مقاله نور و فیزیولوژی .دستگاه عصبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نور و فیزیولوژی .دستگاه عصبی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نور و فیزیولوژی .دستگاه عصبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نور و فیزیولوژی .دستگاه عصبی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نور و فیزیولوژی .دستگاه عصبی :

نوروفیزیولوژی
طرح کلی دستگاه عصبی
نرون دستگاه اعصاب مرکزی – واحد عملکردی اصلی
دستگاه اعصاب مرکزی دارای متجاوز از 100 میلیارد نرون می‌باشد. شکل نوعی نرون را نشان می‌دهد که در قشر حرکتی مغز یافت می‌شود. سیگنالهای ورودی از طریق سیناپس‌هایی که عمدتا بر روی دندریت ها قرار دارد وارد نرون می‌شوند. این سناپس‌ها، بر روی جسم سلولی نیز وجود دارند. انواع مختلف نرون، ممکن است چند صد تا نزدیک به 200000 اتصال سیناپس از فیبرهای ورودی داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنالهای خروجی از طریق تنها آکسونی که از نرون خارج می‌شود، حرکت می کنند. این آکسون تعداد زیادی شاخه مجزا دارد که به سایر قسمتهای دستگاه عصبی یا محیط بدن می‌رود.
یکی از ویژگیهای بیشتر سیناپس‌ها این است که اجازه می دهد سیگنال عصبی در حالت طبیعی فقط رو به جلو حرکت کند (از آکسون به دندریتها) و این امکان را فراهم می‌نماید که برای انجام اعمال عصبی لازم، سیگنال عصبی در مسیرهای مورد نیاز هدایت شود.

قسمت حسی دستگاه عصبی – گیرنده‌های حسی
بیشتر فعالیتهای دستگاه عصبی ، توسط تجربه حسی گیرنده های حسی آغاز می‌شوند.
اطلاعات حسی را از گیرنده‌های حسی تمام سطح بدن و بعضی از ساختمان‌های عمقی منتقل می کند. این اطلاعات از طریق اعصاب محیطی وارد دستگاه اعصاب مرکزی می‌شوند و بلافاصله به نواحی حسی متعدد، در قسمت های زیر منتقل می گردند:
1-تمام سطوح نخاع؛
2-تشکیلات مشبک بصل النخاع، پل دماغی (پونس) و مغز میانی (مزانسفال)؛
3-مخچه؛
4-تالاموس؛
5-مناطقی از قشر مغز.
سپس از نواحی حسی، سیگنالهایی ثانویه تقریبا به تمام قسمتهای دیگر دستگاه عصبی ارسال می‌شوند.

سیناپس‌های دستگاه اعصاب مرکزی
اطلاعات در دستگاه اعصاب مرکزی عمدتا به شکل پتانسیل عمل عصبی، یا با بیان ساده‌تر «ایمپالس‌های عصبی» و از طریق تعدادی نرون متوالی انتقال می‌یابد.
انواع سیناپس‌ها – شیمیایی و الکتریکی
دو نوع سیناپس عمده وجود دارند:
1-سیناپس‌های شیمیایی
2-سیناپسهای الکتریکی
تقریبا تمام سیناپسهایی که برای انقال سیگنال در دستگاه اعصاب مرکزی انسان به کار رفته‌اند، سیناپس‌های شیمیایی هستند در این سیناپس ها، اولین نرون ماده ای شیمیایی در فضای سیناپسی ترشح می‌کنند که نروترانسمیتر (یا به بیان ساده‌تر ماده ترانسمیتر) نامیده می‌شود. این ترانسمیتر با تاثیر بر گیرنده‌های پروتئینی نرون بعدی، آن را تحریک یا مهار می‌کند و یا به روشی دیگر حساسیت آن را تغییر می‌دهد. تاکنون متجاوز از 40 ماده ترانسمیتر کشف شده است. تعدادی از شناخته‌ شده‌ترین آنها عبارتند از: استیل کولین،‌ نوراپی نفرین، هیستامین، اسید گاما آمینوبوتیریک (GABA)، گلیسین، سروتونین و گلوتامات.
در مقابل، سیناپس‌های الکتریکی با وجود کانالهای مایع باز و مستقیم مشخص می‌شوند، که الکتریسیته را از یک سلول به سلول بعدی هدایت می‌کنند. بیشتر این سیناپس‌ها از ساختمانهای توبولی پروتئینی و کوچکی تشکیل شده‌اند، که اتصالات شکاف دار نامیده می‌شوند و اجازه می‌دهند که یونها آزادانه از درون یک سلول به درون سلول بعدی جابجا شوند. اتصالات شکاف دار و دیگر اتصالات مشابه، وظیفه هدایت پتانسیل عمل را از یک فیبر ماهیچه صاف به فیبر بعدی در ماهیچه صاف احشایی و از یک سلول به سلول ماهیچه قبلی به سلول بعدی در ماهیچه قلب به عهده دارند.

هدایت «یک طرفه» در سیناپس‌های شیمیایی
سیناپس‌های شیمیایی مشخصه خیلی مهمی دارند که آنها را بای هدایت سیگنالهای دستگاه عصبی کاملا مطلوب می‌سازد.
آنها همیشه سیگنالها را در یک جهت هدایت می کنند؛ یعنی از نرونی که ترانسمیتر ترشح می‌کند (موسوم به نرون پیش سیناپسی) به نرونی که ترانسمیتر بر آن اثر می‌کند (موسوم به نرون پس سیناپسی). این همان اصل هدایت یک طرفه در سیناپس‌های شیمیایی است و کاملا با هدایت در سیناپس‌های الکتریکی متفاوت است. سیناپس‌های الکتریکی معمولا می‌توانند سیگنالها را به صورت دو طرفه هدایت کنند.
غشای نرون پس سیناپسی،‌در محل سیناپس ، دارای تعداد زیادی گیرنده های پروتئینی است. مولکولهای این گیرنده‌ها دو جزء مهم دارند:
1-جزء‌اتصالی که از غشاء به داخل شکاف سیناپسی برآمده می‌شود (و ترانسمیتر عصبی رها شده از پایانه پیش سیناپسی به آن متصل می‌شوند) و
2-جزء ناقل یون که در تمام ضخامت غشاء تا درون نرون پس سیناپسی جای گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درباره ی پزشکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درباره ی پزشکی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درباره ی پزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درباره ی پزشکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درباره ی پزشکی :

این پاسخ التهاب ذاتی تضعیف شده نه تنها در ضایعه مقعدی اتفاق می افتد بلکه در جراحت پوست نیز رخ می دهد.
بنا براین ،این فرضیه مطرح است که حاصل ماکروفاژ تضعیف شده وکاهش تراوش IL-8منجر به کاهش ارتشاح نوتروفیل در بیماران بیماری crohn می شود.CRAD15 به طور خاصی در سلول های Paneth وسلول های درون ریز نشان داده شده است که در عمق اپیتلیوم ایلئوم روده کشف شده است.
جهش های CARD15با منطقه بندی ایلئوم بیماری crohn همراه هستند.سلول های پنهان Paneth پتپید های آنتی باکتریایی مانند دفاعی ها. این پتپید ها قسمتی از سیستم سد غشاء مخاطی هستند وبرای باکتری های کشنده مهم وبا اهمیت تلقی می شوند.card15حالت دفاعی وکریپتودین را تحریک می کند ومی تواند باکتری های کشنده دورن سلولی را توسط تحریک ودفاع کریپتودین و دفاع باکتریسبدال تغییر دهد.
علاوه برآن،حالت پیش از حدCARD15 در کاهش سالمونلا بازمانده در سلئل های اپیتلیال روده نتیجه می شود.
نقص دفاع ودفاع که در بیماران بماریvrohn بیان شده،در بیمارانی با پلی مورفیم های card15بیشتر است روزانه نشان داده شده است که عامل تحریک ماکروفاژ گرانولوسیت منجر به بهبود نسبی بیماری در 40 درصد از بیماران خفیف تا وخیم بیماری crohn در آزمایش تصادفی بالینی می شود.GM-CSF موجب القاءباکتری های کشنده توسط ماکروفاز ها،مونوسیت ها وسلول های دندریت می شود. بنابراین،جهش های CARD15 ونقش وکاربد سلول های Paneth ناقص ومعیوب می تواند به صورت بالقوه منجر به باکتری های کشنده معیوب شود.
پاکسازی نابسنده باکتری لومن سپس می تواند منجر به التهاب دائم وبیش ازحد پاسخ ایمنی پذیرنده با افزایش تولید سیتو کنیز های TH1شود.

سازگاری سیستم ایمنی:
؟ ایمنی از دودمان وخاندان لنفوئید که شامل لنفوسیت های TوB است به تحریک آنتی ژن در روش خاصی واکنش نشان میدهد.این ویژگی به سیستم ایمنی سازگار اجازه میدهد که به تنوع بیش ازحد آنتی ژن هایی که درلومن روده حضور دارند به شیوه خاصی پاسخ دهد.سلول های Tتنوع گسترده ای از آنتی ژن هایی را که توسط APC-sاز سیستم ایمنی ذاتی اهدا شده است واز منبع سلول گیرنده Tاستفاده میکند را شناسایی می کنند. سلول گیرنده Tیا TCR همراه باآنتی ژن ها ساختار پیچیده ای را تشکیل می دهند که توسط فعل سازی آبشار (یک مجموعه پی در پی)بدست می آید،در تراوش سیتو کنیز های ملتهب به وسیله عامل موثر سلول های T،با الگوی متمایز ستیو کینبرای بیماری crohn وجراحت کولیت به نتیجه می رسد.
بیماری crohn:
الگوی غالب ستیوکین در بیماران بیماری crohn بعنوان پاسخ های TH1 طبقه بندی شده است .پاسخ های TH1 توسط افزایش گراوش اینترفرونY وعمدتا توسط تولید APCSطبقه بندی می شوند.در واقع ،سلول های Tمجزای غشاءمخاطی از بیماران بیماری crohn مقدار زیادی از IFN-Y را تولید می کنند. سلول های Tبه عنوان عامل حیاتی در گسترش التهاب نشان داده شده است والگو های کولیت را زا لحتظ ژنتیکی طرح ریزی میکند.
این موضوع از موش های IL-2 وil-10 وtcrb وTg26 نشان داده شده است.
وانتقالی است از سلول های tبه ترکیب مادهای از موش های دارای نقص ایمنی.
کشف راهی برای THI7 مفهوم التهاب TH1را عوض می کند.IL-17 پاسخ های TH17 را تغییر می دهد ومنجر به التهاب واسطه های زیادی می شود،بیتر بطور چشمگیر آنهایی که در تکثیر ،مرحله بالغ شدن وفراخوانی نوتروفیل ها درگیر هستند. تولید آنها توسط تراوش IL-6،TGF وil-23 ونیز سلول های ایمنی ذاتی همانند سلول های دندریت تحریک می شود.بنابر این،حالتIL-23 توسط سلول های دندریت ایلئوم وباکتری روده تحریک می شود.یطحIL-17وil-23 در بافت بیناری crohn به همراه چندین الگوی کولیت آزمایشی افزایش می یابد.
نقصIL-17 از ایجاد کولیت در موش های TNBSجلوگیری می کند.
مهم اینست که راه IL-12/IFN وراه IL-23/IL-17 همدیگر را سرکوب میکنند.
جراحت کولیت:
شرح پاسخ های سلول Tدر جراحت کولیت بیشتر TH2 را مورد بررسی قرار می دهد مانند تراوش پیچیده IL-4 ،IL-5ویاIL-13.
اگرچه سطح IL-5 IL-4 دریافت بیماران جراحت کولیت متغییر است.سلول های TH2 درفعالسازی سلول های Bدر مقایسه با سلول های TH1ا کمک بیشتری را فراهم می کنند.در واقع،جراحت کولیت با اتو آنتی بادی هایی مثل PANCA وضد پروتئین های عظلانی با گستره بیشتری همراه است تا در بیماری crohn.
تنها الگو های حیوانی کمی تقلیدی از ستیوکین TH2 است که در کولیت آزمایشی شرح داده شده است. برای مثال اگر ازولون که موجب کولیت تجربی در موش ها می شود از IL-13ونیز توسط تولید سلول های کشنده طبیعی ناشی شدهاست. دفع سلول هایNKوآنتی بادی های ضد IL-13 از رشد کولیت در این الگوجلوگیری می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق دوغ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دوغ دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دوغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق دوغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق دوغ :

دوغ در بطری پلاستیکی در ارمنستان. بر روی آن با حروف ارمنی و حروف سیریلیک «تان» نوشته شده است.
دوغ نام گونه‌ای نوشیدنی لبنی است.
دوغ نوشیدنی ایرانی است که برای تهیه ی آن باید ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقداری آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس یکی از مواد زیر را به آن اضافه کرد : – نعنا – عرق نعنا – پونه. سپس خوب باید هم‌زده و در یک شیشه نوشابه یا هر ظرفی که بتوان درپوش آن را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محلی تاریک به مدت ساعت گذاشته سپس آن را در یخچال گذاشته تا خوب خنک شود.
دوغ در بطری پلاستیکی در ارمنستان. بر روی آن با حروف ارمنی و حروف سیریلیک «تان» نوشته شده است.
ریشه‌شناسی
واژ دوغ صفت مفعولی است از فعل دوشیدن. (مقایسه کنید با: آمیغ / آمیختن). بنابر این از نظر لغوی دوغ یعنی «دوشیده‌شده».
روش تهیه دوغ گازدار
ل از همه باید ماست مناسبی انتخاب کنید. یعنی ماستی که یک دست و ترش باشد ( اگر ترش نیست ماست را در ظرف سر بسته و به مدت روز در یخچال نگهداری میکنیم ) سپس ماست را آنقدر هم میزنیم تا کاملا براق شود آنگاه دو برابر ماست موجود آب به آن اضافه میکنیم و میزان نمک هم به دلخواه خواهد بود.
حال برای گازدار شدن دوغ کافیست دو حبه قند به آن اضافه کنیم
سپس دوغ را به مدت 10 دقیقه در ظرف سربسته ای ( کاملا بسته و محکم ) خوب هم میزنیم و بعد ظرف حاوی دوغ را در هوای آزاد به مدت یک هفته نگهداری میکنیم.
اکنون دوغ ما به همراه چند تکه یخ آماده میل کردن است.
هرگز بیش از حد از قند برای گازدار کردن دوغ استفاده نکنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تغذیه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تغذیه دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تغذیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تغذیه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تغذیه :

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند.
تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.
تر کیب شیمیائی غذای انسان باید شامل پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی ، ویتامین وآب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود.این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل میکند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن قرار میگیرند.
غذا به ماده جامد یا مایعی گفته میشود که بعد از خوردن و هضم شدن ایجاد حرارت و انرژی کرده و موجب ترمیم بافتها ،رشد و نمو و تنظیم اعمال حیاتی می گردد.
تمام موجودات زنده برای آنکه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند ،احتیاج به غذا دارند.خواه این موجود زنده انسان باشد یا یک حیوان و یا حتی یک موجود بسیار کوچک ذره بینی مانند میکروب و…..
از طرفی هر روز تعدادی از سلولهای بدن می میرندو باید سلولهای تازه جای آنها را بگیرند برای این منظور باید سلولها مواد لازم را از غذا بدست آورند.همچنین حفظ گرمای طبیعی بدن -که در موقع سلامت همیشه ثابت است-،مبارزه با میکروب ها و عوامل بیماری زا،رشد روزانه مو و ناخن،کار قلب و دستگاه تنفس ،حرکات بدن،قدرت کار و فعالیت انسان و حتی کارهای فکری هم در گروی دریافت کافی مواد غذائی میباشد.
معمولا غذائی که انسان مصرف میکند از مواد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:
مواد قندی و نشاسته ای یا کربوهیدرات هاو مواد چربی که انرژی زاهستند و انرژی روزانه را تامین میکنند، مواد پروتئین جهت نگهداری و ترمیم بافتها و ساختتن بافتهای جدید لازم است، ویتامین و مواد معدنی و آب انرژی زا نیستند- کالری ندارند- ولی برای رشد طبیعی مورد نیاز می باشند.دریافت ناکافی آنها باعث بروز کندی رشد،اختلالات خونی وعدم استحکام استخوانها میشود.

تاریخچه تغذیه
تا اوایل قرن نوزدهم مفهوم غذاخوردن فقط پرکردن شکم بود و احساس گرسنگی بشر را وادار می‌کرد تا آنچه را در دسترس خود می‌دید بدون توجه به کمیت و کیفیت آن مصرف کند.
شهرنشینی و تشکیل اجتماعات باعث ایجاد تغییرات زیادی در طرز تغذیه بشر شده است. اولین اجتماعات و شهرها در بین‌النهرین، آسیای باختری، مصر و یونان بوجود آمدند. شهرنشینهای اولیه کشاورزی و دامپروری را به خوبی می‌دانستند و برای تغذیه خود از محصولات متنوع استفاده می‌کردند.ایران نخستین کشور جهان است که انسان اولیه در آن به کشاورزی و پرورش دام پرداخته است. (دو تن از متخصصین به نامهای آرتور کیت و دکتر ارنست هرتسفیلد در کتابی به نام صنایع ایران ثابت کرده‌اند که کشاورزی و تمدن از فلات ایران شروع شده است). در حفاریهایی که در بعضی از نقاط ایران نظیر شوشتر، دامغان ، تخت جمشید و تپه سیلک کاشان به عمل آمده نشان می دهد که تاریخ کشاورزی در ایران متجاوز از 6000 هزار سال است .
تاریخچه تغذیه در یونان نشان می‌دهد که مردم یونان باستان برای تغذیه اهمیت زیادی قائل بودند و این جمله به آنان منسوب است که : ” برای تقویت روح هرگز جسم را نباید فراموش کرد و باید مردم را با ورزش و غذای مناسب تربیت کرد .” شواهد نشان می‌دهد که در زمانهای قدیم مردم یونان بیشتر از گیاهان تغذیه می‌کردند و مصرف گوشت گوسفند، پرندگان، شکر، لبنیات و ماهی نیز در بین بعضی از طبقات اجتماع معمول بوده است. همچنین روغن زیتون را بسیار دوست داشته و مصرف می‌کرده‌اند.
در روم قدیم مردم کشاورزی می‌کردند و از غلات، بقولات و میوه و بعضی از انواع سبزیها تغذیه می‌کردند. غلات غذای اصلی آنها را تشکیل می‌داد و مصرف گوشت منحصر به طبقه اشراف بود.
در دورانهای بعد یعنی پس از استقرار امپراطوری در روم وضع تغذیه مردم تغییر کرد و رومیان بعد از فتوحات مختلف از تغذیه مردم سرزمینهای فتح شده تقلید کرده و در این راه جانب افراط می‌پیمودند. البته این طرز تغذیه مربوط به طبقات مرفه و اعیان بود درحالیکه مردم عادی تغذیه ساده‌ای داشتند. در این زمان حتی کتب آشپزی نیز در روم منتشر شده که کتاب Deipnosphistae اثر Athenaeus در قرن دوم میلادی چاپ شده و طرز تهیه غذاهای گوشتی، سبزیها و اطلاعات دیگری در آن شرح داده شده است.
در مورد رژیمهای غذایی آغاز پیدایش آن به لوحه ای متعلق به سال 1900 قبل از میلاد مسیح در ناحیه سومر مربوط میشود که در آن برنامه غذایی یک کودک نوشته شده و در حال حاضر در موزه باستان شناسی استانبول نگهداری میشود .
طی دورانهای مختلف تاریخ و از دیدگاه مذاهب گوناگون، رژیمهای غذایی حائز اهمیت بسیار بوده و در بسیاری از کتب مذهبی مطالبی در زمینه تغذیه در دوران بارداری، شیردهی و روزه منعکس شده است. بقراط غالباً نصایح و توصیه‌هایی در زمینه مصرف یا عدم مصرف بعضی از غذاها به بیماران خود می‌کرده است و اکثر پزشکان یونان باستان رژیم درمانی را به عنوان بخش مهمی از معالجه بیماریها بکار می‌بردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی ساخت مجتمع پزشکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی ساخت مجتمع پزشکان دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی ساخت مجتمع پزشکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی ساخت مجتمع پزشکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی ساخت مجتمع پزشکان :

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شرکت پیمانکاری بهسازان شرق بوده که این شرکت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد.
ارجاع کار به کار فرمایی شرکت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شرکت بهسازان شرق واگذار شده است. که این شرکت پیمانکاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.
هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشکان) ایجاد یک مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده که می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.
شروع این پیمان در تاریخ 18 اردیبهشت 1384 آغاز شده و تا پایان آذرماه 1386 پایان می پذیرد.
تعداد پرسنل کارگاهی و دفتری پیمانکار شامل چهار مهندس و یک تکنسین فنی، یک کارپرداز، یک مأمور خرید، سرکارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 کارگر می باشد.
تعداد مهندسین ناظر برای اجرای صحیح پروژه 2 نفر می باشد که در کارگاه مقیم می باشند که این طرح با مشاورت شرکت وراز انجام می پذیرد.
مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی و با منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می کند و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان درج می کند. و برای ساختمانهایی که احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود.
قدرت و توان اجرایی پیمانکار مناسب بوده و ماشین آلاتی از قبیل تاور، وانت، کانکس و … را در اختیار دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استانداردهای غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استانداردهای غذایی دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استانداردهای غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استانداردهای غذایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استانداردهای غذایی :

استاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می کرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است که توسط سازمان بین المللی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد International Standard Organization با نام مخفف ISO تدوین می شوند. این سازمان استانداردهای قابل اجرا در سطح بین المللی را تدوین کرده که در تمام کشورهای عضو به رسمیت شناخته می شوند و از بین آنها استانداردهای ایزو 9000 و 14000 متداول تر می باشند.
استانداردهای راهنما با شماره های 9000 و 9004 شامل دستورالعمل هایی برای ارشاد مدیران می باشند. استانداردهای ایزو 9001 زمانی استفاده می شود که سازمان همزمان در طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، نوآوری و خدمات فعالیت دارد. استانداردهای ایزو 9002 جایی استفاده می شود که فعالیت های طراحی مورد نظر نیست و سازمان با استفاده از طراحی مورد نظر نیست و سازمان با استفاده از طرح های آماری، برای بهبود کیفیت فرآورده ها یا خدمات اقدام می نماید و نیازی به طراحی ندارد.
استاندارد ایزو 9003 زمانی به کار می رود که کیفیت فرآورده ها از طریق بازرسی نهایی تضمین می شود و ممکن است سیستم تولید و مدیریت کیفیت، استاندارد نباشد. استانداردهای سری ایزو 14000، مربوط به سلامت محیط زیست و سلامت مردم تحت عنوان Environmental management and control نیز توسط ایزو تدوین دو به اجرا گذاشته شده اند.
استانداردهای منطقه ای که توسط یک سازمان منطقه ای، جهت استفاده کشورهای منطقه تدوین می شود، استانداردهای ملی که مختص هر کشوری می باشد و استانداردهای سطح کارخانه ای که در هر شرکت، برای همان شرکت تدوین می شود، از دیگر سطوح استاندارد می باشند.
سطوح استانداردهای مؤسسه های بین المللی در مورد مواد غذایی توسط مؤسسه های بین المللی مانند FAO و WHO تدوین می شوند. از جمله استانداردهای کرکس با نام Codex Alimentarious Commission ( CAC ) هستند که توسط کمیته مشترک FAO و WHO تدوین می شوند و شامل استاندارد ویژگی ها، آین کار و یا به عبارت بهتر، آیین بهداشتی شرایط کار و دستور العملهای مربوط به آنها هستند. گروه دیگری از استانداردهای سطح مؤسسه های بین المللی، استانداردهای HACCP می باشند.
سیستم HACCP مخفف Hazard Analysis Critical Control Point به معنای تجزیه و تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی می باشد. لین سیستم در واقع ابزاری را به منظور شناسایی مخاطرات در محل وقوع یا بروز آنها از زمان کاشت، داشت و برداشت مواد اولیه تا محصول نهایی در اختیار مجریان سامانه قرار می دهد و حاصل اجرای آن محصولی سالم، بدون خطر و ایمن می باشد و مصرف کننده می تواند بدون کمترین نگرانی آنرا مصرف نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی :

تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حیاتی در تأمین سلامت و بهداشت هر شخص ، خانواده یا جامعه است . با استفاده از غذای لازم و
کافی ، جنبش و ح یات ، کارآیی و فعالیت ، رضایت خاطر ، نشاط زندگی و قدرت مبارزه با مشکلات در انسان تأمین می شود ، به علاوه
سلامت و بهداشت سن های بعدی نیز تضمین و افزون می گردد . گر چه ظرفیت تفکر و اندیشه صحیح و توانایی و قدرت عضلانی تا حدی
امری توارثی است ولی نوع تغذیه برروی سازندگی و حفظ و پرورش آنها تأثیر غیر قابل تردیدی دارد . نوع تغذیه هر ملّتی ارزش و مفهوم وضع
اقتصادی و سیاسی و بین المللی افراد و اهالی آن جامعه را مشخص می سازد.
تعریف علم تغذیه :
تغذیه عبارت است از مجموعه فعل و انفعالاتی که موجب می شوند موجود زنده مواد م غزی را دریافت داشته و آنها را به مصرف رشد و نمو و
نوسازی بدن برساند . به علاوه انرژی لازم برای انجام اعمال حیاتی و سایر فعالیت های مربوطه را تأمین کند . بنابراین هر ماده جامد یا مایعی
که بعد از خورده شدن و هضم شدن و پس از آنکه از دستگاه گوارش جذب بدن گردید . به مصرف ترمیم ، نگهداری ، رشد و نمو بافتهای
مختلف بدن و سایر اعمال حیاتی آن ها برسد غذا نامیده می شود.
برخی نکات بهداشتی در مورد اصول تغذیه صحیح و مناسب
شخص سالم هیچوقت به طور دائم به قلب ، معده ، کبد ، اعصاب و سایر دستگاههای
بدن خود نمی اندیشد زیرا آنها هر یک کار خود را به نحو احسن انجام می دهند و مزاحمتی ایجاد
نمی کنند . چنین فردی همیشه خوش بین و خوش اخلاق بوده و قدرت کافی برای کار روزانه و
مقابله در برابر ناملایمات خواهد داشت . به عبارت دیگر بین روح سالم و جسم سالم رابطه ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور
بسیار نزدیک وجود دارد که تغذیه صحیح در تأمین این منظور نقش عمده ای را عهده دار بوده و در رسیدن به این مهم ، علاوه بر حفظ تعادل
لازم در انتخاب نوع و ترکیبات مواد غذایی و تأمین انرژی کافی ، رعایت نکات بهداشتی ذیل نیز سودمند خواهند بود:
مواد غذایی مورد نیاز بایستی از فروشگاههایی خری داری گردند که بهداشتی بوده و به کلیه وسایل حفظ و نگهداری مواد غذایی مجهز
باشند.
قبل از انبار کردن مواد غذایی لازم است از عدم آلودگی آنها به حشرات ، کپک ها و غیره مطمئن بود.
تا آنجا که ممکن است بایستی از محصولات تازه برای ذخیره سازی استفاده کرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق خیار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق خیار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خیار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق خیار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق خیار :

کلیات گیاه شناسی
خیار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن استفاده می کرده اند ایالت فلوریدا مهمترین تولید کننده خیار در آمریکا است و حدود یک سو م خیار کل آمریکا را تولید می کند .
خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .
ترکیبات شیمیایی
خیار دارای ساپونین و آنزیم های مختلفی مانند پروتئولی تیک و غیره و ویتامین ها و مواد معدنی مختلف می باشد .
در صد گرم خیار مواد زیر موجود است .
انرژی 8 کالری
آب 95 گرم
پروتئین 0/6 گرم
مواد چربی 0/1 گرم
مواد نشاسته ای 2/5 گرم
فسفر 30 میلی گرم
آهن 0/2 میلی گرم
کلسیم 25 میلی گرم
پتاسیم 160 میلی گرم
ویتامین آ 250 واحد
سدیم 6 میلی گرم
ویتامین ب 1 0/03 میلی گرم
ویتامین ب 2 0/04 میلی گرم
ویتامین ب 3 0/2 میلی گرم
ویتامین ث 7 میلی گرم

خواص داروئی

خیار از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و خنک کننده بدن
می باشد و به هضم غذا کمک می کند .

خیار حل کننده اورات و اسید اوریک است بنابراین مرض نقرس را درمان می کند .
خیار ادرار آور است .
خیار خون را تصفیه می کند.
سوپ خیار حبس البول را از بین می برد .
عصاره برگهای له شده خیار ایجاد تهوع می کند بنابراین در مسمومیت ها و اختلالات دستگاه جهاز هاضمه مصرف می شود .
خیار عطش را تسکین می دهد .
خیار ملین است .
خیار را حلقه حلقه کرده و روی پوست صورت بگذارید چین و چروکهای صورت را از بین می برد و صورت را جوان می کند.
اگر پوست شما چرب است خیار را با آب مقطر بپزید و با این آب صورت خود را شستشو دهید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رشد و تکامل طبیعی كودك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رشد و تکامل طبیعی كودك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رشد و تکامل طبیعی كودك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رشد و تکامل طبیعی كودك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رشد و تکامل طبیعی كودك :

مهم ترین نکته ای که باید در مورد رشد و تکامل کودک خود به یاد داشته باشیم این است که کودکان با سرعت های متفاوتی رشد می کنند . مانند تمام کودکان،فرزند ما نیز در زمان مقتضی می خندد، سرش را نگه می دارد،و اشیاء را به چنگ می گیرد. اما این را بدانید که کودک شما یک انسان منحصر به فرد است . او اعمال خود را صرفا به این دلیل که در کتابی بیان شده یا شما از او می خواهید و انتظار دارید ،انجام نمی دهد.

زمان مناسب برای او هنگامی است که آمادگی انجام کاری را پیداکرده باشد. ما نمی توانیم سرعت رشد و تکامل کودک را بیشتر کنیم،اما اگر به اندازه کافی عشق و محبت وتوجه به او نشان دهیم،دقیقا چیزی را به او داده ایم که احتیاج دارد.

تكامل كودك جدا از جهان پیرامون او اتفاق نمی افتد ، او زمانی درس های لازم برای زندگی را می آموزد كه بخشی از این جهان باشد . حضور شما، والدین شما ، خواهران و برادران دیگر، دوستان و اعضای فامیل همه برای آموزش و تكامل او اساسی هستند . او نه تنها به آموزش ، بلكه به عشق و تشویق و حمایت اطرافیان نیز نیازمند است تا هرچه بیشتر شكوفا شود . همچنان كه كودك بیشتر و بیشتر رشد و تكامل می یابد، مهارت های شما نیز به عنوان والدین ، متناسب با نیازها و احتیاجات او افزایش می یابد. تا هنگام چهار ماهگی كودك ، احتمالاً توانسته اید یك برنامه روزانه شامل غذا دادن ، پوشك كردن ، بیرون بردن برای پیاده روی و هواخوری در پارك ، حمام كردن و خواباندن او تنظیم كنید.

روند تكامل

تكامل روندی خطی نیست . در برخی موارد به نظر می رسد كودك شما به عقب برگشته . برای مثال ، ممكن است كودك شما كه همیشه درطول شب به خوبی می خوابیده برای چند شب متوالی، ناگهان نیمه های شب بدون هیچ علت خاصی هرسه- چهار ساعت یك بار از خواب بیدار شود . به این ترتیب به نظر می رسد كه تكامل اوسیری روبه عقب داشته ، اما این روند تكامل در واقع رو به جلو است ؛ زیرا یكی دو هفته بعد متوجه می شوید كه هشیارتر شده و بهتر به اطرافیان خود پاسخ می دهد و در طول روز كمتر نیاز به خواب دارد .

اثر تولد بر كودك

انتقال از محیط داخل رحم به فضای اتاق زایمان ، تغییرات زیادی را در دستگاه های بدن نوزاد ایجاد می كند كه متعاقب این تغییرات نیازهای جدیدی نیز برای وی به وجود می آورد . مشخص ترین تغییر، تنفس خود به خود و مستقل نوزاد است . در مدتی كه نوزاد در رحم است، ریه های وی انباشته از مایع آمینوتیك است ، این مایع در اثر فشاری كه هنگام عبور جنین از كانال زایمان بر روی قفسه سینه وی وارد می شود، خارج می گردد. با خروج نوزاد از رحم ، نخستین تنفس صورت گرفته و بلافاصله بعد از اولین عمل دم ، گردش خون جنین متناسب با نیاز نوزاد به اكسیژن در خارج از رحم ، تطابق می یابد . نوزادانی كه از طریق سزارین به دنیا می آیند. گاه برای پاكسازی ریه هایشان از مایع آمینوتیك باقیمانده ، نیاز به كمك دارند ؛ زیرا این نوزادن تحت فشار عبور از كانال زایمانی قرار نمی گیرند و طبیعتاً ریه های آنها به خوبی تخلیه نمی شود . همچنین داروهای بیهوشی به كار رفته در طی سزارین می تواند به طور موقت باعث مشكل در عمل تنفس شود. اگر كودك تحت بیهوشی عمومی به دنیا آمده باشد ، ممكن است مثل خود شما تا چند ساعت پس از زایمان كمی گیج و خواب آلوده باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کلیات گیاه شناسی (بادام زمینی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کلیات گیاه شناسی (بادام زمینی) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیات گیاه شناسی (بادام زمینی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کلیات گیاه شناسی (بادام زمینی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کلیات گیاه شناسی (بادام زمینی) :

کلیات گیاه شناسی

 

بادام زمینی گیاه بومی برزیل بوده و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است .آب و هوای گرم برای کشت این گیاه مناسب می باشد . بادام زمینی گیاهی است یکساله دارای ساقه ای راست که ارتفاع آن در حدود 30 سانتیمتر می باشد . برگهای آن مرکب از دو زوج برگچه است گلهای آن دو نوع متفاوت برنگ زرد می باشد که پس از تلقیح ، دم گل خم شده و به سطح خاک می رسد و سپس بتدریج در خاک فرو رفته و میوه در داخل خاک تشکیل می شود .

 

میوه بادام زمینی بطول تقریبی 4 سانتیمتر است و دریا پوسته شکننده برنگ خاکستری مایل به زرد می باشد .

 

بر روی پوسته یک تا سه برجستگی مشاهده می شود که هر یک محل دانه ها را نشان می دهد .

 

دانه بادام زمینی تقریبا مانند فندق برنگ سفید مایل به زرد بوده ولی تخم مرغی شکل است .پوسته نازکی دانه را پوشانده که برنگ قرمز قهوه ای است .

 

ترکیبات شیمیایی:

بادام زمینی دارای موادی مانند آراشین Arachin ، کوناراشین Conarachin ، چربی ، پروتئین و ویتامین های مختلف است .

 

در صد گرم بادام زمینی بدون پوست مواد زیر موجود است :

 

آب                                                6 گرم

 

پروتئین                                          26 گرم

 

چربی                                          48 گرم

 

مواد نشاسته ای                           16 گرم

 

کلسیم                                       600 میلی گرم

 

فسفر                                        400 میلی گرم

 

آهن                                         2 میلی گرم

 

سدیم                                       5 میلی گرم

 

پتاسیم                                   670 میلی گرم

 

ویتامین ب 1                             1 میلی گرم

 

ویتامین ب2                             0/15 میلی گرم

 

ویتامین ب 3                            16 میلی گرم

 

بادام زمینی بسته به محل کشت آن بین 40 تا 50 درصد روغن درد که بنام روغن آراشید معروف است . این روغن از اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید استئاریک ، اسید پالمتیک و اسید های جرب اشباع نشده مانند اسید لینوئکی تشکیل شده است . مقدر چربیهای اشباع شده  در روغن آراشید تقریبا 30 درصد می باشد . برای تهیه روغن آراشید ابتدا پوسته آن را شکسته و دانه ها را جدا می کنند . سپس پوسته نازک قرمز رنگ را نیز خارج کرده و دانه ها را در ماشین های مخصوصی خرد کرده و بصورت خمیری در می آورند و بعد آنرا در دستگاه فشار ریخته و بدون استفاده از حرارت روغن آنرا با فشار خارج می کنند که بنام روغن فشار اول معروف است . برای بدست آوردن روغن فشار دوم ، باقیمانده خمیر فشار اول را ابتدا با آب مخلوط کرده و میگذارند مدتی بماند و سپس در دستگاه فشار قرار داده و روغن فشار دوم را از آن تهیه می کنند . از باقیمانده فشار دوم تحت اثر گرما روغنی بدست می آید که بنام روغن فشار سوم معروف است و فقط به مصرف صابون سازی می رسد . روغن آراشید دارای بو و طعمی ملایم و برنگ زرد روشن می باشد .

 

خواص داروئی:

بادام زمینی از نظر طب قدیم ایران متعادل است . چون بادام زمینی دری پروتئین می باشد بنابراین از نظر غذایی بسیار مهم است .

 

1-برای تقویت ریه و طحال مفید است .

 

2-کلسترول خوب خون را بالا می برد .

 

3-درد معده را از بین می برد .

 

4-نرم کننده سینه است .

 

5-سرفه خشک را برطرف می کند .

 

6-شیر را در مادران شیر ده زیاد می کند.

 

7-ملین است .

 

8-بسیار مقو ی است .

 

9-برای تقویت قوای دماغی مفید است .

 

10-به هضم غذا کمک می کند .

 

طرز استفاده:

طرز تهیه کره بادام زمینی Peanut butter

 

500 گرم بادام زمینی پوست کنده رابا مقدری آب مخلوط کرده و بجوشانید تا کمی پخته شود ( ولی له نشود ) سپس 400 گرم روغن نارگیل را بان اضافه کرده و در داخل مخلوط کن برقی ریخته تا کاملا بصورت کره در آید . سپس کمی نمک به آن اضافه کنید .

 

کره بادام زمینی را میتوان بدون استفاده از روغن نارگیل هم تهیه کرد . کافی است که بجای روغن نارگیل آب اضافه کنید .

 

مضرات :

بادام زمینی با اینکه غذای بسیار مقوی و خوبی است بعلت اینکه دارای روغن های اشباع شده می باشد کلسترول خون را بالا برده و باعث تصلب شرائین می شود . بنبراین آنهائیکه دارای بیماری قلبی بوده و یا کلسترول خونشان بالا است باید از خوردن آن خورددی کنند .

 

اگر کره بادام زمینی میخرید دقت کنید که تازه  و از کارخانه مطمئن باشد زیرا در بعضی مواد بادام زمینی و یا کره آن در اثر عدم دقت در تولید ، آلوده به قارچ سمی افلاتوکسین Aflatoxin می شود که سرطان زا بوده و باعث سرطان کبد می شود .

 

بازگشت به لیست گیاهان دارویی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید