مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران شبکه های توزیع برق و مدیریت حوادث در دیسپاچینگ توزیع :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدهادی کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق
بهاره خجسته پور – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق
محمدحسین شریف جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، گروه برق

چکیده:
با توجه به اهمیت نقش انرژی برق در هنگام مقابله با بحران و لزوم آمادگی برای احیای شبکه وتامین شرایط امنیتی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات برق ضرورت تقویت پدافندغیرعامل یا دفاعدر برابر تهاجم بدون استفاده از سلاح، بیش از پیش حساس می شود. با یکپارچه شدن بانکاطلاعات کلیه زیر ساختهای مهم کشور می توان، نسبت به مدیریت زمان و کاهش بحراناقدامات موثری انجام داد. مدیریت بحران درصدد است با برنامه ریزی مناسب، جامعه را برایپیشگیری، آمادگی، امداد و بازسازی مهیا نماید. ارائه این خدمات بصورت جامع ممکن نیست مگراینکه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، پشتیبان مراکز مدیریت باشند. استفاده از فنآوریهایروز و سیستم های رایانه ای از مهمترین مولفه هایی است که امروزه در بحث بحران مورد الزام قرارگرفته است.در این مقاله قابلیتهای ویژه سامانههای اطلاعات جغرافیایی در صنعت برق جهت افزایش سرعتو دقت در دستیابی به اطلاعات و در نتیجه اتخاذ تصمیم در زمان ایجاد بحران و ایمنسازی زیرساخت صنعت برق کشور از طریق مکانیابی مناسب با دید پدافند غیر عامل خواهیم پرداخت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شناسیائی محل های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهر (نمونه موردی: ناحیه پنج منطقه 15 کلانشهر تهران) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مینا قنبری – دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
اصغر عزیزیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه تهران
مژگان فرد صفاری – دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین، ایران
محمد مهدی ضرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده:
امروزه فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد بعنوان یکی از پدیده های واقعی و از نخستین مسائلی است که دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بوده و انسان همواره با آن در ارتباط تنگاتنگ می باشد و همچنین کیفیت و کیمیت فضای سبز در منظر شهری و توسعه روزافزون آن از امور مهم شهر است زیرا که پیامدهای توسعه شهری و معضلات زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و توسعه روزافزون آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است. افزون بر میزان فضاهای سبز و درصد کاربری فضاهای سبز در محیط های شهری چگونگی پراکنش و ارتباطات و اتصالات فضاهای سبز در مناطق مختلف شهر بسیار حائز اهمیت است. توسعه فضای سبز شهری در کلانشهر تهران از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، بطوریکه تعداد پارکها در مقیاس همسایگی، محلی و منطقه ای افزایش یافته است، ولی نکته قابل توجه توزیع و پراکنش نامناسب فضاهای سبز عمومی در سطح شهر تهران است، بدین منظور در این تحقیق با توجه به توزیع نامناسب پارک ها و فضای سبز ناحیه پنج منطقه 15 تهران، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی و روش ارزیابی چندمعیاری (AHP) مکان های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری حاصل گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتعیین اهمیت اثرات زیست محیطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتعیین اهمیت اثرات زیست محیطی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتعیین اهمیت اثرات زیست محیطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتعیین اهمیت اثرات زیست محیطی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درتعیین اهمیت اثرات زیست محیطی :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
امین شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

اهمیت اثرات زیست محیطی به توزیع مکانی اثرات و دریافت کننده ها وابستگی زیادی دارد. انتخاب سطح تحلیل اثرات در فرآیند ارزیابی، تاثیر زیادی بر نتایج دارد، که در ارزیابی زیست محیطی متداول، این ابعاد مکانی نادیده گرفته می شود. در این مقاله روش ارزیابی مکانی اثرات (SIAM) به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) با استفاده از GIS ارائه و بررسی می شود. مبنای روش SIAM این است که اهمیت اثرات زیست محیطی، در کنار دیگر عوامل، به توزیع مکانی اثرات و محیط تاثیر پذیر وابسته است. اطلاعات تهیه شده با استفاده از GIS در مراحل شناسایی و پیش بینی اثرات فرآیندEIAبه کار می رود تا با محاسبه مجموعه ای از شاخص ها، اهمیت اثرات تعیین و ارزیابی گردد. برای هر مولفه زیست محیطی (مانند آلودگی هوا، منابع آب و ;)، شاخص ها بر اساس توزیع مکانی اثرات محاسبه می شوند و تجمیع اثرات مطابق با مقیاس های مشخص تحلیل انجام می شود. با روش SIAM می توان اطلاعات تولید شده در تمامی مراحل EIA را به طور موثری برای ارزیابی اثرات به کار گرفت و با استفاده گسترده تر از GIS به نتایج موثر و مفیدی دست یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

علی کلانتری اسکویی – کارشناس ارشد GIS&RS-GeoInformation – عضو هیئت علمی

چکیده:

هدف مقاله حاضر بیان نحوه طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت اطلاعات مکانی – توصیفی و شناسایی موانع و مشکلات موجود در اجرای آن در سازمانهای درگیر در تامین آب شهری می باشد. منطقه مورد مطالعه کلانشهر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی بوده و سیستم پیاده شده می تواند تامینکننده اهداف تمامی شرکت های آب و فاضلاب کشور باشد . جهت انجام این مطالعه، در ابتدا به شناسایی نیازها پرداخته شد و لایه های اطلاعاتی(مکانی – توصیفی) مشترکین و شبکه آب شناسایی گردیند. برای تهیه لایه مشترکین تمامی کدهای موجود در نقشه های کاغذی به نقشه های 2000 شهری منتقل شدند. اطلاعات توصیفی مشترکین نیز از پرونده های مشترکین و بانک اطلاعات قبلا ایجاد شده در محیط Foxpro DOS استخراج شدند. لایه شبکه انتقال و توزیع آب به فرمت DWG از شرکت آب و فاضلاب اخذ و سپس در محیط GIS آماده استفاده گردید. جهت تهیه داده های توصیفی شبکه (جنس لوله، قطر لوله و;) از مدارک موجود، بازدیدهای میدانی و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استفاده شد. موقعیت شیر فلکه ها نیز با استفاده از GPS برداشت شدند. لایه های تهیه در محیط ArcGIS تلفیق و آماده استفاده کاربرا گردید. نتایج نشان داد که ایجاد یک GIS موفق در امور آب و فاضلاب نیازمند اطلاع رسانی، ایجاد و وضع استانداردها، هماهنگی بین واحدها، تربیت پرسنل متخصص و دسترسی به نقشه های پایه بهنگام می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: 22

نویسنده(ها):

کیانفر پیامنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مهران لشنی زند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
عزیز اله شاه کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در گذشته پردازش شاخصهای پیچیده و زمان بر بودن محاسبات مدلها مشکل زا بود ولی امروزه قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری بطور موثری در ایجاد بانکهای اطلاعاتی انطباق لایه های اطلاعاتی و شبیه سازی سطوح در قالب یک مجموعه شاخص کمک شایانی نموده اند علاوه بر اینها تولید سریع مدل رقومی زمین DEM در ترکیب با داده های ماهواره ای بهنگام فرصتی را برای فرموله کردن هدررفت خاک برحسب شدتش فراهم می کند در نهایت پشتیبانی اطلاعات با صحت و سرعت بالا منجر به تهیه طرحهای بهتر کنترل فرسایش خواهد شد رابطه جهانی فرسایش خاک USLE ارائه شده توسط ویشمایر و اسمیت به رغم داشتن محدودیتهایی هنوز یک روش پذیرفته شده در سراسر جهان است رابطه جهانی فرسایش خاک اصلاح شده RUSLE روشی است که امروزه استفاده فراوانی دارد چرا که آن می تواند در شرایط مختلف حتی در واحدهای منظر با توپوگرافی های پیچیده بکار می رود و می تواند بیش از پیش بوسیله GIS پشتیبانی شود. دراین مقاله یک مطالعه موردی روی مدل RUSLE مبتنی بر GIS دریک موقعیت معدنی در منطقه چگنی خرم آباد صورت گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات آلودگی صوتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات آلودگی صوتی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات آلودگی صوتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات آلودگی صوتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات آلودگی صوتی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سیده الهام یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی صوتی به عنوان احساس نارضایتی به وسیله صوت تعریف می شود.بنابراین پایش اثرات صوت روی محیط زیست مهم است.در مطالعات اثرات صوت ،ترازهای صوتی با مدل های کامپیوتری ویژه پیش بینی می شود.نتایج این مدل های کامپیوتری می تواند به عنوان داده های ورودی سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) به کار گرفته شود[2]. در این مقاله برخی ازتحقیقات که در رابطه با کاربرد GIS در بررسی آلودگی صوتی بود ، مطالعه گردید. نتیجه گیری شد می توان از GIS در طراحی سدهای آکوستیک به منظور کاهش فشار صوت وارد بر افراد، تعیین مناطق حساس مانند بیمارستان ها،مدارس و مناطق مسکونی که تحت فشار صوت بالا قرار دارند و ارائه راهکار برای کاهش صوت در این مناطق(مانند طراحی فضای سبز) و پیش بینی وضعیت آینده و طراحی مناطق شهری در سال های بعد به طوریکه مناطق حساس در مکانهایی با صوت استاندارد جایگزین شوند، استفاده کرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانگزینی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ مراکز آموزشی شهر بابلسر) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

جمال محمدی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
محمد آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری هسته اصلی برنامه ریزی شهری همزمان با رشد شهر نشینی و رشد برنامه ریزی شهری، ابعاد و محتوای تازه ای به خود گرفته است. همزمان با گسترش شهرها و افزایش رو به رشد مشکلات شهری متخصصان مرتبط با شهر را با اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای فائق آمدن به این نابسامانیها ملزم ساخت که یکی از این راهبردها انتخاب و مکانگزینی بهینه است. مکان گزینی های بهینه که بر مبنای معیارها و اطلاعات وسیعی صورت می گیرد دیگر با روشهای سنتی و دستی امکان پذیر نمی باشد .لذا در این تحقیق سعی برآن استبا مطالعات بر روی مکانیابی مراکز آموزشی در سطح شهر بابلسر اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در امر کاربری زمین شهری مشخص گردد. برای این منظور ابتدا با شناسایی معیارهای مکانگزینی مراکز آموزشی، داده های مرتبط جمع آوری شده و در محیط ARC GIS رقومی گردید. سپس با استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به مکانیابی مطلوبترین اراضی برای احداق مراکز آموزشی شد. در نقشه نهایی، اراضی برای احداث مراکز جدید درچهار طبقه بسیار مطلوب، مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب طبقه بندی شده اند. نتایج حاصلنشان دهنده اهمیت و قدرت سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان گزینی های کاربری اراضی شهری با توجه به اطلاعات وسیع می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS?Geographic Information System) در آمایش سرزمین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS?Geographic Information System) در آمایش سرزمین دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS?Geographic Information System) در آمایش سرزمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS?Geographic Information System) در آمایش سرزمین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS?Geographic Information System) در آمایش سرزمین :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: 20

نویسنده(ها):

عباس کرمی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان همدان کارشناس مسئول نقشه و GIS

چکیده:

در چند سال اخیر در ایران، GIS به عنوان ابزار مناسب جهت حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیریهای مدیران و برنامه ریزان بکار برده شده است. GIS کاربردهای مختلفی در زمینه های گوناگون مانند کشاورزی، صنایع، معدن، راه و ترابری ، آمایش سرزمین و بسیاری زمینه های دیگر دارد. تنوع و افزایش کاربردهای GIS، متخصصین این علم را به سوی طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی پیچیده تر جهت استفاده در زمینه های مختلف و آسانی استفاده برای کاربر سوق می دهد. یکی از زمینه هایی که GIS می تواند به صورت کارآیی به خدمت گرفته شود. مسائل مرتبط با شهرها و روستاها و کمک به حل مشکلاتی می باشد که متخصصین امور شهری و منطقه ای با آن روبرو هستند. با توجه به حجم فعالیتها و پیچیدگی های موجود در تصمیم گیری های مختلف در مورد مسائل شهری و منطقه ای، پیاده سازی و استفاده از سیستمی که بتواند به صورت همه جانبه کلیه مسائل، از طراحی و مدیریت گرفته تا تحلیل مشکلات شهری و منطقه ای را دربربگیرد، عملا غیر ممکن می باشد. با این وجود سیستم های اطلاعاتی مانند GIS در بسیاری از کاربردهای شهری و منطقه ای می توانند کارآ و در بسیاری موارد حتی ضروری می باشند. یکی از مواردی که یک GIS را از سیستم های اطلاعاتی دیگر متمایز می کند، وجود توابع تجزیه و تحلیل مکانی در آن می باشد معمولا این توابع تجزیه و تحلیل باعث ارائه بهترین گزینه ها و راه حلها به مدیران برنامه ریزان وکارشناسان در راستای برنامه ریزی برای توسعه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید