بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل 1: اهمیت صنایع گوشت و تقش تركیبات آن از دیدگاه تغذیه   
1-1 مقدمه   
1-2 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در جهان   
1-3 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در ایران   
1-4 اوضاع فعلی فرآورده‌های گوشتی در ایران   
1-5 انواع گوشت   
1-6 تركیبات گوشت و اهمیت آن از دیدگاه تغذیه   
1-6-1 پروتئین گوشت   
1-6-2 چربی گوشت   
1-6-3 مواد معدنی گوشت   
1-6-4 ویتامین‌های گوشت   
1-6-5 كربوهیدراتهای گوشت   
1-6-6 تركیبات ازت‌دار غیر پروتئینی گوشت (NPN)   
1-6-7 مواد طعم‌دهنده و آكروماتیك گوشت   
1-7 انواع فراورده‌های گوشتی از نظر تكنولوژی   
فصل 2: انواع فراورده‌های گوشتی خام، كالباس خام و برگر   
2-1 مقدمه   
2-2 تعریف فراورده‌های گوشتی خام   
2-3 خرد كردن   
2-4 دستگاه قطع و برش گوشت (كاتر)   
2-5 پر كردن   
2-6 بسته‌بندی   
2-7 مواد تشكیل‌دهنده فراورده‌های گوشتی خام   
2-7-1 گوشت   
2-7-2 چربی   
2-7-3 آب و یخ   
2-7-4 تركیبات پركننده   
2-7-5 تركیبات اتصال‌دهنده   
2-7-6 كلرید سدیم و فسفاتها   
2-7-7 نگهدارنده‌ها   
2-7-8 نمك‌های اسید آسكورپیك   
2-7-9 ادویه‌جات و چاشنی‌ها   
2-7-10 سایر مواد متشكله   
2-8 روش تولید انواع برگر   
2-8-1 مواد اولیه   
2-8-2 خرد كردن   
2-8-3 قالب زدن   
2-8-4 بسته‌بندی   
2-9 روش تولید سایر محصولات گوشتی خام   
2-10 روش تولید گوشتهای تغییر شكل یافته   
2-11 تولید محصولات گوشتی كم چرب   
2-12 كنترل كیفیت گوشت و فراورده‌های گوشتی خام   
فصل 3: فراورده‌های گوشتی عمل آمده، انواع سوسیس، كالباس و ژامبون عمل آمده   
3-1 مقدمه   
3-2 تعریف عمل‌آوری گوشت   
3-3 نقش مواد عمل‌آورنده   
3-3-1 كلرید سدیم   
3-3-2 نمك‌های نیترات و نیتریت   
3-3-3 سایر مواد عمل‌آورنده   
3-4 تكنولوژی عمل‌آوری گوشت در محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-5 عمل‌آوری شیرین   
3-6 عمل‌آوری گوشت و ژامبون   
3-7 عمل‌آوری سایر گوشت‌های مصرفی در محصولات گوشتی عمل‌امده   
3-8 عمل‌اوری گوشت با مقادیر كم مواد عمل‌آورنده   
3-9 دودی كردن و خشك كردن محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-10 بسته‌بندی محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-11 كنترل كیفیت محصولات گوشتی عمل‌آمده   
فصل 4: فراورده‌های گوشتیث پخته، انواع سوسیس و كالباس‌های پخته و كالباس جگر   
4-1 مقدمه   
4-2 تعریف فراورده‌های گوشتی پخته   
4-3 روش‌های پخت انواع كالباس و سوسیس پخته   
4-4 چگونگی سرد كردن محصولات گوشتی پخته   
4-5 روش‌های جلوگیری از آلودگی مجدد محصولات گوشتی پخته   
4-6 روش‌های تولید محصولات گوشتی پخته سوسیس و كالباس   
4-6-1 چگونگی پخت سوسیس و كالباس پخته از انواع گوشت قرمز و طیور   
4-6-2 تكنولوژی تولید پای و پودینگ   
4-6-3 تكنولوژی تولید سوسیس‌های پخته   
4-6-4 تكنولوژی‌های تولید كالباس جگر   
4-6-5 تكنولوژی تولید محصولات گوشتی آماده   
4-6-6 تكنولوژی تولید سایر محصولات گوشتی پخته   
4-6-6-1 تكنولوژی تولید پودینگ سیاه (سوسیس‌های خونی)   
4-6-6-2 تكنولوژی تولید سوسیس‌های سفید   
4-6-6-3 كاربرد فرآورده‌های جانبی گوشتی   
4-7 كنترل كیفیت محصولات گوشتی پخته   
فصل 5: فرآورده‌های گوشتی عمل آمده پخته، انواع سوسیس و كالباس عمل آمده پخته، زیان و گوشت‌های كنسروی   
5-1 مقدمه   
5-2 تعریف فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-2-1 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-3 تكنولوژی تولید گوشت‌های كنسرو شده   
5-4 تكنولوژی تولید انواع فراورده‌های گوشتی ماكیان عمل آمده پخته   
5-5 تكنولوژی تولید گوشت زبان   
5-6 كنترل و تضمین كیفیت محصولات گوشتی عمل آمده پخته   
فصل 6: فرآورده‌های گوشتی تخمیری، انواع سوسیس‌های تخمیری   
6-1 مقدمه   
6-2 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی تخمیری   
6-2-1 مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات گوشتی تخمیری   
6-3 چگونگی مایه‌كوبی (تلقیح) با استفاده از كپك یا مخمر در سوسیس‌های تخمیری   
6-4 چگونگی تخمیر   
6-5 مراحل خشك‌كردن و رسیدن در انواع سوسیس‌های تخمیری خشك   
فصل 7: همبرگر، تكنولوژی تولید و استاندارد ویژگی‌های آن   
7-1 استاندارد ویژگی‌های همبرگر   
7-1-1 مقدمه   
7-1-2 دامنه كاربرد استاندارد   
7-1-3 تعریف همبرگر   
7-1-3-1 تعریف همبرگر ممتاز   
7-1-3-2 تعریف همبرگر معمولی   
7-1-3-3 تعریف همبرگر خام مفید   
7-1-4 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
7-1-5 ویژگی‌های حسی (ارگانولیتیكی) همبرگر   
7-1-6 سایر مواد   
7-1-7 ویژگی‌های میكروبیولوژی   
7-1-8 درصد مواد تشكیل‌دهنده همبرگر   
7-1-9 نمونه‌برداری   
7-1-10 عرضه به بازار   
7-2 ویژگی‌های مواد متشكله همبرگر   
7-2-1 گوشت   
7-2-2 مواد پركننده   
7-2-2-1 لوبیای سویا   
7-2-2-2 آرد سوخاری   
7-2-2-3 گلوتن   
7-2-2-4 ادویه‌جات   
7-2-2-5 چاشنی‌ها   
7-2-2-6 مواد نگهدارنده   
7-2-2-7 پوشش‌ها   
7-3 انواع ماشین‌آلات بكاررفته در خط تولید همبرگر و تاسیسات مربوط به آن   
7-3-1 سردخانه زیر صفر   
7-3-2 گیوتین   
7-3-3 چرخ گوشت زیر صفر   
7-3-7 چرخ گوشت صفر درجه   
7-3-5 مخلوط‌كن   
7-3-6 دستگاه همبرگرزن   
7-3-7 تونل انجماد و سردخانه زیر صفر   
7-3-8 بسته‌بندی همبرگر   
فصل 8: كنترل كیفیت فراورده‌های گوشتی سوسیس و كالباس   
8-1 مقدمه   
8-2 استاندارد مجاز آلودگی میكروبی در انواع گوشت   
8-3 شرح برخی تعاریف و اصطلاحات آزمایشگاهی گوشت   
8-4 نمونه‌برداری از گوشت و فراورده‌های آن   
8-5 انواع نمونه‌برداری    
8-5-1 روش نمونه‌برداری    
8-6 بسته‌بندی نمونه‌ها    
فصل 9: آزمونهای مورد استفاده در سوسیس و كالباس   
9-1 مقدمه   
9-2 اجزاء تشكیل‌دهنده و ویژگی‌های استاندارد سوسیس و كالباس   
9-3 ادویه و چاشنی‌جات   
9-4 موارد رنگی و نگهدارنده   
9-5 قوام‌دهنده   
9-6 پوشش   
9-7 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
9-8 ویژگی‌های حسی (ارگانولیپتیك)   
9-9 ویژگی‌های میكروبیولوژی كالباس و سوسیس   
9-10 روش استاندارد شناسایی و شمارش كلی فرم‌ها   
9-10-1 روش 3 لوله‌ای   
9-10-2 روش 5 لوله‌ای   
9-10-3 آزمایش تأییدی كلی فرم‌ها   
9-10-4 شمارش كلی فرم‌ها در محیط جامد   
9-11 روش استاندارد، شناسایی و شمارش استافیلوكوكوس اورئوس   
9-11-1 جستجو، كشت روی محیط گوشت پخته   
9-12 آزمایزش كواگولاز   
9-13 روش استاندارد اندازه‌گیری پروتئین تام در گوشت فراورده‌های آن   
9-13-1 تقطیر ماده هضم شده   
9-14 روش استاندارد اندازه‌گیری رطوبت گوشت و فراورده‌های آن   
9-15 روش استاندارد اندازه‌گیری چربی تام در گوشت و فراورده‌های آن   
9-16 روش استاندارد شناسایی سالمونلا در فرآورده‌های گوشتی   
9-17 آزمونهای بیوشیمیایی   
9-17-1 آزمون شناسایی بتاگالاكتوزیداز   
9-17-2 آزمون وژس پروسكوئر   
9-17-3 آزمون اندل   
9-17-4 آزمونهای سرلوژیكی   
9-17-4-1 حذف سوش‌های خودآگلوتینه   
9-17-4-2 آزمون برای آنتی‌ژن O   
9-17-4-3 آزمون برای آنتی‌ژن Vi   
9-17-4-4 آزمون برای آنتی‌ژن H   
9-18 واكنش‌های بیوشیمیایی و سرولوژیكی   
9-19 روش تعیین PH در گوشت و فراورده‌های آن   
9-20 روش آزمون تعیین نشاسته در فراورده‌های گوشتی   
9-21 روش شمارش كپك و مخمر در گوشت و فراورده‌های گوشتی    
9-22 تعیین مقدار خاكستر كل گوشت و فراورده‌های آن   
9-23 روش استاندارد اندازه‌گیری پنتریت در گوشت و فراورده‌های آن   
9-24 اندازه‌گیری رنگ   
فصل 10: ویژگی‌های استاندارد ایران در خصوص ویژگی‌های سوسیس، كالباس و همبرگر   
10-1 مقدمه   
10-2 دامنه كاربرد   
10-3 تعاریف و اصطلاحات   
10-3-1 سوسیس و كالباس   
10-3-2 سوسیس باریك   
10-4 مواد تشكیل دهنده   
10-5 ویژگی‌ها   
10-5-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-2 رطوبت   
10-5-1-3 چربی   
10-5-1-4 كربوهیدرات   
10-5-1-5 خاكستر   
10-5-1-6 PH   
10-5-1-7 نمك   
10-5-1-8 فسفات   
10-5-1-9 نیتریت سدیم   
10-5-2 ویژگی‌های حسی   
10-5-3 ویژگی‌های میكروبی   
10-5-3-1 شمارش كمی میكروارگانیسم‌ها (باكتری‌های هوازی و مزوفیل)   
10-5-3-2 كلی فرم‌ها   
10-5-3-اشرشیا كلی   
10-5-3-4 سالمونلا   
10-5-3-5 استافیلوكوكوس اورئوس كواگولاز مثبت   
10-5-3-6 باكتریهای سرمادوست و سرماگرا   
10-5-3-7 كلستریدتیوم پرفرنژانس   
10-5-3-8 كپك   
10-5-3-9 مخمر   
10-6 بسته‌بندی   
10-6-1 پوشش   
10-6-2 نحوه بسته‌بندی   
10-7 نشانه گذاری   
10-8 نمونه‌برداری   
10-9 روش‌های آزمون   
10-9-1 روش‌های آزمون شیمیایی   
10-9-1-1 پروتئین   
10-9-1-2 رطوبت   
10-9-1-3 چربی

 

1-1    مقدمه
گوشت و فراورده‌های آن یكی از منابع مهم پروتئین در رژیم غذایی افراد محسوب می‌شود، ضمن آن كه مصرف به اندازه آن، تامین كننده مواد مغذی نظیر آهن، روی، انواع ویتامین‌ها می‌باشد.و لذا امروزه یكی از شاخه‌های مهم صنایع غذایی دئر كشور، صنایع گوشت است كه در آنها از انواع گوشت، فراورده‌های متنوعی تولید می‌شود. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات كافی در این زمینه، ضرورت دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی صنعت کنسرو سازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی صنعت کنسرو سازی دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی صنعت کنسرو سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کنسرو سازی :
کلمه کنسرو از لغت Conserver که ریشه یونانی دارد گرفته شده و این به معنی حفظ کردن می باشد. بنابراین می توان گفت که در صنایع غذایی هدف از کنسرو کردن ایجاد شرایطی است که تحت آن شرایط بتوان محصول مورد نظر را برای مدت طولانی نگهداری کرد یا به عبارت دیگر طول عمر یا Shelf Life ان را افزایش داد.
در نتیجه از نقطه نظر کلی تمام روش های نگهداری مواد غذایی مانند استفاده از حرارت, سرما, خشک کردن, اشعه,مواد نگهدارنده و… در واقع نوعی روش کنسرو سازی می باشد، اما به علت اینکه در کشور ما از ابتدای کار صنایع قوطی کردن برای مواد غذایی از کلمه کنسرو  استفاده شده است عبارت کنسرو سازی فقط قوطی کردن مواد غذایی را تعریف کرده و در واقع به جای آن کلمه Caning  یا Tinning جانشین شده است .
تاریخچه کنسرو سازی :
   تاریخچه کنسرو سازی به سال 1790 میلادی بر می گردد که در ان سال دولت فرانسه با کشورهای اروپایی در جنگ بود و مشکل نگه داری طولانی مدت مواد غذایی ناپلئون را بر آن داشت که  جایزه ایی را برای کسی که بتواند این مشکل را حل کند در نظر بگیرد. در سال 1798 نیکلاس آپرت یک قناد فرانسوی این روش را ابداع کرد و دریافت که اگر مواد غذایی در داخل یک ظرف سر بسته قرار داده شوند و پس از اعمال حرارت هوا به داخل آن نفوذ نکند زمان ماندگاری غذا افزایش پیدا می کند در ابتدا گیلوساک فیزیکدان معروف این امر را مرتبط به عدم حضور O2 دانست اما در سال 1860 پاستور میکروارگانیسم ها را در فساد مواد غذایی ثابت کرد. سایر اصول اساسی که منجر به تکامل ساخت صنعتی کنسرو گردید. کاربرد قوطی های حلبی بود که برای اولین بار در سال 1814 دوراند از آن استفاده کرد و در ادامه تکمیل ساخت اتوکلاو (روش استریل کردن مرطوب)که در واقع شکل تکامل یافته دیگ بخار ابداعی دنیس پاپن فیزیکدان فرانسوی بود در اثر تکوین و تکامل تجهیزات ماشینی شرایط لازم برای تولید انبوه و اقتصادی فراهم گردید و از آن زمان تولید  کنسرو در میزان صنعتی افزایش یافت .
طبق تعریف استاندارد منظور از کنسرو آن دسته از بسته بندی های مواد غذایی است که امکان ورود و خروج گازها و میکروارگانیسم ها تا زمانی که درزبندی آنها سالم است وجود ندارد، از این رو غذاهای کنسرو شده در صورتی که به خوبی فرایند حرارتی را طی کرده باشند و بسته بندی آنها سالم باشد می توانند برای مدت زیادی نگهداری شوند. واژه ی کنسرو و استریل در مفهوم میکروب شناسی واژه ی غلطی است و همواره باعث حدس وگمان های نادرستی می شود زیرا منظور از استریل کردن یا سترون کردن بدون موجود ذره بینی زنده می باشد، اما در کنسروهای سترون ممکن است موجودات ذره بینی قادر به ادامه حیات وجود داشته باشند بنابر این در اینجا دو اصطلاح سترون تجاری و سترون مطلق مطرح می شود.
تعریف سترون تجاری :
منظور از فراوردهای سترون تجاری فرآوردهایی است که فاقد میکروارگانیسم ها است که در شرایط معمولی نگه داری فراورده ها قادر به رشد و ایجاد فساد می باشند .
تعریف سترون مطلق:
فقدان تمام میکرواورگانیسم های قادر به زیست و هاگ آنها که هر آنچه که در مورد کنسروهای مواد غذایی انجام می شود سترونی تجاری است .

عوامل فساد:
عوامل فساد شامل عوامل شیمیایی,بیولوژیکی,و یا اینکه هر دو می توانند در فساد مواد غذایی حرارت دیده مشاهده شوند مهمترین فساد شیمیایی کنسروها تورم قوطی توسطگازهیدروژن است .   
عوامل تشدید کننده تورم هیدروژنی:
1:افزایش اسیدیته ماده غذایی
2:افزایش درجه حرارت نگه داری
3:وجود نقص در لحیم کاری و لاک داخل قوطی
4:عدم تخلیه کامل هوا
5:وجود ترکیبات فسفری و گوگردی محلول
معایب دیگری نیز در اثر واکنش بین ماده ی غذایی و بدنه قوطی به وجود می اید که عبارتند از:
1: تغییر رنگ داخل قوطی
2:تغییر رنگ ماده غذایی
3:تغییر طعم ماده غذایی
4:ابری شدن شربت یا لیکور
5:خورندگی یا ایجاد سوراخ در قوطی
6:کاهش ارزش غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چگونگی تولید کنسرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونگی تولید کنسرو دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی تولید کنسرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات
1ـ1ـ تعریف ، ویژگی ها و مشخصات مواد خام:   
2ـ1ـ تعریف ـ ‌ویژگی ها ومشخصات محصولات تولیدی   
3ـ1ـ نحوه بسته بندی و ظروف بسته بندی   
4ـ1ـ نشانه گذاری   
5ـ1ـ مصارف عمده محصول   
6ـ1ـ ارائه دیدگاههای كلی در مورد قیمت و بازار فروش   
7ـ1ـ قیمت فروش   
فصل دوم بررسی های فنی
1ـ2ـ ارزیابی روشهای مختلف تولید   
1ـ1ـ2ـ اصول كلی و عملی فرآیند تولید:   
2ـ2ـ بررسی مناطق، مراحل، شیوه های كنترل كیفیت   
1ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت مواد اولیه:   
2ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت حین فرآیند:   
3ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت محصول و بسته بندی   
3ـ2ـ تعیین محدوده ظرفیت تولید:   
4ـ2ـ بررسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید   
5ـ2ـ موازنه جرم و انرژی   
6ـ2ـ بررسی تأسیسات عمومی كارخانه   
7ـ2ـ بررسی نیروی انسانی   
8ـ2ـ زمین و زیر بنا   
1ـ8ـ2ـ مساحت سالن تولید:   
2ـ8ـ2ـ مساحت انبارها :   
3ـ8ـ2ـ مساحت تأسیسات تعمیرگاه و آزمایشگاه:   
4ـ8ـ2ـ مساحت ساختمانهای اداری ـ رفاهی ـ خدماتی:   
فصل سوم: محاسبات اقتصادی
1ـ3ـ سرمایه ثابت    
2ـ3ـ سرمایه در گردش    
3ـ3ـ هزینه ثابت تولید   
4ـ3ـ هزینه متغیر تولید    
محاسبات قیمت تمام شده   
محاسبات قیمت فروش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فهرست مطالب     آ                                                                               
فهرست جداول    ت
خلاصه فارسی    1
مقدمه و اهداف پژوهش     2
  1- ارزش غذائی طیور    2
  2- سلامت گوشت طیور    3
  3- سرعت رشد    3
  4- بازده لاشه    3
  5-سهولت تغذیه    3
  6- عدم احتیاج به مرتع    4
فصل اول:
كلیات    5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز    6
تداخل با سایر بیماریها    7
راههای انتقال كوكسیدیوز    10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری    12
ایمنی‌شناسی    13
نشانه‌های بالینی     13
تشخیص بیماری    14
اهمیت پیشیگری     14
راههای پیشگیری    15
  الف ـ بهداشت و مدیریت    15 
  ب ـ ژنتیك    15
  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی    16
  دـ واكسن‌ها     18

فصل دوم:
مواد و روش‌كار    20
فصل سوم:
نتایج    23
  الف- میزان دفع ااسیست    23
  ب ـ وزن بدن    23
  پ ـ افزایش وزن بدن     24
  ت ـ مصرف غذا     26
  ث ـ ضریب تبدیل غذائی    27
  ج ـ میزان تلفات     29
فصل چهارم:
بحث    36
خلاصه به زبان انگلیسی    39
منابع    40

فهرست مطالب

جدول شماره 1: تآثیر استفاده از دارو (كلوپیدول) و واكسن (ایراكوك) برمیزان دفع ااسیست در جوجه‌‌های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با كوكسیدیا    30
جدول شماره 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به كوكسیدیوز و روش كنترل به تنهائی یا به‌صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی (گرم)    31
جاول شماره 3: تاثیر آلودگی تجربی به كوكسیدیوز به روش كنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه‌های گوشتی (گرم)    32
جدول شماره 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی (گرم /گرم)    33
جدول شماره 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های‌ پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه‌های گوشتی (درصد)     34

مقدمه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
 
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری كاملاً تصادفی و با آرایش فاكتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریكه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یكنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مكمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی كوكسیدیوز واكسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با دریافت 100 میكرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واكسیناسیون در كاهش میزان OPG معنی‌دار بود لیكن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی‌داری بر كفایت و كارآیی واكسن مشاهده نگردید. مكمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی كاهش داد. تجویز واكسن همراه با مكمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.
 
مسئله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است كه از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یكی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری كوكسیدیوز است.
كوكسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیكن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با كاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود كننده مصرف این تركیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واكسیناسیون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ یك روش كنترل نوین بدون عوارض سوء كه مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیك باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراك همراه با انجام واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع كوكسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی محصولات غذایی و لبنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی محصولات غذایی و لبنی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی محصولات غذایی و لبنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار
بی شك صنعت لبنیات دركشور ما سابقه طولانی داشته، اما متأسفانه كمتر در این زمینه كار تحقیقاتی و مطالعاتی انجام شده است و باید اذعان داشت كه ریشه های این ضعف در نظام آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصص ما نهفته بوده ونیز فاصله غیر معقولی كه بین مراكز علمی وصنعتی بوجود آمده است.
تبدیل و فرآوری محصولات غذایی نیز از دیرزمان موردتوجه بشربوده است.قدیمی ترین روش تبدیل تهیه خشكبار‍، خشك، دوددادن ونمك زدن آن، سردكردن گوشت وماهی وقدیمی ترین روش نگهداری انبار كردن غلات است.
نیكلاآپرت (N.Appert) در آغاز قرن نوزدهم باتولید اولین كنسرو تجارتی برای ارتش ناپلئون،تحولی در صنایع كمپوت وكنسرو بوجود آورد و از آن زمان تاكنون این صنایع پیشرفت زیادی به خود دیده است.
دستگاههای قوطی سازی وقوطی پر كنی، اتوكلاوهای تحت فشار، بخارداغ، دستگاههای دقیق كنترل عملیات وغیره، تهیه محصولات با ارزش غذایی خوب وباحداقل احتمال آلودگی را میسركرده وتكنولوژی سرمایش وانبارهای كنترل اتمسفرنیز امكان نگهداری سبزی ومیوه تازه رابرای مدت زیادی ممكن ساخته است.
باتوجه به كیفیت بالای گوجه فرنگی تولید شده و همچنین گیلاس در ایران،امكان تولید رب گوجه فرنگی وكمپوت گیلاس باكیفیت بالا وجودداردو باتوجه به امكانات فراهم شده جهت صادرات آنها به مقدار زیاد درسالهای اخیرلزوم توجه به تولید یك محصول بهداشتی باكیفیت شدیداً احساس می شودتا شاهد عودت محصول تولیدشده ازشركتهای خریدارخارجی به دلیل كیفیت پائین ویاعدم انطباق محصول با شرایط اعلام شده ازطرف آنها نباشیم.
توجه به كیفیت مواد غذایی دركشورهای خارجی به عنوان یك اصل مهم مطرح      می شود. امروزحتی كیفیت بسته بندی ازجایگاه خاص برخوردار است.
آنچه در این پایان نامه آمده، كوششی است ناتمام برای گردآوری مطالب پراكنده ای كه دراین زمینه موجود بوده وبه اضافه مختصری تجارب شخصی كه امید آن می رود باتوجه به ضعف بضاعت علمی وتجربی حقیر،این مجموعه حاضر كه در سطحی بسیار مقدماتی و اولیه تهیه گردیده است مفید واقع شود. به امید روزی كه زمینه های همكاری هر چه بیشتر عالمین وعاملین فراهم گردد تا باعث شكوفایی صنعت،خصوصاً صنایع غذایی شده تا مرهمی بر پیكره بیمار اقتصاد كشور عزیزمان باشد.

محصولات لبنی  شیرپاستوریزه پگاه
مقدمه:
انسان از دیر باز ارزش غذایی شیر و نقش آن را در تغذیه شناخته ودر این زمینه تاكنون مقالات وكتاب های زیادی نیز نوشته است. اما می دانیم كه شیر با داشتن ویژگی ها وصفات ممتاز غذایی،به سرعت در معرض آلودگی های گو ناگون قرار دارد واگر بهداشت آن در مراحل مختلف شیر دوشی،جمع آوری، حمل ونقل،تبدیل وفرآوری در كارخانه، توزیع ومصرف رعایت نشود، می تواند بیماریها وعوارض مختلفی را از حیوان به انسان ویا از انسان به انسان منتقل كند.
از سال 1930كه استفاده از دستگاه های پاستوریزاسیون در فرآوری شیر، متداول وعرضه فرآورده های غیر پاستوریزه در كشورهای صنعتی ممنوع شد، شیوع اینگونه بیماریها به مقدار قابل ملاحظه ای كاهش یافته وبا استناد به گزارشهای بی شمار،تا كنون شیوع هیچ گونه بیماری ناشی از مصرف شیر و فرآورده های آن كه بطور صحیح پاستوریزه شده باشد،دیده نشده است.
متاًسفانه در كشورهای در حال توسعه هنوز چنین وضع مطلوبی پدید نیامده وبه همین دلیل احتمال بروز بیماریهای بسیاری با مصرف شیر و فرآورده های غیر پاستوریزه آن وجود دارد.این در حالی است كه به دلیل فقدان یا عدم كفایت شیوه های پژوهشی و گزارشی موجود،وسعت ودامنه حقیقی موضوع هنوز در مرحله حدس و تخمین باقی مانده است.
در حال حاضر فقط حدود یك سوم شیر تولید شده در كشور به كارخانه های فرآوری شیر تحویل می شود كه مشمول استاندارد اجباری است وعلاوه بر كنترل های لازم برروی فرآورده های تولید شده،مراكز ذی صلاح كشور از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذایی و مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی نیز برآن نظارت دارند.اما دو سوم باقی مانده شیر تولیدی در كشور به دلیل تعدد كارگاه های كوچك و ناشناخته در كشور قابل كنترل نیست. با توجه به اینكه عرضه فرآورده های شیری غیر پاستوریزه هنوزدر كشور ممنوع نشده، در صورت عدم استفاده مردم از شیر خام و فرآورده های غیر پاستوریزه، شیرخام بیشتری جذب كارخانه ها شده وبه تبع آن بهداشت وتندرستی جامعه حفظ خواهد شد.
« مدت زمان كارآموزی وحضور در شركت شیر پاستوریزه پگاه خراسان واحد 1 از تاریخ 6/4/86 تا تاریخ 14/4/86 بمدت 60 ساعت می باشد.»
تاریخچه كارخانه :
شركت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) متشكل از دو كارخانه می باشد :
كارخانه شماره1:
این كارخانه كه در كیلو متر 13 جاده قوچان واقع شده است، درسال 1355 از سوی شركت تهیه وتوزیع شیر ایران تأسیس و درسال 1356 به بهره برداری رسید.این كارخانه، اولین كارخانه ای است كه بر ایجاد مراكز جمع آوری شیرخام اهتمام ورزید ودر این زمینه الگوی سایر كارخانه ها قرار گرفت.
مدیریت كارآمد وتلاش دلسوزانه مدیران وكاركنان موجب توسعه این كارخانه، افزایش تولید و تنوع محصولات شده است. محصولات تولیدی این كارخانه عبارتنداز:
شیر:شیر پاستوریزه یك لیتری، شیر استریل پاكتی یك و 4/1لیتری و 250 سی سی، شیر استریل نایلونی یك لیتری
ماست :انواع ماست در بسته بندی های900 گرمی_ ماست دبه ای3 كیلویی_ ماست فله
خامه :خامه استریل 200 و250سی سی
كره :در بسته بندیهای25،15و100 گرمی- كره نایلونی یك كیلوگرمی
پنیر :پنیر یواف 450 گرمی- پنیر باف200 گرمی- پنیر لیوانی 500گرمی – پنیر یواف حلب.
شیرهای طعم دار :
1- شیر كاكائو استریل 150 و200سی سی
2- شیر كاكائو لیوانی200سی سی
3- شیرموز استریل200 سی سی وشیر موز لیوانی200 سی سی
4- شیر خشك اسكیم- پودر آب پنیر- پودر پنیر
كارخانه شماره2 :
این كارخانه در سال 1345 با سرمایه گذاری بخش خصوصی وبا هدف ارتقاء سطح بهداشت عمومی وصرفاً انگیزه خدمات عام المنفعه با نام شركت شیر پاستوریزه مشهد مورد بهره برداری قرار گرفت.در سال 1363 بیش از 55% از سهام این شركت توسط شركت صنایع شیر ایران خریداری وظرفیت تولید آن افزایش یافت. این كارخانه در سال1379 بخاطر مسائل زیست محیطی به محل جدید خود واقع در انتهای شهرك صنعتی طوس انتقال وبه بهره برداری رسید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با افزودنی های غذایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با افزودنی های غذایی دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با افزودنی های غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

افزودنیهای غذایی به ماده یا مخلوطی از مواد اطلاق می شود که بخشی از مواد غذایی اصلی نبوده و در نتیجه عملیات تولید یا کمک به انجام فرایند و یا طی مدت نگهداری و یا از طریق بسته بندی وارد مواد غذایی می شود. افزودنیهای غذایی به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می شوند. مواد افزودنی غیر عمد به نوبه خود می توانند ناشی از انجام یک فرایند باشد به عنوان مثال هنگامی که از حلال هگزان برای استخراج روغن سویا استفاده می شود، مقداری از حلال پس از جداسازی در روغن می تواند باقی بماند،  لذا یک افزودنی ناشی از فرآیند محسوب می گردد. در عین حال مواد افزودنی غیر عمد می توانند شامل ترکیبات و موادی باشد که به طور اتفاقی وارد غذا شده است مانند باقیمانده حشره کشها، آفت کشها، علف کشها و یا می توان به باقیمانده انتی بیوتیک در شیر حیوانات اشره داشت. در هنگام استفاده از ظروف سفالی لعاب دار، سرب موجود در لعاب در صورت اسیدی بودن ماده غذایی وارد آن می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چگونگی تولید شیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونگی تولید شیر دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی تولید شیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لوكوز همه گیر گاوی سبب ضررهای اقتصادی فاحش در ارتباط با هزینه برنامه های كنترل وریشه كنی می گردد. در اروپا، به علت آنكه مبارزه جهت ریشه كنی آن برای سالها توسط جامعه اروپا، به اجرا گذاشته شد، ضررهای اقتصادی وسعت آشكاری داشته ،دانمارك از سال 1959 برنامه ای ملی در این رابطه بنیان نهاده بوده است. و به علت اهمیت آن، سوئد در سال 1990 برنامه كنترلی را با هدف ریشه كنی كمل ویروس لوكوز گاوی از جمعیت گاوی كشورشان ارائه داد.طبیعت و وسعت ضررهای اقتصادی مربوط به لوكوز همه گیر گاوی بدلیل وجود مدارك متناقض، مورد جدل بوده است.
ضررهای اقتصادی آشكار شامل حذف گاو دچار لنفوساركوم، كوتاه شدن طول عمر و از دست رفتن قابلیت تولید ومحدودیت در صادرات گاو ومایع منی به كشورهای وارد كننده می باشد. در كشور كانادا گاوهای نری كه از لحاظ سرمی نسبت به ویروس لوكوز گاوی مثبت می باشند، اجازه ورود به واحدهای تلقیح مصنوعی راندارند. البته تاثیرات عفونت تحت درمانگاهی ویروس لوكوز گاوی بر تولید شیر، توانایی تولید مثل، طول عمر و میزان حذف، تغییر پذیر می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر
رفراكتمترهای آن- لاین(روی خط) در صنعت قند بسیرا كارساز هستند زیرا كنترل بریكس نمونه‌ها در زمان واقعی خود، در تولید بسیرا مهم می‌باشد. شركت Atago co به زودی رفراكتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط تولید را عرضه می‌كند كه بسیرا كم در تحت تأثیر عوامل محدود كننده خارجی قرار گرفته و كار خود را كه كنترل بریكس محصول در حال انتقال در خط تولدی است. در حد قال قبول، در محدوده‌های مورد عمل انجام می‌دهد.این دستگاه حتی بریكس نمونه‌هایی تا 100 درجه سانتی‌گراد رانیز اندازه‌گیری می‌كند.
این شركت همچنی بریكس- مونیتور مدل CM 780 را عرضه كرده كه در خط تولید نصب و به طور مداوم می تواند بریكس محصول در جریان را در گستره 0-78% اندازه گیری كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید