بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه :

بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

چكیده

این گزارش در چهار فصل و در راستای تهیه طرح مفهومی معدن نفلین سینیت رزگاه تهیه شده است. فصل اول گزارش به كلیات اختصاص یافته است. در فصل دوم به شناخت و تعیین معیارهای طراحی از بین گزارش ها و مستندات موجود پرداخته شده است. در فصل سوم گزارش، مبانی و هندسه طرح معدن در دو آلترناتیو تشریح شده و در نهایت در فصل چهارم، ماشین آلات مورد نیاز متناسب با هر طرح، برآورد شده است.

بنابراین، مطابق اهداف تهیه طرح مفهومی معادن و اصول و روش های تعریف شده در این زمینه، به طور خلاصه موارد زیر در بخش های مختلف گزارش مورد بررسی و عمل قرار گرفته است:

الف: تعیین معیار های طراحی بر مبنای تیپ بندی اولیه كانسار

یكی از پارامتر های اولیه در طراحی هر معدن، شناخت معیار هایی است كه در آن مرز بین كانسنگ و باطله مشخص می شود. این معیار ها می تواند بر پایه تیپ بندی كانسار در هر مرحله مطالعاتی، (مفهومی، پایه، تفصیلی) تعریف شود.

در این راستا، كلیه گزارشهای در اختیار قرار گرفته از طرف طرح ( گزارشهای موجود در بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه
فهرست
منابع)، مورد بررسی كامل قرار گرفت و مستند ترین گزارش هائی كه می توان بر پایه آن معیار های فنی و اقتصادی لازم در راستای طراحی مفهومی معدن رزگاه را استخراج نمود، گزارش های انیستیتو وامی در خصوص تیپ بندی اولیه كانسار نفلین سینیت رزگاه و نتایج تست های تكنولوژی بر روی نمونه های سطحی اخذ شده از آن، تشخیص داده شد. بر این اساس، سعی شد معیار های اعلام شده در آن گزارش ها، استخراج و جهت تیپ بندی كل كانسار به نمونه های عمقی تعمیم داده شود. براساس معیار های اعلام شده انستیتو وامی، تیپ سنگ A از بین چهار تیپ تعریف شده آن (A,B,C,D) در نمونه های سطحی، مناسب ترین بخش كانسار از لحاظ شاخص های اقتصادی حاصله در تست های تكنولوژی بوده به گونه ای كه بازیابی آلومینا در تست های انجام گرفته، از سایر تیپ ها 6 الی 8 درصد بیشتر و هزینه تولید آلومینا نیز بر اساس اندیس كیفی تعریف شده ، كمتر بوده است.

ب: تعیین محدوده نهایی استخراج ( طراحی معدن ) در حد مفهومی:

پس از ترسیم مقاطع بر اساس معیار های تعریف شده تیپ بندی كانسار، دراین مرحله محدوده معدن در دو آلترناتیو به شرح زیر مد نظر قرار گرفت:

آلترناتیو 1: تعیین محدوده جهت استخراج خوراك سی ساله كارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از تیپ سنگ A (حدود 5/15 میلیون مترمكعب) از بخش شرقی كانسار و منظور كردن تیپ
سنگ های B,C به عنوان ذخیره و تیپ سنگ D به عنوان باطله

آلترناتیو 2: تعیین محدوده جهت استخراج خوراك سی ساله كارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از مخلوط تیپ سنگ های AوBوC (حدود 16.5 میلیون متر مكعب) از بخش شرقی كانسار و حذف تیپ D به عنوان باطله

توپوگرافی محدوده كانسار:

كانسار رزگاه از دو تپه با مورفولوژی نسبتاً ملایم تشكیل شده است . تنها در دره سمت شرق كانسار (قانه دره) شیب توپوگرافی تند و دارای پرتگاه است . دامنه شمالی كانسار نسبت به دامنه جنوبی ، شرقی و غربی از شیب بیشتری برخوردار است. ارتفاع كانسار از 1800 تا 2100 متر متغیر است . بخش جنوبی كانسار در حوالی روستای رزگاه ، دارای مورفولوژی ملایم با پستی و بلندی اندك می باشد . به طور كلی در محدوده فعالیت های بهره برداری به استثنای محدوده كانسار كه در آنجا استخراج انجام خواهد شد و شكل تپه ها نسبتا” مرتفع می باشد، سایر نواحی جهت استقرار سنگ‌شكن و دپوی سنگ معدن نسبتا” مسطح بوده و توپوگرافی ملایمی دارند .

پروفیل 7

این پروفیل در سطح واحد های سنگی NS، OBINS، BINSA، AZBINS وBINS را قطع می كند.

گمانه 7F در پروفیل 7 در غرب گسل مركزی واقع است و اثرات این گسل موجب شكستگی زیاد و آلتراسیون گسترده در سنگ های این منطقه گشته است.

مورفولوژی این مقطع به دلیل اینكه در امتداد گسل مركزی است از اختلاف زیادی برخوردار نیست.

بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه
فهرست عناوین

عنوان

صفحه

فصل اول: كلیات

1-1 – موقعیت جغرافیایی توده نفوذی رزگاه و راه های ارتباطی

1-1

1-2 – توپوگرافی محدوده كانسار

1-3

1-3- تاریخچه كارهای اكتشافی انجام شده در توده نفوذی رزگاه

1-4

فصل دوم: شناخت معیارهای محدود كننده ذخایر در راستای تهیه طرح های مفهومی معادن

2-1- مقدمه

2-1

2-2- بررسی اجمالی روش فرآیند تولید آلومینا بر اساس گزارش های وامی

2-6

2-2-1- چکیده فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از کانسنگ نفلین سینیت رزگاه

2-6

2-2-2- بررسی جریان جرمی مواد در فلوشیت فرآوری نفلین سینیت رزگاه

2-9

2-3- ارزیابی كیفی كانسنگ نفلین سینیت رزگاه بر اساس مندرجات و نتایج آزمایش ها و تستهای تكنولوژی در گزارشهای وامی

2-11

2-4- گزارش های تهیه شده در طرح بر روی بخش شرقی كانسار نفلین سینیت رزگاه

2-22

2-5- نتیجه گیری نهائی در تعیین معیارهای طراحی و بررسی نمونه های عمقی

2-22

فصل سوم: طراحی مفهومی كاواك معدن نفلین سینیت رزگاه

3-1- مقدمه

1-3

3-2- مبانی طراحی

3-2

3-2-1- تفكیك تیپ سنگ ها در مقاطع زمین شناسی با توجه به معیارهای تعریف

شده و اطلاعات زمین شناسی موجود (تخمین محدوده تیپ سنگ های تعریف شده در مقاطع)

3-2

3-2-2- محاسبه میزان استخراج كانسنگ از معدن بر اساس خوراك مورد نیاز كارخانه

3-21

3-2-3- پارامترهای هندسی در طراحی كاواك

3-24

3-2-4- انتخاب محل كاواك

3-25

3-3- طراحی هندسه معدن

3-25

3-3-1- طرح كاواك مطابق مبانی آلترناتیو شماره 1

26-3

3-3-2- طرح كاواك مطابق مبانی آلترناتیو شماره 2

3-30

فصل چهارم: برآورد نوع و تعداد ماشین آلات معدنی مورد نیاز

4-1- مقدمه

4-1

4-2- بررسی سایز ماشین آلات

4-2

4-2-1- انتخاب ظرفیت جام باركننده ها

4-2

4-2-2- برآورد ظرفیت كامیون

4-4

4-2-3- بررسی نوع و تناسب ماشین ها باربری و بارگیری

4-5

4-3- برآورد پارامتر های چالزنی و آتشكاری

4-10

4-3-1- قطر چال

4-10

4-3-2- بار سنگ (B)

4-11

4-3-3- فاصله ردیفی چال ها (S)

4-12

4-3-4- اضافه حفر چال(U)

4-12

4-3-5- گل گذاری(S)

4-13

4-3-6- وزن ستون ماده منفجره

4-13

4-3-7-خرج ویژه

4-13

4-3-8-چالزنی ویژه

4-14

4-3-9- برآورد نرخ نفوذ و پارامترهای عملیاتی چالزنی

4-15

4-4- برآورد تعداد ماشین آلات معدنی موردنیاز

4-15

بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه
فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول شماره 2-1: متوسط محتوی شیمیائی (%) نمونه های تحت بررسی مینرالوژیك و تست های آزمایشگاهی در تیپ های تعریف شده وامی

2-18

جدول شماره 2-2: خلاصه نتایج حاصله از آنالیز نمونه های ارسالی به وامی به تفكیك تیپهای تعریف شده آن

2-18

جدول شماره 2-3: اندیس كیفی تیپ سنگهای مختلف نفلین رزگاه در برآوردهای وامی

20-2

جدول شماره 2-4: خلاصه مشخصات بارز در تیپ سنگهای تعریف شده توسط وامی

2-24

جدول شماره 2-5: خلاصه مشخصات نمونه های اخذ شده در گمانه های بخش شرقی توده نفلین سینیت رزگاه

2-27

جدول شماره 2-6: تفكیك توصیف های ذكر شده در جدول شماره 2-5

2-27

جدول شماره 2-7: متوسط مشخصات شیمیائی نمونه های عمقی منسوب به تیپ های مختلف

2-31

جدول شماره 2-8: مشخصات كلی گمانه های حفر شده در منطقه رزگاه

2-23

جدول شماره3-1: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 1

29-3

جدول شماره3-2: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 2

3-23

جدول شماره 4-1: مبانی مقدماتی در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح معدن نفلین سینیت رزگاه

4-2

جدول شماره 4-2: برآورد مقادیر و پیش فرض های عملیاتی

4-4

جدول شماره 4-3: برآورد تعداد ماشین آلات اصلی موردنیاز

4-4

جدول شماره 4-4: برآورد دامنه و حداكثر ظرفیت بهینه حمل كامیون ها به تن در معدن سینیت رزگاه

4-4

جدول شماره 4-5 : نوع و تناسب ماشین های باربری و بارگیری در كاتالوگ سازندگان متناسب با ظرفیت معدن

4-5

جدول شماره 4-6 : نوع ماشین های باربری و بارگیری قابل انتخاب جهت ارتفاع پله های در حال كار در طراحی معدن

4-7

جدول شماره 4-7: مقادیر پایه در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح نفلین سینیت رزگاه

4-8

جدول شماره 4-8: برآورد مقادیر پیش فرض عملیاتی

4-9

جدول شماره 4-9: نمایش حداقل ارتفاع پله بر حسب قطر چال

4-10

جدول شماره 4-10: پارامتر های جالزنی و آتشكاری برای پله های 5 و 5/7 متری درمعدن

4-14

جدول شماره 4-11: برآورد پارامتر های عملیاتی در برآورد تعداد چالزن های مورد نیاز

4-15

جدول شماره 4-12: برآورد تعداد ماشین آلات اصلی مورد نیاز

4-16

بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه
فهرست اشكال

عنوان

صفحه

شكل شماره 1-1: موقعیت كانسار و راه‌های دسترسی

1-2

شكل شماره 2-1: الگوریتم تعیین معیارهای فنی و اقتصادی در طراحی و برنامه ریزی تولید معادن

2-4

شكل شماره 2-2: فلوشیت فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از سنگ معدن نفلین

2-7

شكل شماره 3-1: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینیت رزگاه در طرح آلترناتیو 1

3-28

شكل شماره 3-2: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینت رزگاه در طرح آلترناتیو 2

31-3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی :

بررسی گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

فصل اول : آهن و فازهای کانه زایی آهن
مقدمه
2
1-1 عنصر آهن و آهن در کانسار 3
2-1 کانی های اصلی آهن 4
3-1 کانسارهای آهن در ایران 5
4-1 فازهای کانه زایی آهن در ایران 6
5-1 کانسارهای خاک سرخ و منشاء آنها 6
فصل دوم : ذخایر خاکهای سرخ ایران و جهان
1-2 ذخایر خاک سرخ 12
2-2 ذخایر خاک سرخ جهان همراه حدود تولید هر کدام 12
3-2بررسی گل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی
فهرست و مشخصات معادن فعال کشور و مناطق شناسایی شده 15
4-2 ذخایر خاک سرخ ایران 18
1 -4-2 ذخایر خاک سرخ ایران مرکزی 18
2-4-2 ذخایر خاک سرخ مناطق جنوبی ایران 31
5-2 آمار تولید و استخراج در سال 1382 37
فصل سوم : ژنز و نحوه تشکیل ذخایر خاک سرخ
1-3 ژنز و نحوه تشکیل خاک سرخ و بررسی سری هرمز 43
2-3 طرز تشکیل خاک سرخ در سری هرمز 47
1-2-3 بعضی علائم اینفراکامبرین در ایران مرکزی ، جنوب ایران .و عربستان سعودی 47
2-2-3 تشکیل ذخایر آهن نواری در ناحیه بافق و هرمز 49
3-2-3 تشکیل قرمز ایرانی (اخرا) 50
4-2-3سرنوشت سنگهای اینفراکامبرین در سنگهای مدفون 53
فصل چهارم : معدن خاک سرخ هرمز
مقدمه 56
1-4 کلیات و سوابق بهره برداری 56
2-4 محل و موقعیت جغرافیایی 57
3-4 زمین شناسی و مشخصات کانسار 58
4-4 کانیهای جزیره هرمز 63
5-4 نتیجه گیری کلی 65
6-4 فعالیتهای اکتشافی 67
7-4 ماده معدنی (کمیت و کیفیت ) 69
8-4 روش محاسبه 70
9-4 باطله برداری 72
فصل پنجم : مصارف و کاربردهای خاک سرخ
1-5 مصارف و کاربردهای خاک سرخ 75
2-5 شرح تک تک مصارف اصلی رنگدانه ها 76
1-2-5 نقاشی و کارهای پوششی 76
2-2-5 الکترو نیک 77
3-2-5 ترکیبات رزنی پلاستیکی و ترکیبات وابسته 77
4-2-5 صنعت سرامیک 78
5-2-5 مصالح ساختمانی و تولیدات سیمان 78
6-2-5 صنایع شیشه سا زی 79
7-2-5 مصارف متفرقه 79
3-5 بررسی اختصاصی خاک سرخ و ویژگیهای در مورد تهیه رنگ در صنایع رنگ کشور 80
فصل ششم : رنگ و رنگدانه های اکسید آهن
مقدمه 91
1-6 عنوان رنگدانه ها 98
2-6 رنگدانه های غیر آلی 98
3-6 رنگدانه های اکسید آهن 99
4-6 مشخصات عمومی خاک سرخ 99
5-6 طبقه بندی رنگدانه ها 102
6-6 مشخصات استاندارد گل اخرا 106
7-6 جدول رنگدانه های اکسید آهن طبیعی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 107
فصل هفتم : کانه آرایی
1-7 کانه آرایی خاک سرخ 119
1-1-7 هیدرو سیکلون 121
2-1-7 فلو تاسیون 121
3-1-7 جداکننده های مغناطیسی 121
فصل هشتم : بازار مصرف
1- 8 بازار مصرف و جنبه های اقتصادی در ایران و جهان 127
2-8 ساختمان سازی بعنوان کنترل کننده مصرف در بازار 129
3-8 توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازی 129

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی :

عنوان

چكیده

مقدمه

فصل اول

انواع مخازن نفتی

ارزش دولومیت

خصوصیات سنگ

انواع تخلخل

فصل دوم

اكشتاف ژئوفیزیكی

روش الكتریكی

مغناطیس سنجی

لرزه نگاری

برداشت

انواع نویز

انواع لرزه نگاری

فصل سوم

چاه پیمایی

خدمات تكمیل چاه

اثرات حفاری

نمودار های چاه پیمایی

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ دارای 171 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ :

بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ
فهرست مطا لب

عنوان صفحه

فصل 1

مطالب واطلاعات كلی در مورد كرومیت

فصل 2

فرآوری مجدد با طله های كرومیت

1-2 مقدمه

2-2 روش آزما یشگاهی

3-2 نتایج وبحث در مورد موضوع

4-2 نتیجه گیری

فصل 3

استخراج با حلال اسید سولفوریك از كرومیت غلیظ تركی

1-3 مقدمه

2-3 مواد لازم برای شروع به كار

3-3 تشكیلات آزمایشگا هی و روش كار

4-3 نتایج به دست آمده و بحث

5-3 نتیجه گیری

فصل 4 112

مقایسه مستقیم تحلیل های اندازه مكانیكی و عددی كمی كرومیت،فینلند

1-4 مقدمه

1-1-4 مطالب كلی (نمونه هاومحدوده ها )

2-1-4 كار برد تجزیه الكترودینا میكی

2-4 تجزیه های اندازه غربانی كرومیت در سنگ معدن شكسته

1-2-4 غربال كردن مكانیكی و تجزیه های اندازه غربالی

2-2-4 تفكیك مایعات به وسیله سنگین و تجزیه غلظت كرومیت اندازه غربالی

3-4 تجزیه های اندازه تصویری كرومیت در غلظت وسنگ معدن

1-3-4 تجزیه ها ی تصویری وذرات

2-3-4 غلطت كرومیت

3-3-4 كرومیت در سنگ معدن نشكسته

4-4 مقایسه

5-4 نتیجه گیری

فصل 5 124

اثرات نوع كف كننده وارتفاع كف بر عملكرد شناور سازی كرومیت در سنگ معدن

1-5 مقدمه

2-5 جزئیات آزمایشگاهی

3-5 نتایج و بحث

4-5 نتیجه گیری

فصل ششم 147

احیای كرومیت در حضور سیال سیلسیی

1-6 مقدمه

2-6 نتایج وروش كار تجربی

3-6 جنبش ها ی احیا

4-6 نتیجه گیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی :

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

چكیده :

جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یك مشكل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص كردن پارامترهایی كه در این سنگها جریانهای آب را كنترل می كنند، یك تجزیه تحلیل آماری اصولی در یك تول كه در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و میزان مواد پركننده در بین سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل می كنند. این مطالعات نشان میدهد كه یك تفاوت آشكار بین پارامترهایی كه نشتهای عمده و نشتهای جزئی را كنترل می كنند وجود دارد. نشتهای كوچكتر بیشتر به زهكشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیكه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یك سیستم مشترك مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
فهرست علائم اختصاری بكار برده شده در متن :

1) V. L.F: (Very low Frequeمعرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنیy )

2) A NOVA : (Analysis Of Variance )

3) GIS : (Geographic Information System )

4) K- W : (Kruskal – WALLIS )

5) K-T : (Kendall Tau )

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
فهرست مطالب

عنوان : صفحه

1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3- مشكلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5

4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-1- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4-3- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4-4- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7

5- حركت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9-نشست ناشی از زهكشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11- رسانندگی هیدرولیك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12- نگرشهای هیدرودینامیكی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22

15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . . . . . . . 25

16- اطلاعات ورشهای بكاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن 28

17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . . 32

18-نتایج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

18-1- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

18-2- متغیرهای خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-3- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-4- متغیرهای تكنیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-5- متغیرهای ژئوفیزیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

19-آنالیزرگراسیون مركب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . 45

19-1-آنالیز رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن . . . . . . . 45

19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن . . . . . . . . 46

20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن48

21-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بكار برده شده درمتن . . . . . . 58

23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده . . . . . . . 3

شكل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . 3

شكل 3: مفاهیم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6

شكل 4: نفوذ پذیری هیدرولیكی سنگها و توده های سنگی . . . . . . . . . 11

شكل 5: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شكستگی . . . . . . . . . . . . . . . . 12

شكل 6: نمودار همبستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . 19

شكل 7: جهت اصلی تمام درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23

شكل 8: توجیه اصلی تمام تركهای دارای نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23

شكل 9: توزیع فراوانی تركها و تركهای دارای نشت . . … . . . . . . . . . . . 24

شكل 10: توزیع هندسی شكافهای با نشت جزئی . . . . . … . . . . . . . . . . . 34

شكل 11: توزیع هندسی شكافهای با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34

شكل 12: توزیع لگاریتمی نرمال تركهای با نشت جزئی …. . . . . . . . . . 34

شكل 13: توزیع فراوانی شكافهای با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36

شكل 14: نتایج كراسكال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی. . . . …. . . . . 43

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1: معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
فهرست متغیرهای هیدرولوژی ، توپوگرافی و تكنیكی كه در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.. . . . . 30

جدول 2: نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شكافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز واریانس كراسكال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 4: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای خاك37

جدول 5: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای سنگ38

جدول6:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای تكنیكی39

جدول7:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیكی 39

جدول8: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس 100 متری . . . . . . . . . . . . . . 47

جدول 9: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس 500 متری . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 47

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM :

بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

یكی ازپارامتر های مهم در انتخاب ابزار مناسب برش تخته سنگ ، شناخت نوع سنگ قابل برش و خواص فیزیكی و مكانیكی آن می باشد. در این راستا خواص مذكور بایستی با معیار های استاندارد ASTM مطابقت داشته تا پس از برش ، ارزش اقتصادی داشته و متناسب با آن خصوصیات ، بتوان ابزار مناسب برش را انتخاب نمود. یكی از ابزار های مهم مورد استفاده در برش تخته سنگ ، سیم برش الماسه می باشد.استفاده از این تكنولوژی در اكثر معادن جهان توسعه پیدا كرده و امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر تكنیك های برش تخته سنگ دارد. این تكنولوژی شامل وارد كردن متالوژی ساییدن و چكش خواری همراه با چرخش می باشد . در این مطالعه سعی شده است كه علاوه بر آشنایی با روش های مختلف برش تخته سنگ ، تركیب سیم های مركب الماسه دار و كابل های با مقاومت بالای تركیب یافته از مس و نبوبیم و اندازه قطر بهینه سیم برش ، مورد بحث قرار گیرد.

لغات كلیدی: سیم برش الماسه، مخلوط الماس، برنز، قطر بهینه، آزمایشات كششی، استاندارد ASTM

مقدمه :

روشهای متعدد و متنوعی برای استخراج سنگ های ساختمانی وجود دارد . استفاده از مواد منفجره ،برش با جت آب ، لیزر ، شعله وغیره به دلایلی از قبیل هزینه تمام شده بالا ، محدودیت تجهیزات ، مطالعاتی بودن روش و پایین آوردن كیفیت قواره، كاربرد زیادی در استخراج سنگهای ساختمانی ندارند. روش مرسوم در اكثر معادن سنگ های ساختمانی ، استفاده از سیم برش الماسه و مواد انبساطی است .در سالهای اخیر با پیشرفت علم مواد در ساخت سیم های مركب الماس دار با مقاومت بالای مس ونبوبیم، استفاده از این تكنولوژی با توجه به مرغوبیت تولید، كنترل روند پیشرفت كار، بهداشت كاری كارگران و هزینه های تمام شده ی استخراج و حمل بیش از گذشته مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. هر چند استفاده از این روش نیز به نوبه ی خود مشكلاتی از قبیل هزینه بالای سیگمنت ، پارگی سیم در حین كار و عدم دسترسی به آب در تراز های بالا را به همراه دارد . در این مطالعه ضمن معرفی و مقایسه ی روشهای استخراج سنگ ، كاربردی ترین روش به نام سیم برش الماسی معرفی می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز

روانگرایی خاک­ها در اثر بارگذاری­های دینامیکی همواره نگرانی مهمی برای کارهای مهندسی ژئوتکنیک بوده است که در طی آن خاک بصورت آنی مقاومت برشی خود را از دست می­دهد. وضعیت لرزه­خیزی شهر تبریز و نیز نوع دانه­بندی خاک­های واقع در مسیر خط دو متروی تبریز و عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف آن، این نهشته­ها را مستعد روانگرایی ساخته است. عملکرد لرزه­ای سازه­های زیرزمینی حفر شده در خاک­های با استعداد روانگرایی در طی زمین­لرزه­های گذشته، ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشته­های مذکور را ضروری می­سازد. مدل­های تجربی موجود برای این امر، ارزیابی پتانسیل روانگرایی را منحصرا در نقاط نمونه­برداری شده امکان­پذیر می­سازند. در مطالعه حاضر، در ابتدا با توجه به در دسترس بودن داده­های حاصل از SPT، از معیار یود و همکاران برای تحلیل پتانسیل روانگرایی در اعماق حاوی اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. با توجه به اینکه این معیار برای خاک­های حاوی محتوی ریزدانه بالا پیش­بینی محافظه­کارانه­ای ارائه می­دهد، برای محاسبه فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی این نوع خاک­ها، از معیارهای بری و سانشیو؛ و اندروس و مارتین نیز استفاده شد. پس از آن، برای تخمین مقادیر این پارامتر در نقاط اندازه­گیری نشده، از روش زمین­آمار استفاده شد و در نهایت مقاطع دو بعدی در دو راستای XY و YZ ارائه گشت.

واژه­های کلیدی: روانگرایی، مقاومت برشی، سازه­های زیرزمینی، مدل یود و همکاران، معیار بری و سانشیو، معیار اندروس و مارتین، زمین­آمار.

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و اهداف تحقیق. 1

فصل دوم: پدیده روانگرایی و روش­های مختلف بررسی آن. 5

2-1- پدیده روانگرایی. 6

2-2- مکانیزم روانگرایی. 6

2-3- آسیب­های ناشی از روانگرایی خاک­ها 7

2-3-1- آسیب­های سطحی. 8

2-3-2- آسیب­های ناشی از روانگرایی بر سازه­های زیرزمینی. 8

2-3-2-1- انواع خرابی­های سازه­های زیرزمینی در اثر وقوع روانگرایی. 9

2-3-2-2- راهکارهای مقابله با خرابی­ها 11

2-4- روش­های مختلف ارزیابی پتانسیل روانگرایی در یک عمق معین از نهشته­های خاکی. 13

2-4-1- روش­های آزمایشگاهی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی. 14

2-4-2- روابط تجربی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی. 17

2-4-2-1- روابط تجربی بر مبنای داده­های حاصل از آزمون نفوذ استاندارد 17

2-4-2-1-1- آزمون نفوذ استاندارد 18

2-4-2-1-2- روش سید و ادریس… 20

2-4-2-1-3- روش ایواساکی و همکاران (1978). 25

2-4-2-2- روابط تجربی بر مبنای داده­های حاصل از آزمون نفوذ مخروط. 27

2-4-2-2-1- آزمون نفوذ مخروط. 27

2-4-2-2-2- روش رابرتسون و وراید (1998) 28

2-4-2-3- روابط بر مبنای سرعت موج برشی. 28

2-4-2-4- مقایسه دقت پیش­بینی روابط تجربی . 29

2-5- بررسی تغییرات پتانسیل روانگرایی در دو بعد و نیز در فضا 29

2-6- معیارهای موجود برای بررسی استعداد روانگرایی خاک­های لای­دار و رس­دار 30

2-7- جمع­بندی. 31

فصل سوم: مبانی زمین­آمار 32

3-1- مقدمه 33

3-2- واریوگرام 33

3-2-1- کلیات.. 33

3-2-2- واریوگرام جهتی و غیر جهتی. 37

3-2-3- روند. 39

3-2-4- ناهمسانگردی. 39

3-2-5- مدلسازی واریوگرام 40

3-2-5-1- مدل کروی. 40

3-2-5-2- مدل گوسی. 41

3-2-5-3- مدل نمایی. 41

3-2-5-4- مدل خطی بدون سقف.. 42

3-2-5-5- مدل خطی سقف­دار 42

3-2-5-6- مدل سینوسی (اثر سوراخ) 43

3-3- واریانس تخمین. 44

3-4- کریجینگ… 45

3-4-1- مقدمه 45

3-4-2-انواع کریجینگ… 45

3-4-2-1- انواع کریجینگ بر حسب مشخصات ساختار فضایی. 45

3-4-2-2- انواع کریجینگ بر حسب حجم پایه 47

3-4-2-2-1- کریجینگ نقطه­ای. 47

3-4-2-2-2- کریجینگ بلوکی. 47

3-4-2-3- سایر انواع کریجینگ… 47

3-5- مراحل تخمین به روش زمین آماری 47

3-6- مطالعات پیشین صورت گرفته در خصوص استفاده از زمین­آمار در ارزیابی پتانسیل روانگرایی 49

3-6-1- ییگوسگیل و همکاران (2006) 49

3-6-2- داوسون و بایز (2005) 50

3-7- جمع­بندی 52

فصل چهارم: معرفی مسیر خط دو مترو تبریز. 53

4-1- مقدمه. 54

4-2- وضعیت لایه­های زیرسطحی مسیر خط دو مترو تبریز. 54

4-3- زمین شناسی عمومی منطقه. 57

4-4- تکتونیک و لرزه­خیزی منطقه. 58

4-5- وضعیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه 59

4-6- آزمایش­های صحرایی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه 59

4-7- آزمایش­های آزمایشگاهی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه 59

4-8- جمع­بندی. 60

فصل پنجم: تعیین پتانسیل روانگرایی رسوبات مسیر خط دو مترو تبریز با استفاده از زمین­آمار 61

5-1- مقدمه 62

5-2- آماده­سازی و تحلیل آماری داده­ها 62

5-3-واریوگرافی. 66

5-3-1- محاسبات واریوگرام تجربی و برازش مدل. 66

5-3-2- اعتبارسنجی داده­ها 68

5-4- تخمین کریجینگ… 69

5-5- جمع­بندی. 75

فصل ششم: نتایج و پیشنهادها 76

6-1- نتایج. 77

6-2- پیشنهادها 78

منابع و مآخذ. 79

پیوست.. 83

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز
فهرست اشکال

شکل 2-1- شماتیک رفتار ذرات خاک الف) قبل، ب) بعد، ج) حین روانگرایی. 7

شکل 2-2- خرابی سطحی ناشی از حرکت رو به بالای یک سازه زیرزمینی. 8

شکل 2-3- وضعیت تونل الف) قبل، ب)پس از وقوع روانگرایی خاک­های اطراف آن. 10

شکل 2-4- نمایش نحوه نصب دیوارهای آب­بند به منظور کاهش اثرات روانگرایی خاک­های اطراف تونل. 12

شکل2-5- وضعیت برکنش سازه و آماس سطح ناشی از آن الف) قبل، ب) بعد از نصب دیوارهای آب­بند. 12

شکل 2-6- تاثیر نصب دیوار آب­بند بر جابجایی قائم سازه زیرزمینی. 13

شکل 2-7- وضعیت تنش در یک جزء کوچک خاک در صحرا الف) قبل از وقوع زلزله ب) پس از زلزله 14

شکل 2-8- حداکثر تنش برشی در یک عمق برای ستون خاک صلب.. 16

شکل 2-9- ناحیه روانگرایی در صحرا 16

شکل 2-10- نمونه­ای از روش­های انجام SPT و نیز تجهیزات مورد استفاده در آن. 19

شکل 2-11- فلوچارت تحلیل مربوط به روش یود و همکاران (2001) 21

شکل 2-12- رابطه بین بزرگای گشتاوری و سایر مقیاس­های بزرگا 22

شکل 2-13- محدوده خاک­های روانگرا 30

شکل 3-1- اصول محاسبه واریوگرام 34

شکل 3-2- نمونه­ای از یک واریوگرام 35

شکل 3-3- رابطه بین واریوگرام و کوواریوگرام 37

شکل 3-4- محدوده مجاز انتخاب نمونه­ها برای رسم واریوگرام جهتی. 38

شکل 3-5- مدل واریوگرام ناهمسانگردی هندسی. 39

شکل 3-6- مدل واریوگرام ناهمسانگردی منطقه­ای. 40

شکل 3-7- نمونه­ای از یک واریوگرام مدل کروی. 41

شکل 3-8- نمونه­ای از یک واریوگرام مدل گوسی. 41

شکل3-9- نمونه­ای از یک واریوگرام مدل نمایی. 42

شکل 3-10- مدل خطی بدون سقف.. 42

شکل 3-11- مدل خطی سقف­دار 43

شکل 3-12- نمونه­ای از یک مدل واریوگرام مدل سینوسی. 43

شکل 3-13- نمونه­ای از نقشه­های استعداد روانگرایی ترسیم شده با استفاده از ترکیب کریجینگ معمولی و GIS. 51

شکل 3-14- احتمال وقوع روانگرایی برآورد شده در بال­بوئا 52

شکل 4-1- مسیر خط دو بر روی نقشه تبریز. 55

شکل 4-2- بخشی از مقطع زمین­شناسی خط دوی متروی تبریز 57

شکل 4-3- نمونه­ای از داده­های حاصل از آزمون­های نفوذ استاندارد انجام گرفته در منطقه 59

شکل 5-1- الف) هیستوگرام؛ ب) نمودا احتمال نرمال مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی. 64

شکل 5-2- الف) هیستوگرام؛ ب) نمودا احتمال نرمال مقادیر تبدیل یافته فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی 65

شکل 5-3- نمودار جعبه­ای مقادیر تبدیل­یافته الف) قبل از حذف؛ ب) بعد از حذف مقادیر خارج از ردیف 65

شکل5-4- واریوگرام تجربی در راستای XY و مدل نمایی برازش شده به آن 67

شکل 5-5- واریوگرام تجربی در راستای محور Z به همراه مدل برازش شده به آن 68

شکل 5-6- نمودار همبستگی مقایر اصلی و تخمینی فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی 69

شکل 5-7-مقطع توپوگرافی مربوط به مسیر خط دو مترو تبریز 70

شکل 5-8- نقشه دو بعدی مقادیر تخمینی پارامتر فاکتور ایمنی در راستای XYو در ارتفاع؛ الف) 1329، ب) 1341، ج) 1365، د)1377 متری 72

شکل 5-9- نقشه دو بعدی واریانس خطای تخمین مقادیر فاکتور ایمنی؛ در ارتفاع الف) 1329پ، ب) 1341، ج) 1365، د)1377 متری 73

شکل 5-10- نقشه دو بعدی واریانس خطای تخمین مقادیر فاکتور ایمنی در طول؛­الف) 611361، ب) 612061، ج) 613261 متری 74

شکل 5-11- نقشه دو بعدی واریانس خطای تخمین مقادیر فاکتور ایمنی؛ در طول­الف) 611361، ب) 612061، ج) 613261 متری 75

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز
فهرست جداول

جدول 2-1- تعداد نوسانات تنش­های مهم مربوط به …. 16

جدول 2-2- ضرایب اصلاح عدد SPT برای روش­ها و دستگاه­های مختلف صحرایی. 24

جدول 2-3- معیار اندروس و مارتین. 31

جدول 2-4- معیار بری و سانشیو. 32

جدول 4-1- زلزله های روی داده در اثر فعالیت گسل شمال تبریز. 58

جدول 5-1- خلاصه پارامترهای آماری مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی. 66

جدول 5-2- مختصات مربوط به دو نقطه ابتدا و انتهای مسیر مورد مطالعه 70

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی معدن آهک چمبودك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معدن آهک چمبودك دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معدن آهک چمبودك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی معدن آهک چمبودك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی معدن آهک چمبودك :

بررسی معدن آهك چمبودك

بررسی معدن آهک چمبودك
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

6

7

بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر

1ـ زمین شناسی عمومی منطقه

13

2ـ شرح عملیات اكتشافی

15

1ـ2ـ سازندلار

16

1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه

16

2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لاركوه حوضك

16

3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات

21

شمال غرب مجتمع (بلوك3)

1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3

22

2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج

24

2ـ2ـ سازندالیكا

26

1ـ2ـ2ـ بلوك1

27

1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج

28

2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت

32

3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك1)

37

2ـ2ـ2ـ بلوك2

40

1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت

41

2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك2)

41

بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوكهای شماره 1 و 2

مقدمه

45

1ـ بلوك1

48

1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج

48

2ـ1ـ روش استخراج

49

الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ

49

1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج

53

ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده

53

3ـ1ـ راه دستیابی

54

2ـ بلوك2

55

1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج

55

2ـ2ـ روش استخراج

55

الف ـ مرحله آماده‌سازی

57

ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوك2 معدنی

61

بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5ـ عملیات حفاری و آتشباری

64

5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری

64

5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B

65

5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها

67

5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری)

68

5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری)

69

5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری

74

5ـ7ـ طول چال

75

5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60 75

6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری

77

7ـ طراحی آتشباری در پله‌های كم ارتفاع

87

8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری

92

8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری

93

8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری

94

9ـ آتشباری ثانویه

95

10ـ مراحل مختلف استخراجی

98

الف ـ مرحله آماده‌سازی

98

ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده

101

11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شكل معدن پس از استخراج

102

12ـ حداقل عرض پله استخراجی

104

13ـ حداقل طول جبهه كارهای آماده

109

14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی

111

15ـ بارگیری

113

16ـ باربری

115

بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح

1ـ1ـ مقدمه

117

2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات

118

3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات

119

4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت

120

1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری

121

2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت

121

3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدكی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری

122

4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی

123

5ـ2ـ هزینه مواد ناریه

123

6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی

125

7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه

126

3ـ سرمایه در گردش

127

4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه

127

5ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه

127

6ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه

127

7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شكن كارخانه

127

ـ جدول استهلاك

129

ـ جدولD.c.F

130

منابع و ماخذ 132

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در كیلومتر 85 اتوبان كرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپوركس، ایتونگ آجر ماسه آهكی، آهك پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه آهك صنعتی مجتمع، كه تأمین كننده آهك پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهكی ایتونگ و سیپوركس، آهك پخته و همچنین تأمین كننده سنگ مورد نیاز بالاست آهكی می‌باشد. كلیه ذخایر سنگ آهك موجود در محدوده مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اكتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی كوه حوضك كه در فاصله یك كیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهك از این كوه نیز استخراج و به خط تولید كارخانه فرستاده شد.

كیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه كارهای احداثی، اشكالاتی در پروسه تولید آهك پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از كیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوكهای با كیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امكان احداث، جاده دستیابی) نیز امكان‌پذیر نبود.

بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه كارهای سنگ آهك كوه حوضك متوقف گردیده و انجام پی‌جوئی‌های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهك مناسب‌تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات كلیه بیرون ‌زدگی‌های سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اولیه كارخانه) مورد پی‌جوئی‌های اكتشافی قرار گرفته و نمونه‌برداریهای سیستماتیك بر روی آنها انجام پذیرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی كانی شناسی تیتانیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كانی شناسی تیتانیم دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كانی شناسی تیتانیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی كانی شناسی تیتانیم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی كانی شناسی تیتانیم :

بررسی كانی شناسی تیتانیم

چكیده

مهمترین كانیهای تجاری تیتانیم ایلمنیت و روتیل هستند. لوكوكسن، آناتاز، اسفن، پرووسكیت و بروكیت دیگر كانیهای مهم تیتانیم هستند. كانی ایلمنیت معمولاً در ماگمای تأخیری به وجود می آید و بنابراین بیشتر در سنگهای آذرین با تركیب بازی یافت می شود. نوعی از روتیل كه محصول دگرسانی ایلمنیت است معمولاً در ماسه ها و گاهی اوقات در سنگهای دگرسان شده حاوی ایلمنیت دیده می شود. طبقه بندیهای متفاوتی در مورد كانسارهای تیتانیم ارائه شده است. طبقه بندی این كانسارها به كانسارهای ماسه‌ای و سنگی و یا به ترتیب ثانویه و اولیه معمولترین طبقه بندی است.

بعد از پی جوئیهای مستمر، تنها كانسار ایلمنیت كهنوج امید بخش تشخیص داده شده است. در نتیجه، اكتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی تا فصیلی را نیز به دنبال داشته است. كانسار كهنوج كه در جنوب استان كرمان قرار گرفته است، از نوع كانسارهای پلاسری است كه سنگ مادر آن تشكیلات گابرویی بند زیارت در 30 كیلومتری شرق آن است. اكتشافات تفصیلی و تعیین ذخیره فقط در محدوده بستر دره درگز صورت گرفته است. ذخیره منطقه تعیین ذخیره شده بقدری است كه می تواند نیاز كشور را در طی بیست سال به كانیهای تیتانیم رفع كند. كانسار كهنوج توانایی تأمین اكسید و انادیم را نیز داراست.

روشهای تهیه دی اكسید تیتانیم، فرایندهای سولفات و كلرید است كه مسائل زیست محیطی باعث رشد استفاده از فرآیند كلرید شده است ابتدا خوراك فرایند كلرید، دی اكسید تیتانیم به صورت كانی روتیل و آناتاز بوده است كه به علت تقاضای روز افزون قیمت آن افزایش زیادی داشته است و از طرفی عرضه این كانیها تكافوی تقاضاهای جهانی را ندارد، بنابراین امروزه فرایندهای غنی سازی ایلمنیت از دی اكسید تیتانیم جهانگیر شده اند. تهیه سرباره غنی از دی اكسید تیتانیم اولین بار در كانادا متداول شده است.

مقدمه

به دلیل كاربرد زیاد رنگدانه دی اكسید تیتانیم در صنایع رنگ كشور، سالانه مقادیری ارز صرف واردات این ماده می شود. همچنین رشد صنایع هوایی – نظامی ایران به زودی باعث استفاده از فلز تیتانیم خواهد شد. بنابراین با توجه به سیاستهای خودكفایی و عدم وابستگی، فعالیتهای مستمر در مورد اكتشاف كانسارهای تیتانیم دار آغاز گشته و منطقه كهنوج از نقاط امید بخش جهت رفع نیازهای مملكت به این ماده معدنی شناخته شده است.

این گزارش نتیجه مطالعات مرحله اول است. در این گزارش به دلیل رابطه تنگاتنگ ایلمنیت با دیگر كانیهای تیتانیم،‌ تمام كانیها بررسی و روشهای فرآوری و كاربرد و آمار آنها نیز ارائه شده است. بیشترین كاربرد فلز تیتانیم در صنایع نظامی – هوایی است و قیمت این فلز منتج از تقاضای این بخش است. به علت ویژگیهای خاص فلز تیتانیم مانند مقاومت در مقابل خوردگی، بالا بودن نسبت مقاومت به وزن این فلز در صنایع شیمیایی و ساخت آلیاژها كاربرد فراوانی دارد .

بیشترین كاربرد عنصر تیتانیم به صورت تركیب اكسید آن، دی اكسید تیتانیم است. رنگدانه های دی اكسید تیتانیم، از نوع روتیل و آناتاز، مهمترین رنگدانه هایی هستند كه صنایع شیمی معدنی به دیگر صنایع عرضه كرده اند. مقاومت در مقابل اشعه یا پرتوهای ماوراء بنفش، قدرت پوشش بسیار خوب و ویژگیهای دیگر سبب كاربرد این رنگدانه در صنایع رنگ، كاغذ سازی و پلاستیك شده است.

در حال حاضر بیش از 70 كانی تیتانیم شناخته شده است. مهمترین كانیهای اقتصادی تیتانیم ایلمنیت، روتیل و آناتاز هستند. كانیهای اسفن، بروكیت، پرووسكیت دیگر كانیهای مهم تیتانیم هستند.

ایلمنیت

ایلمنیت اولین بار در كوههای ایلمن واقع در جنوب كوههای اورال اتحاد جماهیر شوروی یافت شده است. ایلمنیت فراوانترین كانی تیتانیم با تركیب اكسیدهای مركب (اسپینلها) و با فرمول شیمیایی FeTiO3 یا FeO+TiO2 ، به طور تئوری دارای 6/31 درصد تیتانیم، 8/36 درصد آهن و 6/31 درصد اكسیژن است و بر حسب دگرسانی كانی، این مقادیر تفاوت خواهند كرد. معمولاً ناخالصیهای آلومینیم، منیزیم،‌ نیوبیم، وانادیم، كرم، منگنز، آهن سه ظرفیتی در آن وجود دارد. به همین دلیل كانی بدون ناخالصی را كریكتونیت می نامند. در صورتی كه منیزیم به طور كامل جایگزین یون آهن شود كانی گایكیلیت با تركیب شیمیایی MgTiO3 و در صورت جایگزینی توسط منگنز، كانی پیروفانیت با تركیب شیمیایی MnTiO3 به وجود می آید.

یك سری محلول جامد پیوسته بین ایلمنیت و هماتیت در دمای 1050 درجه سانتیگراد وجود دارد.. با كاهش دما، حلالیت Fe2O3 در FeTiO3 كاهش یافته و در نتیجه موجب تشكیل ایلمنیت حاوی هماتیت و هماتیت حاوی ایلمنیت می شود. به این ترتیب هماتیت به شكل عدسیهای ضخیم و نازك، به صورت ادخال در بسیاری از ایلمنیتها وجود دارد. عده ای بر این عقیده هستند كه وجود تركیب Fe2O3 به دلیل حضور كانی آریزونیت با فرمول شیمیایی TiO2 , Fe2O3 است.

ایلمنیت در مقابل هوا زدگی معمولی بسیار مقاوم است. معهذا بسیار كم و توسط فرایندهای متفاوتی دگرسان میشود. در اینجا فقط بعضی از فرایندهای دگرسانی ایلمنیت ذكر می شود:

1- تشكیل منیتیت دوكی كه اكثراً همراه روتیل است.

2- ایلمنیت غنی از ادخالهای هماتیت به تجمعهای نامنظم روتیل و منیتیت تبدیل می شود.

فرایندهای مذكور در دماهای بسیار بالا اتفاق می افتند و بر حسب دمای تشكیل، محصولات ظاهراً درشت تر از كانیهای اولیه هستند. در برخی شكافها علاوه بر روتیل و به جای آن، آناتاز تشكیل شده است.

3- در برخی سنگهای آذرین ایلمنیت به طور حاشیه ای و گاهی كاملاً به لوكوكسن تبدیل شده است.

4- در بعضی سنگهای غنی از یون كلسیم ممكن است اسفن از دگرسانی ایلمنیت به وجود آید.

5- محصول دگرسانی ایلمنیت در ماسه های ساحلی مناطق حاره معمولاً لوكوكسن است.

اغلب در این شرایط روتیل و یا سایر كانیهای تیتانیم تشكیل نخواهند شد.

لوكوكسن، ایلمنیت دگرسان شده

در كا نسارهای ثانویه حاوی ایلمنیت، به سبب اكسیداسیون و كاهش درصد آهن، تركیب شیمیایی ایلمنیت درجه های متفاوتی از دگرسانی را از خود نشان می دهند كه محصول به نام لوكوكسن معروف است و در نهایت فرایند، منجر به تولید دی اكسید تیتانیم خواهد شد. فرایند این عمل توسط تمپل در سال 1966 به شرح زیر توضیح داده شده است:

«دگرسانی در طول مرزهای دانه ها و ناپیوستگیهای داخل شبكه تبلور ایلمنیت، آغاز می شود. بعد از عبور از مرحله بی شكلی، اكسیداسیون و جدایش آهن از شبكه ایلمنیت موجب تشكیل تیتانات آهن حد واسطی با ساختمان بلوری مشخص به نام شبه روتیل می شود.

تیتاناتها

تیتاناتها تركیباتی هستند كه با حرارت دادن مخلوط اكسید یا كربنات یك فلز و دی اكسید تیتانیم ساخته می‌شوند. ضریب انكسار بالا و خواص پیزوالكترولیتی به آنها اهمیت تجارتی زیادی داده است.

بلورهای تیتانات باریم، BaTiO3 ، با پرسكاری قالبی دی اكسید تیتانیم و كربنات باریم در گرمای زیاد تولید می شود. تیتانات باریم در پنج سیستم متبلور می شود. بلورهای تتراگونال آن در خازنها به عنوان دی الكتریك به كار می رود. یك نوع سرامیك پیزو الكتریك به جای كوارتز از تیتانات باریم قالب گیری شده است.

بررسی كانی شناسی تیتانیم
فهرست اجمالی

فصل اول

كانی شناسی تیتانیم

فصل دوم

زمین شناسی كانسار های

تیتانیم دار

فصل سوم

ذخایر احتمالی ایران

فصل چهارم

تیتانیوم و تركیبات آن

فصل پنجم
دی اكسید تیتانیوم

فصل ششم

پر عیار سازی ایلمنیت

فصل هفتم

روشهای متداول كانه آرایی

بررسی كانی شناسی تیتانیم
فهرست جزیی

فصل اول-كانی شناسی تیتانیم

1-1-ایلمنیت 1

1-2-لوكوكسن ، ایلمنیت دگرسان شده 6

1-3-روتیل 7

1-4-آناتاز 11

1-5- بروكسیت 13

1-6- اسفن 14

1-7- برو وسكیت 13

فصل دوم-زمین شناسی كانسار های تیتانیم دار

2-1-كلیات 17

2-2-ذخایر ماگمایی 19

2-3-كانسار های پلاسری تیتانیم 20

2-4- كانسار های ناشی از هوا زدگی 24

2-5-كانسار های رسوبی ـ آتشفشانی 24

2-6- كانسارهای با منشاء دگرگونی 28

فصل سوم- ذخایر احتمالی ایران

3-1-كلیات 29

3-2-كانی سازی در ناحیه ساغند ـ زریگان 29

3-3- كانی سازی تیتانومنیتیت در جنوب سیخورلن 30

3-4-نهشته های ناحیه گیلان 31

3-5-نهشته های ناحیه مازندران 33

3-6-كانسار ایلمنیت كهنوج 34

فصل چهارم-تیتانیوم و تركیبات آن

4-1-تیتانیم 35

4-2-آلیاژ های تیتانیوم 36

4-3-كاربرد فلز تیتانیم و آلیاژ های تیتانیوم 37

4-4- تركیبات تیتانیوم و كاربرد آنها 38

4-4-1- تركیبات هیدروژن دار تیتانیوم 38

4-4-2- تركیبات بر دار تیتانیوم 39

4-4-3- تركیبات كربن دار تیتانیوم 39

4-4-4-تركیبات نیتروژن دار تیتانیوم 39

4-4-5- تیتاناتها 40

4-4-6- تركیبات هالوژنه تیتانیوم دار 41

4-4-7- تركیبات دیگر تیتانیوم 42

4-5- تهیه فلز تیتانیوم 42

4-5-1- فرایند یدید 43

4-5-2- فرایند تولید تیاتنیوم الكترولیتی 43

4-5-3- روش كرول 44

4-5-4- فرایند هانتر 44

4-6- بازار جهانی فلز تیتانیوم 45

فصل پنجم- دی اكسید تیتانیوم

5-1-كلیات 50

5-2-دی اكسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه 50

5-3-دیگر كاربردهای دی اكسید تیتانیوم 55

5-4-تولید دی اكسید تیتانیوم 58

5-5-فرایند های مختلف تهیه دی اكسید تیانیوم 59

5-5-1- فرایند سولفات 62

5-5-2- فرایند كلرید 65

5-5-3- فرایند فلوئورید 68

5-6- واردات كشور 72

فصل ششم ـ پر عیار سازی ایلمنیت

6-1-كلیات 74

6-2- ذوب در كوره های الكتریكی 74

6-2-1- بازار سرباره غنی از دی اكسید تیتانیوم

6-3- اسید شویی ایمنیت 76

6-3-1- اسید شویی با اسید سولفوریك 76

6-3-2- اسید شویی با اسید هیدرو كلریك 78

6-4- احیاء مستقیم كانسنگ و جدا سازی آهن 78

فصل هفتم ـ روشهای متداول كانه آرایی

7-1- كانسار های اولیه 84

7-2-كانسارهای ثانویه 89

7-2-1- واحد های مرحله اول آرایش 91

7-2-2- مراحل ثانویه 101

7-2-3- واحدهای آرایش بعضی از كانسارهای ماسه ای در دنیا 105

7-3-سابقه بررسی های كانه آرایی كانسنگ كهنوج 112

منابع و ماخذ 116

بررسی كانی شناسی تیتانیم
فهرست اشکال

شكل 1-1: نمایی از تك بلور ایلمنیت 3

شكل 1-2 :كارت مشخصات پراش اشعه ایكس كانی ایلمنیت در استاندارد امریكا 5

شكل 1-3: نمایی از تك بلور روتیل 8

شكل 1-4 : كارت مشخصات پراش اشعه ایكس كانی روتیل تهیه شده توسط اداره استاندارد امریكا 10

شكل 1-5 : شكل بلورین آناتاز 11

شكل 1-6 : كارت استاندارد مشخصات آتاناز برای مطالعه پراش اشعه ایكس 12

شكل 1-7: فازها دی سیستم سه گانه FeO-Fe2O3-TiO2 14

شكل 1-8 : بلورهای اسفن 14

شكل 1-9 : بلور پرووسكیت 15

شكل 3-1 : نقشه پی جوییهای اكتشافی كانیهای تیتانیم در سراسر ایران 30

شكل4-1 : نمایی شماتیك از واحد صنعتی تولید فلز تیتانیم در هند 47

شكل 5-1 : روند ظرفیت و تقاضای جهانی دی اكسید تیتانیم طی سالهای 92-1980 59

شكل 5-2 : ماده خام اولیه برای فرایندهای سولفات و كلرید 61

شكل 5-3: مراحل مختلف فرایند سولفات با ماده اولیه ایلمنیت و سرباره غنی از تیتانیم 64

شكل 5-4 : مراحل مختلف فرایند كلرید به طور بسیار مختصر 68

شكل 5-5 : مراحل مختلف فرایند فلوئورید 70

شكل 5-6 : روند و ارزش رنگدانه دی اكسید تیتانیم 73

شكل 6-1: فرایند مورفیورس 80

شكل 6-2 :‌ فرایند ایشی ها را 80

شكل 6-3 :‌ فرایند مورد استفاده در شركت تیتانیم غرب 81

شكل 7-1 :‌ فلوشیت آرایش معدن تاهاووسد 87

شكل 7-2 : فلوشیت آرایش كانسنگ كانسار تلنس نروژ 88

شكل 7-3: فلوشیست تركیب میز ها در آرایش اولیه ماسه ها 92

شكل 7-4: فلوشیست تركیب مارپیچها در آرایش اولیه ماسه ها 93

شكل 7-5: فلوشیست تركیب ناوهادر آرایش اولیه ماسه ها 94

شكل 7-6: آرایش ستاره ناو یورك در مراحل اول تغلیظ 95

شكلهای 7-7 تا 7-11 : فلوشیستهای متداول كانه آرایی مطرح 100-96

شكل 7-12 : فلوشیت عمومی برای تركیب جداكننده های الكترواستاتیكی و مغناطیسی 103

شكل 7-13 : فلوشیت مرحله ثانویه آرایش كانسارهای ماسه ای 104

شكل 7-14: فلو شیست واحدهای مربوط به كانسار مانا والاكوریچی 108

شكل 7-15: مراحل جدایش ثقلی مربوط به آرایش كانسنگ كانسار تریل ریج 109

شكل 7-16: بخشهای عمده فر آوری در كانسار ریچارد بی 110

شكل 7-17: فلو شیست مسیر مراحل ثانویه آرایش در كانسار ریچارد بی 110

شكل 7-18: فلو شیست واحدها ی آرایش تر كانسار شركت روتیل ساحلی 114

شكل7-19: فلو شیست واحد آرایش خشك كانسار شركت روتیل ساحلی 114

شكل 7-20: فلوشیست روسی جهت كنستانتره نهایی ایلمنیت 119

شكل 7-21 :دیاگرام واحد سنگ شكنی 128

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی :

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی
فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… 1

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1 . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ…………………………………………………………….. 6

1 – 2 . مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 6

2 – 2 . آنالیز سینماتیك………………………………………………………………………………….. 6

3 – 2 . آنالیز تعادل محدود……………………………………………………………………………… 7

1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی……………………………………………………………………….. 8

2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی…………………………………………………………………….. 9

3 – 3 – 2 . تحلیل چرخشی………………………………………………………………….11

4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………19

1 – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………20

2 – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………23

1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….24

2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….32

3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….33

3 – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم

4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده………………………………………………………………………………………….42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….44

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….45

فصل اول

1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46

1 – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….46

2- 1 . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….46

3 – 1 . روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….46

1 – 3 – 1 . نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….47

2 – 3 – 1 . رادار……………………………………………………………………………….47

3 – 3 – 1 . لیزر………………………………………………………………………………….48

4 – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..48

4 – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..49

5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….49

6 – 1 . شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………51

1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..51

2 – 2 . پارامترهای رادار………………………………………………………………………….51

3 – 2 . راه اندازی رادار……………………………………………………………………………53

4 – 2 . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………56

1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….56

1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………56

2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….57

3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….58

4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….58

2 – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….59

1 – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..59

2 – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای

پایین آوردن سطوح لبه فرعی………………………………59

3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….60

3 – 3 . تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………61

1 – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….61

2 – 3 – 3 . پیوستگی فازی……………………………………………………………..62

3 – 3 – 3 . اختلاف فاز……………………………………………………………………64

4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..65

5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..65

6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز…………………………………….66

7 – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….66

4 – 3 . نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….68

5 -3 . نتیجه گیری……………………………………………………………………………….70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………71

1 – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….71

2 – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….73

1 – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….73

2 – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..73

3 – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف

خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….76

3 – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….76

1 – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک………………………………………….77

2 – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………77

4 – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………79

1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..79

2 – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….79

2 – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم …………………………………………….81

1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..82

2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….82

3 – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..85

1 – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………85

2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………86

3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..87

1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..87

2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….87

3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………87

4 – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….91

1 – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….91

2 – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول …………………………………..91

3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….92

4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………93

5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………94

1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………95

2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………95

6 – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..96

1 – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..97

2 – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………98

3 – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش

عدم ارتباط موقتی ………………………………….98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….100

1 – 7 . اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….100

2 – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………101

3 – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….101

1 – 3 – 7 . تغییر در دما ………………………………………………….102

2 – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..102

3 – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….104

4 – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….106

5 – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..107

6 – 7 . نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….107

7 – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………108

فصل هشتم

8 . نتایج………………………………………………………………………………………………….110

1 – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..110

2 – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..112

3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………112

4 – 8 . روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….113

منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..115

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید