مقاله سازمان چیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سازمان چیست دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سازمان چیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سازمان چیست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سازمان چیست :

مشاهده یک سازمان کار چندان ساده ای نیست ما شاهد این هستیم که ساختمان های بلند و آسمان خراش چون قارچ سراز دل خاک شهرهای بزرگ و مراکز عمده تجاری بیرون می آورند و هر روز بلندتر می شوند ما یک شیشه نوشابه یا یک کارگر صمیمی را هم می بینیم ولی کل سازمان در ابری از ابهام پوشیده به صورت تجویدی و انتزاعی است و امکان دارد اجزای آن در نقاط مختلف پراکنده باشند ما از این جهت به وجود سازمان ها پی می بریم که آنها هر روز با ما در تماس هستند.
سازمان هایی مثل کلیسا ، بیمارستان دارای ویژگی ها و وجوه مشترک اند در این متن سازمان به صورت زیر مورد توجه قرار می گیرد :
1- یک نهاد اجتماعی است 2- مبتنی بر هدف می باشد 3- ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است 4- با محیط خارجی ارتباط دارد.
در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می شود هنگامی که افراد برای انجام وظایفی ضروری در جهت تأمین هدف ها با یکدیگر روابط متقابل برقرار می کنند سازمان به وجود
می آید.
سیستم های مدیریت کنونی به اهمیت منابع انسانی توجه می شود و تازه ترین روش ها به
گونه ای طرح ریزی می شود که اختیارات بیشتری به کارکنان واگذار شود و آنها بتوانند از فرصت ها و استفاده های بیشتری ببرند در تأمین هدف های عمومی مطالبی جدید بیاموزند و نقش فعال تر به عهده گیرند . مدیران به صورتی آگاهانه و مدبرانه ساختار سازمانی را شالوده ریزه منابع سازمانی را بدان شیوه هماهنگ می کنند تا بتوان به صورتی راحت تر هدف های سازمان را تأمین کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها :

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال

مقدمه :  
مفهوم فرهنگ  
مفهوم کار  
مفهوم فرهنگ کار  
عوامل تعیین کننده فرهنگ کار  
ویژگی‌های کار  
راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ کار  
آثار فرهنگ کار  
بحث و نتیجه‌گیری  
ضوابطی برای ارتقای فرهنگ کار در محل کار  
فرهنگ کار و مشکلات اجتماعی  
فرهنگ کار و کیفیت زندگی کاری  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله راهکارهای پیشنهادی برای گسترش فرهنگ کار و اشتغال

1- جعفری مصطفی و حبیبی محمد 1381. فرهنگ کار، ماهنامه تدبیر، سال 13، شماره 125، ص 73-

2- جواهر دشتی فرانک و دیگران 1382. گزارش فرهنگ کار؛ باورها و ارزش‌ها، ماهنامه تدبیر، سال 14، شماره 131 ص 88-

3- سلطانی ایرج 1383. راهکارهای عملی نهادینه کردن فرهنگ صنعتی، سال 15، شماره

4- شورای فرهنگ کار 1376. مقدمه‌ای بر فرهنگ کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، تهران، ص

5- عطافر علی 1372. فرهنگ سازمانی و نحوه ایجاد تحول در آن، مجموعه مقالات سمینار تکامل فرهنگ کار، جلد اول، وزارت کار و امور اجتماعی ص 12-

6- فرهنگ سخن 1381. فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، جلد ششم، چاپ اول، تهران

7- فیوضات ابراهیم 1384. نقش تشکل‌های صنفی در تقویت فرهنگ کار، هفته‌نامه آتیه، شماره 549، دی

8- مجتبوی نائینی سید مهدی 1372. فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران، ص 270-

9- مریدی سیاوش 1378. فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، چاپ اول، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، ص

10- معید فر سعید 1380. فرهنگ کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران ص 3و

11- معیدفر سعید 1383. بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی استان تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران

12- معین محمد 1383، فرهنگ فارسی معین، دوره یک جلدی، انتشارات معین، چاپ چهارم، تهران

مقدمه

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب می‌شود. بررسی‌های کارشناسان مسایل اجتماعی ایران نشان می‌دهد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پائین‌تری قرار دارد. این در حالی است که در جهان پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگر‌ش‌های آن به کار و تولید مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌نمایند


مفهوم فرهنگ

فرهنگ از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. فر به معنای جلو و بالا آمده است و هنگ در زبان فارسی از ریشه اوستایی «تنگ» و به معنای کشیدن و وزن می‌باشد. فرهنگ فارسی معین فرهنگ را به معنای علم، دانش و تدبیر آورده است. در فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ چنین تعریف شده است: «پدیده کلی پیچیده‌ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می‌گیرد و قابل انتقال به نسل‌های بعدی است»

فرهنگ لغات و بستر فرهنگ را به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، روش زندگی، گفتار، اعمال و آثار هنری که بر توانایی انسان برای بکارگیری و انتقال دانش به نسل دیگر اطلاق می‌شود تعریف می‌کند

فرهنگ به عنوان یک اصطلاح فنی در نوشته‌های انسان‌شناسان در اواسط قرن نوزدهم وارد شده است. هنگامیکه فرهنگ یک گروه یا جامعه شکل گرفت و به تدریج بهبود یافت افراد آن حوزه فرهنگی، کیفیت تمایلات، ذهنیات و رفتارهای خود را با آن منطبق ساخته و به گونه‌ای رفتار خواهند کرد که هنجارها و ارزش‌های فرهنگی شکسته نشده و فردی غیرعادی شناخته نشوند

با توجه مطالب فوق می‌توان گفت: فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، اندیشه‌ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ است که زمینه‌ساز و تداوم بخش رشد و تعالی انسان و شکل‌گیری هویتی خاص برای او بوده است. فرهنگ مجموعه‌ای تبادل‌پذیر و به اشتراک گذاشتن از مجموعه داشته‌ها و پیشینه‌های جوامع انسانی است که به عنوان سرمایه‌ای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر قابل بررسی است و در عین حال یکی از رایج‌ترین، پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین مفاهیم است

مفهوم کار

کار بخش اساسی زندگی است. ما انسان‌ها احتیاجات مازاد زیادی داریم، مانند لباس، سرگرمی، سفر، تحصیل و دیگر امکاناتی که به آن‌ها عادت کرده‌ایم. کار جدا از موقعیت تکنولوژیکی آن قابل فهم نیست و در مقاطع تاریخی مختلف و فرهنگ‌های متفاوت شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. مقایسه کار کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد که نه تنها تکنولوژی کاملاً متفاوت است بلکه روش‌های انگیزه‌دهی و ارتباطات اجتماعی هم تغییر می‌کند. همین امر نیز صدق می‌کند اگر ما کار در جهان کنونی را با کار در انقلاب صنعتی، قرون وسطی و امپراطوری‌ ساسانی مقایسه کنیم کار دارای تعاریف چندگانه‌ای است. تعاریف زیادی از جانب متخصصان مختلف و با مکاتب فکری متفاوت ارایه شده است. در فرهنگ فارسی سخن کار چنین تعریف شده است: «آنچه از کسی سر می‌زند، عمل و دیگر اینکه فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و معمولاً بابت آن حقوق دریافت می‌کند»

استفاده معمول و متداول واژه کار به کار بدنی محدود می‌شود لیکن این یک معنای عام از واژه کار نیست. لذا هرگونه تعریف علمی از کار باید شامل کوشش‌های فکری نیز بشود، زیرا در صنایع جدید مغزها به اندازه بازوها مورد احتیاج است. لکن این موضوع نباید سبب شود که کارگران یدی در موقعیت پایین‌تری از لحاظ استفاده از نعم مادی موجود در جامعه قرار گیرند. کاربرد معمول و متداول کار به طور کلی محدود به موجود انسانی است. لیکن تمام متخصصان کار را به یک شکل تعریف نکرده‌اند. آدام اسمیت کار را بر طبیعت و انسان هر دو نسبت می‌دهد و می‌گوید «طبیعت همراه انسان زحمت می‌کشد

 امروزه تمام متخصصان اقتصاد واژه کار را عملاً محدود به کار انسان می‌دانند. بعضی متخصصان اصطلاح کار را برای کوشش‌های دشوار و پرزحمت به کار می‌برند و هر نوع کوششی که خوشی ایجاد کند یا به خاطر لذتی صورت گیرد کار نمی‌دانند. اقتصاددان انگلیسی (William Stanley Jevons) معتقد است که کار هر نوع تلاش دشوار مغز یا بدن است که به طور جزیی یا کلی با توجه به سود آینده صورت می‌گیرد. به هر حال مفهوم جدید این است که هر کوششی نیازی را ارضاء نماید یا فایده‌ای را ایجاد کند کار مولد باید حساب آید، مانند کار هنرپیشه، قاضی، زارع و نویسنده. مسلماً هر نوع کوشش انسان که منظور آن تحصیل مزد باشد کار نامیده می‌شود لیکن هر کاری مولد نیست. یعنی چیزی تولید نمی‌کند یا در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. به هر صورت کار است لیکن کار مولد نیست. در زیر چند تعریف از کار ذکر می‌گردد

 کار یکی از عوامل تولید که تمام فعالیت‌های اقتصادی انسان، اعم از فکری و یدی، تخصصی و غیرتخصصی برای تولید ثروت را در برمی‌گیرد

کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌سازد. شغل یا پیشه کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سر و کار دارند

مفهوم فرهنگ کار

فرهنگ کار را بایستی مقوله‌ای پویا دانست که در جریان صنعتی شدن روند تکاملی خود را طی می‌نماید. عصاره فرهنگ کار چگونگی تولیدات ملی و میزان آن می‌باشد که خود بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد و تولید به نوبه خود بر فرهنگ کار و روابط اجتماعی اثر شایانی دارد

فرهنگ کار از فرهنگ سازمانی نشات می‌گیرد. فرهنگ سازمانی پدیده مبهمی است. برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ سازمان و فرهنگ کار تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره ضروری است. در سازمان باورهای راهنمای عالی زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زندگی را فراهم می‌آورند. باورهای راهنما به دو دسته تقسیم می‌شود: باورهای برونی مربوط به نحوه رقابت و نحوه هدایت کسب وکار و باورهای درونی که در خصوص نحوه مدیریت و هدایت سازمان است در ایران اصطلاح فرهنگ کار بارها از سوی افراد بکار رفته، لیکن تعریف مشخصی از آن داده نشده است. چنانچه به اختصار فرهنگ را مجموعه ارش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته شده یک گروه دانسته و کار را فعالیت‌های اقتصادی منجر به ارزش افزوده در نظر بگیریم فرهنگ کار عبارت است از: مجموعه ارز‌ش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده به کلام دیگر اینکه، در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزش‌ها و نگرش‌هایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است، فرهنگ کاری حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبیین می‌کند. براساس این رویکرد می‌توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پدیده عامل‌تری در نظر گرفت که بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته می‌شود. بر این اساس هنگامیکه فرهنگ کار در یک سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی می‌شود این بدین معنا است که کارکنان به انجام کار مفید و مولد تمایل نداشته و در نتیجه فعالیت‌های آن‌ها از راندمان و اثربخشی کمتری برخوردار است و منابع به کار گرفته شده حداکثر بازده ممکن را نخواهد داشت

عوامل تعیین کننده فرهنگ کار

سوال اساسی این است که چه عواملی یا مولفه‌هایی فرهنگ کار را تشکیل می‌دهد؟ بطور کلی عوامل بسیاری در شکل دادن به فرهنگ کار موثر هستند نظیر عوامل جغرافیایی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی. در ادبیات موضوع به مواردی نظیر میزان آمادگی و توان کاری نیروی انسانی، تسلط کارکنان بر ماهیت شغل، میزان حمایت سازمان از کارکنان، میزان انگیزه و تعهد کارکنان به کارفرما، سازمان و مدیران، کیفیت ارایه بازخوردها، میزان اعتبار و تطابق تصمیمات با قوانین سازمانی، نگرش‌ها و روحیه کار جمعی، اخلاق کاری و غیره اشاره شده است. در کل نه عامل را می‌توان برشمرد. این عوامل خود معلول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم، نظم شخصیت، نظام مدیریت و سازمان کاری است. این نه عامل عبارتند از

1) احساس مفید بودن سازمانی

2) تصویر ذهنی از استعداد کاری خود

3) نگرش مثبت به کار

4) میزان پذیرش تغییرات و روش‌های کاری جدید

5) نظام فرهنگی حاکم بر جامعه

6) میزان وضوح نقش‌ها و روش‌های کار

7) میزان عدالت سازمانی

8) ارزش‌های کار (درونی و برونی)

9) برخورداری از میزان وجدان کاری بالا

ویژگی‌های کار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) :

رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

چکیده

ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این فایل در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش فایل انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.

کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

مقدمه

درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).

فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون[1]،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا[2]ودیگران،2004،ص43-42).

پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست.


[1].Alinston[2] .Salanoa

بخشی از متن

تعاریف مفهومی[1]

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازدارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتیاطات به هر دو صورت شفاهی وکتبی است . به طور مثال پست الکترونیک، فاکس، کنفرانس ویدئویی، تابلو اعلانات الکترونیکی و….(مک لوید[2]،1387،ص471).

شبکه های ارتباطی

شبکه های ارتباطی به منظور پشتیبانی از ارتباطات و انتقال اطلاعات و پیام ها به وجود آمده اند.بسیاری از این شبکه ها در سطح ملی و فراملی به صورت شبکه های در هم تنیده، امکان ارتباط بین افراد وتبادل اطلاعات را فراهم کرده اند.انواع شبکه ها درشکل (2-1) آمده است.(صرافی زاده، 1383،ص83).


[1] .ConeptualDefinition[2] .mcleod

رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات فایل

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4

3-1مدل تحلیلی فایل……………………………………………………………………………………………….5

4-1اهمیت و ضرورت فایل……………………………………………………………………………………….6

5-1علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….7

6-1اهداف فایل……………………………………………………………………………………………………….8

7-1سوالات فایل……………………………………………………………………………………………………..9

8-1متغیرهای فایل………………………………………………………………………………………………….10

9-1فرضیه های فایل………………………………………………………………………………………………11

10-1چارچوب نظری فایل………………………………………………………………………………………12

11-1قلمرو فایل…………………………………………………………………………………………………….13

12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15

13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18

فصل دوم: ادبیات نظری فایل

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23

2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24

3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26

6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33

12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37

13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38

14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38

15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39

16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40

17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41

18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41

19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42

20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42

21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42

22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43

23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43

24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44

بخش دوم: بهبودعملکرد

1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48

3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49

4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51

5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55

7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56

8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56

9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56

10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56

11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58

12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58

13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60

15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62

16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62

17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63

18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63

19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64

20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64

21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65

22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66

23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66

24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66

25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66

26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66

27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67

28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67

29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67

31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68

32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71

34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74

36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………….76

38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78

39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79

بخش سوم: پیشینه فایل

1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81

2-4-2فایلات داخلی……………………………………………………………………………………………..82

3-4-2فایلات خارجی…………………………………………………………………………………………….91

فصل سوم: روش اجرایی فایل

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98

2-3فایل از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99

3-3فایل از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100

4-3فایل ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102

5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102

6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102

7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105

8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106

9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106

10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108

11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110

12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112

13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112

14-3مراحل تفصیلی فایل……………………………………………………………………………………..113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116

2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117

3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117

4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119

5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120

6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121

7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122

8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123

9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134

2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135

3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های فایل……………………………………………………142

4-5پیشنهادهایی برای فایلگران آینده……………………………………………………………………..147

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148

رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)
فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند
فهرست

بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق. 12

تعریف برند. 12

تعریف مدیریت برند. 13

تفاوت برند و محصول. 14

مدیریت استراتژیک برند. 17

ارزش ویژه برند. 19

روش های ارزیابی برند. 20

تئوری های ارزش ویژه برند. 22

تئوری ارزش برند کلر. 22

آگاهی از برند. 23

وسعت و عمق آگاهی از برند. 24

مزیت های آگاهی از برند. 25

تصویر ذهنی از برند. 25

برجستگی برند. 27

عملکرد برند. 28

تصویرسازی ذهنی از برند. 28

قضاوت نسبت به برند. 30

احساسات نسبت به برند. 31

همنوایی با برند. 32

نقاط اشتراک و نقاط افتراق. 33

وفاداری به نام تجاری. 35

سبد برند. 35

ضرورت کاهش تعداد نام های تجاری. 35

ضرورت استفاده از نام های تجاری چندگانه. 36

محدودیت استفاده از نام های تجاری چندگانه. 37

بسط برند. 38

مفهوم کلاسیک نام تجاری. 39

شرایط تعمیم برند. 39

رعایت تناسب در تعمیم برند. 40

چک لیست تصمیم به تعمیم برند. 41

انواع بسط نام تجاری. 42

فشار بر نام تجاری از طریق بسط. 48

واکنش عمومی به بسط نام تجاری. 49

چند خطای کلاسیک. 50

پیش بینی خطر کردن های بسط. 51

هویت برند. 51

ابعاد هویت. 52

منشور هویت. 53

ممیزی برند. 56

عناصر برند. 56

نام برند. 58

URL. 59

لوگو و نماد. 60

کاراکترها. 60

شعار. 61

طنین. 61

بسته بندی. 61

کیفیت و ارزش ادراک شده. 63

برچسب های خصوصی. 64

راهبرد برند مشارکتی. 65

بخش دوم : مروری بر تحقیقات پیشین. 68

الف) تحقیقات ژان نوئل کاپفرر. 69

ب)تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ. 80

ج)تحقیقات دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی 87

ه) تحقیقات مارک بتی. 96

و)تحقیقات مارتین رول. 100

ز)تحقیقات ابوالکادر بورباب و محمد بوکیلی. 102

ح)تحقیقات آندریس استربینگر. 111

بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق

تعریف برند

واژه برند از واژه ای در زبان اسکاندیناوی قدیم تحت عنوان brander (به معنای داغ کردن یا سوزاندن) ریشه می گیرد. آن زمان( و امروزه ) دامداران برای متمایز ساختن حیوانات خود از سایرین ، مهر مشخصی را روی بدنشان داغ می کردند.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا برند عبارتست از : نام ، واژه یا علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد.[1]

نام های تجاری جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایزسازی ، عرضه و تدوین می شوند. شرکت ها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای انجام این کار ، شرکت ها به نحوی هماهنگ و مستمر ترکیبی آرمانی از مشخصه ها – هم ملموس و هم ناملموس ، هم مشهود و هم نامشهود – و به شکل عملی یا نمادین تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آن ها شدنی است فراهم می آوردند.

نام های تجاری را نمی توان یک نماد بر روی محصول یا صرفا یک طرح گرافیکی یا تزیینی محض تنزل داد.یک نام تجاری ، امضایی است بر یک فراگرد مرتبا تازه شونده و خلاق که محصول «الف» را امروز به بار می آورد ، محصولات «ب» و «پ» را فردا و الی آخر.

نام تجاری می گوید که محصولات چرا وجود دارند ، ازکجا می آیند و به کجا می روند. هم چنین ، خط مشی های آنان را تدوین می کنند. یک نام تجاری ، واقعیتی نوشته شده بر سنگ نیست، بلکه باید بتواند خود را بازمان ، تغییرات در خریداران و فناوری تطبیق دهد. یک نام تجاری به شکل روز به روز ساخته می شود و هیچ گاه یک بار برای همیشه برپا نمی شود.

نام های جاری بزرگ معناهایی دارند که محتوا و جهت یابی شان را توصیف می کند. در حوزه لوازم خانگی ، برای مثال زیمنس به معنای دوام ، سرسختی و اعتماد است . زیمنس تصویری از وجود دقت و وسواس در کیفیت ساخت آلمانی را زنده می کند.هات پوینت معرّف عملی بودن ، استفاده با خیال راحت و آشنایی با دوست نزدیکی است که مراقب رشد بچه ها بوده است. فیلیپس در نوآوری برای عموم و استفاده از فناوری در خدمات برای کل جامعه شهرتی کسب کرده است. بدیهی است که در هر بازار ، هر نام تجاری بزرگ ، معنای خود را دارد.این معنا بسیار مهم است ، زیرا به خریداران می گوید که تحقیقات ، نوآوری و دیگر تلاش های نام تجاری در چه جهتی قرار می گیرد . یکی بر دوام و دیگری بر عملی بودن یا نوآوری تأکید دارد.درست به همان گونه که یک کلمه نمی تواند در آن واحد دو معنا داشته باشد – زیرا یکی همواره بر دیگری غلبه می کند – هیچ نام تجاری نباید در تلاش باشد که تمامی معنای ممکن را دربرداشته باشد . هریک مسیر خود را می پیمایدو اثر خود را بر جای می گذارد. [2]

نام تجاری با واژه های زیر مترادف است :

 • هویت
 • امضا
 • اصالت
 • تفاوت
 • تمایز
 • سرمایه اصلی کسب و کار
 • معنی محصول
 • ارزش یک بنگاه اقتصادی در ذهن مصرف کننده
 • راهنما و محرک انتخاب[3]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری الکترونیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری الکترونیکی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری الکترونیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری الکترونیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری الکترونیکی :

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 • منبع : دارد (به شیوه APA)
 • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

گردشگری مجموع پدیده ها و ارتباط های ناشی از كنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت و جوامع میزبان، دانشگاههای جامعه و سازمانهای غیردولتی در فرآیند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و كنترل این گردشگران و دیگر بازدید كنندگان می باشد.

از دیگر تعاریف گردشگری می توان به تعاریف فنی اشاره كرد كه توسط[1] WTO یا سازمان جهانی گردشگری ارائه گردیده است. این تعاریف بر اساس تمایز قائل شدن در رویكرد به مكان بازدید، تقسیم بندی را پیرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام داده اند كه به صورت زیر می باشد:

– گردشگری عبارت است از فعالیتهای افرادی كه برای استراحت، كارودیگر دلایل به خارج از محیط سكونت معمول خویش سفركرده وحداكثربرای یكسال متوالی درآنجا اقامت می كنند.

– گردشگری داخلی)یا بومی) : اشخاص مقیم یك كشور كه حداكثر برای مدت 12 ماه به محلی دركشورخودشان كه خارج ازمحیط معمول زندگی آنها می باشد،سفر كنندوهدف اصلی آنهاازاین سفرانجام كاری نیست كه سرانجام آن دریافت مزداز محل مورد بازدید باشد.

– گردشگری خارجی) یا بین المللی ) : افرادی كه برای حداكثر مدت 12 ماه به كشوری كه محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد، سفر كنند و هدف اصلی آنها از این بازدید سرانجام اش دریافت مزد از كشور مورد بازدید باشد.

برای گردشگری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در (جدول 2-1 ) به چند مورد از آنها بطور اختصار اشاره می شود .


[1] World Trade Organization

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازاریابی داخلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازاریابی داخلی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازاریابی داخلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازاریابی داخلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازاریابی داخلی :

بازاریابی داخلی یكی از مباحث بازاریابی است كه حدود سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارائه خدمات با كیفیت به آنان توسط بری(BERRY) مطرح گردید. باوجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده كمی از آن شده است. مباحث بعدی كه در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند كه این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است.

مفهوم بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم كیفیت كاركنان از طریق شغل به عنوان یك محصول و ارضای نیازمندیهای آنها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترك بین مشتریان و كاركنان (مشتریان داخلی) سازمان است.(CAHILL, ) به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یك شناخت آكادمیك، علمی و تجاری در زمینه ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و كاركنان مطرح است.

این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت كیفیت و بازاریابی خدمات است كه براهمیت و ضرورت ایجاد كیفیت در كل فرایند ارائه خدمات تاكید دارد این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطه مشتریان و عرضه كنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می پردازد، كه این امر می تواند به صورت یك زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه كیفیت محصولات و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی در سازمان ظاهر گردد.(LING, )

بنابراین، هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین كاركنان سازمان و توسعه كیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، كه این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد.
مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتریان داخلی سازمان (كاركنان) و رضایت شغلی مشتریان خارجی آن است. مطالعات كوهرت و لوین() بیانگر این واقعیت است كه رضایت كاركنان (مشتریان داخلی) بر كیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد. در این زمینه موریسون پنج زمینه رفتار خارجی را كه متاثر از فعالیتهای بازاریابی داخلی سازمان است برشمرده كه برمشتریان خارجی سازمان و رضایت آنها تاثیر مستقیم دارد. این پنج زمینه رفتاری عبارتند از:
وظیفه شناسی و وجدان كاری؛

نوع دوستی؛

حسن اخلاق اجتماعی؛

جوانمردی؛

ادب و نزاكت، این پنج مورد در زمینه ارائه خدمات برای سازمانها سرنوشت ساز هستند.(BANSAL, MENDELSON, )

اصول اساسی بازاریابی داخلی

در زمینه بازاریابی داخلی یكسری اصول بیان گردیده است كه بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند تا یك اصل. این اصول مواردی را دربر می گیرند كه در ذیل به آنها اشاره گردیده است. هر فرآیندی كه از عرضه كنندگان داخلی سرچشمه می گیرد، در مراحل بعـــــــدی می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی كند؛

نیازها و انتظارات مشتریان داخلی می بایست با عرضه كنندگان داخلی (مدیریت و پرسنلی كه به كاركنان خدمات ارائه می كنند) در ارتباط باشند؛ ارزیابی خدمات ارائه شده به وسیله مشتریان داخلی نیازمند ارتباط مستمر با عرضه كنندگان داخلی است.

ارضا و یا عدم ارضا نیازهای مشتریان داخلی ممكن است به پاداش و تنبیه تعبیر گردد؛
هدف فرایند بازاریابی داخلی بهبود مستمر و مداوم ارائه محصولات و خدمات در سطح سازمان است؛

كاركنان می بایست در زمینه عملكرد سیستم و انجام كار با مدیران مشاركت داشته باشند.
تمامی این اصول بیانگر فرایند بازاریابی داخلی از سمت مشتریان داخلی به سوی مشتریان خارجی سازمان است. این جهت گیری در شكل شماره نشان داده شده است. (RAFIQ AHMED,)

عناصر بازاریابی داخلی

كلیه اقدامات بازاریابی انجام پذیرفته در هر سازمانی به منظور جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریان در سازمانها صورت مــــــی گیرد. در كنار این امر، مدیریت منابع انسانی در صدد دستیابی به تعهد مشتریان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد نسبت به مدیران است كه این امر با فعالیتهای بازاریابی داخلی سازمان عجین گشته است. به طور كلی عناصر اصلی بازاریابی داخلی سازمان را از چندین جنبه مختلف می توان مورد بررسی قرار داد.

– امنیت شغلی: امنیت شغلی به عنوان یكی از عناصر اصلی بازاریابی داخلی مطرح است. این جنبه از بازاریابی داخلی تجهیز كاركنان را در زمینه امنیت شغلی قابل قبول دربر می گیرد. هر كاهش در زمینه بهره وری و یا سودآوری ممكن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی كاركنان منجر گردد. به عنوان یك راه جلوگیری از ریزش كاركنان، به كارگیری مجدد آنها در سایر بخشها امكان پذیر است. بررسیها بیانگر این واقعیت هستند كه باافزایش سطح امنیت شغلی كاركنان، رضایتمندی، وفاداری و اعتماد به مدیریت افزایش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت :

عنوان: دانلود فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت

دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت)

تعداد صفحات: 24 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

همراه با فایل آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت
فهرست منابع

این فایل شامل فایلی بسیار کامل و جامع در زمینه ” پیش کنشی و خلاقیت ” بوده که در 24 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار فایلی برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مربوط به مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

پیش كنشی ونوآوری

پیش كنشی

پیوند پیش كنشی و نوآوری

سازمان ها چگونه می توانند پیش كنشی و ابداع کارمندان را ارتقا و بهبود دهند؟

عوامل اختلاف فردی

عوامل انگیزشی

عوامل ضمنی

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

نوآوری

خلاقیت و نوآوری چگونه با هم مرتبط شده‌اند؟

نوآوری شامل چه چیزهایی است؟

چگونه متغیرهای ساختاری بر نوآوری اثر می‌گذارند؟

چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می‌گذارد؟

کدام متغیرهای منابع انسانی بر نوآوری اثر می‌گذارند؟

فرآیند خلاقیت

ویژگی‌های افراد خلاق

فرصت‌های خلاقیت

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

ویژگی‌های سازمان خلاق

نقش مدیر در پرورش خلاقیت

روش های افزایش قدرت خلاقیت

موانع محیطی خلاقیت

موانع سازمانی خلاقیت

موانع فرهنگی خلاقیت

موانع ادراکی خلاقیت

انواع تکنیک های خلاقیت

تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی
تکنیک های عمومی خلاقیت

تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی

طوفان فکری

تکنیک خلاقیت شش کلاه تفکر

گردش تخیلی

تفکر موازی

تكنیك چرا ؟

تكنیك توهم خلاق

تكنیك پی . ام .آی (P.M.I)

تكنیك DO IT

تكنیك شكوفه ی نیلوفر آبی

تكنیك چه می شود اگر. ….؟

تكنیك اسكمپر SCAMPER

ارتباط اجباری

نتیجه گیری

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه :

بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه

بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول _كلیات فایل
1-1 .مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-1 .بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
3-1 . بررسی رابطه عملكرد بازاریابی مبتنی بر كیفیت خدمات كل…………………………………………………………….. 6
8…………………………………………………………………………………………………………… TQM 4-1 . چارچوب اجرایی
5-1 . تعیین اولویت های استقرار سیستم مدیریت كیفیت جامع بر مبنای ارتقای عملكرد بازاریابی در اداره كل
پست استان كردستان………………………………………………………………………………………………………………………. 12
6-1 . ضرورت انجام فایل……………………………………………………………………………………………………………… 15
7-1 . اهمیت مفهوم كیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………. 16
8-1 . اهمیت بررسی و درك بازاریابی مبتنی بر كیفیت…………………………………………………………………………. 17
9-1 .تعاریف كلیدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-9-1 . تعریف كیفیت…………………………………………………………………………………………………………………… 19
فصل دوم_مبانی نظری و پیشینه ی فایل
1-2 .مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2 . مفهوم رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………… 23
3-2 . مروری بر ادبیات فایل…………………………………………………………………………………………………………. 25
4-2 . مدیریت كیفیت فراگیر……………………………………………………………………………………………………………. 29
5-2 . اندازه پذیر كردن مشكلات سازمانی…………………………………………………………………………………………… 30
1-5-2 . نهادینه كردن مشكلات سازمان………………………………………………………………………………………………. 31
2-5-2 . حساسیت نسبت به زمان………………………………………………………………………………………………………… 31
6-2 . اصول 8 گانه مدیریت كیفیت جامع……………………………………………………………………………………………. 32
7-2 . اصول كلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………. 33
1-7-2 . بنیان و شالوده سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-7-2 . عوامل سازنده…………………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-7-2 . استحكام سازمان…………………………………………………………………………………………………………………. 37
4-7-2 . پوشش سازمان…………………………………………………………………………………………………………………… 39
8-2 . خلاصه شعار مدیریت كیفیت جامع……………………………………………………………………………………………. 39
9-2 . نقش مدیریت كیفیت فراگیر در مدیریت بحران های سازمانی…………………………………………………………. 40
در سرتاسر سازمان……………………………………………………………………………………………………….. 41 TQM .10-2
11-2 . قلمرو مدیریت كیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………. 43
46…………………………………………………………………………………………………………..TQM 12-2 . مفاهیم راهبردی
در شركت های خدماتی………………………………………………………………………………………………. 47 TQM .13-2
14-2 . هزینه كیفیت……………………………………………………………………………………………………………………….. 48
15-2 . اندازه گیری و گزارش هزینه های كیفیت………………………………………………………………………………….. 50
16-2 . پیشینه فایل……………………………………………………………………………………………………………………… 52
فصل سوم_ روششناسی فایل
1-3 .مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-3 . سؤالات فایل……………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-3 . چهارچوب فایل و فرضیات…………………………………………………………………………………………………… 57
4-3 . فرضیات فایل……………………………………………………………………………………………………………………. 58
5-3 . روش اجرای فایل………………………………………………………………………………………………………………. 59
6-3 . روش های جمع آوری اطلاعات و داده های فایل……………………………………………………………………. 63
7-3 . جامعه آماری فایل……………………………………………………………………………………………………………… 66
8-3 . روش نمونه گیری فایل………………………………………………………………………………………………………… 66
9-3 . (ابزارهای اندازه گیری فایل ) مشخصات پرسشنامه ها……………………………………………………………….. 67
10 . روایی ابزارهای اندازه گیری فایل……………………………………………………………………………………… 68 -3
11-3 . پایایی ابزارهای اندازه گیری فایل………………………………………………………………………………………… 69
12-3 . روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های فایل……………………………………………………………………. 69
فصل چهارم-جمعآوری و تحلیل دادهها
1-4 .مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-4 . طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4 . تجزیه و تحلیل سوالات دموگرافیك…………………………………………………………………………………………… 77
1-3-4 . جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-3-4 . سن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-3-4 . میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………. 79
4-4 . تجزیه و تحلیل سوالات اصلی فایل………………………………………………………………………………………… 80
80…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-4-4 . سوال 1
81…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-4-4 . سوال 2
82……………………………………………………………………………………………………………………………… 3-4-4 .سوال 3
83………………………………………………………………………………………………………………………………. 4-4-4 .سوال 4
84………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-4-4 .سوال 5
85………………………………………………………………………………………………………………………………. 6-4-4 .سوال 6
86………………………………………………………………………………………………………………………………. 7-4-4 .سوال 7
87………………………………………………………………………………………………………………………………. 8-4-4 .سوال 8
88………………………………………………………………………………………………………………………………. 9-4-4 .سوال 9
89…………………………………………………………………………………………………………………………… 10-4-4 .سوال 10
90…………………………………………………………………………………………………………………………… 11-4-4 .سوال 11
91…………………………………………………………………………………………………………………………… 12-4-4 .سوال 12
92…………………………………………………………………………………………………………………………… 13-4-4 .سوال 13
93…………………………………………………………………………………………………………………………… 14-4-4 .سوال 14
94…………………………………………………………………………………………………………………………… 15-4-4 .سوال 15
95…………………………………………………………………………………………………………………………… 16-4-4 .سوال 16
96…………………………………………………………………………………………………………………………… 17-4-4 .سوال 17
97…………………………………………………………………………………………………………………………… 18-4-4 .سوال 18
5-4 . آزمون فرضیات فایل…………………………………………………………………………………………………………… 98
1-5-4 .آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………… 98
2-5-4 .آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………… 99
3-5-4 .آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………… 100
4-5-4 .آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 101
5-5-4 .آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 102
6-5-4 .آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………. 103
فصل پنجم-نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها
1-5 .مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 107
1-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………. 107
2-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………. 107
3-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………… 108
4-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………… 108
5-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….. 109
6-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………….. 110
3-5 . پیشنهادات برای فایل های بعدی………………………………………………………………………………………….. 110
4-5 . محدودیت های فایل………………………………………………………………………………………………………….. 111
5-5 . منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
1-5-5 . منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………………… 112
2-5-5 . منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………. 112
6-5 .پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه
فهرست جداول و نمودارها
جداول و نمودارها صفحات
و تأثیر آن بر عملكرد بازاریابی…………………………………………………….. 9 TQM چارچوب هایی در زمینه اجرای
نمودار كانو.. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
نمودار مدیریت كیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………………. 47

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

لیست دروس رشته مدیریت صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

لیست دروس رشته مدیریت صنعتی(مقطع کارشناسی پیوسته) در (1 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه ان لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید