پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام :

مجموعه ای كه هم اكنون از نظر می گذرد،پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران می باشد.

قبل از آغاز سخن از زحمات و راهنمایی های استاد گرامی خودجناب آقای دكتر یغمایی كه مرا در انجام این امر یاری نمودند و با غیرتی تمام دفتردانش را دستمایه عزوكمال ساختند، سپاسگزاری می نمایم. امید است آنچه در این مجموعه گردآورده ام مطلوب نظر ایشان واقع گردد.

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام
فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 1

هنرومعماری دوران قاجار……………………………………………………………………………………. 10

موقعیت مكانی امامزاده زید………………………………………………………………………………… 17

سلسله نسبت امامزاده زید………………………………………………………………………………….. 25

بقعه امامزاده زید وهنرهای تزئینی آن……………………………………………………………… 28

نوع بهره برداری از بقعه امامزاده زید………………………………………………………………… 40

شرح حال آصف الدوله (بانی حرم وگنبد امامزاده زید)……………………………….. 41

موقعیت مكانی امامزاده یحیی…………………………………………………………………………….. 55

سلسله نسب امامزاده یحیی………………………………………………………………………………… 56

نوع بهره برداری از بقعه امامزاده یحیی……………………………………………………………. 67

طرح حفاظتی امامزاده زید…………………………………………………………………………………. 68

ضوابط طرح حریم حفاظتی منطقه بازار تهران………………………………………………. 69

پیشنهادات حفاظتی و مرمتی…………………………………………………………………………….. 73

تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………. 76

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 114

مقدمه

ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی بنیاد بسیاری از كشورهای كهن ومتمدن در آن زمان را دگرگون ساخت و قدرت ونفوذ آن در تركستان غربی وپنجاب از یك طرف واسپانیا از طرف دیگر گسترش یافت. به این ترتیب با پیدایش تغییرات اساسی در سرزمینهای مذكور،هنر وتمدن كهن آسیا، شمال آفریقا وحتی بخشی از اروپا دگرگون شد وشالوده هنرهای اسلامی كه تركیبی از هنر حكومتهای مغلوب (مانند ساسانیان وحكومت بیزانس) با فرهنگ اسلامی بود،شكل گرفت[1].

بدین وسیله از خلیج بنگال تا كرانه اقیانوس اطلس هنری با كیفیتی خاص به دست ملتها واقوام تحت سلطه اسلام پدیدار شد كه دیدی خاص داشت وآن اعتقاد به اصول ومبانی وتعالیم اسلام مانند توحید ومبارزه با شرك بود. بنابراین هنرمندان از سنتهای گذشته قسمتهایی را پسندیده و مورد استفاده مجدد قرارداده اند كه حتی الامكان وابسته به دیانت بوده و شیوه های هنری آن مغایرو متناقض با بیش و اعتقاد جدیدآنان نباشد. در این میان خصیصه ها و ویژگیهای هنری ایران زمین می توانست بیشتر از دیگر هنرها جوابگوی این نیاز باشد و با آن هماهنگی معنوی بیابد.


[1] -كیانی، 1377،ص3

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحییدرعلیهم اسلام
فهرست منابع:

1-اتینگهاوزن. ریچارد،هنرومعماری اسلامی، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات سمت،تهران 1378

2-بیات.عزیزالله، كلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران، انتشارات امیركبیر، تهران 1373

3-دائره المعارف بزرگ اسلامی ،زیر نظر كاظم موسوی بجنوردی، جلد اول (آب-آل داوود)،انتشارات مركز دائره المعارف بزرگ اسلامی ،تهران 1369

4-زاوش.ح.م،تهران درگذرگاه تاریخ ایران ، نشر اشاره ،تهران 1370

5-سازمان میراث فرهنگی وگردشگری : معاونت حفظ و احیاء ،گزارش ثبتی امامزاده زید تهران ،تهیه و تنظیم: 1383

6-سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، ضوابط طرح حریم حفاظتی منطقه بازار تهران

7-شهیدی مازندرانی .حسین،سرگذشت تهران، انتشارات دنیا،تهران 1383

8-كیانی.محمدیوسف، تاریخ هنر معماری دردوره اسلامی،انتشارات سمت، تهران 1374

114

9-گدار. آندره، هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1377

10-گشایش. فرهاد،تاریخ هنر،انتشارات عفاف، تهران 1384

11-مصطفوی. سید محمدتقی،آثار تاریخی طهران،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران 1375

12-نوربخش. مسعود،تهران به روایت تاریخ،جلداول ودوم،نشر علم،تهران 1381

13-هیلن براند. رابرت، معماری اسلامی ،ترجمه ایرج اعتصام، انتشارات شركت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران 1383

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی :

چکیده

روش GPR یا رادار نفوذی به زمین یکی از روش های ژئو­فیزیکی است که برای بررسی های زیر­سطحی طبیعی و برخی ساختار های مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش یک آنتن فرستنده، امواج الکترومغناطیسی را به شکل یک پالس به داخل زمین یا ساختار های مصنوعی می فرستد. وجود ناهمگنی های الکتریکی در این محیط ها باعث انعکاس این امواج می شود؛ سپس امواج انعکاس یافته توسط آنتن گیرنده دریافت و ثبت می شوند.

یکی از کاربرد های موثر این روش در زمینه باستان شناسی است. چرا که این روش غیر مخرب است و در نتیجه به اشیاء باستانی و با ارزش هیچ آسیبی وارد نمی شود؛ با این حال معایبی هم دارد که از آن جمله می توان به عمق نفوذ نسبتا کم این روش اشاره نمود.

کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی
فهرست مطالب

کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی
فهرست علایم و نشانه‌ها ‌ه

کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی
فهرست جدول‌ها ‌و

کاربرد های روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین (GPR) در مقاصد باستان شناسی
فهرست شکل‌‌ها ‌ز

فصل اول

مقدمه و کلیات 1

1-1-تاریخچه رادار نفوذی زمین.. 2

1-2-کاربرد های روش GPR.. 4

1-2-1-مهم ترین کاربردها در ترکیبات دست ساز بشر عبارتند از: 5

1-2-2-مهم ترین کاربرد ها در مواد طبیعی عبارتند از: 5

1-3-روش های برداشت رادار نفوذی زمین.. 6

1-4-دستگاه های برداشت رادار نفوذی زمین.. 10

1-4-1 انواع آنتن 12

1-4-2-آنتن های درون گمانه ای: 15

1-4-3-آنتن های پوشش دار: 16

1-5-اهداف و ضرورت انجام تحقیق.. 21

فصل دوم

تئوری GPR …. 22

2-1-پایه و اساس GPR.. 23

2-2-موج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-موج الکترومغناطیسی.. 26

2-4-ضرایب بازتاب فرنل.. 29

2-5-الکترومغناطیس…. 32

2-6-معادلات محیطی (کمکی) 34

فصل سوم

کاربرد های GPR در مقاصد باستان شناسی.. 36

3-1- باستان شناسی.. 37

3-2- باستان شناسی و ژئوفیزیک…. 38

3-3- اهداف GPR در باستان شناسی.. 39

3-3-1-اهداف مورد کاوش در باستان شناسی.. 40

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی :

سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

پیشگفتار

سفالینه هی زرین فام ساخته شده در ایران سیار زیبا بوده که با این موضوع می توان به وتانایی هنرمندان ایران زمین پی برد . سفالین های زرین فام با استفاده از تکنیک پیچیده ، استفاده از رنگ های متنوع با به کارگیری فرم های بسیار زیبا و جذاب به زیبا ترین سفالینه های هنرمندان تبدیل شده است .

در این فایل به سفالینه های زرین فام پرداخته شده و سعی شده که با کارهای گذشته متفاوت باشد در مورد سفالینه های زرین فام کارهای گسترده ای انجام نگرفته این موضوع درباره دروه صفویه بیشتر نمود پیدا کرده است متاسفانه در مورد سفالینه های زرین فام دوره صفویه کار چندانی نشده است در کتاب های مختلف اطلاعات محدودی در این باره نوشته شده است که نوشته ها نیز در کتاب های مختلف تکرار شده است .

در این فایل با فصلی مجزا به سفالینه های زرین فام دوره صفویه پرداخته شده است ، دوره ای که به لحاظ ثبات و امنیت یک نمونه بسیارعالی را به ما نشان می دهد و وجود ثبات در جامعه باعث رونق هر چه بیشتر هنر ها در این دوره شد.

چکیده :

یکی از جالب ترین نوع ظروف اسلامی ، نوع معروف به ظروف طلایی یا زرین فام است . این ظروف ، که حاصل تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی است در مهمترین مراکز سفال سازی ایران از جمله ری ،کاشان ، ساوه ،جرجان ساخته می شدند. در چند دهه اخیر استدلال های مختلفی برای انتساب ابداع لعاب زرین فام به یکی از کشور های ایران ، مصر و عراق از سوی صاحبنظران در این زمینه ارائه شده است.با توجه به شواهد باستان شناختی و حفاری هایی که صورت پذیرفته ، کهنترین سفالینه های زرین فام از شوش که مربوط به اویل سده سوم هجری قمری نیز می باشند ، یافت شده است .

در این فایل به بررسی دقیق تر تکنیک و شیوه کار هنرمندان سفالگر برای تولید سفالینه های زرین فام ، و همچنین به زرین فام های ادوار مختلف با توجه به طرح ها ، فرم ها و رنگ ها پرداخته خواهد شد.

سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی
فهرست مطالب

1 – 1 ) مقدمه. 2

1 – 2 ) بیان مسئله. 2

1 – 3 ) اهمیت فایل.. 2

1 – 4 ) هدف فایل.. 2

1 – 5 ) سئوالات و فرضیه های فایل.. 2

1 – 6 ) روش فایل.. 2

1 – 7 ) قلمروفایل.. 2

2 – 1 ) سفال دوره اسلامی.. 2

2 – 2 ) شیوه ساخت سفال زرین فام. 2

2 – 3 ) تکنیک زرین فام. 2

2 – 3 – 1 ) زرین فام اولیه. 2

2 – 3 – 2 ) زرین فام قرون میانه. 2

2 – 4 ) مراکز مهم تولید سفال زرین فام. 2

3 – 1 ) مختصری بر تاریخ دوره صفویه. 2

3 – 2 ) هنر سفالگری دوره صفویه. 2

3 – 3 )سفالینه های زرین فام صفویه. 2

3 – 4 ) مراکز مهم تولید سفالینه های زرین فام دوره صفویه. 2

نتیجه گیری.. 2

سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی
فهرست منابع. 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید