پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

پیشگفتار  
مقدمه   
فصل اول: کلیات تحقیق
موضوع تحقیق  
بیان مساله  
اهداف تحقیق  
اهمیت تحقیق  
پیشینه تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
قلمرو تحقیق  
روش تحقیق  
روشهای جمع آوری اطلاعات  
محدودیت های تحقیق  
واژه ها و اصطلاحات کلیدی  
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول
تشکلهای صنفی  
تاریخچه سندیکاهای صنفی  
اهمیت واحدهای صنفی در کشور  
نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه  
تعاریف  
نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه  
تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی  
تعاون  
تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی  
نتیجه گیری  
الگویابی  
بخش دوم
اتاق بازرگانی بین المللی  
اتاق بازرگانی و صنایع کره  
اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی  
اتاق بازرگانی لندن  
جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها  
ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل  
پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی  
جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا  
ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی  
بودجه اتاق بازرگانی  
کارکنان اتاق بازرگانی  
فصل سوم: جامعه آماری
تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  
سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  
قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(1348)  
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(1373)  
کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  
آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران  
نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  
فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  
فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان  
فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران
همکاری دارند  
بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران  
فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند  
شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی  
فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی  
مدل تحقیق  
فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق  
روش های جمع آوری اطلاعات  
معیارهای مقبولیت تحقیق  
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)  
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)  
نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی  
فرضیه اول  
فرضیه دوم  
فرضیه سوم  
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)  
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)  
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)  
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)  
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری  
معایب و نواقص اتاق بازرگانی  
پیشنهادات  
بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

1- سازمان و ساختار اتاق بازرگانی

ترجمه از مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2- قانون و آئین نامه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

3- اجرای احکام داوری

زیر نظر کمیسیون حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

4- تاریخ مشروطیت ایران

5- تاریخ بیداری ایرانیان

6- دایره المعارف ایرانیکا

7- قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

8- کمیته ایرانی عضو اتاق بازرگانی بین المللی

9- CD اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران

10- راهنمای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  جمهوری اسلامی ایران

تهیه و تنظیم از مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق

11- ماهنامه اتاق بازرگانی

شماره 12/ ص77/ سال 1376

12- ماهنامه اتاق بازرگانی

شماره 12/ ص78/ سال 1376

13- ماهنامه اتاق بازرگانی

شماره 10/ ص34/ سال 1380

14- ماهنامه اتاق بازرگانی

شماره 2/ ص5/ سال 1378

15- ماهنامه اتاق بازرگانی

شماره 7/ ص63/ سال 1381

16- نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه

ماهنامه تدبیر/ شماره92/ خرداد 1378

17- تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی است

ماهنامه مناطق آزاد/ شماره 87/ شهریور 1377

18- تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی

19- الگویابی چیست؟

پیام ایران خودرو/ شماره 35/ شهریور 1377

20- مجله توسعه

مهرماه سال 1377

21- روش تحقیق در مدیریت

دکتر غلامرضا خاکی

22- روش تحقیق

دکتر حیدرعلی هومن

23- روزنامه همشهری: یکشنبه 31 شهریور 1381/ سال دهم/ شماره 2847/ ص8

گفت و گوی اختصاصی همشهری با مهندس خاموشی با عنوان: آب و نان، صفر

24- روزنامه همشهری: چهارشنبه 29 آبان 1381/ سال دهم/ شماره 2904/ ص9

گفت و گوی اختصاصی با دکتر عدالتیان با عنوان

مدیریت اتاق فاقد استراتژی و برنامه

25- روزنامه ایران: شنبه 2 آذر 1381/ سال هشتم/ شماره 2309

گفت و گوی اختصاصی با سه تن از اعضای اتاق بازرگانی با عنوان

اتاق بازرگانی جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد ارتقاء نداده است

26- روزنامه همشهری: شنبه 2 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2907/ ص26

گفت و گوی اختصاصی با معاون اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با عنوان

جنگ در منطقه نرخ ریسک ایران را افزایش می‌دهد

27- روزنامه همشهری: چهارشنبه 13 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2917/ ص8

گفت و گوی اختصاصی با معاون توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی

با عنوان: برای جهش صادراتی باید موانع صادرات را کاهش دهیم

28- روزنامه همشهری: شنبه 16 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2920/ ص4و11

با عنوان: آمار صادرات غیر نفتی دلیل موفق نبودن اتاق بازرگانی است

با عنوان: زمینه حضور تمامی‌فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی فراهم نیست

29- روزنامه همشهری: دوشنبه 18 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2922/ ص9

با عنوان: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است

 30- روزنامه ایران: چهارشنبه 20 آذر 1381/ سال هشتم/ شماره 2326/ ص6

با عنوان: 23 سال خاموشی در اتاق ایران

31- روزنامه همشهری: شنبه 30 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2934/ ص4

با عنوان: آخرین تغییرات شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی اعلام شد

32- روزنامه همشهری:چهارشنبه 11 دی1381/ سال یازدهم/ شماره 2944/ ص10

با عنوان: اتاقی برای بخش خصوصی

33- روزنامه همبستگی: دوشنبه 14 بهمن 1381/ شماره 655/ ص6

گفت و گو با معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران با عنوان: عزیز من! اتاق بازرگانی مجلس نیست که همه وارد شوند

34- روزنامه اعتماد: شنبه 26 بهمن 1381/ سال اول/ شماره 203/ ص5

گفت و گوی اختصاصی با آقای خاموشی با عنوان: در کشور ما همه حرکتها کند است

35- روزنامه ایران: دوشنبه 28 بهمن 1381/ سال نهم/ شماره 2389/ ص6

گفت و گوی اختصاصی با آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی با عنوان: اتاق بازرگانی نماینده کل اقتصاد کشور نیست

36- روزنامه آسیا: چهارشنبه 7 اسفند 1381/ شماره 329

با عنوان: در حاشیه انتخابات اتاق

37- روزنامه آسیا: چهارشنبه 7 اسفند 1381/ شماره 329/ ص6

با عنوان: 8 ائتلاف، امروز ساختار آینده اتاق بازرگانی را رقم می‌زنند

38- روزنامه یاس: پنج شنبه 8 اسفند 1381/ سال اول/ شماره ششم/ ص4

با عنوان: استقبال بی سابقه از انتخابات اتاق بازرگانی

39- روزنامه همشهری: یکشنبه 11 اسفند 1381/ شماره 252-2994/ ص18

با عنوان: رفراندوم در اتاق

40- روزنامه دنیای اقتصاد: سه‌شنبه 27 اسفند 1381/ سال اول/ شماره 76/ ص10

گفت و گوی اختصاصی با دکتر سیدحمیدحسینی عضو منتخب اتاق بازرگانی تهران با عنوان: اتاق بازرگانی اگر نماینده بخش خصوصی است موانع صادراتی را بر طرف کند

41- روزنامه آسیا: ص4

باعنوان: تحول در اتاق ایران مدیریت نوین می‌خواهد

42- روزنامه آسیا: شنبه 10اسفند 1381/ شماره 331/ ص1و3و4

گفت و گوی اختصاصی با آقای خاموشی با عنوان: اقتصاد ایران که پویا شد اتاق را رها می‌کنم

گفت و گوی اختصاصی با آقای‌هادی غنیمی‌فرد با عنوان: قدرت در اتاق بازرگانی، از انحصار درآمد

گفت وگوی اختصاصی با آقای‌هادی غنیمی‌فرد با عنوان: اتاق را به پایگاه توسعه صادرات کالاهای ایرانی تبدیل می‌کنیم

43- روزنامه آسیا: شنبه 23 فروردین 1382/ شماره 353/ ص2

گفت و گوی آقای غنیمی‌فرد با سردبیر آسیا با عنوان: هیچ رئیسی نمی‌تواند اتاق بازرگانی را متحول کند مگر آن که قوانین را تغییر اساسی دهد

مقدمه

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق می‌زنیم و ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی انسانها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.‌ این واقعیت بیشتر آشکار می‌شود که هم در‌ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف، بویژه در قالب تشکلهای متمرکز و نهادهای مردمی نقش عمده‌ای در جریان امور اجتماعی داشته‌اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته‌اند

از طرفی به مرور و بنابر مقتضیات زمان (نیازهای متنوع و زیاد جوامع) این تشکلها هر روزه پیشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثیر و تنوع آن در جریان امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جوامع بیشتر از گذشته نمایان شد

افزایش نوع، تعداد و حجم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منجر به پیچیدگی روابط بین صاحبان حرف و صنایع و‌ایجاد مشکلاتی در روند فعالیتهای بازرگانی شد لذا‌ایجاد هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای بازرگانی و صاحبان حرف و صنایع و تشکلهای صنفی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و از آنرو بود که تشکلهای صنفی و سپس اتاقهای بازرگانی بوجود آمدند

بنابراین در پایان باید گفت امروزه اهمیت و تاثیر اتاقهای بازرگانی بر روند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنقدر زیاد است که بر کسی پوشیده نیست

موضوع تحقیق

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

بیان مساله

تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام. همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز

1-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد؟

2-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟

3-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق

1- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان

2- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی

3- بهبود و ارتقاء فعالیت‌های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی

4- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی

5- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان

اهمیت تحقیق

1- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق‌های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خردوکلان و توسعه بازرگانی خارجی‌ایفاء کنند. اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت‌های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است

2- در تمام دنیا اتاق‌های بازرگانی آدرس‌های شناخته شده‌ای برای شرکت‌ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی‌از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می‌برند. در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت‌های داخلی و خارجی هستند. اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی‌توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند

3- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی مهمترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی‌ایران است. وظایفی که اگر در تمامی‌سالهای فعالیت این اتاق تنها درصد‌اندکی از آنها تحقق می‌یافت وضعیت اقتصادی کشور قطعاً به گونه‌ای دیگر بود

4- اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مشاوره اعضای خودش هم هست و این دو مشاوره‌ایجاب می‌کند که عکس العمل‌های قوانین اقتصادی و روش‌های اقتصادی در جامعه را دریافت کند و نارسایی‌ها و کمبودها را به سه قوه منتقل کند و از سوی دیگر باید اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف برای اعضاء تبیین کند ولی متاسفانه اتاق بازرگانی نتوانسته است این وظیفه اصلی و قانونی و مهم خود را به درستی انجام دهد. لذا برای بیشتر آشکار نمودن جایگاه موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور ضروری است تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گیرد بنابراین نگارنده با این فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است

پیشینه تحقیق

نگارنده بعد از تحقیق و بررسیهای زیاد و مراجعه به مرکز مدارک علمی‌ ایران و برخی دانشگاههای معتبر دریافته است که از سال تاسیس اتاق بازرگانی (1348) تا کنون در زمینه اتاق بازرگانی و یا هر کدام از مولفه‌های مرتبط با آن (مالیات، بیمه، کشاورزی، اقتصاد، حمل و نقل،…) هیچ فعالیت تحقیقاتی (تحت هر عنوان پروژه، پایان نامه، رساله،…) در هیچ کجای کشور انجام نشده است و این کار تحقیقاتی برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد. همچنین نگارنده در این تحقیق فقط از برخی مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش یا سخنرانی‌هایی در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده است

فرضیه‌های تحقیق

1- اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد

2- اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند

3- اعضاء از فعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از بعد زمانی، مکانی، و موضوعی به شرح ذیل می‌باشد

قلمرو زمانی

از سال 1381 تا 1382

قلمرو مکانی

تمامی‌اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور

قلمرو موضوعی

بررسی جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران

روش تحقیق

اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن مهمترین عوامل تعیین کننده روش تحقیق می‌باشد مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی یک موضوع لازم است. بعبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند

بنابراین در این بررسی روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد

روشهای جمع آوری اطلاعات

1- تحقیقات کتابخانه‌ای

2- تحقیقات میدانی

3- مصاحبه و مشاهده

 1- تحقیقات کتابخانه‌ای

با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی مختلف و تحقیق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتی از اطلاعات لازم از میان کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات اقتصادی و مدیریتی گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنین استفاده از منابع مختلف اینترنتی بدست آمده است

2- تحقیقات میدانی

به منظور جمع آوری قسمتی از اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه نیز استفاده شده است. بصورتی که 12 سوال برای 3 فرضیه، 3 سوال برای آگاهی از نظرات اعضا (در تدوین قسمتی از نتیجه گیری) و 8 سوال برای آشنایی با ویژگیهای کلی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است که پرسشنامه پیشنهادی بعد از 15 بار اصلاح، نهایی گردیده و در نهایت 6000 پرسشنامه با استفاده از آدرسهای موجود در CD اتاق بازرگانی برای اعضاء و سایر اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ارسال شد تا این اتاقها در اولین فرصت این پرسشنامه‌ها را در اختیار اعضا قرار داده و پس از تکمیل آنها را جمع آوری و ارسال نمایند

همچنین برای جمع آوری پرسشنامه‌های مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گردید، که در پایان نیز بعد از ارسال پرسشنامه‌های تکمیلی توسط اعضا و ارایه پاسخ‌ها به کامپیوتر، داده‌های موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر تولید گردید

3- مصاحبه و مشاهده

از آنجایی که اساساً در کشور ما بسیاری از اطلاعات بصورت شفاهی است بگونه‌ای که شاید در کمتر گزارش و یا کتاب مکتوبی بتوان آنها را یافت بنابراین ضرورت داشت که با برخی از متخصصین ، اعضاء و مسئولین اتاق بازرگانی مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود

محدودیتهای تحقیق

1- نبود کتاب جامع کامل و خاصی در زمینه اتاق بازرگانی (کمبود منابع علمی)

2- نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون اتاق بازرگانی

3- عدم همکاری صمیمانه در ارایه اطلاعات توسط مسئوولین اتاق بازرگانی

4- طبقه‌بندی بودن مدارک، اسناد و برخی اطلاعات موردنظر از نظر دسترسی به ‌آنها

5- تمرکز و انحصار اطلاعات مورد نیاز فقط در اتاق بازرگانی و عدم یافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع  و معادن، مرکز توسعه صادرات‌ایران،…

6- کمبود زمان در اختیار برای ادامه و تکمیل کار تحقیقاتی

7- کمبود منابع مالی

واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

1- اقتصاد: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده از منابع محدودش از قبیل (زمین، کار، سرمایه) برای تولیدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار می‌دهد

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص 2)

2- اقتصاد خرد: تصمیمات اشخاص و موسسات یا بنگاهها را در یک بازار مطالعه می‌کند و به بررسی اقتصاد در یک سطح کوچک می‌پردازد. حتی در این حوزه اقتصاد می‌توان به بررسی رفتار سیاستمداران و کارمندان پرداخت. مطالعه این بخش از علم اقتصاد بیشتر در حیطه فعالیت تولید کننده، مصرف کننده و کارگر و کارفرما در اقتصاد متمرکز است

(اقتصاد کلان/یوسف فرجی/ ص 3)

3- اقتصاد کلان: مطالعه در سطح وسیع است. در این شاخه به جای ارتباط با بازارهای فردی، مصرف کننده و تولید کننده، اقتصاد را به عنوان یک موضوع کلی بررسی می‌کند در اقتصاد کلان به جای بررسی قیمت‌ها و ستاده‌ها و نیز میزان فروش در بازارهای فردی، تولید کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اقتصاد کلان موضوعاتی نظیر سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال ملی، مجارج دولت، کسری بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملی مد نظر می‌باشد

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص3)

4- سیاست مالی: سیاست مالی تغییر در سطح مجارج، مالیاتها و استقراض دولت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد ملی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی می‌باشد

(کتاب پول، ارز و بانکداری/ یوسف فرجی/ ص 185)

5- سیاست پولی: عبارت از سیاستهایی که بوسیله ابزارهای گوناگونی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بر عرضه پول اثر می‌گذارد و هدف از اعمال آن دستیابی به یک سری اهداف میانی و نهایی اقتصادی از قبیل اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و… می‌باشد

(کتاب پول، ارز و بانکداری/یوسف فرجی/ ص205 و 319)

6- سرمایه گذاری خارجی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام گیرد

(قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی/ وزارت اموراقتصادی ودارایی/ ص1)

7- سرمایه گذاری داخلی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی انجام گیرد

8- توسعه: تغییر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نام دارد و بعبارت دیگر مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد

(مجله تدبیر/ شماره 92/ خرداد 1378)

9- توسعه اقتصادی: مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت و دگرگونی اقتصادی می‌گردد توسعه اقتصادی نام دارد

10- خصوصی سازی: خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهای وابسته به آن و واگذاری آنها به بخش خصوصی به منظور نیل به اهداف خاص اقتصادی

11- بسترسازی:‌ ایجاد زیربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر

12- اعضاء: اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی

13- اتاق بازرگانی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد

(قانون اتاق بازرگانی‌ایران/ مصوب پانزدهم اسفندماه 1369/ ماده 2)

14- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است

15- حقوق اعضاء: حقوقی است که به موجب قانون، هر یک از اعضا اتاق بازرگانی آنرا دارا می‌باشند

16- قوانین کار: مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم می‌نماید

17- قوانین مالیات: مجموعه قوانین و مقرراتی است که سهم دولت را از منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند

18- قوانین بیمه: قوانینی هستند که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند

(مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی چاپ ششم سال 1379 ص 318)

19- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذکر مشخصات، ویژگیها و شرایط موجود و لازم بین طرفین در باب یک موضوع یا فعالیت بصورت کتبی و رسمی

20- راهکار: عبارت از راه حل یا پاسخی منطقی، علمی‌و تجربی جهت رفع مشکل یا مساله مورد نظر

تشکلهای صنفی

نظری اجمالی[1]

تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده 5 قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است. بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ 3/5/1374 با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده 16 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود

اهداف

آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است

1) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران

2) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید

3) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک

4) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو

وظایف

براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد

1) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود

2) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برحسب ضرورت

3) ارشاد و توصیه به تشکل‌ها در زمینه برنامه‌های خاص یا مشترک برای افزایش توان تشکیلاتی و حضور بیشتر در صحنه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کشور

4) آیین‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ایران در تشکل‌های تحت پوشش، وظیفه نظارتی اتاق‌ایران در مورد فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‌های وابسته به کمیسیون تشکل‌ها محول شده است. کمیسیون تشکل‌ها این وظیفه مهم را از طریق بررسی و تایید اساسنامه، شرکت در جلسات مجامع عمومی، جلسات هیات مدیره، دریافت گزارش فصلی و سالانه و رسیدگی به شکایات و اختلافات معمول می‌نماید

لذا با توجه به قدمت تاریخی و سابقه طولانی تشکلهای صنفی در‌ایران و سایر کشورهای جهان و اهمیت آن در تاثیرگذاری بر اموراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضرورت انکار ناپذیر آن در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به این که تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به موجب قانون ذکر شده بر عهده اتاق بازرگانی است بنابراین آوردن کلیاتی درباره تشکلهای صنفی بعنوان یکی از بسترها و زیرساختارهای اتاق بازرگانی‌ایران ضروری است

تاریخچه سندیکاهای صنفی


[1] – CD اتاق بازرگانی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری

چکیده;
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1    مقدمه;;
2-1    تبیین موضوع تحقیق;
3-1    اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق;
1-4-1اهداف اصلی تحقیق
2-4-1اهداف فرعی تحقیق
5-1 سوالات تحقیق
1-5-1سوالات اصلی;;
2-5-1سوالات فرعی;;
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق;
7-1 متغیر های تحقیق;;
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل;
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه;
1-2    تصمیم گیری در سازمانها;
2-2    مدیریت در قرن 21;
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات;
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی
5-2 چرخه حیات سیستم;
6-2 اطلاعات;;
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
8-2 سیستم های اطلاعاتی;
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی;;
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
13-2 طرح ریزی سازمان;
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها;
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی;;
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی;
20-2 سیستم های میان سازمانی
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم;
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری;;
23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی;
24-2 سیستم پردازش معاملات
25-2 هوش مصنوعی;;
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی
27-2 سیستم کارکنان دانشی;;
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی;
30-2 سیستم گزارشات مدیریت;
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی
34-2اتوماسیون  اداری;;
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری;.. ;
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری;
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین;
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ;
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ;;
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ;
43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار
44-2 خود کار سازی;
45-2 ضرورت تفکر برای آینده;
46-2 بهبود کار و اتوماسیون
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران
48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی
50-2 مزایای دولت الکترونیکی;
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
خلاصه فصل
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3 مقدمه;
2-3 روش تحقیق
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ;;
4-3 نمونه و نمونه گیری;
5-3 برآورد حجم نمونه
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ;;
1-6-3 مصاحبه;;
2-6-3  پرسشنامه;
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه
8-3 خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
1-4 مقدمه
2-4  داده
3-4  اطلاعات;
4-4 سیستم های پردازش;
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها
6-4 جامعه آماری تحقیق;
تجزیه و تحلیل اطلاعات;;94-
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
2-5 نتایج تحقیق
3-5 پیشنهادات
محدودیت  ها;; ;;
فهرست منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری

   1- ابراهیمی ، اردشیر ” بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه  مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی  و پژوهشی آذربایجان ” ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1384 )

2-        امینی ، سیاوش ” مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی  و بحثی درباره مقیاس گاتمن ” ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، 96-85، بهار 1375 )

3- ایران نژاد مهدی ” روش های تحقیق در علوم اجتماعی ” چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران 1382 )

4- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ” ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ،  معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، 1371 )

5- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد ” میدریت تحولات و نو آوری ” ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، 1387 )

6-        بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، ” آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ” ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، 1377 )

7-                بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت ” ( تهران ، شرکت پردیس 1387 )

8-                 پارکینسون و رستوم جی ” مهارتهای مدیریت ” ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده،

9-         پاتنام ، رابرت و دیگران ” سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه ” به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، ( تهران ، نشر شیرازه ، 1384)

10-      جراحی ، محمد حسین ” دولت الکترونیکی ،  فرصت ها ، چالش ها و روند آینده ” ( تهران سایت اینترنتی همکاران سیستم ، 1383 )

11-            حری ، عباس ” آیین نگارش علمی ” دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ( تهران ، چاپ سوم 1381 )

12-             خاکی ، غلامرضا ” روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی ” ( تهران ، انتشرات بازتاب 1382 )

13-     دفت ، ریچاردال ” تئوری . و طراحی سازمان ” ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ، ( تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، 1377 )

14-  دولان ، شیمون ال و محمد صائبی ، ( تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،

15-      دیوید ، فرد آر ” مدیریت استراتژیک” چاپ سوم ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1381 )

16-      رابینز ، استیفن پی ، رفتار سازمانی ” مفاهیم ، نظریه ها ، کاربرد ها ” مترجمان ، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی جلد اول ( تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1377 )

17-       رضائیان ، علی ، ” اصول مدیریت ” ( تهران ، انتشارات سمت ، بهار 1376 )

18-    رفیع پور ، فرامرز ” کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ” چاپ چهاردهم ( تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، 1381 )

19-              رولی ، جینفر ” مبانی سیستمهای اطلاعاتی ” ترجمه زهرا سیف کاشانی ، نجیبه افنانی ، ( تهران ، سمت 1380 )

20-      زاهدی ، شمس السادات  ” تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری صنعتی و بازرگانی ” ( تهران ، انتشارات مروارید ، 1382 )

21-      زاهدی شمس السادات ، ” فن آوری اطلاعات و کنترل در عصر اینفوکراسی ” مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهش  نظارت و بازرسی ، دانشکده مدیریت دنشگاه تهران ( تهران ، سازمان بازرسی کل کشور ، 1384 )

22-            زرگر ، محمود ، “ا صول و مفاهیم فن آوری اطلاعات ” ( تهران ، نشر بهینه ، 1384 )

23-            سارو خانی ، باقر ” روشهای تحقیق در علوم اجتماعی “( تهران ، نشر دیدار ، 1385 )

24-       سرمد ، مرتضی و دیگران ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری ” ( تهران ، نشر آگاه ، 1380 )

25-      شرمر هورن ، جان ر و همکاران ” مدیریت رفتار سازمانی ” چاپ سوم ، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1380 )

26-            صرافی زاده ، اصغر و علی علی پناهی ” سیستمهای اطلاعات مدیریت ” ( تهران ، موسسه انتشاراتی میر ، 1381 )

27-            صرافی زده ، اصغر ” فناوری طلاعات در سازمان ، IT مفاهیم و کاربرد ها ” ( تهران ، انتشارات امیر ، 1383 )

28-             طالقانی محمد ” مهندسی و مدیریت اطلاعات ” ( رشت ، نشر کتیبه گیل ، 1382 )

29-            کاتر ، جان ” رهبر تحول ” ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت )

30-       کستلز ، مانوئل ” عصر اطلاعات ” ترجمه احد علیقلیان ، افشین خاکباز و حسن چاوشیان ، ( تهران ، دفتر پژوهش و بررسیهای خبری ، 1386 )

31-            کالینز ، جیمز چارلز و جری پوراس ” ساختن برای ماندن ” ترجمه فضل اله امینی ، ( تهران ، فرا ، 1380 )

32-             کاوی ، استفان ” هفت عادت مردان کامیاب ” ترجمه یحیی شمس ( تهران ، نشر علمی ، 1377 )

33-      گاروین ، دیوید ، مایکل روبرتو ، مقاله ” ناشنیده های تصمیم گیری” ترجمه پرستو معین الدینی ، ماهنامه گزیده مدیریت ، شماره 13 ، ( تهران ، فرا ، نشر مدیریت فردا ، دی 1380 )

34-      گریک ، رابرت ” ارهنمای دریافت گواهینامه 9000 ISO به روش آسان ” ترجمه امیر حسین شریعت زاده ، ( مشهد ، گل آفتاب ، 1376 )

35-            ماحوزی ، مهدی ” گزارش نویسی و آئین نگارش ” ( تهران ، نشر اساطیر ، 1380 )

36-      مک لوید ، ریموند ” سیستم های اطلاعات مدیریت ” ترجمه مهدی جمشیدیان ، اکبر مهدی پور عطا آبادی ، دانشگاه اصفهان ( اصفهان ، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ، 1387 )

37-            مومنی ، هوشنگ ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS ( تهران ، اتحاد ، 1372 )

38-     مولر ، جی اچ و کی اف ، شوسلر و اچ ال کاستنر ، ” استدلال آماری در جامعه شناسی” ترجمه هوشنگ  نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1387 )

39-       مورهد ، گریفین ” رفتار های سازمانی ” ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده ( تهران انتشرات مرورید ، 1380 )

40-             میلر دلبرت ” راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی ” ترجمه هوشنگ نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1385 )

41-       وتن ، دیوید ای و کیم اس کمرون ” مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ ” ترجمه محمد علی بابایی زکلیکی ( کرج ، ناشر موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت ، 1381 )

42-      هرسی ، پال و کنت بلانچرد ” مدیریت رفتار سازمانی ، کاربرد منابع انسانی ” چاپ چهاردهم ترجمه علی علاقه بند ( تهران ، امیر کبیر ، 1381 )

مقدمه :

 موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز است مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید

 خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از  هم قطار شدن با ادمهای میان  مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا  راه می روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت )

( کالینز و پوراس ، ص 131 : 1380 )

 شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است  که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است ( پاتنام و دیگران  ، ص 61 : 1384 )

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی  دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را     می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ، ص 1 : 1382 )

1-2 تصمیم گیری در سازمانها

 اگر چه ارتباطات کار امد و موثر در هر سازمانی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، عمل است و عمل باید با تصمیم گیری هدایت شود  تصمیم گیری عبارت است از فرایند انتخاب یک عمل در ارتباط با یک مساله یا فرصت . تصمیم گیری منظم  پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغاز می شود . این مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از

1-                تشخیص و تبیین مساله یا فرصت

2-                 معلوم کردن و تجزیه

3-                 انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب

4-                 اجری راه حل انتخاب شده

5-                 ارزیابی نتایج و پی گیری تا حد لازم

 تصمیم گیری در سازمانها در شرایط گوناگون و وضعیتهای مختلفی صورت می گیرد که فرایند آن را چالش انگیز       می کند

1-1-2 شرایط تصمیم مدیران

 تصمیمات مشکل گشایی در سازمانها نوعاً تحت سه شرایط مختلف اتخاذ می شوند

 اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان

2-1-2 تئوری های تصمیم گیری

 نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری

تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند  که در دنیای کاملاً مطمئن عمل می کند . مدیر  با مساله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را می داند و سپس راه حلی انتخاب می کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مساله به دست می دهد واضح است که یان یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد

4-1-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری

 تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می کند ، دست به اقدم   می زند . علاوه  بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه  با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می کند . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم  می گیرند . آنها فقط قسمتی از اگاهی لازم برای راه حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون1  این مدل را سبک قناعت ورزی2  می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش « سبک رفتاری » وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، تواناییهای ما را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کند . این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند

 5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت ، توانایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خود انگیختگی بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائه می دهد . بویژه در شرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادی از بصیرت در تصمیم گیری استفاده می کنند . این یک راه بر خورد با  موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتها محدودند و زمان ، عامل اصلی تصمیم گیری است

 مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طور منظم برنامه ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهای شغلی که میتنز برگ و دیگران مورد بحث قرار داده اند واقفند و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار می برند مدیران  کار امد قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند

6-1-2 یابندگی قضاوتی

 قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه های تصمیم گیری حائز اهمیت است یابندگی یا ساده کردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی  که در تصمیم گیری به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سازند تا با شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما اینها ممکن است به اشتباهات سیستماتیک منجر شوند که بر کیفیت تصمیمات  اثر می گذارند . تحقیقات نشان می دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیری هایی قرار درند که در کیفیت  تصمیم های اتخاذ شده می توانند موثر باشند

 هر تصمیم گیرنده ی باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعدیل آگاه باشد

7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری

 با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیری ، می توان گفت که مدیر کار امد کسی است که قادر به گزینش  دقیق مسائل و مشکلاتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیرتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیری دو جنبه مهم دارد : نحست انتخاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتزی برای بر خورد با مسائل

8-1-2 استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری

یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان باید برای حل مساله تصمیم گیری کنند . مدیران  عملاً تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذیل انجام می دهند

9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

 مدیران کار آمد می دانند که چه زمانی و چگونه از هر یک از  این شیوه استفاده کنند . البته هدف اصلی همواره ، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی تصمیمی که با کیفیت بالا و در زمانی مناسب صورت گیرد .  و برای کسانی که به حمایتشان در اجرای تصمیم نیاز است قابل پذیرش و درک باشد . ( شرمرهورن و دیگران ، ص 277-266-1380 )

2-2 مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :

 الف – استراتژی رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می باشد برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کار بردن  سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید

  مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم های مدیریت و ابزار های کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد

1- کنترل سنتی 2- کنترل کاریزماتیک    3- کنترل بروکرتیک 4- کنترل اینفور ماتیک

 در ساختار های سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراک و عمال می شد . مقامات کنترلی به طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی  را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند  و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و تبعیت از آن الزامی  بود . در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترو نیکی بدست اورد . از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تمامی دنشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود ( زاهدی ، ص 123 : 1380 )

 عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آنها نیازمند سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم های خبره می باشد  پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی   می باشد . ( کرافت و بویس ، ص 144 ، 138 : 1991 )

1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری

 در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 میلادی  به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته   می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند

 در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انوع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی  مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات

رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق  به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند

 اما در واقع اتوماسیون اداری در سال 1964 وقتی که IBM  محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی / ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST )  را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه 1970 کارایی کارخانه ها 90-85 در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها 4 در صد افزایش داشت ، پس بایستی  سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند

 موسساتی که به سیستمهای اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند   مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر  اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و      می دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تامل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه  دقیقاً ازسیستمهای اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم طلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از  کامپیوتر  مستحکم شد

2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری

 سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ازتباطات است . در دوره اول           کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ی و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمتنرین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضا سازی برای محیطهای اداری بود . ( دهه 20 به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و در نهایت  واحد های ستادی از لحاظ مکانی از واحد های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد

3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

 در این دوره با ورود رایانه های کوچک که ازسرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ی کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف

اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را بری انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد

 4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

 با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستم ها در یکدیگر در حقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات  به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات  درست و با کیفیت  و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . تعریف اتوماسیون اداری : بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد ، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل در امور مرتبط  با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می نامند

 اما از دهه 1960 که جنبه های بیستری از کاربرد ها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه  اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ،  مراسلات  را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری ، سیستم های اطلاعاتی اداری ، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های دری به نام اتوماسیون  اداری نامیده می شود

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات

1 Herbert  simon

2 Satisficing

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید