پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن

مقدمه
جامعه ایمن
پیشگیری از سوانح و حوادث
تعریف خطر
پیشگیری از حوادث کودکان
پیشگیری از حوادث سالمندان
پیشگیری از حوادث محیط کار
پیشگیری از حوادث منزل
پیشگیری از حوادث مدرسه
پیشگیری از سوختگی
پیشگیری از سقوط و ضربه
پیشگیری از غرق شدگی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن

1- H. Soori and M. Naghavi

Deaths from unintentional injuries in rural areas of the Islamic Republic of Iran

Volume 5, Issue 1, 1999, Page 55-

2- Robert et al Drivewax – related child pedestrian injuries march

3- A A Hyder, A Ghaffer J Ep: demiel community Health 2002;

4- C Borrell et al, Role of individual and contextual effects injury mortality new evidence from small area/ analysis / injury prevention 2002; 8: 297 –

5- Traffic safety facts 2002, U.S Department of transportation National Center for statistics [www.nhtsa.dotgov

6- Pedestrian injury, injury fact book 2001 – 2002 CDC; National center for injury prevention and control

7- Z. Tabibi and K. pfeffec, choosing a safe place to cross the road 2003 Black well publishing ltd, child: care health 8 Development 294, 237 –

8- M Hasselberg and L Laflamme, Children at risk in traffic Acta pediatr 93: 113 – 119

شهناز طبیعی – مریم نخعی9-

اپیدمیولوژی سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(1377-1381)

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/دوره ششم شماره 1/ص43-51/بهار

دکتر موسی زرگر و همکاران10-

بررسی همه گیرشناختی تروماهای مرتبط با وسایل نقلیه در کودکان تهرانی

مجله پژوهشی حکیم ،تابستان 81 دوره پنجم شماره دوم ص 77-82 سال

دکتر علیرضا ستوده نژاد و همکاران11-

اپیدمیولوژی سوختگی در کرمان:بررسی هزار مورد

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره دوم شماره 3، ص 128-

مقدمه

در بهداشت حرفه ای خطرات را به 4 دسته فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیک و ارگونومیک تقسیم بندی می کنند . درست است که این تقسیم بندی تمامی خطرات پیرامون ما را در بر می گیرد و به متخصصین کمک می کند که برای هرگروه از خطرات شیوه و برنامه ای خاص را طراحی کنند تا براساس مداخلات طراحی شده میزان آسیب ناشی از این خطرات درجامعه را کاهش دهند ولی برای آموزش مردم در آشنایی ها خطرات ، پیرامون و اینکه یاد بگیرند چگونه از خطرات محیط زندگی اجتناب کند کمی غیر کاربردی است . درحقیقت خطرات پیرامون ما در بیشتر موارد ترکیبی از این عوامل رابهمراه دارد و گاهی زنجیره حوادث چنان پیچیده بوده که رسیدن به علت اولیه و یا طبق قانون دو مینو اولین قطعه ای که سقوط کرده و زنجیره ای از حوادث را بوجود آورده کاری غیر ممکن خواهد شد. گاهی عوامل خطر نقشی سینرژسیمی  بریکدیگر دارند. یعنی با بوجود آمدن یک ریسک جدید دریک محیط و افزایش احتمال آن نسبت به وضعیت سابق – عواملی که تا قبل بعنوان عوامل خطر جزئی محسوب می شوند ، پتانسیل خطرآفرینی بیشتری پیدا می کنند. این موضوع بیان کننده این حقیقت است که خطرات در پشت نگرش ها و رفتارهای ما پنهان شده اند و عامل انسانی با نوع نگرشی که دارد و رفتاری که در هر نقطه زمانی و مکانی از او سر می زند به نوعی علت تقریباٌ تمامی حوادث است . در بعضی آمارها مثلاٌ در حوادث رانندگی خطای استانی را تا 70 درصد عامل ایجاد تصادفات می دانند ولی اگر ژرف بنگریم عامل انسانی در بسیاری موارد نقشی بیش از این دارد. حتی اگر این موضوع را نپذیریم و عواملی خارج از اختیار بشر را بعنوان علت بعضی حوادث بدانیم ، نقش انسان در کنترل و پیشگیری از حوادث را نمی توانیم انکار کنیم . در اینجا غرض بیان درصد نقش عوامل انسانی در ایجاد حوادث نیست بلکه هدف آن است که بگوئیم باور ، نگرش و رفتار هریک از ما تا چه میزان می تواند در ایجاد محیطی خطر آفرین و در نهایت بروز حوادث نقش داشته باشد . همه ما در مقابل رفتار و حرکات خود مسئولیم و باید به این باور برسیم که کوچکترین عمل ما ولو بیان یک کلمه خاص در موقعیت زمانی و مکانی خاص می تواند نتایج دور از انتظاری را به بار آورد. خطر تنها مربوط به تصادفات رانندگی ، سقوط ، غرق شدگی ، خوردن دارو و یا ماده شیمیایی نیست . هرچیزی که جان انسان ها را به هر شکلی تهدید کند خطر محسوب می شود اگر مراکز بهداشتی و بیمارستان های یک شهر تمام اقدامات بهداشتی و درمانی خود را بنحو مؤثر و با کیفیت بالا انجام دهند لزوماٌ سلامت را در یک جامعه ارتقاء نبخشیده اند. ممکن است مردم آن شهر و منطقه جان خود را بعللی غیر از بیماریهای واگیر و غیرواگیر از دست بدهند. عواملی که تنها پس از وقوع حادثه آنها را به مراکز بهداشتی درمانی هدایت کند ، زمانی که شاید برای آموزش روشهای پیشگیری از حوادث بسسیار دیر باشد.  اگر در یک شهر کوچک ساحلی در هر ماه از فصل بهار و تابستان ، 10 نفرغرق می شوند سیستم بهداشت و درمان نمی تواند از خود رفع مسئولیت کند چرا که سلامت و ایمنی ، تفکیک ناپذیرند و سیستم بهداشت و درمان همچنانکه در مورد موضوع واکسیناسیون بالاترین خدمات را ارائه می کند و به این حقیقت دست یافته است که ایمن سازی بهتر از منتظر ماندن برای وقوع بیماری و آنگاه درمان است ؛ باید در زمینه های عوامل خطر دیگر نیز جامعه را واکسینه کند ، بهداشت و درمان یک کشور نقش رهبری سلامت در جوامع را بعهده دارد و وظیفه هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادها بعهده او خواهد بود

یکی از مهمترین وظایف پرسنل بهداشتی آموزش سلامت است . درزمینه کاهش آسیب و حرکت به سوی جامعه ایمن همچون دیگر زمینه ها محور کار آموزش سلامت تغییر نگرش در جامعه و توانمند سازی آنها در مقابله با خطرات به شکلی است که باعث تغییر رفتار در حیطه فردی و اجتماعی آنها گردد

معمولاٌ مردم خطرات را دور از خود می بینند و بقول معروف مرگ خوب است ولی  برای همسایه

برای تغییر در باور افراد ، پرسنل بهداشتی می توانند نقش یک تلسکوپ را بازی کنند . آنها خطراتی را که مردم در نگاه عادی نمی بینند به آنها از نزدیک نشان می دهند تا ماهیت آسیب های ایجاد شده را بدرستی برای آنها معلوم کنند . بدین صورت می توان نگرش را در افراد تغییر داد . در عین حال برای اینکه این تغییر نگرش به تغییر رفتار منجر شود باید شرایط محیطی را به دقت بررسی کرد . افراد را توانمند ساخت و موانع اطراف در شکل گیری رفتار صحیح را به کمک خود مردم مرتفع نمود

حقیقت آن است که اگر ما از نتایج بسیاری از کارهای خود باخبر بودیم هرگزآنها را انجام نمی دادیم.  گاهی هم که از مخاطرات بعضی اقدامات آگاهی نسبی داریم یا اطلاعات ما از روشهای ایمن برای انجام آن فعالیت  ناقص است یا بعلت موانع فردی و اجتماعی نمی توانیم کار را بصورتی ایمن  انجام دهیم . در اینجا است که در کنار آگاهی و باور ایمنی در مردم ، نقش تجهیزات و ملزومات ایمنی و دسترسی همگانی به این منابع مطرح می شود. نمی توان کارمندان یک بانک را محکوم کرد که چرا کار مردم را دیر انجام می دهند ، در حالیکه آنها را با دانش و تکنولوژی روزمجهز نکرده ایم . نمی توان به مردم یک روستا گفت از آب سالم استفاده کنید درصورتی که طریقه سالم سازی آب را به آنها یاد نداده و امکانات ابتدایی و مقدمات کار را برای آنها فراهم نکرده باشیم. از طرف دیگر اگر آموزش  ما در جهت توانمند سازی آنها نباشد هرچند در یک مقطع کوتاه موفق شویم تغییری در رفتار آنها ایجاد کنیم ولی با کوچکتری تغییر در صورت معضل بهداشتی ، تمام تلاشهای ما بی ثمر خواهد شد. ما باید بجای دادن ماهی به مردم ماهیگیری را به آنها بیاموزیم. مردم باید به این حقیقت واقف شوند که نتیجه ی رفتار آنها مستقماً گریبانگیر خود آنها خواهد شد، بنابراین باید در هر شرایطی ولو آنکه از نظر مالی و زمانی برای آنها هزینه بر باشد، رفتار صحیح را انجام دهند. رفتار صحیح در حیطه فردی منجر به رفتار صحیح در خانواده و متعاقب آن جامعه خواهد شد

جامعه ایمن

مدینه فاضله ، شهر آرمانی ، شهر سالم و بالاخره جامعه ایمن مضامینی هستند که شاید آن را زیاد شنیده باشید. آنچه که دانشمندان و فرهیختگان جوامع را  به اندیشیدن در قالب این الفاظ و عبارات برانگیخته است ، دیدن رنج انسان هایی بوده که بدون آنکه خود خواسته باشند ، دراثر عواملی قابل پیشگیری دچار لطمات و آسیب های روانی و جسمی شده اند . شاید ایمنی مهمترین نیاز انسان بعد از تغذیه باشد چراکه این نیاز از دوران جنینی تا  پایان حیات با او خواهد بود و درصورتی که امنیت جسمی و روانی انسان به هرشکلی تهدید شود ، انسان هم بصورت غریزی و هم ارادی به آن واکنش نشان می دهد . ضربان قلب جنین و حرکات او در شکم مادر به عوامل              تهدید کننده حیات واکنش نشان می دهد و رشد و نمو جنین نیز ممکن است تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گیرد. حتی سیگارکشیدن اطرافیان نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض در جنین گردد. تمامی عوامل پیرامون ما چه آنها که بوسیله یکی از حواس خود ویا با ابزارهای موجود  از آنها باخبریم و چه آنهایی که ممکن است در قلمرو ناشناخته های ما باشند به نحوی برروی ما تأثیرمی گذارند ، خود انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و بعنوان یک سیستم ممتاز  با قابلیت های فوق العاده می تواند برخود و دیگران تأثیر گذارد. در هنگام شکل گیری مغز انسان در دوران جنینی حدود صد تریلیارد ارتباط مغزی میان سلول های عصبی بوجود می آید. اگر با تکنولوژی موجود بخواهیم کامپیوتری با ظرفیت اطلاعات و پردازش مغز انسان داشته باشیم نیاز به حجمی برابر با یک آسمانخراش خواهیم داشت. جالب اینجا است که در مورد اغلب انسانها این ساختمان مرتفع بلا استفاده مانده است و تنها از حداکثر یک و  یا دو اتاق و تجهیزات آن استفاده می شود . جان کلام آنکه انسان با این همه پیچیدگی و ظرفیت ، بجای آنکه از این نعمت خداداد ، حداکثر استفاده را کند و مسیر تکامل را بپیماید ، با دورشدن از فطرت حقیقی خود ، اهداف بزرگ را فدای اهداف حقیر و سریع الوصول می کند و حیات جسمی و روحی خود و دیگران را به مخاطره می اندازد . دانش بشری بجای اینکه درمسیر آسایش و امنیت انسانها و برقراری مساوات بین تمامی طبقات اجتماعی و تمامی نژادها و قومیت ها قرار گیرد در دست گروهی اندک قرار گرفته و برای منظورهایی صرفاٌ سود جویانه بکار گرفته می شود . شاید به ذهن خواننده چنین متبادر شودکه عنوان کتاب یعنی جامعه ایمن که بیشتر مفهومی محیطی را در ذهن تداعی می کند با مطالب مطرح شده  سنخیت آنچنانی ندارد ، ولی حقیقت امر آن است که برای دسترسی تمامی افراد یک جامعه به سطحی از ایمنی و سلامت که  در تعریف حداقل استانداردی که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده است ( یعنی سلامتی جسمی ، روحی و نه فقط بیمار نبودن ) قرار گیرد نیاز به ایجاد تعادل در تمامی سطوح و ارکان اجتماعی خواهد بود . باید کنکاش کنیم که در سطح جامعه  چه چیز حیات انسانها را مورد تهدید قرار می دهد و عمر طبیعی را از آنها می گیرد . نمی توان تنها یکی از ابعاد و یکی از علل را بررسی کرد چون تمامی این عوامل چون حلقه های زنجیر در ارتباطند ، همانگونه که بیماری جان انسان را تهدید می کند ، سوانح و حوادث نیز جان انسان را  خواهد گرفت . کودکی که والدین او تمام  واکسن هایش  را  به  موقع زده اند ، درصورت بیمار شدن به موقع نزد پزشک آورده شده است ، از نظر ژنتیکی و تغذیه ای نیز هیچ مشکلی ندارد و درسلامت کامل جسمی و روانی است ، ممکن است در اثر یک غفلت پدر و مادر و اطرافیان درخانه ، مدرسه ، خیابان و ;  دچار حوادثی ازقبیل سوختگی ، ضربه ، خشونت و  ; گردد . بنابراین برای افزایش ضریب ایمنی در جامعه ، هیچیک از گزینه ها را نمی توان حذف کرد و با توجه به گستردگی موضوع ، قبل از شروع هر فعالیتی دراین زمینه باید افکار عمومی جامعه را نسبت به این موضوع حساس کرد.  باید تک تک افراد جامعه به این باور برسند که ایمنی جزء جدایی ناپذیر چرخه حیات آنهاست. در این کتاب تلاش شده است که خواننده ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیمی چون خطر ، ارزیابی خطر ، حادثه و آسیب ، با بینش و تفکر مدل جامعه ایمن و لزوم اجرای آن آشنا گردد . به امید آن روزی که هریک از ما به این باور برسیم که برای فراهم کردن زندگی بهتر و زیباتر برای خود ، باید تجسم زندگی دیگران در ذهن ما  نیز بهتر و زیباتر شود

جامعه ایمن رفتار ایمن

دستیابی به ایمنی در یک جامعه در گرو رفتار تک تک افراد جامعه است. هرکس در هر مقام و رتبه از نظر اجتماعی در برقراری ایمنی و امنیت اجتماع خود نقش دارد. برای دستیابی به ایمنی حداقل  4 اصل باید برقرار باشد

باور ایمنی : همه ما باید به این باور برسیم که ایمنی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی و زندگی سالم است . باید بپذیریم که رفتار هریک از ما دربرقراری رنجیره رفاه و سلامت در جامعه تأثیر گذاراست . باید بدانیم که عدم آگاهی ما از رفتارهای ایمن درزندگی ، ما را از گناه به خطر انداختن جان خود و دیگران تبرئه نخواهد کرد. باید به هر وسیله ممکن خواه از طریق مطالعه یا مشاوره با متخصصین یاد بگیریم که امور روزمره خود را درست انجام دهیم. زیرا ایمنی چیزی نیست جز درست انجام دادن کار. این باور باید چنان درما تقویت شود که ما را وادار کند نگرش خود را در زندگی به سمت رفتارهای ایمن تغییر دهیم . برای دستیابی به باور ایمنی و تغییر نگرش در جامعه نیاز است که تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همگام با مردم در این مسیر قدم بردارند. هیچکس نباید از این قاعده مستثنی شود . هرکس در سطح امکانات فکری و جسمی خود در هر زمان و مکان ممکن باید در ارتقاء ایمنی خود ودیگران مشارکت کند . بدیهی است در این مسیر سازمانی  غیر دولتی و مردم نهاد که تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را با کسب نظرات مردم و جذب مشارکت جامعه منسجم کند ، رسیدن به هدف را تسهیل خواهد کرد

آگاهی از نحوه ی بکارگیری تجهیزات ایمنی

ما در زندگی روزمره در خانه و محل کار، کوچه و خیابان، پارک و اماکن تفریحی برای پیشبرد امور زندگی  با وسایل بسیاری سر و کار داریم . برای اینکه این امور به درستی انجام گیرد و در عین حال سلامتی افراد به مخاطره نیافتد نیاز است که اصول  ایمنی رعایت گردد. علاوه بر اعتقاد به ایمنی افراد باید نحوه ی انجام ایمن امور را نیز بدانند. منظور از تجهیزات و ملزومان ایمنی آن نیست که حتماً وسایلی خاص بصورت مجزا در اختیار ما باشد بلکه باید وسایل مورد نیاز ما در انجام امور روزانه به گونه ای ساخته شده باشند که شرایط ایمن انجام دادن کار برای افرادی که با آنها سر و کار دارند مهیا شده باشد. البته گاهی نیز ممکن است تجهیزاتی اظافی موسوم به تجهیزات ایمنی در کنار این وسایل وجود داشته باشد تا انجام ایمن کار را ممکن سازد. هر کس در هر شرایطی که باشد برای انجام هر اقدامی باید نحوه ی استفاده ی صحیح از وسایل مورد کاربرد را بداند وگرنه شانس ایجاد حادثه برای خود و اطرافیان را بالا می برد و جان افراد را به مخاطره می اندازد. نوع اقدام خطرناک به تنهایی نمی تواند شدت آسیب ناشی از حادثه را تعیین کند بلکه این نحوه ی برخورد دیگر افراد و شرایط پیرامون است که شدت ابعاد حادثه را مشخص خواهد کرد. یک راننده ی بی احتیاط که سرعت مطمئنه را رعایت نمی کند می تواند در یک اتوبان پرترافیک ده ها نفر را به کشتن دهد . یک سیگاری بی احتیاط که ته سیگار خاموش خود را در یک جنگل رها می کند می تواند آتشی بپا کند که هزاران نفر نتوانند آن را خاموش کنند . در ابعاد شغلی نیز عدم رعایت موارد ایمنی بهداشتی ممکن است یک همه گیری ایجاد کند و یا برآورد نادرست در ساختن یک پل منجر به تلفات سنگین ناشی از خرابی آن شود

قانون و مقررات مناسب و رعایت آن

وظیفه دولت و مراجعه قانونگزار آن است که با تصویب قوانین ، مقررات و آئین نامه های مناسب زمینه را برای کاهش آسیب در جامعه فراهم کنند . این قوانین باید به گونه ای باشد که تمامی ارکان زندگی فردی – خانوادگی و اجتماعی را درابعاد زمانی مکانی مختلف دربرگیرد . باید در این زمینه هیچ خلاء قانونی موجود نباشد و هرکس در هرزمان و مکان ، رفتار غیر ایمن از او سر زد در قبال کار خود پاسخگو باشد . باید اعمال قانون با ریسک و خطر تناسب داشته باشد

در کشورهای توسعه یافته هرکس که وظیفه ای را در جامعه به عهده دارد از نظر آگاهی و دانش شغلی ، مسئولیت پذیری و توانایی های فردی در ارتباط با همان شغل مورد بررسی کامل قرارمی گیرد. این بررسی به زمان قبل از استخدام محدود نمی گردد بلکه بسته به حساسیت شغل ، معاینات و ارزیابی هر 6 ماه یا یکسال انجام می گردد. علاوه براین در طول انجام مسئولیت از طریق اخذ نظرات مردم و همکاران فرد و نظارت کارفرمای مستقیم در صورت احتمال سلب صلاحیت و ارزیابی مجدد بلافاصله انجام می گیرد و راهکار مناسب برای رسیدن فرد به شرابط ایده آل فراهم می گردد. هر لحظه که صلاحیت فرد از لحاظ شغلی رد شد ، فرد از کار برکنار شده و شغلی مناسب برای وی در نظر گرفته خواهد شد. در کشور ما نیز در بعضی شغل ها خصوصاٌ در خلبانان معاینات دوره ای انجام می گردد. ولی بنظر می رسد در بعضی از شغل های حساس بجز معاینات قبل از  شروع کار – بررسی دیگری انجام نمی گیرد و اگر هم انجام می شود جامع و کامل نیست . بعنوان مثال رانندگان برون شهری هنگام صدور گواهینامه و یا مجوز از لحاظ اعتیاد بررسی می گردند . ولی از لحاظ دیگر تواناهای حرفه ای مورد بررسی کامل قرار نمی گیرند و معاینات دوره ای 6 ماهه و یکساله نیز بیشتر جنبه صوری دارد تا بررسی کامل . بنظر می رسد که سازمان های بیمه گر بایستی  در زمینه آموزش ایمنی بیش ازپیش فعال شوند ، چرا که پوشش بیمه ای محض نه تنها از مزان تصادفات و تلفات جاده ای نکاسته است بلکه در بعضی موارد باعث گردیده افرادی که بینش کافی در این زمینه کسب نکرده اند در انجام تخلفات بی مهاباتر شوند زیر که در صورت وقوع حادثه بیمه را پشتیبان خود می بینند. این وظیفه سازمان های بیمه است که جهت حفظ سلامت مردم و کاهش هزینه های خود در جهت ایجاد مقرراتی گام بردارند که

الف ) پوشش بیمه ای رانندگان و عابرین صدرصد شود

ب ) میزان دانش ایمنی ، مسئولیت پذیری ، تجربه و توانایی های ذهنی و جسمی را در حق بیمه پرداختی رانندگان و حتی عابرین پیاده اعمال کنند. ریسک پذیری افراد باید محاسبه شود، یعنی تفاوت رفتار ایمن و غیر ایمن در چارچوب ریالی محاسبه گردد و افرادی که از لحاظ توانایی مناسبترند و دانش و نگرش آنها نیز در جهت ایمنی بیشتر است حق بیمه کمتری پرداخت کنند. بدین طریق مردم یاد می گیرند که اولاٌ اعمال خود را کنترل کنند ، ثانیاٌ دست به کارهایی بزنندکه توانایی انجام آن را دارند . سازمان های بیمه باید بخشی از درآمد خود را صرف آموزش و ارتقاء آگاهی مردم نسبت به رعایت اصول ایمنی کنند . منافع اینکار بیش از همه متوجه خود سازمان های بیمه خواهد بود . بعلاوه بار ناشی از تلفات درکل جامعه کاهش خواهد یافت

دستیابی به تجهیزات و ملزومات ایمنی

درست است که عوامل انسانی نقش برجسته ای در ایجاد سوانح و حوادث دارند ولی این امر باعث نمی شود که ما نقش شرایط غیر ایمن و عدم تجهیزات مناسب را نادیده انگاریم. مدرسه ای که در کنار اتوبان ساخته شده است و دانش آموزان برای رسیدن به خانه باید روزی دوبار از این گذرگاه عبور کنند در حالیکه پل هوایی نیز در آن منطقه وجود ندارد ، نمونه ای برای این موضوع است

در اینجا اتوبان عامل خطر اصلی است ، شما هرچند دانش آموزان و معلمین رانسبت به رعایت موارد ایمنی و چگونگی گذراز اتوبان آگاه کنید نمی توانید خطر را به صفر برسانید چرا که دانش آموزان تنها یک طرف قضیه را تشکیل می دهند . طرف دیگر این مسئله رانندگان – نوع جاده – سرعت وسایل – نوع وسایل – علائم رانندگی و 000 خواهند بود

ایجاد تغییر در تمامی این موارد کاری غیر ممکن خواهد بود ولی احداث یک پل هوایی هرچند  هزینه براست ولی جلوی بسیاری از تلفات انسانی را در آینده خواهد گرفت ، ضمن اینکه به اصل اول یعنی آموزش و آگاهی و دستیابی به باور ایمنی نیز کمک می کند. نمونه دیگردر تصادفات عابرین پیاده با وسیله نقلیه استاندارد نبودن وسیله نقلیه است . اگر وسیله ای با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کند درصورت پریدن یک عابر به وسط خیابان یا جاده راننده باید حداقل 165 متر فاصله داشته باشد تا وسیله را کنترل کند حال اگر ترمز ماشین او دچار اشکال بود یا کلاٌ وسیله نقلیه استاندارد نبود فاصله مطمئن بیشتر خواهد شد و خطر تصادف نیز افزایش خواهد یافت.  اگر رانندگی در شب صورت گیرد. چراغ اتومبیل و رنگ لباس عابر نیز حکم همان تجهیزات ایمنی را خواهند داشت ، مثلاٌ عابر پیاده در شب نباید از لباسهای تیره استفاده کند ، لباسهای روشن و براق به بهتر دیده شدن عابرین توسط رانندگان کمک می کند

تاریخچه ی فعالیت در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازیافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازیافت

بازیافت    
باطرِی ها    
باطری تر    
باطری های خشک    
باطری های دکمه ای    
بازیافت باتری های فرسوده    
1 ) سرب    
2 ) ساختار باتری سرب / اسیدی    
3 ) بازیافت باتری سرب / اسیدی فرسوده    
الف )خردایش و تفکیک اجزای باتری فرسوده و انجام فرآیندهای جانبی    
ب ) استحصال سرب از ترکیبات سرب دار    
ج ) پالایش و آلیاژسازی سرب    
4 ) سولفات سدیم    
الف ) صنایع پودر شوینده    
ب ) صنایع شیشه سازی    
ج ) صنایع تولید کاغذ    
5 ) پلی پروپیلن     
بازیافت باتری های فرسوده    
باتری های سربی اسیدی    
باتری های فرسوده منابع تامین سرب    
بازیافت باتری ها    
کنوانسیون بازل    
نتیجه گیری    
بررسی اثرات زیست محیطی باطری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست    
مدیریت مصرف باتری در ایران    
نتیجه گیری    
ارائه پیشنهاد بمنظور بهبود کیفیت کمپوست    
بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی    
1-مقدمه     
2-تعریف پسماند ویژه     
3-پسماندهای الکترونیکی     
2-3 انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکترونیکی     
4-پسماندهای الکتریکی     
1-4 تعریف پسماندهای الکتریکی     
2-4 تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکتریکی     
1-2-4 تجهیزات صنایع و صنعت برق     
2-2-4 تجهیزات و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوع     
3-2-4 تجهیزات و وسایل مولد حرارتی و نوری    
4-2-4 تجهیزات و وسایل الکتریکی حمل و نقل     
5-2-4 سایر وسایل     
5– شیوه های مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی     
1-5 روشهای استفاده مجدد     
1-1-5 بهره گیری دوباره Ruse    
2-1-5 بازگرداندن Reduce    
3-1-5 بازیافت Recycel    
6- آلودگی های زیست محیطی ناشی از مدیریت نادرست     
1-6 فلزات غیر سمی    
2-6 فلزات سمی یاسنگین     
1-2-6 سرب     
2-2-6 کادمیوم     
3-2-6 کروم 6 ظرفیتی     
4-2-6 جیوه    
5-2-6 آسکارول     
6-2-6 آرسنیک     
7-2-6 ضد اشتعال های برم دار     
8-2-6 انواع پلاستیک و پلیمرها     
1-8-2-6 هیدروکربورهای هالوژنه (دی اکسین ها و فوران ها )     
7- نتیجه گیری     
منابع و ماخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازیافت

1- علوی مقدم محمدرضا ، مختارانی بابک ، مدیریت مواد زاید خطرناک ، انتشارات پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،

2-عبدلی محمدعلی ،زند دریابیگی ، تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای ، مجله محیط شناسی شماره 37 ، بهار

3- کمیته کشوری بهداشت حرفه ای ، عوامل بیماریزا و حدود تماس شغلی ، معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران ،

4- نقشینه نادر ، بازیافت ضایعات الکترونیکی ، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم ، 14 تیر

5- شریعت پناهی محمد ، مبانی بهداشت محیط ، انتشارات دانشگاه تهران ، مرداد

6-عقیلی نژاد ماشاءا;، مصطفایی مسعود ، طب کار و بیماریهای شغلی ، با همکاری اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای ، انتشارات ارجمند،

بازیافت

   بازیافت یکی از اقدامات موثر و پیشگیرانه در زمینه حفظ محیط زیست است . برای بوجودآوردن چرخه بازیافت نیازمند عوامل مختلفی نظیر تلاش صاحبان صنایع ، مردم و سازمانهای مرتبط هستیم.  بازیافت باطری به دلیل وجود  فلزات سنگین درساختار آنها و نقش این فلزات در  آلودگی محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متن زیر که برگرفته از سایت سازمان EPA است. اهمیت ونقش عوامل مختلف در بازیافت را  نشان می دهد

  باطرِی ها

زمانی که شما به یک منبع انرژی قابل حمل و راحت نیاز دارید. می توانید به باطری ها اطمینان کنید

باطری ها در شکل  و اندازه های  مختلف انرژی  مورد  نیاز  شما را تامین می نمایند. معمولا” باطری هادر جایی کار میکنند که ما آنها را نمی بینیم .باطری ها نوسان برق را کنترل می کنند همچنین به عنوان تامین کننده انرژی پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند. در مواقع بحرانی در بیمارستانها و عملیات نظامی کاربرد دارند. انعطاف پذیری باطری ها در مصارف گوناگون به دلیل تنوع اندازه و شکل آنهاست اما تمام باطری ها دارای دو عنصرعمومی هستند که ترکیب این دو باعث تولید انرژیمی شود. که عبارتند از محلول الکترولیت و فلزات سنگین بازیافت باطری می تواند از نشر فلزات سنگین در خاک و هوا جلوگیری نماید

  با توجه به خاصیت تجمع پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آنها به چرخه مواد غذایی بازیافت این فلزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مواد بازیافتی حاصل از باطری های مستعمل می تواند در ساخت یک باطری جدید استفاده شود. باطری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه ، سرب، روی،  کادمیوم و نیکل هستند.زمانی که باطری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شود ممکن است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. در این رابطه قانون عدم استفاده از جیوه در برخی از باطری های قابل شارژ در اداره مدیریت تولید باطری امریکا در سال 1996 به تصویب رسید

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود

باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

باطری تر

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود .باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

 باطری های خشک

  امریکاییها در سال نزدیک به 3 بیلیون سلول باطری خشک. برای اسباب بازی ، ساعت ، لپ تاپ ، تلفن های قابل حمل، ابزار مکانیکی قابل حمل و کامپیوتر خریداری می کنند. باطری های الکالین ، زینک کربن، اکسید جیوه ، اکسید نقره ، زینک هوا، لیتیم هر امریکایی به طور متوسط در سال هشت باطری خشک مصرف می کند

  باطری های آلکالین ، هر روز در خانه ها در ریموت ( کنترل ها ) چراغ های چشمک زن و دیگر کاربردها استفاده میشوندیکی از راههای کاهش تعدا د باطری های زائد ( مستعمل ) خرید باطری های قابل شارژ است . علاوه بر دوره طولانی مصرف ( یعنی زمان نگه داشتن شارژ ) این باطری ها به اندازه یکصد باطری یکبار مصرف کار میکنند. تقریبا” از هر پنج باطری خریداری شده در امریکا یکی قابل شارژ است

باطری های دکمه ای

 این نوع باطری ها در ساعت ، وسایل کمک شنوایی استفاده میشود که جیوه ، نقره ، کادمیوم ، لیتیم ، یا دیگر فلزات سنگین محتویات اصلی این باطری ها هستند

از آنجا که محتویات این باطری ها قابل بازیافت هستند . و حجم آنها کوچک است و حمل و نقل آنها آسان است  توجه و هدف گذاری خاصی برای بازیافت آنها انجام شده است

    بازیافت باتری های فرسوده

 جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود. در این راستابازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت و ; یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد.بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها و سرباره از مهمترین اهداف در بازیافت باتری های سرب- اسیدی

می باشد

1 ) سرب

از لحاظ کاربرد صنعتی، سرب در مقام پنجم پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی قرار دارد و در صنایع تولیدی مختلف نظیر باتری های سرب/ اسیدی، سیم و کابل، پیگمنت

های رنگی، شیشه سازی، اسلحه و مهمات، افزودنی بنزین، حفاظت در برابر اشعه و; کاربرد دارد.براساس آمار منتشره توسط انجمن بین المللی سرب

(International Lead Association) از سال 1960 تا 2010 میزان مصرف سرب در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است و همواره صنعت باتری با بیشترین سهم همراه بوده است، بطوریکه در سال 2010 ، 85%سرب تولید شده در جهان در این صنعت بکار رفته است .سرب در طبیعت بصورت ترکیبات سولفیدی، کربناته و; وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید