مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای صنعتی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
بهنام طاهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علی رجب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
شعبان الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک رهبری است. فعالیتهای بسیاری در سازمانها با سیستم های نرم افزاری انجام می شود. هدف پروهش، تعیین ارتباط سبک رهبری مدیران و موفقیت سیستم های اطلاعاتی با بکارگیری مدل مک لین و دلون می باشد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش سازمانهای صنعتی تهران می باشند. 21 جامعه آماری از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است که تعداد 83 نفر از 106 نفر پاسخ داده اند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری میانگین یک جامعه، ضریب همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی و مدل کردن با رگرسیون تحلیل شده است. طبق نتایج آماری ارتباط مثبت و معنی داری بین رهبری انسان گرا و موفقیت سیستم های اطلاعاتی یافته شد. بین رهبری تولید گرا و موفقیت سیستم های اطلاعاتی ارتباط معنی داری یافت نشد. همچنین استنتاج شد سازمانهایی که رهبران آنها توجه بیشتری به کارکنان نسبت به سازمانهای تولیدگرا دارند دلیلی برای داشتن سیستم های اطلاعاتی موفق تر ایشان نمی باشد. رهبری انسان گرا می تواند عاملی برای موفقیت سیستم های اطلاعاتی بعنوان یک شرط لازم و نه کافی باشد. توجه بیشتر به انسان گرایی باعث موفق تر شدن سیستم های اطلاعاتی نمی شود، بلکه یک شرط لازم برای موفقیت می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید