طراحی نما با اتوکد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

این محصول طراحی نما با اتوکد تصویری است که مشاهده می کنید که در فضای سه بعدی اتوکد ترسیم شده است

این محصول برای عزیزان که قصد طراحی با این نرم افزار محبوب را دارند می تواند مفید واقع شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله دارای 361 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله :

مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی

چکیده

خرابی های سازه ای هنگامی اتفاق می افتد که تغییر شکل های دائمی و بزرگ بر اثر بارهای وارده به سازه ، در آن ایجاد گردد.

یک مدل خرابی در صورتی واقعی می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله ، داشته باشد.

به دنبال توسعه آسیب پذیری کمّی ، معیارهایی برای بیان آسیب پذیری از سوی محققان مطرح شده است . این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوری مناسب ، بیان می دارند، به محاسبه ء یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامد.

شاخص های خسارت وسیله ای برای بیان عددی میزان خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله می باشند و ممکن است به صورت محلی (فقط برای یک عضو) یا کلی (برای کل سازه ) تعریف شوند. همچنین یک سری شاخص های خسارت در مقیاس طبقه تعریف شده است . شاخص های خسارت طبقه برای تعریف شاخص های کلی خسارت ،قابل استفاده می باشند.

از طرفی ، مؤلفه قائم زلزله و تأثیر آن در تحلیل ساختمان ها از مدت ها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرار داشته است . ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمان ها (بجز در موارد خاص ) به صورت دستورالعمل اجرایی کامل در نیامده است . در این میان بررسی آسیب پذیری و مطالعه خسارت وارده بر ساختمان ها تحت اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله به دلیل پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برای جلوگیری ازخطرات و خسارات ناشی اززمین لرزه ،بایستی اثرات توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله رابرسازه هاپیش بینی نمود.

مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله
فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات و مروری بر کارهای گذشته …………………………………………………………………………….. 4

1-1)هدف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2) تاریخچه مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-1) مطالعات انجام شده در رابطه با ارزیابی شاخص خسارت ……………………………………………………………………………………………….5

1-2-2) مطالعات انجام شده در رابطه با مؤلفه قائم زلزله ………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-2-1) بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر مؤلفه قائم زلزله ……………………………………………………………………………………. 10

1-2-2-2) بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قاب های ساختمانی ……………………………………………………………………………… 11

1-2-2-3) بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله در زلزله های اخیر…………………………………………………………………………………………………… 12

1-2-2-3-1) زلزله 17 ژانویه سال 1994 نورثریج کالیفرنیا…………………………………………………………………………………………. 12

1-2-2-3-2) زلزله 17 ژانویه سال 1995 هیوگوکن نانبو ژاپن ……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-3-3)زلزله 26 دسامبر3 200 بم ………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-3) روش کار و فایل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم : معرفی شاخص های خسارت ………………………………………………………………21

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2) طبقه بندی روش های ارزیابی خسارت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-1) روش های کیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-2) روشهای کمّی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3) متغیرهای خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-3-1) نیاز در برابر ظرفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-1-1) نیاز مقاومت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-1-2) تغییر شکل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-3) نیاز استهلاک انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-2) کاهندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-2-1) کاهش سختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-3-2-2) کاهش مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-3-2-3) کاهش ظرفیت استهلاک انرژی …………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4) تعریف شاخص خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1) شاخص های محلی خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-1-1) شاخص های خسارت غیر تجمّعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-1-2) مدلسازی هیسترزیس …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-1-3) شاخص تجمعی بر مبنای تغییر شکل ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-1-4) شاخص تجمّعی بر مبنای انرژی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-1-5) شاخص ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-1-6) بحثی پیرامون شاخص آسیب محلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-2) شاخص کلی خسارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-2-1) شاخص های میانگین وزنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-2-2) شاخص های آسیب پذیری بر اساس پارامترهای مدی ………………………………………………………………………………………. 44

2-4-2-2-1) شاخص های نرم شدگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-4-2-2-2) تعیین محل آسیب با استفاده از شکل مدها ……………………………………………………………………………………………. 48

2-4-2-3) بررسی شاخص های آسیب کلی ………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-3) شاخص های مالی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

فصل سوم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها ………………………………………………………………. 50

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2) محدوده و هدف مدلسازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-3) مشخصات سیستم سازه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-3-1) مشخصات ساختمان های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-3-2) قاب های منتخب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3-3) مشخصات هندسی مقاطع قاب های منتخب ………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4) بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-4-1) بارگذاری ثقلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-4-2) بارگذاری جانبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-5) تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی ………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-5-1) توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………. 61

3-5-2) آنالیز مودال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-5-2-1) مدلسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-5-2-2) محاسبه مقادیر مشخصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-5-3) تحلیل طیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-3-1) طیف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-3-2) گسترش مدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-5-3-3) ترکیب آثار مدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-5-3-4) بارگذاری طیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-3-5) همپایه کردن نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-5-3-6) نتایج تحلیل طیفی برای نیروی افقی طبقات ……………………………………………………………………………………………………… 70

3-6) کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-6-1) ترکیبات بارگذاری ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-6-2) بررسی نتایج کنترل مقاطع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-7) بارگذاری و تحلیل طبق آیین نامه 05-7 ASCE.SEI ……………………………………………………………………………………………………………… 78

3-7-1) ضوابط مربوط به مؤلفه قائم زلزله در استاندارد 05-7 ASCE.SEI………………………………………………………………………………… 78

3-7-2) تحلیل قاب ها طبق ضوابط استاندارد 05-7 ASCE.SEI………………………………………………………………………………………………… 80

3-7-3) مقایسه نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل چهارم : تحلیل های تاریخچه زمانی و تعیین میزان خسارت قاب ها…………………………………. 83

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4-2) آشنایی با نرم افزار IDARC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-1) سازمان برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

4-2-2) مدلسازی برای تحلیل های غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC …………………………………………………………………………………..87

4-2-2-1) مدلسازی اعضای سازه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2-2-2) مدل های هیسترزیس غیرخطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-2-3) مدل خسارت پارک و انگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-2-4) انواع روشهای آنالیزغیرخطی درنرم افزار …………………………………………………………………………………………………………………… 93

4-2-5) پاسخ های سازه ای خروجی برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-2-6) جمع بندی نهایی مشخصات و کارایی نرم افزار IDARC ………………………………………………………………………………………………….94

4-3) مدلسازی قاب های نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

4-3-1) هندسه مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

4-3-2) بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

4-4) تحلیل دینامیکی غیرخطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-5) شتابنگاشت های طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

4-6) نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

4-6-1) تاریخچه زمانی پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………………………………………………………. 106

4-6-1-1) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب بتنی ……………………………………………………………………………….. 106

4-6-2-2) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب فولادی ……………………………………………………………………………. 111

4-6-2) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………………………………………………………………… 116

4-6-2-1) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب بتنی ………………………………………………………………………………………….. 116

4-6-2-2) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب فولادی ………………………………………………………………………………………. 120

4-6-3) اثر مؤلفه قائم زلزله بر نیروی محوری ستون ها…………………………………………………………………………………………………………. 124

4-6-3-1) قاب بتنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

4-6-3-2) قاب فولادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

4-6-4) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای شاخص خسارت پارک – انگ ……………………………………………………………………. 133

4-6-4-1) شاخص خسارت کلی قاب های ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………… 133

4-6-4-2) توزیع خسارت درطبقات ساختمان …………………………………………………………………………………………………………………. 134

4-6-4-2-1) قاب بتنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

4-6-4-2-2) قاب فولادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

4-6-4-3) شاخص خسارت تیرهاوستون ها………………………………………………………………………………………………………………….. 142

4-6-4-3-1) قاب بتنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

4-6-4-3-2) قاب فولادی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149

4-6-4-4) شاخص خسارت حداکثر اعضاء ……………………………………………………………………………………………………………….. 156

4-6-4-5) بررسی وضعیت مفاصل خمیری تحت زلزله بم ………………………………………………………………………………………………… 157

4-6-4-5-1) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب بتنی تحت زلزله بم …………………………………………………………………….. 157

4-6-4-5-2) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب فولادی تحت زلزله بم …………………………………………………………………. 160

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………….. 163

5-1) نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 164

5-2) پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی :

تحقیق كلیات طرح و ساخت سدهای خاكی

بطور كلی سدی كه بدنه آن از مصالح خاكی یا پاره سنگی یا از هر دو ساخته شود به نام سد خاكریز (1) نامیده می شود و اگر عمده ی مصالح آن از خاك باشد،سد خاكی (2)نامیده می شود.

از زمانهای بسیار پیش احداث سدهای خاكی به منظور تنظیم و ذخیره آب معمول بوده است،اما به علت امكانات محدود و عدم شناخت قوانین مكانیك خاك و هیدرولیك ،ارتفاع سدها و بندهای خاكی از مقدار محدودی بیشتر نمی شده است،هر چند از نظر وسعت و طول سد این محدودیت وجود نداشته است.امروزه با پیشرفت علم مكانیك خاك و توسعه امكانات تكنولوژی و مطالعات دقیقتر توانسته اند سدهای خاكی را با ارتفاعهای قابل ملاحظه احداث نمایند بطوری كه در حال حاضر،از مرتفعترین سدهای ساخته شده سدهای خاكی و پاره سنگی هستند.به علاوه زمینهایی كه سابقاً برای ساخت سد بر آنها غیر مناسب به نظر می رسیدند هم اكنون می توانند به عنوان شالوده یا محل سد خاكی مورد استفاده قرار می گیرند.از مرتفعترین سدهای خاكی(یا پاره سنگی)عبارت است از:

سد«رگونی»(3)(ارتفاع 335 متر)و سد«نورك» (4) (ارتفاع 300 متر) هر دو در روسیه، سد« تهری» (5)(ارتفاع 260 متر) در هند،سد«میكا»(6)(ارتفاع 244 متر)در كانادا،و سد «اروویله»(7)(ارتفاع 235 متر)در ایالات متحده.

با وجود پیشرفتهای تكنیكی و علمی كه تا كنون در زمینه ساخت سدهای خاكریز شده است هنوز مشكل می توان راه حلهای ریاضی و محكمی را برای حل مسایل طراحی سدهای خاكی پیشنهاد نمود و از این رو بسیاری از اجزای سدها هنوز بر مبنای تجربه و ذوق و ذكاوت مهندسان طراحی و اجرا گردد،به عبارت دیگر نمی توان یك طرح نمونه وار و منحصر به فرد و كامل را همواره پیشنهاد نمود.

به منظور تأمین یك طرح دقیق و منطقی در سدهای خاكریز لازم است وضعیت شالوده سد و مواد تشكیل دهنده آن كاملاً مورد بررسی و مطالعه ی اولیه قرار گرفته و اجرای سد با روشهای كنترل شده و دقیقاً مطابق برنامه پیشنهادی طراح انجام پذیرد.

به عنوان یك اصل،دو نكته مسلو است كه:

1)سد به عنوان یك مخزن آب باید نفوذ ناپذیر باشد.

2)در تمام وضعیتهای ممكن (بلافاصله پس از ساخت و ضمن ساخت،وضعیت مخزن پر،طغیان،تخلیه سریع،بارندگی و حتی در مواقع سیلهای استثنایی چند هزار ساله)سد باید مقاوم باشد.

روش ایجاد سدهای خاكی در حال حاضر عمدتاً با روش تراكم مكانیكی است،هر چند روشهای دیگری مانند روشهای هیدرولیكی و نیمه هیدرولیكی هم وجود دارد كه از این روشها كمتر استفاده می گردد،مگر در مورد سدهای باطله كه ضرورتاً هیدرولیكی است.

بخش اصلی سد خاكی كه توده خاكی كوبیده شده است(در حقیقت سازه سد)به نام بدنه سد نامیده می شود،و زمینی كه سد بر روی آن قرار گرفته تا آن حد كه تحت تأثیر فشار حاصل از سد و نفوذ پذیری آب سد می باشد به نام شالوده است.به جز این دو بخش اصلی ،اجزای دیگری از قبیل آب بندها،زهكشها،پوششها،و غیره وجود دارد كه اهمیت آنها به لحاظ حجم ناچیز است اما به لحاظ حفاظت و ایمنی و عملكرد سد برای سد نقش حیاتی دارند.

انواع سد های خاكی

از دیدگاه تكنیك و روش ساخت،سدهای خاكی دو گروه هستند كه تقریباً تمامی آنها در گروه غلتكی(كوبیدنی)قرار دارند و تعدادی در گروه هیدرولیكی و نیمه هیدرولیكی طبقه بندی می شوند.منظور از سدهای غلتكی این است كه ساخت سد با روش كوبیدن خاك كه به وسیله غلتك است صورت می گیرد.این عمل معمولاً در لایه های 15 تا 22 سانتیمتری در هر نوبت تراكم كوبیده می شوند.منظور از روش هیدرولیكی این است كه انباشته شدن مصالح ساخت سد(جابجایی مواد و قرار گرفتن آنها در محل)با كمك آب انجام می گیرد و در ضمن جدا شدن آب از خاك،نوعی طبقه بندی طبیعی در دانه بندی خاك صورت می گیرد كه برای سد مناسب می باشد،یعنی دانه های درشت تر در كناره ها و دانه های ریز تر در وسط قرار می گیرند.

از دیدگاه همگنی بدنه سد،نیز می توان گونه های مختلفی را از هم تشخیص داد كه عبارتند از:

نوع همگن(8)،نوع مطبق(9) یا مغزه دار و نوع دیافراگمی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آسیب شناسی بتن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آسیب شناسی بتن دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسیب شناسی بتن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آسیب شناسی بتن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسیب شناسی بتن :

مقاله آسیب شناسی بتن

پیشگفتار

فصل اول

1 . علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی :

1-1- نفوذ نمكها 1-2- اشتباهات طراحی 1-3- اشتباهات اجرایی

1-4- حملات كلریدی 1-5- حملات سولفاتی

1-6- حریق 1-7- عمل یخ زدگی 1-8- نمكهای ذوب یخ

1-9- عكس العمل قلیایی سنگدانه ها 1-10- كربناسیون 1-11- علل دیگر

فصل دوم

2- عملیات ترمیمی :

2-1- آماده سازی سطوح 2-1-1 تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی

2-1-2 برس زدن2-1-3 چكش زدن2-1-4 سند بلاست و گریت بلاست(شن و ساچمه پاشی)

2-1-5 وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن 2-1-6 روشهای دیگر

2-2 طرق مختلف ترمیم 2-2-1 تزریق تركها 2-2-2 قنداق كردن

2-2-3 بتن با سنگدانه از پیش آكنده 2-2-4 لایه های سطحی2-2-5 بتن پاشی

2-2-6 بخیه زنی2-2-7 تـنـیـدن2-2-8 درزگیری2-2-9 پوشش

2-2-10 طریقه معمول مرمت قسمتهای خراب شده با استفاده از مواد شكل پذیر

2-2-11 باروری توسط خلاء2-2-12 روشهای سطلی2-2-13 روش قیفی

2-2-14 روش پمپ2-2-15 روش كیسه ای

فصل 3

3- مواد تعمیری :

3-1 بنونیت 3-2 پوششهای قیری3-3 بتن، ملات و دوغاب ساخته شده از سیمان پرتلند معمول

3-4 درزگیریهای ارتجاعی3-5 رزینه3-5-1 اپوكسیها3-5-2 پلی استرها3-5-3 پلی یورتانها

3-6 بتن، ملات، و دوغابهای منبسط شونده :

3-7 بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی3-8 لاتكس3-9 سایر مواد پوششی 3 -10 سیمانهای مخصوص3 -11مواد تعمیری زیر آبی3-11-1 مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی3-11-1-1ویژگیهای آب اندازی3-11-1-2 زمان گیرش طولانی3-11-1-3 شسته شدن 3-11-1-4 آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی 3-11-1-5 روانی ضعیف 3-11-1-6 جمع شدگی یا انقباض 3-11-1-7 جدا شدن 3-11-1-9چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر) 3-11-1-8 نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری

پیشگفتار

ایران یكی از قدیمی ترین گاهواره های تمدن است و معماری و شهرسازی، دست كم از چهار هزار سال قبل در این سرزمین متداول بوده است.

آثار شامخ معماری و بقایای قصرها و شهرهای باستانی و دوام و بقای شگفت انگیز تعدادی از كهن ترین نمونه های ساختمانی و شهرسازی حكایت از تطّور و شكوفایی این فن ظریف و زیبا در كشور ما می كند. هنوز بیگانگان با شگفتی و اعجاب از ویرانه های در خور مباهات تخت جمشید دیدن می كنند. ساختمانها، میدانها، مساجد و گلدسته های شهر نام آور اصفهان در صدر مقاله آسیب شناسی بتن
فهرست جاهای دیدنی و مورد توجه سیاحانی قرار دارد كه هر سال راهی خاور زمین می شوند.([1])

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پلان آپارتمان 4 طبقه مستطیلی باطول زیاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 5.5 متر در طول 17 متر طرح ریزی شده است

این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است.

همانطور که ملاحظه می فرمایید مشخصات کامل طرح ارائه شده و در صورت تمایل میتوانید اقدام به خرید نمایید.

این پروژه ها برای دوستانی که آپارتمانی با مشخصات فوق در دست ساخت دارند، برای عزیزانی که پروژه های منطبق بر مشخصات فوق دارند، کسانی که به دنبال ایده های مختلف هستند، دانشجویان که در پی کسب تجربه نقشه های ساختمانی هستند مناسب می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه :

بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

چکیده

یکی از مسائلی که رفتار لرزه ای سازه ها را تحت تأثیر قرار داده و طراحی را بدان وابسته می سازد تیپ بندی المان های سازه ای به هنگام آنالیز و طراحی سازه می باشد. این نوع تیپ بندی بیشتر به خاطر سهولت اجرا و سادگی کار صورت می گیرد. در این به بررسی تاثیر این تیپ بندی در سازه های قاب خمشی بتن آرمه پرداخته شده است . در این فایل به بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بتنی شامل ستونها بر روی رفتار غیر خطی سازه های 4، 8 و 12 طبقه بتن آرمه و پاسخ های سازه نظیر حد اکثر تغییر مکان ، شاخص های خسارت و … (با تیپ بندی و بدون تیپ بندی ) پرداخته شده است تا نتایج مثبت و منفی این تیپ بندی ها که هم اکنون در طراحی و اجرای سازه کاملاً مرسوم می باشد روشن گردد. سازه های مورد نظر تحت رکورد زلزله طبس با شتاب های حداکثر (PGA) متفاوت مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و شاخص های خسارت به تفکیک طبقات و شاخص های کلی خسارت بر مبنای شاخص خسارت Park-Ang-Wen محاسبه و ارائه شده است .

کلیات

تیپ بندی و یکسان سازی المان های سازه ای از مواردی است که به هنگام اجرای سازه موجب سهولت و سرعت اجرا شده و باعث افزایش کیفیت ساخت می گردد. این نوع تیپ بندی هم اکنون در طراحی و اجرای سازه ها کاملاً مرسوم می باشد. تیپ بندی المان های سازه ای ، گرچه باعث سهولت اجرا شده ، خطای حین ساخت را کاهش داده و مزایای دیگری را نیز دارد اما از سویی دیگر رفتار سازه را به هنگام زلزله تحت تأثیر قرار داده و تیپ بندی نامناسب المان ها ممکن است هدف اصلی طرح ، یعنی ایمنی سازه را تحت الشعاع قرار دهد.

سیستم باربر جانبی

سیستم باربر جانبی (سیستم لرزه بر) کلیه سازه ها بر طبق آئین نامه 2800 (ویرایش دوم ) از لحاظ شکل پذیری از نوع قاب خمشی بتنی متوسط (ضریب رفتار برابر 8) انتخاب شده است .

بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها

کلیه بارهای وارد بر سازه بر اساس آئین نامه 519 ایران [13] و بارگذاری لرزه ای سازه نیز بر طبق آئین نامه استاندارد 2800 [14] انجام شده است .

محل احداث ساختمان ها در شهر تهران و کاربری آنها مسکونی فرض گردیده است .

بارگذاری لرزه ای

ساختمان در پلان و ارتفاع منظم محسوب گردیده و بارگذاری لرزه ای از روش استاتیکی معادل انجام شده است .

محل احداث ساختمان ها در تهران (خطر نسبی خیلی زیاد؛ 0.35=A) و سیستم باربر جانبی نیز در هر دو جهت قاب خمشی متوسط (8=Rx=Ry) در نظر گرفته شده است . همچنین گروه بندی ساختمان ها از نظر اهمیت ، مسکونی (1=I) و نوع زمین بر مبنای آئین نامه 2800 تیپ II فرض شده است .

بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : مقدمه

1-1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- هدف کلی ………………………………………………………………………………………..4

1-3- ساختار ……………………………………………………………………………………………4

فصل دوم : تعریف مسئله و روش فایل

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..8

2-2- معرفی و بررسی ساختمان های انتخاب شده برای مطالعه ……………………………………..8

2-2-1- سیستم باربر جانبی …………………………………………………………………………………….9

2-2-2- بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها………………………………….9

2-3- نحوه تیپ بندی و تعریف مسئله ……………………………………………………………………..12

2-4- فرضیات تحلیل و طراحی سازه ها…………………………………………………………………..15

2-4-1- تحلیل خطی و طراحی سازه ها…………………………………………………………………..15

2-4-2- تحلیل غیر خطی (استاتیکی و دینامیکی )……………………………………………………..15

2-5- حجم تحلیل های غیرخطی انجام شده ……………………………………………………………..16

2-6- راستای انتخابی برای تحلیل غیرخطی سازه ها…………………………………………………..17

2-7- مطالعات ویژه بر روی سازه های 8 طبقه …………………………………………………………..18

فصل سوم : معرفی و مروری بر ویژگی های برنامه IDARC در تحلیل غیرخطی سازه های بتن مسلح

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………20

3-2- خصوصیات و ویژگی های کلی برنامه ……………………………………………………………..22

3-3- روند تحلیل و خروجی های به دست آمده از آنالیز……………………………………………23

3-4- مدل های المان های سازه ای موجود در برنامه ……………………………………………………24

3-5- مدل های هیسترتیک غیرخطی در برنامه IDARC………………………………………………31

3-5-1- خصوصیات غیرخطی بتن و فولاد………………………………………………………………31

3-5-2- مدل های هیسترتیک موجود در برنامه IDARC……………………………………………38

3-6- گزینه های موجود در برنامه برای انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی ………………43

3-7- محاسبات شاخص خسارت …………………………………………………………………………..52

فصل چهارم : مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………54

4-2- تابع خسارت بر مبنای برش پایه …………………………………………………………………….56

4-3- شاخص خسارت دوگانه (Dual-Phase) برای بتن و فولاد…………………………………57

4-4- شاخص خسارت بر مبنای تغییرشکل و شکل پذیری …………………………………………58

4-5- مدل خسارت Chung و همکاران بر مبنای خستگی کم سیکل …………………………….59

4-6- تابع خسارت Valles &Reinhorn بر مبنای خستگی کم سیکل ………………………….63

4-7- یک مدل خسارت سراسری بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه ………………………….64

4-8- شاخص خسارت ترکیبی ارائه شده توسط Bracci و همکاران ……………………………65

4-9- شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang………………………………………………………..68

4-9-1- محاسبه δu و δy………………………………………………………………………………………72

4-9-2- محاسبه β……………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : نتایج به دست آمده از آنالیزها و تحلیل های انجام شده

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………78

5-2- تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی غیرخطی )……………………………………….79

5-2-1- بررسی تغییرمکان های نسبی طبقات ……………………………………………………………81

5-2-2- پاسخ حداکثر تغییرمکان بام در سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده ………87

5-2-3- مطالعه و مقایسه شاخص های خسارت ……………………………………………………….90

5-2-4- مطالعه تاریخچه شاخص های کلی خسارت …………………………………………………93

5-2-5- مقایسه تاریخچه زمان تناوب اصلی سازه ها……………………………………………….101

5-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل بار افزون )…………………………………………………107

5-3-1- روش کنترل نیرو……………………………………………………………………………………108

5-3-2- روش کنترل تغییرمکان ……………………………………………………………………………110

5-4- تحلیل نتایج حاصل از نمودارها……………………………………………………………………113

فصل ششم : تشکیل طبقات نرم در سازه های تیپ بندی شده

6-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….118

6-2- تشکیل طبقات نرم ……………………………………………………………………………………..118

فصل هفتم : نتیجه گیری

نتایج فایل ………………………………………………………………………………………………………..127

توصیه و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..128

منابع و مآخذ

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………….130

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………….131

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه :

کارآموزی عمران – اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه

کارآموزی عمران در اجرای ساختمان بتن آرمه – حفاری چاه
فهرست

عنوان ………………….……………………………………………………………………….صفحه

بخش اول : اجرای ساختمان بتن آرمه

فصل اول : فنداسیون

– فنداسیون …..…….…………………………………………………………………………………6

– قالب بندی فنداسیون …..……….…….….…………………………………………….…………8

– آرماتور بندی فنداسیون …..……….…………………………..…………………………………10

– بتن ریزی فنداسیون…………………………………………..……….…………………………..12

– ساختن بتن….……..………………………………………..………..…………………………….13

– حمل بتن …………..……………………………………………………..…………………………14

– جای دادن بتن در قالب ……..……………………..……………………..……………………..14

– مراقبت , محافظت و عمل آوری بتن ……….……………………….…………………………15

فصل دوم : ستون

– ستون ……..……………………..…………………………………..…………………………..…17

– آرماتور بندی ستون ……………………..………………………………………………………17

– قالب بندی ستون ………………………………………….……………………………….……17

– بتن ریزی ستون …………………………..…..…………………………………………………18

فصل سوم : تیر

– تیر ……………………………………………………..……………………………………………20

– دیوار برشی ….…….……………………………………………..………………………………22

فصل چهارم : سقف

– سقف ………..……………..…………….…..……………………………………………………24

– مراحل مختلف اجرا ………….……………………..…………………………………………27

بخش دوم : حفاری

– ابزارهای مشترک …………………………….…………..……………………………………………2

– حفاری ضربه ای ………………………..…………..………………………………………………..2

– حفاری با روش دورانی.………………………….………………..………………………………… 5

– مته های حفاری …………………………………..…………………………………………………8

– ساقه های سنگین ……………………………..……………………………………………………..9

– گل حفاری دورانی ………………….……………………………………………………………….11

– گل بنتونیتی…………………………………….……………………………………………………12

– مشخصات فیزیکی و شیمیایی گل حفاری………………..….………..……………………….13

– گل حفاری به نام رور ………………………………………………………………………..……14

-کنترل انحراف و راست بودن چاه …………………….………………………………………….15

– لوله های مشبک………………………………………..………..…………………………………17

– پدیده تفکیک ………………………………………………………………………………………18

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل اتوکد پلان موزه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل AutoCAD (اتوکد) ارائه میگردد

 فایل اتوکد پلان موزه دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در AutoCAD می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل AutoCAD (اتو کد) فایل اتوکد پلان موزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

یک نمونه فایل اتوکد از یک موزه با جزیات دقیق و کامل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بتن بازیافتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بتن بازیافتی دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بتن بازیافتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بتن بازیافتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بتن بازیافتی :

تحقیق بتن بازیافتی

بخش اول:

این مقاله به بررسی مقاومت بتن با دانه های بازیافتی (Recycled Aggregate Concrete) در برابر سیكلهای یخ زدن و ذوب شدن می پردازد و آن را با بتنهای طبیعی (معمولی) (Natural Aggregate Concrete) مقایسه می‌كند. این بررسی ها و نتایج حاصل یك سری آزمایشات علمی است كه در آزمایشگاه صورت گرفته است.

سه حالت مختلف برای مقایسه بتنهای RAC و NAC درنظر گرفته می شود:

حالت یكم (Case I): استفاده از یك نسبت آب به سیمان متوسط با مقدار 0.47 را مورد رسیدگی قرار می دهد (base Mixture) كه برای RAC و NAC استفاده می شود.

حالت دوم (Case II): در این حالت با كم كردن نسبت آب به سیمان از 0.47 به 0.29 حالتی را پدید می آورد كه متفاوت از حالت اول خواهد بود كه به آن بتن با عملكرد بالا گویند. (Concrete High-Performance)

حالت سوم (Case III): با اضافه كردن %5 مواد هوازا به بتن اصلی (base Mixture) این حالت را پدید می آوریم.

عملكرد بتن RAC (بتن بازیافتی) در حالتهای I و II به دلیل استفاده از دانه های بازیافتی خوب نخواهد بود. این نتیجه با بتن NAC مقایسه می شود كه به دوام كامل رسیده است و نهایتاً نتیجه گرفته می شود كه اگر در بتن RAC از مواد هوازا استفاده شود دوام بتن RAC به اندازه بتن NAC خواهد شد.

مقدمه :

امروزه استفاده از بتن های بازیافتی به یكی از مهمترین مسائل تبدیل شده است و اقتصاد توجه زیادی به استفاده از بتن بازیافتی (RAC) دارد.

تخمین زده شده است كه نزدیك 150 میلیون تن قلوه سنگ برای تهیه سنگدانه های بتن سالیانه در ایالات متحده آمریكا تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته و قدیمی بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه رو به كاهش و نابودی نمی رفت.

بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده و راهها كه عمر مفید خود را كرده اند جهت ساختن بتن با دانه های بازیافتی شاید نتواند كه به طور كامل در نگه داشتن ذخایر و منابع طبیعی كمك كند ولی می تواند كه از هدر رفتن یك حجم بزرگی از این منابع خدادادی كمك كند. همچنین استفاده از بتنهای RAC به تخریب نشدن محیط زیست نیز كمك بزرگی خواهد كرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله

خلاصه
1- مقدمه
2- اهمیت ساختمان های با مصالح بنایی در کشور
3 انواع نواقص موجود در سازه های آجری
3-1 توزیع بار قائم در یک جهت
3-2 تمایل به ایجاد بازشوهای بسیار بزرگ  وغیر ضروری در دیوارهای باربر- برش گیر
4 رفتار و خصوصیات دیوارهای آجری
4-1 دیوارهای بنایی
4-2- مودهای شکست دیوار آجری
5 کلاف بندی
6 رفتار و خصوصیات سقف ها
6-1 رفتار و خصوصیات سقف های چوبی با پوشش گل اندود
6-2 رفتار و خصوصیات سقف های طاق ضربی
6-3- بررسی عملکرد سقف ها به صورت دیافراگم صلب
6-4 راهکارهای عملی بهسازی سقف های سنتی
6-4-1- سقف های چوبی
6-4-2- سقف های طاق ضربی
7- نتیجه گیری
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنائی موجود
چکیده
مقدمه
شالوده
شرایط شالوده
مودهای شکست دیوار آجری
شکست برشی
شکست برشی- لغزشی
شکست خمشی
شکست خمشی در راستای قائم
شکست خمشی در راستای افقی
شکست خمشی در راستای افقی
بررسی مکانیزم شکست دیوارهای متقاطع در گوشه
بازشو در ساختمان های بنایی
نعل درگاهی
آسیب پذیری و ضعف های سقف و دال
پیشنهاد طرح بهسازی محل تقاطع دیوارهای گوشه آجری
الف- استفاده از اتصالات نبشی شکل از پروفیل های ناودانی در محل تقاطع
ب- ایجاد کلاف قائم در گوشه با نبشی
تقویت سقف های طاق ضربی
کلاف افقی با نبشی در سقف طاق ضربی
افزایش ظرفیت برشی دیافراگم
نتیجه گیری

خلاصه

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان ها از قرون گذشته در ایران رواج داشته است و تا کنون در بسیاری از شهرها و تقریباً اکثر مناطق روستایی، ساختمان های بنایی قسمت اعظم ساختمان های این مناطق را شامل می شوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمان ها در طی زلزله های گذشته و قرار گرفتن بسیاری روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت مطالعه رفتار و عملکرد ساختمان های بنایی در برابر زلزله به شکل آشکار مشخص است. در این مقاله روشهای بررسی آسیب پذیری سازه های بنایی موجود در کشور و روشهای مقاوم سازی و بهسازی این نوع سازه ها بیان می شود

1- مقدمه

از آنجا که سازه های آجری بیشترین پتانسیل خرابی در زلزله را داشته و نیز دارای مکانیزم های متعدد شکست می باشد، و نیز با توجه به وجود عدم قطعیت های فراوان در پارامترهای موجود در این نوع سازه، باید مطالعه آسیب پذیری این سازه ها با آگاهی مناسبی از این پارامترها و در نظر گرفتن بیشترین مودهای محتمل برای شکست سازه باشد. همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند، با استفاده از مصالح  ساخته شده اند. این نوع سازه ها معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند. شناخت این ضعف ها مقدمه بر انتخاب روشی مناسب برای مقاوم سازی آنها می باشد. مهم ترین عامل پایداری در سازه های آجری، وجود انسجام کافی و مناسب بین اجزای گوناگون آن می باشد

این انسجام باعث تکمیل شدن مسیر انتقال بار شده و در صورتی که اجزای مختلف سازه از نظر مقاومت دارای شرایط مناسبی باشند سازه در هنگام زلزله ایمن خواهد ماند

برای انسجام ساختمان آجری باید تمام قسمت ها به یکدیگر به نحو مناسبی دوخته شوند. وجود اتصال مناسب بین سقف و دیوارهای قائم علاوه بر ایجاد امکان انتقال بار سقف به دیوارها باعث جلوگیری از شکست خارج از صفحه دیوارها نیز می شود

2- اهمیت ساختمان های با مصالح بنایی در کشور

منظور از ساختمان های با مصالح بنایی، ساختمان هایی است که با آجر، بلوک سیمانی و یا با سنگ ساخته شود و در آنها تمام و یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای با مصالح بنایی تحمل می گردد. بنابراین ساختمان هایی که در آن قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارها یا مصالح بنایی و قسمتی از آن توسط عناصر فلزی و یا بتن آرمه تحمل شود نیز در ردیف ساختمان های با مصالح بنایی محسوب می شوند و لذا مقررات مربوط به آیین نامه 2800 در مورد این گونه ساختمان های مختلط نیز باید رعایت گردد. ساختمان های با مصالح بنایی به دلیل سهولت تولید، اقتصادی بودن، خاصیت خوب عایق و نماسازی در مناطق زیادی از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان سازی با مصالح بنایی تا شروع قرن بیستم که مصالح ساختمانی نظیر بتن مسلح و فولاد جای آن را گرفت بعنوان عمده سیستم سازه ای برای ساختمان های کوتاه مرتبه تا متوسط رواج داشت. دلایل عملکرد رفتار نامناسب سازه های مصالح بنایی در مقابل زلزله را می توان در مواردی همچون شکننده بودن مصالح و کاهش مقاومت بر اثر تکرار بارهای شدید، وزن سنگین، سختی زیاد و در نتیجه پاسخ شدید در مقابل امواج زلزله با پریود طبیعی کوتاه و وابستگی زیاد مقاومت ساختمان به کیفیت ساخت خلاصه نمود

اعضای سازه ای مقاوم در مقابل بارهای قائم وزنی و بارهای جانبی ناشی از زلزله در ساختمان های بنایی بدون اسکلت، دیوارهای باربر- برشگیر بنایی هستند که در ایران غالبا از نوع بنایی موسوم به غیرمسلح می باشند. در آیین نامه زلزله ایران (استاندارد 2800)، برای تقویت ساختمان های بنایی استفاده از کلاف بندیهای بتن آرمه افقی و قائم در نقاط طلطله در اطراف دیوارها الزامی گردیده می باشد

در تحقیقات بسیاری از کشورهای زلزله خیر نشان داده است همچنین وجود کلاف بتن آرمه، مقاومت و پایداری دیوارهای بنایی را در برابر زلزله بسیار بالا می برد. علاوه بر دیوارهای باربر عناصری چون برشگیر بنایی غیر مسلح و محصور در کلاف، دیوارهای بنایی غیر مسلح و محصور در کلاف دیوارهای بنایی پاره مسلح،؛ بنایی کاملا مسلح، بنایی یا پوشش اندود مسلح و سایر ابداعات از لحاظ نوع بلوک ها و ملات ها در ساختمان های بنایی دیده می شود که به یکپارچگی سازه کمک شایان می کند. [3]

 

3 انواع نواقص موجود در سازه های آجری

عدم توزیع مناسب مسیر بار به علت عدم انسجام سقف به دیوارهای قائم، عدم وجود مهربند ضربدری در سقف، توزیع نامناسب بار جانبی بین دیوارهای قائم در حالت انعطاف پذیر بودن سقف، وجود تأثیر نسبتا مهم پیچش در حالت سقف صلب (پس از مهاربندی سقف)، عدم وجود کلاف قائم، عدم وجود کلاف افقی، طول بلند دیوار، وجود بازشوهای نسبتا بزرگ، عدم عین ساخت بودن نقشه ها می تواند از علل اصلی شکست سازه های آجری باشد. [1]

3-1 توزیع بار قائم در یک جهت

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در بررسی نحوه شکست لغزشی دیوارها مشاهده شده است که مقاومت برشی یک دیوار بنایی غیر مسلح ناشی از دو عامل چسبندگی ملات به آجر و اصطکاک بین رگه های آجر و ملات می باشد. صرف نظر ای نوع ملات و آجر کاری بکار رفته عموما بعلت تغییر شکلهای نسبی جانبی طیاد طبقات و یا تغییر شکل جانبی کل ساختمان در زلزله های شدید و متوسط چسبندگی آجرها در خط ملات در نقاط بحرانی، غالبا شکسته می شود و فقط اصطکاک بین رگه ها روی یکدیگر است. بسته به نوع آجر و ملات ضریب اصطکاک رگه ها روی یکدیگر توسط پژوهشگران مختلف بین 15/0 تا 8/0 ذکر شده است. [2]. بار قائم وارد بر دیوار نیز برابر وزن خود دیوار و قسمتی از وزن سقف های متکی بر دیوار می باشد. بنابراین فقط دیوارهای باربری که وزن سقف متکی بر خود را تحمل می کنند می توانند مقاومت برشی نهایی (پس از ترک خوردگی) قابل توجهی داشته باشند و دیوار نسبی غیر باربر  مقاومت برشی کمی دارند و اگر زلزله شدیدی به خصوص در جهت دیوارهای غیر باربر رخ دهد قطعا ساختمان ها صلبیت و مقاومت چندانی نخواهند داشت. [2]

3-2 تمایل به ایجاد بازشوهای بسیار بزرگ  وغیر ضروری در دیوارهای باربر- برش گیر

در معماری معاصر ایران که از ابتدای قرن هجری شمسی فعلی متداول شده است، مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، حرکتی به سوی تعبیه پنجره های بسیار بزرگ در معماری متداول و بازاری ایران صورت گرفته است که این موضوع مخصوصا ساختمان های ساخته شده توسط افراد آموزش ندیده بدون رعایت نکات معماری و مهندسی به وضوح دیده می شود. در چنین ساخت و سازهایی نه تنها استانداردهای جدید و مورد قبول معماری و مهندسی زیرپا گذاشته شده اند، بلکه استانداردهای سنتی که در معماری قدیم ایران متداول بوده نیز غالبا رعایت نگردیده اند. در معماری سنتی سقف و دیوار نه تنها به عنوان اعضای باربر ساختمان بلکه به عنوان وسیله ای که می تواند درجه حرارت داخلی ساختمان را تعدیل کند، یعنی در زمستان ها ساختمان ها را گرم و در تابستان ها ساختمان ها را خنک نگه دارند منظور می گردیده اند. با توجه به اینکه قسمت های شمالی و شمال غربی ایران غالبا مناطق سرد بوده و قسمت های مرکزی، شرقی و جنوبی ایران جزء اقلیم های گرم و خشک می باشد، لذا سقف و دیوار یک ساختمان نقش اساسی در ایجاد تعادل حرارتی و صرفه جویی انرژی در آن ساختمان ایفا می کند. وظیفه دیوارها و سقف های ضخیم این است که اجازه نمی دهند ساختمان ها زود گرم و یا سرد شوند. در چندین دهه گذشته سازندگان غیرفنی ساختمان جهت پیروی از مد ساختمانی روز و صرفه جویی در مصالح و نیروی کار، به علت ارزانی قیمت هر متر مربع پنجره نسبت به هر متر مربع دیوار خارجی بنایی، سطح پنجره ها را تا حد امکان (به ازای کاهش دیوارهای خارجی) گسترش داده اند. این مسئله با توجه به بکار رفتن نسبتا وسیع کولرهای آبی، شوفاژ و بخاری گازی برای خنک کردن یا گرم کردن ساختمان ها و با توجه به ارزان بودن نسبی قیمت انرژی مقاومت زیادی را از طرف مصرف کنندگان در مقابل روند بزرگ کردن پنجره ها ایجاد نکرده است. لذا حرکتی غیرمنطقی در جهت ایجاد پنجره های بزرگ با قاب فولادی یا آلومینیومی با ضریب بسیار کم مقاومت در مقابل تبادل حرارت در غالب شهرهای ایران مخصوصا در اقلیم های فوق الذکر ایجاد شده است

غالبا مشاهده می شود که ساختمان ها در طرف حیاط پنجره های نسبتا بزرگی دارند و این پنجره ها بزرگتر از میزان لازم و متعادل می باشند. غالبا قسمت اعظم سطح پنجره ها بطور دائمی با پرده پوشانده می شود. با توجه به آفتابی بودن هوای ایران در قسمت عمده روزهای سال از لحاظ نور و تهویه به پنجره های بزرگ نیازی نیست و از لحاظ فرهنگی و مذهبی و سنتی نیز وجود پنجره های بزرگ توجیه کافی ندارد. چون عملاً سطح پنجره بزرگتر از حد ضروری است لذا غالبا ساکنین خانه با پرده قسمت عمده سطح آن را می پوشانند و البته باید متذکر شد که این نقیصه از لحاظ نور، صروصدا، تبادل حرارت و مصرف انرژی مورد بحث مفصل متخصصین قرار گرفته است. بنابراین رسیدگی به این مسئله و رعایت ضابطه حداقل دیوار نسبی خیلی مهم و ضروری است که نباید فدای بازشوها و پنجره های بزرگ و غیر ضروری گردد

وجود بازشوهای بزرگ سراسری غالبا به مقدار زیادی ساختمان های بنایی را در زلزله آسیب پذیر می کند و مخصوصا در جهت دیوارهای غیر باربر که درصد دیوار نسبی کم می باشد این خطر بسیار زیادتر است. لذا این موضوع باید بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته و این نقیصه برطرف گردد

4 رفتار و خصوصیات دیوارهای آجری

4-1 دیوارهای بنایی

در حالت کلی دیوارهای بنایی عناصر اصلی تشکیل دهنده یک ساختمان بنایی می باشد. همچنین در ساختمان های بنایی از کلاف های افقی و قائم استفاده می شود تا علاوه بر توزیع یکنواخت نیروهای مرده و زنده و همچنین پیوند کلیه دیوارها بصورت یک سیستم پیوسته از واژگونی آنها نیز جلوگیری بعمل آمده و ضریب لاغری آنها به مقدار قابل توجهی کاسته شود. استفاده از بازشوهای زیاد در یک دیوار سبب می شود که عملکرد یک دیوار از حالت یک صفحه به عملکرد چند ستون قاب نیمه صلب تبدیل شود که از سختی دیوار به اندازه قابل توجهی می کاهد. وقتی عملکرد دیوار به عملکرد چند ستونی قاب نیمه صلب تبدیل شود ستون ها تحت خروج از مرکزیت های سازه ای قائم و جانبی ترک خورده و از مقطع موثر و سختی ستون ها کاسته می شود. همچنین تغییر جهت نیروهای جانبی وارده (نیروهای رفت و برگشت زلزله) سبب می گردد که در نقاط ماکزیمم خمش ستون که در مرحله قبل دچار ترک خوردگی شده، مفصل پلاستیک شکل شود و در سیکل های متوالی زلزله سازه به سمت شکست و ناپایداری سوق پیدا کند. [4]

4-2- مودهای شکست دیوار آجری

مودهای شکست یک دیوار آجری مجزا به دو گروه عمده شکست درون صفحه ای و شکست برون صفحه ای تقسیم می شود. در حالت شکست درون صفحه ای معمولا یکی از مودهای زیر رخ می دهد [5]

در صورتی که دیوار تحت بار قائم زیاد بوده و نسبت ارتفاع به طول دیوار کمتر از واحد باشد مود شکست برشی رخ می دهد. همچنین اگر نسبت ارتفاع دیوار به طول بزرگتر از واحد باشد (تقریبا برابر 2) و مقدار بار قائم بسیار زیاد باشد باز هم امکان شکست برشی وجود دارد. در صورتی که مقاومت برشی دیوار اندک بوده و بار جانبی در مقایسه با بار قائم، بزرگ باشد، شکست برشی- لغزشی رخ خواهد داد. در این حالت معمولا نسبت ارتفاع به طول دیوار کمتر از 5/1 به 1 و در حدود 1 به 1 می باشد. در صورتی که مقاومت برشی دیوار به اندازه کافی باشد و نسبت ارتفاع به طول ستون در حدود 2 به 1 باشد آنگاه شکست خمشی رخ می دهد. اگر مقدار بار قائم اندک باشد در صورت کم بودن مقاومت برشی نیز شکست خمشی اتفاق می افتد [6]. در حالت شکست برون صفحه ای معمولا یکی از مودهای زیر رخ می دهد

اگر راستای تنش کششی منجر به شکست، موازی درزهای افقی آجرها باشد ترک قائم در ارتفاع دیوار بوجود می آید. این شکست معمولا هنگامی رخ می دهد که طول دیوار بزرگ باشد. اگر راستای تنش کششی منجر به شکست، عمود بر درزهای افقی آجرها باشد ترک افقی در میانه دیوار بوجود می آید. این شکست معمولا هنگامی رخ می دهد که ارتفاع دیوار بزرگ باشد

5 کلاف بندی

استفاده از کلاف های قائم و افقی در ساختمان های با مصالح مبنایی عموما بدلیل یکپارچه نمودن دیوارها و همچنین توزیع مناسب نیرو می باشد. در مجموع می توان گفت که کلاف ها مستقیما هیچ نیروی محوری یا بار گسترده ناشی از بارهای زنده و مرده ساختمان را تحمل نمی نمایندو  لذا عملکرد آنها با تیر و ستون واقع در یک قابل متفاوت است. نیروهای ایجاد شده در کلاف ها عموما غیر مستقیم بوده و از اثر اندر کنش المان های بنایی و کلاف ها پدید می آیند. با توجه به اینکه در ساختمان های بنایی استفاده از بتن برای ساخت کلاف های قائم عملا قابل اجرا (خصوصا در روستاها) نمی باشد لذا از ملات برای این کار استفاده می گردد .ملات های استفاده شده برای ساخت کلاف ها نباید از نوع ضعیف باشند. [7]. در برخی از آیین نامه ها قید شده است که مقاومت فشاری بتن یا ملات استفاده شده برای ساخت کلاف باید از 150 کیلوگرم بر  سانتیمتر مربع بیشتر باشد [8و7]. در مورد کلاف های افقی ذکر این نکته ضروری است که کلاف های فوق باید تمام ضخامت دیوار داشته [9و8] و در بالای کلبه دیوارهای باربر و همچنین سایر دیوارهای اصلی در تراز مربوطه باید تعبیه گردند. [8و7]

6 رفتار و خصوصیات سقف ها

6-1 رفتار و خصوصیات سقف های چوبی با پوشش گل اندود

در بسیاری از ساختمان های قدیمی سقف ساختمان متشکل از تیرهای چوبی همراه با پوشش کاهگل می باشد. در این سقفها تیرهای اصلی معمولا چوبهای گرد بوده که فواصل تقریبی 40 تا 80 سانتیمتر از یکدیگر قرار می گیرندو  بر روی آنها پوشش نازکی از تخته، نی، حصیر یا نظایر آن قرار می گیرد و سپس روی آن قشر ضخیمی از اندود کاهگل جهت آب بندی اجرا می گردد. مشکل اصلی ین سقف ها علاوه بر وزن زیاد، عدم انسجام و یکپارچگی، فاصله گرفتن تیرهای چوبی از یکدیگر در هنگام وقوع زلزله، عدم اتصال مناسب تیرهای چوبی به دیوارهای تکیه گاهی، فاصله زیاد تیرهای چوبی در بعضی از موارد و نداشتن مقاومت کافی جهت تحمل بارهای ثقلی و یا انتقال نیروهای جانبی زلزله و بطور خلاصه صلب نبودن سقف و عملکرد نامناسب آن جهت توزیع نیروی جانبی زلزله بین دیوارهای برشی بنایی می باشد. [11و 10]

6-2 رفتار و خصوصیات سقف های طاق ضربی

یکی از سقف های بسیار متداول در ساختمان های بنایی سقف طاق ضربی می باشد. در این سقف تیرهای اصلی معمولا چوب های گرد بوده که فواصل تقریبی 40 تا 80 سانتیمتر از یکدیگر قرار می گیرند و بر روی آنها پوشش نازکی از تخته، نی و حصیر یا نظایر آن قرار می گیرد و سپس روی آن قشر ضخیمی از اندود کاهگل جهت آب بندی اجرا می گردد. مشکل اصلی این سقف ها علاوه بر وزن زیاد، عدم انسجام و یکپارچگی، فاصله گرفتن تیرهای چوبی از یکدیگر در هنگام وقوع زلزله، عدم اتصال مناسب تیرهای چوبی به دیوارهای تکیه گاهی، فاصله زیاد تیرهای چوبی در بعضی از موارد و نداشتن مقاومت کافی جهت تحمل بارهای ثقلی و یا انتقال نیروهای جانبی زلزله و بطور خلاصه صلب نبودن سقف و عملکرد نامناسب آن جهت توزیع نیروی جانبی زلزله بین دیوارهای برشی بنایی می باشد. [11و 10]

6-3- بررسی عملکرد سقف ها به صورت دیافراگم صلب

سقف های ساختمان که تحمل کننده بارهای ثقلی می باشند در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای افقی زلزله را به عناصر قائم باربر جانبی (دیوارهای بنایی) بر عهده دارند. این سقف ها باید همانند یک دیافراگم صلب عمل نموده و در برابر تغییر شکلهای افقی ایجاد شده در میان صفحه خود دارای مقاوتم و سختی کافی باشند. همچنین باید سقف ها برای تلاش های برشی و خمشی ایجاد شده در میان صفحه خود زیر اثر بارهای جانبی زلزله طراحی گردند. اگر اصول فوق در طراحی صقف رعایت گردد در آن صورت می توان سقف ساختمان را یک دیافراگم صلب فرض نمود و در این حالت توزیع نیروی برشی طبقه، بین عانصر قائم مقاوم در برابر زلزله به نسبت سختی آنها صورت می گیرد در غیر این صورت سقف ساختمان یک دیافراگم انعطاف پذیر بوده و توزیع نیروی برشی بین عناصر قائم در برابر زلزله با توجه به تغییر شکلهای ایجاد شده در آن محاسبه می شود

در دیافراگم هایی که دارای پلان نسبتا منظم بوده و فاقد بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باشند می توان دیافراگم را بصورت یک تیر تیغه ای (تیر ورق) در نظر گرفت که بر روی تکیه گاه هایی که همان اجزای قائم باربر جانبی می باشند (دیوارهای آجری) واقع شده است. جان این تیر ورق صفحه افقی دیافراگم و بالهای آن اجزاء لبه ای دیافراگم می باشند. باید توجه داشت که در محاسبه تغییر شکل های این تیر ورق عمیق، علاوه بر اثر تغییر شکل های خمشی اثر تغییر شکلهای برشی نیز در نظر گرفته می شود. برای محاسبه تغییر شکل های دیافراگم، نیروی وارده بر دیافراگم در هر طبقه بر اساس آیین نامه زلزله ایران از رابطه زیر محاسبه می شود: [10]

در این رابطه  نیروی جانبی زلزله وارد بر دیافراگم در تراز i،  برش زلزله در طبقه i ( جمع نیروی زلزله در تراز مورد نظر و ترازهای بالاتر از آن)،  وزن دیافراگم و اجزای متصل بر آن در طبقه i،  جمع وزن دیافراگم ها در تراز مورد نظر و ترازهای بالاتر از آن می باشد. اگر حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در دیافراگم زیر اثر نیروی جانبی موثر بر آن کمتر از نصب تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم را صلب فرض نموده و در غیر این صورت دیافراگم انعطاف پذیر می باشد

سقف های سنتی ساخته شده از چوب با پوشش کاهگل اندود یا ساخته شده از تیرآهن همراه با طاق آجری (طاق ضربی) به دلیل نداشتن انسجام و سختی کافی معمولا شرایط ایجاد یک دیافراگم صلب را ارضا ننموده و بصورت انعطاف پذیر می باشند. در این حالت نیروی جانبی زلزله به نسبت سختی بین دیوارهای برشی آجری تقسیم نمی گردد و سهم هر دیوار با توجه به تغییر شکلهای دیافراگم بدست می آید. در ساختمان های بنایی یک طبقه با دیوارهای آجری طویل سختی دیوارها زیاد بوده و آن را می توان بعنوان تکیه گاه های صلب جهت دیافراگم فرض نمود. در این صورت دیافراگم به صورت یک تیر عمیق ممتد که از روی چند تکیه گاه صلب عبور می نماید مدل می گردد. در این حالت می توان با تقریب نسبتاً مناسبی عکس العمل های تکیه گاهی را از روی سطح بارگیر هر تکیه گاه (نصف دهانه از هر طرف) بدست آورد. [10]

6-4 راهکارهای عملی بهسازی سقف های سنتی

در این قسمت راهکارهای عملی بهسازی و تقویت سقف های چوبی و طاق ضربی ارائه گردیده است که با بکار گیری آنها می توان بطور نسبی مقاومت و سختی سقف ها را افزایش داده و صلبیت آنها را در مقابل نیروی جانبی زلزله بالا برد. بهسازی سقف ها بطور کلی با در نظر گرفتن اصول اصلی زیر صورت می گیرد: [10]

کاهش وزن سقف و حذف اجسام سنگین از روی سقف

افزایش انسجام و یکپارچگی و صلبیت سقف

حذف بازشوهای بزرگ و تقویت اطراف بازشوها

اتصال مناسب سقف به دیوار و افزایش طول تکیه گاهی تیرها

با توجه به اصول کلی فوق راهکارهای عملی بهسازی سقف ها را می توان بطور خلاصه مطابق زیر بیان نمود

6-4-1- سقف های چوبی

الف) کاهش وزن سقف: در این سقف ها برای آب بندی کردن سقف از اندود کاهگل با ضخامت نسبتا زیاد استفاده می شود و معمولا برای عایق کاری مجدد، بر روی لایه های قبلی یک لایه جدید کاهگل اجرا می گردد که باعث افزایش وزن سقف می گردد. برای کاهش وزن سقف می توان یکی از راهکارهای زیر را استفاده نمود: [10]

خاک های اضافی حذف شده و برای عایق کاری مجدد لایه کاهگل قبلی نیز برداشته شود

ابتدا خاک و کاهگل روی سقف حذف گردیده و پس از اجرای یک صفحه چوبی بر روی تیرهای اصلی سقف، بر روی سطح صاف ایجاد شده از یک لایه ایزوگام یا مشمی پلاستیک جهت عایق کاری و آب بندی استفاده گردد. و سپس توسط یک لایه نازک کاهگل شیب بندی و حفاظت از ایزوگام صورت گیرد

مطابق بند 2 پس از حذف خاک روی سقف و اجرای تخته بر روی تیرها می توان از سطح ایجاد شده بعنوان قالب بندی استفاده نمود و بر روی آن یک لایه نازک بتن مسلح (در حدود 5 سانتی متر) که به دیوارها نیز اتصال می یابد اجرا نمود که این بتن علاوه بر افزایش صلبیت سقف نقش آب بندی را نیز داشته و بر روی آن امکان اجرای ایزوگام نیز وجود دارد

ب) افزایش انسجام، یکپارچگی و صلبیت سقف: سقف های چوبی اصولا از نوع دیافراگم های انعطاف پذیر بوده و دارای انسجام کافی نیستند اما در هر صورت برای افزایش انسجام و صلبیت سقف می توان یکی از راهکارهای زیر را استفاده نمود: [10]

رویتیر چوبی سقف تخته هایی با ضخامت حداقل یک سانتی متر به صورت کاملا به هم چسبیده در یک لایه یا دو لایه عمود بر هم اجرا نموده در صورت نیاز می توان در وجه پایین سقف و در زیر تیرهای چوبی نیز اینکار را انجام داد

توسط تخته الوارهای بلند به عرض حداقل 10 سانتی متر و ضخامت 2 تا3 سانتی متر ابتدا و انتهای تیر چوبی در زیر و روی سقف به هم متصل گردند و علاوه بر آن تخته های دیگری به صورت ضربدری (از یک گوشه سقف به گوشه مقابل) از زیر و رو تیرها را به هم متصل نماید

اجرای دال بتن مسلح بر روی تیرهای چوبی پس از حذف خاک و کاهگل موجود و ایجاد اتصال مناسب بین دیوارهای آجری و دال بتنی جدید که در این حالت سقف چوبی موجود نقش قالب را برای دال بتن بازی می کند و باربری و صلبیت اصلی مربوطه به دال بتنی جدید می باشد

ج) حذف بازشوهای بزرگ و تقویت اطراف بازشوها: وجود بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باعث کاهش شدبد صلبیت سقف می گردد و انسجام و یکپارچگی سقف را از بین می برد و همچنین وجو بازشوهای بزرگ در مجاورت دیوارهای سازه ای باعث می گردد که انتقال بارها از دیافراگم سقف به دیوارها به خوبی انجام نشود. بنابراین باید بازشوهای اضافی حذف گردیده و از ایجاد بازشوهای نزدیک به هم خودداری نموده و اطراف بازشوهای موجود را توسط تیرهای چوبی اضافی تقویت کرد. [10]

د) اتصال مناسب سقف به دیوار و افزایش طول تکیه گاهی تیرها

یکی از علل خرابی سقف ها، نداشتن طول تکیه گاهی کافی یا عدم اتصال مناسب سقف به دیوارها می باشد که باعث سقوط سقف از روی دیوار می گردد. با اعمال راهکارهای زیر می توان این مسئله را تا مقدار زیادی حل نمود. [12و 10]

تیرهای اصلی سقف در تمام ضخامت دیوار دارای تکیه گاه بوده و حتی الامکان با طولی معادل حداقل 30 سانتی متر و حداکثر 60 سانتی متر بصوره طره از روی دیوار ادمه یابند

اتصال سقف چوبی به دیوارها توسط مهارهای فولادی صورت می گیرد. در این حالت تیرهای اصلی سقف به تسمه های فولادی میخ یا پیچ می گردند و ین تسمه ها پس از عبور از ضخامت دیوار در پشت دیوار توسط پیچ به صفحات فلزی دیگری مهار می شوند

اتصال تیرهای سقف به دیوار توسط پروفیلهای ناودانی صورت می گیرد. در این حالت از سمت داخل و خارج دیوار دو عدد پروفیل ناودانی دقیقا در زیر تراز سقف و چسبیده به دیوار اجرا می گردند. اتین دو پروفیل که در دو طرف دیوار قرار دارند در فواصل مناسب به هم چسبیده به دیوار اجرا می گردند. این دو پروفیل که در دو طرف دیوار قرار دارند در فواصل مناسب به هم پیچ می شوند و از بالا نیز به تیرهای چوبی سقف توسط طوقه های فلزی و پیچ متصل می گردند. در این حالت ناودانی ها نقش کلاف افقی روی دیوار را بازی می کنند

6-4-2- سقف های طاق ضربی

الف) کاهش وزن سقف: در این نوع سقف به دلیل قوس درا بودن طاق آجری معمولا مصالح زیادی بر روی سقف جهت کف سازی و مسطح کردن آن بکار می رود که در ساختمان های سنتی معمولا خاک، آجر، ماسه یا مصالح سنگین دیگر جهت این کار استفاده می کردند که حد این مصالح و جایگزینی آن مصالح سبک نظیر پوکه صنعتی یا معدنی و یا فوم بتن می توان وزن کف را کاهش داد. همچنین در طبقه بام با جایگزینی مصالح سنتی شیب بندی با مصالح سبک و با حذف قیر گونی و آسفالت و جایگزینی آن توسط ایزوگام می توان وزن بام را کاهش داد. [12]

ب) افزایش انسجام، یکپارچگی و صلبیت سقف: انسجام و صلبیت سقف های طاق ضربی بیش از سقف های چوبی می باشد اما باز نمی توان آنها را به عنوان یک دیافراگم کاملاً صلب فرش نمود. جهت افزایش یکپارچکی و صلبیت سقف های طاق ضربی می توان راهکارهای زیر را استفاده نمود: [13 و 11]

تیرآهن های اصلی سقف در فواصل حداکثر 2 متری توسط تیر آهن های عرضی عمود بر تیرهای اصلی به یکدیگر متصل شوند

انتهای تیر آهن ها توسط تیرآهن دیگری در امتداد عمود بر تیرهای سقف مهار شوند

تیرآهن ها توسط میلگرد یا تسمه فولادی بصورت ضربدری به یکدیگر بسته شوند

تیرآهن انتهایی سقف توسط تسمه یا میلگرد به تیرآهن کناری خود مهار گردد

برای افزایش صلبیت سقف می توان روی سقف طاق ضربی بتن مسلح به ضخامت حداقل 5 سانتی متر اجرا نمود در این حالت بهتر است تیرآهن های سقف نیز توسط اتصال برشی مناسب به بتن جدید متصل گردند

می توان برای مهار کردن برش ناشی از قوس های طاق ضربی در زیر سقف در زیر سقف در فواصل یک چهارم دهانه از یک عدد میلگرد یا تسمه پیوسته استفاده نمود که این تسمه به زیر کلیه تیرآهن ها جوش خورده و پس از عبور از دیوار تکیه گاهی در پشت دیوار توسط یک صفحه انتهایی مهار می گردد

ج) حذف بازشوهای بزرگ و تقویت اطراف بازشوها: در این مورد نیز مانند سقف های چوبی باید بازشوهای اضافی و بازشوهای مجاور دیوارهای برشی بنایی را تا حد امکان کوچک یا حذف نموده و اطراف بازشوهای موجود را توسط تیرآهن های اضافی تقویت نمود. [13و 10]

د) اتصال مناسب سقف به دیوار و افزایش طول تکیه گاهیر تیرها: با راهکارهای زیر در سقف های طاق ضربی می تون اتصال سقف به دیوار را تامین نمود: [10]

در صورت وجود بودن کلاف افقی در روی دیوارها تیرآهن به نحو مناسب به کلاف متصل گردند

طول تکیه گاهی تیرآهن های سقف حداقل معادل ارتفاع تیر یا 20 سانتی متر در نظر گرفته شو

در دیوارهای فاقد کلاف فوقانی با استفاده از پروفیل ناودانی در بالا و پایین تیرهای طاق ضربی و چسبیده به دیوار تکیه گاهی، کلاف افقی در تراز سقف اجرا می گردد که این ناودانی ها به تیرآهن سقف جوش یا پیچ شده و از طریق پیچ های بلند در فواصل مناسب به دیوارها نیز مهار می گردند. می توان به جای پروفیل ناودانی از پروفیل نبشی نیز استفاده نمود

پا طاق آخرین دهانه طاق ضربی باید دارای تکیه گاه مناسب باشد که این تکیه گاه می تواند توسط پروفیل فولادی و یا با جاسازی در کلاف بتنی تامین گردد

7- نتیجه گیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید