تحقیق هنر ریاضیات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق هنر ریاضیات دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق هنر ریاضیات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق هنر ریاضیات

مقدمه    
فصل اول : زیباشناسی ریاضیات 
1-1 واژه شناسی و تعاریف    
1-2 ریاضیات کلید طلایی برای زیبایی شناسی    
1-3 نقش ریاضیات در زندگی بشر و در شناخت طبیعت    
1-4 انگیزه پیشرفت ریاضیات    
1-5 هنر و کاربرد ریاضیات    
1-6 ریاضیات و زندگی    
1-6-1  فاکتور گیری(خاطره ای از آقای x)    
1-6-2  در جستجوی یک رابطه ریاضی در خطبه عقد    
1-6-3   منطق و سرود ملی ژاپن    
1-7 ریاضیات و علوم دیگر    
1-8  ریاضیات و صنعت    
1-9   نقش ریاضیات و هندسه در تقویت قوه تفکر    
1-10  آموزش ریاضی به کودکان    
1-11ریاضیات در موسیقی    
1-11-1  اهمیت عدد 12    
1-11-2  تقارن و موسیقی    
1-11-3  ریاضیات و نت‌نویسی    
1-11-4  سیستمهای شمارشی در موسیقی    
1-12  نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)    
1-13  کاربرد منشور در طبیعت    
1-14 کاربردی از ریاضیات در اعمال جراحی زیبایی    
1-15  حتمیت و قطعیت    
فصل دوم :کاربرد ارقام
2-1 مقدمه    
2-2  رقم صفر    
2-3  رقم شش “رقم عدد شیطانی”    
2-4 رقم هفت    
2-5  رقم سیزده    
2-6  رقم نوزده    
فصل سوم : نسبت طلایی
3-1  جواهر هندسه    
3-2  آشنایی با نسبت طلایی  GOLDEN RATIO)    
3-3 کاربرد های نسبت طلایی    
3-3-1  هنر نسبت طلایی در اهرام مصر    
3-3-2  نسبت طلایی در خوشنویسی    
3-3-3   نسبت طلایی در عکاسی    
3-3-4   نسبت طلایی در بدن انسان    
3-3-5   نسبت طلایی در دندان پزشکی    
3-3-6 نسبت طلایی در میان جانداران    
3-3-7   نسبت طلایی در گیاهان    
فصل چهارم :نظریه فازی
4-1  نظریه مجمو عه های فازی    
4-2 ریشه های تاریخی تفکر فازی و پیدایش مجموعه های فازی    
4-2-1  تعاریف منطق و پیشینه آن    
4-2-2  ریشه های تفکر فازی    
4-2-3  پیدایش فازی    
4-3 اساس کار محصولات فازی    
4-4  تفکر فازی در آموزش ریاضی    
4-5  همزیستی زیست شناسان با ریاضی دانان    
فصل پنجم : فراکتال ها
5-1  هندسه جهانی پرآشوب(فراکتال ها)    
5-2  تعریف آشوب    
5-3  فراکتالها    
فصل ششم : تقارن
6-1  تقارن انعکاسی    
6-2  تقارن دورانی    
6-3  تقارن انتقالی    
6-4  تقارن در ریاضی    
6-5  تقارن در فیزیک    
6-6  تقارن انعکاسی در زمان    
6-7نمونه ها یی از اشکال تقارنی    
نتیجه گیری     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق هنر ریاضیات

1ربیعی،محمد،مجله اتحاد،شماره ی 1 ،سال 1383

2رضوی ،ملیحه ،ریاضیات و طبیعت ،پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ریاضی ،مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی ،سال

3 شهریاری،پرویز ،فرهنگ ریاضیات ،نشر شارع ،سال 1385

4 گویا ،زهرا ،مجله های رشد آموزش ریاضی

چکیده

ریاضیات در زندگی کاربرد زیادی دارد ولی طوری باید به ریاضی نگاه کرد که آن رشته ای از زندگی باشدواگر طرز راه حل چنان باشد که زود به جواب برسیم خیلی آسانتر می باشد.از جمله این کاربردها،کاربردهای فردی است، چون برای کارهایی که انجام می دهیم به طور روزانه اعمال ریاضی به کار میرود مانند ضرب، تقسیم، برای خریدهای روزانه و ;دانستن علوم ریاضیات در کارهای روزمره حتی اگر بسیار اندک و کم باشد نیز می توان راه گشای مفیدی در زندگی انسان ها باشد با پیشرفت علوم و تکنولوژی می توان گفت ریاضی در دنیا حرف اول را می زند. پس باید همیشه ریاضی را دانست و از آن بهره مند گرفت

اگر به اطراف خود بنگریم  مجموعه ای از اشکالی را می بینیم که هر روز از برابر چشمان ما می گذرد: مربع های پهن یا باریک ، کره ها و دایره های بزرگ و کوچک و; و این همان هندسه است. هندسه همان هنر ریاضی است هنری که به اشکال می پردازد و با زبان مخصوص به خود دنیای اطراف ما را توصیف می کند.و قدرت درک و استدلال و تجزیه و تحلیل را بالا می برد

چون زبان طبیعت به زبان ریاضی است پس ریاضی کمک به فهم رابطه میان عناصر طبیعت می کند

ریاضیات پایه همه علم هاست و تنها تفاوت و در واقع مزیتی که بر سایر علم ها دارد ، منطق آن است

اهمیت فوق العاده ای که ریاضیات ، در جامعه ی امروزی و در فعالیت های گوناگون تخصص ها دارد، بر کسی پوشیده نیست . باوجود این ، خیلی زیاد نیستند کسانی که علاقمند به ریاضیات باشند.البته تنها کسانی که کارو فعالیتشان به ریاضیات مربوط میشود،علاقمند به ریاضیات نیستندبلکه کم هم نیستند مشتاقانی که ساعت های فراغت خود را،باریاضیات می گذرانند.همه ی این ها چه حرفه ای ها و چه علاقمندان ، نه تنها فایده و اهمیت ریاضیات را می شناسند بلکه در ضمن به ریاضیات شوق می ورزند و می توانند زیبایی و ظرافتی که در مسأله ها ، قضیه ها و روش های ریاضی وجود دارد را احساس کنند

احساس و منطق را با هیچ نیرویی نمی توان از هم جدا کرد و هر جدایی ساختگی منجر به تحریف هر دوی آنها می شود . هر احساس اگر احساس واقعی باشد، خردمندانه است چراکه احساس واقعی نمی تواند جدا از اندیشه و خرد آدمی پدید آید

مقدمه

چه چیزی در ریاضیا ت وجود دارد که آن را نمونه عالی دقیقه و کمال مطلوب علومی که بر پایه این امتیاز نرسیده اند می سازد؟آرزوی پژوهندگان جوان،لااقل در میدان زیست شناسی و علوم اجتماعی،این است که معیارها وشیوه هایی را گسترش دهند که به این علوم امکان دهد تا در زمره علومی که راه رشد و تکامل دائمی را می پیمایند و تسلط ریاضیات را پذیرفته اند در آیند

ریاضیات  نه تنها الگویی است که علوم دقیقه می کوشند تا ساختمان خود را مطابق با آن طرح ریزی کنند،بلکه ملاتی است که اجزای این ساختمان را به یکدیگر می چسباند و آن را پا بر جا نگاه می دارد.در واقع تا وقتی که یک پدیده مورد بررسی به صورت قانونی ریاضی مورد مطالعه قرار نگرفته باشد،نمی توان آن را حل شده تلقی کرد

چرا این اعتقاد به وجود آمده است که فقط  جریانات ریاضی می توانند برای مشاهده تجربه و تفکر، آن دقت و آگاهی و اطمینان محکمی را که علم واقعی ایجاب می کند فراهم آورند؟

جهان علم همواره برای ریاضیات ارزش خاصی قائل بوده و آن را بالاتر از سایر رشته های دانش تلقی کرده است. یکی از علل و موجبات این امر آن است که در ریاضیات صحبت از احکامی است مسلم و قطعی و محقق، حال آنکه در مورد رشته های دیگر علوم این طور نبوده و احکام آنها ،کمابیش، قابل بحث و انتقاد است.و چه بسا آنچه که مورد تایید و توجه است، فردا ، با کشف واقعیت های تازه، بی اعتبار می گردد و جای خود را به نظریه های نوین می سپارد. بعلاوه قضیه ها  و احکام ریاضیا ت بحث در باب موضوعات واقعی است نه آنچه صرفا زاییده تخیلات بشر باشد.از این گذشته،پس از آنکه اولیه و اصلی (علوم متعارفه) این علم و همچنین روشهایی که باید به کمک آنها سایر قضایا را استنتاج کرد مورد توافق وحدت نظر قرار گیرد،کلیه کسانی که به حل وبحث قضایا و احکام ریاضی بپردازند،به نتیجه منطقی یکسان خواهند رسید

شهرت ریاضیات به عنوان علوم دقیقه علت وسبب دیگری هم دارد و آن اینکه  تنها ریاضیات است که می تواند به علوم طبیعی تا حدی قطعیت بخشد و آن ها را به صورتی دقیق تر و کلی تر در آورد.حصول این معنی بدون ریاضیات امکان ندارد

ریاضیات واقعا می تواند کلید شناخت دنیای فیزکی و بیولوژیکی ابزار بسیار موثری برای ایجاد یک نظام ذهنی منطقی برای جامعه باشد

حکیم عمر خیام، ریاضیدان ، اختر شناس و رباعی سرای بزرگ نیمه دوم سده ی پنجم و ابتدای سده ی ششم هجری، در مقدمه کتاب جبر خود می گوید:”ریاضیات به پیش گامی سزاورتر است.”

کارل فردریک گوس،ریاضیدان بزرگ آلمانی، ریاضیات را “سلطان همه دانش ها ” می دانست

آ.د.الکساندرف ریاضیدان و فیلسوف معاصر روسیه،موضوع را روشن تر می کند، او می گوید:”سر چشمه زنده بودن ریاضیات ، در این جاست که مفهوم ها و نتیجه گیری های آن، ناشی از واقعیت است و کاربرد فراوانی در سایر دانش ها، صنعت و در همه زمینه های مربوط به زندگی بشر، پیدا می کند واین مهم ترین مطلب برای درک ریاضیا ت است

ولی بحث به همین جا خاتمه نمی یابد.باید گفت اگر در تصور خود، ریاضیات را از مجموعه دانش های موجود بشر خارج کنیم ، نه تنها تمامی صنعت و تمدن امروزی فرو می ریزد و تمامی دانش های دیگر ، تکیه گاه اصلی خود را از دست می دهند،حتی، انسان در زندگی روزمره عادی و ابتدائی خود هم فلج خواهد شد و تمامی روابط انسانی موجود، به صورتی فاجعه آمیز ، از هم خواهد گسست-بی جهت نیست که “ریاضیات”-دست کم به معنای مقدماتی و ابتدایی آن-همیشه با بشر همراه بوده است و تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد

همه ما از کاربرد ریاضیات در دانش هایی همچون اختر شناسی،فیزیک، مکانیک آگاه هستیم، ولی در زمان ما ریاضیات توانسته است دامنه نفوذ خود را ، حتی در دانش هایی که به کلی دور از ریاضیات به حساب  می آمدند،همچون تاریخ نویسی، پزشکی،روانشناسی، زبان شناسی، جامعه شناسی و غیر آن گسترش دهد و دانش های مثل اقتصاد،زیست شناسی،زمین شناسی، و غیره تا حد زیادی به طور کامل،چه از نظر به کار گرفتن رابطه های ریاضی چه از نظر استفاده از روش های ریاضی، شکل ریاضی به خود بگیرند

در اینجا سخنی از هرمان ویل ریاضیدان معروف می آوریم:”باید توجه داشت که ریاضیات، نقشی بسیار جدی در شکل گیری فرهنگ معنوی ما دارد. دانش ریاضی هم، شبیه آفرینش های اساطیری، ادبیات و موسیقی، یکی از حوزه های خلاقیت خاص را تشکیل می دهد که، در آن، ماهیت انسانی او، یعنی کشش به سمت فضای معنوی زندگی، که خود یکی از مظاهر هماهنگی جهانی است، آشکار می شود

گر چه دریای ژرف ریاضیات را کرانی نیست ولی با توجه به نیاز جامعه، در شناسایی طبیعت متغیر و تحول به منظور شناخت ناشناخته ها، ایجاب می نماید که هر چه بیشتر با علم ریاضی و مفاهیم کاربردی آن آشنا گردیم

1-1 واژه شناسی و تعاریف

نخستین مفهوم ها و ایده آل های ریاضی ،به طور مستقیم از طبیعت ،محیط زندگی و نیاز های عملی انسان گرفته شده اند. کشیدگی درخت و راست بودن قامت انسان و دست ها و پاها ی او ،در نقاشی های انسان های نخستین به صورت خط راست و رنگین کمان طرح صورت و سر آدمی به صورت خط خمیده در آمده اند و انگشت های دست و سپس سنگریزه ها برای شمردن بکار گرفته شد. به این ترتیب نخستین مفهوم های ریاضی به صورتی مبهم و آمیخته با دیگر مفهوم ها شکل گرفت

1   واژه ریاضیات:ریاضیات به جای واژه یونانی «ماته ماتیکه » mathematike گذاشته شده است که خود از «ماته ما »  mathema به معنای «دانش » و «دانایی » آمده است
2      طبیعت : بخشی از جهان که بشر در ساختن آن دخالتی ندارد و عینیت داشتن و در خارج از ذهن محقق باشد
3     تقارن : مطابقت شکل ها و ترتیب اجزا در دو سوی یک نقطه یا صفحه را می گویند
4  خود متشابهی : اگر سیستمی به آن درجه بی نظمی برسد که اگر یک قطعه کوچک آن را بزرگ کرده و تکرار کنیم کل سیستم تولید شود ،به آن سیستم خود مشابه گویند
5  فراکتال : واژه فراکتال را در سال 1975 از کلمه لاتین فراکتوس به معنی سنگی که به شکل نا منظم شکسته و خرد شده است ساخته اند. فراکتال ها شکل هایی هستند که بر عکس شکل های هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند . این شکل ها ،اولا : سراسر نا منظم اند . ثانیا : میزان بی نظمی آنها بر همه مقیاس ها یکسان است
6      آشوب : در فاصله زمانی که یک نظم بی نظمی تبدیل می شود آشوب نامیده می شود

1-2 ریاضیات کلید طلایی برای زیبایی شناسی

ج.ه هاردی” ریاضی دان انگلیسی معتقد است :« معیار ریاضی دان مانند معیار نقاش یا شاعر ، زیبایی است . اندیشه ها هم مانند رنگ ها یا واژه ها باید در هماهنگی کامل و سازگار با یکدیگر باشند . زیبایی نخستین معیار سنجش است . »

اگر این را بپذیریم که ، تصور و خیال ، یکی از سرچشمه های اصلی آفرینش های هنری است ، آن وقت ناچاریم قبول کنیم که ، در ریاضیات هم ، دست کم عنصر های زیبایی و هنر وجود دارد چرا که مایه ی اصلی کشف های ریاضی ، همان تصور و خیال است

به قول ولادیمیر ایلیچ نویسنده ی « دفاتر فلسفی » ، تصور و خیال « حتی در ریاضیات هم لازم است ، حتی کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال هم ، بدون تصور و خیال ،ممکن نبود . »

با هیچ نیرنگی ، نمی توان از کشش انسان ها به سمت زیبایی ها جلوگیری کرد و آن چه زشت و نازیبا است را جانشین زیبایی ها کرد

طبیعت عنصر تقارن را عنوان نشانه زیبایی به هنرمند تلقین می‌کند و سپس ریاضی‌دان با کشف قانونمندیهای تقارن به مفاهیم شبه تقارن , تقارن لغزنده می‌رسد و کوبیسم را به هنرمند (نقاش ، شاعر یا موسیقی‌دان) تلقین می‌کند. نغمه‌ها و آواهای موجود در طبیعت الهام دهنده ترانه‌های هنرمندان بوده و ریاضیدانان با کشف قانونهای ریاضی حاکم بر این نغمه‌ها و تلاش در جهت تغییر و ترکیب آنها گونه‌های بسیار متفاوت و دل انگیزی در موسیقی آفریده‌اند. هر زمان که محاسبه درست ریاضی در نوشته‌های ادبی رعایت شده، آثار جالب و ماندگار و نزدیک به واقعیت و قابل قبول برای مخاطب خلق شده است. یکی از نمونه‌های این مساله رعایت توجه صحیح آندره یه ویچ در افسانه ثروتمند فقیر به محاسبات ریاضی در داستان خود می‌باشد (البته بدون وارد کردن محاسبات عددی) که آن را به اثری ماندگار و قابل پذیرش تبدیل کرده است. ترسیمهای هندسی و نسبت زرین کمک شایانی به هنرمندان معمار و برج ساز و می‌کند.

در واقع تمامی عرصه ریاضیات سرشار از زیبایی و هنر است. زیبایی ریاضیات را می توان در شیوه بیان موضوع ، در طرز نوشتن و ارایه آن در استدلالهای منطقی آن ، در رابطه آن با زندگی و واقعیت ، در سرگذشت پیدایش و تکامل آن و در خود موضوع ریاضیات مشاهده کرد.

افلاطون ، تقارن را مظهر و معیار زیبایی می دانست و چون ، گمان می کرد تنها هندسه است که می تواند رازهای هندسه را بر ملا کند و از ویژگی های آن برای ما سخن بگوید ، به هندسه عشق می ورزید و بر سر در آکادمی خود نوشته بود : « هر کس هندسه نمی داند وارد نشود . »

هندسه ، همچون دیگر شاخه های ریاضیات ، زاده ی نیازهای آدمی است ، ولی در این هم نمی توان تردید کرد که ، در کنار سایر عامل ها یکی از علت های جدا شدن هندسه از عمل و زندگی و شکل گیری آن به عنوان یک دانش انتزاعی ، کشش طبیعی آدمی به سمت زیبایی و نظم بوده است . و هرچه هندسه تکامل بیشتری پیدا کرده و عرصه های تازه ای را گشوده ، نظم و زیبایی خیره کننده ی آن ، افزون تر شده است

از همین جا است که ، یکی از راه های شناخت زیبایی ریاضیات و به خصوص هندسه ، آگاهی بر نحوه ی پیشرفت و تکامل آن است . مفهوم نقطه و خط راست ، از کجا آغاز شد و چگونه از فراز و نشیب ها گذشت ، تا به ظرافت و شکنندگی امروز رسید . ما در طبیعت دور و بر خود ، نه تنها نقطه و خط راست هندسی ، بلکه دایره مستطیل و کره و متوازی السطوح هم به معنای انتزاعی خود نمی بینیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند

چکیده    
1-مقدمه    
2- طرح نمودار فرض شده MDEWMA    
3-ارزیابی کارایی    
4-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت نرمال    
5-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت غیر نرمال    
6- قدرت و سختی برای حالت غیر نرمال    
7- اثر اندازه نمونه    
8- نتیجه گیری    
منابع و مآخذ    

چکیده

نمودارMDEWMAیک جایگزین قوی و موثر برای نظارت بر پراکندگی فرایند

نمودار کنترل ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت بر تغییرات در موقعیت و پراکندگی فرایندمی باشد.در این مطالعه و تحقیق یک نمودار کنترلEWMA برای نظارت موثر و قوی بر پراکندگی فرایند فرض شده است. نمودار فرض شده با نام نمودارMDEWMA بر اساس محاسبه انحراف استاندارد فرایند با استفاده از انحرافات مطلق متوسط قرار گرفته است که از میانگین نمونه در نظر گرفته شده است .کارایی نمودار فرض شده با نمودارEWMASR و نمودارMD تحت عنوان فرضیه نرمال مقایسه شده است .مشاهده شده است که نمودار فرض شده MDEWMAهنگام مقایسه با هر دو نمودارMDو EWASRبر حسب خواص طول جریان همانند میانگین و انحراف معیار توزیع بسیار موثر و قوی می باشد

1-مقدمه

نمودارهای کنترل توسطWALTER A.SH در سال 1920مطرح شده اند و ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت اعتبار و کارایی فرایندهای تولید می باشند. هدف اصلی اجرای نمودارهای کنترل ردیابی و شناسایی انحرافات غیر عادی در پارامترهای موقعیت و مقیاس فرایند می باشد.اگر چه اولین مورد فرض شده برای صنعت تولید نمودارهای کنترل در یک تنوع وسیع همانند  (1)مهندسی اتمی (2)مراقبت سلامت و بهداشت (3)آموزش (4)آزمایشگاه های تحلیلی و; اعمال شده اند

نمودارهای کنترل نوعshewhart بسیار عادی می باشند.موقعیت فرایند توسط یک نمودار X-نظارت شده در حالیکه پراکندگی فرایند با استفاده از نمودار های S یاR نظارت شده است. تحقیق نشان داده است که به واسطه طبیعت کم حافظه نمودارهای کنترل shewhartبه خوبی رد یابی تغییرات کوچک  و متوسط را درپارامتر های فرایند انجام نمی دهند.ردیابی سریع تغییرات کوچک بسیارمطلوب می باشد.نمودارهای حاصل با میانگین محرک برآورد شده به طور توانی جایگزین های برتری برای نمودارهای shewhart می باشند

از این رو مقدمه نمودارEWMA توسط Roberts و بسیاری از محققان از دور نماهای متفاوت بررسی شده اند

برخلاف نمودار های نوع shewhartکه بر اساس مشاهدات فعلی قرار گرفته اند نمودار های EWMA کاربرد اطلاعات در مشاهدات تاریخی و هم چنین مشاهدات فعلی را با سازش طرح وزن متغیر مطرح می سازد

بالاترین وزن به مشاهدات اخیراختصاص یافته است و اوزان به طور توانی برای مشاهدات اخیر کاهش یافته اند.این شناسایی قبلی باعث تغییرات کوچک در پارامتر های فرایند (موقعیت و مقیاس) می شود

 نظارت برپراکندگی فرایند با استفاده از نمودار EWMA توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است . تمام این طرح های تغییر EWMA به استثنائ case و Ngبر اساس این فرضیه قرار گرفته اند که پارامتر های فرایند در عمل شناخته شده اند و پارامترها نیاز دارند از داده های نمونه برداری شده از یک فرایند در یک فرایند کنترل محاسبه شوند

نمودارEWMASR فرض شده توسط case و Ng بر اساس محاسبه انحراف معیار فرایند با استفاده از یک ردیف نمونه قرار گرفته است. به عنوان مثال ردیف وابسته به مشاهدات اضافی(Xmax.Xmin) می باشد

 برای محاسبه خیلی ساده است اما فورا”بازده را از دست می دهد به طوری که اندازه نمونه n افزایش می یابد از این رو اطلاعات در بر گرفته شده در مشاهدات بین Xmaxو Xmin را نادیده می گیرد.محاسبه انحراف استاندارد بر اساس ردیف قرار گرفته که در برابر انحرافات از فرضیه نرمال بسیارحساس می باشد و کاربرآن به عنوان یک بخش ازپراکندگی با بسیاری از محققان انتقاد شده است

این مطالعه و تحقیق یک نمودار پراکندگی جایگزین EWMA با استفاده از محاسبه پراکندگی فرایند بر اساس انحراف مطلق متوسط از میانگین فرض می کند که آن را نمودار  MDEWMA  می نامیم

این محاسبه گر بسیار موثرتر از ردیف شناخته شده است مخصوصا”هنگامی که فرضیه حالت نرمال تجاوز یافته است ویا اندازه نمونه متوسط یا بزرگ می باشد

Xکیفیت متغیر مورد توجه می باشد و X1و X2 و…Xn یک نمونه اتفاقی اندازه n می باشد و X-میانگین نمونه می باشد. انحراف مطلق متوسط از میانگین به شرح زیر تعریف شده است

(1)

بسیاری از محققان ازMD به عنوان یک سنجش پراکندگی بیشتر از ردیف نمونه یا انحراف استاندارد نمونه طرفداری کرده اند .اخیرا”Raiz saghir یک نمودار کنترل پراکندگی نوع shewhart بر اساس MDفرض کرده اند. آنها نشان داده اند که نمودار MDبرتر از هر دو نمودار های S  و R بر حسب قدرت آن برای شناسایی تغییرات در تنوع فرایند می باشد

یک نمودار نوع shewhart می باشد.این برای فرآیند های غیر نرمال واقعی می باشد که در برابر تغییرات کوچک در تنوع فرآیند نسبتا”غیر حساس می باشد. در بخش های آتی نشان خواهیم داد که نمودار فرض شده MDEWMA کارایی طول جریان برتر (RL)برای هر دو نمودار MDو EWMASR دارد

طرح ساختارنمودار فرض شده  MDEWMA در بخش 2 داده شده است. یک بحث اندازه گیری کارایی برای ارزیابی نمودار های کنترل و یک شرح توصیف مطالعه شبیه سازی برای مقایسه MDEWMA به کار برده است

نمودار های MD و EWMASR در بخش 3 داده شده است. نتایج مطالعه و تحقیق برای مقایسه نمودارهای MD و EWMASR و MDEWMA تحت فرضیه حالت نرمال در بخش 4 به کار برده شده اند و فرضیه حالت نرمال در بخش 5 داده شده است و تحقیق با نتیجه گیری خاتمه می یابد

2- طرح نمودار فرض شده MDEWMA

  در این بخش ساختار نمودار MDEWMA فرض شده توسعه یافته است.اجازه دهیدMDt (t=1.2…. )به ترتیب مقادیر مشاهده شده برای MD  باشد در حالیکه MDtاز زیر گروه مشاهدات nدر نظر گرفته شده در زمان tمحاسبه شده است

به طوریکه به نظارت تغییرات در انحراف استاندارد فرایند توجه کرده ایم.فرض می کنیم که میانگین فرایند در یک سطح ثابت مقدار ثابت می باشد

 Wtآماری EWMA به شرح زیر تعریف شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

فصل اول  
طرح تحقیق  
مقدمه:  
بیان مسأله:  
ضرورت تحقیق:  
اهداف تحقیق  
فرضیه‌های پژوهش  
تعریف اصطلاحات و متغیرها  
متغیرهای تحقیق  
تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسئله (متغیر مستقل)  
تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)  
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم)  
تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)  
تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم)  
فصل دوم  
پیشینه و زمینه های نظری پژوهش  
پیشینه و زمینه‌های نظری پژوهش  
مقدمه  
الف- مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق  
تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسأله  
حل مسئله و انتقال یادگیری  
رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله  
راهبردهای حل مسأله و فراشناخت  
نظریه‌هایی پیرامون حل مسأله  
حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی  
حل مسئله از دیدگاه گشتالت:  
رویکرد خبرپردازی حل مسئله  
مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)  
پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان:  
طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله  
مبانی نظری در زمینه نگرش  
تعریف نگرش  
ویژگیها و ابعاد نگرش  
گسترش نگرشها  
تغییر نگرش  
الگوهای یادگیری تغییر نگرش  
الگوهای شناختی تغییر نگرش  
الگوهای کارکردی  
نگرشها و آموزش و پرورش  
یافته‌های پژوهشی در خارج از کشور  
یافته‌های پژوهشی در داخل کشور  
فصل سوم  
روش تحقیق  
روش تحقیق:  
جامعه آماری  
نمونه و روش نمونه‌گیری:  
ابزار پژوهش  
درصدبندی صفحات کتاب  
شیوه اجرا  
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  
فصل چهارم  
تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها  
تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها  
(4-1) مقدمه:  
(4-2) آزمون همتاسازی:  
(4-3) تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی  
(4-4) تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی  
فصل پنجم  
بحث و نتیجه‌گیری  
نتایج پژوهش  
محدودیتهای پژوهش  
پیشنهادات به پژوهشگران  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

فهرست منابع فارسی

        الف) کتب

          پولیا، جورج. (1376) “چگونه مسئله را حل کنیم”؛ ترجمه احمد آرام، انتشارات کیهان، چاپ سوم (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1945)

دلاور، علی (1380) “احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی”، انتشارات رشد، چاپ هفتم

دلاور، علی (1381) “روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی”، انتشارات ویرایش، چاپ دوازدهم

وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (1382) “کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی”، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران

کریمی، یوسف (1380) “روان‌شناسی اجتماعی”، انتشارات ارسباران، چاپ نهم

سیف، علی اکبر (1380) “روان‌شناسی پرورش”، انتشارات آگاه، چاپ اول، ویراست نو

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم (1376) روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر ، ویرایش سوم دی ماه

پارسا محمد (1375)، “روان‌شناسی تربیتی”، انتشارات علمی، چاپ پنجم

سولسو رابرت (1371)، “روان‌شناسی شناختی” (فرهاد ماهر مترجم) تهران. انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1979)

اتکسینون، ریتا. ال. اتکسینون، ریچارد، س و هیلگارد، ارنست ر. ( 1375). “زمینه روانشناسی” ( محمدتقی براهی و همکاران مترجمین، تهران. انتشارات رشد) تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1996)

شریفی، حسن پاشا (1376) “نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت”؛ تهران؛ انتشارات سخن

بال، ساموئل (1373) “انگیزش در آموزش و پرورش” (علی‌اصغر مسدد، مترجم ) شیراز؛ انتشارات دانشگاه شیراز (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1988)

مقدمه

          یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اکتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممکن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر کنجکاوی وی را برانگیزد و ملکه‌های اختراع و اکتشاف را در فرد به کار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل کند ممکن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اکتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای کار عقلی و فکری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا[1]، 1944، ترجمه آرام، 1377)

          بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌کشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را که در اختیار داشته به صورت بدی صرف کرده است، ولی اگر کنجکاوی دانش‌آموزان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح کردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد

          در مقدمه کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان کتب درسی آمده است: درس ریاضی یکی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و کاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمره زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها کمک می‌کند، اما اغلب نمی‌دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص 4)

          همچنانکه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یک درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تکلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر[2] و همکاران، لوئیس[3] و مایر، 1978) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همکارن 1986 ترجمه فراهانی، 1376)

          لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفکر حل مسئله و پیروی از رویکرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است

بیان مسأله

          علی‌رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف نگرش بین روانشناسان مختلف وجود دارد، روی هم رفته تعریف سه عنصری نگرش تعریفی است که بیشتر روان‌شناسان روی آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک شیء یا یک اندیشه است، عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود (کریمی، 1380)

          علاقه به درس، دقت، کوشش و پشتکار یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری تأثیر مثبت دارد بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌میلی و بی‌علاقگی در یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیتهای آموزشگاه و فراهم آوردن امکانات کسب توفیق است. (سیف، 1380). در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش حل مسأله یکی از هدفهای مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده است. از برکت پیشرفتهای روان‌شناسی علمی معاصر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شده است، روان‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف بر نقش یادگیرنده در ضمن فعالیتهای مختلف یادگیری بویژه فعالیت حل مسأله در کشف و ساخت دانش تأکید فراوان داشته‌اند

جان دیویی[4]، جروم برونر[5]، ژان پیاژه[6]، لئو ویگوتسکی[7]  از جمله کسانی هستند که بر نقش فعالیت یادگیرنده در جریان حل مسأله بر دانش‌ اندوزی تأکید داشته‌اند و نظریه سازندگی یا ساختن‌گرایی یادگیری از ثمرات افکار این اندیشمندان است. بنا به گفته کیلپاتریک[8] (1918 به نقل از آندرز[9]، 1998) یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه انتزاعی و یادگیری هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امکان‌پذیر است (سیف، 1380)

          در جامعه ما افراد زیادی در حال تحصیل در مقاطع مختلف آموزش و پرورش هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی نسبت به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد. این مشکل بخصوص در مورد درس ریاضی پر‌رنگ‌تر و جدی‌تر می‌نماید. روش راهبردهای حل مسأله روشی است که با مشخص کردن مراحل و اصولی که در پی خواهند آمد می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع این معضل نماید. تحقیق حاضر به دنبال مشخص کردن تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی می‌باشد


ضرورت تحقیق

          جورج پولیا در دیباچه و ویرایش دوم کتاب چگونه مسئله را حل کنیم می‌نویسد «ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد که در برنامه آموزشگاهها موضوع کمتر جالب توجه همگان باشد… معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می‌کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند… و سپس به مدارس ابتدایی بازمی‌گردند تا به نسل تازه‌ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند» (1956، صفحه 16) در پایان پولیا ابراز امیدواری می‌کند که خوانندگان خود را متقاعد سازند که ریاضیات علاوه بر این که گذرگاهی ضروری برای کارهای مهندسی و دست یافتن به شناخت علمی است، مایه شادی و لذت باشد و چشم‌اندازی برای فعالیتهای عقلی از درجه بالا بوجود آورد. (پولیا، 1956، ترجمه آرام، 1369)

          همچنین نگاهی به درصد عدم قبولی و عدم رضایت دانش‌آموزان از درس ریاضیات و دیگر مشکلاتی که دانش‌آموزان را در این درس با دردسر مواجه ساخته است، بعلاوه عدم وجود ذهنیت روشن و منطق والدین از این درس، پژوهشهایی را می‌طلبد، که استراتژی حل مسئله در ریاضی نیز یکی از این پژوهشهاست و در پژوهش حاضر مورد توجه است (اصغری نکاح، 1378)

صالحی و سرمد (1373) می‌نویسند اکنون زمان آن فرا رسیده است تا این کمبودها را جبران نموده و نظامهای کاربردی برای آموزش حل مسأله ایجاد نمائیم و آموزش و پرورش ما به پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای نیاز دارد تا ابتدا اصول حاکم بر این آموزش و سپس شیوه‌های کاربردی آن را کشف نموده و نهایتا جایگاه این شیوه‌ها را در یک برنامه درسی آموزشگاهی مشخص کند

اهداف تحقیق

          عموما به اهمیت ریاضی واقفیم و می‌دانیم داشتن پایه‌ای مناسب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت دانش‌آموزان  و دانشجویان در سایر دروس کمک می‌کند، اما اغلب دانش‌آموزان نمی‌دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ریاضی سال دوم راهنمایی، 1377، ص 4)

با توجه به مطلب فوق هدف عمده پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در نگرش نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی در آن می‌باشد که این راهبردهای حل مسأله در قالب طرح چهار مرحله‌ای جورج پولیا ارائه می‌گردد

همچنانکه از مقایسه یافته‌های پژوهشهای گذشته و نظریات پیرامون حل مسأله با طرح جورج پولیا برمی‌آید این طرح قسمتهای بسیاری از مولفه‌های کلیدی اثرگذار مانند: خلاصه کردن صورت مسأله، ترسیم شکل، نظارت و تصحیح اشتباهات را شامل می‌شود و لذا انتظار می‌رود آموزش آن در کلاس و درس ریاضی ثمربخش باشد

بصورت شاخص این پژوهش دو هدف زیر را دنبال می‌کند

تعیین تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت درس ریاضی و همچنین بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی در دانش‌آموزان دوم راهنمایی علاوه بر اهداف نظری فوق، در بعد اهداف عملی این پژوهش به دنبال ارائه یک روش سودمند و کاربردی آموزش راهبردهای حل مسأله به دانش‌آموزان می‌باشد تا هم به بهبود نگرش دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی‌شان در ریاضیات کمک کند و هم مورد استفاده مدرسین محترم درس ریاضی قرار گرفته و یا به عنوان روش کارآمد در طراحی و تألیف کتب درسی سهمی از آموزش را به تعلیم راهبردهای حل مسأله اختصاص دهد

فرضیه‌های پژوهش

          فرضیه تحقیقی بیانی است که به توصیف رابطه بین متغیرها پرداخته و انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها نشان می‌دهد و به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی است. می‌دانیم که چنانچه پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی رابطه معنی‌دار بین متغیرها داشته باشد از فرضیه‌ جهت‌دار که در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است، استفاده می‌کند (دلاور، 1380). با گذری بر ادبیات فرضیه تحقیقی و پژوهشی و با توجه به تحقیقات و مطالعات گذشته پژوهشگر از فرضیه جهت‌دار در این پژوهش استفاده می‌نماید

دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش عبارتند از

1- آموزش راهبردهای حل مسأله، پیشرفت در ریاضیات را افزایش می‌دهد

2- آموزش راهبردهای حل مسأله، نگرش نسبت به درس ریاضیات را بهبود می‌بخشد

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله

راهبردهای حل مسأله، نمایانگر مهارتهای شناختی و فراشناختی فوق‌العاده پیچیده‌ای است که در مقایسه با فرایندهایی نظیر زبان‌آموزی و تشکیل مفاهیم، در سطح بالاتری از پردازش اطلاعات است و معرف یکی از هوشمندانه‌ترین فعالیتهای آدمی است. راهبردهای حل مسأله سلسله عملیاتی هستند که بواسطه آن توجه، ادراک، حافظه و سایر فرایندهای پردازش اطلاعات به شیوه‌ای هماهنگ برای دستیابی به هدف برانگیخته شوند. از این رو حل مسأله حتی در مورد تکالیف و مسأله‌هایی که ساختار روشن و تعریف شده‌ای دارند به عنوان یکی از پیچیده‌ترین اشکال رفتار آدمی تلقی می‌شود (نیوئل و سانین[10]، 1972)

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله:

برای راهبردهای حل مسأله اصول، راهکارها و طرحهایی مطرح شده‌اند که این پژوهش الگوی حل مسأله جورج پولیا را برگزیده است. الگو یا طرح جورج پولیا شامل چهار گام ذیل می‌باشد (پولیا، ترجمه آرام، 1376)

1- فهمیدن مسأله: مجهول چیست؟ داده‌ها کدام است؟ شرط چیست، شکلی رسم کنید. علامتهای مناسب را به کار ببرید

2- طرح نقشه: ارتباط میان داده‌ها و مجهول را پیدا کنید، مسأله‌های کمکی یا مسأله‌های مشابه قبلی را در نظر آورید. به تعاریف، فرمولها و قضایا رجوع کنید، مسأله را به چند قسمت تقسیم کنید و در صورت امکان معادله‌ای بسازید

3- اجرای نقشه: با توجه به فرمول، اصل یا قضیه و تقسیمات انجام شده از داده‌ها یا معلومات به مجهول دست یابید

4- مرور و امتحان کردن جواب: نتیجه را وارسی کنید. آیا نتیجه به دست آمده درست است؟ آیا از راههای دیگری نیز می‌توان به این نتیجه رسید؟

چهار مرحله فوق‌الذکر به صورت کلی در مورد هر مسأله ریاضی قابل استفاده و اجرا می‌باشد. در این پژوهش در قسمت آموزش، راهبردهای حل مسأله را به صورت اختصاصی‌تری همراه با مثالها و تمرینات ویژه جبر، هندسه و حساب تدریس کرده‌ایم

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

          آن دسته از شرایط یا خصوصیات را که پژوهشگر در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می‌کند تا رابطه تجلی آنها را با متغیر دیگری در موقعیت ویژه مشاهده و بررسی نماید را متغیر مستقل می‌گوییم (نادری و نراقی، 1376)

          متغیر مستقل این پژوهش، آموزش راهبردهای حل مسئله می‌باشد. این مداخله به صورت یک فرایند تدریس هفت جلسه‌ای با طرح درس و اهداف مشخص (که ذکر آن در صفحات بعد خواهد آمد) بر گروه تجربی اعمال و ارائه می‌گردد

متغیر وابسته:

          آن دسته از شرایط یا ویژگی‌هایی را که با وارد یا خارج نمودن متغیر مستقل در فعالیتهای حوزه تحقیقی، تغییر می‌یابد (یا ظاهر یا محو می‌گردد) متغیر وابسته می‌گوییم (ص 89)

دو متغیر وابسته در این پژوهش مطرح است

الف) متغیر وابسته نگرش نسبت به ریاضیات

ب) متغیر وابسته پیشرفت در درس ریاضی

متغیرهای کنترل

          پژوهشگر جهت جلوگیری از عوامل و متغیرهای دیگری که به جز متغیر مستقل، متغیرهای وابسته را دستخوش تغییر می‌کنند و از طرفی چون این متغیرها قابل شناسایی و پیشگیری هستند، بایستی تدبیری بیاندیشد. به این گونه تغییرها، متغیرهای کنترل می گویند که در این تحقیق عبارتند از

الف) متغیر عمومی مربوط به آزمودنیها نظیر هوش، طبقه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و …

با توجه به انتخاب تصادفی و جایگزینی تصادفی آزمودنی‌ها در دو گروه و با توجه به اینکه آزمودنیها تقریبا همگی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در یک سطح قرار داشتند (موقعیت منطقه‌ای یکسان) تا حدودی این متغیرها کنترل شده‌اند

ب) متغیر معلم و خصوصیات وی که احتمالا در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان مداخله می‌کند که سعی شده تا با انتخاب معلم مشترک برای هر دو گروه، تا حدودی این متغیر نیز کنترل شود

ج) متغیر زمان آموزش

زمان جلسات آموزش راهبردهای حل مسأله (برای گروه آزمایش) جزو زمان موظف حضور دانش‌آموزان در مدرسه و کلاسهای جبرانی بوده است

د) متغیر پایه تحصیلی: با انتخاب (محدود کردن) دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی کنترل شده است

ه) متغیر جنس: جنس آزمودنیها پسر می‌باشد

و) متغیر نوع مدرسه: نوع مدرسه دولتی می‌باشد و انتخاب فقط از فهرست مدارس دولتی شهرستان طارم صورت پذیرفته است

تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسئله (متغیر مستقل)

          در پژوهش حاضر آموزش راهبردهای حل مسئله بر اساس الگوی جورج پولیا در قالب طرح درس 7 جلسه‌ای تدوین و اجرا شده است. هر جلسه در مدت 45 دقیقه و با اهداف و سرفصلهای ذیل برگزار شد

اهداف جلسه اول

1- تعریف مسأله و آشنایی با قسمت‌های معلوم و مجهول

2- آشنایی با دسته‌بندی مسایل به سه دسته مسایل جبر، هندسه، حساب

3- آشنایی با روش گام به گام حل مسأله با استفاده از طرح جورج پولیا که شامل چهار قسمت بود

الف) فهمیدن (درک مسأله)

ب) طرح نقشه (پیش‌بینی و انتخاب راه‌حل مسأله)

ج) اجرای نقشه (استفاده از راه‌حل و رسیدن به پاسخ)

د) مرور و امتحان کردن جواب (ارزیابی نتایج)

اهداف جلسه دوم

1- مرور اهداف جلسه گذشته

2- آشنایی با نحوه استفاده از چهار گام پولیا در حل مسایل جبری

3- حل دو مسأله جبری همراه توضیح چهار گام پولیا توسط معلم

4- رفع اشکال احتمالی و پاسخ به سوالات دانش‌آموزان

5- ارائه تمرین جبر به عنوان تکلیف منزل

اهداف جلسه سوم

1- بررسی نحوه انجام تکالیف خانه و رفع اشکال

2- حل دو مسأله جبری دیگر همراه با توضیحات چهار گام توسط معلم

3- رفع اشکال احتمالی دانش‌آموزان و پاسخ به سؤالات

4- آشنایی با نحوه استفاده از روش چهار گام پولیا در حل مسایل هندسه

5- حل دو مسأله نمونه هندسه همراه توضیح چهار گام توسط معلم

اهداف جلسه چهارم:

1- مرور مطالب جلسه قبل با موضوع مسایل هندسه

2- حل دو مسأله هندسه دیگر به عنوان نمونه‌ها با همان شیوه قبلی

3- رفع اشکال احتمالی دانش‌آموزان و پاسخ به سؤالات

4- ارائه دو تمرین مربوط به هندسه به عنوان تکلیف در منزل

اهداف جلسه پنجم

1- بررسی نحوه انجام تکالیف خانه و رفع اشکال

2- آشنایی با نحوه استفاده از چهار گام پولیا برای حل مسایل حساب

4- حل دو مسائل نمونه حساب همراه با توضیح چهار گام توسط معلم

4- ارائه تمرین حساب برای حل در منزل با شیوه جورج پولیا


اهداف جلسه ششم:

1- مرور مطالب جلسه قبل

2- بررسی نحوه انجام تکالیف در منزل و رفع اشکال احتمالی

3- حل دو مسأله حساب دیگر به عنوان تمرین

اهداف جلسه هفتم

مرور مطالب 6 جلسه قبل همراه با رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات احتمالی

شایان ذکر است نمونه مسال حل شده در حین کلاس از تمرینات دوره‌ای کتاب ریاضی دوم راهنمایی انتخاب شدند

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

          علی‌رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف نگرش بین روان‌شناسان مختلف وجود دارد، روی هم رفته تعریف سه عنصری نگرش تعریفی است که بیشتر روان‌شناسان روی آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای حاضر اطلاق می‌شود (کریمی، 1380)

          علاقه به درس، دقت، کوشش و پشتکار یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌میلی و بی‌علاقگی در یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیتهای آموزشگاه و فراهم آوردن امکانات کسب توفیق برای اوست. (سیف، 1380)

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم)

به صورت کلی پیشرفت تحصیلی ریاضی اشاره به موفقیت فرد در آزمونهای ریاضی دارد

تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)

منظور از نگرش نسبت به ریاضی در این پژوهش نمره‌ای است که از تفاوت بین نمره پیش آزمون و پس آزمون دانش‌آموزان در مقیاس نگرش نسبت به ریاضی به دست می‌آید

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم)

      نمره‌ای است که از حاصل تفاوت بین نمره دانش‌آموز در پیش‌ آزمون و پس آزمون (آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته) بدست می‌آید

پیشینه و زمینه‌های نظری پژوهش

1- Polya. G

2- Maier

3- Lueis

4- Dewey. J

5- Brunner, J.S

6- Piaget. J

7- Vygotsky, L.S

8- Kilpatrik

9- Anders

10- Newell & Sanin

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی

چکیده :  
1 مقدمه :  
2 مدل پردازش تراکنش:  
3-تحلیل مساله کنترل همروندی :  
4-مکانیزمهای کنترل همروندی بر پایه قفل دو مرحله‌ای :  
5-پیاده سازی پایه قفل دو مرحله‌ای :  
6-قفل دو مرحله‌ای با نسخه اولیه :  
6-قفل دو مرحله‌ای با رای گیری :  
7- قفل دو مرحله‌ای متمرکز :  
8-تشخیص و ترمیم بن بست :  
4-نتیجه گیری :.  
5-منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی

[1] M. Blakey, “Models a Very Large Distributed Database”, ACM Transactions on Computer Systems, Vol. 10, No

[2] P. A. Bernstein and N. Goodman, ”Concurrency Control in Distributed Database Systems”, Computing Surveys, Vol. 13, No. 2, June

[3] M. J. Carey and M. Livny “Distributed Concurrency Control Performance: A Study of Algorithms, Distribution, and Replication”, 14th VLDB Conference Los Angeles, California

[4] P.A. Franaszek, J. T. Robinson and Thomson, “Concurrency Control for High Contention Environments” ACM Transactions on Database Systems,

[5] A. Thomasian, “Performance Limits of Two-Phase Locking”. IEEE International Conference on Data Engineering,

[6] M.J. Carey, and M. Livny “Parallelism and Concurrency Control Performance in Distributed Database Machines”, 1989 ACM SIGMOD,

[7] Kj. Norvag, O. Sansta and K. Bratbergsengen, “Concurrency Control in Distributed Object-Oriented Database Systems”, Advances in Database and Information Systems,

 

چکیده

 در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(2 Phase Locking)   ایجاد شده اند خواهیم پرداخت. محور اصلی این بررسی بر مبنای تجزیه مساله کنترل همروندی به دو حالت read-wirte و write-write می‌باشد. در این مقال، تعدادی از تکنیکهای همزمان سازی برای حل هر یک از قسمتهای مساله بیان شده و سپس این تکنیکها برای حل کلی مساله با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

در این گزارش بر روی درستی و ساختار الگوریتمها متمرکز خواهیم شد. در این راستا برای ساختار پایگاه داده توزیعی یک سطحی از انتزاع را در نظر می‌گیریم تا مساله تا حد ممکن ساده سازی شود.

 


1 مقدمه :

  کنترل همروندی فرآیندی است که طی آن بین دسترسی های همزمان به یک پایگاه داده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده چند کاربره هماهنگی بوجود می‌آید. کنترل همروندی به کاربران اجازه می‌دهد تا در یک حالت چند برنامگی با سیستم تعامل داشته باشند در حالیکه رفتار سیستم از دیدگاه کاربر به نحو خواهد بود که کاربر تصور می‌کند در یک محیط تک برنامه در حال فعالیت است. سخت ترین حالت در این سیستم مقابله با بروز آوری های آزار دهنده ای است که یک کاربر هنگام استخراج داده توسط کاربر دیگر انجام می‌دهد. به دو دلیل ذیل کنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی از اهمیت بالایی برخوردار است

کاربراان ممکن است به داده هایی که در کامپیوترهای مختلف در سیستم قرار دارند دسترسی پیدا کنند
یک مکانیزم کنترل همروندی در یک کامپیوتر از وضعیت دسترسی در سایر کامپیوترها اطلاعی ندارد

مساله کنترل همروندی در چندین سال قبل کاملا مورد بررسی قرار گفته است و در خصوص پایگاه‌داده‌های متمرکز کاملا شناخته شده است. در خصوص این مسال در پایگاه داده  توزیعی با توجه به اینکه مساله در حوزه مساله توزیعی قرار می‌گیرد بصورت مداوم راهکارهای بهبود مختلف عرضه می‌شود. یک تئوری ریاضی وسیع برای تحلیل این مساله ارائه شده و یک راهکار قفل دو مرحله ای به عنوان راه حل استاندارد در این خصوص ارائه شده است. بیش از 20 الگوریتم کنترل همروندی توزیعی ارائه شده است که بسیاری از آنها پیاده سازی شده و در حال استفاده می‌باشند.این الگوریتمها معمولا پیچیده هستند و اثبات درستی آنها بسیار سخت می‌باشد. یکی از دلایل اینکه این پیچیدگی وجود دارد این است که آنها در اصطلاحات مختلف بیان می‌شوند و بیان های مختلفی برای آنها وجود دارد. یکی از دلایل اینکه این پیچدگی وجود دارد این است که مساله از زیر قسمتهای مختلف تشکیل شده است و برای هر یک از این زیر قسمتها یک زیر الگوریتم ارائه می‌شود. بهترین راه برای فائق آمدن بر این پیچدگی این است که زیر مساله ها و الگوریتمهای ارائه شده برای هر یک را در ی.ک سطح از انتزاع نگاه داریم

با بررسی الگوریتمهای مختلف می‌توان به این حقیقت رسید که این الگوریتمها همگی ترکیبی از زیر الگوریتمهای محدودی هستند. در حقیقت این زیر الگوریتمها نسخه‌های متفاوتی از دو تکنیک اصلی در کنترل همروندی توزیعی به نامهای قفل دو مرحله ای و ترتیب برچسب زمانی می‌باشند

همانطور که گفته شد، هدف کنترل همروندی مقابله با تزاحمهایی است که در اثر استفاده چند کاربر از یک سری داده واحد برای کاربران بوجود می‌آید است. حال ما با ارائه دو مثال در خصوص این مسائل بحث خواهیم نمود. این دو مثال از محک معروف TPC_A مقتبس شده اند. در این مثالها، یک سیستم اطلاعات را از پایگاه داده ها استخراج کرده و محاسبات لازم را انجام داده و در نهایت اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره می‌نماید

حالت اول را می‌توان بروزآوری از دست رفته نامید. حالتی را تصور کنید که دو مشتری از دو سیستم مجزا بخواهند از یک حساب مالی برداشت نمایند. در این حالت فرض کنید در غیاب سیستم کنترل همروندی، هر دو با هم اقدام به خواندن اطلاعات و درج اطلاعات جدید در سیستم میکنند. در این حالت در غیاب سیستم کنترل همروندی تنها آخرین درج در سیستم ثبت می‌شود. این حالت در شکل 1 نشان داده شده‌ است

 حالت دوم حالتی است که در آن اطلاعات صحیح از پایگاه داده استخراج نمی‌شود. در این حالت فرض کنید دو مشتری بخواهند کارهای ذیل را انجام دهند

مشتری 1: بخواهد یک چک 1 میلیونی را به حساب X واریز و از حساب Y برداشت نماید
مشتری 2: بخواهد بیلان حساب مالی X و Y شامل کل موجودی را نمایش دهد

در غیاب کنترل همروندی همانطور که در شکل 2 نشان داده شده‌است، تزاحم بین پروسس ها بوجود خواهد آمد. فرض کنید در زمانی که مشتری 1 اطلاعات را از حساب Y خوانده و اطلاعات حساب X را دریافت نموده و 1 میلیون از حساب Y برداشت نموده ولی هنوز 1 میلیون به حساب X و اریز نکرده مشتری 2 اطلاعات کل دو حساب را دریافت نموده و نتیجه را چاپ نماید. در این حالت مشتری شماره 2 اطلاعاتی را که به عنوان بیلان نمایش می‌دهد 1 میلیون از مقدار واقعی کمتر است. این حالت یک فرق اساسی با حالت اول دارد و آن این است که در این حالت نتیجه نهایی در پایگاه داده درست خواهد بود در حالیکه اطلاعات دریافت شده بصورت موقت غلط خواهند بود

 مساله کنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی تا حدودی شبیه مساله دوبه‌دو ناسزگاری در سیستم عامل می‌باشد.  در مساله دوبه‌دو ناسازگاری، هماهنگی جهت دسترسی به منابع سیستم ائم از حافظه، ابزارهای ورودی و خروجی و CPU و ;. بوجود می‌آید. در این حالت راه حلهای گوناگونی ائم از قفلها، سمافورها، مونیتورها و ; پیشنهاد شده است

کنرتل همروندی و دوبه‌دو ناسگاری از این جهت که هر دو دسترسی به منابع مشترک را کنترل میکنند با هم شباهت دارند.  با این حال راه حلی که برای یکی بکار می‌رود قابل بهره برداری برای دیگری نیست. فرض کنید پردازه های P1 و P2 بخواهند از نقاط مختلف کدهای خود به منابع R1 و R2 دسترسی پیدا کنند. در سیستم عامل دسترسی مجزای ذیل قابل قبول است. P2 از R1 استفاده کند، P2 از R1 استفاده کند، P2  از R2 استفاده نموده و سپس P1 از R2 استفاده نماید. در پایگاه داده این روند اجرا مورد قبول نیست و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. فرض کنید P1 بخواهد از R1 مبلغی را به R2 انتقال دهد. در این حالت اگر P2 مقادیر R1 وR2  را چک کند مقادیر غیر صحیح را دریافت می‌کند

2 مدل پردازش تراکنش:

برای اینکه روند اجرای عملیات در سیستمهای پایگاه داده های توزیعی برای خواننده مشخص شود ما در اینجا یک مدل از پایگاه داده‌های توزیعی را ارائه می‌دهیم. سپس نحوه عملکرد مکانیزم کنترل همروندی را در این مدل بیان خواهیم نمود. در این مدل پایگاه داده، یک پایگاه داده توزیعی مجموعه از سایتهاست که توسط یک شبکه به هم متصل شده‌اند. هر سایت یک کامپیوتر است که یکی یا هر دوی برنامه های ذیل را اجرا می‌کند. برنامه‌ها شامل یک مدیر تراکنش یا TM  و یک مدیر داده یا DM است. TM  مسئول مدیریت تعامل کاربر با پایگاه داده است و DM مسئول نگهداری داده‌ها است. شبکه نیز یک وسیله ارتباطی کامپیوتر – کامپیوتر است. فرض بر این است که شبکه کاملا امن می‌باشد و پیامها را با همان ترتیبی که وارد سیستم می‌شوند به مقصد ارسال می‌شود. فرض بر این است که تعداد داده های موجود در سیستم شامل X ، Y  و Z است که داده های منطقی موجود در سیستم را تشکیل می‌دهند. داده های ذکر شده فقط واحد داده های منطقی هستند و ما با سایز و قالب و جزئیات آنها کاری نخواهیم داشت. هر پایگاه داده در این سیستم یک نسبت دهی مقادیر بصورت منطقی به این داده های منطقی است. هر داده منطقی می‌تواند در یک یا بیشتر از یک DM ذخیره شود. افزونگی داده در اثر ذخیره داده در چندین DM برای افزایش دسترسی به داده‌ها است. هر کپی از داده ذخیره شده آیتم داده نامیده می‌شود. نسخه های متعدد داده X را بصورت  X1,X2,;   نشان داده می‌شوند. کاربران با DDBMS از طریق اجرای تراکنشها تعامل دارند. تراکنشها می‌توانند پرس و جو های on-line باشند که با زبان استاندارد پرس و جو ارسال شده اند. از طرفی تراکنشها می‌توانند عملیاتی باشند که از طریق برنامه های نوشته شده به سیستم داده می‌شوند. الگوریتمهای کنترل همروندی، کاری با نوع تراکنشهای موجود در سیستم ندارند و محاسبات انحام شده در این تراکنشها تاثیری در روند این الگوریتمها ندارد. بر خلاف اینها این الگوریتمها تمام تصمیم گیری های خود را بر اساس داده هایی که این تراکنشها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند انجام می‌دهند. دسترسی ها می‌توانند از نوع خواندن یا نوشتن باشند. فرض بر این است که محاسبات در تراکنشها کامل بوده و اگر تراکنش در یک پایگاه داده به تنهایی اجرا شود، پایگاه داده در حالت صحیح و مانا قرار گرفته و نتایج کاملا صحیحی در بر خواهد داشت. مجموعه منطقی خواندنی یک تراکنش مجموعه ای از آیتمهای داده ای است که تراکنش می‌خواند. این امر در شکل 3 نمایش داده شده است

 صحت یک الگوریتم کنترل همروندی بر اساس نیاز کاربران به اجرای تراکنشها تعریف می‌شود. در اینجا می‌توان دو شرط اساسی را می‌توان برای اجرای صحیح تراکنشها می‌توان در نظر گرفت. شرط اول این است که کاربران انتظار دارند تراکنشهایی را که در سیستم ثبت می‌کنند، نهایتا اجرا شود. شرط دو م این است که کاربران انتظار دارند تراکنشهای ارسالی دقیقا مانند زمانی که تراکنش در یک سیستم مجزا یا در یک محیط موازی چند برنامه، اجرا می‌شود اجرا شود و نتایج آن در هر دوحالت کاملا مشابه باشد. تحقق این شرایط دقیقا اهداف یک الگوریتم کنترل همروندی را مشخص می‌کنند. یک سیستم DDBMS چهار جزء اصلی را در برخواهد داشت: تراکنش، TM، DM و داده‌ها. تراکنشها با TM ارتباط دارند. TM ها با DM ها ارتباط برقرار می‌کنند و DM  ها داده ها را مدیریت می‌کنند. TM ها با سایر TM  ها ارتباط برقرار نمی‌کنند

TM  ها بر ترکانش ها و اجرای آنها نظارت می‌کنند. هر تراکنش در پایگاه داده های توزیعی فقط با یک TM در ارتباط است. این بدین معنا است که هر تراکنش تمام عملیات پایگاه داده خود را به TM مربوط به خود ارسال می‌کنند.  تمامی عملیاتهای توزیعی که بایستی توسط تراکنش انجام شود توسط TM مزبور مدیریت می‌شود. چهار عملیات مختلف توسط واسط TM برای تراکنشها قابل تعریف است. read(x) مقدار جاری x را در وضعیت فعلی پایگاه داده های منطقی برمی‌گرداند. write(x,newvalue) مقدار x را در حالت جاری پایگاه داده‌های منطقی به مقدار Newvalue تغییر می‌دهد. همچنین با استفاده از begin و end ابتدا و انتهای یک تراکنش برای یک TM مشخص می‌شود

3-تحلیل مساله کنترل همروندی :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)

مقدمه: 
روشهای حل مسئله: 
1) جستجو برای الگو 
2) رسم شکل 
3) صورتبندی مسئله معادل 
4) تغییر مسئله 
5) انتخاب نمادهای مناسب 
6) استفاده از تقارن 
7) تجزیه به حالتهای ساده تر 
8) کار عقب رونده 
9) بررسی نقیض 
10) زوجیت 
11) بررسی حالتهای حدی 
12) تعمیم . 
هزینه یک سیستم CRM چقدر است ؟ 
اما عوامل هزینه CRM عبارتند از : 
چگونه یک اجرای CRM قوی داشته باشیم؟ 
چه سازمانی مسئول و پاسخگوی CRM است؟ 
نتیجه گیری: 
منابع و ماخذ: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)

An introduction to CRM process. Margaret & David May,

Manage your problems David Medina.Feb,

Problem solving

What is CRM

Learning Math 2002 J.Fozen

Operational Research (OR). A.Azar.2002.Samt.ISBN.964-455-798-

 

مقدمه

درست است که یک سیستم CRM با لوگو و آرم یک شرکت در کاتالوگها ویا تبلیغاتهای آن به عنوان یک سیستم CRMقوی وبی نظیر معرفی می شود . اما باید توجه کرد که یک سیستم هر اندازه هم بی نظیر و قدرتمند باشد و کارشناسان CRM، بازه زمانی X را برای نصب و اجرای آن مشخص نمایند؛ بازهم مطمئن باشید که مدت زمان پیش بینی شده همواره مدت زمان دقیق نخواهد بود. زیرا عوامل محیطی زیادی درآن دخیل اند

 پس در واقع : نصب و اجرای CRM یک فرایند وقت گیر است

ضمنا” باید توجه کردکه البته این وقت گیر بودن آن اگر منطقی و بدون تاخیرهای اضافی صورت بگیرد به نفع خود بنگاه و سازمان می باشد؛ چون تاثیر پایدارتری را خواهد داشت

 اگر

یک سیستم CRM زود تاثیر و بی ثبات باشد به درد بخور نیست

چون تاثیر فوری اما آنی خواهد داشت و در نتیجه فایده ای را که ما از یک سیستم CRM انتظار داریم را برآورده نخواهد کرد

 بهترین تصمیم گیری زمانی انجام می گیرد که عقلانی باشد نه رضایت بخش

ممکن است روشی در کوتاه مدت جواب دهد ولی در دراز مدت تاثیر بی ثبات و کمتری داشته باشد. پس انتخاب آن به صلاح نیست وباید در انتخاب آن مناسب ترین و با صرفه ترین و عقلانی ترین روش را انتخاب کنیم

برای رسیدن به مسئله ، ابتدا باید مسئله یابی کنیم. پس در CRM نخستین گام قبل از هر گونه اقدام تشخیص مسئله یا مسئله یابی است .و هر عملی قبل از انجام آن به صرفه نیست و وقت گیر می باشد .البته مسئله یابی انواع مختلفی دارد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ضمنا” از طریق افراد داخل یا خارج سازمان صورت گیرد

مواردی از این روشهای مسئله یابی و حل مسئله درذیل آمده است

روشهای حل مسئله

همواره حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم وبا برسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

با توجه به نوع مسئله می توان از بعضی موارد ذکر شده صرف نظر کرد

ـ عمده ترین روشهای حل مسئله عبارتند از

1) جستجو برای الگو

همواره کار حل مسئله را با نوعی ادراک شهودی از مسئله شروع می کنیم و با بررسی چند حالت خاص به سوی الگوسازی برای حل کامل آن جلو می رویم

2) رسم شکل

در هر مسئله که امکان پذیر باشد رسم یک شکل (اعم از هندسی با یک نمودار و غیره ) می تواند در یافتن حل مسئله الهام بخش باشد و رابطه بین اجزا مسئله را بهتر نمایان می سازد

3) صورتبندی مسئله معادل

در بخش قبل دیدیم که گام نخست در حل مسئله، عبارت است از جمع آوری داده ، جستجو ، فهمیدن مسئله ، برقراری ارتباط بین اجزا ، حدس زدن و تجزیه و تحلیل، که در کل همان مسئله یابی می باشد. ولی اگر همه این کارها به روش معقولی میسر نباشد چه کنیم؟ یعنی اینکه ممکن است کارهای محاسباتی خیلی پیچیده باشد ویا به سادگی نتوانیم حالتهای خاصی را مطرح کنیم تا به بینش لازم برسیم . آنچه در چنین شرایطی توصیه می شود این است که مسئله را با مسئله معادل ولی ساده تر جایگزین کنیم . راه حل کلی در اینگونه معادل سازی به بینش و تجزیه های عمومی باز می گردد ولی کارهایی از قبیل دستکاریهای جبری یا مثلثاتی و تفسیر مجدد مسئله با زبانی دیگر می تواند موثر باشد

4) تغییر مسئله

در بعضی مسائل می توانیم مسئله مورد نظر را به مسئله دیگری تبدیل کنیم . این دو مسئله لزوما” معادل یکدیگر نیستند ولی حل مسئله دوم حل مسئله اول را نتیجه می دهد

5) انتخاب نمادهای مناسب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد 4

1-1- مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی; 5

1-2- فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون استاندارد : 10

فصل دوم:فرآیند های شاخه ای گالتون – واتسون دوجنسی (GWBP) تعاریف و خصوصیات اصلی    14

2-1-فرآیند های شاخه ای گالتون – واتسون دو جنسی (GWBP). 15

2-2- توابع خانواده زیر جمعی; 17

2-3- فرآیند شاخه ای زوجهای هم خانواده (SMOBP). 18

فصل سوم: احتمالات انقراض;. 19

3-1- انقراض در فرایندهایی که تابع خانواده زبرجمعی دارند.. 20

3-2- معیارهای کلی انقراض;. 23

فصل چهارم: میزان هندسی رشد در فرآیند های شاخه ای وابسته به حجم جامعه. 29

4-1-زمانهای فرآیند و مارتینگل; 31

4-2-شروط لازم برای همگرایی  در ; 33

4-3- شروط کافی برای همگرایی  در ;. 36

فهرست منابع.. 40

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون درواتسون

1-کارین، ساموئل و تیلور، هوودار دام، نخستین درس در فرآیندهای تصادفی، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده، دکتر عین الله پاشا، مؤسسه نشر علم نوین،

2-بارتل، ربرت جی، اصول آنالیز حقیقی، ترجمه جعقر زعفرانی، مرکز نثر دانشگاهی،

3-رانداس بات، نظریه احتمال مدرن، ترجمه دکتر بزرگ نیا و دکتر علامتساز، مانی،

4-Asmussen, s.(1980) on some two-sex population models. Ann. prob. 8,727-

5-Daley, D.J,(1968a) Extinction conditions for certain bisexual Gelton-watson branching processes.Z. wahrsheinlichkeitsth

9,315-

6-Daley, D.J.(1968) stochastically monotone marlivchails

Z.wahrscheinlichleitsth. 10,305-

7-Hull, D.M.(1982) Anecessary condition for extinction in those bisexual Galton- watson branching processes governed by superadditive mating functions. J.Appl.prob.19,847-

8-sevastyan, B,A, And zubkov,A-M(1971) controlled branching processes. Theory prob, Appl.19,14-

9-Fujimagari, T.(1976) controlled Galton- watson process and its asymptotic behavior. jodai mathe. sem. rep.27,11-

10-klebaner,F,C(1983)population- size- dependent branching process whith linear rate of growth. J.Appl.prob.20,219-

10-knopp,k(1998) Theory and Applications of Infinite servies. Blackie&sons, London

12-labrovski, V,A,(1972) A limit theorem for generalized bravching process depending on the size of the population. theory prob. Appl.17,72-

13-Hepfner, R.(1983) in some classes of population-size- dependent Galton-watson processes submitted to J.Appl.prob

14-Karr,A.”probibility”, springer- varlay, New york,

15-leave, m.”probability theroy , II,”springer-verlag, newyork

16-knopp, k,Theory and applications of infinite series., Blacki &sons, London,

17-Gonzalez, M., molina, M., “in the limit behavior of a supperaddititive bisexual Galton- watson branching process.”J.Appl prob.Data, 1998,33,

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی با تابع خانواده زیر جمعی و احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است

مدلی از فرآیند شاخه ای دو جنسی  مفروض است به طوری که توزیع زاد و ولد به اندازه جمعیت بستگی دارد. همچنین حالت خاص را در نظر می گیریم که در آن نرخ رشد جمعیت  (میانگین توزیع زاد و ولد)، وقتی  به  میل می کند

برای این نوع از فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی  شرط لازم برای همگرایی فرآیند  در  و ارائه می گردد

همچنین شرط کافی برای همگرائی  در  به دست خواهد آمد

 مقدمه

تا کنون مطالعات زیادی روی نحوه رشد جمعیت و احتمال انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون استاندارد انجام شده است. در حالت دوجنسی (که مدل مناسبی برای جامعه انسانی است) تعمیم این قضایا لازم به نظر می رسد. زمانی که ما چگونگی رشد جمعیت را بدانیم، می توانیم زمان انقراض رفتار مجانبی رشد جامعه را بررسی کنیم و مدل مناسبی برای آن بدست آوریم

فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون دو جنسی اولین بار توسط دالی در سال 1968 و پس از آن توسط آسمونس در سال 1980 تعریف و بررسی شد. دالی نشان داد که فرآیند شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی  یک زنجیر مارکوف با ماتریس احتمال تغییر وضعیت یک مرحله ای با فضای حالت صحیح و نامنفی است

در نظریه فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون استاندارد می دانیم که فرآیند با احتمال 1 منقرض می شود اگر و فقط اگر میانگین تولید مثل برای هر فرد دلخواه کمتر از 1 باشد

حال ما می خواهیم بدانیم «آیا قوانین متشابهی برای احتمالات انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی وجود دارد؟»

در سال 1968 دالی یک شرط لازم و کافی برای احتمال انقراض 1 برای فرآیندهای با توابع خانواده خاص به دست آورد

هدف از این تحقیق معرفی فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی و فرآیند زوجهای هم خانواده و بیان ویژگی های آنها و مقایسه احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است ابتدا شروط انقراض در فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دوجنسی را بررسی می کنیم سپس قوانین کلی انقراض و در نهایت گشتاورهای فرآیند و برخی خواص آنها را مورد بررسی قرار می دهیم

فصل اول

فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد

 1-1-مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی

1-2-فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد

 مقدمه

هدف از این فصل ارائه مطالب کلی و مورد نیاز برای مطالعه فصل های بعدی می باشد در بخش اول برخی از تعاریف و قضایای مقدماتی را که بعداً به آنها نیاز خواهیم داشت بررسی می کنیم و در بخش دوم فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد و برخی خواص عمومی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم

 1-1- مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی

تعریف 1-1-1: یک فرآیند تصادفی عبارتست از گرد آیه ای مانند  از متغیرهای تصادفی ، که در یک فضای احتمال مشترک و با مقادیر در فضای حالت S تعریف می‌شوند. T زیر مجموعه‌ای از  است و معمولاً به عنوان مجموعه پارامتر زمان تعبیر می‌شود

هرگاه  فرآیند را فرآیند با زمان پیوسته می نامند و هرگاه  فرآیند را فرآیند با زمان گسسته نامند

معمولاً اگر  فرآیند را به صورت  نمایش می دهند

فرآیند مورد نظر ما در این رساله فرآیند با زمان گسسته است

تعریف 1-1-2: فرض کنید  فرآیند تصادفی با زمان گسسته و فضای حالت شمارای S باشد گوئیم این فرآیند یک زنجیر مارکوف است اگر به ازای هر  و هر  و y از حالتها، رابطه زیر برقرار باشد

          (1-1)

یعنی فقط اطلاع از حالت فرآیند در مرحله n برای تعیین توزیع حالت فرآیند در مرحله  کفایت می کند و اطلاعات قبل از آن مؤثر نخواهد بود

احتمال شرطی  را احتمال انتقال یک مرحله ای از x در  مرحله n ام به y در مرحله ام می نامیم. احتمالات انتقال را با  نشان می‌دهیم بنابراین

 ماتریس  را که درایه های آن احتمالهای انتقال یک مرحله است ماتریس احتمال انتقال یک مرحله ای می‌نامیم

سطر x ام این ماتریس احتمالهای انتقال از x به یکی از حالتهای  زنجیر در یک مرحله است، اگر احتمالات انتقال یک مرحله ای از متغیر زمان مستقل باشد گوئیم فرآیند مارکوف دارای احتمالات انتقال مانا می باشد

تعریف 1-1-3: فرض کنید  دنباله ای از متغیرهای تصادفی تعریف شده بر فضای احتمال  باشد. همچنین  دنباله ای از  میدانهای  باشد که برای هر n داشته باشیم

 است اگر

 یک زیر مارتینگل نسبت به  است اگر

آ.به ازاء هر n.،  روی  اندازه پذیر باشد

ب : به ازاء هر n ،

ج : به ازاء هر n ،

هر گاه  یک زیر مارتینگل باشد ، آنگاه  یک زیرمارتینگل است

هر گاه  و  یک زیر مارتینگل باشند آنگاه  یک مارتینگل نسبت به  می باشد

تعریف 1-1-4 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشند ،‌دنباله  همگرای a.s. به متغیر تصادفی X است اگر

 تعریف 1-1-5 : فرض کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد . گوئیم این دنباله در  به متغیر تصادفی X همگراست هر گاه

  تعریف 1-1-6 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد دنباله  همگرا در احتمال به متغیر تصادفی X است . هر گاه بازاء هر

 لم 1-1-1 : فرض کنید  متغیرهای تصادفی در یک فضای احتمال باشند ، اگر وقتی  همگرا در  به X باشد‌ ، آنگاه  همگرا a.s. به X است

لم 1-1-2 : فرض می کنیم  دنباله ای از متغیرهای تصادفی باشد . اگر  وقتی  ، همگرایی a.s. به X باشد آنگاه  همگرا در احتمال به X است

لم 1-1-3 : (قضیه همگرائی مارتینگل ها) : آ : فرض کنید  یک زیر مارتینگل صادق در

 باشد . در این صورت یک متغیر تصادفی متناهی مانند  X وجود دارد که  با احتمال یک به  همگراست یعنی

           (1-2)

لم 1-1-4 : (نامساوی جانسن) : آ : متغیر تصادفی X مفروض است . اگر g(x) تابعی مقعر باشد آنگاه

 ب : متغیر تصادفی X مفروض است . اگر g(x) تابعی محدب باشد آنگاه

 لم 1-1-5 : به فرض f انتگرالپذیر و نزولی بر   باشد ،  و  در این صورت

اگر و فقط اگر

 لم 1-1-6 : فرض کنید f تابع نزولی مثبت باشد . در این صورت برای هر  و  داریم

 لم 1-1-7 : فرض کنید f(x) یک تابع مثبت و نزولی بر  باشد بطوریکه xf(x) صعودی باشد و  . همچنین فرض کنید دنباله ای از اعداد مثبت باشد . اگر به ازاء یک  و هر  داشته باشیم

 آنگاه : آ :  موجود است

ب: ای که فقط به f و m بستگی دارد موجود است به طوریکه اگر  آنگاه  

 1-2- فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید