ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه در فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه در فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه در فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه در فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه در فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه در مرحله امکان‌سنجی سناریوها که در آن یک سناریو از بین چندین سناریو انتخاب می‌شود، یکی از روش‌های معمول ارزیابی، بررسی سناریوها از لحاظ اقتصادی یا همان ارزیابی اقتصادی است. در ارزیابی اقتصادی، متغیرهای گوناگون هزینه و فایده بین سنارویهای مختلف بررسی می‌‌شوند که با توجه به مقادیر محاسبه شده این متغیرها، یک سناریو به عنوان سناریوی برتر انتخاب می‌شود. در بین ارزیابی اقتصادی انجام شده در وادی علم حمل و نقل تاکنون، متغیرهای مختلفی مدنظر قرار گرفته‌اند. در این مقاله به بررسی و مقایسه متغیرهای در نظر گرفته شده در چند پروژه انجام شده در ایران و یکی از آیین‌نامه‌های ارزیابی اقتصادی دنیا و دو نرم‌افزار ارزیابی اقتصادی پرداخته می‌شود. با توجه به یافته‌های این مقاله‌،دیده می‌شود که تعدادی از متغیرها در ارزیابی‌های اقتصادی انجام شده در ایران در نظر گرفته نمی‌شود که می‌توان آن‌ها را با دسترسی آسان‌تر به اطلاعات مراکز معتبر کشوری محاسبه کرد و تعدادی دیگر را با انجام تحقیقات در زمینه روش محاسبه آن در ایران، به دست آورد. این مقاله چگونگی حرکت ازتحلیل‌های هزینه – فایده پروژه‌های حمل ونقل انبوه شهری از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته را روشن می‌نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر کاربرد )1در MCP در1 متیل سیکلو پروپن( در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر کاربرد )1در MCP در1 متیل سیکلو پروپن( در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر کاربرد )1در MCP در1 متیل سیکلو پروپن( در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر کاربرد )1در MCP در1 متیل سیکلو پروپن( در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر کاربرد )1در MCP در1 متیل سیکلو پروپن( در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
علی محمدی ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایر
سمیه السادات مهرزاد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایر
فرزاد گودرزی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان بخش فنی و مهندسی کشاورزی، هم

چکیده:
گوجه فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم ایران است. تقریباً 33 درصد محصول تولیدی در فاصله برداشت تا مصرف از بین می رود. در این مطالعه از غلظت های مختلف محلول 1- متیل سیکلو پروپن جهت بهبود خصوصیاتکیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا که در مرحله شکستگی رنگ برداشت شده بود، استفاده شد. بر اساس نتایج، محلول متیل سیکلو پروپن قادر به ایجاد تاخیر در نرم و قرمز شدن بافت میوه بود. میزان تغییرات این پارامترها بهغلظت محلول متیل سیکلو پروپن و زمان تماس میوه با گاز مورد نظر بستگی داشت. با کاربرد متیل سیکلو پروپن با غلظت مساوی و یا بیش از 0/7میکرو لیتر در لیتر و زمان تماس 22 ساعت، تاخیری 11 تا 11 روزه در روند رسیدگی گوجه فرنگی ها ایجاد شد. تیمار 1/35میکرو لیتر در لیتر اگر چه در کنترل و به تعویق انداختن رسیدگی میوه کاملاً موفق بود، اما به دلیل ایجاد عدم یکنواختی در رنگ قرمز گوجه فرنگی پس از رسیدن کامل، باعث کاهش مطلوبیت و بازار پسندی محصول شده و نمی تواند قابل توصیه باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده؛ مطالعه موردی شهرتهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده؛ مطالعه موردی شهرتهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده؛ مطالعه موردی شهرتهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده؛ مطالعه موردی شهرتهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده؛ مطالعه موردی شهرتهران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
سعید شرافتی‌پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف
احسان ابریشمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست دانشگاه تربیت مدرس
نوید ندیمی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
سیاست‌گذاران حمل و نقل به دنبال راهکارهایی برای کاهش و کنترل تراکم تردد در شهرهای بزرگ هستند. قیمت‌گذاری شبکه معابر ومحدوده‌های با تردد زیاد یکی از این سیاست‌ها به شمار می‌رود. شناخت رفتار سفرکنندگان تحت تأثیر این سیاست‌گذاری می‌تواند به تصمیم‌گیران برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کاراتر کمک کند. این مطالعه با هدف بررسی رفتار سفرکنندگان در شهر تهران نسبت به قیمت‌گذاری محدوده طرح زوج فرد در بازه‌های زمانی مختلف انجام پذیرفته است. در این رفتار سنجی از پرسشنامه‌‌ای که براساس رجحان بیان شده و براساس اصول طراحی آزمایش تنظسیم شده برای دریافت نظرات سفرکنندگان استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با قیمت‌گذاری این محدوده نزدیک 40 درصد افراد از سیستم‌های همگانی به عنوان جایگزین وسیله نقلیه شخصی خود استفاده خواهند کرد. هم‌چنین اهداف سفر اجباری بیشترین تمایل با به استفاده از سیستم‌های همگانی برای هدفهای کاری و تاکسی برای سفرهای تحصیلی دارند. 60 درصد جوانان در این سیاست‌گذاری از وسیله نقلیه شخصی با تغییر ساعت یا تاکسی استفاده خواهند کرد. 50 دصد افراد در سنین میانسالی که عمدتاً شاغلین را شامل می‌شود تمایل به استفاده از سیستم‌های همگانی دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Automatic Extraction of Positive Cells in Pathology images of Meningioma Based on the Maximal Entropy Principle and HSV Color Space

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Automatic Extraction of Positive Cells in Pathology images of Meningioma Based on the Maximal Entropy Principle and HSV Color Space دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Automatic Extraction of Positive Cells in Pathology images of Meningioma Based on the Maximal Entropy Principle and HSV Color Space  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Automatic Extraction of Positive Cells in Pathology images of Meningioma Based on the Maximal Entropy Principle and HSV Color Space،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Automatic Extraction of Positive Cells in Pathology images of Meningioma Based on the Maximal Entropy Principle and HSV Color Space :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

Vahid Anari – Islamic Azad University Khoramabad Branch
Rasoul Amirfattahi – Digital Signal Processing Research Lab., Department of Electrical and Computer Engineering, Isfehan
Parvin Mahzouni – 3Isfehan University of Medical Science, Isfahan, Iran

چکیده:

This paper describes a computer-aided system for analyzing immunohistochemically stained meningioma cancer cell images. Accurate segmentation of cells in such images plays a critical role in diagnosing diffrent type of meningioma cancer. The method presented to automatically extract the positive cells in meninigioma tumor immunohistochemical pathology images based on HSV color space. First, according to distribution rules of positive cells in the HSV color space, it uses the component H, S and V as threshold conditions and leverages the maximal entropy principle to build a model to segment and extract positive cells. Experimental results shows that proposed algorithm can be used by pathologist to detection reliable quantitatively analyze the parameter of tumor cells and over come to disadvantages of the traditional approach

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اهمیت صمغ زانتان درصنایع غذایی وبهینه سازی تولید آن به وسیله رشد زانتوموناس کمپستریس برروی ملاس چغندرقند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اهمیت صمغ زانتان درصنایع غذایی وبهینه سازی تولید آن به وسیله رشد زانتوموناس کمپستریس برروی ملاس چغندرقند دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اهمیت صمغ زانتان درصنایع غذایی وبهینه سازی تولید آن به وسیله رشد زانتوموناس کمپستریس برروی ملاس چغندرقند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اهمیت صمغ زانتان درصنایع غذایی وبهینه سازی تولید آن به وسیله رشد زانتوموناس کمپستریس برروی ملاس چغندرقند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اهمیت صمغ زانتان درصنایع غذایی وبهینه سازی تولید آن به وسیله رشد زانتوموناس کمپستریس برروی ملاس چغندرقند :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

صمغ زانتان یک اگزوپلی ساکارید محلول درآب است این صمغ درصنعت ازمنابع کربن با استفاده ازتخمیر ازباکتریهای گرم منفی زانتوموناس کمپستریس تولید میشود تولید صمغ زانتان توسط باکتری XanthomonascampestrisATCC1395بااستفاده ازملاس چغندرقند به عنوان منبع کربن موردمطالعه قرارگرفت افزودن K2HPO4 به محیط اثرمثبت قابل توجهی درتولید صمغ زانتان و تولید زیست توده داشت محیط کشت پس ازآن باتوجه به ملاس غلظت pH K2HPO4اولیه بهینه سازی شده است حداکثر صمغ زانتان G/153 پس از24ساعت درg/l175ملاس g/lK2HPO44و در phاولیه خنثی تولید شده است نتایج نشان میدهد که K2HPO4به عنوان یک عامل بافر و همچنین به عنوان یک ماده مغذی برای رشدزانتوموناس کمپستریس عمل می کند ملاس چغندرقند بسترصنعتی مناسبی برای کارخانجات صمغ زانتان بنظر می رسد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی –
سیمین ناصری –
علیرضا مصداقی نیا –
محمدرضا علیزاده فرد –

چکیده:

در این تحقیق کارایی نانوفیلتراسیون (NF) با ستون کربن فعال دانه ای (GAC) و ستون آکنده زدایش با هوا (AC) در حذف کلروفرم (CHCL3) به عنوان شاخص اصلی ترکیبات تری هالومتان (THMs) از منابع آب آشامیدنی مورد مقایسه قرار گرفته است. برای اینکار پایلوت نانوفیلتراسیون با مدول مارپیچی استات سلولز و پلی آمیدن با MWCO معادل 300 تا 600 دالتون و همچنین ستون آکنده کربن فعال و سیستم زدایش با هوا طراحی و راه اندازی گردید. این مطالعه علاوه بر آب دیونیزه، با آب آشامیدنی شهر تهران نیز انجام شد و مقادیر کلروفرم ورودی و خروجی با پایلوتها از طریق نمونه برداری و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) با آشار ساز ربایش الکترونی (ECD) تعیین مقدار گردید. نتایج بدست آمده مشخص ساخت که کارایی حذف کلروفرم برای 300 NF دالتون، 600 NF دالتون، ستون کربن فعال و ستون زدایش با هوا بر حسب شرایط مختلف بهره برداری به ترتیب دامنه ای بین 55/2% تا 87/8%، 78% تا 85% ، 55/1% تا 87/4% و 82/3% تا 97/6% برای آب دیونیزه و 82/5% تا 86/1%، 65/9% تا 72/3% 76/4 تا 85/1% و 75/9 تا 91/2% برای آب آشامیدنی شهر تهران داشته است. با اینکه هر سه پایلوت کارایی قابل قبولی در حذف کلروفرم از منابع آب از خود نشان دادند، ولی در مجموع با در نظر گرفتن شرایط مختلف بهره برداری سهولت کار با سیستم، زمان ماند و دبی آب مورد تصفیه، کارایی نانوفیلتراسیون بسیار بهتر از سیستم های دیگر بوده است. لذا می توان از این روش در حذف ترکیبات تری هالومتان در تصفیه خانه های آب آشامیدنی کشور که مقادیر قابل توجهی از آب را مورد تصفیه قرار می دهند، استفاده نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه متراکم، راهکار پایدار توسعه شهرها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توسعه متراکم، راهکار پایدار توسعه شهرها دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه متراکم، راهکار پایدار توسعه شهرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توسعه متراکم، راهکار پایدار توسعه شهرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه متراکم، راهکار پایدار توسعه شهرها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
بهزاد هاتفی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده معماری، دانشگاه آزاد شبستر،ایران
امیرحسین فرحی نیا – دانش پژوه دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده:
در حال حاضر، رشد جمعیت در کشور به یکی از چالش های شهرسازی و معماری تبدیل شده است. این چالش خود را در قالب افزایش تقاضای مسکن و به تبع آن افزایش قیمت زمین و مسکن، بروز داده است. لذا توسعه شهرها با ساختمان های متراکم جهت پاسخگویی به این رشد جمعیت اجتناب ناپذیر است. اما نکته این است که با چه رویکردی باید به توسعه شهرها بیاندیشیم تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز امروز، به شاخصه های فرهنگی و اجتماعی ایران آسیبی وارد نکند. پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کیفی کتابخانه ای و به شکل تفسیری انجام شده و پس از تفهیم مفاهیم توسعه پایدار، به ارائه راهکاری برای افزایش جمعیت پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که الگوی مناسب برای ساختمانهای متراکم، صرفاً ساختمانهای متراکم چند طبقه کوتاه مرتبه می باشد که طبقات آن صرفاً 4 یا 5 طبقه محدود می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سیستم های انرژی خورشیدی مثل فوتوولاتیک ها حرارتی خورشیدی ونیروی خورشیدی اثرات محیطی شاخصی را در مقایسه با منابع انرژی سنتی فراهم می کند اما به نوعی در توسعه پایدار فعالیت های انسانی مؤثر می باشند . با وجود این برخی اوقات به کارگیری مقایسه ای و مقیاسی باید در مورد توجیهات محیطی منفی پتانسیل نیز صورت گیرد. این مسائل پتانسیل به نظر مانع قدرتمندی را برای انتشار بیشتر ایین سیسیتم ها در مورد برخی از مصرف کنندگان دارد. در غلبه بر این گونه مسائل دیدگاه کلی ارزیابی اثر محیطی قابل ارائه می باشد بنابراین ما تداخلات محیطی پتانسیل را در تنظیم یا آمیلوریته کردن آ نها با نوآوری های تکنولوژیکی و عملکردهای جدید و مناسب در سیستم های نوری آتی به کار می گیریم. تجز یه و تحلیل به نوعی پتانسیل خاصی را بر اساس ساختار محیطی فراهم می آورد که این شامل نمونه متناسب در طول ساخت یا نصب یا فازهای تخریب می باشد که به ویژه در مورد تکنولوژی های خورشیدی مرکزی تغییرات بصری و سر و صدا و انتشارات گازهای گلخانه ای و آلودگی های خاک و آب و مصرف انرژی و حیوادر مرتبط با نیروی کار می تواند اثر خاص را بر روی سایت های آرکولوژیکی بگذارد که بر روی اکوسیستم های حساس نیز اثر گذار بوده و برخی اوقات اثرات اقتصادی اجتماعی مثبت یا منفی را نیز دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
نسیبه تقی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
قادر بایزیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج
مینا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
قدری تأمل درمعماری پایدار و اصول اولیه آن، ما را به معماری بومی و منطقه ای هر منطقه از این سرزمین خواهد رساند، چرا که معماران، در اقلیم های مختلف توانسته اند بهترین ه ماهنگی و تعامل را با محیط ایجاد کنند و با استفاده از محدودیت ها و ا مکانات بستر طرح، بهترین شرایط زیستی را برای کاربران فراهم سازد. با توجه به غنای معماری بومی ایران و اهمیت موضوع پایداری در سال های اخیر به علت بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به بررسی ویژگی های پایداری معماری کاروانسراها در ایران پرداختیم تا با محک زدن توانایی علم گذشته در حل این موضوع بتوانیم در حال و آینده از آن استفاده کنیم. کاروانسراها، مهمانخانه ها و فضاهای تجاری، در طی قرون متمادی گذشته بوده است، از این رو در این پژوهش، ابتدا به تعریف کلی پایداری و نقش آن در معماری رداخته، سپس ویژگی های پایداری را از دیدگاه اقلیمی و دیدگاه معاصر، از طریق روش های کتابخانه ای، بررسی، و آنها را با کاروان سرای سعد السلطنه در قزوین و کاروانسرای کیخسرو و کاروانسرای آوج، و کاروانسرای محمدآباد، که به روش میدانی تحلیل شده مقایسه کرده و با استفاده از روش های آماری، استدلال قیاسی، تفسیر، نشانه یابی و تشخیص، داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و با توجه به نتیجه بدست آمده از این تحقیق، سعی در مشخص کردن الکوهای پایداری در طراحی فضاهای تجاری می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار :

مقاله مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواسدراجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی سبزوار (اسرار) از صفحه 189 تا 195 منتشر شده است.
نام: مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشخوار فکری
مقاله اختلال افسردگی عمده
مقاله اختلال وسواس-اجبار
مقاله اختلال اضطراب فراگیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نشخوار فکری به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد و تداوم اختلال افسردگی عمده مطرح شده است. از این رو، این مطالعه با هدف مقایسه نشخوار فکری و مولفه های آن در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار انجام گردید.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی، تعداد 28 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 28 بیمار مبتلا به اختلال وسواس-اجبار، 28 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی عمده و 28 فرد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس پاسخ نشخواری (RRS) در مورد افراد شرکت کننده اجرا گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره نشخوار فکری افراد مبتلا به اختلال افسردگی عمده، وسواس-اجبار، اضطراب فراگیر و بهنجار به ترتیب برابر با 1338±6236، 1276±6350، 1560±5479 و 1525±4457 بود. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات نشخوار فکری و مولفه های آن در چهار گروه تفاوت معنادار وجود دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که نشخوار فکری هم در جمعیت های بالینی و هم در جمعیت های غیر بالینی اتفاق می افتد و وقوع آن محدود به یک اختلال خاص نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید