آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آثار و زندگینامه ناصر خسرو قبادیان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

پى‏نوشتها و مآخذ: 

1- كلیات سعدى شیرازى، به تصحیح محمدعلى فروغى، تهران، امیركبیر، ص‏15. 

2- همان، بوستان، ص‏6; اقبال آشتیانى، ادب،1317ش، تهران. 

3- شاهنامه، ج‏1، ص‏6، خاور، تهران، 1312 ش. 

4- دیوان فرزدق، ج‏2، دار صادر بیروت، ص‏180; در این قصیده میمیه فرزدق، و در بیت‏بیت آن، پیوند دین، انسانیت و ولاى اهل‏بیت، به چشم مى‏خورد. 

5- دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مینوى و محقق، انتشارات دانشگاه تهران. خز ادكن خز بسیار نرم و تیره‏رنگ. 

6- همان، قصیده‏19. زنگ نخست‏به معناى نور ماه و پرتو آفتاب، و زنگ دوم به معناى زنگار و چركى باشد كه بر روى فلزات و آهن نشیند. نگ: دهخدا، لغت‏نامه. 

7- همان، قصیده‏3. امیرالمؤمنین على(ع) در وصف غوغا فرمود: هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا: [غوغا و فرومایگان] آنانند كه چون فراهم آیند پیروز گردند و اگر پراكنده باشند شناخته نشوند. و گفته شده: غوغا، مردمانى‏اند كه چون فراهم آیند زیان رسانند و اگر پراكنده بوند، سود دهند. نگ: سید رضى، نهج‏البلاغه، قصار،199. 

8- همانند ماجراى شگفت تاریخى، كلامى كیسانیه. نگ: مجله كلام اسلامى; كیسانیه، افسانه یا حقیقت؟ شماره‏19 و شماره‏هاى بعد و كتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه از فرهاد دفترى درخور مطالعه است. 

9- همان، قصیده 34. كوتوال: دژبان و نگهبان قلعه. 

10- همان، قصیده‏53. 

11- محمد حسین مظفر، سید علوى، امام جعفر صادق(ع)، تهران،1367، ص‏420. 

12- دیوان ناصر خسرو، قصیده 10. 

13- همان، قصیده 12. 

14- همان، قصیده 4. پرهون: طوق، گردن‏بند، دایره. 

15- سوره اعراف، آیه‏179. 

16- سوره فرقان، آیه 44. 

17- همان، قصیده 45. و نگ قصیده‏49: به دین از خرى دور باش و بدان كه بیدینى اى پور بیشك خرى است

18- همان، قصیده‏13. 

19- همان، قصیده‏123. 

20- همان، قصیده 50. جواز اول به فتح به معناى تجویز و روا و جواز دوم به ضمه یعنى سنگ هاون. 

21- سوره بقره، آیه 2. 

22- دیوان ناصر خسرو، قصیده‏123. 

23- سوره مؤمنون، آیه‏هاى 12 تا 14. 

24- سوره سجده، آیه‏هاى‏7 تا9. 

25- دیوان ناصر خسرو، قصیده 24. 

26- همان، قصیده 4. و نگ به ابیاتى از قصیده‏هاى 5 و 8 و3 و123. 

27- همان، قصیده 24. 

28- سوره تین، آیه 4. 

29- دیوان ناصر خسرو، قصیده‏109. 

30- سوره تین، آیه 5. 

31- دیوان ناصر خسرو، قصیده 24. 

32- دیوان منسوب به امیرالمؤمنین(ع)، ص‏45، چاپ سنگى،1283ق، تبریز. 

33- دیوان ناصر خسرو، قصیده‏46. 

34- ابوالقاسم پاینده، نهج‏الفصاحه، ص‏66، جاویدان علمى،1346 ش، تهران و نظیر آن نگ: آمدى، محدث ارموى، فهرست غرر و درر، دانشگاه تهران، ص‏393: «لا عدو اعدى على المرء من نفسه‏». 

35- سوره شمس، آیه‏7 تا 10. 

36- سوره انسان، آیه‏3. 

37- سوره بلد، آیه 10. 

38- دیوان ناصر خسرو، قصیده 4 و نگ: قصاید33 و 144. 

39- همان، قصیده‏6. 

40- همان، قصیده 4. 

41- همان، قصیده 10 و همان مضمون، بنگرید: قصیده 30. سدوم: شتر به هیجان آمده و خشمگین. 

42- محمدبن على، صدوق، الاعتقادات، ص‏29، هزاره شیخ مفید، قم. 

43- محمدبن یعقوب كلینى، اصول كافى، ج‏2، ص 71 و67، مكتبه الصدوق، تهران. 

44- دیوان ناصر خسرو، قصیده 10. 

45- همان، قصیده‏133. 

46- سوره بقره، آیه‏187. 

47- محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏61، ص‏65، چاپ جدید. 

48- دیوان ناصر خسرو، قصیده 5. 

49- همان، قصیده‏133. 

50- همان، قصیده 5. 

51- سوره زخرف، آیه‏هاى 22 تا 24. 

52- سوره بقره، آیه 170. 

53- دیوان ناصر خسرو، قصیده 20. 

54- همان، قصیده‏3. مراد از خرد و جان سخنگوى، نفس ناطقه انسانى است. 

55- همان، قصیده‏9. 

56- سوره احزاب، آیه 21. 

57- دیوان ناصر خسرو، قصید 24. 

58- سوره اسراء، آیه 12. 

59- سوره فصلت، آیه 44. 

60- سوره انفال، آیه 24. 

61- همان، قصیده 2. 

62- همان، قصیده‏6. 

63- دیوان ناصرخسرو، قصیده‏16. 

64- نهج‏البلاغه، خطبه‏153. و نگ سوره بقره، آیه‏189. 

65- دیوان ناصرخسرو، قصیده 22. 

66- همان، قصیده 74. 

67- همان، قصیده 144. 

68- همان، قصیده 241. 

69- همان، قصیده‏26. 

70- سوره آل‏عمران، آیه 104. 

71- دیوان ناصرخسرو، قصیده 42. 

72- نهج‏الفصاحه، ص‏560. 

73- دیوان ناصرخسرو، قصیده‏216. 

74- همان، قصیده‏147. 

منبع:فصلنامه مشكوه>شماره 55 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی دیوان ناصر خسرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی دیوان ناصر خسرو دارای 343 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دیوان ناصر خسرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
این پایان نامه حاوی پنج فصل است
فصل اول کلیات که شامل مقدماتی در باره احوال و
آثار ناصرخسرو می باشد
فصل دوم مواضع امرکه نظر علمای علم معانی را مطرح ساخته و به طبقه بندی آنها پرداخته شده است.
فصل سوم مواضع استفهام که به ترتیب مورد بالا می باشد.
فصل چهارم نتیجه گیری
فصل پنجم منابع و مآخذ
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به علت فراوانی ابیات مورد کاربرد امکان تفسیر آنها میسر نبود بنابراین نویسنده کوشیده است با مراجعه به متون تحلیلی ناصرخسرو و با توجه به معنای آن ابیات را طبقه بندی و تحلیل نموده باشد. و امید می رود که به این مهم نائل گشته باشد.زیرا با توجه به عنوان رساله تفسیر به هیچ وجه در این مقال نمی گنجد.امیدوارم اساتید گرانقدر نیز در این مورد با نویسنده هم عقیده باشند.

ناصر خسرو قبادیانی
 ناصر خسرو قبادیانی شاعر پرآوازه اسماعیلی مذهب در یکی از روزهای ماه ذی القعده سال 394 هجری قمری در قبادیان بلخ پا به عرص? وجود گذاشت و در نیمه راه شاعری مجاهد و نقادی بی باک و دانشمندی فرزانه شد. به گونه ای که نقد های اجتماعی او در شعر، به روزگار ما چون چراغی فروزان، فراراه مصلحان بزرگی شد که می خواهند دین و دانش و اخلاق و معنویت را در جهان بشری زنده نگه دارند.بیشتر تذکره نویسان و نویسندگان تاریخ های ادبی، نامش را ناصر و نام پدرش را خسرو و کنیه اش را ابوالمعین و تخلص شعریش را حجت ضبط نموده اند.زادگاهش قبادیان است و قیادیان دهکد? کوچک و مصفّایی بوده است در نزدیکی بلخ که باغ های سرسبز و خرّم، هوای فرحبخش و دلکش و آب زلال و گوارا و خوش طعم آنجا، نشانی از بهشتی زمینی را جلوه گر می ساخت. سال وفات و در گذشتش از این جهان را سال 481 هجری قمری و مدفنش را یمگان بدخشان نوشته اند که صحیح ترین اقوال تواند بود.
در نام و نام پدر و کنیه و تخلّصش هیچ گونه تردیدی نیست زیرا که به کرّات در اشعار و نیز در سفرنامه اش به این موضوع اشاره می کند(تبریزی شیرازی،1386: 23-24):
همان ناصرم من که خالی نبود
ز من مجلس میر و صدر و وزیر
بنامم نخواندی کس از بس شرف
ادیبم لقب بود و فاضل دبیر
وی در خانواده ای که از اعمال دولتی بودند به دنیا آمد . در آثار منثور فلسفی خود، وقتی ادعای تألیف آنها را می کند، نام کامل خود را یاد می کند؛ در سفرنامه بیشتر به نام ناصر به خویشتن اشاره دارد ؛ و در شعر در درج? اول تخلص خود حجت را که عنوان مرتب? او در سلسله مراتب دعوت اسماعیلی است به کار می برد، اما ناصر و خسرو را ذکر می کند. خسرو تنها واژه فارسی در نام اوست و بقی? اجزاء اسم او ، صرف نظر از اسم جای ها ، یا عربی است یا معرّب شده است، و یقیناً این که برای او که مدافع فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است نکت? افتخارآمیزی بوده است. برای نمونه خسروپرویز و خسرو انوشیروان دو تن از پادشاهان قدرتمند شاهنشاهی ایران پیش از اسلام بودند که بسیاری از ساختارهای اداری را که بعدها در دور? خلفا به جهان اسلام انتقال یافت ، پی ریزی کرده بودند.(بدره ای،1380:18)
از آغاز زندگانی او این قدر می دانیم که از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السنه و ادبیات رنج فراوان برده است. از جمله قرآن مجید را بسیار خوانده و حفظ کرده است:
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل        مونس جان اند هر چهار مرا
یا اینکه می گوید:
مقرّم به مرگ و به حشر و حساب        کتابت زبر دارم اندر ضمیر
گذشته از این تقریباً در هم? دانشهای عقلی و نقلی متداول عصر، و مخصوصاً در علوم یونانی همچون ریاضی- از قبیل مجسطی بطلمیوس و هندس? اُقلیدس- و طبّ بقراط و جالینوس، و نجوم و فلسفه (حکمت فلسفی) و کلام (حکمت دینی) تبحّر یافته است. از مطالع? آثارش بر می آید که از ملل و نحل یعنی ادیان آسمانی و مذاهب فلسفی نیز اطلاعات نسبتاً وسیعی کسب کرده بوده است. اشعار عربی و به احتمال زیاد – دیوان عربی هم داشته است. امّا از دیوان تازی او چیزی به دست ما نرسیده است.(حلبی،1373: 9-10)
قبادیان، زادگاه ناصرخسروقصب? کوچکی در حوالی مرو، شهر بزرگ ناحیه بلخ از نواحی ایالت بزرگ خراسان در مشرق ایران بوده است که دامن? وسعت آن تقریباً تا به رود جیحون می رسید . نیشابور مرکز ایالت خراسان و مرو دو توقّفگاه مهم در مسیر جاد? ابریشم بودند که امتزاجی موفقیت آمیز از مردم، با قومیت ها و دین های مختلف در آنها پدید آمده بود . جوامع بزرگ یهودی، مسیحی و بودایی در کنار هم و با مسلمانان خواه سنی و خواه شیعی همزیست بودند و اجتماعی غنی و ثروتمند نه تنها از جهت متاع و ثروت دنیوی بلکه از جهت ثمرات فکری، دینی، و هنری پدید آورده بودند.
در قرن چهارم/دهم چند دهه پیش از تولد ناصرخسرو، ایالات خراسان و ماوراءالنهر (آسیای مرکزی امروز) پس از چند صد سال که زبان عربی به دنبال چیرگی اعراب در 30/650اعتلایی موقت یافته بود، کانون رنسانس و نزایی فرهنگ ایران و زبان فارسی شده بود.این جنبش منتج به پیدایش زبان جدیدی ، یعنی فارسی نو ، شد که در آن واژه های فراوانی از زبان عربی به واژگان فارسی میانه و دستور آن درآمده بود و افزاری برای بیان یک هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی به وجود آورده بود.(همان:19)
ناصرخسرو پس از دوران کودکی تا چهل و دو سالگی دبیری است فاضل و برخوردار از منصب دیوانی و شغل درباری. در درگاه سلاطین راه دارد و در میان همگان شهره است و از اقران ممتاز. لقب ادیب و دبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند، با خانه و ضیاع و عقار، خاندانی از خواجگان محتشم، خود کارگزار و دبیر و عامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند. «در تحصیل علوم متداول زمان از آغاز جوانی ممارستی داشته است و در کسب فضایل و آموختن فنون ادب رنج برده است. قرآن از بر کرده ، و علوم عقلی و نقلی خاصه دانش یونان را و بلاخص علم حساب و نجوم و فلسفه را دیده و در کلام و حکمت متألهین تبحّر پیدا کرده و در علم ملل و نحل و کسب اطلاع از مذاهب و ادیان کوششی به کار برده است» و هرچند حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها نشانه های آمیزش او با غالب اصحاب ملل و نحل معروف آن زمان از قبیل یهود و نصاری و زردشتیان و مانویان و صابئین و پیروان ادیان هندی ، در تصانیف و اشعار دور? سوم زندگی او منعکس و کمابیش به دور? دوم زندگی او مرتبط است، اما برکسی پوشیده نتواند بود که تحصیل مقدمات و فراگیری لااقل قسمتی از مبانی و اصول ممارست در یکایک آنها ناگزیر باز بسته به دوران نخستین از حیات اوست

منابع و مآخذ

– آتشی، منوچهر.ناصرخسرو،سرگشت? جهان و تبعیدی یمگان.(1388).تهران.نشر:آهنگ دیگر.چاپ اول.
– براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران.(1381)( از فردوسی تا سعدی)ترجمه و حواشی:مجتبایی، فتح الله.تهران: نشر مروارید. چاپ ششم.
– براون،ادوارد.تاریخ ادبیات ایران(1351) (از سنایی تا سعدی) مترجم: صدری افشار،غلامحسین.تهران.نشر:مروارید.چاپ اول
– ترابی،سید محمد.نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم.(1382).تهران.نشر:ققنوس.چاپ اول.
– تبریزی شیرازی، محمدرضا. ناصرخسرو قبادیان.(شاعری سیاسی، مبارزی بی باک و ظلم ستیزی بی پروا.تهران: انتشارات امیدفردا.چاپ اول.1386
– تقوی، نصرالله. دیوان اشعار ناصرخسرو.(1387) تهران:نشر معین. چاپ سوم.
– حلبی،علی اصغر. برگزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی. تهران:اساطیر. چاپ اول.1373
– دبیرسیاقی، محمد. ره آورد سفر.(گزید? سفرنام? ناصرخسرو)تهران:نشر سخن.چاپ اول.پاییز 1370
– دشتی،علی. تصویری از ناصرخسرو.به کوشش: دکتر مهدی ماحوزی.تهران: زوار.چاپ دوم. 1386
– زرین کوب، عبدالحسین.با کاروان حله. تهران: علمی. ویرایش دوم. چاپ نهم.1374
– شمیسا، سیروس.بیان و معانی.(1375).تهران:نشر فردوس. چاپ دوم.
– صفا، ذبیح الله. آیین سخن.(مختصری در معانی و بیان فارسی).(1377).تهران:نشر ققنوس. چاپ نوزدهم.
– صیفی نیا،نصرت.هزارسال آغاز سخن در شعر فارسی.(1381).تهران.نشر:هورآفرید.چاپ اول.
– طاهری مبارکه،غلام محمد. برگزیده قصاید ناصرخسرو و شرح و نقد و تحلیل سی قصیده. تهران: سمت.1382
– علوی مقدم،محمد.اشرف زاده، رضا.معانی و بیان.(1383). تهران:سمت.چاپ پنجم.
– فروزانفر،بدیع الزمان.سخن و سخنوران.(1369).تهران.نشر:خوارزمی.چاپ چهارم
– قبادیانی،ناصرخسرو.(1384)خوان اخوان.تصحیح و تحشیه: قویم،علی اکبر. تهران.نشر:اساطیر.چاپ اول
– قبادیانی،ناصرخسرو.وجه دین.(1384)تهران.نشر:اساطیر.چاپ دوم.
– کزازی،میر جلال الدین. زیبایی شناسی نثر فارسی(معانی).(1373).تهران.نشر:کتاب ماد.چاپ سوم.
– مازندرانی،محمد هادی بن صالح،انوار البلاغه.(1376).به کوشش:محمد علی غلامی نژاد.تهران:نشر:میراث مکتوب.
– مالمیر،تیمور.کاردانی چنور.بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در دیوان خاقانی.فصل نامه کاوش نامه،سال دهم(1388).شماره نوزده.صص:123- 152
– محمدی، محمدحسین.برزگرخالقی، محمدرضا. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.تهران:زوار.چاپ اول .1383
– محقق، مهدی. مجموعه دریای در دری.تهران:نشر بشارت. چاپ اول . بهار 1380
– محقق، مهدی. تحلیل اشعار ناصرخسرو.(1374)تهران:دانشگاه تهران.
– مسکوب،شاهرخ.(1371)چند گفتار در فرهنگ ایران.تهران.نشر:چشم و چراغ.چاپ اول
– نادیه.ا. جمال. بقای بعد از مغول.(1382)مترجم: فریدون بدره ای.تهران: نشر فرزان.چاپ اول.
– نظری، جلیل. ناصرخسرو و اندیش? او. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز. چاپ اول. 1383
– وزین پور، نادر. برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو.تهران:مجموعه ادب جوان. 1375
– هانسبرگر،آلیس سی.ناصر خسرو لعل بدخشان.تصویری از شاعر،جهانگرد و فیلسوف ایرانی.مترجم: دکتر فریدون بدره ای.تهران: نشر و پژوهش فروزان. چاپ اول 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل و بررسی موسیقی در عهد قاجار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل و بررسی موسیقی در عهد قاجار دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل و بررسی موسیقی در عهد قاجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
بشر با درك زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشكال و آهنگهای طبیعی و انعكاس این آثار، هنر را كه یكی از عوامل مهم ابزار احساسات و بیان زیبائی است به وجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعكس شود. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است، اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است.
افلاطون در تعریف موسیقی گوید: «موسیقی یك ناموسی اخلاقی است كه روح به جهانیان و بال به تفكر، و جهش به تصور، و ربایش به غم و شادی، و حیات به همه چیز می بخشید. جوهر نظمی است كه فرد بر قرار می كند و تعالی آن به به سوی هر چیزی است كه نیك و درست و زیباست و با اینكه نامریی است مشكلی است جزء كننده و هوس انگیز و جاویدان.»
آنچه مسلم است موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبه علمی داشته است، چنانكه كتابهایی تا آن زمان در دست ما می باشد مانند نوشته های فارابی – ابن سینا – صفی الدین موسی- قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغه ای. ولی از آن به بعد نه تنها كتابی در موسیقی نظری نوشته نشده از لحاظ علمی هم بواسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی، تشویقی از اصل این هنر به عمل نیامده و به تدریج هنرمندان واقعی دلسرد و افسرده شده و كمتر كسی به فرا گرفتن این فن رغبت یافته است.

 

فهرست مطالب

1- مقدمه    1
2- سرگذشت موسیقی ایران در اوایل دوره قاجاریه     3
الف : تاریخ ضبط صفحات در موسیقی    3
ب: تاریخچه تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگاهی     4
3- موسیقی در عصر فتحعلی شاه قاجار    7
الف: موسیقی درباری    8
4- موسیقی در دوره محمد شاه قاجار    13
5- موسیقی عصر ناصر الدین شاه    16
6- موسیقی مذهبی دوره قاجار    20
الف: تعزیه
ب: روضه خوانی
ج: نوحه خوانی
د: اذان و مناجات    20
24
25
26
7- نقاره خانه در عصر قاجار    28
الف: تشكیلات نقاره خانه ها    29
8- تاسیس مدرسه موزیك نظام    31
الف: شاگردان شعبه موزیك دارالفنون    33
9- تصنیف در دوره قاجار     35
الف: عارف قزوینی
ب: محمد علی امیر جاهد    37
38
10- تصنیف سازان دوره قاجار
الف: علی اكبر شیدا    38
39
11- موسیقی نوین ایران     40
12- مكتب موسیقی ملی ایران    42
13- مكتب موسیقی كلاسیك ایران     44
14- خلاصه موسیقی ملی ایران در عصر قاجاریه    46

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کشف حجاب و سکولاریسم در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کشف حجاب و سکولاریسم در ایران دارای 213 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کشف حجاب و سکولاریسم در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
چکیده    1
فصل اول : كلیات    7
1-1) بیان مسأله    7
2-1) بررسی سوابق و ادبیات موضوع    16
3-1) اهداف پژوهش    21
4-1) اهمیت پژوهش    22
5-1) پرسش پژوهش    26
1-5-1) پرسش اصلی    26
2-5-1)  پرسش های فرعی    26
6-1) فرضیه    26
7-1) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی    27
8-1) روش پژوهش    29
9-1) سازماندهی پژوهش    30
فصل دوم : دیدگاه های نظری    33
1-2) تعریف نوسازی    33
1-2-2) نوسازی روانشناختی    36
2-2-2) نوسازی اجتماعی    36
3-2-2) نوسازی سیاسی    37
3-2) جامعه شناسان كلاسیك و اندیشه گذار    37
1-3-2)  آگوست كنت (1798-1857)    37
2-3-2) كارل ماركس (1818-1883)    39
3-3-2) هربرت اسپنسر(1820-1903)    43
4-3-2) امیل دوركیم(1858-1917)    45
5-3-2) ماكس وبر (1864-1920)    49
6-3-2) تالكوت پارسونز    51
1-6-3-2) تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز    54
7-3-2) نیل اسملسر    56
8-3-2) برینگتون مور    59
جمع بندی    62
فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران    70
1-3) كودكی رضاخان    70
2-3) دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع كودتای 1299    73
3-3) كودتای1299|1930    76
4-3) گفتمان فكری غرب و ورود آن به ایران    81
1-4-3) آخوند زاده (1812-1878م|1228-1295ق)    81
1-1-4-3) نگرش آخوند زاده در مورد دین    82
2-4-3) میرزا ملكم خان (1833-1909|1249-1326ق)    85
3-4-3) عبدالرحیم طالبوف (1834-1911م|1250-1329ق)    88
1-4-4-3) طالبوف : دین و روحانیت    88
جمع بندی    89
1-5-3) رضاخان و مذهب    90
2-5-3) سیاست ضد مذهبی رضاشاه    94
3-5-3) مقابله با روحانیت    96
4-5-3) مقابله با مذهب    99
1-6-3) كشف حجاب    101
3-6-3) طرح متحدالشكل البسه    107
4-6-3) دانشكده معقول و منقول    110
5-6-3) مؤسسه وعظ و خطابه    112
7-6-3) طرح اداره اوقاف    114
8-6-3) تخریب مدارس علمی و مساجد و…    116
9-6-3) تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…    117
جمع بندی    119
فصل چهارم: سیاست های مصطفی كمال در مقابل مذهب و نیروهای مذهبی    123
1-4) زندگی نامه مصطفی كمال آتاتورك    123
1-1-4) نحوه به قدرت رسیدن آتاتورك    128
2-4) اندیشه های تجددگرایی در تركهای جوان    130
1-2-4) ضیاء گوكالپ و ناسیونالیسم ترك    130
3-4) مصطفی كمال و سلطنت    136
4-4) مصطفی كمال و خلافت    142
1-4-4) تخریب مساجد و اماكن مذهبی    151
2-4-4) مقابله با دراویشان    151
3-4-4) دگرگونی پوشاك    152
4-4-4) دگرگونی حقوقی    155
جمع بندی    157
نتیجه گیری بخش دوم : مقایسه سیاستهای ضد مذهبی در ایران و تركیه    161
وجوه تشابه    161
پیشینه نوسازی    165
وجوه اختلاف:    166
تفاوت در شیوه عمل    167
تفاوت در ساختار سیاسی دو كشور    169
فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران    171
مذهب شیعه    171
1-1-5) رهبری شیعیان در دوران غیبت    173
2-1-5) سازمان مذهبی شیعه    174
3-1-5) منابع مالی روحانیون شیعه    175
4-1-5) تشكیلات حكومتی روحانیون    177
5-1-5) اصولیون و اخباریون    177
1-5-1-5) ویژگیهای مكتب اصول    178
فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در تركیه    181
1-6) مذهب رسمی    181
2-6) ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در تركیه    185
1-2-6) شیعیان    186
3-6)    طریقت ها و داراویش    186
1-3-6) علویان    187
2-3-6) بكتاشیه    188
3-3-6) طریقت نقشبندیه    190
4-3-6) طریقت نورجی ها    191
5-3-6) سلیمانجی ها    192
6-3-6) طریقت تیجانیه    193
7-3-6) طریقت مولویه    194
4-6) اقلیتهای غیر مسلمان    194
1-4-6) مسیحیان    194
جمع بندی    195
نتیجه گیری بخش سوم :    197
میزان همگرایی مذهبی    197
میزان مبارزه جویی    198
میزان استقلال سیاسی و مالی    198
فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران    200
1-7) تأسیس جمهوری    200
2-7) آیه الله نائینی    205
3-7) آیهالله سید ابوالحسن اصفهانی    206
4-7) آیهالله شیخ عبدالكریم حائری یزدی    207
1-4-7)موضع آیهالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی كشور    208
5-7) آیهالله شیخ محمد تقی بافقی    211
فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورك    214
1-8) مقاومت جدی صورت نگرفت    214
2-8) شورش شیخ سعید    216
نتیجه گیری بخش چهارم :    219
توانای بسیج اجتماعی    219
منابع مآخذ    227
منابع انگلیسی    232
منابع تركی استانبولی    232

 

چکیده
مصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوری

عثمانی پایان دهد و كشور كوچك  تركیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا كشور تركیه را در مسیر

نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  كه مصطفی كمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و

در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه

گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور كامل از جامعه تركیه

پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفی كمال ؛ وابستگی روحانیون سنی  به دولت و عدم استقلال

سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی كمال فراهم  آورد تا بتواند با تركیب سیاست پنهان و

آشكار تركیه را به یك كشور سكولار تبدیل كند .

از طرف دیگر در ایران  نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه  ایران را همانند

تركیه  بسوی  تمدن و نوسازی هدایت كند . در راستای  چنین اقدامی طبیعی  بود كه از  طرف

روحانیون كه به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل  چنین اقدامی

مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این كمك را می كرد تا در مقابل

سیاستهای نوسازی رضاشاه كه توأم با دین زدایی بود مقاومت كنند .

استقلال یكی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه

در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت
اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه  و فرمان شاهی

نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ كرد بلكه  در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزه

كرد و برای ایجاد فضایی  مساعد تر برای  دینداری  و دین مداری ، با حاكمان در افتاد و نهایتاً

كوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس كند . از دوره های  بسیار سخت و طاقت-

فرسا برای روحانیت ،  دوره  حكومت  بیست  ساله رضاخان  بود . در این  دوره روحانیت  با 

شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان كه سودای ترقی و پیشرفت ایران

به مانند كشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می كرد  مهمترین  موانع را  كه به زعم  او

مذهب  و روحانیت  بود ، از میان  بردارد . او علاوه  بر مقابله های  خشن  و  زورمندانه  با

روحانیت ، بر آن بود تا تمام  نمادهای  مذهبی را از جامعه حذف كند . رضاشاه  برای  از بین 

بردن مذهب و نیروهایی  مذهبی از تمام امكانات استفاده می كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش

كشور را به دروازه های ترقی برساند .

در پژوهش حاضر  با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و تركیه كه نهایتاً جامعه را به

سوی سكولاریسم  هدایت می كرد ، آشنا خواهیم  شد . و همچنین در این  پژوهش  سیاست های

رضاشاه و آتاتورك را در مقابل  مذهب و نیروهایی مذهبی  بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم

كرد .

قاسم رضایی یونجالی
فصل اول : كلیات

معرفی روش و ماهیت تحقیق  كه معمولاً به شكل طرح  تحقیق  یا طرح پژوهش ارائه

می شود موجب می شود  كه  محقق  و خواننده  بر محتوا و شكل تحقیق  تسلط و احاطه داشته

باشند . با معرفی روش  و ماهیت تحقیق است  كه ارزیابی  و قضاوت در توفیق یا عدم توفیق  

نتایج  علمی تحقیق  براساس هدف و روش اعلامی میسر می شود براساس چنین ضرورتی در

بخش ابتدایی این  پژوهش  طرح مسأله  –  تاریخچه  موضوع – هدف و قلمرو تحقیق – بیان

فرضیه – روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل  آنها – سازماندهی  تحقیق  و سایر مسائل

به منظور تبین و تحدید و تدقیق و تعمیق موضوع  مورد بررسی قرارمی گیرد .    

1-1) بیان مسأله 

تاریخ  بزرگترین منبع  شناخت ، سرشارترین ذخیره تجربه اندوزی و مؤثرترین وسیله

عبرت گیری  برای گام برداشتن در حال و روشن  نمودن  تصویر آینده است . تاریخ  بستری

است كه ما را با منابع اصلی اندیشه ها و ریشه تحولات آشنا می سازد . از این رو درمراجعه

به  تاریخ  بایستی بسیار دقیق  بود و به ابعاد و زمینه های فكری  –  سیاسی  –  اقتصادی  و

فرهنگی و بین الملی حوادث و تحولات توجه نمود .

تاریخ معاصر ایران و تركیه نیز از نظرمحتوا و مضمون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

و كیفیت تحولات و فراز و فرودهای  آن به خصوص در زمینه تعامل دین و دولت دربردارنده

 حوادث و تجربیات مهمی است كه آگاهی دقیق از آنها میتواند برای ما در پیمودن راه دشوار

در مقطع حساس كنونی مفید باشد و بی توجهی  به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد .

جنبش ها و انقلاب های مهم در تاریخ  اسلام و بویژه در ایران و تركیه  با رهبری  و

حمایت  روحانیون  همراه  بوده  است . تحریم  تنباكو –  انقلاب  مشروطیت  و جنبش های

مقطعی  در شهرهای مختلف  ایران عموماً  به رهبری روحانیت و تحت تأثیر مستقیم عنصر

دین  صورت  گرفته  است ؛ در تاریخ  اجتماعی ، سیاسی عثمانی  و سپس تركیه هم دین  و

روحانیت نقش مهمی داشته اند .

اعلان  جنگ عثمانی  به مصر در سا ل  1516  با فتوای  شیخ الاسلام علی جمالی

صورت گرفته است . در دولت عثمانی  شماری از پادشاهان براساس فتوای  شیخ الاسلام ها

از قدرت  و سلطنت خلع شده اند .سلطان سلیم سوم  و سلطان عبدالعزیز دوم و سلطان عبد-

الحمید دوم  با فتوا خلع  شده اند .

همچنین  قیام شیخ رجب و شورش شهر سیواس درمركز تركیه و قیام  شیخ سعید در

شرق تركیه ( پس از تشكیل تركیه جدید) با رهبری وهدایت روحانیون صورت گرفته است .

به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا در تركیه و همچنین رضاخان در ایران از جمله

حوادث مهم تاریخی است كه سرآغاز وسرمنشاء تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی بزرگی

دراین دو كشور به شمار می آید . به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا و رضاخان  در كنار

شرایط داخلی ناشی از شرایط و تحولات بین الملی پس ازجنگ جهانی اول وانقلاب بلشویكی

در روسیه محسوب  می شود . در دوران زمامداری مصطفی كمال پاشا و رضاخان ؛ كشور

ایران  و تركیه  وارد مسیری متفاوت از سیرتاریخی خود شد . گسترش  یافتن وابستگی های

فرهنگی ایران و تركیه به غرب و ترویج غربگرایی و خود باختگی و پی گیری سیاست های 

تجدد گرایانه از طریق تضیف مذهب و از بین بردن دین و نیروهای مذهبی و همچنین تشكیل

ارتش مدرن برای از بین  بردن مخالفان از مهمترین رویدادهایی است كه با این دوران آغاز

می شود .

در ایران و تركیه هر چند كه روند  تجدد گرایی از زمانهایی  بسیار دوری آغاز شده

بود  ولی در دوران حاكمیت رضاشاه و مصطفی كمال حركت به سوی غرب و غرب گرایی 

بیشتر و با جدّیت و در قالب یك  دولت متمركز و مدرن دنبال گردید . برای رسیدن  به چنین

آرمانی هرچیزی كه دركشوراحساس می شد  در برابر نوسازی مقاومت خواهد كرد به سرعت

از بین برده می شد .

قرن هیجدهم میلادی سرآغاز فصل نوینی در تاریخ كشورهای اسلامی محسوب می-

شود . در این قرن دنیای اسلام شاهد رشد و قدرت نمایی رقیبی در مقابل خود  شد  كه تا آن

زمان در روابط بین دنیای  اسلام با ممالك غیر مسلمان بی سابقه بود . در جوار و همسایگی 

اروپا سرزمینهای  مسلمان نشینی قرار داشتند  كه تا آن زمان عمدتاً تحت كنترل امپراطوری 

كهن عثمانی قرار داشتند . امپراطوری قدرتمندی كه تا یك قرن قبل از آن توانسته بود تا مركز

اروپا پیشروی كند . ولی از قرن هیجدهم اوضاع  به تدریج عوض می شود دولتهای اروپایی

درسایه ثروت عظیم به دست آمده ازممالك و مستعمرات خود در قاره آمریكا، آفریقا و آسیا و

نیز رشد و پیشرفت تكنولوژی  وعلوم جدید در آن قاره دارای آنچنان قدرتی شدند كه خود را

برای تهاجمی سنگین و همه جانبه به همسایگان مسلمان نشین خود به قدركافی قدرتمند دیدند.

تا اوایل  قرن 19 بسیاری  از مناطق  مسلمان نشین  تحت  كنترل  اروپایان  قرار  گرفت .

ایران از بخش شمال مورد حمله روس قرارگرفت و بخش قابل توجهی ازقلمرو خود را    از

دست داد.دركشورعثمانی سطح درگیری بسیار وسیع بود ازقرن هیجدهم به بعد كلیه تصرفات

عثمانی تركی در اروپای شرقی – خاورمیانه – آفریقا  و همچنین قفقاز مورد  تهاجم دولتهای

اروپایی قرار گرفته بود و هراز چند گاهی  بخشهایی از قلمرو عثمانی در مواجهه با یكی از

دول اروپایی از دست می رفت.

بدین ترتیب به مرور زمان ضعف تدریجی دول مسلمان آنها را به این باور رساند كه

به تنهایی نمی توانند در مقابل  تهاجم مغرب زمین مقاومت كنند  و می بایست برای مقابله با

غرب به علم  و صنعت و تكنولوژی و فنون نظامی جدید كه در اختیارغرب بود مجهز شد .

این روند تا زمان  به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و مصطفی كمال پاشا در تركیه ادامه

داشته است اما از این به بعد روند تجددگرایی با جدیت دنبال شد . مصطفی كمال پاشا اعتقاد

داشت راه نوسازی تركیه از طریق غربی سازی و پذیرش همه مؤلفه های آن است .به همین
                                                                                                                                     
دلیل  در دوران حاكمیت  پانزده ساله خود در تركیه موضوع حذف دین و سیكولاریزه نمودن

تركیه را تعقیب نمود .كمال آتاتورك اعتقاد داشت برای رسیدن به یك جامعه مدرن باید مذهب

و نیروهای مذهبی وهمچنین نمادهای آن از بین بروند .كمال مصطفی پاشا دردوران حاكمیت

پانزده ساله خود با اجرای سیاستهای خود برای از بین بردن نهاد مذهب ازجامعه تركیه تلاش

گسترده ای انجام داد كمال پاشا با تركیب سیاست  ضربتی  و تدریجی توانست  پس از تحكیم 

قدرت خویش بر جامعه ، شروع  به نوسازی و تجدگرایی در تركیه نماید .

در ابتدای كار مصطفی كمال پاشا  سیاست گام به گام را  انتخاب كرد و  اهداف خود 
                                                              
یعنی مخالفت با نهاد ریشه دار خلافت را آشكار ننمود . مورخین علت  اتخاذ این  سیاست را

عمدتاً ملاحظات سیاسی و حمله متحدین علیه قلمرو عثمانی می دانند . وی در طول  جنگهای

استقلال طلبانه اعلام كرد كه برای اعاده  قدرت به شخص  سلطان مبارزه می كند و

بنابراین از حمایت  سلطنت طلبان  نسبت به خود برخوردار شد . مصطفی كمال پاشا پس از

مساعد كردن زمینه برای اصلاحات و فراهم آوردن متحدانش ابتدا از موضوعاتی كه كمترین

مخالف و بیشترین موافق را داشت شروع به نوسازی كرد .كمال قبل ازهمه به تعریف اجماع

ملی ومرزبندی قومی و كشوری دولت پرداخت . همین كه یك اجتماع قومی به نسبت همگون

پدید آورد مرحله  بعدی اصلاحات را با ظرافت بیشتر آغاز كرد . دومین گام كمال پاشا ایجاد

و تأسیس نهادهای سیاسی نوین برای اعمال اقتدار بود . تا ازطریق ا ین نهادهای سیاسی تازه

تأسیس شروع  به اصلاحا ت اجتماعی و مذهبی نماید  .
درسال 1924مرحله سلب اقتدارمذهب آغاز شد و دو ماه بعد از آن خلافت لغو شد .   
از این تاریخ است كه روند مذهب زدائی در كشور تركیه با اجرایی سیاستهای پنهان و آشكار

مصطفی كمال آتاتورك به اوج خود می رسد.

در ایران هم هر چند كه نوسازی از زمان قاجارها (فتحعلیشاه) آغاز شده بود، اما در 

دوران  حاكمیت رضاشاه  نوسازی  با سرعت یشتر و در قالب دولت مدرن  و تمركز و در

راستای تخریب و ازبین بردن مذهب و نیروهایی مذهبی صورت می گرفت . سیاست 

تجددگرایی رضاشاه به موازات مذهب زدایی و سركوب عناصر مذهبی به مرحله اجرا درآمد

كه به  نظر می رسد  متأثر از اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه باشد ؛ رضاشاه همواره

تحولات  كشورهای اروپایی و به ویژه تركیه همسایه را پیگیری می كرد و حركت جمهوری

خواهی وی  نیز متأثر از اعلام  جمهوری  مصطفی كمال پاشا  بود . سفر رضاشاه به تركیه

از12تا 24 خرداد ماه1313 به همین دلیل  صورت گرفت . كشف حجاب از بانوان – تحمیل 

لباس  و كلاه اروپایی و استعمال عناوین غربی در ادارات ومؤسسات دولتی و همچنین اعزام

محصلین ایرانی  به اروپا در شمار سیاست هایی بوده كه آن رژیم  از سال 1304 تا 1313

با اتكای  به تحصیل كرده گان و روشنفكران و نیز نظامیان و عناصر دیوان سالاری سیاست

تضعیف دین  و روحانیت را پیش برد . رضاشاه اعتقاد  داشت راه  پیشرفت  و ترقی مملكت

زمانی هموار می شود كه سنتها  و مذهب و نیروهای مذهبی از بطن جامعه حذف گردند .از

جمله اقدامات رضاشاه كه در راستای  تضعیف مذهب و نیروهای  مذهبی  صورت  گرفته ؛

كاهش نفوذ سیاسی روحانیون به عنوان رقبای دولت و مخالفین دولت مطلقه سلطنتی،  تقویت

و رشد  اندیشه غیر مذهبی و كاهش نفوذ روحانیون از مشاغل دولتی را می توان ذكر كرد .

رضاشاه  در اجرایی سیاستهای  تجددگرایانه خود دست به اقدامات روشن و آشكاری

زد كه باعث مقاومت  بیشتر مردم  در مقابل تجددگرایی شد . رضاشاه در اوج  قدرت مدعی

بود كه وقتی مردم لباس یك شكل بپوشند و كلاه پهلوی به سربگزاند و نسبت به تقیدات مذهبی

سست شوند متمدن خواهند شد . برهمین اساس برای او ستیز با نهادهای سنتی و مذهبی نظیر

پوشاك سنتی و مراسم دینی امری ضروری بود .ازاین رو دركنار ستیز با مذهب و نیروهای

مذهبی و بطور كلی با عناصر سنتی ، رضاشاه با تكیه بر روشنفكران  به  تبلیغ  ناسیونالیسم 

باستان گرایانه  و گسترش  مراكز تفریحی  فساد انگیز پرداخته است . با توجه به مطالب یاد 

شده در خصوص اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه و اقدامات رضاشاه در ایران در قبال

مذهب و نیروهایی مذهبی پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است :

وجوه شباهت و تفاوت در سیاستهای رضاشاه و مصطفی كمال پاشا درمقابل مذهب و

نیروهایی مذهبی چه می باشد ؟ برای این كه موضوع  را بیشتر مورد  بررسی قرار دهیم و

از جهات مختلف  موضوع را مورد  تجزیه و تحلیل  قرار دهیم  در كنار پرسش اصلی  چند

پرسش  فرعی  برای  بسط  و گسترش موضوع  طرح می شود كه در بحثهای بعدی آنها را 

بررسی خواهیم كرد . پرسش های فرعی كه به آنها خواهیم پرداخت به شرح ذیل می باشد :

تفاوتهای  كه در مقاومت در برابر طرح نوسازی در دو كشور ایران و تركیه مشاهده می شد

ناشی از چه عواملی بود ؟ یا این كه عوامل  موفقیت  مصطفی كمال  در سكولاریزه

 كردن جامعه تركیه چه بوده است ؟مهم ترین مؤلفه ای كه می تواند تفاوت در شدت نوسازی

و مقاومت در برابر آن را توصیف كند «مذهب و سازمان روحانیت » دراین دو كشور است.

همگرایی بالای  مذهب در ایران بر محور تشیع  و مراجع  تقلید است در حالی كه در كشور

تركیه مسلمانان حول طریقت های گوناگون متصوفه ، عدم استقلال علمای  سنی  از دولت و

استقلال سیاسی روحانیون  شیعه در ایران ، وابستگی مالی مفتیان سنی  به اوقاف  و در آمد

دولتی  و بهره مندی روحانیون شیعه از درآمد خمس علاوه  بر آن اوقاف ، سازش پذیری و

پذیرش قاعده تغلیب (الحق لمن غلب) از سوی علما سنی مذهب و مبارزه جویی و برجستگی

امربه معروف و نهی از منكر عمده ترین عواملی هستند كه تفاوت در شدت نوسازی (غربی

سازی) و تفاوت در نوع و میزان مقاومت را در برابر نوسازی در ایران و تركیه را توضیح

می دهند .

مهمترین مؤلفه های  كه میتواند موفقیت مصطفی كمال پاشا را در اجرای برنامه های

نوسازی  بیان كند ؛ تركیب سیاست پنهانی  و آشكار آتاتورك ، قدرت  تشخیص وی  به لزوم

اصلاحات در زمان مناسب و همچنین زمینه سازی قبلی برای اجرای برنامه های تجددگرایی

و در نهایت تفكیك برنامه های نوسازی از یكدیگر می باشد .

2-1) بررسی سوابق و ادبیات موضوع

در ارتباط  با سیاست های مصطفی كمال پاشا و رضاشاه در قبال مذهب  و نیروهای

مذهبی كتاب و مقاله های چندی به فارسی و دیگر زبانها خارجی نوشته شده است . 

در شبكه اینترت نیز می توان در خصوص اوضاع  اجتماعی  ایران و تركیه مقالات

متنوعی را مشاهده كرد . از جمله كتابهایی كه در خصوص موضوع  مورد بحث نوشته شده

است ، كتابی با عنوان «جمهوری اول تركیه» كه این كتاب نوشته ریچارد رابینسون و ترجمه

ایرج امینی می باشد كه در سالهای گذشته چندین نوبت تجدید چاپ شده است . در این  كتاب 

نویسنده  بعد از بیان اوضاع كلی تركیه  قبل از جمهوری  به اقدامات مصطفی كمال پاشا در

خصوص اصلاحات اجتماعی و ایجاد تركیه  نوین اشاره كرده و به ازبین بردن اقتدار مذهبی

و مقابله با عناصر سنتی توسط كمال پاشا اشاره می كند .در كتاب علل رشد اسلام گرایی در

تركیه نوشته محمدرضا زارع هم بعد ازبیان موقعیت حكومت عثمانی درجهان و نحوء استفاده

حاكمان عثمانی از دین اسلام برای تحكیم حكومت خود درگذشته بر نقش مهم مذهب و نیرو-

های مذهبی در تركیه زمان عثمانی اشاره می شود و دلایل اسلام خواهی  فعلی را بیان می-

كند . كتاب« تعامل دین و دولت در تركیه» نوشته محمدرضا حیدرزاده نایینی نیز بعد ازاینكه

در مورد اسلام و سیكولاریسم در تركیه مطالبی را بیان می كند در بخش  دوم به جایگاه نهاد

 

منابع مآخذ

 ابوالحمد ،عبدالحمید ، مبانی علم سیاست ،ج اول ، تهران ، انتشارات توس ،1376.
ابوالقاسمی ،محمدرضا ، اردوش حسین ، تركیه دریك نگاه ،تهران ،انتشارات المهدی 1378.
 آریا ، كورش ، رضاخان و قضیه كشف حجاب ، ابرار18|10|81
 آریا ، قاسم ، قضیه رضاشاه و كشف حجاب ، نافه ، شماره هفتم ،42-44.
الگار ، حامد، دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار ، ترجمه ی ابولقاسم سری تهران، انتشارات توس ،1356.
 امینی ، داوود ، چالشهای روحانیت با رژیم رضاشاه(بررسی علل چالشهای سنت گرایی با نوگرایی) تهران ، سپاس، 1382.
 امینی ،علیرضا ، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران،  صدای معاصر، 1381.
 آزاد ارمكی ، تقی ، مدرنیته ایرانی؛ روشنفكران و پارادایم  فكری عقب ماندگی  در ایران تهران، انتشارات اجتماع، 1380.
 مصطفی ، ازكیا ، جامعه شناسی توسعه (تهران : انتشارات كلمه ،1377) 
 رضا ، اكبری نوری ، اندیشه  سیاسی  عبدالرحیم  نجارزاده  تبریزی ( طالبوف ) ،  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج ، سال نخست، پیش شماره دوم، تابستان 1383.
هربرت  اسپنسر ، مدرنیته : مفاهیم  انتقادی جامعه  سنتی و جامعه  مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری تهران ، انتشارات نقش جهان ،1381.
 آصف ، محمد حسن ، مبانی ایدئولوژیك حكومت در دوران پهلوی ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1384.
 الهامی ، داود، موضع  تشیّع در برابر تصّوف در طول  تاریخ ، قم ، انتشارات مكتب اسلام ، 1378.
اولوغ ،  ایگدمیر  و دیگران ، آتاتورك ، ترجمه ی حمید ناظمی ، تهران ، مؤسسه  فرهنگی
منطقه ای 1348.
رابرت اولسن ، قیام شیخ سعید پیران – كردستان 1925، ترجمه ی ابراهیم  یونسی ( تهران : انتشارات نگاه ،1377)

 بابر، نوئل ، فرمانروایان شاخ زرین از سلیمان قانونی تا آتاتورك ، تر جمه ی ،عبدالرضاهوشنگ مهدوی ، تهران، سپاس ،1369.
 بصیرت منش ، حمید ، علما و رژیم رضاخان ، تهران ، عروج ، 1376.
 بهار، ملك الشعرا ( محمد تقی ) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران ( انقراض قاجاریه ) ،جلد اول ،تهران، چاپخانه سپهر، 1357.
 محسن ، بهشتی  سرشت ، نقش  علما  در سیاست ، تهران ، پژوهشكده  امام خمینی و انقلاب اسلامی ،1380.
بهنام ، جمشید ، ایرانیان و اندیشه تجدد ، تهران ، انتشارات پژوهش فرزان روز، 1383.
بیات ، كاوه ، شورش  كردهای  تركیه  و تأثیر آن  بر روابط  خارجی ایران ، تهران ، نشر تاریخ ایران ، 1374.
 تهاجم به روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ، جلد اول ، قدر ولایت ، تهران ،1379.
 پروند ، شادان ، سبحانی ، زهرا ، زمینه  شناخت  جامعه  و فرهنگ  تركیه ،  تهران ، مركز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین اللملی ،1373.
 پهلوی ، محمدرضا ، پاسخ به تاریخ ، ترجمه ی حسین ابوترابیان ، تهران ، زریاب ،1379.
پیران ، پرویز ، برنامه ریزی  توسعه  برون زا ، اطلاعات  سیاسی ، اقتصادی ، شماره  25، دیماه 1367 .
 جمعی از نویسندگان ،سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ كمبریج ، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ، 1361.
 جعفری  هرندی  ، محمد ، فقها و حكومت  پژوهشی  در فقه  سیاسی  شعیه ، تهران ، روزنه ،1378.
 جی شاو ، استانفورد ، ازكورال ، شاو، تاریخ امپراطوری عثمانی تركیه جدید، ترجمه ی محمود رمضان زاده ، جلد دوم ،خراسان ، آستان قدس رضوی ، 1370.
 حائری ، عبدالهادی ،  تشیع  و مشروطیت در ایران  و نقش  ایرانیان  مقیم  عراق ، تهران ، مؤسسه انتشارات امیركبیر ،1381.
 حسینی ، سیدحسن ، پلورالیزم  دینی یا پلورالیزم در دین ، تهران ، سروش ،1382.
 حسینیان ، روح الله ، چهارده قرن تلاش  شیعه برای ماندن و توسعه  تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1382.
 حیدرزاده ، محمدرضا ، تعامل  دین  و دولت در تركیه ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ،1380.
 فاطمه ، خالقی ، روشنفكرانی در مقابل آتاتورك ، حیات نو ،7|6|81 .
 خلیلی خو، محمد رضا ، توسعه و نوسازی ایران در دوره دوران پهلوی ، تهران ، جهاد دانشگاهی، 1384.
امام خمینی ره، صحیفه نور ،ج 12.
امام خمینی ، صحیفه نور ،ج 15.
امام خمینی ره،كشف اسرار .
دورسون ، داود  ، دین و سیاست در دولت عثمانی ، ترجمه ی منصوره حسینی و داوود وفائی ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 دعوتی ، سیدابوالفتح ، ازماجرای تلخ ” كشف حجاب “رضاخانی تا قیام خونین مردم قم ،یالثارات الحسین (ع) ، شماره 259 .
 دعوتی، سید ابوالفتح ، اصلاحات به روش آتاتورك ، جمهوری اسلامی ،20|2|79
دوران آتاتورك درسهایی برای امروز، ترجمان سیاسی ، سال سوم ، شماره 156
 دیوب ، اس . س ، نوسازی و توسعه در جستجوی  قالبهای فكری  بدیل ، ترجمه ی سید احمد موثقی تهران ، قومس ،1377.
 رابیسون ، ریچارد ، ، جمهوری اول تركیه ، ترجمه ی ایرج امینی ، تبریز، موسسه فرانكین،2536 شاهنشاهی .
رحمانیان،داریوش،چالش جمهوری و سلطنت در ایران زوال قاجار و روی كار آمدن رضاشاه، تهران،نشر مركز ،1379.
 روشه، گی ، تغییرات اجتماعی ، ترجمه ی منصور وثوقی ، تهران ، نی 1368.
 زارع ، محمد رضا ، علل رشداسلام گرائی در تركیه ، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی ، 1382.
 سردارآبادی ، خلیل الله ، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران، 1378.
سیف زاده ، حسین ،نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی ودگرگونی سیاسی ، تهران ، قومس ، 1375.
قادری ،حاتم ،اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ،تهران ،سمت ،1379.
 قاضی ، نعمت الله ، علل سقوط حكومت رضاشاه ،تهران ، نشر آثار، چاپ اول،1372.
شریفی ،علیرضا ، كشف حجاب ، نشریه خراسان ،17|10|79.
 شمیم ، علی اصغر ، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران ، مدبر ،1375.
صبوری ، منوچهر، ،جامعه شناسی سازمانها بوروكراسی مدرن ایران ، تهران ، انتشارات سخن، 1380.
 طلوعی ، محمود ، پدر و پسر ناگفته ها از زندكی و روزگار پهلوی ،تهران ،علم ،1374.
عاقلی، باقر ، رضاشاه و قشون متحدالشكل ، تهران ،انتشارات نامك ، 1377.
 عباسی ، ابراهیم  ، دولت  پهلوی و توسعه اقتصادی تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1383.
 فوزی تویسركانی ، یحیی ، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1380.
 فیاضی ، عماد الدین ، حاج عبدالكریم حائری ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول ،1380.
 فیگارو ، آتاتورك  رهبر تركیه  در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی ، سال چهارم ، شماره اول .
كتانی، علی، اقلیتهای مسلمان در جهان امروز، ترجمه محمد حسین آریا ،تهران ،امیركبیر 1383.
 كریمی، علیرضا ، رژیم و آزمون گیری از طلاب، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.
كوهستانی نژاد ، مسعود ، چالش مذهب و مدرنیسم  سیر اندیشه سیاسی مذهبی در ایران، تهران، انتشارات نی ،  1381
 كین راس ، لرد ، قرون عثمانی ، ترجمه ی پروانه ستاری ، تهران ، كهكشان ، 1373.
 كاتم ، ریچارد ، ناسیونالیزم در ایران ، ترجمه ی احمد تدین ، تهران ، انتشارات كویر، 1371.
 كاتوزیان،محمد علی(همایون)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سقوط رضاشاه،ترجمه ی محمد رضا نفیسی، تهران ، پاپیروس ،1366.
 كشف حجاب تهاجم بنیادی به فرهنگ اسلامی ، جمهوری اسلامی ،17|10|83.
 گاندره ،آتاتورك ، رهبر تركیه در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی، سال چهارم، شماره 157 ، سال چهارم ، شماره اول ،
 گودرزی ،غلامرضا ، دین و روشنفكران مشروطه ، تهران، انتشارات اختران،1383.
 لوییس ، برنارد ، ظهور تركیه  نوین ، ترجمه ی  محسن  علی سبحانی تهران ، انتشارات مترجم ،1372
  مایلی، محمد رضا ، نظامهای سیاسی (بررسی موردی نقش نظام سیاسی در روند توسعه ایران) 57- 1432، تهران ، نشر ارائه ،1378.
 معتضد ،خسرو، رضاشاه سقوط پس از سقوط ، تهران ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،1376.
 معظم پور ، اسماعیل ، نقد و بررسی ناسیونالیسم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی 1383.
 مكی ، حسین ، تاریخ بیست ساله استمرار دیكتاتوری پهلوی ، ج6 ، تهران ، نشر ناشر ، 1362.
 مؤسسه فرهنگی قدر ولایت  ، حكایت كشف حجاب ج 1-2، مؤسسه قدر  ولایت  ، تهران 1380.
 مور ، بریگتون  ، ریشه های  اجتماعی  دیكتاتوری  ، ترجمه ی  حسین  بشریه  تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369.
 نورالدین ، محمد ، تركیه جمهوری سرگردان ، ترجمه ی سید حسین موسوی ، تهران ، مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژ یك خاورمیانه ، 1380.
 نهاوندی ،آرش ، پدر تركیه نوین‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍(مصطفی كمال آتاتورك)، فرهنگ آشتی،11|10|82.
 نیازمند ، رضا ، رضاشاه از تولد تا سلطنت ، تهران، جامعه ایرانیان، 1381.
 واترز ، مالكوم ، جامعه  سنتی  و جامعه مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری ، انتشارات نقش جهان ، تهران، 1381.
 واحد ، سینا ، قیام  گوهرشاد ، تهران ، سازمان  چاپ  و انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1366.
وبر ، ماكس ، اخلاق  پروتستان  و روح  سرمایه داری  ،  ترجمه ی عبدالمعبود  انصاری تهران ، انتشارات ،سمت،1371.
 ووسینیچ ، وین ، تاریخ امپراطوری عثمانی ، ترجمه ی  سهیل آذری ، تبریز : چاپ شفق با همكاری مؤسسه اتشارات فرانكین ،1346 هجری خورشیدی .
 وینر ، مایرون ، نوسازی جامعه چند  گفتار  در شناخت دینامیسم رشد ، ترجمه ی  رحمت الله مقدم مراغه ی ، ب. م، ب.ن، 1354.
هانتیگتون ، ساموئل ، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، علم،1370.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300-1357 ،تهران، پیكان، 1376
منابع انگلیسی

 . Hamed Enayat,Modern Islamic Polithcal Thought (London: Macmillan Press 1982)

2.Lord “Kinross” Ataturk: The Rebirth of a Nation(London:Weidenfeld and Nicolson”1966)

3.Ozay Mehmet , Islamic Identity and Development ,study of Islamic Periphery(London: 1990) p. 81

4 .Robert E . ward & Dnkewaryt A.Political Modernizatin  in japan and Turky (Princeton :      university press .1961)

5.www.Google//:Kemal Ataturk-Wikipedia.the free encyclopedia.htm                                                      

منابع تركی استانبولی

1.Kabacli , Alpay, cumhuriyet Tarihi (Istanbul: Deniz Bank, 2004)

2.M.Kemal Ataturk, Nutuk (Estanbul :Mili,2001)

3. Ozel, Mehmat, Kurtulus kurulus cmhuriyet (Estanbul :Ankara ticaret odasi,2005)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناخت حافظ از زبان خودش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناخت حافظ از زبان خودش دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت حافظ از زبان خودش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

حافظ
در این دفتر اهتمام بر آن است كه حافظ را از زبان حافظ بشناسیم و واژه‌های مكتب وی را همچنانكه آمد از راه تطبیق این لغات در فضای خود دیوان بررسی و معنا نمائیم و كلامی از قول و برداشت خویش بر آن نیفرائیم چرا كه در تمامی غزلیات خواجه كلامی نم‌یابی كه لااقل چندین بار از جانب وی بروشنی و وضوح ترجمه و تشریح نگشته باشد بدین ترتیب حافظ خود مفسر حافظ است و دوستدارمحقق وی براستی بی‌نیاز از اظهارنظهرهای شخصی و تأویل و توجیهات هفتصدساله می‌باشد!
خواندن سطور زیرین در بیان شاخص هنر شما را در كیفیت كشف معنای مختلف این لغت در دیوان خواجه قرار می‌دهد و می‌نمایاند كه سبك مواجهه ما با شاخض‌های لسان‌الغیب چگونه است و چسان در میدان تطبیق به صید معنای دیوان شمس‌الدین محمد می‌پردازیم و بدینسان حافظ را از زبان حافظ به تفسیر می‌نشینی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خیلی از افراد فروغ را فقط شاعر می‌پندارند در صورتیكه او در كنار شعرسرودن به كارهای هنری دیگری از قبیل فیلم‌سازی، بازی در تئاتر و فیلم، طراحی، و نقاشی می‌پرداخت.
امید است موجب شناخت بیشتر نسبت به این شاعر توانمند شود. در پایان آرامش روح بزرگ آن شاعر گرانقدر را از خداوند متعال خواستارم.
 
پانویسها
1-    سهراب سپهری –  هشت كتاب – حجم سبز شعر«دوست» كه مرثیه‌ای است در سوك فروغ.
2-    حرفهایی با فروغ فرخزاد ( تهران – انتشارات مروارید ، 1356 ) ص 12
3-    سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه‌ی كیهان ، 21 بهمن 1350
4-    همانجا
5-    پوران فرخزاد، هفته نامه‌ی بامشاد آبان 1347
6-    فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی سال نهم
7-    همانجا
8-    ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( تهران: انتشارات مروارید، 1354 ) شعر« بعد از تو» ص 46 و 47 .
9- تولدی دیگر( تهران : انتشارات مروارید: 1356)شعر « آن روزها» ص 12-10
10 و 11- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه كیهان، 21 بهمن 1350 .
12- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان، 24 بهمن 1350
13- حرفهایی با فروغ ص 27 و 28
14- مجله زن روز اسفند 1345
15- پوران فرخزاد – هفته نامه بامشاد شهریور 1347
16- همانجا
17- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
18- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
19- طوسی حایری . هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
20- همانجا
21- پوران فرخزاد . هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
22- طوسی حایری ، هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
23 – سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
24- پوران فرخزاد هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
25- حرفهایی با فروغ ص 27-29
26- حرفهایی با فروغ ص 48
27- همانجا
28 – حرفهایی با فروغ ص 70
29 – همانجا ص 7-8
30- همانجا ص 70
31- فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا مجله‌ی فردوسی سال نهم
32- همانجا
33 – همانجا
34- طوسی حایری هفته نامه‌ی بامشاد 12 شهریور 1347
35- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ – مجله ی سپیدو سیاه اسفند 1345
36- حرفهایی با فروغ ص 29
37- همانجا، ص 25-23
38- همانجا، ص 28
39- همانجا، ص 6
40- همانجا، ص 32
41- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه، نوروز 1346
42- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی فرودسی ، 27 مرداد 1347
43- حرفهایی با فروغ ص 48
44- م، آزاد، هفته‌نامه‌ی بامشاد 19 شهریور 1347
45- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص 92-93
46- مصاحبه با فروغ مجله‌ی روشنفكر ، سال 11، اسفند 1342
47- به نقل از مجله زن روز 16 اسفند ماه 1345 و حمید شجاعی: نام‌آوران سینما در ایران ( تهران ‌بینا، 1356)
48- نامه‌ی فروغ، آرش شماره‌ی 13 اسفند 1345
49- نامه‌ی ت-فرخزاد مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347
50- هفته‌نامه بامشاد 30 مهر 1347
51- حرفهایی با فروغ : ص 39- 42
52- مصاحبه‌ی با اصغر ضرابی با احمد شاملو مجله‌ی فرودسی فروردین 1345
53- نامه‌ی فروغ دفترهای زمانه بهمن 1346 ص 28
54- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ. مجله‌ی سپید وسیاه اسفند 1345
55- حرفهایی با فروغ ص 21-22
56- همانجا ، صفحات : 8،57،47،48.
57- مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
58- تولدی دیگر، شعر« گذران» ص 18
59- همانجا ص 31
60- پوران فرخزاد،هفته‌نامه بامشاد، آبان 1347
61- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13، اسفند 1345
62- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
63- نامه‌ی فروغ.مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
64- ف- فرخزاد مجله‌ی فرودسی بهمن 1348
65- سخنان امیرمسعود فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
66- سخنان ف. فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
67- م. آزاد،هفته‌نامه‌ی بامشاد 19شهریور 1347
68- مجله زن روز 16 اسفند 1345
69- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه نوروز 1346
70- تولدی دیگر شعر « آن روزها» ص 15، 16
71- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم…» ص 23 .
72- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13 ،ا سفند 1345
73- تولدی دیگر، شعر« وهم سبز» ص 121و 122.
74- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، « ایمان بیاوریم…» ص 28 و 29.
75- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 .
76- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
77- همانجا
78- سخنان محمد فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
79- خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی، سال نهم.
80- دختر شورانگیز شعر، نوشته‌ی مسعود بهنود مجله‌ی روشنفكر اسفند 1345 .
81- تولدی دیگر شعر« وهم سبز» ص 119
82- پرویز لوشانی،مجله‌ی سپیدوسیاه اسفند 1345
83- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم … » ، ص 42.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کودکی و نوجوانی ملک الشعراء بهار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کودکی و نوجوانی ملک الشعراء بهار دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کودکی و نوجوانی ملک الشعراء بهار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کودکی و نوجوانی
محمدتقی ملک الشعراء بهار در 18 آذر ماه 1265شمسی در محله سرشور شهر مشهد به دنیا آمد. پدر او میرزا محمد کاظم، متخلّص به صبوری، ملک الشعراء آستان قدس رضوی بود. خاندان پدری بهار خود را از نسل میرزااحمد صبوری کاشانی (متوفّی به سال 1192 ش) شاعر و قصیده سرای سرشناس عهد فتحعلی شاه قاجار می دانند؛ انتخاب تخلّص صبوری از سوی پدر بهار نیز به همین مناسبت است. در عین حال این خاندان خود را از تبار برمکیان به شمار می آوردند و بهار در شعری به این مورد اشاره می کند  (شاید انتخاب نام «نوبهار» از سوی شاعر برای روزنامه اش، که در اوان جوانی تأسیس کرد، به همین علت باشد؛ چرا که برمکیان تولیت معبد بودائی «نوبهار» را در بلخ به عهده داشته اند). مادر بهار از یک خاندان اصیل تجارت پیشه و نیاکانش از معاریف گرجستان و مسیحیان قفقاز بودند، که پس از جنگ های ایران و روس توسط عباس میرزا به ایران آورده شده و دین اسلام را پذیرفتند.
بهار در چنین خانواده ای ابتدا در چهار سالگی نزد زن عمویش تحصیلات ابتدائی متداول (قرآن- فارسی) را آغاز می کند، سپس به مکتب مردانه می رود. کتاب صد کلمه (از آثار نظمی رشید و طواط) را در مکتب و شاهنامه فردوسی را نزد پدر می خواند. اولین شعر خود را در هفت سالگی در بحر تقارب می سراید و از پدر جایزه می گیرد.
تهمتن بپوشید ببر بیان
بیامد به میدان چو شیر ژیان
بین هفت تا ده سالگی در مکتب شعرهایی می گوید؛ از جمله مکتب دار پیر و بعضی هم مکتبی ها را هجا و برخی دیگر را مدح می کند. در ده سالگی در راه سفر به کربلا، همراه با خانواده، در بیستون بیتی می سراید، که پدر غالباً آن را به شوخی در مجالس دوستانه می خواند:
به بیستون که رسیدم یک عقربی دیدم
اگر غلط نکنم از لیفند فرهاد است
تا پانزده سالگی، محمدتقی جوان در شاعری و نیز شعر و نقاش طبع خود را آزموده است. اما پدر که تا این هنگام مربی و مشوق اوست، ناگهان معتقد می شود که زمانه عوض شده و فرزندش با شعر نمی تواند زندگی خود را تأمین کند و باید به دنبال کسب و تجارت برود. بنابراین تحصیل را متوقف می کند و فرزند را برای فراگرفتن راه و رسم کاسبی، به دکّان بلور فروشی دائی اش می فرستد؛ اما بهار در روح خویش شاعر است و برای دل خود همچنان می سراید. در سال1283 ش، در هجدهمین بهار عمر شاعر، پدرش در می گذرد و مسئولیت سرپرستی خانواده یعنی مادر و خواهر و دو برادر کوچک، به عهده شاعر جوان می افتد؛ قصیده ای در مدح مظفرالدین شاه می نویسد و به تهران می فرستد ،به پاداش آن شاه یکصد تومان صله برای بهار می فرستد و لقب پدر- ملک الشعرائی آستان قدس رضوی- را به وی تفویض می کند (بهار این لقب را تا آخر عمر نگه داشت؛ گرچه از سنین میانی عمر خود را به عنوان ملک الشعرای مطلق تثبیت کرده بود). این سخن سرای هجده ساله آنچنان در آثاری که می سراید مهارت به خر می دهد که اغلب فضلای معاصر کارش را باور نمی کنند و اشعارش را از سروده های پدرش می دانند؛ بنابراین بارها در مجامع ادبی با بدیهه سرائی مورد آزمایش قرار می گیرد، تا بالاخره تثبیت می شود. از آن جمله می توان به چند رباعی، که با التزام کلمات خاص فی المجلس سروده شده، اشاره کرد.مثلاً:
با استفاده از چهار واژه تسبیح، چراغ، نمک و چنار، رباعی زیر را فی البداهه ساخت.
با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار
گفتا ز چراغ زهد ناید انوار
کس شهد ندیده است در کان نمک
کس میوه نچیده است از شاخ چنار
و بار دیگر با استخدام کلمات گل رازقی، سیگار، لاله و کشک، چنین سرود:
ای برده گل رازقی از روی تو رشک
در دیده مه ز دود سیگار تو اشک
گفتم که چو لاله داغدار است دلم
گفتی که دهم کام دلت، یعنی کشک
اما اگرچه شاعر از نظر همشهریانش تثبیت شده است ماجرای شک به استعداد او سال ها دنبال می یابد؛ چنان که شایعه می کنند که وی اشعار و تخلّص خود، یعنی «بهار» را از دیوان خطّی شاعری گمانم، به نام بهار شیروانی، برداشته است و این شک پراکنی، بی خیال شعرهای تازه ای که بهار به مناسبت اوضاع روز می سازد، با نوعی عناد سالها ادامه می یابد. به هر حال شاعر جوان، که با به دست گرفتن شغل پدر از تأمین معاش آسوده شده، به ادامه تحصیلات ادبی می پردازد؛ اصول عالی ادب فارسی و مقدمات عربی را نزد ادیب نیشابوری و صید علی خان درگزی و سایر فضلای خراسان فرا می گیرد؛ آرزو دارد برای ادامه تحصیل به فرنگ برد و در رشته ای از علوم جدید تخصص به دست آورد، اما مسئولیت سرپرستی خانواده از یک سو و آغاز انقلاب مشروطیت، که قالب های ذهنی او را در هم ریخته موجب تحول عمیقی در اندیشه اش می شود از سوئی دیگر، مانع از اجرای این تصمیم می گردد. بهار وارد در فعالیت های سیاسی می شود، به صف آزادیخواهان و مشروطه طلبان می پیوندد و در بیست سالگی به عضویت انجمن مخفی «سعادت» در می آید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخ پوشش زنان ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخ پوشش زنان ایران دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخ پوشش زنان ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
ردیابی پوشاك مردم یك سرزمین كه از آغاز چگونه بوده یا چگونه تحول یافته،كاری در خور تحقیق و دقت است. آدمی از زمانی كه از برهنگی خود احساس شرم كرد با وسایل ممكن خود را پوشانید. ولی براستی چگونه و با چه وسایلی ستر عورت كردند. و اینكه پوشاك زنان این سرزمین، پیش از آمد آریائیهای مهاجر چگونه بوده است نیز پر از ابهام و اشكال است. لباس به عنوان پوششی كه سلامتی انسان به آن وابسته است، برای هر زن و مرد الزامی است. زن حق خود آرایی و تجمل دارد ولی حق  تبرج و خود نمایی، ندارد .
زنان ایران بی حجاب و بدون پوشش نبودند، بلكه در هر عهدی پوشش مخصوص به خود داشتند كه با ظهور اسلام حجاب آنها كامل گشت .

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول
پوشاك زنان در ایران باستان
زنان ایلامی
زنان آشوری
زنان ماد
زنان هخامنشی
زنان اشكانی
زنان ساسانی

فصل دوم
حجاب زنان ایران باستان و تاثیر آن در اسلام   
16
فصل سوم
لزوم پوشش زن از دیدگاه اسلام و قرآن.   
21
فصل چهارم
حجاب و پوشاك بانوان ایران از آغاز اسلام تا صفویه
 زنان دوره سلجوقی
 زنان دوره مغولی
 زنان دوره تیموری
 زنان در دوره آق قویونلوها   

فصل پنجم
پوشاك زنان از عهد صفویه تا  اوایل قاجار
 زنان صفوی
 زنان دوره افشار و زند    
37
37
44
فصل ششم
پوشاك زنان در دوره قاجار
پوشش زنان قاجار در زمان احمد شاه   
47
66
فصل هفتم
لباس محلی زنان ایرانی از دوره قاجار تا زمان حاضر
 زنان كرد
 زنان لر
 زنان سواحل دریای خزر
 زنان تركمن
 زنان بندری
 زنان بلوچ   

منابع و مآخذ     74

منابع و مآخذ:
1.    شهری، جعفر،تاریخ اجتماعی تهران در سده سیزدهم، تهران: رسا 1367، ج‌1 ، صص 232ـ234.
2.    بامداد، بدرالملوك ، زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب‌سفید،‌تهران:‌ابن سینا ، 1347، ص36.
3.    مورگان،‌شوستر، اختناق ایران، ترجمه اسماعیل رائین ، تهران : صفی علیشاه ، 1368 ، ص241.
4.    چیت ساز،محمدرضا،تاریخ‌پوشاك‌ایرانیان،تهران: سمت، 1379، ص107 ، 129.
5.    كولیو رایس، كلارا، زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان، ترجمه اسدالله آزاد، تهران: آستان قدس، ص121.
6.    گنجعلی خان، كرمان شهر شش دروازه ، تهران: رجبی ، 1345، ص44.
7.    ویلز،‌ایران‌در‌یك‌قرن‌پیش‌،‌ترجمه‌غلامحسین‌قراگوزلو،‌تهران:‌اقبال،1368، ص365.
8.    پولاك ، ایران و ایرانیان، ترجمه رحیم رضازاده ملك، بی جا: بی نا،  ص103.
9.    نجمی ، ناصر ، ایران قدیم. تهران قدیم، تهران: جانزاده، ص421.
10.    فوریه ، جیمز، سه سال در دربار ایران ، ترجمه عباس اقبال آشتیانی ،تهران: دنیای كتاب، 1368 ، ص204 ـ203.
11.    ویشارد،جان،بیست سال درایران،ترجمه‌علی‌پیرنیا،تهران:نوین،1363،ص 94ـ95.
12.    معیرالممالك، دوستعلی، یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ، تهران : علمی، 1368، ص45ـ44.
13.      كارلا، سرنا، سفرنامه، ترجمه علی اصغر سعیدی ، تهران: زوار ،1362، ص75.
14.     مستوفی ، عبدالله، شرح زندگانی من، تهران: زوار ،1290، ص511.
15.     بنجامین، ایران و ایرانیان، ترجمه رحیم رضا زاده ملك، بی جا: بی نا، ص477.
16.    اعتمادالسلطنه ، محمد حسن، خوابنامه ( خلسه ) ، به كوشش محمود كتیرائی ، تهران: طهوری، 1348،ص46
17.    جیمز ویلس، چارلز، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه ، ترجمه سید عبدالله، به كوشش جمشید دودانگه، مرداد نیكنام، تهران: طلوع ، 1363، ص103.
18.    آزاد ، حسن، پشت پرده های حرمسرا، انزلی: انزلی، 1364، ص320.
19.    فوربز لیث، فرانسیس ، كیش مات، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات، 1366، ص34.
20.    گاسپار،دروویل،سفرنامه،ترجمه‌جواد‌محبی‌،‌تهران:‌گوتنبرگ، 1337، صص49،51.
21.     صالح‌علی‌پاشا،پیوندهای‌فرهنگی‌ایران‌و‌آمریكا،تهران:‌دبیرخانه‌كمیته ملی،ص221.
22.     فیگوئرا،سیلوا،سفرنامه،ترجمه غلامرضاسمیعی، تهران: نشر نو، 1363، ص157.
23.    شریعت پناهی،سیدحسام،اروپائیان و لباس ایرانیان، تهران: قومس،1372، ص29
24.    كارری، جملی، سفرنامه، ترجمه عباس نخجوانی، و عبدالعلی كارنگ ، تبریز: اداره كل فرهنگ و هنر ، 1348، صص134، 136.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول :
1-1 باونسان وان گوگ آشنا شوید    5
1-2 سیب زمینی خورها    8
1-3 رنگ خاكی و سفیدهای رنگی (در كارون گوگ)    9
1-4 لذت‌های ساده    11
1-5 نقاشی با نقطه و تك خط    12
1-6 نقاشی با شیوه مدرن    13
1-7 تك چهره باباتانگی    15
1-8 سرگرمی ون گوگ    16
فصل دوم :
2-1 گل های آفتاب گردان    18
2-2 گل های طبیعی    19
2-3 نقاشی نور بر نور    20
2-4 پویایی و تحرك    20
2-5 تراس كافه (فضای فانوس)    23

فصل سوم :
3-1 شب رنگی    26
3-2 فصل درو لاكرو    27
3-3 كاری آبی رنگ    28
3-4 اتاق خواب    30
3-5 رنگ پرقدرت ون گوگ    31
3-6 صندلیهای خالی    32
3-7 زن آدلی    35
3-8 اغراق در اشكال    36
3-9 شعله های سبز    37
3-10 پیچ و تاب در همه جا    39
فصل چهارم :
4-1 شب پرستاره    42
4-2 آثار مهم ون گوگ    44
4-3 نخستین قدم ها به دنبال میله    49
4-4 افزودن رنگ    50
4-5 نخستین قدمها    51
4-6 كلاغ ها پرفرار گندم زارها    53
4-7 آخرین منزل    55
4-8 موزه مجسمه ون گوگ    56
4-9 كارهای تقلبی از تابلوهای طبیعت ون گوگ    56
فصل پنجم :
نتیجه گیری    60
منابع و مآخذ    66
گزارش كار عملی     67
تصاویر كار عملی
مقدمه
تنها چند عبارت از كتاب تازه‌ای كه از وان گوگ انتشار یافته است نقل می‌كنم. و آن مجموعه نامه‌هائی است كه او به دوستش وان را پارد، نقاش دیگر هلندی نوشته است.
در یكی از نامه‌ها می‌نویسد : «من و شما یك خصیصه مشترك داریم و آن این است كه انگیزه‌های خود را در قلب مردم می‌جوئیم. و یك چیز مشترك دیگر نیز در میان ما هست و آن تمرین كردن از روی نمونه‌های زنده است، از روی واقعیت.»
او كه می‌خواست ترجمان زندگی مردم ساده باشد، در خطاب به آنها می‌گوید:‌ «وظیفه هنر نقاشی آن است كه روشنائی وجود شما را در جهان برپا كند.» و باز می‌نویسد : «انسان‌ها را به كجا می‌خواهم رهبری كنم؟ به سوی فضای آزاد و مرامی كه می‌خواهم به آنها تبلیغ نمایم چیست؟ این است: ای انسان‌ها بیائید تا در راه مقصود خود، وجود خود را وقف كنیم، كار بكنیم با تمام قلبمان، و دوست بداریم آنچه را كه دوست می‌داریم.»
ساده ترین زندگی‌ها را زندگی روستائیان می‌دانست، و بدین جهت بیش از همه به آنان دلبسته بود. می‌نویسد:‌ «چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است تابستان، در گندمزارهای رسیده؛ و بهار چه خوب است، لای علفها. آدم در میان دروگرها و زنهای دهقان باشد؛ در تابستان زیر آسمان، در زمستان زیر دودكش سیاه، و بداند كه همیشه اینطور بوده و همیشه همینطور خواهد بود»…
«عقیده من این است كه یك زن روستائی زیباتر از یك «خانم» است، زن روستائی با آن دامن و ارخالق آبی رنگش، پوشیده از گرد و خاك وصله دار، كه فرسودگی و باد و آفتاب، در آن هزار ریزه كاری ایجاد كرده‌اند؛ ولی همین زن، آن لباس زرق و برق دار «خانم» را بر او بپوشانید، اصلیت خود را از دست می‌دهد.»
«اگر یك تابلو كه دهقانی را نقاش كرده، بوی روغن سوخته، بوی دود، بوی بخار سیب زمینی آب پز از آن متصاعد شود، این خوب است. این نا سالم نیست كه طویله بوی كود می‌دهد. این خوب است. خاصیت طویله همین است. اگر مزرعه بوی خوشه رسیده، یا بوی سیب زمینی، یا بوی فضله یا پهن می‌دهد، این در واقع طبیعی و سالم است. خصوصاً برای شهرنشین‌ها دیدن این تابلوها لازم است. ضرورتی ندارد كه تصویر یك روستائی را آدم عطر آگین بكشد.» و به دنبال آن می‌آورد: «درست است كه من غالبا در بدبختی به سر می‌برم؛ با این حال، نوعی هنجار و تعادل آرام و خالص در وجود من است. من موضوع نقش‌ها و طرح‌های خود را در فقیرترین كلبه‌ها پیدا می‌كنم، و در كثیف ترین كومه‌ها، و با جاذبه‌ای مقاومت ناپذیر به جانب آن مكان‌ها رانده می‌شوم…»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بناها ، کاخ ها ، عمارات و یادمان های تاریخی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بناها ، کاخ ها ، عمارات و یادمان های تاریخی دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بناها ، کاخ ها ، عمارات و یادمان های تاریخی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بناها و یادمان های تاریخی
كاخ ها و عمارت ها
سر در عالی قاپو

 

    یكی از بناهای مهم دوره صفویه در قزوین «حیاط نادری» با عمارت ها و باغ های بسیار زیبا بوده است. این مجموعه هفت در داشته است كه یكی از آن ها را عالی قاپو می نامیدند. از درهای آن جز در عالی قاپو، اثری باقی نمانده است.
    این بنا درگاه بلندی دارد كه به خیابان شهدای قزوین مشرف است. این در به هشتی بزرگی متصل است و در داخل، در دو طرف آن دو اتاق وجود دارد كه جایگاه دربانان بوده است. راهرو طبقه دوم بنا نیز از همین اتاق ها می گذشته است. در سمت غرب این در، سه اتاق طولانی پهلوی هم در اتاق ها در دوره قاجاریه به قرائت خانه و دیگری به چای خانه و دیگری به چای خانه تبدیل شد. اكنون تمام اتاق ها متعلق به چای خانه است. در طرف شرقی بنا، بعدها، مدرسه ای ساخته شد. این قسمت نیز در گذشته مانند طرف غربی، جایگاه قراولان و نگهبانان بوده است. جلو در عالی قاپو جلوخانی است كه در دو طرف آن دو سكوی پهن با سنگ ساخته شده است.
   از اره های سردر، با كاشی پوشیده شده اند و بقیه سر در با گچ پوشیده شده است. در قسمت میانی سر در و بالای در، كتیبه ای به خط ثلث جلی به قلم علی رضا عباسی- نقاش معروف- در كاشی معرق نوشته شده است. بالای كتیبه در وسط سر در، پنجره مشبك بزرگی از كاشی معرق نوشته شده است. بالای كتیبه، در وسط سردر، پنجره مشبك بزرگی از كاشی معرق دورو قرار دارد نظیر آن را در دیوار شمالی نیز كار گذاشته اند. یكی از پنجره ها به خیابان شهدا و دیگری به حیاط شهربانی كنونی گشوده می شود. امروزه سر در عالی قاپو و حیاط و ساختمان های شمالی آن، از محل اداره شهربانی قزوین است.
عمارت چهل ستون
      این بنای تاریخی كه یادگاری از دوران صفویه است، در وسط یك باغ قرار گرفته است. این بنا در دو طبقه ساخته شده و تالار بزرگی دارد و در روزگار رونق، دارای درهای خاتم كاری، راهروهایی با تزئینات نقاشی، كاشی كاری و طلا كاری جالب بوده است كه به مرور زمان، این تزئینات از بین رفته و یا زیبایی اولیه خود را از دست داده است.
قطعه های تاریخی
    در نقاط مختلف استان قزوین، قلعه های متعددی وجود دارد كه برجسته ترین آن ها قلعه الموت است كه با جنبش سیاسی و دینی حسن صباح ارتباط مستقیم دارد. در زیر، به معرفی مهم ترین قلعه های محدوده استان قزوین می پردازیم:
قلعه الموت
   این قلعه بر فراز كوهی است كه اطراف آن را پرتگاه های عظیم بریدگی های شگفت فرا گرفته است. این كوه از نرمه گردن ‌(میان نرمه لات و گمارود) شروع شده و به طرف مغرب ادامه پیدا كرده است. صخره های پیرامون قلعه كه رنگ سرخ و خاكستری دارند، در جهت شمال شرقی به جنوب غربی كشیده شده اند. پیرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه دسترسی به آن راه بسیار باریكی است كه در جانب شمال آن قرار دارد.
    قلعه الموت را مردم محل «قلعه حسن» می نامند. این قلعه از دو بخش غربی و شرقی تشكیل شده است. هر بخش به دو بخش: قلعه پایین و قلعه بالا تقسیم شده است كه در اصطلاح محلی، آن ها را «جورقلا» و «پیازقلا» می نامند. طول قلعه حدود 120 متر و عرض آن در نقاط مختلف بین 10 تا 35 متر متغیر است.
   دیوار شرقی قلعه بالا یا قلعه بزرگ كه از سنگ و ملاط گچ ساخته شده است، كم تر از سایر قسمت ها آسیب دیده است. طول آن حدود 10 متر و ارتفاع آن بین 4 تا 5 متر است. در طرف جنوب، در داخل صخره اتاقی كنده شده كه محل نگهبانی بوده است. در جانب شمال غربی قلعه بالا نیز دو اتاق به داخل در داخل سنگ كوه كنده اند. در اتاق اول، چاله آب كوچكی قرار دارد كه اگر آب آن را كاملا تخلیه بكنند، داشته باشد. در پای این اتاق، دیوار شمالی قلعه به طول 12 متر و پنهای 1 دارد. در جانب جنوب غربی این قسمت، قلعه پایین تر واقع شده است و پرتگاه مخوفی دارد. در جانب جنوب غربی این قسمت قلعه، حوضی به طول 8 متر و عرض 5 متر در سنگ كنده اند كه هنوز هم بر اثر بارندگی های زمستان و بهار پر از آب می شود. در كنج جنوب غربی این حوض، درخت تاك كهن سالی كه هم چنان سبز و شاداب است، جلب توجه می كند. اهالی محل معتقدند كه آن را «حسن صباح» كاشته است. این قسمت از قلعه، به احتمال زیاد همان محلی است كه حسن صباح مدت 35 سال در آن اقامت داشته و پیروان خود را رهبری می نموده است.
   در جانب شرقی قلعه، پاسداران قلعه و افراد خانواده هایآن ها ساكن بوده اند. در حال حاضر آثار كمی از دیوار جنوبی این قسمت باقی مانده است. در جانب شمال این دیوار، ده آخور برای چارپایان در داخل سنگ كوه كنده شده است. گذشته از‌ آثار دیور جنوبی، دیوار غربی این قسمت به ارتفاع 2 متر هم چنان پابرجاست، ولی از دیوار شرقی اثری دیده نمی شود. در این قسمت، سه آب انبار كوچك در دل سنگ كنده اند و چند اتاق نیز در سنگ ساخدته شده كه در حال حاض ویران شده اند.
    بین دو قسمت قلعه یعنی قلعه بالا و پایین میدانگاهی قرار دارد كه بر گرداگرد آن دیواری محوطه قلعه را به دو قسمت تقسیم كرده است. در حال حاضر در میان میدان آثار فراوانی به صورت توده های سنگ و خاك مشاهده می شود كه بی شك باقی مانده بناها و ساختمان های فراوانی است كه در این محل وجود داشته و ویران گشته اند.
    به طور كلی باید گفت، قلعه الموت كه دو قلعه بالا  پایین را در بر می گیرد، به صورت بنای سترگی بر فراز صخره ای سنگی بنا شده و دیوارهای چهارگانه آن به تبعیت از شكل و وضع صخره ها ساخته شده اند، از این رو عرض آن به خصوص در قسمت های مختلف فرق می كند از این برج های قلعه سه برج گوشه های شمالی و جنوبی و شرقی هم چنان بر پای اند و برج گوشه شرقی آن سالم تر است. دروازه و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی قرار دارد. مدخل راه منتهی به دروازه از پای برج شرقی است و چند متر پایین تر از آن واقع شده است. در این محل تونلی به موازات ضلع جنوب شرقی قلعه به طول 6 متر و عرض 2 متر و ارتفاع 2 متر در دل سنگ های كوه كنده شده است. با گذشتن از این تونل، برج جنوبی قلعه و دیوار جنوب غربی آن كه روی شیب تخته سنگ ساخته شده است، نمایان می گردد. این دیوار بر دشت وسیع گازرخان كه در جنوب قلعه قرار دارد مشرف است؛ به نحوی كه دره الموت رود از آن دیده می شود. راه ورود به قلعه با گذشتن از كنار برج شرقی و پای ضلع جنوب شرقی به طرف برج شمالی می رود. از آنجا كه راه ورود آن در امتداد دیوار میان دو برج شمالی و شرقی واقع شده است، استحكامات این قسمت، از سایر قمست ها مفصل تر است و آثار برج های كوچك تری در فاصله دو برج مزبور دیده می شود. دیوارهای اطراف قلعه و برج ها در همه جا دارای یك دیوار پشت بندی است كه 8 متر ارتفاع دارد و به موازات دیورا اصلی بنا شده است و ضخامت آن به 2 متر می رسد.
    از آنجا كه در تمام طول سال گروه زیادی در قلعه سكونت داشته و به آب بسیار نیاز داشته اند سازندگان قلعه با هنرمندی خاصی اقدام به ساخت آب انبار هایی كرده اند و به كم آب روهایی كه در دل سنگ كنده اند از فاصله دور آب را بر این آب انبارها سوار می نمودند.
  در پای كوه الموت، در گوشه شمال شرقی، غار كوچكی كه از آب رو (مجرا)های قلعه بوده دیده می شود. آب قلعه از چشم «كلدر» كه در دامنه كوه شمال قلعه قرار دارد تامین می شده است.
     مصالح قسمت های مختلف قلعه سنگ (از سنگ كوه های اطراف)، ملاط گچ، آجر، كاشی و تنپوشه سفالی است. آجرهای بناها كه مربع شكل و به ضلع 21 سانتی متر و ضخامت 5 سانتی مترند، روكار بنا به كار برده شده اند. در ساختمان دیوارها، برای نگهداری دیوارها، متصل كردن قسمت های جلو برج ها به قسمت های عقب، در داخل كار كلاف های چوبی به طور افقی به كار برده اند. از جمله قطعات كوچك كاشی كه در ویرانه های قلعه به دست آمده قطعه ای است به رنگ آبی آسمانی با نقش صورت آدمی كه قسمتی از چشم و ابرو و بینی آن كاملا واضح است.
    امروزه در دامنه جنوبی كوه هودكان كه در شمال كوه قلعه الموت واقع شده است، خرابه های بسیاری دیده می شود كه نشان می دهد روزگاری بر جای این خرابه ها، ساختمان های بسیاری وجود داشته است. در حال حاضر، اهالی محل خرابه های این محوطه را دیلمان ده، اغوزبن، خرازرو و زهیر كلفی می نامند.
    هم چنین در سمت غرب قلعه، قبرستانی قدیمی معروف به «اسبه كله چال» وجود دارد كه در بالای تپه مجاور آن، بقایای چند كوره آجرپزی نمایان است. در قله كوه هودكان نیز پویه سوزهای سفالین كهن به دست آمده است.
  قلعه نویزرشاه
    این قلعه در شرق «شترخان» و در شمال شرقی روستای «گرم رود» بر فراز كوه بلندی كه دیوارهای صخره ای آن به طور عمودی به سوی دره های اطراف پایین می رود و بلندترین نقطه آن 2000 با ارتفاع دارد، واقع شده است.
   از دیوار قلعه هنوز قسمتی برپا است و در بالای یكی از دو دیوار آن، روزنی قرار دارد. از بنایهای آن چند اتاق و ساختمان بزرگ هنوز برپا است. این قلعه با توجه به وضع طبیعی آن، از جمله قلعه های مستحكم و تسخیر ناپذیر منطقه به شمار می رفته است.
قلعه لمبسر
    در ناحیه رودبار نیز بیش از هر چیز ویرانه های مربوطه به قلعه های اسماعیلیه كه بر فراز ستیغ كوهساران خودنمایی می كنند، نمایان است. دژ لمبسر یكی از عظیم ترین و وسیع ترین دژهای منطقه  است كه دو رود «نینه رود» و «لمه در» در دو سوی آن جریان دارد. قلعه لمبسر از سه جهت مشرق، جنوب و شمال به پرتگاه های مخوفی منتهی می گردد. بخشی از سمت شرقی آن یعنی سمت رودخانه نینه رود. شیب كم تری دارد. به همین جهت، دیواری عظیم و قطور با سنگ های بسیار بزرگ ساخته اند كه تا امروز قسمتی از آن پابرجاست و در حدود 20 متر طول و 10 متر ارتفاع دارد.
قلعه سمیران
    این قلعه بر بالای تپه سنگی در دهستانی طارم قرار دارد و دسترسی به آن جز از سمت شمال، بسیار دشوار است. سفید رود از جانب جنوبی این قلعه می گذرد و آن سوی رود، رشته ارتفاعات بلند سنگی سر به آسمان كشیده اند. بنای اصلی قلعه در بالای كوه قرار دارد و بخشی از شیب آن را كه به طرف جنوب می باشد، در بر میگیرد.
   در حال حاضر از دیوارهای قلعه، گذشته از دیوار اصلی در بالا قسمتی نیز در دامنه شمالی پابرجاست. ین بخش از دیوار كه بر روی یك رگه سنگی استوار شده است،به خاطر به وجود آمده تا در مسیر دسترسی باشد و امكان نفوذ به قلعه را سد ساخته باشند. باید دانست كه در دوران آبادانی این قلعه چنان كه ناصر خسرو نقل نموده، قلعه مزبور دارای سه دیوار تو در تو است.
قلعه سنگرود
    در شمال  روستای زردگرد كه در ناحیه كوهستانی شمال قزوین قرار دارد از دهات كوهپایه به شمار می رود، بر فراز قله كوهی آثاری از بناهای ویرانه سنگی به چشم می خورد كه احتمالا یك قرار گاه و یا یك قلعه نظامی بوده است. در پای كوه، رودخانه ای به نام سنگرود در بستر دره پلنگ دره جاری است. بر روی تپه مرتفع كنار این دره، آثاری شبیه به چهار تاقی های دوره ساسانی دیده می شود.
قلعه شیركوه
    برفراز كوه بیدلان كه بر الموت رود و طالقان رود مشرف است، بقایای قلعه ای مشاهده می شود كه از دژهای اسماعیلی است و برای حفاظت دره الموت مورد استفاده قرار می گرفته است. بقایای قلعه شیركوه عبارت است از هشت آب انبار، یك برج و بخشی از دیوار قلعه. همه این بناها در دل سنگ های كوه كنده شده اند. برای رسیدن به قلعه از راهی بسیار دشوار باید گذشت.
   قلعه شیركوه در زمان حمله هلاكوخان مغول از بزرگترین قلعه های اسماعیلیان بوده كه به علت استواری آن و بسیاری مردان، لشگر مغول موفق به تسخیر آن نگردیده.
قلعه ساسان (آرامگاه بزرگ)
    این قلعه در دهستان طارم قرار دارد و بر فراز تپه بلندی ساخته شده كه قسمت بالای آن فاقد پوشش گیاهی است و به صورت سكویی از سنگ سیاه خودنمایی می كند. این بنا از سه جهت دارای شیب تند است كه تا حدی دسترسی به بنای روی تپه را دشوار می سازد. در حال حاضر آب دریاچه سدی كه در نزدیكی آن قرار دارد، این تپه ادامه یافته و چشم انداز زیبایی را پدید آورده است.
    بنای قلعه ساسان عبارت است از برجی با طرح هشت ضعلی كه در قسمت پایین آن دور تا دور دیواری به ارتفاع 2 متر قرار دارد. طول هر ضلع برج از خارج 50/6 متر است.
قلعه دختر (قزقلعه)
   این قلعه در 15 كیلومتری جاده تاكستان- رنجان، در نزدیكی روستای آبك لو، بر بالای كوهی واقع شده است. دسترسی به این قلعه از راهی است كه از گرده جنوبی به بالای قله و پای بنای قلعه منتهی می شود.
    در مسیر منتهی به قلعه آثاری از سكوهای متعدد مشاهده می وشد و نشانگر آن است كه در زمان آبادانی بنا، این پله ها جهت دسترسی به بنای قلعه ساخته شده است.
قلعه و آثار ایوان نیاق
   روستای نیاق در 16 كیلومتری قزوین و در یك منطقه كوهستانی واقع شده است. در این روستای بقایای آثاری تاریخی وجود دارد كه به ایوان نیاق و تاق محمد حنیفه معروف شده است. این اثر تاریخی بر بالای كوه سنگی مجاور روستاست و عبارت از گودالی به طول 8 و عرض 5/2 متر می باشد كه یك ضلع آن به صورت منحنی است. این گودال به یك حوض سنگی شبیه است. در گوشه این حوض پلكانی سنگی با هفت پله دردل سنگ های كوه كنده شده است.
    بر روی سطح كوه، آثار دیگری مربوط به ویرانه های یك قلعه دیده می شوند كه از آن میان تنها سنگ های لاشه ای كه در بنای قلعه به كار رفته ان را می توان تشخیص داد. علاوهن بر آن چندین گودال دیگر نیز به قطرهای تقریبی یك تا دو متر در این قسمت دیده می شوند كه احتمالا به عنوان انبار و محل ذخیره گندم و حبوبات مورد استفاده قرار می گرفته اند.
    در نزدیكی آثار یاد شده، ایوان دیگری دیده می شود كه فقط یك صندلی سنگی كه در كوه كنده شده است، از آن باقی است.
قلعه های دیگر استان قزوین عبارتند از: قلعه قسطین لار، شهرك رشگین، میمون دژ واقع دهستان رودبار.
برج های تاریخی
برج های آرامگاهی خرقان
    این برج ها در یك كیلومتری روستای حصار ارمنی- از توابع خرقان غربی، و در 32 كیلومتری جاده قزوین- همدان قرار دارد. برج های سخرقان در محوطه وسیعی به فاصله كمی از یكدیگر قرار گرفته اند و از بسیاری جهات با هم شباهت دارند؛ اما برج شرقی، قدیمی تر از برج غربی است.
برج باراجین
   در فاصله 12 كیلومتری از شمال قزوین، محل خوش منظره و خوش آب و هوایی قرار دارد كه به علت ارتفاع زیاد هوای آن از هوای قزوین خنك تر است. در این محل، بر روی ارتفاعات جانب جپ، رودخانه عریضی به نام ارنزك جریان دارد. برج بلندی نیز از دور بر فراز این بلندی خودنمایی می كند؛ چنان كه از مسافتی بسیار دور از میان دشت ها و صحراهای اطراف فزوین می توان آن را دید. بلندی مزبور بر تمام محیط اطراف مسلط است و از فراز آن می توان شهر قزوین را به خوبی مشاهده كرد.
    برج باراجین بر روی سكویی هشت ضعلی كه حدود یك متر از كف زمین ارتفاع دارد، بنا شده است. برج اول سنگ چین سكوی مزبور با سنگ های صاف و تراش دار چهارگوش بنا شده است و این تنها قسمت از بنای برج است كه از سنگ های تراش دار در بنای آن استفاده شده است. طول هر یك از ضلع های هشت ضلعی، 70/3 متر است.
برج سنگی با كتبیه كوفی
   بر روی تپه ای كه در جانب شمال شرقی قلعه ساسان- از دهستان طارم قرار دارد، برج سنگی ویرانه دیگری كه با سنگ لاشه و ملاط گچ ساخته شده است، دیده می شود. با گذشت زمان، این برج آسیب های فراوانی دیده است.
    در سال 1962 این برج توسط یكی از باستان شناسان خارجی به نام «ویلی» مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی، كتیبه ای به خط كوفی تزئینی در قسمت زیر سقف آن سقف آن مشاهده شده كه فقط دو كلمه آن باقی مانده و بقیه آن فرو ریخته است.
    خط كوفی این كتیبه، از نظر زیبایی و ارزش های هنری، از زیباترین نمونه های خط كوفی تزئینی به شمار می رود.
گنبدهای تاریخی
یله گنبد
این بنا كه در 37 كیلومتری جاده قزوین- رشت و بر فراز یك رشته بلندی قرار گرفته است، بنای مدور است كه به جز گنبد آن به تمامی از سنگ لاشه و با دقتی در خور ستایش ساخته شده است. بر روی نمایان خارجی بنا پنج برجستگی به صورت ستون های مدور تعبیه كرده اند. ورودی بنا در شرق آن و در میان یك جلو خان مستطیل شكل جای دارد. پوشش زیرین به صورت یك گنبد آجری مخروطی شكل در میان دیوارهای جانبی برج دیده می شود.
كافر گنبد
  این گنبد در روستای نیاق، در 16 كیلومتری قزوین و در نزدیك امام زاده سلطان ویس قرار دارد. این بنا، بنایی با نماد هشت ضلعی است كه طول هر ضلع آن از خارج 80/2 متر است. در زاویه هر دو ضلع، برجستگی ای وجود دارد كه به صورت دور قاب هر ضلع درآمده است. قسمت از راه بنا از سنگ و بقیه آن با آجر ساخته شده است. نمای خارجی بنا هیچ گونه تزئینی ندارد و تنها در قسمت بالا یك رج آجركاری كه در امتداد جرزهای نبش با برجستگی كمتری بالا رفته، شكل یك قوس و طاق نمای تزئینی را به وجود آورده است. در وسط ضلع از هشت ضلع بنا، سه در ورودی تعبیه شده است كه در بالای دو در شمالی و غربی، قوسی تیره دار و در اطراف آن ها، قاب مستطیل شكلی قرار گرفته است. در شرقی، در حال حاضر با لاشه سنگ مسدود شده است. در اطراف این در قاب مستطیل وجود ندارد. در بالای این در- بر روی دیوار- آثار یك سر در هلالی شكل تزئینی مشاهده می شود كه در حال حاضر جز طرح قوس آن كه با ملاط گچ ساخته شده چیز دیگری از آن باقی نیست. در حال حاضر بر بالای بنا بقایای پوشش گنبد مدوری به چشم می خورد. به نظر می رسد گنبد اولیه دو پوسته بوده است و پوشش دوم آن، احتمالا مخروطی بوده است. در قسمت بالای بنا، در حد فاصل پوشش اول و دوم گذشته از آجر، در پایه گنبد قدری سنگ لاشه نیز به كار رفته است.
حمام های قدیمی
حمام شاه عباسی
   این حمام قدیمی كه از آثار دوره صفویه است در شهر تاكستان قرار دارد. نقشه داخل حمام با نقشه حمام صفا در قزوین شباهت كامل دارد. این حمام از سه قسمت: رخت كنی (سربینه) با طرح مستطیل شكل، گرمخانه و خزانه تشكیل شده است. گرمخانه دارای طرح هشت ضلعی است كه ضلع ها آن، یك در میان،با هم برابرند. در چهار طرف این محل چهار فضای شاه نشین مانند ساخته شده است كه افراد برای شست و شو از آن ها استفاده می كنند. در وسط گرمخانه یك حوض بزرگ سنگی با همان طرح هشت ضعلی قرار دارد.
گرمابه صفا
     این حمام در حاشیه شرقی و انتهای خیابان مولوی قزوین واقع شده و از دو بخش مردانه و زنانه تشكیل شده است. به هنگام احداث خیابان مولوی، قسمتی از حمام و در ورودی آن را خراب كرده و در دیگری برای آن ساخته اند. در دو طرف در نقش دو سرباز در سنگ مرمر كنده كاری شده است. تاریخ ساخت بنا، برابر كتبیه ای كه به خط نستعلیق و به شعر، در بالای در ورودی نوشته شده است، 1259 هجری قمری و بانی آن «حاجی حسن بن حاجی عبدالله تبریزی» است.
از دیگر گرمابه های قزوین عبارت است از: آخوند در میدان محله آخوند؛ امینی در خیابان فردوسی؛ امجد در خیابان سپه؛ بلاغی نزدیك مسجد و مدرسه حیدریه؛ سعدیه (یا سعائت) داخل تیمچه شرقی سرای سعدالسلطنه: قوشه محله سكه شریحان؛ میرزا رحیم محله پنبه ریسه نزدیك میدانگاه؛ حاج محمد رحیم مردانه، بازارچه حاج محمد رحیم، خیابان مولوی، حاج محمد رحیم زنانه، بازارچه حاج محمد رحیم، كوچه پت بازارچه، صارم لشگر، محله آخوند روبروی آرامگاه آخوند ملاخلیلا؛ نزدیك بازارچه آمعصوم و حاج میرزا كریم در كوچه مدرسه پنجه علی.
آب انبار های قدیمی
– آب انبار حاج كاظم
   این آب انبار كه یكی از زیباترین و بزرگ ترین آب انبارهای قزوین است، در انتهای خیابان تبریز شهر قزوین قرار گرفته است. این آب انبار، 37 پله ساخته شده است. از سنگ های تراشیده و دو شیر آب دارد. پوشش سقف آن مسطح بوده و در گذشته چهار هواكش داشته كه امروزه تنها یكی از آن ها باقی مانده است. هواكش آب انبار با آجر ساخته شده است و دارای تزئینات آجری و كاشی در نما می باشد.
     سر در آب انبار در نهایت عظیم و  با كمال ظرافت و زیبایی ساخته و دارای تزئینات آجری و كاشی است. واژه «علی» به صورت خط بنایی در دو طرف راه پله، در نمای آجری اجرا شده است.
    بانی آب انبار، مرحوم «حاج كاظم كوزه گر» است كه به دستیابی حاجی اسماعیل نامی به سال 1256 هجری قمری آب انبار را بنا كرده اند. تاریخ و بانی بنا، در كتیبه ای به شعر در سنگ مرمر، و به خط نستعلیق بسیار زیبا كنده شده است.
–    آب انبار حكیم
–    آب انبار سردار بزرگ
–    آب انبار سردار كوچك
–    آب انبار پنجه علی
–    آب انبار جنب مسجد جامع كبیر
–    آب انبار حاج ملا آقا
–    آب انبار حاج كریم
–    آب انبار رزگره كوچه
–    آب انبار شیشه گر
–    آب انبار خان
–    آب انبال لالو
آب انبارهای دیگر قزوین عبارتند از: آقابالا در محله پنبه ریسه، آبگوشتی ها در محله خندقبار، آهنی ها در محله قملاق، تنورسازان در گذر مولوی، حاج رضا در محله پنبه ریسه، حاج كریم در گرده محله؛ رفیعی در خیابان تبریز؛ زیر زمین مسجد شاه در كوچه بازار مولامادی در جنب مدرسه جدید یخچال در كوچه یخچال؛ صالحی (صالحیه) در خیابان مولوی و زنانه بازار و ….
پل ها و سدهای تاریخی
پل شاه عباسی
    پل شاه عباسی دارای سه دهانه است كه دو تای آن ها بزرگ تر و دارای عرضی در حدود 50/7 متر است. دهانه های سه گانه دارای قوس های تیره دار می باشند. كم ترین عرض پایه ها كه میان دو قوس واقع شده اند، 4 متر است. پایه های پل در خلاف جهت جریان آب دارای دماغه كف رودخانه تا ارتفاع یك متر، پایه های جانبی قوس میانی با بلوك های سنگی و ملاط ساخته شده اند تا شدت برخورد امواج با پایه میل را كاهش دهند.
پل لوشان
این پل بزرگ در جاده قزوین- رشت قرار دارد. این پل را «حاجی محمد هادی تاجر میانجی» كه ساكن قزوین بوده، در سال 12098 هـ. ق ساخته است.
   پل لوشان دارای طرح خاصی است. برخلاف پیش تر پل ها كه دهانه های آن‌ها نسبت به محور عرضی میان پل قرینه هستند، با یك شیب منظم بر ارتفاع آن افزوده می شود. پل مزبور دارای چهار دهانه است كه دو دهانه اول كوچك ترند و دهانه سوم دو دهانه اول بزرگ تر است. ارتفاع و دهانه چهارم از همه دهانه ها بیش تر و تیزه قوس آن نیز بلندتر از دهانه سوم است.
سد قدیمی سید علی خان
   یكی از رودهایی كه بخشی از باغ های اطراف قزوین را سیراب می كند رودخانه ارزنك است كه از نزدیك روستای میزوج واقع در 20 كیلومتری شمال قزوین سرچشمه می گیرد. بر روی این رودخانه ها در پای گردنه كماسمار، توسط «سید علی خان» (جد خانواده امیرشاهی) سدی زده شده است كه در حال حاضر كاملا ویران شده و غیر قابل استفاده است.
سد قدیمی سپهسالار
    در فاصله 3 كیلومتری سد سید علی خان، بند سنگی دیگری نیز وجود دارد. كه به نام سد سپهسلالار معروف  است. این بند در سال 1336 هـ . ق به منظور تامین آب بیش تر برای روستای شریف آباد كه از املاك محمد ولی خان سپهسالار تنكابنی بود، توسط وی بنا گردید. این سد نیز به صورت یك دیوار سنگی به كمك سنگ های تراشیده به طول 50 و ارتفاع 12 متر بنا شده است. دریچه های سد از لوله های آهنی با قطر زیاد ساخته شده اند. در حال حاضر این سد كاملا ویران شده است.
گورستان شاه كوه
    در آن سوی شاهرود در دامنه شاه كوه، قبرستانی قرار دارد كه در میان آن دو آرامگاه سنگی به چشم می خورد. یكی از این آرامگاه ها سالم و دیگری نیمه ویران است.
   نقشه بنای هر دو آرامگاه یكسان است. نقشه پایه بنا عبارت است از یك چهار ضلعی، كه چهار دیوار آن به ارتفاع حدود 2 متر با سنگ لاشه و ملاط ساخته شده است. تنها در یك سوی آن دری كار گذاشته شده كه بالای آن نیز پنجره ای برای تامین نور داخل بقعه تعبیه شده است.
    بر روی پایه سنگی مزبور، گردنی بلند گنبد سنگی به ارتفاع تقریبی 4 متر با همان مصالح سنگ لاشه و ملاط گچ برپا شده است. گردنی مزبور در قسمت بالا به طرف داخل متمایز شده و حالت گنبدی شكل را به وجود آورده است.
    دو بنای سنگی شاه كوه از نظر كلی و نحوه ساخت، از جمله آثار منحصر به فرد ناحیه رودبار و اصولا سرزمین قزوین به شمار می روند و می توان آن دو را با آرامگاه سنگی حسن آباد مقایسه نمود؛ با این فرق كه آرامگاه سنگی حسن آباد، از نظر شیوه كار و هنر معماری، معرف تكامل بیش تر و تكنیك پیشرفته تری می باشد.
    به طور كلی، این آرامگاههای سنگی را می توان از جمله آثار بسیار كهن منطقه و به احتمال زیاد، به دوران ساسانی مربوط دانست.
روستاهای تاریخی
گازرخان
   گازرخان از روستاهای معروف ناحیه الموت قزوین به شمار می رود. در گازرخان بیش از چهار چنار كهن سال در میان میدان ده جلب توجه می نماید. میدان وسط روستا كه محل قبرستان قدیمی آن است به نام «قتلگاه» خوانده می شود. از این درخت چنار سه تا دارای ارتفاع قابل ملاحظه انئد. پیرامون تنه یكی از آن ها 50/7 متر و دیگری 60/7 متر و سومی 6 متر است. با توجه به اندازه پیرامون تنه درخت های مزبور می توان گفت كه سن آن ها باید در حدود هزار سال باشد و به احتمال زیاد در زمان نفوذ و قدرت اسماعیلیه در این ناحیه كاشته شده اند.
هزویل
   «هزویل» روستایی است با خانه هایی از سنگ لاشه، كاهگل و چوب كه در كنار یك دیگر بنا شده اند. در فاصله بین هر ردیف از خانه ها، كوچه باریكی قرار دارد. در جلوی تعدادی از خانه ها ایوانی قرار دارد كه سقف آن بر روی تیرهای چوبی استوار شده است. بر روی هم، نمای كلی هزویل با خانه هایی كه اغلب طبقه به طبقه ساخته شده اند و بام یكی، محوطه جلوی خانه دیگری را تشكیل می دهد، از جمله نماهای جالب یك روستای شمالی ایران به شمار می رود…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید