاده از فرمول های گوناگون از جمله ضریب تغییرات باد، ضریب تداوم باد و تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاعات، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به محاسبات انجام شده، درصد وزش باد و توان باد در ایستگاه سینوپتیك اردبیل بیشتر از سایر ایستگاه هاست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد تکنولوژی ماکروویو در گندله سازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد تکنولوژی ماکروویو در گندله سازی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد تکنولوژی ماکروویو در گندله سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد تکنولوژی ماکروویو در گندله سازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد تکنولوژی ماکروویو در گندله سازی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زینب باباصفری – شرکت مهندسین مشاور فراتحقیق سپاهان، واحد فرایند

چکیده:
گندله سازی به فرایند تبدیل ذرات ریز میکرونی سنگ آهن به گلوله هایی در ابعاد 16-9 mm و پخت آنها گفته میشود.استفاده از گندله، موجب افزایش بازده فولاد سازی می گردد. در این مقاله استفاده از انرژی ماکروویو به عنوان یک منبع حرارتی به منظور خشک کردن، پیش گرم کردن،اکسیداسیون و سخت شدن گندله، مورد ارزیابی قرار گرفته است.به دلیل خواص مغناطیسی و دی الکتریکی مگنتیت،امواج ماکرویو با دو مکانیزم هدایت یونی و اتلافات هیستریس ناشی از چرخش مگنتیت می تواند گرمایی با سرعت 400 درجه سانتیگراد بر min فراهم کند. از مزایای این روش،انتقال حرارت سریع، گرمادهی حجمی، بازده انرژی بالا،امکان استفاده همزمان از آن با سوخت های فسیلی، کاهش هزینه سرمایهگذاری، عدم وجود آلودگی ناشی از احتراق،انتشار ناچیز گازهای گلخانه ای در مقایسه با سوختهای فسیلی، کوتاه بودن زمان عملیات و راه اندازی مجدد، کنترل دمای بهینه گندلهها و افزایش کیفیت آنها به دلیل اکسیداسیون کامل می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاکم بر سینتیک شیمیایی در یک مکانیزم کاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاکم بر سینتیک شیمیایی در یک مکانیزم کاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاکم بر سینتیک شیمیایی در یک مکانیزم کاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاکم بر سینتیک شیمیایی در یک مکانیزم کاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاکم بر سینتیک شیمیایی در یک مکانیزم کاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

پیام سینایی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هوافضا
ناصر سراج مهدیزاده – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درتحقیق حاضر از شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی انتگرال گیری از معادلات دیفرانسلی حاکم بر سینتیک شیمیایی غلظت گونه های شرکت کننده درمکانیزم کاهش یافته جونز برای احتراق متان – هوا استفاده شده است و مزایای این تکنیک نسبت به سایر روشهای متداول در کدهای شبیه ساز مکانیزمهای احتراقی مورد بحث قرار گرفته است شبکه عصبی مورد استفاده دراین تحقیق از نوع پیشخور چند لایه ای بوده و بوسیله الگوریتم خطای پس انتشار اصلاح شده آموزش دیده است همچنین گام زمانی انتگرال گیری نیز به عنوان یکی از ورودی های شبکه عصبی در نظر گرفته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید