O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا :

O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا

سیستمهای ذخیره‌سازی پیشرفته

O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گراسیستمهای ذخیره‌سازی پیشرفته

چکیده

دستگاه‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر شی (OSDs) برای بالا بردن سطح انتزاع ارایه شده به مشتریان است که در نتیجه آنها برای ارایه روشهای مدیریت، به اشتراک‌گذاری و امنیت اطلاعات اجازه پیدا می‌کنند که فراتر از آن توسط فروشگاه‌های مبتنی بر بلوک ارائه شده است .

در این ، معماری سیستم ذخیره‌سازی شی‌گرا(O2S2) ارایه شده و ذخیره‌سازیobjectbased در یک محیط مجازی، مورد بررسی قرار داده می‌شود. این سرویس به ماشینهای مجازی مبتنی بر شی با بهره‌گیری از دستگاه ذخیره‌سازی مجازی (vOSD) اختصاص دارد.

استفاده از vOSDsاجازه ارایه خدمات را می‌دهد، به عنوان مثال: در حوزه ذخیره‌سازی vOSD برای ارایه به ماشینهای مجازی مهمان، روشهای جدید برای مدیریت منابع و روش تثبیت را نشان داده شده است. در این نیز به موارد، پشتیبانی از کنترل دسترسی و ناهمگونی از دستگاه‌های ذخیره‌سازی اشاره می‌کند.

اجرایO2S2 بر اساس PVFS- نسخه اولیه، نشان می‌دهد که خدمات زیاد آن می‌تواند هزینه در بخشی از استفاده کارآمد از منابع در حوزه ذخیره‌سازی را کاهش دهد در غیر این صورت غیرفعال را فعال می‌کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا :

بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

چکیده

جنبه گرایی رهیافت جالبی برای جداسازی دغدغه ها ارائه میکند. اصل “جداسازی دغدغه ها 1” بیان میکند که هربخش از یک برنامه باید یک مسئولیت تعریف شده و روشن داشته باشد. این مفهوم در رابطه با قابلیت استفاده مجدد بنیادی است : اگر متن و زمینه یک سناریوی کاربری در پیاده سازی سرویس نشت کند، سرویس تنها در همان زمینه قابل استفاده مجدد خواهد بود. در زمان طراحی برای سرویس گرایی، ایده آل است که سرویسها یک وظیفه مندی حرفه خودشمول با یک واسط و تقید خوش تعریف ارائه کنند. گرچه در عمل سرویسها در زمینه های زیادی با دغدغه های متنوع یافت میشوند. سرویسها در میان سیستم های عملیاتی، مولفه های سازمانی، مولفه های همخوانی 2 و مولفه های ارائه مشاهده میشوند. سرویسها مشتری و خدمتگزار برای سایر سرویسها هستند و در لایه های مختلف یک برنامه کاربردی و سراسر مرزهای شبکه حضور دارند. جنبه ها روشی برای سازماندهی رفتار سیستم هستند که در آن وظیفه مندیهای قطری مشترک از دغدغه های هسته سیستم فاکتور گرفته میشوند. سپس برای دستیابی به عملکرد مطلوب جنبه ها در نقاطی از برنامه اعمال میشوند. یکی از بزرگترین دشواریها در راستای دستیابی به سرویس گرایی جداسازی نیازهای سرویس از نیازهای برنامه کاربردی است . درحالیکه سرویس ها تنها باید با دغدغه وظیفه مندی حرفه ای که ارائه میکنند، مواجه باشند اما گاها ویژگیهای وابسته به برنامه در لایه سرویس “نشت ” میکنند. با به کارگیری مفاهیم ارائه شده در جنبه گرایی، اکنون معماران میتوانند از نشت دغدغه های متداخل در سرویسهایی که طراحی میکنند، جلوگیری کنند. در ادامه به بررسی این نکته میپردازیم که چگونه جنبه گرایی میتواند معماران را در طراحی سرویسهای قابل استفاده مجدد یاری دهد و دستیابی به چشم انداز مطلوب را تسهیل کند.

مقدمه

یکی از بزرگترین دشواریها در راستای دستیابی به سرویس گرایی جداسازی نیازهای سرویس از نیازهای برنامه کاربردی است . درحالیکه سرویس ها تنها باید با دغدغه وظیفه مندی حرفه ای که ارائه میکنند، مواجه باشند اما گاها ویژگیهای وابسته به برنامه در لایه سرویس “نشت ” میکنند. با به کارگیری مفاهیم ارائه شده در جنبه گرایی، اکنون معماران میتوانند از نشت دغدغه های متداخل در سرویسهایی که طراحی میکنند، جلوگیری کنند.

چالشهای نظری

با وجود بسیاری پیاده سازیهای موجود و پتانسیل بالا، جنبه گرایی به دلیل وجود مشکلاتی در پیاده – سازی از کاربرد گسترده ای برخوردار نیست . جنبه ایده آل باید در حالت “قطری 9” با وظیفه مندی مقصد قرار گیرد، به این معنی که جنبه هیچ تاثیر عملکردی روی دیگر اجزای سیستم نداشته باشد. اما با این فرض که جنبه ها واقعا قطری باشند، بسیاری از جنبه های جالب و کاربردی قابلیت تحقق خود را از دست میدهند. برای مثال ذخیره کردن 10 و تخصیص مجوز 11 جنبه های قدرتمندی هستند اما مطلوب نیست که جنبه ذخیره کردن قبل از جنبه تخصیص مجوز فعال شود.

دغدغه های متداخل در یک سیستم

جداسازی دغدغه ها اصلی متداول و پرکاربرد در مهندسی نرم افزار محسوب می شود. ایده ارائه شده در این اصل بر این قرار است که مسائل پیچیده ، که درک آن ها مشکل است ، به مسائل کوچک تر، که دارای پیچیدگی کمتر بوده و درک ساده تری دارند، شکسته شده و پس از حل آن ها با یکدیگر برای حل مسئله بزرگ اولیه ترکیب شوند. از آنجائیکه مسائل به واحدهائی کوچک با اندازه قابل درک برای مغز انسان شکسته می شوند، توسعه نرم افزار بدین ترتیب منجر به افزایش قابلیت نگهداشت ، قابلیت وفق پذیری ، قابلیت درک و استفاده مجدد سیستم می شود.

کارایی

ویژگی کیفی کارایی در موفقیت سیستم های نرم افزاری امروزی از اهمیت خاصی برخوردار است . محصولات نرم افزاری متعددی به هنگام تولید اولیه فاقد کارایی لازم می باشند. حل این مشکلات هزینه بر بوده و احتما ًلا منجر به تأخیر در تحویل نهایی خواهد شد. در شرایطی خاص این احتمال وجود دارد که حل مشکل کارایی بدون انجام دادن مجدد طراحی و پیاده سازی به صورت کلی غیرممکن باشد. در چنین وضعیتی به زمان و منابع مالی نامحدودی نیاز پیدا می کند و یا ممکن است به شکست بیانجامد.

« بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا
فهرست مندرجات »

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………… 5

– – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………6

– – اهمیت قابلیت استفاده مجدد………………………………………………………………………..7

– – چالشهای نظری ……………………………………………………………………………………….8

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………… 10

معرفی مفهوم جنبه گرایی و نقش آن در توسعه نرم افزار………………………………………………………. 10

— مقدمه …………………………………………………………………………………………………11

2-2- سیر تکامل روشهای برنامه نویسی …………………………………………………………………13

2-3- دغدغه های متداخل در یک سیستم ……………………………………………………………..14

2-4- مسائل مربوط به دغدغه های متداخل …………………………………………………………….20

2-5- معمای معماری ………………………………………………………………………………………22

— نیازمندی های غیر وظیفه مندی ……………………………………………………………………23

— نیازمندی های غیر وظیفه مندی با قابلیت جنبه شدن ………………………………………….25

— مبانی برنامه نویسی جنبه گرا……………………………………………………………………..30

— جنبه گرایی در فازهای تحلیل نیازمندیها و طراحی …………………………………………….32

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………….. 38

مروری بر معماری سرویس گرا……………………………………………………………………………………… 38

— مقدمه …………………………………………………………………………………………………39

— تعاریف ……………………………………………………………………………………………….43

3-3- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا…………………………………………………….48

3-4- نرم افزار به عنوان سرویس …………………………………………………………………………49

— مفاهیم و اصول ……………………………………………………………………………………..50

3-6- معماری سرویس گرای توسعه یافته ………………………………………………………………54

3-7- نقش معماری سرویس گرا در تولید نرم افزار……………………………………………………58

3-8- آماده شدن برای معماری سرویس گرا……………………………………………………………63

— مزایای معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………..65

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………….. 69

کارهای پیش رو ……………………………………………………………………………………………………… 69

– – مقدمه …………………………………………………………………………………………………70

– – راهکارهای عملی ……………………………………………………………………………………72

– – کارهای مرتبط ……………………………………………………………………………………….75

– – زمانبندی کارهای پیشرو…………………………………………………………………………..77

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………. 79

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر :

سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر

عنوان شماره صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….4

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….5

کارهای مربوطه …………………………………………………………………………………………………….6

مدل سازی تحویل محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر ……………………………………..7

تجزیه و تحلیل مکانیزم k-push و Extended push ……………………………………………..9

ارزیابی کمی …………………………………………………………………………………………………………13

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….20

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………21

چکیده

محتوای برنامه های کاربردی نظیر به نظیر به طور کلی استاتیک هستند، که در طول زمان تغییر
نمی کنند. با دقت که نگاه می کنیم میزان که محتوای پویا داشته باشد، نیازمند به مکانیزمی است که مضمون میزبان به وسیله خودش تجدید شود. در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار به خاطر طبیعت غیر متمرکزشان چالش برانگیز است. در این ما یک مدلی را توسعه می دهیم که برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر تاثیر نرخ رفرشینگ و محبوبیت خودش را به نیازمندی های پهنای باند از شبکه را نشان می دهد. ما 4 تا مکانیزم ساده برای بروز رسانی نظیرها که از یک پروتکل ابداعی برای کار در این سناریو استفاده می شود را ارائه می کنیم. از آنجا که شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار گارانتی کمی از قابلیت اطمینان ارائه می کند، استفاده از یکی از مکانیزم های مورد مطالعه به شدت توصیه می شود.

1) مقدمه

ارائه دهندگان محتوای مختلف در اینترنت امروزی مانند محتوای قرار گرفته در وب سایت های خبری که به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند، وجود دارد. به عنوان مثال یک داستان خبری را می توان در چند مرحله متوالی منتشر کرد. از اخبار پرو پخش گرفته تا داستان های کامل به همراه تفسیر مانند نظرات و بلاگ نویسان. به منظور استقرار محتوا به کاربران ، ارائه دهندگان سنتی باید زیر ساخت های تحویل محتوا را ترتیب دهند که می تواند خوشه اختصاص شده از سرور یا شبکه توزیع محتوا باشد.

شبکه های نظیر به نظیر اجازه می دهند ارائه دهندگان محتوا، محتوای خود را در بیش از یک هپوشانی ایجاد شده با استفاده از ماشین آلات که می تواند میزبان و محتوای خدمات باشد،توزیع کنند.

با توجه به شی خاص همچون صفحات وب افراد می توانند دسترسی پیدا کنند به محتوا از هر نظیری که از آن میزبانی می شوند. در هر خطا ، به احتمال زیاد بسیاری از میزبان های دیگر وجود دارد که می توانند به کاربران خدمات محتوا را به صورت شفاهی ارائه کنند.

در مورد تحویل محتوای استاتیک به عنوان مثال محتوای که در طول زمان تغییر نمی کنند به وسیله افزایش تعداد کپی های تکراری، احتمال پیدا کردن کپی ها به وسیله کاربران، خودسرانه افزایش می یابد. در مورد محتوای پویا، با این حال محتوا به صورت دوره ای بروز می شود این بدان معنی است که داده های پویا میزبانی می شوند که توسط نظیرها در یک شبکه نظیر به نظیر به مرور زمان کهنه می شوند. بنابراین ارائه دهنده محتوا ممکن است افزایش دهند قابلیت اطمینان تحویل محتوا را، اما خطر ارائه محتوای منسوخ شده وجود دارد. بنابراین ارائه دهندگان محتوا باید کپی های بروز شده را برای مخزن نظیرهای رفرش شده از محتوا بفرستد.

در این ما خدمات توزیع منحصر به فرد قطعه ای از محتوا را روی شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار مذاکره کردیم. ما 4 مکانیزم بروز رسانی عمومی را تعریف می کنیم که می تواند در پروتکل برای گسترش در شبکه های نظیر به نظیر مورد استفاده قرار بگیرد. اولین مکانیزم این است که باید به دنبال منبع برای بروز رسانی k تا کپی به نظیرها باشیم به عنوان محتوا که تجدید می شود. دومین مکانیزم این است که با سیگنال به زیر مجموعه ای از نظیرها برای اطلاع در مورد نسخه یک مورد که در مورد اینکه peer ها آیا نسخه های خود را از رده خارج می کنند یا نه اطلاع می دهد. اما بروز رسانی این نسخه ها قابل انتقال نیست. سومین مکانیزم پرس و جوی نظیرها و بروز کردن آنهایی که دارای نسخه قدیمی هستند. در نهایت مکانیزم چهارم دانستن نظیرهایی که نه تنها اطلاع می دهند از اینکه نسخه ای از رده خارج شده است. همچنین برای ذخیره یک اشاره گر به حداقل یک نظیر که اکثریت نسخه های بروز شد را دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل براساس این مدل به ما اجازه می دهد که پهنای باند مورد نیاز را برای یک آیتم با توجه به نرخ رفرشینگ و رایج بودن آن مورد بررسی قرار دهیم. ما می فهمیم که یک مقدار مطلوب برای k وجود دارد همچنین ما نشان می دهیم که با استفاده از یک مقدار مطلوب برای تعداد نظیرهای بروز شده پهنای باند به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

این به شرح زیر سازمان دهی شده است. ما کار مربوطه را در بخش 2 مرور می کنیم، در بخش 3 ما مدلی را برای توصیف تحویل محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر ارائه می دهیم. در بخش 4 ما تجزیه و تحلیلی برای 2 تا از مکانیزم های توصیفی که در این کار تعریف شده است ، ارائه می دهیم. در بخش 5 ما 4 تا استراتژی تکراری را مقایسه می کنیم و نتایج شبیه سازی را ارائه می دهیم. در بخش 6 هم نتیجه گیری می کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر :

سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر

چکیده

در این ما حالت ارتجاعی شبکه های نظیر به نظیر نسبت به حمله های ترجیحی را مطالعه میکنم. ما مدل شبکه ای تعریف می‌کنیم و با سه الگوریتم تعمیر ساده متفاوت آن را آزمایش می کنیم و بواسطه آن مشخص شد که الگوریتم سیم بندی مجدد “همسایه دوم” موثر است و بطور محتمل علی رغم حملات پیوسته می تواند مولفه بزرگ پیوسته در شبکه را حفظ کند. اگرچه انگیزه ما از شبکه های تقسیم فایل نظیر به نظیر گرفته شده است اما ما اعتقاد داریم که نتایج ما بسیار کلی هستند و در بازه وسیعی از شبکه ها کاربرد دارد. تمام این کار به عنوان یک دانشجویی در Complex System Summer School 2004 انجام شد و توسط Santa Fe Institute در Santa Fe, NM, USA سازمان یافت.

واژگان کلیدی: حالت ارتجاعی، شبکه اجتماعی، الگوهای ارتباطی، سیم بندی مجدد ، نظیر به نظیر ، همسایه دوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی :

سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی

چکیده

در این مطالعه،ما یک مدل نظری مبتنی بر نظریه های شبکه های اجتماعی و روش های تحلیلی برای بررسی همکاری شبکه های دانشمندان ( تالیف مشترک) ایجاد نمودیم.ما بااستفاده از اقدامات تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) ( بعنوان مثال. مرکزیت درجه نرمال، مرکزیت نزدیکی نرمال،مرکزیت میانوندینرمال،مرکزیت بردارهای ویژه نرمال،میانگین استحکام روابط، و بهره وری) تاثیر شبکه های اجتماعی را بر (مبتنی برCitation) عملکرد دانشمندان در یک نظم داده شده (برای مثال سیستم های اطلاعاتی) بررسی می کنیم.نتایج حاصله از آنالیز اماری ما بااستفاده از یک مدل رگرسیون پواسون ،نشان می دهد که عملکرد فایلاتی دانشمندان (شاخص-g) بطور مثبت با چهار اقدام SNAبه استثنایمرکزیت میانوندینرمال و مرکزیت نزدیکی نرمال، در ارتباط است.علاوه براین، نشان می دهد که تنها مرکزیت درجه نرمال،بهره وری، و میانگین استحکام روابط ، یک اثرمثبت قابل ملاحظه، بر روی شاخص g (بعنوان یک اقدام عملکردی) دارد.مرکزیت بردارهای ویژه نرمال تاثیر منفی قابل توجهی بر روی شاخص g دارند. براساس این نتایج،ما می توانیم بگوییم که دانشمندان، کسانیکه با محققان جداگانه ی بسیاری در ارتباط هستند،دارای عملکرد مبتنی بر Citation بهتری (شاخص g ) نسبت به محققان با ارتباطات کمتر می باشند.علاوه براین، دانشمندان با نقاط قوت نسبتا زیاد (برای مثال تکرار مشارکت در تالیف) عملکرد فایلی بهتری نسبت به آنها که نقطه قوت کمتری دارند ارائه می دهند . (برای مثال، یک مولف تنها با چندی از دانشمندانهمکاری می کند). نتایج مربوط به بهره وری نشان می دهد که دانشمندانی که یک ارتباط همکاری قوی با تنها یک نویسنده از یک گروه مرتبط با نویسندگان را نگهداشته اند، عملکرد اجرایی بهتری نسبت به دیگر دانشمندان ، که ارتباطات بسیاری با گروه مشابه نویسندگان مرتبط داشته اند ،را دارا می باشند.تاثیر منفی بردارهای ویژه نرمال نشان می دهد که دانشمندان باید با دانش آموزان بسیاری بجای دانشمندان حرفه ای کار کنند. در نتیجه، می توانیم این رابیان کنیم که شبکه های اجتماعی حرفه ای دانشمندان می تواند برای پیش بینی عملکرد آینده محققان استفاد شوند .

مقدمه

ارزیابی عملکرد یک تابع اجتناب ناپذیر از مدیریت در هر سطحمی باشد. ان موجب پیشرفت و توسعه می باشد. درنتیجه، در یک محیط فایلاتی (مانند دانشگاه ها و موسسات فایلاتی) ، همچنین باید یک ارزیابی عملکرد برای دانشگاهیان وجود داشته باشد.ارزیابی محققان، که باید براساس خروجی محقق (مثلا بهره وری) باشد،نه تنها برای ارزیابی عملکرد بلکه همچنین برای استخدام در دانشکده،تخصیص بودجه دولتی، و برای رسیدن به درجه اعتبار بالا در جامعه فایلی مورد نیاز است.اعتبار سازمانهای فایلی بطور غیرمستقیم بر رفاه جامعه تاثیر می گذارد، زیرا که اعتبار بالا خریدهای خارجی ، سرمایه گذاران خارجی و دانش آموزان واجد شرایط را از سراسر دنیا به خود جذب می نماید.

بنابراین، نیازی اساسی برای ارزیابی خروجی دانشگاه ها و خروجی محققان وجود دارد. باتوجه به بودجه های دولتی ، مثلا تخصیص بودجه برای یک خاص، انتخاب مناسب ترین دانشمندان با هدف بیشترین خروجی ،صرفه جویی در هزینه، و بهره برداری از منابع بسیار مهم است. بنابراین، مشکل اصلی شناسایی مناسب ترین دانشمندانی که می توانند به اهداف دست یابند می باشد ( جیانگ،2008).

بمنظور ارزیابی عملکرد دانشمندان،بسیاری از مطالعات نشان می دهند که فعالیت های انتشاراتی دانشمندان معدودی بعنوان یک معیار خوب برای عملکرد دانشمندان می باشد. ایده کلی این بود که یک دانشمند ارزش بالایی در یک جامعه فایلاتی بدست می آورد، اگرانتشاراتآن محقق مستند شده و ذکر گردد.تعدادی از استنادها تنها واجد شرایط برای منتشر شدن هستند. (Lehmann،Jackson، و Lautrup ،2006 ). Hirsch(2005)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید