مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی
بخش دوم
دادرسی در اسلام
معنی قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولایت
شرایط دادرس
مستحبات و مکرومات دادرس
آداب مکروحه
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
بخش سوم
دعوی و تعریف آن
تعریف مدعی از مدعی علیه
مقررات مربوط به مدعی علیه
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه
طرق حکومت
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی)
نیروهای سازنده حقوق
بخش چهارم
اهداف حقوق
حقوق و شاخه ‏های آن
علم حقوق و فن حقوق
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
حقوق و دولت
نقش حقوق در دولت
دلایل الزامی بودن حقوق
بخش پنجم
موجر و مستأجر
شرایط اجاره درست
تصرف عدوانی
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور)
سرقفلی
فسخ معامله
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششم
انواع ضرر
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد
علت خارجی(تادیه خسارت)
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
شرط عدم مسئولیت
فرق جزا و عدم مسئولیت
دلایل بطلان عدم مسئولیت
خسارت تاخیر و تأدیه
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
تقویم خسارات
بخش هفتم
تعریف سند – انواع سند
سند از نظر قانون ثبت
روش جدید صدور سند مالکیت
مسئولیت کیفری در قراردادها
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
وجه التزام در اسناد رسمی
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)
مقررات تنظیم اسناد رسمی
آئین تنظیم قراردادها
بخش هشتم
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
شرایط و توضیحات در قراردادها
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
فورس ماژور
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
روش حل اختلاف (داوری)
بخش نهم
قرارداد ساخت و مشارکت
قرارداد کار موقت
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
مشارکت در ساخت نما
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
قرارداد اقاله
بخش دهم
قوانین و لوایح مصوب ق. م
منابع
1

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

1- بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر) بهمن کشاورز
2- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی
3- تامین دادرسی در اسلام: استاد محلاتی: محمد سنگجلی
4- تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران جهانبخش ابراهیمی
5- مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان
6- حقوق ثبت اسناد واملاک غلامرضا مستمری
7- نمونه قرارداد امیر هوشنگ ساسان نژاد
8- نگرش تنظیم قرارداد بهمن کشاورز
9- قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی. تألیف قوانین

مؤجر و مستأجر

تعریف: اجاره یعنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستأجر می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر مورد اجاره را عین مستأجره گویند

شرایط اجاره درست

1) مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. (طبق ماده 468 قانون مدنی) (البته باید توجه داشت که چیزی را می توان اجاره داد که چند شرط داشته باشد‍: الف: در اثر استفاده از بین برود.(مثلا غذا) ب) چیزی معین و مشخص باشد مثلا خانه ای که به ارث می خواهد برسد اجاره داده نمی شود. ج) موجر قادر باشد که آن را در اختیار بگیرد

1)  لزوم کتبی بودن قرارداد که در قانون 2 و 3 ق.م از امضا موجر و مستأجر ماده 3 صراحتاً از سند سخن گفته است

2)  قرارداد باید باطی مدت در دو نسخه و به امضا موجر و مستاجر و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد

3)  در تنظیم قرارداد عین مورد اجاره باید مشخص شود که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی که در قرارداد عادی همین مسئله باید رعایت شود. باید توجه داشت که مدت نداشتن قرارداد اجاره را باطل می‌کند طبق ماده‌(501)

4)  گواهی دو نفر شاهد معتمد طبق ماده 2 مصوب 1376 قانون مدنی- باید توجه داشت که فقط مهر اسم طرفین طبق ماده 2 بند 5 قرارداد خارج از شمول قانون است

تبصره: طبق ماده 174(674) قانون مجازات اسلامی مستأجر در صورت انقضای مدت و امتناع از استرداد مورد اجاره علی رغم مطالعه موجر عمل مستأجر در این حالت مصداق- استعمال مال غیر منقول به ضرر مالک و یا تصاحب منافع عین مستأجره به ضرر مالکین محسوب می شود

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی غصبی است که قانون گذار برای مباشر و مرتکب آن مجازات قائل شده ماده 690 قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس …………. اقدام به هرگونه ………… …….. تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات 1 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید

ماده 310 قانون مدنی اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است


چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

1)  به مستاجر ابلاغ اظهارنامه رسمی خلعیّت به حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد یا پس از انقضای مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی

تبصره طبق ماده 9 مؤجر و مستاجر در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را بلحاظ کمبود موجب عسر و جرح مستاجر بداند و معارض عسر و حرج موجر نباشد می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد

2)  هرگاه طبق ضوابط شکلی اجاره نامه موجر نتواند از مزایای قانون تخلیه سریع استفاده کند می تواند از قانون تصرف عدوانی استفاده نماید قانون تخلیه صریح همان قانون موجر و مستاجر مصوب 1362 در نظر گرفته شده

بخش مالی قراردادها (موجر و مستاجر)

هدف اصلی در عقد اجاره این است که مستأجر از منافع عین مستاجره استفاده کند و موجر نیز تملیک این منافع را بگیرد. ماده 4 قانون در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و با سند تعهدآور و مشابه را از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موجر موکول به استرداد بندهای وجوه مذکور به مستاجر می باشد باید توجه داشت که در هنگام قرارداد مبلغی به عنوان هزینه های آب و برق و گاز و تلفن در قرارداد ذکر شود

الف) ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگهدار مالی که امانت گذارده می شود عینا به ودیعه گذار باید پرداخت شود

طبق قانون 611 مدنی ودیعه عقدی جائز است یعنی عقدی است که هر یک از طرفین می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند طبق ماده 623 مدنی منافع حاصله از ودیعه مال مالک است می توان گفت که پولی را که مستاجر در آغاز اجاره به موجر می دهد تا در صورت لزوم مثلا اجاره های عقب افتاده را از آن کسر کند یا پول آب و برق و گاز و تلفن را که مستاجر نداده از محل آن پرداخت کند و دیعه نامند

ب) تضمین: عبارت است از دادن وثیقه خواه وثیقه وجد نقد باشد. خواه جنس خواه سپردن ضامن به خود وثیقه تضمین می گویند. وثیقه در آنجا مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود

باید توجه داشت که مستاجر متعهد است که در عین مستاجره تعدی و تفریط نکند در عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده انتقال نماید … مال الاجاره را در مواعدی که مقرر شده بپردازد عین مستاجر را در پایان اجاره تخلیه کند و در شرط طرفین عقد اجاره اثباتاً یا یقیناً احترام بگذارد باید موارد ونحوه استفاده از تضمین یا وثیقه را دقیقاً در قرارداد مشخص کند

ج- قرض الحسنه: قراردادی است که موجب آن طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعدّی قیمت یوم الرد را بدهد که در قرارداد باید ذکر شود آیا موجر می تواند از قرض الحسنه در عدم پرداخت آب و برق و گاز تلفن از مبلغ پرداخت نماید یا خیر

د) سند تعهد آور: منظور از سند تعهّد آور چک و سفته است (چک) اگر چک به عنوان ودیعه یا تضمین داده شود باید ذکر شود که برای مواردی خاص مصرف شود. باید توجه داشت که تاریخ آن ذکر نشود. زیرا طبق قانون چک مدت دار و تضمین جرم است در متن چک نباید کلمه امانت و امانتی نوشته شود. در متن اجاره نامه دقیقا قید طیر کند چک موردنظر در چه حالت یا چه حالتی قابل وصول است و یا حالات را چگونه و چه کسی باید احراز کند اگر تاریخ چک نوشته شده باید شخص حق نوشتن آن برای خویش در اجاره نامه تصریح کند

سفته: در مواد سفته همان شرایط مقررات در چک در قرارداد نسبت به آن باید عمل شود که موجر به خیانت بد امانت محکوم نشود

سرقفلی

حق کسب پیشه و تجارت است حقی است مالی که به نفع مالکیت برای مستاجر محل کسب پیشرو تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیره توام با منافع عین مستاجره را دارد باید توجه داشته که سرقفلی پدیده‏ایست ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد و اجاره وا یجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری ندارد

در قرارداد مالک حق دارد که سرقفلی را برای مدت اجاره انتقال به غیر دارا باشد از مدت اجاره خودش تجاوز نکند سرقفلی غیر ملک تجاری با با کل است مگر اینکه محل ملک تجاری ثبت برای کار اجاره داده می شود در قرار داد ذکر شود و فلان مبلغ هم از مستاجر دریافت گشته بدون اینکه سرقفلی نوشته شود که در این صورت مشکلی ندارد

اگر مستاجر اول حق انتقال به غیر داشته باشد نمی توان از منتقل علیه چیزی بابت واگذاری حق خود از او بگیرد و اگر گرفت وجه موخذه قابل استرداد خواهد بود مستاجر اول می تواند اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را به همان شغل مندرج در اجاره نامه با رعایت شرایط اجاره نامه به دیگری انتقال دهد

فسح معامله

برای جلوگیری از فسخ معامله موجر و مستاجر باید موارد زیر در قرارداد در نظر گرفته شود

1-در قرار داد ذکر شود که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزءاً به هر صورت که باشد به غیر نداشته  باشد

2-حق فسخ اجاره شرط شود

3-مورد اجاره را صریحاً’ و دقیق باید در قرار داد ذکر کند

4-در قرارداد مستاجر را به تعهدات پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر شرط کند

5-مستاجر را به تعهد در قرارداد با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی شرط کند و شرط تخلف از آن را فسخ معامله قرار دهیم

«عدم انجام تعهدات قراردادها»

الف) خسارات ناشی از عدم انجام تعهد:

تعریف خسارات: در لغت به معنی ضرر و زیان آوردن است در اصطلاح به معنی حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن را در حکم خسارات دانسته است که در دو مفهوم به کار می‌رود

1)     خسارت به معنی زیان وارد شده

2)     خسارات به معنای جبران ضرر وارده

ب) شرایط جبران خسارات حاصله:

برای آنکه متعهد بتواند مطالبه خسارات کند 1) مدت مقرر برای انجام تعهد مقتضی شده باشد. 2) ضرری مختص و متوجه شده باشد 3)علت خارجی نباشد. 4) جبران خسارات به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد که باید توجه داشت در تنظیم قرارداد موارد به گونه‌ای دقیق ذکر شود. %

ج)انقضاء موعد

برای اینکه متعدله بتواند از متعهد مطالبه کند باید تاریخی که در تعهد ذکر کرده به پایان رسیده باشد و زمانی که می‌توان این درخواست را نماید. 1) در عقد قرارداد موعد مشخص تنظیم شده باشد 2) اگر موعد در قرارداد تنظیم نشده باشد برای انجام تعهد اطلاق عقد عرفاً اقتضاء توریت ایفا آن را می‌نماید مثلاً در عقد اجاره تعهد مستاجر که موعد مشخص شده باشد باید نقداً بابت مدت زمان اجاره به موجر پرداخت شود 3) اختیار انجام تعهد به نظر متعدله واگذار شده باشد. 4) اختیار انجام تعهد به نظر متعهد قرار داده شده و ضرفاً در عقد این امر قید شده که در این صورت مطالبه متعهدله هیچ گونه اثر حقوقی ندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت منابع آب های زیرزمینی با استفاده از اجرای شبکه فاضلاب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت منابع آب های زیرزمینی با استفاده از اجرای شبکه فاضلاب دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت منابع آب های زیرزمینی با استفاده از اجرای شبکه فاضلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت منابع آب های زیرزمینی با استفاده از اجرای شبکه فاضلاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت منابع آب های زیرزمینی با استفاده از اجرای شبکه فاضلاب :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
علی سعیدی – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی و کارشناس آمار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
احسان شفیعی – کارشناس عمران و مسئول بهره برداری منطقه کوهپایه
فرشته حاج احمدی – مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه ها

چکیده:
با توجه به خشکسالی های اخیر و پائین بودن سطح منابع آب و هزینه های سرسام آور استحصال، لزوم حفاظت از سفره آب های زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی آن ها استقرار سیستم تصفیه فاضلاب وحذف چاه فاضلاب را می طلبد. نظر به اینکه احداث تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضلاب، امری پر هزینه و توام با مشکلات متعدد می باشد لذا شیوه نظرسنجی و سنجش اعتبار آن به منظور بررسی میزان استقبال مشترکان از برقراری سیستم فاضلاب به منظور جلوگیری از اتلاف منابع در هر منطقه ای امری اجتناب ناپذیر و منطقی و ضروری می باشد.در این تحقیق ابتدا فرم نظر سنجی با رعایت اصول و قوائد آن تهیه و تنظیم می گردد و با استفاده از فرمول ، حجم نمونه با 95% اطمینان بدست می آید و نمونه گیری به روش طبقه بندی سیستماتیک از بین کاردکس مشترکین آبفای شهر سجزی انجام می شود و سپس در مقیاس کوچکتر فرم نظرسنجی بین مشترکان توزیع می شود و به منظور سنجش اعتبار جواب های نظرسنجی، پایایی و روایی آن بررسی می شود. پس از جمع آوری فرم های توزیع شده با استفاده از آزمون آماری کای اسکوار و جدول توافقی کای اسکوار معنی دار بودن فروض H0 و H1 بررسی می شود و به منظور میزان صحت آزمون آماری از ضریب توافقی چوپوروف استفاده می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

کاربری زمین و حمل ونقل و انتقالات شهری، دو جزء جدا نشدنی از سیستم عمومی ساختارشهری است، الگوی کاربری زمین از نوع مسکونی و غیرمسکونی و ساختار فضایی حاصل از مکانیزم رفتاری میان آنها، اساس و مبنای رفت و آمدهایشهری را تشکیل میدهند که با تفکیک آنها به حرکت مبدأ و با تخصیص آنها به کانونهای عرضه و تقاضای حمل ونقل، میتوان الگوهای رفت و آمد شهری راطراحی کرد، از طرفی کاربری اراضی شهری به دلیل ماهیت سیستمی شهر، از طریقشبکههای ارتباطی و جریانهای ترافیکی آنها در ارتباط مستقیم و متقابل هستند، و به همین دلیل برنامهریزی حمل ونقلشهری به عنوان موثرترین ابزار هدایت و توسعه شهر و شکلدهی به محیط مطرح میباشد. تقاضای حمل و نقل جهت مسافرت عده کثیری از مردم بخشهای گوناگون مناطق شهری، مستلزم حداکثر استفاده از تمام امکانات موجود است، بنابراین لازم است در طراحی تسهیلات جدید حمل و نقل، سیستم کامل حمل و نقل در یک منطقه مدنظر باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رنقش و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اقتصاد ملی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه میلونها نفر در سراسر جهان هرچند با سرمایه اندک، در روند اقتصادی کشور به عنوان تصمیم گیرنده عمل می نمایند و سهم عمده ای از صنایع کشور ها نیز از محل تأمین این سرمایه گذاریهای کوچک شکل گرفته و به غولهای تجاری تبدیل شده اند . در یک اقتصادسالم، وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارند. . صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جملهنهادهای مالی نوپا در بازار سرمایه ایران شمرده می شوند که در طی سال های اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه ای تجمیع سرمایه های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است . با استفاده از این ابزار، سرمایه گذارانی که لزوم ا تخصصی در سرمایه گذاری ندارند، امکان معامله و ورود مطمئن تر به بازارهای مالی را پیدا می کنند . از اینرو، وجود صندوقهای مشترک به بازارهای مالی رونق می بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می دهد. در این مقاله پس از تعریف از مفاهیم سرمایه گذاری و بازارهای مالی به بررسی وتحلیل عملکرد،میزان فعالیت و تحلیل عملکرد در سالهای 39 و 39 وتا پایان آذرماه 39 پرداخت شده است . است ودر نهایت نقش بسزای این صندوق ها در توسعه و رشد اقتصاد ملی نشان داده شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

یوسف کشاورز – دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمدحسن عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز آموزش الکترونیکی
محمد قهرمانی –
محمود ابوالقاسمی –

چکیده:

در گذشته سازمان ها سعی داشتند با آموزش و یادگیری پیشرفت را برای خود فراهم آورند و تا حدزیادی هم در این زمینه موفق بودند اما د رعصر اطلاعات و دوران رقابتی امروز با آنهمه موضوعات چالش برانگیز و پیچیده، دیگر یادگیرنده بودن سازمان ها، نه تنها برای رشد، بلکه حتی برای بقای آنها در عرصه ی رقابت نیز کافی نیست. چرا که امروزه سازمان هایی موفق هستند که علاوه بر یادگیرنده بودن یاددهنده نیز باشند که این نوع سازمان ها به سازمان های یاددهنده معروف هستند دراین مقاله در ابتدا ضمن ارائه تعاریفی اولیه از واژگان کلیدی مورد بحث سازمان یادگیرنده را مورد بررسی قرار می دهیم و ضرورت ها و تسهیل کنندگان و اهداف یادگیری سازمانی را شرح خواهیم داد و در ادامه نقش اموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی را مطرح می کنیم و بیان میداریم آموزش الکترونیکی و وب 2 و به تاثیر از آنها آموزش الکترونیکی 2 چطور می توانند راه سازمان را برای یادگیرنده بودن تسهیل ببخشند و در ادامه خواهیم دید با تکامل مرحله ی یادگیرندگی، سازمان باید یاددهنده باشد تا بتواند ضمن رقابت با شرکای کاری خود به پیشرفت و بهره وری دست یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق

مقدمه   
خانه پاک      
استقلال مرد و زن در ازدواج      
نقش مادر در تربیت فرزند    
عواطف مادری و نقش آن در تربیت فرزند      
توجه به نیاز های کودک        
جوانان بیدار باشید         
حقوق فرزندان بر پدر و مادر      
حقوق پدر و مادر بر فرزندان      
زشتی طلاق       
مقدمات طلاق     
تهمت و افترا       
مسئله طلاق از نظر قرآن       
پایان زندگی       
توصیه هایی ارزشمند به همسران جوان        
منابع                                        

مقدمه

سپاس و حمد بی کران خدایی را که توفیق بخشید تا گوشه ای از وظیفه ی خود را انجام دهیم و درود بر رسول خدا که ارزش خدایی هر چیز را آن گونه که شایسته بود نمایاند و زن را که کانون خانواده بود حیاتی تازه بخشید و درود بر امامان و معصومین که فرمان گیر و رهرو رسول خدا بودند. در جامعه بشری بی شک منشاء جامعه خانواده است و داشتن جامعه ای صالح بدون اصلاح خانواده امکان پذیر نیست. زیرا : اِنَ الله لا یُغَیرُ ما بِقومٍ حَتی یُغیرُ و امابِنفسُهِمِ ((  به درستی که خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم حالشان را تغییر دهند. )) و قطعاً بهترین طبیب و راهنما در مسائل خانواده کتاب خدا و گفتار چهارده معصوم می باشد و باید پذیرفت جوامعی که خود در لجنزار فساد و تباهی فرو رفته اند نمی تواند سرمشقی برای زندگی ما باشد. (( ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش ))

جامعه ما که امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی به عنوان سرمشقی برای تمام امت اسلامی در سرتاسر جهان مطرح است باید از هر جهت نمونه جدایی و سرمشق باشد به ویژه در مسائل خانواده و زناشویی و پیامدهای آن از جمله طلاق و جدایی که از آماری مساوی صفر یا حداقل پایین تر آمار را داشته باشد و این میسر نیست مگر آگاه کردن مردان و زنان نسبت به وظایفشان در قبال یکدیگر و در قبال فرزندان و فرزندان در برابر پدر و مادر .من زیاد مشاهده کرده ام که علت خیلی از مشکلات خانواده ای که گاهی به طلاق می انجامد عدم آگاهی افراد از وظایف زناشویی یا ذهن بینی و یا دخالت بی جا از جانب اطرافیان دیگران است

خانه پاک

پاک و پاکیزه مانده یک جوان چه پسر و چه دختر چه مرد و چه زن در صورتی که ازدواج نکنند از فساد و تباهی امری غیر ممکن به نظر می رسد. در چند میلیون مرد و زن یافتن جوانی پاک ، و انسانی با عفت و خوددار از گناه بشرطی که ازدواج نکرده باشد باید بگوئیم او از اولیاء الهی است .خودداری از گناه ،و مصون ماندن از آلودگی،و در امان رفتن از عصیان و طغیان در صورت عدم ازدواج کاری است یوسفی. خانه ای که مرد و زن آن بدون صورت گرفتن ازدواج در آن زندگی می کنند خالی از فساد نیست. مرد بدون همسر،و زن بدون شوهر،در صورتی که غرائز و شهوات آنان زنده است و فشار غریزه و شهوت بر آنان سنگین است،جدای از فساد هر چند اندک و بدیده از مشکلات گوناگون روحی و خانوادگی و اجتماعی نیستند. ازدواج این حقیقت الهی و طبیعی آسان کننده پاره ای از مشکلات و عاملی برای تداوم پاکی جوانان و حفظ عفت و تقوای آنان است. بنای یک خانه در جامعه در صورتی باسلامت و آرامش قرین می شود که مرد و زنی با تحقیق دادن ازدواج و رعایت حقوق یکدیگر در آن زندگی کنند.خانه مسلمان در هر سرزمینی که هست باید پرتوی،روحی و جلوه ای از یاد خدا و محصولی از رفعت و بلندی و عظمت و میوه ای ار تسبیح حق در شب و روز باشد. چنین با چنان اوصافی خانه مومنی است که طاعت و عبادت حق در آن رونق دارد به امر الهی مسئله ازدواج در آن صورت گرفته و مرد و زن آن خانه به تمام حقوق الهی و انسانی پای بند هستند.آری قرآن مجید به ازدواج امر می کند تا مشکلات مرد و زن با تحقق این سنت تخفیف یابد و دامن هر دو که دامن رحمت و تربیت است از آسودگی و فساد سالم بماند و مرد و زن با تشکیل زندگی و همسوئی با یکدیگر خانه را محل ذکر خدا و تسبیح حضرت حق می کنند . در جو چنین خانه ای مرد و زن و بنده واقعی حق و فرزندانشان میوه و ثمره فضیلت و اعمال و رفتار و اخلاق و کردارشان جلوه ای از آداب الهی و سنن و روش انبیاء مرام حق است. زن مومنه هنگامی که با مرد مومنه ازدواج می کند و هر دوی آنها خود را موظف به رعایت مسائل الهی می دانند به عنوان دو یار مددکار دو رفیق شفیق دو دوست همدم دو همراه و دو منبع با ایمان و دو استوانه عشق محبت فضای زندگی را از ورود مشکلات حفظ می کنند و چون مشکلی پیش آید به اسانی و سادگی آن را حل و فصل می نمایند و با اسلحه صبر و حلم و بردباری و حوصله به علاج درد بر می خیزند

استقلال مرد و زن در ازدواج

پدران و مادران باید توجه داشته باشند که حق انتخاب همسر همراه با شرایط مهمی که اسلام عزیز فرموده با خود فرزند است.پدر و مادر حق ندارد ازدواج دختری را که فرزندشان نمی پسندند به او تحمیل کنند و او را به زور وادار به ازدواج با او کنند. همچنین پدر و مادر حق ندارند کسی را دختر نمی پسندد وی را به زور به ازواج با او کنند. آنان در انتخاب از جانب حق داری حریت و استقلال اند. در رساله علمیه مراجع بزرگ شیعه در باب ازدواج می خوانیم: اگر همسر مناسبی برای دختر پدا شود و بخواهد با او که شرعاً و عرفاً هم کفو خود می شناسد رضایت و عدم رضایت پدر و مادر مشروط نیست و می تواند با اجازه اسلام و رضایت حق ازدواج کنند. بر پدران و مادران که هوا و هوس و خواسته های صنفی و قبیله ای خود را در ازدواج پسران و دختران خود اعمال نکنند که زورگوئی در اسلام حرام و قبول زور هم حرام است. مرد و زن در انتخاب کار مشروط نیز آزاد و مستقل هستند و محصول کار آنان از خود آنان است و مالکیت آنان بر درآمد خود یک مالکیت مشروط است و زن حقی به اموال مرد جز با اجازه مرد و زن باید در تمام جوانب حیات محفوظ بماند

نقش مادر در تربیت فرزند ( فرزند یا حاصل وجود مادر )

کلمه ام که در قرآن و روایات به طور فراوان ذکر شده به معنای رشید و سرچشمه است و به خاطر اینکه کودک حداقل شش ماه و حداکثر نه ماه در رحم زن است و با تمام قوا جسم و روح خود را از مایه ی وجود زن می گیرد و به طور دائم از کارگاه جسم و اعصاب و جان زن تغذیه می کند، از وجود او نسبت به کودک تعبیر به ام شده است. در حقیقت مادر اصل و ریشه و سرچشمه وجود کودک است و کودک انعکاسی از واقعیات جسمی و روحی مادر و میوه ای از آن شجره مبارکه است.مدت اقامت نطفه در پدر بسیار اندک ولی در رحم مادر و نزدیک به دویست و هفتاد روز مهمان است. روی این حساب تمام یا اغلب گیرندگی و اثر پذیری او از مادر اوست و به همین علت حسابی که اسلام برای مادر باز کرده برای غیر او باز نکرده است .آثار وجودی مادر از جسم و روان در وجود کودک ظهور می کند و طفل در اکثر اطوار و برنامه های حیاتش خود آگاه یا ناخودآگاه بر طینت قادر می طند. دختر قبل از اینکه ازدواج کند باید توجه داشته یا به توجه بدهند که مادر فرد است و مادر فردا باید از امروز در غذا،رفت و آمد،معاشرت،برخورد،تربیت،ادب و ایمان دقت کند تا موجد و مولد نسلی پاک با ارزش و مودب به آداب باشد. این جمله زیبا را که از امپراتور فرانسه ناپلئون نقل می کنند در کتابی در رابطه با زن دیدم

از او پرسیدند کدام مملکت در نزد تو ارزشش از همه ممالک بالاتر است؟ گفت کشوری که تعداد مادرانشان بیشتر یاشد . حیثیت مادر بودن باید مادر بودن خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند.مادر فرهنگ اسلام باید مادر بودن خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند. مادر باید برای فرزندان مادری کند تا فرزندان از نظر فکری و عاطفی کمبود پیدا نکنند. زن اگر خصوصیات مادری را از دست بدهد و خود را در عرضه گاه آزادی به معنای غربی بیندازد و با هر کس و ناکسی بگو و بخند و بنشیند و رفت و آمد کند درنده ای است که به جان خانواده افتاده و گرگ خطر ناکی است که شرف و کرامت و عفت و پاکی خانواده را به باد خواهد داد. مادر برای تحویل دادن فرزندی وزین،مودب،پاک،باصلابت، خردمند و دارای وجودی پاک و فکری سالم و اخلاقی انسانی باشد.اگر در میان قوم نوح مادر فراوان بود ،اگر زن باایمان و سپاسگذار و پاک و با ادب زیاد بود،نمی فرمود از اینان جز کافر بوجود نمی ایند

آری اگر دختر و زن بفرموده رسول حق خضراء باشد یعنی گیاه روئیده شده روی فربله،از این گیاه نمی توان توقع بوجود آمدن میوه شیرین و محصول الهی و انسانی داشت. مادر نباید در هر مجلسی گرچه مربوط به اقوام باشد شرکت کند،زیرا پاره ای از مجالس مجلس معصیت است و در روحیه مادر اثر می گذارد و چه بسا که هویت مادر بودن را از او بگیرد.مادر نباید به هر شکلی که میل و طبعش اقتضا می کند از مواد خوراکی استفاده کند چه بسا که از منبع حلالی تهیه نشده و از نظر آثار برای او و فرزندش زیان آور باشد . مادر مربوط به مسائل طهارت و غایت را رعایت کند.و بر فرائض و واجبات و مسائل اخلاقی اصرار داشته باشد تا کاراگاه وجودش منبع نور و سبب طلوع نور شود. چنانکه از امامان معصوم ما رسیده : حضرت زهرا (ع) را اسوه خود قرار داده بودند و از تمام شئون فکری و روحی و اخلاقی و ایمانی آن بزرگوار پیروی می کردند. فاطمه (ص) در تمام هستی مادری نمونه و نمونه اعلای مادری است.زنان ما و دختران ما باید آن حضرت را اسوه و الگوی خود قرار دهند، که مادر ریشه و سرچشمه و اصل وجود فرزند است. مادرانی که اخلاق اسلامی را رعایت می کنند ، مادرانی که از وقار و سنگینی و ادب برخوردارند،مادرانی که کانون مهر و محبت و عاطفه و عشقند،فرزندان آنها تا وقتی در رحم هستند از این خصوصیات مایه می گیرند و پس از بدنیا آمدن با نگاهی دائم به مادر دارند،و گوشی که تا مدتی وقف صداری مادر است از مادر بدون تردید شکل می گیرند

حضرت حسین (ع) وقتی سر حربن یزید را به دامن گرفت ،حرین و آزادگی او را از هوا و هوس و حاکمیت بنی امیه به مادرش نسبت داد: اَنتَ مُرکَما سَمتکَ اُمکَ حُراً

((‌تو آزادی و این آزادی را از مادر نشانه داری ))

وقتی عمر سعد اصرار بر بیعت کردن حضرت حسین با یزید یان ورزید امام عدم بیعت خود ویارانش را به مادران پاکیزه و پاک دامن نسبت داد

عواطف مادری و نقش آن در تربیت فرزند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه تاثیر سرکه چوب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه وسمه Indigofera tinctoria L.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه تاثیر سرکه چوب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه وسمه Indigofera tinctoria L. دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تاثیر سرکه چوب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه وسمه Indigofera tinctoria L.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه تاثیر سرکه چوب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه وسمه Indigofera tinctoria L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه تاثیر سرکه چوب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه وسمه Indigofera tinctoria L. :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پدافند غير عامل در بخشهاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست با رويکرد توسعه پايدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سرکه چوب درخت کاج بر برخی از خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی وسمه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگا صنعتی اصفهان در سال 1394 انجام گردید. تیمارهای آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1394 انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح 0 شاهد، 1250، 2500 و 5000 میلی گرم بر لیتر سرکه چوب درخت کاج بود. نتایج نشان داد کاربرد سرکه چوب به طور معنی داری باعث افزایش صفات از قبیل ضریب شتاب جوانه زنی، ، میانگین جوانه زنی روزانه و همچنین درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به شاهد گردید. این در حالی بود که طول ریشه چه گیاه تحت تاثیر سطوح مختلف سرکه چوب قرار نگرفت. نتایج نشان داد بالاترین میزان سرعت جوانه زنی و ضریب شتاب جوانه زنی در غلظت 1250 میلیگرم بر لیتر سرکه چوب به دست آمد. همچنین براساس تایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارها بالاتری درصد جوانه زنی در غلظتهای 2500 و 1250 میلی گرم بر لیتر مشاهده گردید که به ترتیب افزایش 32 و 25 درصدی نسبت به شاهد ( عدم استفاده) را به همراه داشت. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، چنین به نظر می رسد که اسیدهای موجود در سرکه چوب به ویژه اسید استیک نقش بسزایی را به عنوان یک حلال مناسب به منظور نرم کردن پوسه بذور ایفا می نمایند. علاوه بر این با القاء تولید مواد هورمونی نقش بسزایی را در بهبود خصوصیات جوانه زنی خواهند داشت که در نهایت می تواند بهبود رشد گیاه را به همراه داشته باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

درماندگی مالی شرایطی است که شرکتها جهت ادامه عملیاتشان ناتوان هستند و در تحصیل وجه نقد کافی برای رفع نیازهایشان همچون پرداخت به وامدهندگان توانایی کافی ندارند. هدف کلی این پژوهش تعیین تاثیر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی است. به منظور دستیابی به هدف فوق، نمونهای متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در بازهی زمانی 1389 تا 1393 انتخاب و در این راستا فرضیه تدوین گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی لاجیت مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده گردید. نتایج و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مالکیت مدیریتی تاثیر معنیداری بر درماندگی مالی ندارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – پردیس دانشکده‌های فنی- دانشگاه تهران
سیدمیثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله، یافتن مکان‌های مناسب برای انبارهای موقت در یک واحد تولیدی به صورت کاربردی‌تر و واقعی‌تر نسبت به مدل‌های موجود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به وجود مکان‌های بالقوه و شدنی برای انبارهای موقت که در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ سه تابع هدف معرفی خواهد شد. مکان‌ها را به عنوان گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود و سپس شاخص‌ها و معیارهایی برای این مسئله مطرح می‌گردد تا بتوان در یک محیط فازی به روش TOPSIS فازی گزینه‌ها (مکان‌ها) را وزن دهی نمود. سپس وزن‌های بدست آمده، در مسئله تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه به عنوان ضرایب تکنولوژیکی به کار برده می‌شود؛ توابع هدف مسئله به صورت زیر معرفی می‌شوند: 1) بیشینه کردن مجموع وزن‌های بدست آمده برای گزینه‌ها، 2) کمینه کردن مجموع فواصل مکان‌ها تا دپارتمان تولید و 3) کمینه کردن تعداد مکان‌های انتخاب شده. در این مقاله، علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های کمی در مکان‌یابی انبارهای موقت، به شاخص‌های کیفی نیز توجه چشمگیری شده است. از آنجایی که در دنیای واقعی مفاهیم و شاخص‌های کیفی نادقیق و مبهم بوده؛ لذا با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی می‌توان آنها را به صورت روابط ریاضی در آورده و زمینه را برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم نمود. در نهایت مسئله چند هدفه ارائه شده به روش برنامه‌ریزی آرمانی حل می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی مولفه ای حکمرانی پایدار آب در مدیریت رودخانه زاینده رود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی مولفه ای حکمرانی پایدار آب در مدیریت رودخانه زاینده رود دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی مولفه ای حکمرانی پایدار آب در مدیریت رودخانه زاینده رود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی مولفه ای حکمرانی پایدار آب در مدیریت رودخانه زاینده رود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی مولفه ای حکمرانی پایدار آب در مدیریت رودخانه زاینده رود :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
علی یوسفی – استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر مظفر امینی – استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
آمنه یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگلاه صنعتی اصفهان
امید فتحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگلاه صنعتی اصفهان

چکیده:
روند فعلی مصرف آب در حوضه ی زاینده رود بادوام نیست و برای تغییر روند فعلی به منظور دستیابی به توسعه پایدار، فرصت زیادی وجود ندارد. به طور کلی باور بر این است که مشکلات امروز و فردا بیش تر پیامد حکمرانی نامطلوب هستند تا مطلقاً کمیابی، حکمرانی آب به طیفی از نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری که برای توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه ی خدمات آبی در سطوح مختلف دایر هستند، اطلاق می شود. هدف این نوشتار، تبیین مؤلفه های ارزیابی حکمرانی پایدار در مدیریت منابع آب رودخانه زاینده رود می باشد. جامعه ی آماری این مطالعه را کشاورزان حوضه ی زاینده رود در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری (ذی نفعان) و کارکنان معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای و جهاد کشاورزی دو استان (ذی مدخلان) تشکیل می دهند. حجم نمونه ی مورد بررسی کشاورزان با استفاده از فرمول کوکران، 171 نفر تعیین شد و ذی مدخلان مذکور سرشماری شدند. روایی صوری و پایایی آن نیز به ترتیب با استفاده از نظرات کارشناسان و ضریب آلفای کرونباخ (0/871) تأیید گردید. شاخص حکمرانی پایدار آب در منطقه بر مبنای نظرسنجی از ذی مدخلان و ذی نفعان حوزه ی آب دو استان درخصوص هشت مؤلفه ی؛ عدالت، اثربخشی و بازدهی، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخ دهی، انسجام، مشارکت و حاکمیت قانون مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد که وضعیت فعلی مدیریت رودخانه حاکی از شرایط حکمرانی ناپایدار آب در منطقه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید