جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
نوشته¬های بسیار پراکنده ای در مبحث دلالت¬های اقتصادی تراکم جمعیت وجود دارد؛ این مقاله نوشته های گوناگون را در سه زمینه مورد بررسی قرار می دهند: a) آیا تراکم جمعیت منحصر به کشورهای کم درآمد (فقیر) می باشد که به چشم اندازی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر دارند؟ b) آیا فشار بر منابع طبیعی از طریق رشد جمعیت تشدید می شود؟ C) آیا برنامه ها ی تنظیم خانواده در کاهش تراکم جمعیت موثر است؟ و آنها می توانند پشتوانه ای برای این برنامه ها فراهم سازند. این تحقیقات نشانگر یک اجماع گسترده در مورد اجرای سیاست ها بعنوان شکل دادن به رشد اقتصادی و کاهش فقر و کاهش تراکنم جمعیت شناخته می شود.
امروزه تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که نرخ وابستگی پایین (وابستگی به خانواده) مانند کاهش تراکم جمعیت؛ فرصتی را برای افزایش سود دهی، پس انداز و سرمایه گذاری در آینده مهیا می سازد. این تحقیقات این امر ثابت شده که تراکم جمعیتی کم با بهداشت و سلامتی کودکان و تحصیل آنها رابطه دارد. همچنین جمعیت کم مشارکت زنان را بعنوان نیروی کار افزایش می دهد. محققان همچنین نشان می دهند که رشد سریع جمعیت می تواند رشد اقتصادی را بویژه در کشورهای کم درآمد (فقیر) که سیاست محیطی ضعیفی دارند، محدود کند.
رشد جمعیت همچنین فشار بر منابع و ثروتهای عمومی را افزایش می دهد: مطالعات صورت گرفته چالش های بوجود آمده توسط مدیریت این منابع را آشکار می سازد. مقداری از این فشارها که بر منابع طبیعی وارد شده را می توان با کاهش نرخ جمعیت کم کرد.
اگر چه برنامه¬های تنظیم خانواده یک ابزار سیاسی است که به کاهش تراکم جمعیت کمک می کند ولی تحقیقات نشان می دهد که این سیاست بسیار مؤثر و کارامد بوده است. چنین برنامه هایی می¬تواند در منطقه “ساب سهاران” افریقا کارامد و راهگشا باشد؛ این منطقه دارای تراکم جمعیتی بالایی است که رشد اقتصادی را بسیار کند کرده است. و استانداردهای زندگی در این منطقه رشد بسیار کمی را داشته است.
مقدمه:
در دهه های اخیر توجه کمی از لحاظ سیاسی به منافع کاهش جمعیت در کشورهای کم درآمد(فقیر) صورت گرفته است. علیرغم تحقیقات گسترده و دقیقی که در این زمینه صورت گرفته مورد قابل توجهی در میان این تحقیقات دیده نمی شود و در این زمینه تحقیقات خاص بسیار اندک است زیرا تحقیقات صورت گرفته بسیار پراکنده و دارای موضوعات مختلفی هستند؛ موضوعاتی مانند: بهداشت خانواده، رشد اقتصادی و تغییرات محیطی. دلیل دیگری برای اینکه این تحقیقات بسیار اندک هستند این است که تحقیقات اخیر در زمینه کاهش جمعیت در مورد کشورهای در حال توسعه با تاکید بر رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیار نامربوط هستند و یا اینکه این تحقیقات سودمند نیستند.
این مقاله از طریق مرور تحقیقات صورت گرفته و شواهد مربوط به این امر را در سه زمینه مورد بررسی قرار می دهد: a): آیا جمعیت زیاد و تراکم جمعیت مربوط به کشورهای کم درآمد (فقیر) است که چشم اندازی هم به رشد اقتصادی و کاهش فقر دارند؟ b): آیا رشد جمعیت منابع عمومی را تحت فشار قرار می دهد و c): آیا برنامه های تنظیم خانواده در کاهش تراکم جمعیت موثر بوده اند و توانسته اند پشتوانه ای برای آن فراهم سازند؟
بخش دوم مروری بر دیگر تحقیقات در زمینه روابط میان جمعیت، رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد و عقاید و نظرات محققان در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.
یک اجماع گسترده که اجرای این سیاست ها بعنوان کلیدی برای شکل دادن به رشد اقتصادی شناخته می شود و پویایی جمعیت نیز در این مورد نقش مهمی را ایفا می کند. در سطح خانواده کاهش جمعیت با بهداشت و تحصیلات بهتر کودکان و کاهش فقر رابطه مثبتی دارد و بخش سوم شامل مرور تحقیقات در مورد رشد جمعیت و فشار آن بر منابع طبیعی می باشد.
برخی عقیده دارند که خلاقیت بشر می تواند کمبود و منابع طبیعی را تا حدی جبران کند و مطالعات نیز این امر را در مورد برخی منابع که دارای ارزش زیادی هستند را تأیید می کند.  برخی عقیده دارند که چالش های جدی در رابطه با مدیریت استفاده از این منابع وجود دارد. بخصوص منابعی که قیمتی ندارند و رایگان هستند مانند منابع عمومی جهانی و منابعی که تحت تأثیر ابزارها و امکانات تولید بهای آنها تنزل می یابد فشار بر این منابع بوسیله افزایش مصرف سرانه و رشد جمعیت تشدید می گردد.
بخش چهارم دلالت¬های ادامه روند جمعیتی در منطقع “سباب ساهاران” آفریقا را مورد بررسی قرار می دهد این منطقه دارای نرخ رشد جمعیت بسیار بالایی است که در آن کاهش مرگ و میر با کاهش جمعیت همخوانی ندارد این تجارب نشانگر این است که رشد اقتصادی با وجود جمعیت فراوان بسیار دشوار است ما برخی از سیاست ها فشار هاییی را که بر این منطقه تحمیل شده را بررسی می کنیم.
مهمترین اهرم ما برای تششویق مردم به داشتن فرزند کمتر و کاهش جمعیت چیست؟ عوامل زیادی در ایجاد خانواده  های کم جمعیت موثر است جمعیت تحصیلکرده یکی از نتایج مثبت خانواده های کم جمعیت است: مانند افزایش دستمزد آنها. (دوفلو، 2001 و شولتز، 2002). بهبود بهداشت و سلامت کودکان و تحصیلات آنها . افزایش مشارکت زنان به عنوان نیروی کار و کاهش جمعیت از دیگر نتایج مثبت جمعیت کم است (شولتز، 2002).
بویژه افزایش سن مادران در تولد فرزندان بسیار مهم می باشد. بهر حال این فواید به خوبی شناخته شده اند و تلاشهای بسیار گسترده ای برای افزایش جمعیت تعلیم و تربیت، کاهش موانع دستیابی به آن، ترغیب والدین به فرستادن بچه ها به مدرسه با دادن سوبسید، دادن وعده های میان غذایی در مدرسه و برنامه های بورسیه مشروط انجام پذیرفته است بهبود کیفیت زندگی کودکان می تواند در کاهش جمعیت مؤثر باشد و تلاشهای منظم و با برنامه ای در برخی کشورها در این زمینه صورت گرفته است در عوض اجماع کمی بین محققان وجود دارد که از طریق برنامه های تنظیم خانواده برای کمک به کاهش جمعیت بتوان اقدام کرد و هنوز کارامدی چنین برنامه هایی اثبات نشده است قسمت 5 شواهدی را در این زمینه مطرح می¬کند و نشان می¬دهد که برنامه های تنظیم خانواده که خوب اجرا شوند در کاهش تراکم جمعیت بسیار مفید و سودمند هستند و در بخش ششم نتیجه¬گیری این مباحث صورت می گیرد.
2- آیا جمعیت زیاد مربوط به کشورهای کم درآمد (فقیر) است که چشم اندازی هم به توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارند؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

مقدمه:
امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان 1 منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمان مطرح است. وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از ضروریات حرکت به سمت کسب و کار الکترونیک و رقابت بوده و استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) برای کلید سازمانها و شرکتها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. بسیاری از سازمانها به اهمیت فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت گردش کارها، رضایت بیشتر مشتریان یا سیستم های پشتیبانی، تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارآیی آن واقف شده اند و این امر باعث گردیده که به سرعت به سمت استفاده از آن روی آورند. هر شرکت یا سازمانی شامل 3 هسته اصلی یعنی فرایند تصمیم گیری، جریان اطلاعات و جریان مواد است، که فن آوری اطلاعات روی هر 3 هسته فوق می تواند تاثیر بگذارد. کاربرد فناوری اطلاعات، شرکت ها را قادر می سازد امتیازات مهمی از قبیل موارد زیر کسب کند.
1- صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطلاعات
2- اجتناب از خطاهای انسانی هنگامی که وظایف تکراری یا بسیار پیچیده است.
3- صرفه جویی مالی بدلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف
4- ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه
5- بهبود بخشیدن کارایی و اثربخشی سازمانی
6- بهبود مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زائد از طریق اطلاعات مفیدتر
ولی اجرای پروژه های (IT) در آنها بدون مشکل نبوده و اجرای غیر صحیح ناقص یا بدون برنامه ریزی مناسب باعث شکست یا توقف آنها با تحصیل هزینه های هنگفت می گردد. علی رغم وابستگی زیاد سازمانها به (IT)، باوراین که هنوز 3/2 کل پروژه های IT، به نوعی با شکست مواجه می شوند مشکل است. مطالعات نشان می دهد که بالغ بر 50 درصد پروژه های فن آوری اطلاعات شکست می خورند، 83 درصد از آنها اهداف تعویل و قیمت را محقق نمی کنند و بیش از 30 درصد آنها قبل از تعویل به طور کامل منحل می شوند. و این در حالی است که شکست یا موفقیت پروژه (IT) توان تاثیر روی تمام افراد درگیر در پروژه، از تیم پروژه گرفته تا کل سازمان و نهایتا مدیریت عالی را دارا است. پروژه های (IT) موفق منابع قابل سنجشی را برای سازمان داشته و پیشرفت شغلی افرادی را که در این نوع پروژه ها کار می کنند، بهبود می بخشند، در صورتیکه پروژه های ناموفق از لحاظ راهبردی به دلیل شکست در ابجاد تغییر و به لحاظ عملیاتی به دلیل شکست در ارائه راه حلهای قابل اجرا که خواسته های سازمان را برآورده می سازند در سازمان عدم اطمینان بوجود می آورند.
به منظور برنامه ریزی جهت رسیدن به موفقیت بایستی دلایل و عوامل شکست پروژه های (IT) را شناخت و درک کرده با مشخص شدن راهبرد دفاعی ما در برابر شکست و تعیین عوامل موفقیت می توان با استفاده از مناسبترین روشها به ایجاد موثر پروژه های (IT) مبادرت ورزید. این مقاله تلاشی است در جهت تبیین عوامل شکست و در نتیجه عوامل موفقیت در اجرای پروژه های (IT) در سازمانها و شرکتها.
تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)
از مواردی که در موفقیت یا شکست پروژه های (IT) موثر است خود پروژه می باشد. پروژه ها را می توان از نظر اندازه، سطح تکنولوژی و ماهیت تقسیم بندی نمود. از نظر اندازه پروژه ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند.
از نظر سطح تکنولوژی پروژه ها به 4 گروه پروژه های بر اساس تکنولوژی تکامل یافته، نسبتا تکامل یافته، پیشرفته و بسیار پیشرفته تقسیم می شوند. از نظر ماهیت می توان آنها را به 4 دسته پروژه های ساده، فازی یا مبهم، قطعی و اضطراری تقسیم کرد. بدیهی است که پروژه های کوچکتر از پروژه های بزرگتر و پروژه هایی با تکنولوژی تکامل یافته نسبت به پروژه های بسیار پیشرفته از ریسک کمتر و در نتیجه احتمال شکست پائین تری برخوردار هستند.
1- پروژه های ساده:
این نوع پروژه ها دارای مشخصات زیر می باشد:
1- طرح و برنامه مفصلی برای کل پروژه وجود دارد.
2- تمام منابع لازم برای تکمیل پروژه در دسترس است.
3- بر عملیات کاری موجود تاثیر کمی دارد.
4- برای اجرای آن، یک راه حل واحد و واضح وجود دارد.
پروژه های ساده، معمولا به گام های طویل امکان سنجی و تحقیق که برای پروژه های پیچیده تر ضروری هستند، نیاز ندارند، ولی با این حال، باید بازنگری ها و کنترل های منظمی بر پروژه انجام گیرد تا از متمرکز ماندن پروژه بر برآورده ساختن اهداف کاری و بالاتر از همه اجرای آن اهداف اطمینان حاصل شود. در این نوع پروژه احتمال شکست کم است و از اطمینان بالا و ریسک پائینی برخوردار است.
2- پروژه های فازی یا مبهم:
پروژه های فازی از آن دسته پروژه هایی هستند که در آنها جزئیات آنچه که بایستی اجرا شود و هم چنین نحوه انجام کار مشخص نیست، بنابراین صفت مشخصه پروژه های فازی، نیاز به اجرا و تکرار گامهای امکان سنجی و تحقیق، تا زمانی که بتوان شناخت کافی از وضعیت بدست آورد باشد. بدیهی است که این نوع پروژه دارای ریسک بالا بوده و احتمال شکست زیاد است.
پروژه های قطعی:
این نوع پروژه ها، وقتی بوجود می آیند که سازمان ملزم شود خواسته مشخصی را برآورد سازد، ماهیت این خواسته ها چنان است که تا وقتی برآورد نگردد بعید است سازمان یا شرکت بتواند بکار خود ادامه دهد، ریسک در این پروژه ها بالا و احتمال شکست زیاد است.
پروژه های اضطراری
مواردی پیش می آید که بایستی مجوز پروژه ها را سریعاً صادر و هر چه زودتر آنها را آغاز کرد. پروژههای اضطراری ریسک بالایی دارند ولی در صورتی که به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند احتمال شکست پائین است.
انواع شکست پروژه های (IS)
شکست پروژه های (IS) می تواند از طریق یک یا چند مورد از رویدادهای زیر شناخته شود، ]5[
1- کاهش توان کاری موجود
2- کاهش مزیت رقابتی
3- افزایش هزینه های عملیاتی
4- شکست در برآورده ساختن خواسته های اصلی کاری
5- سطوح پائین رضایت کاربر
6- عدم کنترل بر مدیریت خواسته ها
7- عدم کنترل بر برنامه ریزی
محیط و دامنه شکست پروژه های (IS):
محیطی که در آن پروژه انجام می شود در بردارنده راه حل چگونگی افزایش احتمال موفقیت پروژه است.
که به سه دسته تقسیم می شود، محیطی که از پروژه پشتیبانی می کند. محیط موسسه و محیط تجارت پروژه های (IS) صرفا در نتیجه مدیریت نامناسب پروژه با شکست مواجه نمی شوند. پروژه های (IS) موفق متکی به هم راستایی و هم افرایی اجزا بسیار متفاوتی از محیطهای مذکور است که بعضی از آنها نظیر راهبرد (IT) و رفتار طرفهای ذی نفع درون سازمان مربوط به داخل سازمان بوده و بقیه عوامل خارجی است نظیر سیاستها  ?  مجموعه قوانین صنایع و رفتار تامین کنندگان. آنچه که واضح است، این است که بسیاری از عواملی که بر موفقیت پروژه تاثیر می گذارند، خارج از حوزه مدیریت پروژه قرار دارند.
هر چند تمام طرفهای ذی نفع درون پروژه دارای اهمیت هستند، ولی در نهایت مشتری است که نقش رهبری را در سرتاسر چرخه عمر پروژه ایفا می کند. شکل صفحه قبل، مشتری را به مانند یک ذی نفع خارجی نشان می دهد.
ولی پروژه های بسیاری نیز وجود دارد که در آنها مشتری یک ذی نفع داخلی است. همانند پروژه هایی که در یک بخش از سازمان برای کمک به بخش دیگر انجام می گیرد.
برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS)
متاسفانه علی رغم منافعی که می توان به واسطه استفاده موثر از (IT) در سازمان بدست آورد، تعدادی از مدیران سازمان، نقش (IT) را بصورت زیر می بینند.
1- یک بلای اجباری که برای خودکار کردن وظایف بزرگ تکراری و عادی مورد نیاز است.
2- تلف کردن مقادیر قابل توجهی پول
3- نداشتن منافعی برای سازمان
4- غیر منعطف و مانع تغییرات سازمانی
5- بی توجه نسبت به روشهای اصلی و کنترل مالی
این دیدگاهها باعث می شود که وظیفه (IT) در بیساری از سازمانها با سایر وظایف بیگانه شده و علل اصلی شکست
پروژه های  (IS) از این جا سرچشمه می گیرد که عبارتند از:
1- فقدان رابطه روشن بین راهبرد سازمان و راهبر (IT)
2- شکست برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در اینکه جزو فرایند برنامه ریزی سازمان شود.
3- فقدان ارتباط و مشارکت بین (IT) و سازمان که به کاهش بیشتر تعهد و حس از خود دانستن پروژه (IT) می شود.
4- شکست در پی گیری منافع و خواسته ها
بنابراین، بدیهی است که برای موثر بودن راهبرد (IT) بایستی با راهبرد سازمان همسو شود تا مدیران شرکت و سازمان تشویق شوند برای اطلاعات به عنوان یکی از منابع سازمان ارزش قائل شود و طی اجرای راهبرد (IT) موارد زیر را اجرا کند:
1- آگاه کردن افراد کلیدی از روش اطلاعات.
2- نشان دادن اینکه چگونه (IT) می تواند به ارزش افزوده عملیات کاری اضافه کند.
3- فراهم کردن مبنایی برای اصلاح و بهبود فرایند کاری.
عوامل شکست پروژه های (IT)
با بررسی اخیری که توسط شرکت خدماتی و مشاوره KPMG انجام شده، 6 عامل اصلی شکست پروژه های (IS) مشخص شده.
1- برنامه ریزی ضعیف پروژه     2- طرح توجیهی ضعیف    3- عدم درگیری و پشتیبانی مدیریت ارشد    4- عدم درگیری کاربر    5- تازه بودن تکنولوژی برای سازمان        6- عدم از خود دانستن پروژه
هر یک از عوامل ممکن است موفقیت پروژه را به شیوه های گوناگون به خطر بیاندازد، منتهی 1 یا چند مورد از این عوامل می تواند در نهایت آنقدر ریسک پروژه را افزایش دهد تا از آن پس آنرا بی فایده سازد، در صورت بروز چنین وضعیتی خاتمه ی زود هنگام پروژه تنها راه حلی است که برای سازمان باقی می ماند.
با بررسی دقیق تر می توان عوامل اصلی شکست پروژه های (IS) را که برای سازمان، عوامل داخلی محسوب می شوند در دو حوزه شکست پروژه و شکست مدیریت پروژه، تقسیم بندی نمود.
هر یک از این عوامل می تواند ناشی از شکست انسانی، فنی و یا فرایند باشد.
1- عوامل شکست پروژه
1- مالکیت ضعیف پروژه (شکست انسانی)
2- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده (شکست فنی)
3- عدم درگیری کاربر (شکست انسانی)
4- طرح توجیهی ضعیف (شکست انسانی)
5- ارتباطات ضعیف (شکست انسانی)
6- شکست در بررسی فرایندها و اهداف سازمان قبل از بکارگیری تکنولوژی
2- عوامل شکست مدیریت پروژه
1- مدیریت پروژه بی تجربه (شکست انسانی)
2- برنامه ریزی ضعیف پروژه (شکست فرایند)
3- مدیریت ضعیف خواسته ها (شکست فرایند)
4- وابستگی به ابزارهای مدیریت پروژه (شکست فنی)
5- عدم وجود تاریخ پایان کار (شکست فرایند)
6- رهبری ضعیف (شکست انسانی)
7- آزمایش ناکافی (شکست فرایند)
1- عوامل شکست پروژه ها
1-1- مالکیت ضعیف
هر پروژه ای باید با میزان مشخصی از پاسخگویی و مسئولیت از جانب کسانی که درصدد کسب منافعی از پروژه هستند، همراه باشد. در این ارتباط به ویژه مالک / حامی مالی پروژه (IS)، نقش مهمی دارد که دست کم باید نیاز به پروژه را درک کرده و توجیه کند، ریسکهای آنرا ارزیابی و مدیریت نماید و از لحاظ مالی آنرا تامین کند.
با وجود نقش مالکیت در پروژه در اکثر موارد ضعیف بوده و بدتر از همه اینکه گاهی اصلا وجود ندارد.
مدیران ارشد اجرایی، از لحاظ پیگیری پیشرفت پروژه و هزینه های آن در سازمان، از جایگاه خوبی برخوردارند، ولی اغلب در انجام اینکار شکست می خورند، یا اینکه آنرا خیلی دیر انجام می دهند.

 

کلید واژه ها:
فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه

 

1-2- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده،
همانطور که قبلا اشاره شد، پروژه های IS را می توان از نظر فن آوری به 4 گروه تقسیم کرد.
1- تکنولوژی تکامل یافته
2- تکنولوژی تقریبا تکامل یافته
3- تکنولوژی پیشرفته
4- تکنولوژی بسیار پیشرفته
تکنولوژیهای پیشرفته و بسیار پیشرفته در لبه پیشرفته توسعه قرار دارد، و معمولا تکال نیافته هستند، هر چند تکنولوژی، با سرعت شگفت انگیزی پیشرفت کرده، ولی سرعت تغییرات، اثر منفی بر روی پروژه های IT گذاشته است. آرزوی بدست آوردن رهبری، نقطه ضعف سازمانهای بسیاری است که تصور می کنند آخرین چیز، بهترین چیز است. در سال 1980 تکنولوژی MACH-HYPED CLIENT SERVER به گونه ای تاثیرگذار موجب شکست پروژه های IS بسیاری در سازمانهای بزرگ شد. در آن زمان، غالبا بدون توجه به مخاطرات استفاده از تکنولوژی تکامل نیافته، رایانه های بزرگ بسیار قدرتمند و مطمئن جایگزین شد. در طی چند هفته و در بعضی موارد چند روز بسیاری از سازمانها دریافتند که به دلیل شکست سیستم های جدید در فائق آمدن بر بار کاری روزانه سازمان، ادامه کار غیر ممکن است.
1-3- عدم درگیری کاربر
پروژه های IS، به منظور برآورده ساختن اهداف سازمان آغاز می شوند. این پروژه ها در ابتدا ممکنه بر اهداف راهبردی متمرکز شوند، ولی در نهایت، پروژه بایستی اهداف را در یک سطح عملیاتی برآورده سازد، و این به معنای درک نقشها، مسئولیتها و خواسته های کاربران است، پروژه تکنولوژی مدار بر خلاف پروژه ی کارآمد نمی توان در برآورده شدن اهداف سازمان امیدوار باشد. پروژه های تکنولوژی مدار، اغلب تکنولوژی را توسعه می دهد که اهداف (IT) را برآورده می سازند. پیامد اصلی این پروژه های تکنولوژی مدار، عدم درگیری زیاد کاربر در سرتاسر پروژه است. هر چند تکمیل قسمت پیچیده کد برنامه ممکنه به خوبی موجب به حرکت درآوردن گروه اصلی بشود. ولی این نیازهای کاری است که باید در ابتدا برآورده شود و یا افرادی که باید از آن استفاده کنند آغاز شده و به پایان برسد. در واقع آزار و اذیتی که کاربران درون سازمان از یک سیستم جدید متحمل می شوند، یکی از دلایل اصلی شکست پروژه های IS در تحقق منافع بالقوه شان است.
1-4- طرح توجیهی ضعیف
یک طرح توجیهی قوی یا منافع قابل سنجش برای توجیه سرمایه ای که باید برای اجرای آن صرف شود. لازمه موفقیت آمیز بودن پروژه است. طرح توجیهی باید به وضوح از راهبردهای تجاری و IT سازمان پشتیبانی کند. در طرح پیشنهادی، باید در مورد نحوه پشتیبانی بی واسطه پروژه از اهداف راهبردی سازمان، توضیحات روشنی وجود داشته باشد، در عمل بسیاری از سازمانها یا از راهبرد تجاری مشخص استفاده نمی کنند یا در هیئت مدیره آنها، یک مدیر اجرائی IT وجود ندارد.
1-5- ارتباطات ضعیف
یک سازمان موفق، به داشتن شبکه های ارتباط موثر بین کارکنان، سرپرستان و مدیریت ارشد وابسته است. این مطلب در مورد یک پروژه IS نیز صادقه، ارتباطات، شاهرگ حیات پروژه محسوب می شود، و بدون آن، قابلیت تصمیم گیری موثر به شدت به مخاطره می افتد. شکست در آزمایش فرایندها و اهداف کاری موجود قبل از استفاده از اهرم تکنولوژی در 1 سازمان، جدایی از روشهای کاری موجود نمی تواند موفقیت پروژه را تضمین کند. استفاده از IT در 1 سازمان نیز فقط در صورتی می تواند فایده ای در برداشته باشد که از فرایندها و روشهای کاری موجود یا جدید پشتیبانی کند. و همینطور در صورتیکه این فرایندها و روشها در سازمان به طور موثر و کارآمد عمل کنند می توانند مفید واقع شوند. بنابراین تجزیه و تحلیل فرایندها و روشهای کاری، قبل از توسعه سیستمهای (IT) در جهت خودکار کردن آنها از اهمیت خاصی برخوردار، اگر پیش از توسعه IT، در روشهای کاری مشکل وجود داشته باشد نظیر گلوگاه های فرایند، وارد نمودن سیستم IS به سازمان، احتمالا ارزش چندانی در برنخواهد داشت، و موجب بروز اشتباهاتی خواهد شد.
2- عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه
1-2- مدیران پروژه بی تجربه
مدیریت ضعیف باعث کاهش کارآیی و افزایش قیمت پروژه IS می شوند و تایید آن از هر عامل دیگری بیشتر است.
مهم ترین عامل موفقیت پروژه IS استعداد و توانایی مدیر پروژه است، زیرا مسائل مهم امروز مسائل فنی نیست بلکه مسائل مدیریتی است.
مدیران پروژه بی تجربه، فاقد قدرت ارتباطی، راه بری و مدیریت قوی هستند، متاسفانه معیار انتخاب مدیر پروژه در بسیاری از سازمانها صرفا بر اساس صلاحیت فنی است و مسلما چنین سازمانهایی، برنامه نویس یا تحلیل گری بسیار ماهر را بدون توجه به شرایط مدیریت پروژه، به این سمت منصوب می کند.
2-2- برنامه ریزی ضعیف پروژه:
عدم برنامه ریزی صحیح پروژه، علت اصلی بسیاری از پروژه ها می باشد، در واقع مدیریت نامناسب ریسک و طرح ضعیف پروژه، از علل عمده ی برنامه ریزی ضعیف پروژه است. عوامل مشخص کننده برنامه ریزی ضعیف عبارتند از:
1- عدم تعریف دقیق اهداف پروژه
2- عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز
3- عدم همگرایی در برنامه پروژه
3-2- مدیریت ضعیف خواسته ها
پروژه های IT در موارد مختلفی همچون اهداف فنی، مالی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. لذا خواسته ها در سطوح مختلف از پروژه ها قرار دارند. در محیط پروژه های IT خواسته ها ممکنه به دلیل نوع پروژه تغییر کند ولی آنها را می توان به 4 گروه خواسته های عملیاتی، خواسته های فنی، خواسته های تجاری و خواسته های فرایندی تقسیم کرد، پایه و اساس استقرار سیستم IT مدیریت خواسته هاست. هدف مدیریت خواسته ها، تضمین تطابق توانایی های حاصل از پروژه های IS با انتظارات کاربران بر طبق محدودیت های امکان سنجی راهبرد سازمان، استاندارهای قانونی و دیگر عوامل محدود کننده است. در مرحله گردآوری خواسته ها تعداد بسیار زیادی خواسته بوجود خواهد آمد که باید آنها را اولویت بندی کرد. بسیاری از پروژه های IS بدین خاطر شکست می خوردند که دامنه آنها بسیار وسیع است ولی با گذشت چندین سال هیچ ارزشی ایجاد نمی گردد. بهتر است از روش MDSCOW استفاده کنیم.
به عبارت دیگر افزایش قلمرو، نتیجه کوشش ضعیف برای تمرین خواسته هاست.
مشکل، زمانی شروع می شود که اختلاف بین نیازها و خواسته ها نادیده گرفته شود، وقتی خواسته ها مدون و به گونه ای ارائه شوند که تمام طرفهای درگیر در پروژه بتوانند آنها را درک کنند می توان امکان پذیری آنها را ارزیابی نمود. این ارزیابی باید شامل موارد زیر باشد.
1- امکان پذیری فنی (آیا این خواسته را می توان با تکنولوژی فعلی برآورده ساخت؟)
2- امکان پذیری عملیاتی (آیا سیستم می تواند بدون تاثیر بر عملیات فعلی، در محیط کاری پیاده گردد؟)
3- امکان پذیری اقتصادی (آیا خواسته ها را می توان با هزینه هایی که مورد قبول مشتری است، برآورده ساخت؟)
هزینه دوباره کاری بطور قابل ملاحظه ای در چرخه فرایند توسعه ی نرم افزار را افزایش می یابد و اگر هزینه های احتمالی توسعه، از منابع حاصل از توسعه سیستم بیشتر گردد. بدون شک پروژه با شکست مواجه خواهد شد، عامل اصلی شکست مدیریت خواسته ها فرهنگ سازمانی است سازمانی که فرهنگ آن به تغییرات به عنوان تهدیدی برای وضع کنونی می نگرد اغلب در برابر گردآوری خواسته ها ذی نفع آن مقاومت می کند. تغییرات همه جانبه، باعث تغییرات اساسی در فعالیت های یک سازمان می شوند و این تغییرات نشان دهنده ی ترک آشکار شیوه های موجود در کار هستند.
تعریف خواسته ها در هر پروژه، اغلب مرحله ای است که در آن اشتباهات بسیار ساده و قابل اجتناب رخ می دهد. خطاهایی که در طی مرحله تعریف خواسته ها رخ می دهد، اغلب شناسایی نمی شود. مگر با گذشت زمان که درآن موقع برای اصلاح آنها جدا از تاثیر برنامه های زمانی و بودجه پروژه، بسیار دیر است. برخی از خطاهایی که در این مرحله رخ می دهند. عبارتند از: عدم تسلط کافی بر خواسته ها، کثرت فهرست خواسته ها، تغییر خواسته ها.
4-2- وابستگی به ابزار مدیریت پروژه
در بعضی از سازمانها، تنها شرط احراز برتری و لیاقت یک مدیر پروژه، توانایی او در استفاده از ابزار مدیریت پروژه است، مهارتهایی همچون ارتباطات، رهبری و فن مذاکره برای تبحر یافتن در استفاده از ابزار مدیریت پروژه، در وجه دوم اهمیت قرار دارد. جذابیت کار با ابزارهای نرم افزاری به قدری افزایش پیدا کرده که اغلب آنها مهمترین جنبه ی مدیریت پروژه به نظر می رسند.
یک مدیر پروژه ضعیف با استفاده از ابزار نرم افزاری اشتباهات بیشتری خواهد داشت، در صورتیکه 1 مدیر پروژه خوب با استفاده از چنین ابزاری کنترل بیشتری بر روی پروژه خواهد داشت.
5-2- عدم وجود تاریخ پایان کار
اگر پروژه تاریخ شروع و پایان مشخصی نداشته باشد، مشخص می شود که هنوز درک کافی از برنامه کلی پروژه صورت نگرفته، در صورتیکه پروژه تاریخ خاتمه نداشته باشد. این ریسک وجود دارد که پروژه برای مدت زمانی نامشخص ادامه پیدا می کند. در مواقعی که افراد هنوز باید در پروژه ای که سالها پیش باید تکمیل می شده کار می کنند، معمولا اولین چیزی که از بین خواهد رفت روحیه انگیزه نهاست و سرانجام آنچه به عنوان خط مشی خوب آغاز شده به یک کابوس تبدیل می شود.
رهبری ضعیف
رهبرانی که در مبحث سازمانها مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: رهبران فرهمند، رهبران خلاق و تیمهای مدیریت ارشد.
پروژه ای که در آن فقط مدیریت صورت می گیرد پروژه موثری نخواهد بود، پروژه های موفق به جای مدیریت افراطی نتیجه رهبری قوی هستند.
آزمایش کافی
انجام آزمایش برای موفقیت هر پروژه تکنولوژی مورد نیاز است. علی رغم بهترین طراحی ها و برنامه ریزی های فنی کاستی ها، خطاها و مشکلاتی ممکن است بروز کند. یک فرایند تست برنامه ریزی شده می تواند باعث جلوگیری و رفع خطاها و مشکلات شود، انجام برنامه تست باعث تحقق موارد زیر می شود:
1- اطمینان از تطابق عملکردها با طراحی ها.
2- اطمینان از تحقق خواسته های کاربران.
3- حذف مسائل اشتباهات و کاستی ها.
در صورتیکه فعالیتهای برنامه ریزی و توسعه نرم افزار از برهه های زمانی تعیین شده، بیشتر طول بکشد این امر اغلب به زبان برنامه زمانی آزمایش تمام خواهد شد. چون وقتی تکمیل فعالیتهای توسعه چندین ماه طول بکشد، به احتمال زیاد، آزمایشها ظرف چند روز به طور ناقص انجام خواهند شد، تا موعدهای تحویل رعایت گردند.
آزمایش فعالیت بسیار با اهمیتی است و مسئولیت آن به جای کاربران به عهده گروه توسعه ی نرم افزار گذاشته شده است ولی این یک اشتباه بزرگ است. چون توسعه ی گران نرم افزار سطح تخصصی کار مربوطه را ندارند.
عوامل موفقیت پروژه های IT
عوامل موفقیت وابستگی کامل به عوامل شکست دارد، همانطور که از مطالب قبلی مشخص شد عوامل موثر شامل مدیریت خواسته ها، برنامه ریزی پروژه، فرایندها، مدیریت منافع، افراد و تست می باشد، در ادامه پیشنهاداتی در مورد این عوامل جهت کسب موفقیت آورده شده است:
1- مدیریت خواسته ها
1-1- تهیه لیست خواسته ها، خواسته های عملیاتی بایستی توسط کاربران نهایی یا مشتریان، خواسته ها فنی توسط کارمندان فنی، خواسته های تجاری توسط کاربران نهایی و مدیریت، و خواسته های فرایندی بایستی توسط کارمندان IT و پروژه تهیه شود.
2-1- اولویت بندی خواسته ها بر اساس میزان ضرورت آنها.
3-1- استفاده از هر نوع ابزار برای حصول اطمینان از درک خواسته ها توسط مشتری تامین کننده
4-1- عدم انجام فعالیتهای اصلی قبل از مشخص شدن مشخصات خواسته ها
5-1- تامین اعتبار آنها
2- برنامه ریزی پروژه
1-2- حصول اطمینان از وجود یک طرح توجیهی درست.
2-2- بررسی ماهیت پروژه با توجه به محدودیت های زمانی.
3-2- کسب پشتیبانی مدیر اجرای برای پروژه.
4-2- تشکیل تیم پروژه با افراد مناسب.
5-2- تهیه یک برنامه اجرایی مناسب.
6-2- تعیین شرایط موفقیت برای پروژه.
7-2- درگیر کردن افراد ذی نفع در کار.
8-2- تعیین مکانیزم های کنترل برای پیگیری
9-2- حصول اطمینان از شناسایی و پیگیری مسائل و ریسکها
10-2- در نظر گرفتن زمان کافی برای بازنگری و تجدید نظر در برنامه
11-2- جلوگیری از تاخیر در پروژه بخاطر مخاطرات ناشی از تغییرات تکنولوژیک
12-2- انعطاف پذیر کردن برنامه های پروژه به قدر کافی برای استفاده از تغییرات تکنولوژیک
3- فرایندها
4- مدیریت منافع
1- تعریف موفقیت در ابتدای پروژه 2- شناسایی و به کمیت در آوردن منافع 3- طراحی پروژه 4- در نظر گرفتن زمان پروژه 5- ارزیابی دائمی منافع 6- محسوس نمودن منافع 7- ارزیابی تأثیر IT در حوزه های کاری سازمان 8- آماده سازی روحی و جسمی سازمان. 9- مبنا قرار دادن بودجه پس از توافق و پیش بینی هزینه ها.
5- افراد
1- هر پروژه بایستی از حامی پروژه برخوردار باشد که بتواند از آن در کل سازمان و هم در بخش IT و همچنین کاربران نهایی حمایت کند.
2- تقویت مدیریت پروژه برای پذیرش ریسکها و تصمیم گیری ها 3- تقویت مدیر پروژه برای نه گفتن به وسیله تغییر فرهنگ سازمانی 4- عدم استفاده از پیشینه رابط ضعیف بین سازمان و جوامع IT برای بهانه ای برای شکست 5- استخدام افراد مناسب در تیم پروژه  6- ایجاد فرهنگ عدم سرزنش در پروژه
6- آزمایش
1- تعریف خواسته های آزمایش
2- تعیین اهداف و مقاصد
3- انتخاب روشهای تست
4- تهیه برنامه  تست و اخذ تاییدیه در صورت لزوم
5- تهیه مشخصات تست و اخذ تایید در صورت لزوم
6- ایجاد محیط تست و تهیه لوازم مورد نیاز
7- تهیه گواهینامه های تست و تهیه تاییدیه ها در صورت نیار
8- زمانبدی تست و تهیه تاییدیه های مورد نیاز
9- توجیه همه کاربران
10- نظارت بر برنامه تست و ثبت نتایج
11- تعلیل نتایج و کاربرد آنها در رفع اشکال و نواقص
مطالعات موردی:
مطلعات موردی:
مطالعات موردی نشان میدهد که چطور پروژه های IT  حتی وقتی که تعداد معدودی از عوامل اصلی موفقیت رعایت نگردد به سادگی با شکست مواجه می گردند. مطالعات موردی پروژه شکست  خورده یا موفق دولتی یا خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. هر چند به خاطر محدودیت های قانونی ، احکام قضایی و شرایط حقوقی بدست آوردن  اطلاعات در مورد پروژه های IT  در بخش دولتی  یا خصوصی علی الخصوص درایران دشوار است. مواردی نیز که افشاء شده است از ذکر نام و ضایع درون آنها به دلایل تجاری و قانونی خودداری شده است. تلاش برای جبران قانونی شکست پروژه های IT  و نیز بی میلی نسبت افشای اطلاعاتی که ممکن است از حساسیت  قانونی یا تجاری برخوردار باشند. به نوبه خود مشکلات افراد بسیاری که در جستجوی راهکارهای برای تعدیل  سطح شکست پروژه ها هستند را روشن تر می کند . با این وجود یک نمونه از پروژه های شکست خورده که عوامل بیشتری در شکست آن نقش داشته اند و به عنان نمونه در زیر آورده شده است.
سیستم رایانه ای ارسال آمبولانس لنزی (London Ambulance Service)
این مطالعه موردی، خطرات راه حل هایی با تکنولوژی بالا را بدون داشتن اطمینان فنی کافی ، سازمان مدیریت و بدون توجه به افراد سازمان نشان می دهد . شکست تماشایی ، ولی تاسف آور سیستم LAS ( سیستم خدمات آمبولانس لندن) ، پیام واضحی به میدان و حامیان تغییر راهبردی می دهد و آن، این است که پروژه هایی که بدون حمایت و تعهد کامل کاربران پیاده شود. احتمال شکست بالایی دارند.  سیستم LAS ، در 1930 پایه گذاری شد که بزرگترین بخش خدمات آمبولانس دنیاست. این سیستم با پوشش دادن مساحتی بالغ بر 600 مایل مربع، به جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر خودمات ارائه می کند. در طی یک کاری، سیستم LAS بین 2000 تا 2500 پیام تلفنی دریافت می کندکه از این تعداد، بین 1300 تا 1600 از پیام های اورژانسی «999» هستند. این سیستم یک زیرساخت ترابری برای 80 بیمارستان و مرکز اجتماعی فراهم آورده است.که در سال به بیش از 500000 مورد تصادفی و اورژانسی و 3/1 میلیون مورد غیر اورژانسی رسیدگی می کنند.
منطق یک سیستم جدید
استانداردهای ملی ای که توسط ORCON (مشاور پژوهش عملیاتی ) باری اجرای خدمات آمبولانس وضع شده، بیان می دارد که از دریافت یک پیام اورژانس تا مخابره دستور به یک ایستگاه آمبولانس، نباید بیش از 3 دقیقه زمان صرف شود. آمبولانس باید پس از ارسال، در عرض   14دقیقه به محل مورد نظر برسد. LAS ، با سیستم دستی ارسال آمبولانس نتوانست این استانداردها را رعایت کند. خلاصه ای از نحوه عملکرد سیستم دستی می تواند برخی از دلایل عمده آن را نشان دهد.
1.    وقتی یک پیام اورژانسی 999 یا پیامی از مرکز کنترل دریافت می شود، منشی کنترل، جزئیات پیام را بر روی یک فرم چرک نویس یادداشت     می کند. محل حادثه ونیز مختصات جغرافیایی آن از روی نقشه (اطلس جغرافیایی ) تعیین می شود. این فرم، همراه با دیگر فرم های مشابه بر روی یک نوار نقاله گذاشته شده که آنها را به بایگانی مرکز کنترل حمل می کند.
2.    فرم ها گردآوری شده و توسط کارمند دیگری که تصمیم می گیرد کدام تخصیص دهنده منبع باید با توجه به 3 حوزه مختلف لندن (شمال شرق، شمال غرب و جنوب) به آنها رسیدگی کند، بررسی می شوند. در اینجا پیام های بالقوه تکراری نیز شناسایی می شوند.
3.    تخصیص دهنده منبع (تخصیص دهنده آمبولانس و ….. )، از روی وضع فعلی و محل هر یک از آمبولانس های درون بخش خود ( با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط اپراتور رادیو و فرم فعالیت هر وسیله نقلیه ) باید تصمیم بگیرد کدام منبع (پزشک اورژانس، آمبولانس، هلیکوپتر و غیره) حرکت کند. سپس اطلاعات ارسال، بر روی فرم حادثه ثبت و به ارسال کننده داده می شود.
4.    پس از آن ارسال کننده با ایستگاه مربوطه تماس گرفته (اگر در آن منبع وجود داشته باشد و یا اگر آمبولانس در حرکت باشد، دستور حرکت را به اپراتور رادیو می دهد.
با توجه به فشارهای عملیاتی (کاری) و نیز وضعیتی که در آن نمی شد پیام های ورودی را کنترل نمود، LAS از نواقص سیستم موجود به خوبی آگاه گشت که این نواقص عبارتند از :
?    مدت زمان شناسایی محل دقیق حادثه از رو جزئیات ناقص یا غیر دقیقی که تماس گیرنده می داد. طولانی بود؛
?    پردازش ها و رسیدگی های کاغذی لازم، بسیار زیاد بود؛
?    برای شناسایی پیام های تکراری و حوادث خاص ( که به واحد واکنش سریع (RRU )(1 ) یا هلیکوپتر نیاز داشتند) به قضاوت انسانی نیاز بود؛  
?    وظیفه حفظ جزئیات وضعیت وسایل نقلیه و اطلاعات محل آنرا با کمک شهود اپراتور و اطلاعاتی، که از روی فرم های فعالیت، فراهم شود. اغلب غیر ممکن بود…

 

منابع مورد استفاده :
1-    نواده فراهانی. محمدرضا و مصطفی پرخوان رازلیقی، نقش فن آوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار، ص 48، تدبیر، شماره 133.
2- How to build a Business For information Technology. Http://gloBal.mci/de/resources/articles/35/keenqa.xml    
3- Speak Sizing Guidelines, www.IT toolkit. com
4- Corre latiug Success with the Classitication.
www.ITtoolkit.com
5- yardely,David, Successful IT projects Delivery, Addison- weseley, 2002.
6- wysoki, Roberk.,Building Effective project Teams, John wiley & Sons, INC., 2002.
7- kPMG,what went wrong. Unsuccessful information Technology prjects, 1997,www.kpmg.com
8. why do projects fail,www,etpint.com/whyFail.htm
9. A procecc For projects Requirement, www.IT toolkit.com
10- دفت، ریچارد ال. تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
11- From project to production : The IT Testing Process, www.IT toolkit, com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی دارای 251 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول :  نمایش داده ها در کامپیوتر
فصل دوم :  قسمت های یک سیستم کامپیوتری
فصل سوم :  استفاده از اسمبلر
فصل چهارم : دستورالعملهای اساسی 
فصل پنجم : انشعاب و حلقه
فصل ششم : روال ها
فصل هفتم : عملیات رشته ها
فصل هشتم : سایر حالت های آدرس دهی
فصل نهم : دستکاری بیت ها
فصل دهم : وقفه و ورودی / خروجی
فصل یازدهم : پردازش اسمبلی
فصل دوازدهم : ماکرو ها و اسمبلی شرطی
فصل سیزدهم : مثال نمونه

فهرست مطالب فصل اول
نمایش داده ها در کامپیوتر

اعداد دودویی و شانزده شانزدهی

کد های کارکتری

نمایش مکمل 2 برای اعداد صحیح علامت دار
 
نمایش داده ها در کامپیوتردر زبانهای سطح بالا نگران اینکه داده ها در کامپیوتر چگونه نمایش داده میشوند نیستیم ولی در زبان های اسمبلی بایستی بفکر چگونگی ذخیره داده باشیم و اغلب با کار تبدیل داده ها از یک نوع به نوع دیگر مواجه می باشیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر ورزش بر بهبود یادگیری کودکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر ورزش بر بهبود یادگیری کودکان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ورزش بر بهبود یادگیری کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خلاصه
دورنما:این امربه طور گسترده پذیرفته شده است که ورزش می-تواند منافع زیادی برای سلامتی داشته باشد وسلامتی جسمانی را بهبود بخشد هرچند این امربه طور عمومی شناخته نشده است که ورزش تاثیرات مثبتی برسلامت ذهنی (شناختی)دارد. تعداد زیادی ازتحقیقات مفاهیم نسبتا جدیدی را ارایه کرده¬اند که ورزش می تواند سلامتی ذهنی وهوشیاری را بهبود ببخشد. دربخش اول مطاتعات گذشته بررسی می¬شوند ودربخش دوم در مورد تاثیرات ورزش بربهبود یادگیری کودکان بحث خواهیم کرد.
روش ها
ما این تحقیق را به وسیله نمونه بزرگی از شرکت کنندگان که به صورت تصادفی از مدارس ابتدایی انتخاب شده اند انجام داده ایم وهر تعداد ممکن کودکی که دریک گروه سنی قرارگرفته اند رادردوگروه مستقل قرار می¬دهیم که یکی گروه فعال ماست ودیگری گروه کنترل می¬باشد.
نتایج
ماپیش بینی می¬کنیم که میتوانیم یک افزایش معنا داری رادرپیشرفت تحصیلی کودکانی که در ورزش به صورت منظم شرکت می¬کنند (قبل از کلاس)ببینیم.
نتیجه گیری
افزایش درمیزان ورزش منجربه افزایش تولید (BDNF) عامل مغزی که در مدار عصبی را هدایت میکنه می¬شود و باعث افزایش کارایی عصبی می¬شود و این افزایش کارایی تحصیلی را در کودکان دبستانی بیشتر می¬شود. 
کلمات کلیدی:
عامل مغزی هدایت¬کننده مدار عصبی (BDNF)، کارایی عصبی، اسید گاما امینوبوریک، گاما (GABA)، گلوتامیت، بهبود یادگیری،  شناختی، ورزش، هیپوکامپ.
مقدمه
ورزش به عنوان فعالیتی که نیازمند تلاش جسمانی است که برای بهبودی وحفظ تناسب وسلامتی انجام میشود تعریف میشود (فرهنگ لغت انگلیسی اکسفورد2013). تحقیق در مورد ورزش درشرایطی انجام میگیرد که نه تنها رشدوبهبود عضلات بدن رادرپی داشته باشد بلکه سبب بهبود سلامتی ذهنی نیز باید بشود وبه طورمداوم افزایش پیدا کند.  بادبهبود سلامتی ذهنی درکودکان عملکرد تحصیلی انها نیز می¬تواند بهبود پیداکنداین یک حقیقت شناخته شده است که انجام ورزش منظم برای کودکان برای حفظ بدن فعال وسلامتی انها بسیار اهمیت دارد در بریتانیا (UK) راهبرد ملی برای فعالیت های فیزیکی کودکان وجوانان به اینگونه تعریف شده:(نگهداری سطح پایه سلامتی)کودکان وجوانان بین سنین 5تا18ساله نیاز دارند حداقل هر روز60 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشند فعالیت ایروبیکی متوسط و زیاد یک نمونه فعالیت فیزیکی مناسب است موارد دیگری از این فعالیت های فیزیکی شامل مواردی مانند:پیاده روی سریع وفعالیت هایی مانند دویدن است  درسه روز ازهفته این فعالیت¬های فیزیکی شامل فعالیت های تقویتی  برای عضلات میشود مانند فعالیت¬های ورزشی بارفیکس وفعالیت های تقویتی استخوانی مانند دویدن که از جمله ورزش های پایه می¬باشد. بسیاری از فعالیت های ایروبیکی شدید میتواند به فرد دررفع نیاز های تقویتی عضلانی واستخوانی هفتگی او کمک کند این فعالیت ها شامل فعالیت های فیزیکی مانند دویدن  انواع پرش ها  ژیمناستیک  هنرهای رزمی و فوتبال می-شود (www.nhs.uk).
درکشورهای توسعه یافته کودکان دردوره روزانه خود ورزش کمتری انجام می دهند چرا که حمل ونقل به سهولت دردسترس انها قراردارد. برای مثال تعداد ماشین ها بسیار زیاد است در دپارتمان حمل ونقل بریتانیا درسال2010این امار به دست امده است:66درصد زنان 80 درصد مردان دارای گواهینامه رانندگی هستند.تناسب مردان دارای گواهینامه رانندگی از اوایل سال1990تا اکنون تقریبا ثابت بوده است وی نسبت زنان دارای گواهینامه رانندگی به طور پیوسته درحال افزایش بوده است این امر بدان معناست که از ماشین به طور گسترده ای استفاده میشود واین امر برای خانواده ها هم پیش امده است یعنی اغلب انها دارای وسیله نقلیه هستند وکودکان خود را به جاهایی که باید مثل مدرسه  پارک مسافرت وغیره به وسیله ماشین جابه جا میکنند واین امر باعث شده که جایگزین ورزش هایی مانند قدم زدن  دوچرخه سواری  وغیره شده است به علاوه ماشین ها برای جابجایی دربین شهر ها بسیار مورد استفاده قرار میگیرد وتاثیر بسیار زیادی بر زندگی کودکان داشته ودارد.برای مثال اتوبوس های مدرسه روزانه هزاران دانش اموز را از درب منزل سوار ومستقیما در مدرسه میبرد این امر به این معنی است که پیاده روی تامدرسه وبا لعکس ازانها گرفته شده است و این امر باعث کاهش فعالیت های فیزیکی روزانه میشود. ساده شدن سرگرمی های کودکان به وسیله چیزهایی مانن تلویزیون وبازی های کامپیوتری نیز باعث میشود که کودکان کمتر به بیرون از خانه بروند وبازی های فعال که شامل ورزش نیز میشود کمتر انها راسرگرم کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پردازش تصویر و معرفی تکنیک های استفاده از آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پردازش تصویر و معرفی تکنیک های استفاده از آن دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پردازش تصویر و معرفی تکنیک های استفاده از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

اهداف

مقدمه ای بر پردازش تصویر و تعریف اصطلاحات
معرفی چند کاربرد از پردازش تصویر 
پردازش متن ( ORC )

مقدمه ای بر پردازش تصویر                     مقدمه
در هر سیستمی و با هر عملکردی برای تصمیم گیری به داده های ورودی احتیاج داریم. این ورودی ها میتوانند از یک سنسور صوتی, سنسور فاصله سنج , سنسور مادون قرمز , میکروفن و با تصاویر ارسالی از یه دوربین باشد.
    امروزه پردازش تصویر بهترین ابزار برای استخراج ویژگی ها و تحلیل موقعیت و در نهایت تصمیم گیری صحیح می باشد. در مورد انسان نیز به همین صورت است, اطلاعات از طریق چشم به مغز ارسال می شوند و مغز با پردازش این اطلاعات تصمیم نهایی را گرفته و فرمان را صادر می کند.
    هدف از پردازش تصویر پیاده سازی عملکرد ذهن انسان در قبال داده ها و انجام پردازش های خاصی برای استخراج ویژگی مورد نیاز برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده می باشد.

1 – چند تعریف

پیکسل

    کوچکترین جزء PIXEL است . پیکسل مخفف Picture Element به معنی المان تصویر است. یک تصویر متشکل از تعداد زیادی پیکسل است که در کنار هم قرار گرفته اند . در واقع زمانی که با یک دوربین دیجیتال عکس می گیرید اگر رزولوشن دوربین شما 640480x باشد به این معنی است که ماتریس با ابعاد 640480x در اختیار شماست که 640 پیکسل در طول و 480 پیکسل در عرض دارد . به ازای هر پیکسل یک سلول نوری در دوربین وجود دارد. شدت نور این سلول نوری مقدار عددی را برای این پیکسل تعیین می کند. به طور مثال به ازای رنگ سیاه مقدار صفر در پیکسل ذخیره می شود و به ازای رنگ سفید مقدار 255 در آن ذخیره می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آزمایشگاه سیستم های كنترل خطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آزمایشگاه سیستم های كنترل خطی دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آزمایشگاه سیستم های كنترل خطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

به نام خدا
آزمایش شماره (1):
آشنایی با دستگاه شبیه ساز فرآیند:
1-1)Set value:
 خروجی set value را به نمایشگر سمت چپ داده و با تغییر آن ملاحظه می‌شود كه LED ها با توجه به مقدار ولتاژ در بالا یا پائین مبدا قرار می‌گیرند كه مبین ولتاژ DC می‌باشد. كه از 10 تا 10- ولت قابل تغییر است.
2-1)Disturbance:
 این قسمت قابلیت تولید موج مربعی و سینوسی با دامنه و فركانس متغییر دارد. خروجی سینوسی را به نمایشگر سمت چپ داده ملاحضه می‌شود كه LEDها به طور پیوسته از مینیمم به ماكزیمم و برعكس روشن می‌شوند. حال اگر خروجی مربعی باشد LEDها فقط در نقاط ماكزیمم و مینیمم پیك‌ روشن می‌شود.

 
3-1) انتگرال گیر:
در این مرحله ازآزمایش ابتدا یك موج مربعی به ورودی انتگرالگیر میدهیم و از خروجی یك موج مثلثی میگیریم ؛ وبه كمك رابطه مربوطه Ti را محاسبه میكنیم.از آنجا كه انتگرال یك سیكل كامل صفر میشود(سطح زیر منحنی ) بنابراین انتگرال را در نیم سیكل محاسبه می كنیم .حال خروجی كه با فركانس 100 هرتز و ولتاژ 2 ولت پیك تا پیك تنظیم شده است را به ورودی انتگرال‌گیر می‌دهیم و ورودی و خروجی را به طور همزمان در اسكوپ مشاهده می‌كنیم. چون در این حالت انتگرالگیر به اشباع می‌رود توسط set value مقدار DC به آن اضافه می‌كنیم تا از اشباع خارج شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مكانیزاسیون بخش برنامه ریزی و كنترل تولید شركت پارس خودرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مكانیزاسیون بخش برنامه ریزی و كنترل تولید شركت پارس خودرو دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مكانیزاسیون بخش برنامه ریزی و كنترل تولید شركت پارس خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:
   پایان نامه حاصل مكانیزاسیون بخش برنامه ریزی و كنترل تولید شركت پارس خودرو می باشد.
در این پایان نامه كار تحلیل و تجزیه سیستم به صورت كامل انجام شده و این كار به روش SSADM (روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها) انجام شده.
قسمت پیاده سازی این پروژه با نرم افزار دلفی (V) انجام شده و پایگاه داده استفاده شده نیز Access می باشد. كار طراحی جداول و Link آنها در Access صورت گرفته است.
     طراحی فرم ها و تهیه گزارشات كه شامل دو قسمت ایستا و پویا می باشد نیز در دلفی انجام شده است.
 
«فهرست مطالب»

فصل اول: مقدمه    1
فصل دوم: تجزیه و تحلیل    2
1-2 چرا از SSADM استفاده می كنیم؟    3
2-2 نظری اجمالی بر SSADM    4
3-2 ساختارهای منطقی داده ها    5
4-2 نمودارهای جریان داده ها    9
5-2 تاریخچه زندگی موجودیت    14
فصل سوم:   
پیاده سازی   
منابع و مأخذ    17
   
فهرست نمودارها   
   
Context Diagram    7
نمودار ساختار منطقی داده ها    8
نمودارهای جریان داده ها سطح صفر    9
نمودارهای جریان داده ها سطح 1    10
نمودارهای جریان داده ها سطح 2    11
نمودارهای جریان داده ها سطح 3    12
نمودارهای جریان داده ها سطح 4    13
تاریخچه زندگی موجودیت ها    16
مقدمه:
   برای سهولت و تسریع انجام امور اداری و همچنین گزارش گیری از عملكرد واحدهای مختلف برآن شدیم كه كار مكانیزاسیون بخشی از شركت پارس خود رو را انجام دهیم.
   بخش برنامه ریزی و كنترل تولید شركت پارس خودرو زیر نظر معاونت طرح و برنامه قرار داشته و شامل 2 زیر قسمت برنامه ریزی و سفارشات می باشد.
قسمت برنامه ریزی یك برنامه كلی را از معاونت بالا دریافت می كند كه اگر این برنامه با توجه به دستور العمل ها و نظرات مدیرعامل، معاونت طرح و برنامه، معاونت اداری، بخش مهندیس صنایع، معاونت تولید معاونت بازرگانی و بخش مهندسی تهیه شده و به این قسمت فرستاده می شود.
بخش برنامه ریزی هم با توجه به این برنامه و دستور العمل های هفتگی را در قالب برنامه های هفتگی آماده كرده و بخش های مختلف تولید با توجه به این برنامه كارهای تولیدی خود را انجام می دهند.
 

فصل دوم:
تجزیه و تحلیل
 
1-2 چرا از SSADM استفاده می كنیم؟
SSADM یكی از متداول ترین و كامل ترین روش های ساخت یافته در بریتانیا می باشد. با وجود اینكه این روش نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه آموزش است پس چرا سازمان باید باری استفاده از ان توجه خاصی با مبذول دارد؟ برخی ممكن است به این نیاز واقف باشند اما دلیل برتری روش ساخت یافته را نسبت به روش های سنتی ندانند و برخی نیز بایستی متقاعد شوند SSADM برتری هایی نسبت به سایر روش های مرسوم را داراست.
   تجربه به دست آمده در سالهای اولیه پس از معرفی به عنوان استاندارد دولتی، قابل استفاده و عملی بودن آن را تایید نمود. به همین دلیل، و به این علت كه SSADM در بردارنده ایده های بتر سایر روش هاست، این روش مزایای قابل توجه و متعددی بر سایر روش های مشابه را داراست.
یكی از مزایای عمده SSADM آن است كه دیدگاه های متفاوتی از سیستم را ارائه می دهد كه در بررسی متقابل یكدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
در SSADM سه دیدگاه متفاوت سیستم در بخش تجزیه و تحلیل، توسعه می یابند. این دیدگاه ها رابطه تنگاتنگی باهم دارند و از نظر تمامیت و سازگاری به صورت جامعی با یكدیگر بررسی متقابل می شوند.
این سه دیدگاه عبارتند از:
•    ساختار بنیادی داده های سیتسم (ساختار منطقی داده ها  (LDS))
•    نحوه ورود و خروج داده ها و تبدیل آنها توسط سیستم (نمودارهای جریان داده‌ها  (DEF))
•    نحوه تغییر داده های سیستم توسط رویدادها در طول زمان (تاریخچه زندگی موجودیت  (ELH))   …

فهرست منابع:
1-    روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ها SSADM، كارولین باشورت، مایك گودلند، ترجمه شهناز پیروزفر، مركز خدمات فرهنگی ساكنان. دانشگاه هرمزگان، 1377.
2-    كتاب آموزشی Steve Batson , DELPHI 3، ترجمه فرهاد قلی زاده نوری، كانون نشر علوم، فروردین ماه 1377.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انتخاب یک مسیر شغلی مناسب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انتخاب یک مسیر شغلی مناسب دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انتخاب یک مسیر شغلی مناسب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده
شناخت مهارتهای قابل انتقال یك قدم اساسی در برنامه‌ریزی شغلی است. مقاله حاضر توضیح می‌دهد كه این مهارتها چه هستند و كمك‌هایی را برای تشخیص و افزایش میزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن یك موقعیت شغلی مناسب ارائه می‌نماید. انواع مهارتها، شامل مهارتهای فنی، مهارتهای اكتسابی و مهارتهای قابل انتقال، تشخیص مهارتهای قابل انتقال، موجودی مهارتها، عناوین شغلی، روش كار را با مهارتها و به روز نگه داشتن مهارتها رئوس مطالب این مقاله را تشكیل می‌دهند.
منبع : روزنامه همشهری،‌ یكشنبه 23 مرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3773، صفحه 10.
كلیدواژه : مسیر شغلی؛ مهارت؛‌ مهارت‌های قابل انتقال؛ برنامه‌ریزی شغلی
________________________________________
1- مقدمه
بسیاری از افراد تصمیم‌های شغلی خود را از طریق مشاهده دنیای اطراف و تلاش برای تطابق خودشان با این دنیا اتخاذ می‌كنند. این امر مخالف كاری است كه واقعاً باید انجام شود.
بهترین مسیر شغلی فرایندی است كه از درون آغاز می‌شود (یك نوع تكامل خودآگاهی). شما می‌بایست از مهارتها، استعدادها، توانایی‌ها، امكانات و ویژگی‌های منحصر بفردتان آگاه شوید چون این خودآگاهی چرخه‌ای است كه فرد را به سمت یك شغل رضایت‌بخش هدایت می‌كند.
شناخت مهارتهای قابل انتقال یك قدم اساسی در برنامه‌ریزی شغلی است. مقاله حاضر توضیح می‌دهد كه این مهارتها چه هستند و كمك‌هایی را برای تشخیص و افزایش میزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن یك موقعیت شغلی مناسب ارائه می‌نماید.
 
2- انواع مهارتها
مهارتها را می‌توان به عنوان سرمایه منحصر به فرد هر شخص تعریف نمود. سه گروه از مهارتها وجود دارند. مهارتهای فنی، مهارتهای اكتسابی و مهارتهای قابل انتقال. مهارتهای فنی تخصص گرایی درون یك رشته خاص را مطرح می‌كند و فرد را قادر می‌سازد كه یك شغل به خصوص را داشته باشد؛ مانند طراحی یك فرایند شیمیایی، عملیات ساخت تجهیزات و مانند آن. مهارتهای اكتسابی ریشه در ویژگی‌های شخصی یك فرد مانند انعطاف‌پذیری، كنجكاوی، قدرت تصمیم‌گیری و بهینه سازی دارد. مهارتهای قابل انتقال مهم ترین نوع مهارتها در توسعه مسیر شغلی است. این مهارتها را می‌توان از حرفه‌ای به حرفه دیگر و از یك حوزه صنعت به حوزه دیگر منتقل كرد. شناخت مهارتهای قابل انتقال اولین قدم در خودآگاهی و برنامه‌ریزی شغلی است. این مهارتها در هفت مقوله جای می‌گیرند:
1.    ارتباطات: نگارش، گفت وگو، گوش دادن، آموزش، مشورت، متقاعد سازی، مدیریت، تبلیغ و بیان احساسات
2.    خلاقیت: تجسم، ذهنی سازی، ابداع، ایجاد، بداهه پردازی، تعبیر و تفسیر و استفاده از توانایی‌های هنری
3.    تحقیق: جمع آوری، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات
4.    تشریح: استفاده از تحلیل‌های منطقی، توسعه چارچوب‌های كاری، تشخیص ضعف‌ها و شناخت شباهتها
5.    حل مسائل: تعریف یك مسئله، ارزیابی گزینه‌ها، تسلط بر راه حل‌ها و بهبود یك موقعیت
6.    سازماندهی: از طریق دنبال كردن برنامه‌ها و دستور العمل‌ها، توجه به جزئیات، بایگانی، جستجو و طبقه‌بندی
7.    تركیب: تلفیق قطعات اطلاعات در یك كل به هم پیوسته، بررسی اطلاعات و بیان آنها در یك شكل واضح
آگاهی از مهارتهای قابل انتقال كمك می‌كند، دریابید چه توانایی‌های ویژه‌ای دارید و ضمناً امكانی برای واضح سازی آن توانایی‌ها به شما می‌دهد.
3- تشخیص مهارتهای قابل انتقال
منبع مهارتهای قابل انتقال اغلب در زندگی روزانه وجود دارد. در تجربیات زندگی، كارهایی كه در هر دوره زندگی انجام داده‌اید و از انجام آن لذت برده‌اید، اعتقاد داشته‌اید كه به خوبی از عهده آن برآمده‌اید و باعث غرور و خوشحالی شما شده است. این مهارتها باید خیلی زود در زندگی آشكار شود تا محملی باشد برای معرفی فرد.
مهارتهای قابل انتقال عموماً در موفقیتها و تجربیات مثبت زندگی پیدا می‌شوند. خاطراتتان را مرور كنید و درباره مواقعی كه برایتان خیلی ارزشمند بوده، بنویسید چون از طریق نوشتن درك جامع تری از خودتان خواهید داشت. تمرین دو مرحله‌ای زیر كمك می‌كند كه مهارتهای قابل انتقال را بشناسید:
1.    موفقیت‌های خود را فراخوانی كنید. یك سفر در خاطراتتان (از كودكی تا زمان حاضر) داشته باشید. تا جایی كه می‌توانید تجربیاتی را كه به شما احساس رضایت می‌دهد به یاد بیاورید. سعی كنید تجربیات را در زمان‌های مختلف زندگی مرور كنید.
این تجربیات رضایت‌بخش می‌تواند طیفی از مسائل مانند كمك به برادر یا خواهرتان در یادگیری خواندن، ساختن یك اسباب بازی مكانیكی، توسعه یك سیستم تجهیزاتی تا سازماندهی یك رخداد سیاسی را در بر گیرد. این طیف باید شامل كارهایی باشد كه شما انجام داده‌اید نه رویدادهایی كه برایتان اتفاق افتاده است.
اصل لذت یا رضایت بسیار مهم است. ممكن است این قضیه برای بقیه دنیا اهمیتی نداشته باشد، اما در چشمان شما باید ارزشمند جلوه كند و یك رخداد حیاتی و معنادار در زندگیتان قلمداد شود.
2.    خاطراتتان را تحلیل كنید. همان طوری كه رویدادهای رضایت‌بخش زندگی را به خاطر می‌آورید، جزئیات آن را مشخص نمایید. به موقعیت‌ها، موضوعات، افراد درگیر و نقشی كه بازی كرده‌اند، توجه داشته باشید. جمع آوری جزئیات را كامل كنید تا جایی كه می‌توانید درباره فعالیتی كه خودتان در این فرآیند انجام داده‌اید و نحوه انجام آن را بنویسید: چگونه كار را سازماندهی كرده‌اید، دیگران را متقاعد كرده‌اید، مسائل را حل كرده‌اید و غیره.
این تمرین كمك خواهد كرد كه مهارتهایتان را با بررسی تجربیات واقعی در زندگی مشخص كنید. بخش عمده‌ای از امور پنهان در تجربیات (چیزی بیش از آنچه كه از خودتان انتظار دارید یا قادر به دركش هستید) مهارتها و استعدادهای شما هستند. به عنوان مثال، موضوع خاطرات چه بود؟ آیا درباره مردم بود و یا در مورد مفاهیم كلی، هنر، علوم یا پزشكی؟ از چه قابلیتهایی استفاده كردید؟ نگارش، آموزش، تحقیق، طراحی و یا اقناع؟ چه وضعیتی به طور مكرر رخ داد؟ حل مسئله، نیازهایی كه باید برآورده می‌شد و یا یك وضعیت بحرانی؟ چه چیز باعث دستیابی شد؟ چه نیازی آشكار شد؟ سازماندهی اهداف، نیاز برای كمك رسانی، نیاز برای كامل كردن یك فعالیت خاص؟ شرایط انجام كار چگونه بود؟ آیا مجبور به رعایت ضرب‌الاجل‌های تعیین شده بودید و یا آزاد و مستقل كار می‌كردید و فرصت كافی برای آموختن و تجربه‌اندوزی نیز داشتید؟
وقتی كه شما محدوده وسیعی از تجربیات را مرور می‌كنید به رخدادهای كوچكی كه در پس این محدوده قرار می‌گیرد، دقت كنید. آنها علایمی برای راهیابی به معانی عمیق‌تر هستند. به فعالیتهایی كه در زندگی روزانه به شما انرژی می‌دهد و نشانی از استعدادهایتان است، توجه كنید: گلكاری در باغ، فعالیتهای مالی، خواندن نقشه‌های پیچیده و یا تمركز نمودن روی یك مورد كاری خاص.
استعدادها ممكن است به قدری طبیعی در شما پدیدار شوند كه آنها را بی‌اهمیت تلقی كنید. اما این ویژگی‌ها شما را از دیگران جدا می‌كنند و دارایی ارزشمندی هستند. به همین لحاظ مهم‌ترین كاركرد پاداش این است كه به عنوان یك محرك عمل می‌كند و مجالی به بروز استعدادها می‌دهد.
دانستن این كه در بسیاری از فعالیتها خوب هستید به شما شاهدی از مجموع مهارتها ارائه می‌دهد و به اصولی كه در زندگی اجرا می‌كنید، تأكید می‌نماید. به عنوان مثال مهارتهای شما مربوط به كدام یك از امور ذیل است: مدیریت، رهبری، تحقیق، طراحی و برنامه‌ریزی، ارتباطات میان فردی و یا تحلیل مسائل؟
بعد از انجام این تمرین شما باید درك بهتری از مهارتهای قابل انتقال یا به عبارتی …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نقش بازیافت بر محیط زیست ، انرژی و هزینه های اقتصادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش بازیافت بر محیط زیست ، انرژی و هزینه های اقتصادی دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش بازیافت بر محیط زیست ، انرژی و هزینه های اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده : ?

مقدمه : ?

فصل اول :بازیافت… ??

تاریخچه بازیافت مواد : ??

بازیافت : ??

فصل دوم :انواع بازیافت… ??

بازیافت زباله. ??

روش کاهش زباله. ??

بازیافت یک اتومبیل.. ??

بازیافت آب… ??

بازیافت گیاهی.. ??

بازیافت جانوری.. ??

بازیافت کنندگان. ??

آشغال هایی که در سطح زباله انداخته نمی شود ؟. ??

فصل سوم :محیط زیست… ??

خانه ای به نام محیط زیست : ??

فصل چهارم :هزینه های اقتصادی.. ??

منابع و ماخذ. ??

 

چکیده

عنوان : در نقش بازیافت در ماده و انرژی ، محیط زیست و هزینه های اقتصادی»
1)بازیافت به دو دسته ی كلی تقسیم می شود   1ـ گروهی از مواد كه بدون تغییر دوباره مورد استفاده قرار می گیرند مانند شیشه . 2ـ گروهی دیگر از مواد با انجام فرایندهای ساده مجدد قابل استفاده می شوند همه ی ما می دانیم كه موادی كه به نظر ما بیهوده هستند ولی دور ریختنی نیستند .
2)همانطور كه می دانید برای تولید كاغذ ماده و انرژی زیادی مصرف می شود و اگر ما این كاغذ را دور بریزیم  ماده و انرژی ما هدر می رود ولی اگر آنها را بازیافت  كنیم این ماده و انرژی برای ما مجدداً  زنده می شود.
3) همه ی موادی كه در اطراف ما وجود دارند و ما با آنها سر و كار داریم را محیط زیست می گویند و ما باید در حفظ آن كوشا باشیم . زباله از جمله مواردی است كه موجب آلودگی محیط زیست می گردد كه ما انسان ها می توانیم با بازیافت  برخی از آنها جلوی این آلودگی را بگیریم .
 مقدمه :
ما هر روز مواد زاید فراوانی تولید می كنیم مانند پس مانده خوراكی ها و لباس كهنه ، پلاستیك وسایل به درد نخور خانه ، اسباب بازی شكسته پس مانده میوه و سبزی ها ، روزنامه ها ، دفتر ، كاغذ ، آدامس و مشكلات و ….
به مواد ریختن زباله می گویند ، انرژی و مواد روی زمین مصرف شده است تا مواد مورد نیاز ما تولید و به دست آید ما می توانیم به راحتی با استفاده از روش های مناسب كم تر زباله تولید كنیم و به این ترتیب از محیط زیست خود نگه داری كنیم و از هدر رفتن  انرژی آن جلوگیری كنیم و به یادداشته باشیم همه موادی كه به نظر ما به دردنخور هستند دور ریختنی نیستند .
انسان ها بعد از انقلاب صنعتی به خاطر صدمات شدیدی كه به محیط زیست خود زده بودند قوانینی به پشت رساند كه این مجموعه قوانین در حفاظت از محیط زیست انسان ها ،  حیوانات و گیاهان بسیار مؤثر است .
 
فصل اول :
بازیافت
 
تاریخچه بازیافت مواد :
برای اهمیت موضوع بازیافت داشتن تاریخچه بازیافت خالی از لطفها نیست ،  تمامی عناصر طبیعت از طریق دوره های مختلف گیاهی یا جانوری قابل احیا هستند .
در انجیل اشاره هایی در مورد بازیافت مواد آمده است بدین مضمون « آنها شمشیرهایشان را در گاوآهن ها می كوبند و نیزه هایشان را به شكل خیس در می‌آوردند »
در اراضه قدیم مردم پس از پایان جنگ ها از ابزار جنگی استفاده دوباره می كردندو آنها را برای ساخت ابزار و وسایل كشاورزی در مبارزه  با گرسنگی به كار
می‌گرفته‌اند.
در قرن اخیر كارخانه هایی كه به احیای برخی از بقایای حیوانات  مبادرت می كردند به علت فقر مالی و ایجاد بوهای زننده ناگزیر به تعطیل كردن عمل كار خود شدند  هر چنداین كارخانه ها در فرآیند  تهیه كردن چرم ، گلیسیرین  و روغن از حیوانات مرده ماهی و پس مانده های غذایی موفقیت هایی داشتند اما متأسفانه ازآن پس فقط پوست حیوانات را مورد بازیافت قرار می دادند .
در طول جنگ جهانی هم بازیافت  فلزات ، شیشه ،‌ابریشم و كاغذ را لبه وچرم به طور موفقیت آمیزی  در جامعه مورد توجه قرار گرفت و افراد خانه نشین مسئولیت هایی برای اشتراك در كارهای جداسازی ( جداسازی در مراكز تولید ) پذیرفتند . و سهمی
از كمك به جنگ را به خود اختصاص دادند .
از سال 1960 كه بطری ها و ظروف پلاستیكی و كاغذی متداول شده به علّت هزینه اولیه نوشابه هایی كه در بطری های شیشه ای به فروش می رسیدند  به طور خالی به فروشنده  برگردانده می شد این كار فكر استفاده مجدد از مواد را رواج داد و باعث ترغیب و دلگرمی  در جداسازی شیشه از انبوه زباله های شهری شده در حالی كه برعكس كارتن های كاغذ و بطری های پلاستیكی فقط حجم زباله ها را افزایش دادند كه در نتیجه موضوع مدیریت  و دفع زباله مشكل تر شد . از این پس برخی از بطری های پلاستیكی  بر اساس هنر و سلیقه افراد مورد استفاده های گوناگونی قرار گرفت كه از آن جمله سطح و بیلچه و گلدان و غیره را می توان نام برد از این پس بازیافت  زباله های كاغذی و شیشه ای ، آلومینیومی و آهنی نیز متداول شده به طوری كه امروزه حتی توسط معرف كنندگان  تا حدود زیادی جدا سازی انجام می شود امروزه بسیاری از محصولات كاغذ منتج از بازیافت كاغذ است و بیش از %3 قوطی‌های آلمینیوم بازیافت شد .
از مواد زائد تهیه شده است . روش هایی نیز برای بازیافت فولاد و سایر فلزات مصرف شده در اتومبیل ها ابداع شده است مثلاً نوعی از این پروسه ها در ژاپن بدین ترتیب است كه از اتومبیل های اسقاط شده كلیه  قطعات  فلزی با نقطه های ذوب مختلف به صورت مذاب در آمده  و جداگانه به شكل عدل های آهن خالص از 97 تا 98 درصد مورد استفاده قرار می گیرند . امروز صنعت بازیافت  مواد نیز می توان گاهی مؤثر در اشتغال افراد و ایجاد فرصت شغلی می كند كه دولت ها با برنامه هایی صحیح و مدیریت در این بخش  می توانند تا حدود زیادی بیكاری را در جامعه بخصوص در كشورهای در حال توسعه از بین ببرند اگر چه ممكن است كه این صنعت نیزا به سرمایه زیادی در مرحله ابدایی دارد ولی به طور قطع در كوتاه مدت به سوددهی خواهد رسید  و هزینه اولیه  را جبران می كند و هم گاهی  در جهت لهباری و حفظ محیط زیست  كه بقای افراد است برداشته می شود.
وجود میلیون ها تُن زباله های شهری و دهها هزار نوع مواد سمی و خطرناك در آنها كه حال فعالیت های روزمره انسان است باعث بوجود آمدن آلودگی گسترده ای در جام گشته .
 
بازیافت :
بازیافت به دو دسته كلی تقسیم می شود برخی از مواد بدون تغییر و تبدیل مجدد مورد استفاده قرار می گیرد مثل ( شیشه ـ شیشه نوشابه ) و برخی دیگر با انجام فرایندهای ساده روی آنها مورداستفاده قرار می گیرند مثل ( كاغذ ـ كاغذ بازیافتی )
امروزه افزایش بیش از حد جمعیت و همچنین مصرف زیاد مواد غذایی و استفاده از وسایل تجملی و مواردی دیگر باعث افزایش زباله ها به خصوص در سطح شهرها گشته است و اهمیت بازیافت  را بیش از پیش برای ما آشكار می كند زباله ها یكی از مهمترین عوامل آلودگی محسوب می شود در گذشته  تا زمانی كه هنوز شهرها بدین صورت گسترش پیدا نكرده بود و انبوه آدمیان در یك محل ساكن نبودند پس مانده های مصرف بشری چندان مشكل آفرین نبود ولی امروز افزایش جمعّیت و مهاجرت و تمركز جمعیّت در شهرها از سویی و بالا رفتن مدام سطح زندگی و مصرف شهروندان و فرآورده های مصرفی تكنولوژی جدید از سوی دیگر انبوه زباله را به دنبال دارد آلودگی های بی حد و اندازه كره ی زمین و بسیاری از ناملایمات زیست  محیطی اخیر جوامع صرفاً  بخشی از مشكلات ناشی از این بی توجهی است كه بر زندگی ما تحمیل شده و بازتابش نیز به سوی ماست . بهسازی محیط و كنترل مواد زاید جامد  مبارزه با این آشفتگی است . وجود میلیون ها تن زباله های شهری و دهها هزار نوع مواد سمی و خطرناك در آنها كه حاصل فعالیت های روزمره انسان است . باعث بوجود آمدن آلودگی گسترده ای در جامع گشته .
نیاز برای تلفیق كردن تولید انرژی و مواد قابل بازیافت .
در یك مقیاس ملی در آمد حاصل از تفرقه های كربن برای توسعه و تقویت سیاست های كاهش كربن مثل انرژی های قابل بازیافت و جنگل كاری و اگر چه در زمینه جنگل كاری اختلاف نظر وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد ( پیرس 1999)
تاكنون عملكرد مالی در بریتانیا ، تنها ایجاد طرحی به نام (levy) جهت بستن تعرفه برای تغییرات اقلیمی می باشد به عبارت دیگر بستن مالیات به روی استفاده از كل انرژی در خارج از بحث های داخلی و حمل و نقل كه از مورخه آوریل 2001 مورد اجرا گذاشته شده است هدف از این طرح (levy) ایجاد در آمد خالص از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر روی حقوق كارمندان و بازپرداخت های مصرف كننده ها می باشد در ابتدا احتمال نمی داد كه این طرح در كاهش مصرف انرژی  یا اتلاف انرژی به نحو چشمگیری مؤثر واقع شود این بدان علت است كه اداره بیمه پول بادآورده ای را در اختیار صنایع كار قرار می دهد و بدین طریق به طور غیر مستقیم منجر به ازدیاد مصرف انرژی می شود در آن دسته از صنایع كه به مصرف انرژی متكّی هستند عامل بازپرداخت در افزایش مالیات و كمك هزینه های دولتی برای افزایش كاربری انرژی می كاهد . در تصحیح نقص مذكور ( مطرح شده در نوامبر 1999 ) آمده است : كه مواد قابل بازیافت از آن معاف می باشد . در حال حاضر تمایل بیشتری روی تغییر دادن سوخت به عنوان عاملی برای جلوگیری از اتلاف انرژی می باشد در نتیجه ، در طرح (levy) تفرقه انرژی به تفرقه كربن با انواع گوناگون مبدل گردید كه در آن تنها حمایت از مواد قابل بازیافت ( به غیر از مواد هسته ای ) مطرح گردید با این وجود طرح (levy) به عنوان موثر ترین راه حل برای استفاده از سوخت های غیر فسیلی می باشد . قبلاً  نیز مشابه طرح  مذكور (levy)  در زمینه بازار فروش نیروی برق  مورد اجرا گذاشته شده است . در گزارشی تحت  عنوان نظری به آینده در زمینه مواد قابل بازیافت  سوپسیدی به میزان دویست الی چهارصد  میلیون پوند در سال جهت توزیع ده الی پانزده در صد از نیروی برق در بریتانیا تا سال اعم بر آورد شده است ( نظری به آینده  1999 ) مقدار مذكور بسیار كمتری از مبلغ پیشنهاد شده در طرح تفرقه بر روی تفسیرات اقلیمی می باشد اما برای كاهش گاز دی اكسید كربن بسیار مؤثر برده است .
احداث نیروگاه هایی كه از سوخت های گاز به جای سوخت زغال سنگ استفاده می كنند  بسیار مقرون به صرفه تر می باشد ( 1999 Ilex  )
 
فصل دوم :
انواع بازیافت
 
بازیافت زباله
بازیافت زباله یعنی استفاده از كالای مصرف شده برای تولید یا ساخت دوباره همان كالا یا كالاهای دیگر در بازیافت زباله مواد زاید با توجه به تركیب آن ها از یكدیگر جدا می شوند و پس از تغییراتی در آن ها دوباره قابل استفاده شده واردبازار می شوند به عنوان مثال كاغذهای بی مصرف و باطل شده منبع تهیه كاغذ تازه هستند به این ترتیب نیاز به قطع درختان و صدمه رساندن به محیط زیست نخواهد بود.
برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه و … از زمین استخراج می شود و با این كار مقدار زیادی آن و انرژی هدر می رود . با ذوب كردن  شیشه های سس ، مربّا ، نوشابه  و كالاهای شیشه ای جدید می شود برای تولید آلومینیوم باید مقدار زیادی  سنگ معدن ، زغال سنگ و …. مورد استفاده قرار می گیرد . با ذوب كردن ظرف ها  و قوطی های آلومینیومی جدید ساخته می شود  .
روغن موتورهای مصرف شده دوباره قابل استفاده هستند آن ها را به تعویض روغنی تحویل و تا برای تصفیه به پالایشگاه روغنی بدهند .
با استفاده از زباله های خانگی فضولات دام ها و پس مانده محصولات كشاورزی نوعی كود به نام كمپوست تهیه می شود این كود و تغذیه گیاهان نقش مهمی دارد و زمین های كشاورزی را حاصلخیز می كند .
ـ برخی از كشورها مانند روسیه دارای یك سری امكانات برای از بین بردن مواد زائد خطرناك رادیواكتیوی دارند كه كشورهای دیگر قادر به این كار نیستند این مواد زائد را به این كشورها انتقال می دهد كه هر انتقال بدون  مرزی مواد زائد خطرناك باید مطابق شرایط و مقررات وضع گردد .
چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخی كه كشور وارد كننده مراتب را به اطلاع كشور صادر كننده برساند و كشور صادر كننده اطمینان حاصل نماید امكان دفع صحیح زیست محیطی وجود ندارد مواد زائد به كشور صادر كننده باز می گردد .
 
روش كاهش زباله
1ـ هنگام خرید روزانه از كیسه های پلاستیكی به اندازه ی نیاز استفاده كنید .
پلاستیك در طبیعت از بین نمی رود حتّی نزدیك به پانصد سال در محیط باقی می ماند . كیسه های پلاستیكی سبك هستند به همین دلیل باد آن ها را همه جا پخش می كند . برخی از آن ها همراه با دوا رد دریاها می شوند و به وسیله ی جانداران دریای بلعیده می شوند و باعث مرگ آن ها می شود پلاستیك هایی كه سوزانده می شوند ماده هایی تولید می كنند كه هوا را آلوده می كند و به انسان و جانداران آسیب می رساند .
2)مقدار زیادی از زباله ها را ظروف یك بار مصرف تشكیل می دهند تا حد امكان از ظروف یك بار مصرف استفاده نكنید.
3)در صورت وجود پس مانده ی غذا به آن آب اضافه نكنید . آن را به صورت خشك در ظرف مخصوص زباله و پس مانده غذا قرار دهید . خرده های نان غذای مناسبی برای پرندگان است .
4)جمع آوری زباله ها در محل های باز و سوزاندن آنها باعث آلودگی محیط زیست  می شود.
 
بازیافت یك اتومبیل
تا كمی قبل ـ یك موتور كهنه اتومبیل چیزی بود كه حتی بازكردن آن كاری بس دشوار بود امروزه بسیاری از اتومبیل ها قابل بازیابی هستند . كارخانه ی اتومبیل سازی آلمانی BMW درانگلیس ،  طرح بازیافت دارد. دیگر كارخانجات سازنده ی اتومبیل نیز شروع به پیروی از این طرح كرده اند .
امروزه بسیاری از موتورهای اتومبیل از آلمینیوم ساخته می شوند  این امر بدین سبب است كه آلمینیوم بسیار سبك است این فلز از سنگی به نام بوكسیت به دست می آید . برای تولید حتی یك كیلوگرم آلمینیوم از بوكسیت مقدار بسیار زیادی انرژی به مصرف می رسد . با بازیافت آلمینیوم از موتور اتومبیل حدود 95% از آن انرژی  می تواند ذخیره شود .
چند متر سیم برق در اتومبیل به كار می روند . مس میانی هر كابل را می توان بازیابی كردو تقریباً  و تقریباً همان مقدار انرژی  را كه از بازیافت  آلمینیوم ذخیره می شود ،  ذخیره نمود بخش اعظم بیشتر اتومبیل ها از استیل تشكیل می شود. از مدت ها این فلز ارزیابی می شده ،‌است . در واقع بیشتر استیلی كه در اتومبیل های امروزی یافت می شود ، از چیزهای دیگری كه قبلاً‌ از استیل شده اند مثل اجاق گازها ،  ظرفشویی ها یا اتومبیل های كهنه به دست می آید .
هفته بعد كه اتومبیل را می بینید ، تصور كنید كه بخشهایی از آن می تواند از ماشین لباسشویی كهنه ی شماساخته باشد .
یك اتومبیل تایر های لاستیكی دارد . این تایر ها را قبلاً می سوزاند  كه این عمل باعث آلودگی  هوامی شود . امروزه تایر را به ذرات لاستیك تبدیل می كنند كه از آن‌ها برای ایمن ساختن سطوح محوطه ی باز استفاده می كنند.
پلاستیكی كه از نفت ساخته می شود در بسیاری از قسمتهای یك ماشین یافت می‌شود. در گذشته ،  بازیابی پلاستیك ،  كار مشكلی بود اما امروزه سازندگان اتومبیل از پلاستیك هایی استفاده می كنند كه می توانند به میزان كمی بازیابی شوند . همچنین هنگامی كه آنها مورد استفاده قرار می گیرند ،  می پوسد پلاستیك هایی كه می پوسند ، پلاستیك‌های تجربه پذیر طبیعی نامیده می شوند ، این پلاستیك های تجدید پذیر طبیعی از نفت تهیه نمی شوند .
 
بازیافت آب
آب رودخانه ها و دریاچه ها را آب شیرین می نامیم . امّا این آب را نمی توانیم بیاشامیم .
این آبها ممكن است جانداران بیماری زا یا مواد شیمیایی سمی داشته باشند . جانداران بیماری زا را می توان باجوشاندن آب از بین برد . اما برای اطمینان یافتن از سلامت آبی كه میلیون ها انسان آن را مصرف می كند ، آب رودخانه ها و دیگر منابع آب را قبل از توزیع از تصفیه خانه ها می گذارند .
 
بازیافت گیاهی
در نواحی سردسیر جهان گیاهان قبل از قبل از فرا رسیدن زمستان می میرند و برگ های درختان برگ ریز فرو می ریزند . 
در مناطق گرمسیر كه فصل خشك طولانی تر است ، درختان برای ذخیره آب برگ های خود را می ریزند اما مواد مغذی زیادی درون برگ های مرده محبوس می ماند.
پیش از ورود  این مواد غذایی غنی به خاك بقایای گیاه مرده بایدتجزیه شوند .
گیاهان مرده و برگ هایی كه روی زمین  می ریزند به وسیله جانوران ،  قارچ ها و باكتری ها  تجزیه و متلاشی می شوند جانوارنی مانند كرم خاكی و هزار پا گیاهان و برگ های مرده رشد می كنند و موجب پوسیدگی چوب های مرده می شوند سرانجام آنچه از این گیاهان مرده باقی می ماند ماده ای قهوه ای رنگ و تیره ای به نام گیاه خاك است همه ی مواد تشكیل دهنده ی گیاهان زنده  به وسیله ی جانوران  دیگر بازیافت می شوند یا همراه باران به خاك بر می گردند تاگیاهان  نورس دوباره آن ها را از خاك جذب كنند.
 
بازیافت جانوری
درچرخه ی طبیعت نیز مواد زائد تولید شده در طبیعت بوسیله ی عوامل طبیعی به زمین بر می گردند . برای مثال : لاشخورها كه حیوانات زشت و بد تركیبی به نظر می آیند كه در صورت نبودن آنها لاشه ی حیوانات فاسد شده و میحط زیست را دچار آلودگی می كردند علاوه بر بوی تعفنی كه ناشی از تجزیه شدن  لاشه حیوان مرده باعث آلودگی  محیط زیست می شود . موش و جوندگان با كندن تونل در زیر زمین و خوردن ریشه ، ساقه و برگ گیاهان در خاك تغییراتی ایجاد می كنند .
حشرات مفید و مضر موجود در خاك مثل مورچه ، موریانه ، لار و نیز درخاك نقش دارند . موجودات ذره بینی  در خاك زندگی می كنند كه كار تجزیه مواد آلی خاك را برعهده دارند بعضی از این موجودات ازت مورد نیاز گیاهان در خاك را تهیه می كنند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و طراحی جعبه دنده دور متغیر PIV

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 بررسی و طراحی جعبه دنده دور متغیر PIV دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت بررسی و طراحی جعبه دنده دور متغیر PIV  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فصل اول
مشخصات:
بطور کلی برای ایجاد تغییر دور بصورت غیر پله ای و پیوسته از گریبکسهای دور متغیر (Variable speed) استفاده می شود که مصرف عمد? آنها در ماشین های ابزار، سیستمهای کشش متغیر مقاطع فولادی ورقها و قیچی ها می باشد.
اصول عملکرد اینگونه تجهیزات بر مبنای ایجاد قطرهای متغیر در پولی های محرک و پولی های متحرک می باشد. به نحوی که با افزایش قطر در پولی محرک و کاهش خطر در پولی متحرک می توان افزایش دور زیادی در خروجی داشته باشیم وبالعکس.
در رابطه با برش ورقهای فولادی، طولهای دلخواه باید بتوانیم بطور پیوسته لولر ( فید ورق) را تغییر بدهیم. که این عمل توسط گریبکس دور متغیر انجام می شود. این گریبکس بصورت سری در مسیر انتقال قدرت به لولر قرار گرفته است و بنابراین می توانیم دور خروجی را که ورودی لولر محسوب می شود بطور دلخواه کم و زیاد کنیم. ( شكل 1-1 )

روش های تنظیم:
 به دو روش کلی تنظیم فاصل? نیمه های پولی از یکدیگر انجام می شود.
تحریک پیچ تنظیم بوسیله دست
تحریک پیچ تنظیم بوسیل? موتور الکتریکی
 
اجزاء تشکیل دهند? گریبکس:
پوسته
شافت ورودی
پولی محرک (شامل 2 عدد نیمه پولی که بطور کشوئی می توانند روی شافت حرکت کنند  و فاصل? آنها نسبت به هم تغییر پیدا می کنند)
شافت خروجی
نیمه های خروجی که آنها هم می توانند روی شافت خروجی که بصورت هزار خاری ساخته شده است حرکت طولی داشته باشند و فاصل? آنها نسبت به هم کم یا زیاد می شود.
زنجیر یا تسمه که عامل انتقال قدرت است.
مکانیزم ایجاد تغییر فاصله در نیمه های پولی که شامل موارد زیر می گردد.
الف) screw یا پیچ تنظیم فاصله                                   ب) اهرم های الاکلنگی

مراجع:
در این پروژه از هیچ مرجعی جهت ارائه استفاده نشده است و تنها از كاتالوگ جعبه دنده به عنوان مرجع استفاده گردیده است .
[1] Link – Belt  P.I.V Variable speed drive

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید