مقاله نظام پیشنهادها و برقراری اصل تعاون اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظام پیشنهادها و برقراری اصل تعاون اسلامی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام پیشنهادها و برقراری اصل تعاون اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظام پیشنهادها و برقراری اصل تعاون اسلامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظام پیشنهادها و برقراری اصل تعاون اسلامی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

محمد روحی عیسی لو – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و
نرگس یزدانی – کارشناس مدیریت بازرگانی (دبیر آموزش و پرورش)

چکیده:

حضرت علی (ع) : لاظهیر کالمشاوره – هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است. در مقاله حاضر اهمیت مشارکت همگانی در اسلام مورد توجه قرار گرفته پیامبر گرامی اسلام به عنوان الگوی تمام عیار معرفی شده و بخشهایی از روشهای برجسته مدیریتی ایشان بیان شده است. در بخش از مقاله چنین آمده است: امام علی (ع) از مشورت و بهره گرفتن از آرا و نظرات مردم به عنوان راهی در کاهش خطا یاد می کند. آیاتی از قرآن نیز جهت گواه این مسئله ذکر شده است. آثار و برکات مشورت از دیدگاه
اسلام در چندین بند مختلف ذکر شده اهداف برپایی نظام مدیریت مشارکتی کارکنان مورد نظر قرار گرفته است. در ادامه راههای بکارگیری و مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادات ، اصول و روشهای بکارگیری یک مدیریت صحیح در سیستم های اسلامی ، همچنین روند اجرای نظام پیشنهادات مورد تأکید قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
سارا نظیف – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
آزاده احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت منابع طبیعی در دسترس و نامحدود بودن نیازهای انسانی موجب شده تا جوامع انسانی سعی کنند تا با برنامه ریزی و بررسی های علمی ، فردای بهتری را برای خود ترسیم کنند . لذا در جهت نیل به این هدف مساله توسعه پایدار سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است . سیستم های پایدار به نحوی طراحی و م دیریت می شوند تا بتوانند کام ً لا اهداف جامعه را در حال حاضر و آینده، در حالی که هماهنگی اکولوژیکی و محیط زیست ی و هیدرولوژیکی آنها را نیز حفظ می کنند، برآورده کنند . عوامل اصلی توسعه پایدار منابع طبیعی ، مالی و نیروی انسانی است . از آنجا که آب دارای ارزش های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در هم پیچیده و در برخی موارد با اثرات متقابل نسبت به یکدیگر است، در دستیابی به توسعه پایدار نقش اساسی ایفا می کند. علی رغم مشخص شدن اهمیت در نظر گرفتن توسعه پایدار ، هنوز نحوه کمی کردن پایداری برای در نظر گرفتن آن در تصمیم گیری ها شیوه کاربردی به خود نگرفته است و غالبًا در حد توصیفی و در حد در نظر گرفتن کلیات مطرح می شود. از این رو کمی کردن این مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تلاش های بسیاری برای نیل به آن صورت گرفته است . شاخص های کلان مدیریت پایدار منابع آب ملاحظات اکوسیستمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی را در برمی گیرند. در این مقاله پس از معرفی توسعه پایدار و بررسی نقش مدیریت منابع آب در توسعه پایدار، مروری بررویکردهای موجود در تحلیل کمی پایداری طرح های توسعه منابع آب انجام می گیرد. سپس دو روش جدو لهای ورودی خروجی 1 و نیز ارزیابی چرخه حیات به اختصار شرح داده می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چینه نگاری زیستی تریاس زیرین در برش سیبستان (البرز مرکزی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چینه نگاری زیستی تریاس زیرین در برش سیبستان (البرز مرکزی) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چینه نگاری زیستی تریاس زیرین در برش سیبستان (البرز مرکزی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چینه نگاری زیستی تریاس زیرین در برش سیبستان (البرز مرکزی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چینه نگاری زیستی تریاس زیرین در برش سیبستان (البرز مرکزی) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
نوش آفرین حقیقت – کارشناس چینه –فسیل سازمان زمین شناسی، مرکز شیراز
بهاء الدین حمدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:
برش سیبستان در 3 کیلومتری جنوب باختری روستای سیبستان (شمال باختر تهران ) قرار دارد . جهت تعیین مرز دقیق پرمین – تریاس از نهشته های بالایی سازند نسن و همچنین نهشته های پایینی سازند الیکا نمونه برداری انجام شد . در این برش سازند نس ن توسط طبقات آربناتی سازند الیکا به دیرینگی تریاس زیرین Grisbachian بصورت ناپیوسته هم شیب پوشیده م ی شود. بر اساس مطالعات فسیل شناسی بر روی برش موردمطالعه تعداد 14 جنس و گونه و 1 زیرگونه از کنودونت ها شناسایی گردید. همچنین مطابق با بیوزوناسیون جهانی کنودو نت ها, 2 بیوزون آنودونتی که معرف سن گریسباخین جهت نهشته های سازند الیکا می باشد در این برش تشخیص داده شده است 1- Isarcicella isarcica- Biozone 2- Pachycladina Symmetrica- P.oblique- Assemblage zone. افزون بر بیوزون های کنودونتی 1 بیوزون نیز بر اساس روزن بران در سازند نسن به دیرینگی میدین؟ جلفین تشخیص داده شده است. 1- Paraglobivalvulina mira- Ichtyolaria Assemblage zone.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
حسین طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران،گروه مهندسی نفت
ضامن پریسوز –
بهمن سلیمانی –

چکیده:
سازندهای گورپی و پابده درزاگرس درتاقدیس خویز تنگ تکاب دارای رخنمون می باشند لیتولوژی عمده آنها مارن و آهکهای رسی است بررسی نوسانات عناصر مختلف دراین بخش نشانگر افزایش درمقدار SiO2, Al2O3وMgO,Fe2O3 (K2O+Na2O) و کاهش درمقدار CaO و عناصرMn ,Cl ,Ga ,Y ,Ba ,Ce ,Ni) ازقاعده به سمت راس است مطالعه ژئوشیمایی هردو سازند نشانگر رابطه خطی بین SiO2 با Fe2O3 Al2O3 و عناصری چون Cr ، Cs ، La Ga همچنین نشانگر یک روند معکوسMnO ، TiO2 ، K2O ، Na2O ، SO3 و CaOو عناصری چون Ba ، Pb ، Zn ، Cl است براساس مطالعات ژئوشیمیایی شرایط نیمه احیایی فاقد سولفید برای هردوسازند بدست آمده است براساس مقدار منیزیم یک پیشروی همراه با افزایش دما درانتهای کرتاسه و یک پسروی همراه با کاهش دما درابتدای ترشیری نتیجه میگردد براساس نسبت عناصر مختلف مرز ژئوشیمیایی کرتاسه – ترشیری این دوسازند مشخص شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل شبكه ها و تطابق در گراف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل شبكه ها و تطابق در گراف دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل شبكه ها و تطابق در گراف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل شبكه ها و تطابق در گراف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل شبكه ها و تطابق در گراف :

فایل شبكه ها و تطابق در گراف

عنوان صفحه

مقدمه

فصل 1

شبكه ها

1-1 شارش ها

1-2 برش ها

1-3 قضیه شارش ماكزیمم – برش مینیمم

1-4 قضیه منجر

فصل 2

تطابق ها

2-1 انطباق ها

2-2 تطابق ها و پوشش ها در گراف های دو بخش

2-3 تطابق كامل

2-4 مسأله تخصبص شغل

منابع

منابع

1) ریاضیات گسسته و تركیباتی ، مؤلف: رالف پ. گریمالدی

ترجمه: دكتر محمد علی رضوانی و دكتر بیژن شمس

انتشارات فاطمی

2) درآمدی بر نظریه گراف، مؤلف: ربین ج. ویلسون

ترجمه: دكتر جعفر بی آزار

انتشارات دانشگاه گیلان

3) نظریه گراف و كاربردهای آن، مؤلفین: جی.ای.باندی و یو.اس.ار.مورتی

ترجمه : حمید ضرابی زاده

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دمای شعله و اگزرژی سوخت های گازوئیل و بیودیزل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دمای شعله و اگزرژی سوخت های گازوئیل و بیودیزل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دمای شعله و اگزرژی سوخت های گازوئیل و بیودیزل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دمای شعله و اگزرژی سوخت های گازوئیل و بیودیزل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه دمای شعله و اگزرژی سوخت های گازوئیل و بیودیزل :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
علیرضا نورپو – دانشیار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تهران
آزاده پهلوانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه تهران

چکیده:
مسئله مهمی که امروزه فکر بسیاری ازدانشمندان را به خود درگیرکرده است استفاده انرژی وحفظ محیط زیست به طور همزمان است استفاده ازسوختهای فسیلی گرچه نیاز بشر را تاحدمطلوبی تامین می کند اما باعث آلوده شدن محیط زیست وتولید گازهای گلخانه ای شده ازطرفی سوختهایی نظیر سوخت بیودیزل یا همان متیل استر به عنوان سوخت پاک معرفی میشود که دوستدارمحیط زیست است و ازمنابع تجدید پذیرمی باشد دراین مقاله میزان اگزرژی دوسوخت بیودیزل و گازوئیل محاسبه و الودگی حاصل ازسوختن که یکی ازعوامل مهم و اساسی درانتخاب سوخت و طراحی سیستم احتراق می باشد با استفادها زنرم افزار EESمورد مطالعه قرارگرفته است بااستفاده ازبرنامه نوشته شده که حدود یکهزار سطر می باشد بنابه میزان دمای شعله میتوان میزان الودگی تولیدی را تعیین نمود روشهای مخلتفی برای کاهش الودگی های ناشی ازسوختن به خصوص اکسیدهای نیتروژن موجود است که یکی ازروشها ک اهش دما شعله می باشد دمای گازهای خروجی واگزرژی گازوئیل وبیودیزل به ترتیب K ;2386 T و K ;2361 T ( kJ/kg 39118 و kJ/kg 38347 بدست آمد ولذابانتایج حاصل استفاده ازبیودیزل بجای گازوئیل توصیه میشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرات انتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی برامنیت غذایی طیور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثرات انتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی برامنیت غذایی طیور دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات انتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی برامنیت غذایی طیور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثرات انتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی برامنیت غذایی طیور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرات انتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی برامنیت غذایی طیور :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

ثمین شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فاطمه مهماندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
وحید لقمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

امروزه بقایای انتی بیوتیکی و افت کشها در بافتهای خوراکی طیور و انتقال آنها به بدن مصرف کنندگان مسبب عوارضی نظیر سرطان زایی و و اکنشهای الرژیک گردیده است در کل طیور به دو روش مستقیم و غیرمستقیم درمعرض مواد شیمیایی قرار می گیرند که این الودگی ها به ترتیب توسط انتی بیوتیکها و افت کشها ایجاد می شود این مواد بصورت مستقیم و یا متابولیتهای آنها به داخل بافتهای طیور مانند گوشت و چربی، جگر و تخم مرغ وارد می شوند و بسته به ویژگیهای آن مانند اندازه و PKa در بافتهای خاص رسوب می نماید دو جنبه اصلی ارزیابی امنیت غذایی طیورکمیت ومقار سمیت این موادباقی ماندهمی باشد دوز یک ترکیب خاص که اثر شدیدی در ازمایشات نداشته باشد به عنوان سطح اثر غیرقابل مشاهده یا NOEL معرفی شده و برای تعیین تولرانس حداکثر غلظت امن ماده شیمیایی در غذا و فاکتور امنیت طیور به کار می رود فاکتور امنیت 100 برای مواد با تاریخچه طولانی مانند تتراسایکین و 1000 برای مواد شیمیایی جدید استفاده می شود و بصورت برچسبهایی بربسته بندی طیور مشخص می شوند دامپزشکان مدت زمانی که 50 درصد غلظت اولیه ماده شیمیایی از بدن طیور خارج شود را نیمه عمر حذف می نامند و معتقدند که پس از گذشت پنج نیمه عمر حذف غلظت این موادباقی مانده در بافتها کمتر از تولرانس تعیین شده می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

مهدی فرهادخانی – پژوهشگاه نیرو
مرتضی شعبانزاده – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

از آنجایی که صنعت برق، صنعتی تکنولوژی محورمی باشد، مدیریت تجهیزات و ادوات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تجهیزات و ادوات شبکه بر ق غالباً دارای هزینه های بالایی م یباشند و بدلیل ارتباط و یکپارچگی سیستم و شبکه برق، عملکرد نامناسب یکی از تجهیزات ممکن است منجر به تحمیل هزینه های فراوانی به شرکتهای توزیع برق و همچنین مشترکین شود. در این راستا شرکتهای توزیع میبایست تمهیداتی را در خصوص استفاده مناسب ازتجهیزات شبکه تحت پوشش خود از منظر کاهش هزینه های تحمیلی حاصل از تعمیر و نگهداری آنها و یا نوسازی و حتی از رده خار جسازی این تجهیزات مدنظر قرار دهند که این امرمستلزم طراحی و تدوین و پیاده سازی سیست م های مدیریت مناسب جهت خرید، نگهدار ی وتعمیرات و نوسازی یا از رده خار ج سازی تجهیزات توزیع برق می باشد . از طرفی به منظور پیشبرد فرآیند تجدید ساختا ر صنعت برق در طول دوره گذار باید بستر مناسب برای جذب سرمای ه گذاری خصوصی و اطمینان از عملکرد صحیح شرکتهای تازه وارد به این صنعت مهیا گردد. همچنین می بایست تقاضای بلندمدت سیستم برق و تجهیزات مورد نیاز برای پاسخگویی به این تقاضا مورد ملاحظه قرار گیرد.در این مطالعه تلاش می شود نقش مدیریت دارایی 1 در تحقق اهداف دولت برای تجدید ساختار صنعت برق و حرکت به سمت بازار رقابتی در بخش توزیع برق نشان داده شود و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اجرای سیستم مدیریت دارایی در شرکتهای توزیع برق تشریح گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر آلودگیهای غیر متمرکز بر میزان وانادیم محیط زیست در منطقه دوست بیگلو (استان اردبیل، شمال مشگین شهر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر آلودگیهای غیر متمرکز بر میزان وانادیم محیط زیست در منطقه دوست بیگلو (استان اردبیل، شمال مشگین شهر) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر آلودگیهای غیر متمرکز بر میزان وانادیم محیط زیست در منطقه دوست بیگلو (استان اردبیل، شمال مشگین شهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر آلودگیهای غیر متمرکز بر میزان وانادیم محیط زیست در منطقه دوست بیگلو (استان اردبیل، شمال مشگین شهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر آلودگیهای غیر متمرکز بر میزان وانادیم محیط زیست در منطقه دوست بیگلو (استان اردبیل، شمال مشگین شهر) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

رضا طلائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، بخش تحقیقات حفاظت و آبخیزداری، اردبیل
حمید رضا پیروان – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران
فرزانه عظیمی مطعم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل

چکیده:

آلودگی خاک به عنصر وانادیم یک مشکل جدی زیست محیطی بوده و مصرف وانادیم از خاک آلوده توسط گیاه و ورود بیش از حد استاندارد آن به آب سطحی و زیر زمینی میتواند باعث بروز برخی بیماریها از جمله مسمومیت و حتی مرگ در انسانها شود. از آنجا که زون قره داغ طارم بعنوان یک زون متالوژن مطرح بوده و بخشی از آذربایجان را نیز در بر می – گیرد و در برخی از مناطق آن نیز فعالیتهای معدنی وسیعی انجام گرفته و در حال انجام نیز میباشد. پایه اصلی منطقه مورد مطالعه از سنگهای آذرین ائوسن تا الیگوسن ساخته شده است. مهمترین انواع این سنگ ها عبارتند از : آندزیت، داسیت، بازالت و توفها. این واحدهای سنگی تحت تاثیر نیمه نفوذیهای کوارتز مونزودیوریتی اولیگوسن قرار گرفته و ضمن کانهزایی دگرسانیهای آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک، فیلیک و سیلیسی وسیعی را بوجود آوردهاند. جهت بررسی میزانتمرکز عنصر وانادیم تعداد 110 نمونه خاک سطحی جمع آوری و بعد از آنالیز به روش ICP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقایسه مقادیر با استانداردهای جهانی عنصر و زمینته محلی در خاکها نشان میدهد که در افقهای سطحی خاکهای روی این گروه از سنگها و زونهای آلتره آنها به شدت تمرکز یافته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مطالعه مقالات دانشگاه علم و صنعت در سال 2010 و تحلیل استنادی آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مطالعه مقالات دانشگاه علم و صنعت در سال 2010 و تحلیل استنادی آن دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مطالعه مقالات دانشگاه علم و صنعت در سال 2010 و تحلیل استنادی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی و مطالعه مقالات دانشگاه علم و صنعت در سال 2010 و تحلیل استنادی آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و مطالعه مقالات دانشگاه علم و صنعت در سال 2010 و تحلیل استنادی آن :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف: علم سنجی به عنوان یکی از روشهای ارزشیابی مطرح است و در آن مجموعه فعالیتهای علمی مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی تولیدات علمی گستره وسیعی را در بر میگیرد که البته تعیین تعداد انتشار مقالات یکی از شاخصهای مهم و تاثیر گذار در این زمینه است. هدف از این تحقیق تحلیل استنادی وضعیت تولید مقالات دانشگاه علم و صنعت و کشف ارتباط بین استنادهای پایگاه های اطلاعاتی است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و از نوع مطالعات تحلیلی بوده که با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است. منبع گردآوری داده ها پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس (Scopus (است و برای تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی استفاده شده است. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که با توجه به میانه که یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی است، میتوان این طور نتیجه گرفت که میانه مقالات این سه پایگاه که گوگل اسکالر با بیشترین میانه (5,7 (و میانگین ( 05,12 (و گوگل بوک با کمترین میانه (1 (و میانگین (72,0 (مورد استناد قرار گرفته اند.نتیجهگیری: در کشور ما تولید علم یکی از فعالیتهای مهم دانشگاههای کشور بوده بهطوریکه در سالهای اخیر شاخص مقالات از رشد خوبی برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده میتوان گفت با استفاده از شاخص ها، مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس رشد خوبی داشته است. برای تحلیل این پژوهش از ضریب همبستگی که ارتباط دو م تغیر را نشان میدهد استفاده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید