اثرات مخرب ماهواره ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 اثرات مخرب ماهواره ای دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت اثرات مخرب ماهواره ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي اثرات مخرب ماهواره ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات مخرب ماهواره ای :

اثرات مخرب ماهواره ای

اثرات مخرب ماهواره ای
فهرست

اثرات مخرب ماهواره برسبک زندگی اسلامی

ورودماهواره به ایران ودرمحاصره قرارگرفتن زبان وفرهنگ وبینش خانواده ها

یک نمونه ازآنچه می دهندوآنچه می گیرند!!!

اهداف کلی

مضرات ماهواره

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان :

پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان

مقدمه

انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انسان به تكمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود كه آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشكیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز، تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزه كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.

پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان
فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

طرح فرضیه

بخش اول: كلیات و مفاهیم

مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان

گفتار اول: خصایص مسوولیت كیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری

بند دوم: عینی بودن مسوولیت كیفری

گفتار دوم: خصایص مسوولیت كیفری اطفال در عهد باستان

مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهكار در ایران

بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت كیفری

بند دوم: مسوولیت كیفری در حقوق اسلام

مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و كیفر

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت كیفری

مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال

بند دوم: قابلیت تحمل

گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهكاری اطفال[1]

مبحث دوم: مكتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار

مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم : ادراك ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه

گفتار دوم : روایات و احادیث مذكور در بلوغ

ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحله دیگری از تكامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران

گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز

گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب

بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304

3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :

2) تشكیلات درونی كانون اصلاح و تربیت

3) بررسی آئین نامه مرتبط با كانون

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی 1352

گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت كیفری اطفال

1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت كیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )

3-1) ضمان عاقله

2) انتقادات واشكالات وارده بر مواد 49و 50

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:

– بی كیفر ماندن معاونین و شركاء جرم صغیر:

2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:

2) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصمیم :

3) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم:

1 – 3 ) تجدید نظر درحكم توسط قاضی:

2 – 3 ) تجدید نظر از حكم دادگاه :

گفتار اول : دفاعیات[2] در حقوق انگلیس

بند دوم) انواع دفاعیات :

1) دفاعیات توجیه كننده :

2) دفاعیات معذور كننده[3] :

بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان

بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان

– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت كیفری اطفال

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

معیار تشخیص خوب وبد

نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :

بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال

بند پنجم : پیشنهادات كمیسیون وزارت كشور:

بند اول) نقش دادستانی :

بند دوم ) علم و آگاهی طفل :

بندسوم) قوت دلایل دادستانی :

بند چهارم ) عدم كفایت اثبات فعل :

بند پنجم) قرینه سن :

بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:

مبحث دوم: احكام اجتماعی[4]

گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]

گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]

گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]

مبحث سوم: احكام توفیقی [8]

مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:

فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهكار:

مبحث 1) فرض بیگناهی

مبحث 3) اجباری بودن داشتن وكیل و مشاوره حقوقی

مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی

مبحث 5) اصل تفسیر كودك مدارانه

مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراكز مراقبتی

مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان

مبحث 8) محدود بودن كاربرد مجازات

مبحث 9) منع استفاده از حبس

مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی

مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی

نتیجه گیری و پیشنهاد:

ضمیمه

فصل دوم : آیین دادرسی

فصل سوم : آراء و تصمیمات

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات

1) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربیت

2) فصل ششم : سایر مقررات

منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

ج: منابع انگلیسی:


1 – برای بزهكاری اطفال و اطفال بزهكار مراجعه كنید:

– Balck , Henry Gambell,” Black s Law dictionary “, page : 222

– Oxford refrence, “A concise dictionary of law” , page : 226

1-defences

[3] .excuses

[4] – community sentences.

[5] – supervision order.

[6] – care order.

[7] – cur few orders

[8] – custodial sentences

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر :

تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سپاس خداى را كه تیرهاى اندیشه درباره شگفتیهاى آفرینش او به جایى نرسد، و عقل و خرد به هنگام تفكر در بدایع نخستینش جز آنكه سرگردان و متحیر بماند، راه به جایى نبرد، در صورتى كه همواره نعمتهاى لطیف او براى جهانیان یكى پس از دیگرى ، چه بخواهند و چه نخواهند استمرار دارد؛ و از جمله الطاف زیبایش آن است كه از آب بشرى را آفرید و او را وابسته و خویشاوند قرار داد و بر مخلوقات شهوت را مسلط كرد تا بدان وسیله ناخواسته وادار به تولید مثل شوند و از این راه به حكم جبر و بدون اختیار نسلشان باقى بماند؛ وانگهى مساءله انساب را مهم شمرده و به آن ارج نهاده است و بدان وسیله زنا را حرام داشته و به خاطر منع و جلوگیرى از آن این عمل را سخت زشت شمرده و ارتكاب آن را هرزگى و كار زشت دانسته است و مردم را به ازدواج دعوت كرده و به صورت امرى مستحب و فرمانى الهى بر آن تشویق كرده است .

پاك و منزه است خداوندى كه مرگ را بر بندگان مقرر فرموده و بدان وسیله آنان را محكوم به مرگ و در هم شكستگى كرده و از طرفى بذر نطفه ها را در زمین رحمها پراكنده ساخته و افراد جدیدى از آن به وجود آورده و آن را وسیله جبران مرگ قرار داده است ، تا آنان را آگاه كند كه دریاى مقدرات او از لحاظ سود و زیان ، خیر و شر، دشوار و آسان ، پیچیده و گسترده ، براى جهانیان فیض بخش است .

و درود بر محمّد (ص ) كه براى بیم و امید دادن برانگیخته شده است و بر آل و اصحاب او، درودى كه حسابگران از عهده شمارش و اندازه آن برنیایند و سلامى فراوان بر ایشان باد!

بارى ، براستى كه ازدواج پشتوانه دین و خوار كننده شیاطین و در مقابل دشمن خدا دژ استوارى است و وسیله زیاد شدن افرادى است ك سرور انبیا (ص ) بدان وسیله بر دیگر پیامبران مباهات مى كند. بنابراین چقدر بجاست كه وسایل ازدواج را فراهم و آداب و سنن آن را حفظ كنند. از این رو باید اهداف و نیازمندیهاى آن را شرح و فصول و ابواب آن را تفضیل داد و آن مقدار از احكام نكاح را كه داراى اهمیت است در سه باب به شرح زیر بیان مى شود:

باب اول در تشویق به ازدواج كرد و ازدواج نكردن .

باب دوم در آدابى كه باید در عقد و عقد كنندگان رعایت شود.

باب سوم در آداب معاشرت پس از عقد تا زمان جدایى .

باب اول : در تشویق به ازدواج و یا ترك آن

ترغیب به ازدواج

اما از آیات ؛ خداى متعال فرموده است : (( و انكحوا الا یامى منكم )) () كه امر به ازدواج مى فرماید، و نیز فرموده است : (( فلا تعضلوهن ان ینكحن ازواجهن ، )) () كه از ازدواج نكردن نهى مى كند؛ و نیز در وصف و ثناى پیامبران مى فرماید: (( و لقد اءرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذریه ، )) () كه در معرض منت گذارى و اظهار فضل چنان فرموده است . و نیز به گونه درخواست در قالب دعا، اولیاى خود را ستوده و مى فرماید:

(( والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین )) ()

تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر
فهرست مطالب

مقدمه

باب اول در تشویق به ازدواج كرد و ازدواج نكردن .

ترغیب به ازدواج

اخبارى كه به ازدواج تشویق مى كند

در اعراض از ازدواج

باب دوم : درباره آنچه از حالات زن و شرایط عقد، باید رعایت شود

و موانع نكاح نوزده چیز است :

باب سوم : در آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات كنند

اما شوهر :

اول ، ولیمه :

قسم دوم از این باب درباره حقوق شوهر بر زن و بیان كافى راجع به آن

پاورقى ها :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید :

پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید

مقدمه

عاشق بودن بسیار باشکوه است و علی رغم اینکه در یک رابطه عاشقانه ما به همدیگر احترام می گذاریم

و حقوق بسیاری برای معشوقمان قائل هستیم، دختران زیادی به این نتیجه رسیده اند که شریکشان را رنجانده اند

و درعین حال متوجه دلیل این رنجش نشده اند

موارد اندکی وجود دارد که آقایان محترم دوست ندارند بشنوند:

پسر مامانی ( لوس )

بسیاری از آقایان به مادرشان وابسته اند اما نباید به این نکته تاکید کنید.

در نهایت مادرش کسی است که او را به دنیا آورده، به او شیر داده، بزرگش کرده و او را کسی که امروز می بینید ساخته است

داری کچل میشی

بیشتر افراد با بالا رفتن سن مویشان را از دست می دهند و همچنین امروزه جوان ها هم دچار طاسی می شوند.

اگر او به شما بگوید، هی چاقالو! شکمت رو دیدی، چه حسی خواهید داشت؟

و ….

پاورپوینت در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید
فهرست مطالب

مقدمه

موارد اندکی وجود دارد که آقایان محترم دوست ندارند بشنوند

پسر مامانی ( لوس )

داری کچل میشی

احتیاج داریم که حرف بزنیم

دوستان

همیشه همین طور هستی

دیگه …

آیا آن زن زیبا نیست

دوست قبلی من هرگز این کار را نمی کرد

پایان

عنوان : در زندگی مشترک از این جملات استفاده نکنید

فرمت : پاورپوینت

حجم : 2.55مگابایت

تعداد صفحات : 29

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید :

وقت کودک تان را الکی نگیرید

مقدمه

از این كلاس به آن كلاس رفتن بدون هیچ‌گونه فراغتی سبب انباشت انبوه انرژی عاطفی می‌شود كه باید خارج شود.

همین ممكن است باعث طغیان احساسات كودكان شود، بدخلقی كنند یا عصبانی شوند.

امید، پسر همسایه، تمام روز را سختکوشانه در مدرسه تلاش می‌کند بعد به کلاس نقاشی می‌رود،

کلاس‌های ویولن را هم برای آخر هفته‌ها ثبت‌نام کرده و دو روز در هفته هم صبح‌های زود کلاس کاراته می‌رود.

به همه اینها کلاس‌های خلاقیت امید را که در آن معلم عصرها بعد از کلاس نقاشی به خانه‌شان می‌آید، اضافه کنید.

پدر و مادر امید تصمیم دارند اگر امید بتواند تکالیف مدرسه‌اش را به موقع انجام دهد او را در کلاس زبان فرانسه هم ثبت‌نام کنند.

همه اینها در حالی است كه امید فقط 9 سال دارد.

این وضعیت برای شما هم آشناست؟

كودكان مدرسه‌ای در ایالات‌متحده به طور میانگین 5 ساعت در هفته را به فعالیت‌های فوق برنامه می‌پردازند اما بزرگ‌ترها بیشتر از این زمان را درگیر هستند.

و …

پاورپوینت وقت کودک تان را الکی نگیرید
فهرست مطالب

مقدمه

چطور بفهمید سر كودكتان شلوغ است!

كارایی كودك در مدرسه خوب نیست

خوابش آشفته است

برنامه‌ریزی كنید

از برنامه‌ریزی بیش از حد جلوگیری كنید

چه میزان فعالیتی برای هر سنی زیاد از حد است؟

پایان

عنوان : وقت کودک تان را الکی نگیرید

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.18 مگابایت

تعداد صفحات : 42

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان دارای 40 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان :

فرق کودک بیش‌فعال با شیطان

مقدمه

تازه وارد مهمانی شده‌اید که کوچولوی‌تان شروع می‌کند از سر و کله میزبان بالا رفتن. یک جا بند نمی‌شود

و مدام وسط حرف دیگران می‌پرد. یکی از مهمانان به کنایه‌ به شما می‌گوید باید فرزندتان را نزد روانپزشک ببرید چون احتمالا بیش‌فعال است.

اما آیا واقعا فرزند شما چنین مشکلی دارد یا این تنها یک ویژگی رفتاری است که در اصطلاح به آن شیطنت گفته می‌شود.

حالا وقت آن است که نگاه دقیق‌تری به این مشکل بیندازید تا از سوءتفاهم درباره فرزندتان پیشگیری کنید.
بیش‌فعالی چیست؟

این اختلال یکی از اختلالات شایع و در عین حال با تشخیص سخت برای پزشکان است.

اختلال بیش‌فعالی بیماری پیچیده‌ای است و اغلب تشخیص داده نمی‌شود.

و …

پاورپوینت فرق کودک بیش‌فعال با شیطان
فهرست مطالب

مقدمه

بیش‌فعالی چیست؟

علائم بیش فعالی

ممکن است کودک شما بیش‌فعال باشد

این بچه‌ها مغزشان متفاوت است

دلیل بیش‌فعالی معلوم نیست

چطور تشخیص بدهیم

دختران فرق دارند

تشخیص سخت است

درمان دارویی برای کدام بچه‌ها لازم است؟

پایان

عنوان : فرق کودک بیش‌فعال با شیطان

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.9 مگابایت

تعداد صفحات : 40

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست دارای 39 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست :

پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست شامل 39 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی ، مطالعات خانواده کاربرد دارد .

در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای

این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

مقدمه

معضل کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست واقعیت تلخ بسیاری از جوامع یا کشورهاست که ریشه‌های آن به نهاد خانواده و جامعه بازمی‌گردد.

کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست به کودکانی گفته می‌شود که والدین خود را بر اثر حوادثی همچون تصادفات رانندگی یا مرگ از دست داده‌اند

یا دارای والدینی هستند که رفتار مناسبی با فرزندان خود ندارند. کودکانی که از فقدان خانواده یا خانواده‌های نامناسب و بد رنج می‌برند

در آینده ممکن است در دوران تحصیل و مراحل زندگی خود باز بمانند و دچار بحران شخصیت و عدم توانایی برقراری ارتباط با اطرافیان خود ‌شوند.

از علائم دیگر و بحران‌هایی که فقدان والدین یا کودکان بدسرپرست احتمال میرود از خود نشان می‌دهند افسردگی، وابستگی دلهره آمیز، ترس،

گریه‌های شبانه، شب ادراری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی‌های پی درپی به افراد مختلف و توانایی ضعیف برای برقراری با محیط اجتماعی است.

تاریخچه:

مسایل اجتماعی همواره در زندگی انسانها وجود داشته و لذا.مشکل کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست نیز دارای تاریخچه ای بسیار طولانی میباشد.

1-در جهان:تا قرن 13میلادی قانون مدون وخاصی در این زمینه وجود نداشت.نخستین قانونی که موضوع کودکان بی سرپرست در آن تاکید شده بود

در قرن 17 میلادی تحت عنوان ((قانون فقرای الیزابت اول)) در انگلستان اجرا شد.در آمریکا نخستین موسسه حمایتی مخصوص این کودکان در

سال1740 میلادی ایجاد شد.

2-در ایران:.در زمان شاه طهماسب صفوی پرورشگاهی جهت سرپرستی ایتام در کاشان تاسیس شد.در زمان قاجار نیز ما به نمونه هایی از پرورشگاههای

کوچک و خصوصی بر میخوریم.مانند پرورشگاه محمدی قم،پرورشگاه جعفری تهران و …در سال 1298بر اساس قانون بلدی شهرداری اولین پرورشگاه

در دروازه قزوین ایجاد شد

و ….

پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

کودکان بد سرپرست

کودکان بی سرپرست

نیازهای این کودکان

پایان

عنوان : کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.61 مگابایت

تعداد صفحات : 39

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تربیت کودک از نظر اسلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تربیت کودک از نظر اسلام دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تربیت کودک از نظر اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تربیت کودک از نظر اسلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تربیت کودک از نظر اسلام :

تربیت کودک از نظر اسلام

تحقیقی آموزشی است که در باب آیین زندگی و روان شناسی اسلامی و اندیشه اسلامی و اخلاق است و در 24 صفحه تهیه شده است .

شامل این مطالب می باشد:

آداب تربیت فرزند از منظر اسلام
خالی الذهن بودن کودک
زمان آغاز تربیت دینی
تأثیر باور دینی در تربیت
موارد آموزش دینی

آموزش قرآن و روایات اسلامی

آموزش و رعایت احکام

چگونگی انتقال مفاهیم دینی
اهمیت دادن به سن تکلیف

خانه و خانواده خوب و سالم از دیدگاه کودکان و نوجوانان

روانشناسی و تربیت كودكان از نگاه پیامبر اسلام
نتیجه گیری

منابع نیز ذکر شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی زندگی روستایی و عشایری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زندگی روستایی و عشایری دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زندگی روستایی و عشایری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی زندگی روستایی و عشایری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی زندگی روستایی و عشایری :

بررسی زندگی روستایی و عشایری

پهنه وسیعی از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش چنین است. گرچه امروزه عشایر نسبت محدودی از جمعیت کشورند، ولی به اقتضای شییوه زیست، قلمرو وسیعی از کشور، فضاهای زیستی عشایری است.

قلمرو زیستی عشایر نشان می دهد که بخش وسیعی از مناطق غربی، جنوب شرقی و شمال کشور، سرزمینهای عشایری است. وسعت این سرزمینها 936 هزار کیلومتر مربع است که حدود 59% از مساحت را تشکیل می دهد. بخشی از سرزمینهای عشایری، فضای زیستی مشترک با جامعه روستایی و شهری و قسمتی نیز مستقلاً “زیست بوم” عشایری است.
تمرکز عشایر عمدتاً در نیمه غربی و جنوبی کشور، به ویژه حول محور زاگرس بوده و در زاگرس میانی، استقرار عشایر بیشتر است. توزیع جغرافیایی قلمرو های عشایری در استان ها متفاوت است. در برخی از استان ها مانند کهگیلویه و بویر احمد امامی استان زیست بوم عشایر و در برخی از استان ها نیز مانند اصفهان، گستره محدودی از استان، قلمروهای عشایری است.

عشایر کوچنده در 96 ایل و 547 طایفه مستقل تشکیل یافته اند، که قریب 80% از جمعیت عشایری به 96 ایل و بقیه به طوایف مستقل تعلق دارند. متوسط جمعیت ایلهای ایران 583/9 نفر است . 17 ایل بزرگ ( بیش از 2 هزار خانوار) حدود 56% و سه ایل بختیاری، قشقایی و ایلسون ( شاهسون) قریب 30% از جمعیت عشایری را در بر می گیرد.
اکثر ایل های بزرگ در پیرامون سلسله جبال زاگرس به ویژه قلمرو میانی آن به سر می برند. بیش از 35% از عشایر در سه استان به هم پیوسته فارس، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد استقرار یافته اند و استان فارس بیشترین شمار عشایری ایران را در خود جای داده است.

جمعیت عشایری ایران در ابتدای قرن پیش، قریب نیمی از نفوس کشور را در بر می گرفت. در آغاز قرن حاضر حدود 20% تا 25% جمعیت کشور را شامل می شد. با گسترش آبادی نشینی در خلال قرن اخیر سهم جمعیت عشایری به حدود 10% در آغاز دهه چهل و به کمتر از 5% در دهه کنونی رسیده است.
جمعیت عشایری کشور از ساختار بسیار جوانی برخوردار است که معلول فزایندگی ابعاد باروری و تشدید نرخ رشد طبیعی است. الگوی باروری در تعدادی از ایلات و طوایف بسیار نزدیک به حد بیولوژیک و گاه بیشتر از 9 مولود است.
میزان بار تکفل نظری و اقتصادی، بیانگر تنگی معیشت و تحمل شرایط دشوار اقتصادی در زندگی عشایری است. الگوی ازدواج نیز یه خاطر الزامات معیشتی، پیش رس بوده و نسبت ازدواج در گروه سنی 10 تا 19 ساله، به ویژه بین زنان در قیاس با جامعه روستایی و شهری کشور قابل ملاحظه است.

الگوی کوچ نشینی

عشایر کشور در شرایط کنونی از نظر الگوی زیست به سه گروه عمده و متمایز نقسیم می شوند: عشایر صحرانشین، نیمه صحرانشین و یکجانشین

عشایر صحرانشین :

این گروه از عشایر، کوچ رو محض بوده و فاقد ساختمان و خانه چینه ( خشت و گلی) در ییلاق و قشلاق می باشند وتمامی سال را در زیر چادر یا سرپناهی متحرک به سر می برند.
زندگی اقتصادی این گروه عمدتاً متکی بر دامداری و مرتع، منبع اصلی تأمین خوراک دام است. اکثریت این گروه از عشایر را بهره برداران فاقد زمین تشکیل داده اند.

عشایر نیمه صحرانشین :

گروهی از عشایر کوچ رو که در قشلاق یا در ییلاق و یا هر دو دارای خانه بوده، نیمه صحرانشین تلقی می شوند. این گروه مدتی از سال به ویژه زمستان و ماهای سرد را در خانه خشت و گلی یا در بناهای شاخته شده از مصالح سخت به سر می برند.
اکثریت خانه ها و بناهای ساخته شده عشایری در قشلاق است و مدت اقامت در قشلاق نیز بیش از ییلاق است. به همین جهت در زمستان تشخیص عشایر نیمه صحرانشین از روستاییان دشوار است.
زمینه اصلی فعالیت این گروه از عشایر نیز دامداریست. ولی با زراعت و باغداری در ییلاق و قشلاق یا هر دو قلمرو توأم است. تأمین غذای دام صرفاً متکی به مراتع نیست و تعلیف دستی به ویژه در قشلاق یه مرور اهمیت بیشتری یافته است.
عشایر یکجانشین :

این گروه از عشایر در قشلاق یا ییلاق به طور دایم اقامت گزیده اندو بخشی از آنان به رمه گردانی دام در مراتع پیرامون کانونهای استقرار بسنده می کنند و برخی نیز فقط دامهایشان را برای استفاده از علوفه مرتعی به عشایر خویشاوند گروه اول و دوم می سپارند. در مواردی نیز علیرغم تمرکز فعالیتهای زراعی در قلمرو استقرار دایمی، از نسق زراعی خود در قلمرو دیگر، به شیوه های متفاوت مانند اجاره اراضی استفاده می کنند.
الگوی زیست این گروه از عشایر که به دلایل متعدد زندگی چادرنشینی را رها کرده و یکجانشین شده اند، روستایی است. گرچه هنوز پای بندی، وابستگی و علایقی به زندگی عشایری دارند که متناسب با قدمت استقرار، این پیوندها گسسته می شود. البته در این گروه طیفهای متفاوتی وجود دارد که بخشی از آنان دارای شرایط بالقوه ای برای کوچ می باشند. در گذشته نیز بارها عشایر یکجانشین پس از مدتها استقرار و آبادی نشینی، مجدداً چادرنشینیانی کوچ رو شده اند، به ویژه عشایری که به اجبار با تخته قاپو و یا به دلیل استیصال و فقر اسکان یافته اند. چنانکه پس از انقلاب اسلامی و در گرما گرم جنگ نیز جماعتهایی از عشایر اسکان یافته به کوچ روی آورده اند.

منابع معیشت عشایر

محور و زمینه اصلی فعالیتهای اقتصادی در جامعه عشایری دامداری است که نقش تعیین کننده و بارزی در این شیوه از زندگی دارد. سایر فعالیتهای تولیدی عشایر مانند زراعت، صنایع دستی و … از اهمیت کمتری برخوردار بوده و تحت الشعاع دامداری است.

1- دامداری :

دامداری عشایری بر مبنای تعلیف دام از مرتع سازمان یافته است. این وابستگی بر تمامی شئون زندگی و الگوی زیست عشایری تأثیر نهاده، به طوری که به پرورش دام های نشخوارکننده با استفاده از مراتع طبیعی اشتغال دارند وکوچ نشینی عمدتاً از تبعات چنین فعالیتی است. بر همین اساس عشایر ناگزیر به جابه جایی های دسته جمعی و دشوار در عرصه مراتع بوده و مسیرهای طولانی را از جلگه های پست قشلاقی تا دامنه ها و مرتفعات صعب العبور ییلاقی طی می کنند تا از مراتع قابل تعلیف، غذای دام های خود را تأمین کنند. پذیرش این شیوه معاش دشوار با زندگی سرگردان و مشقت بار، بدان خاطر است که عشایر می توانند به پشتوانه حقوق عرفی از مراتع سنتی خود، بدون پرداخت هزینه ای بابت علوفه مرتعی استفاده کنند.
دام، سرمایه اصلی عشایر کوچنده است و سرمایه دامی عشایر کشور در شرایط کنونی قریب 5/17 میلیون واحد دامی است که عمدتاً ( 4/86% ) دام کوچک اتست.

مهمترین فراورده های دامداری عشایری گوشت قرمز و شیر است که به ترتیب حدود 2/13% گوشت قرمز و 1/8% شیر تولیدی کشور است. ارزش تولیدات دامی عشایر کوچنده حدود 220 میلیارد ریال است که 69% آن از تولید گوشت، 23% از تولید شیر و بقیه از پوست و الیاف دامی است. عمده ترین اقلام هزینه دامداری عشایری علیرغم استفاده از مراتع، مربوط به تأمین خوراک دام است که قریب 98% از میزان هزینه ها را در بر می گیرد. روی هم رفته حدود 45% از نیاز غذایی زراعی عشایری نیز جوابگوی قریب 5% از نیاز غذایی دام است. نتیجتاً بالغ بر نیمی از

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت ازدواج سفید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت ازدواج سفید دارای 42 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت ازدواج سفید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت ازدواج سفید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت ازدواج سفید :

پاورپوینت ازدواج سفید

مقدمه:

ازدواج برای غربی ها رابطه ای خصوصی و شخصی است. ولی وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی،

قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه میشوند، به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود.

زندگی بدون ازدواج یکی از شیوه های رایج زندگی در غرب است. بیش از دوسوم زوج های آمریکایی پیش از ازدواج رسمی،

مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر زیر یک سقف می گذرانند. در سال ، حدود / میلیون زوج آمریکایی بدون ازدواج با یکدیگر زندگی می کردند

و نزدیک به اواخر دهه ، حداقل تا درصد زوج ها پیش از ازدواج رسمی، مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر می گذراندند.

این در حالی است که تا پیش از ، زندگی بدون ازدواج در ایالات متحده غیرقانونی بود.

طبق آمار آمریکا، تعداد زوج های ازدواج نکرده ای که با یکدیگر زندگی کرده اند، از تا ده برابر شده و اکنون،

زندگی بدون ازدواج، به مرحله ای عادی در روند آشنایی دو فرد تبدیل شده است.

اکثر ازدواج های سفید عمری کوتاه دارند و معمولاً حدود یک سال یا کمی بیشتر طول می کشند که یا به ازدواج رسمی و یا جدایی ختم می شوند.

پاورپوینت ازدواج سفید
فهرست مطالب

مقدمه

ازدواج رسمی در مقابل زندگی زناشویی بدون ثبت قانونی

ازدواج سفید چه حاصلی دارد؟

بررسی ازدواج رسمی و ازدواج سفید

خشونت خانگی

رابطه جنسی

کارهای خانه

ثروت

سلامت احساسی

طلاق و جدایی

ازدواج سفید راهی برای فرار از مسئولیت

ازدواج سفید در کشورهای دیگر

دیگر کسی حاضر به امضای عقدنامه نیست؟

پایان

عنوان : ازدواج سفید

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.22 مگابایت

تعداد صفحات : 42

پیش نمایش تمام صفحات این پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید