مقاله علم آمار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله علم آمار دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله علم آمار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله علم آمار

معرفی علم آمار  
1- اصل علیت Determinisme  
2- پیش داوری Prejudice  
3- قضاوتهای عینی و ذهنی  
4- اندازه گیری  
5- تعریف علم  
6- اعتبار علمی  
7- میدان علم آمار  
8- تاریخچه مختصری از پیدایش و تکامل آمار  
آمار چیست ؟  
آمار توصیفی  
آمار استنباطی  
چرا مطالعه آمار لازم است ؟  
نقش کامپیوتر در آمار  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله علم آمار

 

آمار حیاتی

تألیف دکتر حسین جبل عاملی

آمار در اقتصاد و بازرگانی

نوشته محمد نوخرستی

معرفی علم آمار

1- اصل علیت Determinisme

در فیزیک خوانده ایم که هر گاه سنگی را رها کنیم مسافتی که طی می کند و هم چنین سرعتی که در هر لحظه می توان معلوم کرد سنگ رها شده در چه فاصله ای از محل سقوط قرار دارد و سرعت آن در این لحظه چقدر است . سقوط سنگ معلول نیروئی است که از طرف زمین بر سنگ وارد می شود و برابر با وزن سنگ می باشد . حال اگر بموجب فرمولهای سقوط اجسام تعیین کنیم که سنگ مثلا پس از 5 ثانیه در چه فاصله ای از محل سقوط می رسد و در این محل شیشه نازکی را قرار دهیم در صورتیکه شرایط برای شکستن شیشه موجود باشد می توان پیش بینی کرد که 5 ثانیه پس از سقوط سنگ شیشه خواهد شکست

بطور خلاصه می توان گفت که وقایع مختلف در طبیعت منجمله حوادث و اتفاقات و هم چنین تغییرات اجتماعی علت و معلول یکدیگرند و بوسیله روابط و فرمولهایی بهمدیگر بستگی کامل دارند . منتهی در مورد هر حادثه ما عده ای از این علل را می شناسیم و به روابط بین آنها آگاهی داریم و مقدار آنها  را می توانیم اندازه بگیریم ولی عده ای از علل را فعلا قادر به شناسائی آنها نیستیم و معلول آنها را بنام حادثه یا اتفاق برگزار می کنیم مثلاً اگر مقاومت سنگهای را که در بالای کوهها وجود دارند معلوم باشد و وزن برفهائی که بر روی سنگها در بالای کوهها باریده اند موجود باشد و بطور خلاصه عللی که در ایجاد و سقوط بهمن موجود هستند برای ما شناخته شده باشند و روابط آنها معلوم شده باشد هیچگاه دیگر سقوط بهمن برای ما یک حادثه نیست

برای روشن شدن مطلب فرض کنیم دنیا را با کلیه اجزاء آن به هزار سال پیش برگردانیم یعنی تمام هستی را به هزار سال پیش ببریم بطوریکه وضعیت کوچکترین تا بزرگترین اجزاء آن با اوضاعی که حقیقتاً دنیا در هزار سال پیش داشته است فرقی نداشته باشد بعد آنرا دوباره اجازه دهیم که مشغول سیر طبیعی خود بشود در اینصورت بنابر  اصل علیت پس از هزار سال وضعیت دنیا دوباره بهمین جائی خواهد رسید که امروزه رسیده است بعبارت دیگر هر واقعن معلول وقایع قبلی است . بنابراین اصل باید بتوانیم به کمک تجربیات روی رشته های وقایعی که دنبال هم پیش می آیند .و به کمک مطالعات علمی وجود یا عدم روابط بین وقایع را کم و بیش کشف کنیم

2- پیش داوری Prejudice

پیش داوری عبارتست از قضاوت قبلی و نسنجیده بدون اینکه اجازه بدهیم که تجربه و استدلال در عقیده تغییری بدهد . پیش داوری گاهی اوقات بقدری قوی است که بکلی مانع فکر کردن و تعقل انسان می شود و در کارهای مرامی و مذهبی و مسلکی خیلی دیده می شود و قضاوت اینکه پیش داروی در کجا خوب است و در کجا بد است کاری است بسیار مشکل ، خودداری از پیش داوری گاهی موجب عدم امکان تصمیم می گیرد ولی از طرف دیگر پیش داوری بپرهیزیم

3- قضاوتهای عینی و ذهنی

قضاوت را در تحقیقات خود عینی یا اثر کثیف گوئیم هرگاه تحقیقات را بدون پیش داروی و براساس مطالعه طبیعت و تجربه انجام داده باشیم

قضاوت را در تحقیقات خود ذهنی یا سوبر کثیف گوئیم اگر بدون توجه به مشاهدات و تجربه فقط بر اساس استنباط و هوش خود قضاوت کرده باشیم

گاهی ناچاریم در تحقیقات خود به قضاوت ذهنی بپردازیم و این مربوط به موقعی است که مشاهدات تجربی و وسایل و دستورات علمی کافی برای قضاوت عینی نیستند و ما باید بهرحال یک قضاوتی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود کرده باشیم در اینجاست که قضاوت ذهنی به ما کمک می کند اگر چه نتوانیم نسبت به صحت قضاوت خود اطمینان داشته باشیم ، مثلاً  اگر مورد مطالعه این باشد که بخواهیم بدانیم در یک بیمارستان پزشکان باید روزانه در دو نوبت کار کنند یا در یک نوبت ، عینی بودن ایجاب می کند که یک سلسله تجربه و مشاهده و مطالعه کرده و بر اساس آن تصمیم بگیریم ، ولی اگر وضع طوری باشد که بدون اجرای تحقیقات نامبرده ناچار از تعیین فوری دو نوبت یا یک نوبت کار پزشکان باشیم اجباراً باید از هوش و پیش داوری خود استفاده کرده و تصمیم بگیریم و این یک قضاوت ذهنی است که از قبول آن ناگزیر می باشیم

4- اندازه گیری

معمولآً هر چیزی بوسیله دو نوع خاصیت مشخص می شود یکی خواص کیفی Qualitative دیگر خواص کمی Ouantiatative مثلاً می گوئیم آب مایعی است بیرنگ که یک سانتیمتر مکعب آن یک گرم وزن دارد و از دو ذره هیدروژن و یک ذره اکسیژن تشکیل شده و اگر بهمین ترتیب تمام خواص آنرا شرخ دهیم ملاحظه می کنیم که کلیه این خواص یا کمی هستند یا کیفی . خواص کمی را می توان اندازه گرفت مثلاً توزین یک سانتیمتر مکعب آب ، ولی براحتی نمی توان گفت که آب چقدر بیرنگ است یا فلان جسم چقدر قرمز رنگ است منتهی باید دانست که علت این امر یعنی عدم امکان اندازه گیری خواص کیفی نتیجه نقص معلومات بشر در اندازه گیری است یعنی آنچه را که با وسائل منطقی و عقلی خود می توانیم اندازه بگیریم کیفیت مینامیم ولی آن خواصی را که فقط با احساس درک کرده و فعلاً نمی توانیم اندازه بگیریم

خواص کیفی می نامیم . هر قدر علم پیشرفت کند بمرور از عده خواص کیفی کاسته شده و بر عده خواص کمی اضافه می گردد ، مثلاً یک زمانی بود که یک موسیقیدانان فقط با گوش خود میتوانست تفاوت دو صدای موسیقی را تشیخیص دهد و بنابراین تفاوت دو صدا در آن موقع تفاوت دو خاصیت کیفی بود ولی حالا با وسائل مخصوص صدا را تجزیه کرده و عده ارتعاش آنرا معلوم می کنند و دیگر باید صدای موسیقی را یک خاصیت کمی دانست و بهمین ترتیب با پیشرفت علم باید بتوانیم سایر خواص کیفی را هم اندازه گرفته و بگوئیم کلیه نمودهای طبیعت قابل اندازه گرفتن است و باید بتوان کلیه خواص اجزاء طبیعت را با عدد نشان داد

5- تعریف علم

دانستن روابط علت و معلولی بین نمودهای مختلف طبیعت را بشرط اثر کثیف بودن علم می گویند . روش علمی روشی است که اولاً متکی با ثبات باشد ثانیاً هر فرض را که می تواند مورد آزمون قرار گیرد قبول نکند ، همیشه در  نتیجه مطالعه طبیعت فرضهائی برای انسان ایجاد می شود که برای اینکه جنبه علمی داشته باشد باید آنها را آزمون کرده درست یا غلط بودن آنها را براساس تجربه و مطالعه بیشتر معلوم کرد

6- اعتبار علمی

هر وقت در یک تحقیق علمی روشها و مقررات علمی رعایت شود به طوریکه بین مشاهدات و تجربیات و نتایج حاصله از آنها روابط علمی برقرار باشد گویند این تحقیقات اعتبار علمی دارد ، بنابراین روشی که فقط متکی به هوش سرشار و احساسات است اگرچه نتیجه اش مفید باشد دارای اعتبار علمی نیست مثلاً اگر بخواهیم بین دو نوع روش درمان یکی را که بهتر است انتخاب کنیم اگر بیائیم اولاً درمان چیست بعد با اصول صحیح به مشاهدات و آزمایش بپردازیم و نتیج مشادهدات و آزمایشهای خود را با اصول صحیح علمی مورد بررسی قرار دهیم عملیات ما اعتبار علمی دارد اگر چه از آن نتیجه ای بدست نیاوردیم یعنی نتوانیم بهتر بودن یک روش را معین کنیم ولی اگر با بکار بردن هوش سرشار و منطق ذهنی یکی را انتخاب کنیم اگر چه اتفاقاً انتخاب صحیح هم باشد عملیاتمان دارای اعتبار علمی نیست

آماتر یکی از علوم یا روشهای علمی است که سعی می کند به حداکثر امکان عینی وو عاری از پیش داروی بوده و دارای اعتبار علمی باشد

7- میدان علم آمار

از تعارف بالا معلوم می شود که شرط لازم برای اینکه قضاوتی دارای اعتبار باشد این است که این قضاوت مبتنی بر مشاهده و تجربه باشد بعبارت دیگر در تحقیقات علمی خود روش هائی بکار بریک که در صورت بدست آوردن نتایج تجربی ، در تجزیه و تجلیل این نتایج روشهای بکار برده شده کمک کافی بنماید . در چنین مواردی است که علم آمار به کمک می آید و مثلاً می خواهیم بدانیم که اطلاعات و فهم دانش آموزان سال ششم متوسطه ایران چقدر است ؟ واضح است که بررسی کننده نمی تواند کلیه دانش آموزان مورد نظر را آزمایش کند و یا بعلت مخارج زیاد نمی خواهد این عمل را انجام دهد ، ممکن سات پیشنهاد شود که یکی از کلاسهای ششمی را که اکنون در دسترس است انتخاب کرده و از آنها امتحان بعمل آید . آیا هیچ دلیلی نداریم که اطلاعات این کلاس را نمونه صحیحی از اطلاعات دانش آمزوان همه کلاسهای ششم بگیریم ؟ پس باید راه حلی پیدا کرد تا در ضمن اینکه زحمت و مخارج امتحان کلیه دانش آموزان را متحمل نشویم نمونه ای که انتخاب و امتحان می کنیم صحیح بوده و عمل ما دارای اعتبار علمی باشد

علم آمار وسیله ای بدست یم دهد که تعداد کمی از این کلاسها را که طبق قوانین تصادفات و احتمالات انتخاب می شود مورد امتحان قرار دهیم و نتیجه امتحان را نمونه صحیحی از اطلاعات تمام دانش آموزان بگیریم ، هم چنین علم آمار روشی را به ما می آموزد که بدان وسیله قضاوت کنیم که تا چه اندازه می توان به نتیجه این تحقیق اعتماد کرد

حال فرض کنیم یک پزشک می خواهد بوسیله تجربه داروی A را با داروی B مقایسه کند در ابتدا چنسن بنظر می رسد که باید دو بیمار را انتخاب کرده یکی را تحت تأثیر داروی B قرار دهد و اگر مثلاً نتیجه درمان با داروی A بهتر بود چنین قضاوت کند که داروی A از داروی B شایسته تر است ولی این نوع آزمایش غلط است و نتیجه ای نمی دهد زیرا اگر چه از یکطرف ممکن است قضاوت او صحیح باشد یعنی حقیقتاً داروی A شایسته تر از داروی B  باشد ولی از طرف دیگر ممکن است حقیقت برعکس باشد و داروی B شایسته تر از داروی A باشد منتهی چون اتفاقاً آنرا در بیماری که زمینه و مقاومت او بد بوده است تجویز شده و نتیجه خوبی نداده است و تازه یک حالت سومی هم ممکن است و آن این است که شاید دو داروی A و B از نظر تأثیر یکی بتاشد و تفاوت مشاهده شده فقط بدلیل اختلاف در زمینه و ساختمان بدن دو بیمار باشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه آماری زندگی پس از مرگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه آماری زندگی پس از مرگ دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه آماری زندگی پس از مرگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه آماری زندگی پس از مرگ

مقدمه  
چرا از مرگ بترسیم؟  
زندگی پس از مرگ  
مرگ چون خواب شیرین است  
دنیای دوزخ  
دنیای بهشت  
ارتباط با ارواح  
رابطه طالع‌بینی و زمان مرگ  
بهترین نوع مرگ  
خودکشی و مرگ  
تجزیه و تحلیل داده‌ها  
نتیجه‌گیری  
پرسش‌نامه  
منابع 

مقدمه

مرگ مانند غروب خورشید است. وقتی که خورشید در اینجا غروب می‌کند، در جایی دیگر طلوع می‌کند . در واقع خورشید هیچ‌گاه غروب نمی‌کند

به همین ترتیب مرگ هم فقط یک توهم ظاهری است. آنچه در این دنیا به عنوان مرگ تلقی می‌شود، در دنیایی دیگر تولد است، زیرا زتدگی نهایتی ندارد

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید: «این دنیا و این زمین که بر آن راه می‌روم چیست؟» پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده است. یکی از این پاسخ‌ها که به نظر من بسیار مهم است، می‌گوید: «دنیا یک مسافرخانه ا کاروانسرا است.» همه ما مسافریم و برای مدت کوتاهی در اینجا هستیم. حتی طولانی‌ترین عمرها هم در نهایت کوتاه است. ممکن است صد سال عمر کنید، اما روزی می‌رسد که باید با همسر و فرزندان، دوستان و خویشان، اقوام، دارایی‌ها، املاک و مؤسساتی که تأسیس کرده و با خون دل توسعه داده‌اید وداع نموده و صحنه زندگی را ترک کنید. بله، آدمی در این دنیا یک مسافر است!

چرا از مرگ بترسیم

دلم می‌خواهد امشب پیش از پرداختن به کیفیت زندگی پس از مرگ، ماهیت مرگ را درک کنید، زیرا ما هنوز ماهیت مرگ را به درستی نشناخته‌ایم و هنوز از آن می‌ترسیم. دلم می خواهد همه شما را که به خواست خدا در اینجا جمع شده‌اید، وحشت از مرگ را امشب پیش از رسیدن به خانه ترک کنید. بنابراین بیایید مرگ را بشناسیم

بیکن گفته است: «مردم از مرگ می‌ترسند، درست همان‌گونه که بچه‌ها از تاریکی!» ما در واقع از ناشناخته‌ها ‌می‌ترسیم، زیرا نمی إانیم که در لحظه مرگ چه اتفاقی می‌افتد. ما نمی‌دانیم وقتی که مرگ با دستان سرد خود به سراغمان می‌آید، چه حالی پیدا خواهیم کرد. برای همین همیشه فرشته مرگ را به شکل موجودی منحوس و شیطانی تجسم کرده‌اند. هرکس می‌خواهد بداند پس از مرگ چه چیزی انتظار ما را می‌کشد، اما هیچ کس حاضر نیست بمیرد. همه می‌خواهیم که از مرگ اجتناب کنیم. کسانی که شاد هستند دوست ندارند بمیرند، حتی افراد غمزده و نیز کسانی که زندگی فلاکت‌باری دارند، مایل نیستند بمیرند

چند سال پیش زنی نزد من آمد که به بیماری علاج‌ناپذیر و سختی مبتلا بود. برادر و اقوامش وی را رانده و از خانه بیرون کرده بودند. هیچ کس را نداشت که از او مراقبت کند. در حالی که اشک در چشم داشت، حکایت زندگی غم‌انگیزش را برایم نقل کرد و گفت:«بهتر نبود می‌مردم، من هیچ آرزویی ندارم که به خاطر آن زندگی کنم.»

به او گفتم: «مادر، آیا واقعاً دلت می‌خواهد بمیری؟»

گفت: «بله، اگر مرگ به سراغم بیاید، با آ‎غوش باز به استقبال آن می‌روم.»

برای آنکه امتحانش کنم پودر بی‌خطری را به او دادم گفتم: مادر، این پودر را بخور و اگر خدا بخواهد در عرض چند ساعت خواهی مرد و از تمامی رنج‌ها و دردها رها خواهی شد.»

فکر می کنید چه جواب داد؟ شاید تصور مرگ ناگهانی او را وحشتزده کرد، زیرا به پودر دست نزد و فقط گفت: «کارهای مهم فراوانی هست که الان باید به آنها رسیدگی کنم. اجازه بدهید بروم و بعداً برگردمتا این پودر را بگیرم.»

او تا امروز بازنگشته است

هرکس می‌خواهد از مرگ بگریزد و همه از آن می ترسند، اما مرگ چیست؟ می گویند، مردی بود که از مرگ وحشت داشت. وقتی که زمان مرگش نزدیک شد به خانه قدیمی خود رفت که سال‌ها در آنجا زندگی کرده و فرزندانش را بزرگ کرده بود. اما آن خانه فاقد اسباب و وسایل کافی بود. خدمتکارش به او گفت: «سرورم، خانه جدید بسیار بهتر از اینجاست. بیایید از اینجا برویم.»

سخنان خدمتکار در قلب مرد رسوخ کرد: «خانه جدید بسیار بهتر از اینجاست.» مرد به خود گفت:«خداوند خانه‌ای برای ما آماده کرده است که بسیار بهتر از اینجاست. مرگ فقط رفتن از یک حانه قدیمی به خانه‌ای جدید است.» وقتی که او این موضوع را تشخیص داد، ترسش از مرگ ناپدید شد

آری، مرگ رفتن از خانه‌ای به خانه‌ دیگر است. وقتی که قدیس بزرگ هند، شری راماکریشنا پاراماهانزا، در گذشت، همسرش شری سارادامانی که به عنوان مادر روحانی هزاران تن از پیروان راماکریشنا در سراسر جهان مورد احتارم است، با خود گفت:«شوهر عزیزم درگذشته است و من بیوه‌ شده‌ام، باید النگوهایم را درآورم.» او خواست النگوهایی را که از عاج ساخته شده بود و از دوران کودکی به دست داشت و اکنون پس از گذشت سال‌ها درآوردن آنها غیرممکن بود درآورد، پس چکشی آورد تا آنها را بشکند. نزدیک بود ضربه را وارد کند که صدای شری راماکریشنا را شنید. اما او که شب قبل مرده بود، حال چگونه ممکن بود این صدا، صدای او باشد. مادر به بالا نگاه کرد و دید که راماکریشنا در مقابلش ایستاده است. شری راما کریشنا پاراماهانزا گفت: «سارادا، سارادا، چه می‌کنی؟ من نمرده‌ام، فقط از اتاقی به اتاقی دیگر رفته‌ام.»

بادا که سخنان این قدیس بزرگوار در قلب کسانی که امروز به سخنان من گوش می دهند باقی بماند:«مرگ، رفتن از اتاقی به اتاق دیگر است.» چرا باید از مرگ بترسیم؟ ما نمی‌میریم، بلکه فقط قالب فیزیکی خود را ترک می‌کنیم و از اتاقی به اتاق دیگر می رویم که بسیار بهتر و روشن‌تر از این اتاق فعلی است

زندگی پس از مرگ

دکتر ریموند مودی با عده‌ای از این افراد که مرگ را تجربه نموده‌اند، مصاحبه کرده است. این عده در واقع به آن سو سفر کرده‌اند و بعد از مدتی دوباره به اینجا برگشته‌اند. با توجه به اظهارات آنها و کسانی که تجارب مشابهی داشته‌اند،‌ نگاهی مختصر به آنچه پس از مرگ روی می‌دهد، خواهیم داشت

دکتر مودی می‌گوید، برخی از این افراد حتی شنیده‌اند که پزشکانشان اعلام کردند که آنها مرده‌اند. سپس ناگهان متوجه می‌شوند که خارج از جسمشان قرار دارند، اما هنوز در همان خانه، سالن و اتاق آشنا هستند. آنها جسم خود را از فاصله‌ای دور می‌دیدند که پزشکان به آنها دارو تزریق می‌کردند تا آنها را زنده نگاه دارند، در حالی که آنان از جسم خود جدا شده بودند و مانند یک تماشاچی به آن می‌نگریستند. آنان هنوز احساس می‌کردند به جسمشان متعلق هستند، اما نمی‌دانستند که جسمشان دیگر متعلق به آنها نیست

بعد از مدتی به شرایط عجیب خود عادت می‌کنند و تشخیص می‌دهند که جسم فیزیکی خود را ترک کرده و در قالبی جدید متولد شده‌اند که با جسم فیزیکی کاملاً متفاوت است. آنها در قالب جدید خود لبریز از سرور، عشق و آرامش می‌شوند. به زودی متوجه می‌شوند که برخی از دوستان و اقوامشان که قبلاً درگذشته‌اند به استقبالشان آمده‌اند. این موضوع آنها را شگفت‌زده می‌کند، زیرا همچنان احساس می‌کنند زنده هستند. پس چطور ممکن است که مردگان را ببینند

آنگاه چیزی را می‌بینند که شرح آن دشوار است، در واقع نوری درخشنده را می‌بینند که بسیار خیره کننده است، گویی هزاران خورشید همزمان با هم در حال تابیدن هستند. از درون این نور، موجودی نورانی بیرون می‌آید. افراد مختلف این موجود نورانی را به اشکال مختلف می‌بینند و این بستگی دارد به این که در دوران زندگی در جسم فیزیکی پیرو کدام دین بوده‌اند و چه کسی را می‌پرستیدند. از آنجایی که بسیاری از افرادی که دکتر مودی با آنها مصاحبه کرده است مسیحی بوده‌اند، آنها آن موجود نورانی را به صورت عیسی مسیح (ع) دیده‌اند. یک مرد یهودی که هیچ‌گونه باور دینی نداشت، آن موجود را فقط به صورت یک «موجود نورانی» دیده بود

نکته قابل توجه این است، هنگامی که کسی می‌میرد، وقتی که جسم را ترک می‌کند با یک موجود نورانی مواجه می‌شود که ممکن است بنا به زمینه‌های دینی و اعتقادی فرد، شری کریشنا، شری راما، عیسی مسیح (ع)، موسی (ع)، حضرت محمد (ص)، میرا، ماهاویرا، گورونانک کبیر، حضرت زرتشت و … یا سایر قدیسان و مردان خدا باشد

وقتی که در جسم را ترک می‌کنیم، با این موجود نورانی مواجه می‌شویم. سپس کوچک‌ترین کارهایی که از زمان تولد تا هنگام مرگ انجام داده‌ایم، به صورت تصویری کلی نمایش داده می‌شود. گویی باید تماشاچی فیلم زندگی خود و شاهد تمامی جزییات آن باشیم. هرکار کوچکی که در خلوت یا در جمع، در روشنی یا تاریکی، در برابر چشم مردم یا پنهان از آنها انجام داده‌ایم، مانند فیلم در برابر ما نمایش داده می‌شود

آن لحظه را تجسم کنید. ممکن است که کارهای بسیاری در خفا انجام داده باشیم که هیچ کس از آنها مطلع نباشد، اما وقتی که این کارها را می‌بینیم، از حس پشیمانی و ندامت لبریز می‌شویم. وقتی که نمایش این فیلم به پایان می‌رسد، سربه زیر می‌اندازیم. آن موجود نورانی کنارمان ایستاده است و این صحنه‌ها را می‌بیند. چطور ممکن است به کریشنا، بودا، عیسی مسیح (ع) و حضرت محمد (ع) عشق بورزیم و کارهایی را که تصور می‌کردیم کسی آنها را نمی‌بیند، انجام داده باشیم؟

اما دوستان در همان زمان احساس دیگری هم خواهیم داشت. درحالی که شرمنده هستیم و همه خطاهایی را که مرتکب شده‌ایم می‌بینیم، سخنان خشم‌آلود و نفرتباری را که به زبان آورده‌ایم و افکاری را که در ذهنمان پرورده‌ایم به یاد می‌آوریم، حس شگفت‌انگیز دیگری هم خواهیم داشت. احساس خواهیم کرد که در حضور موجودی نورانی، در حضور عشقی مطلق و کامل هستیم که از همه چیز ما آگاه است، اما ما را کاملاً می‌پذیرد و به ما عشق می‌ورزد. او یگانه دوست ماست

سال‌ها پیش سادوواسوانی تعریف شگفت‌انگیزی از مفهوم دوست به ما داد. او می‌گفت: «دوست حقیقی شما کسی‌ست که عیوب و خطاهای شما را می‌داند، ضعف‌ها و نقص‌هایتان را می‌شناسد اما با این وجود همچنان به شما عشق می‌ورزد.» چنین کسی کریشنا، بودا، عیسی (ع)، حضرت زرتشت، گورونانک و حضرت محمد (ص) و هر یک از مردان خداست که او را می‌خوانید و به او دعا می‌کنید. از این رو شما می‌خواهم با چنین مردانی ارتباط برقرار کنید

دوستان! در سفر مرگ یک لحظه پیش از آن که فیلم زندگی خود را ببینیم، شدیداً احساس تنهایی و ترس می‌کنیم. احساس می‌کنیم که تاریکی و ظلمت ما را در بر گرفته است. اما در حضور آن یار، آن موجود نورانی احساس امنیت می‌کنیم. او را هر چه می‌خواهید بنامید، زیرا همه نام‌ها به تعلق دارد. او آن کسی‌ست که قدیسان با نام‌های متفاوت می‌خوانند. آن یگانه‌ای‌ست که مردان خدا او را به اشکال و صورت‌های مختلف می‌بینند. در حضور او احساس می‌کنیم که گویی باید دامنش را بگیریم و بگوییم:«هرگز ازتو جدا نخواهم شد، ای معبود قلبم!» به پایش می‌افتیم و پاهایش را با اشک شوق و عشق می‌شوییم. او ما را بلند می‌کند، با دیدگانی عمیق، درخشنده و لبریز از عشق به ما می‌نگرد و می‌گوید: «فرزندم، تو با زندگی‌ات چه کردی؟»

در آن لحظه تشخیص می‌دهیم که زندگی، هدیه‌ خدا برای هدفی خاص می‌باشد و اما افسوس که وسوسه‌ها، خواسته‌ها و احساسات شوریده، ما را گرفتار کرده است و این هدف را از خاطر برده‌ایم و به دنبال سایه‌ها رفته‌ایم. ما به کسب لذت، دارایی و قدرت پرداخته‌ایم، این عمر ارزشمند را در طلب این سایه‌ها به هدر داده‌ایم و در ازای آن هیچ به دست نیاورده‌ایم و حال با دست‌های تهی در برابر ان موجود نورانی ایستاده‌ایم. به او چه خواهیم گفت؟

دوستان! امیدوارم که امشب این اندیشه را در ذهن خود نگاه داریم. وقتی که سفر مرگ را آغاز می‌کنیم، باید در حضور معبود بایستیم. او از شما و من می‌پرسد: «فرزندم! با زندگی‌ات چه کردی؟» آنگاه چه پاسخی به او خواهیم داد؟ من پاسخ را به شما واگذار می‌کنم. اما قول یکی از قدیسان قرون وسطی: «هیچ‌گاه دیر نیست!» مادامی که جان در این بدن هست، فرصت رسیدن به هدف را داریم. بنابراین هر روز مدتی را در سکوت بگذرانید و از خود بپرسید: «من کیستم؟ هدف از به دنیا آمدنم چیست؟ به کجا می‌روم؟ آیا از هدف دور شده‌ام، یا به آن نزدیک می‌شوم؟»

قرینه اثیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

چکیده

 مقدمه

تحقیقات پیشین

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

اعتبار و روایی تحقیق

تعریف متغیرها

متغیرهای مستقل

متغیرهای جمعیتی

متغیرهای اقتصادی –  اجتماعی

متغیر وابسته

یافته های تحقیق

اختلاف تحصیلات;

اختلاف سن زوجین

میزان تحصیلات مرد

نتیجه گیری

پیشنهادها و راهکارها

فهرست منابع و مأخذ

ضمائم

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

1-   احمدی، حبیب (1377). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر

2-    اسکیدمور، ویلیام (1372). تفکر نظری در جامعه شناسی. ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران : نشر مفید

3-   ترنر، جاناتان. اچ (1372). ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده‌، شیراز: انتشارات نوید

4-   تقوی، نعمت ا… (1378). مبانی جمعیت شناسی. تبریز: نشر جامعه پژوه، نشردانیال

5-   توسلی، غلامعباس (1373). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت

6-   چلبی، مسعود (1373). “تحلیل شبکه در جامعه شناسی”. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 5 و6

7-  چلبی، مسعود (1380). “ نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان ( با تکیه برنظم خانواده )” . پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 29و30

8-   حیدرزاده، محمد رضا(1370). “ طلاق پایان راه یک زندگی”. ماهنامه کهکشان، شماره 10، صفحات 30 تا 35

9-  دانش، کتایون ، سیما سعیدی قوی اندام و فریبا خاکی فیروز (1370). “ علل و عوامل مؤثر طلاق در شهر تهران” . پیک ماما، دوره ششم و هفتم، شماره های اول تا سوم ، صفحات 30 تا 34

10-    دواس، دی، ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی

11-  رحم دل، عزت اله (1379). “آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور بین سال های 1371 تا 1378”،  فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33 و 34، صفحات 22 تا72

12-  رحیمی، حسین(1379). “ بررسی عوامل طلاق در استان خراسان”. فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33و 34، صفحات 100 تا 112

13-  رفیع پور، فرامرز(1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

14-    رفیع پور، فرامرز (1372). کند و کاوها و پنداشتها. تهران: شرکت سهامی انتشار

15-    ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی

16-    ساروخانی، باقر(1376). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات علمی و فرهنگی، جلد اول

17-    ساروخانی، باقر(1376).  طلاق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

18-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس (80-1360). آمار نامه استان فارس. شیراز: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونت آمار و اطلاعات

19-    ساعی، علی (1377). آمار در علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه نشر جهان

20-    سرمد، زهره و دیگران (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه

21-    سگالن، مارتین (1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز

22-    سیف، سوسن (1368). تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات الزهرا

23-  سیف اللهی ننه کران، حجت ا… (1372). “بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباط ها”.  نامه علوم اجتماعی، شماره 3 ، صفحات 141 تا 152

24-  صالح صدق پور، بهرام (1377)، “ بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می شود”.  اصلاح و تربیت، دوره چهارم، شماره 39، صفحات 26 تا30

25-  صدق آمیز، خدیجه (1376). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: بخش جامعه شناسی

26-    عمید، حسن(1369). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر

27-    فرجاد، محمدحسین(1372). آسیب شناسی اجتماعی. خانواده و طلاق، تهران: انتشارات منصوری

28-  کرلینجر، فرد. ان (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری . ترجمه حسن پاشا شریفی وجعفر نجفی زند، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور، جلد دوم

29-    گود، ویلیام (1352). خانواده و جامعه. ترجمه ویدا صالحی ، تهران: بنگاه ترجمه ونشر

30-    گیدنز، آنتونی (1379). جامعه شناسی. ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی

31-    مرکز آمار ایران(80-1351). سالنامه آماری کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران

32-    مرکز آمار ایران(1376). سرشماری نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران

33-  مساواتی آذر، مجید(1375). “خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق”. فصلنامه جمعیت ، سال پنجم. شماره 15و16، صفحات 40 تا 49

34-    منصورفر، کریم(1376). روشهای آماری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران

35-    مور، استفن (1376). دیباچه ای بر جامعه شناسی. ترجمه مرتضی ثابت فر، تهران : انتشارات ققنوس

36-    میشل، آندره (1354). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشکده علوم اجتماعی وتعاون

37-  نوروسیس، ماریا. جی(1378). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با SPSS 8.0. ترجمه اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم

38-    والچاک، ایوت و شیلا برنز(1366). طلاق از دید فرزند. ترجمه فرزانه طاهری، تهران : نشر مرکز

39-     ولی زاده، علی (1378). “پیوندها سست می شود وقتی ارزشها در روابط خانوادگی رنگ ببازد”.  ثبت، دوره 11، شماره مسلسل 88، صفحات 20 تا 22

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

 1- Aghajanian, Akbar And Ali Asghar Moghadas(1998) .”Correlates and Conseqences of Divorce In An Iranian City”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 53-

2- Amato, Paul, R. And Stacy, J. Rogers (1997). “A Longitudinal Study of Marital Problems And Subsequent Divorce”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 59, 612-

3- Blood. Robert (1969). Marriage. New ‌‌‌York: Free Press

4- Bryman, Alan And Duncan Cromer(1999). .uontitative Data Analysis With SPSS Release & For Windows. New Yourk: Routledge

5- Edward, J.N, And Th.D. Fuller, S. Sermsrio (1992). “Female Employment And Marital Instability: Evidence From Thailand”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 54, No. 1, 59-

6- Gage-Brandon, Anastasia (1992). ”The Polygyny-Divorce Relationship: A Case Study of Nigeria”, Journal of Marriage And The Family. Vol. 54, 285-

7- Good, Willam, J. (1965). Women In Divorce. New York: Free Press

8- Nock, S. L. (1987). Sociology of The Family. New Jersey, Prentice Hall INC, Oppong, Christin

9- Klein, David M. And James M. White (1996). Family Theories: An Introduction.

10- Krishnan, Vijaya (1998).” Premarital Cohabitation And Marital     Disruption”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 157-

11-  Myers, D. G. (1993). Social Psychology, New York, Mcgraw-Hill

12- Neuman, W. Lawrence (1997). Social Research Methods. United States: Viacom Company, New York: Routledge

13- Shryock, Henry, S. And Jocobs. Siegel And Associates (1975). The Methods And Materials of Demography. Academic Press, INC

14- South, S. And G. Spitze (1994). “Housework in Marital And Nonmarital Households”, American Sociological Review, Vol. 59, 327-

15- South, S. And K. M. Lioyd (1995). “Spousal Alternatives And Marital Dissolution”, Amercan sociological Review, Vol. 60, 21-

16- Stack, Steven And Elena Bandowski (1994). “ Divorce And Drinking: An Analysis of Russian Data”, Journal of Marriage And The Family, Vol. 56, 805-

17- Weeks, John R (1992). Population: An Introduction To Concepts And Issues. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc

 مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29)

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20)

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از

1-    فسخ ازدواج؛

2-     مرگ یکی از زوجین؛

3-    انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333)

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است

” طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894)

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیله حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333)

      از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر  می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد،  آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت،  خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32)

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است[1](Weeks,1992:315-316)

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود

تحقیقات پیشین

مطالعه درباره طلاق در طی چند دهه اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است. این مطالعات نه تنها بوسیله جامعه شناسان بلکه بوسیله حقوقدانان، قضات، مددکاران اجتماعی، روان درمان ها، پزشکان و سایرین صورت گرفته است((Good,1965:3. از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد، تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر  می تواند منبع با ارزش در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیرهای احتمالی از مشاهدات باشند (دواس، 1376 : 33)

       در این قسمت از مقاله به بررسی تعدادی از تحقیقاتی که در مورد طلاق در داخل و خارج از ایران نگاشته شده اند می پردازیم

        تحقیقات نشان داده اند که آمار طلاق در روستاها بسیار پائین تر از شهرها می باشد و علت اصلی آن را می توان پایبند بودن روستائیان به ارزشها،  سنت ها،  اعتقادات مذهبی، توقعات کم و… دانست،  در حالیکه در شهر مسأله صنعتی شدن،  جامعه مصرفی، توقعات بیجا و عدم پایبندی به ارزشها و سنتها و… از عوامل مهم افزایش درصد ستیز خانوادگی و طلاق می باشد(فرجاد، 1372: 65)

       مساواتی آذر تحقیقی را تحت عنوان ” خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق” انجام داده است که ایشان با استفاده از داده های موجود در زمینه طلاق و همچنین اطلاعات موجود در کلانتری های شهر تبریز به بررسی مسأله طلاق پرداخته است. ایشان بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود به نتایج زیر دست یافت

          طلاق و اختلافات خشونت آمیز زوجین در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است؛ اما ایشان این مسأله را با توجه به مناطق مختلف تفکیک می کند و آنرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین این مناطق ربط می دهد و محله ها را مورد بررسی قرار می دهد و در کل در می یابد که مناطقی که رفتارهای خشونت آمیز در آنها بیشتر گزارش شده اکثراً مهاجرنشین بوده اند تا بومی، و علل این را توجیه می کند و بیان می کند که این رفتارها به دلایل زیر می باشند

          در شهر قسمت مهمی از وظایف خانواده به گروهها و سازمانهای اجتماعی دیگر واگذار شده و کوشش و کشش افراد ازدرون خانه به بیرون معطوف گردیده است، پس عجیب نیست که خانواده شهری استحکام و دوام خانواده روستایی و قدیم را ندارد و این ناهنجاریها که از فرد گرایی،  خودسری و خودکامگی ناشی می شود در شهر رایج تر است و احساس تنهایی و بی کسی بیش از اندازه در شهر قوت می گیرد و رفتارهای انحرافی چون خودکشی و طلاق را دامن می زند (مساواتی آذر، 1375)

تحقیقی با عنوان “ پیوستگی ها و پیامدهای طلاق در شهری از ایران” توسط آقاجانیان و مقدس در سال 1987 در شهر شیراز انجام گرفت

          داده های این تحقیق به روش پیمایشی جمع آوری شد.  برای انجام این تحقیق از اطلاعات سرشماری 1986 برای چارچوب نمونه گیری استفاده گردید.  نهایتاً دو گروه از زنان شیرازی یک گروه 254 نفری که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته بودند و یک گروه دیگر که شامل 799 نفر از زنان یکبار ازدواج کرده انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که

           روندهای طلاق در ایران تحت تأثیر تغییرات معمول و 8 سال جنگ با عراق قرار دارد. بی ثباتی اجتماعی حاصل از جنگ، شرایط را برای افزایش نرخ طلاق در ایران فراهم کرد، این روند افزایشی بعد از آتش بس و شروع گفتگوهای صلح روبه کاهش نهاد.  تحلیل پیامدها وتعیین کننده های طلاق در ایران نشان می دهد که تفاوتها و شباهتهایی با یافته های مطالعات انجام شد و در کشورهای غربی دارد.  بر خلاف ایالات متحده، رابطه معکوسی بین سن ازدواج و طلاق در ایران وجود ندارد، در حقیقت زنان ازدواج کرده در سنین بالاتر از شانس طلاق بالاتری برخوردارند. تحصیلات بالاتر و نقشهای خارج از خانه برای زنان تأثیر مثبتی بر طلاق را نشان می دهد.  در کل پیامدهای اقتصادی طلاق برای زنان ایرانی جدی است.  زنان بعد از طلاق فرصتهای بسیار کمی برای کار کردن دارند. بنابراین می توان گفت که فقط شبکه های خانوادگی و غیر رسمی به حمایت از زنان مطلقه می پردازند. همانطور که اکثر مطلقه ها از خانواده های کارگری هستند، بنابراین مراقبت از دختران طلاق گرفته برای این خانواده ها، از لحاظ اقتصادی، بسیار مشکل است. همچنین این مطالعه نشانگر اثرات روانشناختی عمیقی است که طلاق بر زنان مطلقه و فرزندانشان در ایران می گذارد(Aghajanian & Moghadas, 1998)

          تحقیقی تحت عنوان “ بررسی علل طلاق در استان خراسان” توسط رحیمی انجام شد.  ایشان تحقیق خود را با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه 205 مورد از زنان و مردان جدا شده از هم از طریق طلاق را مورد بررسی قرار داده است.  محدوده مورد مطالعه شهرستانهای نیشاپور، سبزه وار، تربت حیدریده، کاشمر، گناباد و بردسکن در استان خراسان بوده است.  ایشان بعد از تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج زیر دست می یابد

          نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف سنی از مهمترین عوامل طلاق می باشد. در این میان نداشتن تفاهم اخلاقی با 76/23 درصد، بیکاری با 46/17 درصد و مشکلات مالی با 12/16 درصد در رأس عوامل قرار دارند (رحیمی، 1379)

تحقیقی توسط گیج – براندون[1]  تحت عنوان ” رابطه بین چند زنی  و طلاق ً  درسال 1992 انجام گرفت. این مطالعه به صورت یک مطالعه موردی در نیجریه انجام شد.  دراین تحقیق رابطه بین چند زنی و طلاق مورد بررسی قرار گرفته و تعداد زنان را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیرات افزایش تعداد زنان رابر طلاق بررسی  می کند. تحقیق مورد نظر در کل به نتایج زیر دست می یابد

          پیوندهای با دو زن با ثبات تر از پیوندهای با سه زن یا بیشتر هستند و این موضوع مستقل از بی بچگی،  طول ازدواج،  مذهب وسایر متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است.         این تحقیق به این مطلب نیز اشاره می کند که باید تعداد زنانی که با یک مرد ازدواج می کنند را با توجه به اینکه ممکن است شوهر بر اثر مرگ همسر یا طلاق زن دیگر باشد در نظر گرفت یعنی اینکه ممکن است یک مرد در طول دوره زندگی خود با چندین زن ازدواج کرده باشد ولی این ازدواجها بخاطر مرگ همسر بوده یا بعد از طلاق همسر. این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که باید به متغیرهای مانند تعدد زنان،  تفاوتهای سنی زنان موجود در یک پیوند توجه کرد چرا که این متغیرها می توانند روی نوع رابطه زنان موجود در یک پیوند از یک طرف و رابطه زنان با شوهر از طرف دیگر اثر بگذارد و این اثرات منجر به طلاق شود (Gage-Brandon,1992)

ادوارد[2] و فولر[3] تحقیقی تحت عنوان ” اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشوئی ” براساس نمونه ای ازتایلند انجام دادند و نتیجه گرفتند که اشتغال زنان بر زندگی زناشوئی مؤثر است بطوریکه عدم ثبات زندگی زناشوئی را افزایش می دهد. تحلیل های این محققین نشان داد که تأثیرات اشتغال زنان بخودی خود و تعداد ساعات کار مستقیماً به هم مرتبطند واین مسائل بر روی فرایندهای متفاوت زناشوئی مؤثر هستند(Edward & Fuller,1992)

چارچوب نظری تحقیق

بطور کلی نظریه های پرداخته شده در ارتباط با طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول نظریاتی که در مورد خانواده می باشند که همان نظریات جامعه شناسی خانواده هستند و دیگری نظریه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی به رشته تحریر درآمده اند

          نظریاتی که درارتباط باجامعه شناسی خانواده می باشند شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ای، نظام ها و نقش ها می شود و نظریات آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن می شود .در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه هایی جامعه شناسی خانواده، متغیرهایی ؛ مثل: منزلت شغلی زن و مرد، سطح تحصیلات زن و مرد، درآمد و ناتوانی جنسی و عقیم بودن زن یا مرد را از نظریه مبادله ( نظریه منابع ارزشمند) گرفته شده است. از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر ( مشارکت زن درانتخاب همسر)، فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است.  و همچین از نظریه شبکه ای متغیرهای دخالت والدین زوجین، خویشاوندان می توان و همسایگان در امور خانواده و تصمیم گیری های زوجین گرفته شده است.  اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن متغیرهایی که به ساخت اجتماعی مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شهری بودن آنها،  مصرف مواد مخدر توسط یکی یا هر دوی زوجین گرفته شده است. همچنین از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن زن در ابتدای ازدواج،  همچین سن مرد،  مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است

مدل تحقیق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید