مقاله بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
حمید لسانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با اعمال منابع توان راکتیو، یعنی خازن های موازی و یا کنترل کننده های سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS) در مکان مناسب می توان سطح بارگیری و در نتیجه حاشیه پایداری ولتاژ سیستم را به طور موثری بهبود داد. هدف این مقاله مطالعه تاثیرات UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی در سیستم های قدرت است. برای این مطالعه از روش پخش بار تداومی برای محاسبه نقطه بارگذاری حداکثر و حاشیه مگاوات متناظر با آن استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار PSAT، مکان مناسب این کنترل کننده بر روی سیستم تست 14 باسه IEEE تعیین می شود. نتایج نشان میدهد کهUPFCبه طور موثری حاشبه بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت را افزایش می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
محمودرضا عبدی – دانشیاروعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی انتظاری ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشدخاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
دراین تحقیق کائولینیت به عنوان خاک ریزدانه و ماس رسدار بامقادیر0/5 0/3 0/1 0/05 درصد الیاف پلی پروپیلن با رطوبت های بهینه مخلوط و مورد آزمایش سه محوری قرارگرفته اند بدین منظور ازدوسری نمونه با قطر38وارتفاع 80میلیمتر نمونه های کوچک و قطر50وارتفاع 100میلیمتر نمونه های بزرگ استفاده شده است نتایج ازمایشهای تراکم نشان میدهد که باتغییر درصد الیاف تغییر محسوسی دررطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر مخلوطهای هردوخاک حاصل نمی شود همچنین افزایش ابعادنمونه ها تاثیر چندانی درحداکثر تنش تفاضلی درزمان شکست نمونههای کائولینیت و ماسه رس دار نداشته و کرنش گسخیتگی نمونه ها درهردونوع خاک قدری کاهش یافته است نمونه های بزرگتر پس ازشکست افت مقاومت بیشتری به نمایش گذاشته اند افزودن الیاف باعث افزایش زاویه اصطکاک داخلی کلیه مخلوط ها شده لیکن این افزایش درنمونه های کوچکتر بیشتر می باشد با افزودن درصد الیاف درهردونوع خاک همواره کرنش گسیختگی و مقاومت فشاری نمونه ها افزایش یافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

لزوم تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامیایران از دیدگاه اقتصاد مقاومتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 لزوم تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامیایران از دیدگاه اقتصاد مقاومتی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد لزوم تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامیایران از دیدگاه اقتصاد مقاومتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي لزوم تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامیایران از دیدگاه اقتصاد مقاومتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن لزوم تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامیایران از دیدگاه اقتصاد مقاومتی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت ،حسابداري ، علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه مفهوم دیپلماسی اقتصادی با توجه به گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روز افزون بین کشورهای مختلف مفهومی پرکاربرد در عرصه اقتصاد بین الملل به شمار میرود. از طرف دیگر گفتمان اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر ودر سال های آتی، اقتصاد مقاومتی خواهد بود. این گفتمان از دیدگاه دیپلماسی اقتصادی را میتوان نگاه درون زا و برون نگر به اقتصاد کشور دانست. به عبارت دیگر در پیش گرفتن رویکرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات از طریق تقویت تولید داخلی در وضعیت کنونی کشور تنها با یک دیپلماسی اقتصادی فعال به نتیجه خواهد رسید. در این تحقیق به روش کتابخانهای بهگردآوری منابع دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. نتیجه این که دیپلماسی اقتصاد مقاومتی که از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استنباط میشود درصدد برطرف نمودن چالشهای پیش روی دیپلماسی اقتصادی است و میتواند با راهبردهای بازدارندگی از بروز شوکهای مخرب برونزای خارجی )تحریم، شوکهای قیمتی نفتی و …( جلوگیری به عمل آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Hybrid Bionanocomposite of Starch/ PVA/ Starch Nanocrystals/ Na+درMMT: Preparation and Characterization

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Hybrid Bionanocomposite of Starch/ PVA/ Starch Nanocrystals/ Na+درMMT: Preparation and Characterization دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Hybrid Bionanocomposite of Starch/ PVA/ Starch Nanocrystals/ Na+درMMT: Preparation and Characterization  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Hybrid Bionanocomposite of Starch/ PVA/ Starch Nanocrystals/ Na+درMMT: Preparation and Characterization،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Hybrid Bionanocomposite of Starch/ PVA/ Starch Nanocrystals/ Na+درMMT: Preparation and Characterization :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : يازدهمين سمينار بين المللي علوم و تکنولوژي پليمر

تعداد صفحات : 2

چکیده مقاله:

Bionanocomposite were obtained via dispersion of starch nanocrystals (SNCs) and sodium montmorillonite (Na+-MMT) exfoliated nano-platelets in a starch based matrix. However starch used in a wide range of application, the poor barrier properties and weak mechanical strength hinders the use of this material as films for food packaging. Blending has been recognized as an important strategy to improve the mechanical properties of the starch films. In this work, a new type of starch-based nanocomposites containing starch, PVA, SNCs and Na+-MMT were prepared and characterized. The size of synthesized starch nanocrystals were measured by Dynamic Light Scattering (DLS). The mechanical and thermal properties of nanocomposites were investigated by using tensile test and Thermogravimetric Analysis (TGA). These analysis showed that the best properties of the nanocomposites obtained when using 3 wt% nanofillers in hybrid form

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل غیر خطی پل ها با استفاده ازترکیب سیستم های جداساز لرزه ای الاستومری و لغزنده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل غیر خطی پل ها با استفاده ازترکیب سیستم های جداساز لرزه ای الاستومری و لغزنده دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل غیر خطی پل ها با استفاده ازترکیب سیستم های جداساز لرزه ای الاستومری و لغزنده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل غیر خطی پل ها با استفاده ازترکیب سیستم های جداساز لرزه ای الاستومری و لغزنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل غیر خطی پل ها با استفاده ازترکیب سیستم های جداساز لرزه ای الاستومری و لغزنده :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

درهنگام بروز سوانح طبیعی پل ها جزو المان های سازه ای هستند که دراثرزلزله نمی تواند مانند آنچه ازاول طراحی شده بودند رفتار کند و درنتیجه خطراتی درآن به علت کاهش ایمنی و قابلیت اعتماد به وجود خواهد آمد سلامت سازه ای شامل بررسی مستمر عملکرد و پاسخ سازه و سپس استفاده ازالگوریتم مناسب برای تشخیص محل اسیب دیده و بزرگای اسیب می باشد بیشتر سیستم هایی که امروزه به کارمی روند یا شامل نشیمن های الاستومری هستند و یا نشیمن های لغزان به کارگرفته شدها ند ترکیب جداسازه ها با نام سیستم های هایبریدی معرفی شده اند دراین مقاله سعی شده پل پنج دهانه را به عنوان نمونه تحقیقاتی انتخاب کرده و آن رادرنرم افزار OpenSees مدلسازی نموده و به بررسی ترکیب جداسازه های الاستمری و لغزان درنمونه معرفی شده با شرایط موجود مورد ارزیابی قرارگیرد درنهایت با توجه به نتایج حاصله همه عوامل بستگی به ارایش نشیمن ها درتکیه گاه ها دارد به این دلیل که سیستم لغزنده درارتعاشات ضعیف عکس العمل مناسبی ازخود نشان داده و نشیمن های الاستومری حالت برگشت پذیری را برای آنها فراهم می کنند و درحالیکه درارتعاشات بزرگ مانند زلزله لاموپریتا سیستم لغزنده دچار تسلیم شده و باقی نیروی جذب توسط سیستم الاستومر جذب میشود درغیر این صورت هم ازلحاظ اقتصادی و هم ازلحاظ عملکردی سیستم پل دچار آسیب های شدید میگردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بازاریابی اجتماعی و کاربردهای آن درحوزه های گوناگون: مطالعه ای مروری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بازاریابی اجتماعی و کاربردهای آن درحوزه های گوناگون: مطالعه ای مروری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازاریابی اجتماعی و کاربردهای آن درحوزه های گوناگون: مطالعه ای مروری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازاریابی اجتماعی و کاربردهای آن درحوزه های گوناگون: مطالعه ای مروری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازاریابی اجتماعی و کاربردهای آن درحوزه های گوناگون: مطالعه ای مروری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش سراسري مباحث کليدي در علوم مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد بااستفاده ازفنون بازاریابی تجاری اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد هدف ازآن پیشبرد اهداف اجتماعی و رفاهی و ارتقا میزان رفاه مشتری و جامعه است که به همین منظور بسیار موردتوجه قرارگرفته دراین پژوهش سعی شده است تاباکمک یک رویکرد بنیادین و مفهومی به حوزه بازاریابی اجتماعی نگریسته شود به عبارت دیگر دانش بازاریابی اجتماعی ازدید فلسفی موردبررسی قرارگیرد تا روشها مفروضات و مفاهیم آن شناسایی شوند و مسیر رشد و توسعه هرچه بیشتر آن فراهم گردد همچنین تلاشی جدی درجهت شناسایی بهتر و کاملتر کاربردهای آن درحوزه های مختلف علمی و عملی صورت گرفت تا بامروری برپیشینه تحقیق کاربردهای پیشین و نوین آن بهتر شناسانده شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد، گروه آبیاری زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران (ج
روح الله مختاران – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور شاراب
زینب نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگ

چکیده:

در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک منابع آب به طور فرآیندهای در حال کمیاب شدن است و همین امر طراحان را واداشته است که در اندیشه فراهم کردن منابع آب جدید باشند. هرگاه آب با کیفیت خوب کمیاب باشد، آب با کیفیت پایین مورد توجه قرار میگیرد. در مناطقی که شرایط خاک و آب تحتالارضی برای تغذیه مصنوعی سفره آب از طریق نفوذ تدریجی پسآب اولیه مناسب باشد، میتوان پسآب را از طریق حرکت آن در خاک تصفیه نمود. این نوع تصفیه را تصفیه آبی خاکی (SAT) می نامند سیستم SAT ضمن آنکه سیستم پیشرفتهای است، معذالک ضرورتًا دارای تکنولوژی ساده ای میباشد.حوضچه های نفوذپذیری در سیستم SAT باید در خاکهای کاملا نفوذپذیر قرار گیرند تا میزان و سرعت نفوذپذیری بالا باشددر این مقاله نتایج و تأثیرات برخی از آزمایشات و تحقیقات که سیستم تصفیه آبی خاکی SAT بر روی کیفیت آب بازیافتی دارند مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج این آزمایشات میتوان چنین بیان کرد که سیستم تصفیه آبیخاکی SAT باعث کاهش مواد جامد معلق و مقدار کل مواد جامد محلول از جریان پسآب وارد شده به سیستم میشود، همچنین سیستم SAT باعث کاهش چشمگیر غلظت ازت (بخصوص ازتی که به صورت آمونیوم میباشد) میشود. سیستم SAT همچنین باعث حذف فسفات، فلور، فلزات و کلیفرمهای مدفوعی از جریان پسآب وارد شده به سیستم میشود. ویروسهای موجود در پسآب وارد شده به حوضچههای نفوذ را میتوان با کلرزنی جریان پسآب به صفر رساند، بالاخره سیستم SAT باعث کاهش قابل توجه غلظت کربن آلی محلول DOC میشود. در نهایت، میتوان به طور قاطع بیان کنیم که سیستم SAT می تواند روشی مؤثر و ارزان در تولید جریان آب بازیافتی مناسب برای مصرف در کشاورزی مناطقی که دارای اراضی و شرایط آبهای مناسب هستند باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش آفرینی فرهنگ و هویت درشکل گیری مسکن سنتی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش آفرینی فرهنگ و هویت درشکل گیری مسکن سنتی ایران دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش آفرینی فرهنگ و هویت درشکل گیری مسکن سنتی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش آفرینی فرهنگ و هویت درشکل گیری مسکن سنتی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش آفرینی فرهنگ و هویت درشکل گیری مسکن سنتی ایران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
حمید ثروت جو – کارشناس ارشدمعماری عضو هیئت علمی اموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه ازاداسلامی واحداندیشه اندیشه ایران
مهتاب ارمغان – کارشناس ارشدمعماری عضو هیئت علمی اموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه ازاداسلامی واحداندیشه اندیشه ایران

چکیده:
بناهای متناسب با فرهنگ وهویت باعث میشوند معماری درهرنقطه ازجهان به عنوان میراث تمدن بشری هردیار اصالت و هویت خاص خود را دارا باشد مسکن به مثابه مولفه اساسی زندگی اجتماعی و اولین نیاز جوامع بشری شکل دهنده هویت فردی و جمعی و نشان دهنده سبک زندگی درجهت فهم کلیت زندگی انسان است فضای که انسان رادربرمیگیرد نحوه زندگی اورا تعیین می کند و برچگونگی شکل گیری رفتاراوتاثیر میگذارد درنتیجه درشکل دهی به هویت و شخصیت اونقش دارد معماری ایران مخصوصا معماری خانه ایرانی درتجلی معنویات دارای چنان قدرتی است که تماما ریشه درپیوند بافرهنگ مردم این سرزمین دارد ازاین روی میتوان مسکن را تجلی هویت معماری ایرانی دانست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي مديريت، اقتصاد و توسعه کسب و کار

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

کارآفرینی استراژیک به عنوان فصل مشترک تحقیقات مدیریت استراتژیک (جستجوی مزیت) و کارآفرینی (جستجوی فرصت) زمینه تحقیقی جدیدی است که هوز اتفاق نظرچندانی در مورد تعریف، ابعاد و عناصر تشکیل دهنده آن وجود ندارد و معدود مدل های مطرح شده دچار محدودیت هایی است. این مقاله با درک ضرورت ارائه شناخت بیشتر کارآفرینی استراتژیک ضمن مرور مطالعات قبلی با تأکید بر شواهد تجربی با محوریت آماده سازی مطالعات و خلاصه ی آن ها در چارچوبی ابتکاری بر مبنای متدولوژی پیکره بندی مدلی مفهومی با هفت پیکره منابع، قابلیت ها، هماهنگ سازی منابع، شبکه ها، فرآیند اکتشاف، فرآیند بهره برداری، مزیت رقابتی و رشد و سایر منافع در قالب ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و اثر مطرح شده است و نتیجه می گیرد که شرکت های در حال ثروت آفرینی پایدار نمی توانند صرفاً برمبنای فعالیت های مرتبط با کارآفرینی یا استراتژی عمل کنند؛ علت این ادعا را می بایست در اعمال فعالیت های محدود به یک حوزه، باعث می شود شرک بتواند فقط از ارزش ها ومزایای مرتبط با حوزه بهره برداری کند؛ بنابراین این نوع عملکردها تنها به ثروت آفرینی کوتاه مدت منجر می شود، درنیتجه موفقیت مدیران وابسته به انجام فعالیت ها و ایجاد تعادل میان حوزه های هفت گانه ی مطرح شده است. شناخت این مفهوم م یتواند سرآغازی برای انجام مطالعات آینده نظیر شناسایی اجزا و عناصر آن، گامی مهم در این حوزه است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه مدل های تعالی سازمانی منجر به ایجاد لیستی از نقاط قوت و نواحی قابل بهبود شده اند. تکنولوژی به عنوان یکی از منابع مهم در اختیار سازمان ها،همواره در مرکز توجه مدل های تعالی قرار داشته و معیارهای مناسبی برای ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک بنگاه ها تعریف شده است. پژوهش حاضر، به بررسی آثار بهبود ابزارهای مدیریت تکنولوژی بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های متقاضی دریافت جایزه ملی کیفیت ایران( INQA) بین سال 1387 تا 1393 می پردازد. لذا روند امتیازهای اکتسابی 44 بنگاه متقاضی در معیارها و زیرمعیارهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و همبستگی و میزان تاثیر آنها بر نتایج کلیدی عملکرد، تعیین شده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین بهبود ابزارهای مدیریت تکنولوژی و بهبود نتایج کلیدی عملکرد، ضریب همبستگی بین متغیر ها را برابر با 0.602 نشان داده است که نشان گر رابطه خوب مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید