مقاله صافی كف پا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صافی كف پا دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صافی كف پا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله صافی كف پا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله صافی كف پا :

کمتر مواردی پیش می آید که انسان در مورد نحوه راه رفتن خود فکر کند. اما باید گفت فرآیند راه رفتن دارای یک مکانیزم نسبتاً پیچیده، بخصوص برای پاها می باشد. زیرا تمام وزن بدن به پاها وارد شده و منجر به حفظ تعادل آن می شود.

از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد.در این بیماری، قوس کف پا صاف می شود. به كاهش ارتفاع قوس طول داخلی،صافی كف پا می گویند. این اختلال معمولاً مشکل ساز نیست ولی گاهی اوقات می تواند برای پاها، مچ و زانو مشکل آفرین باشد. در حال حاضر وسایل ساده ای وجود دارد که کمک می کند این مشکلات کمتر ایجاد شوند . پای ما دارای ساختمان بسیار پیچیده ای است. هر دو پا از 26 استخوان تشکیل یافته است که توسط 33 مفصل و بیش از 100 عضله، رباط و زردپی به هم متصل می شوند. نحوه قرارگیری صحیح این اجزاء منجر به ایجاد حالت قوس طبیعی در کف پا می شود.
در هنگام راه رفتن این ساختمان قوسی شکل منجر به پخش نیروی وزن بدن شما در کل سطح پاها می شود. بعلاوه این قوس در نحوه راه رفتن نقش اساسی ایفا می کند. این قوس باید هم محکم باشد تا بتواند وزن بدن را تحمل کند و هم انعطاف پذیر باشد تا بتواند خود را با سطوح مختلف وفق دهد.

شکل فوق از بالا به پایین قوس زیاد کف پا ؛وضعیت نرمال و کف پای صاف را نشان می دهد
کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا” قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست . اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود .

اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه . به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست .

به طور كلی در كف پا، سه نقطه وجود دارد كه نقاط اصلی تحمل كننده وزن هستند . آنها عبارتند از :
1زیر استخوان پاشنه:
2 زیر انتهایی تحتانی اولین استخوان كف پایی.
3 زیر انتهایی تحتانی پنجمین استخوان كف پایی.
حال اگر این سه نقطه را به هم وصل كنیم، مثلثی حاصل می شود كه اضلاع آن در واقع همان قوسهای پا هستند.
به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پاگفته می شود.
درهرپا سه قوس وجود دارد:
1 قوس طولی میانی .(Medial longitudinal
2. قوس طولی خارجی . (Lateral longitudinal)
3. قوس عرضی(Transverse)

تقسیم بندی کف پای صاف:
1 کف صاف به خارج چرخیده.(pes plan valyus)
2. به سمت داخل خم و به خارج چرخیده.
3 قوس دارطبیعی و به سمت خارج چرخش پیداکرده. (Valyus Foot)

نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمین انتقال می یابد:
1 پاشنه« علت ضخامت پاشنه فشاری است که برآن وارد می شود».
2 انتهای متاتارس اول
3 انتهای متاتارس پنجم

اتصال آنها که تشکیل دهنده یک مثلث (Arch) می باشند.
خصوصیات قوس پا: قوس ها دارای انعطاف پذیری بوده وتحرکی که در قوس وجود دارد« حالت تعادل دارند».
1 ثبات پا وتحمل فشار« پریدن از بالابه سمت پائین».

عوامل ثبات دهنده قوس طولی
الف: عوامل استخوانی مخصوصاً شكل مفصل قاپی- ناوی
ب: رباطهای حمایت كننده:
ج: نیام كف پایی
د: عضلات اینترینسیك به طور مستقیم وعضلات اكسترینسیك به طور غیر مستقیم موجب ثبات قوس طولی می شوند.
عواملی كه منجر به كاهش ارتفاع قوس طولی داخلی می شوند:
پیچش درشت نی به سمت داخل1
2دور شدن جلو پا از خط وسط.
صافی كف پا را می توان در درجات زیر رده بندی كرد:

درجه اول
الف: تغییر شكل وضعیتی: در این نوع، فرد می تواند وضعیت خود وتغییر شكل را اصلاح كند.
ب: مرحله انتقال: دراین نوع، ممكن ایت تغییراتی در عضلات ورابطها مشاهده شود. هم چنین گاهی موارد جا به جای استخوانی وجود دارد. در این نوع، ممكن است با دادن وضعیت به پا درد از بین نرود.
درجه دوم
در این مرحله: تغییرات جزئی در استخوان ها مشاهده می شود. كوتاهی عضلات وگرفتگی آنها نیز دیده می شود واصلاح كامل غیر ممكن است .
درجه سه
در این نوع، استخوانها تغییر شكل یافته اند . تغییر شكل مفاصل كاملاً مشخص است وبه صورت ثابت در می آید.
عوامل ایجاد کتتده صافی کف پا:
1 نوع مادر زادی (Congenital) بدترین نوع کف صاف پای صاف است و نیاز به جراحی دارد.
2 نوع ارثی (Heriditary) بحث ژن مطرح است« از قبل وجود داشته،از والدین».
3 نوع اکتسابی (Acquired) بحث ما بیشتر بر روی این نوع عارضه متمرکز می گردد.

کف پای صاف نوع اکتسابی:
1 خواباندن بچه روی شکم:پاها به سمت بیرون می چرخد،در این حالت لبه داخلی پا روی زمین قرارمی گیرد« پابه سمت خارج می چرخد».چون نوزاد قبل از به دنیا آمدن در مایع آمینیون به حالت آزاد چرخش داشته، درصورتی که حال با تشک سفت برخورد می نماید.
2 چرخش ران هابه خارج « عضلات به خارج چرخانده ران کوتاه می شوند» لبه داخلی پا با زمین تماس پیدا می کند.
3 مرحله اول بزرگ شدن بچه: دو زانو نشستن بچه ها،آشیل وعضلات دوقلو کوتاه می شوند.« خانم هایی که از کفش پاشنه بلند استفاده می کنند». حالت راه رفتن روی پاشنه وپنجه می باشد.(Heel – Toe) چون پاشنه بالانمی آید به سمت بیرون چرخانده،قسمت داخلی پابا زمین تماس پیدا می کندکه منجربه صافی کف پامی گردد.

4 مرحله دوم:بازی فوتبال و دویدن.درد درکدام نقطه پا پیدا می شود.(Shin Splint) ،در این حالت چون چرخش عضلات به خارج می باشد،درد در ساق پاقسمت خارجی عضلات نازک نی نمایان می گردد.گرفتگی عضلات پا باعث چرخش آنهابه خارج می باشد و قرارگرفتن لبه داخلی پا به سمت خارج و تکرارآن صافی کف پامی باشد.
5 مرحله سوم: اگر بچه ها چاق باشند(فشار منتقل شده بر قوس های پاکه اعمال وزن زیاد به مدت زمان طولانی می تواند منجربه کف پای صاف گردد.
6 کفش نامناسب «کفش هایی که دارای زیره پارچه ای نازک هستند»

7 صاحب شغل شدن درکارخانه ها:انجام مشاغل سنگین یاایستادن طولانی مدت باعث ایجاد کف پای صاف می گردد.
8 سن« پیری» Senile درطول سال ها لیگامنت ها ضعیف،عضلات سست،استخوان ها پوک می شوند،این فشارها باعث صافی کف پا می شوند.
9 بعضی از رشته های ورزشی « وزنه برداری».
10 شل شدن رباط(Ligament Laxity) زمانی که پا را بلند می کند قوس دار،ولی وقتی که روی زمین می گذارد پهن می شود.

پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داریم:
1 اصلاح ناپذیر (Rigicl) سفت قابل درست شدن نیست.
2 اصلاح پذیر (Mobile) متحرک هنوز سفت نشده برگشت پذیر است.بحث ما روی اصلاح پذیر می باشد.
عوارض ناشی ازکف پا:تغییرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پیدا می کند».
1 درد در ناحیه قوزک داخلی به علت کشش بافت های نرم.
2 درد در کنار خارجی پابه علت فشردگی استخوان ها.

3 شست به سمت انگشت کوچک منحرف می گردد« شست کجی»Hallux Valyus
4. درد در لیگامنت ها و بافت های داخلی زانو.
5 فشردگی استخوان ها درکنار داخلی زانو که منجر به درد می شود.
6 خستگی زود رس در این گونه از افراد.
7 در این حالت کنار داخلی کفش دچار سائیدگی می شود.
8 برخورد پا با زمین وعکس العمل نیروی وارده از زمین که منجربه کمر درد می گردد« چون خمیدگی پاباعث کج وارد شدن نیرو به ستون فقرات می گردد».

تشخیص صافی کف پا:
قوس های پا
1 در قوس طولی خارجی پا دو ردیف استخوان دخالت دارند.« از انگشت دوم».
2 در قوس طولی داخلی پا سه ردیف استخوان دخالت دارند.

صافی کف پا:
1 تغییر رنگ پوست« روشن تر است».
2 اثرپا بیشتر ازحد معمول باشد.« استفاده از جعبه آینه دار» ( Podes cope).
3. ازپشت به تاندون آشیل نگاه کردن که به سمت بیرون منحرف می شود{« بررسی وضعیت تاندون آشیل». درپای طبیعی درقسمت خارجی پاشنه می باشد}.
4 قرار دادن پاها روی هم،وعلامت گذاری زیرقوزک داخلی درفاصله حدود 5/2 سانتی متری استخوان ناوی برجستگی شست،« اگربه استخوان پنجم پا خط رسم گردد باید روی قوزک قرار بگیرد».درحالت طبیعی باید روی خط باشد .Fees Line

پایی که قابل اصلاح باشد زمانی که انگشتان بالا می آید قوس ایجاد می شود.« ایجاد قوس باعث بالاآمدن انگشتان می باشد».

علائم وعوارض
1 فقدان حالت فنری بودن در پا.
2 فقدان عمل ضربه گیری در پا
3 وارد آمدن فشار به عروق واعصاب پا:
4 خستگی زودرس.
5 استهلاك سریع كفش:
6 تأثیرات ثانویه روی زانو: این افراد معمولاً براثر كشیدگی بافت نرم ودرد در قسمت خارجی زانو بر اثر فشردگی استخوانها دچار درد در قسمت داخلی زانو می شوند.
7 درد در قسمت داخلی وخارجی مچ پا:

8 درد كمر: در خیلی از منابع، برخی دردهای كمر را به صافی كف پا نسبت می دهند.
9 انحراف سر استخوان قاپ به سمت داخل وكف پا.
10 برجستگی استخوان ناوی در لبه داخلی پا.
11 تحمل وزن از لبه داخلی پا.
12 محدودیت دامنه حركتی چرخش پا به داخل.
13 انحراف انگشت شست به خارج ( شست كج).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید