بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور :

فایل و فایل دکتری

بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

چکیده

مقدمه و هدف: تالاسمی(thalassemia) یکی از بیماریهای هماتولوژیکی- ژنتیکی بوده و رایجترین گروه منفرد از ناهنجاریهای وراثتی در انسان است که به دو نوع مینور و ماژور مشاهده می شود.حیات بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق مکرر خون است. تزریق مکرر خون باعث تجمع آهن در استخوان ها و در نتیجه ایجاد ضایعاتی در استخوان های مختلف از جمله فک و صورت می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور بود که در سال 1392 در استان اردبیل انجام شد.

مواد و روش: در این مطالعه مورد توصیفی- مقطعی کل کودکان مبتلا به تالاسمی در محدوده ی سنی 2-20 سال که ماهانه خون دریافت می کنند مورد ارزیابی قرارگرفتند و در پرسشنامه ای که حاوی سوالاتی درباره ی مشخصات بیمار، سن، جنس، میزان تحصیلات والدین ، نسبت فامیلی پدر و مادر، گروه خون و …. در مورد بیماری تالاسمی و اطلاعاتی مثل تعداد دفعات استفاده از مسواك و نخ دندان ثبت شد. متغیر وابسته به وضعیت لثه ای با اندکس CPITN اندازه گیری شد.

یافته ها:

نتیجه گیری و بحث:

کلمات کلیدی:

شاخص بررسی پلاک و جرم دندانی، جرم گیری، عمق پاکت های لثه ای، جرم دندانی، خونریزی هنگام اندازه گیری عمق پاکت

بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….1

1-1- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مساله و ضرورت انجام فایل:……………………………………………………………………………………4

1-2-1- پاتوفیزیولوژی ( آسیب – فیزیولوژی ) تالاسمی……………………………………………………………….6

1-3- انواع تالاسمی………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-1- تالاسمی آلفا α…………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-1-1- مبانی جهش ژنتیکی تالاسمی α………………………………………………………………………………..7

1-3-2- تالاسمی β………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-1- جنبه های بالینی تالاسمی β……………………………………………………………………………………..8

1-3-2-2- درمان قدیمی تالاسمی……………………………………………………………………………………………..9

1-3-2-3- تزریق مرتب (نگهدارنده) خون………………………………………………………………………………….9

1-3-2-4- نوع خون تزریقی …………………………………………………………………………………………………10

1-3-2-5- فاصله زمانی بین دو تزریق خون……………………………………………………………………………..10

1-3-3- تالاسمیα β……………………………………………………………………………………………………………12

1-4- بررسی های فک ، صورت و جمجمه در مبتلایان به تالاسمی ماژور……………………………………….12

1-4-1- تظاهرات دهانی – صورتی…………………………………………………………………………………………12

1-4-2- تغییرات استخوانی……………………………………………………………………………………………………12

1-4-3- تغییرات جمجمه………………………………………………………………………………………………………13

1-4-4- صورت……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-5- تغییرات در فک پایین و بالا………………………………………………………………………………………….13

1-6 – اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..15

1-7- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم بررسی متون و مقالات………………………………………………………………………………………………….17

فصل سوم روش کار……………………………………………………………………………………………………………………22

3-1- نوع مطاله…………………………………………………………………………………………………………………… 22

3-2- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..22

3-3 – روش کار ( توسط پرسشگر پر شود)…………………………………………………………………………………..22

3-4 – روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………………………….23

3-5- ملاحضات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….23

3-6- مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………23

فصل چهارم نتایج و جداول………………………………………………………………………………………………………..24

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….43

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………

بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور
فهرست جداول

جدول صفحه

جدول 4-1- فراوانی پاسخ به سن در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………..

جدول 4-2 – فراوانی پاسخ به جنسیت در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………….

جدول 4-3 – فراوانی پاسخ به تعداد فرزندان در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………..

جدول 4-4 – فراوانی پاسخ به تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………

جدول 4-5 – فراوانی پاسخ به تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه………………………………………………..

جدول 4-6 – فراوانی پاسخ به تحصیلات مادر در نمونه مورد مطالعه……………………………………………

جدول 4-7 – فراوانی پاسخ به شغل پدر در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………

جدول 4-8 – فراوانی پاسخ به شغل مادر در نمونه مورد مطالعه………………………………………………………….

جدول 4-9- فراوانی میزان استفاده از مسواک در نمونه مورد مطالعه………………………………………………..

جدول 4-10 – فراوانی میزان استفاده از نخ دندان در نمونه مورد مطالعه……………………………………………….

جدول 4-11 – فراوانی نوع گروه خونی در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………

جدول 4-12- فراوانی نمرات DMFT در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………….

جدول 4-13- فراوانی CPITN TREATMENT در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………

جدول4-14- مشخص نمودن هر گونه بیماری هیپوپلازی و سایر آنومالی ها در شکل، تعداد و اندازه فراوانی میزان استفاده از نخ دندان در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………..

جدول 1-15 – رابطه وضعیت دندانی و لثه ای با سن بیمار………………………………………………………………….

جدول 4-16 – رابطه جنس بیمار با وضعیت دندانی و لثه ای…………………………………………………………….

جدول 4-17 – رابطه میزان تحصیلات والدین با وضعیت دندانی و لثه ای……………………………………………

جدول 4-18 – رابطه گروه خونی بیمار با وضعیت دندانی و لثه ای………………………………………………………

جدول 4-19- ارتباط بین تعداد واحد های خون دریافتی در سال و وضعیت دندانی لثه ای……………………

جدول 4-20 – ارتباط بین سن شروع دریافت خون و وضعیت دندانی لثه ای………………………………………..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل :

بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

مقدمه

بشر همواره در این آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوی از انحاء از دست رفتن دندانهای خود را جبران نموده و از این طریق مشكلات مضغی و زیبایی خود را جبران نماید و در این راستا سعی و كوشش فراوانی نموده است كه ادامه آن تلاشها به نسل امروزی سپرده شده و حق این است كه ما نیز تمام تلاش و توانائی‌های خود را در راه تكامل این علم بكار بریم.

امروزه پیشرفت در جنبه‌های مختلف پزشكی و امكانات رفاهی بیشتر منجر به افزایش سن متوسط مردم گشته است، از طرفی علی‌رغم پیشرفتهای غیرقابل انكاری كه در علم دندانپزشكی در جهت نگهداری و حفظ دندانهای طبیعی بعمل می‌آید، افراد جامعه در سنین پایین‌ترین دندانهای خود را از دست می‌دهند و همین دو موضوع یعنی افزایش متوسط سن و از دست دادن دندانها در سنین پایین‌تر سبب شده است تا روز به روز بر تعداد افرادیكه از پروتزهای كامل استفاده می‌كنند افزوده گردد.

انتقال از مرحله داشتن دندانهای طبیعی به مرحله بی‌دندانی كامل، دورانی است بس حساس و ناشناخته برای بیماران و باید دانست، غالباً افرادی كه دندانهای خود را از دست می‌دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی‌باشند و استخوانهای خود را از دست می‌دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی‌باشند و استخوانهای فكین آنها تراكم لازم را ندارند. از طرفی واكنشهای ترمیمی در اینگونه افراد نقصان پیدا كرده است. در این بیماران به جای الیاف پریودونت، مخاط نقش نگهداری و پشتیبانی دندانهای مصنوعی را بعهده می‌گیرد، كه باید برای بیماران توضیح داده شود، زیرا آنان انتظار دارند كه پروتز كامل همچون دندانهای طبیعی عمل كند كه مشكلی است مزید بر مشكلات دیگر.

در برخورد با بیماران بی‌دندان بایستی با معاینه دقیق، بررسی حالات جسمانی و روانی بیمار و با توجه به خواسته‌های بجا و نابجای بیمار طرح درمان مناسبی تعیین كرد و با تكنیكی صحیح و اصولی اقدام به درمان كرد، البته با پیش‌بینی نتایج احتمالی درمان و در نظر گرفتن تمام شرایط مساعد و نامساعد محیط دهان بیمار.

حفره دهان محیطی است كه اعمال مختلفی را انجام می‌دهد و درمان با پروتز صرفاً یك درمان ساده نسجی و ساختمانی نیست، بلكه بایستی با جایگزین كردن دندانهای از دست رفته حالات تشریحی، فانكشنهای طبیعی و فیزیولوژیك این ناحیه از بدن را تا حد امكان احیاء و بازسازی كرد.

در برخی از موارد با وجود اینكه عمل كننده نهایت سعی خود را در بكار بردن اصول لازم در ساختن پروتز كامل ایده‌آل می‌نماید، معهذا چه در ضمن كار و چه پس از قرار دادن پروتز در دهان بیمار با مشكلاتی مواجه می‌گردد كه به سختی می‌تواند به علت اصلی آن پی ببرد و با اظهار ناراحتی و شكایت بیمار روبرو می‌شود و علی رغم اصلاحات متعددی كه انجام می‌دهد باز مشكلات بیمار پاربرجا می‌ماند.

اشكالات و ناراحتی‌هایی كه بعد از قرار دادن پروتز كامل در دهان بیمار ایجاد می‌شود متنوع هستند، در ضمن واكنش بیماران نیز در مقابل آنها مختلف است، كه بستگی به وضع سلامت عمومی جسمی و روانی، وضعیت حفره دهان و طرز تفكر و شخصیت آنان دارد. بعضی از بیماران در برابر كوچكترین آزردگی و تحریك خارجی عكس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند و بعضی با داشتن شخصیتی قوی و كنترل عصبی خوب حتی زخم‌های شدید پروتز را بدون شكایت تحمل می‌كنند كه هر دو اینها برای بیمار مفید نیستند.

دندانپزشك باید با آگاهی بر علوم آناتومی، پاتولوژی، روانشناسی و داشتن مهارتهای لازم، عكس‌العمل‌های بافت نرم را در حالت طبیعی و پاتولوژیك تشخیص داده و بتواند یك اشكال موضعی را از مشكلات عمومی جسمی و روانی بیمار تمیز دهد.

بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
فهرست مطالب

عنوان………………………………… صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان، مروری بر آناتومی محیط دهان

1ـ مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان………… 2

ـ روشهای تشخیص

ـ نكات مهم و مؤثر در تشخیص

2ـ مروری بر آناتومی محیط دهان …………….. 4

(انسان ساپورت كننده، استخوان فكین، مخاط)

ـ ساپورت و انساج ساپورت كننده پروتز………… 5

ـ ملاحظات آناتومیك مندیبول از نظر نواحی ساپورت كننده 6

ـ ملاحظات آناتومیك ماگزیلا از نظر نواحی ساپورت كننده 8

ـ آناتومی استخوانهای ساپورت كننده فكین …….. 9

ـ فیزیولوژی استخوان……………………… 12

ـ مخاط…………………………………. 14

ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فك بالا 17

ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فك پایین 19

فصل دوم: مسائل مربوط به عدم موفقیت پروتز كامل و مشكلات پس از تحویل آن

قسمت اول (I): مسائل مربوط به بیمار كه به منظور جلوگیری از عدم موفقیت پروتز كامل بایستی در نظر گرفت

الف) شرایط، خصوصیات ویژه و خواسته‌های بیمار…. 22

ب) مسائلی كه دندانپزشك در مورد بیمار باید در نظر داشته باشد 23

ـ مرحله تحویل پروتز

ـ دستورالعمل‌های ویژه برای بیمار

قسمت دوم (II): اشكالات و مسائلی كه در ضمن كار برای دندانپزشك بوجود می‌آیند و باعث عدم موفقیت پروتز كامل می‌شوند……….. 27

1ـ گیر پروتز……………………………. 28

عوامل مؤثر بر گیر پروتز………………….. 30

2ـ روابط فكین…………………………… 31

ـ اشكال در تعیین ارتفاع عمودی و عوارض ناشی از آن 32

3ـ منطقه خنثی (Neutral Zone)…………………. 33

4ـ پلن / سطح اكلوژن……………………… 34

ـ مشكلات ناشی از تعیین نادرست پلن اكلوژن……. 34

5ـ بالانس اكلوژن…………………………. 34

ـ مشكلات ناشی از اكلوژن…………………… 34

ـ عدم بالانس اكلوژن………………………. 35

ـ عادات پارافانگشنال…………………….. 36

ـ اكلوژن تروماتیك……………………….. 36

قسمت سوم (III): تجزیه و تحلیل مسائلی كه پس از ساخته شدن پروتز و تحویل آن به بیمار پیش می‌آید

1ـ بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتزها….. 37

الف) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك بالا 37

ـ هنگام تحویل آن………………………… 37

ـ هنگام باز كردن كامل دهان……………….. 38

ـ هنگام صحبت كردن، خواندن سرود یا آواز…….. 38

ـ افتادن یا جابجایی پروتز در سمت بالانس…….. 39

ـ هنگام خندیدن………………………….. 39

ـ هنگامیكه بیمار می‌خواهد سوت بزند…………. 40

ـ هنگام بریدن لقمه غذایی…………………. 40

ـ نقش افزایش و كاهش بزاق بر گیر پروتز……… 40

ـ لق بودن كلی پروتز……………………… 41

ب) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك پایین

ـ جابجایی پروتز فك پایین بطرف بالا هنگام زیاد باز كردن دهان 43

ـ حركت پروتز فك پایین كه با حركات مختلف زبان ایجاد می‌شود 43

ـ خارج شدن پروتز هنگام فانكشن…………….. 44

2ـ بررسی مشكلات مربوط به عدم ثبات پروتز…….. 44

ـ عوامل مؤثر بر ثبات پروتز……………….. 44

I) عدم ثبات پروتز هنگام اكلوژن مركزی……….. 47

II) عدم ثبات پروتز هنگامیكه پروتزها در اكلوژن نباشند 47

III) عدم ثبات پروتز هنگام بریدن غذا…………. 48

3ـ بررسی آزردگی‌های بافت مخاطی توسط پروتز…… 48

ـ آزردگی در بافتهای دهان توسط پروتز……….. 49

ـ اشكال، علائم و نشانه‌های آزردگی‌های مخاط تحمل كننده فشار 49

ـ علائم و آزردگی‌های مخاط بستر پروتز كامل……. 50

ـ نواحی ایجاد آزردگی در بافتهای دهان ……… 52

ـ گاز گرفتن لب، گونه و زبان………………. 63

ـ ضایعات مخاط دهان ناشی از پروتز كامل……… 64

4ـ بررسی مشكلات مربوط به فانكشن……………. 67

الف ـ اشكال در بلع………………………. 67

ب ـ حالت تهوع…………………………… 68

ج ـ صدای بهم خوردم دندانها (Clicking)…………. 70

د ـ خستگی عضلات جونده…………………….. 71

ح ـ ضایعات و درد در T.m.j………………….. 71

* احساس كلی ناجور بودن پروتز (در صورتیكه دردی وجود ندارد) 71

5ـ بررسی مشكلات مربوط به زیبائی……………. 72

* زیبایی……………………………….. 72

1ـ برجستگی (پری زیربینی)…………………. 73

2ـ فرورفتگی قسمت میانی لب و شیار بین لبی (فیلتروم) 73

3ـ لب بالا فرو رفته (تو افتاده) است………… 73

4ـ مقدار زیادی از دندانها دیده می‌شوند……… 74

5ـ مصنوعی بنظر رسیدن پروتز (نمای مصنوعی)…… 74

6ـ مقدار كمی از دندانها در معرض دید هستند….. 74

7ـ عدم تقارن صورت……………………….. 74

8ـ رنگ دندانها………………………….. 74

6ـ بررسی مشكلات مربوط به تكلم……………… 75

I ـ اشكال در ادای حروف لینگو ـ آلوئولار مانند (س) 76

IIـ اشكال در ادای حروف لبی (ب م پ)…………. 77

III ـ صداهای «ف» و «و» مشخص نیستند………….. 77

IV ـ اشكال در ادای حروف زبانی ـ كامی (د (ز) ـ ت) 77

7 ـ بررسی مشكلات ناشی از عدم راحتی پروتز و علل آن 78

1) نواحی زخم شده ……………………….. 79

2) درد ………………………………… 79

3) احساس سوزش در 24 ساعت اول یا در طول 2 هفته اول 80

4) احساس سوزش در زبان – كام و گلو ………… 81

5) قرمزی نسوج زیر پروتز یا استوماتیت ناشی از پروتز 82

6) قرمز آتشین بودن تمامی نواحی مجاور پروتز همراه زبان و گونه ………………………………………. 83

7) جمع شدن غذا زیر پروتز ………………… 84

8) ارتباط بین پروتز، بزاق و ناراحتی های ایجاد شده در دهان (برسی كمیت و كیفیت بزاق)………………………. 84

9) اختلال در گیرنده های حسی ………………. 85

10) آزردگی در عضلات ……………………… 85

فصل سوم

مروری بر مقالات………………………….. 86

نتیجه و خلاصه…………………………… 108

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف :

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

مقدمه

دلایل انتخاب موضوع :

1) با انجام این فایل به این سئوال علمی و كاربردی پاسخ داده می‌شود كه استئوپورز به چه میزان روی Interface استخوان و ایمپلنت موثر است و درمان استئوپورز با استروژن و ویتامین D یا آلندرونایت می‌تواند چه تاثیری بر ارتباط استخوان در Interface با ایمپلنت داشته باشد. از طرفی ارتباط اپیتلیوم و ایمپلنت چه تأثیری بر میزان استئواینتگریشن خواهد داشت.

2) توانایی انجام این فایل از نظر تخصص دندانپزشكی، پرسنل مورد نیاز، تجهیزات و مواد مصرفی و نمونه‌های مورد بررسی كاملا موجود است.

3) موضوع طرح در ارتباط با مشكل قشر وسیعی از جامعه ما می‌باشد كه از پروتزهای دندانی استفاده می‌كنند.

4) پیشینه فایل در مورد تغییرات Osteointegration در استخوان نرمال و مبتلا به Osteoporosis وجود دارد كه هادی طرح می‌باشد. البته فایلی در مورد مقایسه تغییرات Osteointegration پس از درمان با استروژن، ویتامین D و الندرونات در استخوان فك وجود ندارد.

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف
فهرست مطالب:

فصل اول ـ مقدمه
دلایل انتخاب موضوع :
بیان مسئله :

فصل دوم ـ بررسی پیشینه فایل
تعاریف

فصل سوم ـ اهداف و فرضیات
اهداف
سؤالات:
فرضیات :

فصل چهارم ـ مواد و روش فایل
متغیرها :
جامعه آماری :
نوع مطالعه
نحوه انتخاب نمونه :
روش اجرای فایل :
طرح تجزیه و تحلیل اطلاعات:
مسائل اخلاقی :

فصل پنجم ـ یافته‌ها
یافته‌ها

فصل ششم ـ بحث و نتیجه‌گیری
بحث:
نتیجه‌گیری:
محدودیتها و پیشنهادها:
منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی سرامیک های مورد استفاده در دندانسازی

1- سرامیک های زیر ساختاری (substructure ceramics)    
2- تافنس شکست (fracture toughness)    
3-K-I.A-t    
4- نقش فلز در استحکام بخشی    
5- سیستم های فلز- سرامیک    
چینی دندان (Dental Porcelain)    
طبقه بندی پرسلان های دندانی    
ترکیبات پرسلان دندانی    
خواص پرسلان دندانی    
پرسلان های سرامیک – فلز    
پرسلان های تمام سرامیک    
مواد تمام سرامیک sinter شده    
مواد تمام سرامیک حرارت داده شده تحت فشار یا HEAT PRESSING    
مواد تمام سرامیک SLIP CAST    
تقویت کردن پرسلان های سرامیکی    
مفاهیم زمینه ای در علم سرامیک و شکست    
سرامیک های شیشه ای (glassy ceramics)    
شیشه های پر شده با ذرات (partic-filled glasses)    
سرامیک های پلی کریستال (polycrystalline ceramics)    
شیشه های بیواکتیو    
مزایا    
معایب    
مزایا و معایب سرامیک ها    
امپلنت های سرامیکی و ساختار استخوان    
استخوان اسفنجی (Can Cellaus)    
آلومینا و زیر کونیا    
سرامیک های در بیولوژی و پزشکی    
بیو سرامیک ها چه موادی هستند    
منابع و ماخذ    

1-   سرامیک های زیر ساختاری(substructure ceramics)

توسعه ی سرامیک مستحکم تر برای تمام پروتزهای سرامیکی پوشش داده شده، می تواند به صورت یک گذار به سمت افزایش درصد حجمی مواد کریستالی و کاهش حجم شیشه نشان داده شود.سرانجام این پیشرفت ها، رسیدن حجم مواد شیشه ای پروتزها به صفر است

در سال1965،McLean،گزارشی مبنی برافزایش استحکام شیشه های فلدسپاتی با افزودن ذرات اکسید آلومینیوم ارائه کرد.و در همان سال General Electricبرای اولین بار از تکنولوژی استحکام بخشی دیسپرشن به صورت کاربردی، برای مقره های خطوط فشار قوی بهره برد.در اواخر دهه ی 1980، یک روش برای افزایش قابل توجه آلومینیوم اکسید(از 55 درصد وزنی به 70 درصد حجمی)، بوجود آمد

این روش در ابتدا با پودر آلومینای سبک انجام می شد که این پودر بواسطه ی حرارت دهی به همدیگر می چسبید،سپس این توده ی آلومینایی متخلخل که مانند یک بسته، از ذرات آلومینای به هم چسبیده تشکیل شده بود را با شیشه پر می کردند.در طی فرآیند پخت آلومینا که منجز به ایجاد توده ی سبکی می شد، ذرات آلومینایی که در مجاورت هم بودند، در محل های اتصال به هم پیوند می خوردند و ایجاد یک شبکه ی سه بعدی از ذرات به هم چسبیده می شد.همچنین پس از ایجاد ساختار آلومینایی متخلخل، یک شیشه ی مذاب با ویسکوزیته ی پایین، بوسیله ی نیروهای موینیگی وارد ساختار متخلخل می شد.این کار باعث ایجاد یک ترکیب سه بعدی از آلومینا و شیشه می شود.اگر چه تنها70درصد حجمی اکسید آلومینیوم در این سرامیک وجود دارد ولی استحکام و تافنس شکست آن برابر با سرامیک های آلومینایی با100 درصد پلی کریستال است

دو پیشرفت کلیدی که اجازه ی استفاده ی کاربردی از سرامیک های کاملاً پلی کریستال را در پروتزهای ثابت کننده دارد عبارتند از

1)قابلیت استفاده از پودرهای شروع کننده ی بسیار کنترل شده

2)استفاده از کامپیوترها در پروسه های سرامیکی.برعکس سرامیک های شیشه ای، سرامیک های پلی کریستال قابلیت پرس شدن برای رسیدن به مواد با دانسیته ی بالا را در قالب های با اندازه ی بزرگتر را ندارد.سرامیک های پلی کریستال از پودر آنها تولید می شود که آنها تنها تا 70 درصد دانسیته ی تئوری شان می توان فشرده سازی کرد.از این رو سرامیک های پلی کریستال در هنگامی که با بیشترین دانسیته، پخت شوند، به اندازه ی 30 درصد حجمی شرینکیج دارند.برای داشتن پروتزهای نهایی مناسب، مقدار شرینکیج یاید به دقت اندازه گیری گردد و در طراحی به آن توجه شود

پودرهای اولیه مناسب که توانایی یکنواخت شدن در فشرده سازی را دارند.یک پیش نیاز برای رسیدن به شرینکیج قابل محاسبه و تجدید پذیر است

تحقیقات انجام شده در علم تولید سرامیک ها از اواخر دهه ی 1980 تا دهه ی 1990 منجر به دسترسی تجاری به پودرهای مناسب برای استفاده ها در زمینه ی دندانسازی شده است تقریباً همزمان با پیشرفت تکنولوژی، پالایش پودر موجب توسعه ی ماشین های کامپیوتری و افزایش قابلیت محاسبه ی دستگاه های سه بعدی داده شده است

دو روش برای تولید پروتز از سرامیک های پلی کریستال و به صورت تجاری ارائه شده است که در هر روش، یک قطعه ی خام با اندازه ی بزرگتر از حد مطلوب ایجاد می شود و در محاسبه ی خواص شرینکیج این قطعه ی خام از دستگاه های سه بعدی داده استفاده می شود.در روش اول، یک قالب با اندازه ی بزرگتر از حد مطلوب بر اساس 20000اندازه گیری از قالب آزمایشگاهی اسکن شده، ساخته می شود.سپس اکسید آلومینیوم یا اکسید زیرکونیوم در داخل این قالب فشرده شده که مقدار فشردگی بر اساس شرینکیج مطلوب محاسبه می گردد

در روش دوم، یک قطعه ی نیمه خام از اکسید زیرکونیوم ماشین کاری شده و به قطعه ی مورد نظر تبدیل می شود که اندازه ی آن کمی بزرگتر از حد مطلوب است که علت آن این است که پس از پخت نمونه به اندازه ی مورد نظر برسد.در این سیستم، دانسیته ی هر قطعه ی اولیه برای محاسبه ی دقیق شرینکیج قطعه بر روی آن ثبت می شود.در واقع در این روش که روش جولی در ساخت قطعات سرامیکی معروف است، یک قطعه ی سرامیکی بوسیله ی یک ماشین تراش از قطعه خام بدست می آید

اکسید زیرکونیوم بهبود یافته زیرکونیای بهبود یافته از لحاظ تافنس (چقرمگی)، یک سرامیک پلی کریستال است که در حال حاضر برای کاربرد های دندانپزشکی در دسترس است.البته به خاطر اینکه این ماده مکانیزم و همچنین تافنس شکست متفاوتی بست به دیگر سرامیک های پلی کریستال است که در حال حاضر برای کاربردهای دندانپزشکی در دسترس است. البته به خاطر اینکه این ماده مکانیزم و همچنین تافنس شکست متفاوتی نسبت به دیگر سرامیک های پلی کریستال دارد، باید مورد بررسی جداگانه ای قرار گیرد.که جزئیات تافنس شکست واستحکام این ماده را در بخش زیر بیشترمورد بررسی قرار می دهیم.اما در اینجا کافیست که تافنس را به معنای اشکال در رشد ترک در نظر بگیریم

 برخلاف آلومینا، اکسید زیرکونیم در طی پخت از یک حالت کریستالی به حالت دیگر تغییر شکل می دهد.در دمای پخت زیرکونیا در حالت تتراگونال است و در دمای اتاق به حالت مونوکلینیک در می آید.یک سلول واحد مونوکلینیک، 404درصد بیشتر از زمانی که تتراگونال است ،فضا اشغال می کند.البته این مسئله باعث فروریختن زیرکونیا در فرآیند سردکردن، می شود.و ساختار زیرکونیا را ناپایدار می کند.در اواخر دهه ی 1980، مهندسین سرامیک توانستند ساختار تتراگونال را در دمای اتاق و به کمک اضافه کردن مقدار کمی (3-8 درصد)کلسیم پایدار کنند که بعداً بجای کلسیم از ایتریم (yttrium)و یا سریم(cerium)استفاده شد.اگر چه این حالت در دمای اتاق پایدار است ولی حالت تتراگونال حالتی نیم پایدار است .این بدان معناست که انرژی بدام افتاده ای در داخل ماده وجود دارد که مانع برگشت به حالت مونو کلینک می شود.تنش متمرکز در جلوی گسترش ترک برای راه انداختن تغییر حالت در داخل دانه های سرامیکی و درنزدیکی قسمت تیزترک کافی می باشد.که در این حالت افزایش 404درصدی حجم، مفید واقع می شود و ترک بسته می شود.و از پیشرفت آن جلوگیری می شود .(در واقع، تغییرحالت موجب کاهش شدت تنش محلی می شود)

مقدار تافنس شکست در این ماده ، دو برابر و یا حتی چند برابر سرامیک های آلومینایی است در واقع اکسید زیرکونیوم بهبود یافته، پتانسیلی خوب برای مواد زیر ساختاری از خود نشان می دهد.مشکلاتی که ممکن است در مورد این سرامیک زیرکونیایی بوجود بیاید شامل عدم ثبات دراز مدت در حضور آب، مسائل سازگاری پرسلانی و تعدادی از محدودیت ها در انتخاب مواد به خاطر خاصیت مات بودن شان، می شود.به هر حال، بر اساس تجربیات بدست آمده در استفاده از این مواد در تهیه ی پروتزها، مشکلات عمده ای دیده نشده است

استحکام و تافنس شکست (strength and fracture toughness)

سه خاصیت مربوط به ساختار داخلی ماده وجود دارند که برای تولید مواد ساختاری به آن ها توجه می شود

این سه خاصیت به صورت زیر هستند

1)استحکام (strength)

2)تافنس شکست(fracture toughness)

3)قابلیت شیمیایی جلوگیری از رشد ترک

مهمترین نکته ای که باید در مورد استحکام بدانیم این است که استحکام یک خاصیت ذاتی مواد نیست، این بدان معناست که مقداراستحکام به وضعیت ماده و نحوه و روش آزمون سنجش استحکام بستگی دارد

تافنس شکست(که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد)یک خاصیت ذاتی تر سرامیک هاست که در هنگام مقایسه ی مواد تجاری بسیار مفید است

استحکام (strength)

استحکام یک اندازه گیری کلی از سه چیز است که شامل موارد زیر می شود

1)نوع و اندازه ی ترک های حاصل از شروع شکست و توزیع آنها

2)تافنس شکست

3)تأثیرات آب

اگر این سه چیز به خوبی کنترل شود موجب ایجاد محیط واقعی برای پروتز می شود، سپس مقایسه ها بر اساس استحکام دارای معنا می شوند.ترک های بوجود آمده درنمونه ها اغلب نتیجه ای از مراحل تولید پروتز است.اما ترک ها همچنین می توانند بر اساس ذات خود ماده نیز ایجاد شوند؛ از این رو بهترین اندازه گیری استحکام از نمونه های مورد آزمایش، حاصل می شود که تمام مراحل تولید دندانسازی و آزمایشگاهی استاندارد قابل انجام نیست و تهیه ی شرایط مطلوب آزمایشات قطعات دندانسازی کاملاً شبیه به شرایط حقیقی نیست و استحکام اندازه گیری شده ممکن است که بی معنا باشد

به عبارت دیگر، اگرچه پروتزهای واقعی به اندازه ی کافی شرایط تولید سرامیک ها را منعکس می کند،تنش های وارده بر پروتز نقطه ی شکست (مثلاً استحکام)را به سختی می توان محاسبه کرد.به علاوه بیشتر تلاش ها درجهت تکرار بارگذاری بالینی بر روی پروتزها، با شکست های حاصل از زیان های تولیدی در طی مراحل تست کردن، روبروست.و جالب این است که این شرایط هیچگاه در شرایط بالینی دیده نشده است.از سال1958،این حقیقت فهمیده شد که آب استحکام اکثر شیشه و سرامیک ها را کاهش می دهد .آب،مانند یک ماده ی شیمیایی عمل کرده و وجود آن در ترک ها موجب رشد آرام آنها می شود.که این رشد ترک ها در شرایط دیگر پدید نمی آید(درشرایط نبودن آب)

سرامیک ها با شدت متفاوتی نسبت به آب حساس اند و این حقیقتی است که به خوبی کنترل نشده است.ودرحقیقت آب عاملی است که موجب بوجودآمدن اختلاف در داده های اندازه گیری شده در تست های استحکام است.آب در کلیه ی سطوحی که در معرض ترشحات بزاقی قرار می گیرد، وجود دارد.البته آب همچنین در سطوح چسبانیده شده تیوپ های دندانپزشکی نیز نفوذ می کنند؛ همه ی سیمان های دندان پزشکی اجازه ی نفوذ آب (ترشحات بزاقی و;)را از داخل خود می دهند

البته نکته ی قابل توجه این است که داده های مربوط به استحکام تنها در مورد مواد خالص بیان می شود در حالی که پروتزها عمدتاً از مواد چندگانه ساخته شده اند که هر کدام از این مواد خواصی متفاوت دارند. عملکرد چنین پروتزهایی ممکن است حالت بی ثباتی داشته باشد. زیرا این پروتزها از چند ماه ساخته شده اند همچنین عدم انطباق ضرایب انبساط حرارتی این مواد می تواند موجب بروز شکست در پروتز بشود. برای مثال یک نوع ازیک پروتز تمام سرامیک می تواند به دلیل تنش ها و ترک های بوجود آمده که در بین بخش هسته و روکش، بشکند. شبیه به بحث قبل، یک روکش تک قسمتی دندان می تواند از قسمت داخلی اش بشکند که علت آن اعمال نیرو بوسیله ی جویدن اجسام سخت و آدامس می باشد. این شکست های اتفاقی بیشتر در بخش سیمانی قطعه روی می دهد. (بخاطر اینکه بخش سیمانی قطعه آسیب پذیر است.) احتمال بقاء این قطعه به نوع سیمان استفاده شده در ساخت روکش دندان، بستگی دارد

بنابراین، استحکام چیزی بیشتر از یک اندازه گیری نامعلوم از خاصیت ذاتی ماده است و باید از آزمون استحکام در قضاوت کردن در مورد عملکرد سیستم های سرامیکی جدید استفاده کرد یک اندازه گیری بهتر برای مقایسه کردن عملکرد ساختاری سرامیک ها، تافنس شکست است، اما در مورد رفتار یک ماده تنها، این روش محدودیت دارد

2- تافنس شکست (fracture toughness)

به خاطر اینکه سرامیک ها از طریق رشد ترک های موجود در نمونه می شکند، فهمیدن نحوه ی این امر، مفید می باشد. نیروهای کششی موجب ایجاد تنش در قسمت نوک ترک می شود. همین طور که نیروها افزایش می یابد، شدت تنش های بوجود آمده در بخش نوک تیز ترک نیز به سرعت افزایش می یابد. در حالت کلی باز شدن مستقیم، بدون حرکت در جهت سطح و بدون ایجاد حالت برشی رامدIباز شدن می گویند. و شدت تنش بوجود آمده با این نوع باز شدن را با K (کا) نشان می دهند.بنابراین، شدت تنش در یک قسمت نوک تیزترک در حالت مد I باز شدن را به صورت زیر می نویسند

3- K_I.A_t

در حالت بحرانی از شدت تنش، ترک ناپایدار شده و قطعه ی سرامیکی به دو بخش تقسیم می شود. شدت تنش بحرانی برای مد I بازشدن، با KIcنشان داده می شوند که واحد آن است. ، به طور عمومی به حالت ماده بستگی ندارد. و برای مقایسه ی مواد مختلف می تواند مورد استفاده قرارگیرد. مقدار K_IC برای چینی های سرامیک –فلزی تقریبا 0/9 تا 1/2 و برای سرامیک های تقویت شده با لوسیت که دندانسازی مورد استفاده قرار می گیرد، مقدار K_IC تقریباً 1/5 تا 1/7 است. مقدار K_IC برای آلومینا تقریباً 4/5 و بای زیر کونیای بهبود یافته این مقدار بین 8 تا 12 و برای آلیاژهای فلزی تقریباً 20است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

 چکیده

مقدمه

کلیات

متغیر های موثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان

1-اضطراب مادری

2-تاریخچه پزشکی

3-آگاهی از مشکلات دندانی

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری

والدین بیمار خردسال

راهبرد های گروه دندانپزشکی

کنترل رفتار و ارتباط با کودکان

مروری بر مقالات

اهداف مطالعه

مواد و روش ها

معیارهای ورود به مطالعه

ساخت فیلم

روش اجرای تحقیق

آزمون t  و روش : V.C

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

1-Abushal M,Adenubi J:Attitudes of Saudi parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.J Dent Child.2003;70:104-

2-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap

3-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap 3:35-

4-WWW.AAPD.org:Guidline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient.Revised 2006.Reference Manual 2006-

5-Pinkham JR,Cassmassimo PS:Pediatric dentistry infancy through adolescence.4thEd.Elsevior.2005;chap 23:394-

6-Kupietzky A:Effects of video information on parental preoperative aمقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکانiety level and their perception of conscious sedation V.S General Anesthesia for dental treatment of their young child.J clin Pediatr 2006;13:151-

7-Alammouri M:The Attitudes of parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.Jclin Pedatr Dent 2006;30:310-

8-Eaton J.J,McTigue D.J,Fields H.W,Beck F.M:Attitudes of contemporary parents toward behavior management  techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 2005;27:107-

9-Peretz B,Zadik D:Parents attitudes toward behavior management techniques during dental treatment.J Pediatr Dent.1999;21:201-

10-Scott S,Gracia-Godoy F:Attitudes, of Hispanic parents toward behavior management techniques .J Dent Child.1998; 7  :128-

11-Lawrence SM,Wilson S.Odom JG ,McTigue DJ et. al:Parental  attitudes  toward behavior management techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 1991;13:151-

12-Havelka C,McTigue D,Wilson S et.al:The influence of social status and prior explanation on parental attitudes toward behavior management techniques.J Pediatr Dent 1992;14:376-

13-Murphy MG,Fieldes Jr HW,Machen JP.Parental acceptance of pediatric dentistry behavior management techniques.Pediatr Dent .1984;6:193-

کلیات

پایه و اساس رشته دندانپزشکی کودکان توانایی هدایت کودکان با تجربیات دندانپزشکی آنها است.در کوتاه مدت این مهارت دندانپزشک امتیازی برای تامین نیازمندی های فوری دندانپزشکی کودکان است.بیشتر آثار سودبخش ماندگار نیز ، هنگامی که بذر های سلامت دندانی آینده کودکان در اوایل زندگی کاشته شود،حاصل می شود.اگر هدف حرفه دندانپزشکی را ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به این رشته و بهبود سلامت دندانی جامعه بدانیم ، کودکان راه منطقی رسیدن به این هدف در آینده اند

متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان

کودک مضطرب و ترسویی که پیش بینی ملاقات ناخوشایندی را می کند،در مقایسه با کودکی که ترس واضطراب کمتری دارد،بیشتر مستعد داشتن چنین تجربه ناخوشایندی است.اضطراب یا ترس بر رفتار کودک و بر موفقیت ملاقات دندانپزشکی تاثیر زیادی می گذارد.مکتبهای مختلف روانشناسی اضطراب را خصوصیتی شخصیتی می دانند،اما عقاید گوناگونی را درباره منشا این ویژگی ابراز می کنند.متغیر های بسیاری را در پیشینه کودکان با این رفتارها ،مربوط دانسته اند: (3)

1-اضطراب مادری

در سالهای گذشته مرسوم بود که مادران بیشتر از پدران کودک را به مطب دندانپزشکی می آوردند.اضطرابی که مادران در ملاقاتهای دندانپزشکی از خود نشان می دادند،منابع دندانپزشکی را تحت تاثیر خود قرار داده است.اگر چه در آینده نزدیک ممکن است این عنوان به “اضطراب والدین”تغییر نام دهد.در حال حاضر چنین تغییری می تواند زود هنگام باشد.بیشتر تحقیقات نشان دهنده رابطه مهمی بین اضطراب مادر و رفتار کودک از نظر همکاری در اولین ملاقات دندانپزشکی است.اضطراب زیاد والدین بر رفتار کودکان آنها تاثیر منفی دارد.دانسته های علمی نشان می دهد که اضطراب مادران بر کودکان در تمام گروههای سنی تاثیر دارد. بیشترین اثر آن بر کودکان زیر 4 سال است. زیرا همزیستی بین کودک و مادر از نوزادی آغاز می شود و به تدریج رو به کاهش می گذارد.(3)

2-تاریخچه پزشکی

توافق عمومی وجود دارد که کودکانی که دارای تجربه مثبت پزشکی هستند، همکاری بهتری با دندانپزشکان دارند. کیفیت ملاقاتهای گذشته از نظر احساسی از تعداد ملاقاتها مهم تر است. دردی که کودک در ملاقاتهای پزشکی قبلی تجربه کرده است ، نکته مهم دیگری در تاریخچه پزشکی اوست. این درد ممکن است ، خفیف یا شدید ، حقیقی یا خیالی باشد. با وجود این باور های والدین در مورد درد ملاقاتهای پزشکی گذشته نیز بررفتاروهمکاری کودک درمحیط دندانپزشکی موءثراست

همچنین مطالعات نشان میدهد که تجربیات بد جراحی گذشته،بر رفتار کودکان در اولین ملاقات دندانپزشکی تأثیر دارد،اما این حالت در ملاقاتهای بعدی دیده نمی شود.(3)

3-آگاهی از مشکلات دندانی

برخی از کودکان ممکن است از مشکلات دندانی خود آگاه باشند.این مشکل ممکن است وخیم مانند آبس مزمن دندانی ویا ساده مانند رنگ گیری با منشأ خارجی دندانها باشد.با وجود این گرایشی به رفتار در اولین ملاقات دندانپزشکی وجود دارد،زیرا کودک میداند که مشکل دندانی دارد. چنین رفتاری ممکن است از جانب والدین به کودک انتقال یابد

دندانپزشک با آگاهی از اهمیت این متغیر می تواند والدین را از ارزش اولین ملاقات دندانپزشکی کودک قبل از بروز مشکلات دندانی آگاه سازد.(3)

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری

در طی معاین کودک میزان همکاری وی مورد توجه قرار می گیرد، زیرا کلیدی برای انجام درمان محسوب می شود

روشهای گوناگونی برای طبقه بندی رفتار کودکان در محیط دندانپزشکی وجود دارد

طبقه بندی بالینیWright  کودکان را در سه دسته قرار می دهد:   1- همکار   2- فاقد توانایی همکاری   3- بالقوه همکار

1-    کودکان همکار دارای آرامش معقول و حداقل بیم و هراس هستند و حتی ممکن است علاقه مندی و اشتیاق از خود نشان دهند.آنها می توانند با روش مستقیم و شکل دهی به رفتار درمان شوند. وقتی معیاری برای رفتار تعیین می شود،آنها در آن چهار چوب عمل می کنند

2-    کودکانی که نمی توانند همکاری کنند بر عکس هستند.کودکان خردسال در این دسته قرار دارند زیرا به علت سن کم ارتباط با آنها مشکل است و نمی توان درک مطلب را از آنها انتظار داشت.گروه دیگری که همکاری نمی کنند ، دچار ناتوانیهای خاص یا معلولیت هستند.شدت وضعیت آنها مانع همکاری به روش معمول است. در چنین مواردی که کودک فاقد توانایی همکاری است ، باید روشهای کنترل رفتاری ویژه ای را به کار برد مثل P.B

مشکل رفتاری ، واژه مشخصی است که می توان به کودکی نسبت داد که با استعداد است ، ولی توانایی همکاری ندارد. رفتار اینها با کودکانی که فاقد توانایی همکاری هستند متفاوت است ، زیرا این کودک توانایی انجام همکاری را دارد

روش دیگری که در تحقیقات علوم رفتاری به کار می رود سنجش رتبه ای رفتار Frankl است.این معیار رفتار های مشاهده شده را به 4 دسته تقسیم می کند که از کاملا مثبت تا کاملا منفی متغیر است. شرح مقیاس به این گونه است

رتبه 1 / کاملا منفی: از درمان سر پیچی می کند و به شدت گریه می کند یا تر سو است

رتبه 2 / منفی: تمایل به قبول درمان ندارد ، همکاری ندارد، شواهدی از رفتار منفی نشان می دهد ولی چشمگیر نیست ( کج خلقی ، کناره گیری )

رتبه 3 / مثبت : درمان را قبول می کند همزمان احتیاط هم دارد،تمایل به موافقت با دندانپزشک را دارد، همزمان شرط می گذارد ولی دستورات دندانپزشک را با همکاری پیروی می کند

رتبه 4 / کاملا مثبت: رابطه خوبی با دندانپزشک دارد و به اعمال دندانپزشکی علاقه مند است ، می خندد و لذت می برد

روش طبقه بندی Frankl وسیله تحقیق عمومی است و برای ثبت رفتار های کودکان در مطب دندانپزشکی باید به شکل مختصر در آید.درمانگر می تواند کودکانی را که رفتار همکارانه مثبتی از خود نشان می دهند با علامت + یا ++ مشخص کند . بر عکس رفتار غیر همکارانه را با نشانه های – یا – – یاد داشت نماید. نقص این روش ، کافی نبودن اطلاعات بالینی درباره کودکان غیر همکار است. برای مثال اگر کودکی به عنوان – تلقی شد به کار برنده این روش طبقه بندی مجبور است که کیفیت واکنش را تعریف و درجه بندی کند. با ثبت “- ، گریان ” توصیف بهتری از مشکل بالینی حاصل می شود.(3)

والدین بیمار خردسال

والدین تقریبأ از هنگام تولد فرزندانشان، رفتار آنها را به کمک رفتارهای ویژ انتخابی تشویق و تنبیه ،روشهای انظباطی و مقداری آزادی دادن شکل میدهند.حداقل در سالهای اول،اصولاً این والدین هستند که کودکان کارهای خوب وبد را از آنها می آموزند. فرهنگ والدین و  وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین تا حدّی در قبول روشهای کنترل رفتاری تأثیر دارد . بعنوان مثال اکثر والدینی که وضعیت اجتماعی- اقتصادی بهتری دارند مخالف روش بیهوشی عمومی هستند. کاهش قبول این روش ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که گروه اجتماعی مرفه تر نسبت به خطر های بیهوشی عمومی آگاهتر هستند

همچنبن اکثر والدین آینده نگر و وظیفه شناس با سطح متوسط ،تمایل به دریافت فوری مراقبتهای دندانپزشکی هستند وآنها مسواک زدن و معاینات دندانپزشکی را به عنوان امری بدیهی می پذیرند.برخی دیگر از والدین هم از نظر اقتصادی- اجتماعی در درج متوسط یا بالا قرار دارند و ممکن است از اهمیت دندانپزشکی به خوبی آگاه باشند ولی به درستی به آن نپردازند. گاهی اوقات این والدین آنقدر گرفتار زندگی روزانه خود هستند که فرصت همکاری با برنامه های بهداشت دهان یا حتی آوردن کودک خود به مطب دندانپزشکی را ندارند. بنابراین قواعد کلی همیشه صادق نخواهد بود. با توجه به درک اهمیّت نقش والدین در مثلث درمانی  دندانپزشکی کودکان و لزوم جلب همکاری آنها، اهمیّت گفتگو با والدین آشکار می شود.والدین کودک بیمار اغلب به آگاهی و راهنمایی در مورد درمانهای دندانپزشکی کودکانشان نیاز دارند .ما در جامعه ای پر ادعا زندگی می کنیم و بهبود رابطه با والدین امری حیاتی است

رفتارهای کودکان در مطب های دندانپزشکی قویاً مرتبط با روش زندگی والدین – ترجیحات و خواسته های آنهاست.(3)

 راهبرد های گروه دندانپزشکی

 هدف اصلی در درمانهای دندانپزشکی این است که علاوه بر درمان گام به گام نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی در کودکان ایجاد شود ،از این رو باید ابتدا رفتار کودکان را قبل از وعده ملاقات تغییر داد. روشهای متعددی در این زمینه وجود دارد

– فیلم یا نوارهای ویدیوئی برای ایجاد مدل کودکان خردسال تهیه شده،با این هدف که بیمار رفتارهای شبیه مدل از خود نشان دهد

– همچنین تغییر رفتار قبل از وعده ملاقات می تواند با استفاده از مدلهای زنده مانند خواهر و برادر، کودکان دیگر یا والدین انجام شود در این مواقع بسیاری از کودکان خردسال بعد از معاین والدینشان  می خواهند از صندلی دندانپزشکی بالا روند

– یکی دیگر از روشهای تغییر رفتار فرستادن نامه قبل از وعده ملاقات است. تماس قبلی با والدین می تواند راهی را برای آماده سازی کودک در نخستین ملاقات دندانپزشکی فراهم کند.(3)

کنترل رفتار و ارتباط با کودکان :

روشهای گوناگونی برای کنترل رفتار و ارتباط با کودکان در مطب دندانپزشکی وجود دارد که شامل

 1-       شکل دهی رفتار

2-       باز آموزی

3-       شرطی سازی آزارنده

 1-شکل دهی رفتار[1]:یک تکنیک معمول و غیر فارماکولوژیک  بوده و حالتی از تغییر رفتار یا Behavior Modification است که بر اساس اصول یاد گیری اجتماعی است و عملی است که کودک را به آهستگی به سمت رفتارهایی دلخواه هدایت می کند و تا زمانی که درمانگر به خواسته اش نرسد ادامه می یابد

بر طبق این نظریه بیشتر رفتارها از طریق یاد گیری است و این خود باعث برقراری ارتباط بین محرک و پاسخ می شود. لذا به آن تئوری تحریک-پاسخ((Stimulus-Response theory نیز می گویند.از موارد مهمی که در شکل دهی رفتار باید به آن دقت کرد بیان هدف کلی برای کودک ،بیان ضرورت انجام کار برای کودک و شرح عمل در چند قسمت و هدایت به صورت آهسته است. البته بیان توضیحات باید در سطح درک کودک بوده و باید رفتارهای مناسب کودک تقویت شده  و به رفتارهای نامناسب اهمیت داده نشود.روش TSD شبیه شکل دهی رفتار است ولی با آن تفاوت دارد.Addelston تکنیک TSD را معرفی کرده و این تکنیک از سال 1959 که معرفی شد تا کنون به عنوان اساس کنترل رفتاری شناخته شده است.TSD مجموعه ای از شبیه سازی های پی در پی است.این روش جزئی از شکل دهی رفتار است که باید توسط تمام اعضای تیم دندانپزشکی اجرا شود.(3)

2-    باز آموزی[2]:کودکانی که در مطب مضطرب بوده یا رفتار منفی دارند(در نتیجه ملاقات دندانپزشکی قبلی یا توضیح نامناسب توسط والدین یا هم سن و سالان  در مورد دندانپزشکی)

نیاز به باز آموزی دارند که با تکنیک های خنثی سازی یعنی کاربرد روشهای دیگر ، اهمیت ندادن یا پرت کردن حواس کودک می توان این روش باز آموزی را انجام داد که در نهایت منجر به شکل دهی رفتار می شود.دندانپزشک در مواجهه با رفتار منفی کودک همیشه باید به هدف خود که ایجاد مجموعه جدیدی از معانی در ذهن کودک است توجه داشته باشد.اگر انتظار کودک از صدمه دیدن تقویت نشود ، رشته جدیدی از انتظارات را یاد می گیرد .دندانپزشک می تواند مطمئن باشد که کودک درک جدیدی از مطب دندانپزشکی و ارتباط تازه ای با دندانپزشکی پیدا کرده است، در نتیجه رفتار ناپسندی که در گذشته کسب کرده بود ، فروکش می کند.این مسئله مهم را باید مد نظر قرار داد که برای تغییر در پاسخ باید محرک را تغییر داد یعنی در مواجهه با رفتار منفی باید یک سلسله موارد جدید در ذهن کودک تداعی گردد.افراد به محرکهای شرطی پاسخ می دهند اگر محرک اصلی با محرک جدید خیلی به هم شبیه باشند آنگاه پاسخ نیز مشابه خواهد بود این اصل به “قانون کلی محرک”یا”Stimulus generation “معروف است. اگر کودک تجربه ناخوشایندی از مطب دندانپزشکی دارد سپس به مطب دیگری نزد دندانپزشک دیگر و محیط و کارکنانی متفاوت برود، هنوز بیم دارد رخدادهای ناخوشایند قبلی را در مطب جدید نیز مشاهده کند. گروه دندانپزشکی باید چیز ” متفاوتی ” را برای خنثی کردن این پندار از خود نشان دهند. استفاده از N2O می تواند یکی از روشهای باز آموزی باشد زیرا استفاده از این ماده بیانگر نوعی تفاوت در روش درمان است.(3)

3-شرطی سازی آزارنده[3]:این روش با نام HOME (دست بر روی دهان ) نیز معروف است که برای جلب توجه کودکان خیلی ناسازگار به کار میرود و شامل محدود کردن کودک ناسازگار و رفع محدودیت در صورت سازش و همکاری کودک است.یعنی با شروع رفتار نامناسب کودک ، روش HOME انجام شده و دندانپزشک دستش را روی دهان کودک می گذارد و در صورت همکاری کودک دستش را از روی دهان کودک بر می دارد.همزمان با بکارگیری این تکنیک باید تکنیک V.C هم بکار رود.تاکید شده که روش شرطی سازی مخالف معمولا کاربرد ندارد.اما در رویارویی کودکان 3 تا 6 ساله که توانایی برقراری ارتباط مناسبی دارند، به عنوان آخرین چاره به کار میرودLevitas  تاکید میکند که این روش برای کودکان خیلی خردسال ، نابالغ و آنهایی که ناتوانی و معلولیت جسمی ، ذهنی یا روانی دارند پذیرفتنی نیست همچنین در کاربرد این روش نباید مانع تنفس کودک شد و دست روی بینی کودک گذاشت.(3و5)

 هدف این روش کنترل رفتاری ، ترساندن کودک نیست ، بلکه هدف جلب توجه کودک و ساکت کردن کودک است تا او صحبتهای دندانپزشک را بشنود و به دستوراتش (مثل باز کردن دهان.(5)

در کل روشهای کنترل رفتاری در دندانپزشکی کودکان به دو دسته : 1-راهنمای رفتاری پایه ای و 2- راهنمای رفتاری پیشرفته تقسیم می شود

روشهای پایه ای شامل

N2O/P.S/Dis./P.R/Non Verbal Communication/V.C/TSD است

روشهای پیشرفته شامل : Protective Stabilization/Sedation/HOM/G.A است.(4)

TSD: T= توضیح شفاهی روند کار با کلمات متناسب با سطح کودک (Tell)

            S= نشان دادن نحوه انجام کار به بیمار (Show)

            D= انجام دادن کار دندانپزشکی روی کودک (Do)

این تکنیک دیکته می کند که قبل از انجام هر کار دندانپزشکی ( به جز تزریق بی حسی یا هر روندی که باعث ترس کودک می شود و توضیح آن باعث سر کشی کودک می شود مثل پالپکتومی ) ، به کودک گفته شود که چه کاری قرار است انجام شود و سپس نشان داده شود و در نهایت عمل دندانپزشکی انجام شود. برای رسیدن به نتیجه دلخواه ، لازم است دندانپزشک لغات جایگزینی برای وسایل و کارهای خود به کار برد که برای کودک قابل فهم باشد مثلا به جای سر ساکشن از جارو برقی آب دهان یا به جای پوآر آب و هوا از تفنگ آبی و بادی استفاده کند یا به جای سر توربین از کلمه سوت استفاده کند.TSD  یک روش آموزشی است. وقتی که کودک اطلاعاتی را راجع به یک کار دندانپزشکی ، یک تکنیک یا یک وسیله بدست آورد، ترس او از ناشناخته بر طرف می شود.(5)

V.C: تغییر کنترل شده میزان بلندی و تون صدا برای تاثیر روی بیمار و جلب توجه و همکاری بیماراست.(4)در این روش لازم است اقتدار بیشتری را در برقراری ارتباط با کودک اعمال کرد.آهنگ صدا بسیار مهم است. باید آهنگ صدا در بر دارنده این مفهوم باشد که ” من اینجا رئیسم”. چهره دندانپزشک نیز باید نشان دهنده اعتماد به نفس وی باشد.در حقیقت یک دندانپزشک می تواند از روش کنترل صدا و حالت چهره استفاده کند.(5)

Non Verbal Communication: هدایت رفتار از طریق تماس مناسب بدنی ( مثل گذاشتن دست روی شانه کودک ، در حالی که کودک بر صندلی دندانپزشکی نشسته ) می تواند احساس دوستی و گرمی را برساند.Greenbaum  و همکارانش در یافتند که این نوع تماس بدنی به آ رامش کودکان 7تا 10 ساله کمک می کند.همچنینحالت صورت دندانپزشک جزئی از ارتباط غیر کلامی است.(3)

P.R: جایزه دادن به کودک در قبال رفتارهای مطلوب حین درمان دندانپزشکی جهت تشویق کودک و تکرار آن در آینده است. همه مردم و نیز کودکان واکنشی مثبت نسبت به تشویق دارند. بعلاوه دندانپزشکی کارامد برای کودک به معنای ارتباط موءثر بین دندانپزشک و کودک و بر عکس می باشد. (4)

Dis.: پرت کردن حواس کودک از یک پروسه دندانپزشکی ناخوشایند است. دادن یک استراحت کوتاه وسط یک پروسه دندانپزشکی پر استرس ، استفاده مناسب و بجا از روش Dis. است. هدف از Dis.  کاهش ناراحتی بیمار و تغییر یا جلو گیری از رفتار منفی کودک است. این روش را برای هر بیمار میتوان به کار برد و عدم تجویز خاصی ندارد.(4)

P.S: همیشه کودکان از والدینشان جدا نمی شوند. کودکان زیر 36 تا 40 ماهگی اغلب در صورتی که والدین همراه با آنها به محل کار بیایند ، همکاری بهتری خواهند داشت. اغلب والدین کودک کوچکتر از 3 سال ،می دانند که آیا کودکشان در حضور آنها همکارتر است یا خیر. در سنین بالاتر از 3 سالگی اغلب کودکان ، نیازی به همراهی والدین ندارند ولی دندانپزشک ممکن است ترجیح دهد که والدین کودک را در طی ملاقات دندانپزشکی همراهی کنند. اگر والدین کودک بزرگتر از 3 سال ، همراه وی به محل کار بیایند ، باید آنها را آماده ساخت تا در صورت بد رفتاری و عدم همکاری کودک ، اتاق کار را ترک کنند. این توافق بین والدین و دندانپزشک درباره ترک اتاق کار باید پیش از نشستن کودک روی صندلی دندانپزشکی انجام گیرد.(5)

N2O: یک تکنیک موءثر و ایمن جهت کاهش اضطراب کودک و بهبود برقراری ارتباط با کودک است. اگر دندانپزشک از نیتروز اکساید و اکسیژن استفاده می کند باید به روشی ، کودک را با دستگاه آن و قطعه وسیله ای که روی بینی او قرار خواهد گرفت و احساسی که تجربه خواهد کرد ، آشنا کند.(5)

Protective Stabilization : محدود کردن حرکت کودک با یا بدون اجازه از بیمار جهت به حد اقل رساندن خطر آسیب به بیمار حین کار ، ناشی از حرکت بیمار است. هدف از این روش ، محدود کردن آزادی حرکت کودک با یا بدون اجازه بیمار جهت کاهش خطر جراحت او حین انجام درمان دندانپزشکی است. محدود کردن ممکن است توسط فرد دیگری غیر از دندانپزشک (دستیار ) یا یک وسیله ثابت کننده یا ترکیبی از ایندو باشد . استفاده از این روش ،پتانسیل ایجاد عواقب جدی نظیر آسیب روانی ، از بین رفتن ارزش و اعتبار شخص ، بی حرمتی به حقوق شخص و حتی مرگ را دارد. از این رو دندانپزشک باید شرایط هر فرد را در نظر بگیرد و این روش را به کار برد. موارد تجویز این روش

1-       بیماری که نیاز به تشخیص سریع یا درمان محدود دارد و به علت عدم بلوغ نمی تواند همکاری کند

2-       بیماری که نیاز به تشخیص سریع یا درمان محدود دارد و  نمی تواند به علت ناتوانی ذهنی و فیزیکی همکاری کند

3-       زمانی که ایمنی بیمار ، پرستاران و دندانپزشک یا والدین بیمار بدون استفاده از این روش به خطر می افتد

4-       بیمارانی که داروی آرام بخشی به آنها داده شده و نیازمند محدود سازی یا کمک جهت کاهش حرکات ناخواسته هستند.(4)

Sedation : برای بیمارانی کاربرد دارد که به عللی مثل سن یا وضعیت پزشکی ، فیزیکی یا روانی نمی توانند مراقبتهای دندانپزشکی را دریافت کنند.اهداف این روش حفظ ایمنی بیمار و سلامت او ، کاهش ناراحتی و درد ، کنترل اضطراب و کاهش آسیب روانی و کنترل حرکات بیمار جهت انجام بی خطر پروسه دندانپزشکی و در نهایت برگرداندن بیمار به وضعیتی که امکان ایجاد هوشیاری بدون خطر وجود داشته باشد.موارد تجویز Sedation

1-       بیماران مضطربی که روشهای کنترل رفتاری پایه و اولیه برای آنها موفقیت آمیز نبوده است

2-       بیمارانی که به علت نا توانی فیزیکی و ذهنی ، عدم بلوغ ذهنی و احساسی قادر به همکاری نیستند

3-       جهت بیمارانی که Sedation  می تواند باعث حفاظت ذهن و روان در حال رشد آنها و کاهش خطرات پزشکی باشد

4-    داروهای آرام بخش ممکن است از راههای استنشاقی یا خوراکی ، مقعدی ، زیر مخاطی ، داخل عضلانی و یا داخل وریدی تجویز شوند.ترکیب داروها و انتخاب یکی از روشهای تجویز فوق برای بیشتر کردن اثر و افزایش ایمنی و پذیرش بیمار متداول است.استنشاق ترکیب N2O –O2 اغلب همراه با یکی از این روشهاست. (4)

HOM: در این روش دندانپزشک دستش را روی دهان کودکی که جیغ می زند می گذارد. این روش که برای مقابله با خشم یا سایر حالات ابراز عصبیت بکار می رود، باید توءام با کنترل صدا باشد.این روش برای برخی انواع شخصیتی کودکان کاربرد مناسبی دارد.کاربرد این تکنیک به معنی تنبیه کودک نیست بلکه تنها برای جلب توجه کودک و ساکت نمودن وی در حدی است که بتواند آنچه را که دندانپزشک می گوید ،بشنود.(5)

G.A: شرایط کنترل شده ای از بیهوشی همراه با از دست دادن رفلکسهای محافظتی نظیر توانایی باز نگهداشتن ناخودآگاه راه هوایی (رفلکس سرفه) و پاسخ هدفمند به محرکهای فیزیکی یا دستورات شفاهی است.استفاده از این روش گاهی برای مراقبتهای دندانپزشکی با کیفیت برای کودک لازم است. موارد تجویز بیهوشی عمومی

1- بیماران دارای مشکلات خاص ذهنی ، جسمی یا پزشکی مخاطره آمیز

2-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی یا جراحی که امکان بی حسی موضعی موءثر دندانهای آنها به دلیل عفونت حاد ،اختلالات آناتومیکی یا آلرژی وجود ندارد

3-کودکان یا نوجوانانی که عدم همکاری ، ترس،اضطراب و مقاومت آنها بسیار زیاد است یا ارتباط پذیر نبوده و نیازهای دندانپزشکی آنها خیلی مهم باشد ، طوری که انتظار بهبود رفتار در آینده نزدیک وجود ندارد

4-بیمارانی که صدمات شدید به دهان و صورت و یا دندانهای آنها وارد شده است

5-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی جامع که امکان درمان کامل آنها از راههای دیگر وجود ندارد

6-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی که بیهوشی عمومی سبب محافظت از تکامل روانی آنها می شود و یا از خطر های پزشکی می کاهد. (4)

  مروری بر مقالات

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مشکلات رایج دهان و دندان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه مشکلات رایج دهان و دندان دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مشکلات رایج دهان و دندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مشکلات رایج دهان و دندان

مشکلات رایج دهان و دندان  
انواع پوسیدگی  
علل غیر پاتولوژیک بوی بد دهان  
نفس صبحگاهی  
نفس گرسنگی  
نفس قاعدگی  
دهان و دندان  
بینی  
سینوسها  
دستگاه گوارش   
بیماریهای سیستمی  
صرع لوب گیجگاهی  
بهداشت دهان و دندان  
دندان پزشکی پیشگیری چیست؟  
چند نکته برای مسواک زدن   
نخ دندان  
هفت خوان درمان ریشه دندان  
بررسی آزمایشگاهی هالیتوز  
درمان  
پژوهش اول و دوم  
عمل جراحی استخوان  
پوسیدگی دندان  
زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی  
چگونگی محافظت از دندانهای کودکان  
جرمگیری دندان  
عفونتهای دندانی  
دندانهای شیری  
دندانهای نیش  
دندانهای پیش  
دندانهای آسیای کوچک  
دندانهای آسیای بزرگ  
دندان عقل  
مغز دندان  
عاج  
لثه  
جرم دندان  
توصیه های لازم برای سلامت دهان دندان  
رژیم غذایی متعادلی برای سلامت عمومی بدن  
آفت چیست؟  
دندانهای عقل و مشکلات آنها  
عفونت لثه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه مشکلات رایج دهان و دندان

جهانشاهی غلامرضا. راهنمای تشخیص افتراقی بیماری‌های دهان. چاپ سوم. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1384: صفحات 80 تا

اکبری حسین، شجاع‌صفار آرش، مرادی احمد. در ترجمه: اصول و درمان‌های اندودنتیکس. والتون، ترابی‌نژاد (مؤلفین). چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی. 1381: صفحات 326 تا

کلانترمعتمدی علی‌محمد، محمودیان سعید. معرفی دستگاه متحرک جدید برای بستن Open bite قدامی به وسیله Intrusion دندان‌های خلفی. پژوهش در علوم پزشکی 1379؛ 5 (3): صفحات 250 تا

کیانوش سامان. استاد راهنما: موسوی بهروز. بررسی کمی سلول کشنده طبیعی (Natural killer cell) در پالپ تاجی نرمال و آماسی به روش ایمنو هیستو کمیکال. تخصص اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1- پوسیدگی

اگر هرگز غذا نمی خوردیم ودندانهایمان را روزی دو بار مسواک می زدیم، هرگز دندانهایمان فاسد نمی شد

پوسیدگی های دندانی به طورمستقیم با شیوه زندگی ، عادتهای غذایی ، میزان مراقبتهای بهداشتی از دهان ودندان ،وجود فلوراید در آب وخمیر دندان و;.. بستگی دارد .توارث نیز نقش مهمی را در مستعد بودن دندان به پوسیدگی ایفا     می کند

در یک دهان تمیز ، بلافاصله پس از مسواک زدن یک لایه پوششی نازک میکروسکوبی که منشاء آن پروتئینهای موجود در بزاق می باشد ، بر روی دندانها ایجاد می شود .بلافاصله پس از ایجاد این لایه ، میکروارگانیسمها روی آن می چسبند و برروی دندان ایجاد پلاک می نمایند

در این مرحله، pH دهان حدود 62 تا70 است . اگر pH دهان به زیر 55 برسد ، مینای دندان قسمتی از مواد معدنی خود را از دست می دهد و آمادگی برای شکسته شدن پیدا می کند

اگر pH خیلی پائین بیاید ، حتی مغز دندان که درون لثه مستقر است ،دچار آسیب می شود

خوردن غذا های شیرین به علت وجود قندهای هیدروکربنی در داخل ساختار خود می تواند تحت تاثیر آنزیمهای موجود در بزاق تولید اسید کرده و pH دهان را پایین بیاورد که اصطلاحا“ به این گونه موادقندی ، کربو هید راتهای قابل تخمیر گفته می شود

علاوه بر تاثیر آنزیمها بر کربوهیدراتها ، باکتریها ی موجود در دها ن نیز به مواد قندی علاقه داشته ونتیجتا“‌فعالیت آنها نیز تولید اسید را دو چندان می کند، تولید اسید بیشتر یعنی فساد سریعتر دندان

انواع پوسیدگی عبارتند از

پوسیدگی تاج : که هم در کودکان و هم در بزرگسالان به شدت شایع است و بیشتر روی سطوح افقی دندانها ظاهر می شود

پوسیدگی ریشه : با افزیش سن ، لثه ها شروع به عقب نشینی می کنند، از آنجا که آن قسمت از دندان که زیر لثه مخفی بوده وپس از عقب نشینی پدیدار شده است ، فاقد مینا می باشد، در مقابل پوسیدگی و فساد بسیار آسیب پذیر است

پوسیدگی مجدد : اطراف دندان پر شده ، محل مناسبی برای تجمع پلاکها ودر نتیجه پوسیدگی مجدد است

اشخاصی که دچار خشکی دهان هستند ، به علت کمبود ترشح بزاق ، بیشتر در معرض پوسیدگی قرار می گیرند. پوسیدگی را باید جدی گرفت چراکه اگر به موقع درمان نشود ، می تواند به عصب دندان لطمه زده و منجر به آبسه لثه گردد

چطور می توان از وجود پوسیدگی دندان مطلع شد ؟

تنها یک دندانپزشک می تواند وجود پوسیدگی را در دندان تشخیص دهد . چرا که ممکن است پوسیدگی در داخل دندان اتفاق افتاده باشد و به طور ظاهری قابل رویت نباشد

2- پلاک

پلاک یک لایه نازک و بی رنگ است که از تجمع دائمی باکتریها و مواد قندی برروی دندان ایجاد می شود . اگر پلاکها به موقع از سطح دندانها پاک نشوند ، می توانند به پوسیدگی و بیماریهای لثه منجر شوند

چگونه می توان از وجود پلاک ، مطلع شد ؟

باکتریهای فراوانی در دهان وجود دارند که از مواد غذایی و ترکیبات موجود در بزاق تغذیه می کنند .پس از صرف هر غذا ،اسیدهایی که از باکتریهای روی پلاکها تولید می شوند ، می توانند به دندان صدمه زده وایجاد حفره نمایند . اگر پلاک به موقع تحت درمان قرار نگیرد، می تواند باعث بیماریهای دندان یا تورم و خونریزی لثه ها گردد

3- جرم دندان

جرم دندان که گاه منشاء آهکی دارد ، در واقع پلاکی است که سخت شده است . اگر جرم در خط لثه ایجاد شود می تواند آنرا دچاربیماری کند .جرم دندان زمینه را برای ایجاد پلاکها ی دندانی تسهیل می کند

علاوه بر اینکه جرم دندان بر زیبای ظاهری شخص لطمه می زند ، به علت ساختار متخلخلش مستعد جذب مواد رنگی از سیگار ، قهوه ، چای و;. است

چگونه می توان جرم دندان را تشخیص داد؟

برخلاف پلاک که بی رنگ است ، جرم دندان ، کاملا“‌قابل تشخیص است . علامت مشخصه آن وجود لکهای زرد یا قهوه ای بر روی دندان و لثه می باشد

4- بیماری لثه

بیماری لثه با ورم وآماس لثه شروع می شود که بیماری دراین مرحله به راحتی قابل درمان است .علائم ورم و التهاب ، حساسیت و خونریزی هنگام مسواک زدن می باشد. ممکن است مراحل پیشرفته بیماری لثه به از دست دادن دندانها بیانجامد

سلامتی لثه ها بر سلامتی عمومی بدن تاثیر گذار است .مطالعات و بررسی های اخیر وجود رابطه میان بیماری لثه و بیماریهای دیگر مانند دیابت ، بیماری قلبی و زایمان زود رس را نمایان ساخته اند

5- بوی بد دهان

امروزه ، 40% از جمعیت جهان از مشکل بوی بد دهان یاHalitosis رنج می برند

بوی بد دهان ممکن است ، به علل ذیل ایجاد شود

1- مواد غذایی ، باقیمانده ذرات غذا در بین دندانها ، همچنین بعضی از مواد غذایی نظیر سیر وپیاز ومشروبات الکلی تولید بوی بد دهان می کنند

2- بیماریهای دهان و دندان و عدم رعایت کامل بهداشت دهان ودندان می تواند باعث ایجاد بوی بد گردد

3- خشکی دهان : خشکی دهان باعث باقیماندن سلولهای مرده روی سطح زبان و لثه ها می شود .تجزیه سلولهای مرده سبب ایجاد بوی بد می گردد

4- بیماریها : عفونتهای ریوی ، بیماریهای کلیوی ، نارسائی کبدی ، دیابت کنترل نشده ،ترش کردن معده وسکسکه نیز می توانند در پیدایش عارضه خشکی دهان و بوی بد مؤثر باشند

5- وضعیت دهان ، بینی و گلو : در صورتیکه عفونتهای سینوسی از طریق مجرای بینی به گلو راه یابد ، تنفس را بد بو می کند .اگر تنفس کودکی بد بو شد، ممکن است شیئی کوچکی را در سوراخ بینی خود فرو کرده باشد . برونشیت و عفونتهای مجاری تنفسی نیز از سایر عوامل مؤثر در ایجاد این عارضه به شمار می روند

6- استعمال دخانیات : سیگار کشیدن، دهان را خشک وتنفس را بد بو می کند ودر درازمدت انواع بیماریهای دها ن ودندان را ایجاد خواهد کرد

7- رژیم غذایی سخت : ضمن روزه یا رژیمهای غذایی سخت به علت کاهش غلظت پاره ای از مواد شیمیایی درخون ، ممکن است مشکل بوی بد دهان ایجاد شود

علل بوی بد دهان

علل غیر پاتولوژیک بوی بد دهان

افزایش سن

بوی دهان شیرخواران و کودکان شیرین ، بوی دهان در دوره بلوغ ناخوشایند ، بوی دهان بالغین تند و بوی دهان افراد سالخورده سنگین و زننده توصیف شده است. همراه با افزایش سن باکتریهای دهان افزایش می‌یابد و شاید به همین سبب زنندگی بوی دهان با افزایش سن بیشتر می‌شود

نفس صبحگاهی

شاید نفس صبحگاهی شایعترین علت هالیتوز باشد. دهان سرتاسر روز بوسیله بزاق شستشو می‌شود. PH بزاق حدود 5/6 و بطور خفیفی برای باکتریهای گرم منفی و بی هوازیها باکتریواستاتیک است. به هنگام خواب جریان بزاق کم می‌شود و بزاق گرد آمده به آرامی تغییر می‌کند. PH آن به حدود 7 می‌رسد و آنزیمها تخریب می‌شوند که خود باعث بودار شدن بزاق می‌گردد. از سوی دیگر ذرات غذا و اپیتلیوم جدا شده ، محیطی مناسب برای تغییر فلوئور دهان است. با تشدید رشد باکتریها و تخریب این مواد نفس ناخوشایند صبحگاهی پدید می‌آید. پس از برخاستن از خواب با خوردن ، نوشیدن و صحبت کردن جریان بزاق تحریک شده مواد را شسته و نفس صبحگاهی بطور طبیعی برطرف می‌گردد

نفس گرسنگی

دهان کسانی که به عللی چون رژیم غذایی یا روزه داری یک یا چند وعـــــده غذایی را نخورده‌اند ، بوی ناخوشایندی می‌دهد، برخی معتقدند این امر به علت بازدم ریوی محصولات فرار متابولیسم چربیها و پروتئینهای بدن است . کاهش جریان بزاق و خشکی دهان نیز قطعا نقش مهمی دارد

نفس قاعدگی

در برخی منابع به بوی بد دهان در زنان قاعده اشاره شده است. احتمالا روز قبل از شروع قاعدگی شروع می‌شود و گفته شده در زنان با قاعدگی دردناک بیشتر رخ می‌دهد

غذا

سیر شناخته شده‌ترین غذا در این ارتباط است. دیده شده که دادن سیر از راه فیستولهای دستگاه گوارش و حتی مالیدن آن به پاهای فرد می‌تواند منجر به بوی سیر در دهان وی شود. پیاز ، ماهی ، غذاهای ادویه‌دار ، رژیمهای پرچربی ، نوشابه‌های الکلی و رنگهای غذایی از سایر مواردی هستند که باعث بوی مخصوص به خــــــــود می‌شوند

داروها

دی متیل سولفوکسید ، آمیل ، نیتریت ، پارالدئید ، ایزوسورباید ، دی نیترات ، تتراسیکلین و برخی ویتامینها مثل ویتامین B6 از داروهایی هستند که می توانند باعث هالیتوز شوند. این امر احتمالا به علت دفع قسمتی از دارو از طریق ریه است. گزارشی از یک بیمار وجود دارد که استفاده نادرست از تتراسیکلین باعث زبان سیاه مودار و هالیتوز شده که با قطع دارو ، هر دو برطرف گشته است

نفس سیگاری

استفاده از سیگار باعث بوی نامطبوعی در دهان می‌شود که تا مدت زیاد باقی می‌ماند

علل پاتولوژیک بوی بد دهان

هالیتوز می‌تواند ناشی از بیماریهای موضعی در حفره‌های دهان ، حلق ، بینی یا سینوسها ، بیماریهای ریوی یا مشکلات سیستمیک مثل کتواسیدوزدیابتی ، اورمی یا نارسایی کبدی باشد

دهان و دندان

شایعترین علت پاتولوژیک هالیتوز مشکلات دهان ، زبان و دندانهاست. باکتریهای فلوئور طبیعی دهان بویژه گرم منفی ها قادر به تولید ترکیبات فرار سولفو (VSC) هستند که بوی بد ایجاد می‌کنند. سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان و دی متیل سولفید مهمترین VSC هستند که ارتباط آنهــــا با بوی بد دهان مشخص شده است. این گازها ناشی از فعالیت فلوئور دهان روی مواد باقیمانده غــــذا ، بقایای سلولی اپی تلیال یا اگزوداتیو و تجزیه اسیدهای آمینه‌ای چون متیونین ، سیستئین و سیستین هستند

بنابراین باقیماندن ذرات غذا یا هر وضعیت دیگری که باعث تسریع رشد باکتریهای دهان شود، می‌تواند به هالیتوز بینجامد. بهداشت ضعیف دهان باعث باقیماندن ذرات غذا در دهان می‌شود. عدم رعایت بهداشت دهان بخصوص در عقب مانده‌های ذهنی ، معلولین و بیماران شدیدا ناخوش عامل مهمی در ایجاد هالیتوز است. در پریودنتیت و ژنژیویت که بیماریهای وابسته به بافت نگاهدارنده دندان و لثه هستند، در اثر خونریزیهای خفیف و مکرر و وجود بافت نکروتیک و تجمع میکروبی محیط رشد مناسبی برای ایجاد بویی متعفن می‌شود. بوی بدی که در این دو مورد ایجاد می‌شود، جزو ناخوشایندترین موارد است. دندانهای مصنوعی که بخوبی جفت نشده باشند، به علت تجمع ذرات غذا سبب هالیتوز می‌شوند. وسایل ارتودنسی نیز با همین مکانیسم عمل می‌کنند. پلاکهای دندانی توده‌های چسبنده‌ای از میکروارگانیسمها هستند که روی ریشه و تاج دندانها تجمع می‌یابند و بخصوص اگر همراه با پریدنتیت باشند، می‌توانند باعث هالیتوز شوند

پری کرونیت (التهاب تاج دندان) و پوسیدگی دندانها در معرض اثر پاک کننده بزاق و عمل جویدن هستند و در حقیقت پوسیدگی دندانها نقش کمی در بوی بد دهان دارد مگر آنکه با یک پالپ نکروتیک همراه باشند. طولانی شدن پاپیلاهای فیلی تورم زبان نیز می‌تواند موجب تسهیل رشد باکتریهای موضعی دهان شود. این حالت ممکن است به صورت ایدیوپاتیک یا در اثر استفاده از آنتی بیوتیکها ، مصرف الکل ، هیدراسیون یا بیماریهای سیستمیک رخ دهد. در خشکی دهان کاهش جریان بزاق مکانیسمهای پاک کننده طبیعی دهان را مختل می‌کند و منجر به هالیتوز می‌شود. خشکی دهان در اثر نشانگان سیکا ، پرتودهی به سر و گردن ، تب ، کاهش مصرف آب ، تنفس با دهان ، برخی بیماریهای پاروتید مثل اوریون یا آبسه پاروتید یا مصرف داروهایی چون مدارها ، آنتی کولینرژیکها ، آنتی هیستامینها ، ضد افسردگی سه حلقه‌ای ، داروهای ضد پرفشاری خون می‌تواند دیده شود

گاه در استوماتیت یا گلوسیت هنگامی که زخمهای باز و شکافها یا پاپیلاهای برجسته شده ، ذرات غذا یا بافتهای جدا شده را گیر بیندازد می‌تواند موجب هالیتوز شوند. کمبود ویتامینهایی مانند A یا B12 و کمبود موادی چون آهن یا روی ممکن است باعث خشکی مخاط دهان شوند. عفونتهایی مثل استوماتیت و نسان ، سرخک، دیفتری یا برفک که زبان یا غشاهای مخاطی را درگیر کند ، به علت تخریب بافتی و تغییر جریان بزاق هالیتوز ایجاد می کنند. خونریزی دهان بخصوص در افراد ناتوان که نمی‌توانند دهان خود را تمیز کنند، یک محیط مناسب جهت تولید گازهای بد بو توسط باکتریها فراهم می‌کند و در ژنژیویت ، هموفیلی ، لوسمی یا شیمی درمانی ناشایع نیست. در ضایعات توموری اولیه بدخیم و خوش خیم دهان شامل تومورهای ران ، لثه ، گونه‌ها یا دهان ، بوی بد به سبب تجمع مواد نکروتیک ، نشت خون و گیر افتادن ذرات غذا ایجـــــــاد می‌شود

بینی

آبریزش معمولی از بینی بوی ناخوشایندی ندارد. حتی ترشحات چرکی و غلیظ ناشی از عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی به ندرت بودار است. پرفوراسیون ساده سپتوم بینی ناشی از مصرف کوکائین ، دست کاری طولانی مدت بینی یا بصورت عارضه‌ای از جراحی معمولا با بوی بد همراه نیست. ضایعات تخریبی مثل جذام ، گوم سیفلیسی ، پیان ، گرانولوم خط وسط یا گرانولوماتوز و گنر که پاسخ التهابی و بافت نکروتیک ایجاد کنند، می‌توانند باعث بوی بد شوند، جسم خارجی فراموش شده در بینی بخصوص در کودکان و افراد عقب مانده ذهنی می‌تواند به هالیتوز بینجامد. در تومورهای حفره بینی گرچه ناشایع هستند ولی به علت نشت خون و نکروز بافتی ایجاد بوی بد شایع است

سینوسها

بیماران با سینوزیت مزمن ممکن است هالیتوز داشته باشد در چنین حالاتی وجود عفونت یا باکتریهای بی‌هوازی مطرح است. سینوزیت حاد بطور تیپیک با بی‌هوازیها ایجاد نمی‌شود و در صورت وجود هالیتوز باید به اینکه منشا بیماری حاد آبسه دندان باشد، اندیشید

لوزه ها و حلق

تونسیلولیت یک علت شایع هالیتوز مزمن است. عفونت مکرر لوزه‌ها و آدنوئید منجر به تونسیلیت مزمن فولیکولار می‌شود. منافذ عمقی که بوجود می‌آید، غذا ، بزاق و مواد نکروتیک را جمع می‌کند. اگر مکانیسمهای طبیعی منافذ را پاک نکند، تجمع این مواد به تونسیلولیت می‌انجامد. زخم جراحی ناشی از تونسیلوکتومی به علت خونریزی و وجود بافت نکروتیک برای چند روزی بد بو است. آبسه پری تونسیلار نیز یک عفونت چرکی ، حاد و بد بو است

فارنژیت بوسیله هر عاملی ایجاد شود، می‌تواند هالیتوز ایجاد کند. شدت بو احتمالا در دیفتری شدیدتر است. این امر به علت اپی تلیوم جدا شده ، بهداشت ناکافی دهان و تشدید رشد فلوئور دهانی است اپیگلوتیت در ابتدا با هالیتوز همراه نیست. با پیشرفت بیماری به علت اختلال در بلع و تجمع مواد التهابی بوی بد ایجاد خواهــــد شد. با بزرگ شدن دیورتیکول زنکر غذا و بزاق در آن تجمع می‌یابد و باعث ایجاد بوی بد می‌شود که اغلب بسته به فعالیت پریستالتیک مری منقطع است. گزارشی مبنی بر هالیتوز مزمن در اثر ماندن گاز جراحی در حلق ، پس از عمل این ناحیه وجود دارد. وجود جسم خارجی در حلق بخصوص در افراد عقب مانده ذهنی می‌تواند سبب هالیتوز شود

دستگاه گوارش

دیورتیکولهای مری با مکانیسمی مشابه دیورتیکول زنکر هالیتوز ایجاد می‌کنند. در آشالازی به علت تجزیه غذا ، مایعات و بزاق گرد آمده در قسمت گشاد شده مری گازهایی تولید می‌شود که خود را به صورت آروغهای بد بو نشــــــان می‌دهند. آشالازی می‌تواند باعث پنومونی آسپیراسیون مزمن نیز بشود که از علایم آن هالیتوز است. تومورهای مری به علت انسداد و تخریب بافتی می‌توانند با هالیتوز همراه باشند. بیماری بازگشت معدی – مری به ندرت سبب هالیتوز می‌شود. در این بیماری بوی همراه با بازگشت معمولا شبیه به بوی آخرین غذای خورده شده است

در افراد بالغ مبتلا به انسداد راه خروجی معده ممکن است هالیتوز دیده شود که با درمان آنتی بیوتیک فقط بطور موقت بهبود می‌یابد. گزارشات دیگری مبنی بر وجود هالیتوز همراه با اختلالات دستگاه گوارش وجود دارد. در یک مورد تریکوبزوآر در دختر جوانی باعث هالیتوز بوده است. در مورد دیگری ، فیستول گاستروکولیک در بیمار مبتلا به بیماری کرون منجر به هالیتوز گردیده است. در دو کودک باندهای مادرزادی صفاقی منجر به انسداد دوازدهه گردیده که بوی بد دهان از شکایات هنگام مراجعه بوده است. با آزاد ساختن باندها ، هالیتوز هم بر طرف گردید. اگر چه زمانی ناخوشیهای روده‌ای بخصوص یبوست را از علل هالیتوز می‌دانستند ولی امروزه کمتر به این اعتقاد دارند

ریه

هالیتوز در آبسه‌های بی‌هوازی ریوی ، پنومونی نکروزان و آمپیم مکررا گزارش شده است. هالیتوز در 40-50 درصد بیماران مبتلا به عفونت بی‌هوازی ریوی وجود دارد. در مواردی که پنومونی ناشی از باکتریهای هوازی ، مایکوپلاسما یا ویروسها باشد، اگرچه ممکن است خلط زیادی تولید شود ولی معمولا با بوی بد همراه نیست. برونشکتازی به هر علتی که رخ دهد، به هنگام تشدید بیماری می‌تواند با بوی بد دهان همراه باشد

بیماریهای سیستمیک

اگرچه حس بویایی ناتوانترین حس انسان است و استفاده از آن در بالین بیمار کمتر تمرین می‌شود، ولی برخی بوها به اندازه کافی ویژه هستند تا به عنوان یافته‌ای کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرند. بوی شیرینی و میوه مانند در کتواسیدوز دیابتی یک مثال کلاسیک است. چنین بویی به علت افزایش غلظت مواد کتونی در خون و دفع آنها از ریه بوجود می‌آید. در اورمی بویی آمونیاکی ، ادرار گونه یا ماهی مانند حس می‌شود که احتمالا به علت تجمع دی متیل آمین و تری متیل آمین در بدن است. کتواسیدوز دیابتی ، نارساییمزمن کلیه (اورمی) ، نارسایی کبد و آمینو اسیدوری از بیماریهای سیستمیک تولیدکننده هالیتوز هستند

بوی بیماران مبتلا به نارسایی کبدی یا بطور مختلفی مانند ماهی ، مانند موش ، مانند متالیک یا شبیه خون در حال تخریب توصیف شده است. احتمالا تجمع متیل مرکاپتان ، اسیدهای الفاتیک C2 و C5 ، اتادی ال و دی متیل سولفید در ایجاد آن نقش دارد. چندین بیماری متابولیک ارثی که دارای آنومالیهایی آنزیمی یا نقص در سیستم انتقال می‌باشند، می‌توانند باعث هالیتوز شوند. تری متیل آمینواسیدوری از این قبیل است. در برخی از این بیماریها ، افراد هتروزیگوت تنها شکایتشان بوی بد دهان است

بیماریهای روانی منشا بوی بد دهان

هنگامی که بیماری از بوی بد دهان شکایت دارد و در معاینه بویی حس نشود، نباید فورا آن را به حساب مسایل روانی گذاشت، زیرا هالیتوز ممکن است منقطع باشد. به هر حال اگر معاینه مکرر بوی بدی نشان ندهد و علت ارگانیکی یافت نشود، باید به بیماریهای روانی اندیشید. بوهایی که علتی ارگانیک دارند، معمولا با گذشت زمان توسط بیمار کمتر حس می‌شوند ولی در اینها بیمار پیوسته از بوی بد شاکی است. این بیماریها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : در گروه اول توهم بویایی از نظر بیمار منشا خارجی دارد . یک علت مهم آن اسکیزوفرنی است . در گروه دوم توهم بویایی منشا داخلی دارد و می‌تواند به علت DH یا MH باشد

چنین بیمارانی معمولا از اینکه اطرافیان بوی ناخوشایند فرضی را بسادگی تشخیص می‌دهند، رنج می‌برند. ممکن است حرکات ساده دیگران را به نادرست واکنشی نسبت به بوی بد فرضی تلقی کنند. توهم بوی بد می‌تواند به رفتاریهای وسواسی مثل شستن مکرر دهان یا کناره گیری اجتماعی بینجامد. در DH بیمار نمی‌تواند بپذیرد که علت ارگانیکی وجود ندارد و مکررا از پزشکی به پزشک دیگر مراجعه می‌کند، ولی در MH بیمار می‌پذیرد که ممکن است مشکل وی حقیقتی نداشته باشد و حتی ممکن است موقتا قانع شود که مشکلی وجود ندارد

صرع لوب گیجگاهی

توهم بویایی به ندرت علامتی از صرع لوب گیجگاهی است. توهم کوتاه مدت بوده، کمتر با هالیتوز واقعی اشتباه می‌شود

بوی بد دهان می تواند بیش از خوردن غذای حاوی سیر و پیاز و یا مسواک نزدن آزاردهنده باشد. بازدم بدبو می تواند نتیجه بیماری لثه ها، خشکی دهان و یا یک بیماری داخلی باشد. متاسفانه حتی سالم ترین افراد نیز از بوی بد دهان در صبحگاه در امان نیستند

والتر برتز دانشیار کالج دندانپزشکی دانشگاه نیویورک می گوید:«هیچ کس صبحگاه با بوی گل در دهان از خواب برنمی خیزد.» حفره های موجود در دهان و زبان های دارای شیارهای عمیق، اولین مخزن باکتری هایی هستند که عموما پلاک نامیده می شوند. باکتری ها ترکیبات فرار گوگرد ایجاد می کنند که بوی بد دهان را سبب می شوند. دهان بدبو می تواند علامت هشداردهنده بیماری لثه باشد که توسط پلاک ایجاد می گردد. مسواک زدن دندان ها و حتی زبان می تواند به پاک کردن باکتری های بد کمک کند. دندانپزشکان اغلب به بیماران توصیه اکید می کنند که لکه های بین دندان ها را با نخ دندان بردارند. اما بر طبق گفته برتز تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشده است که تاثیر استفاده روزانه از نخ دندان را ارزیابی کند

در مطالعه ای که اخیرا بر روی دوقلوهای بین سنین 12 تا 21ساله انجام شده است، برتز یک گروه از دوقلوها را واداشت دندان ها و زبانشان را به طور مرتب مسواک بزنند. از گروه دیگر خواسته شد علاوه بر مسواک زدن دندان ها و زبان روزانه از نخ دندان نیز استفاده کنند. پس از گذشت تنها دو هفته کسانی که از نخ دندان استفاده می کردند، در مقایسه با خواهران و برادران دوقلوی خود که از نخ دندان استفاده نمی کردند، نفس خوشبوتری داشته و کمتر به خونریزی لثه دچار   می شدند. این یافته ها در نسخه آن لاین مجله پریودونتولوژی در اول اگوست انتشار یافته است. گاه حتی به کار بردن نخ دندان هم نمی تواند از بوی بد دهان جلوگیری کند. فقط مصرف اندکی از برخی غذاها می تواند بوی بد را به دهان بازگرداند. بوی غذاهای حاوی سیر و پیاز سرو شده در یک مهمانی ایتالیایی       می تواند تا مدت ها پس از صرف غذا باقی بماند. غذا وارد جریان خون شده و به شش ها می رود و موجب بد بو شدن بازدم می شود. دهان شویه و آدامس تنها به طور موقت بوی بد را می پوشانند و این بو تا زمانی که غذا از بدن دفع نشده است ادامه می یابد

دهان بدبو اغلب نماینده یک بدن ناسالم است. برای مثال دانشمندان به طور مستقیم بیماری لثه و بیماری قلبی را با هم مرتبط می دانند. پژوهش ها نشان می دهد که سایر بیماری ها و مشکلات بهداشتی بوی بد دهان را به عنوان یک عارضه ایجاد می کنند. لوئیس مالکماچر که یک دندانپزشک است و در کلیولند اوهایو در مطب خصوصی اش کار می کند، می گوید:«بوی بد هیچ جای شوخی ندارد و می تواند نشانه یک بیماری جدی مانند یک عفونت باشد.» دهان خشک بیماری ای است که در آن بزاق تولید نمی شود، دهان را از باکتری های مولد بوی بد خارج آن در امان نگاه می دارد. شب هنگام همگی ما اساسا به خشکی دهان مبتلا می شویم. هیچ کس در زمان خواب بزاق تولید نمی کند و به همین دلیل ما صبحگاه با بوی بد دهان از خواب بر می خیزیم. بیماران مبتلا به سرطان که پرتودرمانی می شوند، اغلب بوی بد دهان را تجربه می کنند

به گفته برتز یک بیمار مسن مبتلا به بوی بد و خشکی مداوم دهان ممکن است حتی به بیماری های بدتری مبتلا شود. خشکی دهان بلع دشوار را به همراه دارد. به همین دلیل ممکن است غذا به آسانی به لوله تنفسی و شش های بیمار وارد گردد و این امر می تواند ابتلا به ذات الریه را سبب شود. نارسایی کلیه، دیابت، تغییرات هورمونی، و مشکلات ریوی نیز می توانند بوی بد دهان را سبب شوند. تنباکو عامل بدبو شدن تنفس سیگاری ها است. اختلالات گوارشی از قبیل اشکال در سوخت و ساز اسیدهای چرب و اجابت مزاج به دفعات کم می تواند مولد بوی بد دهان باشد. این امر همچنین از عوارض رژیم گرفتن و تغذیه نامرتب است

پژوهشی که اخیرا در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه مینه سوتا صورت گرفته است، نشان داده است که افرادی که رژیم غذایی کم کربوهیدرات مصرف می کنند از بوی بد دهان در رنج هستند. برتز توصیه می کند برای دانستن اینکه آیا باید درباره بوی بد دهان خود نگران باشید یا نه، با یک دندانپزشک یا پره اودونتولوژیست مشورت کنید. دندان های خود را مرتبا با یک مسواک الکتریکی مسواک بزنید. مسواک الکتریکی دندان ها را بهتر از مسواک های دستی معمولی تمیز می کند. دندان های خود را مرتبا نخ دندان کرده و دهان خود را هر روز با یک دهان شویه بشویید تا از پوسیدگی دندان ها جلوگیری شود

بهداشت دهان ودندان

داشتن دندانها ولثه های سالم ودهان خوشبو نتیجه رعایت کامل بهداشت دهان ودندان است که این امر به مفهوم دارا بودن موارد زیر می باشد

– دندانهای شما تمیز وعاری از بقایای غذا باشند

– لثه ها صورتی باشند وهنگام مسواک زدن یا نخ کشیدن، دچار خونریزی و درد نشوند

– بوی بد دهان به صورت یک مشکل دائمی نباشد

چگونه بهداشت دهان ودندان را رعایت کنیم؟

یکی از مهمترین عوامل جهت داشتن دندانها و لثه های سالم و زیبا ، رعایت کامل بهداشت دهان و دندان است. رعایت نکات زیر جهت حفظ سلامت دهان و دندان ضروری است

روزانه حداقل دو بار مسواک زدن صحیح ونخ کشیدن

– داشتن رژیم غذائی متعادل ومناسب ومصرف تنقلات هرچه کمتر بین وعده های غذایی

– استفاده از خمیر دندانهای حاوی فلوراید

– شتشو با دهان شویه های حاوی فلوراید، در صورت تجویز دندانپزشک

– استفاده از آب فلوراید دار برای کودکان ( در صورتیکه آب فلوراید دار در دسترس نباشد ، می توان از مکملهای حاوی فلوراید استفاده نمود .)

 فلوراید چیست ؟

فلوراید یک ماده‌ معد نی طبیعی است که در پوسته زمین وجود داردو در طبیعت به وفور یافت می شود . اغلب جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان،فلوراید را به آب آشامیدنی اضافه می کنند . مطالعات اخیر نشان داده است احتمال بر ضد پوسیدگی دندانها در افرادیکه در سنین رشد آب حاوی فلوراید می آشامند ، یک سوم افرادی است که آب بدون فلوراید    آشامند

آیا می دانید که فلوراید تنها برای کودکان نیست ؟

هر کس باید هر روزفلوراید مصرف کند. فلوراید نه تنهابرای کودکان بلکه برای تمام سنین سودمند است

برخی از مردم فکر می کنند که بروز پوسیدگی دندان با افزایش سن امری طبیعی است ، لی آیا می دانید که این فکردرستی نیست؟

فلوراید به دو طریق از پوسیدگی دندانها جلوگیری می کند

– فلوراید در استخوانها ودندانهای درحال رشد کودکان تجمع می کند وبه سفت شدن مینای دندانها قبل از پیدایش آنها کمک می نماید

– فلوراید در سفت شدن مینای دندان بزرگسالان مؤثر است

روش صحیح مسواک زدن

– برس مسواک را با زاویه 45 نسبت به خط لثه قرار دهید و سطوح بیرونی دندانها را با حرکات لرزشی مسواک کنید

– به آرامی سطوح زبان را مسواک بکشید تا عاری از باکتری شود ودهان خوشبو گردد

چند وقت یکبار باید به دندانپزشک مراجعه کنید ؟

مطابق توصیه سازمانها ی بهداشت دهان و دندان، سالیانه دو بار مراجعه به دندانپزشک می تواند از بسیاری از بیماریهای دهان و دندان جلوگیری نماید

تغذیه مناسب چیست ؟

تغذیه مناسب به مفهوم داشتن رژیم غذائی متعادلی است که بدن شما برای سلامتی به آن نیاز دارد. روزانه با صرف غذا ،بافتهای مختلف بدن ساخته وترمیم می شوند اگر موادغذایی کمتر از مقدار مورد نیاز به بدن برسد ، در این صورت بدن مقاومت کمتری در برابر عفونتهای دهان خواهد داشت

کمبود کلسیم ، فسفر وفلوئور در رژیم غذایی کودکان می تواند موجب نامرتب شدن و سستی دندانها شود

یک رژیم غذایی متعادل شامل موارد زیر است

– مقداری کربوهیدرات

– اسیدهای چرب لازم ( موجود در چربیها )

– آمینو اسیدهای ضروری ( موجود در پروتئینها)

– پانزده نوع ویتامین

– در حدود 25 ماده معدنی

– آب

دندانپزشکی پیشگیری چیست؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید