تحقیق مراحل تولید روغن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مراحل تولید روغن دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مراحل تولید روغن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مراحل تولید روغن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مراحل تولید روغن :

مراحل تولید روغن

 

مقدمه

هیدروژناسیون در صنعت روغن و چربی خوراکی عبارتست از یک واکنش شیمیایی که در آن هیدروژن به باندهای مضاعف زنجیره اسید چرب اضافه میشود .

هیدوژناسیون فرایندی است که شکل ، توزیع و یا تعداد پیوندهای دوگانه را در زنجیره اسیدهای چرب تغییر می دهد و به همین خاطر پایداری شیمیایی و رفتار فیزیکی چربی و تری گلیسرید را تغییر میدهد.

هیدوژناسیون روغنهای نباتی ،‌جهت تبدیل روغنهای مایع به حالت نیمه جامد به حالت نیمه جامد و یا چربیهای مختلف جهت تهیه مارگارینها و شورتنینگ ها [1] انجام می گیرد .

هیدروژهاسیون یک واکنش گرماز است که در غیاب کاتالیزور حتی دردمای بالا با سرعت کمی به پیش میرود . زیرا واکنش هیدوژناسیون در غیاب کاتالیزور دارای انرژی فعالسازی بسیار بالایی است و جهت تسریع واکنش باید بر این انرژی غلبه کرد .

یک کاتالیزور با مجاز ساختن انجام یک واکنش از طریق مکانیسمی خاص، Eact را کاهش میدهد .

معمولاً کاتالیستی که برای هیدروژناسیون روغنهای نباتی در صنعت استفاده میشود ،‌نیکل میباشد .

 

سه فاز سیستم هیدرژناسیون یعنی گاز هیدروژن ،‌روغن مایع غیر فرار و کاتالیست جامد ، در یک راکتور مجهز به همزن و تحت حرارت و فشار در مجاورت هم قرار گرفته و واکنش  هیدروژناسیون انجام میشود .

واکنش هیدوژناسیون را میتوان بصورت ساده زیر نشان داد :

در روغنها بهعلت وجود اسید های چرب غیر اشباع ،‌فساد پذیری در مقابل عوامل فیزیکی (نظیر گرما ،‌نور و اکسیژن )شدید بوده و در نتیجه روغن مایع بسرعت فاسد شده و غیر قابل مصرف می گردد .

مهمترین اسید های چرب غیر اشباعی که در دانه های روغنی وجود دارند عبارتند از:

-لینولنیک اسید با سه بند دوگانه

– لینولئیک اسید با دو بند دو گانه

– لولئیک اسید با یک بند دو گانه

لینولنیک اسید با سه پیوند دو گانه دارای دو گروه متیلن فعال CH2 بر رو ی اتمهای کربن شماره 11و14 میباشد و از اینرو برای اکسید اسیون اتمسفری بسیار مستعد میباشد که منجر به بد  طعم شدن روغن میگردد .

 از اینرو اگر به لینولئیک اسید یا اولئیک اسید که پایدار تر هستند تبدیل شود ،‌پایداری طعم و مزه بمیزان زیادی افزایش می یابد . لازم بتوضیح است که اسیدهای چرب لینولنیک و لینوائیک با وجود مستعد بودن برای اکسید اسیون اتمسفری ، بعنوان اسیدهای چرب اصلی (EFA) شناخته میشوند که باید در رژیم غذایی وجود داشته باشند .

معمولاً در مکانیسم هیدوژناسیون رقابتی بین اسیدهای چرب غیر اشباع ،‌برای جذب بر روی سطح کاتافیست وجود دارد . در در جه اول گروههای با سه باند دوگانه (تری ان ها ) و سپس گروههای با دو باند دوگانه (دی ان ها) جذب کاتالیزور شده ،‌تبدیل به گروههای با یک باند دو گانه (مونوانها) شد ه و سپس اسیدهای چرب اشباع ایجاد میشوند .

Triene                   Diene                    Monoene             Saturated

در فرایند هیدروژناسیون روغنهای نباتی ،‌سعی بر اینست که ابتدا تمامی لینولنیک اسید موجود با دریافت یک ملکول هیدروژن به لینولئیک اسید تبدیل شود . د رضمن در صنعت روغن نباتی ، از هیدروژناسیون اسید اولئیک که منجر به تولید اسید استئاریک اشباع میشود ، جلو  گیری میشود . و  زیرا اسید استئاریک دارای نقطه ذوب بالایی میباشد    غیر قابل هضم توسط بدن بوده و نامطلوب میباشد .

این نوع هیدروژناسیون که با انتخاب صورت میگیرد ، بنام هیدروژناسیون سلکتیو شناخته میشود . همانطور یکه گفته شد د رهیدروژناسیون سلکتیو سعی میشود ، تمامی اسید لینولنیک موجود به اسید لینولئیک تبدیل شد و از تبدیل اسید اولئیک به اسید استئاریک جلوگیری شود .

چنین انتخابی در طی هیدروژناسیون بصورت مطلق میسر نبوده و ناگزیر قسمتی از ترکیبات اشباع خواهند شد .

هیدروژناسیون نه تنها باعث از بین رفتن اسیدهای چرب اصلی (EFA) میشود . بلکه سبب تشکیل اسیدهای چرب غیر طبیعی (ایزومرهای ترانس) بمقدار زیادی میشود . وجود این اسیدهای چرب به شکل ترانس که افلب الایدیک اسید (ایزومر ترانس اسید اولئیک ) و ایزومرهایش میباشند ،بعلت تاثیر منفی روی سلامتی انسان حائز اهمیت میباشند .

با در نظر گرفتن ارزش غذایی نسبتاً زیاد روغنهای مایع (غیر هیدروژنه) د راثر بالا بودن سطح اسید ها ی چرب اصلی (EFA) و با آگاهی از اثرات منفی ایزومرهای ترانس بر روی سلامتی انسان ،‌امروزه در سطح وسیعی از روغنهای مایع بجای روغنهای هیدروژنه شده استفاده بعمل می آید .

 

 

ایزومریزاسیون

در خلال هیدروژناسیون ممکنست بواسطه چرخش ملکول و یا جابجایی باند دوگانه ، ایزومرهای فضائی (هندسی) و مکانی ( موقعیتی ) تشکیل شود . این ایزومرها در نقطه ذوب و سایر خواص روغن نقش موثری دارند .

وقتی پیوند دوگانه بر روی سطح نیکل جذب میشود ، وضعیت آن مثل حالتی است که در شکل زیر نشان داده شده است .

در شکل صفحه قبل همانطوریکه ملاحظه میکنیم بخشی از یک زنجیره کربن شامل یک پیوند دو گانه به شکل سیس بین اتمهای کربن شماره 9 و10 به سطح نیکل اتصال پیدا کرده است . حال فرض کنید که یک اتم هیدوژن از هیدروژنی که در نزدیکی همان ملکول اسید چرب بر روی سطح نیکل جذب شده است ، به کربن شماره 9 متصل شود .

حال احتمالات زیر قابل پیش بینی است :‌

1-اتم کربن شماره 9 همان هیدروژن را از دست میدهد ،‌قبل از اینکه اتم کربن شماره 10 اتم هیدوژن دیگری بدست آورد . در این حالت همان پیوند دو گانه اصلی بین اتم کربن شماره 9و10 به شکل سیس دوباره تشکیل میشود و از سطح کاتالیزور دفع میشود . یعنی هیچ تغییری بوجود نمی آید .

2- آن یک یاتم هیدوژن از اتم کربن شماره 9 دفع میشود و در نتیجه پیوند دو گانه به فرم ترانس تشکیل میشود و از سطح کاتالیزور دفع میشود یعنی ایزومر هندسی بوجود می آید .

3-یک اتم هیدروژن از اتم کربن شماره 11 دفع میشود . یک پیوند دوگانه بین دو اتم شماره 10و11 به شکل سیس تشکیل میشود و از سطح کاتالیست دفع میشود یعنی ایزومر موقعیتی بوجود می آید

4- یک اتم هیدروژن شماره 11 دفع میشود . یک پیوند دوگانه بین دو اتم کربن شماره 10و11 به شکل ترانس تشکیل میشود و از سطح کاتالیزور دفع میشود یعنی ایزومر موقعیتی بوجود می آید .

5-اتم کربن شماره 10 یک اتم هیدروژن بدست می آورد . بنابراین پیوند اشباع میشود و از سطح کاتالیزور دفع میشود .

اگر این بار فرض کنیم که ابتدائاً اتم کربن شماره 10 یک اتم هیدوژن بگیرد . تمامی احتمالاتی که دربالا ذکر شد در این مورد نیز پیش خواهند آمد .

اگر مهاجرت پیوند های دوگانه اتفاق بیفتد ، پیوند دوگانه بین اتمهای کربن شماره 8و9 بصورت سیس و ترانس بوجود می آید .

مکانیزمی که ارائه شد ،‌مکانیزم HORIUTI-POLANYI نام دارد و یک روش ساده برای تجسم این مطلب است که چگونه ممکنست پیوند های دوگانه ، هیدروژنه نشده ولی در دو جهت مهاجرت کنند و شکل و فرم آنها عوض شود .

معمولاً اگر هیدوژناسیون را با روغنی شروع کنیم که تمام پیوند های دوگانه آن بفرم سیس باشند موقعیت تعادلی حالتی است که  پیوند های دوگانه آن بفرم سیس باشند که بعد از آن این نسبت ثابت میماند . تا زمانیکه تمام پیوند های دوکانه هدروژنه شوند . ولی درصورتیکه شرایط سلکتیو بر روی واکنش اعمال شود مکنست رسیدن به این تعادل خیلی به تاخیر بیفتد.

همانطوریکه میدانیم حالت غیر اشباعی در اسیدهای چرب طبیعی ، بیشتر به شکل 1و4 غیر اشباع میباشد .

ترتیب رویدادهای جذب پیوند های دو گانه به اتمهای کاتالیزور در شکل زیر مشخص است [2]:

 

حالت 1و4غیر اشباع

 

اتمهای کربن شماره 9و10 جذب نیکل میشوند.

گروه متیلن فعال (اتم کربن شماره 11) یک اتم هیدروژن  از دست میدهد و به نیکل متصل میشود . اتم کربن شماره 9و10و11 یک گروه آلیلیک (Allylic) تشکیل میدهند.

اتمهای کربن شماره12و13 نیز جذب نیکل میشوند .

اتم کربن شماره 9 یک اتم هیدوژن میگیرد و یک سیستم کانژوکه دفع میشود

و یا

اتم کربن شماره 13 یک اتم و یا هیدروژن میگیرد ویک سیستم کانژو که دفع میشود .

همانطوریکه ملاحظه میشود گروه فعال متیلن از بین رفته و پیوند های دوگانه یا جابجا شد ه اند و یا از حالت سیس به ترانس تغییر شکل یافته اند. حال سیستم فعال کانژوکه آماده هیدروژنه شدن است .

وقتی در نظر بگیریم که پیوند های دوگانه نه تنها به هر دو جهت زنجیره هیدروکربنی مهاجرت میکنند و ایزومر یزاسیون بیشتر و یا هیدروژناسیون ، در دسترس میباشند.

میتوانیم پیچیدگی نتیجه چنین واکنشی را تصور کنیم . ایزومرهای مختلف حاصله در اثر هیدوژناسیون لینوائیک اسید نرمال بدین ترتیب است:

بدیهی است که عرضه مقداربسیار زیادی هیدروژن روی سطح نیکل باعث میشود هیدوژناسیون با سرعت بیشتری نسبت به ایزومریزاسیون صورت گیرد . زیرا در صورت عرضه بیشتر هیدروژن ،‌زنجیره های با چند پیوند دوگانه شانسی برای تشکیل ارتباط سه تایی گروه آلیلیک بر روی سطح کاتالیست نخواهند داشت .چونکهدر صورت عرضه بیشت رهیدوژن ، اغلب ممکنست اولین پیوند دوگانه یک سیستم چند غیر اشباعه (پلی ان) که روی سطح کاتالیزور جذب شده قبل از اینکه بقیه بتوانند جذب سطح کاتالیزور شوند ،‌کاملاً هیدروژنه و ملکول از روی سطح کاتالیزور بسرعت دفع شود.

 

انتقال جرم و مانیسم هیدروژناسیون

د رطی واکنش هیدروژناسیون هیدروژن ابتدائاً در روغن حل میشود و بطور شیمیائی روی کاتالیست جذب میشود . نیکل در اوربیتال 3 خود دارای یک جای خالی است لذا براحتی میتواند با یک منبع الکتروندیگر مثل یک باند دوگانه در ملکول روغن اتصال برقرار کند.

بطور کلی مراحل انتقال جرم در هیدروژناسیون بترتیب زبر میباشند . [3]:

حبابها که از میان بالک روغن بصورت تور بولنتی در حال حرکت میباشند ،‌توسط یک لایه روغن ساکن احاطه شده اند ، جهت عبور هیدوژن از این لایه ، هیدروژن با درجه خلوص ،فشار و درجه حرارت مشخص و د رنتیجه با غلظت مشخص ، سطح روغن را تا نقطه ای که نزدیک به حلالیت گاز در روغن در آن شرایط است اشباع میکند.   

هیدروژن حل شده باید از میان فیلم نازک یا لایه کم تحرک روغن که هز حباب گاز را احاطه کرده است نفوذ کند.

در توده روغن ، هیدروژن حل شده باید به لایه ای از روغن که یک ذر کاتالیست را احالطه کرده ا ست برسد.

لایه روغن اطرف کاتالیزور باید طی شده و سپس هیدوژن در میان حفره های کاتالیزور قرار گیرد .

حرکت در داخل حفره ها بطرف سطح نیکل انجام میشود .

هیدروژن روی سایتهای فعال نیکل جذب میشود .ملکولهای تری گلیسرید غیر اشباع نیز فقط مراحل 4 تا6 را طی میکنند و خواه هیدروژنه شوند یا ایزومریزه شوند باید به صورت زیر رفتار کنند:

نهایتاً باید از سطح کاتالیست دفع شوند .

بطرف دهانه حفره کاتالیست عقب نشینی کنند .

از میان لایه نازکی که کاتالیست را احاطه کرده است ،‌عبور کرده و دوباره به توده روغن ملحق شوند .

 

[1] Shortening

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگور و سیب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگور و سیب دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگور و سیب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگور و سیب

سیب در دنیا  
سیب و اصلاح نباتات  
خصوصیات گیاهشناسی سیب  
ریخت شناسی گل  
سیستم گرده افشانی  
تشکیل میوه  
تقسیم بندی واریته های سیب  
بهنژادی سیب  
نونهالی  
انتخاب نهال  
انتخاب مقدماتی  
تکامل میوه  
یادداشت برداری  
اصلاح سیب های پختنی  
برنامه های اصلاحی پایه  
پایه های سیب  
مباحث نوین در اصلاح سیب  
جنین زایی سوماتیک  
نجات جنین  
باززایی  
انگور  
انگور و آفرینش  
تاریخچه  
معرفی گیاه  
ترکیبات گیاه  
گونه‌های موجود  
انگور فرنگی Currant  
مبداء پیدایش و محل توسعه  
عصاره دانه انگور  
جمع آوری ، نگهداری و تست دانه گرده  
سیستمهای اصلاح نژادی  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله انگور و سیب

 تالیف؛‌دکتر سید علی محمد میر محمدی با همکاری عاطفه خندان و محمد حسین اهتمام،‌ اصلاح نباتات در باغبانی (اصلاح درختان سیب)‌، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، بهار

مشیری محمد، پرورش درختان میوه،‌ انتشارات باغبانی و کشاورزی،‌ سال

. 3 canada FirctApple breeading at AAFC

4.Breeding Apples with durable disease resistance. Markus Keller hals cornelia kesper. Brenhard Koller and Cesare Gassler

سیب در دنیا

مناطق عمده تولید سیب در جهان بین عرضهای شمالی و  جنوبی 30 تا 60 درجه قرار گرفته. بعنوان مثال به ترتیب در کشورهای اروپای غربی، آمریکا، اروپای شرقی،‌کانادا،‌ژاپن، استرالیا و آرژانتین کشت و تولید می شود. در سال 2001 در بین کشورهای جهان ده کشور هر کدام بیش از یک میلیون تن سیب تولید کرده اند که در بین آنها چین در رتبه اول قرار دارد. بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی ایران بعنوان دهمین تولید کننده محصولات باغی شناخته و مدعی است حدود 4درصد از تولید سیب جهان در ایران تولید می شود و مکان ششم را در دنیا به خود اختصاص داده است

قرنهاست سیب در کشورایران کشت می شود.مهمترین مناطق تولید سیب در ایران آذربایجان شرقی، غربی وسپس استان  خراسان وتهران می باشد.سیب وحشی ایران ازگونه پومیلا (Pumila ) است

سیب و اصلاح نباتات

تحقیقات در زمینه دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب منجر به کشت تعداد کمی از واریته ها در نقاطی از دنیا که دارای شرایط اقلیمی مشابه هستند شده است

مطلوبترین واریته های کشت شده، واریته های گلدن دلیشس، سیب قرمز (که هر دو از آمریکا منشاء گرفته اند)، واریته های موستاو ( که از ژاپن منشاء گرفته) و جرمنی اسمیت ( که از استرالیا منشاء گرفته ) در انگلستان می باشد

به منظور انطباق با نظام های پیشرفته کشت ضرورت دارد. متخصصین نسبت به اصلاح ارقام سیب اقدام نمایند. برای این منظور باید اساس ژنتیکی تنوع سیب شناسی و مقدار وراثت پذیری صفات میوه آن تعیین شود. همچنین باید از اهداف ویژه در برنامه های اصلاحی و عملیات زراعی در ارتباط با تولید سیب آگاهی داشت. آگاهی از واریته های معمول سیب و توجه به شناخت روش و زمان مورد نیاز در اصلاح و ارزیابی نتایج بسیار حایز اهمیت است

خصوصیات گیاهشناسی سیب

سیب از خانواده رزاسه یا فامیل رز است. برخی آن را به تیره مالوئیده و بسیار دیگر آن را در زیر خانواده پوموئیده یا میوه های پوم طبقه بندی نموده اند. سیب مهمترین میوه درختی مناطق معتدله جهان است و در شمار درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده شناخته شده است. ار تفاع درختان سیب از 5/1 تا 8 متر می باشد

ریخت شناسی گل

گل واریته های سیب و نهالهای بذری از نظر اندازه، شکل، گلبرگ و رنگ از سفید تا صورتی تیره بسیار متفاوت هستند. گل ها از برگ تولید می شوند و با آرایش گل آذین گرزن در روی ساقه کوچک قرار می گیرند. هر گل شامل 5 گلبرگ سفید معطر بعرض 5/2 تا4 سانتی متر یک کاسه گل شامل کاسبرگ و حدود 20 پرچم و مادگی 5 پرچه ای است

سیستم گرده افشانی

از نظر گرده افشانی اکثر سیب ها دگرگشن هستند و لذا تمام واریته‌های آنها برای تشکیل میوه به مقداری دگر گرده افشانی نیاز دارند. در باغات این عمل توسط حشرات انجام می شود. در انجام تلاقی کنترل شده گرده توسط متخصصین اصلاح نباتات بر روی کلاله منتقل می شود

تشکیل میوه

در میوه سیب بخش ضخیمی که شامل هیپانیتوم آبدار است. کاسبرگ و گلبرگ ها و پرچم ها از حاشیه هیپانیتوم منشاء می گیرند

تقسیم بندی واریته های سیب

بر اساس نوع مصرف

1 دسری   ( Dessery Ranety ) 2. پختنی     (Culinary Varrety  )

بر اساس فصل برداشت

1 پاییزه            2 بهاره                  3 تابستانه

بر اساس رنگ میوه

قرمز: رد دلیشس، مک اینتاش
سبز: گرانی اسمیت و پراملی
زرد: گلدن دلیشن
دو رنگ: کاکس، جوناگلد

بهنژادی سیب

تولید میوه های دارای کیفیت خوب و تا حد ممکن ارزان از اهداف مهم برنامه های اصلاحی است

شروع برنامه اصلاح سیب بصورت کنترل شده به زمانی برمی گردد که نایت (1838-1759) اولین واریته های با والدین مشخص را معرف نمود. نایت ابتدا بدنبال کشف جنسیت در گیاهان بود. او در سال 1806 طی گزارشی اعلام کرد واریته های جدید هر گونه میوه معمولاً از طریق انتقال گرده یک واریته به گل گیاه دیگر و سپس تکثیر فرد جدیدبدست می آید

نونهالی

درختان سیب شبیه بسیاری از درختان جنگلی بین جوانه زدن بذرها و رسیدگی میوه دارای مراحل مختلف نمو هستند. اولین مرحله نونهالی است. در این دوره گل تولید نمی شود. طی سالهای گذشته تحقیقات وسیعی در زمینه کوتاه کردن دوره نونهالی به روشهای مختلف انجام شده است. در روشی که توسط تیدمن و السترن (1965) ارائه شده است گفته شده که می توان از طریق پیوند زدن نهال های بذری روی پایه های پا کوتاه دوره نونهالی را به میزان زیادی کوتاه کرد

انتخاب نهال

در این مرحله می توان برای مقاومت به برخی از بیماریهای مهم عمل انتخاب را انجام داد

انتخاب مقدماتی

برای یافتن همبستگی بین صفات که در مرحله نونهالی قابل تشخیص هستند و صفات میوه در درخت بالغ تحقیقات خوبی انجام شده است. با این حال تا کنون هیچ همبستگی مثبتی از این نوع پیدا نشده است که بتوان از آن برای حذف نهالهای بذری دارای صفات نامطلوب در مراحل اولیه نمو استفاده کرد

تکامل میوه

مهمترین بخش تکامل نهالهای بذری زمانی است که نهالهای بذری از مرحله نونهالی خارج و تولید گل و میوه نماید. اندازه میوه یکی از صفاتی است که براحتی قابل تشخیص است

یادداشت برداری

مهمترین بخش برنامه یک متخصص اصلاح نباتات، نگهداری یادداشت برداری هاست. یادداشت برداری از نهال بذری می تواند در مطالعات توارث پذیری صفات و همچنین در محاسبه سهم یک والد در مقابل یک صفت به نتایج استفاده شود

اصلاح سیب های پختنی

عملیات اصلاحی کمی روی تولید سیب های پختنی جدید صورت گرفته یا در حال انجام می باشد

برنامه های اصلاحی پایه

جهت اصلاح یک واریته خوب متخصصین اصلاح نباتات به پایه نیاز دارد و بنابراین یکی از اهداف متخصصین اصلاح نباتات تولید پایه هایی با پتانسیل لازم رشد خوب و دارای قدرت تکثیر است

اولین ثمره تلاش برنامه های اصلاحی برای ایجاد پایه های جدید سیب معرفی پایه های مالینگ مرتون و M.25 بود. با ردهی زیاد، القای زودباردهی، کنترل اندازه درخت، تاکید روی سازگاری پایه ها به شرایط مختلف خاک و مقاومت به آفات و بیماریها از اهداف برنامه های اصلاحی سیب بود

پایه های سیب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برنامه الگویی تولید بستنی (haccp)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برنامه الگویی تولید بستنی (haccp) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برنامه الگویی تولید بستنی (haccp)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي برنامه الگویی تولید بستنی (haccp)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن برنامه الگویی تولید بستنی (haccp) :

برنامه الگویی تولید بستنی (haccp)

1. توصیف فرآورده:

بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترکیبل و فرآیند مناسب بر روی خامه یا سایر فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده خوراکی بدست می آید. همچنین حاوی, پایدار کننده ها, قوام دهنده ها و رنگ های خوراکی مجاز نیز میباشد.

این برنامه صرفاً هک فرآورده یعنی “بستنی” را پوشش می دهد. اگر شرکت بخواهد فرآورده های دیگری را تولید کند باید برنامه دیگری نیزتدوین نماید.

جدول توصیف فرآورده بستنی

نام بستنی

مشخصات مهم

چگونه مورد استفاده قرار میگیرد؟

بدون فرآورده دیگری مصرف میشود(یک فرآورده آماده مصرف است)توسط عموم مردم از جمله گروههایی که بیشتر در معرض خطر میباشند.

نوع بسته بندی

مدت ماندگاری

در چه مکانهایی بفروش میرسد؟ ظروف 1 و5/0 لیتری

12ماه درصورت نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد

بستنی فروشها,خواربار فروشی ها و بطورکلی”خرده فروشان” برای ارائه به مصرف کنندگان نهایی

نشانه گذاری محصول

کنترل مخصوص زمان توزیع برابر ضوابط مرجع ذیصلاح

رعایت دمای کمتر از18- درجه سانتیگراد ازطریق حمل بوسیله خودروهای سردخانه دارمخصوص,جلوگیری از صدمه دیدن بسته بندی

نام و امضاء تنظیم کننده: تاریخ تنظیم:

نام و امضای تأیید کننده: تاریخ تأیید:

2. فرآیند تولید:

این برنامه کل فرآیند تولید “بستنی” را صرفاً تا مرحله بارگیری از کارخانه در بر میگیرد زیرا بستنی به صورت خرده فروشی به مصرف کننده عرضه میگردد احتمال اینکه درهنگام توضیح یانگهداری آلوده شود وجود ندارد.

نوع فایل:word

سایز:42.1 KB

تعداد صفحه:18

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی :

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

بعد از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن تشكیل شده است كه این دو عنصر در شرایط معمولی بصورت گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری می باشد با این وجود آب آتش را خاموش می كند انسان وسایرحیوانات وهچنین گیاهان بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت خود ادامه دهند درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟ چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟ چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟

آب ماده ای حیاتی است كه حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن مهمترین ماده برای زیستن می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :

1- آبهای زیرزمینی

2- آبهای سطحی

فایل تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب…………………… …………………………………………………………………………….1

1-2- منابع آب………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-1- آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………2

1-2-2- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………2

1-3- خواص آبهای آشامیدنی………………………………………………………………………………….2

1-3-1- خواص فیزیكی آب………………………………………………………………………………………2

1-3-2- خواص شیمیایی آب……………………………………………………………………………………3

1-4- سختی آب………………………………………………………………………………………………………..3

بخش دوم: آب در صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………4

2-1- مصرف آب در صنایع غذایی …………………………………………………………………………4

2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی …………………………….4

2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ………………………………………………………….5

2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران …………………………………………………………..6

2-4- مزایای حاصل از كاهش مصرف آب ………………………………………………………………6

2-4-1- استفاده مجدد آب ………………………………………………………………………………………6

2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ ………………………………………………………………………….6

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ………………………………………………………………..7

2-5-1- آب خنك سازی …………………………………………………………………………………………….8

2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی ……………………………………………………………….8

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………………………………10

3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………………..10

3-1-1- صنایع تولید قند وشكر ………………………………………………………………………..11

3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو ……………………………………………………… …….12

3-1-3- صنایع نوشابه سازی ………………………………………………………………………….12

3-1-4 صنایع لبنیاتی ……………………………………………………………………………………….12

3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ……………………………………………………………………13

3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت …………………………………………………14

3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………..15

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ……………………………15

3-2-1-1- مواد معلق ……………………………………………………………………………………….16

3-2-1-2- املاح معدنی محلول …………………………………………………………………………16

3-2-1-3- مواد آلی محلول ……………………………………………………………………………….16

3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ………………………………………………………………………………..16

3-2-1-5- مواد تولید كننده كف ………………………………………………………………………17

3-2-1-6- رنگ …………………………………………………………………………………………………17

3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی ………………………………………………………………………….17

3-2-1-8- میكروارگانیسم ها ………………………………………………………………………….17

3-2-1-9- مواد شناور …………………………………………………………………………………….18

3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ………………………………………………18

3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری …………………………………..18

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ………19

3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی …………………………………………………20

3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر …………………………………………………………20

3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده… 20

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ………………………………………………………………………..21

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………….22

4-1- تصفیه فیزیكی ……………………………………………………………………………………..23

4-1-1- آشغالگیری ………………………………………………………………………………………23

4-1-2- دانه گیری …………………………………………………………………………………………23

4-1-4- شناورسازی …………………………………………………………………………………….24

4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز ………………………………………..24

4-2- تصفیه شیمیایی …………………………………………………………………………………..26

………………………………………………………………………………………..26. ph4-2-1- تنظیم

4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم …………………………………………………………..26

4-2-3- گند زدایی ………………………………………………………………………………………..26

4-2-4- انعقاد و لخته سازی ……………………………………………………………………….27

4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ……………………………………………….27

4-3- تصفیه بیولوژیكی ……………………………………………………………………………..27

4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب ……………………………………………….28

………………………………………………………………………………………….28BOD 4-3-1-1-

…………………………………………………………………………………………..28COD4-3-1-2-

…………………………………………………………………………………………….29TSS4-3-1-3-

………………………………………………………………………………………….29TDS4-3-1-4-

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه…………………………………………29

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیكی…………………………………………………………………29

4-3-2-2- زمان ماند میكروبی…………………………………………………………………….29

………………………………………………………………………………………30MLSS4-3-2-3-

…………………………………………………………………………………………..30F\M4-3-2-4-

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب…………………………………………………………………..30

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی……………………………………………………………….31

4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمین……………………………………………………………….32

4-3-3-3- بركه های تثبیت…………………………………………………………………………..33

4-3-3-3-1- بركه های بی هوازی………………………………………………………………..34

4-3-3-3-2- بركه های اختیاری…………………………………………………………………..35

4-3-3-3-3- بركه های هوازی……………………………………………………………………..35

4-3-3-3-4- بركه های تكمیلی…………………………………………………………………….35

4-3-3-3-5- بركه های هوادهی…………………………………………………………………..35

4-3-3-4- صافی چكنده……………………………………………………………………………….36

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان………………………………………….37

4-3-3-6- سیستم لجن فعال………………………………………………………………………..37

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی……………………….39

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب……………………………….39

4-3-5-1- سپتیك تانك……………………………………………………………………………….42

4-3-5-2- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا…………………………………44

4-3-5-3- صافی بی هوازی………………………………………………………………………..44

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی………………………………………46

5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی……………….46

5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47

5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام……………………………………………………………..47

5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها…………………………………………………………….. 48

5-2-2-1- بالكینگ…………………………………………………………………………………….. 48

………………………………………………………………………..49 5-2-3- اكسیژن محلول

5-2-4- زمان ماند……………………………………………………………………………………….50

……………………………………………………………………………………………….51ph5-2-5-

5-2-6- سمیت…………………………………………………………………………………………….51

5-2-7- دما………………………………………………………………………………………………….52

5-2-8- اختلاط……………………………………………………………………………………………53

5-2-9- میزان جریان ورودی……………………………………………………………………54

5-3- پایستن فرآیند…………………………………………………………………………………..54

5-3-1- شاخصهای بصری………………………………………………………………………..54

5-4- شاخصهای آزمایشی …………………………………………………………………………58

5-5- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها……………………………………….59

5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات……………………………………………………59

………………………………………………………………………………60 BOD 5-5-2- حذف كم

5-5-2-1- حذف بارهای آلی ………………………………………………………………………61

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده………………………………………………………………..62

5-5-2-3- دماهای پایین………………………………………………………………………………62

افزایش زمان ماند هیدرولیكی………………………………………………………………………63

………………………………………………………………………………………….63MLVSS افزایش

…………………………………………………………………………..63 نامناسب PH 5-5-2-4-

5-5-2-5- زمان هوادهی ناكافی…………………………………………………………………..64

……………………………………………………………………….64 ناكافیMLVSS5-5-2-6-

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 66

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات :

روش جلوگیری از اسراف و كاهش ضایعات

چكیده

اسراف عبارتست از خرج كردن مال بسیار در غرض كوچك، یا تجاوز از حدّ كه در آیات و روایاتی فروان از این كار نهی شده است.

راههای پیشگیری از اتلاف و اسراف

1- تعیین حدود مالكیت و مشتركات كه در اسلام اطلاق می شود به آبها، زمین و متعلقاتش از قبیل معادن، جنگلها و مراتع، انفال و غیره …

2- تعیین شیوه های بهره برداری

3- سهم صاحبان تولید

4- اولویت منافع جامعه بر فرد

5- حرمت اتلاف و ضمانت جبران

6- عدم اكل مال به باطل

7- نظارت دقیق حاكم اسلامی

8- اطلاعات و آمار دقیق از نیازهای اجتماعی و مقدار تولید.

مقدمه

موضوع اتلاف و اسراف موضوع مهمی است كه با پیدایش انسان همواره در زندگی فردی و اجتماعی مطرح بوده است و این خود نشانگر اهمیت موضوع و ارتباط با حیات انسانیت و عدالت اجتماعی است و بسیاری از اختلالات در زندگی انسان از قبیل فقر تبعیض و جنگ ها با این موضوع مرتبط است و در تمام امور مادی و معنوی انسان مصداق دارد و در نظر همه عقلاء اتلاف و اسراف منابع، چیزی زشت شمرده شده و مبارزه همگانی با این بیماری صورت گرفته است ولی میزان موفقیت این مبارزه بستگی دارد به نوع بینش و شناخت انسان از جهان و نوع جهان بینی انسان، به هر میزانی كه جهان بینی دقیقتر باشد و ارتباط انسان و جهان را بهتر توضیح دهد انسان در مبارزه با این موضوع موفقیت بهتری بدست خواهد آورد.

اسراف و معانی لغوی آن

اسراف در كلام لغویین شامل معانی فراوانی است كه ملا احمد نراقی در كتاب ارزنده خویش عوائد الایام ص 634 آورده است كه از آن جمله است: اغفال، جهل، نادانی، خطا، تبذیر، ضدالقصد و ….

ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری متوفای 538 در اساس البلاغه ص 209 اسراف را از حد تجاوز كردن، افراط و زیاده روی دانسته است.

اسراف در قرآن

در اسلام حرمت اسراف از ضروریات بشمار می آید و كتاب و سنت بر حرمت آن تأكید دارد و اجماع قطعی در بین علماء و فقها بر آن وجود دارد. قرآن كریم در آیات فراوانی از اسراف نهی كرده است:

1- سوره‌ اعراف 7: 31 «كلو واشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین»

استفاده از نعمتهای الهی در حد لازم نیكو، ولی زیاده روی حرام و انسانهایی كه از حدّ تجاوز می كنند خداوند آنها را دوست ندارد.

اسراف و اتلاف در روایات

امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «أن اعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و اسراف» (الدّلیل علی نهج البلاغه 886)

خرج كردن مال در غیر جائیكه باید خرج شود تبذیر و اسراف است.

امام صادق (ع) می فرماید: «إن السرف یورث الفقر و إن القصد یورث الغنی» كافی 4: 53. وسایل 15. 258

اسراف را علت فقر و میانه روی را سبب غنی و آباد شدن كشور دانسته است.

در روایات دیگر از امام صادق (ع): «إن مع الاسراف قلّه البركه»: اسراف بركت را از بین می برد.

نوع فایل:word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:8

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت :

اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت

اهمیت نان و سایر محصولات صنایع پخت

از سالهای بسیار دور غلات به صور مختلف به عنوان پایه اصلی غذای قسمت اعظمی از نفوس جهان بوده وامروزه نیز هنوز این مقام را در تغذیه مردم حفظ نموده است.

مصرف غلات در تغذیه، از مراحل ابتدایی وبه صورت دانه بوداده شروع گردیده وسپس مراحل تكاملی خودرا به شكل خمیرونان مسطح ونازك طی نموده وامروزه درفرم نان حجیم و متخلخل و یادر انواع مختلف رشته، ماكارونی، شیرینی، بیسكوئیت و… نقش عمده ای را در تغذیه، صنایع غذائی و سایر فرآورده های مشابه بعهده دارد.

مراحل مختلف آماده سازی دانه های غلات را در طول تاریخ تكاملی بشر میتوان به صورت زیر تصور كرد:

ابتدا مصرف غلات با ساقه و پوشینه ایجاد مشكلاتی در هضم وجذب آن به وجود آورده است وبه این دلیل با اصطكاك دانه ها به یكدیگر قسمتی از پوشینه را از دانه جدا نمودند كه نهایتاً به خرمنكوبی منتهی گردید.

مراحل بعد عبارت بودند از: خرد كردن دانه، اختلاط آندوسپرم نرم و ریز شده با آب كه در نهایت منجر به تولید خمیر و پخت آن بر روی آتش گردید.

در افسانه ها آمده است كه نانوای فرعون به دلیل فراموشی،خمیر مانده و ترش شده را به خمیر اضافه می نماید كه در نتیجه آن كیفیت نان بهبود قابل ملا حظه ای پیدا نمود و این مقدمه ای برای استفاده از خمیر ترش گردید.

تهیه نان با استفاده از خمیر ترش و به صورت نازك و مسطّح باعث گردید كه در اثر تخمیر، نان حاصل پوك و از سفتی و سختی خارج وقابلت جویدن بهتری پیدا نماید.

از برهه صدها سال گذشت تادر اثر پیشرفت و توسعه صنعت مخمر سازی نانهای حجیم متخلخل امروزه به وجود آمد كه این نیز به نوبه خود باعث محدود شدن غله مورد نظر برای تهیه نان، فقط به گندم و چاودار گردید.

نام گذاری و طبقه بندی آرد گندم

بطوری كه میدانیم، املاح معدنی در لایه آلرون وپوسته (دانه) بیشتر از آندوسپرم ذخیره میشوند. بنابر این یز روی میزان خاكستر یا املاح میتوان پی بردكه آرد بیشتر از كدامیك از لایه ها وقسمتهای دانه استحصال گردیده است.

نامگذاری و طبقه بندی آرد گندم به شرح زیر خلاصه میگردد:

< آرد مغز دار > : جهت كیك وشیرینی جات مناسب میباشد ودارای پائین ترین درجه استخراج است.

<آردروشن1و2>: برای تهیه كیك، نانهای مخلوط روشن و نانهای روشن اروپائی به كار می رود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

مقدمه
تعریف تبلیغات
اهداف تبلیغات
معضلات عدم سیاست گذاری در تبلیغات
شاخصهای موفقیت صنایع غذایی در بازاریابی
رقبا چه میکنند؟
دیپلماسی و فرهنگ
استانداردهای اخلاقی تبلیغات و بازاریابی برای مواد غذایی و آشامیدنی
سیاستهای جدید تبلیغات مواد غذایی در صدا و سیما
نتیجه گیری
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

1- محمدیان ، محمود . مدیریت تبلیغات . تهران : حروفیه ،

2-  آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کاون های آگهی و تبلیغات مصوب 27/12/1358

3- نشریه حیاط نو اقتصادی شماره 24/5-

4- نشریه ایران 1و -3/4/

5- نشریه همشهری 8/4-

مقدمه

انسان امروز ، زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند . تعداد آگیههای تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است

یک میلیون آگهی در مدت حیات یک فرد ایرانی به قدری زیاد است که بدون شک تاثیری عمیق به درون فرد و ارتباط او با افراد دیگر می گذارد

تعریف تبلیغات

واژه تبلیغ از نظر لغوی ، از ریشه ابلاغ و به معنای رساندن پیام است ، و از نظر فنی ، Advertising  عبارت از پیش بینی ، تهیه و ارایه پیام های سمعی و بصری توسط عوامل تبلیغاتی در ازای بهای نشر، اطلاعاتی از خصوصیات و امتیازات یک کالا و خدمت یا فکر در جهت افزایش فروش کالا و استقبال عمومی از آن می باشد

اهداف تبلیغات

آگاهی بخشی

متقاعد سازی

یادآوری

1- آگهی‌ های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد

2ـ استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالی رتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و شخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور در تبلیغاتی که با هدف ارائه کالاهای مصرفی و خدماتی مشابه صورت می گیرد ممنوع است

3- آگهی های  تبلیغاتی‌ نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد

4– ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید در آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌  گنجانیده شود

5–  آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ نباید حاوی گفتار یا تصاویری باشد که اخلاق معتقدات مذهبی و عفت عمومی را مورد اهانت قرار دهد

6– در آگهی‌  های تبلیغاتی‌ نمی توان از قول منابع علمی ادعایی را مطرح کرد که از طرف منابع موثق نرسیده است‌

7– تبلیغ کالای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستان ها، دبستا ن های و دبیرستان ها ممنوع است

8- تحقیر و استهزا دیگران چه به طور تلویحی و چه به صراحت در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.)

9– تبلیغاتی‌ که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی یاشد، ممنوع است

10- تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است

معضلات عدم سیاست گذاری در تبلیغات

– مخدوش کردن الگوی مصرف جامعه

– تغییر دادن ذائقه مردم در جهت مصرف کالا های خارجی

– تبلیغ و ترویج مصرف گرایی

– سوق دادن جامعه به سمت رفاه طلبی و تجمل پرستی

-عدم استقلال صنعت تبلیغات بازرگانی

شاخص‌های موفقیت صنایع غذایی در بازاریابی

نگاهی به شاخص‌های کلان عملکرد شرکت‌های صنایع غذایی نشان می‌دهد که از حدود 4700 شرکت فعال در زمینهء صنایع غذایی‌، 2300 شرکت تقریبا غیر فعال و زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند و400ر2 شرکت نیز با 50 درصد ظرفیت به فعالیت مشغول هستند‌. دلیل این وضعیت علاوه بر صدور مجوزهای بدون توجیه اقتصادی و عملکرد سرمایه گذاران این شرکت‌ها تحت تاثیر موج 20 سال گذشته که انبوهی از شرکت‌های تولیدکننده کالاهایی مانند ماکارونی، پفک و تنقلات کودکان، رب گوجه‌فرنگی و‌; را برجای گذاشت‌، به عوامل دیگری نیز مرتبط است که هر یک از این عوامل در جای خود قابل بررسی است‌

رقبا چه می‌کنند؟

یکی از مشکلات موجود بی‌توجهی به سلیقه‌ها و عملکرد شرکت‌های رقیب است‌. شرکت‌های خارجی در حوزهء خلیج‌فارس به بسته‌بندی‌ها و طعم و مزهء انواع غذاها و نوشیدنی‌ها توجه دارند و حتی موفق شده‌اند در بازار ایران بطری‌هاو قوطی‌های نوشیدنی و انواع کنسروهای مواد غذایی را به قیمت‌های چند برابر مشابه ایرانی آن‌ها بفروشند‌

دیپلماسی و فرهنگ

همانطور که سیاست خارجی و رایزن‌های اقتصادی و سیاسی کشور و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در بازاریابی مواد غذایی ایران در کشورهای منطقه مفید باشند‌، شناخت فرهنگ و ذایقهء مردم کشورها‌، سنت‌ها و طعم و سلیقهء آن‌ها نیز می‌تواند در شناخت مزیت‌های اقتصادی صنایع غذایی در منطقه و بازارهای صادراتی مفید باشد

در شرایطی که چینی‌ها حتی سنگ قبر، مهر و تسبیح و انگشتر و انواع سنگ‌های زینتی را برای بازار ایران تولید می‌کنند که کارهایی متناسب با سنت‌ها و علایق مردم ایران است‌، ما هم می‌توانیم از مزیت‌های صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در نقاط مختلف کشور پهناور ایران‌، برای پاسخگویی به انواع نیازهای غذایی و نوشیدنی‌های کشورهای مقصد بهره ببریم‌

استانداردهای اخلاقی تبلیغات و بازاریابی برای مواد غذایی و آشامیدنی

برخی از این استانداردها عبارتند از:

بازاریابی نباید تشویق به مصرف بیش از اندازه باشد

اندازه بسته‌های مواد خوراکی متناسب باشد

ادعا در خصوص سلامتی و مغذی بودن مواد مبنای علمی داشته باشد.

بسته‌های خوراکی نباید به عنوان جایگزین یک وعده غذایی معرفی شود

خوراکی و نوشیدنی نباید برای سلامتی مهم جلوه داده شود

استفاده از کارتون‌های شادی بخش برای کودکان قابل قبول است ، اما نباید آنان را از تغذیه واقعی گمراه کند

تبلیغات نباید کودک را به این توهم اندازد که استفاده از یک خوراکی او را محبوب زرنگ و موفق در مدرسه و ورزش نشان می دهد

برچسب بسته‌ها باید با حروف و شیوه‌ای نوشته شود که برای کودک قابل درک باشد

سیاست‌های جدید تبلیغات مواد غذایی در صدا و سیما

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استریلیزاسیون شیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استریلیزاسیون شیر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استریلیزاسیون شیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله استریلیزاسیون شیر

فراورده های شیر UHT  
استریلیزاسیون مداوم  
در فرایند UHT شیر ، دو نوع عملیات حرارتی به کار برده می شود :  
استریلیزاسیون مداوم با تزریق شیر به بخار  
استریلیزاسیون مداوم با حرارت غیر مستقیم  
بسته بندی  
منابع  

فراورده های شیر UHT

در حال حاضر ، فرایند استریلیز ایسیون شیر ، کافی کرم و خامه زده شده به روش UHT رو به توسعه ای دارد ، ولی مقادیر قابل توجهی از شیر و کافی کرم هنوز نیز به وسیله اتوکلاو استریل می شوند

استریلیزاسیون به سه روش : یک مرحله ای ، دو مرحله ای و مداوم انجام پذیر است

. روش یک مرحله ای ، نوعی فرایند حرارتی غیر مداوم است که محصول بسته بندی شده در یک اتوکلاو با دمای 110 تا 120C طی 10 تا 40 دقیقه استریل می شود . در روش دو مرحله ای محصول ابتدا تحت فرایند UHT ( 2 تا 5 ثانیه در 135 تا 155C ) قرار می گیرد و سپس به طریقه غیر اسپتیک در ظروفی چون بطری های شیشه ای پرشده ، آنگاه توسط یک اتوکلاو استریل می گردد . استریلیزاسیون مداوم ، با استفاده از اتوکلاو و یا فرایند UHT مجهز به پرکن اسپتیک انجام می شود

استریلیزاسیون مداوم

دسترسی به اتوکلاو های استریلیزاسیون مداوم در بازار به به راحتی امکان پذیر است

در اینجا ، تکنیک مداوم و مدرن استریلیزاسیون که امروزه غالبا به روش  UHT به همراه پرکن اسپتیک اطلاق می گردد ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

جنبه های میکروبی ، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی فراورده اتریل شده از جمله مباحث مطرح در مورد استریلیزاسیون محصولات شیر می باشد . در این خصوص مرگ کلیه میکروارگانیسم ها و همگام با آن ، حداقل تغییرات حرارتی در محصول به عنوان مهمترین هدف محسوب می شود . بنابراین ، فرایند حرارتی مورد استفاده باید توان آن را داشته باشد که اکثر اسپور های مقاوم به حرارت در فراورده های شیر و همچنین انواع بیماری زا (مثلا ، کلستریدیوم بوتولینوم ) را تحت هر شرایطی نابود کند ، ولی حداقل تغییرات شیمیایی را در محصول موجب شود

عملیات حرارتی ممکن است تغییرات شیمیایی و فیزیکوشیمیایی قابل ملاحظه ای را پدیدار نماید که در نتیجه باعث کاهش پذیرش فراورده مورد نظر خواهد شد . به عنوان مثال ، محصول در حین استریلیزاسیون یک مرحله ای متحمل تغییراتی بدین شرح می شود : ایجاد طعم پخت یا کاراملی ، واکنش های قهوه ای شدن ، غالبا رسوب و کاهش قابل توجه ارزش غذایی

مطالعه نمودار زمان – درجه حرارت ترسیم شده برای تغییرات شیمیایی و استریلیزاسیون فراورده های شیر ، اطلاعات مفیدی راجع به پیدا کردن فرایند حرارتی مطلوب در اختیار می گذارد . فرایند مطلوب و مورد نیاز ، غالبا با استفاده از باسیلوس استئاروترموفیلوس که حتی از کلستریدیوم بوتولینوم هم مقاومت حرارتی بیشتری دارد کنترل می شود . به منحنی زمان – درجه حرارت شیر در نمودار 5-1 توجه کنید . لازم است ذکر شود که این منحنی ها برای فراورده های مختلف به چند دلیل ممکن است متفاوت باشد . به عنوان مثال ، شیر و خامه زده شده از دو میزان مختلف ویسکوزیته و چربی برخوردارند که از این رو در حین حرارت دیدن ، رفتار های مختلفی از خود بروز می دهند

 در نمودار فوق ، به وضوح نشان داده شده است که محصول در دمای بیش از c 110 قبل از این که قهوه ای شود ، استریل می گردد . در دما های بالاتر ، اختلاف میان زمان مورد نیاز برای استریلیزاسیون و قهوه ای شدن افزایش میابد ، و این دلیلی بر جالب توجه بودن تکنیک UHT است . روش UHT با دمای 135 تا C155 به مدت 2 تا 6 ثانیه ، فراورده استریلی با حداقل تغییرات شیمیایی به دست می دهد

در فرایند UHT شیر ، دو نوع عملیات حرارتی به کار برده می شود

1- حرارت مستقیم که بر اختلاط شیر و بخار بنا نهاده شده است . در این روش ، با شیر به داخل بخار ( پالاریزاسیون ) یا بخار به داخل شیر (اوپریزاسیون ) تزریق می گردد

2- حرارت غیر مستقیم که به کمک برخی از انواع مبدل های حرارتی انجام می پذیرد

استریلیزاسیون مداوم با تزریق شیر به بخار

تصویر 5-6 ، اساس یک پالاریزاتور را نشان می دهد ه بر طبق آن ، محصول ابتدا وارد یک بالانس تانک (1) می شود . شیر از این جابه یک پیش گرم کن دو مرحله ای (2 و 3 ) منتقل شده ، تا دمای c 75 حرارت می بیند . در مرحله اول ، بخار حاصل از محفظه خلا ، و در مرحله دوم ، بخار زنده مورد استفاده قرار می گیرد . سپس ، محصول به داخل محفظه استریلیزاسیون  لبریز از بخار (4) پاشیده می شود و دمای آن بلافاصله از C 75 به C 145 افزایش پیدا می کند . حال زمان چند ثانیه را با همین دما در محفظه نگهداری (5) سپری می نماید . کاهش سریع دما تا C 77 در محفظه خلا (6) ، مرحله بعد را تشکیل

می دهد . ضمن این که بخار اضافه شده به شیر در محفظه استریلیزاسیون دقیقا در این محصول به کمک یک پمپ سانتریفوژی اسپتیک به هموژنیزاتوراسپیتیک (7) و از آن جا به یک خنک کن دو مرحله ای (8 و 9 ) فرستاده می شود . در این قسمت ، دمای شیر به وسیله آب سرد به c25 می رسد و متعاقبا به تانک استریل (10) یا مستقیما به ماشین پر کن اسپتیک هدایت می گردد

استریلیزاسیون مداوم با حرارت غیر مستقیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

صنایع خراسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 صنایع خراسان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد صنایع خراسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي صنایع خراسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن صنایع خراسان :

صنایع خراسان

صنایع

industries

صنعت

تاریخچه صنعت استان خراسان گویای آن است که گسترش آن در گذشته بر حمل ونقل کالا در جاده ابریشم متکی بوده و محصولات خراسان از قبیل منسوجات ، خشکبار ، صابون و سفال و … از این جاده در داخل و خارج از کشور توزیع می شده است . با اختراع ماشین بخار و در پی آن ساخت کشتیهای بخار از اهمیت جاده ابریشم کاسته شد و محصولات استان نیز به صنایع تبدیلی (کشاورزی و دامی )از جمله کارخانه های پنبه پاک کنی و قند منحصر گردید .طی سالهای 1905 تا 1915 میلادی با مشارکت چند تبعه روسیه چهار کرخانه پنبه پاک کنی در نیشابور و جوین سبزوار تاسیس شد . نخستین کارخانه قند خراسان که ششمین کارخانه کشور بود در سال 1329 ه.ش با نام کارخانه آبکوه مورد بهره برداری قرار گرفت . دومین کارخانه قند در سال 1330 در تربت حیدریه و سپس در سال 1335 کارخانه قند چناران شروع به کار کرد . از سال 1338 با توجه به تولیدات کشاورزی استان احداث کارخانه های تولید کمپوت و سایر صنایع غذایی در خراسان آغاز شده و به سرعت گسترش یافت . امار و ارقام نشان می دهد که رشد و توسعه بخش صنعت در استان بعد از پیروزی انفلاب اسلامی و بویژه پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صورت گرفته و افزایش ظرفیتهای صنعتی استان وهمچنین گسترش صنایع غذایی ، صنایع چرم ، صنایع کانیهای غیر فلزی و … در این برهه زمانی رشد چشمگیری داشته است .

صنایع غذایی

سهم نسبی صنایع غذایی در کل صنایع کارخانه ای استان در پایان سال 1375 از نظر تعداد5/17 % و از نظر شاغلان 5/29 5 بوده است . مهمترین صنایع غذایی استان 11 کارخانه قند می باشد که سالانه 220 هزار تن قند وشکر ( 42 % کل تولید کشور ) از نظر چغندرکشت شده در استان تولید می کند که در طی سالهای اخیر با وارد کردن شکر قرمز (تصفیه نشده ) این میزان افزایش یافته است. 17 کارخانه آرد ، 38 کارخانه کمپوت ، 3 کارخانه تولید کنسانتره میوه ، 22 کارخانه کنسرو ، 37 کارخانه تولید رب گوجه فرنگی و 9 گارخانه تولید عصاره ( اسانس ) از مهمترین صنایع وابسته به محصولات کشاورزی استان است .

چشم انداز توسعه صنایع غذایی

توسعه کارخانه های قند موجود در راستای سیاستهای حمایتی از کشت چغندر قند و ایجاد کارخانه های تولید روغن نباتی مایع و روغنکشی با توجه به افزایش کشت دانه های روغنی در استان ساخت کارخانه (( مشهد میوه )) اجرای طرح تولید شیر خشک و خوراک کودک ، اجرای طرحهای تولید شیر پاستوریزه و فر اورده های لبنی و ایجاد کشتارگاههای صنعتی دام و طیور از مهمترین طرحهای توسعه صنایع غذای استان است

صنایع نساجی ، چرم و پوشاک

سهم نسبی صنایع نساجی ، چرم و پوشاک در کل صنایع کارخانه ای استان تعداد 9% و از نظر اشتغال 8/14% بوده است . مهمترین صنایع این رشته شامل 12 کارخانه فرش ماشینی ، 14 کارخانه تولید چرم ، 27 کارخانه تولید پوشاک ، 19 کارخانه ریسدگی نخ اکریلیک ، 5 کارخانه تولید پتو و 3 کارخانه تولید پارچه های فاستونی است

آینده صنایع نساجی و چرم و پوشاک

توسعه کارخانجات ریسندگی و بافندگی پارچه های ، پنبه ای والیاف مصنوعی ، احداث دو طرح پنبه پاک کنی ، پنبه هیدروفیل – با توجه به شرایط مناسب جنوب استان – همچنین ایجاد واحدهای تبدیلی فرآوری پوست وچرم وتولید لباسهای چرمی در شهرک صنعتی (( چرم شهر )) به منظور ایجاد اشتغال و ارتقای ارزش افزوده بیشتر و صادرات لباس و پوشاک با توجه به بازارهای مطمئنی که ایجاد شده است از موارد مهم توسعه صنایع نساجی و چرم و پوشاک استان است .

صنایع شیمیایی و سلولزی

سهم نسبی صنایع شیمیایی و سلولزی در کل صنایع کارخانه ای استان از نظر تعداد واحد صنعتی 4/16 5 و از نظر افراد شاغل 9% است . فعالیت های متنوع این رشته صنعتی به صورت مصرفی و واسطه ای در توسعه و رشد بسیاری از صنایع استان نقش بسزایی داشته و با توجه به توان ومزیتهای نسبی استان گسترش و توسعه ظرزفیتهای تولیدی آن براحتی میسر است .

نوع فایل:word

سایز:14.3 KB

تعداد صفحه:12

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی :

بخشی از فهرست مقاله آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی

فهرست مطالب

مقدمه
غذاهای کنسروی با اسیدیته پایین
غذاهای کنسروی اسیدی
غذاهای با اسیدیته بالا
آئین کار پاستوریزاسیون غذاهای اسیدی و غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی
هدف
دامنه کاربرد
اصطلاحات و تعاریف
فرآیند حرارتی

مقدمه
گونه‏های مختلف میکروارگانیزم‏ها براساس pH مناسب جهت رشدشان درجه‏بندی می‏گردند . سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی نیز در رشد میکروارگانیزم‏ها مؤثر می‏باشد . یکی از عوامل مهم , تأثیر pH بر روی مقاومت باکتریهای به حرارت است . هرچه pH کمتر باشد یعنی غلظت اسید بیشتر باشد . مقاومت باکتریها و اسپور باکتریها به حرارت در دمای معین کمتر است . pH یکی از عوامل مؤثر در سرعت رشد و تکثیر میکروارگانیزم‏هاست و گونه‏های مختلف میکروارگانیزم‏ها در pH های معینی دارای سرعت رشد و تکثیر بیشتری می‏باشند .
بنابراین pH در صنعت مواد غذایی و در فساد مواد غذایی دارای اهمیت زیادی است به همین علت مواد غذایی از نظر اسیدیته به سه دسته تقسیم می‏گردند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید